«Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική στη Φλώρινα κατά την περίοδο : οι αλλαγές στην εικόνα της πόλης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική στη Φλώρινα κατά την περίοδο 1912-30: οι αλλαγές στην εικόνα της πόλης»"

Transcript

1 «Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική στη Φλώρινα κατά την περίοδο : οι αλλαγές στην εικόνα της πόλης»

2 Θέµα εργασίας Οι αλλαγές στην εικόνα της Φλώρινας στις αρχές του 20 ου αιώνα. Ερευνητικά ερωτήµατα 1. Ιστορικό -γεωγραφικό πλαίσιο -οικονοµικά δεδοµένα στη βαλκανική, πριν τη σύσταση των νέων εθνικών κρατών. Πώς εντάσσεται η «οθωµανική» Φλώρινα; (χωρικές εξαρτήσεις). 2. ιαδικασία συγκρότησης του ελληνικού έθνους-κράτους, µετά την πτώση της οθωµανικής αυτοκρατορίας; Ποιες οι συνέπειες των ιστορικών γεγονότων στους τρόπους πρόσληψης, έκφρασης και διαχείρισης της πολιτισµικής διαφοράς στην πόλη; (κοινωνικές δοµές). 3. Πώς η διαφορά αυτή εκφράζεται µέσα από τις ριζικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική και την ρυµοτοµία της πόλης; (χωρική οργάνωση).

3 Μεθοδολογία Το υλικό προέρχεται από εθνογραφικές σηµειώσεις, αρχειακή έρευνα, δηµοσιευµένες µελέτες και ανακοινώσεις. Τα ερευνητικά ερωτήµατα χωρίστηκαν σε τοµείς µε βάση το χώρο (η πόλη της Φλώρινας), τον χρόνο και τις πληθυσµιακές οµάδες. ιερευνήθηκαν πτυχές της κοινωνικής δράσης, όπως αυτή είναι βιωµένη από τους κατοίκους και αποτυπωµένη σε κείµενα και εφηµερίδες τοπικής εµβέλειας και άλλες γραπτές πηγές. Επίσης κατατίθενται µαρτυρίες και µνήµες που διατηρήθηκαν στο χρόνο και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Βακαλόπουλος Κ.Α., Ιστορία του Βόρειου Ελληνισµού, Μακεδονία, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Βοσκοπούλου Χ., Αρχιτεκτονική φυσιογνωµία της πόλης της Φλώρινας, περιοδικό Αριστοτέλης, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2000,τεύχος 255.( σελ.7-10) 3. Βούρη Σ., Η Φλώρινα στο µεταίχµιο του 19 ου -20 ου αιώνα: πεδίο εθνικών συγκρούσεων και κοινωνικών αλλαγών, στο Ανδρέας Ανδρέου (επιµ.), Πρακτικά συνεδρίου: Φλώρινα , χορηγός έκδοσης: Υπουργείο Πολιτισµού. Σελιδοποίηση-φίλµ-µοντάζ : Eκδόσεις Κεσόπουλος, Φλώρινα 2004.(σελ ) 4. Γαβρά Ε., «Νοµός Φλώρινας. Χωρική Οργάνωση και Οικιστική, Πολιτισµός και Περιβάλλον» στο: Ι. Κολιόπουλος, Ι. Μιχαηλίδης (επιµ.) Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων. Αξονική τοµογραφία του νοµού, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη (σσ ) 5. Γούναρης Β.-Μιχαηλίδης Ι., Η νεότερη και σύγχρονη περίοδος, στο Ευάγγελος Ν. Κυριακούδης (επιµ.), Η Φλώρινα και η περιοχή της, η έκδοση χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας INTEREG II, Φλώρινα 2002.(σελ ) 6. Εriksen, Τ.Η., Η πολιτική των ταυτοτήτων: Εθνικισµός και µειονότητες. Μικροί τόποι, µεγάλα ζητήµατα, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα (σελ.436,437,455) 7. Ζάγκος Χρήστος, Επαρχιακός τύπος και τοπική κοινωνία στη Φλώρινα, στο Μίµης Σουλιώτης και Ευανθία Μπατσαρά (επιµ.), Όψεις της. Μακεδονίας, εκδόσεις Βιβλιολογείον Φλώρινα 2006.(σελ ) 8. Ζήβας Α. ιονύσης, ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ, εκδόσεις LIBRO, Αθήνα Ζωγράφος Θ., Η απολεσθείσα αρχι-τεκτονική της πόλης ή το µέλλον του παρελθόντος µας, στο Οικονόµου Αινείας, Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Στόιος Αχιλλέας, ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ Αρχιτεκτονικά Τοπία του Παρελθόντος εκδ. Περ/κή Ενότητα, ήµος, Λέσχη Πολ/µού Φλώρινας, Φλώρινα (σελ ) 10. Ηλιάδου-Τάχου Σοφία, Η Φλώρινα µέσα από τα αρχεία του ήµου της περιόδου , Αριστοτέλης, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος-Νοέµβριος εκέµβριος 1995, τεύχος Ηλιάδου-Τάχου Σ., Η εκπαίδευση στη υτική και Βόρεια Μακεδονία ( ), ιδακτορική ιατριβή, Εκδόσεις Ηρόδοτος (σελ.191)

5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 12. Ηλιάδου-Τάχου Σ., Η νεότερη και σύγχρονη εκπαίδευση στη Φλώρινα, στο Ευάγγελος Ν. Κυριακούδης (επιµ.), Η Φλώρινα και η περιοχή της, η έκδοση χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας INTEREG II, Φλώρινα (σελ ) 13. Κασκαµανίδης Ι., Οθωµανική Τοπογραφία της Φλώρινας στις αρχές του 20 ου αιώνα. Στο Ανδρέας Ανδρέου (επιµ.), Πρακτικά συνεδρίου: Φλώρινα , χορηγός έκδοσης: Υπουργείο Πολιτισµού. Σελιδοποίηση-φίλµ-µοντάζ: Eκδόσεις Κεσόπουλος, Φλώρινα 2004.(σελ ) 14. Κασκαµανίδης Ι., Η οθωµανική Φλώρινα( ). Στο Μίµης Σουλιώτης και Ευανθία Μπατσαρά (επιµ.), Όψεις της. Μακεδονίας, εκδόσεις Βιβλιολογείον Φλώρινα 2006.(σελ ) 15. Καστελάν Ζώρζ, Η Ιστορία των Βαλκανίων (14ος-20 ος αιώνας), εκδόσεις Γκοβόστη Μ. Κατεµίδου, Α. Κωνσταντακάκος, Α. Στόιος, Φλώρινα- Ιστορική φυσιογνωµία και Αρχιτεκτονική, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα Λάσκαρης Μ., Το Ανατολικόν Ζήτηµα , τόµος Α, εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη Μάνος Ι., Σύγχρονη Ανθρωπολογική Έρευνα στη Φλώρινα: Θεωρητικοί άξονες, εννοιολογικά εργαλεία και πολιτισµικές αναπαραστάσεις της τοπικής πραγµατικότητας, στο Ανδρέας Ανδρέου (επιµ.), Πρακτικά συνεδρίου:φλώρινα , χορηγός έκδοσης: Υπουργείο Πολιτισµού. Σελιδοποίηση-φίλµ-µοντάζ: Eκδόσεις Κεσόπουλος, Φλώρινα 2004.(σελ ) 19. Μάνος Ι., Ταυτότητες. Στο Βασίλης αλκαβούκης, Ιωάννης Μάνος, Χριστίνα Βέικου (επιµ.), Ανυποψίαστοι Ανθρωπολόγοι, καχύποπτοι φοιτητές, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2010.(σελ ) 20. Μεκάσης ηµήτρης, Το πέρασµα των Σέρβων από τη Φλώρινα, 9/11/ Μεκάσης ηµήτρης, Η κατεδάφιση των επτά τζαµιών της Φλώρινας,13/3/ Μεκάσης ηµήτρης, Το αρχαίο λουτρό της Φλώρινα, 28/8/ Μεκάσης ηµήτρης, «Η Οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου», περ. Εταιρεία, τεύχ. 15, Εταιρεία Γραµµάτων και Τεχνών Φλώρινας, Φλώρινα (σελ )

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 24. Μεκάσης ηµήτρης, «Γειτονιές της Φλώρινας», περ. Εταιρεία, τεύχ. 37, Εταιρεία Γραµµάτων και Τεχνών Φλώρινας, Φλώρινα (σελ ) 25. Μεκάσης ηµήτρης, «Ο µικρός πύργος στο Βαρόσι», εφηµ. Ελεύθερο Βήµα της Φλώρινας, αρ. φύλλου 2663, σελ Μέλλιος Λ., Από τη µυθολογία της Φλώρινας, στο Ευάγγελος Ν. Κυριακούδης (επιµ.), Η Φλώρινα και η περιοχή της, η έκδοση χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας INTEREG II, Φλώρινα 2002.(σελ. 2) 27. Μποσδελεκίδου Ζωή, Η πολεοδοµική εξέλιξη της πόλης από την απαρχή της µέχρι το 1939, περ. Αριστοτέλης, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2000,τεύχος 255.(σελ.18-38) 28. Νίκλης Κ., «Η Φλώρινα υπό την κηδεµονία των Γάλλων», περ. Αριστοτέλης, τεύχος 73-74, 1969.(σελ.47) 29. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ., ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση (14 ος -19 ος αιώνας), εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη Οικονόµου Αινείας, Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Στόιος Αχιλλέας, ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ Αρχιτεκτονικά Τοπία του Παρελθόντος εκδ. Περ/κή Ενότητα, ήµος, Λέσχη Πολ/µού Φλώρινας, Φλώρινα 2013.(σελ.19-30) 31. Πελαγίδης Σ., Η αποκατάσταση των προσφύγων στη υτική Μακεδονία ( ), Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Πελαγίδης Σ., Προσφυγική Ελλάδα ( ) ο πόνος και η δόξα, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Ρούκαλης Α., «Συµβολή εις την Ιστορίαν της Ιεράς Μητρόπολης Μογλενών», περ. Αριστοτέλης, τεύχος 73-74, 1969.(σελ.14) 34. Σεχίδης Κ.- Σκούρτης Ι., Θέσεις του βουλευτή Φλώρινας Γεωργίου Μόδη κατά τις ελληνογιουγκοσλαβικές διεργασίες (1950), στο Η υτική Μακεδονία Από την ενσωµάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήµερα, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη Σταυριανός Λ. Σ., Τα Βαλκάνια Από το 1453 και µετά, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη Sugar F.Peter, Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω από την Οθωµανική κυριαρχία , τόµος Α, εκδόσεις ΣΜΙΛΗ, Αθήνα Τοντόροφ Νικολάι, Η Βαλκανική Πόλη 15 ος -19 ος αιώνας, τόµος Α, εκδ. Θεµέλιο 1986

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 38. Τσαπάνου-Κωτσοπούλου Ευθ., Η πορεία του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλης Φλώρινας, εκδ. Παπακοσµά Χρήστου, Φλώρινα 2002.(σελ.5-57) 39. Φωτιάδης Κ., Προσφυγικές εγκαταστάσεις από την Μ. Ασία, τον Πόντο και την Θράκη, στο Ευάγγελος Ν. Κυριακούδης (επιµ.), Η Φλώρινα και η περιοχή της, η έκδοση χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας INTEREG II, Φλώρινα 2002.(σελ ) 40. Φωτιάδης Κ., Το προσφυγικό ζήτηµα στο νοµό της Φλώρινας µέσα από τις πηγές της τοπικής ιστορίας, στο Ανδρέας Ανδρέου (επιµ.), Πρακτικά συνεδρίου :Φλώρινα , χορηγός έκδοσης: Υπουργείο Πολιτισµού. Σελιδοποίηση-φίλµ-µοντάζ : Eκδόσεις Κεσόπουλος, Φλώρινα 2004.(σελ ) 41. Αθ. Χαλκιόπουλου (Προξενικού Γραµµατέως), Η Μακεδονία, Εθνολογική Στατιστική των βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου, Εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου «Νοµικής» (σελ.90) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Πηγές που χρησιµοποιήθηκαν: 1.Περιοδικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2000,τεύχος 255, σελ.11 13, Περιοδικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σεπτέµβριος - Οκτώβριος - Νοέµβριος - εκέµβριος 1996, τεύχος , σελ.16, 47, Βοσκοπούλου Χρυσούλα Σιδηροπούλου Ελένη. Ανάθεση εργασίας επιστηµόνων από.ε. του ΤΕΕ/Τ Μ απόφαση 272/28/09/ /05/10/2004 (αδηµοσίευτο) ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Αρχείο /νσης Πολεοδοµίας Φλώρινας DVD Ντοκυµαντέρ των Σοφίας Αντωνακάκη και Γιώργου Ντάλη «ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ» Εφηµ. ΕΘΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 1/5/1971 αρ. φύλλου 2225

8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γενικά Αρχεία του Κράτους: Αποκατάσταση Μοναστηριωτών Προσφύγων ΓΑΚ:ΠΣ Σ., , αρ. 327, σ.75 Ανέγερση ηµοτικών Σφαγείων (ΓΑΚ:ΠΣ Σ., , αρ. συν. 45, σ.191) ηµοτική Αγορά σε Βακούφικο µέρος, αντίδραση της ισλαµικής κοινότητας, (ΓΑΚ:ΠΣ Σ., , αρ. συν. 48, σ.209) ιάνοιξη πλατείας (Κύκλος).( ΓΑΚ:ΠΣ Σ., , αρ. 31) Η κατεδάφιση των τζαµιών. (ΓΑΚ:ΠΣ Σ., ,σ.366) Ηλεκτρονικές πηγές Κεραµόπουλος Αντώνιος Χατζη-Κάλφας Τούρκος ιστορικός και γεωγράφος Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός, Μεντρεσές Η Συνθήκη του Πασάροβιτς Ορλωφικά Βιλαέτι Πασαλίκι. Τα σαντζάκια Ιλιντεν Η Συνθήκη της Λωζάννης Η Συνθήκη του Νεϊγύ Νοµοµηχανικός Εβλιγιά Τσελεµπή 3 ο Γυµνάσιο Φλώρινας 3gym-florin.flo.sch.gr/to%20sxolio%20mas.htm

9 Θεωρητικό πλαίσιο Η έννοια του έθνους-κράτους, και η συγκρότηση των εθνικών ταυτοτήτων. Πώς διαµορφώνεται η εθνική συνείδηση και οι τρόποι που χρησιµοποιεί η πολιτεία για να την εδραιώσει (αλλαγές στην εικόνα της πόλης). Ορίζεται η έννοια του «εθνικού χώρου» και η σχέση του µε τον χρόνο που καθιστά την πόλη ιστορική. Σαν τέτοια προσφέρεται για µάθηση, παραδειγµατισµό και βίωση της οργάνωσης του χώρου - πολεοδοµικού και αρχιτεκτονικού- της οργάνωσης της ζωής κάτω από συγκεκριµένες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες.

10 Ιστορικό-Γεωγραφικό πλαίσιο Φλώρινα-Αδιάλειπτη σχεδόν παρουσία, ήδη από την «Νεολιθική Εποχή». Πρώτος οικισµός - αρχαία Λυγκηστίδα. Βυζάντιο-Ο οικισµός αναπτύσσεται στους πρόποδες του λόφου του Αγίου Παντελεήµονα κατά µήκος του ποταµού Σακουλέβα Οθωµανική κατάκτηση. Σταδιακή αύξηση του µουσουλµανικού στοιχείου. 17ος αιώνας-υπάρχουν 6 συνοικίες, σπίτια, ακόµα 14 τζαµιά, 3 µεντρεσέδες, 1 τεκές δερβίσηδων, 7 κατώτερα σχολεία, δύο λουτρά, δύο χάνια και 100 καταστήµατα. Μεσαίωνας και µετέπειτα, συνεχείς ληστρικές επιθέσεις από Βουλγάρους και Τουρκαλβανούς. Ανασφάλεια στην περιοχή ως τον 18 ο αιώνα-αυξάνεται ο πληθυσµός της πόλης κάτοικοι, 3/4 Μωαµεθανοί, 1/4 Χριστιανοί συνδέεται σιδηροδροµικά µε τη Θεσσαλονίκη και το Μοναστήρι. Εκπαιδευτική και πολιτιστική κίνηση. Το 1910 στην πόλη κατοικούν ορθόδοξοι Έλληνες, 500 σχισµατικοί βουλγαρίζοντες και Μουσουλµάνοι. (στατιστική Χαλκιόπουλου)

11 Χωρικές εξαρτήσεις 19ος αιώνας, Φλώρινα-ασήµαντη οθωµανική επαρχία η εξέγερση του Ίλιντεν - Μακεδονικός Αγώνας ( ). Η πόλη αναβαθµίζεται στρατιωτικά-γεωπολιτικά, αυξάνεται ο χριστιανικός πληθυσµός - ανάπτυξη. 7 Νοεµβρίου του 1912, εντάσσεται στο ελληνικό κράτος. Οι χριστιανοί, από το 1870 πατριαρχικοί και εξαρχικοί, υιοθετούν την ελληνική ή την βουλγαρική εθνική συνείδηση. Βαλκανικοί Α Παγκόσµιος. Σηµαντικές αλλαγές στον πληθυσµό και την µορφή της πόλης Οι πρώτοι πρόσφυγες από το Μοναστήρι, µαζί τους 80 οικογένειες Εβραίων. Το 1916, σύµφωνα µε το Υπ. Εξωτερικών, ο πληθυσµός της πόλης: κάτοικοι, πατριαρχικοί, 589 εξαρχικοί και µουσουλµάνοι.

12 Κοινωνικές οµές-προσφυγικό 1922 Μικρασιατική καταστροφή, βίαιες διώξεις Ελλήνων προσφύγων από την Μικρά Ασία και τον Πόντο. Στη Μακεδονία το µεγαλύτερο κύµα. Συνθήκης της Λωζάννης 24 Ιουλίου του ανταλλαγή των ελληνικών και µουσουλµανικών πληθυσµών. Προσπάθειες «αλβανοποίησης» µουσουλµάνων. Μετά την ανταλλαγή (1924) στην πόλη πρόσφυγες σε σύνολο κατοίκων. Παρά τα σοβαρά προβλήµατα, ( ανώµαλες δικαιοπραξίες ) η εγκατάσταση των προσφύγων σε οργανωµένους συνοικισµούς ολοκληρώνεται σταδιακά, διαφοροποιώντας αισθητά την εικόνα της πόλης. Α' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός Β' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός Γ' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός ' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός ύο συνοικισµοί για τους πρόσφυγες από το Μοναστήρι, τα Μοναστηριώτικα,

13 Εκπαίδευση Έως τον 19 ο αιώνα Μοναστήρι- εκπαιδευτικό κέντρο. Την τελευταία δεκαετία, η Βουλγαρική κοινότητα έχτισε στην πλατεία Ερµού της Φλώρινας, το τριώροφο κτίριο του Γυµνασίου. Η Φλώρινα αναβαθµίζεται στις αρχές αιώνα. του 20ού Το 1905 λειτουργούν το Ελληνικό Παρθεναγωγείο, η Ελληνική Αστική Σχολή και τρία Νηπιαγωγεία. Από το 1914 λειτουργούσε στη Φλώρινα πλήρες εξατάξιο γυµνάσιο, από το 1921 ανώτερο τετρατάξιο παρθεναγωγείο, από το 1923 εθνικό οικοτροφείο αρρένων και από το 1927 αρχικά εξατάξιο και στη συνέχεια οκτατάξιο µικτό διδασκαλείο.

14 ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ρυµοτοµία «Οθωµανική Φλώρινα» πολυεθνικό-πολυθρησκευτικό αστικό σύνολο. Μοντέλο βαλκανικής πόλης µε πολυκεντρική οργάνωση σε εθνικοθρησκευτικές συνοικίες. Ο ποταµός Σακουλέβας, το βασικό στοιχείο οργάνωσης της πόλης. Πέντε µουσουλµανικές συνοικίες τεµένη τους και εννέα χριστιανικές. µε τα αντίστοιχα Επίσης η συνοικία των εξαρχικών χριστιανών γύρω από τον ενοριακό τους ναό του Αγίου Παντελεήµονα καθώς και ο ναός του Αγίου Γεωργίου έξω από την πόλη. Οι παραποτάµιοι δρόµοι, στη συνοικία Βαρόσι, συγκεντρώνουν τις κυριότερες λειτουργίες της πόλης. Μοντέλο συνεχούς δόµησης, χαρακτηριστικό της αστικότητας στο χώρο.

15 ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ρυµοτοµία Σταθµοί στην εξέλιξη της πόλης, η εγκατάσταση της Γαλλικής ιοίκησης, η Μικρασιατική καταστροφή και το Νοµοθετικό ιάταγµα της «περί σχεδίων πόλεων και κωµών του κράτους». To «projet d embellissment» του Γάλλου τοπογράφου Alfred Lequillon, εγκρίνεται το Μάιο του 1919 από το Υπ. ηµοσίων Έργων. Αρχίζει να υλοποιείται το 1924 µε διαπλατύνσεις, ευθυγραµµίσεις δρόµων του υπάρχοντος ιστού, κατεδαφίσεις κτιρίων για την διάνοιξη οδών και πλατειών. Αξιόλογα µουσουλµανικά κτίρια, στεγάζουν ελληνικές διοικητικές υπηρεσίες, πολλά εκ των οποίων είχαν αγοραστεί πριν την ανταλλαγή. ιατηρείται το σύνολο σχεδόν των ανταλλάξιµων κατοικιών. Τα προς κατεδάφιση κτίσµατα άλλοτε απαλλοτριώνονται και άλλοτε χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιµόρροπα.

16 ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ρυµοτοµία Ρυµοτοµείται και χαράσσονται νέοι δρόµοι στο κατοικηµένο τµήµα της πόλης αλλά και σε αδόµητες περιοχές στις οποίες επεκτείνεται το σχέδιο µε πρόβλεψη µελλοντικής αύξησης του πληθυσµού. ιαπλάτυνση των εκατέρωθεν του ποταµού οδών µε όσο το δυνατόν σταθερό πλάτος, και έργα βελτίωσης των κλίσεων και των καµπών του ποταµού. Ευπρεπισµός των κοινόχρηστων χώρων και των δρόµων µε λιθοστρώσεις και σκυροστρώσεις. Συγκοινωνιακά έργα µε πιο σηµαντικό την επέκταση της σιδηροδροµικής γραµµής προς την πόλη και τη σύνδεση της άµεσα µε τη Θεσσαλονίκη και το Μοναστήρι Το 1931 προκηρύσσεται δηµοπρασία για την ανέγερση δηµοτικού νοσοκοµείου το οποίο αποπερατώνεται το 1939 µετά από µεγάλη δωρεά της Μοναστηριώτισσας Ελένης ηµητρίου.

17 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Ως τον 19ο αιώνα συνυπάρχουν δύο τύποι σπιτιών : Τα "Λαϊκά" και τα "Μακεδονικού τύπου". Συνήθως µονώροφα ή διώροφα µε προεξοχές (σαχνισιά) πολλά παράθυρα στον όροφο, την απόληξη µε το έντονο γείσωµα της στέγης (συνήθως τριγωνικό) και εσωτερικές αυλές. Το ισόγειο συνήθως µε πέτρινη τοιχοποιία µεγάλου πάχους και λίγα µικρά παράθυρα για λόγους ασφαλείας. Ο όροφος, χτισµένος µε ελαφρότερα υλικά, ξύλινο σκελετό του οποίου η πλήρωση γινόταν µε πέτρες ή πλιθιά. Οι περισσότερες κατοικίες και τα δηµόσια κτίρια, κτίζονται την περίοδο , παραποτάµια και στους κεντρικούς δρόµους της πόλης κατά το γραµµικό σύστηµα. Η πλειοψηφία είναι κατοικίες και µικτής χρήσης (κατοικία- κατάστηµα). Η αρχιτεκτονική τους παρουσιάζει σαφείς ευρωπαϊκές επιρροές. (Νεοκλασικισµός-Εκλεκτικισµός) Ο παραποτάµιος δρόµος στο «Βαρόσι» ("Boulevard"), λειτουργεί ως χώρος αναψυχής, ενώ η Μ. Αλεξάνδρου συγκεντρώνει σχεδόν αποκλειστικά την εµπορική δραστηριότητα. Στα 1931 η Φλώρινα διαθέτει Γυµνάσιο, ιδασκαλείο Αρρένων και Θηλέων, Γεωργική Σχολή, παρθεναγωγείο, Γεωργικό και Σιδηροδροµικό σταθµό, παράρτηµα της Εθνικής Τράπεζας.

18 Οικία Νικολαΐδη (1912) εξιά οικία Ντόβα (Έκφραση του εκλεκτικισµού στη Φλώρινα, Χ. Ζαρκάδα 2002:172 ) Αριστερά Μακεδονικό αρχοντόσπιτο µε συµµετρική κατασκευή και το χαρακτηριστικό τριγωνικό αέτωµα της στέγης.

19 Κατεδαφίσεις Τα επτά τζαµιά Το 1912 τον οθωµανικό χαρακτήρα της Φλώρινας τόνιζαν τα 7 τζαµιά (τα 3 κτισµένα πάνω σε παλαιές εκκλησίες). Τα 7 τζαµιά λειτούργησαν ως το καλοκαίρι του 1924 (αναχώρηση των Οθωµανών). Το ηµ. Συµβούλιο της πόλης στις 12ης Απριλίου 1926, αποφασίζει την κατεδάφισή τους. Το Βυζαντινό λουτρό Το παλαιότερο κτίσµα της πόλης, επί της Κων/ου Παλαιολόγου. Τα λουτρά ήταν φτιαγµένα από πελεκηµένες πέτρες γρανίτη, σκληρά τούβλα και ασβέστη, το δάπεδο από µεγάλες µαρµάρινες πλάκες. Τα ερείπιά τους υπήρχαν µέχρι το Το 1925, στην θέση τους χτίστηκε ένα νεοκλασικό κτήριο. Στην αυλή του βρέθηκε µεγάλη µαρµάρινη πλάκα µε διακοσµητικά σχέδια, η οποία παραδόθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείου Φλώρινας, το 1969.

20 Ο Τετράγωνος Πύργος (La tour carre) Βρισκόταν δυτικά της συµβολής των οδών Κ. Πουλάκα και Μ. Αλεξάνδρου, όπου σήµερα υπάρχει τριώροφο κτίσµα. Το ηµοτικό συµβούλιο µε την υπ αρ.193/ απόφασή του «εγκρίνει την κατεδάφισιν του επί Τουρκοκρατίας οικοδοµηθέντος Πύργου.. Κατά την άποψη του Νοµοµηχανικού «θα ευπρεπισθή το κεντρικόν αυτό σηµείον της πόλεως και θα διευρυνθή η οδός Μ. Αλεξάνδρου.

21 Βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους. Λειτουργούσε µέχρι το 1959 περίπου. Το λουτρό έχει ορθογωνική κάτοψη που περιλαµβάνει τον θερµό χώρο και το καζάνι. Η οροφή του θερµού χώρου, σχηµατίζει ηµισφαιρικό θόλο ο οποίος στηρίζεται σε τέσσερα ηµιχώνια και φωτίζεται περιµετρικά µε 11 οπές. Το αρχικό τµήµα κτίστηκε περίπου τον 17ο αιώνα. Τον 18 ο αιώνα προστέθηκε το ατοµικό λουτρό και ο προθάλαµος. Κατά τον 19ο αιώνα, έγιναν επεµβάσεις στις τοιχοποιίες, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα, προστέθηκε µονώροφο κτίσµα αποδυτηρίων σε επαφή µε το λουτρό. Οθωµανικό λουτρό Λουτρό. Υπάρχουσα κατάσταση Επάνω Κάτοψη-Κάτω ΒΑ όψη (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:21,22)

22 Ο µιναρές του τζαµιού της αγοράς Ο µιναρές αποτελεί το εναποµείναν τµήµα του τζαµιού της αγοράς και βρίσκεται στην οδό Παπακωνσταντίνου Νερέτης. Το κτιριακό συγκρότηµα περιελάµβανε έναν τεκέ δερβίσηδων, τον ξενώνα του τεκέ, ένα µεντρεσέ (ιεροδιδασκαλείο) και ένα δερβίσικο µαυσωλείο. Το ύψος του ήταν µεγαλύτερο από 15 µέτρα, ενώ εφάπτονταν στο τέµενος, από όπου γίνεται και σήµερα η είσοδος. Περί τα το τζαµί κατεδαφίστηκε, ενώ σήµερα σώζεται τµήµα της βάσης του µιναρέ συνολικού ύψους 380 εκ. Ο µιναρές έχει εξαγωνική, παράγωνη κάτοψη µε εσωτερική κυκλική σκάλα. Η κατασκευή της βάσης του µιναρέ γίνεται µε τρεις σειρές πλίνθων οριζόντια και δύο κατακόρυφα, ενώ η λιθοδοµή µε ποταµίσιες πέτρες. Μιναρές. Υπάρχουσα κατάσταση Ν Όψη, Κάτοψη (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος2013:24)

23 Ο οθωµανικός αµυντικός πύργος(κουλές) Βρίσκεται στην οδό Ταγµ. Φουλεδάκη. Μία µεγάλη κατοικία µε χαγιάτι του 19ου αιώνα ήταν κτισµένη σε επαφή µε τον πύργο και πιθανότατα αποτελούσε τµήµα της ίδιας ιδιοκτησίας πλούσιου γαιοκτήµονα. Το 1985, τµήµα του πύργου καταστράφηκε κατά την κατεδάφιση διπλανών κτισµάτων για την ανέγερση οικοδοµής, και έτσι αποκαλύφθηκε το εσωτερικό του. Το κτίσµα χαρακτηρίστηκε διατηρητέο και παρέµεινε ως έχει. Ο κουλές έχει τετραγωνική κάτοψη. Πάνω από την είσοδο, υπάρχει ηµικυκλικό τόξο το οποίο έφερε επιγραφή. Ο εσωτερικός χώρος έχει ύψος 475 εκ. και καλύπτεται µε ηµισφαιρικό θόλο που στηρίζεται σε τέσσερα ηµιχώνια. Στα ηµιχώνια αυτά και στους τέσσερις τοίχους διαµορφώνονται οκτώ οξυκόρυφα ισλαµικά τόξα. Κουλές. Υπάρχουσα κατάσταση, ιαµήκης τοµή, ΝΑ Όψη (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος2013:24)

24 Ναός Αγίου Παντελεήµονος. Το 1890 η εξαρχική κοινότητα Φλώρινας µετά από αγώνα, εξασφάλισε την άδεια του σουλτάνου και κατόρθωσε να κτίσει δικό της ναό, του Αγίου Παντελεήµονος. Πρόκειται για µια βασιλική µε τρεις τρούλους, ξύλινη στέγη και τοιχοποιία από συµπαγή τούβλα. Στον µεσαίο τρούλο χτίστηκε αργότερα (πιθανόν το 1957) µεγάλο καµπαναριό µε την περιβόητη µελωδική ρωσική καµπάνα. Από το 1912, µετά την ένταξη της Φλώρινας στο ελληνικό κράτος, λειτουργεί ως ελληνορθόδοξος Μητροπολιτικός Ναός Φλωρίνης. Ο ναός κατεδαφίστηκε την περίοδο της δικτατορίας τον Μάιο του 1971, διότι ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης θεωρούσε ότι ήταν σλαβικής τεχνοτροπίας και νοοτροπίας και θύµιζε ζοφερές στιγµές της ιστορίας του τόπου. Όταν κατεδαφίστηκε ο ναός λειτουργούσε ήδη πολλά χρόνια σαν ορθόδοξος. Ο παλιός Άγιος Παντελεήµονας (περ.«αριστοτέλης»,φλώρινα 1991, σελ. 69).

25 3 ο Γυµνάσιο (Οικονοµικό) Κτίστηκε την τελευταία δεκαετία του 19 ου αιώνα από τους Βουλγάρους και λειτούργησε ως Βουλγαρικό σχολείο για µικρό χρονικό διάστηµα. ιώροφο εκλεκτικιστικό κτίσµα µε πέτρινο ηµιυπόγειο και διπλή σειρά από σοφίτες, εντυπωσιακή µαρκίζα, τοξοειδείς λεπτοµέρειες στα παράθυρα του ορόφου και φουρούσια στη στέγη. Η συµπαγής κατασκευή (συµµετρική ως προς τον κεντρικό άξονα της εισόδου), παραπέµπει σε αρχιτεκτονική της Κεντρικής Ευρώπης ή Βόρειας Βαλκανικής. Από το 1914 έως το 1978 λειτουργεί ως Γυµνάσιο, Εµπορική Σχολή, Οικονοµικό Γυµνάσιο και Λύκειο. Καλοκαίρι 1978: λειτουργεί ως Πινακοθήκη από 20/8/1978 έως 31/8/1978 µε 45 έργα των «4 δασκάλων της Ελληνικής τέχνης»: Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα, ηµοσθένη Κοκκινίδη, ηµήτρη Μυταρά και Παναγιώτη Τέτση. Την ευθύνη διοργάνωσης της έκθεσης είχε η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας. εκέµβριος 1978: κατεδαφίζεται ως ακατάλληλο. Το 1979 κτίζεται νέο κτίριο το οποίο στεγάζει το 3 ο Γυµνάσιο. Από το 1990 έως σήµερα και το Εσπερινό Γυµνάσιο-Λύκειο.

26 Ζώντας στην Φλώρινα «των τεχνών και των παθών», όπως εύστοχα την ονοµάζει το ντοκιµαντέρ της Σ. Αντωνακάκη και του Γ. Ντάλη, σήµερα, έναν αιώνα µετά, ξαναδιαβάζοντας την ιστορία µε την νηφαλιότητα που µας επιτρέπει η χρονική απόσταση, ίσως θα πρέπει να αναλογιστούµε τι µας προσφέρει η διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Πέρα από την «ορθή» επιστηµονική άποψη, µένει να αποδειχθεί αν θα αποτελέσει κοινωνική ανάγκη, η αποδοχή µέσα από την γνώση και την παιδεία. Επίλογος

Τάξεις Ε' - ΣΤ' Μ ουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας. Γιάννης Κασκαµ ανίδης. Φλώρινα, Απρίλιος 201 3

Τάξεις Ε' - ΣΤ' Μ ουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας. Γιάννης Κασκαµ ανίδης. Φλώρινα, Απρίλιος 201 3 Τάξεις Ε' - ΣΤ' Μ ουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας Σχολικός Σύµ βουλος ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γιάννης Κασκαµ ανίδης Φλώρινα, Απρίλιος 201 3 ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ Αρχιτεκτονικά τοπία του παρελθόντος Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή

Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή Προστατευόμενα μνημεία και χώροι, στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή Στη στήλη αυτή σας παρουσιάζουμε μνημεία και χώρους, ευρισκόμενα στην Υπάτη και την ευρύτερη περιοχή, τα οποία η Πολιτεία επισήμως

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση - Με την βοήθεια της τεχνολογίας αρχαιολόγοι κατάφεραν να απεικονίσουν την Θεσσαλονίκη της αρχαιότητας - Μια ζηλευτή πόλη με Ιππόδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

Τα οθωμανικά μνημεία της πόλης της Μυτιλήνης

Τα οθωμανικά μνημεία της πόλης της Μυτιλήνης Τα οθωμανικά μνημεία της πόλης της Μυτιλήνης Περπατώντας στους γραφικούς δρόμους της γειτονιάς της Επάνω Σκάλας, οδός Ερμού, Δικαστήρια, ο λόφος του Κάστρου, μπορεί κανείς να αντιληφθεί τη μακρόχρονη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία

Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Λακωνίας. Το όνομα «Μονεμβασιά» προέρχεται από τις λέξεις «Μόνη Έμβασις»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε και αποτελεί «σταυροδρόμι» πολιτισμών Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της αποτελούνταν από τους Εβραίους: ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΒΡΑΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Το περίτεχνο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου με τα πλευρικά τμήματά του Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Α Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ν Η Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ιστορία Κατασκευών Ενότητα 4.3: Αρχιτεκτονικές - οικοδομικές λεπτομέρειες αστικών κτιρίων 19 ου αιώνα στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις στην Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Σχολεία και εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης. Ενότητα 1 η : Εισαγωγικά

Προσεγγίσεις στην Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Σχολεία και εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης. Ενότητα 1 η : Εισαγωγικά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1 η : Εισαγωγικά Βασίλης Α. Φούκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Χάνια... 2 3. Τα Χάνια της Ξάνθης... 3 4. Το Χάνι Αβέρωφ... 3 5. Εικόνες... 4 6. Βιβλιογραφία... 6 Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική στη Φλώρινα κατά την περίοδο 1912-30: οι αλλαγές στην εικόνα της πόλης»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική στη Φλώρινα κατά την περίοδο 1912-30: οι αλλαγές στην εικόνα της πόλης» ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισµό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Κατεύθυνση «Φιλολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6 ΤΟΜΕΑΣ 1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6 ΤΟΜΕΑΣ 1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6 6 Ο ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΜΕΑΣ 1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Στο πλαίσιο του μαθήματος η περιοχή της Μορφολογίας προτείνει το σχεδιασμό μικρού φοιτητικού ξενώνα

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα

Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 01-07/10/2012 Παραδοσιακή γειτονιά οδού Ελληνικής Δημοκρατίας στην Καβάλα Σαπφώ Αγγελούδη- Ζαρκάδα Δρ. Αρχιτέκτων Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Οι Καβαλιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη και οι λειτουργίες της.

Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η πόλη και οι λειτουργίες της. Η έννοια του οικισµού. Τον αστικό χώρο χαρακτηρίζουν τα εξής δύο κύρια στοιχεία: 1. Το «κέλυφος», το οποίο αποτελείται από οικοδομικούς όγκους και τεχνικό εξοπλισμό συσσωρευμένους

Διαβάστε περισσότερα

Η εγκατάσταση των προσφύγων του '22 στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η σημερινή κατάσταση των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Δυνατότητες προστασίας.

Η εγκατάσταση των προσφύγων του '22 στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η σημερινή κατάσταση των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Δυνατότητες προστασίας. Η εγκατάσταση των προσφύγων του '22 στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η σημερινή κατάσταση των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Δυνατότητες προστασίας. Ελίζα Παπαδοπούλου, MSc πολιτικός μηχανικός Γεώργιος Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Κτίσµα 1. κάτοικοι: πενταµελής οικογένεια δεν κατοικείται µόνιµα

Κτίσµα 1. κάτοικοι: πενταµελής οικογένεια δεν κατοικείται µόνιµα Λειβαδάκι µικρός ορεινός οικισµός 20 περίπου κατοικιών ανάπτυξη κτισµάτων σε συστάδες, κοντά στους οδικούς άξονες όρια µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού χώρου συχνά ρευστά διαµόρφωση σε πλάτωµα δάσους γειτνίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη. ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια ΕΜΠ

ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη. ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια ΕΜΠ ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ αρχιτέκτων καθηγήτρια ΕΜΠ Οκτώβριος 2016 ΝΑΥΠΛΙΟ Ταυτότητα του τόπου και αειφόρος ανάπτυξη Ισχυρά στοιχεία που απαιτούν ανάδειξη. Ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Αναφέρεται σε ένα διευρυµένο γεωγραφικό πλαίσιο που περιλαµβάνει τον ενιαίο πολιτισµικό χώρο των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ερείπια μινωικού οικισμού μαρτυρούν κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής των Έξω Λακωνίων σε παλαιότερες εποχές.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ερείπια μινωικού οικισμού μαρτυρούν κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής των Έξω Λακωνίων σε παλαιότερες εποχές. ΤΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φιορέτζηδες Ημιορεινό χωριό του οποίου το όνομα προέρχεται από μία οικογένεια η οποία εγκαταστάθηκε στο συγκεκριμένο μέρος. Διοικητικά ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Έξω Λακωνίων, του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά Η Αγορά ήταν η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης. Η πλατεία άρχισε να χρησιμοποιείται ως δημόσιος χώρος από τα αρχαϊκά χρόνια. Μέχρι τότε στην περιοχή υπήρχαν σπίτια και τάφοι. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης 1ης Διαδρομής Μονή Βαλτάδων Ναός Οσίου Δαυίδ Βυζαντινό Λουτρό Ναός Αγίου Νικολάου (Ορφανού) Ναός Αγίου Παντελεήμονα Ναός Σωτήρως Χριστός Ροτόντα Παλιά Πόλη,Κάστρα 2ης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του»

Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του» Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του» Άφυτες, καμπυλωτές βουνοκορφές Και μέσα στα πέτρινα κύματα Στο δίπτυχο αγριάδας και ερημιάς Η Σιάτιστα. Οι Σιατιστινοί αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού. «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους»

Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού. «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους» Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού «Απογραφή Παραδοσιακών Σπιτιών στα Ιστορικά Λέλοβα και Μελέτη της Αρχιτεκτονικής τους» Γ και ΣΤ Τάξη 2007 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία είναι μια συνεργασία της Γ Τάξης και ΣΤ Τάξης του

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Θεσσαλονίκης: «Γνωρίζω και Μαθαίνω την Πόλη μου» Πέμπτη, 08 Νοέμβριος :32

Δήμος Θεσσαλονίκης: «Γνωρίζω και Μαθαίνω την Πόλη μου» Πέμπτη, 08 Νοέμβριος :32 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το φθινοπωρινό κύκλο δωρεάν ξεναγήσεων με τίτλο «Γνωρίζω και Μαθαίνω την Πόλη μου».βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάδειξη και η προβολή των μοναδικών μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4η οµάδα Ε ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το ιστορικό κτήριο του Ε Γυµνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας 108. Κτίστηκε το 1897, µετά την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: Τοπογραφικό διάγραμμα περιοχής μελέτης Αποτύπωση κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου τένις Τ.Κ. Φιλιππιάδας.

Μελέτη: Τοπογραφικό διάγραμμα περιοχής μελέτης Αποτύπωση κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου τένις Τ.Κ. Φιλιππιάδας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης. Η μελέτη με τίτλο ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΙΣ) αφορά την αποκατάσταση και επισκευή του υφισταμένου κτιρίου αποδυτήριων γηπέδων τένις της Τ.Κ. Φιλιππιάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες: Δρ Μαργαρίτα Βυζαντιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ Επωνυμία: ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΟΙΡΑ Είδος: ΚΤΙΡΙΟ Διεύθυνση & Τ.Κ: - Περιοχή: ΠΑΝΩ ΚΟΝΙΤΣΑ Οικ.Τετρ. / Κτημ/γιο: - Ο.Τ.Α. Καποδίστρια: ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Δ.) Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χρονολόγηση Αρχική Χρήση:

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια στη Σόφια 3-4 ηµέρες

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια στη Σόφια 3-4 ηµέρες Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια στη Σόφια 3-4 ηµέρες από 119 1η ηµέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - Μ. ΡΙΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ (330χλµ) Νωρίς το πρωί αναχώρηση για τα σύνορα Προµαχώνα. Κάνοντας µία σύντοµη στάση στα αφορολόγητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ»

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Ομάδα Εργασίας: Κόντου Χριστίνα, Λαζαρίδης Χριστόφορος, Μπουλταδάκη Άννα, Πάσχου Μαρία, Παυλίδου Ιωάννα, Τσιολάκη Φανή ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΟΙΚΟΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ «ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ» Η περιοχή μελέτης ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 4ΙΙΒΕΜ-Β8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η υτική Μακεδονία: Από την ενσωµάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήµερα

Η υτική Μακεδονία: Από την ενσωµάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήµερα Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή/Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών Η υτική Μακεδονία: Από την ενσωµάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήµερα Επιµέλεια Κωνσταντίνος Φωτιάδης Σοφία Ηλιάδου-Τάχου Βλάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ POWER RANGERS Δήμητρα Κίμογλου Μυρτώ Κώστα Θανάσης Πάσσαρης Οδυσσέας Κοντοπούλης 1. Χάρτης τη Πόλης της Θεσσαλονίκης 2. Ο Ναός της Αχειροποίητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη Αγία Αικατερίνη Η Αγία Aικατερίνη βρίσκεται σε ενα απο τα καλυτερα μερη της θεσσαλονικης, στην Βορειοδυτική πλευρά της Άνω Πολης.Κτισμένη το 1320 μχ,η ατμόσφαιρα ειναι πολύ ωραία και προπάντον ειναι ήσυχα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού" Περιοχές αρχαιοτήτων κλασική περίοδος ελληνιστική ρωμαϊκή περιόδος μεσαιωνική περίοδος νεοκλασσική περίοδος Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ (1932)

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ (1932) ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΟΥ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ (932) Της Γεωργίας Χειρχαντέρη, Αρχιτέκτονος Μηχανικού ΑΠΘ, Υποψήφιας Διδάκτορος ΕΜΠ Εικ.. Το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών.

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. 67 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Στα πλαίσια του μαθήματος: Τοπικής Ιστορίας Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. Μια ματιά στο ΧΘΕΣ και στο ΣΗΜΕΡΑ. Θανάτη Φωτεινή Γ1 Σχολικό Έτος : 2012-2013 Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο πρώτος πολεοδομικός χάρτης των Αθηνών εκπονήθηκε από τους αρχιτέκτονες Κλεάνθη και Schaubert. Δεν έχει νόημα να επεκταθούμε περισσότερο στην πρώτη πολεοδομική χάραξη της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις Τοποθεσία χωριού : Το Όμοδος περιβάλλεται από 2 ψηλές βουνοκορφές Στην εργασία θα μελετηθούν οι διαφορετικές τυπολογίες που εμφανίζονται στο χωρίο, οι σχέσεις τους με το ιδιωτικό και το δημόσιο,ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Νέες Πολιτείες ΙΙΙ : Λαχανόκηποι Μενεμένης Στα ενδιάμεσα όρια της πόλης Στην περιοχή Λαχανόκηποι, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μενεμένης, εντοπίστηκε ένας τρίτος, εντελώς νέος για τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ Π. Σ. Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΧΟΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Το φαινόμενο της αστικοποίησης στο Δήμο Ζωγράφου»

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Το φαινόμενο της αστικοποίησης στο Δήμο Ζωγράφου» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγία Θέκλα Βρίσκεται 7χλμ νότια από το κέντρο της Σωτήρας.

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης

Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης Η 1η διαδρομή που ακολουθήσαμε 2η Όσιος Δαβίδ Μονή Βλατάδων Κάστρα Άγιος Νικόλαος Ορφανός Ναός του Σωτήρος Ροτόντα Άγιος Παντελέημονας Μονή Βλατάδων H Μονή Βλατάδων ή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργαστήριο Μορφολογίας-Ρυθµολογίας Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώστε εδώ την απάντησή σας

Σημειώστε εδώ την απάντησή σας Μάντεψε... Της Θεσσαλονίκης είναι λευκός, της Πίζας γέρνει ελαφρώς. Τι είναι; Σημειώστε εδώ την απάντησή σας 1 Πάμε να δούμε τον παρακάτω πύργο, ο οποίος βρίσκεται στην Παραμυθιά της Θεσπρωτίας. Μαντέψτε

Διαβάστε περισσότερα

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο

3. Οροι όµησης ιαταξη Κατασκευής στο οικόπεδο 1. Περιγραφή έργου Πρόκειται για την ανέγερση διώροφης κατοικίας 57.92 τ.µ. σε οικόπεδο έκτασης 75 τ.µ. στην περιοχή Μαυροβούνι στο Γιαλό της Σύµης. Η νέα αυτη κατοικία διαθέτει εξώστη και ηµιυπαίθριο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

1805 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο)

1805 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο) 1805 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο) 1810 Άποψη της Αθήνας από τον Λυκαβηττό (σχέδιο) 1821 (περίπου) Σχέδιο της εποχής 1825 Αθηναίοι μπροστά από τον Παρθενώνα 1835 Πανοραμική άποψη 1837 Άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχοντικά Μέσης Κέρκυρας

Αρχοντικά Μέσης Κέρκυρας Αρχοντικά Μέσης Κέρκυρας Τα αρχοντικά σπίτια της Κέρκυρας, όσα διασώθηκαν μέσα στο χρόνο, αποτελούν ζωντανά μνημεία αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, φορτωμένα με μνήμες και θρύλους. Ιστορικά, δημιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Στα βαμβακοχώραφα της Κωπαΐδας (12 χλμ ΒΑ της Λιβαδειάς), υπάρχει ένας τόπος κατοικημένος από τα προϊστορικά χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria

SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria SOU ZHELEZNIK Stara Zagora, Bulgaria Η Στάρα Ζαγόρα είναι είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας και ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο της χώρας. Είναι γνωστή ως πόλη των ίσιων δρόμων, των φλαμουριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ηπείρου

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ηπείρου Παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ηπείρου Η λαϊκή αρχιτεκτονική της Ηπείρου, παρά τις επιμέρους τοπικές μορφολογικές ιδιαιτερότητες, εμφανίζει κοινά χαρακτηριστικά σε όλες τις ορεινές περιοχές. Οι μορφές των

Διαβάστε περισσότερα

2. Tο 2 ο Γυμνάσιο Φλώρινας βρίσκεται στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής. a. Σωστό b. Λάθος

2. Tο 2 ο Γυμνάσιο Φλώρινας βρίσκεται στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής. a. Σωστό b. Λάθος Σχολεία Νομού Φλώρινας 1. Σε ποια οδό βρίσκεται το 1 ο Γυμνάσιο Φλώρινας; b. Κ. Παλαιολόγου c. Λεωφόρο Εθνάρχη Κ. Καραμανλή d. Μ. Αλεξάνδρου 2. Tο 2 ο Γυμνάσιο Φλώρινας βρίσκεται στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ

Το Ασβεστοχώρι ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ Το Ασβεστοχώρι Σελ.2 Το Ασβεστοχώρι βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, σε υψόμετρο 400 μέτρων, χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες δύο λόφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση και Επανάχρηση κτιρίων (522) ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ : ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ. MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΑΠ

Αποκατάσταση και Επανάχρηση κτιρίων (522) ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ : ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ. MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΑΠ Αποκατάσταση και Επανάχρηση κτιρίων (522) ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ : ΕΜΠ. MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΑΠ Αποκατάσταση και Επανάχρηση κτιρίων Α. φάση Ανάλυση 0. Εισαγωγή 1.1. Ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Χριστόφορος Παντελάτος Κατερίνα Σαχίνογλου Μαρία Στεργίου Γιάννης Πουλής Έξαρχος Καλύβας

Χριστόφορος Παντελάτος Κατερίνα Σαχίνογλου Μαρία Στεργίου Γιάννης Πουλής Έξαρχος Καλύβας Χριστόφορος Παντελάτος Κατερίνα Σαχίνογλου Μαρία Στεργίου Γιάννης Πουλής Έξαρχος Καλύβας Το κίνημα του νεοκλασικισμού τοποθετείται στα μέσα του 18ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα Κυριαρχία αστικής τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ . Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1603 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 161 30 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14091 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 44 ΤΕΥΧΟΣ 2/2014 www.ktirio.gr 45

ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 44 ΤΕΥΧΟΣ 2/2014 www.ktirio.gr 45 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Whitebox Architects - Π. Κοκκαλίδης, Α.Τριανταφυλλίδου, Α. Δρέλλα www.whitebox.gr ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Χ. Βαχλιώτης H/M MEΛETH: Conap - Α. Ψαρουδάκης TEXNIKH ETAIPΕIA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαναΐδων στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στην Αθήνα πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή µε υπόγειο και στέγη. Το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Ενότητα 9η: Το Μακεδονικό Ζήτημα Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Κληροδότηματα Σοφίας Χλωρού Ακίνητα επί των οδών : - Πατησίων 146 & Χανίων, Αθήνα - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Λίγα λόγια για τη δωρήτρια : Σύζυγος Νικολάου Χλωρού Στοιχεία Διαθήκης : διαθήκη 01/11/1998, Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΛΑΩΝ (Κ.Π.Ε. Μολάων) Κάστρο: Ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει Ιδρύθηκε με την 134788/Γ7 της 23-9-2009 απόφαση του ΥΠΕΠΘ ως Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ,ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ,ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ,ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ,ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ,ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ,ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Οι μαθητές στο διώροφο κτίριο του ΕΠΑΛ Μουζακίου Χάραξη πορείας φωτογράφισης στο χάρτη του Οικισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων οι Σέρβοι κέρδισαν την αυτονομία τους (1812-1815) οι Έλληνες ίδρυσαν ανεξάρτητο εθνικό κράτος οι Βούλγαροι ίδρυσαν ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα