ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ"

Transcript

1 Q1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 8 η 8 η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Η Ελληνική ιασπορά, η Ναυτιλία, ο Τουρισµός και η Πολιτιστική ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κληρονοµιά µας, ως Συντελεστής Ισχύος της Ελλάδας «Κατά τον κ. Νταβούτογλου (σελ. 272), από την κρίση των Ιµίων η µόνη κερδισµένη ήταν οι Η.Π.Α. Αληθεύει κατά τη γνώµη σας η ρήση ή κρύβει σκοπιµότητες;» Ανχης (ΠΖ) Κίµων Κωστής ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ισχύς ενός κράτους κατέχει κεντρική θέση στην ανάλυση της πολιτικής επιστήµης και των διεθνών σχέσεων και έχουν γίνει σηµαντικές προσπάθειες από τους µελετητές οριοθέτησης της έννοιας και των συντελεστών της, γεγονός που φανερώνει την πολυδιάστατη έκφανση και τον σύνθετο χαρακτήρα της. Στην παρούσα διατριβή, στο Κεφάλαιο «Α» παρουσιάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις και απόψεις διεθνώς για την ισχύ ενός κράτους και τους συντελεστές της, προσπάθειες µέτρησης και εξισώσεις για την εκτίµησή της. Στο Κεφάλαιο «Β» προτείνεται µια εξίσωση - υπόδειγµα για την εκτίµηση της ισχύος, αναλύονται οι συντελεστές και τα στοιχεία διαµόρφωσής της. Στα Κεφάλαια «Γ» και µελετώνται οι συντελεστές ισχύος της χώρας µας µε βάση την προτεινόµενη εξίσωση και οι παράγοντες της ελληνικής διασποράς, ναυτιλίας, τουρισµού και πολιτισµικής κληρονοµιάς. Τέλος, στο Κεφάλαιο «Ε» περιλαµβάνονται γενικά συµπεράσµατα και προτάσεις για την αύξηση της εθνικής ισχύος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Α» ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΙΕΘΝΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ 1. Προσεγγίσεις της Έννοιας της Ισχύος ιαχρονικό σηµείο αναφοράς θεωρείται ο Θουκυδίδης, που πρώτος ανέλυσε το ρόλο της ισχύος στις διεθνείς σχέσεις και σύνδεσε τη δικαιοσύνη µε την ισχύ, δηλαδή µε την ικανότητα αυτοπροστασίας ενός κράτους, η οποία λειτουργεί ως ανασχετικός µηχανισµός στην επιθετικότητα του αντιπάλου και εξασφαλίζει την επιβίωση. O Hans Morgenthau, ο οποίος στο έργο του «Πολιτική µεταξύ των Εθνών» διατύπωσε τις αρχές του ρεαλισµού, ορίζει ότι ισχύς είναι οτιδήποτε εδραιώνει και διατηρεί τον έλεγχο ενός κράτους πάνω σ ένα άλλο είτε µε καταναγκαστικό είτε µε συνεργατικό τρόπο, ενώ εξισώνει το εθνικό συµφέρον µε την αναζήτηση της ισχύος. 1 Ο Kenneth Waltz, που διαµόρφωσε το δοµικό ρεαλισµό ή νεορεαλισµό, πιστεύει ότι τα κράτη υποχρεώνονται από τη δοµή του συστήµατος να επιζητούν τη σχετική ισχύ για να επιτύχουν την επιβίωση. 2 1 Θ. Α. Κουλουµπής - Τζ. Γουλφ, «Εισαγωγή στις ιεθνείς Σχέσεις. Εξουσία και ικαιοσύνη», σελ John J. Mearsheimer, «Η τραγωδία της πολιτικής των µεγάλων δυνάµεων», σελ. 46.

3 2 Ο θεωρητικός του επιθετικού ρεαλισµού John Mearsheimer αναφέρει ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι ορισµού της ισχύος, η ορθότητα των οποίων εξαρτάται από τη θεωρία που αναπτύσσει ο κάθε µελετητής. Ο ίδιος ορίζει την ισχύ µε στρατιωτικούς όρους, διότι κατά τη θεωρία που πρεσβεύει η βία είναι η ultima ratio (ύστατη κύρωση) της διεθνούς πολιτικής Προσδιορισµός των Συντελεστών Ισχύος Ο Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης αναφέρει ότι οι συντελεστές κατηγοριοποιούνται σε υλικούς ή αντικειµενικούς, όπως γεωγραφία, πληθυσµός, πηγές πλούτου και Ε.., σε λειτουργικούς, όπως πολιτικό σύστηµα, διοίκηση, ικανότητα στρατιωτικής κινητοποίησης και θέση του κράτους στο διεθνές σύστηµα και σε υποκειµενικούς, όπως ηγεσία και διεθνές κύρος. 4 Κατά τον Παναγιώτη Κονδύλη οι τρεις πρώτοι από τους υλικούς συσχετίζονται µε τον τέταρτο και συγκροτούν το «γεωπολιτικό δυναµικό» του κράτους. 5 Αντίστοιχα οι Καθηγητές Κουλουµπής και Γούλφ διακρίνουν τα στοιχεία της ισχύος σε απτά: πληθυσµός, εδαφικότητα, στρατιωτική δύναµη και δυνατότητα κινητοποίησης, φυσικοί πόροι και βιοµηχανική ικανότητα, αγροτική ικανότητα και σε απροσδιόριστα: ηγεσία και προσωπικότητα, αποδοτικότητα γραφειοκρατίας και οργανισµών, είδος κυβέρνησης, κοινωνική συνεκτικότητα, υπόληψη, εξωτερική υποστήριξη και εξάρτηση, τυχαία γεγονότα. 6 Ο Hans Morgenthau καθορίζει οκτώ συντελεστές: γεωγραφία, φυσικές πηγές πλούτου, βιοµηχανική ικανότητα, στρατιωτική προετοιµασία, πληθυσµό, εθνική οµοιογένεια, φρόνηµα, ποιότητα διπλωµατίας και ο Nicolas Spykman δέκα συντελεστές: έκταση, φύση των συνόρων, πληθυσµό, πρώτες ύλες, οικονοµική και τεχνολογική ανάπτυξη, νοµισµατική ισχύ, εθνική οµοιογένεια, κοινωνική συνοχή, πολιτική σταθερότητα, εθνικό φρόνηµα. Ο Κουσκουβέλης εκτιµά ότι οι θεωρίες προβάλλουν ορισµένους τύπους ισχύος, η εφαρµογή των οποίων περιορίζεται σε συγκεκριµένους τοµείς, όπως η ασφάλεια, η οικονοµία, ο πολιτισµός. 7 3 John J. Mearsheimer, ό.π., σελ , 105, και Ηλίας Κουσκουβέλης, «Εισαγωγή στις ιεθνείς Σχέσεις», σελ Παναγιώτης Κονδύλης, «Θεωρία του Πολέµου», σελ Θ. Α. Κουλουµπής - Τζ. Γουλφ, ό.π., σελ Ηλίας Κουσκουβέλης, ό.π., σελ

4 3 Ο Ιωάννης Μάζης διακρίνει τις διαστάσεις ισχύος σε οικονοµική, τεχνολογική, στρατιωτική, πολιτιστική, πολιτική, γεωγραφική και ανθρώπινη. Πιστεύει ότι όσο λιγότερες διαστάσεις ισχύος διαθέτει µια χώρα, τόσο περισσότερο υπόκειται στην επιρροή άλλων χωρών και πιο ευάλωτη γίνεται σε µεταβολές του γεωστρατηγικού status quo. Τονίζει ότι η αλληλεπίδρασή τους καθορίζει το είδος και το µέγεθος της ισχύος. 8 Οµοίως ο Αχµέτ Νταβούτογλου θεωρεί τις παραµέτρους ισχύος ως δυναµικά στοιχεία αλληλοεπηρεαζόµενα µε νέες λειτουργίες. 9 Ο Joseph Nye τονίζει το ρόλο της ήπιας ισχύος, την οποία προσθέτει στη στρατιωτική και την οικονοµική. Ορίζει ως ήπια ισχύ το να κάνει µία χώρα τις άλλες να θέλουν τα αποτελέσµατα που θέλει χωρίς εξαναγκασµό, αξιοποιώντας το κύρος της. Πιστεύει ότι η επανάσταση της πληροφορίας µεταβάλλει την ιεράρχηση των παραγόντων ισχύος και συντελεί ώστε στο µέλλον η ήπια ισχύς να καταστεί η σηµαντικότερη. Όµως αξιοποιείται πιο δύσκολα, λόγω δυσχερειών ελέγχου των πηγών της (κυρίως κουλτούρα της χώρας, πολιτικές αξίες, εξωτερική πολιτική). Ο συνδυασµός της σκληρής µε την ήπια ισχύ συνιστά την έξυπνη δύναµη Προσπάθειες Μέτρησης της Ισχύος Οι περισσότεροι µελετητές διατυπώνουν την άποψη ότι είναι πολύ δύσκολο να µετρηθεί η ισχύς ενός κράτους, κυρίως λόγω της ύπαρξης ποιοτικών µη µετρήσιµων χαρακτηριστικών. Οι Κουλουµπής και Γούλφ θεωρούν ότι µία από τις πιο αξιόλογες προσπάθειες µέτρησης της ισχύος είναι του Karl Deutsch, ο οποίος κλιµακώνει τα κράτη µε βάση τις διαστάσεις της ισχύος: επικράτεια, εµβέλεια/ένταση και πεδίο. Οµοίως οι Καθηγητές κατατάσσουν τα κράτη σύµφωνα µε τις παραπάνω διαστάσεις και µε κριτήριο τον πληθυσµό, την έκταση, το ΑΕΠ, τη βιοµηχανική ικανότητα και αυτάρκεια, την ένοπλη δύναµη και δυνατότητα κινητοποίησης, όµως τονίζουν ότι η απουσία ποιοτικών στοιχείων που δεν µπορούν να συγκριθούν µεταξύ τους οδηγεί στην αδυναµία µέτρησης της 8 Ιωάννης Μάζης, «Γεωπολιτική προσέγγιση για ένα νέο Ελληνικό Αµυντικό όγµα», σελ και Αχµέτ Νταβούτογλου, «Το στρατηγικό βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας», σελ Joseph S. Nye, «Ήπια ισχύς. Το Μέσο Επιτυχίας στην Παγκόσµια Πολιτική», σελ. 14, 43 και 193.

5 4 ισχύος. 11 Ο Martin Wight αναφέρει ότι η σχετική ισχύς δε µπορεί να µετρηθεί και συνεπώς να διαπιστωθεί η κατανοµή της Εξισώσεις Ισχύος και τα Στοιχεία τους Έχουν προταθεί µόνο δύο εξισώσεις για την εκτίµηση της ισχύος ενός κράτους και συγκεκριµένα: Ο Ray S. Cline το 1980 πρότεινε για την εκτίµηση της διαθέσιµης προς χρήση ισχύος ενός κράτους τον τύπο: Ρ = (C + Ε + Μ) Χ (S + W), όπου Ρ=θεωρητική ισχύς, C=κριτική µάζα: έκταση και πληθυσµός, Ε=οικονοµικές δυνατότητες, Μ=στρατιωτικές δυνατότητες, S=στρατηγικές σκοπιµότητες, W=θέληση για να ακολουθηθεί η εθνική στρατηγική. 13 Ο Αχµέτ Νταβούτογλου το 2001 παρουσίασε µια εξίσωση ισχύος, που τη θεωρεί χρήσιµη για το στρατηγικό σχεδιασµό: Ι = (Σ + ) Χ (ΣΝ Χ ΣΣ Χ ΠΒ), όπου ορίζει ως σταθερά δεδοµένα (Σ ): την ιστορία (Ισ), τη γεωγραφία (Γ), τον πληθυσµό (Πλ), τον πολιτισµό (Πο) και ως δυναµικά δεδοµένα ( ): την οικονοµική (ΟΙ), την τεχνολογική (ΤΙ) και τη στρατιωτική ικανότητα (ΣΙ). Το ΣΝ αντιστοιχεί στη στρατηγική νοοτροπία, το ΣΣ στον στρατηγικό σχεδιασµό και το ΠΒ στην πολιτική βούληση Συµπεράσµατα Οι συντελεστές ισχύος ενός κράτους αποτελούν τις συνιστώσες που συνθέτουν τη συνολική εθνική ισχύ, η οποία είναι η συνισταµένη των δυνάµεων αυτών. Οι συνιστώσες αυτές συµπλέκονται µε ένα δυναµικό τρόπο, η δε συνισταµένη τους δεν είναι απλά µια δύναµη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσµατα µε το άθροισµα των επιµέρους δυνάµεων, αλλά µια νέα δύναµη, που εξαρτάται από το συνδυασµό των συντελεστών. Όπως σε µια χηµική αντίδραση η αµοιβαία επίδραση µεταξύ ουσιών παράγει νέες ουσίες µε διαφορετικές ιδιότητες. Συνεπώς πρωτεύων στόχος για τη µεγιστοποίηση της εθνικής ισχύος είναι όχι µόνο η επιµέρους αξιοποίηση του κάθε συντελεστή, αλλά και ο ιδανικός συνδυασµός τους για την επίτευξη της βέλτιστης δυναµικής αλληλεπίδρασής τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Β» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΙΣΩΣΗ-ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ 11 Θ. Α. Κουλουµπής - Τζ. Γουλφ, ό.π., σελ Martin Wight, «ιεθνής θεωρία: Τα τρία ρεύµατα σκέψης», σελ Ηλίας. Καλλιώρας, «ιεθνής Πολιτική Οικονοµία. Θεωρητικές προσεγγίσεις ισχύος και πλούτου σε διεθνικό επίπεδο», σελ Αχµέτ Νταβούτογλου, ό.π., σελ. 48.

6 5 1. Εισαγωγή Ο µεγάλος αριθµός συντελεστών ισχύος, η ύπαρξη άυλων συντελεστών, το άπειρο των συνδυασµών τους, σε συνάρτηση µε το τυχαίο και το απροσδιόριστο των διεθνών σχέσεων οδηγούν στην εκτίµηση ότι θα ήταν ουτοπικό να επινοηθεί ένας πολυπαραγοντικός αλγεβρικός τύπος, µε τον οποίο να υπολογίζεται µε ακρίβεια η ισχύς ενός κράτους και να προσδιορίζεται η συµβολή κάθε συντελεστή σε αυτόν. Παρόλα αυτά θα ήταν χρήσιµο να προταθεί µια εξίσωση-υπόδειγµα, η οποία να συµβάλει σε µία σύγχρονη εκτίµηση της ισχύος, στην κατάδειξη και κατανόηση των συντελεστών της, καθώς και του τρόπου που συσχετίζονται και αλληλεπιδρούν. Για τη δηµιουργία της εξίσωσης εντοπίστηκαν οι συντελεστές µε τη µεγαλύτερη βαρύτητα και ερευνήθηκαν διάφοροι τρόποι συνδυασµού τους µε κριτήριο το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασής τους στη συνολική ισχύ του κράτους. 2. Ανάλυση Συντελεστών Ισχύος Εξίσωσης-Υποδείγµατος α. Γεωγραφία (ΓΕΩ) - Περιβάλλον (ΠΕΡ): Η Γεωγραφία εµπλουτίζεται µε το Περιβάλλον διότι οι περιβαλλοντικές µεταβολές εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής και της υπερθέρµανσης του πλανήτη αποκτούν εξαιρετική σηµασία και ωθούν στην επανεξέταση πολλών ζητηµάτων, στην αξιοποίηση ευκαιριών και στην αντιµετώπιση απειλών. β. Πληθυσµός (ΠΛ): Θεωρείται από τους σηµαντικότερους συντελεστές στην ποιοτική και ποσοτική του διάσταση, στον οποίο θα πρέπει να συνυπολογίζεται και η επίδραση των µεταναστευτικών κινήσεων. γ. Πολιτική Ισχύς (ΠΟΛ. Ι): ιακρίνεται στην Πολιτική Ηγεσία (ΠΟΛ. ΗΓ), στην Εξωτερική Πολιτική (ΕΞ. ΠΟΛ) και στο ηµόσιο Τοµέα ( ΗΜ. Τ). δ. Οικονοµική Ισχύς (ΟΙΚ. Ι): Είναι η κινητήριος δύναµη ενός κράτους σε όλους τους τοµείς. ε. Στρατιωτική Ισχύς (ΣΤΡ. Ι): Αποτελεί τη σκληρή µορφή ισχύος του κράτους και στηρίζεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία. Οι ασύµµετρες απειλές, η αποσταθεροποίηση σε ευαίσθητες περιοχές και οι περιβαλλοντικές µεταβολές θέτουν σε νέα διάσταση τη διεθνή ασφάλεια και καθιστούν αναγκαία τη µετεξέλιξη των Ε.., µε σκοπό τη συµβολή τους στη διεθνή σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό η Στρατιωτική ιπλωµατία µε τις νέες ιδέες, προοπτικές και επιδιώξεις αποτελεί το νέο δυναµικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής 15 και παράδειγµα αλληλεπίδρασης. 15 Πχης Θ. Νικολαΐδης ΠΝ, «Στρατιωτική διπλωµατία του 21ου αιώνα», σελ

7 6 στ. Ενέργεια (ΕΝ): Αποτελεί βασική προϋπόθεση οικονοµικής µεγέθυνσης. Εξαρτάται από την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων και ειδικά των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων, ενώ καθοριστικής σηµασίας είναι η πρόσβαση σε ενεργειακές πηγές µέσω δικτύων. ζ. Έρευνα - Τεχνολογία (ΕΡ-ΤΕΧΝ): Στη σηµερινή εποχή είναι ο συντελεστής µε τη µεγαλύτερη αλληλεπίδραση µε τους άλλους συντελεστές. η. Ιστορία (ΙΣΤ) - Πολιτισµός (ΠΟΛ) - Θρησκεία (ΘΡ): Συνθέτουν ένα σηµαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος, ο οποίος επηρεάζει άµεσα το ηθικό, την εθνική συνείδηση, την παιδεία και έµµεσα την οικονοµία και την εξωτερική πολιτική. θ. Ηθικό (ΗΘ): Λογίζεται ως η ψυχική δύναµη και ανάταση του λαού που πηγάζει από την εθνική συνείδηση, η οποία συµβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάµωση της εθνικής ισχύος. Ο Bertrand Russell τονίζει ότι η εθνική υπερηφάνεια είναι το καλύτερο µέσο εξασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, που είναι προϋπόθεση εθνικής ανεξαρτησίας, 16 ενώ ο Αχµέτ Νταβούτογλου αναφέρει ότι κοινωνίες που έχουν φθείρει την εθνική τους συνείδηση «θέτουν σε κίνδυνο την ιστορική τους ύπαρξη». 17 ι. Επιδράσεις (ΕΠΙ Ρ): ιακρίνονται σε «Θετικές Επιρροές» και σε «Επιβαρύνσεις», που είναι στοιχεία ή γεγονότα, τα οποία ενισχύουν ή µειώνουν την ισχύ ενός κράτους σε δεδοµένο χρόνο και σ ένα συγκεκριµένο τοµέα που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και το µέγεθός τους δεν έχει προβλεφθεί ή συνυπολογισθεί ή εκτιµηθεί ορθά, λόγω του µετασχηµατισµού άλλων στοιχείων. 3. Στοιχεία για τη ιαµόρφωση της Εξίσωσης-Υποδείγµατος α. Τρεις συντελεστές: «Γεωγραφία - Περιβάλλον», «Πληθυσµός» και «Ιστορία - Πολιτισµός - Θρησκεία» λαµβάνονται στο υπόδειγµα ως αµετάβλητοι σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Οι υπόλοιποι θεωρούνται µεταβλητοί, µε πολλαπλασιαστική επίδραση, θετική ή αρνητική, στη συνολική ισχύ και γι αυτό λαµβάνεται υπόψη το γινόµενό τους. Ειδικά για τους συντελεστές της Πολιτικής, Οικονοµικής και Στρατιωτικής Ισχύος, µε τη χρήση του γινοµένου καταδεικνύεται ότι στην περίπτωση που ο ένας είναι µηδενικός επηρεάζεται καταλυτικά η εθνική ισχύς. β. Όσον αφορά το συντελεστή «Γεωγραφία - Περιβάλλον», ενώ παραµένουν σταθερά βασικά στοιχεία του, η σηµασία του µεταβάλλεται και µάλιστα 16 Bertrand Russell, «Ισχύς», σελ Αχµέτ Νταβούτογλου, ό.π., σελ. 68.

8 7 σηµαντικά ανάλογα µε τις γεωστρατηγικές εξελίξεις και τις περιβαλλοντικές µεταβολές, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη µιας µεταβλητής που ορίζεται ως «Γεωστρατηγική Αξία» (ΓΕΩΣΤΡΑΤ. ΑΞ), η οποία να αξιολογεί και να σταθµίζει αυτές, καθώς και τις τυχόν επιδράσεις τους στην άµυνα και την ασφάλεια ενός κράτους. Στη συνέχεια προστίθεται ο συντελεστής «Πληθυσµός». γ. Ο συντελεστής «Ιστορία - Πολιτισµός - Θρησκεία», παρά το ότι θεωρείται αµετάβλητος, η αξία του επενεργεί πολλαπλασιαστικά και γι αυτό υπολογίζεται ως πολλαπλασιαστής στην εξίσωση. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικός τόσο σε κράτη του δυτικού πολιτισµού, όπως η χώρα µας που η αξιοποίησή του δίνει σηµαντική προστιθέµενη αξία, όσο και του ανατολικού, όπως η Κίνα και το Ιράν, µε ιστορικό πολιτισµό και έντονα θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Η χρήση του συντελεστή εµπλουτίζει την εξίσωση και διευρύνει την εφαρµογή της παγκοσµίως. δ. Ο συντελεστής «Πολιτική Ισχύς» είναι ο σηµαντικότερος διότι: πρώτον η πολιτική ηγεσία εµπνέει την κοινωνία και προσθέτει κύρος στο κράτος µε την πολιτική και τις αποφάσεις της, δεύτερον η εξωτερική πολιτική µέσω της διπλωµατίας υλοποιεί τους εθνικούς στόχους και τρίτον ο δηµόσιος τοµέας είναι ο µηχανισµός εφαρµογής της πολιτικής. Η πολιτική ηγεσία είναι αναγκαίο να συνεκτιµά τους συσχετισµούς δυνάµεων και ισορροπιών, να σταθµίζει καταστάσεις, να θέτει προτεραιότητες, να δηµιουργεί συµµαχίες και να καθορίζει το ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η χώρα, λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τους περιορισµούς των συντελεστών ισχύος, χωρίς να δηµιουργεί πολλά µέτωπα συγχρόνως. ε. Ο συντελεστής «Επιδράσεις», πρώτον υπολογίζει την επενέργεια στοιχείων που λειτουργούν ως «Θετικές Επιρροές» ή «Επιβαρύνσεις», δεύτερον κάνει ακριβέστερη την εκτίµηση της ισχύος σταθµίζοντας παράγοντες, όπως ο ανθρώπινος, που µεταβάλλουν τη συνολική ισχύ και τρίτον λαµβάνει υπόψη την αβεβαιότητα και το µη προβλέψιµο. Με αυτό τον τρόπο συµπληρώνεται σε ικανοποιητικό βαθµό η πληρότητα του υποδείγµατος και διευρύνονται τα πεδία εφαρµογής του σε διάφορους τοµείς δραστηριοτήτων. Στην ανάλυση των συντελεστών και στο στρατηγικό σχεδιασµό πρέπει να αναζητούνται οι παράγοντες που ενώ φαίνονται αρχικά ασήµαντοι, αποκτούν τελικά πρωταρχική σηµασία. στ. Η εξίσωση-υπόδειγµα, όπως και όλα τα υποδείγµατα, βασίζεται σε ορισµένες απλουστευτικές παραδοχές, διότι δεν είναι δυνατόν να αποτυπωθεί µε ακρίβεια η διαρκώς µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα. Οι παραδοχές της προτεινόµενης εξίσωσης είναι ότι: οι συντελεστές ισχύος που επιλέχθηκαν είναι οι πιο σηµαντικοί, τρεις από αυτούς

9 8 θεωρούνται ως αµετάβλητοι και η πολλαπλή συσχέτισή τους θεωρείται η πλέον κατάλληλη κατά την τρέχουσα περίοδο. 4. Προτεινόµενη Εξίσωση-Υπόδειγµα Ισχύος ενός Κράτους Εκτιµάται ότι η ισχύς ενός κράτους ή Εθνική Ισχύς (Ε.Ι) είναι: Εθνική Ισχύς = {[(Γεωγραφία-Περιβάλλον Χ Γεωστρατηγική Αξία) + Πληθυσµός] Χ Πολιτική Ισχύς Χ Οικονοµική Ισχύς Χ Στρατιωτική Ισχύς Χ Ενέργεια Χ Έρευνα-Τεχνολογία Χ Ιστορία-Πολιτισµός-Θρησκεία Χ Ηθικό} + Επιδράσεις (1) Επιπλέον: Πολιτική Ισχύς (ΠΟΛ.Ι.) = Πολιτική Ηγεσία (ΠΟΛ.ΗΓ) + Εξωτερική Πολιτική (ΕΞ.ΠΟΛ) + ηµόσιος Τοµέας ( ΗΜ.Τ) (2) Αντικαθιστώντας την ισότητα (2) στην (1), συνεπάγεται ότι η εξίσωση της εθνικής ισχύος ενός κράτους είναι: Ε.Ι = {[(ΓΕΩ-ΠΕΡ Χ ΓΕΩΣΤΡΑΤ.ΑΞ) + ΠΛ)] Χ (ΠΟΛ.ΗΓ + ΕΞ.ΠΟΛ + ΗΜ.Τ) Χ ΟΙΚ.Ι Χ ΣΤΡ.Ι Χ ΕΝ Χ ΕΡ-ΤΕΧΝ Χ ΙΣΤ-ΠΟΛ-ΘΡ Χ ΗΘ} + ΕΠΙ Ρ. 5. Συµπεράσµατα εν αποτελούν συντελεστές ισχύος: η ύπαρξη τυχαίων γεγονότων, αλλά στοιχείο στη λήψη αποφάσεων και το ανθρώπινο δυναµικό, το οποίο αποτελεί παράγοντα και βάση ανάπτυξης των συντελεστών ισχύος. Η εξίσωση-υπόδειγµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί πρώτον ως εργαλείο για τη µελέτη, ανάλυση και κατανόηση της έννοιας της ισχύος ενός κράτους και των συντελεστών της και δεύτερον για τον σχεδιασµό της εθνικής στρατηγικής, µε την οποία θα επιτευχθεί τόσο η βελτίωσή τους, όσο και η συσχέτισή τους για την αύξηση της προστιθέµενης αξίας και την επίτευξη των εθνικών στόχων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Γ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 1. Ανάλυση Συντελεστών Ισχύος για τη Χώρα µας α. Γεωγραφία-Περιβάλλον και Γεωστρατηγική Αξία: Το βασικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας είναι η γεωγραφική της θέση, η οποία της προσδίδει στρατηγική αξία. Αντίθετα µειονέκτηµα συνιστά το µήκος των βορείων συνόρων της, που σε σηµαντικό τµήµα τους έχουν περιορισµένο βάθος και ο µεγάλος αριθµός των νησιών, που απέχουν από την ηπειρωτική χώρα. Τα γεγονότα στις

10 9 χώρες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής δηµιουργούν κατάσταση έντονης ρευστότητας, αυξάνοντας την αξία της µεταβλητής «Γεωστρατηγική Αξία» για τη χώρα µας, ενώ ταυτόχρονα αναβαθµίζουν τη στρατηγική σηµασία της βάσης της Σούδας. Όσον αφορά στο Περιβάλλον ιδιαίτερη σηµασία έχει η επίδρασή του στην ποιότητα ζωής και στον τουρισµό, ο οποίος αποτελεί µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης, µε θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση. β. Πληθυσµός Ένα από τα σηµαντικότερα εθνικά προβλήµατα είναι το δηµογραφικό, λόγω της υπογεννητικότητας και της γήρανσης του πληθυσµού, το οποίο θεωρείται ότι δεν είναι αναστρέψιµο στο άµεσο µέλλον. γ. Πολιτική Ισχύς Είναι γενικά παραδεκτό ότι η οικονοµική κρίση της χώρας έχει πλήξει σοβαρά το κύρος της σε διεθνές επίπεδο, ενώ είναι αναγκαίο να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες, προκειµένου να ανακτηθεί η εκτίµηση και η αξιοπιστία της. Η συµµετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. των 27 κρατών και των 500 εκατοµµυρίων κατοίκων δίνει σηµαντικές προοπτικές. δ. Οικονοµική Ισχύς. Η οικονοµική κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα µας είναι η σοβαρότερη µεταπολεµική, µε άµεσες επιπτώσεις στα εθνικά µας συµφέροντα. Το αίσθηµα της αδικίας, που είναι διάχυτο στην ελληνική κοινωνία, σε συνδυασµό µε την ανεργία, ιδίως στους νέους και την επέκταση του φαινοµένου της φτώχειας, οδηγεί στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Αυτό µπορεί να διασπάσει την κοινωνική συνοχή και να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. ε. Στρατιωτική Ισχύς Η κύρια αποστολή των Ε.. είναι η άµυνα και η ασφάλεια της χώρας, καθώς και η ενεργή συµµετοχή της στις ειρηνευτικές αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Οι Ε.. αποτελούν πρώτον το σηµαντικότερο συντελεστή ισχύος για την υπεράσπιση του εθνικού χώρου, δεύτερον προαπαιτούµενο για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών στην ευαίσθητη περιοχή της Ν.Α Ευρώπης, τρίτον παράγοντα ισορροπίας στη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, που συνεχώς κλιµακώνει την ένταση και αποθρασύνεται στις διεκδικήσεις της. Το µείζον είναι να συνειδητοποιήσει η ελληνική κοινωνία ότι ο πόλεµος θα είναι η έσχατη λύση, η οποία όµως δε µπορεί να αποκλειστεί στην περίπτωση που οι προκλήσεις ξεπεράσουν κάθε όριο.

11 10 στ. Ενέργεια Εθνικός στόχος είναι η ενεργειακή ασφάλεια, µε την παραγωγή εναλλακτικών µορφών ενέργειας από διαφορετικές πηγές, ενώ αναγκαία είναι η ορθολογική χρήση και η εξοικονόµηση της ενέργειας. Η χώρα µας έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να χρησιµοποιεί πολλές µορφές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης. Το υπέδαφος της χώρας µας, παρά την κρατούσα αντίληψη, είναι πλούσιο και πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα. ζ. Έρευνα-Τεχνολογία Η ανάπτυξη του συντελεστή επικεντρώνεται σε δύο αλληλένδετα ζητήµατα: πρώτον στην έλλειψη εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού, που οφείλεται κυρίως στην απορρόφηση των περισσοτέρων Ελλήνων ερευνητών από χώρες της Ε.Ε. και της Β. Αµερικής και στην απουσία κατάλληλου περιβάλλοντος (οικονοµικού, νοµικού) για την προσέλκυση ξένων ερευνητών και δεύτερον στην έλλειψη κεφαλαίων, υλικοτεχνικής υποδοµής και εγκαταστάσεων. Θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο η χώρα µας να λειτουργήσει ανταγωνιστικά σ αυτόν τον τοµέα στο διεθνές περιβάλλον, διότι είναι µια περιφερειακή χώρα της Ε.Ε. σε οικονοµική κρίση, που αδυνατεί να προσφέρει ευκαιρίες για έρευνα, δεν έχει σαφώς ιεραρχήσει τις προτεραιότητές της και δεν έχει θέσει συγκεκριµένους στόχους. θ. Ηθικό Το «ηθικό» θεωρείται η ψυχική ανάταση, το σθένος, η δύναµη, το θάρρος που χαρακτηρίζει τον ελληνικό λαό. Πηγάζει από την εθνική συνείδηση και την παιδεία, σε µια «πυρακτωµένη» ένωση µε την ιστορία, τον πολιτισµό και τη θρησκεία και κινητοποιεί τα εθνικά συναισθήµατα και αντανακλαστικά. Βέβαια είναι απαραίτητη η συνύπαρξη και των άλλων συντελεστών ισχύος, όπως η πολιτική, η οικονοµική και στρατιωτική ισχύς, διότι από µόνο του το υψηλό ηθικό, χωρίς το αναγκαίο υπόβαθρο, πολύ γρήγορα µπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά. ι. Επιδράσεις (Θετικές Επιρροές και Επιβαρύνσεις) Η χώρα µας έχει στοιχεία που µπορούν να αποτελέσουν «Θετικές Επιρροές», ειδικά σε συγκεκριµένους τοµείς. Παράδειγµα αποτελεί το ότι η Ελλάδα γέννησε τον Ολυµπισµό και αναβίωσε τους Ολυµπιακούς Αγώνες µε την τέλεσή τους στην Αθήνα το 1896, γεγονός το οποίο επέδρασε στην ανάθεσή τους το Συµπεράσµατα

12 11 Εκτιµάται ότι η χώρα µας στηρίζει την εθνική της ισχύ σε περιορισµένο αριθµό συντελεστών, όπως είναι «Ιστορία - Πολιτισµός - Θρησκεία», «Στρατιωτική Ισχύς», «Γεωγραφία - Περιβάλλον» σε συνάρτηση µε τη µεταβλητή «Γεωστρατηγική Αξία» και σε αρκετές περιπτώσεις οι «Επιδράσεις». Το ζήτηµα αυτό σε συνδυασµό µε την οικονοµική κρίση είναι απαραίτητο να αντιµετωπιστεί µε την αξιοποίηση περισσότερων συντελεστών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΣΠΟΡΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ 1. Η Ελληνική ιασπορά Ο Απόδηµος Ελληνισµός υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα , µε κυριότερες χώρες εγκατάστασης τις ΗΠA, Καναδά, Αυστραλία, Γερµανία, πρώην ΕΣΣ και Ν. Αφρική. Η κατανοµή του ανά Ήπειρο είναι: Αµερική: 61%, Ευρώπη: 23%, Ωκεανία: 13% (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία),Αφρική: 2% και Ασία: 1%. 18 Ο Παναγιώτης Κονδύλης αναφέρει ότι οι ελληνικές παροικίες των ΗΠΑ και της Αυστραλίας περισσότερο χρειάζονται την ενίσχυση του ελληνικού κράτους, παρά είναι σε θέση να του δώσουν υλική ή πνευµατική βοήθεια. Επίσης αµφισβητεί τη δυνατότητα των Ελληνοαµερικανών να επηρεάσουν τις ΗΠΑ υπέρ των ελληνικών συµφερόντων. 19 Την ίδια άποψη έχει ο Καθηγητής Βασίλειος Μαρκεζίνης, που την αποδίδει στην αδυναµία των Ελλήνων να είναι ενωµένοι. 20 Εξαίρεση αποτελεί η επιτυχία του ελληνοαµερικανικού λόµπι, µετά την εισβολή στην Κύπρο το 1974, να πείσει το Κογκρέσο να απαγορεύσει την παροχή βοήθειας και την πώληση στρατιωτικού υλικού προς την Τουρκία µέχρι να προβεί σε συµβιβασµό µε την Ελλάδα Η Ελληνική Ναυτιλία Για τη χρονική περίοδο , οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών ήταν το 6,3% του ΑΕΠ και κάλυπταν το 23% του ελλείµµατος του 18 «Γενικά Στοιχεία ιασποράς», 13 Φεβ Παναγιώτης Κονδύλης, ό.π., σελ Ο Αλέξανδρος Κιτροέφ προσθέτει την έλλειψη πολιτικής και οργανωτικής συνοχής και τις «περίπλοκες σχέσεις µε την Ελλάδα», που θέτουν υπό αµφισβήτηση την πορεία της οµογένειας. (Παναγιώτης Τσάκωνας, «Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική πολιτική», σελ. 420.) 21 Βασίλειος Μαρκεζίνης, «Μία νέα εξωτερική πολιτική για την Ελλάδα», σελ. 203, 259 και

13 12 εµπορικού ισοζυγίου, ενώ οι καθαρές εισπράξεις το 3,5% του ΑΕΠ και κάλυπταν περίπου το 20% του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου. Τη δεκαετία ο ελληνόκτητος στόλος αντιστοιχούσε στο 17% του παγκόσµιου. Στους κλάδους των πλοίων µεταφοράς χύδην φορτίων και πετρελαιοφόρων παρουσίαζε υψηλό ποσοστό, 24% και 21% αντίστοιχα, ενώ µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων συγκέντρωνε µόνο 6% Ο Τουρισµός Τη δεκαετία οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξάνονταν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 2-3% και ήταν κατά µέσο όρο το 6% του ΑΕΠ. Για το 2008 τα έµµεσα οφέλη από την τουριστική βιοµηχανία ανήλθαν σε 17,2% του ΑΕΠ, ενώ η συνολική συµµετοχή της στη δηµιουργία θέσεων εργασίας σε 20,9%. 23 Στα πλαίσια της πολιτικής της Ε.Ε. για τον τουρισµό προτείνονται πρωτοβουλίες, που σχετίζονται µε την πολιτιστική κληρονοµιά, το φυσικό περιβάλλον, τους σύγχρονους πολιτισµούς και παραδόσεις των χωρών της Ε.Ε Η Πολιτισµική Κληρονοµιά Ο Ηλίας Κουσκουβέλης θεωρεί ότι η Παιδεία και ο Πολιτισµός µπορούν να αξιοποιηθούν ως παράγοντες ισχύος µε σκοπό να αποτελέσουν συγκριτικό πλεονέκτηµα, εφόσον προβληθούν µε µια οργανωµένη στρατηγική. 25 Ο Χρήστος Γιανναράς πιστεύει ότι η πολιτιστική διπλωµατία αποτελεί µια ρεαλιστική πρακτική για την άσκηση πολιτικής διεθνών σχέσεων. 26 Ο Νίκος Κοτζιάς εκτιµά ότι η χώρα µας µπορεί να αναπτύξει επαφές µε χώρες µε «ιστορικό πολιτισµό», όπως η Κίνα. Σε αυτό θα συµβάλει η πολιτιστική διπλωµατία, η οποία συνδέεται µε την οικονοµική, όπως έκανε η Γαλλία θεωρώντας τα πολιτιστικά αγαθά εξαγώγιµο µέγεθος. 27 Ο Βασίλειος Μαρκεζίνης προτείνει να µελετηθεί το πώς ο Τούρκος Πρόεδρος Οζάλ άρχισε την ανασυγκρότηση της χώρας του στηριζόµενος 22 Γεώργιος Οικονόµου, Ισαάκ Σαµπεθάι, Γεώργιος Συµιγιάννης, «Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της Ελλάδος: Αιτίες Ανισορροπιών και Προτάσεις Πολιτικής», σελ. 38, 221 και Γεώργιος Οικονόµου, Ισαάκ Σαµπεθάι, Γεώργιος Συµιγιάννης, ό.π., σελ Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισµός στον κόσµο - ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισµό» COM (2010) 352, σελ. 1, 7 και Ηλίας Κουσκουβέλης. «Μια ολιστική προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική», velis.gr /site/blog/ item/92.html, 3 Ιαν Χρήστος Γιανναράς, «Πολιτιστική ιπλωµατία. Προθεωρία ελληνικού σχεδιασµού», σελ Νίκος Κοτζιάς, «Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στον 21ο αιώνα. Για µια νέα, ενεργητική, δηµοκρατική, πατριωτική στρατηγική στην εποχή της παγκοσµιοποίησης», σελ

14 13 στο παρελθόν της, εφαρµόζοντας τη γαλλική ρήση «ασκούµε πολιτική µέσω της κουλτούρας». 28 Ακολούθως, επισηµαίνεται µία σειρά από πεδία όπου η µεθοδική δραστηριοποίηση δύναται να συµβάλει στην άµεση αξιοποίηση του συντελεστή: α. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές, η συντήρηση και προστασία µνηµείων µε παγκόσµια ακτινοβολία, που αποτελούν πεδία έρευνας. Πολλά κράτη έχουν ιδρύσει στην Αθήνα αρχαιολογικές σχολές και ινστιτούτα, που ασχολούνται µε ανασκαφές στη χώρα µας, ενώ προβάλλουν το ερευνητικό τους έργο στο εξωτερικό. β. Η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και η προβολή των ευρηµάτων µέσω των Μουσείων, όπου παρέχεται γνώση και υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία στον επισκέπτη µέσα από διαδραστικές υπηρεσίες. Σηµειώνονται τα θετικά σχόλια στο εξωτερικό για την επιτυχή ολοκλήρωση του Μουσείου Ακροπόλεως. γ. Η υψηλή ποιότητα και πρωτοτυπία της αρχαίας ελληνικής σκέψης, όπως εκφράζεται στη φιλοσοφία, την ποίηση, το θέατρο, την πολιτική επιστήµη και γενικότερα στη στροφή προς την επιστήµη και την έρευνα µε κέντρο τον άνθρωπο και αντικείµενο τις δοµές των κοινωνιών του. δ. Η µοντέρνα πολιτιστική παραγωγή, που έτυχε διεθνούς αναγνώρισης µε τα Νόµπελ λογοτεχνίας στο πρόσωπο των Γιώργου Σεφέρη και Οδυσσέα Ελύτη, αλλά και η παγκόσµια εκτίµηση στο έργο των Κωνσταντίνου Καβάφη, Νίκου Καζαντζάκη, στη µουσική των Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Βαγγέλη Παπαθανασίου, στον κινηµατογράφο των Θόδωρου Αγγελόπουλου, Μιχάλη Κακογιάννη. Τα παραπάνω µπορούν να διοχετευθούν στην εκπαίδευση µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς της σε όλες τις βαθµίδες και τη δια βίου µάθηση, χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα υψηλό κόστος, καθώς η εκπαιδευτική διαδικασία µπορεί να συνεχίζεται και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας. Η στόχευση: η τέχνη στον άνθρωπο αντί ο άνθρωπος στην τέχνη, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσης που αφορά στη διάχυση της παραγόµενης γνώσης προς το σύνολο της κοινωνίας, ανεξαρτήτως οικονοµικής ή κοινωνικής διαστρωµάτωσης. Η πολιτισµική µας κληρονοµιά, η ιστορία και η ορθοδοξία ως παράδοση συµπλέκονται τόσο στενά και σε βάθος χρόνου, που είναι δύσκολο να αναζητηθούν τα σαφή όριά τους. Οι µεταξύ τους επιρροές και ο τρόπος που αλληλεπιδρούν για να 28 Βασίλειος Μαρκεζίνης, ό.π., σελ. 70, 206 και

15 14 διεκδικήσουν δυναµικό ρόλο στη διαµόρφωση της πολιτισµικής ταυτότητας του νεοέλληνα δηµιουργούν µια αστείρευτη πηγή άντλησης δύναµης και δηµιουργίας. 4. Συµπεράσµατα Ο τουρισµός και η ναυτιλία αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονοµίας, µε βάση την σηµαντική συµβολή τους στο ΑΕΠ και στο εµπορικό ισοζύγιο. Η ελληνική διασπορά είναι δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ της «µητέρας πατρίδας» και των άλλων κρατών και µπορεί να διαδραµατίσει αξιόλογο ρόλο στην εξωτερική πολιτική, που ανήκει στο συντελεστή της Πολιτικής Ισχύος. Η πολιτισµική κληρονοµιά, στη διευρυµένη της έννοια «Ιστορία - Πολιτισµός - Θρησκεία», καθίσταται ο κορυφαίος συντελεστής ισχύος για τη χώρα µας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Ε» ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Γενικά Συµπεράσµατα Από την έρευνα και ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε κατά την εκπόνηση της παρούσας µελέτης, µπορούν να διατυπωθούν τα παρακάτω γενικά συµπεράσµατα: α. Η εφαρµογή της ισχύος αρκετές φορές επικεντρώνεται σε συγκεκριµένους τοµείς δραστηριοτήτων, διότι τα στοιχεία της δεν είναι το ίδιο αποτελεσµατικά σε όλους. Όµως διαπιστώνεται ότι όσο περισσότερους συντελεστές αξιοποιεί ένα κράτος τόσο αποτελεσµατικότερα δρα στο σύνολο των τοµέων. Ειδικά οι θεωρούµενες ως µεγάλες δυνάµεις έχουν µια συνολική ισχύ, που τις περισσότερες φορές καλύπτει υστερήσεις σε επιµέρους τοµείς. β. Οι διάφοροι τρόποι ποσοτικού υπολογισµού της ισχύος, όπως του Karl Deutsch ή των Κουλουµπή και Γούλφ, υπό τη µορφή κατάταξης των κρατών σε πίνακες µε βάση ορισµένους παράγοντες, όπως ο πληθυσµός, η έκταση, το ΑΕΠ, κ.λ.π., δεν είναι δυνατόν να µετρήσουν τη συνολική ισχύ ενός κράτους, ούτε να καταρτίσουν µια ενιαία κλίµακα κατάταξης των κρατών µε βάση τους πίνακες, διότι αφενός δεν συµπεριλαµβάνουν τους άυλους συντελεστές και αφετέρου οι πίνακες δε µπορούν να συγκριθούν µεταξύ τους. γ. Το ζήτηµα υπολογισµού της ισχύος είναι ακόµη πιο πολύπλοκο µε δεδοµένο ότι ακόµα και στους συντελεστές που είναι σχετικά εύκολη η µέτρησή τους υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά, που η µεταβολή τους επηρεάζει διαφορετικά τους λοιπούς συντελεστές. Μάλιστα είναι δύσκολο να προσδιοριστεί όχι µόνο το πόσο αυτοί

16 15 επηρεάζονται αλλά ακόµα και το εάν είναι θετική ή αρνητική η µεταβολή τους, η οποία εξαρτάται από τα εκάστοτε στοιχεία και δεδοµένα. Συνεπώς είναι δύσκολο να υπολογιστεί αν αυτή η µεταβολή αυξάνει ή µειώνει τη συνολική ισχύ και πόσο. δ. Η οικονοµική κρίση της χώρας µας αποκάλυψε µε τον πιο ανάγλυφο τρόπο ότι η νοοτροπία και ο τρόπος αντιµετώπισης όλων των θεµάτων µέχρι σήµερα περιγράφουν µία πραγµατικότητα που µπορεί να παραλληλιστεί µε µια «αυτοάνοση» 29 κατάσταση. Γεγονός είναι ότι δεν αξιοποιούνται οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα που διαθέτει η χώρα µας σε όλους τους τοµείς, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι συντελεστές ισχύος. ε. Το κοινώς λεγόµενο ότι «η κρίση πρέπει να µετατραπεί σε ευκαιρία» είναι ανάγκη να γίνει πραγµατικότητα. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν αξίζει στην πατρίδα µας να θεωρείται αρνητικό παράδειγµα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει η κοινωνία να λειτουργήσει όχι µε ατοµικά κριτήρια αλλά µε συλλογικά. Αυτό πρώτα από όλα προϋποθέτει την αλλαγή της νοοτροπίας, της επικρατούσας αντίληψης και της ιεράρχησης των κοινωνικών αξιών. στ. Για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης είναι αναγκαίο να εξαλειφθούν τα διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας, ώστε να δηµιουργηθεί ένα υγιές αναπτυξιακό πρότυπο και να διασφαλιστεί ότι στο µέλλον δε θα επαναληφθούν παρόµοιες καταστάσεις. 2. Προτάσεις Για την ενίσχυση και τον συνδυασµό των συντελεστών ισχύος της χώρας µας, µε στόχο τη µεγιστοποίηση της εθνικής ισχύος, προτείνονται: α. Η εφαρµογή ενός µακροπρόθεσµου στρατηγικού σχεδιασµού, ο οποίος: πρώτον θα καθορίζει συγκεκριµένους στόχους ανά τοµέα πολιτικής, που θα τους επιτυγχάνει µέσω της συνοχής, συνάφειας και συνέργειας των πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων και δεύτερον θα επιδιώκει τον ποιοτικό µετασχηµατισµό και την ποσοτική αναβάθµιση των συντελεστών και θα αναζητά τους κατάλληλους συνδυασµούς τους. β. Για την αύξηση της οικονοµικής ισχύος προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη, που θα πραγµατοποιηθεί µέσω της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και της υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών. Ειδικότερα: 29 Νόσηµα που προκαλείται όταν ο οργανισµός αναπτύσσει αντισώµατα κατά των συστατικών του.

17 16 (1) Να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα σε όλους τους τοµείς παραγωγής, ειδικά στον πρωτογενή να ενισχυθεί η παραγωγή προϊόντων µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (Π.Ο.Π) και βιολογικών, µε στόχο την ταύτιση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων µε τα ελληνικά. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει βιώσιµη και αειφόρος οικονοµική ανάπτυξη, µε σεβασµό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, που θα ζωντανέψει την «ερηµοποιηµένη» ελληνική ύπαιθρο και θα υλοποιήσει την ισόρροπη Περιφερειακή και Τοπική ανάπτυξη. (2) Να ενισχυθεί η αναπτυξιακή διαδικασία της τουριστικής βιοµηχανίας και ναυτιλίας, που αποτελούν τους κεντρικούς πυλώνες της οικονοµίας: (α) Τουριστική βιοµηχανία: Να επιτευχθούν ανταγωνιστικές τιµές µε ταυτόχρονη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Να συνδυαστεί η επιχειρηµατικότητα στον αγροτουρισµό και στον αγροτοδιατροφικό κλάδο µε έµφαση στην προώθηση της ελληνικής παράδοσης. Να προβληθεί η ελληνική γαστρονοµία µε τις τοπικές της ιδιαιτερότητες. Να προωθηθούν ιδιαίτερες µορφές τουρισµού, όπως ο συνεδριακός, ο χειµερινός και ο θρησκευτικός. Οι προτάσεις στοχεύουν στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην αύξηση των διανυκτερεύσεων και της µέσης κατά κεφαλήν δαπάνης των τουριστών. (β) Ναυτιλία: Να αναβαθµιστεί η ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού µε την κατάλληλη ναυτική εκπαίδευση, να αναπτυχθούν οι συµπληρωµατικές υπηρεσίες, ειδικά όσες σχετίζονται µε χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες, να γίνει εκσυγχρονισµός των λιµενικών υποδοµών και των υπαρχουσών ναυπηγοεπισκευαστικών ζωνών, που θα έχουν πολλαπλό όφελος για την ελληνική οικονοµία, όπως ενίσχυση των δηµοσίων εσόδων δια του εισρέοντος συναλλάγµατος κ.ά. Να υλοποιηθεί η µεταφορά του ναυτιλιακού «City» στον Πειραιά, ο οποίος να αποτελέσει αφετηρία για κρουαζιέρες στη Μεσόγειο. γ. Απαραίτητη είναι η αξιοποίηση του ελληνο-αµερικανικού λόµπι, για να προβάλλει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ελληνικά συµφέροντα στις ΗΠΑ. Μετά τη βελτίωση των σχέσεων της χώρας µας µε το Ισραήλ ενδιαφέρον έχει η ταυτόχρονη προσέγγιση του ισραηλινού λόµπι και των Αρµενίων. Θα είναι χρήσιµο να µελετηθούν τόσο ο τρόπος οργάνωσης της εβραϊκής κοινότητας, όσο και η πολιτική της Γαλλίας και της Τουρκίας σχετικά µε το θέµα. δ Για να ενισχυθεί ο συντελεστής «Ιστορία - Πολιτισµός - Θρησκεία» ενδείκνυται πρώτον η προβολή και αξιοποίηση της πολιτισµικής µας ταυτότητας µέσω της πολιτιστικής διπλωµατίας και η µελέτη αντίστοιχων πρακτικών άλλων χωρών για να

18 17 αντληθούν ιδέες και δεύτερον η αναβάθµιση της παιδείας, διότι αυτή αφενός αποτελεί sine qua non ανάγκη του σύγχρονου αποτυπώµατος της Ελλάδας στον κόσµο και αφετέρου διαµορφώνει υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναµικό. Να τεθεί ως στόχος ορισµένα ελληνικά πανεπιστήµια να συγκαταλέγονται µεταξύ των εκατό καλύτερων του κόσµου. ε. Για την επίλυση του δηµογραφικού προβλήµατος να εφαρµοστούν οι κατάλληλες πολιτικές για την ενθάρρυνση των γεννήσεων και για την αφοµοίωση των µεταναστών, οι οποίοι να αντιµετωπιστούν ως ευκαιρία και όχι ως απειλή. στ. Να προωθηθεί η «Έρευνα - Τεχνολογία», κυρίως σε δύο περιοχές δραστηριοποίησης: πρώτον στην αγροτοβιοµηχανία και τις ΑΠΕ και δεύτερον στη δηµιουργία επιχειρήσεων καινοτοµίας, οι οποίες θα αποτελέσουν τµήµατα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) άλλων εταιρειών. Οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να συνεργαστούν µε Ανώτατα και Ανώτερα Ιδρύµατα και φορείς χρηµατοδότησης και να συγκεντρωθούν σε µια περιοχή της Ελλάδας δηµιουργώντας την ελληνική Silicon Valley. ζ Να διευρυνθεί η εφαρµογή της ιακλαδικότητας στην εκπαίδευση µε τη συγχώνευση των Σχολών ιοίκησης και Επιτελών των Κλάδων, όπου θα εφαρµόζεται τόσο διακλαδική όσο και κλαδική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα να ενισχυθεί η σύζευξη της Α ΙΣΠΟ και της ΣΕΘΑ τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τα ελληνικά Πανεπιστήµια, ώστε να αποτελέσουν «δεξαµενές σκέψης» σε θέµατα άµυνας και εθνικής ασφάλειας. Η παρότρυνση «αἰὲν ἀριστεύειν» είναι ανάγκη να εισακουσθεί. Κατά την παρούσα χρονική συγκυρία, η «ευφυΐα» και οι δυνατότητές µας ως έθνους δε πρέπει να αναλώνονται σε «νοµιµοφανείς» συµπεριφορές και αδιέξοδες επιλογές. Τέλος, είναι αναγκαίο να αποκατασταθεί µια γόνιµη και διαδραστική σχέση µε την ιστορία και τον πολιτισµό µας, για να ενισχυθεί η εθνική αυτοπεποίθηση και να δηµιουργηθεί µια σύγχρονη και ανταγωνιστική Ελλάδα αντάξια του ιστορικού της ρόλου.

19 18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των µεγάλων δυνάµεων, Εκδόσεις Ποιότητα-W.W. Northon & Company, Αθήνα, 2007, µτφ. Κωνσταντίνου Κολιόπουλου, εισαγ. σηµ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, επιστ. επιµ. Παναγιώτης Ήφαιστος - Ηλίας Κουσκουβέλης, ευρετ. επιστ. όρων, εννοιών και ονοµάτων Παναγιώτης Ήφαιστος. Αχµέτ Νταβούτογλου, Το στρατηγικό βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2010, 11η έκδοση, µτφ. Νικολάου Ραπτόπουλου, επιστ. επιµ. Νεοκλής Σαρρής. Joseph S. Nye, Jr., Ήπια ισχύς. Το Μέσο Επιτυχίας στην Παγκόσµια Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2005, µτφ. Ερρίκος Μπαρτζινόπουλος, προλ. Θεόδωρος Κουλουµπής. Bertrand Russell, Ισχύς. Μια νέα κοινωνική ανάλυση, Εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα, 2001, µτφ.- επιµ. Γιώργος Κυριακόπουλος. Martin Wight, ιεθνής θεωρία: Τα τρία ρεύµατα σκέψης, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 1998, επιµ. Gabriele Wight και Brian Porter, εισαγ. δοκ. Hedley Bull, µτφ. Ηρακλεία Στροίκου, επιµ. - εισαγ. σηµ. Παναγιώτης Ήφαιστος. Χρήστος Γιανναράς, «Πολιτιστική ιπλωµατία. Προθεωρία ελληνικού σχεδιασµού», Ίκαρος, Θουκυδίδου Ιστορία του Πελοποννησιακού πολέµου, Αθήνα, Εστία, 1998, µτφ. Άγγελου Βλάχου. Ηλίας. Καλλιώρας, ιεθνής Πολιτική Οικονοµία. Θεωρητικές προσεγγίσεις ισχύος και πλούτου σε διεθνικό επίπεδο, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέµου, Θεµέλιο, Αθήνα, 1999, 3η έκδοση. Νίκος Κοτζιάς, Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στον 21ο αιώνα. Για µια νέα, ενεργητική, δηµοκρατική, πατριωτική στρατηγική στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, Θ. Α. Κουλουµπής - Τζ. Γουλφ, Εισαγωγή στις ιεθνείς Σχέσεις. Εξουσία και ικαιοσύνη, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1981, µτφ. Σπ. Κ. Θεοδωρόπουλου. Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ιεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, Β έκδοση. Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεµος και Ορθολογισµός. Θεωρητικές προεκτάσεις και στρατηγικές εφαρµογές, Εκδόσεις Ποιότητα, Βάρη, Ιωάννης Θ. Μάζης, Γεωπολιτική προσέγγιση για ένα νέο Ελληνικό Αµυντικό όγµα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2006.

20 19 Βασίλειος Μαρκεζίνης, Μία νέα εξωτερική πολιτική για την Ελλάδα. Στα πλαίσια της βαθµιαίας ανεξαρτητοποίησης της Ευρώπης από τις ΗΠΑ, Εκδοτικός Οίκος Α.Α Λιβάνη, Αθήνα, Γεώργιος Ε. Σέκερης, Η Ελλάδα στη «Νέα Τάξη», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, Παναγιώτης Τσάκωνας (επιµέλεια), Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική πολιτική. Μια συνολική προσέγγιση, Τόµος Α, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1998, πρόλ. Βύρων Θεοδωρόπουλος. Έγγραφα και Εκδόσεις Οργανισµών Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισµός στον κόσµο - ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισµό», COM (2010) 352. Γεώργιος Οικονόµου, Ισαάκ Σαµπεθάι, Γεώργιος Συµιγιάννης (επιµέλεια), Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της Ελλάδος: Αιτίες Ανισορροπιών και Προτάσεις Πολιτικής, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα, Ιούλιος Άρθρα Πχης Θεόφιλος Νικολαΐδης ΠΝ, «Στρατιωτική διπλωµατία του 21ου αιώνα: Νέες ιδέες - προοπτικές-επιδιώξεις», ιακλαδική Επιθεώρηση, Οκτ/Φεβ ιαδίκτυο Ηλίας Κουσκουβέλης, «Μια ολιστική προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική», 3 Ιαν «Γενικά Στοιχεία ιασποράς», 13 Φεβ 2011.

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αν. Καθηγητής Σταύρος Κάτσιος Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Όραµα Το Ιόνιο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 Το όραμά μας είναι μια αναγεννημένη Ελλάδα που θα εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισµός και χωροταξία

Τουρισµός και χωροταξία Τουρισµός και χωροταξία Η διαπίστωση ότι η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί για τη χώρα, έναν από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς πυλώνες, σε σχέση τόσο µε τα απόλυτα µεγέθη, όσο και µε τις παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης Η χώρα ήταν για περίπου 30 χρόνια εγκλωβισµένη σε µια πραγµατικότητα που

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη.

Παρά την υφιστάµενη κρίση, οι κλάδοι τροφίµων και ποτών είναι κερδοφόροι και µε συνεχή ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη, 2 Νοεµβρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι, Οι κλάδοι τροφίµων και ποτών από τους σηµαντικότερους κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας - αποτέλεσαν για σειρά ετών σηµείο αναφοράς της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αγαπητό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Αλεξάνδρα Ατταλίδου - Αν. Επικεφαλής Γραφείου ΕΚ στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Κύριε Πρόεδρε του ΙΤΕ, Κύριοι Πρυτάνεις, Κύριοι Συνάδελφοι, Επίσημοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Θερμώς ευχαριστώ το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Η οικονομική κρίση που βιώνουμε σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, τείνει να λάβει διαστάσεις εθνικής τραγωδίας. Τα κίνητρα που δίνονται και που θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

Περιεχόμενα. Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Περιεχόμενα 6 Αθανάσιος Σκορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης «Αναπόσπαστο Κομμάτι του Σύγχρονου Επιχειρείν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 9 11 Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ, «Η Κοινωνική Ευθύνη Αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα