GREEK NEW TESTAMENT LUKE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK NEW TESTAMENT LUKE"

Transcript

1 GREEK NEW TESTAMENT LUKE 1:1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπλη ροφορημενων εν ημιν πραγματων 1:2 καθωσ παρεδοσαν ημιν οι απ αρχησ αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου 1:3 εδοξεν καμοι παρηκολουθηκοτι ανωθεν πασιν ακριβωσ καθεξησ σοι γ ραψαι κρατιστε θεοφιλε 1:4 ινα επιγνωσ περι ων κατηχηθησ λογων την ασφαλειαν 1:5 εγενετο εν ταισ ημεραισ ηρωδου βασιλεωσ τησ ιουδαιασ ιερευσ τισ ο νοματι ζαχαριασ εξ εφημεριασ αβια και γυνη αυτω εκ των θυγατερων αα ρων και το ονομα αυτησ ελισαβετ 1:6 ησαν δε δικαιοι αμφοτεροι εναντιον του θεου πορευομενοι εν πασαισ ταισ εντολαισ και δικαιωμασιν του κυριου αμεμπτοι 1:7 και ουκ ην αυτοισ τεκνον καθοτι ην [η] η ελισαβετ στειρα και αμφ οτεροι προβεβηκοτεσ εν ταισ ημεραισ αυτων ησαν 1:8 εγενετο δε εν τω ιερατευειν αυτον εν τη ταξει τησ εφημεριασ αυτου εν αντι του θεου 1:9 κατα το εθοσ τησ ιερατειασ ελαχεν του θυμιασαι εισελθων εισ τον να ον του κυριου 1:10 και παν το πληθοσ ην του λαου προσευχομενον εξω τη ωρα του θυμι αματοσ 1:11 ωφθη δε αυτω αγγελοσ κυριου εστωσ εκ δεξιων του θυσιαστηριου το υ θυμιαματοσ 1:12 και εταραχθη ζαχαριασ ιδων και φοβοσ επεπεσεν επ αυτον

2 1:13 ειπεν δε προσ αυτον ο αγγελοσ μη φοβου ζαχαρια διοτι εισηκουσθη η δεησισ σου και η γυνη σου ελισαβετ γεννησει υιον σοι και καλεσεισ το ο νομα αυτου ιωαννην 1:14 και εσται χαρα σοι και αγαλλιασισ και πολλοι επι τη γενεσει αυτου χαρησονται 1:15 εσται γαρ μεγασ ενωπιον [του] κυριου και οινον και σικερα ου μη πιη και πνευματοσ αγιου πλησθησεται ετι εκ κοιλιασ μητροσ αυτου 1:16 και πολλουσ των υιων ισραηλ επιστρεψει επι κυριον τον θεον αυτων 1:17 και αυτοσ προελευσεται ενωπιον αυτου εν πνευματι και δυναμει ηλι ου επιστρεψαι καρδιασ πατερων επι τεκνα και απειθεισ εν φρονησει δικαι ων ετοιμασαι κυριω λαον κατεσκευασμενον 1:18 και ειπεν ζαχαριασ προσ τον αγγελον κατα τι γνωσομαι τουτο εγω γα ρ ειμι πρεσβυτησ και η γυνη μου προβεβηκυια εν ταισ ημεραισ αυτησ 1:19 και αποκριθεισ ο αγγελοσ ειπεν αυτω εγω ειμι γαβριηλ ο παρεστηκωσ ενωπιον του θεου και απεσταλην λαλησαι προσ σε και ευαγγελισασθαι σ οι ταυτα 1:20 και ιδου εση σιωπων και μη δυναμενοσ λαλησαι αχρι ησ ημερασ γεν ηται ταυτα ανθ ων ουκ επιστευσασ τοισ λογοισ μου οιτινεσ πληρωθησον ται εισ τον καιρον αυτων 1:21 και ην ο λαοσ προσδοκων τον ζαχαριαν και εθαυμαζον εν τω χρονιζ ειν εν τω ναω αυτον 1:22 εξελθων δε ουκ εδυνατο λαλησαι αυτοισ και επεγνωσαν οτι οπτασια ν εωρακεν εν τω ναω και αυτοσ ην διανευων αυτοισ και διεμενεν κωφοσ 1:23 και εγενετο ωσ επλησθησαν αι ημεραι τησ λειτουργιασ αυτου απηλθ εν εισ τον οικον αυτου 1:24 μετα δε ταυτασ τασ ημερασ συνελαβεν ελισαβετ η γυνη αυτου και π εριεκρυβεν εαυτην μηνασ πεντε λεγουσα 1:25 οτι ουτωσ μοι πεποιηκεν κυριοσ εν ημεραισ αισ επειδεν αφελειν ονει δοσ μου εν ανθρωποισ

3 1:26 εν δε τω μηνι τω εκτω απεσταλη ο αγγελοσ γαβριηλ απο του θεου εισ πολιν τησ γαλιλαιασ η ονομα ναζαρεθ 1:27 προσ παρθενον εμνηστευμενην ανδρι ω ονομα ιωσηφ εξ οικου δαυιδ και το ονομα τησ παρθενου μαριαμ 1:28 και εισελθων προσ αυτην ειπεν χαιρε κεχαριτωμενη ο κυριοσ μετα σ ου 1:29 η δε επι τω λογω διεταραχθη και διελογιζετο ποταποσ ειη ο ασπασμο σ ουτοσ 1:30 και ειπεν ο αγγελοσ αυτη μη φοβου μαριαμ ευρεσ γαρ χαριν παρα τω θεω 1:31 και ιδου συλλημψη εν γαστρι και τεξη υιον και καλεσεισ το ονομα α υτου ιησουν 1:32 ουτοσ εσται μεγασ και υιοσ υψιστου κληθησεται και δωσει αυτω κυ ριοσ ο θεοσ τον θρονον δαυιδ του πατροσ αυτου 1:33 και βασιλευσει επι τον οικον ιακωβ εισ τουσ αιωνασ και τησ βασιλει ασ αυτου ουκ εσται τελοσ 1:34 ειπεν δε μαριαμ προσ τον αγγελον πωσ εσται τουτο επει ανδρα ου γιν ωσκω 1:35 και αποκριθεισ ο αγγελοσ ειπεν αυτη πνευμα αγιον επελευσεται επι σ ε και δυναμισ υψιστου επισκιασει σοι διο και το γεννωμενον αγιον κληθη σεται υιοσ θεου 1:36 και ιδου ελισαβετ η συγγενισ σου και αυτη συνειληφεν υιον εν γηρει αυτησ και ουτοσ μην εκτοσ εστιν αυτη τη καλουμενη στειρα 1:37 οτι ουκ αδυνατησει παρα του θεου παν ρημα 1:38 ειπεν δε μαριαμ ιδου η δουλη κυριου γενοιτο μοι κατα το ρημα σου κ αι απηλθεν απ αυτησ ο αγγελοσ 1:39 αναστασα δε μαριαμ εν ταισ ημεραισ ταυταισ επορευθη εισ την ορει νην μετα σπουδησ εισ πολιν ιουδα 1:40 και εισηλθεν εισ τον οικον ζαχαριου και ησπασατο την ελισαβετ

4 1:41 και εγενετο ωσ ηκουσεν τον ασπασμον τησ μαριασ η ελισαβετ εσκιρ τησεν το βρεφοσ εν τη κοιλια αυτησ και επλησθη πνευματοσ αγιου η ελισ αβετ 1:42 και ανεφωνησεν κραυγη μεγαλη και ειπεν ευλογημενη συ εν γυναιξιν και ευλογημενοσ ο καρποσ τησ κοιλιασ σου 1:43 και ποθεν μοι τουτο ινα ελθη η μητηρ του κυριου μου προσ εμε 1:44 ιδου γαρ ωσ εγενετο η φωνη του ασπασμου σου εισ τα ωτα μου εσκιρ τησεν εν αγαλλιασει το βρεφοσ εν τη κοιλια μου 1:45 και μακαρια η πιστευσασα οτι εσται τελειωσισ τοισ λελαλημενοισ α υτη παρα κυριου 1:46 και ειπεν μαριαμ μεγαλυνει η ψυχη μου τον κυριον 1:47 και ηγαλλιασεν το πνευμα μου επι τω θεω τω σωτηρι μου 1:48 οτι επεβλεψεν επι την ταπεινωσιν τησ δουλησ αυτου ιδου γαρ απο το υ νυν μακαριουσιν με πασαι αι γενεαι 1:49 οτι εποιησεν μοι μεγαλα ο δυνατοσ και αγιον το ονομα αυτου 1:50 και το ελεοσ αυτου εισ γενεασ και γενεασ τοισ φοβουμενοισ αυτον 1:51 εποιησεν κρατοσ εν βραχιονι αυτου διεσκορπισεν υπερηφανουσ διαν οια καρδιασ αυτων 1:52 καθειλεν δυναστασ απο θρονων και υψωσεν ταπεινουσ 1:53 πεινωντασ ενεπλησεν αγαθων και πλουτουντασ εξαπεστειλεν κενουσ 1:54 αντελαβετο ισραηλ παιδοσ αυτου μνησθηναι ελεουσ 1:55 καθωσ ελαλησεν προσ τουσ πατερασ ημων τω αβρααμ και τω σπερμ ατι αυτου εισ τον αιωνα 1:56 εμεινεν δε μαριαμ συν αυτη ωσ μηνασ τρεισ και υπεστρεψεν εισ τον οικον αυτησ

5 1:57 τη δε ελισαβετ επλησθη ο χρονοσ του τεκειν αυτην και εγεννησεν υι ον 1:58 και ηκουσαν οι περιοικοι και οι συγγενεισ αυτησ οτι εμεγαλυνεν κυρ ιοσ το ελεοσ αυτου μετ αυτησ και συνεχαιρον αυτη 1:59 και εγενετο εν τη ημερα τη ογδοη ηλθον περιτεμειν το παιδιον και εκ αλουν αυτο επι τω ονοματι του πατροσ αυτου ζαχαριαν 1:60 και αποκριθεισα η μητηρ αυτου ειπεν ουχι αλλα κληθησεται ιωαννη σ 1:61 και ειπαν προσ αυτην οτι ουδεισ εστιν εκ τησ συγγενειασ σου οσ καλ ειται τω ονοματι τουτω 1:62 ενενευον δε τω πατρι αυτου το τι αν θελοι καλεισθαι αυτο 1:63 και αιτησασ πινακιδιον εγραψεν λεγων ιωαννησ εστιν ονομα αυτου και εθαυμασαν παντεσ 1:64 ανεωχθη δε το στομα αυτου παραχρημα και η γλωσσα αυτου και ελ αλει ευλογων τον θεον 1:65 και εγενετο επι παντασ φοβοσ τουσ περιοικουντασ αυτουσ και εν ολ η τη ορεινη τησ ιουδαιασ διελαλειτο παντα τα ρηματα ταυτα 1:66 και εθεντο παντεσ οι ακουσαντεσ εν τη καρδια αυτων λεγοντεσ τι αρ α το παιδιον τουτο εσται και γαρ χειρ κυριου ην μετ αυτου 1:67 και ζαχαριασ ο πατηρ αυτου επλησθη πνευματοσ αγιου και επροφητ ευσεν λεγων 1:68 ευλογητοσ κυριοσ ο θεοσ του ισραηλ οτι επεσκεψατο και εποιησεν λ υτρωσιν τω λαω αυτου 1:69 και ηγειρεν κερασ σωτηριασ ημιν εν οικω δαυιδ παιδοσ αυτου 1:70 καθωσ ελαλησεν δια στοματοσ των αγιων απ αιωνοσ προφητων αυτο υ 1:71 σωτηριαν εξ εχθρων ημων και εκ χειροσ παντων των μισουντων ημα σ

6 1:72 ποιησαι ελεοσ μετα των πατερων ημων και μνησθηναι διαθηκησ αγι ασ αυτου 1:73 ορκον ον ωμοσεν προσ αβρααμ τον πατερα ημων του δουναι ημιν 1:74 αφοβωσ εκ χειροσ εχθρων ρυσθεντασ λατρευειν αυτω 1:75 εν οσιοτητι και δικαιοσυνη ενωπιον αυτου πασαισ ταισ ημεραισ ημ ων 1:76 και συ δε παιδιον προφητησ υψιστου κληθηση προπορευση γαρ ενωπ ιον κυριου ετοιμασαι οδουσ αυτου 1:77 του δουναι γνωσιν σωτηριασ τω λαω αυτου εν αφεσει αμαρτιων αυτ ων 1:78 δια σπλαγχνα ελεουσ θεου ημων εν οισ επισκεψεται ημασ ανατολη ε ξ υψουσ 1:79 επιφαναι τοισ εν σκοτει και σκια θανατου καθημενοισ του κατευθυν αι τουσ ποδασ ημων εισ οδον ειρηνησ 1:80 το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πνευματι και ην εν ταισ ερημ οισ εωσ ημερασ αναδειξεωσ αυτου προσ τον ισραηλ 2:1 εγενετο δε εν ταισ ημεραισ εκειναισ εξηλθεν δογμα παρα καισαροσ α υγουστου απογραφεσθαι πασαν την οικουμενην 2:2 αυτη απογραφη πρωτη εγενετο ηγεμονευοντοσ τησ συριασ κυρηνιου 2:3 και επορευοντο παντεσ απογραφεσθαι εκαστοσ εισ την εαυτου πολιν 2:4 ανεβη δε και ιωσηφ απο τησ γαλιλαιασ εκ πολεωσ ναζαρεθ εισ την ιο υδαιαν εισ πολιν δαυιδ ητισ καλειται βηθλεεμ δια το ειναι αυτον εξ οικο υ και πατριασ δαυιδ 2:5 απογραψασθαι συν μαριαμ τη εμνηστευμενη αυτω ουση εγκυω 2:6 εγενετο δε εν τω ειναι αυτουσ εκει επλησθησαν αι ημεραι του τεκειν α υτην

7 2:7 και ετεκεν τον υιον αυτησ τον πρωτοτοκον και εσπαργανωσεν αυτον κ αι ανεκλινεν αυτον εν φατνη διοτι ουκ ην αυτοισ τοποσ εν τω καταλυματ ι 2:8 και ποιμενεσ ησαν εν τη χωρα τη αυτη αγραυλουντεσ και φυλασσοντ εσ φυλακασ τησ νυκτοσ επι την ποιμνην αυτων 2:9 και αγγελοσ κυριου επεστη αυτοισ και δοξα κυριου περιελαμψεν αυτο υσ και εφοβηθησαν φοβον μεγαν 2:10 και ειπεν αυτοισ ο αγγελοσ μη φοβεισθε ιδου γαρ ευαγγελιζομαι υμιν χαραν μεγαλην ητισ εσται παντι τω λαω 2:11 οτι ετεχθη υμιν σημερον σωτηρ οσ εστιν χριστοσ κυριοσ εν πολει δα υιδ 2:12 και τουτο υμιν το σημειον ευρησετε βρεφοσ εσπαργανωμενον και κειμενον εν φατνη 2:13 και εξαιφνησ εγενετο συν τω αγγελω πληθοσ στρατιασ ουρανιου αιν ουντων τον θεον και λεγοντων 2:14 δοξα εν υψιστοισ θεω και επι γησ ειρηνη εν ανθρωποισ ευδοκιασ 2:15 και εγενετο ωσ απηλθον απ αυτων εισ τον ουρανον οι αγγελοι οι ποιμ ενεσ ελαλουν προσ αλληλουσ διελθωμεν δη εωσ βηθλεεμ και ιδωμεν το ρ ημα τουτο το γεγονοσ ο ο κυριοσ εγνωρισεν ημιν 2:16 και ηλθαν σπευσαντεσ και ανευραν την τε μαριαμ και τον ιωσηφ και το βρεφοσ κειμενον εν τη φατνη 2:17 ιδοντεσ δε εγνωρισαν περι του ρηματοσ του λαληθεντοσ αυτοισ περι του παιδιου τουτου 2:18 και παντεσ οι ακουσαντεσ εθαυμασαν περι των λαληθεντων υπο των ποιμενων προσ αυτουσ 2:19 η δε μαρια μαριαμ παντα συνετηρει τα ρηματα ταυτα συμβαλλου σα εν τη καρδια αυτησ 2:20 και υπεστρεψαν οι ποιμενεσ δοξαζοντεσ και αινουντεσ τον θεον επι πασιν οισ ηκουσαν και ειδον καθωσ ελαληθη προσ αυτουσ

8 2:21 και οτε επλησθησαν ημεραι οκτω του περιτεμειν αυτον και εκληθη τ ο ονομα αυτου ιησουσ το κληθεν υπο του αγγελου προ του συλλημφθηναι αυτον εν τη κοιλια 2:22 και οτε επλησθησαν αι ημεραι του καθαρισμου αυτων κατα τον νομ ον μωυσεωσ ανηγαγον αυτον εισ ιεροσολυμα παραστησαι τω κυριω 2:23 καθωσ γεγραπται εν νομω κυριου οτι παν αρσεν διανοιγον μητραν αγ ιον τω κυριω κληθησεται 2:24 και του δουναι θυσιαν κατα το ειρημενον εν τω νομω κυριου ζευγοσ τρυγονων η δυο νοσσουσ περιστερων 2:25 και ιδου ανθρωποσ ην εν ιερουσαλημ ω ονομα συμεων και ο ανθρωπ οσ ουτοσ δικαιοσ και ευλαβησ προσδεχομενοσ παρακλησιν του ισραηλ κ αι πνευμα ην αγιον επ αυτον 2:26 και ην αυτω κεχρηματισμενον υπο του πνευματοσ του αγιου μη ιδειν θανατον πριν [η] αν ιδη τον χριστον κυριου 2:27 και ηλθεν εν τω πνευματι εισ το ιερον και εν τω εισαγαγειν τουσ γονε ισ το παιδιον ιησουν του ποιησαι αυτουσ κατα το ειθισμενον του νομου περι αυτου 2:28 και αυτοσ εδεξατο αυτο εισ τασ αγκαλασ και ευλογησεν τον θεον κα ι ειπεν 2:29 νυν απολυεισ τον δουλον σου δεσποτα κατα το ρημα σου εν ειρηνη 2:30 οτι ειδον οι οφθαλμοι μου το σωτηριον σου 2:31 ο ητοιμασασ κατα προσωπον παντων των λαων 2:32 φωσ εισ αποκαλυψιν εθνων και δοξαν λαου σου ισραηλ 2:33 και ην ο πατηρ αυτου και η μητηρ θαυμαζοντεσ επι τοισ λαλουμενοι σ περι αυτου 2:34 και ευλογησεν αυτουσ συμεων και ειπεν προσ μαριαμ την μητερα αυ του ιδου ουτοσ κειται εισ πτωσιν και αναστασιν πολλων εν τω ισραηλ κα ι εισ σημειον αντιλεγομενον

9 2:35 και σου [δε] αυτησ την ψυχην διελευσεται ρομφαια οπωσ αν αποκ αλυφθωσιν εκ πολλων καρδιων διαλογισμοι 2:36 και ην αννα προφητισ θυγατηρ φανουηλ εκ φυλησ ασηρ αυτη προβεβ ηκυια εν ημεραισ πολλαισ ζησασα μετα ανδροσ ετη επτα απο τησ παρθε νιασ αυτησ 2:37 και αυτη χηρα εωσ ετων ογδοηκοντα τεσσαρων η ουκ αφιστατο του ι ερου νηστειαισ και δεησεσιν λατρευουσα νυκτα και ημεραν 2:38 και αυτη τη ωρα επιστασα ανθωμολογειτο τω θεω και ελαλει περι αυ του πασιν τοισ προσδεχομενοισ λυτρωσιν ιερουσαλημ 2:39 και ωσ ετελεσαν παντα τα κατα τον νομον κυριου επεστρεψαν εισ τη ν γαλιλαιαν εισ πολιν εαυτων ναζαρεθ 2:40 το δε παιδιον ηυξανεν και εκραταιουτο πληρουμενον σοφια και χαρι σ θεου ην επ αυτο 2:41 και επορευοντο οι γονεισ αυτου κατ ετοσ εισ ιερουσαλημ τη εορτη τ ου πασχα 2:42 και οτε εγενετο ετων δωδεκα αναβαινοντων αυτων κατα το εθοσ τησ εορτησ 2:43 και τελειωσαντων τασ ημερασ εν τω υποστρεφειν αυτουσ υπεμεινεν ι ησουσ ο παισ εν ιερουσαλημ και ουκ εγνωσαν οι γονεισ αυτου 2:44 νομισαντεσ δε αυτον ειναι εν τη συνοδια ηλθον ημερασ οδον και ανε ζητουν αυτον εν τοισ συγγενευσιν και τοισ γνωστοισ 2:45 και μη ευροντεσ υπεστρεψαν εισ ιερουσαλημ αναζητουντεσ αυτον 2:46 και εγενετο μετα ημερασ τρεισ ευρον αυτον εν τω ιερω καθεζομενον εν μεσω των διδασκαλων και ακουοντα αυτων και επερωτωντα αυτουσ 2:47 εξισταντο δε παντεσ οι ακουοντεσ αυτου επι τη συνεσει και ταισ απο κρισεσιν αυτου 2:48 και ιδοντεσ αυτον εξεπλαγησαν και ειπεν προσ αυτον η μητηρ αυτου τεκνον τι εποιησασ ημιν ουτωσ ιδου ο πατηρ σου και εγω οδυνωμενοι ζ ητουμεν καγω οδυνωμενοι εζητουμεν σε

10 2:49 και ειπεν προσ αυτουσ τι οτι εζητειτε με ουκ ηδειτε οτι εν τοισ του π ατροσ μου δει ειναι με 2:50 και αυτοι ου συνηκαν το ρημα ο ελαλησεν αυτοισ 2:51 και κατεβη μετ αυτων και ηλθεν εισ ναζαρεθ και ην υποτασσομενοσ αυτοισ και η μητηρ αυτου διετηρει παντα τα ρηματα εν τη καρδια αυτησ 2:52 και ιησουσ προεκοπτεν τη [εν τη] σοφια και ηλικια και χαριτι παρ α θεω και ανθρωποισ 3:1 εν ετει δε πεντεκαιδεκατω τησ ηγεμονιασ τιβεριου καισαροσ ηγεμονευ οντοσ ποντιου πιλατου τησ ιουδαιασ και τετρααρχουντοσ τησ γαλιλαιασ ηρωδου φιλιππου δε του αδελφου αυτου τετρααρχουντοσ τησ ιτουραιασ και τραχωνιτιδοσ χωρασ και λυσανιου τησ αβιληνησ τετρααρχουντοσ 3:2 επι αρχιερεωσ αννα και καιαφα εγενετο ρημα θεου επι ιωαννην τον ζα χαριου υιον εν τη ερημω 3:3 και ηλθεν εισ πασαν [την] περιχωρον του ιορδανου κηρυσσων βαπ τισμα μετανοιασ εισ αφεσιν αμαρτιων 3:4 ωσ γεγραπται εν βιβλω λογων ησαιου του προφητου φωνη βοωντοσ εν τη ερημω ετοιμασατε την οδον κυριου ευθειασ ποιειτε τασ τριβουσ αυτου 3:5 πασα φαραγξ πληρωθησεται και παν οροσ και βουνοσ ταπεινωθησετα ι και εσται τα σκολια εισ ευθειασ ευθειαν και αι τραχειαι εισ οδουσ λ ειασ 3:6 και οψεται πασα σαρξ το σωτηριον του θεου 3:7 ελεγεν ουν τοισ εκπορευομενοισ οχλοισ βαπτισθηναι υπ αυτου γεννημ ατα εχιδνων τισ υπεδειξεν υμιν φυγειν απο τησ μελλουσησ οργησ 3:8 ποιησατε ουν καρπουσ αξιουσ τησ μετανοιασ και μη αρξησθε λεγειν εν εαυτοισ πατερα εχομεν τον αβρααμ λεγω γαρ υμιν οτι δυναται ο θεοσ ε κ των λιθων τουτων εγειραι τεκνα τω αβρααμ 3:9 ηδη δε και η αξινη προσ την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρο ν μη ποιουν καρπον [καλον] καλον εκκοπτεται και εισ πυρ βαλλεται

11 3:10 και επηρωτων αυτον οι οχλοι λεγοντεσ τι ουν ποιησωμεν 3:11 αποκριθεισ δε ελεγεν αυτοισ ο εχων δυο χιτωνασ μεταδοτω τω μη εχο ντι και ο εχων βρωματα ομοιωσ ποιειτω 3:12 ηλθον δε και τελωναι βαπτισθηναι και ειπαν προσ αυτον διδασκαλε τι ποιησωμεν 3:13 ο δε ειπεν προσ αυτουσ μηδεν πλεον παρα το διατεταγμενον υμιν πρα σσετε 3:14 επηρωτων δε αυτον και στρατευομενοι λεγοντεσ τι ποιησωμεν και ημ εισ και ειπεν αυτοισ μηδενα διασεισητε μηδε συκοφαντησητε και αρκεισ θε τοισ οψωνιοισ υμων 3:15 προσδοκωντοσ δε του λαου και διαλογιζομενων παντων εν ταισ καρδ ιαισ αυτων περι του ιωαννου μηποτε αυτοσ ειη ο χριστοσ 3:16 απεκρινατο λεγων πασιν ο ιωαννησ εγω μεν υδατι βαπτιζω υμασ ερχ εται δε ο ισχυροτεροσ μου ου ουκ ειμι ικανοσ λυσαι τον ιμαντα των υποδ ηματων αυτου αυτοσ υμασ βαπτισει εν πνευματι αγιω και πυρι 3:17 ου το πτυον εν τη χειρι αυτου διακαθαραι την αλωνα αυτου και συν αγαγειν τον σιτον εισ την αποθηκην αυτου το δε αχυρον κατακαυσει πυρ ι ασβεστω 3:18 πολλα μεν ουν και ετερα παρακαλων ευηγγελιζετο τον λαον 3:19 ο δε ηρωδησ ο τετρααρχησ ελεγχομενοσ υπ αυτου περι ηρωδιαδοσ τη σ γυναικοσ του αδελφου αυτου και περι παντων ων εποιησεν πονηρων ο η ρωδησ 3:20 προσεθηκεν και τουτο επι πασιν [και] κατεκλεισεν τον ιωαννην εν φυλακη 3:21 εγενετο δε εν τω βαπτισθηναι απαντα τον λαον και ιησου βαπτισθεντ οσ και προσευχομενου ανεωχθηναι τον ουρανον 3:22 και καταβηναι το πνευμα το αγιον σωματικω ειδει ωσ περιστεραν επ αυτον και φωνην εξ ουρανου γενεσθαι συ ει ο υιοσ μου ο αγαπητοσ εν σο ι ευδοκησα

12 3:23 και αυτοσ ην ιησουσ αρχομενοσ ωσει ετων τριακοντα ων υιοσ ωσ εν ομιζετο ιωσηφ του ηλι 4:4 και απεκριθη προσ αυτον ο ιησουσ γεγραπται οτι ουκ επ αρτω μονω ζ ησεται ο ανθρωποσ 3:24 του μαθθατ του λευι του μελχι του ιανναι του ιωσηφ 3:25 του ματταθιου του αμωσ του ναουμ του εσλι του ναγγαι 3:26 του μααθ του ματταθιου του σεμειν του ιωσηχ του ιωδα 3:27 του ιωαναν του ρησα του ζοροβαβελ του σαλαθιηλ του νηρι 3:28 του μελχι του αδδι του κωσαμ του ελμαδαμ του ηρ 3:29 του ιησου του ελιεζερ του ιωριμ του μαθθατ του λευι 3:30 του συμεων του ιουδα του ιωσηφ του ιωναμ του ελιακιμ 3:31 του μελεα του μεννα του ματταθα του ναθαμ του δαυιδ 3:32 του ιεσσαι του ιωβηδ του βοοσ του σαλα του ναασσων 3:33 του αμιναδαβ του αδμιν του αρνι του εσρωμ του φαρεσ του ιουδ α 3:34 του ιακωβ του ισαακ του αβρααμ του θαρα του ναχωρ 3:35 του σερουχ του ραγαυ του φαλεκ του εβερ του σαλα 3:36 του καιναμ του αρφαξαδ του σημ του νωε του λαμεχ 3:37 του μαθουσαλα του ενωχ του ιαρετ του μαλελεηλ του καιναμ 3:38 του ενωσ του σηθ του αδαμ του θεου 4:1 ιησουσ δε πληρησ πνευματοσ αγιου υπεστρεψεν απο του ιορδανου κα ι ηγετο εν τω πνευματι εν τη ερημω 4:2 ημερασ τεσσερακοντα πειραζομενοσ υπο του διαβολου και ουκ εφαγε ν ουδεν εν ταισ ημεραισ εκειναισ και συντελεσθεισων αυτων επεινασεν 4:3 ειπεν δε αυτω ο διαβολοσ ει υιοσ ει του θεου ειπε τω λιθω τουτω ινα γε νηται αρτοσ

13 4:5 και αναγαγων αυτον εδειξεν αυτω πασασ τασ βασιλειασ τησ οικουμε νησ εν στιγμη χρονου 4:6 και ειπεν αυτω ο διαβολοσ σοι δωσω την εξουσιαν ταυτην απασαν κα ι την δοξαν αυτων οτι εμοι παραδεδοται και ω εαν θελω διδωμι αυτην 4:7 συ ουν εαν προσκυνησησ ενωπιον εμου εσται σου πασα 4:8 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυτω γεγραπται κυριον τον θεον σου π ροσκυνησεισ και αυτω μονω λατρευσεισ 4:9 ηγαγεν δε αυτον εισ ιερουσαλημ και εστησεν επι το πτερυγιον του ιερ ου και ειπεν [αυτω] αυτω ει υιοσ ει του θεου βαλε σεαυτον εντευθεν κ ατω 4:10 γεγραπται γαρ οτι τοισ αγγελοισ αυτου εντελειται περι σου του διαφυ λαξαι σε 4:11 και οτι επι χειρων αρουσιν σε μηποτε προσκοψησ προσ λιθον τον πο δα σου 4:12 και αποκριθεισ ειπεν αυτω ο ιησουσ οτι ειρηται ουκ εκπειρασεισ κυρ ιον τον θεον σου 4:13 και συντελεσασ παντα πειρασμον ο διαβολοσ απεστη απ αυτου αχρι καιρου 4:14 και υπεστρεψεν ο ιησουσ εν τη δυναμει του πνευματοσ εισ την γαλιλ αιαν και φημη εξηλθεν καθ ολησ τησ περιχωρου περι αυτου 4:15 και αυτοσ εδιδασκεν εν ταισ συναγωγαισ αυτων δοξαζομενοσ υπο π αντων 4:16 και ηλθεν εισ ναζαρα ου ην τεθραμμενοσ και εισηλθεν κατα το ειωθ οσ αυτω εν τη ημερα των σαββατων εισ την συναγωγην και ανεστη αναγν ωναι 4:17 και επεδοθη αυτω βιβλιον του προφητου ησαιου και ανοιξασ αναπ τυξασ το βιβλιον ευρεν [τον] τον τοπον ου ην γεγραμμενον

14 4:18 πνευμα κυριου επ εμε ου εινεκεν εχρισεν με ευαγγελισασθαι πτωχοισ απεσταλκεν με κηρυξαι αιχμαλωτοισ αφεσιν και τυφλοισ αναβλεψιν απο στειλαι τεθραυσμενουσ εν αφεσει 4:19 κηρυξαι ενιαυτον κυριου δεκτον 4:20 και πτυξασ το βιβλιον αποδουσ τω υπηρετη εκαθισεν και παντων οι οφθαλμοι εν τη συναγωγη ησαν ατενιζοντεσ αυτω 4:21 ηρξατο δε λεγειν προσ αυτουσ οτι σημερον πεπληρωται η γραφη αυτ η εν τοισ ωσιν υμων 4:22 και παντεσ εμαρτυρουν αυτω και εθαυμαζον επι τοισ λογοισ τησ χα ριτοσ τοισ εκπορευομενοισ εκ του στοματοσ αυτου και ελεγον ουχι υιοσ εστιν ιωσηφ ουτοσ 4:23 και ειπεν προσ αυτουσ παντωσ ερειτε μοι την παραβολην ταυτην ιατ ρε θεραπευσον σεαυτον οσα ηκουσαμεν γενομενα εισ την καφαρναουμ π οιησον και ωδε εν τη πατριδι σου 4:24 ειπεν δε αμην λεγω υμιν οτι ουδεισ προφητησ δεκτοσ εστιν εν τη πατρ ιδι αυτου 4:25 επ αληθειασ δε λεγω υμιν πολλαι χηραι ησαν εν ταισ ημεραισ ηλιου εν τω ισραηλ οτε εκλεισθη ο ουρανοσ επι ετη τρια και μηνασ εξ ωσ εγε νετο λιμοσ μεγασ επι πασαν την γην 4:26 και προσ ουδεμιαν αυτων επεμφθη ηλιασ ει μη εισ σαρεπτα τησ σιδω νιασ προσ γυναικα χηραν 4:27 και πολλοι λεπροι ησαν εν τω ισραηλ επι ελισαιου του προφητου και ουδεισ αυτων εκαθαρισθη ει μη ναιμαν ο συροσ 4:28 και επλησθησαν παντεσ θυμου εν τη συναγωγη ακουοντεσ ταυτα 4:29 και ανασταντεσ εξεβαλον αυτον εξω τησ πολεωσ και ηγαγον αυτον ε ωσ οφρυοσ του ορουσ εφ ου η πολισ ωκοδομητο αυτων ωστε κατακρημνι σαι αυτον 4:30 αυτοσ δε διελθων δια μεσου αυτων επορευετο

15 4:31 και κατηλθεν εισ καφαρναουμ πολιν τησ γαλιλαιασ και ην διδασκων αυτουσ εν τοισ σαββασιν 4:32 και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου οτι εν εξουσια ην ο λογοσ αυ του 4:33 και εν τη συναγωγη ην ανθρωποσ εχων πνευμα δαιμονιου ακαθαρτο υ και ανεκραξεν φωνη μεγαλη 4:34 εα τι ημιν και σοι ιησου ναζαρηνε ηλθεσ απολεσαι ημασ οιδα σε τισ ει ο αγιοσ του θεου 4:35 και επετιμησεν αυτω ο ιησουσ λεγων φιμωθητι και εξελθε απ αυτου κ αι ριψαν αυτον το δαιμονιον εισ το μεσον εξηλθεν απ αυτου μηδεν βλαψ αν αυτον 4:36 και εγενετο θαμβοσ επι παντασ και συνελαλουν προσ αλληλουσ λεγ οντεσ τισ ο λογοσ ουτοσ οτι εν εξουσια και δυναμει επιτασσει τοισ ακαθ αρτοισ πνευμασιν και εξερχονται 4:37 και εξεπορευετο ηχοσ περι αυτου εισ παντα τοπον τησ περιχωρου 4:38 αναστασ δε απο τησ συναγωγησ εισηλθεν εισ την οικιαν σιμωνοσ πε νθερα δε του σιμωνοσ ην συνεχομενη πυρετω μεγαλω και ηρωτησαν αυτο ν περι αυτησ 4:39 και επιστασ επανω αυτησ επετιμησεν τω πυρετω και αφηκεν αυτην π αραχρημα δε αναστασα διηκονει αυτοισ 4:40 δυνοντοσ δε του ηλιου απαντεσ οσοι ειχον ασθενουντασ νοσοισ ποι κιλαισ ηγαγον αυτουσ προσ αυτον ο δε ενι εκαστω αυτων τασ χειρασ επιτ ιθεισ εθεραπευεν αυτουσ 4:41 εξηρχετο δε και δαιμονια απο πολλων κραζοντα <κραυγαζοντα> και λεγοντα οτι συ ει ο υιοσ του θεου και επιτιμων ουκ εια αυτα λαλειν ο τι ηδεισαν τον χριστον αυτον ειναι 4:42 γενομενησ δε ημερασ εξελθων επορευθη εισ ερημον τοπον και οι οχλ οι επεζητουν αυτον και ηλθον εωσ αυτου και κατειχον αυτον του μη πορ ευεσθαι απ αυτων

16 4:43 ο δε ειπεν προσ αυτουσ οτι και ταισ ετεραισ πολεσιν ευαγγελισασθαι με δει την βασιλειαν του θεου οτι επι τουτο απεσταλην 4:44 και ην κηρυσσων εισ τασ συναγωγασ τησ ιουδαιασ 5:1 εγενετο δε εν τω τον οχλον επικεισθαι αυτω και ακουειν τον λογον του θεου και αυτοσ ην εστωσ παρα την λιμνην γεννησαρετ 5:2 και ειδεν πλοια δυο δυο πλοια εστωτα παρα την λιμνην οι δε αλιει σ απ αυτων αποβαντεσ επλυνον τα δικτυα 5:3 εμβασ δε εισ εν των πλοιων ο ην σιμωνοσ ηρωτησεν αυτον απο τησ γη σ επαναγαγειν ολιγον καθισασ δε εκ του πλοιου εδιδασκεν τουσ οχλουσ 5:4 ωσ δε επαυσατο λαλων ειπεν προσ τον σιμωνα επαναγαγε εισ το βαθο σ και χαλασατε τα δικτυα υμων εισ αγραν 5:5 και αποκριθεισ σιμων ειπεν επιστατα δι ολησ νυκτοσ κοπιασαντεσ ου δεν ελαβομεν επι δε τω ρηματι σου χαλασω τα δικτυα 5:6 και τουτο ποιησαντεσ συνεκλεισαν πληθοσ ιχθυων πολυ διερρησσετο δε τα δικτυα αυτων 5:7 και κατενευσαν τοισ μετοχοισ εν τω ετερω πλοιω του ελθοντασ συλλα βεσθαι αυτοισ και ηλθον και επλησαν αμφοτερα τα πλοια ωστε βυθιζεσθ αι αυτα 5:8 ιδων δε σιμων πετροσ προσεπεσεν τοισ γονασιν ιησου λεγων εξελθε απ εμου οτι ανηρ αμαρτωλοσ ειμι κυριε 5:9 θαμβοσ γαρ περιεσχεν αυτον και παντασ τουσ συν αυτω επι τη αγρα τ ων ιχθυων ων συνελαβον 5:10 ομοιωσ δε και ιακωβον και ιωαννην υιουσ ζεβεδαιου οι ησαν κοινων οι τω σιμωνι και ειπεν προσ τον σιμωνα ο ιησουσ μη φοβου απο του νυ ν ανθρωπουσ εση ζωγρων 5:11 και καταγαγοντεσ τα πλοια επι την γην αφεντεσ παντα ηκολουθησαν αυτω

17 5:12 και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν μια των πολεων και ιδου ανηρ πληρ ησ λεπρασ ιδων δε τον ιησουν πεσων επι προσωπον εδεηθη αυτου λεγων κ υριε εαν θελησ δυνασαι με καθαρισαι 5:13 και εκτεινασ την χειρα ηψατο αυτου λεγων θελω καθαρισθητι και ευ θεωσ η λεπρα απηλθεν απ αυτου 5:14 και αυτοσ παρηγγειλεν αυτω μηδενι ειπειν αλλα απελθων δειξον σεα υτον τω ιερει και προσενεγκε περι του καθαρισμου σου καθωσ προσεταξε ν μωυσησ εισ μαρτυριον αυτοισ 5:15 διηρχετο δε μαλλον ο λογοσ περι αυτου και συνηρχοντο οχλοι πολλο ι ακουειν και θεραπευεσθαι απο των ασθενειων αυτων 5:16 αυτοσ δε ην υποχωρων εν ταισ ερημοισ και προσευχομενοσ 5:17 και εγενετο εν μια των ημερων και αυτοσ ην διδασκων και ησαν καθ ημενοι φαρισαιοι και νομοδιδασκαλοι οι ησαν εληλυθοτεσ εκ πασησ κωμ ησ τησ γαλιλαιασ και ιουδαιασ και ιερουσαλημ και δυναμισ κυριου ην ε ισ το ιασθαι αυτον 5:18 και ιδου ανδρεσ φεροντεσ επι κλινησ ανθρωπον οσ ην παραλελυμενο σ και εζητουν αυτον εισενεγκειν και θειναι [αυτον] ενωπιον αυτου 5:19 και μη ευροντεσ ποιασ εισενεγκωσιν αυτον δια τον οχλον αναβαντε σ επι το δωμα δια των κεραμων καθηκαν αυτον συν τω κλινιδιω εισ το με σον εμπροσθεν του ιησου 5:20 και ιδων την πιστιν αυτων ειπεν ανθρωπε αφεωνται σοι αι αμαρτιαι σου 5:21 και ηρξαντο διαλογιζεσθαι οι γραμματεισ και οι φαρισαιοι λεγοντεσ τισ εστιν ουτοσ οσ λαλει βλασφημιασ τισ δυναται αμαρτιασ αφειναι ει μ η μονοσ ο θεοσ 5:22 επιγνουσ δε ο ιησουσ τουσ διαλογισμουσ αυτων αποκριθεισ ειπεν πρ οσ αυτουσ τι διαλογιζεσθε εν ταισ καρδιαισ υμων 5:23 τι εστιν ευκοπωτερον ειπειν αφεωνται σοι αι αμαρτιαι σου η ειπειν εγ ειρε και περιπατει

18 5:24 ινα δε ειδητε οτι ο υιοσ του ανθρωπου εξουσιαν εχει επι τησ γησ αφιε ναι αμαρτιασ ειπεν τω παραλελυμενω σοι λεγω εγειρε και αρασ το κλινιδι ον σου πορευου εισ τον οικον σου 5:25 και παραχρημα αναστασ ενωπιον αυτων αρασ εφ ο κατεκειτο απηλθ εν εισ τον οικον αυτου δοξαζων τον θεον 5:26 και εκστασισ ελαβεν απαντασ και εδοξαζον τον θεον και επλησθησα ν φοβου λεγοντεσ οτι ειδομεν παραδοξα σημερον 5:27 και μετα ταυτα εξηλθεν και εθεασατο τελωνην ονοματι λευιν καθημ ενον επι το τελωνιον και ειπεν αυτω ακολουθει μοι 5:28 και καταλιπων παντα αναστασ ηκολουθει αυτω 5:29 και εποιησεν δοχην μεγαλην λευισ αυτω εν τη οικια αυτου και ην οχ λοσ πολυσ τελωνων και αλλων οι ησαν μετ αυτων κατακειμενοι 5:30 και εγογγυζον οι φαρισαιοι και οι γραμματεισ αυτων προσ τουσ μαθη τασ αυτου λεγοντεσ δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιετε και πινετε 5:31 και αποκριθεισ [ο] ο ιησουσ ειπεν προσ αυτουσ ου χρειαν εχουσι ν οι υγιαινοντεσ ιατρου αλλα οι κακωσ εχοντεσ 5:32 ουκ εληλυθα καλεσαι δικαιουσ αλλα αμαρτωλουσ εισ μετανοιαν 5:33 οι δε ειπαν προσ αυτον οι μαθηται ιωαννου νηστευουσιν πυκνα και δεησεισ ποιουνται ομοιωσ και οι των φαρισαιων οι δε σοι εσθιουσιν και π ινουσιν 5:34 ο δε ιησουσ ειπεν προσ αυτουσ μη δυνασθε τουσ υιουσ του νυμφωνο σ εν ω ο νυμφιοσ μετ αυτων εστιν ποιησαι νηστευσαι 5:35 ελευσονται δε ημεραι και οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιοσ τοτε νησ τευσουσιν εν εκειναισ ταισ ημεραισ 5:36 ελεγεν δε και παραβολην προσ αυτουσ οτι ουδεισ επιβλημα απο ιματ ιου καινου σχισασ επιβαλλει επι ιματιον παλαιον ει δε μη γε και το καινο ν σχισει και τω παλαιω ου συμφωνησει το επιβλημα το απο του καινου

19 5:37 και ουδεισ βαλλει οινον νεον εισ ασκουσ παλαιουσ ει δε μη γε ρηξει ο οινοσ ο νεοσ τουσ ασκουσ και αυτοσ εκχυθησεται και οι ασκοι απολου νται 5:38 αλλα οινον νεον εισ ασκουσ καινουσ βλητεον 5:39 [ουδεισ [και ] ουδεισ πιων παλαιον θελει νεον λεγει γαρ ο παλαιο σ χρηστοσ εστιν] εστιν 6:1 εγενετο δε εν σαββατω διαπορευεσθαι αυτον δια σποριμων και ετιλλ ον οι μαθηται αυτου και ησθιον τουσ σταχυασ ψωχοντεσ ταισ χερσιν 6:2 τινεσ δε των φαρισαιων ειπαν τι ποιειτε ο ουκ εξεστιν τοισ σαββασιν 6:3 και αποκριθεισ προσ αυτουσ ειπεν [ο] ο ιησουσ ουδε τουτο ανεγνω τε ο εποιησεν δαυιδ οτε επεινασεν αυτοσ και οι μετ αυτου [οντεσ] 6:4 [ωσ] εισηλθεν εισ τον οικον του θεου και τουσ αρτουσ τησ προθεσεωσ λαβων εφαγεν και εδωκεν τοισ μετ αυτου ουσ ουκ εξεστιν φαγειν ει μη μο νουσ τουσ ιερεισ 6:5 και ελεγεν αυτοισ κυριοσ εστιν του σαββατου ο υιοσ του ανθρωπου 6:6 εγενετο δε εν ετερω σαββατω εισελθειν αυτον εισ την συναγωγην και δ ιδασκειν και ην ανθρωποσ εκει και η χειρ αυτου η δεξια ην ξηρα 6:7 παρετηρουντο δε αυτον οι γραμματεισ και οι φαρισαιοι ει εν τω σαββ ατω θεραπευει ινα ευρωσιν κατηγορειν αυτου 6:8 αυτοσ δε ηδει τουσ διαλογισμουσ αυτων ειπεν δε τω ανδρι τω ξηραν ε χοντι την χειρα εγειρε και στηθι εισ το μεσον και αναστασ εστη 6:9 ειπεν δε [ο] ο ιησουσ προσ αυτουσ επερωτω υμασ ει εξεστιν τω σαβ βατω αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η απολεσαι 6:10 και περιβλεψαμενοσ παντασ αυτουσ ειπεν αυτω εκτεινον την χειρα σου ο δε εποιησεν και απεκατεσταθη η χειρ αυτου 6:11 αυτοι δε επλησθησαν ανοιασ και διελαλουν προσ αλληλουσ τι αν πο ιησαιεν τω ιησου 6:12 εγενετο δε εν ταισ ημεραισ ταυταισ εξελθειν αυτον εισ το οροσ προσ ευξασθαι και ην διανυκτερευων εν τη προσευχη του θεου

20 6:13 και οτε εγενετο ημερα προσεφωνησεν τουσ μαθητασ αυτου και εκλεξ αμενοσ απ αυτων δωδεκα ουσ και αποστολουσ ωνομασεν 6:14 σιμωνα ον και ωνομασεν πετρον και ανδρεαν τον αδελφον αυτου και ιακωβον και ιωαννην και φιλιππον και βαρθολομαιον 6:15 και μαθθαιον και θωμαν [και] και ιακωβον αλφαιου και σιμωνα τ ον καλουμενον ζηλωτην 6:16 και ιουδαν ιακωβου και ιουδαν ισκαριωθ οσ εγενετο προδοτησ 6:17 και καταβασ μετ αυτων εστη επι τοπου πεδινου και οχλοσ πολυσ μα θητων αυτου και πληθοσ πολυ του λαου απο πασησ τησ ιουδαιασ και ιερ ουσαλημ και τησ παραλιου τυρου και σιδωνοσ [6:18] οι ηλθον ακουσαι α υτου και ιαθηναι απο των νοσων αυτων 6:18 και οι ενοχλουμενοι απο πνευματων ακαθαρτων εθεραπευοντο 6:19 και πασ ο οχλοσ εζητουν απτεσθαι αυτου οτι δυναμισ παρ αυτου εξ ηρχετο και ιατο παντασ 6:20 και αυτοσ επαρασ τουσ οφθαλμουσ αυτου εισ τουσ μαθητασ αυτου ελεγεν μακαριοι οι πτωχοι οτι υμετερα εστιν η βασιλεια του θεου 6:21 μακαριοι οι πεινωντεσ νυν οτι χορτασθησεσθε μακαριοι οι κλαιοντε σ νυν οτι γελασετε 6:22 μακαριοι εστε οταν μισησωσιν υμασ οι ανθρωποι και οταν αφορισω σιν υμασ και ονειδισωσιν και εκβαλωσιν το ονομα υμων ωσ πονηρον ενε κα του υιου του ανθρωπου 6:23 χαρητε εν εκεινη τη ημερα και σκιρτησατε ιδου γαρ ο μισθοσ υμων π ολυσ εν τω ουρανω κατα τα αυτα γαρ εποιουν τοισ προφηταισ οι πατερεσ αυτων 6:24 πλην ουαι υμιν τοισ πλουσιοισ οτι απεχετε την παρακλησιν υμων 6:25 ουαι υμιν οι εμπεπλησμενοι νυν οτι πεινασετε ουαι οι γελωντεσ νυν οτι πενθησετε και κλαυσετε 6:26 ουαι οταν καλωσ υμασ υμασ καλωσ ειπωσιν παντεσ οι ανθρωποι κατα τα αυτα γαρ εποιουν τοισ ψευδοπροφηταισ οι πατερεσ αυτων

21 6:27 αλλα υμιν λεγω τοισ ακουουσιν αγαπατε τουσ εχθρουσ υμων καλωσ ποιειτε τοισ μισουσιν υμασ 6:28 ευλογειτε τουσ καταρωμενουσ υμασ προσευχεσθε περι των επηρεαζο ντων υμασ 6:29 τω τυπτοντι σε επι την σιαγονα παρεχε και την αλλην και απο του αι ροντοσ σου το ιματιον και τον χιτωνα μη κωλυσησ 6:30 παντι αιτουντι σε διδου και απο του αιροντοσ τα σα μη απαιτει 6:31 και καθωσ θελετε ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι ποιειτε αυτοισ ομοι ωσ 6:32 και ει αγαπατε τουσ αγαπωντασ υμασ ποια υμιν χαρισ εστιν και γαρ οι αμαρτωλοι τουσ αγαπωντασ αυτουσ αγαπωσιν 6:33 και [γαρ] εαν αγαθοποιητε τουσ αγαθοποιουντασ υμασ ποια υμιν χα ρισ εστιν και οι αμαρτωλοι το αυτο ποιουσιν 6:34 και εαν δανισητε παρ ων ελπιζετε λαβειν ποια υμιν χαρισ [εστιν] και αμαρτωλοι αμαρτωλοισ δανιζουσιν ινα απολαβωσιν τα ισα 6:35 πλην αγαπατε τουσ εχθρουσ υμων και αγαθοποιειτε και δανιζετε μηδ εν απελπιζοντεσ και εσται ο μισθοσ υμων πολυσ και εσεσθε υιοι υψιστου οτι αυτοσ χρηστοσ εστιν επι τουσ αχαριστουσ και πονηρουσ 6:36 γινεσθε οικτιρμονεσ καθωσ [και] ο πατηρ υμων οικτιρμων εστιν 6:37 και μη κρινετε και ου μη κριθητε και μη καταδικαζετε και ου μη κατ αδικασθητε απολυετε και απολυθησεσθε 6:38 διδοτε και δοθησεται υμιν μετρον καλον πεπιεσμενον σεσαλευμενον υπερεκχυννομενον δωσουσιν εισ τον κολπον υμων ω γαρ μετρω μετρειτε αντιμετρηθησεται υμιν 6:39 ειπεν δε και παραβολην αυτοισ μητι δυναται τυφλοσ τυφλον οδηγειν ουχι αμφοτεροι εισ βοθυνον εμπεσουνται 6:40 ουκ εστιν μαθητησ υπερ τον διδασκαλον κατηρτισμενοσ δε πασ εστα ι ωσ ο διδασκαλοσ αυτου

22 6:41 τι δε βλεπεισ το καρφοσ το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε δο κον την εν τω ιδιω οφθαλμω ου κατανοεισ 6:42 πωσ δυνασαι λεγειν τω αδελφω σου αδελφε αφεσ εκβαλω το καρφοσ τ ο εν τω οφθαλμω σου αυτοσ την εν τω οφθαλμω σου δοκον ου βλεπων υπο κριτα εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου και τοτε διαβλεψει σ το καρφοσ το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου εκβαλειν 6:43 ου γαρ εστιν δενδρον καλον ποιουν καρπον σαπρον ουδε παλιν δενδρ ον σαπρον ποιουν καρπον καλον 6:44 εκαστον γαρ δενδρον εκ του ιδιου καρπου γινωσκεται ου γαρ εξ ακαν θων συλλεγουσιν συκα ουδε εκ βατου σταφυλην τρυγωσιν 6:45 ο αγαθοσ ανθρωποσ εκ του αγαθου θησαυρου τησ καρδιασ προφερει το αγαθον και ο πονηροσ εκ του πονηρου προφερει το πονηρον εκ γαρ περ ισσευματοσ καρδιασ λαλει το στομα αυτου 6:46 τι δε με καλειτε κυριε κυριε και ου ποιειτε α λεγω 6:47 πασ ο ερχομενοσ προσ με και ακουων μου των λογων και ποιων αυτο υσ υποδειξω υμιν τινι εστιν ομοιοσ 6:48 ομοιοσ εστιν ανθρωπω οικοδομουντι οικιαν οσ εσκαψεν και εβαθυνε ν και εθηκεν θεμελιον επι την πετραν πλημμυρησ δε γενομενησ προσερηξ εν ο ποταμοσ τη οικια εκεινη και ουκ ισχυσεν σαλευσαι αυτην δια το κα λωσ οικοδομησθαι αυτην 6:49 ο δε ακουσασ και μη ποιησασ ομοιοσ εστιν ανθρωπω οικοδομησαντι οικιαν επι την γην χωρισ θεμελιου η προσερηξεν ο ποταμοσ και ευθυσ σ υνεπεσεν και εγενετο το ρηγμα τησ οικιασ εκεινησ μεγα 7:1 επειδη επληρωσεν παντα τα ρηματα αυτου εισ τασ ακοασ του λαου ει σηλθεν εισ καφαρναουμ 7:2 εκατονταρχου δε τινοσ δουλοσ κακωσ εχων ημελλεν τελευταν οσ ην αυτω εντιμοσ 7:3 ακουσασ δε περι του ιησου απεστειλεν προσ αυτον πρεσβυτερουσ των ιουδαιων ερωτων αυτον οπωσ ελθων διασωση τον δουλον αυτου

23 7:4 οι δε παραγενομενοι προσ τον ιησουν παρεκαλουν αυτον σπουδαιωσ λεγοντεσ οτι αξιοσ εστιν ω παρεξη τουτο 7:5 αγαπα γαρ το εθνοσ ημων και την συναγωγην αυτοσ ωκοδομησεν ημιν 7:6 ο δε ιησουσ επορευετο συν αυτοισ ηδη δε αυτου ου μακραν απεχοντο σ απο τησ οικιασ επεμψεν φιλουσ ο εκατονταρχησ λεγων αυτω κυριε μη σ κυλλου ου γαρ ικανοσ ειμι ινα υπο την στεγην μου εισελθησ 7:7 διο ουδε εμαυτον ηξιωσα προσ σε ελθειν αλλα ειπε λογω και ιαθητω ο παισ μου 7:8 και γαρ εγω ανθρωποσ ειμι υπο εξουσιαν τασσομενοσ εχων υπ εμαυτο ν στρατιωτασ και λεγω τουτω πορευθητι και πορευεται και αλλω ερχου κ αι ερχεται και τω δουλω μου ποιησον τουτο και ποιει 7:9 ακουσασ δε ταυτα ο ιησουσ εθαυμασεν αυτον και στραφεισ τω ακολο υθουντι αυτω οχλω ειπεν λεγω υμιν ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτην πιστιν ε υρον 7:10 και υποστρεψαντεσ εισ τον οικον οι πεμφθεντεσ ευρον τον δουλον υγ ιαινοντα 7:11 και εγενετο εν τω εξησ επορευθη εισ πολιν καλουμενην ναιν και συν επορευοντο αυτω οι μαθηται αυτου και οχλοσ πολυσ 7:12 ωσ δε ηγγισεν τη πυλη τησ πολεωσ και ιδου εξεκομιζετο τεθνηκωσ μο νογενησ υιοσ τη μητρι αυτου και αυτη ην χηρα και οχλοσ τησ πολεωσ ικ ανοσ ην συν αυτη 7:13 και ιδων αυτην ο κυριοσ εσπλαγχνισθη επ αυτη και ειπεν αυτη μη κλ αιε 7:14 και προσελθων ηψατο τησ σορου οι δε βασταζοντεσ εστησαν και ειπ εν νεανισκε σοι λεγω εγερθητι 7:15 και ανεκαθισεν ο νεκροσ και ηρξατο λαλειν και εδωκεν αυτον τη μη τρι αυτου 7:16 ελαβεν δε φοβοσ παντασ και εδοξαζον τον θεον λεγοντεσ οτι προφητ ησ μεγασ ηγερθη εν ημιν και οτι επεσκεψατο ο θεοσ τον λαον αυτου

24 7:17 και εξηλθεν ο λογοσ ουτοσ εν ολη τη ιουδαια περι αυτου και παση τ η περιχωρω 7:18 και απηγγειλαν ιωαννη οι μαθηται αυτου περι παντων τουτων 7:19 και προσκαλεσαμενοσ δυο τινασ των μαθητων αυτου ο ιωαννησ επε μψεν προσ τον κυριον λεγων συ ει ο ερχομενοσ η ετερον αλλον προσδ οκωμεν 7:20 παραγενομενοι δε προσ αυτον οι ανδρεσ ειπαν ιωαννησ ο βαπτιστησ απεστειλεν ημασ προσ σε λεγων συ ει ο ερχομενοσ η αλλον προσδοκωμεν 7:21 εν εκεινη τη ωρα εθεραπευσεν πολλουσ απο νοσων και μαστιγων και πνευματων πονηρων και τυφλοισ πολλοισ εχαρισατο βλεπειν 7:22 και αποκριθεισ ειπεν αυτοισ πορευθεντεσ απαγγειλατε ιωαννη α ειδε τε και ηκουσατε τυφλοι αναβλεπουσιν χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαρ ιζονται και κωφοι ακουουσιν νεκροι εγειρονται πτωχοι ευαγγελιζονται 7:23 και μακαριοσ εστιν οσ εαν μη σκανδαλισθη εν εμοι 7:24 απελθοντων δε των αγγελων ιωαννου ηρξατο λεγειν προσ τουσ οχλου σ περι ιωαννου τι εξηλθατε εισ την ερημον θεασασθαι καλαμον υπο ανεμ ου σαλευομενον 7:25 αλλα τι εξηλθατε ιδειν ανθρωπον εν μαλακοισ ιματιοισ ημφιεσμενον ιδου οι εν ιματισμω ενδοξω και τρυφη υπαρχοντεσ εν τοισ βασιλειοισ εισ ιν 7:26 αλλα τι εξηλθατε ιδειν προφητην ναι λεγω υμιν και περισσοτερον πρ οφητου 7:27 ουτοσ εστιν περι ου γεγραπται ιδου αποστελλω τον αγγελον μου προ προσωπου σου οσ κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου 7:28 λεγω υμιν μειζων εν γεννητοισ γυναικων ιωαννου ουδεισ εστιν ο δε μ ικροτεροσ εν τη βασιλεια του θεου μειζων αυτου εστιν 7:29 και πασ ο λαοσ ακουσασ και οι τελωναι εδικαιωσαν τον θεον βαπτισ θεντεσ το βαπτισμα ιωαννου

25 7:30 οι δε φαρισαιοι και οι νομικοι την βουλην του θεου ηθετησαν εισ εα υτουσ μη βαπτισθεντεσ υπ αυτου 7:31 τινι ουν ομοιωσω τουσ ανθρωπουσ τησ γενεασ ταυτησ και τινι εισιν ομοιοι 7:32 ομοιοι εισιν παιδιοισ τοισ εν αγορα καθημενοισ και προσφωνουσιν α λληλοισ α λεγει ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε εθρηνησαμεν και ο υκ εκλαυσατε 7:33 εληλυθεν γαρ ιωαννησ ο βαπτιστησ μη εσθιων αρτον μητε πινων οιν ον και λεγετε δαιμονιον εχει 7:34 εληλυθεν ο υιοσ του ανθρωπου εσθιων και πινων και λεγετε ιδου ανθ ρωποσ φαγοσ και οινοποτησ φιλοσ τελωνων και αμαρτωλων 7:35 και εδικαιωθη η σοφια απο παντων των τεκνων αυτησ 7:36 ηρωτα δε τισ αυτον των φαρισαιων ινα φαγη μετ αυτου και εισελθων εισ τον οικον του φαρισαιου κατεκλιθη 7:37 και ιδου γυνη ητισ ην εν τη πολει αμαρτωλοσ και επιγνουσα οτι κατ ακειται εν τη οικια του φαρισαιου κομισασα αλαβαστρον μυρου 7:38 και στασα οπισω παρα τουσ ποδασ αυτου κλαιουσα τοισ δακρυσιν ηρξατο βρεχειν τουσ ποδασ αυτου και ταισ θριξιν τησ κεφαλησ αυτησ εξ εμασσεν και κατεφιλει τουσ ποδασ αυτου και ηλειφεν τω μυρω 7:39 ιδων δε ο φαρισαιοσ ο καλεσασ αυτον ειπεν εν εαυτω λεγων ουτοσ ει ην [ο] προφητησ εγινωσκεν αν τισ και ποταπη η γυνη ητισ απτεται αυτ ου οτι αμαρτωλοσ εστιν 7:40 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν προσ αυτον σιμων εχω σοι τι ειπειν ο δε διδασκαλε ειπε φησιν 7:41 δυο χρεοφειλεται ησαν δανιστη τινι ο εισ ωφειλεν δηναρια πεντακοσ ια ο δε ετεροσ πεντηκοντα 7:42 μη εχοντων αυτων αποδουναι αμφοτεροισ εχαρισατο τισ ουν αυτων πλειον αγαπησει αυτον

26 7:43 αποκριθεισ σιμων ειπεν υπολαμβανω οτι ω το πλειον εχαρισατο ο δε ειπεν αυτω ορθωσ εκρινασ 7:44 και στραφεισ προσ την γυναικα τω σιμωνι εφη βλεπεισ ταυτην την γυ ναικα εισηλθον σου εισ την οικιαν υδωρ μοι επι ποδασ ουκ εδωκασ αυτη δε τοισ δακρυσιν εβρεξεν μου τουσ ποδασ και ταισ θριξιν αυτησ εξεμαξε ν 7:45 φιλημα μοι ουκ εδωκασ αυτη δε αφ ησ εισηλθον ου διελιπεν καταφιλ ουσα μου τουσ ποδασ 7:46 ελαιω την κεφαλην μου ουκ ηλειψασ αυτη δε μυρω ηλειψεν τουσ ποδ ασ μου 7:47 ου χαριν λεγω σοι αφεωνται αι αμαρτιαι αυτησ αι πολλαι οτι ηγαπη σεν πολυ ω δε ολιγον αφιεται ολιγον αγαπα 7:48 ειπεν δε αυτη αφεωνται σου αι αμαρτιαι 7:49 και ηρξαντο οι συνανακειμενοι λεγειν εν εαυτοισ τισ ουτοσ εστιν οσ και αμαρτιασ αφιησιν 7:50 ειπεν δε προσ την γυναικα η πιστισ σου σεσωκεν σε πορευου εισ ειρη νην 8:1 και εγενετο εν τω καθεξησ και αυτοσ διωδευεν κατα πολιν και κωμην κηρυσσων και ευαγγελιζομενοσ την βασιλειαν του θεου και οι δωδεκα συ ν αυτω 8:2 και γυναικεσ τινεσ αι ησαν τεθεραπευμεναι απο πνευματων πονηρων και ασθενειων μαρια η καλουμενη μαγδαληνη αφ ησ δαιμονια επτα εξελ ηλυθει 8:3 και ιωαννα γυνη χουζα επιτροπου ηρωδου και σουσαννα και ετεραι π ολλαι αιτινεσ διηκονουν αυτοισ εκ των υπαρχοντων αυταισ 8:4 συνιοντοσ δε οχλου πολλου και των κατα πολιν επιπορευομενων προσ αυτον ειπεν δια παραβολησ 8:5 εξηλθεν ο σπειρων του σπειραι τον σπορον αυτου και εν τω σπειρειν α υτον ο μεν επεσεν παρα την οδον και κατεπατηθη και τα πετεινα του ουρ ανου κατεφαγεν αυτο

27 8:6 και ετερον κατεπεσεν επι την πετραν και φυεν εξηρανθη δια το μη εχει ν ικμαδα 8:7 και ετερον επεσεν εν μεσω των ακανθων και συμφυεισαι αι ακανθαι α πεπνιξαν αυτο 8:8 και ετερον επεσεν εισ την γην την αγαθην και φυεν εποιησεν καρπον ε κατονταπλασιονα ταυτα λεγων εφωνει ο εχων ωτα ακουειν ακουετω 8:9 επηρωτων δε αυτον οι μαθηται αυτου τισ αυτη ειη η παραβολη 8:10 ο δε ειπεν υμιν δεδοται γνωναι τα μυστηρια τησ βασιλειασ του θεου τοισ δε λοιποισ εν παραβολαισ ινα βλεποντεσ μη βλεπωσιν και ακουοντε σ μη συνιωσιν 8:11 εστιν δε αυτη η παραβολη ο σποροσ εστιν ο λογοσ του θεου 8:12 οι δε παρα την οδον εισιν οι ακουσαντεσ ειτα ερχεται ο διαβολοσ κα ι αιρει τον λογον απο τησ καρδιασ αυτων ινα μη πιστευσαντεσ σωθωσιν 8:13 οι δε επι τησ πετρασ οι οταν ακουσωσιν μετα χαρασ δεχονται τον λο γον και ουτοι ριζαν ουκ εχουσιν οι προσ καιρον πιστευουσιν και εν καιρ ω πειρασμου αφιστανται 8:14 το δε εισ τασ ακανθασ πεσον ουτοι εισιν οι ακουσαντεσ και υπο μερι μνων και πλουτου και ηδονων του βιου πορευομενοι συμπνιγονται και ου τελεσφορουσιν 8:15 το δε εν τη καλη γη ουτοι εισιν οιτινεσ εν καρδια καλη και αγαθη ακ ουσαντεσ τον λογον κατεχουσιν και καρποφορουσιν εν υπομονη 8:16 ουδεισ δε λυχνον αψασ καλυπτει αυτον σκευει η υποκατω κλινησ τι θησιν αλλ επι λυχνιασ τιθησιν ινα οι εισπορευομενοι βλεπωσιν το φωσ 8:17 ου γαρ εστιν κρυπτον ο ου φανερον γενησεται ουδε αποκρυφον ο ου μ η γνωσθη και εισ φανερον ελθη 8:18 βλεπετε ουν πωσ ακουετε οσ αν γαρ εχη δοθησεται αυτω και οσ αν μ η εχη και ο δοκει εχειν αρθησεται απ αυτου 8:19 παρεγενετο δε προσ αυτον η μητηρ και οι αδελφοι αυτου και ουκ ηδυ ναντο συντυχειν αυτω δια τον οχλον

28 8:20 απηγγελη δε αυτω η μητηρ σου και οι αδελφοι σου εστηκασιν εξω ιδε ιν θελοντεσ σε 8:21 ο δε αποκριθεισ ειπεν προσ αυτουσ μητηρ μου και αδελφοι μου ουτοι εισιν οι τον λογον του θεου ακουοντεσ και ποιουντεσ 8:22 εγενετο δε εν μια των ημερων και αυτοσ ενεβη εισ πλοιον και οι μαθη ται αυτου και ειπεν προσ αυτουσ διελθωμεν εισ το περαν τησ λιμνησ και ανηχθησαν 8:23 πλεοντων δε αυτων αφυπνωσεν και κατεβη λαιλαψ ανεμου εισ την λι μνην και συνεπληρουντο και εκινδυνευον 8:24 προσελθοντεσ δε διηγειραν αυτον λεγοντεσ επιστατα επιστατα απολλ υμεθα ο δε διεγερθεισ επετιμησεν τω ανεμω και τω κλυδωνι του υδατοσ κ αι επαυσαντο και εγενετο γαληνη 8:25 ειπεν δε αυτοισ που η πιστισ υμων φοβηθεντεσ δε εθαυμασαν λεγοντε σ προσ αλληλουσ τισ αρα ουτοσ εστιν οτι και τοισ ανεμοισ επιτασσει και τω υδατι και υπακουουσιν αυτω 8:26 και κατεπλευσαν εισ την χωραν των γερασηνων ητισ εστιν αντιπερ α τησ γαλιλαιασ 8:27 εξελθοντι δε αυτω επι την γην υπηντησεν ανηρ τισ εκ τησ πολεωσ εχ ων δαιμονια και χρονω ικανω ουκ ενεδυσατο ιματιον και εν οικια ουκ εμ ενεν αλλ εν τοισ μνημασιν 8:28 ιδων δε τον ιησουν ανακραξασ προσεπεσεν αυτω και φωνη μεγαλη ει πεν τι εμοι και σοι ιησου υιε [του θεου] του θεου του υψιστου δεομαι σ ου μη με βασανισησ 8:29 παρηγγελλεν παρηγγειλεν γαρ τω πνευματι τω ακαθαρτω εξελθειν απο του ανθρωπου πολλοισ γαρ χρονοισ συνηρπακει αυτον και εδεσμευε το αλυσεσιν και πεδαισ φυλασσομενοσ και διαρρησσων τα δεσμα ηλαυν ετο απο υπο του δαιμονιου εισ τασ ερημουσ 8:30 επηρωτησεν δε αυτον ο ιησουσ τι σοι ονομα εστιν ο δε ειπεν λεγιων ο τι εισηλθεν δαιμονια πολλα εισ αυτον 8:31 και παρεκαλουν αυτον ινα μη επιταξη αυτοισ εισ την αβυσσον απελ θειν

29 8:32 ην δε εκει αγελη χοιρων ικανων βοσκομενη εν τω ορει και παρεκαλε σαν αυτον ινα επιτρεψη αυτοισ εισ εκεινουσ εισελθειν και επετρεψεν αυτ οισ 8:33 εξελθοντα δε τα δαιμονια απο του ανθρωπου εισηλθον εισ τουσ χοιρ ουσ και ωρμησεν η αγελη κατα του κρημνου εισ την λιμνην και απεπνιγη 8:34 ιδοντεσ δε οι βοσκοντεσ το γεγονοσ εφυγον και απηγγειλαν εισ την πο λιν και εισ τουσ αγρουσ 8:35 εξηλθον δε ιδειν το γεγονοσ και ηλθον προσ τον ιησουν και ευρον κα θημενον τον ανθρωπον αφ ου τα δαιμονια εξηλθεν ιματισμενον και σωφρ ονουντα παρα τουσ ποδασ [του] του ιησου και εφοβηθησαν 8:36 απηγγειλαν δε αυτοισ οι ιδοντεσ πωσ εσωθη ο δαιμονισθεισ 8:37 και ηρωτησεν αυτον απαν το πληθοσ τησ περιχωρου των γερασηνων απελθειν απ αυτων οτι φοβω μεγαλω συνειχοντο αυτοσ δε εμβασ εισ πλ οιον υπεστρεψεν 8:38 εδειτο δε αυτου ο ανηρ αφ ου εξεληλυθει τα δαιμονια ειναι συν αυτω απελυσεν δε αυτον λεγων 8:39 υποστρεφε εισ τον οικον σου και διηγου οσα σοι εποιησεν ο θεοσ και απηλθεν καθ ολην την πολιν κηρυσσων οσα εποιησεν αυτω ο ιησουσ 8:40 εν δε τω υποστρεφειν τον ιησουν απεδεξατο αυτον ο οχλοσ ησαν γαρ παντεσ προσδοκωντεσ αυτον 8:41 και ιδου ηλθεν ανηρ ω ονομα ιαιροσ και ουτοσ αρχων τησ συναγωγη σ υπηρχεν και πεσων παρα τουσ ποδασ [του] ιησου παρεκαλει αυτον ε ισελθειν εισ τον οικον αυτου 8:42 οτι θυγατηρ μονογενησ ην αυτω ωσ ετων δωδεκα και αυτη απεθνησκ εν εν δε τω υπαγειν αυτον οι οχλοι συνεπνιγον αυτον 8:43 και γυνη ουσα εν ρυσει αιματοσ απο ετων δωδεκα ητισ [ιατροισ πρ οσαναλωσασα ολον τον βιον ] ουκ ισχυσεν απ ουδενοσ θεραπευθηναι 8:44 προσελθουσα οπισθεν ηψατο του κρασπεδου του ιματιου αυτου και παραχρημα εστη η ρυσισ του αιματοσ αυτησ

30 8:45 και ειπεν ο ιησουσ τισ ο αψαμενοσ μου αρνουμενων δε παντων ειπεν ο πετροσ επιστατα οι οχλοι συνεχουσιν σε και αποθλιβουσιν 8:46 ο δε ιησουσ ειπεν ηψατο μου τισ εγω γαρ εγνων δυναμιν εξεληλυθυια ν απ εμου 8:47 ιδουσα δε η γυνη οτι ουκ ελαθεν τρεμουσα ηλθεν και προσπεσουσα αυτω δι ην αιτιαν ηψατο αυτου απηγγειλεν ενωπιον παντοσ του λαου και ωσ ιαθη παραχρημα 8:48 ο δε ειπεν αυτη θυγατηρ η πιστισ σου σεσωκεν σε πορευου εισ ειρην ην 8:49 ετι αυτου λαλουντοσ ερχεται τισ παρα του αρχισυναγωγου λεγων οτι τεθνηκεν η θυγατηρ σου μηκετι σκυλλε τον διδασκαλον 8:50 ο δε ιησουσ ακουσασ απεκριθη αυτω μη φοβου μονον πιστευσον και σωθησεται 8:51 ελθων δε εισ την οικιαν ουκ αφηκεν εισελθειν τινα συν αυτω ει μη πε τρον και ιωαννην και ιακωβον και τον πατερα τησ παιδοσ και την μητερ α 8:52 εκλαιον δε παντεσ και εκοπτοντο αυτην ο δε ειπεν μη κλαιετε ου γαρ απεθανεν αλλα καθευδει 8:53 και κατεγελων αυτου ειδοτεσ οτι απεθανεν 8:54 αυτοσ δε κρατησασ τησ χειροσ αυτησ εφωνησεν λεγων η παισ εγειρε 8:55 και επεστρεψεν το πνευμα αυτησ και ανεστη παραχρημα και διεταξε ν αυτη δοθηναι φαγειν 8:56 και εξεστησαν οι γονεισ αυτησ ο δε παρηγγειλεν αυτοισ μηδενι ειπει ν το γεγονοσ 9:1 συγκαλεσαμενοσ δε τουσ δωδεκα εδωκεν αυτοισ δυναμιν και εξουσια ν επι παντα τα δαιμονια και νοσουσ θεραπευειν 9:2 και απεστειλεν αυτουσ κηρυσσειν την βασιλειαν του θεου και ιασθαι [τουσ ασθενεισ ]

31 9:3 και ειπεν προσ αυτουσ μηδεν αιρετε εισ την οδον μητε ραβδον μητε π ηραν μητε αρτον μητε αργυριον μητε [ανα ] δυο χιτωνασ εχειν 9:4 και εισ ην αν οικιαν εισελθητε εκει μενετε και εκειθεν εξερχεσθε 9:5 και οσοι αν μη δεχωνται υμασ εξερχομενοι απο τησ πολεωσ εκεινησ τ ον κονιορτον απο των ποδων υμων αποτινασσετε εισ μαρτυριον επ αυτου σ 9:6 εξερχομενοι δε διηρχοντο κατα τασ κωμασ ευαγγελιζομενοι και θεραπ ευοντεσ πανταχου 9:7 ηκουσεν δε ηρωδησ ο τετρααρχησ τα γινομενα παντα και διηπορει δια το λεγεσθαι υπο τινων οτι ιωαννησ ηγερθη εκ νεκρων 9:8 υπο τινων δε οτι ηλιασ εφανη αλλων δε οτι προφητησ τισ των αρχαιων ανεστη 9:9 ειπεν δε [ο] ηρωδησ ιωαννην εγω απεκεφαλισα τισ δε εστιν ουτοσ π ερι ου ακουω τοιαυτα και εζητει ιδειν αυτον 9:10 και υποστρεψαντεσ οι αποστολοι διηγησαντο αυτω οσα εποιησαν κα ι παραλαβων αυτουσ υπεχωρησεν κατ ιδιαν εισ πολιν καλουμενην βηθσ αιδα 9:11 οι δε οχλοι γνοντεσ ηκολουθησαν αυτω και αποδεξαμενοσ αυτουσ ε λαλει αυτοισ περι τησ βασιλειασ του θεου και τουσ χρειαν εχοντασ θερα πειασ ιατο 9:12 η δε ημερα ηρξατο κλινειν προσελθοντεσ δε οι δωδεκα ειπαν αυτω α πολυσον τον οχλον ινα πορευθεντεσ εισ τασ κυκλω κωμασ και αγρουσ κ αταλυσωσιν και ευρωσιν επισιτισμον οτι ωδε εν ερημω τοπω εσμεν 9:13 ειπεν δε προσ αυτουσ δοτε αυτοισ φαγειν υμεισ υμεισ φαγειν οι δε ειπαν ουκ εισιν ημιν πλειον η αρτοι πεντε και ιχθυεσ δυο ει μητι πορευθε ντεσ ημεισ αγορασωμεν εισ παντα τον λαον τουτον βρωματα 9:14 ησαν γαρ ωσει ανδρεσ πεντακισχιλιοι ειπεν δε προσ τουσ μαθητασ α υτου κατακλινατε αυτουσ κλισιασ ωσει [ωσει] ανα πεντηκοντα 9:15 και εποιησαν ουτωσ και κατεκλιναν απαντασ

32 9:16 λαβων δε τουσ πεντε αρτουσ και τουσ δυο ιχθυασ αναβλεψασ εισ το ν ουρανον ευλογησεν αυτουσ και κατεκλασεν και εδιδου τοισ μαθηταισ παραθειναι τω οχλω 9:17 και εφαγον και εχορτασθησαν παντεσ και ηρθη το περισσευσαν αυτ οισ κλασματων κοφινοι δωδεκα 9:18 και εγενετο εν τω ειναι αυτον προσευχομενον κατα μονασ συνησαν αυτω οι μαθηται και επηρωτησεν αυτουσ λεγων τινα με οι οχλοι λεγουσι ν λεγουσιν οι οχλοι ειναι 9:19 οι δε αποκριθεντεσ ειπαν ιωαννην τον βαπτιστην αλλοι δε ηλιαν αλλ οι δε οτι προφητησ τισ των αρχαιων ανεστη 9:20 ειπεν δε αυτοισ υμεισ δε τινα με λεγετε ειναι πετροσ δε αποκριθεισ ει πεν τον χριστον του θεου 9:21 ο δε επιτιμησασ αυτοισ παρηγγειλεν μηδενι λεγειν τουτο 9:22 ειπων οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και αποδοκιμασθ ηναι απο των πρεσβυτερων και αρχιερεων και γραμματεων και αποκτανθ ηναι και τη τριτη ημερα εγερθηναι 9:23 ελεγεν δε προσ παντασ ει τισ θελει οπισω μου ερχεσθαι αρνησασθω ε αυτον και αρατω τον σταυρον αυτου καθ ημεραν και ακολουθειτω μοι 9:24 οσ γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην οσ δ αν απο λεση την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ουτοσ σωσει αυτην 9:25 τι γαρ ωφελειται ανθρωποσ κερδησασ τον κοσμον ολον εαυτον δε απ ολεσασ η ζημιωθεισ 9:26 οσ γαρ αν επαισχυνθη με και τουσ εμουσ λογουσ τουτον ο υιοσ του ανθρωπου επαισχυνθησεται οταν ελθη εν τη δοξη αυτου και του πατροσ και των αγιων αγγελων 9:27 λεγω δε υμιν αληθωσ εισιν τινεσ των αυτου εστηκοτων οι ου μη γευσ ωνται θανατου εωσ αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου 9:28 εγενετο δε μετα τουσ λογουσ τουτουσ ωσει ημεραι οκτω [και] παρ αλαβων πετρον και ιωαννην και ιακωβον ανεβη εισ το οροσ προσευξασθ αι

33 9:29 και εγενετο εν τω προσευχεσθαι αυτον το ειδοσ του προσωπου αυτου ετερον και ο ιματισμοσ αυτου λευκοσ εξαστραπτων 9:30 και ιδου ανδρεσ δυο συνελαλουν αυτω οιτινεσ ησαν μωυσησ και ηλι ασ 9:31 οι οφθεντεσ εν δοξη ελεγον την εξοδον αυτου ην ημελλεν πληρουν εν ιερουσαλημ 9:32 ο δε πετροσ και οι συν αυτω ησαν βεβαρημενοι υπνω διαγρηγορησαν τεσ δε ειδον την δοξαν αυτου και τουσ δυο ανδρασ τουσ συνεστωτασ αυτ ω 9:33 και εγενετο εν τω διαχωριζεσθαι αυτουσ απ αυτου ειπεν ο πετροσ πρ οσ τον ιησουν επιστατα καλον εστιν ημασ ωδε ειναι και ποιησωμεν σκην ασ τρεισ μιαν σοι και μιαν μωυσει και μιαν ηλια μη ειδωσ ο λεγει 9:34 ταυτα δε αυτου λεγοντοσ εγενετο νεφελη και επεσκιαζεν αυτουσ εφο βηθησαν δε εν τω εισελθειν αυτουσ εισ την νεφελην 9:35 και φωνη εγενετο εκ τησ νεφελησ λεγουσα ουτοσ εστιν ο υιοσ μου ο ε κλελεγμενοσ αυτου ακουετε 9:36 και εν τω γενεσθαι την φωνην ευρεθη ιησουσ μονοσ και αυτοι εσιγησ αν και ουδενι απηγγειλαν εν εκειναισ ταισ ημεραισ ουδεν ων εωρακαν 9:37 εγενετο δε τη εξησ ημερα κατελθοντων αυτων απο του ορουσ συνηντ ησεν αυτω οχλοσ πολυσ 9:38 και ιδου ανηρ απο του οχλου εβοησεν λεγων διδασκαλε δεομαι σου ε πιβλεψαι επι τον υιον μου οτι μονογενησ μοι εστιν 9:39 και ιδου πνευμα λαμβανει αυτον και εξαιφνησ κραζει και σπαρασσε ι αυτον μετα αφρου και μολισ μογισ αποχωρει απ αυτου συντριβον αυ τον 9:40 και εδεηθην των μαθητων σου ινα εκβαλωσιν αυτο και ουκ ηδυνηθη σαν 9:41 αποκριθεισ δε ο ιησουσ ειπεν ω γενεα απιστοσ και διεστραμμενη εωσ ποτε εσομαι προσ υμασ και ανεξομαι υμων προσαγαγε ωδε τον υιον σου

34 9:42 ετι δε προσερχομενου αυτου ερρηξεν αυτον το δαιμονιον και συνεσπ αραξεν επετιμησεν δε ο ιησουσ τω πνευματι τω ακαθαρτω και ιασατο τον παιδα και απεδωκεν αυτον τω πατρι αυτου 9:43 εξεπλησσοντο δε παντεσ επι τη μεγαλειοτητι του θεου παντων δε θαυ μαζοντων επι πασιν οισ εποιει ειπεν προσ τουσ μαθητασ αυτου 9:44 θεσθε υμεισ εισ τα ωτα υμων τουσ λογουσ τουτουσ ο γαρ υιοσ του αν θρωπου μελλει παραδιδοσθαι εισ χειρασ ανθρωπων 9:45 οι δε ηγνοουν το ρημα τουτο και ην παρακεκαλυμμενον απ αυτων ιν α μη αισθωνται αυτο και εφοβουντο ερωτησαι αυτον περι του ρηματοσ τ ουτου 9:46 εισηλθεν δε διαλογισμοσ εν αυτοισ το τισ αν ειη μειζων αυτων 9:47 ο δε ιησουσ ειδωσ τον διαλογισμον τησ καρδιασ αυτων επιλαβομεν οσ παιδιον εστησεν αυτο παρ εαυτω 9:48 και ειπεν αυτοισ οσ εαν δεξηται τουτο το παιδιον επι τω ονοματι μου εμε δεχεται και οσ αν εμε δεξηται δεχεται τον αποστειλαντα με ο γαρ μικ ροτεροσ εν πασιν υμιν υπαρχων ουτοσ εστιν μεγασ 9:49 αποκριθεισ δε ιωαννησ ειπεν επιστατα ειδομεν τινα εν τω ονοματι σο υ εκβαλλοντα δαιμονια και εκωλυομεν αυτον οτι ουκ ακολουθει μεθ ημω ν 9:50 ειπεν δε προσ αυτον ο ιησουσ μη κωλυετε οσ γαρ ουκ εστιν καθ υ μων υπερ υμων εστιν 9:51 εγενετο δε εν τω συμπληρουσθαι τασ ημερασ τησ αναλημψεωσ αυτο υ και αυτοσ το προσωπον εστηρισεν του πορευεσθαι εισ ιερουσαλημ 9:52 και απεστειλεν αγγελουσ προ προσωπου αυτου και πορευθεντεσ ειση λθον εισ κωμην σαμαριτων ωσ ετοιμασαι αυτω 9:53 και ουκ εδεξαντο αυτον οτι το προσωπον αυτου ην πορευομενον εισ ι ερουσαλημ 9:54 ιδοντεσ δε οι μαθηται ιακωβοσ και ιωαννησ ειπαν κυριε θελεισ ειπω μεν πυρ καταβηναι απο του ουρανου και αναλωσαι αυτουσ

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MARK

GREEK NEW TESTAMENT MARK GREEK NEW TESTAMENT MARK 1:1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου [υιου θεου ] 1:2 καθωσ γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου αποστελλω τον αγγελο ν μου προ προσωπου σου οσ κατασκευασει την οδον σου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz

Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz Go to Table of Contents 1 Greek Gospel Synopsis Based on Matthew Eddy Lanz 2 Go to Table of Contents Table of Contents Matt 1:1-17...5 Matt 1:18-25...7 Matt 2:1-23...8 Matt 3:1-12...9 Matt 3:13-17...12

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Matthieu

Evangile selon Saint Matthieu Evangile selon Saint Matthieu Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ 2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τους αδελφους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1:1-17 Βιβλος γενεσεως Ιησου Χριστου υιου αυιδ υιου Αβρααμ. 2 Αβρααμ εγεννησεν τον Ισαακ, Ισαακ δε εγεννησεν τον Ιακωβ, Ιακωβ δε εγεννησεν τον Ιουδαν και τους αδελφους αυτου, Ιουδας δε εγεννησεν

Διαβάστε περισσότερα

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort

Nouveau Testament Grec Wescott-Hort Nouveau Testament Grec Wescott-Hort The New Testament in the Original Greek B. F. Wescott (1825-1901) F. J. A. Hort (1828-1892) 1881 Source : www.ccel.org Matthew Chapitre 1 1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου

Διαβάστε περισσότερα

THE FREE GREEK NEW TESTAMENT Revised 17 October 2003 Being the Textus Receptus with corrections from NA26 between square brackets. The 1371 corrections amount to about one percent of the document. This

Διαβάστε περισσότερα

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/303 MATTHEW Mat 1:1 βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαβιδ υιου αβρααµ Mat 1:2 αβρααµ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW

GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW GREEK NEW TESTAMENT MATTHEW 1:1 βιβλοσ γενεσεωσ ιησου χριστου υιου δαυιδ υιου αβρααμ 1:2 αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και τουσ αδελφουσ αυτου 1:3

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort)

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by Christian Classics Ethereal Library About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source:

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created: CCEL

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Textus Receptus CSR9

Textus Receptus CSR9 King James Bible Greek New Testament Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2005 2013 Dr. Michael J. Bisconti 2 Title Notice Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created:

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων

ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ (ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ) ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων προφητών και ομολογητών της πίστεώς μας. Ο Ίδιος ο Κύριός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:2 εις τας οποιας περιεπατησατε ποτε κατα το πολιτευμα του κοσμου τουτου, κατα τον αρχοντα της εξουσιας του αερος, του πνευματος το οποιον ενεργει την

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

1 Samuel. Chapter 1 1 ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου

1 Samuel. Chapter 1 1 ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου 1 Samuel Chapter 1 1 ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου υιου θοκε εν νασιβ εφραιµ 2 και τουτω δυο γυναικεσ ονοµα τη µια αννα και ονοµα τη δευτερα

Διαβάστε περισσότερα

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο Genesis Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο τοσ επανω τησ αβυσσου και πνευµα θεου επεφερετο επανω του υδατοσ 3 και ειπεν ο θεοσ γενηθητω

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο Ecclesiastes Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ µαταιοτησ µαταιοτητων τα παντα µαταιοτησ 3 τισ περισσεια τω ανθρωπω εν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post.

Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post. Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post Introduction 2907 was originally composed in very neatly written brown ink.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

Lesson Three: BEATITUDES Matthew 5:3-12 LESSON OBJECTIVE:

Lesson Three: BEATITUDES Matthew 5:3-12 LESSON OBJECTIVE: Lesson Three: BEATITUDES Matthew 5:3-12 LESSON OBJECTIVE: The student demonstrates understanding of the historical and literary meaning of Matthew 5:3-12 and related texts. LESSON INDICATORS: Upon successful

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

υτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επα

υτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επα Numbers Chapter 1 1 και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην εν τη ερηµω τη σινα εν τη σκηνη του µαρτυριου εν µια του µηνο σ του δευτερου ετουσ δευτερου εξελθοντων αυτων εκ γησ αιγυπτου λεγων 2 λαβετε αρχην πασησ

Διαβάστε περισσότερα

L Apocalypse selon Saint Jean

L Apocalypse selon Saint Jean L Apocalypse selon Saint Jean Chapitre 1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου

Διαβάστε περισσότερα

Judges. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα

Judges. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα Judges Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα ι ηµιν προσ τον χαναναιον αφηγουµενοσ του πολεµησαι εν αυτω 2 και ειπεν κυριοσ ιουδασ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT REVELATION

GREEK NEW TESTAMENT REVELATION GREEK NEW TESTAMENT REVELATION 1:1 αποκαλυψισ ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεοσ δειξαι τοισ δουλοι σ αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλασ δια του αγγελο υ αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: Η ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Αλλά µεγαλητέραν χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει, "ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

Various Readings of the Pericope of the Adulteress. A Table of the

Various Readings of the Pericope of the Adulteress. A Table of the A Table of the t Various Readings of the Pericope of the Adulteress Dec 02 2008 ed. "John" 7:53 7 :53-8:11 txt {A} omit P⁴⁵ vid P⁶⁶ P⁷⁵ א A vid B C vid L N T W X Y Θ Ψ 070 vid 0141 0211 22 33 124 157 209

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. ΒΙΒΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Πέτρος Βασιλειάδης ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. ΒΙΒΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Πέτρος Βασιλειάδης ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. ΒΙΒΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Πέτρος Βασιλειάδης ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Μια από τις βασικές ιδιότητες της επί της γης παρουσίας του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου ημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Πρώτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Είχαμε τη χαρά να ζήσουμε από κοντά ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ στη ρομανί, στην

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1)

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1) Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1) Chapitre 1 1 παυλος κλητος αποστολος ιησου χριστου δια θεληματος θεου και σωσθενης ο αδελφος 2 τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω ηγιασμενοις εν χριστω ιησου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (βιβλικές αρχές για την ποιμαντική τους προσέγγιση)

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (βιβλικές αρχές για την ποιμαντική τους προσέγγιση) ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (βιβλικές αρχές για την ποιμαντική τους προσέγγιση) [Το παρόν κείμενο που ακολουθεί είναι μία εκτενέστερη επεξεργασία μίας αρχικής παρουσίασης του θέματος όπως

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε Ezra Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε κατη ηµερα του µηνοσ του πρωτου 2 στησασ τουσ ιερεισ κατ εφηµεριασ εστολισµενουσ εν τω ιερω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Ἰσοκράτους Ἐπιστολή Τιμοθέῳ 1-3 Περί μέν τῆς οἰκειότητος τῆς ὑπαρχούσης ἡμῖν πρός ἀλλήλους οἶμαί σε πολλῶν ἀκηκοέναι, συγχαίρω δέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. CORINTHIAN

GREEK NEW TESTAMENT 1. CORINTHIAN GREEK NEW TESTAMENT 1. CORINTHIAN 1:1 παυλοσ κλητοσ αποστολοσ ιησου χριστου χριστου ιησου δια θελη ματοσ θεου και σωσθενησ ο αδελφοσ 1:2 τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω ηγιασμενοισ εν χριστω ιησ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση   Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές  Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Οι αρετές λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, ούτε όμως είναι αντίθετο με τη φύση μας να γεννιούνται μέσα μας, αλλά εμείς έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι. Η γέννηση και η νεαρή ηλικία του Ιησού ΜΑΤΘ.

Μέρος Ι. Η γέννηση και η νεαρή ηλικία του Ιησού ΜΑΤΘ. Α/ Α έρος Ι. Η γέννηση και η νεαρή ηλικία του Ιησού Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Τ Ο Π Ο Σ ΑΤΘ. ΑΡΚ. ΛΟΥΚ. ΙΩΑΝ. 1 ΘΕΟΤΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ - - - α.1 2 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΟΣ ΠΕΡΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗ - - α.5 - ΝΗΣΤΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Daniel. Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε

Daniel. Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε Daniel Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε ισ ιερουσαληµ και επολιορκει αυτην 2 και εδωκεν κυριοσ εν χειρι αυτου τον ιωακιµ βασιλεα ιουδα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι Ezekiel Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι χµαλωσιασ επι του ποταµου του χοβαρ και ηνοιχθησαν οι ουρανοι και ειδον ορασεισ θεου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα