Βοηθητικό πρόγραµµα Setup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βοηθητικό πρόγραµµα Setup"

Transcript

1 Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Bluetooth είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχο αυτής και χρησιµοποιείται από τη Hewlett-Packard Company µε την άδειά της. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Όσα αναφέρονται στο παρόν έγγραφο δεν πρέπει να ερµηνευθούν ως πρόσθετη εγγύηση. H ΗΡ δεν φέρει ουδεµία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλµατα ή παραλείψεις που περιέχονται στο παρόν. Πρώτη έκδοση: Ιούλιος 2006 Κωδικός εγγράφου:

3 Πίνακας περιεχοµένων 1 Πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup 2 Χρήση του βοηθητικού προγράµµατος Setup Αλλαγή γλώσσας βοηθητικού προγράµµατος Setup... 3 Περιήγηση και επιλογές στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup... 3 Εµφάνιση πληροφοριών συστήµατος... 4 Επαναφορά προεπιλεγµένων ρυθµίσεων στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup... 4 Χρήση λειτουργιών για προχωρηµένους βοηθητικού προγράµµατος Setup... 5 Κλείσιµο βοηθητικού προγράµµατος Setup Μενού βοηθητικού προγράµµατος Setup Μενού Main (Βασικό)... 7 Μενού Security (Ασφάλεια)... 7 Μενού System Configuration (Ρυθµίσεις συστήµατος)... 8 Μενού Diagnostics ( ιαγνωστικά)... 8 Ευρετήριο... 9 ELWW iii

4 iv ELWW

5 1 Πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup Το βοηθητικό πρόγραµµα Setup αποτελεί ένα πρόγραµµα πληροφοριών συστήµατος και προσαρµογής της µνήµης ROM, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµα και όταν το λειτουργικό σύστηµα των Windows δεν λειτουργεί ή δεν φορτώνεται. Το βοηθητικό πρόγραµµα αναφέρει πληροφορίες σχετικά µε τον υπολογιστή και παρέχει ρυθµίσεις για την εκκίνηση, την ασφάλεια και άλλες προτιµήσεις. 1. Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή στα Windows. 2. Πριν από το άνοιγµα των Windows και ενώ εµφανίζεται το µήνυµα "Press <F10> to enter setup" (Πατήστε το πλήκτρο F10 για να µπείτε στο βοηθητικό πρόγραµµα setup) στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο f10. ELWW 1

6 2 Κεφάλαιο 1 Πρόσβαση στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup ELWW

7 2 Χρήση του βοηθητικού προγράµµατος Setup Αλλαγή γλώσσας βοηθητικού προγράµµατος Setup Οι ακόλουθες διαδικασίες επεξηγούν τον τρόπο αλλαγής της γλώσσας στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup. Αν ένας υπολογιστής δεν είναι στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup, ξεκινήστε από το βήµα 1. Αν ο υπολογιστής είναι στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup, ξεκινήστε από το βήµα Για να ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραµµα Setup, ενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τον υπολογιστή στα Windows και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο f10 ενώ στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης εµφανίζεται το µήνυµα "Press <F10> to enter setup" (Πατήστε το πλήκτρο F10 για είσοδο στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup). 2. Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε System Configuration > Language ( ιαµόρφωση συστήµατος > Γλώσσα) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο enter. 3. Πατήστε f5 ή f6 (ή χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους) για να επιλέξετε µια γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο enter. 4. Όταν εµφανιστεί µια προτροπή επιβεβαίωσης για την επιλεγµένη προτίµησή σας, πατήστε enter για να αποθηκεύσετε την προτίµησή σας. 5. Για να ορίσετε τις προτιµήσεις σας και να βγείτε από το βοηθητικό πρόγραµµα Setup, πατήστε f10 και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Οι προτιµήσεις σας τίθενται σε ισχύ κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή στα Windows. Περιήγηση και επιλογές στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup Επειδή το βοηθητικό πρόγραµµα Setup δεν βασίζεται στα Windows, δεν υποστηρίζει το TouchPad. Η περιήγηση και οι επιλογές πραγµατοποιούνται µε πατήµατα στο πληκτρολόγιο. Για να επιλέξετε ένα µενού ή ένα στοιχείο µενού, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο στην αναπτυσσόµενη λίστα ή να αλλάξετε την τιµή σε ένα πεδίο, για παράδειγµα ένα πεδίο Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους ή τα πλήκτρα f5 ή f6. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο enter. Για να κλείσετε ένα πλαίσιο κειµένου ή να επιστρέψετε στην εµφάνιση µενού, πατήστε f1. Για να εµφανίσετε πρόσθετες πληροφορίες περιήγησης και επιλογής, ενώ το βοηθητικό πρόγραµµα Setup είναι ανοικτό, πατήστε f1. ELWW Αλλαγή γλώσσας βοηθητικού προγράµµατος Setup 3

8 Εµφάνιση πληροφοριών συστήµατος Οι ακόλουθες διαδικασίες επεξηγούν τον τρόπο εµφάνισης των πληροφοριών συστήµατος στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup. Αν το βοηθητικό πρόγραµµα Setup δεν είναι ανοικτό, ξεκινήστε από το βήµα 1. Αν το βοηθητικό πρόγραµµα Setup είναι ανοικτό, ξεκινήστε από το βήµα Για να ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραµµα Setup, ενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τον υπολογιστή στα Windows και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο f10 ενώ στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης εµφανίζεται το µήνυµα "Press <F10> to enter setup" (Πατήστε το πλήκτρο F10 για είσοδο στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup). 2. Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήµατος χρησιµοποιώντας το µενού Main (Βασικό). 3. Για να κλείσετε το βοηθητικό πρόγραµµα Setup χωρίς να αλλάξετε ρυθµίσεις, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα-βέλη για να επιλέξετε το µενού Exit > Exit Discarding Changes (Έξοδος > Έξοδος µε απόρριψη αλλαγών) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο enter. (Ο υπολογιστής πραγµατοποιεί επανεκκίνηση στα Windows.) Επαναφορά προεπιλεγµένων ρυθµίσεων στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οι ακόλουθες διαδικασίες επεξηγούν τον τρόπο επαναφοράς των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων του βοηθητικού προγράµµατος Setup. Αν ένας υπολογιστής δεν είναι στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup, ξεκινήστε από το βήµα 1. Αν ο υπολογιστής είναι στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup, ξεκινήστε από το βήµα Για να ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραµµα Setup, ενεργοποιήστε και επανεκκινήστε τον υπολογιστή στα Windows και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο f10 ενώ στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης εµφανίζεται το µήνυµα "Press <F10> to enter setup" (Πατήστε το πλήκτρο F10 για είσοδο στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup). 2. Επιλέξτε Exit > Load Setup Defaults (Έξοδος > Φόρτωση προεπιλογών) και πατήστε f Όταν εµφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο enter για να αποθηκεύσετε τις προτιµήσεις σας. 4. Για να ορίσετε τις προτιµήσεις σας και να βγείτε από το βοηθητικό πρόγραµµα Setup, πατήστε f10 και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του βοηθητικού προγράµµατος Setup ορίζονται όταν πραγµατοποιείται έξοδος από το βοηθητικό πρόγραµµα Setup και τίθενται σε ισχύ κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Σηµείωση Οι ρυθµίσεις κωδικού πρόσβασης, ασφαλείας και γλώσσας δεν τροποποιούνται όταν επαναφέρετε τις προεπιλεγµένες εργοστασιακές ρυθµίσεις. 4 Κεφάλαιο 2 Χρήση του βοηθητικού προγράµµατος Setup ELWW

9 Χρήση λειτουργιών για προχωρηµένους βοηθητικού προγράµµατος Setup Ο οδηγός αυτός περιγράφει τα χαρακτηριστικά του βοηθητικού προγράµµατος Setup που συνιστώνται για όλους τους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του βοηθητικού προγράµµατος Setup που συνιστούνται µόνο για τους προηγµένους χρήστες, ανατρέξτε στο Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης, στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση µόνο όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία Windows. Οι λειτουργίες του βοηθητικού προγράµµατος Setup που είναι διαθέσιµες για τους προχωρηµένους χρήστες περιλαµβάνουν έναν αυτόµατο διαγνωστικό έλεγχο της µονάδας σκληρού δίσκου, µια εφαρµογή "Network Service Boot" (Εκκίνησης υπηρεσίας δικτύου), καθώς και ρυθµίσεις προτιµήσεων για τη διάταξη εκκίνησης. Το µήνυµα "<F12> to boot from LAN" (F12 για εκκίνηση από LAN) που εµφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση ή επανεκκίνηση του υπολογιστή στα Windows ή επαναφορά από τη λειτουργία αδρανοποίησης είναι το αίτηµα για µια εκκίνηση υπηρεσίας δικτύου (Network Service Boot). Το µήνυµα "Press <ESC> to change boot order" (Πατήστε ESC για να αλλάξετε τη διάταξη εκκίνησης) που εµφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση ή επανεκκίνηση του υπολογιστή στα Windows ή επαναφορά από τη λειτουργία αδρανοποίησης, αποτελεί την εντολή για αλλαγή της διάταξης εκκίνησης. Κλείσιµο βοηθητικού προγράµµατος Setup Μπορείτε να κλείσετε το βοηθητικό πρόγραµµα Setup µε ή χωρίς αποθήκευση των αλλαγών. Για να κλείσετε το βοηθητικό πρόγραµµα Setup και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας από την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας, χρησιµοποιήστε τις ακόλουθες διαδικασίες: Πατήστε f10 και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. ή Αν τα µενού του βοηθητικού προγράµµατος Setup δεν είναι ορατά, πατήστε esc για να επιστρέψετε στην προβολή µενού. Στη συνέχεια, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το µενού Exit > Exit Saving Changes (Έξοδος > Έξοδος µε αποθήκευση αλλαγών) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο enter. Όταν χρησιµοποιείτε τη διαδικασία f10 σας παρέχεται µια επιλογή για να επιστρέψετε στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup. Όταν χρησιµοποιείτε τη διαδικασία "Exit Saving Changes" (Έξοδος µε αποθήκευση αλλαγών), το βοηθητικό πρόγραµµα Setup κλείνει, όταν πατάτε το πλήκτρο enter. Για να κλείσετε το βοηθητικό πρόγραµµα Setup, χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας από την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας: Αν τα µενού του βοηθητικού προγράµµατος Setup δεν είναι ορατά, πατήστε esc για να επιστρέψετε στην προβολή µενού. Στη συνέχεια, χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το µενού Exit > Exit Discarding Changes (Έξοδος > Έξοδος µε απόρριψη αλλαγών) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο enter. Μετά από το κλείσιµο του βοηθητικού προγράµµατος Setup, γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή στα Windows. ELWW Χρήση λειτουργιών για προχωρηµένους βοηθητικού προγράµµατος Setup 5

10 6 Κεφάλαιο 2 Χρήση του βοηθητικού προγράµµατος Setup ELWW

11 3 Μενού βοηθητικού προγράµµατος Setup Οι πίνακες µενού σε αυτήν την ενότητα παρέχουν µια επισκόπηση των επιλογών του βοηθητικού προγράµµατος Setup. Σηµείωση Κάποια από τα στοιχεία του µενού του βοηθητικού προγράµµατος Setup που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο ενδέχεται να µην υποστηρίζονται από τον υπολογιστή σας. Μενού Main (Βασικό) Επιλέξτε Για να κάνετε τα εξής System information (Πληροφορίες συστήµατος) Να προβάλετε και να αλλάξετε την ώρα και την ηµεροµηνία συστήµατος. Να προβάλετε πληροφορίες αναγνώρισης του υπολογιστή. Να προβάλετε πληροφορίες προδιαγραφών σχετικά µε τον επεξεργαστή, το µέγεθος µνήµης, το BIOS του συστήµατος και την έκδοση ελεγκτή πληκτρολογίου (µόνο επιλεγµένα µοντέλα). Μενού Security (Ασφάλεια) Επιλέξτε Administrator password (Κωδικός διαχειριστή) Power-On Password (Κωδικός εκκίνησης) Για να κάνετε τα εξής Να εισαγάγετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε έναν κωδικό διαχειριστή. Να εισαγάγετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον κωδικό εκκίνησης. ELWW Μενού Main (Βασικό) 7

12 Μενού System Configuration (Ρυθµίσεις συστήµατος) Επιλέξτε Language Support (Υποστήριξη γλωσσών) Embedded WLAN Device Radio (Ενσωµατωµένη ασύρµατη συσκευή WLAN) Embedded Bluetooth Device (Ενσωµατωµένη συσκευή Bluetooth) (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Enhanced SATA support (Υποστήριξη Enhanced SATA) (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Boot Options (Επιλογές κατά την εκκίνηση) Για να κάνετε τα εξής Να αλλάξετε τη γλώσσα του βοηθητικού προγράµµατος Setup. Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ενσωµατωµένη συσκευή ασύρµατου LAN. Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της ενσωµατωµένης συσκευής Bluetooth (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα). Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη βελτιωµένη λειτουργία SATA. Να ρυθµίσετε τις παρακάτω επιλογές κατά την εκκίνηση: f10 and f12 Delay (sec) (Καθυστέρηση f10 και f12) Ορισµός καθυστέρησης για τις λειτουργίες f10 και f12 του βοηθητικού προγράµµατος Setup, σε διαστήµατα των 5 δευτερολέπτων για το καθένα (0, 5, 10, 15, 20). CD-ROM boot (Εκκίνηση από CD-ROM) Να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την εκκίνηση από CD-ROM. Floppy boot (Εκκίνηση από δισκέτα) Να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την εκκίνηση από δισκέτα. Internal Network Adapter boot (Εκκίνηση από προσαρµογέα εσωτερικού δικτύου) Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την εκκίνηση από προσαρµογέα εσωτερικού δικτύου. Boot Order ( ιάταξη εκκίνησης) Να ορίσετε τη διάταξη εκκίνησης για: USB Floppy ( ισκέτα USB) ATAPI CD/DVD ROM Drive (Μονάδα ATAPI CD/DVD ROM) Hard drive (Σκληρός δίσκος) USB Diskette on Key ( ισκέτα USB σε κλειδί) USB Hard drive (Σκληρός δίσκος USB) Network adapter (Κάρτα δικτύου) Μενού Diagnostics ( ιαγνωστικά) Επιλέξτε Hard Disk Self Test (Αυτόµατος έλεγχος σκληρού δίσκου) Για να κάνετε τα εξής Να εκτελέσετε αναλυτικό αυτόµατο διαγνωστικό έλεγχο στη µονάδα σκληρού δίσκου. Σηµείωση Σε µοντέλα µε δύο µονάδες σκληρού δίσκου, αυτή η επιλογή µενού ονοµάζεται Primary Hard Disk Self-Test (Αυτόµατος έλεγχος κύριου σκληρού δίσκου). Secondary Hard Disk Self-Test (Αυτόµατος έλεγχος δευτερεύοντος σκληρού δίσκου µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Να εκτελέσετε αναλυτικό αυτόµατο διαγνωστικό έλεγχο σε µια δευτερεύουσα µονάδα σκληρού δίσκου. 8 Κεφάλαιο 3 Μενού βοηθητικού προγράµµατος Setup ELWW

13 Ευρετήριο Α αλλαγή γλώσσας στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup 3 αυτοδιαγνωστικός έλεγχος µονάδας σκληρού δίσκου 8 αυτόµατος διαγνωστικός έλεγχος µονάδας σκληρού δίσκου 8 Β βοηθητικό πρόγραµµα Setup αλλαγή γλώσσας 3 εµφάνιση πληροφοριών συστήµατος 4 επαναφορά προεπιλεγµένων ρυθµίσεων 4 κλείσιµο 5 µενού Diagnostics 8 µενού Main 7 µενού Security 7 µενού System Configuration 8 περιήγηση και επιλογές 3 πρόσβαση 1 χρήση 3 χρήση λειτουργιών για προχωρηµένους 5 διάταξη εκκίνησης 8 επιλογές στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup 3 Κ κλείσιµο βοηθητικού προγράµµατος Setup 5 κωδικοί πρόσβασης 7 Λ λειτουργίες για προχωρηµένους βοηθητικού προγράµµατος Setup 5 Μ µενού Diagnostics 8 µενού Main 7 µενού Security 7 µενού System Configuration 8 µονάδες, διάταξη εκκίνησης 8 Π περιήγηση στο βοηθητικό πρόγραµµα Setup 3 πληροφορίες συστήµατος 7 Υ υποστήριξη γλωσσών 8 υποστήριξη Enhanced SATA 8 Ε εµφάνιση πληροφοριών συστήµατος 4 ενσωµατωµένη ασύρµατη συσκευή WLAN 8 ενσωµατωµένη συσκευή Bluetooth 8 επαναφορά προεπιλεγµένων ρυθµίσεων 4 επιλογές εκκίνησης 8 ELWW Ευρετήριο 9

14 10 Ευρετήριο ELWW

15

16

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup Οδηγός χρήσης

Computer Setup Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup. Οδηγός χρήσης

Computer Setup. Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Η επωνυµία Bluetooth είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) Μοντέλα dx7500 Επαγγελματικός υπολογιστής HP Compaq

Οδηγός για το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) Μοντέλα dx7500 Επαγγελματικός υπολογιστής HP Compaq Οδηγός για το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) Μοντέλα dx7500 Επαγγελματικός υπολογιστής HP Compaq Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup Οδηγός χρήσης

Computer Setup Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχο αυτής και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard Company

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Οδηγός χρήσης

Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. Οδηγός χρήσης

Ασφάλεια. Οδηγός χρήσης Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Οδηγός χρήσης

Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης Σύζευξη Bluetooth Οδηγός χρήσης Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Οδηγός χρήσης

Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Ασφάλεια Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) HP Compaq dx7400 Series

Οδηγός για το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) HP Compaq dx7400 Series Οδηγός για το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) HP Compaq dx7400 Series Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες µέσων

Εξωτερικές κάρτες µέσων Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες µέσων

Εξωτερικές κάρτες µέσων Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και εκτύπωση

ιαχείριση και εκτύπωση ιαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι ονοµασίες

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

HP ProtectTools. Έναρξη χρήσης

HP ProtectTools. Έναρξη χρήσης HP ProtectTools Έναρξη χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Το λογότυπο Intel

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Τα Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα Αµερικανικής προέλευσης της Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) HP rp3000

Οδηγός για το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) HP rp3000 Οδηγός για το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) HP rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

HP Workspace. Οδηγός χρήσης

HP Workspace. Οδηγός χρήσης HP Workspace Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Η ονομασία Google Drive είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η ονομασία Windows είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) Μοντέλα dc5800 Επαγγελματικοί υπολογιστές HP Compaq

Οδηγός για το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) Μοντέλα dc5800 Επαγγελματικοί υπολογιστές HP Compaq Οδηγός για το βοηθητικό πρόγραμμα Computer Setup (F10) Μοντέλα dc5800 Επαγγελματικοί υπολογιστές HP Compaq Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Τεκμηρίωση Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Τεκμηρίωση Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Έντυπη τεκμηρίωση Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Περιγράφει τη διαδικασία από την αποσυσκευασία μέχρι την έναρξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή

Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Παρουσίαση φορητού υπολογιστή Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

10mm. 50mm. 10mm. 10mm. 10mm

10mm. 50mm. 10mm. 10mm. 10mm 10mm 50mm 10mm 10mm 10mm Γρήγορη εγκατάσταση & έναρξη χρήσης Μοντέλα rp5700 και rp3000 Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Sun Microsystems, Inc στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων

Αντιµετώπιση προβληµάτων Αντιµετώπιση προβληµάτων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη

Μονάδες µνήµης. Οδηγός Χρήστη Μονάδες µνήµης Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης : Εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband

Οδηγός Χρήσης : Εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband : Εφαρμογή Vodafone Mobile Broadband Καλώς ήρθατε Στη νέα εφαρμογή διαχείρισης της υπηρεσίας Vodafone Mobile Broadband! Η νέα εφαρμογή διαχείρισης της υπηρεσίας Vodafone Mobile Broadband αποτελεί το κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα