«Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική στη Φλώρινα κατά την περίοδο : οι αλλαγές στην εικόνα της πόλης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική στη Φλώρινα κατά την περίοδο 1912-30: οι αλλαγές στην εικόνα της πόλης»"

Transcript

1 «Χωρική οργάνωση και αρχιτεκτονική στη Φλώρινα κατά την περίοδο : οι αλλαγές στην εικόνα της πόλης»

2 Θέµα εργασίας Οι αλλαγές στην εικόνα της Φλώρινας στις αρχές του 20 ου αιώνα. Ερευνητικά ερωτήµατα 1. Ιστορικό -γεωγραφικό πλαίσιο -οικονοµικά δεδοµένα στη βαλκανική, πριν τη σύσταση των νέων εθνικών κρατών. Πώς εντάσσεται η «οθωµανική» Φλώρινα; (χωρικές εξαρτήσεις). 2. ιαδικασία συγκρότησης του ελληνικού έθνους-κράτους, µετά την πτώση της οθωµανικής αυτοκρατορίας; Ποιες οι συνέπειες των ιστορικών γεγονότων στους τρόπους πρόσληψης, έκφρασης και διαχείρισης της πολιτισµικής διαφοράς στην πόλη; (κοινωνικές δοµές). 3. Πώς η διαφορά αυτή εκφράζεται µέσα από τις ριζικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική και την ρυµοτοµία της πόλης; (χωρική οργάνωση).

3 Μεθοδολογία Το υλικό προέρχεται από εθνογραφικές σηµειώσεις, αρχειακή έρευνα, δηµοσιευµένες µελέτες και ανακοινώσεις. Τα ερευνητικά ερωτήµατα χωρίστηκαν σε τοµείς µε βάση το χώρο (η πόλη της Φλώρινας), τον χρόνο και τις πληθυσµιακές οµάδες. ιερευνήθηκαν πτυχές της κοινωνικής δράσης, όπως αυτή είναι βιωµένη από τους κατοίκους και αποτυπωµένη σε κείµενα και εφηµερίδες τοπικής εµβέλειας και άλλες γραπτές πηγές. Επίσης κατατίθενται µαρτυρίες και µνήµες που διατηρήθηκαν στο χρόνο και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Βακαλόπουλος Κ.Α., Ιστορία του Βόρειου Ελληνισµού, Μακεδονία, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Βοσκοπούλου Χ., Αρχιτεκτονική φυσιογνωµία της πόλης της Φλώρινας, περιοδικό Αριστοτέλης, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2000,τεύχος 255.( σελ.7-10) 3. Βούρη Σ., Η Φλώρινα στο µεταίχµιο του 19 ου -20 ου αιώνα: πεδίο εθνικών συγκρούσεων και κοινωνικών αλλαγών, στο Ανδρέας Ανδρέου (επιµ.), Πρακτικά συνεδρίου: Φλώρινα , χορηγός έκδοσης: Υπουργείο Πολιτισµού. Σελιδοποίηση-φίλµ-µοντάζ : Eκδόσεις Κεσόπουλος, Φλώρινα 2004.(σελ ) 4. Γαβρά Ε., «Νοµός Φλώρινας. Χωρική Οργάνωση και Οικιστική, Πολιτισµός και Περιβάλλον» στο: Ι. Κολιόπουλος, Ι. Μιχαηλίδης (επιµ.) Φλώρινα: Πύλη των Βαλκανίων. Αξονική τοµογραφία του νοµού, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη (σσ ) 5. Γούναρης Β.-Μιχαηλίδης Ι., Η νεότερη και σύγχρονη περίοδος, στο Ευάγγελος Ν. Κυριακούδης (επιµ.), Η Φλώρινα και η περιοχή της, η έκδοση χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας INTEREG II, Φλώρινα 2002.(σελ ) 6. Εriksen, Τ.Η., Η πολιτική των ταυτοτήτων: Εθνικισµός και µειονότητες. Μικροί τόποι, µεγάλα ζητήµατα, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα (σελ.436,437,455) 7. Ζάγκος Χρήστος, Επαρχιακός τύπος και τοπική κοινωνία στη Φλώρινα, στο Μίµης Σουλιώτης και Ευανθία Μπατσαρά (επιµ.), Όψεις της. Μακεδονίας, εκδόσεις Βιβλιολογείον Φλώρινα 2006.(σελ ) 8. Ζήβας Α. ιονύσης, ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ, εκδόσεις LIBRO, Αθήνα Ζωγράφος Θ., Η απολεσθείσα αρχι-τεκτονική της πόλης ή το µέλλον του παρελθόντος µας, στο Οικονόµου Αινείας, Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Στόιος Αχιλλέας, ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ Αρχιτεκτονικά Τοπία του Παρελθόντος εκδ. Περ/κή Ενότητα, ήµος, Λέσχη Πολ/µού Φλώρινας, Φλώρινα (σελ ) 10. Ηλιάδου-Τάχου Σοφία, Η Φλώρινα µέσα από τα αρχεία του ήµου της περιόδου , Αριστοτέλης, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος-Νοέµβριος εκέµβριος 1995, τεύχος Ηλιάδου-Τάχου Σ., Η εκπαίδευση στη υτική και Βόρεια Μακεδονία ( ), ιδακτορική ιατριβή, Εκδόσεις Ηρόδοτος (σελ.191)

5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 12. Ηλιάδου-Τάχου Σ., Η νεότερη και σύγχρονη εκπαίδευση στη Φλώρινα, στο Ευάγγελος Ν. Κυριακούδης (επιµ.), Η Φλώρινα και η περιοχή της, η έκδοση χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας INTEREG II, Φλώρινα (σελ ) 13. Κασκαµανίδης Ι., Οθωµανική Τοπογραφία της Φλώρινας στις αρχές του 20 ου αιώνα. Στο Ανδρέας Ανδρέου (επιµ.), Πρακτικά συνεδρίου: Φλώρινα , χορηγός έκδοσης: Υπουργείο Πολιτισµού. Σελιδοποίηση-φίλµ-µοντάζ: Eκδόσεις Κεσόπουλος, Φλώρινα 2004.(σελ ) 14. Κασκαµανίδης Ι., Η οθωµανική Φλώρινα( ). Στο Μίµης Σουλιώτης και Ευανθία Μπατσαρά (επιµ.), Όψεις της. Μακεδονίας, εκδόσεις Βιβλιολογείον Φλώρινα 2006.(σελ ) 15. Καστελάν Ζώρζ, Η Ιστορία των Βαλκανίων (14ος-20 ος αιώνας), εκδόσεις Γκοβόστη Μ. Κατεµίδου, Α. Κωνσταντακάκος, Α. Στόιος, Φλώρινα- Ιστορική φυσιογνωµία και Αρχιτεκτονική, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα Λάσκαρης Μ., Το Ανατολικόν Ζήτηµα , τόµος Α, εκδόσεις Π. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη Μάνος Ι., Σύγχρονη Ανθρωπολογική Έρευνα στη Φλώρινα: Θεωρητικοί άξονες, εννοιολογικά εργαλεία και πολιτισµικές αναπαραστάσεις της τοπικής πραγµατικότητας, στο Ανδρέας Ανδρέου (επιµ.), Πρακτικά συνεδρίου:φλώρινα , χορηγός έκδοσης: Υπουργείο Πολιτισµού. Σελιδοποίηση-φίλµ-µοντάζ: Eκδόσεις Κεσόπουλος, Φλώρινα 2004.(σελ ) 19. Μάνος Ι., Ταυτότητες. Στο Βασίλης αλκαβούκης, Ιωάννης Μάνος, Χριστίνα Βέικου (επιµ.), Ανυποψίαστοι Ανθρωπολόγοι, καχύποπτοι φοιτητές, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα 2010.(σελ ) 20. Μεκάσης ηµήτρης, Το πέρασµα των Σέρβων από τη Φλώρινα, 9/11/ Μεκάσης ηµήτρης, Η κατεδάφιση των επτά τζαµιών της Φλώρινας,13/3/ Μεκάσης ηµήτρης, Το αρχαίο λουτρό της Φλώρινα, 28/8/ Μεκάσης ηµήτρης, «Η Οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου», περ. Εταιρεία, τεύχ. 15, Εταιρεία Γραµµάτων και Τεχνών Φλώρινας, Φλώρινα (σελ )

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 24. Μεκάσης ηµήτρης, «Γειτονιές της Φλώρινας», περ. Εταιρεία, τεύχ. 37, Εταιρεία Γραµµάτων και Τεχνών Φλώρινας, Φλώρινα (σελ ) 25. Μεκάσης ηµήτρης, «Ο µικρός πύργος στο Βαρόσι», εφηµ. Ελεύθερο Βήµα της Φλώρινας, αρ. φύλλου 2663, σελ Μέλλιος Λ., Από τη µυθολογία της Φλώρινας, στο Ευάγγελος Ν. Κυριακούδης (επιµ.), Η Φλώρινα και η περιοχή της, η έκδοση χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας INTEREG II, Φλώρινα 2002.(σελ. 2) 27. Μποσδελεκίδου Ζωή, Η πολεοδοµική εξέλιξη της πόλης από την απαρχή της µέχρι το 1939, περ. Αριστοτέλης, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2000,τεύχος 255.(σελ.18-38) 28. Νίκλης Κ., «Η Φλώρινα υπό την κηδεµονία των Γάλλων», περ. Αριστοτέλης, τεύχος 73-74, 1969.(σελ.47) 29. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ., ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ Από την τουρκική κατάκτηση στην εθνική αποκατάσταση (14 ος -19 ος αιώνας), εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη Οικονόµου Αινείας, Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Στόιος Αχιλλέας, ΓΙΑ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ Αρχιτεκτονικά Τοπία του Παρελθόντος εκδ. Περ/κή Ενότητα, ήµος, Λέσχη Πολ/µού Φλώρινας, Φλώρινα 2013.(σελ.19-30) 31. Πελαγίδης Σ., Η αποκατάσταση των προσφύγων στη υτική Μακεδονία ( ), Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Πελαγίδης Σ., Προσφυγική Ελλάδα ( ) ο πόνος και η δόξα, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Ρούκαλης Α., «Συµβολή εις την Ιστορίαν της Ιεράς Μητρόπολης Μογλενών», περ. Αριστοτέλης, τεύχος 73-74, 1969.(σελ.14) 34. Σεχίδης Κ.- Σκούρτης Ι., Θέσεις του βουλευτή Φλώρινας Γεωργίου Μόδη κατά τις ελληνογιουγκοσλαβικές διεργασίες (1950), στο Η υτική Μακεδονία Από την ενσωµάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήµερα, εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη Σταυριανός Λ. Σ., Τα Βαλκάνια Από το 1453 και µετά, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη Sugar F.Peter, Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω από την Οθωµανική κυριαρχία , τόµος Α, εκδόσεις ΣΜΙΛΗ, Αθήνα Τοντόροφ Νικολάι, Η Βαλκανική Πόλη 15 ος -19 ος αιώνας, τόµος Α, εκδ. Θεµέλιο 1986

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 38. Τσαπάνου-Κωτσοπούλου Ευθ., Η πορεία του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλης Φλώρινας, εκδ. Παπακοσµά Χρήστου, Φλώρινα 2002.(σελ.5-57) 39. Φωτιάδης Κ., Προσφυγικές εγκαταστάσεις από την Μ. Ασία, τον Πόντο και την Θράκη, στο Ευάγγελος Ν. Κυριακούδης (επιµ.), Η Φλώρινα και η περιοχή της, η έκδοση χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας INTEREG II, Φλώρινα 2002.(σελ ) 40. Φωτιάδης Κ., Το προσφυγικό ζήτηµα στο νοµό της Φλώρινας µέσα από τις πηγές της τοπικής ιστορίας, στο Ανδρέας Ανδρέου (επιµ.), Πρακτικά συνεδρίου :Φλώρινα , χορηγός έκδοσης: Υπουργείο Πολιτισµού. Σελιδοποίηση-φίλµ-µοντάζ : Eκδόσεις Κεσόπουλος, Φλώρινα 2004.(σελ ) 41. Αθ. Χαλκιόπουλου (Προξενικού Γραµµατέως), Η Μακεδονία, Εθνολογική Στατιστική των βιλαετίων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου, Εν Αθήναις εκ του τυπογραφείου «Νοµικής» (σελ.90) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Πηγές που χρησιµοποιήθηκαν: 1.Περιοδικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2000,τεύχος 255, σελ.11 13, Περιοδικό ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Σεπτέµβριος - Οκτώβριος - Νοέµβριος - εκέµβριος 1996, τεύχος , σελ.16, 47, Βοσκοπούλου Χρυσούλα Σιδηροπούλου Ελένη. Ανάθεση εργασίας επιστηµόνων από.ε. του ΤΕΕ/Τ Μ απόφαση 272/28/09/ /05/10/2004 (αδηµοσίευτο) ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Αρχείο /νσης Πολεοδοµίας Φλώρινας DVD Ντοκυµαντέρ των Σοφίας Αντωνακάκη και Γιώργου Ντάλη «ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ» Εφηµ. ΕΘΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 1/5/1971 αρ. φύλλου 2225

8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γενικά Αρχεία του Κράτους: Αποκατάσταση Μοναστηριωτών Προσφύγων ΓΑΚ:ΠΣ Σ., , αρ. 327, σ.75 Ανέγερση ηµοτικών Σφαγείων (ΓΑΚ:ΠΣ Σ., , αρ. συν. 45, σ.191) ηµοτική Αγορά σε Βακούφικο µέρος, αντίδραση της ισλαµικής κοινότητας, (ΓΑΚ:ΠΣ Σ., , αρ. συν. 48, σ.209) ιάνοιξη πλατείας (Κύκλος).( ΓΑΚ:ΠΣ Σ., , αρ. 31) Η κατεδάφιση των τζαµιών. (ΓΑΚ:ΠΣ Σ., ,σ.366) Ηλεκτρονικές πηγές Κεραµόπουλος Αντώνιος Χατζη-Κάλφας Τούρκος ιστορικός και γεωγράφος Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός, Μεντρεσές Η Συνθήκη του Πασάροβιτς Ορλωφικά Βιλαέτι Πασαλίκι. Τα σαντζάκια Ιλιντεν Η Συνθήκη της Λωζάννης Η Συνθήκη του Νεϊγύ Νοµοµηχανικός Εβλιγιά Τσελεµπή 3 ο Γυµνάσιο Φλώρινας 3gym-florin.flo.sch.gr/to%20sxolio%20mas.htm

9 Θεωρητικό πλαίσιο Η έννοια του έθνους-κράτους, και η συγκρότηση των εθνικών ταυτοτήτων. Πώς διαµορφώνεται η εθνική συνείδηση και οι τρόποι που χρησιµοποιεί η πολιτεία για να την εδραιώσει (αλλαγές στην εικόνα της πόλης). Ορίζεται η έννοια του «εθνικού χώρου» και η σχέση του µε τον χρόνο που καθιστά την πόλη ιστορική. Σαν τέτοια προσφέρεται για µάθηση, παραδειγµατισµό και βίωση της οργάνωσης του χώρου - πολεοδοµικού και αρχιτεκτονικού- της οργάνωσης της ζωής κάτω από συγκεκριµένες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες.

10 Ιστορικό-Γεωγραφικό πλαίσιο Φλώρινα-Αδιάλειπτη σχεδόν παρουσία, ήδη από την «Νεολιθική Εποχή». Πρώτος οικισµός - αρχαία Λυγκηστίδα. Βυζάντιο-Ο οικισµός αναπτύσσεται στους πρόποδες του λόφου του Αγίου Παντελεήµονα κατά µήκος του ποταµού Σακουλέβα Οθωµανική κατάκτηση. Σταδιακή αύξηση του µουσουλµανικού στοιχείου. 17ος αιώνας-υπάρχουν 6 συνοικίες, σπίτια, ακόµα 14 τζαµιά, 3 µεντρεσέδες, 1 τεκές δερβίσηδων, 7 κατώτερα σχολεία, δύο λουτρά, δύο χάνια και 100 καταστήµατα. Μεσαίωνας και µετέπειτα, συνεχείς ληστρικές επιθέσεις από Βουλγάρους και Τουρκαλβανούς. Ανασφάλεια στην περιοχή ως τον 18 ο αιώνα-αυξάνεται ο πληθυσµός της πόλης κάτοικοι, 3/4 Μωαµεθανοί, 1/4 Χριστιανοί συνδέεται σιδηροδροµικά µε τη Θεσσαλονίκη και το Μοναστήρι. Εκπαιδευτική και πολιτιστική κίνηση. Το 1910 στην πόλη κατοικούν ορθόδοξοι Έλληνες, 500 σχισµατικοί βουλγαρίζοντες και Μουσουλµάνοι. (στατιστική Χαλκιόπουλου)

11 Χωρικές εξαρτήσεις 19ος αιώνας, Φλώρινα-ασήµαντη οθωµανική επαρχία η εξέγερση του Ίλιντεν - Μακεδονικός Αγώνας ( ). Η πόλη αναβαθµίζεται στρατιωτικά-γεωπολιτικά, αυξάνεται ο χριστιανικός πληθυσµός - ανάπτυξη. 7 Νοεµβρίου του 1912, εντάσσεται στο ελληνικό κράτος. Οι χριστιανοί, από το 1870 πατριαρχικοί και εξαρχικοί, υιοθετούν την ελληνική ή την βουλγαρική εθνική συνείδηση. Βαλκανικοί Α Παγκόσµιος. Σηµαντικές αλλαγές στον πληθυσµό και την µορφή της πόλης Οι πρώτοι πρόσφυγες από το Μοναστήρι, µαζί τους 80 οικογένειες Εβραίων. Το 1916, σύµφωνα µε το Υπ. Εξωτερικών, ο πληθυσµός της πόλης: κάτοικοι, πατριαρχικοί, 589 εξαρχικοί και µουσουλµάνοι.

12 Κοινωνικές οµές-προσφυγικό 1922 Μικρασιατική καταστροφή, βίαιες διώξεις Ελλήνων προσφύγων από την Μικρά Ασία και τον Πόντο. Στη Μακεδονία το µεγαλύτερο κύµα. Συνθήκης της Λωζάννης 24 Ιουλίου του ανταλλαγή των ελληνικών και µουσουλµανικών πληθυσµών. Προσπάθειες «αλβανοποίησης» µουσουλµάνων. Μετά την ανταλλαγή (1924) στην πόλη πρόσφυγες σε σύνολο κατοίκων. Παρά τα σοβαρά προβλήµατα, ( ανώµαλες δικαιοπραξίες ) η εγκατάσταση των προσφύγων σε οργανωµένους συνοικισµούς ολοκληρώνεται σταδιακά, διαφοροποιώντας αισθητά την εικόνα της πόλης. Α' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός Β' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός Γ' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός ' Αστικός προσφυγικός συνοικισµός ύο συνοικισµοί για τους πρόσφυγες από το Μοναστήρι, τα Μοναστηριώτικα,

13 Εκπαίδευση Έως τον 19 ο αιώνα Μοναστήρι- εκπαιδευτικό κέντρο. Την τελευταία δεκαετία, η Βουλγαρική κοινότητα έχτισε στην πλατεία Ερµού της Φλώρινας, το τριώροφο κτίριο του Γυµνασίου. Η Φλώρινα αναβαθµίζεται στις αρχές αιώνα. του 20ού Το 1905 λειτουργούν το Ελληνικό Παρθεναγωγείο, η Ελληνική Αστική Σχολή και τρία Νηπιαγωγεία. Από το 1914 λειτουργούσε στη Φλώρινα πλήρες εξατάξιο γυµνάσιο, από το 1921 ανώτερο τετρατάξιο παρθεναγωγείο, από το 1923 εθνικό οικοτροφείο αρρένων και από το 1927 αρχικά εξατάξιο και στη συνέχεια οκτατάξιο µικτό διδασκαλείο.

14 ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ρυµοτοµία «Οθωµανική Φλώρινα» πολυεθνικό-πολυθρησκευτικό αστικό σύνολο. Μοντέλο βαλκανικής πόλης µε πολυκεντρική οργάνωση σε εθνικοθρησκευτικές συνοικίες. Ο ποταµός Σακουλέβας, το βασικό στοιχείο οργάνωσης της πόλης. Πέντε µουσουλµανικές συνοικίες τεµένη τους και εννέα χριστιανικές. µε τα αντίστοιχα Επίσης η συνοικία των εξαρχικών χριστιανών γύρω από τον ενοριακό τους ναό του Αγίου Παντελεήµονα καθώς και ο ναός του Αγίου Γεωργίου έξω από την πόλη. Οι παραποτάµιοι δρόµοι, στη συνοικία Βαρόσι, συγκεντρώνουν τις κυριότερες λειτουργίες της πόλης. Μοντέλο συνεχούς δόµησης, χαρακτηριστικό της αστικότητας στο χώρο.

15 ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ρυµοτοµία Σταθµοί στην εξέλιξη της πόλης, η εγκατάσταση της Γαλλικής ιοίκησης, η Μικρασιατική καταστροφή και το Νοµοθετικό ιάταγµα της «περί σχεδίων πόλεων και κωµών του κράτους». To «projet d embellissment» του Γάλλου τοπογράφου Alfred Lequillon, εγκρίνεται το Μάιο του 1919 από το Υπ. ηµοσίων Έργων. Αρχίζει να υλοποιείται το 1924 µε διαπλατύνσεις, ευθυγραµµίσεις δρόµων του υπάρχοντος ιστού, κατεδαφίσεις κτιρίων για την διάνοιξη οδών και πλατειών. Αξιόλογα µουσουλµανικά κτίρια, στεγάζουν ελληνικές διοικητικές υπηρεσίες, πολλά εκ των οποίων είχαν αγοραστεί πριν την ανταλλαγή. ιατηρείται το σύνολο σχεδόν των ανταλλάξιµων κατοικιών. Τα προς κατεδάφιση κτίσµατα άλλοτε απαλλοτριώνονται και άλλοτε χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιµόρροπα.

16 ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ρυµοτοµία Ρυµοτοµείται και χαράσσονται νέοι δρόµοι στο κατοικηµένο τµήµα της πόλης αλλά και σε αδόµητες περιοχές στις οποίες επεκτείνεται το σχέδιο µε πρόβλεψη µελλοντικής αύξησης του πληθυσµού. ιαπλάτυνση των εκατέρωθεν του ποταµού οδών µε όσο το δυνατόν σταθερό πλάτος, και έργα βελτίωσης των κλίσεων και των καµπών του ποταµού. Ευπρεπισµός των κοινόχρηστων χώρων και των δρόµων µε λιθοστρώσεις και σκυροστρώσεις. Συγκοινωνιακά έργα µε πιο σηµαντικό την επέκταση της σιδηροδροµικής γραµµής προς την πόλη και τη σύνδεση της άµεσα µε τη Θεσσαλονίκη και το Μοναστήρι Το 1931 προκηρύσσεται δηµοπρασία για την ανέγερση δηµοτικού νοσοκοµείου το οποίο αποπερατώνεται το 1939 µετά από µεγάλη δωρεά της Μοναστηριώτισσας Ελένης ηµητρίου.

17 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Ως τον 19ο αιώνα συνυπάρχουν δύο τύποι σπιτιών : Τα "Λαϊκά" και τα "Μακεδονικού τύπου". Συνήθως µονώροφα ή διώροφα µε προεξοχές (σαχνισιά) πολλά παράθυρα στον όροφο, την απόληξη µε το έντονο γείσωµα της στέγης (συνήθως τριγωνικό) και εσωτερικές αυλές. Το ισόγειο συνήθως µε πέτρινη τοιχοποιία µεγάλου πάχους και λίγα µικρά παράθυρα για λόγους ασφαλείας. Ο όροφος, χτισµένος µε ελαφρότερα υλικά, ξύλινο σκελετό του οποίου η πλήρωση γινόταν µε πέτρες ή πλιθιά. Οι περισσότερες κατοικίες και τα δηµόσια κτίρια, κτίζονται την περίοδο , παραποτάµια και στους κεντρικούς δρόµους της πόλης κατά το γραµµικό σύστηµα. Η πλειοψηφία είναι κατοικίες και µικτής χρήσης (κατοικία- κατάστηµα). Η αρχιτεκτονική τους παρουσιάζει σαφείς ευρωπαϊκές επιρροές. (Νεοκλασικισµός-Εκλεκτικισµός) Ο παραποτάµιος δρόµος στο «Βαρόσι» ("Boulevard"), λειτουργεί ως χώρος αναψυχής, ενώ η Μ. Αλεξάνδρου συγκεντρώνει σχεδόν αποκλειστικά την εµπορική δραστηριότητα. Στα 1931 η Φλώρινα διαθέτει Γυµνάσιο, ιδασκαλείο Αρρένων και Θηλέων, Γεωργική Σχολή, παρθεναγωγείο, Γεωργικό και Σιδηροδροµικό σταθµό, παράρτηµα της Εθνικής Τράπεζας.

18 Οικία Νικολαΐδη (1912) εξιά οικία Ντόβα (Έκφραση του εκλεκτικισµού στη Φλώρινα, Χ. Ζαρκάδα 2002:172 ) Αριστερά Μακεδονικό αρχοντόσπιτο µε συµµετρική κατασκευή και το χαρακτηριστικό τριγωνικό αέτωµα της στέγης.

19 Κατεδαφίσεις Τα επτά τζαµιά Το 1912 τον οθωµανικό χαρακτήρα της Φλώρινας τόνιζαν τα 7 τζαµιά (τα 3 κτισµένα πάνω σε παλαιές εκκλησίες). Τα 7 τζαµιά λειτούργησαν ως το καλοκαίρι του 1924 (αναχώρηση των Οθωµανών). Το ηµ. Συµβούλιο της πόλης στις 12ης Απριλίου 1926, αποφασίζει την κατεδάφισή τους. Το Βυζαντινό λουτρό Το παλαιότερο κτίσµα της πόλης, επί της Κων/ου Παλαιολόγου. Τα λουτρά ήταν φτιαγµένα από πελεκηµένες πέτρες γρανίτη, σκληρά τούβλα και ασβέστη, το δάπεδο από µεγάλες µαρµάρινες πλάκες. Τα ερείπιά τους υπήρχαν µέχρι το Το 1925, στην θέση τους χτίστηκε ένα νεοκλασικό κτήριο. Στην αυλή του βρέθηκε µεγάλη µαρµάρινη πλάκα µε διακοσµητικά σχέδια, η οποία παραδόθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείου Φλώρινας, το 1969.

20 Ο Τετράγωνος Πύργος (La tour carre) Βρισκόταν δυτικά της συµβολής των οδών Κ. Πουλάκα και Μ. Αλεξάνδρου, όπου σήµερα υπάρχει τριώροφο κτίσµα. Το ηµοτικό συµβούλιο µε την υπ αρ.193/ απόφασή του «εγκρίνει την κατεδάφισιν του επί Τουρκοκρατίας οικοδοµηθέντος Πύργου.. Κατά την άποψη του Νοµοµηχανικού «θα ευπρεπισθή το κεντρικόν αυτό σηµείον της πόλεως και θα διευρυνθή η οδός Μ. Αλεξάνδρου.

21 Βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους. Λειτουργούσε µέχρι το 1959 περίπου. Το λουτρό έχει ορθογωνική κάτοψη που περιλαµβάνει τον θερµό χώρο και το καζάνι. Η οροφή του θερµού χώρου, σχηµατίζει ηµισφαιρικό θόλο ο οποίος στηρίζεται σε τέσσερα ηµιχώνια και φωτίζεται περιµετρικά µε 11 οπές. Το αρχικό τµήµα κτίστηκε περίπου τον 17ο αιώνα. Τον 18 ο αιώνα προστέθηκε το ατοµικό λουτρό και ο προθάλαµος. Κατά τον 19ο αιώνα, έγιναν επεµβάσεις στις τοιχοποιίες, ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα, προστέθηκε µονώροφο κτίσµα αποδυτηρίων σε επαφή µε το λουτρό. Οθωµανικό λουτρό Λουτρό. Υπάρχουσα κατάσταση Επάνω Κάτοψη-Κάτω ΒΑ όψη (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος 2013:21,22)

22 Ο µιναρές του τζαµιού της αγοράς Ο µιναρές αποτελεί το εναποµείναν τµήµα του τζαµιού της αγοράς και βρίσκεται στην οδό Παπακωνσταντίνου Νερέτης. Το κτιριακό συγκρότηµα περιελάµβανε έναν τεκέ δερβίσηδων, τον ξενώνα του τεκέ, ένα µεντρεσέ (ιεροδιδασκαλείο) και ένα δερβίσικο µαυσωλείο. Το ύψος του ήταν µεγαλύτερο από 15 µέτρα, ενώ εφάπτονταν στο τέµενος, από όπου γίνεται και σήµερα η είσοδος. Περί τα το τζαµί κατεδαφίστηκε, ενώ σήµερα σώζεται τµήµα της βάσης του µιναρέ συνολικού ύψους 380 εκ. Ο µιναρές έχει εξαγωνική, παράγωνη κάτοψη µε εσωτερική κυκλική σκάλα. Η κατασκευή της βάσης του µιναρέ γίνεται µε τρεις σειρές πλίνθων οριζόντια και δύο κατακόρυφα, ενώ η λιθοδοµή µε ποταµίσιες πέτρες. Μιναρές. Υπάρχουσα κατάσταση Ν Όψη, Κάτοψη (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος2013:24)

23 Ο οθωµανικός αµυντικός πύργος(κουλές) Βρίσκεται στην οδό Ταγµ. Φουλεδάκη. Μία µεγάλη κατοικία µε χαγιάτι του 19ου αιώνα ήταν κτισµένη σε επαφή µε τον πύργο και πιθανότατα αποτελούσε τµήµα της ίδιας ιδιοκτησίας πλούσιου γαιοκτήµονα. Το 1985, τµήµα του πύργου καταστράφηκε κατά την κατεδάφιση διπλανών κτισµάτων για την ανέγερση οικοδοµής, και έτσι αποκαλύφθηκε το εσωτερικό του. Το κτίσµα χαρακτηρίστηκε διατηρητέο και παρέµεινε ως έχει. Ο κουλές έχει τετραγωνική κάτοψη. Πάνω από την είσοδο, υπάρχει ηµικυκλικό τόξο το οποίο έφερε επιγραφή. Ο εσωτερικός χώρος έχει ύψος 475 εκ. και καλύπτεται µε ηµισφαιρικό θόλο που στηρίζεται σε τέσσερα ηµιχώνια. Στα ηµιχώνια αυτά και στους τέσσερις τοίχους διαµορφώνονται οκτώ οξυκόρυφα ισλαµικά τόξα. Κουλές. Υπάρχουσα κατάσταση, ιαµήκης τοµή, ΝΑ Όψη (Α. Οικονόµου- Α. Στόιος2013:24)

24 Ναός Αγίου Παντελεήµονος. Το 1890 η εξαρχική κοινότητα Φλώρινας µετά από αγώνα, εξασφάλισε την άδεια του σουλτάνου και κατόρθωσε να κτίσει δικό της ναό, του Αγίου Παντελεήµονος. Πρόκειται για µια βασιλική µε τρεις τρούλους, ξύλινη στέγη και τοιχοποιία από συµπαγή τούβλα. Στον µεσαίο τρούλο χτίστηκε αργότερα (πιθανόν το 1957) µεγάλο καµπαναριό µε την περιβόητη µελωδική ρωσική καµπάνα. Από το 1912, µετά την ένταξη της Φλώρινας στο ελληνικό κράτος, λειτουργεί ως ελληνορθόδοξος Μητροπολιτικός Ναός Φλωρίνης. Ο ναός κατεδαφίστηκε την περίοδο της δικτατορίας τον Μάιο του 1971, διότι ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης θεωρούσε ότι ήταν σλαβικής τεχνοτροπίας και νοοτροπίας και θύµιζε ζοφερές στιγµές της ιστορίας του τόπου. Όταν κατεδαφίστηκε ο ναός λειτουργούσε ήδη πολλά χρόνια σαν ορθόδοξος. Ο παλιός Άγιος Παντελεήµονας (περ.«αριστοτέλης»,φλώρινα 1991, σελ. 69).

25 3 ο Γυµνάσιο (Οικονοµικό) Κτίστηκε την τελευταία δεκαετία του 19 ου αιώνα από τους Βουλγάρους και λειτούργησε ως Βουλγαρικό σχολείο για µικρό χρονικό διάστηµα. ιώροφο εκλεκτικιστικό κτίσµα µε πέτρινο ηµιυπόγειο και διπλή σειρά από σοφίτες, εντυπωσιακή µαρκίζα, τοξοειδείς λεπτοµέρειες στα παράθυρα του ορόφου και φουρούσια στη στέγη. Η συµπαγής κατασκευή (συµµετρική ως προς τον κεντρικό άξονα της εισόδου), παραπέµπει σε αρχιτεκτονική της Κεντρικής Ευρώπης ή Βόρειας Βαλκανικής. Από το 1914 έως το 1978 λειτουργεί ως Γυµνάσιο, Εµπορική Σχολή, Οικονοµικό Γυµνάσιο και Λύκειο. Καλοκαίρι 1978: λειτουργεί ως Πινακοθήκη από 20/8/1978 έως 31/8/1978 µε 45 έργα των «4 δασκάλων της Ελληνικής τέχνης»: Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα, ηµοσθένη Κοκκινίδη, ηµήτρη Μυταρά και Παναγιώτη Τέτση. Την ευθύνη διοργάνωσης της έκθεσης είχε η Στέγη Φιλοτέχνων Φλώρινας. εκέµβριος 1978: κατεδαφίζεται ως ακατάλληλο. Το 1979 κτίζεται νέο κτίριο το οποίο στεγάζει το 3 ο Γυµνάσιο. Από το 1990 έως σήµερα και το Εσπερινό Γυµνάσιο-Λύκειο.

26 Ζώντας στην Φλώρινα «των τεχνών και των παθών», όπως εύστοχα την ονοµάζει το ντοκιµαντέρ της Σ. Αντωνακάκη και του Γ. Ντάλη, σήµερα, έναν αιώνα µετά, ξαναδιαβάζοντας την ιστορία µε την νηφαλιότητα που µας επιτρέπει η χρονική απόσταση, ίσως θα πρέπει να αναλογιστούµε τι µας προσφέρει η διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Πέρα από την «ορθή» επιστηµονική άποψη, µένει να αποδειχθεί αν θα αποτελέσει κοινωνική ανάγκη, η αποδοχή µέσα από την γνώση και την παιδεία. Επίλογος

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Αναφέρεται σε ένα διευρυµένο γεωγραφικό πλαίσιο που περιλαµβάνει τον ενιαίο πολιτισµικό χώρο των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα

Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη. Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος- Μουσειολόγος- Ξεναγός. Περιεχόμενα Χάνι Αβέρωφ, Ξάνθη Βοήθημα για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Χάνια... 2 3. Τα Χάνια της Ξάνθης... 3 4. Το Χάνι Αβέρωφ... 3 5. Εικόνες... 4 6. Βιβλιογραφία... 6 Νατάσα Μιχαηλίδου Αρχαιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

Η εγκατάσταση των προσφύγων του '22 στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η σημερινή κατάσταση των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Δυνατότητες προστασίας.

Η εγκατάσταση των προσφύγων του '22 στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η σημερινή κατάσταση των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Δυνατότητες προστασίας. Η εγκατάσταση των προσφύγων του '22 στο Λεκανοπέδιο Αθηνών. Η σημερινή κατάσταση των προσφυγικών εγκαταστάσεων στην Αθήνα. Δυνατότητες προστασίας. Ελίζα Παπαδοπούλου, MSc πολιτικός μηχανικός Γεώργιος Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ιστορία Κατασκευών Ενότητα 4.3: Αρχιτεκτονικές - οικοδομικές λεπτομέρειες αστικών κτιρίων 19 ου αιώνα στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες: Δρ Μαργαρίτα Βυζαντιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ Επωνυμία: ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΟΙΡΑ Είδος: ΚΤΙΡΙΟ Διεύθυνση & Τ.Κ: - Περιοχή: ΠΑΝΩ ΚΟΝΙΤΣΑ Οικ.Τετρ. / Κτημ/γιο: - Ο.Τ.Α. Καποδίστρια: ΚΟΝΙΤΣΑΣ (Δ.) Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χρονολόγηση Αρχική Χρήση:

Διαβάστε περισσότερα

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr

Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Βοιωτικός Ορχομενός και Μονή της Παναγίας Σκριπού Πανόραμα Ταξιδιωτικές Σημειώσεις apan.gr Στα βαμβακοχώραφα της Κωπαΐδας (12 χλμ ΒΑ της Λιβαδειάς), υπάρχει ένας τόπος κατοικημένος από τα προϊστορικά χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών.

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. 67 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Στα πλαίσια του μαθήματος: Τοπικής Ιστορίας Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. Μια ματιά στο ΧΘΕΣ και στο ΣΗΜΕΡΑ. Θανάτη Φωτεινή Γ1 Σχολικό Έτος : 2012-2013 Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23.07.2013. Αριθ. Πρωτ. 2811. κ.κ. Μπρούνο και Λουκά Μπατάλια, Αλίζ Μανσέτ και Τζεορτζιάννα Φρουµούζου (δια του µηχανικού κ.

Αθήνα, 23.07.2013. Αριθ. Πρωτ. 2811. κ.κ. Μπρούνο και Λουκά Μπατάλια, Αλίζ Μανσέτ και Τζεορτζιάννα Φρουµούζου (δια του µηχανικού κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνηµείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας Ταχ. /νση: Κλεψύδρας 2 105 55 Αθήνα Πληροφορίες:. Κορµανιάτης

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Οι ιδιαίτερες δεσµεύσεις νέων κτισµάτων σε προστατευόµενες περιοχές αφορούν: 1) Την υποχρέωσή τους να ακολουθήσουν τον αρκετά δεσµευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη)

Πολυκατοικία. Γ. Σάββενας. Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Πολυκατοικία Πόλη της Ρόδου (Ανάληψη) Σάββενας Γιώργος Αρχιτέκτων Μηχ/κος Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γ. Σάββενας Πολιτικός Μηχανικός: Κ. Χριστόπουλος Διακοσμήτρια: Κ. Καλλιγά Σάββενα Φωτογραφίες: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις.

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311. Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ. Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις. Πανεπιστήμιο Κύπρου ΑΡΗ 311 Πολυτεχνική Σχολή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εαρινό Εξάμηνο 2013 Χωριό: Πέρα Ορεινής Θέμα μελέτης: Προσόψεις ΠΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ Φαρζανέ Κοχαρή ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ- Αειφορική αρχιτεκτονική χτες και σήμερα- Παραδοσιακοί οικισμοί και σύγχρονες ανάγκες

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ- Αειφορική αρχιτεκτονική χτες και σήμερα- Παραδοσιακοί οικισμοί και σύγχρονες ανάγκες ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ- Αειφορική αρχιτεκτονική χτες και σήμερα- Παραδοσιακοί οικισμοί και σύγχρονες ανάγκες Συζήτηση για το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που συμπληρώθηκε στο σεμινάριο και πρόταση για το προτεινόμενο τελικό φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Κληροδότηματα Σοφίας Χλωρού Ακίνητα επί των οδών : - Πατησίων 146 & Χανίων, Αθήνα - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Λίγα λόγια για τη δωρήτρια : Σύζυγος Νικολάου Χλωρού Στοιχεία Διαθήκης : διαθήκη 01/11/1998, Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/01/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Οκτώβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός

Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Λόγια Αρχιτεκτονική - Νεοκλασικισµός Ο 19ος αι. είναι µια περίοδος σηµαντικών αλλαγών στον ελλαδικό χώρο - Ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 - Μεταρρυθµίσεις της οθωµανικής αυτοκρατορίας (Τανζιµάτ,

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ,ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ,ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ,ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ,ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ,ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ,ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Οι μαθητές στο διώροφο κτίριο του ΕΠΑΛ Μουζακίου Χάραξη πορείας φωτογράφισης στο χάρτη του Οικισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΓ-ΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΓ-ΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 44 ΤΕΥΧΟΣ 2/2014 www.ktirio.gr 45

ΠΕΤΡΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. 44 ΤΕΥΧΟΣ 2/2014 www.ktirio.gr 45 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Whitebox Architects - Π. Κοκκαλίδης, Α.Τριανταφυλλίδου, Α. Δρέλλα www.whitebox.gr ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Χ. Βαχλιώτης H/M MEΛETH: Conap - Α. Ψαρουδάκης TEXNIKH ETAIPΕIA

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ στο.. Αθήνα 23 11-2011 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟT/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/113781/3504

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ στο.. Αθήνα 23 11-2011 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟT/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/113781/3504 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ στο.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧ/ΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµόµυλος 1 Ο Μύλος στον Αη Γιάννη

Ανεµόµυλος 1 Ο Μύλος στον Αη Γιάννη Ανεµόµυλος 1 Ο Μύλος στον Αη Γιάννη 1. Περιγραφή Ο ανεµόµυλος της καταγραφής βρίσκεται στο χωριό Απείρανθος, που υπάγεται διοικητικά στον ήµο ρυµαλίας της νήσου Νάξου. Η βασική λειτουργία του ήταν η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ.

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ. Ένωση Θεσσαλονικέων Μελβούρνης και Βικτωρίας «Ο Λευκός Πύργος» 40 Χρόνια. ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΘΥΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ. Ο Λευκός Πύργος, έχει γίνει σύµβολο της πόλης λόγω της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης Χατζηγιαννόπουλος

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης Χατζηγιαννόπουλος Δημοτική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κοζάνη Μελέτη Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κοζάνης (ΔΕΜΚΟ) Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 -

3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 - 3. ΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - 25 - 3.1 ΑΣΒΕΣΤΗΣ Πρόκειται για λιθόκτιστο κεραµοσκεπές κτίριο, το οποίο κατασκευάσθηκε το 1959. Αποτελείται από τρεις χώρους, από τους οποίους ο µεγαλύτερος χρησιµοποιούνταν ως αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

...Η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς είναι ευθύνη όλων µας και για την εφαρµογή της θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η συνέχεια της υφιστάµενης

...Η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς είναι ευθύνη όλων µας και για την εφαρµογή της θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η συνέχεια της υφιστάµενης 2 ...Η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς είναι ευθύνη όλων µας και για την εφαρµογή της θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η συνέχεια της υφιστάµενης κοινωνικής και φυσικής πραγµατικότητας στις κοινότητες,

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου. 1ο ΕΚ Ευόσμου. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου. 1ο ΕΚ Ευόσμου. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου 1ο ΕΚ Ευόσμου Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Μάρτιος 2015 Η Ελλάς ευγνωμονούσα Θ. Βρυζάκης (1858) Το γραφείο του Πρωθυπουργού Το πρώτο μισό του 19ου αιώνα η Ευρωπη γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα

Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Α.4.6. Οικιστικό απόθεμα Κατά την απογραφή κατοικιών της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2000, το οικιστικό απόθεμα του Δήμου Τρικκαίων αποτελείται από: 13.129 οικοδομές (στοιχεία από 15.343 κτίρια 25.074 κατοικίες και 24.385

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Ε τάξη Σχολικό έτος: 2012-13

Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Ε τάξη Σχολικό έτος: 2012-13 Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας Ε τάξη Σχολικό έτος: 2012-13 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιμελήθηκε η δασκάλα της τάξης Κυριακή Αμαραντίδου Οκτώβριος 2012 1 Με αφορμή τα 100 χρόνια από την

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα)

Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα) Μεταπολεμική αρχιτεκτονική (παγκόσμιος πόλεμος κ ύστερα) ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΟΥΦΟΛΑΜΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΓΑ ΕΛΕΝΑ Πολυκατοικίες σε μεγάλες πόλεις από

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ)

Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Αστικές αναπλάσεις από την θεωρεία στην πράξη; Η περίπτωση Κεραμεικού-Μεταξουργείου (ΚΜ) Ιάσων Τσάκωνας, Διευθύνων Σύμβουλος, OLIAROS Property Development PRODEXPO 14o Συνέδριο για την ανάπτυξη & αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) Ίδρυση των πρώτων ανακτορικών κέντρων Κύριο χαρακτηριστικό στην κεραμική η εμφάνιση του καμαραϊκού ρυθμού, ο οποίοςαποτελεί προϊόν των

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΓ-Κ95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΓ-Κ95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Παναγιώτα Μπρατσιάκου Τηλέφωνο : 2103307621

Διαβάστε περισσότερα

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα :

κτίριο και υλικά Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα : ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι κτίριο και υλικά Διδάσκοντες Ρίκα Δεληγιαννίδου Νίκος Κ. Μπάρκας e-mail mail : nbarkas@arch.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Ν. Χαρκιολάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Αναστήλωση, ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας τωνμνημείωνκαιτων Μνημειακών Συνόλων της Περιοχής της Πλάκας Το σχέδιο του Κλεάνθη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Eισαγωγή Πρόκειται για ισόγειο κτίσµα µε υπόγειο και στέγη, και προσκτίσµατα στο πίσω µέρος του οικοπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ημερολόγιο Εικόνες της πόλης στον χρόν ο 2014 Υποδοχή επισήμων κατά τον κατάπλου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αρχές 60 - αρχείο Πιτούλη σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50

Γενικά κατασκευαστικά σχέδια 1:50 Σχέδια ξυλοτύπων 1:50 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Περιοχή ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ & Περιοχή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 1 ιδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 1914: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 1914: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΥΔΟΚΙΑ ΡΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 1914: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Εισαγωγή Η πόλη των Σερρών πυρπολήθηκε και καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά το 1913 από τους Βουλγάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ιεύθυνση: Χάψα 1, 546 26, Θεσσαλονίκη Τηλ: (2310) -556 304, 556 305, 552 018, 552 019, 552 322,554 202 Fax: (2310) -556 574 Email: synthsa@otenet.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑΣΟΥ ΤΟ 1914 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ *** Δημητρίου Θεοχ. Κύρου *** Όπως είναι γνωστό, η Καβάλα και οι περιοχές που αποτελούν σήμερα τον ομώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΘΕΣΗ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Νικόµαχου 12 (Ο.Τ. 69) στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης πρόκειται να ανεγερθεί διώροφη οικοδοµή µε ισόγειο λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπως και στην μεσαιωνική βυζαντινή αυτοκρατορία η πίστη και η ιατρική ήσαν ανέκαθεν στενά συνδεδεμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Ασκληπιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΚ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΉΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ομάδα εργασίας: OMAΔA 27 KOYBIΔHΣ IΩANNHΣ, ΠETPAKH ΣΠYPIΔOYΛA, BENIEPHΣ XPHΣTOΣ, ΣTEΦANAKH

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ H παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012

Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα Οκτώβριος 2012 Πέντε διαλέξεις για τα Βαλκάνια των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα Κώστας Καραμαλής 1912 2012 Εκατό Χρόνια Ελλαδικής Θεσσαλονίκης ( ἤ εκατό χρόνια μοναξιάς;

Διαβάστε περισσότερα

11:00. του bike sharing.

11:00. του bike sharing. Ποδηλατοδράσεις από τον ΟΤΕ και την COSMOTE Στο ήµο Ρεθύµνης Ηµεροµηνία: 24 & 25Οκτωβρίου2014 Τοποθεσία: Είσοδος Ενετικού Λιµανιού Ποδηλατούµε για καλό σκοπό στον 1ο Ποδηλατικό Γύρο Αρχαιοτήτων ήµου Ρεθύµνης

Διαβάστε περισσότερα

Υπόμνημα Βιογραφικών Στοιχείων. Επιστημονικής & Επαγγελματικής. Δραστηριότητας. του. Κωνσταντίνου Α. Σεχίδη

Υπόμνημα Βιογραφικών Στοιχείων. Επιστημονικής & Επαγγελματικής. Δραστηριότητας. του. Κωνσταντίνου Α. Σεχίδη Υπόμνημα Βιογραφικών Στοιχείων Επιστημονικής & Επαγγελματικής Δραστηριότητας του Κωνσταντίνου Α. Σεχίδη 1.Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο: Σεχίδης Όνομα: Κωνσταντίνος Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

'1 ο(\. ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

'1 ο(\. ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 16 '1 ο(\. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ Στην παραλιακή, ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Η δήλωση αυτή γίνεται δυνάµει των προνοιών της εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών µε αρ. 1/2008, ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2008. 1. Γενικά στοιχεία αίτησης: Το έντυπο αυτοελέγχου κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα