Leica TP1020. διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Leica TP1020. διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης"

Transcript

1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica TP1020 διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica TP1020 Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά - 12/2013 Αρ. παραγγελίας Αναθ. C Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή! Διαβάστε το προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία!

2

3 ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι πληροφορίες, τα αριθμητικά στοιχεία, οι υποδείξεις καθώς και οι αξιολογικές κρίσεις που περιέχονται στην παρούσα τεκμηρίωση ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση της επιστημονικής γνώσης και την τελευταία τεχνολογία, έτσι όπως μας είναι γνωστά ύστερα από την πραγματοποίηση επιστάμενων ερευνών. Δεν υποχρεούμαστε να εναρμονίζουμε το παρόν εγχειρίδιο σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, ούτε να παρέχουμε στους πελάτες μας νέες εκδόσεις, αναθεωρήσεις του κτλ. Σε ό,τι αφορά τυχόν εσφαλμένα στοιχεία, σκαριφήματα, τεχνικά σχήματα κτλ. τα οποία παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο, δεν φέρουμε καμία ευθύνη, στο πλαίσιο που αυτό επιτρέπεται από τις εκάστοτε σχετικές εθνικές νομικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για υλικές ζημίες ή λοιπές επακόλουθες ζημίες που σχετίζονται με την τήρηση στοιχείων ή λοιπών πληροφοριών του παρόντος εγχειριδίου. Στοιχεία, σκαριφήματα, σχήματα και λοιπές πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης δεν θεωρούνται, τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς τις τεχνικές τους λεπτομέρειες, εγγυημένα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας. Από την άποψη αυτή, δεσμευτικοί θεωρούνται μόνο οι όροι της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ της εταιρείας μας και των πελατών μας. Η Leica διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές και στην παραγωγική διαδικασία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μόνον κατ αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η αδιάλειπτη διαδικασία βελτίωσης της τεχνολογίας και των κατασκευαστικών τεχνικών που εφαρμόζονται στα προϊόντα μας. Η υπάρχουσα τεκμηρίωση προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Leica Βiosystems Nussloch GmbH έχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ενδεχόμενη αναπαραγωγή του κειμένου και των σχημάτων (ακόμα και τμημάτων τους) μέσω εκτυπωτικών ή φωτοαντιγραφικών μεθόδων ή με τη χρήση μικροφίλμ και κάμερας Web ή λοιπών μεθόδων συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων και μέσων επιτρέπεται μόνο κατόπιν ρητής προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της Leica Βiosystems Nussloch GmbH. Ο σειριακός αριθμός και το έτος κατασκευής αναγράφονται στην πινακίδα τύπου στην πίσω πλευρά της συσκευής. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Γερμανία Τηλέφωνο: +49 (0) Φαξ: +49 (0) Internet: Κατασκευάζεται κατόπιν εντολής από την Leica Microsystems Ltd. Shanghai. Leica TP1020 3

4 Περιεχόμενα 1. Σημαντικές υποδείξεις Ασφάλεια Υποδείξεις ασφαλείας Υποδείξεις κινδύνου Εξοπλισμός της συσκευής και προδιαγραφές Τεχνικά χαρακτηριστικά Περιγραφή της συσκευής Στάνταρ συσκευασία παράδοσης Γενική επισκόπηση Leica TP με πρόσθετο λουτρό παραφίνης (προαιρετικό εξάρτημα) Γενική επισκόπηση Leica TP Συσκευή με αναρρόφηση Παραδιδόμενα εξαρτήματα Τυπικό καλάθι παρασκευασμάτων Γυάλινα δοχεία με θήκη Δοχείο αλουμινίου με θήκη (μόνο σε συσκευές με λειτουργία κενού ή προαιρετικό εξοπλισμό) Λουτρό παραφίνης Θέση σε λειτουργία Οδηγίες αποσυσκευασίας Απαιτήσεις χώρου Ηλεκτρική σύνδεση Έλεγχος της ρύθμισης του επιλογέα τάσης Ρύθμιση του επιλογέα τάσης Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας Ενεργοποίηση της συσκευής Ρύθμιση της ώρας Τοποθέτηση των εξαρτημάτων Τοποθέτηση των λουτρών παραφίνης Σύνδεση των λουτρών παραφίνης Σταθεροποίηση των καλωδίων των λουτρών παραφίνης (μόνο σε εκδόσεις με αναρρόφηση) Τοποθέτηση των δοχείων αντιδραστηρίων Κονσόλα και λειτουργίες των πλήκτρων Προγραμματισμός της συσκευής Γενική περιγραφή Ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων δύο καλαθιών Δημιουργία/τροποποίηση προγράμματος Ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού Επιλογή προγράμματος Καταχώριση αριθμού καλαθιών παρασκευασμάτων Επιλογή σταθμού Ενεργοποίηση της λειτουργίας κενού (μόνο σε συσκευές με λειτουργία κενού) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

5 Περιεχόμενα Καταχώριση της διάρκειας παραμονής του καλαθιού παρασκευασμάτων στο σταθμό Προβολή της συνολικής διάρκειας της επεξεργασίας Τερματισμός του προγραμματισμού Προετοιμασία προγραμμάτων επεξεργασίας δειγμάτων Πλήρωση των δοχείων αντιδραστηρίων Πλήρωση των λουτρών παραφίνης Τοποθέτηση του καλαθιού παρασκευασμάτων Εργασία στη χειροκίνητη λειτουργία Ανάσυρση και εμβάπτιση του καλαθιού παρασκευασμάτων Μετακίνηση του καλαθιού στον επόμενο σταθμό Ενεργοποίηση της λειτουργίας κενού (μόνο σε συσκευές με λειτουργία κενού) Εργασία στην αυτόματη λειτουργία Έναρξη προγράμματος Άμεση έναρξη προγράμματος Καθυστερημένη έναρξη προγράμματος Προβολή και τροποποίηση προγραμμάτων κατά τη διάρκεια επεξεργασίας δειγμάτων Προβολή ολοκλήρωσης επεξεργασίας Παύση μίας τρέχουσας επεξεργασίας Συνέχιση επεξεργασίας μετά από παύση Διακοπή και τερματισμός ενεργής επεξεργασίας Ολοκλήρωση αυτόματης επεξεργασίας Αφαίρεση των δειγμάτων Τερματισμός της ημερήσιας λειτουργίας Ενδείξεις, μηνύματα σφάλματος και επίλυση βλαβών Κωδικοί προειδοποίησης Μηνύματα σφάλματος Ενδείξεις "POWER FAILURE" και "WRONG STATION" Αφαίρεση των δειγμάτων μετά από παρατεταμένη διακοπή ρεύματος Ένδειξη "ABORT" Καθαρισμός Συντήρηση Γενικές υποδείξεις συντήρησης Λουτρό παραφίνης Ρύθμιση της θερμοκρασίας λειτουργίας Επαναφορά του μηχανισμού απενεργοποίησης υπέρβασης θερμοκρασίας Αντικατάσταση των ηλεκτρικών ασφαλειών Leica TP1020 5

6 Περιεχόμενα 13. Προαιρετικά εξαρτήματα Καλάθι παρασκευασμάτων 3 επιπέδων Μηχανισμός εξαγωγής καλαθιού Υποδοχή πρόσθετου καλαθιού παρασκευασμάτων Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα εξαερισμού (προαιρετικό σε εξαρτήματα με αναρρόφηση) Τοποθέτηση των φίλτρων ενεργού άνθρακα (προαιρετικά σε συσκευές με αναρρόφηση) Πληροφορίες παραγγελίας Εξαρτήματα Παράρτημα Αλλαγή της διευθέτησης της συσκευής Εγκεκριμένα αντιδραστήρια Εργοστασιακά καθορισμένα προγράμματα Εγγύηση και σέρβις Δήλωση απολύμανσης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

7 1. Σημαντικές υποδείξεις Σύμβολα στο κείμενο και ερμηνεία τους (5) Υποδείξεις κινδύνου Οι υποδείξεις κινδύνου προβάλλονται με γκρι φόντο και ένα προειδοποιητικό τρίγωνο. Οι υποδείξεις, δηλ. σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη προβάλλονται με γκρι φόντο και ένα σύμβολο. Αριθμοί σε παρένθεση αναφέρονται σε αριθμούς θέσης σε απεικονίσεις. Σύμβολο επισήμανσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών της Γερμανίας (ElektroG). Ο νόμος ElektroG αφορά τη διάθεση στην κυκλοφορία, την επιστροφή και τη φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Σύμβολο προστασίας του περιβάλλοντος της Κινεζικής Οδηγίας RoHS. Ο αριθμός στο σύμβολο υποδεικνύει την "Ασφαλή για το περιβάλλον διάρκεια χρήσης" του προϊόντος. Το σύμβολο χρησιμοποιείται όταν μία ουσία που υπόκειται σε περιορισμούς στην Κίνα, χρησιμοποιείται άνω του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου. START Τα πλήκτρα λειτουργιών, τα οποία πιέζονται στο πληκτρολόγιο ή ενεργοποιούνται στο λογισμικό, επισημαίνονται στο κείμενο με κεφαλαία και σε έντονη γραφή. Κατασκευαστής Τύπος συσκευής Όλες οι πληροφορίες στον παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ισχύουν μόνο για τον τύπο συσκευής που αναφέρεται στη σελίδα τίτλου. Μία πινακίδα τύπου με το σειριακό αριθμό έχει στερεωθεί στην πίσω πλευρά της συσκευής (η εικ. 1 αποτελεί απλώς παράδειγμα). Ημερομηνία κατασκευής Λάβετε υπόψη το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης! Αριθμός παραγγελίας Σειριακός αριθμός In-vitro διαγνωστική (IVD) ιατρική συσκευή Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 98/79/EΚ περί in-vitro διαγνωστικών (IVD) ιατρικών συσκευών. Εικ. 1 Leica TP1020 7

8 1. Σημαντικές υποδείξεις Ομάδα χρηστών Η χρήση του Leica TP1020 επιτρέπεται μόνο από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Η εργασία με τη συσκευή μπορεί να ξεκινήσει μόνο εφόσον ο χρήστης διαβάσει προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και εξοικειωθεί με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες της συσκευής. Ενδεδειγμένη χρήση Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με τρόπο, ώστε να είναι ασφαλής κατά τη λειτουργία της, τόσο για το χρήστη όσο και για τα προς επεξεργασία δείγματα - με την προϋπόθεση ότι λειτουργείται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Το Leica TP1020 είναι μία δομοστοιχειωτή συσκευή αυτόματης επεξεργασίας ιστών για τις ακόλουθες εργαστηριακές εφαρμογές: Μονιμοποίηση Αφυδάτωση Διήθηση σε παραφίνη ιστολογικών δειγμάτων ιστού. Η χρήση του Leica TP1020 επιτρέπεται μόνο με τα αντιδραστήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο 15. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της συσκευής αποτελεί μη ενδεδειγμένο τρόπο λειτουργίας. Σε περίπτωση μη τήρησης ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα, τραυματισμοί και/ή βλάβες στη συσκευή/στα εξαρτήματα. 8 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

9 2. Ασφάλεια Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και κινδύνου σε αυτό το κεφάλαιο. Διαβάστε τις ακόμη και εάν είστε εξοικειωμένος/-η με το χειρισμό και τη χρήση μίας συσκευής Leica. 2.1 Υποδείξεις ασφαλείας Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιέχει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες για την ασφαλή λειτουργία και τη συντήρηση της συσκευής. Αποτελεί σημαντικό μέρος της συσκευής. Θα πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά πριν από τη θέση της συσκευής σε λειτουργία και να φυλάσσεται στη συσκευή. Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης, ελέγχου, ρύθμισης και εργαστηρίου. Για τη διατήρηση αυτής της κατάστασης και τη διασφάλιση της ακίνδυνης λειτουργίας, ο χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όλες τις υποδείξεις και προειδοποιήσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης θα πρέπει να συμπληρωθεί με σχετικές οδηγίες, εάν αυτές προβλέπονται από ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα του χειριστή. Τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με εφαρμοζόμενα πρότυπα θα βρείτε στη δήλωση CE της συσκευής, καθώς και στη διαδικτυακή διεύθυνση: Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ή η τροποποίηση των διατάξεων ασφαλείας στη συσκευή και στα εξαρτήματα. Μόνο εξουσιοδοτημένοι από τη Leica τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να ανοίγουν και να επισκευάζουν τη συσκευή. 2.2 Υποδείξεις κινδύνου Οι διατάξεις ασφαλείας που τοποθετήθηκαν από τον κατασκευαστή στη συσκευή, αποτελούν απλώς τη βάση της πρόληψης ατυχημάτων. Την κύρια ευθύνη για την ελεύθερη ατυχημάτων ροή εργασιών φέρει κυρίως ο φορέας εκμετάλλευσης, στον οποίο λειτουργεί η συσκευή, καθώς και τα πρόσωπα που έχει εκείνος αναθέσει για το χειρισμό, συντήρηση ή επισκευή της συσκευής. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της συσκευής, λαμβάνετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις και προειδοποιήσεις. Leica TP1020 9

10 2. Ασφάλεια Μεταφορά και εγκατάσταση Λάβετε υπόψη τα "Τεχνικά χαρακτηριστικά" - κεφάλαιο 3! Η μεταφορά του προϊόντος επιτρέπεται μόνο σε όρθια θέση! Μη σηκώνετε τη συσκευή πιάνοντας την από το κάλυμμα της κυκλικής θήκης! Απαγορεύεται η λειτουργία της συσκευής σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης! Προσοχή! Η τιμή του επιλογέα τάσης έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά. Προτού συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, ελέγξτε εάν αυτή η ρύθμιση είναι κατάλληλη για τις τιμές ηλεκτρικής σύνδεσης στο εργαστήριό σας. Η είσοδος του καλωδίου τροφοδοσίας είναι καλυμμένη με κολλητική ταινία, που υποδεικνύει την τρέχουσα ρύθμιση για την τάση. Τυχόν εσφαλμένη ρύθμιση του επιλογέα τάσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημίες στη συσκευή! Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος προτού αλλάξετε την τιμή του επιλογέα τάσης! Συνδέετε πάντοτε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας! Εργασία με τη συσκευή Μην περιστρέφετε την κυκλική θήκη με το χέρι! Μπορεί να προκαλέσετε σοβαρή βλάβη της συσκευής! Προσοχή κατά την κάθοδο της κυκλικής θήκης! Τα δάχτυλά σας δεν πρέπει να βρεθούν μεταξύ του καλύμματος και του χείλους κάποιου δοχείου! Προσοχή! Η κυκλική θήκη κατέρχεται αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Τα εξαρτήματα κενού της Leica για την υποστήριξη της επεξεργασίας ιστών επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο μαζί με δοχεία αλουμινίου. Τα γυάλινα δοχεία σε συνδυασμό με τα εξαρτήματα κενού, ενέχουν σοβαρό κίνδυνο σε περίπτωση ζημιάς τους! Κατά τη διάρκεια των εργασιών, δεν πρέπει να βραχούν ηλεκτρικές συνδέσεις ή να εισρεύσουν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής! Προσέχετε τις ενδείξεις πλήρωσης των δοχείων των αντιδραστηρίων και των λουτρών παραφίνης! Προσέχετε κατά το χειρισμό διαλυτικών ουσιών! Ο χώρος πρέπει να αερίζεται καλά! Κίνδυνος έκρηξης! Σκουπίζετε αμέσως διαλυτικές ουσίες που χύθηκαν ακούσια! Η αντοχή των επιφανειών σε παρατεταμένη επαφή με διαλυτικές ουσίες είναι περιορισμένη! 10 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

11 2. Ασφάλεια Εργασία με τη συσκευή (συνέχεια) Τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλούς εργασίας και φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό (γάντια, ποδιά)! Τα θερμαινόμενα λουτρά παραφίνης προορίζονται αποκλειστικά για χρήση με παραφίνη. Απαγορεύεται αυστηρά η πλήρωση τους με διαλυτικές ουσίες! Κατά τη θέρμανσή τους δημιουργείται ιδιαίτερα εκρηξιγενές μείγμα! Προσοχή! Το εσωτερικό δοχείο του λουτρού παραφίνης αναπτύσσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία θέρμανσης! Μην αγγίζετε το γκρίζο χείλος του. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Προσοχή κατά το χειρισμό καυτής παραφίνης! Κίνδυνος εγκαυμάτων! Καθαρισμός Κλείστε τον γενικό διακόπτη της συσκευής πριν από τον καθαρισμό! Προσοχή! Το εσωτερικό δοχείο του λουτρού παραφίνης αναπτύσσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία θέρμανσης! Μην αγγίζετε το γκρίζο χείλος του. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Προσοχή κατά το χειρισμό καυτής παραφίνης! Κίνδυνος εγκαυμάτων! Κατά τον καθαρισμό δεν θα πρέπει να βραχούν ηλεκτρικές συνδέσεις ή να εισρεύσουν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής! Σκουπίζετε αμέσως διαλυτικές ουσίες που χύθηκαν ακούσια! Η αντοχή των επιφανειών σε παρατεταμένη επαφή με διαλυτικές ουσίες είναι περιορισμένη! Μην καθαρίζετε λακαρισμένες επιφάνειες, την πλατφόρμα του δοχείου και την κονσόλα με λειαντικά μέσα ή διαλυτικές ουσίες που περιέχουν ασετόν ή ξυλένιο! Χρησιμοποιήστε ήπια απορρυπαντικά οικιακής χρήσης! Οι λακαρισμένες επιφάνειες και η κονσόλα δεν είναι ανθεκτικά στο ξυλένιο και στο ασετόν! Leica TP

12 2. Ασφάλεια Συντήρηση Το άνοιγμα της συσκευής για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης ή επισκευαστικών εργασιών επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς σέρβις. Κλείστε το γενικό διακόπτη της συσκευής και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα προτού αντικαταστήσετε ηλεκτρικές ασφάλειες! Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χρήση ασφαλειών διαφορετικών από τις εργοστασιακές! Σε ότι αφορά τις σχετικές τιμές, βλ Κεφάλαιο 3 - "Τεχνικά χαρακτηριστικά". Λουτρά παραφίνης Επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών σε περίπτωση επανειλημμένης ενεργοποίησης του προστατευτικού μηχανισμού υπέρβασης θερμοκρασίας. Σε αυτήν την περίπτωση μη χρησιμοποιείτε πλέον το λουτρό παραφίνης! Βεβαιωθείτε πως το λουτρό παραφίνης λειτουργεί κανονικά. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η χρήση ελαττωματικών λουτρών παραφίνης! Αδειάζετε πλήρως τα λουτρά παραφίνης προτού κρυώσει η παραφίνη! Κατά την ψύξη της, η παραφίνη μειώνει τον όγκο της και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο λουτρό παραφίνης. Φίλτρα ενεργού άνθρακα (προαιρετικό εξάρτημα) Προσοχή - κίνδυνος εγκαυμάτων! Σε περίπτωση υπερβολικής συγκέντρωσης διαλυτικών ουσιών μπορεί να αναφλεγεί το φίλτρο ενεργού άνθρακα! Για το λόγο αυτό αντικαθιστάτε τα φίλτρα στα προκαθορισμένα διαστήματα! 12 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

13 3.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά 3. Εξοπλισμός της συσκευής και προδιαγραφές Τύπος TP1020 Έγκριση... UL / cul / VDE Στοιχεία ηλεκτρικής σύνδεσης Ονομαστική τάση / 120 / 230 /240 V AC ±10 % Ονομαστική συχνότητα Hz Ηλεκτρικές ασφάλειες (τύπος MDA, εταιρείας Bussmann)... 2x T 10.0 A L250V, στη λίστα UL Ονομαστική ισχύς VA Ταξινόμηση κατά IEC-1010/EN : Κατηγορία... I Βαθμός ρύπανσης... 2 Κατηγορία υπέρτασης... II Εκλυόμενη θερμότητα (έως) J/s Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας... 5 C 40 C Σχετική υγρασία % χωρίς συμπύκνωση Διαστάσεις Κάλυμμα κυκλικής θήκης mm Ø Ύψος mm Κύκλος περιστροφής των τροχίσκων m Ø Βάρος Βάρος κενό (συμπερ. εξαρτημάτων)...60 kg Βάρος συμπερ. συσκευασίας kg Λουτρά παραφίνης Αριθμός...2 (προαιρετικά 3) Όγκος... 1,8 l Ονομαστική τάση V AC, Hz Ονομαστική ισχύς ανά λουτρό παραφίνης VA Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας...45 C 65 C ±3 K Απενεργοποίηση σε υπέρβαση θερμοκρασίας...85 C±5 K Leica TP

14 3. Εξοπλισμός της συσκευής και προδιαγραφές Τεχνικά χαρακτηριστικά (συνέχεια) Δοχεία αντιδραστηρίων Αριθμός (9 εάν συνδεθεί 3ο λουτρό παραφίνης) Όγκος...1,8 l Καλάθι παρασκευασμάτων Αριθμός... 1 (προαιρετικά 2) Χωρητικότητα κασέτες (προαιρετικά 200) Προγράμματα Αριθμός...9, ελεύθερης επιλογής Προγραμματιζόμενος χρόνος ανά σταθμό...99 h 59 min Καθυστέρηση έναρξης...9 ημέρες Χρόνος στάλαξης...60 δευτερόλεπτα Διάταξη κενού (μόνο για τις παραλλαγές 3, 5, 7, 8 και 11, βλ. κεφάλαιο 3.3) Διαφορά πίεσης έως hpa ±10 % (περίπου 0,5 bar) 14 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

15 3. Εξοπλισμός της συσκευής και προδιαγραφές 3.2 Περιγραφή της συσκευής Η συσκευή Leica TP1020 είναι ένα σύστημα αυτόματης επεξεργασίας ιστών για εργαστηριακές εφαρμογές. Προορίζεται για τη μονιμοποίηση, την αφυδάτωση και διαύγαση ιστολογικών δειγμάτων με διαλυτικές ουσίες και την ακόλουθη σκήνωσή τους σε υγρή παραφίνη. Τα δοχεία αντιδραστηρίων των σταθμών 1 και 10 πληρώνονται με διάφορα αντιδραστήρια. Στο σταθμό 10, έχετε τη δυνατότητα τοποθέτησης ενός τρίτου λουτρού παραφίνης στη θέση του δοχείου αντιδραστηρίου. Τα λουτρά παραφίνης (σταθμοί 10, 11 και 12) πληρώνονται με σβώλους παραφίνης ή ήδη ρευστή παραφίνη. Τα δείγματα ιστού βρίσκονται σε κασέτες, οι οποίες εισέρχονται στο καλάθι παρασκευασμάτων. Η βασική έκδοση της συσκευής προορίζεται για χρήση με ένα καλάθι παρασκευασμάτων. Υπάρχει ωστόσο δυνατότητα τοποθέτησης δεύτερου καλαθιού. Το καλάθι παρασκευασμάτων μεταφέρεται από σταθμό σε σταθμό με δεξιόστροφη κατεύθυνση. Η καλύτερη και ταχύτερη σκήνωση σε παραφίνη επιτυγχάνεται με τις ανοδικές και καθοδικές κινήσεις του καλαθιού μέσα στα δοχεία. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ανά πάσα στιγμή. Μόλις το καλάθι εξέλθει από ένα σταθμό, παραμένει πάνω από το σταθμό για 60 δευτερόλεπτα, επιτρέποντας έτσι την στάλαξη της περίσσειας υγρού. Αυτή η λειτουργία μειώνει στο ελάχιστο την πρόσμειξη υπολειμμάτων αντιδραστηρίων μεταξύ των σταθμών. Ο έλεγχος όλων των λειτουργιών της συσκευής πραγματοποιείται από την κονσόλα. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα. Η συσκευή διαθέτει χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία. Η αυτόματη λειτουργία ελέγχεται μέσω 9 προγραμμάτων, τα οποία μπορείτε να σχεδιάσετε, να τροποποιήσετε και να προβάλλετε σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Τα δείγματά σας προστατεύονται από την ξήρανση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμη και αν εκείνη τη στιγμή εκτελείται πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας, με νυχτερινή λειτουργία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το καλάθι παρασκευασμάτων βυθίζεται πάντοτε σε ένα σταθμό. Μετά την αποκατάσταση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, το πρόγραμμα συνεχίζεται από το σημείο που διακόπηκε. Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, εμφανίζεται στην οθόνη ο χρόνος κατά τον οποίο ξεπεράστηκε η προβλεπόμενη διάρκεια παραμονής στο συγκεκριμένο σταθμό. Leica TP

16 3. Εξοπλισμός της συσκευής και προδιαγραφές 3.3 Στάνταρ συσκευασία παράδοσης Το Leica TP 1020 διατίθεται σε ένδεκα εκδόσεις, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. Όλες οι εκδόσεις περιλαμβάνουν επιπλέον τα παρελκόμενα που παρατίθενται στον πίνακα της σελίδας 17. Εάν απαιτείται λειτουργία κενού ή αναρρόφηση για τις προβλεπόμενες εργασίες στη συσκευή, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ήδη από την παραγγελία. Η λειτουργία κενού και η αναρρόφηση δεν μπορούν να προστεθούν εκ των υστέρων σε καμία έκδοση! Έκδοση 1 Απλή φόρτωση με στάνταρ καλάθι παρασκευασμάτων, χωρίς διάταξη κενού, χωρίς διάταξη αναρρόφησης. Αρ. παραγγελίας 1 βασική συσκευή γυάλινα δοχεία αντιδραστηρίων με λαβή λουτρά παραφίνης, (1,8 λίτρο) στάνταρ καλάθι παρασκευασμάτων Έκδοση 2 Λειτουργία με δύο στάνταρ καλάθια παρασκευασμάτων (διπλή φόρτωση), χωρίς διάταξη κενού, χωρίς διάταξη αναρρόφησης. 1 βασική συσκευή γυάλινα δοχεία αντιδραστηρίων με λαβή λουτρά παραφίνης, (1,8 λίτρo) στάνταρ καλάθια παρασκευασμάτων Έκδοση 3 Απλή φόρτωση με στάνταρ καλάθι παρασκευασμάτων, με διάταξη κενού, χωρίς διάταξη αναρρόφησης. 1 βασική συσκευή δοχεία αντιδραστηρίων αλουμινίου για κενό θήκες για δοχεία αλουμινίου λουτρά παραφίνης, (1,8 λίτρο) στάνταρ καλάθι παρασκευασμάτων Έκδοση 4 Απλή φόρτωση με στάνταρ καλάθι παρασκευασμάτων, χωρίς διάταξη κενού, με διάταξη αναρρόφησης. 1 βασική συσκευή γυάλινα δοχεία αντιδραστηρίων με λαβή λουτρά παραφίνης, (1,8 λίτρo) στάνταρ καλάθι παρασκευασμάτων σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

17 Στάνταρ συσκευασία παράδοσης συνέχεια Έκδοση 5 Απλή φόρτωση με στάνταρ καλάθι παρασκευασμάτων, με διάταξη κενού, με διάταξη αναρρόφησης. 3. Εξοπλισμός της συσκευής και προδιαγραφές Αρ. παραγγελίας 1 βασική συσκευή με κενό και αναρρόφηση δοχεία αντιδραστηρίων αλουμινίου για κενό θήκες για δοχεία αλουμινίου λουτρά παραφίνης, (1,8 λίτρo) στάνταρ καλάθι παρασκευασμάτων σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα Έκδοση 6 Διπλή φόρτωση με δύο στάνταρ καλάθια παρασκευασμάτων, χωρίς διάταξη κενού, με διάταξη αναρρόφησης 1 βασική συσκευή με αναρρόφηση γυάλινα δοχεία αντιδραστηρίων με λαβή λουτρά παραφίνης, (1,8 λίτρo) στάνταρ καλάθια παρασκευασμάτων σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα Έκδοση 7 Διπλή φόρτωση με δύο στάνταρ καλάθια παρασκευασμάτων, με διάταξη κενού, με διάταξη αναρρόφησης 1 βασική συσκευή δοχεία αντιδραστηρίων αλουμινίου για κενό θήκες για δοχεία αλουμινίου λουτρά παραφίνης, (1,8 λίτρo) στάνταρ καλάθια παρασκευασμάτων σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα Έκδοση 8 Διπλή φόρτωση με δύο στάνταρ καλάθια παρασκευασμάτων, με διάταξη κενού, δεύτερη υποδοχή καλαθιού και διάταξη διατήρησης θέσης για 3o. λουτρό παραφίνης 1 βασική συσκευή δοχεία αντιδραστηρίων αλουμινίου για κενό θήκες για δοχεία αλουμινίου λουτρά παραφίνης, (1,8 λίτρο) στάνταρ καλάθια παρασκευασμάτων Έκδοση 9 Απλή φόρτωση με στάνταρ καλάθι παρασκευασμάτων, επεξεργασία ιστών με χλωροφόρμιο 1 βασική συσκευή γυάλινα δοχεία αντιδραστηρίων με λαβή λουτρά παραφίνης για χλωροφόρμιο στάνταρ καλάθι παρασκευασμάτων Leica TP

18 3. Εξοπλισμός της συσκευής και προδιαγραφές Στάνταρ συσκευασία παράδοσης συνέχεια Έκδοση 10 Απλή φόρτωση με στάνταρ καλάθι παρασκευασμάτων, με αναρρόφηση και εξαρτήματα 1 βασική συσκευή US01 12 γυάλινα δοχεία αντιδραστηρίων με λαβή λουτρά παραφίνης, (1,8 λίτρο) στάνταρ καλάθι παρασκευασμάτων σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα φίλτρο ενεργού άνθρακα στάνταρ φίλτρο ενεργού άνθρακα για φορμαλδεΰδη έυκαμπτος σωλήνας εξαερισμού 50 mm, μήκους 4 m Έκδοση 11 Απλή φόρτωση με στάνταρ καλάθι παρασκευασμάτων, με κενό, αναρρόφηση και εξαρτήματα 1 βασική συσκευή US02 10 δοχεία αντιδραστηρίων αλουμινίου για κενό θήκες για δοχεία αλουμινίου λουτρά παραφίνης, (1,8 λίτρο) στάνταρ καλάθι παρασκευασμάτων σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα φίλτρο ενεργού άνθρακα στάνταρ φίλτρο ενεργού άνθρακα για φορμαλδεΰδη έυκαμπτος σωλήνας εξαερισμού 50 mm, μήκους 4 m Σε όλες τις εκδόσεις Leica TP1020 περιλαμβάνονται επιπρόσθετα τα εξής εξαρτήματα: 4 εφεδρικές ασφάλειες T 10.0 A L250 V σετ καλωδίων τροφοδοσίας καλώδιο τροφοδοσίας "D" καλώδιο τροφοδοσίας "USA-C-J" καλώδιο τροφοδοσίας "UK" ST/BU F-5 A κατσαβίδι 5,5 x μανιβέλα, μέγεθος 4, τοποθετημένη εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για το Leica TP Το συγκεκριμένο εξάρτημα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που ενδεχομένως έχετε παραγγείλει, βρίσκονται στο πάνω μέρος της συσκευασίας παράδοσης. Συγκρίνετε προσεκτικά το σύνολο που σας παραδόθηκε με το συνοδευτικό φυλλάδιο και το δελτίο αποστολής. Αν διαπιστώσετε διαφορές, απευθυνθείτε αμέσως στην αρμόδια εταιρεία πωλήσεων της Leica. 18 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

19 3.4 Γενική επισκόπηση Leica TP με πρόσθετο λουτρό παραφίνης (προαιρετικό εξάρτημα) 3. Εξοπλισμός της συσκευής και προδιαγραφές Κάλυμμα κυκλικής θήκης Κάλυμμα δοχείου αντιδραστηρίων Γυάλινο δοχείο με θήκη Υποδοχή καλαθιού Τυπικό καλάθι παρασκευασμάτων Λουτρό παραφίνης Θήκη δοχείου με ενδείξεις στάθμης πλήρωσης Πλατφόρμα δοχείων αντιδραστηρίων Εσοχή για το καλώδιο σύνδεσης του λουτρού παραφίνης Κονσόλα Εικ. 2 Leica TP

20 3. Εξοπλισμός της συσκευής και προδιαγραφές Γενική επισκόπηση Leica TP με πρόσθετο λουτρό παραφίνης (προαιρετικό εξάρτημα, συνέχεια) Συνέχεια Συνδέσεις για λουτρά παραφίνης (υποδοχή για το σταθμό 10 με κάλυμμα (δεν απεικονίζεται) κλειστό) Επιλογέας τάσης Γενικός διακόπτης Βύσμα λουτρού παραφίνης Σύνδεσμος καλωδίου τροφοδοσίας Εικ. 3 Πίσω πλευρά του TP Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

21 3.5 Γενική επισκόπηση Leica TP Συσκευή με αναρρόφηση 3. Εξοπλισμός της συσκευής και προδιαγραφές Προστατευτικό πλέξιγκλας Εικ. 4 Leica TP

22 3. Εξοπλισμός της συσκευής και προδιαγραφές Γενική επισκόπηση Leica TP Συσκευή με αναρρόφηση (συνέχεια) Υποδοχή φίλτρων Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού (προαιρετικό εξάρτημα) Εικ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

23 3. Εξοπλισμός της συσκευής και προδιαγραφές 3.6 Παραδιδόμενα εξαρτήματα Τυπικό καλάθι παρασκευασμάτων Χωρητικότητα: 100 κασέτες Οι κασέτες τοποθετούνται ελεύθερα στο καλάθι παρασκευασμάτων. Η μέγιστη χωρητικότητα ανέρχεται σε 100 κασέτες. Οι κασέτες στοιβάζονται στο καλάθι. Για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας επεξεργασίας, δεν επιτρέπεται να βρίσκεται κασέτα επάνω στις στοιβαγμένες κασέτες. Πρέπει να μειωθεί η μέγιστη στάθμη πλήρωσης. Ανάλογα με το μέγεθος των δειγμάτων, τη χρήση των υποθεμάτων από αφρώδες υλικό ή των φύλλων χαρτιού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ελάχιστη στάθμη πλήρωσης ως η μέγιστη στάθμη πλήρωσης. Για την επεξεργασία 100 κασετών, η μέγιστη στάθμη πλήρωσης για τα αντιδραστήρια βρίσκεται περίπου στα 1200 ml. Εικ Γυάλινα δοχεία με θήκη Χωρητικότητα: 1,8 l Το δοχείο αντιδραστηρίων αποτελείται από ένα πλαστικό δοχείο με λαβή. Το τοίχωμα του δοχείου φέρει δύο ενδείξεις (Min, Max) για την ελάχιστη και τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης. Αυτές οι ενδείξεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την πλήρωση. Εικ. 7 Leica TP

24 3. Εξοπλισμός της συσκευής και προδιαγραφές Δοχείο αλουμινίου με θήκη (μόνο σε συσκευές με λειτουργία κενού ή προαιρετικό εξοπλισμό) Χωρητικότητα: 1,8 l Οι συσκευές με λειτουργία κενού συνοδεύονται από δοχεία αλουμινίου και όχι γυάλινα δοχεία. Τα δοχεία αλουμινίου φέρουν στην εσωτερική τους πλευρά ενδείξεις ελάχιστης και μέγιστης στάθμης πλήρωσης. Max Min Αυτές οι ενδείξεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την πλήρωση. Εικ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

25 Εξοπλισμός της συσκευής και προδιαγραφές Λουτρό παραφίνης Αν η θερμοκρασία υπερβεί τα επιτρεπτά όρια λειτουργίας, ενεργοποιείται ο ειδικός προστατευτικός μηχανισμός, ο οποίος απενεργοποιεί το θερμαντικό σώμα του λουτρού παραφίνης. Η κίτρινη λυχνία ελέγχου σβήνει. Η λειτουργία μπορεί να συνεχιστεί μόνο μετά την επαναφορά της θερμοκρασίας σε επιτρεπτά επίπεδα. Θα πρέπει να αποσυνδέσετε το βύσμα του λουτρού παραφίνης από τη σχετική υποδοχή της συσκευής ή να κλείσετε το γενικό διακόπτη της συσκευής. Το λουτρό παραφίνης θερμαίνεται. Κατά τη διαδικασία θέρμανσης ανάβει η κίτρινα λυχνία ελέγχου (1). Η λαβή (2) είναι θερμομονωμένη. Μόνωση φέρει και η εξωτερική (3) επιφάνεια, ζεσταίνεται ωστόσο αισθητά κατά τη λειτουργία θέρμανσης. Παρόλ' αυτά δεν υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Προσοχή! Το εσωτερικό δοχείο (4) του λουτρού παραφίνης αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λειτουργία θέρμανσης! Μην αγγίζετε το γκρίζο χείλος του. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Η επιφάνεια του εσωτερικού δοχείου φέρει (4) επίστρωση από τεφλόν. Το εσωτερικό δοχείο αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες. Διαθέτει ενδείξεις ελάχιστης και μέγιστης στάθμης πλήρωσης (5). 3 Χωρητικότητα: Ονομαστική τάση Ονομαστική ισχύς θέρμανσης: Εύρος θερμοκρασιακής ρύθμισης Απενεργοποίηση υπέρβασης θερμοκρασίας: Εικ. 9 1,8 l 230 V AC Hz 150 VA C ±3 K στους 85 C ±5 K Επικοινωνήστε με την Τεχνική υποστήριξη πελατών σε περίπτωση επανειλημμένης ενεργοποίησης του προστατευτικού μηχανισμού υπέρβασης θερμοκρασίας. Σε αυτήν την περίπτωση μη χρησιμοποιείτε πλέον το λουτρό παραφίνης! Αδειάζετε πλήρως τα λουτρά παραφίνης προτού κατέλθει η θερμοκρασία της παραφίνης! Κατά την ψύξη της, η παραφίνη μειώνει τον όγκο της και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο λουτρό παραφίνης. Leica TP

26 4. Θέση σε λειτουργία 4.1 Οδηγίες αποσυσκευασίας Εικ. 10 Μόλις παραλάβετε τη συσκευή, ελέγξτε τον δείκτη κλίσης (Εικ. 10) στη συσκευασία. Εάν η κορυφή του βέλους έχει μπλε χρώμα, η αποστολή έγινε σε οριζόντια θέση, με υπερβολική κλίση ή συνέβη πτώση κατά τη μεταφορά. Σημειώστε το στα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγξτε το παραδοτέο σύνολο ως προς τυχόν ζημιές. Αν διαπιστώσετε ζημιές, αποταθείτε άμεσα στην εταιρεία αποστολής. 2 Προσέχετε κατά την αφαίρεση των μεταλλικών ταινιών! Κίνδυνος τραυματισμού κατά το άνοιγμα (η ταινία έχει αιχμηρές ακμές και βρίσκεται υπό τάση)! Για να αφαιρέσετε τις μεταλλικές ταινίες (1) θα χρειαστείτε ένα ψαλίδι για λαμαρίνες και κατάλληλα γάντια. Σταθείτε στα πλάγια του κιβωτίου και κόψτε τις ταινίες στο σημείο που υποδεικνύεται (βλ. άνω εικόνα 10a " "). Σηκώστε και απομακρύνετε το καπάκι (2) του κιβωτίου. Βγάλτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (3) και τη λίστα συσκευασίας! 1 Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα (4) από το χαρτονένιο πλέγμα (5) Έχοντας αφαιρέσει όλα τα εξαρτήματα, ανασηκώστε και αφαιρέστε το χαρτονένιο πλέγμα. Αφαιρέστε κατόπιν την ενδιάμεση επιφάνεια που βρίσκεται από κάτω (6). Βγάλτε προς τα επάνω τον εξωτερικό χαρτονένιο δακτύλιο (7). 7 6 Εικ. 10a 26 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

27 4. Θέση σε λειτουργία Απομακρύνετε την ξύλινη ράβδο σταθεροποίησης (8) πλευρικά από το εσωτερικό χαρτοκιβώτιο (9). Αφαιρέστε το εσωτερικό χαρτοκιβώτιο (9) τραβώντας το προς τα επάνω. 8 9 Για να σηκώσετε τη συσκευή (με 2 άτομα), πιάστε την από την πλατφόρμα των δοχείων αντιδραστηρίων ή από το κάτω μέρος του περιβλήματος (βλ. κάτω εικόνα 10b " " " ") και ανασηκώστε την από τη βασική πλάκα (10)! Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε σταθερή τράπεζα εργαστηρίου. Τέσσερα ροδάκια (11) επιτρέπουν την περιστροφή της συσκευής επάνω στην τράπεζα. Αφαιρέστε την ασφάλεια μεταφοράς από αφρώδες υλικό (12) από το κάτω μέρος του καλύμματος της κυκλικής θήκης (13) Ανάλογα με την παραλλαγή της συσκευής, πρέπει να αφαιρεθούν 4 ασφάλειες μεταφοράς από αφρώδες υλικό (14) μεταξύ των φύλλων πλέξιγκλας (15). ΜΗ μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το κάλυμμα της κυκλικής θήκης! Φυλάξτε την αρχική συσκευασία, για την περίπτωση που θα χρειαστεί να μεταφέρετε με ασφάλεια τη συσκευή. 11 (καλυμμένο) 10 Εικ. 10b Leica TP

28 4. Θέση σε λειτουργία Αποσυσκευασία (συνέχεια) Μη μεταφέρετε τη συσκευή πιάνοντάς την από το κάλυμμα της κυκλικής θήκης! 11 Για να σηκώσετε τη συσκευή, πιάστε την από την πλατφόρμα των δοχείων αντιδραστηρίων ή από το κάτω μέρος του περιβλήματος (Εικ. 11) και από την πλάκα βάσης (8). Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε σταθερή τράπεζα εργαστηρίου. Τέσσερα ροδάκια (12) επιτρέπουν την περιστροφή της συσκευής επάνω στην τράπεζα. Αφαιρέστε την ασφάλεια μεταφοράς από αφρώδες υλικό (9) από το κάτω μέρος του καλύμματος της κυκλικής θήκης (11). Φυλάξτε την αρχική συσκευασία, για την περίπτωση που θα χρειαστεί να μεταφέρετε με ασφάλεια τη συσκευή. 12 Εικ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

29 4. Θέση σε λειτουργία 4.2 Απαιτήσεις χώρου Συνιστούμε την τοποθέτηση των εκδόσεων συσκευής χωρίς αναρρόφηση και φίλτρο ενεργού άνθρακα κάτω από διάταξη αναρρόφησης λόγω των ποσοτήτων και συγκεντρώσεων διαλυτικών ουσιών κατά την επεξεργασία των δειγμάτων. 820 mm Απαγορεύεται η λειτουργία της συσκευής σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης! Ο χώρος τοποθέτησης της συσκευής πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: - Σταθερή, επίπεδη επιφάνεια τοποθέτησης Ελάχιστες διαστάσεις επιφάνειας τοποθέτησης: 850 x 850 mm, Διαρκής θερμοκρασία χώρου μεταξύ +5 C και +40 C, σχετική ατμ. υγρασία έως 80 % (μέγιστη). 780 mm Προϋποθέσεις ηλεκτρικής σύνδεσης - Γειωμένη πρίζα σε απόσταση που επιτρέπει τη σύνδεση του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει η εγκατάσταση της υποδοχής προαιρετικού πρόσθετου καλαθιού παρασκευασμάτων. Υποδείξεις σχετικά με την εγκατάσταση θα βρείτε στο κεφάλαιο 13 "Προαιρετικά εξαρτήματα". Εικ. 12 Leica TP

30 4. Θέση σε λειτουργία 4.3 Ηλεκτρική σύνδεση Έλεγχος της ρύθμισης του επιλογέα τάσης Ο επιλογέας τάσης βρίσκεται σε πλαίσιο (3) πάνω από το γενικό διακόπτη (2), στην πίσω πλευρά της συσκευής. Η τρέχουσα ρύθμιση τάσης προβάλλεται στο παραθυράκι (1). Ελέγξτε αν η τιμή που εμφανίζεται στο παραθυράκι (1) του επιλογέα τάσης συμφωνεί με τις ηλεκτρικές τιμές σύνδεσης του εργαστηρίου σας. Αφαιρέστε την κολλητική ταινία. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στην παράγραφο V Αν η τιμή στο παραθυράκι και η τάση που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο δεν συμφωνούν, πρέπει να διορθώσετε την τιμή του επιλογέα τάσης, ώστε να συμφωνεί με τις ηλεκτρικές τιμές του εργαστηρίου! Εικ. 13 Προσοχή! Η τιμή του επιλογέας τάσης έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά. Προτού συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, ελέγξτε εάν αυτή η ρύθμιση είναι κατάλληλη για τις τιμές ηλεκτρικής σύνδεσης στο εργαστήριό σας. Η είσοδος του καλωδίου τροφοδοσίας είναι καλυμμένη με κολλητική ταινία, που υποδεικνύει την τρέχουσα ρύθμιση για την τάση! Τυχόν εσφαλμένη ρύθμιση του επιλογέα τάσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημίες στη συσκευή! 30 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

31 4. Θέση σε λειτουργία Ρύθμιση του επιλογέα τάσης 5 Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος προτού αλλάξετε την τιμή του επιλογέα τάσης! 4 2 Εισαγάγετε το μικρό κατσαβίδι στη μικρότερη (4) από τις δύο εσοχές στο κάτω μέρος της ασφάλισης (5) και εξάγετε την ασφάλιση προσεκτικά. Τραβήξτε προς τα έξω το πλαίσιο του επιλογέα τάσης (3). Εξάγετε τον επιλογέα τάσης (6) από το πλαίσιο (3) και επανεισάγετε τον με τρόπο που η επιθυμητή τιμή τάσης να εμφανίζεται στο παραθυράκι (1) του πλαισίου. Εισάγετε τώρα το πλαίσιο (3) μαζί με τον επιλογέα τάσης (6) και τις ασφάλειες (7) στη θέση τους, και πατήστε την ασφάλιση ελαφρά προς τα μέσα, μέχρι να "κουμπώσει" Ελέγξτε εάν εμφανίζεται τώρα η σωστή τιμή τάσης στη θυρίδα (1). Εικ Εικ. 15 Leica TP

32 4. Θέση σε λειτουργία Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας Η συσκευή παραδίδεται με διαφορετικά καλώδια τροφοδοσίας, ανάλογα με τη χώρα χρήσης της. Συνδέετε πάντοτε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας! 230 Πριν από τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, ελέγξτε εάν ο γενικός διακόπτης (2) στην πίσω πλευρά της συσκευής βρίσκεται στη θέση "O" (= ΚΛΕΙΣΤΟΣ). Επιλέξτε το καλώδιο τροφοδοσίας με το κατάλληλο βύσμα για την πρίζα σας. 2 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή (8) της συσκευής και στην πρίζα. Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία. Εικ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

33 4. Θέση σε λειτουργία 4.4 Ενεργοποίηση της συσκευής Ενεργοποιήστε τη συσκευή από το γενικό διακόπτη στο πίσω δεξιό μέρος. Η συσκευή εκτελεί αρχικοποίηση. Ακολουθεί ένδειξη περιγραφής της συσκευής συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης λογισμικού (π.χ. σε αυτό το παράδειγμα έκδοση λογισμικού 1.00). Η ένδειξη αυτή σβήνει μετά από 10 δευτερόλεπτα περίπου. Ακολουθεί ένδειξη του αριθμού του σταθμού (δοχείου), στο οποίο βρίσκεται η υποδοχή καλαθιού, καθώς και η τρέχουσα ώρα. 4.5 Ρύθμιση της ώρας Πατήστε το πλήκτρο-ρολόι. Ο δρομέας αναβοσβήνει αρχικά στην ένδειξη των ωρών. Για τον καθορισμό της ώρας, πατήστε τα πλήκτρα "Συν" ή "Πλην". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους Ο δρομέας μεταβαίνει στην ένδειξη των λεπτών. Για τον καθορισμό των λεπτών, πατήστε τα πλήκτρα "Συν" ή "Πλην". Για να τερματίσετε τη ρύθμιση της ώρας, πατήστε ξανά το πλήκτρο-ρολόι. Leica TP

34 4. Θέση σε λειτουργία 4.6 Τοποθέτηση των εξαρτημάτων 1 Για την άνοδο της κυκλικής θήκης πατήστε το πλήκτρο άνω βέλους στην κονσόλα. Για την εισαγωγή και εξαγωγή των δοχείων αντιδραστηρίων και των λουτρών παραφίνης, η συσκευή μπορεί να περιστραφεί γύρω από τον άξονά της. Με αυτόν τον τρόπο έχετε άνετη πρόσβαση σε όλους τους σταθμούς. 2 3 Εικ Τοποθέτηση των λουτρών παραφίνης Η συσκευή TP1020 παραδίδεται στη βασική της έκδοση με δύο λουτρά παραφίνης (σταθμοί 11 και 12). Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ενός τρίτου λουτρού παραφίνης (προαιρετικό εξάρτημα) στο σταθμό 10. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης του λουτρού παραφίνης (1) μέσα στην εσοχή της πλατφόρμας (2) των δοχείων αντιδραστηρίων και τοποθετήστε το λουτρό παραφίνης στον υποδοχέα (3), με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα. 34 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

35 4. Θέση σε λειτουργία Σύνδεση των λουτρών παραφίνης Τα καλώδια των λουτρών παραφίνης συνδέονται στην υποδοχή με τη σχετική σήμανση. Περιστρέψτε τη συσκευή επάνω στα ροδάκια, μέχρι να αποκτήσετε άνετη πρόσβαση στις υποδοχές των λουτρών παραφίνης. Εισάγετε το βύσμα του λουτρού παραφίνης του σταθμού 12 στην υποδοχή για το σταθμό 12. Εισάγετε το βύσμα του λουτρού παραφίνης του σταθμού 11 στην υποδοχή για το σταθμό Κλείστε τα πιαστράκια (1) των βυσμάτων. 1 Εικ. 18 Για τη σύνδεση τρίτου λουτρού παραφίνης στο σταθμό 10, πρέπει προηγουμένως να αφαιρέσετε το κάλυμμα από την υποδοχή και κατόπιν να αλλάξετε την τυπική διευθέτηση της συσκευής (βλ. κεφάλαιο 15 "Αλλαγή της διευθέτησης της συσκευής"). Leica TP

36 4. Θέση σε λειτουργία Σταθεροποίηση των καλωδίων των λουτρών παραφίνης (μόνο σε εκδόσεις με αναρρόφηση) Οι συσκευές με αναρρόφηση έχουν εξοπλιστεί με προστατευτικό πλέξιγκλας δύο τεμαχίων. Για να μη δημιουργούνται προβλήματα κατά την περιστροφή και μετακίνηση του πλέξιγκλας, κάθε καλώδιο λουτρού παραφίνης αυτών των συσκευών διαθέτει δύο μαγνήτες. Έχοντας τοποθετήσει και συνδέσει τα λουτρά παραφίνης, προσαρτήστε τους μαγνήτες για να σταθεροποιήσετε τα καλώδια των λουτρών παραφίνης στο περίβλημα της συσκευής Τοποθέτηση των δοχείων αντιδραστηρίων Τοποθετήστε τα δοχεία αντιδραστηρίων (1) (γυάλινα ή αλουμινίου) στους υποδοχείς (2) της πλατφόρμας, όπως φαίνεται στην εικόνα. 1 2 Εικ Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

37 5. Κονσόλα και λειτουργίες των πλήκτρων Κονσόλα Εικ. 20 Η κονσόλα διαθέτει ένα εύκολα καθαριζόμενο πληκτρολόγιο. Τα πλήκτρα έχουν χωριστεί σε τέσσερις ομάδες λειτουργιών. Κάθε πάτημα πλήκτρου συνοδεύεται από ένα ηχητικό σήμα. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία (βλ. κεφάλαιο 15). Οθόνη Η οθόνη αποτελείται από LCD ένδειξη με 2 σειρές των 16 χαρακτήρων. Παραμένει αναμμένη για όσο διάστημα λειτουργεί η συσκευή. Η τυπική ένδειξη παρέχει πληροφορίες για τον εκάστοτε αριθμό του σταθμού, μέσα ή πάνω από τον οποίο βρίσκεται εκείνη τη στιγμή το καλάθι παρασκευασμάτων. Παράλληλα προβάλλεται και η τρέχουσα ώρα (Ένδειξη 24 ωρών). Η διπλή τελεία μεταξύ ένδειξης ώρας και λεπτών αναβοσβήνει. Στην οθόνη προβάλλονται όλες οι παράμετροι επεξεργασίας των δειγμάτων καθώς και τα προγράμματα. Τα καλάθια παρασκευασμάτων και οι σταθμοί προβάλλονται με τη μορφή συμβόλων. Εκτός αυτού, στην οθόνη προβάλλονται πολλές χρήσιμες πληροφορίες, όπως π.χ. η διάρκεια και ο τερματισμός του εκάστοτε προγράμματος, αλλά και προειδοποιητικές υποδείξεις (W:01 - W:06) για τη διασφάλιση ομαλής διεξαγωγής της επεξεργασίας των δειγμάτων. Τέλος, η οθόνη προβάλλει μηνύματα σφάλματος (E:01-E:13) που σχετίζονται με βλάβες της συσκευής ή λανθασμένες καταχωρίσεις από το χειριστή. Σταθμός Leica TP

38 5. Κονσόλα και λειτουργίες των πλήκτρων Λειτουργίες των πλήκτρων Προγραμματισμός, κλείδωμα πληκτρολογίου, ρύθμιση ώρας, άνοδος / κάθοδος του καλαθιού παρασκευασμάτων Η οθόνη επιστρέφει στις τυπικές ενδείξεις αφού περάσουν 10 δευτερόλεπτα. Όλες οι λειτουργίες των πλήκτρων, με εξαίρεση αυτήν του πλήκτρου-κλειδιού - έχουν κλειδωθεί. Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί καμία λειτουργία. Πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, στην οθόνη εμφανίζεται πάντοτε το μήνυμα "LOCKED" για 10 δευτερόλεπτα. Για να ξεκλειδώσετε το πλήκτρο πατήστε πάλι το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα. Όλες οι λειτουργίες είναι και πάλι διαθέσιμες. Πλήκτρο προγραμματισμού Ενεργοποιεί και τερματίζει τη λειτουργία προγραμματισμού (δημιουργία, προβολή και τροποποίηση προγραμμάτων) και προβάλλει το εκάστοτε ενεργό πρόγραμμα Πλήκτρο-κλειδί Κλειδώνει το πληκτρολόγιο για την προστασία των προγραμματισμένων παραμέτρων από ακούσια τροποποίηση. Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο πατήστε το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "LOCKED" (κλειδωμένο). Πλήκτρο-ρολόι Με αυτό το πλήκτρο ρυθμίζετε την ώρα και τις ενδείξεις συνολικής διάρκειας, ώρας έναρξης και προβλεπόμενης ολοκλήρωσης των αυτόματων επεξεργασιών δειγμάτων. Η ένδειξη ώρας στην οθόνη διαφοροποιεί μεταξύ χρονικού σημείου (τρέχουσα ώρα, ώρα έναρξης σε καθυστερημένη έναρξη του προγράμματος, ώρα ολοκλήρωσης) - που προβάλλεται με παύλες και άνω-κάτω τελεία - και χρονικής διάρκειας (διάρκεια παραμονής του καλαθιού παρασκευασμάτων σε ένα σταθμό, συνολική διάρκεια της επεξεργασίας) - που προβάλλεται με τα γράμματα "d" και "h". 38 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

39 5. Κονσόλα και λειτουργίες των πλήκτρων Πλήκτρο τριών βελών για την άνοδο / κάθοδο της κυκλικής θήκης Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την άνοδο /κάθοδο της κυκλικής θήκης (και του καλαθιού παρασκευασμάτων). Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το καλάθι παρασκευασμάτων εμβαπτίζεται στους σταθμούς σε διαστήματα των τριών δευτερολέπτων. Έτσι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη ανάμειξη όλων των υγρών και η καλύτερη δυνατή διήθηση των δειγμάτων. Η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα κατά την έναρξη αυτόματης επεξεργασίας. Μπορείτε να την ενεργοποιείτε και να την απενεργοποιείτε ανά πάσα στιγμή, ακόμη και όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια επεξεργασία δειγμάτων. Η κατάσταση ενεργοποίησης επισημαίνεται με την πράσινη λυχνία του πλήκτρου. Πατήστε το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η λυχνία σβήνει. Η λειτουργία έχει τώρα απενεργοποιηθεί. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε εκ νέου, όταν χρειαστεί. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Αν το καλάθι παρασκευασμάτων βρίσκεται μέσα σε λουτρό παραφίνης με στερεή παραφίνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα αυτή τη λειτουργία. Leica TP

40 5. Κονσόλα και λειτουργίες των πλήκτρων Έναρξη, παύση, συνέχιση, διακοπή και τερματισμός αυτόματης επεξεργασίας Πλήκτρο START Για την άμεση έναρξη ή καταχώριση της καθυστερημένης έναρξης αυτόματων επεξεργασιών δειγμάτων, μετά από επιλογή προγράμματος. Πλήκτρο PAUSE/CONT Για την παύση και συνέχιση αυτόματων επεξεργασιών δειγμάτων Με ενεργοποιημένη λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη η λέξη "PAUSE". Επίσης, μετά την πάροδο 5 λεπτών από το τελευταίο πάτημα πλήκτρου, ο χειριστής ειδοποιείται με διπλό ηχητικό σήμα πως η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση παύσης. Το ηχητικό σήμα εκπέμπεται κάθε 5 λεπτά, έως ότου συνεχιστεί η διαδικασία. Κατά την παύση ενεργοποιούνται τα πλήκτρα χειροκίνητης λειτουργίας για την έξοδο του καλαθιού από το δοχείο (π.χ. για προσθήκη ή αφαίρεση δειγμάτων από το καλάθι ώστε να υποστούν ειδική επεξεργασία). Η διαδικασία επεξεργασίας δειγμάτων συνεχίζεται κανονικά μετά την παύση, ολοκληρώνοντας τον υπολειπόμενο χρόνο για το συγκεκριμένο δοχείο. Πλήκτρο STOP Για την άμεση διακοπή της κατακόρυφης κίνησης της κυκλικής θήκης (πατήστε 1 φορά) ή τη διακοπή μίας αυτόματης επεξεργασίας δειγμάτων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη (πατήστε 2 φορές). Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "STOP?". 40 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

41 5. Κονσόλα και λειτουργίες των πλήκτρων Πλήκτρα χειροκίνητης λειτουργίας Τα πλήκτρα αυτά ενεργοποιούνται μόνο στη χειροκίνητη λειτουργία και κατά τη διάρκεια παύσης αυτόματων διαδικασιών επεξεργασίας (ενεργό πλήκτρο PAUSE/CONT). Κατά τη διάρκεια κίνησης της κυκλικής θήκης εμφανίζεται στην οθόνη "WAIT!" (Παρακαλώ περιμένετε!) καθώς και δύο βέλη που αναβοσβήνουν, υποδεικνύοντας την τρέχουσα κατεύθυνση κίνησης. Η ένδειξη σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η κίνηση. Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κενού με το πλήκτρο V, παρατείνεται η ανοδική κίνηση του καλαθιού έως ότου ολοκληρωθεί ο αερισμός του δοχείου. Πλήκτρο κυκλικού βέλους για την περιστροφή της κυκλικής θήκης Για τη μεταφορά του καλαθιού παρασκευασμάτων στον επόμενο σταθμό. Η περιστροφή εκτελείται μόνο δεξιόστροφα και μόνο όταν η κυκλική θήκη βρίσκεται στην επάνω θέση. Πλήκτρα άνω και κάτω βέλους για την κατακόρυφη κίνηση της κυκλικής θήκης Άνοδος / κάθοδος της κυκλικής θήκης για την ανάσυρση του καλαθιού παρασκευασμάτων από σταθμό ή εμβάπτιση του καλαθιού σε σταθμό. Για τον άμεσο τερματισμό της ανοδικής ή καθοδικής κίνησης πατήστε ξανά κάποιο από τα δύο πλήκτρα. Η κίνηση σταματά αμέσως. Πλήκτρο 'V' λειτουργίας κενού (Εκδόσεις 2 και 4) Για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας κενού (προαιρετική λειτουργία) στη χειροκίνητη λειτουργία. Η συσκευή TP1020 διατίθεται με ή χωρίς λειτουργία κενού. Το πλήκτρο V υπάρχει και στις εκδόσεις χωρίς λειτουργία κενού, αλλά δεν χρησιμοποιείται. Στην οθόνη δεν εμφανίζεται το "V". Για το λόγο αυτό, η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κενού με αυτό το πλήκτρο είναι αδύνατη! Leica TP

42 5. Κονσόλα και λειτουργίες των πλήκτρων Πλήκτρα λειτουργίας προγραμματισμού Με τα πλήκτρα αυτά καταχωρίζετε ή τροποποιείτε παραμέτρους προγραμματισμού. Πλήκτρα βέλους Για τη μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη θέση καταχώρισης της οθόνης, σύμφωνα με τη φορά του βέλους. Αυτά τα πλήκτρα διαθέτουν λειτουργία επανάληψης. Αν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο βέλους, ο δρομέας μεταβαίνει στην επόμενη θέση καταχώρισης. Αν πατήσετε παρατεταμένα τα πλήκτρα 'Συν' ή 'Πλην', η αριθμητική τιμή αυξάνεται ή μειώνεται συνεχόμενα. Η συσκευή TP1020 διατίθεται με ή χωρίς λειτουργία κενού. Το γράμμα 'V' δεν εμφανίζεται στην οθόνη των συσκευών χωρίς λειτουργία κενού. Για το λόγο αυτό, η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κενού με αυτά τα πλήκτρα είναι αδύνατη! Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο, ο δρομέας μεταβαίνει στην επόμενη θέση καταχώρισης στην οθόνη. Για να αλλάξετε σειρά πατήστε το πλήκτρο αριστερού βέλους. Πλήκτρα συν/πλην Για την αλλαγή της παραμέτρου που υποδεικνύει ο δρομέας Για να αυξήσετε την αριθμητική τιμή πατήστε το πλήκτρο "Συν". Για να μειώσετε την αριθμητική τιμή πατήστε το πλήκτρο "Πλην". Για να αλλάξετε τον αριθμό καλαθιών από 1 σε 2, πατήστε το πλήκτρο "Συν". Για την αλλαγή του αριθμού καλαθιών από 2 σε 1 πατήστε το πλήκτρο "Πλην". Για να αλλάξετε τον αριθμό σταθμού, πατήστε το πλήκτρο "Συν" ή "Πλην". Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κενού (εκδόσεις 2 και 4) πατήστε το πλήκτρο "Συν". Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κενού (εκδόσεις 2 και 4) πατήστε το πλήκτρο "Πλην". 42 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά 12/2013

43 6. Προγραμματισμός της συσκευής 6.1 Γενική περιγραφή Παράδειγμα προγράμματος ενός καλαθιού Σταθμός Αντιδραστήριο VAC Διάρκεια 1 Φορμόλη V 1h00 2 Φορμόλη V 1h00 3 Αιθανόλη 70 % V 1h30 4 Αιθανόλη 80 % V 1h30 5 Αιθανόλη 96 % V 1h30 6 Αιθανόλη 100 % V 1h00 7 Αιθανόλη 100 % V 1h00 8 Αιθανόλη 100 % V 1h00 9 Ξυλένιο V 1h30 10 Ξυλένιο V 1h30 11 Παραφίνη V 2h00 12 Παραφίνη V 2h00 Η δημιουργία των προγραμμάτων στη λειτουργία προγραμματισμού γίνεται βήμα προς βήμα. Οι παράμετροι κάθε σταθμού εργασίας προγραμματίζονται ξεχωριστά, μετακινώντας το δρομέα στις σχετικές θέσεις καταχωρίσεις με τη βοήθεια των πλήκτρων βέλους. Για την καταχώριση των τιμών χρησιμοποιούνται τα πλήκτρα "Συν" και "Πλην". Όλες οι καταχωρίσεις αποθηκεύονται αμέσως. Η συσκευή TP1020 διαθέτει μνήμη χωρητικότητας έως και 9 προγραμμάτων. Όλα τα προγράμματα μπορούν ανά πάσα στιγμή να δημιουργηθούν και να τροποποιηθούν από το χειριστή. Τα προγράμματα 6 έως 9 έχουν καθοριστεί εργοστασιακά. Τα προγράμματα 6 και 7 είναι προγράμματα μικρής και μεγάλης διάρκειας αντίστοιχα, για ένα καλάθι παρασκευασμάτων. Τα προγράμματα 8 και 9 είναι προγράμματα μικρής και μεγάλης διάρκειας αντίστοιχα, για δύο καλάθια παρασκευασμάτων. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Leica TP

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση

Ibico Αριθμομηχανή με Εκτύπωση IBICO 1421X Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις φυλάξετε σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 2 Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Πληκτρολόγιο 1421X Συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ Το Σιάτσου Μασάζ συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τεχνικές μασάζ και γίνεται με την πίεση και κινήσεις των δακτύλων των χεριών. Αυτή η μορφή σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών

CX-185 II. Αριθμομηχανή με εκτυπωτή. Εγχειρίδιο Οδηγιών CX-185 II Αριθμομηχανή με εκτυπωτή Εγχειρίδιο Οδηγιών 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ έως Αριθμητικό Πλήκτρο Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή αριθμού στην αριθμομηχανή. Πλήκτρο Υποδιαστολής Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό.

Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Εγχειρίδιο χρήσης Οδηγίες Λειτουργίες Διαβάστε τις οδηγίες και προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες και κρατείστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά σε αυτό. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνος εκρήξεως

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα