Αξιοπιστία Σύνθετων Συστημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοπιστία Σύνθετων Συστημάτων"

Transcript

1 Αξιοπιστία Σύνθετων Συστημάτων Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Χειμερινό Διδάσκων: Καθηγητής Παντελής Ν. Μπότσαρης Εργαστήρια/Ασκήσεις: Δρ. Πέτρος Πιστοφίδης 1

2 Tεχνικές υπολογισμού αξιοπιστίας σύνθετων συστημάτων 1. Τεχνική Ανάλυσης Αξιοπιστίας με Απαρίθμηση Πρωτογενών Εξαρτημάτων (Generic Parts Count) 2. Μελέτη (Ανάλυση) Αστοχίας και των Επιπτώσεων της (Failure Mode Effects Analysis - FMEA) 3. Ανάλυση Δέντρων Βλαβών (Fault Tree Analysis) Είναι αξιοσημείωτο ότι και οι τρείς στηρίζονται στην υπόθεση ότι οι αξιοπιστία των επιμέρους συστημάτων ή και εξαρτημάτων είναι γνωστές ή μπορούν να αντληθούν από πηγές (βάσεις) δεδομένων αξιοπιστίας, ο εντοπισμός και η διαθεσιμότητα των οποίων αποτελούν και πρώτο μέλημα των ανθρώπων που ασχολούνται με την αξιοπιστία και την συντήρηση συστημάτων. 2

3 Δεδομένα Αξιοπιστίας Η ποσοτικοποίηση του κινδύνου, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας προϋποθέτει την ύπαρξη δεδομένων που αφορούν όχι μόνο μηχανικές αποτυχίες, αλλά και αποτυχίες που σχετίζονται με τις συνέπειες ενός απρόβλεπτου γεγονότος. Τα δεδομένα των μηχανικών αποτυχιών έχουν να κάνουν με πιθανότητες γεγονότων κορυφής (top event probability) για τα δέντρα αποτυχιών (όπως θα αναλυθεί σε επόμενη παράγραφο αυτού του κεφαλαίου), π.χ. εξαρτημάτων ενός συστήματος κλεισίματος χημικών αντιδραστήρων ή μιας μονάδας προστασίας φωτιάς. 3

4 Δεδομένα Αξιοπιστίας ένα Δεδομένο αξιοπιστίας ορίζεται ως ο ρυθμός βλαβών (αποτυχιών) ενός εξαρτήματος, μιας συσκευής ή ενός συστήματος. Δεδομένο αξιοπιστίας είναι επίσης και οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την βλάβη (αποτυχία), όπως η αιτία του συμβάντος, το είδος της βλάβης ό τρόπος και το κόστος επισκευής κλπ. 4

5 Δεδομένα Αξιοπιστίας Με τα δεδομένα αξιοπιστίας μπορούμε να: Αξιολογήσουμε την αξιοπιστία και την διαθεσιμότητα μιας μονάδας ή ενός συστήματος Δημιουργήσουμε ή/και να συμπληρώσουμε βιβλία (αρχεία) δεδομένων που περιέχουν ρυθμούς βλαβών, αιτίες και χρόνους συντήρησης για συστήματα υποσυστήματα και εξαρτήματα. Επισήμανση των προβλημάτων και ταυτοποίηση των αιτιών σε ποσοτική μορφή. Τροφοδοτήσουμε τα λειτουργικά δεδομένα αξιοπιστίας σε μια τράπεζα δεδομένων για μελλοντική χρήση και σύγκριση αξιοπιστίας με τη σχεδιαζόμενη ή με την προβλεπόμενη. Καθορίσουμε τα κριτήρια επιδόσεων αξιοπιστίας για μελλοντικές μονάδες ή εξαρτήματα 5

6 Επίπεδα Δεδομένων Αξιοπιστίας. Τα δεδομένα του πρώτου επιπέδου που προέρχονται από κρίσεις των ειδικών, σχολιάστηκαν από τον Eric Green στις αρχές του Αυτός βρήκε ότι τα χαρακτηριστικά αποτυχιών των βαλβίδων θα μπορούσαν να ληφθούν με μεγάλη ακρίβεια από μια ανάλυση των εξαρτημάτων των βαλβίδων και με μικρότερη ακρίβεια από μια μελέτη επαγγελματιών μηχανικών αξιοπιστίας. Το δεύτερο επίπεδο της συλλογής δεδομένων θα μπορούσε να ονομαστεί: «ρώτα τον άνθρωπο που έχει ένα τέτοιο εξάρτημα». Η συλλογή δεδομένων αυτού του είδους είναι δημοφιλής στους μηχανικούς, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι να παίρνουν πάνω από το 70% των πληροφοριών που χρειάζονται ρωτώντας ένα άτομο το οποίο νομίζουν ότι έχει την απάντηση. Τα δεδομένα αυτού του επιπέδου δεν περιέχουν πάντα ακριβείς περιγραφές, κατασκευαστική προέλευση και προδιαγραφές για κάθε εξάρτημα σε κάθε εργοστάσιο.. 6

7 Επίπεδα Δεδομένων Αξιοπιστίας. Σε αντίθεση τα δεδομένα του τρίτου επιπέδου (δεδομένα συμβάντων - event data) περιέχουν πληροφορίες που αφορούν τον χρήστη, όπως: 1. Αναγνώριση του εξαρτήματος (προέλευση) 2. Αναγνώριση της επισκευής και των χαρακτηριστικών. 3. Κατάσταση του εξαρτήματος πριν το γεγονός. 4. Περιγραφή του γεγονότος. και αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης του τμήματος συντήρησης και άλλων συναφών τμημάτων ενός εργοστασίου. 7

8 Συγκέντρωση Δεδομένων Αξιοπιστίας Α. Πηγές δεδομένων αξιοπιστίας. Δημοσιευμένα δεδομένα διαθέσιμα παγκοσμίως από έναν αριθμό πηγών. Αυτά μπορούν να διακριθούν σε δημοσιευμένα πρωτογενή που είναι τα δεδομένα που μπορεί κανείς να βρει στην βιβλιογραφία και αναφέρονται σε γενικές συνθήκες εφαρμογής και σε εφαρμοσμένα πρωτογενή, που είναι τα δεδομένα που αναφέρονται σε λιγότερο ή περισσότερο καθορισμένες συνθήκες λειτουργίας και εφαρμογής, και βρίσκονται και αυτά στην βιβλιογραφία. Ενδοεταιρικά δεδομένα συντήρησης in house data (τα οποία συλλέγονται από το τμήμα συντήρησης και από τα διάφορα τμήματα του εργοστασίου και αφορούν δεδομένα αξιοπιστίας εξαρτημάτων ή συσκευών του ίδιου εργοστασίου) και ειδικής ανάλυσης για αξιοπιστία (αυτά που αφορούν συγκεκριμένα εξαρτήματα και βλάβες), των εταιριών για δική τους χρήση. 8

9 Συγκέντρωση Δεδομένων Αξιοπιστίας Οποιαδήποτε και αν είναι η πηγή, τα δεδομένα για μηχανικά συστήματα και εξαρτήματα είναι μια περιοχή ιδιαίτερα δύσκολη και υπόκειται σε μεγάλη αβεβαιότητα Για να ληφθούν υψηλής ποιότητας δεδομένα αξιοπιστίας, χρειάζεται η συλλογή και η ανάλυση αποτυχίας για κάθε τύπο εξαρτήματος από έναν αντιπροσωπευτικό πληθυσμό που λειτουργεί κάτω από ιδανικές συνθήκες Οι αβεβαιότητες που προέρχονται από την ανάλυση των ιστορικών αρχείων σε τμήματα συντήρησης μπορεί να είναι σημαντικές. Συνήθως, οι πληροφορίες θα έχουν συλλεχθεί για να υποστηρίξουν τον προγραμματισμό της συντήρησης. Η έμφαση έτσι θα πέφτει στις ενέργειες για την αποκατάσταση των βλαβών και όχι στην αιτία και το αποτέλεσμα κάθε αποτυχίας. 9

10 Συγκέντρωση Δεδομένων Αξιοπιστίας Β. Μελλοντική συλλογή δεδομένων και επεξεργασία. Η μελλοντική συλλογή δεδομένων είναι ουσιώδης για τους μηχανικούς. Ο μηχανικός συντήρησης απαιτεί συστηματική ανατροφοδότηση αποτυχιών που συμβαίνουν στο εργοστάσιο για να προσδιορίσει αυτά τα εξαρτήματα που προκαλούν υπερβολικό χάσιμο χρόνου, προσπάθεια συντήρησης και κόστος υλικών. Επίσης, τα ποσοτικοποιημένα δεδομένα λειτουργικών αποτυχιών μπορούν να παρέχουν γρήγορο προσδιορισμό προβλημάτων κατά τη συντήρηση και μπορούν να βοηθούν το προσωπικό, ώστε να έρχεται σε επαφή με τους προμηθευτές για να αντιμετωπίζονται τα λειτουργικά προβλήματα του εργοστασίου. Ο μηχανικός αξιοπιστίας χρειάζεται μια πηγή που να παρέχει ακριβή δεδομένα για να επιτρέψει στον σχεδιασμό να εκτιμήσει και να βελτιώσει τα τυχόν προβληματικά σημεία για τα μελλοντικά εργοστάσια, με ένα μεγάλο αριθμό εμπιστοσύνης σ αυτή την εκτίμηση. 10

11 Δημιουργία Συστήματος Συλλογής Δεδομένων Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από το τμήμα συντήρησης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα συλλογής δεδομένων είναι τα εξής: 1. Προσδιορισμός των ομάδων αντικειμένων (αντικείμενα με ομοειδή χαρακτηριστικά) για τα οποία απαιτούνται δεδομένα αξιοπιστίας. 2. Ορισμός των φυσικών ορίων της κάθε ομάδας. 3. Σχηματοποίηση καταλόγων ετικετών για τους πληθυσμούς κάθε ομάδας. 4. Ορισμός μικρότερου μεγέθους δείγματος και των παραμέτρων αξιοπιστίας που αναζητούνται 5. Καταγραφή των εισερχόμενων στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό των εξερχόμενων παραμέτρων αξιοπιστίας. 11

12 Δημιουργία Συστήματος Συλλογής Δεδομένων 6. Καταγραφή των υποθέσεων που πρέπει να γίνουν για την ανάλυση των δεδομένων και των δοκιμών που προτείνονται για την επιβεβαίωση αυτών των υποθέσεων. 7. Ορισμός των όρων και ανάπτυξη της χρησιμοποιούμενης κωδικοποίησης στις φόρμες συλλογής των δεδομένων. 8. Ανάπτυξη πληροφοριακών διαγραμμάτων ροής με έμφαση στις διαδρομές από την εισαγωγή των βασικών δεδομένων στις εξερχόμενες παραμέτρους αξιοπιστίας. 9. Ανάπτυξη διαδικασιών για συλλογή και εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα. 10. Ενημέρωση και ένταξη όλων των εμπλεκόμενων στο πρόγραμμα. 11. Λειτουργία μιας άσκησης πιλότου για να εντοπιστεί οποιαδήποτε προβληματική περιοχή, διαφοροποίηση των διαδικασιών, εάν είναι απαραίτητο, και αρχή της συλλογής των δεδομένων. 12

13 Ταξινόμηση, Πηγές και Χρήσεις Δεδομένων Αξιοπιστίας. ΒΙΒΛΙΑ Green και Bourne: Στο βιβλίο αυτό συμπεριλαμβάνεται ένα παράρτημα το οποίο περιέχει έναν κατάλογο από ρυθμούς βλαβών ηλεκτρονικών και μηχανικών εξαρτημάτων. Smith: Είναι ένα βιβλίο αξιοπιστίας που περιέχει πίνακες με ρυθμούς βλαβών για μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων, ορισμένα από τα οποία είναι μηχανικά. 13

14 Ταξινόμηση, Πηγές και Χρήσεις Δεδομένων Αξιοπιστίας. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Non-Electronic Reliability Notebook που καλύπτει μηχανικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα σε στρατιωτικές και εμπορικές εφαρμογές. Δημοσιευμένο από το Κέντρο Ανάλυσης Αξιοπιστίας του Τμήματος Άμυνας των Η.Π.Α., καλύπτει ένα μεγάλο μέρος μηχανικών, ηλεκτρομηχανικών και υδραυλικών εξαρτημάτων. IEEE Standard 500 (1977) που περιέχει στοιχεία για μηχανικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό σε πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, Defense Standard 00-41, Part 3 (MilHdbk472, MOD (1983)) που περιέχει ρυθμούς βλαβών για μηχανικά και ηλεκτρομηχανικά εξαρτήματα. OREDA Handbook (1984) με λεπτομερείς πληροφορίες αξιοπιστίας και συντήρησης για μηχανικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα και συστήματα σε θαλάσσιες πλατφόρμες. Systems Reliability Service Data Bank (SYREL) που λειτουργεί στο National Centre of Systems Reliability (NCSR) των Η.Π.Α. είναι λεπτομερής πηγή δεδομένων αξιοπιστίας, για βιομηχανικές συσκευές. HARIS (Hazards and Reliability Information System, 1986), που αποτελείται από 4 βάσεις δεδομένων για αξιοπιστία, συντήρηση, εργασιακών κινδύνων και φόρμες καταγραφής δεδομένων, είναι ένα τέτοιο σύστημα. 14

15 Περιφερειακές Συγκολλήσεις Οξυγονοκολλήσεις (αυτόματες) Θερμοκολλήσεις Συγκολλήσεις χειρός Ρυθμοί βλαβών για διάφορα εξαρτήματα, συσκευές και συστήματα (βλάβες ανά 10 6 ώρες). Διακόπτες κυκλώματος Συμπυκνωτές, λέβητες Μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές Αντλίες, κυκλοφορητές Ηλεκτρονικές βαλβίδες Ημιαγωγοί, μικροηλεκτρονικά κυκλώματα Ηλεκτρονικά εξαρτήματα (αντιστάσεις κ.λπ.) Μηχανικά εξαρτήματα Ηλεκτρομηχανικά εξαρτήματα Ηλεκτρονικές βαλβίδες Πνευματικά & υδραυλικά εξαρτήματα Διανομείς, μετασχηματιστές Transistor s Τουρμπίν ες Μηχανικές συσκευές Πνευματικές συσκευές Μεγάλα ηλεκτρονικά συστήματα (χωρίς εφεδρείες) Μεγάλα ηλεκτρονικά συστήματα (με εφεδρείες) Αυτόματα συστήματα προστασίας (με εφεδρείες)

16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΕ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η απαρίθμηση πρωτογενών εξαρτημάτων (generic parts count) είναι η τεχνική πρόβλεψης αξιοπιστίας για σύνθετα συστήματα μηχανικών εξαρτημάτων και συσκευών διεργασιών, που χρησιμοποιείται πιο συχνά. Η τεχνική βασίζεται πάνω στην αρχή ότι η αξιοπιστία οποιουδήποτε συστήματος σε σειρά, εξαρτάται από τα εξαρτήματα που το αποτελούν και από την αξιοπιστία κάθε εξαρτήματος. Έτσι προϋπόθεση για την τεχνική αυτή είναι ότι το υπό εξέταση σύστημα είναι σε σειρά. Άλλη προϋπόθεση είναι ότι κάθε εξάρτημα έχει ένα σταθερό ρυθμό βλαβών, ο οποίος είναι ο ίδιος με αυτόν που έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν για παρόμοια εξαρτήματα σε παρόμοιες διεργασίες. Αυτοί οι ρυθμοί βλαβών μπορούν να αποκτηθούν από δημοσιευμένες βάσεις δεδομένων ή από στοιχεία που έχει καταγράψει η ίδια η επιχείρηση (in house records). Ο ρυθμός βλαβών του συστήματος είναι το άθροισμα των επιμέρους ρυθμών βλαβών κάθε εξαρτήματος. 16

17 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΕ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Εκτός από τους προαναφερθέντες καταλόγους υπάρχουν ορισμένες βάσεις δεδομένων αξιοπιστίας, η πρόσβαση στις οποίες γίνεται δυνατή επί πληρωμή ή ακόμη και με εγγραφή ως μέλος. Δύο από αυτές, πολύ σημαντικές είναι οι εξής: Systems Reliability Service (SRS) Είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εδώ και δεκαετίες βάση δεδομένων με διαθέσιμα πολύ πάνω από σετ δεδομένων. Hazard and Reliability Information Services (HARIS) Είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 1987 και παρέχει δεδομένα επί πληρωμή. Αποτελεί την συγχώνευση τριών βάσεων δεδομένων αξιοπιστίας, συντηρησιμότητας και ατυχημάτων. 17

18 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ H ανάλυση-μελέτη των τρόπων αστοχίας και των επιπτώσεων τους (Failure Mode Effects Analysis-FMEA) είναι ίσως η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη και πιο αποτελεσματική μέθοδος ανάλυσης σχεδιασμού αξιοπιστίας. Η αρχή της FMEA είναι να εξετάζει με πιο τρόπο αστοχεί, αποτυγχάνει (failure mode) κάθε εξάρτημα ενός συστήματος και να εξακριβώνει τις επιπτώσεις στην λειτουργία του συστήματος κάθε τρόπου αποτυχίας με την σειρά. Πρέπει να ετοιμαστούν, ένα διάγραμμα λειτουργίας του συστήματος (functional block diagram) και ένα διάγραμμα αξιοπιστίας (reliability block diagram), εάν δεν είναι ήδη διαθέσιμα, καθώς αυτά δημιουργούν τη βάση για την προετοιμασία της FMEA και για την κατανόηση της ολοκληρωμένης ανάλυσης. 18

19 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Μία ανάλυση FMEA μπορεί να πραγματοποιηθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως από την πλευρά της ασφάλειας, της επιτυχίας της αποστολής, της διαθεσιμότητας, του κόστους επισκευής, του τρόπου αποτυχίας ή της ανίχνευσης αποτελέσματος κλπ. Είναι απαραίτητο να αποφασιστεί και να δηλωθεί, η οπτική γωνία ή οι οπτικές γωνίες που λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση. Για παράδειγμα, μια FMEA που έχει σχέση με ασφάλεια μπορεί να δώσει μικρό αριθμό κρισιμότητας σε ένα στοιχείο του οποίου η αξιοπιστία επηρεάζει σοβαρά την διαθεσιμότητα, αλλά η οποία δεν είναι κρίσιμη ασφαλείας. 19

20 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Οι μέθοδοι FMEA μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ αποτελεσματικά για διάφορους σκοπούς, οι κυριότεροι των οποίων είναι: Προετοιμασία διαγνωστικών ρουτινών όπως διαγράμματα ροής (flowcharts) ή πίνακες εντοπισμού βλαβών (fault-finding). Η FMEA παρέχει μία καλή εικόνα των τρόπων αποτυχίας οι οποίοι παράγουν ειδικά αποτελέσματα ή συμπτώματα αποτυχίας, και επίσης των σχετικών πιθανοτήτων τους να συμβούν. Ανάπτυξη λογισμικού για αυτόματες δοκιμές και ενσωματωμένες δοκιμές. 20

21 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Προετοιμασία των απαιτήσεων προληπτικής συντήρησης. Τα αποτελέσματα και η πιθανότητα των αποτυχιών μπορεί να μελετηθεί σε σχέση με την ανάγκη για προγραμματισμένη επιθεώρηση, επισκευή ή αντικατάσταση. Για παράδειγμα, εάν ένας τρόπος αποτυχίας έχει μία ασήμαντη επίδραση στην ασφάλεια ή στην επιτυχία της λειτουργίας, το εξάρτημα θα μπορούσε να αντικατασταθεί μόνο στην αποτυχία, αντί να αντικαθίσταται σε προγραμματισμένα διαλείμματα. Σχεδιασμός της ενσωματωμένης δοκιμής (built-in test - BIT), των ενδείξεων αποτυχίας και του πλεονασμού. Η οπτική γωνία της ανίχνευσης αποτυχίας, συμπεριλαμβανομένου του ΒΙΤ, είναι σημαντική στην FMEA των συστημάτων τα οποία συμπεριλαμβάνουν αυτά τα χαρακτηριστικά. 21

22 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Διατήρηση σαν επισήμων αρχείων ασφάλειας και ανάλυσης αξιοπιστίας, για να χρησιμοποιηθούν σαν απόδειξη σε αναφορές πελατών ή σε αντιδικίες για την ασφάλεια των προϊόντων. Μελετηθεί η πιθανότητα αποτυχιών προκαλούμενων στην παραγωγή, π.χ. λανθασμένος προσανατολισμός διόδου. Μια τέτοια FMEA παραγωγής μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στον σχεδιασμό και στην ρύθμιση των δοκιμών για την 22 διευκόλυνση της παραγωγής.

23 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Η ανάλυση δέντρου βλαβών (Fault Tree Analysis, FTA) είναι μια μέθοδος αναγνώρισης όλων των πιθανών αιτίων ενός συγκεκριμένου τύπου βλάβης και παρέχει το υπόβαθρο για τον υπολογισμό της πιθανότητας εμφάνισης της βλάβης του τύπου αυτού. Είναι επίσης η καταλληλότερη μέθοδος για την ανάλυση των συστημάτων με μονάδες σε ετοιμότητα, αφού δύναται να αντιμετωπίσει συνδυασμένες βλάβες εξαρτημάτων. 23

24 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Ένα Δέντρο Βλαβών (Fault Tree) δείχνει, σε γραφική μορφή, την λογική σχέση ανάμεσα σε έναν συγκεκριμένο τύπο βλάβης (που ονομάζεται «γεγονός κορυφής») και των βασικών αιτιών που προκαλούν την βλάβη (που ονομάζονται «αρχικά γεγονότα»). Αυτό επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση των συνδετικών «ΚΑΙ» ή «Ή». Ειδικότερα το συνδετικό «ΚΑΙ» σημαίνει ότι όλα τα γεγονότα κάτω από αυτό πρέπει να συμβούν για να συμβεί το γεγονός πάνω από το «ΚΑΙ». Το συνδετικό «Η» σημαίνει ότι αρκεί να συμβεί μόνο του ένα γεγονός κάτω από αυτό για να πραγματοποιηθεί το γεγονός πάνω από το «Η». 24

25 Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση δένδρου βλαβών 25

26 Σχήμα 6.1 Σύστημα άντλησης που αποτελείται από δύο αντλίες σε παράλληλη διάταξη, στις οποίες παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια και είναι σε σειρά με ένα φίλτρο. Αντλία Α Φίλτρο Αντλία Β Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Πιθανότητα βλάβης φίλτρου F(1)=0,05 2. Πιθανότητα βλάβης στις σωληνώσεις F(2)=0,02 3. Πιθανότητα βλάβης στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας F(3)=0,10 4. Πιθανότητα βλάβης αντλίας Α F(4)=0,25 5. Πιθανότητα βλάβης αντλίας Β F(5)=0,25 26

27 Ολική Απώλεια Ροής Η 1 Αποτυχία 2 Αντλίας Η 3 Αποτυχία δύο Αντλιών Δέντρο Βλαβών Παραδείγματος 5.2

28 υπολογισμός της πιθανότητας να συμβεί το γεγονός κορυφής αρχίζει από την βάση του δέντρου βλαβών, δηλαδή από τα αρχικά γεγονότα. Έτσι, η πιθανότητα βλάβης στην αντλία Α και βλάβης στην αντλία Β δίνεται, για παράλληλη σύνδεση, από τον τύπο: F(Ι)=F(4) F(5) =0,25 0,25 =0,0625 Η πιθανότητα βλάβης αντλιών ή βλάβης στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας δίνεται, για σύνδεση σε σειρά, από τον τύπο: F(ΙΙ)=1-{[1-F(1)] [1-F(3)]} =1-[(1-0,0625) (1-0,10) =0,1563 Τέλος, η πιθανότητα βλάβης φίλτρου ή βλάβης αντλιών ή βλάβης στις σωληνώσεις, που είναι και η πιθανότητα ολικής απώλειας ροής στην έξοδο, δίνεται από τον τύπο: F(t)=1-[(1-0,05) (1-0,1563) (1-0,02)] =0,

29 Μεθοδολογία της FTA. H FTA περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: α) Ορισμός του συστήματος, δηλαδή των εξαρτημάτων που το αποτελούν, των λειτουργικών τους σχέσεων και των απαιτήσεων σε απόδοση αυτών. β) Ορισμός του γεγονότος κορυφής και των ορίων της ανάλυσης. 29

30 Μεθοδολογία της FTA. γ) Κατασκευή του δέντρου βλαβών, ανιχνεύοντας τα αίτια της βλάβης που αποδίδεται στο γεγονός κορυφής σε μία ή περισσότερες αιτίες σε προοδευτικά χαμηλότερα επίπεδα ανάλυσης, μέχρι το όριο που έχει προκαθοριστεί στο προηγούμενο βήμα. δ) Εκτίμηση της πιθανότητας να προκύψει κάθε ένα από τα αίτια βλάβης. ε) Αναγνώριση κάθε πιθανής βλάβης κοινής αιτίας (common cause failure). ζ) Υπολογισμός της πιθανότητας να συμβεί η βλάβη που αναφέρεται στο γεγονός κορυφής. 30

31 Οφέλη από την FTA. Η FTA ωφελεί στην σχεδίαση συστημάτων (κυρίως διεργασιών) για τους εξής λόγους: α) Καθοδηγεί τον αναλυτή να ανακαλύψει την βλάβη αφαιρετικά. β) Υποδεικνύει ποια μέρη του συστήματος είναι περισσότερο ευαίσθητα σε συγκεκριμένο είδος βλάβης. γ) Παρέχει ένα κατανοητό μέσο μεταφοράς πληροφοριών αξιοπιστίας στην διοίκηση. δ) Παρέχει ένα μέσο ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης αξιοπιστίας. 31

32 Οφέλη από την FTA. ε) Επιτρέπει στον αναλυτή να επικεντρώνει την προσοχή του σε μία βλάβη (ή αποτέλεσμα βλάβης) κάθε φορά. ζ) Προσδίδει στον αναλυτή μια καθαρή εικόνα των χαρακτηριστικών αξιοπιστίας του σχεδιασμού. η) Επιτρέπει στον αναλυτή να εντοπίσει πιθανά προβλήματα στην αξιοπιστία του συστήματος από το αρχικό ακόμη στάδιο της σχεδίασης. θ) Επιτρέπει την αξιολόγηση βλαβών εξαιτίας του ανθρώπινου παράγοντα (σφάλμα χειριστή) ή και άλλων παραγόντων. 32

Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας

Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 2006-07 Ασφαλή Συστήματα Μέθοδοι ελέγχου και εξακρίβωσης ορθής λειτουργίας Μ.Στεφανιδάκης Ενσωματωμένα Συστήματα: Απαιτήσεις Αξιοπιστία (reliability) Χρηστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

συστημάτων απλής μορφής

συστημάτων απλής μορφής Αξιοπιστία συστημάτων απλής μορφής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Χειμερινό 2016 2017 Διδάσκων: Καθηγητής Παντελής Ν Μπότσαρης Εργαστήρια/Ασκήσεις: Δρ Πέτρος Πιστοφίδης ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Χειμερινό Διδάσκων: Καθηγητής Παντελής Ν. Μπότσαρης Εργαστήρια/Ασκήσεις: Δρ.

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Χειμερινό Διδάσκων: Καθηγητής Παντελής Ν. Μπότσαρης Εργαστήρια/Ασκήσεις: Δρ. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Χειμερινό 2016 2017 Διδάσκων: Καθηγητής Παντελής Ν. Μπότσαρης Εργαστήρια/Ασκήσεις: Δρ. Πέτρος Πιστοφίδης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚτίµηση ΚΙνδύνου ΕΦαρµογή Της ΣΥστηµικής ΠΡοσέγγισης Στη ΔΙαχείριση ΚΙνδύνου ΠΟιότητας

ΕΚτίµηση ΚΙνδύνου ΕΦαρµογή Της ΣΥστηµικής ΠΡοσέγγισης Στη ΔΙαχείριση ΚΙνδύνου ΠΟιότητας ΕΚτίµηση ΚΙνδύνου ΕΦαρµογή Της ΣΥστηµικής ΠΡοσέγγισης Στη ΔΙαχείριση ΚΙνδύνου ΠΟιότητας Risk Assessment: A Systems Approach to Quality Risk Management ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΣΟΣ MSI Hellas Consulting Group Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος (hazard). Η εγγενής ιδιότητα μιας επικίνδυνης ουσίας ή φυσικής κατάστασης που ενδέχεται να βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον

Κίνδυνος (hazard). Η εγγενής ιδιότητα μιας επικίνδυνης ουσίας ή φυσικής κατάστασης που ενδέχεται να βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον Κίνδυνος (hazard). Η εγγενής ιδιότητα μιας επικίνδυνης ουσίας ή φυσικής κατάστασης που ενδέχεται να βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον Επικινδυνότητα (risk). Η πιθανότητα μιας συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Όνομα: Αξιοπιστία και συντήρηση τεχνικών συστημάτων Εξεταστική Ιανουαρίου 2017 Διδάσκων: Δρ. Π. Ν. Μπότσαρης

ΘΕΜΑΤΑ. Όνομα: Αξιοπιστία και συντήρηση τεχνικών συστημάτων Εξεταστική Ιανουαρίου 2017 Διδάσκων: Δρ. Π. Ν. Μπότσαρης Κτίριο I, Κτίρια ΠΡΟΚΑΤ, MeDiLab.pme.duth.gr Ktirio I, Ktiria PROKAT, Xanthi 0, Greece Στοιχεία Μαθήματος Αξιοπιστία και συντήρηση τεχνικών συστημάτων Εξεταστική Ιανουαρίου 201 Διδάσκων: Δρ. Π. Ν. Μπότσαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αξιοπιστία Λειτουργίας κατά την Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Προϊόντων ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ Μ Ε ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνος - Ρίσκο Επιχειρησιακό Όφελος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αρχές δεκαετίας του 90 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ: Πληθώρα τυποποιημένων διαδικασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντικατάσταση Μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων & Βιοµηχανικής Ασφάλειας Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-1 Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης Σύστημα Διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης : Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

6 ντήρηση καλούνται να παίξουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στο σημείο αυτό θεωρώ χρέος μου και ευχαρίστηση

6 ντήρηση καλούνται να παίξουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στο σημείο αυτό θεωρώ χρέος μου και ευχαρίστηση 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την παγκοσμιοποίηση διευρύνθηκαν θεαματικά οι αγορές και με την απομάκρυνση κάθε μορφής προστατευτισμού οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να λειτουργούν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (BATCH SYSTEMS) ΠΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (REAL TIME SYSTEMS) Γρ. Χονδροκούκης ΟΕ: Η είσοδος αποτελείται από ομοειδή στοιχεία τα οποία επεξεργάζονται Π.Χ: Ο υπολογιστής ελέγχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η καθιέρωση της διεργασίας επανεξέτασης του ετησίου προγράμματος έργων και αναθεώρησής του, εφόσον παρουσιαστούν αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Ένας ορισμός είναι ότι ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων μερών που συνεργάζονται για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικά Ατυχήµατα

Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Κωνσταντινίδου Αργυρή-Μυρτώ Επιβλέπων Ερευνητής: ρ. Ζ. Νιβολιανίτου Τριµελής Επιτροπή: Ν. Μαρκάτος Α. Λυγερός Χ. Κυρανούδης Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοµηχανικής ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ (Μ/Σ)... 2 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΚΝΩΤΩΝ... 4 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ PCB...

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Optimized Maintenance Strategies

Optimized Maintenance Strategies Optimized Maintenance Strategies Αξιόπιστη Λειτουργία Μηχανημάτων Η μέθοδος Condition Based Maintenance (CBM) αποτελεί το σύγχρονο δόγμα συντήρησης μηχανημάτων. Δύο γενεές μεταγενέστερη της μεθόδου PMS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 2 η : Εργαλεία και Τεχνικές

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 2 η : Εργαλεία και Τεχνικές Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΙΑΛΕΞΗ 2 η : Εργαλεία και Τεχνικές ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Τι είναι η Διοίκηση Ολικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η καθιέρωση της διεργασίας επανεξέτασης του ετησίου προγράμματος έργων και αναθεώρησής του, εφόσον παρουσιαστούν αλλαγές σε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου. Αυτοματισμός. Μια μικρή αναδρομή!! Από τον Ήρωνα. Στο σήμερα!!!!

Ευφυή Συστήματα Ελέγχου. Αυτοματισμός. Μια μικρή αναδρομή!! Από τον Ήρωνα. Στο σήμερα!!!! Αυτοματισμός Μια μικρή αναδρομή!! Από τον Ήρωνα Στο σήμερα!!!! 1 Μηχανολογικοί Αυτοματισμοί Ι Αυτοματισμός με άξονα και έκκεντρα Έκκεντρα 2 Ηλεκτρομηχανολογικοί Προγραμματιζόμενος μηχανικός Ελεγκτής Αυτοματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης

ΙV. Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης Η Σημασία της Πρόβλεψης της Ζήτησης 150 Η πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική: Είναι απαραίτητη για τον προγραμματισμό του ανάλογου ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε η επιχείρηση να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία Δριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονομίας Συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ SERVICE ΤΗΣ HACH Αυξήστε τη σιγουριά, χωρίς έγνοια, γνωρίζοντας ότι έχετε αφήσει τη και τις του εξοπλισμού σας στα χέρια των ειδικών. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2016 Β Εξαμήνου

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2016 Β Εξαμήνου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2016 Β Εξαμήνου Κέντρο Τεχνικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2016 Β Εξαμήνου Το όνομα ΜΥΛΩΝΑΣ εδώ και 39 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς στα συστήματα diesel. To Κέντρο Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική. Ενότητα # 10: Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική. Ενότητα # 10: Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ελεγκτική Ενότητα # 10: Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων Νικόλαος Συκιανάκης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ COBAS 8221 OMNI S 5 Αναλυτής αερίων αίματος COBAS 8221(OMNIS5). Η συντήρηση θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Compressed Air Specialists. Engineering - Audits. Energy Efficiency

Compressed Air Specialists. Engineering - Audits. Energy Efficiency Compressed Air Specialists Engineering - Audits Energy Efficiency Green Air Energy - www.greenairenergy.eu - Μελέτες Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα, Εξοικονόμηση Ενέργειας Κάλβου 45 Τ.Κ. 187 58 Κερατσίνι,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Γιάννης Γαροφαλάκης Καθηγητής Ορισμός πληροφοριακού συστήματος Ένα πληροφοριακό σύστημα είναι «οποιαδήποτε συλλογή τμημάτων υλικού ή λογισμικού»

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 12 η - ΜΕΡΟΣ Α ΑΡΧΕΣ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 6 : Τύποι και διαχέιριση αποφάσεων Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 12 η - ΜΕΡΟΣ Γ ΑΡΧΕΣ HACCP Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκμάθηση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2016 A Εξαμήνου

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2016 A Εξαμήνου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2016 A Εξαμήνου Κέντρο Τεχνικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2016 A Εξαμήνου Το όνομα ΜΥΛΩΝΑΣ εδώ και 38 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς στα συστήματα diesel. To Κέντρο Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος 15 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα....19 Κεφάλαιο 1 ο : Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα... 21 1.2 Αλληλεπίδραση Συστημάτων... 22 1.3 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σταθεροποιητές Τάσης

Σταθεροποιητές Τάσης Σταθεροποιητές Τάσης Ministab και Sterostab Ηλεκτρικό δίκτυο ποιότητα Τα προβλήματα στις γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι ατμοσφαιρικές εκκενώσεις, οι συνεχείς μεταβολές του φορτίου κάνουν αδύνατη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Επισκευής κινητήρων. Επισκευής αντλιών πετρελαίου. Επισκευής turbo. Το τμήμα δοκιμής κινητήρων. Επισκευής συστημάτων μετάδοσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Επισκευής κινητήρων. Επισκευής αντλιών πετρελαίου. Επισκευής turbo. Το τμήμα δοκιμής κινητήρων. Επισκευής συστημάτων μετάδοσης Οι εγκαταστάσεις και ο άρτιος εξοπλισμός των συνεργείων, μας δίνουν την δυνατότητα να αναλάβουμε και να φέρουμε εις πέρας τις πλέον μεγάλες και σύνθετες επισκευές που μπορεί να μας ανατεθούν, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 1: Εισαγωγή. Γαροφαλάκης Ιωάννης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής

Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 1: Εισαγωγή. Γαροφαλάκης Ιωάννης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής Τεχνικές Εκτίμησης Υπολογιστικών Συστημάτων Ενότητα 1: Εισαγωγή Γαροφαλάκης Ιωάννης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ & Πληροφορικής Περιεχόμενα ενότητας Ορισμός πληροφοριακού συστήματος Κύρια κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής. Διάλεξη 7 η : Ανάθεση σε Ανθρώπινο Δυναµικό

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής. Διάλεξη 7 η : Ανάθεση σε Ανθρώπινο Δυναµικό Διοίκηση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 7 η : Ανάθεση σε Ανθρώπινο Δυναµικό Μήνας και Ανθρωποµήνας Υπάρχουν tasks στα οποία δεν μπορούμε να μειώσουμε τη διάρκεια αν προσθέσουμε πολλά άτομα σε αυτό. Για παράδειγμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης

Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης Επεξεργασία πραγµατικού χρόνου Κατάτµηση της µνήµης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.ΒΑΪΡΗΣ 16 Σχεδιασµός του Λογισµικού ιεργασιών ανάπτυξη του λογισµικού λειτουργικός σχεδιασµός κωδικοποίηση δοκιµές συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Η Δραστηριότητα του Ελέγχου

Η Δραστηριότητα του Ελέγχου Η Δραστηριότητα του Ελέγχου 1 Η αναγκαιότητα του Ελέγχου Η δραστηριότητα του ελέγχου εξασφαλίζει την αποδοτική εκπλήρωση τω στόχων της επιχείρησης H Δραστηριότητα είναι αναγκαία γιατί: Δεν μπορούν να εκπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS»

Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS» Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS» Το Σύστημα Praxis της OPTIONSNET, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό για την διαχείριση ιατρό-τεχνολογικού εξοπλισμού. Το σύστημα αφορά στην καταγραφή, κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς Πρόλογος Ο μηχανικός πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα της δουλειάς του εάν επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά της χώρας του και γενικότερα της Ευρώπης. Μία σημαντική αναλογία σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διαδικασία Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Διαδικασίες Ανάπτυξης & Οργανισμοί Μία διαδικασία, στη γενική

Διαβάστε περισσότερα

Action A1: Preliminary activities for the development of the innovative carbon footprint software tool

Action A1: Preliminary activities for the development of the innovative carbon footprint software tool An initiative of the Food Sector for the protection of the environment LIFE+ FOODPRINT LIFE13 ENV/GR/000958 Action A1: Preliminary activities for the development of the innovative carbon footprint software

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Ανάλυση παραγόντων λειτουργίας ενός εργοταξίου. Μεθοδολογία μέτρησης και αποτίμησης λειτουργιών. Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών

Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών Τεχνο-οικονοµικά Συστήµατα ιοίκηση Παραγωγής & Συστηµάτων Υπηρεσιών 7. Συντήρηση και Ποιοτικός Έλεγχος Αστοχίες Αξιοπιστία Ποιοτικός έλεγχος Εισηγητής: Θοδωρής Βουτσινάς ρ Μηχ/γος Μηχ/κός Αστοχίες Α. Πρώιµες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων. Διάλεξη 7η: Διασφάλιση Ποιότητας ΠΣ

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων. Διάλεξη 7η: Διασφάλιση Ποιότητας ΠΣ Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Διάλεξη 7η: Διασφάλιση Ποιότητας ΠΣ Ας αρχίσουµε µε ένα Παράδειγµα The image cannt be displayed. Yur cmputer may nt have enugh memry t pen the image, r the image may have

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ. Ο προγραµµατισµός αρχίζει µε τον ορισµό των στόχων και της χρησιµότητάς του

ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ. Ο προγραµµατισµός αρχίζει µε τον ορισµό των στόχων και της χρησιµότητάς του ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προγραµµατισµός, επίβλεψη και έλεγχος της δηµιουργίας ή σηµαντικής τροποποίησης ενός κτιρίου, µιας παραγωγικής µονάδας ή µιας µεγάλης εγκατάστασης Ο προγραµµατισµός αρχίζει µε τον ορισµό

Διαβάστε περισσότερα