Οι επιπτώσεις του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές: πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι επιπτώσεις του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές: πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης"

Transcript

1 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Θεματικός τομέας B: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι επιπτώσεις του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές: πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης ΜΕΛΕΤΗ IP/B/REGI/IC/ Lot 01-C03-SC01 15/04/2008 EL

2 Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το παρόν έγγραφο δημοσιεύεται στις ακόλουθες γλώσσες: - Πρωτότυπο: EN - Μεταφράσεις: DE, FR, PT Η σύνοψη των κυριότερων σημείων δημοσιεύεται στις ακόλουθες γλώσσες: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV Συντάκτης: Αρμόδια υπάλληλος: Κέντρο Βιομηχανικών Μελετών CSIL σε συνεργασία με την Touring Servizi * Ivana Katsarova Θεματικός τομέας B: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B-1047 Βρυξέλλες Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του Η παρούσα μελέτη διατίθεται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008 Οι απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και δεν εκφράζουν κατ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται δεόντως μνεία της πηγής κατόπιν ενημέρωσης του εκδότη και αποστολής αντιγράφου σε αυτόν. * CSIL: Silvia Vignetti (συντονίστρια), Federica Givone, Davide Sartori, Alessandro Valenza. Touring Servizi: Matteo Montebelli, Angela Amodio. Συντάκτες μελετών περιπτώσεων: Tomasz Geodecki - Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Malopolska, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Κρακοβίας (Pomorskie) Στρατής Κουτσούκος και Catherine Brooks - ERBEDU, Σχολή Επιχειρήσεων του Leeds, Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Leeds (Yorkshire και Humber) Nicolas Gillio, ανεξάρτητος εμπειρογνώμων (Γουαδελούπη) καθηγητής Mario Vale Πανεπιστήμιο Λισαβόνας (Algarve) Alessandro Valenza (Marche).

3 Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης Θεματικός τομέας B: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι επιπτώσεις του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές: πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης ΜΕΛΕΤΗ Περιεχόμενο: Η παρούσα μελέτη εξετάζει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα διαρθρωτικά ταμεία στη στήριξη τουριστικών παρεμβάσεων στις παράκτιες περιφέρειες. Τα διαρθρωτικά ταμεία, γενικότερα, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ειδικότερα, αποτελούν πράγματι σημαντική πηγή χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τουριστικές ΜΜΕ και συναφείς με τον τουρισμό δραστηριότητες. Μολονότι ο τουρισμός δεν αποτελεί υψηλή προτεραιότητα και, σε ποσοτικούς όρους, οι δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων για τον τουρισμό αντιπροσωπεύουν μόλις μικρό ποσοστό επί του συνόλου, οι επιπτώσεις, σε ποιοτικούς όρους, στην περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι αμελητέες, ιδίως στις παράκτιες περιφέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουριστικό τομέα. Τα πορίσματα της μελέτης δείχνουν ότι σημαντικές επιπτώσεις σχετίζονται με πτυχές της δημιουργίας θεσμικών ικανοτήτων, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, όπως η διάδοση συμμετοχικών πρακτικών κατά τον σχεδιασμό παρεμβάσεων στον τουριστικό τομέα. Μια άλλη σημαντική επίπτωση είναι η αυξημένη συνειδητοποίηση της ανάγκης για την ενσωμάτωση πολιτικών για τις παράκτιες περιοχές. Αυτό είναι σημαντικό, ιδίως όσον αφορά τις συναφείς με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα πτυχές των τουριστικών σχεδίων. Πράγματι, αναγνωρίζεται ευρέως από όλους τους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής ότι η βιωσιμότητα ενός ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα όπως ο τουρισμός (ιδίως ο μαζικός τουρισμός) στις παράκτιες περιφέρειες αποτελεί τη βασική πρόκληση του μέλλοντος. IP/B/REGI/IC/ Lot 01-C03-SC01 EL

4

5 Θεματικός τομέας Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής Σύνοψη των κυριότερων σημείων Πλαίσιο Στον τουριστικό τομέα, ο παράκτιος τουρισμός είναι μακράν ο πιο σημαντικός από άποψη τουριστικών ροών και δημιουργίας εισοδήματος. Μεταξύ των τουριστικών προορισμών, οι παράκτιες περιοχές προτιμώνται περισσότερο από τους τουρίστες, και η περιοχή της Μεσογείου αποτελεί τον πρώτο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως: σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο του παγκόσμιου εισοδήματος από τουριστικές αποδείξεις. Οι περισσότερες οικονομίες κρατών μελών με σημαντικό μήκος ακτογραμμής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εισόδημα που δημιουργούν οι συναφείς με τη θάλασσα δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός, η αλιεία, οι μεταφορές κ.λπ. Ωστόσο, η χρήση της θάλασσας για τόσο διαφορετικούς σκοπούς δημιουργεί αυξανόμενες πιέσεις, συγκεκριμένα: ο ανταγωνισμός για χώρο οδηγεί σε συγκρούσεις ανάμεσα σε διάφορες δραστηριότητες (αλιεία, υπηρεσίες, γεωργία) τα φυσικά οικοσυστήματα που στηρίζουν τις παράκτιες περιοχές υφίστανται υποβάθμιση, ιδίως λόγω των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος υπάρχουν μεγάλες εποχικές μεταβολές στον πληθυσμό και την απασχόληση. Η αύξηση των ροών παράκτιου τουρισμού, ιδίως με τη μορφή μαζικού τουρισμού, συνδέεται με ανησυχίες που εγείρονται σχετικά με πιθανώς αρνητικές επιπτώσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική σκοπιά. Τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να διαδραματίσουν κάποιον ρόλο στη στήριξη των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για τον παράκτιο τουρισμό. Στόχος Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παράσχει μια ολοκληρωμένη ποιοτική ανάλυση των επιπτώσεων των δαπανών των διαρθρωτικών ταμείων για τα τουριστικά σχέδια στις παράκτιες περιφέρειες, προκειμένου να παρουσιάσει συστάσεις και συμβουλές πολιτικής στους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων. Η προσέγγιση επικεντρώνεται σε πέντε κύριες πτυχές όπου οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταμείων μπορεί να είναι κρίσιμες για την υλοποίηση επιτυχών παρεμβάσεων περιφερειακής ανάπτυξης. Οι πτυχές αυτές είναι οι εξής: ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων παροχή χρηματοοικονομικής μόχλευσης αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας μείωση της εποχικότητας στήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε συνίσταται σε μια διττή μεθοδολογική προσέγγιση: παροχή μιας γενικής επισκόπησης του τομέα του παράκτιου τουρισμού και των ευκαιριών χρηματοδότησης, με βάση τη συλλογή και την επεξεργασία δευτερογενών δεδομένων προερχόμενων από την τεράστια βιβλιογραφία για τον τουρισμό, τις παράκτιες περιφέρειες και τα διαρθρωτικά ταμεία iii

6 Οι επιπτώσεις του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές: πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης ανάλυση πρωτογενών δεδομένων συλλεχθέντων από επιτόπιο έργο και μελέτες περιπτώσεων. Επελέγησαν έξι παράκτιες περιφέρειες-στόχος, τηρώντας τα ακόλουθα υποχρεωτικά κριτήρια: αντιπροσωπευτικότητα και των έξι μακροτομέων συμπερίληψη στο δείγμα τουλάχιστον μίας νησιωτικής περιφέρειας συμπερίληψη στο δείγμα τουλάχιστον μίας διασυνοριακής περιφέρειας δίκαιη ισορροπία μεταξύ περιφερειών «σύγκλισης» και «ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης». Στοιχεία για τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταμείων στον παράκτιο τουρισμό Μια αξιοσημείωτη πηγή χρηματοδότησης Ο τουρισμός εμπίπτει πρωτίστως στην περιφερειακή και την εθνική αρμοδιότητα, ενώ δεν υπάρχουν πολιτικές ή χρηματοδοτικά μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να στοχεύουν ειδικά στον τουρισμό. Παρόλα αυτά, οι τουριστικές παρεμβάσεις εντάσσονται σε ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα. Η κύρια χρηματοδοτική στήριξη του τουρισμού προέρχεται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Κατά την τελευταία περίοδο προγραμματισμού, τα ταμεία αυτά παρείχαν στήριξη σε μεγάλο αριθμό τουριστικών παρεμβάσεων, με τη στήριξη να ποικίλλει λόγω της εγκάρσιας φύσης του τομέα. Οι σημαντικότεροι προορισμοί παράκτιου τουρισμού στην Ευρώπη έλαβαν στήριξη μέσω περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και εθνικών τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν μικρές τουριστικές υποδομές, καθεστώτα επιχορηγήσεων για τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ανάπλαση παραλιών, αποκατάσταση αστικών κέντρων και στήριξη πολιτισμικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς. Επιπτώσεις κυρίως από άποψη δημιουργίας θεσμικών ικανοτήτων Οι συνολικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταμείων στην περιφερειακή ανάπτυξη ποικίλλουν. Σε ποιοτικούς όρους, οι επιπτώσεις είναι θετικές, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία θεσμικών ικανοτήτων και την ενίσχυση της ικανότητας σχεδιασμού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα νέα κράτη μέλη, τα οποία δεν ήταν τόσο συνηθισμένα σε συμμετοχικές προσεγγίσεις και προσεγγίσεις από τη βάση προς την κορυφή στον δημόσιο σχεδιασμό. Σε ποσοτικούς όρους, είναι πιο δύσκολο να προσδιοριστούν σαφώς οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταμείων στον παράκτιο τουρισμό. Οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής: ο τουρισμός δεν αποτελεί προτεραιότητα για τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων συνεπώς, μόλις ένα μικρό ποσοστό των δημοσιονομικών πόρων διατίθεται στον εν λόγω τομέα οι προτεραιότητες πολιτικής των σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εστιάζουν αποκλειστικά στον παράκτιο τουρισμό αντίθετα, στοχεύουν στο σύνολο της τουριστικής προσφοράς της περιφέρειας ο τουρισμός σπάνια αποτελεί μεμονωμένη προτεραιότητα, καθώς συνδέεται συνήθως με ευρύτερες στρατηγικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη διαφοροποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε παρακμάζοντες τομείς κ.λπ. Όσον αφορά την τυπολογία των παρεμβάσεων, εξακολουθούν να κυριαρχούν οι υλικές επενδύσεις και οι επενδύσεις σε υποδομές οι οποίες στοχεύουν στην αύξηση της προσφοράς iv

7 Θεματικός τομέας Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής διαμονής και στη βελτίωση της προσβασιμότητας μιας περιοχής, έναντι των μη υλικών παρεμβάσεων οι οποίες αφορούν την παροχή υπηρεσιών, την προβολή και προώθηση μιας περιοχής ή, γενικότερα, τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς. Ωστόσο, τα στοιχεία φαίνεται πως δείχνουν ότι, σε γενικές γραμμές, οι περιφερειακές πολιτικές για τον τουρισμό κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού οδεύουν προς μια πιο ποιοτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση επικεντρωμένη στη μείωση της πίεσης προς τις ακτές και στην προσφορά ενός πιο ανεπτυγμένου συνόλου δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας. Οι πολιτικές για την προσβασιμότητα και την περιβαλλοντική προστασία, μολονότι δεν είναι ειδικά στοχοθετημένες στον τουρισμό, μπορούν να συμβάλουν έμμεσα αλλά σημαντικά στην ανάπτυξή του. Στήριξη των εταιρικών σχέσεων σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο διακυβέρνησης Το πλαίσιο διακυβέρνησης στον τουριστικό τομέα χαρακτηρίζεται από μια πολυεπίπεδη, πολυτομεακή διάσταση. Εάν δεν εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, υπάρχει κίνδυνος επιδίωξης αντικρουόμενων μέτρων. Αυτό είναι ιδιαίτερα προφανές στην περίπτωση του περιβάλλοντος: πολλές φορές, οι φυσικοί πόροι μιας περιφέρειας εξακολουθούν να θεωρούνται ως περιορισμός σε μια πολιτική εμπορικής εκμετάλλευσης της περιοχής, και όχι ως αξία που πρέπει να διατηρηθεί ως θεμελιώδες πλεονέκτημα για την ελκυστικότητα ενός τόπου. Τα στοιχεία από τις μελέτες περιπτώσεων κατέδειξαν ότι οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταμείων στην ανάπτυξη των αρχών της εταιρικής σχέσης στον σχεδιασμό πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα θετικές και πολύ σημαντικές, μολονότι, στα νέα κράτη μέλη, η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή και η αρχή της εταιρικής σχέσης δεν είναι τόσο ενσωματωμένες όσο στα παλαιά κράτη μέλη. Ο βαθμός συμμετοχής των παραγόντων είναι πιο ορατός στις δραστηριότητες σχεδιασμού και προγραμματισμού από ό,τι στους μηχανισμούς εφαρμογής και υλοποίησης, οι οποίοι έπονται. Αυτό αυξάνει συνήθως τη βραχυπρόθεσμη προοπτική της άσκησης σχεδιασμού και δεν συμβάλλει στον διάλογο και τη σαφή ανταλλαγή οραμάτων πολιτικής, ενώ επιτυχίες καταγράφονται, όταν ο ρόλος των παραγόντων είναι πιο προορατικός και σημαντικός σε όλα τα στάδια πολιτικής. Όσον αφορά την τυπολογία των παραγόντων, οι τοπικές δημόσιες αρχές στις παράκτιες περιοχές διαδραματίζουν συνήθως τον πιο ενεργό ρόλο στις εταιρικές σχέσεις για τον παράκτιο τουρισμό. Οι περιφερειακές και οι τοπικές δημόσιες αρχές, ο ιδιωτικός τομέας και περιβαλλοντικές ενώσεις συμμετέχουν συνήθως στις εταιρικές σχέσεις. Μια πιο καινοτόμος προσέγγιση στον παράκτιο τουρισμό θα απαιτούσε επίσης τη συμμετοχή περιβαλλοντικών φορέων, εκπροσώπων των συναφών με τη θάλασσα παραγωγικών τομέων, εμπειρογνωμόνων και παραγόντων των πολιτισμικών τομέων, και της επιστημονικής κοινότητας με ενδιαφέρον για τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Μέτρια ακόμη επίδραση της μόχλευσης στα ιδιωτικά κεφάλαια Οι εθνικές συνεισφορές καλύπτουν κατά μέσο όρο το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους των σχεδίων στις περιφέρειες του στόχου 2 από την άλλη πλευρά, στις περιφέρειες του στόχου 1, τα ταμεία της ΕΕ συνεισφέρουν σημαντικά στη συγχρηματοδότηση τουριστικών σχεδίων. Η κοινοτική συγχρηματοδότηση αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό μόνο στην περίπτωση έργων υποδομής, τα οποία, ωστόσο, εντάσσονται συνήθως σε παρεμβάσεις για τις v

8 Οι επιπτώσεις του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές: πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης μεταφορές και το περιβάλλον ή σε μέτρα για την αποκατάσταση και την αξιοποίηση της καλλιτεχνικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα εξακολουθεί να μην είναι ιδιαίτερα σημαντική: η προσέλκυση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα για τουριστικά σχέδια είναι μάλλον δύσκολη για τις περισσότερες τοποθεσίες. Η συνηθέστερη στάση του ιδιωτικού τομέα απέναντι στη δημόσια χρηματοδότηση είναι η αναζήτηση επιχορηγήσεων για την ικανοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών αναγκών. Στην περίπτωση άλλων εμπλεκόμενων παραγόντων, η προώθηση ενός συγκεκριμένου σκοπού είναι η μόνη συμβολή που προβλέπεται στον σχεδιασμό παρεμβάσεων, αν και μια κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση της ελκυστικότητας μιας περιφέρειας θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα λιγότερο κατακερματισμένο πλαίσιο παρεμβάσεων. Τα στοιχεία από τις μελέτες περιπτώσεων έδειξαν ότι, στην περίπτωση άμεσης στήριξης εταιρειών, κατά τη διαδικασία επιλογής επενδυτικών σχεδίων για συγχρηματοδότηση, υπήρχε μεροληψία υπέρ της βιομηχανίας κατασκευών, ενίοτε εις βάρος των τομέων υπηρεσιών. Επίσης, στα νέα κράτη μέλη, η συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών είναι σχετικά χαμηλή, εν μέρει λόγω του χαμηλού επιπέδου σύνδεσης των τουριστικών επιχειρήσεων. Μια πιο στρατηγική προσέγγιση θα απαιτούσε να καταβληθούν προσπάθειες, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επιχειρηματίες και ο ιδιωτικός τομέας να γίνουν επενδυτές, και όχι να είναι απλώς δικαιούχοι κρατικών επιδοτήσεων. Βασική πρόκληση στη σύμπραξη δημόσιουιδιωτικού τομέα είναι η εξεύρεση βιώσιμων και αποτελεσματικών τρόπων παροχής κινήτρων σε ιδιώτες επενδυτές. Αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας Είναι πρώιμο να συζητηθούν οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταμείων στην περιφερειακή ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές για την περίοδο Γενικά, οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης περιφέρειας. Όταν ο παράκτιος τουρισμός και ο περιφερειακός τουρισμός συμπίπτουν, οι οικονομικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταμείων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Όπως αναγνωρίζεται ευρέως, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελεί βασική αιτία της ώθησης στη ζήτηση για παράκτιο τουρισμό, και, για τον λόγο αυτόν, οι θετικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσαν να έχουν έμμεση θετική επίδραση στον παράκτιο τουρισμό μέσω της πλευράς της ζήτησης και όχι της προσφοράς. Ο σωστός σχεδιασμός και διαχείριση επηρεάζουν επίσης τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταμείων στην ανάπτυξη: όσο περισσότερο ενσωματώνεται ο μηχανισμός διαρθρωτικής χρηματοδότησης στη διοικητική ικανότητα μιας περιφέρειας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι επιπτώσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη. Τα στοιχεία από τις μελέτες περιπτώσεων κατέδειξαν επίσης ότι οι παρεμβάσεις στον παράκτιο τουρισμό επηρεάζουν θετικά τη δυναμική της απασχόλησης από την άποψη της δημιουργίας θέσεων εργασίας στον τομέα. Στην περίπτωση περιφερειών που υφίστανται αγροτική και βιομηχανική παρακμή στην ενδοχώρα, ο παράκτιος τουρισμός μπορεί να προσελκύσει εργαζόμενους από παρακμάζοντες τομείς. Ωστόσο, ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η φύση των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργεί ο τουρισμός στις παράκτιες περιφέρειες. Η τουριστική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό μερικής εποχικής απασχόλησης και γενικά ευέλικτες συνθήκες εργασίας. Νέοι και εργαζόμενοι με χαμηλότερο επίπεδο εξειδίκευσης είναι συχνά εκείνοι που ωφελούνται από τις ευκαιρίες απασχόλησης στον τουρισμό (ως σερβιτόροι, μάγειρες, μπάρμαν, ψυχαγωγοί, διαφημιστές, vi

9 Θεματικός τομέας Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής εκπαιδευτές αθλημάτων). Στο πλαίσιο αυτό, τα διαρθρωτικά ταμεία χρησιμοποιούνται επίσης για τη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης στον τουριστικό τομέα, καθώς οι τοπικοί φορείς χάραξης πολιτικής ανησυχούν ιδιαίτερα για τα θέματα που άπτονται της ποιότητας της απασχόλησης. Διαφοροποίηση για τη μείωση της εποχικότητας Η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς αποτελούν τη βασική πρόκληση για τις παράκτιες πολιτικές. Η διαφοροποίηση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας των παράκτιων προορισμών και να τους βοηθήσει να υπερβούν το παραδοσιακό μοντέλο των 3S («sun, sea and sand» ήλιος, θάλασσα και άμμος). Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού μπορούν να συμβάλουν στην παράταση της τουριστικής περιόδου, δημιουργώντας πολλαπλά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι: νέες πηγές εισοδήματος, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ανάπτυξη και απασχόληση η μείωση των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών επιπτώσεων και πιέσεων που προκαλεί η συγκέντρωση του τουρισμού σε λίγους μήνες μέσα στον χρόνο η δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που στηρίζουν τη διατήρηση και την ανάπτυξη της κληρονομιάς της περιοχής. Υπάρχουν ορισμένες ενδιαφέρουσες λύσεις οι οποίες προκύπτουν από την εμπειρία των διαρθρωτικών ταμείων: μια καινοτόμος στρατητική θα επεδίωκε την προώθηση μιας ολοκληρωμένης τουριστικής προσφοράς, ικανής να συνδέει την ακτογραμμή με την ενδοχώρα και διάφορες περιοχές η ιστορική κληρονομιά και ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ένας τρόπος διαφοροποίησης της τουριστικής προσφοράς σε παράκτιες πόλεις οι οποίες έχουν ιστορικά διαδραματίσει βιομηχανικό ρόλο, καθώς και αναμόρφωσης της ταυτότητας και της ιδιαιτερότητας μιας περιοχής, μεταμορφώνοντας παράκτια θέρετρα σε παραθαλάσσιες πόλεις με κληρονομιά προωθούνται εναλλακτικές μορφές τουρισμού (π.χ. «επιχειρηματικός τουρισμός», με εμπορικές εκθέσεις και διασκέψεις με στόχο διαφορετικές πελατειακές βάσεις) στις περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από μια κύρια δραστηριότητα παραδοσιακά βασισμένη στο μοντέλο «ήλιος, θάλασσα και άμμος», καταβάλλονται προσπάθειες για την εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος σε μια πολυδιάστατη προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει ποικιλία από δραστηριότητες αναψυχής προστιθέμενης αξίας, όπως π.χ. αθλητισμό, υγεία και ιαματικά λουτρά, γκολφ, ιστιοπλοΐα, τουρισμό για ηλικιωμένους, θεματικά πάρκα, συνεδριάσεις, διασκέψεις κ.λπ. Η αειφόρος ανάπτυξη είναι βασική προτεραιότητα πολιτικής Τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και στη διάδοση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης στον περιφερειακό σχεδιασμό, θέτοντας το θέμα της αειφόρου ανάπτυξης ως γενική εγκάρσια προτεραιότητα. Ως φυσικοί προορισμοί, οι νησιωτικές και οι παράκτιες περιοχές είναι οι προορισμοί που εκτίθενται περισσότερο σε περιβαλλοντικές αλλαγές εξαιτίας του κλίματος, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αναμόρφωση των τουριστικών επιλογών και δραστηριοτήτων. vii

10 Οι επιπτώσεις του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές: πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ) προτείνει μια ισορροπημένη προσέγγιση βασιζόμενη στις αρχές του μετριασμού (π.χ. δράσεις οι οποίες μειώνουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος και, επομένως, αμβλύνουν τις επιπτώσεις της) και της προσαρμογής (π.χ. λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος). Συμπεράσματα Τα στοιχεία από την εξέταση της βιβλιογραφίας και την ανάλυση των μελετών περιπτώσεων κατέδειξαν ότι: κατά την τελευταία περίοδο προγραμματισμού, οι παρεμβάσεις για τον παράκτιο τουρισμό έλαβαν σημαντική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων η μείωση των εποχικών επιδράσεων, η αειφόρος ανάπτυξη και η διαφοροποίηση των προϊόντων αποτελούν τις μελλοντικές προκλήσεις για τον τομέα του παράκτιου τουρισμού η σαφέστερη επίπτωση των διαρθρωτικών ταμείων στον παράκτιο τουρισμό αφορά τη δημιουργία θεσμικών ικανοτήτων και την οικοδόμηση ικανοτήτων στα παλαιά κράτη μέλη, η αρχή της εταιρικής σχέσης φαίνεται πως είναι στοιχείο ενσωματωμένο τόσο στον προγραμματισμό όσο και στον σχεδιασμό έργων, ενώ στα νέα κράτη μέλη η μεγάλης κλίμακας συμμετοχή των ενδιαφερόμενων δεν έχει γίνει ακόμη ο κανόνας παρεμβάσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής οδήγησαν στην έκφραση ανησυχιών σχετικά με την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των ακτών και τον σχεδιασμό, ιδίως όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία (διάβρωση ακτών και βιοποικιλότητα) τα εθνικά ή περιφερειακά κρατικά κεφάλαια παρέχουν τη βασική συνεισφορά στις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων, ενώ η προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών είναι δύσκολη στις περισσότερες περιφέρειες (ιδίως στις αγροτικές περιοχές) τα μικρά νησιά και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι οι περιοχές όπου οι επιπτώσεις των διαρθρωτικών ταμείων στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας είναι οι σημαντικότερες η διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η κύρια στρατηγική που υιοθετείται για τη μείωση της εποχικότητας του τουρισμού οι φυσικοί πόροι μιας περιοχής δεν θεωρούνται πλέον ως περιορισμός αλλά ως προστιθέμενη αξία στην τουριστική προσφορά. Συστάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή Για τη νέα περίοδο προγραμματισμού, οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να στοχεύουν: στην ενσωμάτωση παρεμβάσεων για τον παράκτιο τουρισμό συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία σε ευρύτερα πλαίσια, συγκεκριμένα στη θαλάσσια πολιτική, τη στρατηγική για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και την περιβαλλοντική πολιτική Natura 2000 viii

11 Θεματικός τομέας Β: Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην ολοκληρωμένη διαχείριση παρεμβάσεων οι οποίες εντάσσονται σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής, αλλά στοχεύουν στις παράκτιες περιοχές στην προώθηση δραστηριοτήτων αξιολόγησης και παρακολούθησης με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης στις παρεμβάσεις για τον παράκτιο τουρισμό. Κράτη μέλη και παράκτιες περιφέρειες Οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει: να προωθήσουν μια στροφή από τις υλικές επενδύσεις σε υποδομές με δραστηριότητες «χωροταξίας» προς τη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών με δραστηριότητες «αναμόρφωσης του χώρου». Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με: - τη συμπλήρωση του παραδοσιακού προϊόντος «ήλιος, θάλασσα και άμμος» με δραστηριότητες αναψυχής συναφείς με τη θάλασσα (π.χ. αλιεία ή καταδύσεις) - τη δημιουργία θεματικών τουριστικών διαδρομών με στόχο την ανακάλυψη της περιφερειακής κληρονομιάς της ενδοχώρας (π.χ. γαστρονομία) - τη μετατροπή πόλεων και οικισμών που έχουν ιστορικά διαδραματίσει βιομηχανικό ρόλο σε τουριστικούς προορισμούς μέσω της προώθησης της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής ιδιαιτερότητάς τους - την εξέταση της δυνατότητας εξειδίκευσης των υπηρεσιών και της διαμονής για την προσέλκυση επιχειρηματιών ταξιδιωτών να επενδύσουν στην ορατότητα, την εικόνα και τις επιδόσεις των σχεδίων και να αλλάξουν τη στάση του ιδιωτικού τομέα, από το να είναι δικαιούχος κρατικών κεφαλαίων στο να εξελιχθεί σε μακροπρόθεσμο επενδυτή (σύμπραξη δημόσιουιδιωτικού τομέα) να αποκτήσουν μια σφαιρική προοπτική της αγοράς τουρισμού, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από φθηνούς μη ευρωπαϊκούς προορισμούς να ενσωματώσουν την ανάπτυξη τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων στα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας να σχεδιάσουν προγράμματα κατάρτισης για τη δημιουργία μιας παρακαταθήκης ειδικευμένων εργαζομένων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αυξημένη πολυπλοκότητα και πολυμορφία του τουριστικού τομέα. ix

12

13

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Glossaire du développement territorial

Glossaire du développement territorial Spatial development glossary European Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning (CEMAT) Glossaire du développement territorial Conférence européenne des ministres responsables de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Πρακτικός οδηγός βασισμένος στα πορίσματα που εξήχθησαν από το πρόγραμμα SURF - Nature (ERDF Interreg

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΜΕΡΟΣ Β- ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 3. Διαμόρφωση Οράματος Έξυπνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2014 COM(2014) 357 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΖΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ. Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΖΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ. Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΖΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Το Europe Direct είναι μια υπηρεσία που σας βοηθάει να βρείτε απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τους κοινωνικούς εταίρους κατά την περίοδο 2007-2013 1. Εισαγωγή Ορισμός των Κοινωνικών Εταίρων Ο όρος «κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση

Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Α ΜΕΡΟΣ: Υπάρχουσα κατάσταση 1 2 Περιεχόμενα Α ΜΕΡΟΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα