Ο. Σ. Η. Π. Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο. Σ. Η. Π. Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010"

Transcript

1 Ο. Σ. Η. Π. Ε. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η μελέτη αυτή σκοπεύει: α) να περιγράψει την υφιστάμενη κατάσταση του χώρου των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και του χώρου των τυχερών παιχνιδιών, β) να προτείνει μία ρύθμιση που θα προστατεύει το κοινωνικό σύνολο, θα αυξήσει τα έσοδα του Δημοσίου εξαλείφοντας ταυτόχρονα την παραοικονομία από το χώρο και θα δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης. Σελίδα 1 από 29

2 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. Μέχρι το 1965 οι ελάχιστοι που ασχολούνταν με το επάγγελμα της εκμετάλλευσης παιγνίων όφειλαν να παίρνουν έγκριση από την αστυνομική αρχή για κάθε τύπο παιγνίου (παιγνιομηχανήματος) που διέθεταν στην αγορά. Το 1965 απαγορεύθηκε η λειτουργία των ηλεκτρικών, τότε, παιγνίων. Η απαγόρευση κρίθηκε αναγκαία λόγω της κακής εκμετάλλευσης ενός παιγνίου τύπου γερανός. Από τότε, και μέχρι το 1971, κανένα παίγνιο δεν κυκλοφορούσε νόμιμα στην αγορά, εκτός από το γνωστό επιτραπέζιο ξύλινο ποδόσφαιρο και το μπιλιάρδο. Με το Β.Δ. 29/1971 επιτράπηκαν τα παιχνίδια επιδεξιότητας, μετά από έγκριση που χορηγούσε το Ειδικό Τμήμα Παιγνίων του Τμήματος Ηθών και Λεσχών. Αυτό το Τμήμα ενέκρινε κατά περιόδους κάποια παίγνια, που ήσαν όμως πολύ λίγα σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν παίγνια χωρίς άδεια. Το 1996 με τον Ν. 2390/96, θεσπίστηκε για πρώτη φορά ένα είδος τέλους αδείας διενέργειας τεχνικών παιγνίων με τη μορφή σήματος που έπρεπε να επικολλάται σε κάθε παιγνιομηχάνημα. Για την εγκατάσταση και λειτουργία τεχνικών παιγνίων απαιτούνταν, σε κάθε περίπτωση, να έχει προηγηθεί χαρακτηρισμός του παιγνίου ως «τεχνικού» από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Παιγνίων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Με το Π.Δ. 338/1997 συγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων και καθορίζεται το έργο και οι αρμοδιότητες της. Η Επιτροπή είναι επταμελής και μεταξύ των αρμοδιοτήτων της περιλαμβάνεται ο χαρακτηρισμός κάθε παιγνίου και η ένταξη του στην αντίστοιχη κατηγορία, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, είτε ο χαρακτηρισμός αυτός ζητείται από κατασκευαστή, προμηθευτή, διανομέα ή καταστηματάρχη εκμεταλλευτή, είτε ο χαρακτηρισμός αυτός ζητείται ως τεχνική πραγματογνωμοσύνη, από αρμόδια δικαστική ή άλλη αρχή. Σελίδα 2 από 29

3 Επειδή από την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων διαπιστώθηκαν προβλήματα, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρηση εξέτασης και χαρακτηρισμού παιγνίων από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Παιγνίων, με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2515/1997 έγιναν ρυθμίσεις για τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια, που αφορούσαν τόσο τις χορηγούμενες γι αυτά άδειες, όσο και το επιβαλλόμενο ετήσιο τέλος, για την είσπραξη του οποίου προβλέφθηκε ειδικό σήμα. Επίσης προβλέφθηκαν σχετικά πρόστιμα και η λειτουργία δύο (2) Επιτροπών Παιγνίων. Θεσπίστηκε νομοθετικά ο ορισμός των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και επιτράπηκε η ελεύθερη διεξαγωγή τους με ευθύνη των ενδιαφερομένων, χωρίς προηγούμενο χαρακτηρισμό τους ως ψυχαγωγικών τεχνικών. Το 1999 έγινε απόπειρα νομοθετικής εισαγωγής του βιντεολόττο, η οποία δεν τελεσφόρησε. Η Ο.Σ.Η.Π.Ε. είχε τότε εκφράσει τη διαφωνία της διότι το σχέδιο νόμου προέβλεπε μονοπωλιακές καταστάσεις με ευνοϊκότατους όρους. Το 2000 η ΓΕΠ διαπιστώνει ότι η αγορά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών αναπτύσσεται ραγδαία και ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας αδυνατεί πλέον να ελέγχει και να εγκρίνει παίγνια με τους υπάρχοντες κανόνες, εντοπίζει τα προβλήματα του υπάρχοντος νομοθετικού καθεστώτος και προτείνει λύσεις για την θέσπιση νέου νόμου. Οι προτάσεις της ΓΕΠ αποσκοπούν σε λύση παρόμοια με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Το Υπουργείο οικονομικών όλο αυτό το διάστημα αυξάνει τη φορολογία (δηλ. το καταβαλλόμενο τέλος) συνεχώς, για να εισπράττει περισσότερα, χωρίς όμως να πολυενδιαφέρεται για το είδος των παιγνίων που λειτουργούν στην αγορά, γνωρίζοντας ωστόσο ότι τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια αδυνατούν με τα πραγματικά έσοδα από τη λειτουργία τους να καταβάλλουν το ύψος του τέλους. Αποκορύφωμα το έτος 2001, κατά το οποίο το τέλος έχει ανέλθει στα 900 ( δρχ.), όταν σε χώρες της Ευρώπης το τέλος για ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια, που κατανέμεται σε τρίμηνα, ανέρχεται για ένα έτος από 0,00 έως 100,00 ). Σελίδα 3 από 29

4 Στις αρχές του 2001 μετά την πρόταση της ΓΕΠ ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χριστοδουλάκης συστήνει Διακομματική Επιτροπή για να καταθέσει κι αυτή την άποψη της. Η Διακομματική Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους του ΠΑ.ΣΟ.Κ., της Ν.Δ., του Συνασπισμού και του Κ.Κ.Ε. Η διαμόρφωση της θέσης της Διακομματικής Επιτροπής καθυστερεί και κατατίθεται στον Υπουργό τον Δεκέμβριο του Η πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής εντοπίζει τα προβλήματα και προτείνει νομοθετική ρύθμιση, στην οποία περιλαμβάνονται και ψυχαγωγικά παιχνίδια περιορισμένου οφέλους. Στην θέση αυτή συμφωνούν όλοι με επιφυλάξεις από το Κ.Κ.Ε. Όλα έδειχναν ότι το πρόβλημα έβαινε σε επίλυση ευρωπαϊκού τύπου, όπου παρόμοια προβλήματα έχουν λυθεί εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο τον Ιανουάριο 2002 το καθεστώς ασυδοσίας που επικρατούσε στην αγορά, ως προς το είδος των παιγνίων που λειτουργούσαν (όπως αναφέρεται και πιο πάνω, ουδείς ενδιαφερόταν ουσιαστικά γι αυτά) κίνησε το ενδιαφέρον ορισμένων δημοσιογράφων. Η ορμή όμως και το πάθος των δημοσιογράφων αυτών να καυτηριάσουν την ασυδοσία που επικρατούσε στην αγορά, «κοντά στα ξερά έκαψε και τα χλωρά». Η ελληνική κυβέρνηση υπό καθεστώς πίεσης και αποκαλύψεων της ασυδοσίας που επικρατούσε στην αγορά αποφασίζει την πλήρη απαγόρευση τους, αψηφώντας τις συνέπειες που θα δημιουργούσε η απόφαση αυτή και γνωρίζοντας ότι μια τέτοια λύση δεν λύνει πραγματικά το πρόβλημα. Απαγορεύτηκε η λειτουργία κάθε είδους παιγνίου, ηλεκτρικού, ηλεκτρομηχανικού, ηλεκτρονικού και με υπολογιστές σε κάθε δημόσιο αλλά και ιδιωτικό χώρο, νομοθετήθηκε δηλαδή απόλυτη απαγόρευση των παιγνίων με το πρόσχημα της αδυναμίας του ελέγχου τους από την πολιτεία εξαιτίας των τεχνολογικών δυνατοτήτων μετατροπής τους. Οι απαγορεύσεις θεωρήθηκαν ανάχωμα στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Από την εμφάνιση των πρώτων ηλεκτρομηχανικών παιγνίων μέχρι και σήμερα, στην εποχή του διαδικτύου, οι ελληνικές κυβερνήσεις τρεις φορές Σελίδα 4 από 29

5 οδηγήθηκαν στην απαγόρευση. Προσπάθησαν να ελέγξουν την εξέλιξη της τεχνολογίας με απαγορεύσεις, είτε προωθώντας αποσπασματικές λύσεις με την λειτουργία ορισμένων ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, χωρίς καμία επιτυχία. Αυτό όμως το οποίο τελικά κατάφεραν με το Ν. 3037/02 ήταν να καταστρέψουν την εξελισσόμενη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Μετά πάροδο 8 περίπου ετών από την ψήφιση του Ν. 3037/2002 με τον φιλόδοξο αλλά και παράδοξο τίτλο «Απαγόρευση παιγνίων», την έκδοση της από 26 Οκτωβρίου 2006 απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την υπόθεση (C-65/05) σύμφωνα με την οποία το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο κρίθηκε ως αντίθετο στο κοινοτικό δίκαιο, την από 4 Ιουνίου 2009 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου για την υπόθεση (C-109/08) με την οποία καταδικάστηκε η χώρα μας για την εξακολούθηση διατήρησης στο εσωτερικό της δίκαιο της παραπάνω νομοθεσίας που κρίθηκε αντικοινοτική να καταβάλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στον λογαριασμό «Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», το κατ αποκοπήν ποσό των τριών εκατομμυρίων ( ,00) ευρώ και χρηματική ποινή ύψους ,00 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη συμμόρφωση προς την προπαρατεθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Ελλάδας, από την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως μέχρι την εκτέλεση της εν λόγω αποφάσεως, αλλά και τη διαπίστωση ότι Ο ΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ που αποτέλεσαν το λόγο της θέσπισής του, παρίσταται ως απολύτως αναγκαία η κατάργησή του και η θέσπιση ενός νέου, σύγχρονου και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό νομοθετικού πλαισίου. Υπενθυμίζεται ότι ο σκοπός των απαγορευτικών διατάξεων, όπως ακριβώς είχε διατυπωθεί, ήταν η «εξάλειψη του φαινομένου της διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων» για λόγους δημοσίου συμφέροντος, το οποίο προέχοντος αφορούσε στην «εξάλειψη του κακού, που λαμβάνει, ή είναι πρόσφορο να λάβει, διαστάσεις κοινωνικού Σελίδα 5 από 29

6 προβλήματος και συνίσταται στο ότι εξαιρετικά μεγάλος αριθμός πολιτών, ανάμεσα στους οποίους και ανήλικοι, τελικά παρασύρεται από την διεξαγωγή αυτών των τυχερών παιγνίων, περιέρχονται σε κατάσταση πάθους και εξάρτησης από αυτά, με αποτέλεσμα να υφίστανται πέραν των δυσμενέστατων ψυχολογικών συνεπειών και ανεξέλεγκτη και τελικά μη ανεκτή οικονομική αιμορραγία, με ότι αρνητικό, καταστροφικό και ενδεχομένως εγκληματικό αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους τους παίκτες, αλλά και για τον οικογενειακό και εν γένει κοινωνικό τους περίγυρο». Σελίδα 6 από 29

7 3. ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Με την καθολική απαγόρευση των παιγνιομηχανημάτων δημιουργήθηκαν παράλογες και πολλαπλώς παράνομες καταστάσεις: αφενός τέθηκαν υπό καθεστώς απαγόρευσης παιγνιομηχανήματα που ήταν κατάλληλα για τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια, τα οποία εκ της κατασκευής τους δεν επέτρεπαν την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, τη στιγμή κατά την οποία τα ίδια ή παρόμοια παίγνια ήταν προσβάσιμα και προσφέρονταν ελεύθερα μέσω διαδικτύου ("internet") σε ειδικά διαμορφωμένους δημόσιους χώρους (τα "internet café") και επίσης κυκλοφορούσαν για ιδιωτική χρήση σε κατάλληλη μορφή. Μάλιστα, εξαιτίας των νομικών κριτηρίων που θεσπίστηκαν, παρατηρήθηκε το οξύμωρο φαινόμενο, να επιτρέπεται η διεξαγωγή ψυχαγωγικού τεχνικού παιγνίου με μηχανικό τρόπο (όπως το σκάκι, το τάβλι και η πασιέντζα) και να απαγορεύεται η διεξαγωγή του ιδίου παιγνίου με ηλεκτρονικό. Ραγδαία ανάπτυξη και καθολική επικράτηση του τζόγου μέσω διαδικτύου. Αφετέρου, δεν καταπολεμήθηκε το φαινόμενο του παράνομου τζόγου και οι συνακόλουθες συνέπειές του, ο οποίος μεταφέρθηκε στο διαδίκτυο σε ειδικούς διαδικτυακούς κόμβους ("sites") αμφιβόλου φερεγγυότητας παρόχων, με περαιτέρω αποτελέσματα την απώλεια φορολογικών εσόδων για το κράτος, τη μηδενική προστασία των συμμετεχόντων σ αυτά και την εκροή ελληνικών κεφαλαίων προς το εξωτερικό. Το πόκερ, τα παράνομα στοιχήματα, το μπλακ τζακ, τα φρουτάκια, η ρουλέτα και τα ζάρια, συνθέτουν το τοπίο του παράνομου τζόγου στο διαδίκτυο. Η συμμετοχή σε αυτά γίνεται με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή με έμβασμα προς τη διοργανώτρια εταιρία, που εδρεύει στο εξωτερικό. Ένας ακόμη δημοφιλής και σύγχρονος τρόπος πληρωμής είναι οι προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες, που σαφώς περιέχουν πολύ μικρότερο ρίσκο. Σελίδα 7 από 29

8 Μετριοπαθείς εκτιμήσεις υπολογίζουν σε 5 δισ. ευρώ τον ετήσιο τζίρο των on line τυχερών παιχνιδιών «Το Βήμα, ένθετο «Οικονομία», Σάββατο 10 Απριλίου Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν κατά καιρούς ανακοινωθεί από τον «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» και τον ημερήσιο τύπο υπάρχουν 50 ιστοσελίδες στην ελληνική γλώσσα που λειτουργούν στο Διαδίκτυο ("internet") με ηλεκτρονικό τζόγο και οι 34 από αυτές ανήκουν σε «offshore» εταιρίες. Εκτιμάται και μάλιστα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις ότι πάνω από 5 δισ. ευρώ παίζονται ετησίως στον παράνομο τζόγο. Περίπου έλληνες διατηρούν ενεργούς λογαριασμούς παράνομων καζίνο και στοιχημάτων. Οι περισσότερες εταιρίες ηλεκτρονικού τζόγου χρησιμοποιούν ως δόλωμα για την προσέλκυση νέων παικτών δωρεάν χρηματικά ποσά αρχικής συμμετοχής, τα οποία ωστόσο για να εξαργυρωθούν πρέπει η ίδια συμμετοχή να ανέλθει σε πολύ ανώτερα ποσά, γεγονός που λειτουργεί κατά κανόνα σε βάρος των συμμετεχόντων. 50 εκατομμύρια ευρώ είναι η ετήσια δαπάνη των ιστότοπων για τη διαφημιστική τους προβολή χωρίς να πληρώνουν φόρους. Ακόμη, πολλές αθλητικές ιστοσελίδες, επώνυμες και μη, εφημερίδες και ραδιοφωνικοί σταθμοί, με πρόσχημα το αθλητικό στοίχημα προβάλουν σε 1 η προβολή εταιρίες διαδικτυακών καζίνο έναντι ποσοστών επί του τζίρου του πελάτη που θα καταφέρουν να προσελκύσουν. Έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση νομίμου περιβάλλοντος και όλοι αισθάνονται φυσιολογικά. Το κριτήριο όμως των προβαλλομένων ηλεκτρονικών καζίνο από τις διάφορες ιστοσελίδες δεν είναι η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα τους, αλλά τα κέρδη που θα επιφέρουν στην προβάλλουσα επιχείρηση, με αποτέλεσμα πολλές φορές να υπάρχουν και τραγικά θύματα. Σημειώνεται ότι σ αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται έλεγχος της ηλικίας των συμμετεχόντων, με συνέπεια να μην προστατεύονται οι ανήλικοι συμμετέχοντες. Σελίδα 8 από 29

9 Σημαντική αύξηση του αριθμού και ανάπτυξη των συνοριακών καζίνο. Αντανακλαστική συνέπεια της εφαρμογής του νόμου 3037/02 ήταν και η δημιουργία πρόσφορου εδάφους για την εμφάνιση πολλών επιχειρήσεων καζίνο αλλοδαπών συμφερόντων κατά μήκος των βορείων συνόρων της χώρας. Στο διάστημα από το 2002 έως το 2009 τα τρία (3) καζίνο των βορείων συνόρων μας από τον Έβρο μέχρι τη Φλώρινα, έχουν γίνει εννέα (9). Το Γευγελή, που έχει την ευκολότερη πρόσβαση στην Κεντρική Μακεδονία, έχει μετονομαστεί διεθνώς ως «Λας Βέγκας των Βαλκανίων» μετά τα τέσσερα (4) καζίνο που απέκτησε. Τα συνοριακά καζίνο με δέλεαρ τον φθηνότερο τζόγο, προσφέρουν δωρεάν μεταφορά των παικτών με μισθωμένα ελληνικά λεωφορεία, ακόμη και με λιμουζίνες μέχρι τα σύνορα και από εκεί με δικά τους λεωφορειάκια μέχρι τα ίδια τα καζίνο. Βάζουν σε πειρασμό τους έλληνες τζογαδόρους με δωρεάν κουπόνια των 20 ευρώ για κάθε παίκτη για τα slot machines και προσφέρουν επιπλέον 10 ευρώ εάν αυτοί φέρουν μαζί τους έναν καινούργιο παίκτη. Οι προσφορές αυτές δημοσιεύονται σε ελληνικές τοπικές εφημερίδες και συνοδεύονται από δωρεάν καλό φαγητό, βραδιές μουσικής προσαρμοσμένες στα ελληνικά δεδομένα με γνωστά ονόματα του ελληνικού star system και πολλαπλές διαδοχικές κληρώσεις δώρων ή χρηματικών ποσών που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των παικτών. Παιγνιομηχανήματα που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα Δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών που λειτουργούν στα «Internet Café» ανά την επικράτεια. Υπολογίζεται ωστόσο ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που είναι τοποθετημένοι στους διάφορους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος φθάνουν τους Είναι γνωστό από αναφορές της Ελληνικής Αστυνομίας ότι κάθε χρόνο κατάσχονται πάνω από υπολογιστές και συλλαμβάνονται πάνω από άτομα και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Επίσης υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου ψυχαγωγικά τεχνικά ηλεκτρονικά παίγνια, εκ των οποίων τα περίπου λειτουργούν σε εποχικές θερινές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τύπου «Λούνα Παρκ», παραθαλάσσια αναψυκτήρια, πάρκα αναψυχής κλπ.. Σελίδα 9 από 29

10 Επιπτώσεις του Ν. 3037/02 στις επιχειρήσεις Αυτό που κατάφερε ωστόσο ο Ν. 3037/02 με την «απαγόρευση παιγνίων» στην αναπτυσσόμενη βιομηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ήταν: - να κλείσει νομίμως λειτουργούσες ελληνικές επιχειρήσεις, - να οδηγήσει σημαντικό αριθμό εργαζομένων σ αυτές στην ανεργία, - να ανακόψει τη διαρκώς αυξανόμενη ανοδική πορεία επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας με καθαρά εξαγωγική δραστηριότητα, - να δημιουργήσει πρόσθετο σημαντικό φόρτο στην επιβαρημένη λειτουργία της ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης, της ελληνικής αστυνομίας και των φορολογικών αρχών, - κυρίως όμως να στερήσει το κράτος από δεδομένα και διαφανή μέχρι τότε φορολογικά κρατικά έσοδα. Σελίδα 10 από 29

11 4. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. Η λειτουργία των ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε καταστήματα ή καφενεία και γενικά σε χώρους ψυχαγωγίας έχει κατά καιρούς τροφοδοτήσει την ανάπτυξη μίας έντονης παραφιλολογίας. Οι καταχρήσεις που εμφανίστηκαν σε κάθε χρονική περίοδο οφείλονταν στην έλλειψη σαφούς και εκσυγχρονισμένου νομοθετικού πλαισίου που να λαμβάνει υπόψη του: την κλίση του μέσου Έλληνα προς τα τυχερά παιχνίδια, τη δύναμη της παραοικονομίας, τους νόμους της αγοράς. Περιληπτικά, η σημερινή πραγματικότητα στον τομέα τύχη συνίσταται, αφενός μεν στο νόμιμο - ελεγχόμενο τζόγο, δηλαδή τα καζίνο, τα κάθε είδους λαχεία, τα παιχνίδια που οργανώνει και λειτουργεί ο «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» (ΚΙΝΟ, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΠΟ κλπ) και τον Ιππόδρομο, και αφετέρου στον παράνομο - μη ελεγχόμενο, όπως οι διάφορες ιστοσελίδες, οι χαρτοπαικτικές λέσχες, οι «μπούκηδες» του ιππόδρομου, το παράνομο «στοίχημα» και τα παράνομα ηλεκτρονικά μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών που λειτουργούν είτε αυτοτελώς, είτε σε «Internet Café» δια μέσου ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεγονός που συντελεί στη διαιώνιση της παραοικονομίας και τη διαφθορά των κρατικών οργάνων που προσφέρουν «προστασία» έναντι αδράς αμοιβής. Το Υπουργείο Οικονομικών προσπάθησε αρκετές φορές στο παρελθόν να δώσει μία λύση, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπο με τις ομάδες που πιστεύουν ότι ωφελούνται προσωπικά από τη διαιώνιση της κατάστασης και με συντεχνιακά συμφέροντα (π.χ. τα καζίνο, αλλά και ο «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.»). Έχει επισημανθεί ωστόσο πολλαπλώς ότι η στάση αυτή είναι εσφαλμένη διότι οι παραπάνω «εν δυνάμει ανταγωνιστές» των παιχνιδιών, δεν απευθύνονται στο ίδιο μερίδιο της αγοράς: το ψυχαγωγικό τεχνικό παιχνίδι περιορισμένου οφέλους αποτελεί μέσο ψυχαγωγίας και εγκαθίσταται πανευρωπαϊκά σε διαφορετικούς χώρους. Είναι δυνατή και σκόπιμη η συνύπαρξη όλων ώστε να μη δημιουργούνται μονοπωλιακές καταστάσεις. Σελίδα 11 από 29

12 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Ο κρατικός και κοινωνικός έλεγχος της λειτουργίας των ηλεκτρονικών παιγνίων είναι απαραίτητος. Τα ηλεκτρονικά παίγνια είναι στοιχείο των σημερινών κοινωνιών που πρέπει να ελεγχθεί, προκειμένου να λειτουργήσει σε κοινωνικά ανεκτά πλαίσια και να περιοριστούν τα αρνητικά φαινόμενα που παρατηρούνται από την ανεξέλεγκτη λειτουργία τους, όπως είναι: η παράνομη λειτουργία τυχερών, η ανάπτυξη οργανωμένου εγκλήματος, η μεγάλη φοροδιαφυγή, η αδυναμία κατοχύρωσης των συμφερόντων των καταναλωτών - παικτών κ.λπ. Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα είναι επομένως ώριμες για την αναθεώρηση του προηγούμενου καθεστώτος που αποδείχθηκε αναχρονιστικό, την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας, τη διόρθωση των στρεβλώσεων που προκάλεσε η εφαρμογή του Ν. 3037/2002, τη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης και την εξασφάλιση φορολογικών εσόδων για το κράτος. Σελίδα 12 από 29

13 6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Η πρόταση της Ο.Σ.Η.Π.Ε. έχει ως μοναδική και αποκλειστική κατεύθυνση την ψυχαγωγία μέσω του πραγματικού και αποτελεσματικού ελέγχου του κράτους και της φορολογικής διαφάνειας. Στην πρότασή μας συμπεριλαμβάνουμε τα ψυχαγωγικά παίγνια περιορισμένου οφέλους, τα οποία διεθνώς αντιμετωπίζονται ως ψυχαγωγικά παίγνια και όχι ως παίγνια τζόγου. Τα παίγνια αυτά είναι το ανάχωμα προς τον απεριόριστο και κυρίως τον διαδικτυακό τζόγο που υπάρχει παντού και γιγαντώνεται. Είναι μια λύση που δίνει διέξοδο σε εκείνη την κατηγορία πολιτών που αναζητούν αυτού του είδους την ψυχαγωγία, παρέχοντας πραγματική ψυχαγωγία, χωρίς να επέρχεται η καταστροφή τους. Η καθολική απαγόρευση που επικράτησε με το Ν. 3037/02 και η προσπάθεια κάποιων να δείξουν ότι αυτού του είδους τα παίγνια είναι τζόγος γίνεται είτε από λάθος ενημέρωση τους, είτε σκόπιμα για ίδια συμφέροντα. Για να πειστεί ο καθένας για την ορθότητα των παραπάνω επιχειρημάτων, φθάνει να συγκρίνει την ασυδοσία του νόμιμου και παράνομου τζόγου που επικρατεί στην Ελλάδα με την κατάσταση που επικρατεί στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Επειδή αναφέρεται από κάποιους ότι τα ψυχαγωγικά παίγνια περιορισμένου οφέλους δημιουργούν εθισμό στο τζόγο, επισημαίνουμε ότι δεν πιστεύουμε ότι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επίσης εισηγείται την καθιέρωσή τους, έχουν την πρόθεση να εθίσουν τους πολίτες τους προς τον τζόγο και να τους εκμαυλίσουν. Αντίθετα με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να τους προστατεύσουν. Η απαγόρευση των ψυχαγωγικών παιγνίων και των ψυχαγωγικών παιγνίων περιορισμένου οφέλους και η εξ αυτού εμφανισθείσα παρανομία, ενισχύει και ωθεί τους πολίτες προς τον απεριόριστο τζόγο. Αν η Πολιτεία θέλει να περιορίσει το τζόγο πρέπει να νομιμοποιήσει τα ψυχαγωγικά παίγνια και τα ψυχαγωγικά παίγνια περιορισμένου οφέλους. Μόνον έτσι θα καταφέρει να προστατεύσει τους πολίτες της. Γι αυτό προτείνουμε: 1. Κατηγοριοποίηση των παιγνίων Σελίδα 13 από 29

14 Κατηγοριοποίηση των παιγνίων με κατάταξη σε τρεις (3) κατηγορίες: Ψυχαγωγικά Τεχνικά Παιχνίδια, Ψυχαγωγικά Παιχνίδια Περιορισμένης Απόδοσης ή Περιορισμένου Οφέλους (Α.W.Ps Amusement Games with Prizes) και Τυχερά Παιχνίδια. Εξαίρεση αποτελούν τα παιχνίδια που εγκαθίστανται και λειτουργούν σύμφωνα με το Ν. 2206/1994, "Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α, 62) και αφορά στα παιχνίδια εντός καζίνο καθώς και εκείνα που διοργανώνει και εκμεταλλεύεται ο «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.». Ως ψυχαγωγικά τεχνικά παιχνίδια νοούνται τα μηχανικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά διεξαγόμενα, τα οποία έχουν σκοπό την ψυχαγωγία των παικτών, μπορούν να παιχτούν από ένα παίκτη ή ανταγωνιστικά με περισσότερους παίκτες και επιτρέπουν την παράταση του χρόνου διεξαγωγής του παιχνιδιού ή την επιβράβευση με τη συγκέντρωση βαθμών. Τα παιχνίδια αυτά μπορούν επίσης να αποδώσουν στον παίχτη ή στους παίχτες δώρα ή κουπόνια μέσω ειδικού μηχανισμού. Λειτουργούν με κερματοδέκτη ή χαρτονομισματοδέκτη, απαγορεύεται να φέρουν μηχανισμό επιστροφής χρημάτων, όπως επίσης απαγορεύεται να συνομολογηθεί στοίχημα κατά τη διεξαγωγή τους μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων και να αποδοθούν χρήματα στον παίκτη. Ως ψυχαγωγικά παιχνίδια περιορισμένου οφέλους (Α.W.Ρs.) νοούνται εκείνα, τα οποία έχουν σκοπό την ψυχαγωγία, το αποτέλεσμα τους οφείλεται σε συνδυασμό της τεχνικής ή πνευματικής δεινότητας του παίχτη και της τύχης, μπορούν δε να αποδώσουν στον παίκτη ή στους παίκτες περιορισμένο χρηματικό όφελος. Ως τυχερά παίγνια νοούνται τα παιχνίδια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τύχη. Ως τυχερά παιχνίδια θεωρούνται επίσης και τα ψυχαγωγικά τεχνικά παιχνίδια ή ψυχαγωγικά παιχνίδια περιορισμένου οφέλους που παραλλάσσονται σε τυχερά, ενώ υφίσταται συνομολογημένο στοίχημα στο αποτέλεσμα Σελίδα 14 από 29

15 αυτών μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων με σκοπό την απόδοση χρηματικού οφέλους. 2. Καθιέρωση φορολογικού συστήματος στα Ψυχαγωγικά Παιχνίδια Περιορισμένου Οφέλους (Α.W.Ps). Καθιέρωση προδιαγραφών κατασκευής των Ψυχαγωγικών Παιχνιδιών Περιορισμένου Οφέλους (Α.W.Ps) με δυνατότητα ασφαλούς συνεργασίας με τα φορολογικά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών. 3. Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παιγνίων Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παιγνίων, που υπάγεται στον Υπουργό Οικονομίας, με έργο τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση όλου του πλαισίου εγκατάστασης, λειτουργίας και διεξαγωγής, όλων των ψυχαγωγικών παιχνιδιών, τα οποία θα λειτουργήσουν στην επικράτεια. Η Γ.Ε.Π., στην οποία θα συμμετέχουν περισσότεροι του ενός εκπρόσωποι της Ο.Σ.Η.Π.Ε. ως μέλη άνευ αμοιβής, μελετά και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας για τα εξής θέματα: Την έκδοση οδηγιών προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για τον τεχνικό και οικονομικό έλεγχο, καθώς και τον τρόπο βεβαίωσης και απόδειξης των παραβάσεων που τυχόν διενεργούνται κατά την εγκατάσταση, λειτουργία και διενέργεια των παντός είδους παιχνιδιών. Την έκδοση και τους όρους χορήγησης αδειών «κατασκευαστών», και «διανομέων», καθώς και τη δημιουργία μητρώου «κατασκευαστών», «διανομέων» και «παιγνιομηχανημάτων» ψυχαγωγικών παιγνίων περιορισμένου οφέλους που κυκλοφορούν στην επικράτεια. Ειδικά με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου ψυχαγωγικών παιγνίων περιορισμένου οφέλους είναι δυνατός ανά πάσα στιγμή ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας τους. Σελίδα 15 από 29

16 Τη λήψη των απαιτουμένων διοικητικών μέτρων στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας ή τη λήψη νομοθετικών μέτρων με την προετοιμασία και τη σύνταξη σχετικών διατάξεων. Την έκδοση κανονισμών και αναλυτικών οδηγιών για κάθε ζήτημα που αφορά στην εξειδίκευση και άσκηση όλων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, καθώς επίσης για τυχόν τροποποιήσεις, καταργήσεις, συμπληρώσεις και κωδικοποιήσεις των κανονισμών και οδηγιών αυτών. Στην αρμοδιότητα της Γ.Ε.Π. ανήκει η ταξινόμηση με βάση την πιστοποίηση που θα προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος των κάθε είδους ψυχαγωγικών παιχνιδιών τα οποία θα λειτουργούν στην επικράτεια. Την έγκριση ή τον προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των υλικών και μέσων διεξαγωγής παιχνιδιών που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν, και για τα οποία απαιτείται άδεια λειτουργίας. Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 4. Τρόπος Λειτουργίας - Χώροι Εγκατάστασης Ψυχαγωγικών Παιχνιδιών Α. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Τα ψυχαγωγικά παιχνίδια διακινούνται, εγκαθίστανται και λειτουργούν χωρίς περιορισμούς, εφόσον συνοδεύονται από σχετική υπεύθυνη δήλωση για τον χαρακτήρα τους από τον εκμεταλλευτή τους. Για την εγκατάσταση και λειτουργία μέχρι και τριών (3) ψυχαγωγικών παιχνιδιών σε ήδη εγκεκριμένους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος προτείνεται η υποβολή απλής Δήλωσης Εγκατάστασης, χωρίς να απαιτούνται άλλες πρόσθετες προϋποθέσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση να προβλέπεται η έκδοση σχετικής αδείας από τον οικείο δήμο ή κοινότητα. Τα έσοδα των εν λόγω παιγνίων υπόκεινται σε φορολογία όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Σελίδα 16 από 29

17 Για τη συμμετοχή στα εν λόγω παιχνίδια λόγω του χαρακτήρα τους δεν τίθεται ηλικιακό όριο, προτείνεται όμως να υιοθετηθεί το ευρωπαϊκό σύστημα «PEGI», δηλ. το σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων με την ονομασία Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Pan- European Game Information PEGI). Β. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ Τα ψυχαγωγικά παιχνίδια περιορισμένου οφέλους διακινούνται, εγκαθίστανται και λειτουργούν με άδεια της Γ.Ε.Π., η οποία χορηγείται μετά από έλεγχο των πιστοποιήσεων που θα προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος από αρμόδιο φορέα σχετικά με τον χαρακτήρα και τον τρόπο λειτουργίας τους, στην Γ.Ε.Π. Για την παραπάνω διαδικασία προβλέπεται η καταβολή τέλους ταξινόμησης. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ψυχαγωγικών παιγνίων περιορισμένου οφέλους σε αμιγείς χώρους προτείνεται η έκδοση ειδικής αδείας από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή. Ο συνολικός αριθμός παιγνιομηχανημάτων που θα τοποθετούνται σε ένα χώρο θα καθορίζεται ανάλογα με το εμβαδόν του καταστήματος, το οποίο δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από 30 τ.μ. Ειδικότερα προτείνεται: - σε χώρους εμβαδού 30 τ.μ. να είναι δυνατή η τοποθέτηση μέχρι 5 κατ ανώτατο όριο παιγνιομηχανημάτων. Για κάθε 7 επιπλέον τ.μ. να είναι δυνατή η τοποθέτηση ενός (1) παιγνιομηχανήματος, ώστε σε χώρους εμβαδού μέχρι 100 τ.μ. να τοποθετούνται μέχρι 15 κατ ανώτατο όριο παιγνιομηχανήματα και σε χώρους μέχρι 200 τ.μ. να τοποθετούνται μέχρι 29 κατ ανώτατο όριο παιγνιομηχανήματα. Στα αμιγή αυτά καταστήματα επιτρέπεται η συγκρότηση κυλικείου για την εξυπηρέτηση των πελατών, όταν το εμβαδόν τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 τ.μ. - Εντός κατοικημένων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των πολεοδομικών συγκροτημάτων Αθηνών Θεσσαλονίκης, η ανάπτυξη και ο αριθμός των τοποθετούμενων παιγνιομηχανημάτων να περιορίζεται σε εμβαδόν μέχρι 200 τ.μ. (ανώτατος αριθμός 29 παιγνιομηχανημάτων), ακόμη και αν οι χώροι των καταστημάτων έχουν μεγαλύτερο εμβαδόν. Σελίδα 17 από 29

18 - Εκτός κατοικημένων περιοχών και στα οδικά σημεία εισόδου εξόδου από την επικράτεια να είναι δυνατή η ανάπτυξη μεγαλύτερου αριθμού παιγνιομηχανημάτων, σύμφωνα με την παραπάνω προτεινόμενη αναλογία σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου. Εξαιρούνται από την έκδοση της ειδικής άδειας χώροι που διαθέτουν ήδη άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στους οποίους όμως τοποθετούνται μέχρι δύο (2) κατ ανώτατο όριο ψυχαγωγικά παίγνια περιορισμένου οφέλους. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται απλή Δήλωση Εγκατάστασης από τον αδειούχο διανομέα ή εκμεταλλευτή του χώρου στην αρμόδια δημοτική αρχή. Η Δήλωση αυτή θα περιέχει υποχρεωτικά, εκτός από την ονομασία και την κατηγορία στην οποία ανήκει το παιγνιομηχάνημα, τους αριθμούς σειράς (serial numbers) των παιγνιομηχανημάτων. Εξαιρούνται επίσης από την έκδοση ειδικής αδείας και προβλέπεται η υποβολή απλής Δήλωσης Εγκατάστασης στα παραδοσιακά καφενεία, στα οποία θα είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία ενός (1) παιγνιομηχανήματος ανά 30 τ.μ., με ανώτατο όριο τα 5 παιγνιομηχανήματα, ακόμη και αν οι χώροι των καφενείων έχουν μεγαλύτερο εμβαδόν. Βασικές προδιαγραφές και λειτουργίες των ψυχαγωγικών παιχνιδιών περιορισμένου οφέλους. Κατά την πρώτη τους εγκατάσταση τα παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους θα πρέπει να είναι αμεταχείριστα - ολοκαίνουρια. Το ελάχιστο ποσό στοιχήματος σε κάθε μηχάνημα δεν δύναται να είναι μικρότερο των 0,10 και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό μονάδων πίστωσης (Credits). Το μέγιστο ποσό στοιχήματος δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο από 0,50. Κάθε μηχάνημα θα αναφέρει ευκρινώς τα παραπάνω στοιχεία επ αυτού. Κατ εξαίρεση, κάθε παιχνίδι μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα στον συμμετέχοντα, εφόσον κερδίσει ένα ποσό, να στοιχηματίσει μέρος ή όλο το συγκεκριμένο ποσό που κέρδισε για αναδιπλασιασμό, μία ή περισσότερες Σελίδα 18 από 29

19 συνεχόμενες φορές, ανάλογα με το παιχνίδι, χωρίς όμως να μπορεί να προσθέσει νέες μονάδες πίστωσης. Το μέγιστο δυνατό κέρδος συνδυασμού ανέρχεται σε 100,00. Η απόδοση χρηματικού οφέλους του κάθε παιγνιομηχανήματος θα καθορίζεται από το «Ποσοστό Απόδοσης». Ως «Ποσοστό Απόδοσης» νοείται η αναλογία των μονάδων πίστωσης που επιστρέφονται στους παίκτες ως όφελος, προς το συνολικό αριθμό των μονάδων πίστωσης που παίζονται από αυτούς στο μηχάνημα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, όπως η αναλογία αυτή ορίζεται στο πρόγραμμα του ηλεκτρονικού παιχνιδιού και αναγράφεται στην άδεια καταλληλότητας του και η οποία δεν θα μπορεί να είναι κατώτερη από 92%. Κάθε ψυχαγωγικό παίγνιο περιορισμένου οφέλους πρέπει να φέρει ειδικό απαραβίαστο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ) για την αυτόματη και ασφαλή καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τον προσδιορισμό των φορολογικών εσόδων και την έκδοση αποδείξεων περιεχόντων το "Ζ" των σαράντα πέντε (45) τελευταίων ημερών. Εάν ο "διανομέας" δεν εκδώσει το "Ζ" εγκαίρως για κάθε παιγνιομηχάνημα ξεχωριστά, αμέσως το αυτό τίθεται εκτός λειτουργίας (βάσει προδιαγραφών). Μετά την έκδοση των αποδείξεων ο "διανομέας" υποβάλλει αυτές στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ( Δ.Ο.Υ.) και πληρώνει τον φόρο που του αναλογεί. Για τη συμμετοχή στα εν λόγω παιχνίδια λόγω του χαρακτήρα τους τίθεται ως ηλικιακό όριο η ηλικία των 18 ετών. Για την ύπαρξη διαφάνειας η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων χορηγεί σχετική άδεια στους εμπλεκόμενους κάθε υποτομέα (κατασκευαστές, διακινητές, τεχνικούς κλπ.), είτε πρόκειται για φυσικά, είτε για νομικά πρόσωπα. Για τις χορηγήσεις των αδειών θα είναι αναγκαία η προσκόμιση πιστοποιητικού της Ο.Σ.Η.Π.Ε. ότι ο αιτών είναι μέλος πρωτοβαθμίου αναγνωρισμένου σωματείου του κλάδου. Για την κάλυψη των διαχειριστικών δαπανών της συμμετοχής της Ο.Σ.Η.Π.Ε. στην όλη διαδικασία ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα, προτείνεται η καταβολή εφάπαξ τέλους 10,00 ανά παιγνιομηχάνημα που θα τίθεται σε λειτουργία ανά την επικράτεια. Σελίδα 19 από 29

20 5. Περιορισμοί και απαγορεύσεις. Απαγορεύεται: Η εγκατάσταση, λειτουργία ή διενέργεια με οποιονδήποτε τρόπο τυχερών παιγνίων ή παιγνίων, για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί άδεια από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων. Η μετατροπή, με οποιονδήποτε τρόπο, μέσων ή μηχανημάτων ψυχαγωγικών παιγνίων περιορισμένου οφέλους ή η διενέργεια με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο, σε τυχερά παίγνια. Η συνομολόγηση στοιχήματος επί ψυχαγωγικού τεχνικού παιγνίου ή η απόδοση στον παίκτη οικονομικού οφέλους μεγαλύτερου του ορισθέντος από την Γ.Ε.Π. για τα ψυχαγωγικά παιχνίδια περιορισμένου οφέλους. Η εγκατάσταση, διεξαγωγή ή λειτουργία απαγορευμένων παιγνίων εντός καταστήματος που λειτουργεί χωρίς την προβλεπόμενη άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, καθώς και σε περίπτωση μετατροπής ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε τυχερά. 6. Έλεγχοι. Καθιερώνεται μετά από υπόδειξη της Γ.Ε.Π. Ειδική Ελεγκτική Υπηρεσία από εξειδικευμένο προσωπικό η οποία θα έχει ως έργο την παρακολούθηση της σύννομης λειτουργίας των ψυχαγωγικών παιγνίων. Σε τυχόν διαπίστωση αλλοίωσης του χαρακτήρα και του τρόπου διενέργειας των παραπάνω παιγνίων τα ειδικά ελεγκτικά όργανα συντάσσουν επιτόπια Έκθεση Ελέγχου και παραπέμπουν σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών για σύνταξη Πραγματογνωμοσύνης σε Ειδικές Επιτροπές Παιγνίων που θα συσταθούν. Στις Επιτροπές προτείνεται να συμμετέχουν και περισσότεροι του ενός εκπρόσωποι της Ο.Σ.Η.Π.Ε. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. Σελίδα 20 από 29

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ. 31 Μαΐου 2010. Μιχαήλ Γ. Μερσίνης Δ.Ν. Δικηγόρος Διεύθυνση Νοµικής Υπηρεσίας Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ. 31 Μαΐου 2010. Μιχαήλ Γ. Μερσίνης Δ.Ν. Δικηγόρος Διεύθυνση Νοµικής Υπηρεσίας Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 31 Μαΐου 2010 Μιχαήλ Γ. Μερσίνης Δ.Ν. Δικηγόρος Διεύθυνση Νοµικής Υπηρεσίας Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ι. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ . Ο. Σ. Η. Π. Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ www.oshpe.gr Email:info@oshpe.gr Τηλ 6977608800 Φαξ 2310953741 Χρυσανθέμων 17, ΤΚ 54351, Θεσσαλονίκη Προς το Υπουργείο Οικονομικών Υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΖΟΓΟΣ Με την λέξη τζόγος εννοούμε το ποντάρισμα ή το στοίχημα πάνω σε κάτι που πιστεύουμε ότι θα κερδίσει και εμείς φυσικά θα έχουμε ένα κέρδος.ο τζόγος είναι στο αίμα του κάθε ανθρώπου και η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισμοί, Ρυθμιστική Αρχή Και Υπεύθυνο Παιχνίδι

ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισμοί, Ρυθμιστική Αρχή Και Υπεύθυνο Παιχνίδι ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ορισμοί, Ρυθμιστική Αρχή Και Υπεύθυνο Παιχνίδι Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 27 Απριλίου 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 27 Απριλίου 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 27 Απριλίου 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθµ.Πρωτ.: 19278/450 Πληροφορίες : Κ. Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό πακέτο προς υποψήφιους συνεργάτες. Φεβρουάριος 2015

Ενημερωτικό πακέτο προς υποψήφιους συνεργάτες. Φεβρουάριος 2015 Ενημερωτικό πακέτο προς υποψήφιους συνεργάτες Φεβρουάριος 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην γενική ιδέα των Gaming Halls Λειτουργία των Gaming Halls Ενδεικτικό P&L ενός Gaming Hall Κριτήρια επιλογής και προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο. Σ. Η. Π. Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Ο. Σ. Η. Π. Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ . Ο. Σ. Η. Π. Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ www.oshpe.gr Email:info@oshpe.gr Τηλ 6977608800 Φαξ 2310953741 Χρυσανθέμων 17, ΤΚ 54351, Θεσσαλονίκη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4470, 7.11.2014 Ν. 168(Ι)/2014 168(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ : ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ Κυρίες και Κύριοι, Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, η ΟΠΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία?

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Διαδικασία Αιτήσεων 1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ μιας μεμονωμένης αίτησης ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1801 1 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 110/2/20.6.2014 Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονι κών Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Όνομα Παιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορέας Εκμετάλλευσης του παρόντος παιγνίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Όροι Συμμετοχής Η συμμετοχή στο παίγνιο του Λαϊκού Λαχείου από οποιοδήποτε ενήλικο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 18 Απριλίου 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 18 Απριλίου 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 18 Απριλίου 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 17553/390 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στο Συνέδριο «Gaming - Money Conference 2011» Χρήστος Κ. Σταϊκούρας

Ομιλία στο Συνέδριο «Gaming - Money Conference 2011» Χρήστος Κ. Σταϊκούρας Ομιλία στο Συνέδριο «Gaming - Money Conference 2011» Χρήστος Κ. Σταϊκούρας Βουλευτής Ν.Δ. Αν. Τομεάρχης Οικονομίας Ν.Δ. Επίκ. Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών -1- Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2011 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα.

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Ακόμα και η μαμά θα Lanes» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ανώνυμη εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ WPT 21 CASH GAME CHALLENGE 2 ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ WPT 21 CASH GAME CHALLENGE 2 ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ WPT 21 CASH GAME CHALLENGE 2 ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Η ανώνυµος εταιρία REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. διενεργεί στις 8 Οκτωβρίου 2014 το CASH GAME CHALLENGE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α. Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση μουσικής.

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α. Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση μουσικής. Ερμούπολη, 31 Μαίου 2008 Αρ. Πρωτ. 8.400 Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Προς : Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπιο Παυλόπουλο Θέμα : Ωράριο λειτουργίας Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό θέμα - για κάθε χρήστη, καθώς και για την paysafecard. Οι αναφορές για περιστατικά απάτης κλονίζουν πολλούς πελάτες. Με το παρόν Δελτίο Ασφάλειας, θέλουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ΚΤΕΟ. αυτή τη. τάσεις από. 5, θα ενώ τα. info@kteo- gr.gr. Έδρα: Λ. Αθηνών wwww.kteo-gr.gr

Δημόσια ΚΤΕΟ. αυτή τη. τάσεις από. 5, θα ενώ τα. info@kteo- gr.gr. Έδρα: Λ. Αθηνών wwww.kteo-gr.gr Δελτίο Τύπου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Δημόσια έσοδα 135 εκατομμυρίων ευρώ αναζητούν εισπράκτορα Μέσα στο εύθραυστο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και σε μια δύσκολη χρονική περίοδοο για τη χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007

Εταιρική Παρουσίαση. Απρίλιος 2007 ΟΠΑΠΑ.Ε Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Απρίλιος 2007 1 Περιεχόµενα ΑνασκόπησηΕταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 ΑνασκόπησηΕταιρίας 3 ΗΟΠΑΠ Α.Ε. µε µια µατιά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το ζήτημα της Μητροπολιτικής Συγκρότησης των Δήμων εντάσσεται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΔΙΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΔΙΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Α.Π. 220.19-07-2013 ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΔΙΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Άρθρο 16 Σχετικά με την πρόβλεψη της δυνατότητας των εμπορικών καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) Μετά από μελέτη των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92) θεωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ

ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2007 ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ 1 Περιεχόµενα Ανασκόπηση Εταιρίας Πρόσφατες Εταιρικές Εξελίξεις Οικονοµικά Στοιχεία Η Μετοχή Επενδυτική Πρόταση 2 Ανασκόπηση Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς Δήμο Αγίας Βαρβάρας ΟΝΟΜΑ: ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου για ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ΟΔΟΣ:.. ΑΡΙΘΜΟΣ:.. τοποθέτηση.

ΑΙΤΗΣΗ. Προς Δήμο Αγίας Βαρβάρας ΟΝΟΜΑ: ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου για ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ΟΔΟΣ:.. ΑΡΙΘΜΟΣ:.. τοποθέτηση. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ:. ΟΝΟΜΑ: ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΟΣ: ΟΔΟΣ:.. ΑΡΙΘΜΟΣ:.. Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:. Προς Δήμο Αγίας Βαρβάρας Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

N. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/22-08-2011) ΜΕΡΟΣ Δ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Άρθρο 25.

N. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/22-08-2011) ΜΕΡΟΣ Δ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Άρθρο 25. N. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/22-08-2011) ΜΕΡΟΣ Δ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Άρθρο 25 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται ως: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: 4Α1Τ7Λ1-Ζ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθν. Μακαρίου Ταχ. Κώδικας : 22100 Πληροφορίες: Β. ΤΖΑΒΕΛΛΑ Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Κώστα Σκανδαλίδη 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου Πωλήσεις: 3.695,2 εκ. ευρώ έναντι 3.177,2 εκ. ευρώ το (αύξηση 16,3%) Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ Λεωφόρος Αθηνών 107, Αθήνα 104 47, τηλ: 210 340 7800 Fax: 210 340 7999, info@kteo-gr.gr www.kteo-gr.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αθήνα, 01/02/2010 Στην επικείμενη υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ, 2.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 35 ΕΤΩΝ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Βασικές Αρχές Μνημόνιο Συνεργασίας Οργάνωση & εσωτερική λειτουργία της Super League θα διέπεται από την αρχή της διαφάνειας Ισομερής διανομή κερδών Υιοθέτηση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα