ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επενδυτικό σχέδιο( business plan) μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με γεωθερμία. Η περίπτωση της εταιρίας ADVARTIA. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Νικολαΐδης Μιχαήλ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Μπαδιανούδης Νικόλαος Φλίαταρης Νικόλαος - 1 -

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΕΡΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Ορισμός και ρόλος Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εισαγωγή Η κατάσταση στη Ευρωπαϊκή Ένωση Η κατάσταση στην Ελλάδα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ανάλυση P.E.S.T. και Εξωτερικού Περιβάλλοντος Το πολιτικό και νομοθετικό περιβάλλον Το οικονομικό περιβάλλον Το κοινωνικό περιβάλλον Το τεχνολογικό περιβάλλον Ανάλυση των 5 Δυνάμεων του PORTER και Εξωτερικού Περιβάλλοντος Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών Απειλή νέων εισροών-εκροών Απειλή υποκατάστατων προϊόντων Ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων Ανάλυση Πόρων (Ανάλυση V.R.I.O) - Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Πολύτιμη(value) ΣπάνιοιΟ^υ) Μ ιμητικοί( ί^^) Οργάνωση(organization) Υλικοί πόροι Υλικοί πόροι Ανθρώπινοι πόροι Άυλοι πόροι Συστήματα Φήμη Ανάλυση S.W.O.T Ανάλυση ανταγωνιστών ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε

3 3.5.2 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ NEON ENERGY ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάλυση του κλάδου Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΟΜΕΡΟΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικά στοιχειά εταιρίας Προϋπολογισμός κόστους του επιχειρηματικού σχεδίου Ανάλυση Επιχειρηματικής Πρότασης Κόστος επένδυσης Αναμενόμενα Οικονομικά αποτελέσματα Αριθμοδείκτες Δείκτες απόδοσης πωλήσεων Δείκτες απόδοσης κεφαλαίων Δείκτες αποτελεσματικότητας Δείκτες απόδοσης Το νεκρό σημείο πωλήσεων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Εισαγωγή Όραμα και Αποστολή Εισαγωγή Όραμα Αποστολή Στρατηγικό σχέδιο Στρατηγική σταθεροποίησης Στρατηγική μεγέθυνσης Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Εισαγωγή Στρατηγική ηγεσία κόστους Στρατηγική εστίασης Στρατηγική Διαφοροποίησης

4 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Εισαγωγή Τοποθέτηση και Τμηματοποίηση Ευκαιρίες επέκτασης Νέο προϊόν σε νέα αγορά Ήδη υπάρχον προϊόν σε ήδη υπάρχουσα αγορά Μείγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Διανομή Προβολή Τιμολόγηση ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η οικονομική ανάλυση και ο έλεγχος της βιωσιμότητας του γεωθερμικού σταθμού ηλεκτρισμού και θερμότητας της εταιρίας ADVARTIA IMPOWER INVESTMENTS S.A. που εδρεύει στην περιοχή του Νομού Έβρου. Ο σταθμός καλύπτει τις ανάγκες για θέρμανση των σπιτιών της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα παράγει ηλεκτρική ενέργεια η οποία πωλείται στο ΔΕΣΜΗΕ. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε ορισμούς και χαρακτηριστικά ορισμένων εννοιών βασικών για την κατανόηση της εργασίας. Συγκεκριμένα το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται των ορισμό του επενδυτικού σχεδίου, τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει μια επιχείρηση, της έννοιας γεωθερμία συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, τόσο σε Εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη θέση που κατέχει σήμερα στη χώρα μας. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια εκτενή ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο και θα δραστηριοποιείται η επιχείρηση με ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις επενδύσεις αυτές, βάση των Εθνικών αλλά και των Διεθνών νόμων, την κατάσταση τέτοιων επενδύσεων στο εξωτερικό αλλά και την κατάσταση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην χώρα. Επιπλέον, γίνεται εκτενείς αναφορά στους προμηθευτές του ανταγωνιστές αλλά και στους καταναλωτές της επιχείρησης, μέσω εκτενείς ανασκόπηση γίνονται αντιληπτά τα δυνατά-αδύναμα σημεία οι απειλές- ευκαιρίες της επιχείρησης, αλλά και η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά αλλά και τον κλάδο στον οποίο και θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εκτενής οικονομική ανάλυση του συστήματος συμπαραγωγής. Για τον έλεγχο της βιωσιμότητας της επένδυσης προτείνεται η κάλυψη των θερμικών αναγκών παράλληλα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για τις δύο αυτές περιπτώσεις υπολογίζονται τα κόστη λειτουργίας, εγκατάστασης. Μετά γίνεται - 5 -

6 ανάλυση της επένδυση με την χρήση αριθμοδεικτών, για πλήρη γνώση της θέσης αλλά και της απόδοσης της επένδυσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην εικόνα της επιχείρησης. Με το όραμα, την αποστολή και τον σκοπό της, επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στις στρατηγικές που θα ακολουθήσει, για να αναπτυχθεί αλλά και για να εδραιώσει την θέση της στον τομέα της. Επιπλέων, αναλύονται οι στρατηγικές που θα ακολουθήσει για να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνονται αναφορές για το μάρκετινγκ που να χρησιμοποιήσει για να προωθήσει τα προϊόντα της αλλά και τις προοπτικές που έχουν τα προϊόντα να καταναλωθούν από τους πιθανούς πελάτες. Επιπλέον, αναλύονται τα προϊόντα ώστε να γνωρίζει καλύτερα την αγορά στην οποία και πρέπει να προωθήσει αλλά και τους τρόπους με τους οποίους και πρέπει να το κάνει ώστε να μπορέσει να αποκτήσει έσοδα

7 1 ΜΕΡΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) 1.1 Ορισμός και ρόλος Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο που προσδιορίζει τους στόχους μιας επιχείρησης και περιγράφει το σχέδιο της επιχείρησης για να τους υλοποιήσει (Turban κ.α., 2008). Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο κατά το σχεδιασμό της επιχείρησης για το μέλλον και εκφράζει γραπτά τη στρατηγική της. Υποστηρίζει και συνοψίζει το όραμα των ιδρυτών της επιχείρησης και έρχεται να προσδιορίσει (Μπαρδάκη, 2012): Ποιό είναι το όραμα, ο στόχος της επιχείρησης, Πως σχεδιάζει να κατακτήσει το στόχο της και Ποιός είναι ο χάρτης πορείας της, ώστε να μη χαθεί οδεύοντας προς το στόχο. Με τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου, η διοικητική ομάδα προετοιμάζεται για τα εμπόδια που πρόκειται να αντιμετωπίσει μέσα σε ένα διεθνές, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, δεσμεύει πόρους και σχεδιάζει για αναδυόμενες ευκαιρίες. Το επιχειρηματικό σχέδιο εκπονείται πριν από την έναρξη της επιχείρησης. Είναι ένα «ζωντανό» έγγραφο που θα έπρεπε να ενημερώνεται τακτικά, καθώς η επιχείρηση εξελίσσεται μέσα στο χρόνο και τροποποιούνται οι συνθήκες που είχαν ληφθεί υπόψη. Συνήθως, η ιδρυτική ομάδα της επιχείρησης αναλαμβάνει τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς είναι αυτή που έχει συλλάβει την επιχειρηματική ιδέα και είναι η κατάλληλη για να εκθέσει σε τι αφορά το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα. Εάν η ανάπτυξη και συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου ανατεθεί σε εξωτερικούς συμβούλους, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλη εμπλοκή των ιδρυτών της επιχείρησης γιατί αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το όραμα της επιχείρησης (Βουδούρη, 2005)

8 Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι το «επικοινωνιακό μέσο» της επιχείρησης για να μεταδώσει τις απαραίτητες πληροφορίες σε δυνητικούς επενδυτές και στρατηγικούς συνεργάτες. Ουσιαστικά, πρόκειται για προωθητικό μέσο της επιχείρησης και είναι το βασικό όχημα για άντληση χρηματοδότησης Η δομή του επιχειρηματικού σχεδίου βασίστηκε στους παρακάτω: Θερίου. 2010;, Κεφής & Παπαζαχαρίου, 2009; Μπαρδάκη, 2012); Χατζούδης Δ. & Θερίου Γ, 2012; Αναπτυξιακός Νόμος 3908/ Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.1Εισαγωγή Η θερμική ενέργεια που αποθηκεύεται στο εσωτερικό του φλοιού της Γης ονομάζεται γεωθερμική ενέργεια. Σε ορισμένα μέρη του κόσμου, όπως η Ισλανδία, οι ζεστοί σχηματισμοί που περιέχουν νερό, είναι ένα εξαιρετικό μέσο για τη μεταφορά αυτής της ενέργεια μέχρι την επιφάνεια της Γης. Η θερμοκρασία στο φλοιό της Γης αυξάνεται με το βάθος. Η θερμότητα, από το εσωτερικό μέρος του πλανήτη, μεταφέρεται στην επιφάνεια με θερμική αγωγιμότητα, καθώς και μέσω της μεταφοράς σε ηφαιστειακές εκρήξεις από γεωθερμικά συστήματα σε μορφή νερού και τον ατμού. Σε ενεργές ηφαιστειογενείς περιοχές, ο ανώτερος φλοιός συχνά διαπερνάται από ζεστές ηφαιστειακές εισβολές. Αυτή η θερμική μετάβαση από τα εσωτερικά μέρη της Γης προς την εξωτερική κρούστα είναι ο κύριος μηχανισμός οδήγηση της γεωθερμικές μεθόδους. Προς το παρόν, για να αξιοποιήσουμε τέτοια γεωθερμική ενέργειας επικερδώς πρέπει να συνυπάρχουν, διάφοροι παράγοντες. Η πηγή θερμότητας πρέπει να είναι μεγάλη, το νερό πρέπει να είναι παρόν και το βραχώδες υπόστρωμα πρέπει να είναι πορώδη. Κρύο νερό πρέπει να είναι σε θέση να εισέλθει στο σύστημα μέσω του πορώδους υπόβαθρου, να θερμαίνεται και να ανέβει στην επιφάνεια με ζεστό νερό ή ατμό

9 2.2 Η κατάσταση στη Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας στον κόσμο, που στηρίζονται σε εισαγωγές για το 50% των ενεργειακών αναγκών της. Με μια ενεργειακή πρόβλεψη για τη ζήτηση, αναμένεται να αυξηθεί κατά 1-2% ετησίως, το ποσοστό αυτό. Τα επόμενα χρόνια προβλέπεται να αυξηθεί σε 70%. Ωστόσο, στην Ευρώπη οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται αργά σε σχέση με άλλα μέρη του ο κόσμος, γι 'αυτό πρέπει να ανταγωνίζονται ολοένα και περισσότερο για τους ενεργειακούς πόρους. (Europe s World, 2007). Σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης οι γεωθερμικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας που έχουν ήδη συμβάλλει ουσιαστικά σε μια φιλική προς το περιβάλλον και αειφόρου ενεργειακού εφοδιασμού, χρησιμοποιώντας υπάρχουσες τεχνολογίες για αξιοποίηση ατμού και θερμού δεξαμενές νερού. Αυτό γίνεται κυρίως στην Ιταλία, και στις Αζόρες και άλλα νησιά με ηφαιστειακής προέλευσης στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, της Ισλανδία. Στην Ισλανδία, η γεωθερμική ενέργεια θα είναι ένα από τους δύο πυλώνες επί των οποίων μια πλήρως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας θα κατασκευαστεί. Στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, την Τουρκία και τον Καύκασο παραμένουν ακόμα ανεκμετάλλευτες, δεξαμενές που μπορεί να συμβάλει σε ένα βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό. Η γεωθερμική ενέργεια στην Ευρώπη παρέχεται ως επί το πλείστον από την Ιταλία (5200 GWh / έτος), ακολουθούμενη από την Ισλανδία (1500 GWh / έτος). (Lund. J et al.2011) 2.3 Η κατάσταση στην Ελλάδα Το πρώτο μισό της παρούσας δεκαετίας χαρακτηρίζεται από τη διαφοροποίηση των άμεσων εφαρμογών με νέες χρήσεις, όπως η υδατοκαλλιέργεια, η παραγωγή σπιρουλίνας, θέρμανση πισινών, αφαλάτωσης ύδατος, και φρούτων και λαχανικών αφυδάτωση. Ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια ταχεία επέκταση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, όπως η αύξηση των άμεσων χρήση εγκατεστημένη ισχύς από WGC2005 έχει σχεδόν αποκλειστικά στις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Εκεί, έχουν κάποια μείωση στην χρήση, κυρίως με τα θερμοκήπια και τις μονάδες - 9 -

10 αφαλάτωσης στην Κίμωλο που λαμβάνονται εκτός λειτουργίας, και η 2.0MWt επένδυση για θέρμανση και ψύξη σε αρκετά δημόσια κτίρια στο Λαγκαδά (Θεσσαλονίκη) έχει εγκαταλειφθεί. (Ανδρίτσος et al., 2010) Η μοίρα ενός νέου έργου αφαλάτωσης στη Μήλο είναι ακόμα ασαφής, παρά την ολοκλήρωση της παραγωγής σε οκτώ πηγάδια. Η θέρμανση χώρου χρησιμοποιείται μόνο σε δύο κτίρια spa, σε ένα ξενοδοχείο της Μήλο, σε αρκετές μεμονωμένες κατοικίες και σε ένα γυμνάσιο. Περίπου 21 εκτάρια θερμοκήπια θερμαίνονται, κυρίως για τα λαχανικά και τα κομμένα άνθη και συνεχώς αυξάνεται, με 27 μονάδες του θερμοκηπίου στην πορεία της χώρας από 21 φορείς. Υπάρχουν περισσότερα από 60 θερμικά ιαματικά λουτρά και κέντρα κολύμβησης σε λειτουργία. (Ανδρίτσος et al., 2010) Το γεωθερμικό νερό χρησιμοποιείται για τον παγετό, για την προστασία για ορισμένο αριθμό της υδατοκαλλιέργειας λίμνες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Περίπου, 350 γεωθερμικές αντλίες στη χώρα με περίπου 65% είναι του ανοικτού βρόχου διαμόρφωσης. Τα στοιχεία για τις διάφορες άμεσες χρήσεις είναι: 1.5MWt και 16,5 TJ / έτος για ατομική θέρμανση χώρου 34.8MWt και 340 TJ / έτος για το φαινόμενο της θέρμανση, 9.0MWt και 71,5 TJ / έτος για τα ψάρια εκτροφής, 0.3MWt και 1,8 TJ / έτος για γεωργική ξήρανση, 39.0MWt και 238 TJ / έτος για λούσιμο και το μπάνιο, και 50.0MWtand 270 TJ / έτος για τη γεωθερμική αντλίες θερμότητας. Το σύνολο για τη χώρα είναι 134.6MWt και 937,8 TJ / έτος (Ανδρίτσος et al., 2010)

11 3.ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3.1 Ανάλυση P.E.S.T. και Εξωτερικού Περιβάλλοντος Η διαδικασία της στρατηγικής ανάλυσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση μιας ποικιλίας παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Αυτό διαδικασία αξιολόγησης μερικές φορές αποκαλείται η «σάρωση» του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η διαδικασία ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος μερικές φορές περιγράφεται ως «PEST" ανάλυση. Η PEST ακρωνύμιο για το "Πολιτικοί, Οικονομικοί, Κοινωνικοί και Τεχνολογικοί " παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η έννοια της ανάλυσης PEST είναι φυσικά απλοϊκή. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών που εξετάζει τους τέσσερεις παράγοντες που καλύπτεται από την PEST ανάλυση. Morden (2007) Ορισμένα βασικά εξωτερικά περιβάλλοντα αναλύονται παρακάτω Το πολιτικό και νομοθετικό περιβάλλον Ζητήματα από το εξωτερικό περιβάλλον βρίσκουν απόλυτη έκφραση εντός του πολιτικού και νομοθετικού τομέα. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο η επιχείρηση λειτουργεί θα μπορούσε να διαμορφωθεί από πολιτικές αποφάσεις ή νομοθετικές αποφάσεις. Οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη, τις αγορές, βιομηχανική δομή και το εργατικό δίκαιο. Η επιχείρηση πρέπει να καταλάβει το πολιτικό και νομοθετικό περιβάλλον όλων των χωρών εντός της οποίας λειτουργεί. Και γι αυτό πρέπει να προβλέπονται οι άμεσες επιπτώσεις τους (Morden, 2007). Το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στην χωρά μας είναι το εξής: Η εθνική πολιτική για τις ΑΠΕ προσδιορίζεται κυρίως από τις δεσμεύσεις της χώρας μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που αφορούν τον περιορισμό των ρύπων και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης. Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77η Ελλάδα όφειλε

12 μέχρι το 2020 να καλύπτει το 22,3% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής της από ΑΠΕ, στόχος εξαιρετικά φιλόδοξος που ήταν αδύνατον να επιτευχθεί. Το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο αποτελεί ουσιαστικά την υλοποίηση των συμφωνιών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (σύμβαση - πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος), βάσει των οποίων οι ανεπτυγμένες χώρες οφείλουν να μειώσουν τον όγκο των περιβαλλοντικών ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα κατά 5,2% (έχοντας σαν βάση τα επίπεδα του 1990). Το πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει για την Ελλάδα, συγκράτηση του ποσοστού αύξησης του ^ 2 και των άλλων αερίων που επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στο +25% για το έτος 2020 σε σχέση με το έτος βάσης 1990 για το ^ 2 και 1995 για ορισμένα άλλα αέρια (Ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος», ΦΕΚ Α-117) Το οικονομικό περιβάλλον Στο οικονομικό περιβάλλον γίνετε η διερεύνηση των φάσεων του οικονομικού κύκλου. Σε ποιά από τις φάσεις βρίσκεται αυτή τη στιγμή η προς μελέτη εθνική οικονομία. Τους στόχους της μακροοικονομικής πολιτικής, τη μακροοικονομική πολιτική της Ε.Ε και διεθνώς, τις εξελίξεις στον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας, και ειδικότερα σε αυτόν που ανήκει η επιχείρηση (Αγαπητός, 2004). Η κατάσταση στο διεθνή χώρο Η εγκατεστημένη αιολική ισχύς σε παγκόσμιο επίπεδο, αυξήθηκε το 2009 κατά MW, που αντιπροσωπεύει αύξηση 30,5% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης την περίοδο ήταν 28,5% ενώ η εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε κατά 55 περίπου φορές. Στην Ευρώπη η αύξηση της ισχύος ήταν 15,1%, στις ΗΠΑ 39,3%, στην Ασία 60,3% (λόγω της θεαματικής αύξησης κατά 107,4% στην Κίνα) και στον υπόλοιπο κόσμο 48,8%. Η Κινεζική αγορά κάλυψε το 35,2% των νέων εγκαταστάσεων του 2009, η αγορά των ΗΠΑ το 26,9%, η Ευρωπαϊκή το 27,1% (παρόλο που ελέγχει το 48,2% της συνολικής παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος) και ο λοιπός κόσμος το 10,9% (στην ηλεκτρονική διεύθυνση ύ11ρ8// ^^^:Ή ίη0ην.μγ)

13 Η κατάσταση στην Ε,Ε, Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ΑΠΕ προβλέπονται νομικά δεσμευτικοί στόχοι έως το 2020 για τη διείσδυση των ΑΠΕ σε ποσοστό 20% επί της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 ( γνωστό σαν τα τρία 20). Σύμφωνα με τον χάρτη πορείας για τις ΑΠΕ^ΟΜ 848 τελικό, Βρυξέλλες, ) το 12% της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ θα παράγεται το 2020 από αιολικά πάρκα, με τις off shore Α/Γ να κατέχουν το 1/3 της παραγωγής. Προβλέπεται ότι με την επίτευξη του στόχου του 20% θα υπάρξει μείωση των ετήσιων εκπομπών CO2 κατά περίπου 700 εκατομμύρια τόνους το 2020, ενώ θα μειωθεί η ζήτηση ορυκτών καυσίμων κατά περισσότερο από 250 εκατομμύρια ΤΙΠ. Το κόστος επενδύσεων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1 τρις. $ που θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από κέρδη, εν μέρει από φόρους και κάποιο μέρος από τους καταναλωτές, π.χ. μέσω υψηλότερων λογαριασμών για την ενέργεια. Εκτιμάται επίσης ότι το πρόσθετο κόστος των ΑΠΕ θα καλυφθεί μακροπρόθεσμα από την μείωση των εκπομπών και τις τεχνολογικές εξελίξεις κάτι που θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην πορεία προς την αειφορία. Μέχρι σήμερα όμως φαίνεται ότι η διείσδυση της αιολικής τεχνολογίας στην Ευρώπη σχετίζεται περισσότερο με την πολιτική βούληση ή την οικολογική συνείδηση του πληθυσμού παρά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε χώρας. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση https//www.minenv.gr) Το κοινωνικό περιβάλλον Βασικά κοινωνικά στοιχεία αποτελούν τη βάση κάθε αγοράς και των οικονομικών εξελίξεων. Το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση εξαρτάται από τον πληθυσμό αποτελείται και ο οποίος περιέχει. Επιχειρήσεις και δημόσιου τομέα επιχειρήσεις στη Δύση, έχουν προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές στη δομή του πληθυσμού συμπεριλαμβανομένης της γήρανσης του πληθυσμού. Τα δημογραφικά στοιχεία επηρεάζουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του καταναλωτή, την εμπορία, τον τρόπο προώθησης, την πρόσληψη προσωπικού, την

14 ικανότητας ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά και την ευρύτερη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού προς τα εμπρός (Μοτάοπ, 2007). Στο κοινωνικό περιβάλλον, όσον αφορά τον κλάδο της ενέργειας, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι γρήγοροι ρυθμοί που χαρακτηρίζουν την εποχή μας, αλλά και η μεγάλη φορολογία που υπάρχει στα καύσιμα έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον το οποίο με την παρουσία κοινωνικών και ηθικών κανόνων επηρεάζει τη διαμόρφωση των επιχειρηματικών στόχων και τις στρατηγικές επιλογές. Το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον περιλαμβάνει τις απόψεις, τη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής όλων όσων ανήκουν στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, και κάθε αλλαγή στις κοινωνικές συνθήκες επηρεάζει τη ζήτηση των προϊόντων. Η γνώση και αποδοχή των κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών που επικρατούν σε μια άλλη χώρα είναι κρίσιμα για την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, καθώς αυτή καλείται να γνωρίζει και να προσαρμόζεται στις μεταβολές που σημειώνονται στον τρόπο ζωής, στους ηθικούς κανόνες και σε άλλα στοιχεία που διαμορφώνουν μια κοινωνία. Περιπτώσεις όπως το επίπεδο των μισθών μέσω των συμβάσεων εργασίας, ο μέσω όρος ηλικίας των εργαζομένων, το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζομένων αλλά και η τιμολόγηση των προϊόντων είναι ένα από τα μιζών θέματα που πρέπει να λυθούν από την επιχείρηση πριν ξεκινήσει την δραστηριότητας στην περιοχή Το τεχνολογικό περιβάλλον Το τεχνολογικό περιβάλλον αφορά τις τεχνολογικές τάσεις ή τεχνολογικά επιτεύγματα που λαμβάνουν χώρα έξω από την αγορά και είναι δυνατό να έχουν σημαντική επίδραση στη επιχείρηση και τη στρατηγική της. Οι τάσεις αυτές μπορεί να αποτελούν ευκαιρίες

15 για εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να τις εκμεταλλευθούν και να τις εισάγουν αποτελεσματικά στις δραστηριότητές τους Η γνώση των αναλυτών για το επίπεδο έρευνας και τεχνολογίας της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται ή σκέφτονται να επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους. Το βαθμό αποδοχής των τεχνολογικών καινοτομιών από τον πληθυσμό, τις μεθόδους παραγωγής, τη σχέση εκπαίδευσης-τεχνολογίας, τη συμβατότητα κουλτούρας και τεχνολογίας, τις ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες για περαιτέρω έρευνα και γνώση. Κεφής & Παπαζαχαρίου (2009) Συστήματα καθαρισμού ατμού: Στο υπέδαφος περιέχονται χημικά στοιχεία τα οποία είναι βλαβερά για την ανθρώπινη υγεία, όπως θείο και πυρίτιο και τα οποία όταν αναδυθούν στην ατμόσφαιρα προκαλούν όξινη βροχή και μόλυνση στο έδαφός. Σύστημα θέρμανσης: Η εταιρία επίσης, θα χρησιμοποιεί την εναπομείναν ενέργεια η οποία θα είναι σε μορφή νερού για την χρήση την θέρμανσης μέσα στην εταιρία αλλά και έξω για την θέρμανση των νοικοκυριών, κάτι που θα ελαφρύνει τα νοικοκυριά από το βάρος της θέρμανσης διότι η τηλεθέρμανσης είναι κατά 65% φθηνότερη σε σχέση με το πετρέλαιο αλλά και 15% φθηνότερη σε σχέση με το φυσικό αέριο. 3.2 Ανάλυση των 5 Δυνάμεων του PORTER και Εξωτερικού Περιβάλλοντος Μια τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάλυση του ανταγωνισμού στην αγορά είναι η «πέντε δυνάμεις "μοντέλο ανταγωνισμού του Porter M.E. (1980). Ο Porter δείχνει ότι o ανταγωνισμός στην αγορά είναι συνάρτηση των πέντε μεγάλων ομάδων μεταβλητών ή "Δυνάμεις". Αυτές είναι (Morden, 2007): Οι υπάρχοντες ανταγωνιστές. Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών. Η απειλή των νεοεισερχόμενων

16 Η απειλή των υποκατάστατων Γιαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών Ο βαθμός στον οποίο οι προμηθευτές είναι πράγματι σε θέση να διαφοροποιήσουν το προϊόν ή υπηρεσία. Αυτό θα αυξήσει τη διαπραγματευτική τους δύναμη σε σχέση με τους πελάτες. Η διαφοροποίηση μπορεί, για παράδειγμα, να βασίζεται σε προϊόν ή υπηρεσία με προδιαγραφές, την κατοχή των μοναδικών προτάσεων πώλησης, την ισχυρή ταυτότητα της μάρκας, ή την εταιρική φήμη για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την εξυπηρέτηση των πελατών. Η δύναμη αυτών των εμπόρων λιανικής πώλησης είναι σε αντισταθμίσει μέρος από τη φήμη της εταιρίας ως προτιμώμενος προμηθευτής. Κεφής & Παπαζαχαρίου (2009). Η αυξανόμενη ζήτηση για εξοπλισμό Α.Π.Ε (γεωθερμικού εξοπλισμού) διεθνώς έχει ήδη δημιουργήσει συνθήκες ελλειμματικής προσφοράς. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της παραγγελίας και της παράδοσης του γεωθερμικού εξοπλισμού μπορεί να φτάσει και τα δυο έτη Γιαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών Ο τρίτος και ισχυρότερος παράγοντας της επιχειρηματικής αλυσίδας αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της οικονομικής μονάδας, αφού οι σημερινές συνθήκες προστάζουν τις επιχειρήσεις να ακολουθούν τις επιταγές των καταναλωτών-πελατών, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στο πρόσφατο παρελθόν, όπου οι καταναλωτές έτρεχαν πίσω από οτιδήποτε τους πρόσφεραν οι εταιρίες (Κεφής & Παπαζαχαρίου, 2009). Εγγυημένη αγορά της παραγόμενης ενέργειας από τον ΔΕΣΜΗΕ σε προνομιακή τιμή, τιμή η οποία καθορίζεται με νομοθετικό πλαίσιο. Οι τιμές για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά ( 80 ανά Μ ^ ) φωτοβολταϊκά (450 ανά Μ ^ ) και γεωθερμικά (99,45 ανά Μ ^ ) είναι αρκετά υψηλότερες από το τιμολόγιο της ΔΕΗ

17 3.2.3 Απειλή νέων εισροών-εκροών Σε μια ανοικτή οικονομία όλοι είναι ελεύθεροι να δραστηριοποιηθούν σε όποιον τομέα αποφασίσουν ή θεωρήσουν ότι έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και όλοι είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν εάν θεωρήσουν ότι οι συνθήκες δεν τους ευνοούν. Συνήθως οι μάνατζερ δεν δίνουν σημασία στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις και τις απαξιούν χωρίς να βλέπουν σ αυτές κάποιον εν δυνάμει ή εν αναμονή ανταγωνισμό (Κεφής & Παπαζαχαρίου, 2009). Η είσοδος επιχειρήσεων και ιδιωτών στον τομέα των ΑΠΕ είναι δύσκολη, καθώς βάση νόμου πρέπει να διαθέτει ο κάθε επενδυτής ή επιχείρηση τουλάχιστον το 25% των κεφαλαίων να είναι ίδια κεφάλαια. Πράγμα δύσκολο, καθώς λόγο κρίσης η ανεύρεση ίδιων κεφαλαίων είναι δύσκολη λόγω του ότι η κρίση ρευστότητας που υπάρχει στις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες επενδυτές δυσκολεύει την κάλυψη αυτού του ποσοστού σε ίδια κεφάλαια Απειλή υποκατάστατων προϊόντων Η σημασία της απειλής που θέτει η υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών εξαρτάται από την ευκολία με την οποία οι πελάτες, υφιστάμενων προμηθευτών, και το δυναμικό νεοφερμένων επιχειρήσεων μπορεί (ΐ) να εντοπίζει υποκατάστατα και (ΐΐ) να προσδιορίσουν τη φύση της ανταγωνιστικής απειλής που συνεπάγονται. Είναι προφανές ότι υπάρχουν διαθέσιμα υποκατάστατα. Αυτό, με τη σειρά του, θέτει το ζήτημα του καθορισμού με σαφήνεια της αγοράς. Η ανταγωνιστική απειλή που θέτει η διαθεσιμότητα των υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών θα καθοριστεί από παράγοντες όπως (Μοτάεη, 2007): Την προθυμία του αγοραστή να αντικαταστήσει μεταξύ των προϊόντων ή των προσφερόμενων υπηρεσιών Η σχετική τιμή των υφιστάμενων και των υποκατάστατων προϊόντων. Η οποία γίνεται αντιληπτή να είναι πιο ακριβή

18 Η σχετική αντίληψη της τιμής-απόδοσης που πραγματοποιήθηκε από τους πελάτες. Τα υποκατάστατα προϊόντα ταιριάζουν με την υπάρχουσα προσφορά. Το σχετικό κόστος και εκτίμηση του κινδύνου που εμπλέκονται στη μετάβαση μεταξύ του υπάρχοντος και υποκατάστατου προϊόντων ή υπηρεσιών. Εξετάζοντας τα επιχειρήματα της ΔΕΗ και των ιδιωτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 η εγκατεστημένη ισχύς από συμβατικές μορφές ενέργειας θα προσεγγίζει τις MW, εκ των οποίων τα MW θα είναι η παραγόμενη ενέργεια από την ΔΕΗ, αλλά και MW θα προέρχονται από την οικιακή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά Ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων Η έκταση της αντιπαλότητας καθορίζεται από παράγοντες όπως: Ο αριθμός και η ποικιλομορφία των ανταγωνιστών, καθώς και ο βαθμός του υπολοίπου (ή ισότητα) συσχετισμού των δυνάμεων μεταξύ τους στην αγορά. Ο παράγοντας αυτός περιλαμβάνει το βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο. Ο βαθμός στον οποίο η βιομηχανία μπορεί να οριστεί ως «νέοι» ή «ώριμη». Οι προοπτικές ανάπτυξης είναι, ιδίως, περιορίζεται σε μια ώριμη και slow growing βιομηχανία. Αυτό μπορεί να παρακινήσει τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων. Μπορεί επίσης να σκληρύνει την αποφασιστικότητά τους να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς. Ο βαθμός στον οποίο η διαφοροποίηση των προϊόντων είναι αποτελεσματική. Το πιο δύσκολο είναι να διαφοροποιήσει το προϊόν ή την υπηρεσία, ή το πιο δύσκολο είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού προϊόντος ή υπηρεσία με αποδοχή στην μάρκα και πιο ανταγωνιστικό στην αγορά.. Η επίπτωση των υψηλών επιβαρύνσεων του σταθερού κόστους που συνδέεται με την λειτουργία της αγοράς. Ο ανταγωνισμός των τιμών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διότι

19 τα πάγια έξοδα δεν μπορεί να ανακτηθούν, ιδίως όταν το περιθώριο ασφαλείας είναι σχετικά σε χαμηλό επίπεδό. Morden (2007) Με βάση τα στοιχεία της κλαδικής έρευνας της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου είναι αυξημένος. Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται η μια την άλλη κυρίως σε επίπεδο κερδοφορίας αλλά και σε επίπεδο μεριδίου αγοράς. Σε επίπεδο κερδοφορίας αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος των ΑΠΕ έχει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 50% και με συνολικό κύκλο εργασιών περίπου τα 300 εκ. και με δείκτη ROE μόλις στο 19%, με περιθώρια αύξησης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσω όρο 22%. Επίσης σε επίπεδο αγοράς τα περιθώρια για επενδύσεις είναι μεγάλα καθώς το μέγεθος των επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ είναι μικρό μόλις το 0,02% της συνολικής κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια. 3.3 Ανάλυση Πόρων (Ανάλυση ν.κ.ι.ο) - Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Σύμφωνα με τον κ. Βακόλα (2005) οι στρατηγικοί αναλυτές οφείλουν ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν τις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι ίδιοι έχουν την υποχρέωση μέσα από εμπεριστατωμένες μελέτες και έρευνες να αυξήσουν την ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί αξία και να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα τα της. Στηριζόμενοι στην θεωρία των πόρων και ικανοτήτων, αλλά και στην αλυσίδα αξίας έχουμε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε την εσωτερική δομή και διάρθρωση της επιχείρησης, ώστε οι λήπτες των αποφάσεων κα οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να έχουν μια πλήρης εσωτερική εικόνα. Σύμφωνα με την θεωρία των πόρων και ικανοτήτων, οι πόροι μιας επιχείρησης είναι υλικοί και άυλοι. Στους υλικούς συγκαταλέγονται οι άνθρωποι, οι φυσικοί, οι χρηματοοικονομικοί, οι τεχνολογικοί, οι πόροι καινοτομίας, ενώ στους άυλους οι

20 οργανωτικοί και η φήμη. Οι πόροι επίσης χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες πολύτιμη (value), σπάνιοι^το), μιμητικοί(μ^ϋιο), οργανωτικοί(θγμαηίζαιίοπ) Π ολύτιμ η ^ ^ ) Η αξιοπιστία των πόρων είναι συνάρτηση της μεγιστοποίησης των πωλήσεων, της κατάκτησης μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, της επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κ.α.. Εάν αυτά, συν πολλά άλλα, επιτευχθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αξιοπιστία των πόρων είναι δεδομένη. Κεφής & Παπαζαχαρίου (2009) Σπάνιοι(^^) Στην σπανιότητα των πόρων έγκειται το πλεονέκτημα της επιχείρησης. Η πρόταση των στρατηγικών αναλυτών πρέπει να επικεντρωθεί στην αναζήτηση πόρων, άρα πηγές από τις οποίες προέρχονται, που θα εξασφαλίζονται μακροχρόνια κέρδη και θα είναι δύσκολο να αναζητηθούν ή να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές της. Κεφής & Παπαζαχαρίου (2009) Μ ιμητικοί(^η^^) Στόχος της εταιρίας πρέπει να είναι η, όσο το δυνατόν, ελαχιστοποίηση της χρήσης του benchmarking εκ μέρους των ανταγωνιστών της. Για οποιαδήποτε λειτουργία της, η επιχείρηση οφειλή να διαφυλάσσει τα μικρά ή τα μεγάλα της μυστικά μόνο για τον εαυτό της, ώστε να αποφεύγει τις προσπάθειες μίμησης και αντιγραφής από τους ανταγωνιστές της. Άρα οι λήπτες των αποφάσεων, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του επιχειρηματικού σχεδίου, οφείλουν να ερευνήσουν όλες τις πιθανές προτάσεις των αναλυτών (Κεφής & Παπαζαχαρίου, 2009) Οpγάνωση(organization) Ο τρείς προηγούμενες προϋποθέσεις απαιτούν αναδιάρθρωση των λειτουργιών, άριστη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, δυναμική που θα προέλθουν από ένα ριζοσπαστικό καινοτόμο τρόπο σκέψης και πεποίθηση ότι χρειάζεται ένα νέο όραμα, μια στρατηγική, μια προσπάθεια συνεχών αλλαγών, αποτελεσματικής επικοινωνίας, αλλά και μια διοίκηση στιβαρή και αποφασισμένη που θα είναι σε θέση ν αντεπεξέλθει στις

21 προκλήσεις παραμερίζοντας κάθε εμπόδιο του εσωτερικού ή εξωτερικού περιβάλλοντος και έχοντας πάντοτε εναλλακτικές λύσεις και καινούργιες προτάσεις (Κεφής & Παπαζαχαρίου, 2009). Σύμφωνα με την θεωρία, κάθε επιχείρηση διαφέρει από τους ανταγωνιστές της ως προς τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει και με τον τρόπο που τις εκμεταλλεύεται Υλικοί πόροι Υλικοί πόροι Στους υλικούς πόρους πρωτεύων ζήτημα είναι το γεωθερμικό πεδίο, το οποίο και είναι ο βασικός μοχλός για την λειτουργία της επιχείρησης. Η Ελλάδα διαθέτει ένα ευρύ πεδίο γεωθερμικών πεδίων, σε χερσαίες αλλά και θαλάσσιες περιοχές, δημιουργώντας, ευκαιρίες για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας Ανθρώπινοι πόροι Στο σημείο αυτό αναγνωρίζουμε το ισχυρότερο σημείο της εταιρίας το οποίο και είναι το υπάρχων know -how που διαθέτει λόγο της χρόνια λειτουργίας της μητρικής εταιρίας στον τομέα της ενέργειας. Οι άνθρωποι που δουλεύουν για αυτήν είναι αφοσιωμένοι, προσηλωμένοι σε αυτό που κάνουν. Σε αυτή την κατεύθυνση συντείνει και η διοίκηση της Advartia καθώς βλέπει στο κομμάτι αυτό σημείο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού Άπλοι πόροι Συστήματα Στον τομέα αυτό, η υπηρεσία project management portai βρίσκεται σε μία φάση εξέλιξης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Άλλο ένα σημείο που η εταιρία υπερτερεί είναι τα συστήματα. (δημιουργία συστημάτων ελέγχου προσωπικού, marketing, οικονομικών και διοίκησης)

22 Φήμη Η φήμη της εταιρίας αποτελεί γεγονός και στοιχείο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το ισχυρό brand της δίνει πολλές δυνατότητες για διαφοροποίηση. Όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται με σκοπό την προσφορά ανώτερων ποιοτικά υπηρεσιών, την παροχή πρωτοποριακών προϊόντων αλλά και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες-επιθυμίες του πελάτη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ V.R.I.O ΠΟΡΟΙ Πολύ Σπάνια Δαπανηρή Εκμεταλλεύσιμη Ανταγωνιστικές τιμη να από την συνέπειες αντιγραφεί οργάνωση Υλικοί ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ανταγωνιστικό μειονέκτημα Εξελιγμένα Συστήματα Ελέγχου Ανθρώπινοι πόροι Ισχυρό brand name ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Ανταγωνιστική ισότητα ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Πηγή: 3.4 Ανάλυση S.W.O.T Οι συντάκτες του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να γνωρίζουν ότι η ανάλυση αυτή αποτελεί το πρώτο από τα δύο στάδια του προγραμματισμού και χωρίς αυτή το δεύτερο στάδιο, που είναι το Πρόγραμμα Δράσης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να

23 είναι αποτελεσματικό και πλήρες. Η διαδικασία της στρατηγικής ανάλυσης τότε μπορεί πιο απλά να βασίζεται σε μια συνδυασμένη ανάλυση των δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές (το λεγόμενο "SWOT" ανάλυση). η ανάλυση των εσωτερικών δυνατών και αδύνατων σημείων με βάση την εταιρική και οικονομική αξιολόγηση η ανάλυση των εξωτερικών απειλών και των ευκαιριών βασίζονται περιβαλλοντική αξιολόγηση S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜ ΕΙΑ (STRENGTHS) Π λούσιο γεω θερμικό δυναμικό και ικανοποιητικές αποδόσεις Γ/Ε στην Ελλάδα συγκριτικά με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώ ρες. Ύ παρξη θεσμικού πλαισίου και δομώ ν που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη του κλάδου. Σημαντικά περιθώ ρια αύξησης της γεω θερμικής διείσδυσης(λόγω τω ν μέχρι σήμερα καθυστερήσεω ν) και επίτευξη κρισίμου μεγέθους αγοράς για τη ν ανάπτυξη εγχώ ριας παραγω γής. Ύ παρξη πολλώ ν απομονω μένω ν περιοχώ ν με χαμηλή ή εποχιακά υψηλή κατανάλω ση (νησιά κ.τ.λ.), όπου το κόστος του γεω θερμικού ηλεκτρισμού είναι σχετικά ανταγω νιστικό τω ν άλλω ν πηγών. Ύ παρξη σημαντικής εγχώριας αγοράς και δυνατότητες διάθεσης της παραγω γής γεω θερμικού εξοπλισμού, σε άλλες χώ ρες της Ε.Ε. με ελλειμματική παραγω γή. Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΕ Σ (O PPO R TUNITIES) Ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. ιδιαίτερα ευνοϊκή για τα Γεω θερμικά Εργοστάσια. Επιτακτική ανάγκη της χώ ρας μας να περιορίσει το κόστος δικαιωμάτων ρύπων. Δυνατότητα δημιουργίας καθετοποιημένου βιομηχανικού κλάδου (παραγωγή Γ/Ε και ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜ ΕΙΑ (WEAKNESSES) Ανύπαρκτη προς το παρώ ν εγχώρια παραγωγή γεω θερμικού εξοπλισμού. Χ αμηλό επίπεδο έρευνας- ανάπτυξης σε γεω θερμικές τεχνολογίες. Π ροβλήματα απορρόφησης γεω θερμικής ισχύος και υψ ηλό κόστος διασύνδεση ς στο δίκτυο. Χαμηλή αποδοχή Γ/Ε από τις τοπικές κοινω νίες, ιδιαίτερα τω ν τουριστικών περιοχώ ν. Δραστηριοποίηση στον κλάδο κυρίως κατά-σκευαστικώ ν και σε μικρότερο βαθμό ενεργειακώ ν εταιριών. Ευκαιριακών επενδυτώ ν, άλλα διαρθρωτικά προβλήματα. Π ιθανές δυσκολίες αποδοχής (σε περίοδο λιτότητας) του προγράμματος ΑΠ Ε, λόγω ης επιβάρυνσης των οικογενειακώ ν προϋπολογισμώ ν, από το Τέλος Α νανεώ σιμω ν πηγών. Α Π Ε ΙΛ Ε Σ (TH R EA TS) Συνέχιση της σοβαρής δημοσιοοικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα Α δυναμία υποστήριξης από την εγχώ ρια παραγω γή, λόγω αδύναμ ου

24 συμπληρω ματικού εξοπλισμού). Α ύξηση τω ν επενδύσεω ν και της εισαγω γής κεφαλαίω ν από το εξωτερικό. Θετικές επιπτώσεις στην απασχόλη ση και στην περιφ ερειακή ανάπτυξη. Ύ παρξη εγχώριας ερευνητικής-κατασκευαστικής ικανότητας αλλά και δυνατότητες δημιουργίας ισχυρής εγχώριας τεχνολογικής υποδομής και διασύνδεση ς έρευνας με την παραγωγή. Ταχύτατη ανάπτυξη της γεω θερμικής τεχνολογίας που ενδεχομένω ς θα επιτρέψει την ωρίμανση της νω ρίτερα απ ότι προβλέπεται. Δυνατότητα ελληνικώ ν εταιρειών να δραστηριοποιηθούν σε γειτονικές χώρες, σε έναν τομέα όπου δεν υπάρχουν σοβαροί «φραγμοί εισόδου» και δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί μονοπω λιακές καταστάσεις. Τεράστιες ανάγκες (πρακτικά απεριόριστες) στις αγορές τω ν αναπτυσσομένω ν χω ρώ ν που δημιουργούν θετικές προϋποθέσεις για δραστηριοποίηση Ελληνικώ ν εταιριών παραγω γής γεω θερμικού εξοπλισ μ ού. Πηγή βιομηχανικού ιστού, έλλειψ ης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής και κακής οργάνω σης. Α δυναμία κάλυψης της α υξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης Γ/Ε που ίσως δημιουργήσει προβλήματα στην υλοποίηση τω ν επενδυτικώ ν σχεδίω ν. Τ εχνολογικές εξελίξεις στις συμβατικές πηγές (άνθρακας, πυρηνικά) που ίσως επιφέρουν μείωση του κόστους ή των ρύπω ν(εκμετάλλευση πυρηνικής σύντηξης, τεχνολογίες καθαρότερης καύσης ή αποθήκευσης ^ 2 ). Ύ παρξη απαγορευτικώ ν συνθηκώ ν σε αρκετές περιοχές με πλούσιο γεω θερμικό δυναμικό (προστατευόμενες με διεθνείς συνθήκες, εξαρτώ μενες από τουρισμό, τοπία εξαιρετικού κάλλους, κ.τ.λ.) Τ εχνολογικές εξελίξεις που πιθανόν θα απαξιώ σουν τον ήδη εγκατεστημένο γεω θερμικό εξοπλισμ ό. Υ ψ ηλό κόστος του Π ρογράμματος ΑΠ Ε που ίσως γίνει δυσβάσταχτο για την εθνική οικονομία και τους καταναλωτές, αν δεν υπάρξει ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια

25 3.5 Ανάλυση ανταγωνιστών ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., η νέα ΔΕΗ, είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ. Το 1998 παρέλαβε τη σκυτάλη της διαχείρισης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αιολική, Υδροηλεκτρική, Ηλιακή και Γεωθερμική) από τη μητρική εταιρεία, μαζί με όλη την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στο χώρο του ηλεκτρισμού. Με 144,7 MW εγκατεστημένης ισχύος σε αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά, 331,2 MW έργων υπό ανάπτυξη σε διάφορες φάσεις, και ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο μελλοντικών έργων η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. παράγει ηλεκτρική ενέργεια με μηδενική επίπτωση στο περιβάλλον. Από τα μέσα του 2006, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει αναπτυχθεί σε βαθμό που επιβάλλεται για μια θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. Σήμερα, μετά από προσπάθειες έξι ετών, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει μια δυνατή, ανταγωνιστική βάση παρουσιάζοντας μία σειρά επιτυχημένων δράσεων και ικανοτήτων που χρειάζεται για να πρωταγωνιστήσει στον κλάδο των ΑΠΕ τουλάχιστον στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα αναφέρονται τα παρακάτω επιτεύγματα : Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και διαδικασιών που οδηγούν σε πρότυπα αξιοκρατικών εταιρειών του διεθνούς χώρου. Επιπρόσθετα ανάπτυξη βέλτιστων σχέσεων με τους stakeholders της εταιρείας έχοντας αποκτήσει τον σεβασμό της αγοράς, των τοπικών και κρατικών Αρχών και ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων περιοχών όπου αναπτύσσουμε έργα. Ορθολογικοποίηση παραγωγικότητας με συνεχή βελτίωση στα έργα εν λειτουργία, και ιδιαιτέρως στα Αιολικά πάρκα. Υιοθέτηση βέλτιστων αρχών υλοποίησης έργων, μέσω του PMO, και αποδοτικότητας των διαδικασιών της εταιρείας

26 Βελτίωση της βάσης έργων εν λειτουργία με την υλοποίηση 6 νέων Αιολικών Πάρκων, την κατασκευή ενός ΜΥΗΣ και ενός Φ/Β σταθμού, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 23,4 MW. Σημαντική αναβάθμιση και ανανέωση του παρόντος χαρτοφυλακίου έργων (πενταπλασιάστηκε στα τελευταία τρία χρόνια) μέσω αιτήσεων για μεγάλα και πρωτοποριακά κυρίως έργα και επίσης μέσω συνεργασιών με εκλεκτές Ελληνικές και Διεθνείς Εταιρείες (π.χ. Τερνα, S&B, ΕΤΒΑ, Iberdrola, EDF, και Solar Reserve (US)). Επίσης πρέπει να σημειώσουμε την εξαιρετική προσπάθεια για επενδύσεις στα Βαλκάνια και ιδιαιτέρως στην Ρουμανία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 ως θυγατρική της ΤΕΡΝΑ ΑΕ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΒΕΕ με σκοπό την υλοποίηση των έργων του Ομίλου στο χώρο των ΑΠΕ. Η τέρνα ενεργειακή έχει ως όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και πιστεύει στην προτεραιότητα που η πράσινη ενέργεια έχει για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι η ενέργεια είναι κεντρικής σημασίας για την κοινωνία μας και θέλουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος αυξάνοντας τη χρήση της πράσινης ενέργειας και ταυτόχρονα αξιοποιώντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Επιδιώκει μια σημαντική θέση σε όλο το εύρος της αλυσίδας των έργων ΑΠΕ, από την ανάπτυξη ως την παραγωγή ενέργειας, με έντονη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, με δραστηριότητα σε ένα εύρος τεχνολογιών, με έντονη γεωγραφική επέκταση στην περιοχή, αλλά και παγκόσμια παρουσία. Το 2000 ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου αιολικού πάρκου στην Εύβοια, συνολικής ισχύος 11,12 MW. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η δυναμικότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αυξήθηκε σημαντικά μέσω της απόκτησης σημαντικού αριθμού αδειών παραγωγής και της επέκτασης σε νέα αιολικά πάρκα. Το 2004 ξεκίνησε η διερεύνηση για την επέκταση σε ΑΠΕ εκτός Ελλάδος, αρχικά μέσω της ανεύρεσης

27 κατάλληλων τοποθεσιών για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων κυρίως στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και εν συνεχεία, το 2005, στην Κεντρική Ευρώπη. Το 2006 ξεκίνησε η κατασκευή των δύο πρώτων υδροηλεκτρικών σταθμών. Το 2007 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το 2011 ξεκίνησαν την λειτουργία τους τα πρώτα αιολικά πάρκα του Ομίλου στην Πολωνία, ισχύος 32 MW, ενώ αποκτήθηκαν οι άδειες για την κατασκευή δύο των πρώτων αιολικών πάρκων στις ΗΠΑ, συνολικής ισχύος 178 MW. Την ίδια χρονιά ολοκληρώθηκε και η κατασκευή των πρώτων αιολικών πάρκων στην Βουλγαρία, συνολικής ισχύος 30MW NEON ENERGY Η Neon Energy είναι μία από τις σημαντικότερες πολυεθνικές εταιρείες του χώρου και παρέχει υπηρεσίες Business Development και EPC Contracting καθώς και Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την πραγματοποίηση έργων. Η εταιρεία προσφέρει λύσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα σε πάρκα, σε επαγγελματικές στέγες καθώς και σε οικιακές στέγες, βασιζόμενη στην υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκή τεχνολογία που εφαρμόζει. Η εταιρεία προτείνει, μελετά και κατασκευάζει υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με την επέκτασή της στο Weissenburg Γερμανίας, στο Τόκιο Ιαπωνίας, στη Σόφια Βουλγαρίας και στην Λάρνακα της Κύπρου. Διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών και αντιπροσώπων καθώς και εξειδικευμένο, πιστοποιημένο και άρτια καταρτισμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό (μηχανικούς, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, σχεδιαστές). Σήμερα, η Neon Energy διαθέτει έργα πάνω από 92MWp σε φωτοβολταϊκά πάρκα, 11,9MWp σε επαγγελματικές στέγες και 7,8MWp σε οικιακές στέγες, τα οποία είναι εγκατεστημένα ή σε εξέλιξη

28 3.5.3 ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ) ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ενεργειακών προϊόντων που θα προέρχονται από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η μελέτη, εμπορία εξοπλισμού, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικών, φωτοβολταϊκών, βιομάζας κτλ.). Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικού χαρτοφυλακίου μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ μέχρι το 2015 (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα κτλ), μέσω ανάπτυξης έργων σε ακίνητα του Ομίλου και εκτός, ώστε να συμβάλει στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τουλάχιστον κατά τόνους ετησίως. Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει ήδη σε λειτουργία Φ/Β Σταθμούς συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,4 Μ Ψ ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη άλλα 3 έργα συνολικής ονομαστικής ισχύος 10,5 ΜΨ σε ακίνητα που ανήκουν στον Όμιλο. Επίσης η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες αναπτύσσει 2 μονάδες βιομάζας 4,7 ΜΨ και 5 ΜΨ. Επιπλέον η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες αναπτύσσει σε συνεργασία με την ΛΑΡΚΟ ένα χαρτοφυλάκιο 147,5 ΜΨ φωτοβολταϊκών καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα Τον Μάιο του 2011 υπεγράφη συνεργασίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε.ΛΑΡΚΟ» για τη διερεύνηση ανάπτυξης Φ/Β σταθμών σε χώρους δραστηριοποίησης, χρήσης ή και ιδιοκτησίας της τελευταίας. Για το σκοπό αυτό συμφωνήθηκε επίσης η ίδρυση 2 θυγατρικών εταιρειών σε κάθε μία από τις οποίες η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» συμμετέχει με 51% και η «ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με 49%

29 Οι δύο θυγατρικές εταιρείες αναπτύσσουν ένα χαρτοφυλάκιο 147,5 MW φωτοβολταϊκών καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα 3.6 Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Η ανάλυση της αγοράς οριοθετεί και περιγράφει στους μελλοντικούς πελάτες ( καταναλωτές/ επιχειρήσεις/κρατικοί φορείς) της επιχείρησης, δηλαδή την αγορά στην οποία στοχεύει η επιχείρηση ( intended/ target market). Μετά από μια σύντομη, λιτή περιγραφή της αγοράς, ακολουθεί η παράθεση των παρακάτω αντικειμενικών στοιχείων για την αγορά: Συνολικό μέγεθος, δηλαδή το πλήθος των καταναλωτών/ επιχειρήσεων/ κρατικών φορέων τους οποίους θα προσπαθήσει να προσεγγίσει η επιχείρηση. Γεωγραφικό μέγεθος & εύρος(spread/ coverage) Ετήσιες πωλήσεις/ ζήτηση παρόμοιων προϊόντων/υπηρεσιών Βαθμός Συγκέντρωσης, το πλήθος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με παρόμοια προϊόντα/ υπηρεσίες και τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς που καταλαμβάνουν. Στάδιο ανάπτυξης. Το στάδιο ανάπτυξης της αγοράς κατά το οποίο η επιχείρηση εισέρχεται σε αυτή καθορίζει την επιχειρηματική στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί. Τα στάδια ανάπτυξης συνοψίζονται στα εξής (Porter, 1998) : Εισαγωγή (Introduction/ Birth/ Infancy/ Emergence) Ανάπτυξη (Growth)

30 Ωριμότητα (Maturity) Πτώση (Decline) Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό αγαθό στον σύγχρονο κόσμο, χρησιμοποιούμενο ένα πολύ μεγάλο αριθμό καταναλωτών σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, χωρίς να είναι άμεσα αποκαταστάσιμο. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται σαν ένα σύστημα, όπου η ηλεκτρική ενέργεια σαν προϊόν μπορεί να αγοραστεί, να πωληθεί και εν γένει να εμπορευθεί. Μέχρι πρότινος η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αποτελούσε μονοπώλιο υπό τον δημόσιο έλεγχο, στο οποίο η παραγωγή, η διάθεση και η εμπορία της γινόταν από μια δημόσια επιχείρηση. Αυτή η πλήρως καθετοποιημένη δημόσια επιχείρηση είχε την δυνατότητα να διαμορφώνει τόσο τις τιμές όσο και την ποσότητα της προσφερόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια και κατόπιν μίας μακράς διαδικασίας ωρίμανσης και προετοιμασίας τόσο σε θεσμικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βαθμιαία απελευθερώνεται. Η απελευθέρωση αφορά στην είσοδο νέων επιχειρήσεων στα τμήματα της παραγωγής και εμπορίας της αγοράς, με βασικό πυλώνα της απελευθέρωσης την είσοδο νέων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά. Στην πράξη η παραπάνω απελευθέρωση οδηγεί στην βαθμιαία μετατροπή της αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονοπωλιακή σε ολιγοπωλιακή. Παράλληλα σε διεθνές επίπεδο η προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής επιφέρει σημαντικές μεταβολές στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ευρώπη ειδικά, ασκούνται ήδη και έχουν δρομολογηθεί για το μέλλον πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής οι οποίες έχουν άμεση επιρροή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Βασικότερη εξ αυτών αποτελεί η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών των αερίων ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στην παραγωγή των οποίων συντελεί σημαντικά ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της χρήσης μη συμβατικών μορφών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης τραπεζικών επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η Μετάβαση του ΟΤΕ από Μονοπωλιακό Καθεστώς σε Καθεστώς Ανταγωνισμού υποβληθείσα στον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨιαΙΠπλ ν Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗ ΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ Σ Η Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING PLAN ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Επιβλέπων Καθηγητής: Σπυρίδων Μαραγκάκης ΑΡΓΥΡΗ ΦΡΑΓΑΚΗ Α.Μ. 3209 Α.Τ.Ε.Ι.

MARKETING PLAN ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Επιβλέπων Καθηγητής: Σπυρίδων Μαραγκάκης ΑΡΓΥΡΗ ΦΡΑΓΑΚΗ Α.Μ. 3209 Α.Τ.Ε.Ι. MARKETING PLAN ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΗ ΦΡΑΓΑΚΗ Α.Μ. 3209 Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 Επιβλέπων Καθηγητής: Σπυρίδων Μαραγκάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ Πρέβεζα 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΣ S.W.O.T.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ των Κατερέλου ηµήτριου Α.Μ. 5984 Κατσαβαβάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη

Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευαστικός Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης Φοιτητές: Τζαγκουρνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α. και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ. του Γεωργίου. Αριθμός Μητρώου : 2005010020. Θέμα :

Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α. και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ. του Γεωργίου. Αριθμός Μητρώου : 2005010020. Θέμα : 1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α της φοιτήτριας του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης σελ.5 1.1.Εισαγωγή.. σελ.5

Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης σελ.5 1.1.Εισαγωγή.. σελ.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή σελ.3 Μέρος 1 ο : Θεωρητικό Μέρος 1.Στρατηγική Ανάλυση: Το εξωτερικό Περιβάλλον της επιχείρησης σελ.5 1.1.Εισαγωγή.. σελ.5 1.2. Εξωτερική μακρό-ανάλυση ή PEST ανάλυση σελ.6 1.3 Σπουδαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα