ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ 1. Η Επιτροπή Διαιτησίας (Ε.Δ.) της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. είναι μέρος της οργάνωσης και σύνθεσής της και προβλέπεται από το καταστατικό της. 2. Σκοπός της Ε.Δ. είναι η οργάνωση των Διαιτητών του Ζίου-Ζίτσου. Η Ε.Δ. δεν έχει καμία οικονομική ή διοικητική αρμοδιότητα. Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός και σε καμία περίπτωση δεσμευτικός για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. 3. Οι αγώνες του Ζίου-Ζίτσου διέπονται από τεχνικούς κανόνες οι οποίοι αναγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο με τον διακριτκό τίτλο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ. 4. Οι Διαιτητές είναι υπεύθυνοι για τους αγωνιστικούς χώρους πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Διαφυλάτουν την ασφάλεια των αθλητών και την ποιότητα των αγώνων του Ζίου-Ζίτσου τηρώντας αυστηρά τους Κανονισμούς Αγώνων. 5. Η ολομέλεια των Διαιτητών ονομάζεται Σώμα Ελλήνων Δαιτητών Ζίου-Ζίτσου (Σ.Ε.Δ.Ζ-Ζ.) της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. 6. Κάθε μέλος του Σ.Ε.Δ.Ζ-Ζ. είναι πιστοποιημένο από την Επιτροπή Διαιτησίας και εγκεκριμένο από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. 7. Η Ε.Δ. είναι 5μελής επιτροπή Διαιτητών η οποία συνεργάζεται στενά με το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. για την ανάπτυξη της Διαιτησίας του Ζίου-Ζίτσου. 8. Η Ε.Δ. εκλέγεται από το Σ.Ε.Δ.Ζ-Ζ. με μυστική ψηφοφορία κάθε 2 χρόνια. Αποτελείται από τον τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και 3 μέλη. Όλα τα μέλη της Ε.Δ. θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τον βαθμό του Διαιτητή Α Κατηγορίας. Την τελική έγκριση για την Ε.Δ. δίνει το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. Η αναλυτική περιγραφή της εκλογικής διαδικασίας, παρουσιάζεται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Η Επιτροπή Διαιτησίας, είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω θέματα: 1. Για την εκπαίδευση νέων Διαιτητών. 2. Για τη διεξαγωγή σεμιναρίων υπενθύμισης των κανόνων διαιτησίας καθώς και την ενημέρωσή και εκπαίδευσή τους στους νέους κανόνες όποτε αυτοί προκύψουν.

2 3. Την αξιολόγηση των υπαρχόντων Διαιτητών με σκοπό τη διατήρηση ή τη βελτίωση τους. 4. Την απόρριψή τους, εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη και εφόσον προηγηθεί συνεδρίαση με τουλάχιστον 4/5 απαρτία. Σε κάθε περίπτωση την τελική απόφαση την παίρνει το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. 5. Για τη σύνταξη των γραπτών θεμάτων εξετάσεων διαιτησίας. 6. Για τη διεξαγωγή θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων διαιτησίας. 7. Για την απόδοση των διπλωμάτων στους νέους Διαιτητές, που περνάνε επιτυχώς τις εξετάσεις, σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ.. 8. Για τη σωστή λειτουργία των διαιτητών κατά τη διάρκεια των πρωταθλημάτων και των λοιπών αθλητικών συναντήσεων της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. 9. Για τη διευθέτηση και την επίλυση προβλημάτων, που αφορούν την εφαρμογή των κανονισμών διαιτησίας κατά τη διάρκεια αθλητικών συναντήσεων Ζίου-Ζίτσου. 10. Για τη σύνταξη αναφορών αξιολόγησης μετά το τέλος κάθε Πρωταθλήματος, όλων των Διαιτητών που έλαβαν μέρος, καθώς και όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την Διαιτησία (οργάνωση Πρωταθλήματος, αγωνιστικοί χώροι, Προπονητές κλπ). 11. Για τη διατήρηση του αρχείου των Διαιτητών με το ιστορικό κάθε Διαιτητή ξεχωριστά συμμετοχές σε πρωταθλήματα, σεμινάρια, συμπεριφορά, αξιολόγηση ικανοτήτων. 12. Για τη μελέτη και αξιολόγηση προτάσεων, που προέρχονται από την Τεχνική Επιτροπή και έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τους κανόνες διαιτησίας. 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. Σύμφωνα με τις ανάγκες, η Ε.Δ., σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ., διοργανώνει σεμινάρια διαιτησίας για αρχάριους και προχωρημένους. Το οργανοπρόγραμμα των σεμιναρίων διαιτησίας ανακοινώνεται από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. μετά από πρόταση της Ε.Δ.. Το οργανοπρόγραμμα των σεμιναρίων κοινοποιείται σε όλους τους Διαιτητές του Ζίου-Ζίτσου, καθώς και στους Συλλόγους-μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. Σκοπός των σεμιναρίων είναι: α. Η εκπαίδευση νέων Διαιτητών. β. Η υπενθύμιση των κανόνων διαιτησίας στους υπάρχοντες Διαιτητές και η αποσαφήνιση αμφιλεγόμενων και δύσκολων στην κρίση σημείων του αγώνα. γ. Η εκπαίδευση των Διαιτητών στους νέους Κανονισμούς Διαιτησίας, όποτε αυτοί προκύψουν. 2. Τα σεμινάρια διαιτησίας περιέχουν δύο μέρη: το θεωρητικό και το πρακτικό. α. Στο θεωρητικό μέρος αναλύονται οι κανόνες Διαιτησίας σύμφωνα με τους οποίους λειτουργεί και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ζίου-Ζίτσου (JJIF), της οποίας η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. είναι πλήρες μέλος. Η Ε.Δ. υποχρεούται να εκδώσει και να μοιράσει σε όλους τους Διαιτητές βιβλίο με τους κανονισμούς και τον τρόπο διεξαγωγής των Αγωνισμάτων. Το βιβλίο αυτό θα πρέπει να ανανεώνεται, όποτε προκύπτουν νέοι κανόνες. β. Το πρακτικό μέρος περιλαμβάνει διαιτησία στην πράξη και σχολιασμό των διαφόρων φάσεων, των βαθμών και των ποινών που δίνονται ανά περίπτωση.

3 3. Όταν υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, προβλέπεται η προβολή οπτικοακουσιτκών μέσων με χαρακτηριστικές φάσεις από αγώνες, όπου γίνεται σχολιασμός, καθώς και η απόδοση πόντων και ποινών από τους υποψήφιους διαιτητές. 4. Το κόστος συμμετοχής σε κάθε σεμινάριο καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. μετά από πρόταση της Ε.Δ.. 4. ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ Οι διαιτητές Ζίου-Ζίτσου της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ., ανάλογα με τις ικανότητές και την εμπειρία τους, διακρίνονται σε τρεις (3) βαθμούς: Α, Β και Γ. 1. Διαιτητές Α Κατηγορίας α. Μπορούν να διαιτητεύουν σε όλους τους προκριματικούς και τελικούς αγώνες εντός Ελλάδας, σε όλες τις διοργανώσεις (Τοπικά, Ενωσιακά, Διασυλλογικά ή Πανελλήνια Πρωταθλήματα), με την ιδιότητα του Κεντρικού, Περιφερειακού ή Διαιτητή Γραμματείας. β. Εφόσον προταθούν από την Ε.Δ. και πάρουν την τελική έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ., έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή στα σεμινάρια διαιτητών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου (JJIF) και να δώσουν εξετάσεις για να αποκτήσουν δίπλωμα διαιτησίας της JJIF (είναι απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας). 2. Διαιτητές Β Κατηγορίας α. Μπορούν να διαιτητεύουν σε όλους τους προκριματικούς και τελικούς αγώνες εντός Ελλάδας, σε όλες τις διοργανώσεις (Τοπικά, Ενωσιακά, Διασυλλογικά ή Πανελλήνια Πρωταθλήματα), με την ιδιότητα του Κεντρικού, Περιφερειακού ή Διαιτητή Γραμματείας. β. Δεν επιτρέπεται να διαιτητεύουν σαν Κεντρικοί Διαιτητές σε τελικούς Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (μπορούν να είναι μόνο Περιφερειακοί Διαιτητές ή Διαιτητές Γραμματείας). γ. Εφόσον προταθούν από την Ε.Δ. και πάρουν την τελική έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ., έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή στα σεμινάρια διαιτητών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου (JJIF), αλλά δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις για διεθνές δίπλωμα διαιτησίας. 3. Διαιτητές Γ Κατηγορίας α. Μπορούν να διαιτητεύουν σε όλους τους προκριματικούς και τελικούς αγώνες εντός Ελλάδας, σε όλες τις διοργανώσεις, Τοπικές, Ενωσιακές ή Διασυλλογικές πλην Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, με την ιδιότητα του Περιφερειακού Διαιτητή ή Διαιτητή Γραμματείας. β. Σε περιπτώσεις, όπου ένας Διαιτητής Γ Κατηγορίας επιδείξει εξαιρετική απόδοση και εφόσον επέλθει συμφωνία μεταξύ των τριών (3) υπευθύνων του Πρωταθλήματος (εκπρόσωπο Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ., Τεχνικό υπεύθυνο και υπεύθυνο Διαιτησίας), δύναται να επιτραπεί στον συγκεκριμένο Διαιτητή να διαιτητεύσει ως Κεντρικός Διαιτητής, πλην των τελικών αγώνων. γ. Οι Διαιτητές Γ Κατηγορίας έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα ως Διαιτητές Γραμματείας, εφόσον η βαθμολογία τους στη προηγούμενη διοργάνωση που έλαβαν μέρος ως Διαιτητές δεν ήταν κάτω του επτά (7).

4 5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 1. Διαιτητές στο Ζίου-Ζίτσου έχουν δικαίωμα να γίνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. α. Αλλοδαποί Διαιτητές του Ζίου-Ζίτσου, που επιθυμούν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα θα πρέπει να ανήκουν σε αλλοδαπή Ομοσπονδία αναγνωρισμένη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ζίου-Ζίτσου (JJIF). β. Οι αλλοδαποί Διαιτητές για να λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε διοργάνωση της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. θα πρέπει να λαμβάνουν προσωπική πρόσκληση από την Ε.Δ., η οποία θα έχει εγκαίρως ενημερώσει το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. και θα έχει τη συγκατάθεσή του. 2. Κανένας Διαιτητής δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του Προπονητή Ζίου-Ζίτσου σε οποιονδήποτε Σύλλογο-μέλος της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. 3. Κανένας Διαιτητής δεν μπορεί να λάβει μέρος σε επίσημους αγώνες Ζίου-Ζίτσου ως Αθλητής. Εξαιρούνται οι Διαιτητές Γ Κατηγορίας οι οποίοι διαιτητεύουν μόνο σε Τοπικά, Διασυλλογικά και Ενωσιακά Πρωταθλήματα. Οι Αθλητές που είναι πιστοποιημένοι Διαιτητές Γ Κατηγορίας δεν μπορούν να διαιτητεύουν αγώνα της κατηγορίας βάρους που λαμβάνουν οι ίδιοι μέρος. 4. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση των βασικών σημείων εκπαίδευσης και τεχνικών του Ζίου-Ζίτσου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης, που έχει εκδώσει η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. 5. Οι πρακτικές εξετάσεις για όλες τις κατηγορίες των Διαιτητών λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των Πρωταθλημάτων ανάλογα με τον βαθμό για τον οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται. α. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Γ Κατηγορίας εξετάζονται σε Τοπική, Διασυλλογική ή Ενωσιακή Διοργάνωση. β. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Β Κατηγορίας εξετάζονται εξετάζονται σε Τοπική, Διασυλλογική ή Ενωσιακή Διοργάνωση ή/και σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. γ. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Α Κατηγορίας εξετάζονται εξετάζονται μόνο σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 6. Ένας υποψήφιος για τον βαθμό του Διαιτητή Γ Κατηγορίας θα πρέπει: α) Να έχει συμπληρώσει το 16 ο έτος της ηλικίας του. β) Να έχει τουλάχιστον τον βαθμό της Μπλε Ζώνης στο Ζίου-Ζίτσου. γ) Να είναι πιστοποιημένος Γραμματέας και να κατέχει τον βαθμό του Εθνικού Γραμματέα. δ) Να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον ένα σεμινάριο Διαιτησίας σε Τοπικό, Διασυλλογικό, Ενωσιακό ή Πανελλαδικό επίπεδο. ε) Να περάσει με επιτυχία τις πρακτικές εξετάσεις σε ένα Τοπικό ή Διασυλλογικό ή Ενωσιακό Πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που λάβει μέρος σε περισσότερα από ένα πρωταθλήματα μέσα σε μία χρονιά, ο υποψήφιος βαθμολογείται με τον μέσο όρο όλων των βαθμολογιών. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, απονέμεται στον υποψήφιο τιμητικό Δίπλωμα και ο βαθμός του Εθνικού Διαιτητή Ζίου-Ζίτσου Γ Κατηγορίας. Κατόπιν τούτου, το όνομά του εισάγεται στην επίσημη λίστα των Διαιτητών της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. και εφόσον επιθυμεί, μπορεί να ακολουθήσει εξελικτική πορεία, όπως αυτή φαίνεται παρακάτω.

5 7. Ένας υποψήφιος για τον βαθμό του Διαιτητή Β Κατηγορίας θα πρέπει: α) Να έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του. β) Να έχει τουλάχιστον τον βαθμό της Καφέ Ζώνης στο Ζίου-Ζίτσου. γ) Να είναι για δύο συνεχή έτη ενεργός Διαιτητής Γ Κατηγορίας σε δύο Τοπικά, Ενωσιακά ή Διασυλλογικά Πρωταθλήματα, ένα ανά έτος. δ) Να είναι για δύο συνεχή έτη ενεργός Διαιτητής Γραμματείας σε δύο Πανελλήνια Πρωταθλήματα, ένα ανά έτος. ε) Να συμμετάσχει με επιτυχία σε τουλάχιστον δύο σεμινάρια διαιτησίας ετησίως, ένα πριν από Τοπική, Διασυλλογική ή Ενωσιακή Διοργάνωση και ένα πριν από Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (εξαιρούνται τα έτη που κάποιο από τα σεμινάρια δεν διοργανώθηκε για οποιονδήποτε λόγο). στ) Να περάσει με επιτυχία τις γραπτές εξετάσεις μετά το πέρας του σεμιναρίου, που θα προηγηθεί του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. ζ) Να περάσει με επιτυχία τις πρακτικές εξετάσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί την επομένη των θεωρητικών εξετάσεων. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, απονέμεται στον υποψήφιο τιμητικό Δίπλωμα και ο βαθμός του Εθνικού Διαιτητή Ζίου-Ζίτσου Β Κατηγορίας. 8. Για το βαθμό του Διαιτητή Α Κατηγορίας θα πρέπει: α) Να έχει συμπληρώσει το 21 ο έτος της ηλικίας του. β) Να έχει τουλάχιστον τον βαθμό της Μαύρης Ζώνης 1-Dan στο Ζίου-Ζίτσου. γ) Να είναι για δύο συνεχή έτη ενεργός Διαιτητής Β Κατηγορίας σε δύο Πανελλήνια Πρωταθλήματα, ένα ανά έτος. δ) Να συμμετάσχει με επιτυχία σε τουλάχιστον ένα σεμινάριο διαιτησίας, που θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. ε) Να περάσει με επιτυχία τις προφορικές εξετάσεις μετά το τέλος του σεμιναρίου, που θα προηγηθεί του Πανελληνίου Πρωταθλήματος (εξαιρούνται τα έτη που κάποιο από τα σεμινάρια δεν διοργανώθηκε για οποιονδήποτε λόγο).. στ) Να περάσει με επιτυχία τις πρακτικές εξετάσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί την επομένη των προφορικών εξετάσεων. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, απονέμεται στον υποψήφιο τιμητικό Δίπλωμα και ο βαθμός του Εθνικού Διαιτητή Ζίου Ζίτσου Α Κατηγορίας 6. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Γ Κατηγορίας δεν δίνουν θεωρητικές εξετάσεις. 2. Οι υποψήφιοι Διατητές Β Κατηγορίας δίνουν γραπτές εξετάσεις θεωρίας. 3. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Α Κατηγορίας δίνουν προφορικές εξετάσεις θεωρίας. 4. Τις ερωτήσεις συντάσσει η Ε.Δ. κατόπιν εντολής του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων είναι αποκλειστική ευθύνη της Ε.Δ. και θα πρέπει να συνάδει με την φιλοσοφία των θεωρητικών εξετάσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου. 5. Οι ερωτήσεις των γραπτών εξετάσεων θα πρέπει να είναι από 40 έως 50. Οι ερωτήσεις των προφορικών εξετάσεων θα πρέπει να είναι από 50 έως 60.

6 6. Ο χρόνος των γραπτών εξετάσεων είναι 90 λεπτά. Ο χρόνος των προφορικών εξετάσεων είναι 30 δευτερόλεπτα ανά ερώτηση συμπεριλαμβανομένης και της εκφώνησης. Στην περίπτωση που ο εξεταζόμενος ξεπεράσει τον χρόνο των 30 δευτερολέπτων τότε η ερώτηση θεωρείται άκυρη ακόμα και αν δώσει τη σωστή απάντηση. 7. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να καλύπτουν και τα δύο Αγωνίσματα του Ζίου-Ζίτσου, το Αγωνιστικό Σύστημα (Fighting System) και το Σύστημα Τεχνικών Αυτοάμυνας (Duo System). 8. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Β Κατηγορίας θα πρέπει να απαντήσουν σωστά τουλάχιστον στο 80% των ερωτήσεων. 9. Οι υποψήφιοι Διαιτητές Α Κατηγορίας θα πρέπει να απαντήσουν σωστά τουλάχιστον στο 90% των ερωτήσεων. 7. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Οι υποψήφιοι Διαιτητές όλων των Κατηγοριών δίνουν πρακτικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο ο καθένας είναι υποψήφιος. 2. Οι υποψήφιοι Γ Κατηγορίας δίνουν πρακτικές εξετάσεις σε Τοπική, Διασυλλογική ή Ενωσιακή Διοργάνωση την επόμενη του σεμινάριου Διαιτησίας που παρακολούθησαν. 3. Οι υποψήφιοι Β και Α Κατηγορίας δίνουν πρακτικές εξετάσεις μόνο σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα την επομένη του σεμινάριου Διαιτησίας, που παρακολούθησαν. Δικαίωμα συμμετοχής στις πρακτικές εξετάσεις έχουν μόνο όσοι πέρασαν με επιτυχία τις θεωρητικές. 4. Όλοι οι υποψήφιοι βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου (JJIF). 5. Η βάση της βαθμολογίας για τους υποψηφίους Γ και Β Κατηγορίας είναι το Η βάση της βαθμολογίας για τους υποψηφίους Α Κατηγορίας είναι το ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1. Ο αριθμός των Διαιτητών σε κάθε πρωτάθλημα πρέπει να είναι ανάλογος με τον αριθμό των αγωνιστικών χώρων που υπάρχουν. Για κάθε αγωνιστικό χώρο απαιτούνται 4 Διαιτητές για το Αγωνιστικό Σύστημα (Fighting System) και 6 για το Σύστημα Τεχνικών Αυτοάμυνας (Duo System). Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, σε κάθε αγωνιστικό χώρο θα υπάρχει επιπλέον ένας ή και περισσότεροι Διαιτητές ώστε να βοηθούν κυκλικά στη ροή των αγώνων. 2. Σε κάθε αγωνιστικό χώρο ορίζεται ένας υπεύθυνος Διαιτητής. Τα καθήκοντά του είναι: α. Να καθορίζει τη ροή των Διαιτητών στον συγκεκριμένο αγωνιστικό χώρο, δηλαδή ποιοι διαιτητές θα διαιτητεύουν σε κάθε αγώνα, έτσι ώστε όλοι οι Διαιτητές να περνάνε από όλες τις θέσεις κυκλικά. β. Να ελέγχει και να βοηθάει τη Γραμματεία του αγωνιστικού χώρου, ώστε να υπάρχει καλή ροή, χωρίς μεγάλες παύσεις ενδιάμεσα στους αγώνες.

7 γ. Να βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των Κανονισμών Αγώνων. Αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερης σοβαρότητας, θα πρέπει να συμβουλευτεί των υπεύθυνο Διαιτητή της Διοργάνωσης. δ. Να προσέχει, ώστε να ακολουθούνται οι κανόνες σχετικά με το ποιοι διαιτητές μπορούν να διαιτητεύσουν στους τελικούς, ανάλογα με το βαθμό τους. 3. Οι Διαιτητές συνεργάζονται με τη Γραμματεία του εκάστοτε αγωνιστικού χώρου, η οποία αποτελείται από άτομα εγκεκριμένα και εκπαιδευμένα από την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. 4. Τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή της εκάστοτε διοργάνωσης (Τοπική, Ενωσιακή, Διασυλλογική ή Πανελλήνια) έχει η Ε.Δ., σε συνεργασία με την Επιτροπή Αγώνων (Ε.Α.), όπως αυτό προκύπτει από τους Κανονισμούς Αγώνων. 5. Η Ε.Δ. σε συνεργασία με την Ε.Α., εξετάζει τυχόν γραπτές ενστάσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια των διοργανώσεων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από 5μελή ομάδα την οποία αποτελούν: 1 μέλος του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ., 2 μέλη της Ε.Δ (σε περίπτωση που δεν παρίστανται μέλη της Ε.Δ. μπορούν να συμμετέχουν Εθνικοί Διαιτητές Α Κατηγορίας) και 2 μέλη της Ε.Α. Τα μέλη της ομάδας αναλύουν τα δεδομένα και αποφασίζουν πλειοψηφικά για την αποδοχή ή μη της ένστασης. 9. ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1. Ένδυση Διαιτητών α. Οι Διαιτητές θα πρέπει να είναι ενδεδυμένοι με τη προβλεπόμενη στολή. Η στολή θα πρέπει να είναι καθαρή, σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές και σκισίματα. β. Οι Εθνικοί Διαιτητές, ανεξαρτήτου φύλλου, θα πρέπει να φορούν γκρι παντελόνι, λευκό πουκάμισο, μπλε γραβάτα και μπλε σακάκι. Οι γυναίκες διαιτητές μπορούν εναλλακτικά να φορούν εγκεκριμένο μπλε μαντήλι αντί γραβάτας. Δεν επιτρέπεται να φέρουν κανενός είδους διακριτικό πλην των εγκεκριμένων της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. γ. Σε περίπτωση που η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. χορηγήσει κάποια από τα παραπάνω οι Διαιτητές θα πρέπει να το φέρουν υποχρεωτικά. δ. Οι Διεθνείς Διαιτητές έχουν το δικαίωμα να φέρουν τη γραβάτα και τα διακριτικά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου (JJIF). ε. Όλοι οι Διαιτητές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδικά υποδήματα, που θα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της διαιτησίας στους αγωνιστικούς χώρους. Τα υποδήματα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται μετά την αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο για κανένα λόγο. Απογορεύεται ρητά η χρήση άλλων υποδημάτων. στ. Σε περίπτωση που κάποιος Διαιτητής δεν φέρει την προβλεπόμενη στολή ή η στολή του δεν είναι σε καλή κατάσταση (λερωμένη, σκισμένη κλπ.), δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους. 2. Βαθμολόγηση Διαιτητών α. Όλοι οι Διαιτητές ανεξαρτήτου βαθμού, βαθμολογούνται κατά τη διάρκεια των πρωταθλημάτων. Η Ε.Δ. σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. ορίζει έναν ή περισσότερους βαθμολογητές για το εκάστοτε πρωτάθλημα. Βαθμολογητές μπορούν να είναι μέλη της Ε.Δ. ή Διεθνείς Διαιτητές. β. Η βαθμολόγηση γίνεται στα πρότυπα της βαθμολόγησης των Διεθνών Διαιτητών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ζίου-Ζίτσου (JJF). γ. Η βάση για τους Διαιτητές Γ και Β Κατηγορίας είναι το 7 ενώ για τους Α Κατηγορίας είναι το 8.

8 δ. Σε περίπτωση που ένας Διαιτητής βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο της βάσης για 2 συνεχή έτη τότε υποβιβάζεται κατά έναν βαθμό. ε. Για να επιστρέψει στον πρότερο βαθμό θα πρέπει να παρακολουθήσει από την αρχή όλο τον κύκλο των σεμιναρίων ανάλογα με τον βαθμό που ήταν πριν τον υποβιβασμό. στ. Από την βαθμολόγηση εξαιρούνται οι Διεθνείς Διαιτητές, εφόσον είναι ενεργοί Διαιτητές στον διεθνή χώρο και διατηρούν τον βαθμό τους. 3. Συμπεριφορά Διαιτητών α. Οι Διαιτητές θα πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων. β. Δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντιπαράθεση με τους Προπονητές, τους Αθλητές ή τους θεατές. γ. Σε περίπτωση που παρενοχλούνται από οποιονδήποτε Προπονητή ή Αθλητή, θα πρέπει, ύστερα από συννενόηση με τον υπεύθυνο διαητησίας της διοργάνωσης, να προβαίνουν στα δέοντα, όπως αυτά αναγράφονται στους Κανονισμούς Αγώνων. δ. Απαγορεύεται ρητά η καθοδήγηση Αθλητών εν ώρα αγώνων από Διαιτητή, ακόμα και στην περίπτωση που ο Διαιτητής βρίσκεται σε διάλειμμα. ε. Σε περίπτωση που ένας Διαιτητής συμπεριφέρεται απρεπώς προς τους Προπονητές, τους Αθλητές ή το κοινό θα του γίνεται σύσταση από τον υπεύθυνο Διαιτησίας της διοργάνωσης. Σε περίπτωση που ο Διαιτητής συνεχίσει την απρεπή συμπεριφορά θα απομακρύνεται από την διοργάνωση και θα του επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις, όπως αυτές αναγράφονται στην παράγραφο 9.5.α. 4. Ανενεργία α. Στην περίπτωση που ένας διαιτητής παραμείνει ανενεργός για περισσότερο από δύο χρόνια (δεν παρακολουθήσει σεμινάρια διαιτησίας ή δεν λάβει μέρος στους αγώνες ως Διαιτητής), τότε υποβιβάζεται κατά έναν βαθμό. β. Για να επιστρέψει στον πρότερο βαθμό θα πρέπει να παρακολουθήσει από την αρχή όλο τον κύκλο των σεμιναρίων ανάλογα με τον βαθμό που ήταν πριν τον υποβιβασμό. γ. Αν ένας Διαιτητής επιθυμεί να ασχοληθεί επαγγελματικά με την προπονητική, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. με κοινοποίηση στην Ε.Δ.. Εφόσον λάβει την έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ., τότε η Ε.Δ. τον θέτει σε αργία χωρίς όμως να του αφαιρέσει τον βαθμό του Διαιτητή που είχε μέχρι εκείνη την στιγμή. Μπορεί να λαμβάνει μέρος στα σενιμάρια ανανέωσης της άδειας Διαιτητή, για να διατηρήσει τον βαθμό αλλά δεν επιτρέπεται να δώσει εξετάσεις για να ανέβει κατηγορία. Αν δεν λάβει μέρος στα σεμινάρια ανανέωσης της άδειας Διαιτητή, τότε μετά το πέρας δύο ετών υποβιβάζεται κατά έναν βαθμό, όπως αυτό φαίνεται στην παράγραφο 8.4.α. 5. Ποινές α. Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν σε έναν Διαιτητή ποκίλουν ανάλογα τη σοβαρότητα του παραπτώματος. Από προφορική ή γραπτή επίπληξη μέχρι την αργία ή και την αποπομπή του από μέλος της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. β. Η Ε.Δ. συνεδριάζει και προτείνει προς το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. την ανάλογη ποινή. Την τελική απόφαση και την επιβολή ή όχι της ποινής την λαμβάνει αποκλειστικά το Δ.Σ..

9 10. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ 1. Οι Γραμματείες υπάγονται αποκλειστικά στο Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. 2. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τους Τοπικούς Γραμματείς και τους Εθνικούς Γραμματείς. 3. Η Ε.Δ. κατόπιν εντολής του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. αναλαμβάνει την εκπαίδευση των νέων Γραμματέων, καθώς και την επιμόρφωση των παλαιών στους νέους κανονισμούς, όποτε αυτοί προκύψουν. 4. Κανένας υποψήφιος Γραμματέας δεν μπορεί να εξασκεί το επάγγελμα του Προπονητή Ζίου-Ζίτσου. 5. Οι υποψήφιοι για τον βαθμό του Τοπικού Γραμματέα θα πρέπει: α. Να παρακολουθήσουν δύο σεμινάρια Γραμματείας μέσα σε δύο έτη, ένα ανά έτος β. Να λάβουν μέρος σε δύο Τοπικές, Διασυλλογικές ή Ενωσιακές Διοργανώσεις, μία ανά έτος. 6. Κατόπιν τούτου η Ε.Δ. προτείνει στο Δ.Σ. την απονομή ή όχι του βαθμού του Τοπικού Γραμματέα σε κάθε υποψήφιο. 7. Οι υποψήφιοι για τον βαθμό του Εθνικού Γραμματέα θα πρέπει: α. Να είναι πιστοποιημένοι Τοπικοί Γραμματείς. β. Να προταθούν από την Ε.Δ. για τον βαθμό του Εθνικού Γραμματέα σύμφωνα με την απόδοσή τους στα Τοπικές, Διασυλλογικές και Ενωσιακές Διοργανώσεις. γ. Να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο Γραμματείας σε εθνικό επίπεδο πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. δ. Να βαθμολογηθούν με τουλάχιστον 8 στις θεωρητικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά το σεμινάριο. ε. Να κριθούν ικανοί από τον βαθμολογητή Διαιτητή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος την επόμενη μέρα. 8. Κατόπιν τούτου η Ε.Δ. προτείνει στο Δ.Σ. την απονομή ή όχι του βαθμού του Εθνικού Γραμματέα σε κάθε υποψήφιο. 11. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Για έκτακτες περιπτώσεις ή για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ., η Ε.Δ. συνεδριάζει και προτείνει την απόφασή της στο Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. Την τελική απόφαση την έχει το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ..

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 1. Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. σε συνεδρίασή του θα ορίσει 3μελή Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε.) η οποία θα ειναι υπεύθυνη για την συγκέντρωση όλων των υποψηφιοτήτων για την Ε.Δ. καθώς για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των εκλογών. α. Η Ε.Ε. θα αποτελείται τον Πρόεδρο και 2 ακόμα μέλη ενώ και τα 5 μέλη θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τον βαθμό του Διαιτητή Α Κατηγορίας. β. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την Ε.Δ. ενώ έχουν δικαίωμα ψήφου. 2. Το Δ.Σ. θα πρέπει να αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), προσωπική επιστολή σε όλους του Διαιτητές-μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. το αργότερο 30 ημέρες πριν τις εκλογές στην οποία θα αναγράφονται: α. Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής των εκλογών. β. Τα ονόματα των μελών της της Ε.Ε. καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας με τον Πρόεδρό της για την υποβολή υποψηφιοτήτων. γ. Αίτηση την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην Ε.Ε. οι υποψήφιοι. δ. Την τελική ημερομηνία αποδοχής υποψηφιοτήτων. ε. Λοιπές πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές. 3. Η χρονική διάρκεια αποδοχής υποψηφιοτήτων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 15 ημερών πριν τις εκλογές, ενώ η τελική ημερομηνία αποδοχής υποψηφιοτήτων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία των εκλογών. Μετά το πέρας της τελικής ημερομηνίας αποδοχής υποψηφιοτήτων ουδεμία υποψηφιότητα θα γίνεται δεκτή. 4. Μετά την τελική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων και εντός 2 ημερών, η Ε.Ε. θα αποστέλει τον κατάλογο με τις υποψηφιότητες στο Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. το οποίο έχει και τον τελικό λόγο. Σε περίπτωση κωλύματος με οποιαδήποτε υποψηφιότητα το Δ.Σ. θα πρέπει να ενημερώνει τον υποψήφιο καθώς και την Ε.Ε. 5. Τον τελικό κατάλογο με τις υποψηφιότητες θα πρέπει να τον αποστείλει το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. σε όλους τους Διαιτητές-μέλη της Ομοσπονδίας το αργότερο 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών. 6. Όλες οι ημερομηνίες των παραγράφων 2.2, 2.3, 2.4 και 2.5 θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην προκήρυξη των εκλογών. 2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 1. Μέλη της Ε.Δ. μπορούν να γίνουν Διαιτητές που κατέχουν τουλάχιστον τον βαθμό του Διαιτητή Α Κατηγορίας. 2. Εξαιρούνται όσοι διανύουν περίοδο ποινής ή έχουν διαγραφεί από τον κατάλογο των Διαιτητών για οποιονδήποτε λόγο. Η εξαίρεση αίρεται μετά τη λήξη της ποινής.

11 3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη σχετική αίτηση που θα τους αποσταλεί, στον Πρόεδρο της Ε.Ε. και σύμφωνα με τον τρόπο που αναγράφεται στην Παράγραφο 2.2.β 3. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Πριν από τις εκλογές θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των Διαιτητών της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα είναι ο Πρόεδρος της Ε.Ε. ενώ Γραμματέας ένα από τα δύο μέλη. 2. Θέμα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι ο απολογισμός των δρώμενων της απερχόμενης Ε.Δ. καθώς και η παρουσίαση των υποψηφίων για τη νέα Ε.Δ.. Ο απολογισμός θα παρουσιαστεί από τον Πρόεδρο της απερχόμενης Ε.Δ. ενώ οι υποψήφιοι από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. 3. Οι υποψήηφιοι κατά τη διάρκεια της παρουσίασής τους έχουν το δικαίωμα 3λεπτης ομιλίας προς την ολομέλεια των Διαιτητών. 4. Στη Γενική Συνέλευση των Διαιτητών μπορούν να παρεβρεθούν με δικαίωμα λόγου και ψήφου όλοι οι εγγεγραμμένοι Διαιτητές-μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. Εξαιρούνται όσοι Διαιτητές είναι μόνιμα διεγραμμένοι από το Σώμα Ελλήνων Διαιτητών Ζίου-Ζίου. 5. Επίσης μπορούν να παρευρεθούν, έχοντας όμως μόνο δικαίωμα λόγου, τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. 6. Μετά το πέρας του απολογισμού της απερχόμενης Ε.Δ. καθώς και την παρουσίαση των υποψηφίων, ο Πρόεδρος της Ε.Ε. αναφωνεί αλφαβητικά τα ονόματα των Διαιτητών-μελών της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. που έχουν δικαίωμα ψήφου και αφεξής θα ονομάζονται Εκλογείς. α. Για τη διεξαγωγή των εκλογών απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον των 3/5 των Εκλογέων. β. Σε περίπτωση που οι παρόντες Εκλογείς δεν συμπληρώνουν τα 3/5 της ολομέλειας τότε η εκλογική διαδικασία αναβάλλεται για το επόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. γ. Σε περίπτωση που στο δεύτερο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα οι παρόντες Εκλογείς δεν συμπληρώνουν τα 3/5 των εγγεγραμμένων τότε η Ε.Δ. επιλέγεται απευθείας από το Δ.Σ της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. 7. Εφόσον υπάρχει απαρτία τουλάχιστον των 3/5 των Εκλογέων αρχίζει η ψηφοφορία. Οι Εκλογείς προσέρχονται να παραλάβουν το ψηφοδέλτιο μαζί με τον φάκελλο παραδίδοντας την ταυτότητα του Διαιτητή Ζίου-Ζίτσου στον Πρόεδρο της Ε.Ε. ο οποίος κάνει και την ταυτοποίηση. α. Κανένας Εκλογέας δεν θα μπορέσει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα αν δεν προσκομίσει την επίσημη ταυτότητα του Διαιτητή Ζίου-Ζίτσου της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. β. Εξαιρούνται όσοι έχουν δηλώσει έγκαιρα την απώλεια της ταυτότητάς τους και προσκομίσουν ειδική βεβαίωση από την Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. για την υπό έκδοση νέας ταυτότητας. γ. Τόσο το ψηφοδέλτιο όσο και ο φάκελλος θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. 8. Οι Εκλογείς θα ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μυστικά, σε ιδιαίτερο χώρο, όπου δεν θα υπάρχει οπτική επαφή από και προς τα έξω.

12 9. Οι Εκλογείς έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν μέχρι και 5 υποψηφίους σημειώνοντας έναν σταυρό με μπλε στυλό, αριστερά από το όνομα του υποψηφίου, δίπλα στον αύξοντα αριθμό. Οποιοδήποτε άλλο σημάδι επάνω στο ψηφοδέλτιο ή άλλου χρώματος ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, θέτει αυτόματα το ψηφοδέλτιο ως άκυρο. Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρό θεωρείται λευκό. 10. Εφόσον ο Εκλογέας ολοκληρώσει το εκλογικό του δικαίωμα, βάζει το ψηφοδέλτιο στον φάκελο, τον κλείνει και τον ρίχνει μέσα στην κάλπη. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. του επιστρέφει την ταυτότητά του και διαγράφει το όνομά του από τον κατάλογο. 11. Όταν ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα και ο τελευταίος Εκλογέας, η Ε.Ε. ανοίγει την κάλπη και καταμετρά τους φακέλλους. Ο αριθμός φακέλλων που περιείχε η κάλπη θα πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό των Εκλογέων που παρίσταντο κατά τη διάρκεια της αναφώνησης των ονομάτων όπως αυτό φαίνεται στην παράγραφο 4.6. Σε περίπτωση που η αριθμός των φακέλλων δεν συμφωνεί με τον αριθμό των Εκλογέων τότε η εκλογική διαδικασία θεωρείται άκυρη και θα πρέπει να επαναληφθεί. 12. Εφόσον πληρείται το κριτήριο της παραγράφου 4.11 ανοίγονται οι φάκελλοι και καταμετρούνται οι ψήφοι. α. Κατά το άνοιγμα της κάλπης και την καταμέτρηση των ψήφων έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται όλοι οι Διαιτητές-μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. καθώς και μέλη του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.. β. Τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια καταχωρούνται όλα μαζί και δεν λαμβάνονται υπόψη στο τελικό αποτέλεσμα. 13. Οι 5 πρώτοι υποψήφιοι σε σταυρούς αποτελούν την νέα Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. 14. Ο κατάλογος των παρόντων Εκλογέων καθώς και τα ψηφοδέλτια και οι φάκελλοι που χρησιμοποιήθηκαν στην εκλογική διαδικασία θα παραδοθούν στο Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. το οποίο θα τα διατηρήσει μέχρι τις επόμενες εκλογές. Κατόπιν θα τα καταστρέψει διατηρώντας τα αποτελέσματα σε ηλεκτρονικό αρχείο. 15. Μετά το πέρας των εκλογών η Ε.Δ θα συνεδριάσει και θα εκλέξει με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Το αποτέλεσμα θα κοινοποιηθεί στο Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. το οποίο θα δώσει και την τελική έγκριση. 16. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. θεωρήσει ότι υπάρχει τυχόν κώλυμα θα επιλύεται σε κοινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.ΟΖ-Ζ. με την Ε.Δ Αν κάποιο μέλος της Ε.Δ. αποχωρήσει οικιοθελώς από την Ε.Δ. ή τεθεί σε αργία από το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. τότε τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος υποψήφιος με τους περισσότερους σταυρούς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ, 14/03/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3058/47 ΠΡΟΣ: Τα Αθλητικά Σωματεία - Μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΑΘΗΝΑ, 14/03/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3058/47 ΠΡΟΣ: Τα Αθλητικά Σωματεία - Μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. ΑΘΗΝΑ, 14/03/2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3058/47 ΠΡΟΣ: Τα Αθλητικά Σωματεία - Μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. ΚΟΙΝ: Γ.Γ.Α Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού Τμήμα Υγρού Στίβου και Βαρέων Αθλημάτων ΘΕΜΑ: 4 o Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΧ-088

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΧ-088 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΧ-088 ΠΡΟΣ: Τα Αθλητικά Σωματεία - Μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ. ΚΟΙΝ: Γ.Γ.Α Διεύθυνση Αγωνιστικού

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην γενική συνέλευση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (J.J.I.F.), την 27/11/2010 στην Αγ., Πετρούπολη της Ρωσίας, το πρόγραμμα των διεθνών διοργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΧ-088

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΧ-088 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΧ-088 AΘΗΝΑ, 19/02/2014 AΡ.ΠΡΩΤ.: 4102-3 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Αθλητικά Σωματεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες υποδείξεις. Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως

Σύντομες υποδείξεις. Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως Kurzhinweise in griechischer Sprache GR Σύντομες υποδείξεις Κατατόπιση για τον τρόπο εκλογής και διεξαγωγής ενός συμβουλίου επιχειρήσεως Δεν υπάρχει ακόμη στην επιχείρηση συμβούλιο επιχειρήσεως, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΧ-088

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΧ-088 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΧ-088 AΘΗΝΑ, 31/12/2015 AΡ.ΠΡΩΤ.: 4216-1 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Αθλητικά Σωματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε.

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΜ.Κ.Ε. Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συγκατατίθεται και εγκρίνει τον παρακάτω κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Νεολαίας της: 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Οι διαδικασίες του Συνεδρίου εκπαιδευτών αποτελούν το μηχανισμό που διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου και διευκολύνει η ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 Α.Π. 1579 Σο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2015, διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Κοινός Διοικητής των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων «Γ.Ν.Α. Σισμανογλείο-Αμαλία Φλεμινγκ» & Γ.Ν.Α. Παίδων Πεντέλης Λιούλιας Αχιλλέας

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Κοινός Διοικητής των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων «Γ.Ν.Α. Σισμανογλείο-Αμαλία Φλεμινγκ» & Γ.Ν.Α. Παίδων Πεντέλης Λιούλιας Αχιλλέας 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΦΕΦΛΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΛ:213205228 Δ1 101 Ημερομηνία : 12/04/2016 Αρ.Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κώδικας Αρχαιρεσιών

Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κώδικας Αρχαιρεσιών Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Κώδικας Αρχαιρεσιών επτέμβριος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Σελίδα ΚΕΥΑΛΑΙΟ A. ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΛΙΑ... 1 Άρθρο 1 Εύρος εφαρμογής... 1 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ... 1 Άρθρο 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP FINALS 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP FINALS 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP FINALS 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, προπονητές, Άλλος ένας κύκλος του πρωταθλήματος JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP κλείνει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 21.09. 2015 Αρ. Πρωτ.: - 963 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις , Σάββατο 8Π πρωινή μέχρι 5 μεσημβρινή, στην οδό Μενάνδρου

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις , Σάββατο 8Π πρωινή μέχρι 5 μεσημβρινή, στην οδό Μενάνδρου Σε συνέχεια των εγγράφων μας Φ.09/58/10-6-10, Φ09/71/13-7-10, σας γνωστοποιούμε ότι με την Φ09/94/2-9-10 απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος ορίσθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 10/7/ 2015 Αρ. Πρωτ.: - 725 - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20285 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ Αρ.µητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ΟΧ-088

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ Αρ.µητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ΟΧ-088 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ Αρ.µητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ΟΧ-088 ΑΘΗΝΑ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΠΡΟΣ: Oλα Τα Αθλητικά Σωµατεία - Μέλη του Κλάδου Αθλησης SOO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΦΟΑ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α και Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΦΟΑ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α και Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΕΦΟΑ) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α και Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017 Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Στο Πρωτάθλημα της Α Εθνικής συμμετέχουν 12 ομάδες της προηγούμενης χρονιάς και 4 ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/06/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Διαδικασία για τις εκλογές της 18ης/19ης Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24/09/2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 24/09/2012 ΑΔΑ: Β4ΘΤ4691ΩΓ-ΘΓΛ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 24/09/2012 Αριθμ. Πρωτ. Φ09/142 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ H ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 07-10-2014 Αρ.Πρωτ. : 507 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αθήνα : 07-10-2014 Αρ.Πρωτ. : 507 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ Αθήνα : 07-10-2014 Αρ.Πρωτ. : 507 Από: Προς: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΗ ΕΝΩΣΗΣ Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Πανελλήνια Ένωση Κατασκευαστών, Συντηρητών

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Πανκορασίδων Εφήβ.-Νεαν., Ανδρ.- Γυν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Πανκορασίδων Εφήβ.-Νεαν., Ανδρ.- Γυν. Βέροια 2 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. 191 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Πανκορασίδων Εφήβ.-Νεαν., Ανδρ.- Γυν. Η Ελληνική Ομοσπονδία «Τέτραθλον» με συνδιοργανωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ»Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ»Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΑΠ»Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 2015-2016 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015-2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χάντμπολ (ΚΟΧ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Γραμματεία Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ: 210.727.6804 Tηλεμοιότυπο: 210.727.6816

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο - 1 - Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου και Περιχώρων e.v. Αριθ.καταχώρησης 6788 Άρθρο 1. Όνομα, έδρα και σφραγίδα: α. Το όνομα του Συλλόγου είναι : Σύλλογος Ποντίων Μονάχου και περιχώρων.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015 Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015 O παρών Κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες, που διοργανώνονται με την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2009-2010 Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010. (α) (β) Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών αφού έλαβαν υπόψη : α) Το Καταστατικό της Ε.Ο.Α.Κ. β) Τις διατάξεις των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κρητικής Νεολαίας της Παγκητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ.

Κρητικής Νεολαίας της Παγκητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κρητικής Νεολαίας της Παγκητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ. Άρθρο 1 Ονομασία και έδρα 1. Η Νεολαία φέρει την ονομασία Κρητική Νεολαία Ευρώπης ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ. 2. Είναι αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 14 & 15 Δεκεμβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων Πάλης, Άνω Λιόσια)

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. 14 & 15 Δεκεμβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων Πάλης, Άνω Λιόσια) Δηλώσεις συμμετοχής έως 06/12/2013 Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14 & 15 Δεκεμβρίου (Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων Πάλης, Άνω Λιόσια) Low Kick: Ανδρών Γυναικών & Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών & Εφήβων Νεανίδων Κ1: Ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο ς: TA ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Θεσσαλονίκη, 14/10/2015 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Π ρ ο ς: TA ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Θεσσαλονίκη, 14/10/2015 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π ρ ο ς: TA ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Θεσσαλονίκη, 14/10/2015 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ένωση ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Βορείου Ελλάδας προκηρύσσει το: 2 ο Προκριματικό Τεχνικό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό (Πούμσε) ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από: Γραφείο Τύπου Αθήνα: 19 Σεπ Αρ. Πρωτ: 382 Προς: Όλα τα Μέλη του Σωµατείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από: Γραφείο Τύπου Αθήνα: 19 Σεπ Αρ. Πρωτ: 382 Προς: Όλα τα Μέλη του Σωµατείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Από: Γραφείο Τύπου Αθήνα: 19 Σεπ. 2012 Αρ. Πρωτ: 382 Προς: Όλα τα Μέλη του Σωµατείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το απερχόµενο ιοικητικό Συµβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Κατασκευαστών-Συντηρητών και Έµπορων ειδών Πυρασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του

Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ηράκλειο 08/10/2015 Αριθµ. Πρωτ. 326 / Φ.20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.E.I.) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταυρωµένος - 71 004 ΠΡΟΣ: Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Ταχ/κή Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 2017 ΤΜΗΜΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Θα πραγματοποιηθούν 4-6 περιφερειακοί ατομικοί γύροι στις περιφέρειες με αδειοδοτημένες αίθουσες, που θα αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Α.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ (Π.Ε.Ν.Ε.Α.) Έτος ιδρύσεως 2008 2 ΑΡΘΡΟ 1 ο Σύσταση - Επωνυμία Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ Αθήνα, 12/01/2017 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ Ισχύς: Από 01-01-2017 έως 31-12-2017 Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) διοργανώνει «Πρωταθλήματα Τραμπολίνο» για αθλητές και αθλήτριες

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα