Θεωρητικές επισημάνσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεωρητικές επισημάνσεις"

Transcript

1 Οι παιδικές ζωγραφιές μας διηγούνται: αυτοσχέδιο παραμύθι, βασισμένο σε οχτώ παιδικά σχέδια με ευέλικτο τέλος, ανάλογα με τη διάθεση κάθε υποψήφιου ακροατή! Μπάφα Μαρία-Ελένη, Εκπαιδευτικός Α/μιας Εκπ/σης, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Χατζηϊωαννίδου Αναστασία, Εκπαιδευτικός Α/μιας Εκπ/σης, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Θεωρητικές επισημάνσεις Η σύλληψη και ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης δράσης βασίστηκαν όχι μόνο στις επιταγές του αναλυτικού προγράμματος αναφορικά με την γλωσσική εξάσκηση των νηπίων, αλλά και στις σύγχρονες επιστημονικές αναφορές, όπως αποτυπώνονται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Αναλυτικότερα μας απασχόλησαν: 1. Ο αναδυόμενος αλφαβητισμός/γραμματισμός: Στις μέρες μας είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα νήπια γράφουν προτού ακόμη αποκτήσουν την ικανότητα να διαβάζουν. Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά ενθαρρύνονται να βιώνουν εμπειρίες γραφής, κατά τις οποίες η γραφή ξεκινάει όχι με πραγματικά γράμματα αλλά με προθέσεις. Σκοπός της διδασκαλίας θα πρέπει να είναι η σταδιακή εισαγωγή των νηπίων στο γραπτό λόγο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κάθε παιδί δεν έχει τις ίδιες προσδοκίες, ούτε έρχεται στο νηπιαγωγείο με τις ίδιες κειμενικές εμπειρίες και τον ίδιο γλωσσικό κώδικα. Στόχος λοιπόν απαιτείται να είναι η απόκτηση δεξιοτήτων γραμματισμού. Ο γραμματισμός είναι μια έννοια που δύσκολα οριοθετείται, αφού εξαρτάται από τις εκάστοτε κοινωνικές απαιτήσεις και τις αλλαγές στις συνιστώσες της επικοινωνίας. Στην ελληνική γλώσσα ταυτίζεται με τον όρο αλφαβητισμός (μετάφραση του αγγλικού literacy: εγγραμματοσύνη), που δηλώνει τόσο τις τεχνικές εισαγωγής στη γραφή και το γραπτό λόγο όσο και τη γενικότερη λογική του γραπτού λόγου. Σύμφωνα με τον Gee, γραμματισμός είναι ο έλεγχος των χρήσεων της γλώσσας, ο οποίος κατακτιέται με ανάλογο τρόπο που κατακτιέται ο προφορικός λόγος από το παιδί1. Ο Χατζησσαβίδης (2002) προσθέτει στην έννοια του γραμματισμού την ικανότητα του ατόμου να παράγει μια ποικιλία ειδών λόγου, να ελέγχει δηλαδή τη ζωή του και το περιβάλλον του δια του γραπτού λόγου. Τέλος αναφέρει ως αναδυόμενο γραμματισμό την εξωτερίκευση των γνώσεων που έχουν τα παιδιά για τη γραφή. Σύμφωνα με τον Ξενίδη (2007) ο αλφαβητισμός δείχνει την ικανότητα ελέγχου της ζωής και του περιβάλλοντος μέσα από το γραπτό λόγο, αφορά τη δυνατότητα του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου, μη γλωσσικά κείμενα, κ.α.. Μια άλλη άποψη αναφέρει ότι με τον όρο «αναδυόμενος γραμματισμός ορίζεται το σύνολο των στάσεων, γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου και την κατανόηση του μηνύματός του, καθώς και την παραγωγή κωδικοποιημένων μηνυμάτων» (Παπούλια-Τζελέπη 2001). Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι ο γραμματισμός αποτελεί έναν κοινωνικό θεσμό, ένα περίπλοκο φαινόμενο, που συνδυάζει πολλαπλές πολιτισμικές, κοινωνικές, ιστορικές και γνωστικές πλευρές. Το σχολικό περιβάλλον πρέπει να ευνοεί την ανάπτυξη του γραπτού λόγου και η νηπιαγωγός θα πρέπει να βοηθά στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας, αφού «Η προώθηση του εγγραμματισμού των νηπίων είναι πλέον μια αναγκαιότητα σε ένα περιβάλλον που κατακλύζεται από πολυάριθμα ερεθίσματα του γραπτού λόγου» (Ξενίδης Ι., 2007). 1 Χατζησαββίδης Σ., (2002), Η γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1

2 2. Η γλωσσική γνώση και η γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο: Η γλωσσική γνώση ως έννοια αποτέλεσε και αποτελεί και σήμερα αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών. Τελευταία η γλωσσική γνώση συνδέθηκε με τη διαδικασία της απόκτησης της γλώσσας από το παιδί (Χατζησαββίδης, 2002) Η γνώση διευρύνεται μέσα από την απόκτηση της γλώσσας. O Chomsky υποστηρίζει ότι το άτομο είναι εφοδιασμένο με ένα μηχανισμό κατάκτησης της γλώσσας, ο οποίος επιτρέπει την εσωτερίκευση των δομών της μητρικής γλώσσας μέσα από την ομιλία με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός του. Σήμερα, υποστηρίζεται ότι η γλωσσική γνώση είναι η συνένωση της γλωσσικής με την επικοινωνιακή ικανότητα (Ξενίδης, 2007). Ποιες όμως είναι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της γλωσσικής γνώσης στα νήπια; Είναι ψυχολογικές, κοινωνικές και γλωσσικές. Όταν μιλάμε για ψυχολογικές αναφερόμαστε στις νοητικές ικανότητες των νηπίων. Οι κοινωνικές προϋποθέσεις αφορούν το γλωσσικό περιβάλλον που συναναστρέφεται το παιδί, την εξισορρόπηση δηλαδή της γλώσσας που μιλιέται στο σχολείο και της γλώσσας του κοινωνικού περιβάλλοντος. Τέλος, αναφέρουμε ως γλωσσικές προϋποθέσεις την κατάκτηση από το νήπιο ενός μεγάλου μέρους της φωνολογικής, μορφολογικής και συντακτικής μορφής της γλώσσας. Η γλωσσική αγωγή των νηπίων είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο που επεκτείνεται μέσα σε όλη την καθημερινότητα του νηπιαγωγείου. Η εμπλοκή των νηπίων στην κατασκευή μιας ιστορίας, παράλληλα με τις ικανότητες που αναπτύσσουν, τους δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι ικανά και έχουν δύναμη. Η νηπιαγωγός τα ενθαρρύνει και τους προσφέρει την αμέριστη βοήθεια της, έτσι ώστε να αισθανθούν καλά στη σχέση τους με την προφορική και γραπτή επικοινωνία. Τα παιδιά ζωγραφίζουν αυτό που θέλουν και υπαγορεύουν την ιστορία στη δασκάλα τους, βρίσκοντας λέξεις κατάλληλες για την περιγραφή του νοήματος, ομοιοκαταληκτικές όπου χρειάζεται, περιγραφικές, ερωτηματικές και ότι άλλο απαιτείται για την ομαλή ροή του λόγου. Τα νήπια επικοινωνούν μεταξύ τους και ανταλλάσσουν απόψεις. Η μάθηση δεν είναι πια μια απομονωμένη διαδικασία. Οι δραστηριότητες γλωσσικής αγωγής είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε λαμβάνουν υπόψη τους τα εξής: α)το επίπεδο των νηπίων, β)τις γλωσσικές ανάγκες τους και γ)τα ενδιαφέροντα τους. Επίσης είναι συγκροτημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να εναλλάσσονται διάφορες μορφές λόγου (προφορικού και γραπτού) και να δίνεται η ευκαιρία στους μικρούς μαθητές να έρχονται σε επαφή με διάφορα είδη αυθεντικών κειμένων και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε διάφορες περιστάσεις και για ποικίλους επικοινωνιακούς στόχους. «H σύγχρονη θέση της Γλωσσοδιδακτικής είναι ότι αποτελεσματικός χρήστης μιας γλώσσας δεν είναι μόνο ο γνώστης του συστήματος της γλώσσας που χρησιμοποιεί, αλλά και αυτός που κατέχει την ικανότητα να προσαρμόζει το λόγο του στις απαιτήσεις της εκάστοτε περίστασης επικοινωνίας» (Ξενίδης, 2007). 3. Η γλώσσα και η σκέψη: Οι σχέσεις της γλώσσας με την αντίληψη και τη σκέψη έγιναν αντικείμενο πολλών ερευνών, από τις οποίες προέκυψαν θεωρίες που καθεμιά έχει τη δική της άποψη για τη σχέση αυτή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι: Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της άποψης περιβάλλοντος/ μάθησης, η γλώσσα και η σκέψη είναι δύο όψεις μιας ενιαίας διεργασίας. Έτσι, η απόκτηση της γλώσσας έχει μεγάλη επίδραση στη σκέψη και το αντίστροφο. Σύμφωνα με τους πιαζετιανούς θεωρητικούς της Αλληλεπίδρασης, η ανάπτυξη της σκέψης αποτελεί προϋπόθεση της γλωσσικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους θεωρητικούς του πολιτισμικού πλαισίου, όπως ο Vygotsky, η γλώσσα και η σκέψη εμφανίζονται ανεξάρτητα, αλλά συγχωνεύονται στην πρώτη παιδική ηλικία για να δημιουργήσουν αποκλειστικά ανθρώπινους τρόπους σκέψης και επικοινωνίας. 4. Από τον προφορικό λόγο στην παραγωγή γραπτού: 2

3 Η ανάλυση της γλώσσας περιλαμβάνει τον προφορικό λόγο (ομιλία-ακρόαση) και το γραπτό (ανάγνωση γραφή). Ο Galisson (1991) υποστηρίζει πως το πιο δύσκολο στάδιο για την κατάκτηση της μητρικής γλώσσας είναι το πέρασμα στο γραπτό λόγο. Η εκμάθηση του γραπτού λόγου θεμελιώνεται και οικοδομείται πάνω στον προφορικό, χρειάζεται συστηματική διδασκαλία και ενεργητική συμμετοχή. Σε αντίθεση με τον προφορικό, ο γραπτός λόγος διακρίνεται από σταθερότητα στη διατύπωση. Είναι μια από τις πρώτες γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά από την επαφή τους με τα γραπτά κείμενα του περιβάλλοντος τους (Γιαννικοπούλου Α., 1998). Εντούτοις θα πρέπει να έχουν αναπτύξει τουλάχιστον ένα στοιχειώδες λεξιλόγιο, να έχουν μια σχετική γνώση για τον κόσμο γύρω τους καθώς και την ικανότητα να περιγράφουν τις γνώσεις. Τα νήπια ζουν στην πραγματικότητα του προφορικού λόγου αλλά προσλαμβάνουν δομές και αντιλήψεις μιας κοινωνίας εγγράμματης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνήθεια των νηπίων να απαιτούν την επανάληψη της ανάγνωσης του αγαπημένου τους παραμυθιού, ή να επιθυμούν να τους γράψουμε επεξηγήσεις κάτω από τις ζωγραφιές τους, τις οποίες μετά από καιρό ανακαλύπτουν και μας ρωτούν: «τι λέει εδώ;». «Τα νήπια καταλαβαίνουν ότι η γραφή μας δίνει τη δυνατότητα να ακινητοποιούμε λόγια, ιδέες, γεγονότα και να τα διαφυλάσσουμε πέρα από τα φθαρτά όρια του εδώ και του τώρα. Γι` αυτό πραγματικά ενθουσιάζονται όταν βλέπουν τα λόγια τους να μετατρέπονται σε γραπτά κείμενα. Όταν ο ενήλικος αποφασίσει να μεταφέρει τις δικές τους ιστορίες ή συζητήσεις στο χαρτί, η μυστηριώδης σταθερότητα του γραπτού λόγου τα γοητεύει και τα συναρπάζει» (Γιαννικοπούλου, 1998). 5. Τα αναγνωστικά γεγονότα: «Η δουλειά του νηπιαγωγείου μετατρέπεται σε μια διαρκή παροχή ευκαιριών εμπλοκής του νηπίου σε αναγνωστικά γεγονότα» (Γιαννικοπούλου, 2002). Χρησιμοποιούμε τον όρο «αναγνωστικό γεγονός κάθε φορά που ένα ή περισσότερα πρόσωπα εμπλέκονται σε μια δραστηριότητα που με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί γραπτό κείμενο». (Anderson A., Teale H.& Estrada E., 1980). «Σήμερα σχεδόν δεν υπάρχουν ενέργειες που να μην μπορούν να προσλάβουν και αναγνωστικές παραμέτρους» (Γιαννικοπούλου, 2002). Στην παρούσα δραστηριότητα, που θα αναπτυχθεί λεπτομερειακά παρακάτω, η νηπιαγωγός αναδεικνύοντας τις αναγνωστικές διαστάσεις των γεγονότων, ευαισθητοποιεί τα νήπια στην παρακολούθησή τους. Εμπλέκει τα παιδιά με τη βοήθεια της ζωγραφικής να εκφράσουν στοιχεία της καθημερινότητας και της φαντασίας τους, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους. Κανένα παιδί δεν είναι απλός θεατής στο αναγνωστικό γεγονός που λαμβάνει χώρα στην τάξη. Όλα τα νήπια συμμετέχουν ενεργά, εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους, βοηθούν και διορθώνουν. 6. Οι επισημάνσεις του Αναλυτικού Προγράμματος αναφορικά με τον προφορικό και τον γραπτό λόγο στο νηπιαγωγείο: Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, αναφέρεται ότι «η γνώση και η γλώσσα οικοδομούνται σταδιακά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα»2. Στο Πρόγραμμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων Γλώσσας, μερικές από τις ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν αφορούν: α)την διήγηση και την αφήγηση, β)την βελτίωση και τον εμπλουτισμό του προφορικού λόγου, γ)την συνειδητοποίηση ότι ο προφορικός λόγος είναι αναπαράσταση γλώσσας και η εικόνα είναι αναπαράσταση του κόσμου, δ)την κατανόηση της σημασίας της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών και μεταφοράς πληροφοριών3. Αντιστοίχως, οι ενδεικτικές διαθεματικές δραστηριότητες που 2 3 ΔΕΠΠΣ, 2003, σ. 2 ΔΕΠΠΣ, 2003, σ. 9, 10, 13 3

4 προτείνονται περιλαμβάνουν: α)την παρότρυνση να συνθέτουν τα νήπια ιστορίες με ή χωρίς καθοδήγηση και περιορισμούς, β)να χρησιμοποιούν εύστοχα λέξεις ή εκφράσεις που συνδέονται με ειδικές περιστάσεις, γ)να ενθαρρύνονται να συνειδητοποιήσουν πως ότι λέμε μπορούμε να το γράψουμε, και δ)να υπαγορεύουν στον εκπαιδευτικό κείμενα που τα διαμορφώνουν συλλογικά. Στον Οδηγό Νηπιαγωγού (2006), στο κεφάλαιο για την προώθηση του εγγραμματισμού όλων των παιδιών4, τονίζεται ότι: α)η καλή συγκρότηση του προφορικού λόγου ευνοεί την προσωπική ανάπτυξη και τη δόμηση συγκροτημένης κοινωνικής ταυτότητας, β)η γνώση και η γλώσσα δομούνται εξελικτικά σε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον που ενισχύει τις προσπάθειες των παιδιών για την κατάκτηση τους, γ)τα νήπια διαπραγματεύονται και αποφασίζουν μέσω του προφορικού λόγου τι θα ζωγραφίσουν και τι θα γράψουν και το υπαγορεύουν στην νηπιαγωγό που εκτελεί ρόλο γραφέα, δ)τα νήπια ωθούνται να περιγράφουν αντικείμενα και γεγονότα, ε)συνθέτουν μια ιστορία με αφορμή ζωγραφιές ή εικόνες και η νηπιαγωγός ακούει και καταγράφει τις διαφορετικές εκδοχές που παρουσιάζουν τα νήπια, ανάλογα με την προσωπικότητα τους με τελικό στόχο: να κατανοήσουν τα παιδιά ότι για κάθε κείμενο που γράφεται πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες γλωσσικές επιλογές. Στις επισημάνσεις των συγγραφέων-επιστημόνων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και στην πεποίθηση ότι το εκάστοτε εγχειρίδιο διδασκαλίας είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει την καθημερινότητα πολλών νηπιαγωγών, βασίστηκε η διδακτική προσέγγιση με τίτλο: «Οι παιδικές ζωγραφιές μας διηγούνται: αυτοσχέδιο παραμύθι, βασισμένο σε οχτώ παιδικά σχέδια με ευέλικτο τέλος, ανάλογα με τη διάθεση κάθε υποψήφιου ακροατή!», που αναφέρεται στην πρώτη απόπειρα μιας ομάδας νηπίων να δώσουν λόγο στις ζωγραφιές τους και να συνθέσουν ένα συλλογικό κείμενο. Περιγραφή της δράσης: «Οι παιδικές ζωγραφιές μας διηγούνται: αυτοσχέδιο παραμύθι, βασισμένο σε οχτώ παιδικά σχέδια με ευέλικτο τέλος, ανάλογα με τη διάθεση κάθε υποψήφιου ακροατή!» Επιδιώξεις 1. Καλλιέργεια της σκέψης και της φαντασίας. 2. Παραγωγή προφορικού λόγου και εμπλουτισμός λεξιλογίου σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. 3. Αποκωδικοποίηση εικόνας. 4. Καλλιέργεια προαναγνωστικών δεξιοτήτων και εξοικείωση με τον επεξηγηματικό προφορικό λόγο. 5. Άσκηση στην αποτελεσματικότερη διατύπωση 6. Άσκηση στην εκφορά περιγραφικού λόγου. Ομάδα εργασίας Η παρούσα δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των νηπίων του 4ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης (ολοήμερο τμήμα), το σχολικό έτος , στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη φοίτηση μας στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθηνών. Η επιλογή των σχεδίων έγινε από την ερευνήτρια-νηπιαγωγό, ενώ τα νήπια (με την προτροπή της ερευνήτριας) κλίθηκαν να σχολιάσουν τα έργα τους και να δημιουργήσουν μια ιστορία. Η ερευνήτρια εκτελούσε το ρόλο του γραφέα και ξεκίνησε την δραστηριότητα με τη φράση «Μια φορά κι έναν καιρό». Κατά την περάτωση της εργασίας, τα νήπια κλίθηκαν να διαβάσουν την ιστορία που συνέθεσαν. 4 Οδηγός Νηπιαγωγού, 2006, σ ,

5 Διδακτική πορεία 1. τα παιδιά ζωγράφισαν αυθόρμητα, 2. η ερευνήτρια νηπιαγωγός επέλεξε ορισμένα από τα έργα τους για να χρησιμεύσουν ως υλικό αφόρμησης, 3. η νηπιαγωγός τοποθέτησε στη σειρά τα έργα τους και ακολούθησε συζήτηση πάνω σ` αυτά 4. ορίστηκε ο στόχος της δραστηριότητας, που ήταν να φτιάξουμε τη δική μας ιστορία, από το δικό μας ζωγραφικό υλικό 5. τα νήπια αποφάσισαν να βάλουν κάτω από κάθε εικόνα ένα κείμενο, 6. η νηπιαγωγός έγραψε το κείμενο, 7. τα παιδιά διάβασαν αυτό που συνέθεσαν. Τελικό προϊόν Μετά από πολλή συζήτηση, διάφορες γνώμες και πολλά γέλια, η ιστορία που δημιουργήθηκε έχει ως εξής: 1. Μια φορά κι ένα καιρό ήταν ο.ευγένιος. 2. Ο Ευγένιος έμενε σε ένα σπιτάκι με τρεις αδερφές: την Κούλα, την Τούλα και την Λούλα. 5

6 3. Αν και ζούσε σε ένα όμορφο σπιτάκι, που γύρω του φύτρωναν πολλά λουλούδια, ο Ευγένιος δεν ήταν χαρούμενος. Κι αυτό γιατί μάλωνε συχνά με τις αδερφές του. 4. Μάλωνε μαζί τους γιατί τον έλεγαν «μικρό» και του έπαιρναν τα παιχνίδια του. Ο Ευγένιος μάλωνε πιο πολύ με την αδερφή του την Κούλα, που ήταν πιο μεγάλη απ` όλους. Πήγαινε στην τρίτη Δημοτικού! 6

7 5. Ο Ευγένιος ήθελε να φύγει από το σπίτι! Πώς όμως; Με το αυτοκίνητο του μπαμπά; Όχι, είναι πολύ δύσκολο 6. Μήπως αν έπαιρνε τον χαρταετό του και με τη βοήθεια του αέρα ταξίδευε μακριά; Όχι, είναι πολύ επικίνδυνο! Μήπως αν ζητούσε από τα πουλάκια να τον πάρουν μαζί τους; Όχι, είναι πολύ μεγάλος για να ανέβει στην πλάτη ενός πουλιού 7

8 8. Τελικά το βρήκε! Ζήτησε από την καλή νεράιδα των παραμυθιών, όταν οι αδερφές του έλειπαν στο σχολείο και ο μπαμπάς και η μαμά στη δουλειά, να μαγέψει το σπίτι τους, κι αυτό έβγαλε καπνούς, σηκώθηκε ψηλά και πέταξε μαζί με τον Ευγένιο στον αέρα!.. Γενικές παρατηρήσεις Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, αν και πρωτόγνωρη για τα νήπια, αντιμετωπίστηκε ωστόσο με επιφύλαξη στην αρχή και ενθουσιασμό στη συνέχεια. Τα παιδιά αποδείχτηκαν πολύ ευρηματικά σε μεμονωμένες λέξεις και ομοιοκαταληξίες, αλλά χρειάζονταν τη συμβολή των νηπιαγωγών στη σύνδεση των φράσεων τους και στην εξεύρεση λέξεων που να εξασφαλίζουν τη ροή του λόγου, με αποτέλεσμα τη σύνδεση προφορικού και γραπτού λόγου. Η ερευνήτρια νηπιαγωγός επέλεξε ζωγραφικό υλικό που να προσφέρει συγκεκριμένα ερεθίσματα για συζήτηση και δημιουργία πλοκής, αποφεύγοντας τα τελείως αφηρημένα σχέδια. Τα νήπια ζήτησαν να διαβαστεί από τη νηπιαγωγό ξανά και ξανά η ιστορία τους και (καθώς τα σχέδια και τα κείμενα παρέμεναν εκτεθειμένα στον πίνακα της τάξης), προσπάθησαν να τα διαβάσουν μόνα τους το υπόλοιπο της ημέρας. Η σειρά των σχεδίων τροποποιήθηκε πολλές φορές, όπου τα νήπια δυσκολεύονταν να συνεχίσουν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ροή της ιστορίας. Το σημαντικό είναι ότι, υπογραμμίζοντας την επικοινωνιακή φύση της γραπτής γλώσσας και ενθαρρύνοντας την ενασχόληση με τη γραφή και την ανάγνωση μέσα από ζωγραφιές που έχουν νόημα για τα νήπια, κατάφεραν τα παιδιά να ταυτίσουν την ανάγνωση με την κατανόηση των γραπτών κειμένων, θεωρώντας τελικά τη χρήση του γραπτού λόγου μέσο ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Η παραπάνω δραστηριότητα χαρακτηρίστηκε από κοινού ως πολλή συναρπαστική και έδωσε τροφή για σκέψη, τροποποίηση και επανάληψη της σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Συμπεράσματα Η ανάγνωση και η γραφή εμφανίζονται σε περιβάλλοντα πλούσια σε ερεθίσματα γραπτού λόγου και υποστηρίζονται από ενήλικες που ενθαρρύνουν κάθε πειραματισμό και προσπάθεια του παιδιού να γράψει5. Ο δάσκαλος, ως γνώστης της φύσης και των λειτουργιών της γλώσσας, είναι επιφορτισμένος με το σημαντικό καθήκον να παρεμβαίνει αποτελεσματικά, να καθοδηγεί και να διορθώνει τους μικρούς μαθητές, υποστηρίζοντας την προσπάθεια τους προς την γλωσσική εξάσκηση. Η γλωσσική αγωγή μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο κοινωνικής ενδυνάμωσης των νηπίων, υποστηρίζοντας εξίσου όλα τα νήπια (με περισσότερο ή λιγότερο 5 Κανένα πρόγραμμα εισαγωγής των παιδιών στη γραπτή γλώσσα δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένο, αν τα παιδιά δεν εμπλέκονται ενεργά τα ίδια σε δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής. Η συγγραφή μιας ιστορίας βασισμένης στις παιδικές ζωγραφιές προάγει πρώτα απ` όλα την επικοινωνία μεταξύ των παιδιών. Μέσα από τέτοιου είδους δημιουργικές ομαδικές δραστηριότητες, τα παιδιά κατανοούν τη λειτουργία του προφορικού λόγου και αποκτούν τα κίνητρα που χρειάζονται αναφορικά με την εκμάθηση της γραπτής γλώσσας. Μοσχοβάκη Ε., (2005), Οι θεωρίες μάθησης και η επίδραση τους στην ανάπτυξη του γραμματισμού, Σάμος. 8

9 επεξεργασμένο γλωσσικό κώδικα), ευνοώντας την διεύρυνση των δυνατοτήτων όλων των παιδιών, για σχολική και κοινωνική πρόοδο και εξέλιξη. Προτάσεις Η παραπάνω δράση πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη νηπιαγωγό σε επιλεγμένο νηπιαγωγείο κι έτσι ακολουθήθηκε η ασφαλής μέθοδος της επιλογής από την ερευνήτρια των παιδικών σχεδίων, έτσι ώστε οι εικόνες να δίνουν τροφή για σκέψη στα παιδιά και να μην είναι τελείως αφηρημένες. Επειδή το αποτέλεσμα ήταν πολύ ενθαρρυντικό, θεωρούμε ότι η εργασία μπορεί να επεκταθεί και σε δυο μεταγενέστερα στάδια ως εξής: Η νηπιαγωγός να ζητήσει από τα παιδιά να επιλέξουν εκείνα, τα σχέδια με τα οποία πρόκειται να εργαστούν για την συγγραφή μιας ιστορίας. Να γίνουν αποδεκτά όλα τα παιδικά σχέδια, ακόμα και τα πιο αφηρημένα, ώστε να εξασκηθεί περισσότερο η φαντασία των νηπίων. Μοναδικός περιορισμός θεωρείται ο αριθμός των σχεδίων, αφού είναι δύσκολο και χρονοβόρο να δουλεύουμε με περισσότερα από δέκα σχέδια κάθε φορά. Να ζητήσουμε από τα νήπια να δουλέψουν πάνω σε μια οποιαδήποτε ζωγραφιά, ζητώντας τους να σκεφτούν τι μπορεί να έγινε πριν και τι μετά από το θέμα που απεικονίζεται. Να καταγράψουμε όλες τις πιθανές ιδέες και η ομάδα να αποφασίσει για την επικρατέστερη και πιο ταιριαστή εκδοχή. Βιβλιογραφία Αργυριάδης Γ., (1983), Μαθήματα Γλωσσολογίας και Αγωγής του Προφορικού Λόγου, ΥΠΕΠΘ, Φλώρινα. Bricka J., Μια έμφυτη γραμματική; Science Illustrated, ειδική έκδοση, σ. 5-13, Ιούλιος Γιαννικοπούλου Α., (1998), Από την προανάγνωση στην ανάγνωση, Καστανιώτης, Αθήνα. Γιαννικοπούλου Α., (2002), Η γραπτή γλώσσα στο νηπιαγωγείο, Καστανιώτης, Αθήνα Δαφέρμου Χ., Κουλούρη Π., Μπασαγιάννη Ε., (2006), Οδηγός Νηπιαγωγού, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα. Δενδρινού Β., (2001), Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, στο Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα, Χρηστίδης, Θεσσαλονίκη. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, (2003), Προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα. Κακανά Δ., Τσολάκη Κ., (1999), Η ανάπτυξη της γραφής στην προσχολική ηλικία, Καστανιώτης, Αθήνα. Κουτσουβάνου Ε., (2000), Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή, Οδυσσέας, Αθήνα. Lescroart M., Η περιπέτεια της πρώτης λέξης, Science Illustrated, ειδική έκδοση, σ , Ιούλιος Μοσχοβάκη Ε., (2005), Οι θεωρίες μάθησης και η επίδραση τους στην ανάπτυξη του γραμματισμού, σημειώσεις επιμορφωτικού σεμιναρίου, Σάμος. Ξενίδης Ι., (2007), Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο, στην ιστοσελίδα: ( ). Παπούλια-Τζελέπη Π., (2001), Ανάδυση του γραμματισμού, Καστανιώτης, Αθήνα. Χατζησαββίδης Σ., (2002), Δραστηριότητες Γλωσσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο, Gutenberg, Αθήνα. Χατζησαββίδης Σ., (2002), Η γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 9

10 Ξενόγλωσση βιβλιογραφία Anderson A., Teale A. & Estrada E., (1980), Low income children`s preschool literacy experiences: some naturalistic observations, The Quarterly Newsletter of the Laboratory of Comparative Human Cognition, vol. S, Galisson R., (1991), De la langue a la culture par les mots, CLE international, Paris. Whitehead M., (1996), The development of Language and Literacy, Hoder&Stoughton, London. Whitehead M., (1997), Language and Literacy in the early years, Paul Chapman Publishing Ltd, London. 10

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

[ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματ α για τις δραστηριότητες του. δημιουργικού προφορικού λόγου στα εγχειρίδια

[ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματ α για τις δραστηριότητες του. δημιουργικού προφορικού λόγου στα εγχειρίδια ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «Θ.ΚΑΣΤΑΝΟΣ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 2010 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΜ 4 ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ 5 ΤΟΚΑΤΛΗ ΕΥΝΙΚΗ ΑΜ 12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΜ 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδυόμενος γραμματισμός: Μια νέα προσέγγιση του γραπτού λόγου. Πετκοπούλου Ελπινίκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αναδυόμενος γραμματισμός: Μια νέα προσέγγιση του γραπτού λόγου. Πετκοπούλου Ελπινίκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αναδυόμενος γραμματισμός: Μια νέα προσέγγιση του γραπτού λόγου Πετκοπούλου Ελπινίκη Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Στην ανά χείρας μελέτη, γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση της νέας προσέγγισης του

Διαβάστε περισσότερα

«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013

«Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013 «Ήλιος Ηλιάτορας» Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας Αθήνα, 19-20 Οκτωβρίου 2013 Δήμητρα Βιδινιώτη 1, Ιωάννης Δεληγιάννης 2, Μαρία Ζερβού 3, Άγγελος Παπαβλασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ-

1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- 1. ΔΕΠΠΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑ- ΓΩΓΕΙΟ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες»

«Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Ο Σκουντούφλης και η Γραφούλα: Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» Στυλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο νηπιαγωγείο με βάση τις απόψεις και τις αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την έννοια και τη χρήση του Αλεξίου Βασιλική 1, Κυράνου Ελένη 2, Τζιώγα Αικατερίνη 3, Τσέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Αξιοποίηση της μουσικής για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών μέσω ΤΠΕ: Η έννοια της γωνίας» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπό την επίβλεψη του καθηγητή ΤΕΠΑΕ κ. Α. Μπακιρτζή ΘΕΜΑ «Βιωματική και γραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές. xcvbnmqwertyuiopaβsdfghjklzxcεr. στα πειραματικά σχολεία.

Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές. xcvbnmqwertyuiopaβsdfghjklzxcεr. στα πειραματικά σχολεία. qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmη qσwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγι mλιqπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλs dfghςjklzxcvλοπbnαmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmσγqwφertyuioσδφ pγρaηsόρωυdfghjργklαzxcvbnβφδ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αναστασία Δημητρίου anadim@otenet.gr Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στην πράξη:

Αξιολόγηση στην πράξη: Αξιολόγηση στην πράξη: Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης & Ατομικός Φάκελος νηπίου (Portfolio) Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος ης 47 Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ιανουάριος 2012 Οι σημειώσεις που κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «H ανάπτυξη της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας μέσα στις συμβατικές τάξεις» Ασπασία Χατζηδάκη 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Λαμπροπούλου Βενέττα, π.

Διαβάστε περισσότερα