ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Επενδυτικό σχέδιο( business plan) μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με γεωθερμία. Η περίπτωση της εταιρίας ADVARTIA. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Νικολαΐδης Μιχαήλ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Μπαδιανούδης Νικόλαος Φλίαταρης Νικόλαος - 1 -

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΕΡΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Ορισμός και ρόλος Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εισαγωγή Η κατάσταση στη Ευρωπαϊκή Ένωση Η κατάσταση στην Ελλάδα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ανάλυση P.E.S.T. και Εξωτερικού Περιβάλλοντος Το πολιτικό και νομοθετικό περιβάλλον Το οικονομικό περιβάλλον Το κοινωνικό περιβάλλον Το τεχνολογικό περιβάλλον Ανάλυση των 5 Δυνάμεων του PORTER και Εξωτερικού Περιβάλλοντος Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών Απειλή νέων εισροών-εκροών Απειλή υποκατάστατων προϊόντων Ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων Ανάλυση Πόρων (Ανάλυση V.R.I.O) - Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Πολύτιμη(value) ΣπάνιοιΟ^υ) Μ ιμητικοί( ί^^) Οργάνωση(organization) Υλικοί πόροι Υλικοί πόροι Ανθρώπινοι πόροι Άυλοι πόροι Συστήματα Φήμη Ανάλυση S.W.O.T Ανάλυση ανταγωνιστών ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε

3 3.5.2 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ NEON ENERGY ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάλυση του κλάδου Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΟΜΕΡΟΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικά στοιχειά εταιρίας Προϋπολογισμός κόστους του επιχειρηματικού σχεδίου Ανάλυση Επιχειρηματικής Πρότασης Κόστος επένδυσης Αναμενόμενα Οικονομικά αποτελέσματα Αριθμοδείκτες Δείκτες απόδοσης πωλήσεων Δείκτες απόδοσης κεφαλαίων Δείκτες αποτελεσματικότητας Δείκτες απόδοσης Το νεκρό σημείο πωλήσεων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Εισαγωγή Όραμα και Αποστολή Εισαγωγή Όραμα Αποστολή Στρατηγικό σχέδιο Στρατηγική σταθεροποίησης Στρατηγική μεγέθυνσης Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Εισαγωγή Στρατηγική ηγεσία κόστους Στρατηγική εστίασης Στρατηγική Διαφοροποίησης

4 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Εισαγωγή Τοποθέτηση και Τμηματοποίηση Ευκαιρίες επέκτασης Νέο προϊόν σε νέα αγορά Ήδη υπάρχον προϊόν σε ήδη υπάρχουσα αγορά Μείγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Διανομή Προβολή Τιμολόγηση ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η οικονομική ανάλυση και ο έλεγχος της βιωσιμότητας του γεωθερμικού σταθμού ηλεκτρισμού και θερμότητας της εταιρίας ADVARTIA IMPOWER INVESTMENTS S.A. που εδρεύει στην περιοχή του Νομού Έβρου. Ο σταθμός καλύπτει τις ανάγκες για θέρμανση των σπιτιών της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα παράγει ηλεκτρική ενέργεια η οποία πωλείται στο ΔΕΣΜΗΕ. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε ορισμούς και χαρακτηριστικά ορισμένων εννοιών βασικών για την κατανόηση της εργασίας. Συγκεκριμένα το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται των ορισμό του επενδυτικού σχεδίου, τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει μια επιχείρηση, της έννοιας γεωθερμία συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, τόσο σε Εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη θέση που κατέχει σήμερα στη χώρα μας. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια εκτενή ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο και θα δραστηριοποιείται η επιχείρηση με ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις επενδύσεις αυτές, βάση των Εθνικών αλλά και των Διεθνών νόμων, την κατάσταση τέτοιων επενδύσεων στο εξωτερικό αλλά και την κατάσταση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην χώρα. Επιπλέον, γίνεται εκτενείς αναφορά στους προμηθευτές του ανταγωνιστές αλλά και στους καταναλωτές της επιχείρησης, μέσω εκτενείς ανασκόπηση γίνονται αντιληπτά τα δυνατά-αδύναμα σημεία οι απειλές- ευκαιρίες της επιχείρησης, αλλά και η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά αλλά και τον κλάδο στον οποίο και θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εκτενής οικονομική ανάλυση του συστήματος συμπαραγωγής. Για τον έλεγχο της βιωσιμότητας της επένδυσης προτείνεται η κάλυψη των θερμικών αναγκών παράλληλα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για τις δύο αυτές περιπτώσεις υπολογίζονται τα κόστη λειτουργίας, εγκατάστασης. Μετά γίνεται - 5 -

6 ανάλυση της επένδυση με την χρήση αριθμοδεικτών, για πλήρη γνώση της θέσης αλλά και της απόδοσης της επένδυσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην εικόνα της επιχείρησης. Με το όραμα, την αποστολή και τον σκοπό της, επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στις στρατηγικές που θα ακολουθήσει, για να αναπτυχθεί αλλά και για να εδραιώσει την θέση της στον τομέα της. Επιπλέων, αναλύονται οι στρατηγικές που θα ακολουθήσει για να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνονται αναφορές για το μάρκετινγκ που να χρησιμοποιήσει για να προωθήσει τα προϊόντα της αλλά και τις προοπτικές που έχουν τα προϊόντα να καταναλωθούν από τους πιθανούς πελάτες. Επιπλέον, αναλύονται τα προϊόντα ώστε να γνωρίζει καλύτερα την αγορά στην οποία και πρέπει να προωθήσει αλλά και τους τρόπους με τους οποίους και πρέπει να το κάνει ώστε να μπορέσει να αποκτήσει έσοδα

7 1 ΜΕΡΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) 1.1 Ορισμός και ρόλος Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο που προσδιορίζει τους στόχους μιας επιχείρησης και περιγράφει το σχέδιο της επιχείρησης για να τους υλοποιήσει (Turban κ.α., 2008). Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο κατά το σχεδιασμό της επιχείρησης για το μέλλον και εκφράζει γραπτά τη στρατηγική της. Υποστηρίζει και συνοψίζει το όραμα των ιδρυτών της επιχείρησης και έρχεται να προσδιορίσει (Μπαρδάκη, 2012): Ποιό είναι το όραμα, ο στόχος της επιχείρησης, Πως σχεδιάζει να κατακτήσει το στόχο της και Ποιός είναι ο χάρτης πορείας της, ώστε να μη χαθεί οδεύοντας προς το στόχο. Με τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου, η διοικητική ομάδα προετοιμάζεται για τα εμπόδια που πρόκειται να αντιμετωπίσει μέσα σε ένα διεθνές, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, δεσμεύει πόρους και σχεδιάζει για αναδυόμενες ευκαιρίες. Το επιχειρηματικό σχέδιο εκπονείται πριν από την έναρξη της επιχείρησης. Είναι ένα «ζωντανό» έγγραφο που θα έπρεπε να ενημερώνεται τακτικά, καθώς η επιχείρηση εξελίσσεται μέσα στο χρόνο και τροποποιούνται οι συνθήκες που είχαν ληφθεί υπόψη. Συνήθως, η ιδρυτική ομάδα της επιχείρησης αναλαμβάνει τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς είναι αυτή που έχει συλλάβει την επιχειρηματική ιδέα και είναι η κατάλληλη για να εκθέσει σε τι αφορά το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα. Εάν η ανάπτυξη και συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου ανατεθεί σε εξωτερικούς συμβούλους, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλη εμπλοκή των ιδρυτών της επιχείρησης γιατί αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το όραμα της επιχείρησης (Βουδούρη, 2005)

8 Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι το «επικοινωνιακό μέσο» της επιχείρησης για να μεταδώσει τις απαραίτητες πληροφορίες σε δυνητικούς επενδυτές και στρατηγικούς συνεργάτες. Ουσιαστικά, πρόκειται για προωθητικό μέσο της επιχείρησης και είναι το βασικό όχημα για άντληση χρηματοδότησης Η δομή του επιχειρηματικού σχεδίου βασίστηκε στους παρακάτω: Θερίου. 2010;, Κεφής & Παπαζαχαρίου, 2009; Μπαρδάκη, 2012); Χατζούδης Δ. & Θερίου Γ, 2012; Αναπτυξιακός Νόμος 3908/ Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.1Εισαγωγή Η θερμική ενέργεια που αποθηκεύεται στο εσωτερικό του φλοιού της Γης ονομάζεται γεωθερμική ενέργεια. Σε ορισμένα μέρη του κόσμου, όπως η Ισλανδία, οι ζεστοί σχηματισμοί που περιέχουν νερό, είναι ένα εξαιρετικό μέσο για τη μεταφορά αυτής της ενέργεια μέχρι την επιφάνεια της Γης. Η θερμοκρασία στο φλοιό της Γης αυξάνεται με το βάθος. Η θερμότητα, από το εσωτερικό μέρος του πλανήτη, μεταφέρεται στην επιφάνεια με θερμική αγωγιμότητα, καθώς και μέσω της μεταφοράς σε ηφαιστειακές εκρήξεις από γεωθερμικά συστήματα σε μορφή νερού και τον ατμού. Σε ενεργές ηφαιστειογενείς περιοχές, ο ανώτερος φλοιός συχνά διαπερνάται από ζεστές ηφαιστειακές εισβολές. Αυτή η θερμική μετάβαση από τα εσωτερικά μέρη της Γης προς την εξωτερική κρούστα είναι ο κύριος μηχανισμός οδήγηση της γεωθερμικές μεθόδους. Προς το παρόν, για να αξιοποιήσουμε τέτοια γεωθερμική ενέργειας επικερδώς πρέπει να συνυπάρχουν, διάφοροι παράγοντες. Η πηγή θερμότητας πρέπει να είναι μεγάλη, το νερό πρέπει να είναι παρόν και το βραχώδες υπόστρωμα πρέπει να είναι πορώδη. Κρύο νερό πρέπει να είναι σε θέση να εισέλθει στο σύστημα μέσω του πορώδους υπόβαθρου, να θερμαίνεται και να ανέβει στην επιφάνεια με ζεστό νερό ή ατμό

9 2.2 Η κατάσταση στη Ευρωπαϊκή Ένωση Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας στον κόσμο, που στηρίζονται σε εισαγωγές για το 50% των ενεργειακών αναγκών της. Με μια ενεργειακή πρόβλεψη για τη ζήτηση, αναμένεται να αυξηθεί κατά 1-2% ετησίως, το ποσοστό αυτό. Τα επόμενα χρόνια προβλέπεται να αυξηθεί σε 70%. Ωστόσο, στην Ευρώπη οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται αργά σε σχέση με άλλα μέρη του ο κόσμος, γι 'αυτό πρέπει να ανταγωνίζονται ολοένα και περισσότερο για τους ενεργειακούς πόρους. (Europe s World, 2007). Σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης οι γεωθερμικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας που έχουν ήδη συμβάλλει ουσιαστικά σε μια φιλική προς το περιβάλλον και αειφόρου ενεργειακού εφοδιασμού, χρησιμοποιώντας υπάρχουσες τεχνολογίες για αξιοποίηση ατμού και θερμού δεξαμενές νερού. Αυτό γίνεται κυρίως στην Ιταλία, και στις Αζόρες και άλλα νησιά με ηφαιστειακής προέλευσης στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, της Ισλανδία. Στην Ισλανδία, η γεωθερμική ενέργεια θα είναι ένα από τους δύο πυλώνες επί των οποίων μια πλήρως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας θα κατασκευαστεί. Στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, την Τουρκία και τον Καύκασο παραμένουν ακόμα ανεκμετάλλευτες, δεξαμενές που μπορεί να συμβάλει σε ένα βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό. Η γεωθερμική ενέργεια στην Ευρώπη παρέχεται ως επί το πλείστον από την Ιταλία (5200 GWh / έτος), ακολουθούμενη από την Ισλανδία (1500 GWh / έτος). (Lund. J et al.2011) 2.3 Η κατάσταση στην Ελλάδα Το πρώτο μισό της παρούσας δεκαετίας χαρακτηρίζεται από τη διαφοροποίηση των άμεσων εφαρμογών με νέες χρήσεις, όπως η υδατοκαλλιέργεια, η παραγωγή σπιρουλίνας, θέρμανση πισινών, αφαλάτωσης ύδατος, και φρούτων και λαχανικών αφυδάτωση. Ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μια ταχεία επέκταση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, όπως η αύξηση των άμεσων χρήση εγκατεστημένη ισχύς από WGC2005 έχει σχεδόν αποκλειστικά στις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Εκεί, έχουν κάποια μείωση στην χρήση, κυρίως με τα θερμοκήπια και τις μονάδες - 9 -

10 αφαλάτωσης στην Κίμωλο που λαμβάνονται εκτός λειτουργίας, και η 2.0MWt επένδυση για θέρμανση και ψύξη σε αρκετά δημόσια κτίρια στο Λαγκαδά (Θεσσαλονίκη) έχει εγκαταλειφθεί. (Ανδρίτσος et al., 2010) Η μοίρα ενός νέου έργου αφαλάτωσης στη Μήλο είναι ακόμα ασαφής, παρά την ολοκλήρωση της παραγωγής σε οκτώ πηγάδια. Η θέρμανση χώρου χρησιμοποιείται μόνο σε δύο κτίρια spa, σε ένα ξενοδοχείο της Μήλο, σε αρκετές μεμονωμένες κατοικίες και σε ένα γυμνάσιο. Περίπου 21 εκτάρια θερμοκήπια θερμαίνονται, κυρίως για τα λαχανικά και τα κομμένα άνθη και συνεχώς αυξάνεται, με 27 μονάδες του θερμοκηπίου στην πορεία της χώρας από 21 φορείς. Υπάρχουν περισσότερα από 60 θερμικά ιαματικά λουτρά και κέντρα κολύμβησης σε λειτουργία. (Ανδρίτσος et al., 2010) Το γεωθερμικό νερό χρησιμοποιείται για τον παγετό, για την προστασία για ορισμένο αριθμό της υδατοκαλλιέργειας λίμνες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Περίπου, 350 γεωθερμικές αντλίες στη χώρα με περίπου 65% είναι του ανοικτού βρόχου διαμόρφωσης. Τα στοιχεία για τις διάφορες άμεσες χρήσεις είναι: 1.5MWt και 16,5 TJ / έτος για ατομική θέρμανση χώρου 34.8MWt και 340 TJ / έτος για το φαινόμενο της θέρμανση, 9.0MWt και 71,5 TJ / έτος για τα ψάρια εκτροφής, 0.3MWt και 1,8 TJ / έτος για γεωργική ξήρανση, 39.0MWt και 238 TJ / έτος για λούσιμο και το μπάνιο, και 50.0MWtand 270 TJ / έτος για τη γεωθερμική αντλίες θερμότητας. Το σύνολο για τη χώρα είναι 134.6MWt και 937,8 TJ / έτος (Ανδρίτσος et al., 2010)

11 3.ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3.1 Ανάλυση P.E.S.T. και Εξωτερικού Περιβάλλοντος Η διαδικασία της στρατηγικής ανάλυσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση μιας ποικιλίας παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Αυτό διαδικασία αξιολόγησης μερικές φορές αποκαλείται η «σάρωση» του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η διαδικασία ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος μερικές φορές περιγράφεται ως «PEST" ανάλυση. Η PEST ακρωνύμιο για το "Πολιτικοί, Οικονομικοί, Κοινωνικοί και Τεχνολογικοί " παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η έννοια της ανάλυσης PEST είναι φυσικά απλοϊκή. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών που εξετάζει τους τέσσερεις παράγοντες που καλύπτεται από την PEST ανάλυση. Morden (2007) Ορισμένα βασικά εξωτερικά περιβάλλοντα αναλύονται παρακάτω Το πολιτικό και νομοθετικό περιβάλλον Ζητήματα από το εξωτερικό περιβάλλον βρίσκουν απόλυτη έκφραση εντός του πολιτικού και νομοθετικού τομέα. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο η επιχείρηση λειτουργεί θα μπορούσε να διαμορφωθεί από πολιτικές αποφάσεις ή νομοθετικές αποφάσεις. Οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη, τις αγορές, βιομηχανική δομή και το εργατικό δίκαιο. Η επιχείρηση πρέπει να καταλάβει το πολιτικό και νομοθετικό περιβάλλον όλων των χωρών εντός της οποίας λειτουργεί. Και γι αυτό πρέπει να προβλέπονται οι άμεσες επιπτώσεις τους (Morden, 2007). Το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στην χωρά μας είναι το εξής: Η εθνική πολιτική για τις ΑΠΕ προσδιορίζεται κυρίως από τις δεσμεύσεις της χώρας μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που αφορούν τον περιορισμό των ρύπων και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης. Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77η Ελλάδα όφειλε

12 μέχρι το 2020 να καλύπτει το 22,3% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής της από ΑΠΕ, στόχος εξαιρετικά φιλόδοξος που ήταν αδύνατον να επιτευχθεί. Το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο αποτελεί ουσιαστικά την υλοποίηση των συμφωνιών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (σύμβαση - πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος), βάσει των οποίων οι ανεπτυγμένες χώρες οφείλουν να μειώσουν τον όγκο των περιβαλλοντικών ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα κατά 5,2% (έχοντας σαν βάση τα επίπεδα του 1990). Το πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει για την Ελλάδα, συγκράτηση του ποσοστού αύξησης του ^ 2 και των άλλων αερίων που επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στο +25% για το έτος 2020 σε σχέση με το έτος βάσης 1990 για το ^ 2 και 1995 για ορισμένα άλλα αέρια (Ν. 3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος», ΦΕΚ Α-117) Το οικονομικό περιβάλλον Στο οικονομικό περιβάλλον γίνετε η διερεύνηση των φάσεων του οικονομικού κύκλου. Σε ποιά από τις φάσεις βρίσκεται αυτή τη στιγμή η προς μελέτη εθνική οικονομία. Τους στόχους της μακροοικονομικής πολιτικής, τη μακροοικονομική πολιτική της Ε.Ε και διεθνώς, τις εξελίξεις στον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας, και ειδικότερα σε αυτόν που ανήκει η επιχείρηση (Αγαπητός, 2004). Η κατάσταση στο διεθνή χώρο Η εγκατεστημένη αιολική ισχύς σε παγκόσμιο επίπεδο, αυξήθηκε το 2009 κατά MW, που αντιπροσωπεύει αύξηση 30,5% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης την περίοδο ήταν 28,5% ενώ η εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε κατά 55 περίπου φορές. Στην Ευρώπη η αύξηση της ισχύος ήταν 15,1%, στις ΗΠΑ 39,3%, στην Ασία 60,3% (λόγω της θεαματικής αύξησης κατά 107,4% στην Κίνα) και στον υπόλοιπο κόσμο 48,8%. Η Κινεζική αγορά κάλυψε το 35,2% των νέων εγκαταστάσεων του 2009, η αγορά των ΗΠΑ το 26,9%, η Ευρωπαϊκή το 27,1% (παρόλο που ελέγχει το 48,2% της συνολικής παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος) και ο λοιπός κόσμος το 10,9% (στην ηλεκτρονική διεύθυνση ύ11ρ8// ^^^:Ή ίη0ην.μγ)

13 Η κατάσταση στην Ε,Ε, Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ΑΠΕ προβλέπονται νομικά δεσμευτικοί στόχοι έως το 2020 για τη διείσδυση των ΑΠΕ σε ποσοστό 20% επί της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 ( γνωστό σαν τα τρία 20). Σύμφωνα με τον χάρτη πορείας για τις ΑΠΕ^ΟΜ 848 τελικό, Βρυξέλλες, ) το 12% της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ θα παράγεται το 2020 από αιολικά πάρκα, με τις off shore Α/Γ να κατέχουν το 1/3 της παραγωγής. Προβλέπεται ότι με την επίτευξη του στόχου του 20% θα υπάρξει μείωση των ετήσιων εκπομπών CO2 κατά περίπου 700 εκατομμύρια τόνους το 2020, ενώ θα μειωθεί η ζήτηση ορυκτών καυσίμων κατά περισσότερο από 250 εκατομμύρια ΤΙΠ. Το κόστος επενδύσεων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1 τρις. $ που θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από κέρδη, εν μέρει από φόρους και κάποιο μέρος από τους καταναλωτές, π.χ. μέσω υψηλότερων λογαριασμών για την ενέργεια. Εκτιμάται επίσης ότι το πρόσθετο κόστος των ΑΠΕ θα καλυφθεί μακροπρόθεσμα από την μείωση των εκπομπών και τις τεχνολογικές εξελίξεις κάτι που θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στην πορεία προς την αειφορία. Μέχρι σήμερα όμως φαίνεται ότι η διείσδυση της αιολικής τεχνολογίας στην Ευρώπη σχετίζεται περισσότερο με την πολιτική βούληση ή την οικολογική συνείδηση του πληθυσμού παρά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε χώρας. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση https//www.minenv.gr) Το κοινωνικό περιβάλλον Βασικά κοινωνικά στοιχεία αποτελούν τη βάση κάθε αγοράς και των οικονομικών εξελίξεων. Το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση εξαρτάται από τον πληθυσμό αποτελείται και ο οποίος περιέχει. Επιχειρήσεις και δημόσιου τομέα επιχειρήσεις στη Δύση, έχουν προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές στη δομή του πληθυσμού συμπεριλαμβανομένης της γήρανσης του πληθυσμού. Τα δημογραφικά στοιχεία επηρεάζουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του καταναλωτή, την εμπορία, τον τρόπο προώθησης, την πρόσληψη προσωπικού, την

14 ικανότητας ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά και την ευρύτερη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού προς τα εμπρός (Μοτάοπ, 2007). Στο κοινωνικό περιβάλλον, όσον αφορά τον κλάδο της ενέργειας, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι γρήγοροι ρυθμοί που χαρακτηρίζουν την εποχή μας, αλλά και η μεγάλη φορολογία που υπάρχει στα καύσιμα έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν μέσα στο σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον το οποίο με την παρουσία κοινωνικών και ηθικών κανόνων επηρεάζει τη διαμόρφωση των επιχειρηματικών στόχων και τις στρατηγικές επιλογές. Το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον περιλαμβάνει τις απόψεις, τη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής όλων όσων ανήκουν στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, και κάθε αλλαγή στις κοινωνικές συνθήκες επηρεάζει τη ζήτηση των προϊόντων. Η γνώση και αποδοχή των κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών που επικρατούν σε μια άλλη χώρα είναι κρίσιμα για την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, καθώς αυτή καλείται να γνωρίζει και να προσαρμόζεται στις μεταβολές που σημειώνονται στον τρόπο ζωής, στους ηθικούς κανόνες και σε άλλα στοιχεία που διαμορφώνουν μια κοινωνία. Περιπτώσεις όπως το επίπεδο των μισθών μέσω των συμβάσεων εργασίας, ο μέσω όρος ηλικίας των εργαζομένων, το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζομένων αλλά και η τιμολόγηση των προϊόντων είναι ένα από τα μιζών θέματα που πρέπει να λυθούν από την επιχείρηση πριν ξεκινήσει την δραστηριότητας στην περιοχή Το τεχνολογικό περιβάλλον Το τεχνολογικό περιβάλλον αφορά τις τεχνολογικές τάσεις ή τεχνολογικά επιτεύγματα που λαμβάνουν χώρα έξω από την αγορά και είναι δυνατό να έχουν σημαντική επίδραση στη επιχείρηση και τη στρατηγική της. Οι τάσεις αυτές μπορεί να αποτελούν ευκαιρίες

15 για εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να τις εκμεταλλευθούν και να τις εισάγουν αποτελεσματικά στις δραστηριότητές τους Η γνώση των αναλυτών για το επίπεδο έρευνας και τεχνολογίας της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται ή σκέφτονται να επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους. Το βαθμό αποδοχής των τεχνολογικών καινοτομιών από τον πληθυσμό, τις μεθόδους παραγωγής, τη σχέση εκπαίδευσης-τεχνολογίας, τη συμβατότητα κουλτούρας και τεχνολογίας, τις ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες για περαιτέρω έρευνα και γνώση. Κεφής & Παπαζαχαρίου (2009) Συστήματα καθαρισμού ατμού: Στο υπέδαφος περιέχονται χημικά στοιχεία τα οποία είναι βλαβερά για την ανθρώπινη υγεία, όπως θείο και πυρίτιο και τα οποία όταν αναδυθούν στην ατμόσφαιρα προκαλούν όξινη βροχή και μόλυνση στο έδαφός. Σύστημα θέρμανσης: Η εταιρία επίσης, θα χρησιμοποιεί την εναπομείναν ενέργεια η οποία θα είναι σε μορφή νερού για την χρήση την θέρμανσης μέσα στην εταιρία αλλά και έξω για την θέρμανση των νοικοκυριών, κάτι που θα ελαφρύνει τα νοικοκυριά από το βάρος της θέρμανσης διότι η τηλεθέρμανσης είναι κατά 65% φθηνότερη σε σχέση με το πετρέλαιο αλλά και 15% φθηνότερη σε σχέση με το φυσικό αέριο. 3.2 Ανάλυση των 5 Δυνάμεων του PORTER και Εξωτερικού Περιβάλλοντος Μια τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάλυση του ανταγωνισμού στην αγορά είναι η «πέντε δυνάμεις "μοντέλο ανταγωνισμού του Porter M.E. (1980). Ο Porter δείχνει ότι o ανταγωνισμός στην αγορά είναι συνάρτηση των πέντε μεγάλων ομάδων μεταβλητών ή "Δυνάμεις". Αυτές είναι (Morden, 2007): Οι υπάρχοντες ανταγωνιστές. Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών. Η απειλή των νεοεισερχόμενων

16 Η απειλή των υποκατάστατων Γιαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών Ο βαθμός στον οποίο οι προμηθευτές είναι πράγματι σε θέση να διαφοροποιήσουν το προϊόν ή υπηρεσία. Αυτό θα αυξήσει τη διαπραγματευτική τους δύναμη σε σχέση με τους πελάτες. Η διαφοροποίηση μπορεί, για παράδειγμα, να βασίζεται σε προϊόν ή υπηρεσία με προδιαγραφές, την κατοχή των μοναδικών προτάσεων πώλησης, την ισχυρή ταυτότητα της μάρκας, ή την εταιρική φήμη για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την εξυπηρέτηση των πελατών. Η δύναμη αυτών των εμπόρων λιανικής πώλησης είναι σε αντισταθμίσει μέρος από τη φήμη της εταιρίας ως προτιμώμενος προμηθευτής. Κεφής & Παπαζαχαρίου (2009). Η αυξανόμενη ζήτηση για εξοπλισμό Α.Π.Ε (γεωθερμικού εξοπλισμού) διεθνώς έχει ήδη δημιουργήσει συνθήκες ελλειμματικής προσφοράς. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της παραγγελίας και της παράδοσης του γεωθερμικού εξοπλισμού μπορεί να φτάσει και τα δυο έτη Γιαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών Ο τρίτος και ισχυρότερος παράγοντας της επιχειρηματικής αλυσίδας αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της οικονομικής μονάδας, αφού οι σημερινές συνθήκες προστάζουν τις επιχειρήσεις να ακολουθούν τις επιταγές των καταναλωτών-πελατών, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στο πρόσφατο παρελθόν, όπου οι καταναλωτές έτρεχαν πίσω από οτιδήποτε τους πρόσφεραν οι εταιρίες (Κεφής & Παπαζαχαρίου, 2009). Εγγυημένη αγορά της παραγόμενης ενέργειας από τον ΔΕΣΜΗΕ σε προνομιακή τιμή, τιμή η οποία καθορίζεται με νομοθετικό πλαίσιο. Οι τιμές για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά ( 80 ανά Μ ^ ) φωτοβολταϊκά (450 ανά Μ ^ ) και γεωθερμικά (99,45 ανά Μ ^ ) είναι αρκετά υψηλότερες από το τιμολόγιο της ΔΕΗ

17 3.2.3 Απειλή νέων εισροών-εκροών Σε μια ανοικτή οικονομία όλοι είναι ελεύθεροι να δραστηριοποιηθούν σε όποιον τομέα αποφασίσουν ή θεωρήσουν ότι έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και όλοι είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν εάν θεωρήσουν ότι οι συνθήκες δεν τους ευνοούν. Συνήθως οι μάνατζερ δεν δίνουν σημασία στις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις και τις απαξιούν χωρίς να βλέπουν σ αυτές κάποιον εν δυνάμει ή εν αναμονή ανταγωνισμό (Κεφής & Παπαζαχαρίου, 2009). Η είσοδος επιχειρήσεων και ιδιωτών στον τομέα των ΑΠΕ είναι δύσκολη, καθώς βάση νόμου πρέπει να διαθέτει ο κάθε επενδυτής ή επιχείρηση τουλάχιστον το 25% των κεφαλαίων να είναι ίδια κεφάλαια. Πράγμα δύσκολο, καθώς λόγο κρίσης η ανεύρεση ίδιων κεφαλαίων είναι δύσκολη λόγω του ότι η κρίση ρευστότητας που υπάρχει στις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες επενδυτές δυσκολεύει την κάλυψη αυτού του ποσοστού σε ίδια κεφάλαια Απειλή υποκατάστατων προϊόντων Η σημασία της απειλής που θέτει η υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών εξαρτάται από την ευκολία με την οποία οι πελάτες, υφιστάμενων προμηθευτών, και το δυναμικό νεοφερμένων επιχειρήσεων μπορεί (ΐ) να εντοπίζει υποκατάστατα και (ΐΐ) να προσδιορίσουν τη φύση της ανταγωνιστικής απειλής που συνεπάγονται. Είναι προφανές ότι υπάρχουν διαθέσιμα υποκατάστατα. Αυτό, με τη σειρά του, θέτει το ζήτημα του καθορισμού με σαφήνεια της αγοράς. Η ανταγωνιστική απειλή που θέτει η διαθεσιμότητα των υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών θα καθοριστεί από παράγοντες όπως (Μοτάεη, 2007): Την προθυμία του αγοραστή να αντικαταστήσει μεταξύ των προϊόντων ή των προσφερόμενων υπηρεσιών Η σχετική τιμή των υφιστάμενων και των υποκατάστατων προϊόντων. Η οποία γίνεται αντιληπτή να είναι πιο ακριβή

18 Η σχετική αντίληψη της τιμής-απόδοσης που πραγματοποιήθηκε από τους πελάτες. Τα υποκατάστατα προϊόντα ταιριάζουν με την υπάρχουσα προσφορά. Το σχετικό κόστος και εκτίμηση του κινδύνου που εμπλέκονται στη μετάβαση μεταξύ του υπάρχοντος και υποκατάστατου προϊόντων ή υπηρεσιών. Εξετάζοντας τα επιχειρήματα της ΔΕΗ και των ιδιωτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 η εγκατεστημένη ισχύς από συμβατικές μορφές ενέργειας θα προσεγγίζει τις MW, εκ των οποίων τα MW θα είναι η παραγόμενη ενέργεια από την ΔΕΗ, αλλά και MW θα προέρχονται από την οικιακή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά Ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων Η έκταση της αντιπαλότητας καθορίζεται από παράγοντες όπως: Ο αριθμός και η ποικιλομορφία των ανταγωνιστών, καθώς και ο βαθμός του υπολοίπου (ή ισότητα) συσχετισμού των δυνάμεων μεταξύ τους στην αγορά. Ο παράγοντας αυτός περιλαμβάνει το βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο. Ο βαθμός στον οποίο η βιομηχανία μπορεί να οριστεί ως «νέοι» ή «ώριμη». Οι προοπτικές ανάπτυξης είναι, ιδίως, περιορίζεται σε μια ώριμη και slow growing βιομηχανία. Αυτό μπορεί να παρακινήσει τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων. Μπορεί επίσης να σκληρύνει την αποφασιστικότητά τους να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς. Ο βαθμός στον οποίο η διαφοροποίηση των προϊόντων είναι αποτελεσματική. Το πιο δύσκολο είναι να διαφοροποιήσει το προϊόν ή την υπηρεσία, ή το πιο δύσκολο είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού προϊόντος ή υπηρεσία με αποδοχή στην μάρκα και πιο ανταγωνιστικό στην αγορά.. Η επίπτωση των υψηλών επιβαρύνσεων του σταθερού κόστους που συνδέεται με την λειτουργία της αγοράς. Ο ανταγωνισμός των τιμών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διότι

19 τα πάγια έξοδα δεν μπορεί να ανακτηθούν, ιδίως όταν το περιθώριο ασφαλείας είναι σχετικά σε χαμηλό επίπεδό. Morden (2007) Με βάση τα στοιχεία της κλαδικής έρευνας της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου είναι αυξημένος. Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται η μια την άλλη κυρίως σε επίπεδο κερδοφορίας αλλά και σε επίπεδο μεριδίου αγοράς. Σε επίπεδο κερδοφορίας αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος των ΑΠΕ έχει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 50% και με συνολικό κύκλο εργασιών περίπου τα 300 εκ. και με δείκτη ROE μόλις στο 19%, με περιθώρια αύξησης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσω όρο 22%. Επίσης σε επίπεδο αγοράς τα περιθώρια για επενδύσεις είναι μεγάλα καθώς το μέγεθος των επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ είναι μικρό μόλις το 0,02% της συνολικής κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια. 3.3 Ανάλυση Πόρων (Ανάλυση ν.κ.ι.ο) - Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Σύμφωνα με τον κ. Βακόλα (2005) οι στρατηγικοί αναλυτές οφείλουν ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν τις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι ίδιοι έχουν την υποχρέωση μέσα από εμπεριστατωμένες μελέτες και έρευνες να αυξήσουν την ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί αξία και να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα τα της. Στηριζόμενοι στην θεωρία των πόρων και ικανοτήτων, αλλά και στην αλυσίδα αξίας έχουμε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε την εσωτερική δομή και διάρθρωση της επιχείρησης, ώστε οι λήπτες των αποφάσεων κα οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να έχουν μια πλήρης εσωτερική εικόνα. Σύμφωνα με την θεωρία των πόρων και ικανοτήτων, οι πόροι μιας επιχείρησης είναι υλικοί και άυλοι. Στους υλικούς συγκαταλέγονται οι άνθρωποι, οι φυσικοί, οι χρηματοοικονομικοί, οι τεχνολογικοί, οι πόροι καινοτομίας, ενώ στους άυλους οι

20 οργανωτικοί και η φήμη. Οι πόροι επίσης χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες πολύτιμη (value), σπάνιοι^το), μιμητικοί(μ^ϋιο), οργανωτικοί(θγμαηίζαιίοπ) Π ολύτιμ η ^ ^ ) Η αξιοπιστία των πόρων είναι συνάρτηση της μεγιστοποίησης των πωλήσεων, της κατάκτησης μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, της επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κ.α.. Εάν αυτά, συν πολλά άλλα, επιτευχθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αξιοπιστία των πόρων είναι δεδομένη. Κεφής & Παπαζαχαρίου (2009) Σπάνιοι(^^) Στην σπανιότητα των πόρων έγκειται το πλεονέκτημα της επιχείρησης. Η πρόταση των στρατηγικών αναλυτών πρέπει να επικεντρωθεί στην αναζήτηση πόρων, άρα πηγές από τις οποίες προέρχονται, που θα εξασφαλίζονται μακροχρόνια κέρδη και θα είναι δύσκολο να αναζητηθούν ή να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές της. Κεφής & Παπαζαχαρίου (2009) Μ ιμητικοί(^η^^) Στόχος της εταιρίας πρέπει να είναι η, όσο το δυνατόν, ελαχιστοποίηση της χρήσης του benchmarking εκ μέρους των ανταγωνιστών της. Για οποιαδήποτε λειτουργία της, η επιχείρηση οφειλή να διαφυλάσσει τα μικρά ή τα μεγάλα της μυστικά μόνο για τον εαυτό της, ώστε να αποφεύγει τις προσπάθειες μίμησης και αντιγραφής από τους ανταγωνιστές της. Άρα οι λήπτες των αποφάσεων, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του επιχειρηματικού σχεδίου, οφείλουν να ερευνήσουν όλες τις πιθανές προτάσεις των αναλυτών (Κεφής & Παπαζαχαρίου, 2009) Οpγάνωση(organization) Ο τρείς προηγούμενες προϋποθέσεις απαιτούν αναδιάρθρωση των λειτουργιών, άριστη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, δυναμική που θα προέλθουν από ένα ριζοσπαστικό καινοτόμο τρόπο σκέψης και πεποίθηση ότι χρειάζεται ένα νέο όραμα, μια στρατηγική, μια προσπάθεια συνεχών αλλαγών, αποτελεσματικής επικοινωνίας, αλλά και μια διοίκηση στιβαρή και αποφασισμένη που θα είναι σε θέση ν αντεπεξέλθει στις

21 προκλήσεις παραμερίζοντας κάθε εμπόδιο του εσωτερικού ή εξωτερικού περιβάλλοντος και έχοντας πάντοτε εναλλακτικές λύσεις και καινούργιες προτάσεις (Κεφής & Παπαζαχαρίου, 2009). Σύμφωνα με την θεωρία, κάθε επιχείρηση διαφέρει από τους ανταγωνιστές της ως προς τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει και με τον τρόπο που τις εκμεταλλεύεται Υλικοί πόροι Υλικοί πόροι Στους υλικούς πόρους πρωτεύων ζήτημα είναι το γεωθερμικό πεδίο, το οποίο και είναι ο βασικός μοχλός για την λειτουργία της επιχείρησης. Η Ελλάδα διαθέτει ένα ευρύ πεδίο γεωθερμικών πεδίων, σε χερσαίες αλλά και θαλάσσιες περιοχές, δημιουργώντας, ευκαιρίες για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας Ανθρώπινοι πόροι Στο σημείο αυτό αναγνωρίζουμε το ισχυρότερο σημείο της εταιρίας το οποίο και είναι το υπάρχων know -how που διαθέτει λόγο της χρόνια λειτουργίας της μητρικής εταιρίας στον τομέα της ενέργειας. Οι άνθρωποι που δουλεύουν για αυτήν είναι αφοσιωμένοι, προσηλωμένοι σε αυτό που κάνουν. Σε αυτή την κατεύθυνση συντείνει και η διοίκηση της Advartia καθώς βλέπει στο κομμάτι αυτό σημείο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού Άπλοι πόροι Συστήματα Στον τομέα αυτό, η υπηρεσία project management portai βρίσκεται σε μία φάση εξέλιξης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Άλλο ένα σημείο που η εταιρία υπερτερεί είναι τα συστήματα. (δημιουργία συστημάτων ελέγχου προσωπικού, marketing, οικονομικών και διοίκησης)

22 Φήμη Η φήμη της εταιρίας αποτελεί γεγονός και στοιχείο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το ισχυρό brand της δίνει πολλές δυνατότητες για διαφοροποίηση. Όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται με σκοπό την προσφορά ανώτερων ποιοτικά υπηρεσιών, την παροχή πρωτοποριακών προϊόντων αλλά και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες-επιθυμίες του πελάτη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ V.R.I.O ΠΟΡΟΙ Πολύ Σπάνια Δαπανηρή Εκμεταλλεύσιμη Ανταγωνιστικές τιμη να από την συνέπειες αντιγραφεί οργάνωση Υλικοί ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Ανταγωνιστικό μειονέκτημα Εξελιγμένα Συστήματα Ελέγχου Ανθρώπινοι πόροι Ισχυρό brand name ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Ανταγωνιστική ισότητα ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Πηγή: 3.4 Ανάλυση S.W.O.T Οι συντάκτες του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να γνωρίζουν ότι η ανάλυση αυτή αποτελεί το πρώτο από τα δύο στάδια του προγραμματισμού και χωρίς αυτή το δεύτερο στάδιο, που είναι το Πρόγραμμα Δράσης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να

23 είναι αποτελεσματικό και πλήρες. Η διαδικασία της στρατηγικής ανάλυσης τότε μπορεί πιο απλά να βασίζεται σε μια συνδυασμένη ανάλυση των δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές (το λεγόμενο "SWOT" ανάλυση). η ανάλυση των εσωτερικών δυνατών και αδύνατων σημείων με βάση την εταιρική και οικονομική αξιολόγηση η ανάλυση των εξωτερικών απειλών και των ευκαιριών βασίζονται περιβαλλοντική αξιολόγηση S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜ ΕΙΑ (STRENGTHS) Π λούσιο γεω θερμικό δυναμικό και ικανοποιητικές αποδόσεις Γ/Ε στην Ελλάδα συγκριτικά με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώ ρες. Ύ παρξη θεσμικού πλαισίου και δομώ ν που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη του κλάδου. Σημαντικά περιθώ ρια αύξησης της γεω θερμικής διείσδυσης(λόγω τω ν μέχρι σήμερα καθυστερήσεω ν) και επίτευξη κρισίμου μεγέθους αγοράς για τη ν ανάπτυξη εγχώ ριας παραγω γής. Ύ παρξη πολλώ ν απομονω μένω ν περιοχώ ν με χαμηλή ή εποχιακά υψηλή κατανάλω ση (νησιά κ.τ.λ.), όπου το κόστος του γεω θερμικού ηλεκτρισμού είναι σχετικά ανταγω νιστικό τω ν άλλω ν πηγών. Ύ παρξη σημαντικής εγχώριας αγοράς και δυνατότητες διάθεσης της παραγω γής γεω θερμικού εξοπλισμού, σε άλλες χώ ρες της Ε.Ε. με ελλειμματική παραγω γή. Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΕ Σ (O PPO R TUNITIES) Ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. ιδιαίτερα ευνοϊκή για τα Γεω θερμικά Εργοστάσια. Επιτακτική ανάγκη της χώ ρας μας να περιορίσει το κόστος δικαιωμάτων ρύπων. Δυνατότητα δημιουργίας καθετοποιημένου βιομηχανικού κλάδου (παραγωγή Γ/Ε και ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜ ΕΙΑ (WEAKNESSES) Ανύπαρκτη προς το παρώ ν εγχώρια παραγωγή γεω θερμικού εξοπλισμού. Χ αμηλό επίπεδο έρευνας- ανάπτυξης σε γεω θερμικές τεχνολογίες. Π ροβλήματα απορρόφησης γεω θερμικής ισχύος και υψ ηλό κόστος διασύνδεση ς στο δίκτυο. Χαμηλή αποδοχή Γ/Ε από τις τοπικές κοινω νίες, ιδιαίτερα τω ν τουριστικών περιοχώ ν. Δραστηριοποίηση στον κλάδο κυρίως κατά-σκευαστικώ ν και σε μικρότερο βαθμό ενεργειακώ ν εταιριών. Ευκαιριακών επενδυτώ ν, άλλα διαρθρωτικά προβλήματα. Π ιθανές δυσκολίες αποδοχής (σε περίοδο λιτότητας) του προγράμματος ΑΠ Ε, λόγω ης επιβάρυνσης των οικογενειακώ ν προϋπολογισμώ ν, από το Τέλος Α νανεώ σιμω ν πηγών. Α Π Ε ΙΛ Ε Σ (TH R EA TS) Συνέχιση της σοβαρής δημοσιοοικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα Α δυναμία υποστήριξης από την εγχώ ρια παραγω γή, λόγω αδύναμ ου

24 συμπληρω ματικού εξοπλισμού). Α ύξηση τω ν επενδύσεω ν και της εισαγω γής κεφαλαίω ν από το εξωτερικό. Θετικές επιπτώσεις στην απασχόλη ση και στην περιφ ερειακή ανάπτυξη. Ύ παρξη εγχώριας ερευνητικής-κατασκευαστικής ικανότητας αλλά και δυνατότητες δημιουργίας ισχυρής εγχώριας τεχνολογικής υποδομής και διασύνδεση ς έρευνας με την παραγωγή. Ταχύτατη ανάπτυξη της γεω θερμικής τεχνολογίας που ενδεχομένω ς θα επιτρέψει την ωρίμανση της νω ρίτερα απ ότι προβλέπεται. Δυνατότητα ελληνικώ ν εταιρειών να δραστηριοποιηθούν σε γειτονικές χώρες, σε έναν τομέα όπου δεν υπάρχουν σοβαροί «φραγμοί εισόδου» και δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί μονοπω λιακές καταστάσεις. Τεράστιες ανάγκες (πρακτικά απεριόριστες) στις αγορές τω ν αναπτυσσομένω ν χω ρώ ν που δημιουργούν θετικές προϋποθέσεις για δραστηριοποίηση Ελληνικώ ν εταιριών παραγω γής γεω θερμικού εξοπλισ μ ού. Πηγή βιομηχανικού ιστού, έλλειψ ης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής και κακής οργάνω σης. Α δυναμία κάλυψης της α υξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης Γ/Ε που ίσως δημιουργήσει προβλήματα στην υλοποίηση τω ν επενδυτικώ ν σχεδίω ν. Τ εχνολογικές εξελίξεις στις συμβατικές πηγές (άνθρακας, πυρηνικά) που ίσως επιφέρουν μείωση του κόστους ή των ρύπω ν(εκμετάλλευση πυρηνικής σύντηξης, τεχνολογίες καθαρότερης καύσης ή αποθήκευσης ^ 2 ). Ύ παρξη απαγορευτικώ ν συνθηκώ ν σε αρκετές περιοχές με πλούσιο γεω θερμικό δυναμικό (προστατευόμενες με διεθνείς συνθήκες, εξαρτώ μενες από τουρισμό, τοπία εξαιρετικού κάλλους, κ.τ.λ.) Τ εχνολογικές εξελίξεις που πιθανόν θα απαξιώ σουν τον ήδη εγκατεστημένο γεω θερμικό εξοπλισμ ό. Υ ψ ηλό κόστος του Π ρογράμματος ΑΠ Ε που ίσως γίνει δυσβάσταχτο για την εθνική οικονομία και τους καταναλωτές, αν δεν υπάρξει ανάκαμψη τα επόμενα χρόνια

25 3.5 Ανάλυση ανταγωνιστών ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., η νέα ΔΕΗ, είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ. Το 1998 παρέλαβε τη σκυτάλη της διαχείρισης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αιολική, Υδροηλεκτρική, Ηλιακή και Γεωθερμική) από τη μητρική εταιρεία, μαζί με όλη την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στο χώρο του ηλεκτρισμού. Με 144,7 MW εγκατεστημένης ισχύος σε αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά, 331,2 MW έργων υπό ανάπτυξη σε διάφορες φάσεις, και ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο μελλοντικών έργων η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. παράγει ηλεκτρική ενέργεια με μηδενική επίπτωση στο περιβάλλον. Από τα μέσα του 2006, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει αναπτυχθεί σε βαθμό που επιβάλλεται για μια θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. Σήμερα, μετά από προσπάθειες έξι ετών, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει μια δυνατή, ανταγωνιστική βάση παρουσιάζοντας μία σειρά επιτυχημένων δράσεων και ικανοτήτων που χρειάζεται για να πρωταγωνιστήσει στον κλάδο των ΑΠΕ τουλάχιστον στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα αναφέρονται τα παρακάτω επιτεύγματα : Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και διαδικασιών που οδηγούν σε πρότυπα αξιοκρατικών εταιρειών του διεθνούς χώρου. Επιπρόσθετα ανάπτυξη βέλτιστων σχέσεων με τους stakeholders της εταιρείας έχοντας αποκτήσει τον σεβασμό της αγοράς, των τοπικών και κρατικών Αρχών και ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων περιοχών όπου αναπτύσσουμε έργα. Ορθολογικοποίηση παραγωγικότητας με συνεχή βελτίωση στα έργα εν λειτουργία, και ιδιαιτέρως στα Αιολικά πάρκα. Υιοθέτηση βέλτιστων αρχών υλοποίησης έργων, μέσω του PMO, και αποδοτικότητας των διαδικασιών της εταιρείας

26 Βελτίωση της βάσης έργων εν λειτουργία με την υλοποίηση 6 νέων Αιολικών Πάρκων, την κατασκευή ενός ΜΥΗΣ και ενός Φ/Β σταθμού, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 23,4 MW. Σημαντική αναβάθμιση και ανανέωση του παρόντος χαρτοφυλακίου έργων (πενταπλασιάστηκε στα τελευταία τρία χρόνια) μέσω αιτήσεων για μεγάλα και πρωτοποριακά κυρίως έργα και επίσης μέσω συνεργασιών με εκλεκτές Ελληνικές και Διεθνείς Εταιρείες (π.χ. Τερνα, S&B, ΕΤΒΑ, Iberdrola, EDF, και Solar Reserve (US)). Επίσης πρέπει να σημειώσουμε την εξαιρετική προσπάθεια για επενδύσεις στα Βαλκάνια και ιδιαιτέρως στην Ρουμανία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 ως θυγατρική της ΤΕΡΝΑ ΑΕ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΒΕΕ με σκοπό την υλοποίηση των έργων του Ομίλου στο χώρο των ΑΠΕ. Η τέρνα ενεργειακή έχει ως όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και πιστεύει στην προτεραιότητα που η πράσινη ενέργεια έχει για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι η ενέργεια είναι κεντρικής σημασίας για την κοινωνία μας και θέλουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος αυξάνοντας τη χρήση της πράσινης ενέργειας και ταυτόχρονα αξιοποιώντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Επιδιώκει μια σημαντική θέση σε όλο το εύρος της αλυσίδας των έργων ΑΠΕ, από την ανάπτυξη ως την παραγωγή ενέργειας, με έντονη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, με δραστηριότητα σε ένα εύρος τεχνολογιών, με έντονη γεωγραφική επέκταση στην περιοχή, αλλά και παγκόσμια παρουσία. Το 2000 ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου αιολικού πάρκου στην Εύβοια, συνολικής ισχύος 11,12 MW. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η δυναμικότητα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αυξήθηκε σημαντικά μέσω της απόκτησης σημαντικού αριθμού αδειών παραγωγής και της επέκτασης σε νέα αιολικά πάρκα. Το 2004 ξεκίνησε η διερεύνηση για την επέκταση σε ΑΠΕ εκτός Ελλάδος, αρχικά μέσω της ανεύρεσης

27 κατάλληλων τοποθεσιών για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων κυρίως στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και εν συνεχεία, το 2005, στην Κεντρική Ευρώπη. Το 2006 ξεκίνησε η κατασκευή των δύο πρώτων υδροηλεκτρικών σταθμών. Το 2007 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το 2011 ξεκίνησαν την λειτουργία τους τα πρώτα αιολικά πάρκα του Ομίλου στην Πολωνία, ισχύος 32 MW, ενώ αποκτήθηκαν οι άδειες για την κατασκευή δύο των πρώτων αιολικών πάρκων στις ΗΠΑ, συνολικής ισχύος 178 MW. Την ίδια χρονιά ολοκληρώθηκε και η κατασκευή των πρώτων αιολικών πάρκων στην Βουλγαρία, συνολικής ισχύος 30MW NEON ENERGY Η Neon Energy είναι μία από τις σημαντικότερες πολυεθνικές εταιρείες του χώρου και παρέχει υπηρεσίες Business Development και EPC Contracting καθώς και Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την πραγματοποίηση έργων. Η εταιρεία προσφέρει λύσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα σε πάρκα, σε επαγγελματικές στέγες καθώς και σε οικιακές στέγες, βασιζόμενη στην υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκή τεχνολογία που εφαρμόζει. Η εταιρεία προτείνει, μελετά και κατασκευάζει υψηλής ποιότητας φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με την επέκτασή της στο Weissenburg Γερμανίας, στο Τόκιο Ιαπωνίας, στη Σόφια Βουλγαρίας και στην Λάρνακα της Κύπρου. Διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών και αντιπροσώπων καθώς και εξειδικευμένο, πιστοποιημένο και άρτια καταρτισμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό (μηχανικούς, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, σχεδιαστές). Σήμερα, η Neon Energy διαθέτει έργα πάνω από 92MWp σε φωτοβολταϊκά πάρκα, 11,9MWp σε επαγγελματικές στέγες και 7,8MWp σε οικιακές στέγες, τα οποία είναι εγκατεστημένα ή σε εξέλιξη

28 3.5.3 ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ) ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ενεργειακών προϊόντων που θα προέρχονται από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η μελέτη, εμπορία εξοπλισμού, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικών, φωτοβολταϊκών, βιομάζας κτλ.). Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικού χαρτοφυλακίου μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ μέχρι το 2015 (αιολικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα κτλ), μέσω ανάπτυξης έργων σε ακίνητα του Ομίλου και εκτός, ώστε να συμβάλει στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τουλάχιστον κατά τόνους ετησίως. Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει ήδη σε λειτουργία Φ/Β Σταθμούς συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,4 Μ Ψ ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη άλλα 3 έργα συνολικής ονομαστικής ισχύος 10,5 ΜΨ σε ακίνητα που ανήκουν στον Όμιλο. Επίσης η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες αναπτύσσει 2 μονάδες βιομάζας 4,7 ΜΨ και 5 ΜΨ. Επιπλέον η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες αναπτύσσει σε συνεργασία με την ΛΑΡΚΟ ένα χαρτοφυλάκιο 147,5 ΜΨ φωτοβολταϊκών καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα Τον Μάιο του 2011 υπεγράφη συνεργασίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε.ΛΑΡΚΟ» για τη διερεύνηση ανάπτυξης Φ/Β σταθμών σε χώρους δραστηριοποίησης, χρήσης ή και ιδιοκτησίας της τελευταίας. Για το σκοπό αυτό συμφωνήθηκε επίσης η ίδρυση 2 θυγατρικών εταιρειών σε κάθε μία από τις οποίες η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» συμμετέχει με 51% και η «ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με 49%

29 Οι δύο θυγατρικές εταιρείες αναπτύσσουν ένα χαρτοφυλάκιο 147,5 MW φωτοβολταϊκών καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα 3.6 Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Η ανάλυση της αγοράς οριοθετεί και περιγράφει στους μελλοντικούς πελάτες ( καταναλωτές/ επιχειρήσεις/κρατικοί φορείς) της επιχείρησης, δηλαδή την αγορά στην οποία στοχεύει η επιχείρηση ( intended/ target market). Μετά από μια σύντομη, λιτή περιγραφή της αγοράς, ακολουθεί η παράθεση των παρακάτω αντικειμενικών στοιχείων για την αγορά: Συνολικό μέγεθος, δηλαδή το πλήθος των καταναλωτών/ επιχειρήσεων/ κρατικών φορέων τους οποίους θα προσπαθήσει να προσεγγίσει η επιχείρηση. Γεωγραφικό μέγεθος & εύρος(spread/ coverage) Ετήσιες πωλήσεις/ ζήτηση παρόμοιων προϊόντων/υπηρεσιών Βαθμός Συγκέντρωσης, το πλήθος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με παρόμοια προϊόντα/ υπηρεσίες και τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς που καταλαμβάνουν. Στάδιο ανάπτυξης. Το στάδιο ανάπτυξης της αγοράς κατά το οποίο η επιχείρηση εισέρχεται σε αυτή καθορίζει την επιχειρηματική στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί. Τα στάδια ανάπτυξης συνοψίζονται στα εξής (Porter, 1998) : Εισαγωγή (Introduction/ Birth/ Infancy/ Emergence) Ανάπτυξη (Growth)

30 Ωριμότητα (Maturity) Πτώση (Decline) Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό αγαθό στον σύγχρονο κόσμο, χρησιμοποιούμενο ένα πολύ μεγάλο αριθμό καταναλωτών σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, χωρίς να είναι άμεσα αποκαταστάσιμο. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται σαν ένα σύστημα, όπου η ηλεκτρική ενέργεια σαν προϊόν μπορεί να αγοραστεί, να πωληθεί και εν γένει να εμπορευθεί. Μέχρι πρότινος η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αποτελούσε μονοπώλιο υπό τον δημόσιο έλεγχο, στο οποίο η παραγωγή, η διάθεση και η εμπορία της γινόταν από μια δημόσια επιχείρηση. Αυτή η πλήρως καθετοποιημένη δημόσια επιχείρηση είχε την δυνατότητα να διαμορφώνει τόσο τις τιμές όσο και την ποσότητα της προσφερόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια και κατόπιν μίας μακράς διαδικασίας ωρίμανσης και προετοιμασίας τόσο σε θεσμικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βαθμιαία απελευθερώνεται. Η απελευθέρωση αφορά στην είσοδο νέων επιχειρήσεων στα τμήματα της παραγωγής και εμπορίας της αγοράς, με βασικό πυλώνα της απελευθέρωσης την είσοδο νέων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά. Στην πράξη η παραπάνω απελευθέρωση οδηγεί στην βαθμιαία μετατροπή της αγοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονοπωλιακή σε ολιγοπωλιακή. Παράλληλα σε διεθνές επίπεδο η προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής επιφέρει σημαντικές μεταβολές στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ευρώπη ειδικά, ασκούνται ήδη και έχουν δρομολογηθεί για το μέλλον πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής οι οποίες έχουν άμεση επιρροή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Βασικότερη εξ αυτών αποτελεί η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών των αερίων ρύπων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στην παραγωγή των οποίων συντελεί σημαντικά ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της χρήσης μη συμβατικών μορφών

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκος Ανδρίτσος. Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Το Ενεργειακό Πρόβλημα των Κυκλάδων: Κρίσιμα Ερωτήματα και Προοπτικές Συνέδριο ΙΕΝΕ, Σύρος, 20-21 Ιουνίου 2008 Γεωθερμικές Εφαρμογές στις Κυκλάδες και Εφαρμογές Υψηλής Ενθαλπίας Μιχάλης Φυτίκας Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1. Τηλεθέρμανση / Τηλεψύξη: Ευρωπαϊκή οδηγία 2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Περιοχή τηλεθέρμανσης 2009 ΣΗΘΥΑ: : 16

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα

Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ιεθνής Συνάντηση για την Πράσινη Ανάπτυξη στην Πράξη Οργανισµός Ανάπτυξης Σητείας Σητεία 21-22/9/2010 Η Ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κρήτη: Συγκριτικό Αναπτυξιακό Πλεονέκτηµα ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007

EXPOLINK 07. «Το. φυσικό αέριο στην Ελλάδα» ΗΜΕΡΙΔΑ. επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 EXPOLINK 07 ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Θεσσαλονίκη 21 Απριλίου 2007 «Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα» Σπύρος Παλαιογιάννης Χημικός, ΜΒΑ Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει συντονισμένες πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιηθεί σωστά και υπεύθυνα το γεωθερμικό

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο από 13.500 κάντε τη στέγη σας πράσινη με το νέο «Φ/Β STARTER KIT» από τη NEON ENERGY...

Μόνο από 13.500 κάντε τη στέγη σας πράσινη με το νέο «Φ/Β STARTER KIT» από τη NEON ENERGY... Μόνο από 13.500 κάντε τη στέγη σας πράσινη με το νέο «Φ/Β STARTER KIT» από τη NEON ENERGY... και τη χρηματοδότηση της EUROBANK. Μάθετε περισσότερα σε επιλεγμένα καταστήματα PRAKTIKER. Μόνο από 13.500 το

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχ. Μηχανικός Γεν. Δ/ντής Phoenix Solar ΕΠΕ SonnenStrom Πειραιάς, 6 Μαΐου 2010 Electricidad Solar Elettricità

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Έµπνευσή µας ο Ήλιος

Έµπνευσή µας ο Ήλιος Έµπνευσή µας ο Ήλιος Η ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Φ ΤΟΒΟΛΤΑΪΚ Ν (Φ/Β) Η παγκόσµια αγορά Φ/Β συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία και το 2011. Παρά τη διεθνή οικονοµική κρίση της περιόδου 2009-2011, το 2011 υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη ρ Αντώνης Τσικαλάκης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης ιδάσκων Π. 407/80 Πολυτεχνείου Κρήτης Διεθνής Συνάντηση για την Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr ΕΡΩΤΗΜΑ Α (Α.1) Παρουσιάστε κατά την κρίση σας τις επιδιώξεις / σκοπούς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) του Ομίλου ΟΤΕ, όπως δραστηριοποιείται στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της θυγατρικής του

Διαβάστε περισσότερα

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Η εταιρεία Tetris Built Environment δραστηριοποιείται στην παροχή Συµβουλευτικών υπηρεσιών για κάθε είδους επιχειρήσεις, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Professionals Training WWW.GREEN-EVOLUTION.EU

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Professionals Training WWW.GREEN-EVOLUTION.EU ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Professionals Training ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AΓΟΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Η κλιματική αλλαγή είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που προκαλούν ανισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία BIG POWER δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα- Αγορά και Εξελίξεις ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Δρ. Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος Διευθυντής Αιολικής Ενέργειας 20 Απριλίου 2010 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

η πράσινη ενέργεια έχει την ταυτοτητά μας

η πράσινη ενέργεια έχει την ταυτοτητά μας η πράσινη ενέργεια έχει την ταυτοτητά μας η εταιρεία H «on green» αποτελεί ανεξάρτητο εξειδικευμένο κλάδο της FRG Α.Ε. και δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Απευθύνεται σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

February 2013. RETS ENERGY S.A. Tsigarides Panagiotis Greek PV Solar Portfolio

February 2013. RETS ENERGY S.A. Tsigarides Panagiotis Greek PV Solar Portfolio February 2013 RETS ENERGY S.A. Tsigarides Panagiotis Greek PV Solar Portfolio Σύντομη εταιρική παρουσίαση Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας «Rets Energy S.A.» ξεκίνησε το 2012 μέσω του προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία

Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Σταθµός Βιοµάζας & υδροπονία Συµπαραγωγό επένδυση Συµπαραγωγό επιχείρηση : Σταθµό Βιοµάζας µε Θερµοκήπιο Υδροπονίας & Φ/Β Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Η αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Πρακτικά προβλήματα επένδυσης και τρόποι αντιμετώπισης Γιώργος Ανεμοδουράς Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΕΒΕΑ Αθήνα 18.4.2007 Από τη στασιμότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Ενέργεια. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Ενέργεια Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα