ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ"

Transcript

1 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Μαρία Σφακιανάκη 1, Καλλιόπη Γκιουρέμου 2, Φρίντα Κριτσωτάκη 3, Στέργιος Χατζάκης 4, Παρθένα Μαυρογενίδου 5, Γιώργος Αλατσάκης 6 1. Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, Γεωπόνος, Msc. 2. Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, Βιολόγος, PhD. 3. Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, Νηπιαγωγός Αρχιτέκτονας 4. Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, Δάσκαλος Βιολόγος, Msc, 5. Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, Νηπιαγωγός Κοινωνική Λειτουργός 6. Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Οικονομολόγος, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) Αρχανών έχει ιδρύσει και συντονίζει το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τουρισμός και Περιβάλλον». Στο Κέντρο υλοποιούνται δύο προγράμματα με θέμα τον τουρισμό. Κατά τη σχολική χρονιά διοργανώθηκαν πέντε επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία προώθησαν την έννοια της Αειφορικής Διαχείρισης τουριστικών περιοχών, εκ των οποίων τα δύο υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με άλλα Κ.Π.Ε.. Με το Δίκτυο συνεργάζονται σχολεία, Κ.Π.Ε. και Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων απ όλη την Ελλάδα, τοπικοί Δήμοι και Συνεταιρισμοί, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και το Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου. Τα αποτελέσματα των δράσεων και των συνεργασιών αυτών ανοίγουν το δρόμο για μελλοντικές δράσεις και συνεργασίες με την εμπλοκή περισσότερων ομάδων πληθυσμού. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εθνικό Θεματικό Δίκτυο, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, βιώσιμος τουρισμός, περιβάλλον, αειφορία, τοπική κοινωνία, συνεργασία.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τουρισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση συνεχούς και μόνιμης σχέσης αλληλεξάρτησης με το φυσικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον (Pearce, 1991). Τα τελευταία χρόνια η έντονη τουριστική ανάπτυξη στη χώρα μας έχει οδηγήσει στη διατάραξη της ισορροπίας των οικοσυστημάτων ιδιαίτερα ευαίσθητων περιοχών νησιωτικών, ορεινών και παράκτιων με περιορισμένους φυσικούς πόρους και μικρή παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών (Χριστοφάκης, 2009). Oι επιπτώσεις αυτές επιβάλλουν την προοπτική μιας στρατηγικής για βιώσιμη μορφή ανάπτυξης του τουρισμού. (Κοκκώσης, Τσάρτας, 2001). Ως βιώσιμη θεωρείται η τουριστική ανάπτυξη, που δραστηριοποιείται ισόρροπα στην τοπική, πολιτισμική και περιβαλλοντική δομή της κάθε τουριστικής περιοχής, διαμορφώνοντας παράλληλα όρους (υπηρεσίες, υποδομές, τεχνογνωσία) για τη συνεχή ανατροφοδότησή της. Ο βιώσιμος τουρισμός ορίσθηκε αρχικά ως «ο τουρισμός που καλύπτει τις ανάγκες των τουριστών και των περιοχών υποδοχής προστατεύοντας και ενισχύοντας παράλληλα τις ευκαιρίες για το μέλλον» (World Tourism Organization, 1993). O Woodley, 1993 υποστηρίζει την άποψη ότι ο βιώσιμος τουρισμός πρέπει πρωταρχικά να προσδιορίζεται με όρους βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων. Πολλές φορές η τουριστική δραστηριότητα εξαντλεί τα όρια της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων και θέτει σε κίνδυνο και τα οικοσυστήματα και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η «φέρουσα ικανότητα» είναι η δυνατότητα του οικοσυστήματος και της περιοχής ν «αντέξει» την ανάπτυξη του τουρισμού και αυτό θα βοηθήσει στη βιωσιμότητάς της και στη διατήρηση της ισορροπίας της (Χριστοφάκης, 2009). Σύμφωνα με την UNESCO (UNESCO, 1997) η ενασχόληση με την αειφορία απαιτεί μία ολιστική, διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία οδηγεί σε σύγκλιση διαφορετικούς γνωστικούς χώρους και θεσμούς, χωρίς αυτοί να απωλέσουν την χαρακτηριστική τους ταυτότητα. Παράλληλα, η διαδικασία απόκτησης δεξιοτήτων και η τροποποίηση στάσεων και συμπεριφορών είναι αναγκαίες για την κατανόηση της σχέσης του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος μιας περιοχής (Αποστολάκης και Σφακιανάκη, 2006). Τα Κ.Π.Ε ενσωματώνουν πρακτικές που αφορούν στη σύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία και την οικοδόμηση συνεργασίας με τα σχολεία και τις τοπικές κοινότητες. Η εμπλοκή σχολείων από διάφορες περιοχές της χώρας σε θέματα τουρισμού, στα πλαίσια του Δικτύου του Κ.Π.Ε. Αρχανών, συμβάλλει στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, καθώς και στην επικοινωνία τους με κοινές μεθόδους προσέγγισης στις θεματικές ενότητες του Δικτύου, αναδεικνύοντας κοινά ζητήματα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Τα προγράμματα επιμόρφωσης των κατοίκων και τουριστών στοχεύουν στην καλύτερη γνώση των λειτουργιών του τουριστικού τομέα και αποσκοπούν στην ουσιαστικότερη γνωριμία με τον τόπο που επισκέπτονται (περιβάλλον, ιστορία, πολιτισμός, άνθρωπος). Τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται στον τοπικό πληθυσμό αλλά και στις τοπικές επιχειρήσεις και συμβάλλουν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001). Στα πλαίσια του Δικτύου, το Κ.Π.Ε. εκμεταλλεύεται την επιστημονική γνώση των Φορέων διαχείρισης σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, αξιοποιώντας τη διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία τους (Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών των ΚΠΕ, 2008). ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Κ.Π.Ε. Αρχανών έχει ιδρύσει και συντονίζει από το 2005 το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τουρισμός και Περιβάλλον», με σκοπό τη διαμόρφωση θέσεων και

3 προτάσεων για την ανάπτυξη του Τουρισμού στη βάση της Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία προϋποθέτει και συνεπάγεται το σεβασμό στο περιβάλλον και την αναβάθμισή του. Επίσης, στοχεύει στην οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών που συμμετέχουν και στην προώθηση της συνεργασίας των σχολείων τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις τοπικές κοινωνίες. Με το Δίκτυο συνεργάζονται 39 σχολεία απ όλη την Ελλάδα, 22 Κ.Π.Ε., το Ε.Α.Π., το Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου και οι Δήμοι Αρχανών-Αστερουσίων, Χερσονήσου και Γόρτυνας. Στο Κέντρο υλοποιούνται δύο προγράμματα που αναφέρονται σε θέματα τουρισμού. Το ένα έχει τίτλο «Εναλλακτικός Τουρισμός; Φυσικά!» και απευθύνεται σε μαθητές Δ, Ε, Στ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και Σ.Δ.Ε. και είναι μονοήμερο ή διήμερο. Το άλλο έχει τίτλο «Πολιτιστικός τουρισμός. Ταξιδεύοντας με τους Μινωίτες! Ας δούμε ας ακούσουμε ας γευτούμε» και απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού. Ωστόσο, το ζήτημα του τουρισμού και της προώθησης των τοπικών προϊόντων, προσεγγίζεται σε τρία ακόμα προγράμματα του Κέντρου. Το ένα έχει τίτλο «Η βιοποικιλότητα στην περιοχή μας» και απευθύνεται σε μαθητές Ε, Στ Δημοτικού και Γυμνασίου και είναι μονοήμερο. Το δεύτερο έχει θέμα «Ελιά. Είμαι του ήλιου η θυγατέρα η πιο απ όλες η χαϊδευτή», απευθύνεται σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και είναι μονοήμερο ή διήμερο. Και το τελευταίο έχει τίτλο «Ένα τσαμπί σταφύλι διηγείται την ιστορία του», απευθύνεται σε μαθητές Δ, Ε, Στ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και Σ.Δ.Ε. και είναι μονοήμερο ή διήμερο. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν και επισκέψεις πεδίου (οικισμός Αρχανών, μονοπάτι βιοποικιλότητας, ελαιώνας, αμπελώνας), που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές μέσα από τη βιωματική προσέγγιση να συνδέσουν το φυσικό περιβάλλον με το ανθρωπογενές (Χατζημιχαήλ, 2005). Αυτή η καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης μέσα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία ξεκινάει από την Π/θμια και Δ/βάθμια Εκπαίδευση και συνεχίζεται με τη δια βίου εκπαίδευση (Παπαζήση και Παπαζήση, 2007). Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν από το Κ.Π.Ε. Αρχανών με σκοπό την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού ήταν: 1. Τριήμερο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών του Δικτύου με τίτλο «Βιώσιμη διαχείριση τουριστικών περιοχών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Το σεμινάριο αναφερόταν στις ενότητες του Δικτύου «Τουρισμός και Περιβάλλον» με επικέντρωση στην Αειφορική διαχείριση των τουριστικών περιοχών με την εμπλοκή της ΠΕ. Καινοτομία του σεμιναρίου ήταν η ενεργός εμπλοκή μαθητών όλων των βαθμίδων στην υλοποίησή του. Οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας του 3 ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου επιμελήθηκαν την αφίσα του σεμιναρίου και παρουσίασαν την εργασία που είχαν εκπονήσει στο σχολείο τους, με τίτλο «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και Αειφόρο Σχολείο». Επίσης, μαθητές του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Αρχανών ανέλαβαν τη ξενάγηση των επιμορφούμενων στο Μινωικό Νεκροταφείο, στο Φουρνί Αρχανών. Τέλος, μαθητές του Λυκείου Μελεσσών ανέλαβαν την ξενάγηση στο Μουσείο Καζαντζάκη στη Μυρτιά και η μουσική ομάδα του Λυκείου έπαιξε παραδοσιακή κρητική μουσική. 2. Ημερήσιο βιωματικό σεμινάριο με τίτλο «Το Ευρωπαϊκό Σχολείο στην Εκπαίδευση για την Αειφορία» σε συνεργασία με το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας και το Δήμο Μαλεβιζίου, για τους εκπαιδευτικούς του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Κρουσώνα Μαλεβιζίου και στόχευε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης,

4 συμβάλλοντας στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης ανθρώπου-κοινωνίας-φύσης. Δόθηκε έμφαση στη βιωματική εκπαίδευση και την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Στο σεμινάριο συμμετείχαν και κάτοικοι της τοπικής κοινωνίας που βοήθησαν στην υλοποίηση των εργαστηρίων. Σύμφωνα με τους Deri, 2005 και Smith, 2007, στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προωθείται η εκπαίδευση η βασισμένη στο χώρο και ενισχύεται η κοινωνική συμμετοχή, αλλά και η ουσιαστική σύνδεση όλων των συμμετεχόντων με αυτόν. Τα Κ.Π.Ε. έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν προγράμματα και να προωθούν δράσεις μέσα από τις οποίες οι επιμορφούμενοι μπορούν να αλληλεπιδρούν με το τοπικό περιβάλλον και τους τοπικούς πληθυσμούς και να αναλαμβάνουν δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με το περιβάλλον και την οικονομία (Ζαχαρίου, Καϊλα, 2009). 3. Ημερίδα με τίτλο «Εναλλακτικός Τουρισμός; Φυσικά!» στην ευρύτερη περιοχή του συγχωνευμένου Κ.Π.Ε. Ρούβα στη Γέργερη, σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Γέργερης. Ομάδα στόχος ήταν οι μαθητές του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Αρχανών, οι οποίοι και μετακινήθηκαν, οι μαθητές του Γυμνασίου Γέργερης, οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων και οι πολίτες της τοπικής κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες γνώρισαν την περιοχή (Λιμνοδεξαμενή, Μουσείο ελιάς κ.ά.) και συμμετείχαν στην παρασκευή παραδοσιακών εδεσμάτων. Στόχος της εμπλοκής των επιμορφούμενων ήταν η βιωματική προσέγγιση σε θέματα βιώσιμου τουρισμού των δύο περιοχών και η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, ενώ για τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας ήταν και η επιμόρφωση τους στην κατανόηση των λειτουργιών του τουριστικού τομέα. Τέτοιου είδους πρακτικές συμβάλλουν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (Κοκκώσης και Τσάρτας, 2001). 4. Τριήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Ενηλίκων που συνδιοργανώθηκε με το Κ.Π.Ε. Ανωγείων και το Κ.Π.Ε. Παρανεστίου, στα Ανώγεια, με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υπαίθρια Διαβίωση στο Γεωπάρκο του Ψηλορείτη», το οποίο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς, ενήλικες πολίτες και σε περιβαλλοντικούς συλλόγους της Περιφέρειας Κρήτης. Το σεμινάριο ήταν στο μεγαλύτερο μέρος του κατασκηνωτικό με διαβίωση στην ύπαιθρο. 5. Συμμετοχή στο τετραήμερο σεμινάριο που διοργάνωσε το Κ.Π.Ε. Κρεστένων με θέμα, «Ο ρόλος των Κ.Π.Ε. ως μοχλού ανάδειξης των τοπικών προϊόντων και ποικιλιών» για τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο) των Κ.Π.Ε. της χώρας. Θέμα του σεμιναρίου ήταν η συμβολή των Κ.Π.Ε. στην αειφορική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μέσα από την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής και συντήρησής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή τους στη βιοποικιλότητα, την υγιεινή διατροφή, την υιοθέτηση αειφορικών καταναλωτικών προτύπων, την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής και τον οικοτουρισμό. Η Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Αρχανών, στα πλαίσια του Δικτύου, υλοποίησε βιωματικό εργαστήριο με θέμα: «Τουρισμός και Περιβάλλον: Προώθηση τοπικών προϊόντων στη διατροφή». Συνεργασία με σχολεία Το Κέντρο συνεργάζεται με σχολεία απ όλη τη χώρα, με τα οποία γίνεται ανταλλαγή υλικού και αποτελεσμάτων σε θέματα τουρισμού και περιβάλλοντος και προωθεί τη συνεργασία των σχολείων μεταξύ τους.

5 Σχολεία Μαθητές Εκπαιδευτικοί Π/θμια Εκπ/ση Δ/θμια Εκπ/ση Σύνολο Πίνακας 1: Αριθμός σχολείων που συμμετέχουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τουρισμός και Περιβάλλον». Στο πλαίσιο της συνεργασίας τα σχολεία αυτά μπορούν να επισκεφτούν το Κέντρο. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί τους μπορούν να επιμορφωθούν σε σεμινάρια που πραγματοποιεί το Κέντρο σε θέματα τουρισμού. Τη σχολική χρονιά το Κέντρο επισκέφτηκαν 16 σχολεία (451 μαθητές και 39 εκπαιδευτικοί) για τα προγράμματα του τουρισμού. Σε όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς δόθηκε ερωτηματολόγιο με σκοπό την αξιολόγηση του προγράμματος, καθώς και στους μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου. Τοπική κοινωνία και οικονομία Στις δράσεις του Δικτύου εμπλέκονται ως επιμορφωτές, ποικίλες επαγγελματικές ομάδες από την τοπική κοινωνία. Εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες, κτηνοτρόφοι, γεωργοί, εργαζόμενες σε γυναικείους συνεταιρισμούς, εθελοντές της Ομάδας Διάσωσης του παραρτήματος Ηρακλείου και άτομα που εμπλέκονται επαγγελματικά με τον τουρισμό. Επιμορφούμενοι είναι μαθητές, εκπαιδευτικοί και πολίτες από την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από τις δράσεις στηρίζονται οι τοπικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί, οι οποίοι ασκούν μικρής κλίμακας επιχειρηματική δράση με την παραγωγή, τη συσκευασία και τη διάθεση τοπικών προϊόντων στους τουρίστες (Ευθυμιόπουλος, Μοδινός, Σβορώνου, 2003). Σκοπός είναι η προώθηση των τοπικών προϊόντων, της κρητικής διατροφής και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. (Αγοραστάκης Γ., 2001). Εκτός από τα οικονομικά οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις και τα μορφωτικά που αποκομίζουν όλοι οι επιμορφούμενοι, σημαντικά είναι τα πολιτισμικά οφέλη μέσα από την προώθηση του παραδοσιακού τρόπου ζωής και της παραδοσιακής κρητικής διατροφής. Σημαντικά είναι και τα έμμεσα οφέλη που απορρέουν μέσα από την ανάδειξη της περιοχής. Προωθήθηκε, μέσω των προγραμμάτων και των δράσεων, ο φυσικός πλούτος της περιοχής και η πολιτιστική κληρονομιά με επισκέψεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους. Συνεργασία με άλλους φορείς Το Κ.Π.Ε. Αρχανών στα πλαίσια του Δικτύου, εκτός από τις τοπικές επιχειρήσεις και τους τοπικούς φορείς, συνεργάζεται με: α) την Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, στην οποία και υπάγεται, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Commenius Regio με τίτλο: Environmental Tourism, διάρκειας δύο ετών σε συνεργασία με αντίστοιχο φορέα της Τσεχίας. Η συγκεκριμένη συνεργασία στοχεύει στη γνωριμία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού των δύο χωρών, την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών, προτάσεων και στη διαμόρφωση νέων στάσεων, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και κατ επέκταση στην εκπαίδευση των μαθητών που συμμετέχουν. Επιτυγχάνεται επίσης, η προσέγγιση των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων και της κουλτούρας, σε θέματα εκπαίδευσης τουρισμού στην ανάπτυξη για την αειφορία. Επιπλέον, καταγράφονται στοιχεία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που συμβάλλουν στην ισόρροπη προστασία και ανάδειξη των τουριστικών περιοχών (World Tourism Organization, 1993) και προτείνονται παρεμβάσεις για την

6 προστασία τους. Η συνεργασία αυτή θα βελτιώσει το παιδαγωγικό υλικό και τη δομή των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Κέντρο και τα αποτελέσματα θα διαδοθούν σε όλα τα Κ.Π.Ε. της Ελλάδας. Αυτή η εμπειρία βοηθάει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύγχρονο σχολείο και τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι μαθητές ως μελλοντικοί υπεύθυνοι πολίτες θα αναλάβουν πρωτοβουλίες και με κριτική σκέψη θα ενασχοληθούν με θέματα τουρισμού της περιοχής τους αναδεικνύοντας την προστασία του περιβάλλοντος ως στόχο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. β) το Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης. Με τη Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής συνεργάστηκε και πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα «Μείωση του Οικολογικού Αποτυπώματος των Κατοικιών μας», στο οποίο έγινε ιδιαίτερη αναφορά για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος στο πλαίσιο του τουρισμού π.χ. ορθή διαχείριση των ξενοδοχειακών μονάδων σε όλα τα επίπεδα, της μετακίνησης και της μεταφοράς τουριστών και προϊόντων. Επίσης, συνεργάστηκε με τη Σχολή Διοίκησης Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων για το Σεμινάριο «Βιώσιμη Διαχείριση τουριστικών περιοχών και ΠΕ», του Εθνικού Δικτύου με θέμα εισήγησης «Βιώσιμη Τουριστική ανάπτυξη» γ) τους Δήμους Αρχανών-Αστερουσίων, Χερσονήσου (Πρόταση του Δήμου Χερσονήσου για Βιώσιμο Τουρισμό, 2012) και Γόρτυνας σε θέματα βιώσιμου τουρισμού και προώθησης τοπικών προϊόντων. δ) την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών Ηρακλείου, τους χώρους της οποίας επισκέπτονται οι μαθητές στα πλαίσια προγραμμάτων του Κέντρου και ενήλικες στα πλαίσια σεμιναρίων. ε) είκοσι δύο Κ.Π.Ε. απ όλη τη χώρα με σκοπό την ανταλλαγή και τη διάχυση των γνώσεων σε θέματα βιώσιμου τουρισμού και τη διατύπωση προτάσεων. στ) το Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Δίκτυο Environment Online (ΕΝΟ). Η διαδικασία συλλογικής μάθησης, συνεργασιών, ισότιμης συμμετοχής και συνεχούς διαλόγου είναι απαραίτητη μεταξύ των κυβερνήσεων, προκειμένου να αυξηθεί η συνειδητοποίηση, να προαχθεί η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων και να επιτευχθεί η αλλαγή συμπεριφορών και τρόπων ζωής προς τη κατεύθυνση της βιωσιμότητας (Διακήρυξη Θεσ/νίκης, 1997). Στα πλαίσια της συνεργασίας επισκέφτηκαν το Κέντρο 23 μαθητές, 2 εκπαιδευτικοί και 5 γονείς του σχολείου Enon Koulu της Φινλανδίας και υπάρχει σχεδιασμός για μελλοντικές συνεργασίες με σχολεία απ όλο τον κόσμο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ακολουθούν τ αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων των 181 μαθητών, που παρακολούθησαν τα προγράμματα τουρισμού και των εκπαιδευτικών τους, καθώς και των συμμετεχόντων στο Τριήμερο Σεμινάριο με τίτλο «Βιώσιμη διαχείριση τουριστικών περιοχών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

7 α) Μαθητές που παρακολούθησαν τα προγράμματα τουρισμού του Κέντρου. Αγόρια Κορίτσια Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο 46% 37% 14% 54% 49% Σχήμα 1: Κατανομή των μαθητών α) ως προς το φύλο β) ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν φαίνονται παρακάτω: Ναι Όχι % Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ 87% Σχήμα 2,3: Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στις ερωτήσεις α) «Πόσο σας ικανοποίησε το πρόγραμμα που παρακολουθήσατε στο Κ.Π.Ε. Αρχανών;» και β) «Θέλετε να επισκεφτείτε ξανά το Κ.Π.Ε. Αρχανών;» 122 μαθητές (68,9%) έμειναν πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιημένοι, 42 μαθητές (23,02%) έμειναν αρκετά ικανοποιημένοι και 13 μαθητές (7,34%) έμειναν καθόλου ή λίγο ικανοποιημένοι. 4 μαθητές δεν απάντησαν. Ενώ, 154 μαθητές θέλουν να επισκεφτούν ξανά το Κ.Π.Ε. Αρχανών, 22 δε θέλουν και 5 δεν απάντησαν Θετική Αντιμετώπιση 20 Αρνητική Αντιμετώπιση 2 Άλλο Σχήμα 4: α) Κατανομή των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση «Γράψτε μια λέξη ή πρόταση γι αυτό που ζήσατε σήμερα» Στην κατηγορία Θετική αντιμετώπιση εντάχθηκαν 142 απαντήσεις (86,58%) όπως «χαρά, πέρασα υπέροχα, τέλεια, φανταστικά, μου άρεσε πολύ κ.ά.», ενώ στην κατηγορία Αρνητική αντιμετώπιση 20 απαντήσεις (12,19%) όπως «κούραση, υπερένταση κ.α.». 17 άτομα δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση και 2 άτομα έδωσαν διαφορετικές απαντήσεις. β) Εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν τα προγράμματα τουρισμού του Κέντρου. Οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια στα προγράμματα του τουρισμού ήταν 26.

8 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 3,70% 25,90% 70,40% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 3,70% 7,50% 44,40% 44,40% 0,00% Λίγο - Μέτρια Αρκετά Πολύ 0,00% Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ Σχήμα 5,6: α) Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών α) στην ερώτηση «Οι μαθητές κατανόησαν γνωστικά το θέμα του προγράμματος;» και β) στην ερώτηση «Σε ποιο βαθμό υπήρξε ενεργός συμμετοχή των μαθητών;» 70,00% 63% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 33,30% 76% 12% 12% Μικρή Μεγάλη Όσο χρειάζεται 10,00% 3,70% 0,00% Λίγο - Μέτρια Αρκετά Πολύ Σχήμα 7,8: α) Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών α) στην ερώτηση «Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού;» και β) στην ερώτηση «Η χρονική διάρκεια της εργασίας πεδίου ήταν Μικρή, Μεγάλη, Όσο χρειάζεται» ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η συσχέτιση ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην Π.Ε παρέχει στους μετέχοντες μαθησιακές και βιωματικές εμπειρίες, αλλάζει τις αντιλήψεις και τα αισθήματά τους για το φυσικό κόσμο και εμπλουτίζει τις προσπάθειες για την προστασία του (Tisdell & Wilson, 2005). Στα ΚΠΕ μπορεί να προωθηθεί η εκπαίδευση που βασίζεται στο χώρο και οι επιμορφούμενοι να έχουν ουσιαστικότερη και πιο ενεργή συμμετοχή (Deri, 2005, Smith, 2007). Επίσης μπορούν να συμβάλλουν στην αειφορική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μέσα από την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, των αειφορικών καταναλωτικών προτύπων, της βιοποικιλότητας, της υγιεινής διατροφής, του βιώσιμου τουρισμού. Μελλοντικός στόχος του Κέντρου είναι να κατανοήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληθυσμιακές ομάδες, τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού και της παραδοσιακής διατροφής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με: α) αύξηση των συνεργαζόμενων σχολείων και Κ.Π.Ε. στο Δίκτυο, και για πρώτη φορά, και με συμμετοχή ενηλίκων διαφόρων επαγγελματικών ομάδων σ αυτό, β) παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, γ) διοργάνωση σεμιναρίων με ομάδες στόχους το σύνολο των ενηλίκων, τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες που σχετίζονται με τον τουρισμό. δ) διοργάνωση συνεδρίου στο οποίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιάζουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους, που σχετίζονται με θέματα βιώσιμου τουρισμού στην

9 εκπαίδευση, ε) συνέχιση και ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius Regio, στ) συνέχιση και εμπλουτισμό της συνεργασίας με το πρόγραμμα ΕΝΟ, ζ) προγραμματισμό νέων δράσεων για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τους ήδη συνεργαζόμενους Δήμους, η) συνεργασία του Δικτύου με το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Το σεισμικό τόξο που μας ενώνει» που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Ζακύνθου. Η συνεργασία αυτή κρίνεται σημαντική, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται σε διάφορες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας. Συνεπώς, στα σχέδια της αντισεισμικής προστασίας των αρμόδιων φορέων των περιοχών αυτών πρέπει να συμπεριληφθεί και ο μεγάλος αριθμός τουριστών που τις επισκέπτονται. Σύμφωνα λοιπόν με τους παραπάνω στόχους, τα οφέλη που απορρέουν από τις διάφορες δραστηριότητες του ΚΠΕ, είναι τόσο η ανάδειξη και η προστασία του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και η δημιουργία γνώσεων στάσεων και αξιών στους μαθητές και στους ενήλικες, ώστε να αναπτυχθούν συμμετοχικές συμπεριφορές, που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αγοραστάκης Γ. (2001)Εισήγ. στην Ημερίδα INTERREG II-Οικον. Επιμελ. /Τμ. Δυτ. Κρήτης, «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Κρήτης Κύπρου» Ιούνης 2001 Αποστολάκης Δ., Σφακιανάκη Μ. (2006) «Ευαισθητοποίηση και προσέγγιση της τοπικής κοινωνίας του Ν. Ηρακλείου μέσα από τις δράσεις της ΠΕ» 2 ο Συνέδριο Σχολ. Προγραμμάτων ΠΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αθήνα, Δεκεμβρίου. Βασάλα Π.(2005) «Μαθαίνοντας για τους σεισμούς» Αθήνα Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός Ζαχαρίου Α. και Καϊλα Μ..(2009). «Η συμβολή της μη τυπικής εκπαίδευσης στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: το παράδειγμα των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Εκπαίδευση για το περιβάλλον και τη αειφόρο ανάπτυξη: νέα δεδομένα και προσανατολισμοί» Αθήνα Εκδόσεις Ατροπός Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π. (2001) «Βιώσιμη Τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον» Κριτική, Αθήνα. Σβορώνου Ε. «Οι δρόμοι της αειφορίας» σελ : «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού» Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, ΔΙΠΕ Παπαζήση Χ. και Παπαζήση Ε. (2007) «Εκπαίδευση για την Αειφόρο ανάπτυξη και Αειφόρος τουρισμός» 3 ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Αθήνα. Χατζιμιχαήλ Μ. Δημοπούλου Μ. Δήμου Α. Ζόμπολας Α. Καινουργίου Σ. Μπαμπίλα Ε. Φλώρου Δ. (2005) Η θεματολογία και τα κριτήρια επιλογής των ΣΠΠΕ, στο 1 ο Συνέδριο «Σχολικών προγραμμάτων ΠΕ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λουτράκι Χριστοφάκης Μ. (2009) «Τουρισμός και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη: Παράγοντες Αειφορίας σε τοπικό επίπεδο και Κατευθύνσεις πολιτικής. Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη: νέα δεδομένα και προσανατολισμοί» Αθήνα. Εκδόσεις Άτροπος. Deri A. (2005) «Μάθηση για τη βιωσιμότητα βασισμένη στην κοινότητα» Στο Α.Δ Γεωργόπουλος, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ο νέος πολιτισμός που αναδύεται (σσ ), Αθήνα. Guteberg. Pearce D. (1991) «Tourism Development Longman» London

10 Smith G. (2007) Place-based Education:Breaking through the constraining regularities of public School «Environmental education research» 13(2), UNESCO (1997) Διακήρυξη της Διεθνούς Διάσκεψης της Θεσσαλονίκης, 8-12 Δεκεμβρίου 1977 «Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την Αειφορία» WTO, Sustainable Tourism development: Guide for local planners, Madrid (World Tourism Organization,1993, p.7)

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ AΡΧΑΝΕΣ, 21 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υγιεινή Διατροφή με τοπικά προϊόντα. Σφακιανάκη Μαρία Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υγιεινή Διατροφή με τοπικά προϊόντα. Σφακιανάκη Μαρία Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υγιεινή Διατροφή με τοπικά προϊόντα Σφακιανάκη Μαρία Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών Ηράκλειο, Βασιλική Αγ. Μάρκου Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ:1892/1990

Διαβάστε περισσότερα

"Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μοναχός μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί εγώ θα φταίω." Νίκος Καζαντζάκης

Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μοναχός μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί εγώ θα φταίω. Νίκος Καζαντζάκης "Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μοναχός μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί εγώ θα φταίω." Νίκος Καζαντζάκης Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε Αρχανών-Ρούβα-Γουβών Υπεύθυνη: Σφακιανάκη Μαρία, Γεωπόνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΙ ΕΠΙΒΙΩΝΩ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΑΡΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΙ ΕΠΙΒΙΩΝΩ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΑΡΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΙ ΕΠΙΒΙΩΝΩ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΑΡΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στέργιος Χατζάκης 1, Παρθένα Μαυρογενίδου 2, Άννα Μαρτιμιανάκη 3, Ελένη Φανιουδάκη 4, Ειρήνη Δερμιτζάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας Αρχάνες Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΝΕΣ, 26/10/ 2015. Αρ. Πρωτ.: 122. ΠΡΟΣ: Δ/νση Π/Θμιας και Δ/θμιας

AΡΧΑΝΕΣ, 26/10/ 2015. Αρ. Πρωτ.: 122. ΠΡΟΣ: Δ/νση Π/Θμιας και Δ/θμιας . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας Αρχάνες Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Αρχανών Ρούβα- Γουβών: "Εκπαίδευση για την Αειφορία στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων"

Θέμα: Εισαγωγικό επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Αρχανών Ρούβα- Γουβών: Εκπαίδευση για την Αειφορία στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------------------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πύλο σεμινάριο με θέμα «Αειφόρο Σχολείο-Βιωματικές Δράσεις» το οποίο οργάνωσε η Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΥΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 36 Βεύη, 20-2-2014 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επίσκεψη ενηλίκων Ευρωπαϊκού προγράμματος "Grundtvig" στο χώρο του ΚΠΕ Αρχανών»

ΘΕΜΑ: «Επίσκεψη ενηλίκων Ευρωπαϊκού προγράμματος Grundtvig στο χώρο του ΚΠΕ Αρχανών» . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας Αρχάνες Ηρακλείου Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρανέστι, 18/03/2015 Αριθμός Πρωτ.: 46

Θέμα: Παρανέστι, 18/03/2015 Αριθμός Πρωτ.: 46 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ανακοινοποίηση (1-12-2014) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη www.kpe-thess.gr www.facebook.com/kpethess Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Χ. Αθανασίου - Ε. Παπαδημητρίου - Ν. Ριφάκη - Γ. Σλαυκίδης Π. Τσολακίδου - Γ. Υφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιμορφωτική - ενημερωτική συνάντηση με Σχολικούς Συμβούλους Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Θέμα: Επιμορφωτική - ενημερωτική συνάντηση με Σχολικούς Συμβούλους Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας Αρχάνες Ηρακλείου Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Χρήστος 2. Επώνυμο: Δημητρίου 3. Ημερομηνία Γέννησης: 9/7/1960 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα του Σεμιναρίου: «Υπαίθρια Διαβίωση και Γεωμυθολογικά Μονοπάτια: Ανασαίνοντας την Μνήμη» Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014

Θέμα του Σεμιναρίου: «Υπαίθρια Διαβίωση και Γεωμυθολογικά Μονοπάτια: Ανασαίνοντας την Μνήμη» Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων πρόκειται να συνδιοργανώσει στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου «Γεωμυθολογικά-Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια» στο οποίο ανήκει ως συνεργαζόμενο ΚΠΕ, με το Κ.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την αειφορία «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό»

Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την αειφορία «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό» Εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την αειφορία «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό» Παντελής Μάναλης Υπεύθυνος Π.Ε. Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά pmanalhs@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ.

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα επιμορφωτή: Χρηστίδου Χριστίνα Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε.Δ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Τι είναι περιβάλλον; Το περιβάλλον προσεγγίζεται... ως «πρόβλημα»... ως φυσικός πόρος... ως φύση... ως ο χώρος της καθημερινής μας ζωής... ως ο χώρος της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

6 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΟΥ 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ

6 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΟΥ 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ . ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΧΑΝΩΝ-ΡΟΥΒΑ-ΓΟΥΒΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας Αρχάνες Ηρακλείου Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γ/σιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Περιβαλλοντικής Αγωγής

Πρότυπο Πειραματικό Γ/σιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Περιβαλλοντικής Αγωγής ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων Καινοτόμες Δράσεις (Υπόψη: κ. Ράπτη Γ.) kainotomes@sch.gr (Με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο) 83/143 Αίτηση Σχέδιο υποβολής προγράμματος Ημερομηνία ηλεκτρονικής καταχώρησης: 11/19/2013

Διαβάστε περισσότερα

LIFE Natura2000Value Crete

LIFE Natura2000Value Crete Έρευνα καταγραφής πεποιθήσεων, στάσεων και συμπεριφορών ως προς το Δίκτυο NATURA 2000 της Κρήτης, τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και την ανάπτυξη πράσινης οικονομίας. «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Κ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Κ.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε Σεμινάριο του ΚΠΕ Παρανεστίου.»

Θέμα : «Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε Σεμινάριο του ΚΠΕ Παρανεστίου.» . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνεχ ίσουν τη σχολική

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνεχ ίσουν τη σχολική Πέμπτη 15 Μάιος 2008 14:33 Το 1 Γυμνάσιο Καλαμπάκας στο πλαίσιο προγράμματος ανοικτών περιβαλλοντικών τ άξεων «Καλλιστώ» υλοποίησε σχέδιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σ Κόνιτσα στις 1415 16 Απριλίου Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Σε απάντηση του υπ` αρ. πρωτ. 6226/Γ7/17-01-2014 εισερχομένου εγγράφου και

Σε απάντηση του υπ` αρ. πρωτ. 6226/Γ7/17-01-2014 εισερχομένου εγγράφου και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ο Υ MSC Ε Λ Ι Σ Σ Α Β Ε Τ Σ. Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Ι. Α Τ Ο Μ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ονοματεπώνυμο : Σπυροπούλου Ελισσάβετ (Αλίσσια) του Σταύρου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Απολογιστικά στοιχεία της σχολικής χρονιάς 2012-2013

ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Απολογιστικά στοιχεία της σχολικής χρονιάς 2012-2013 ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Απολογιστικά στοιχεία της σχολικής χρονιάς 2012-2013 Α1) Επιμορφωτικά προγράμματα Δ.Β.Μ. Εκπαιδευτικών A/θμιας Εκπ/σης με μαθητικές ομάδες «Το Δάσος το περιαστικό πράσινο» «Γνωριμία με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκπ/κού προγράμματος Ρομποτική για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκπ/κού προγράμματος Ρομποτική για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/NΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Δράσεων 2013

Απολογισμός Δράσεων 2013 Απολογισμός Δράσεων 2013 Ο Απολογισμός Δράσεων 2013 έχει σκοπό να προσφέρει μια εικόνα για το βασικό έργο του Ιδρύματος τη χρονιά που πέρασε μέσα από την παρουσίαση επιλεγμένων προγραμμάτων. Δράσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» Περιγραφή Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013 2014.»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013 2014.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού (Κ.Β.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αρ. Μαθητών: 136 Αρ. Εκπαιδευτικών: 12 Συντονιστής/στρια

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2008 2009

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2008 2009 Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία 1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Έτος: 2008 2009 Το πρόγραμμα είναι τριήμερο και απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Έφη Δαρείου Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία και Ανάπτυξη...

Συνεργασία και Ανάπτυξη... Οκτώβριος 2014 Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του Αναπτυξιακού Σχεδίου Κρασοχωριών που δημιουργήθηκε με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση του κοινού και των συμβαλλόμενων φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece)

Θέμα: Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡ.

2 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΑ 18/11/13 Ταχ. Δ/νση: Ανώγεια Ρεθύμνης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων ενηλίκων στο Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα- Γουβών

ΘΕΜΑ: «Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών επισκέψεων ενηλίκων στο Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα- Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. TMHMA Δ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Tρίκαλα, 27/9/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 55/Φ.27. Υ.ΠΑΙ.Θ. Δ/νση ΣΕΠΕΔ Γραφείο Π.Ε.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Tρίκαλα, 27/9/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 55/Φ.27. Υ.ΠΑΙ.Θ. Δ/νση ΣΕΠΕΔ Γραφείο Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Περτούλι Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Με την επιστημονική ευθύνη του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Περιγραφή & Στόχοι του Προγράμματος Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21 / 09 / 2015 KOIN.

ΑΘΗΝΑ 21 / 09 / 2015 KOIN. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------ Δρ. Όλγα Ζιρώ Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Εικαστικών Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr

Φύση και Σχολικοί Κήποι. Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Φύση και Σχολικοί Κήποι Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής Αναπληρωτής Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας e-mail: papachad@teilar.gr Ιστορικά στοιχεία Η «μόρφωση» του ανθρώπου άρχισε άτυπα από την επαφή του με

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 23-9-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/4/7926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 23-9-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/4/7926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 23-9-2015 Αριθ. Εγκ.: Φ. 34.1/4/7926 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΣ: Σχολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρώην Αμερ. Βάση Γουρνών, 71500 ΓΟΥΒΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. : 2810-762276, 762272 6932442179 FAX : 2810-762272 email: mail@kpe-gouvon.ira.sch.gr http://kpe-gouvon.ira.sch.gr/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Περιορισμοί, Προκλήσεις και Προοπτικές Ημερίδα ΑΠΚΥ-ΚΟΕ ΚΟΕ 5/12/2009 Μάριος Στυλιανίδης Βασικά Σημεία Παρουσίασης 1. Τοπικό συγκείμενο και περιορισμοί 2. Ο ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Η φιλοσοφία μας για την εκπαίδευση και το σχολείο του παρόντος, έχει ως βασικό της άξονα ένα σχολείο: που εφαρμόζει στην «πράξη» τη μαθητοκεντρική διδασκαλία και την ολιστική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα