Ππρογράμματος. . Ενδεικτικό χειροκίνητου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππρογράμματος. . Ενδεικτικό χειροκίνητου"

Transcript

1 ESC Ακολουθήστε μας... Olympia Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (>3 χρόνια). 3 τρόποι λειτουργίας: χειροκίνητος, ημερήσιος, εβδομαδιαίος. Εύκολος χειρισμός με 8 πλήκτρα. Εύκολη εισαγωγή προγραμμάτων. Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων με φωτισμό. Ρολόι, ημερολόγιο. Κλείδωμα πληκτρολογίου. Επιλογή πάνω και κάτω ορίων χειροκίνητης επιλογής θερμοκρασίας. Εντολή Boiler (BS-813) με επιλεγόμενο χρόνο. Λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics, η οποία υποστηρίζει το ``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Το πλήκτρο έχει την μορφή στα BS-812, BS Σελίδα 1 από 12 ENTER Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ 1. Ενεργοποίηση θερμοστάτη 2. Απενεργοποίηση θερμοστάτη 3. Αύξηση τιμών 4. Μείωση τιμών 5. Ενδεικτικό παραμονής ή όχι στο χώρο 6. Θερμοστάτης ενεργός 7. Θερμοστάτης ανενεργός 8. Ενδεικτικό κατάστασης μπαταρίας 9.Ενδεικτικό ανόδου ή καθόδου θερμοκρασί α ς = Όταν η επιλογή είναι μικρότερη από την PPI πραγματική θερμοκρασία. = Όταν η επιλογή + το διαφορικό είναι μεγαλύ- ΠΠΠτερα από την πραγματική θερμοκρασία. = Όταν η θερμοκρασία βρίσκεται στην ΠΠΠΠ περιοχή μεταξύ επιλογής και επιλογής+ διαφορικό Ένδειξη ώρας και μηνυμάτων. Ένδειξη θερμοκρασίας και Πμηνυμάτων. Ενδείξεις μονάδας θερμοκρασίας. Ένδειξη ενεργής εξόδου καυστήρα. Επιλογή ή όχι προγράμματος Υπαραμονής στο χώρο. Ακύρωση/έξοδος από επιλογή. Ε νεργοποίηση / απενεργοποίηση ΙBoiler (ισχύει μόνον για το BS-813).Μετακίνηση στο επόμενο μέγεθος ή Τεπιλογή.Επιλογή κανονικού ή βραδυνού Ιπρογράμματος. Μετακίνηση στο προηγούμενο Πμέγεθος ή επιλογή. Επιλογή και επιβεβαίωση ρυθμίσεων Πεγκατάστασης. Ενδεικτικό ημερήσιου προγράμματος. Ενδεικτικό εβδομαδιαίου Ππρογράμματος. Ενδεικτικό χειροκίνητου Ππρογράμματος. Ένδειξη ημέρας της εβδομάδας. Ενδεικτικό νυχτερινού προγράμματος. Ενδεικτικό ενεργοποίησης καυστήρα. Ενδεικτικό ενεργοποίησης Boiler. Ενδεικτικό κανονικού προγράμματος

2 ΓΕΝΙΚΑ Όταν αφαιρεθεί η πλαστική διαχωριστική ταινία που βρίσκεται μεταξύ των 2 μπαταριών η συσκευή τίθεται σε λειτουργία απεικονίζοντας όλα τα σύμβολα της οθόνης για 1", αμέσως μετά δείχνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στην έκδοση του προγράμματος και τέλος εμφανίζει την τελική οθόνη. Στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία. Το ρολόι έχει την ώρα 00:00, η ημερομηνία είναι η 1η Ιανουαρίου (Παρασκευή) του 2016 και ο θερμοστάτης είναι ανενεργός (κατάσταση OFF). Σε αυτή την κατάσταση οι μόνες δυνατότητες επιλογής είναι η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Boiler (μόνο στο BS-813) και η εισαγωγή στο μενού ρυθμίσεων. Αν πιεσθεί στιγμιαία το πλήκτρο ΟΝ, ο φωτισμός της οθόνης θα ενεργοποιηθεί για 2" και θα εμφανιστούν τα σύμβολα, και ΜΑΝ που είναι οι εργοστασιακές προεπιλογές. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση OFF). Για την εισαγωγή στις παραμέτρους του θ ε ρ μ ο σ τ ά τ η π ρ έ π ε ι ν α π ι ε σ θ ε ί παρατεταμένα το πλήκτρο ENTER για 3". Η οθόνη θα φωτιστεί και θα παραμείνει φωτισμένη σε όλη τη διάρκεια των ρυθμίσεων. Να τονιστεί ότι μπορεί να ρ υ θ μ ι σ τ ε ί μ ό ν ο ν ό π ο ι α έ ν δ ε ι ξ η αναβοσβήνει. Η περιήγηση στις επιλογές γίνεται με τα πλήκτρα και,ενώ οι αλλαγές τιμών με τα πλήκτρα και. Με το πλήκτρο ENTER επιλέγεται η τιμή που πρόκειται να μεταβληθεί και με το πλήκτρο ESC η συσκευή επιστρέφει στην αμέσως προηγούμενη κατάσταση. Αν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο για 2 λεπτά, η συσκευή επιστρέφει στην κανονική λειτουργία αποθηκεύοντας τις αλλαγές. 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ Ή ΝΥΧΤΕΡΙ- ΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση ΟΝ και σε σε χειροκίνητη λειτουργία). Αν πιεστεί το πλήκτρο παρατεταμένα για 3" η ένδειξη απενεργοποιείται και εμφανίζεται το σύμβολο, ένδειξη ότι έχει επιλεγεί το νυχτερινό πρόγραμμα λειτουργίας. Η επιλογή αυτή αντικαθιστά προσωρινά την χειροκίνητη επιλογή Σελίδα 2 από 12 θερμοκρασίας με αυτήν του νυχτερινού προγράμματος για όσο αυτό είναι ενεργοποιημένο. Αν πιεστεί κάποιο από τα πλήκτρα ή, η οθόνη θα δείξει την επιλεγμένη θερμοκρασία του νυχτερινού προγράμματος (μπορεί να μεταβληθεί μόνον μέσα από την αντίστοιχη επιλογή (night) του ΜΕΝU). Η εργοστασιακή προεπιλογή αυτής της θερμοκρασίας είναι η 18.0ºC. Για να απενεργοποιηθεί το νυχτερινό πρόγραμμα πρέπει να πιεστεί εκ νέου, το πλήκτρο για 3", οπότε το σύμβολο θα αντικατασταθεί από το σύμβολο. 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ENEΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Boiler (ισχύει μόνο για το BS-813). H δυνατότητα αυτή μπορεί να εκτελεστεί αν πιεστεί στιγμιαία το πλήκτρο, οπότε ο φωτισμός της οθόνης θα ενεργοποιηθεί για 2" και το σύμβολο, θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, ενώ το αντίστοιχο εσωτερικό ρελέ θα στείλει την εντολή στον καυστήρα. Η εντολή θα μείνει ενεργή για όσο χρόνο έχει προεπιλεγεί μέσα από την αντίστοιχη επιλογή του ΜΕΝU με την ένδειξη (Boiler time), ή μέχρι να ξαναπιεστεί το πλήκτρο. Αν η προεπιλογή του χρόνου Boiler έχει τιμή 00, η απενεργοποίηση της εντολής γίνεται μόνο με το πλήκτρο. Η εντολή Boiler είναι ανεξάρτητη από τις άλλες λειτουργίες της συσκευής και μπορεί να δοθεί και με τον θερμοστάτη ανενεργό (κατάσταση OFF). H εργοστασιακή προεπιλογή του χρόνου Boiler είναι 00 λεπτά. 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση ΟΝ). Σε κανονική λειτουργία το σύμβολο, συμβολίζει την παρουσία ατόμων στο χώρο και όλα τα προγράμματα, όποια και αν έχουν επιλεγεί, εκτελούνται κανονικά. Για περιορισμένης διάρκειας απουσία από το χώρο (από λίγες ώρες έως λίγες ημέρες) υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης του προγράμματος απουσίας. Αν το πλήκτρο ESC πιεστεί παρατεταμένα για 3", ο φωτισμός της οθόνης ενεργοποιείται για 2" και το σύμβολο, μετατρέπεται σε. Η εντολή επικαλύπτει οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. Η προεπιλεγμένη τιμή τη ς θερμοκρασίας εμφανίζεται στην οθόνη αν

3 πιεστεί οποιοδήποτε από τα πλήκτρα ΠΠα ή, χωρίς δυνατότητα αλλαγής. Η μεταβολή της τιμής αυτής μπορεί να γίνει μόνο με την επιλογή, (Absent time) του. Η εργοστασιακή τιμή προεπιλογής της θερμοκρασίας είναι 16.0 ºC και μπορεί να ρυθμιστεί από 6.0 έως 30.0 ºC. Για να απενεργοποιηθεί η εντολή απουσίας πρέπει να πιεστεί εκ νέου το πλήκτρο ESC για 3", οπότε ο θερμοστάτης θα επανέλθει στην εκτέλεση του προγράμματος που ήταν σε εξέλιξη πριν από την εντολή απουσίας. 5. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ (σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας). Αν πιεστούν ταυτόχρονα τα πλήκτρα ENTER και (πρώτα το πλήκτρο ENTER και μετά το ΠΠΙ) για 3", η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα PPPIκαι το πληκτρολόγιο κλειδώνει. Όποιο πλήκτρο και αν πιεστεί μετά από αυτό, εμφανίζει στην οθόνη το ίδιο μήνυμα. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες της συσκευής εκτελούνται κανονικά. Για το ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου ακολουθήστε την ίδια διαδικασία, οπότε η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα. 6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση OFF). Για την εισαγωγή στις ρυθμίσεις της ώραςη μ ε ρ ο μ η ν ί α ς π ρ έ π ε ι ν α π ι ε σ τ ε ί παρατεταμένα το πλήκτρο ENTER για 3" όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 1. Ο φωτισμός της οθόνης θα ενεργοποιηθεί και στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί αναβοσβήνοντας το μήνυμα (Set Time). Αμέσως μετά πιέζουμε στιγμιαία το πλήκτρο ENTER και οι ενδείξεις των ωρών θα αναβοσβήνουν. Με τα πλήκτρα και Δίνουμε την επιθυμητή τιμή. Πιέζοντας στιγμιαία το πλήκτρο αρχίζουν να αναβοσβήνουν οι ενδείξεις των λεπτών και με τα πλήκτρα και δίνουμε την επιθυμητή τιμή. Πιέζοντας εκ νέου το πλήκτρο μπορούμε να ρυθμίσουμε κατά σειρά το έτος, τον μήνα και την ημέρα. Ταυτόχρονα, στο επάνω μέρος της οθόνης, εναλλάσονται οι ονομασίες των ημερών, ανάλογα με την επιλογή έτους, μήνα και ημέρας. Σε κανονική λειτουργία το ρολόι προσαρμόζεται στις αλλαγές των δίσεκτων ετών και της θερινής-χειμερινής ώρας. Σελίδα 3 από ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση OFF). Αν αμέσως μετά την εισαγωγή στις παραμέτρους του πιεστεί το πλήκτρο θα εμφανιστεί αναβοσβήνοντας το μήνυμα (Day) στο κάτω μέρος της οθόνης και η λέξη DAY πάνω δεξιά. Με την πίεση του πλήκτρου ENTER Το μήνυμα (Program 1) εμφανίζεται στη θέση του μηνύματος. Στο κέντρο της οθόνης, εφόσον γίνεται ο προγραμματισμός για πρώτη φορά, εμφανίζεται το μήνυμα. Με την πίεση του πλήκτρου ENTER οι ενδείξεις των ωρών αναβοσβήνουν και μπορούμε να δώσουμε την επιθυμητή τιμή με τα πλήκτρα και. Πιέζοντας το πλήκτρο μπορούμε να ρυθμίσουμε τα λεπτά και αμέσως μετά την επιθυμητή θερμοκρασία. Με το πλήκτρο ESC, μπορούμε να επιστρέψουμε στην αρχική θέση με το να αναβοσβήνει. Με αλεπάλληλες πιέσεις του πλήκτρου μπορούμε να επιλέξουμε τα υπόλοιπα προγράμματα του 24ώρου (10 συνολικά) και να ορίσουμε τους επιθυμητούς χρόνους και θερμοκρασίες, όπως περιγράφηκε πιο πάνω σ αυτή την παράγραφο. Ας σημειωθεί ότι για κάθε πρόγραμμα ορίζουμε μόνο την αρχική ώρα, αφού η ώρα λήξης αυτού του προγράμματος είναι η αρχή του επόμενου. Έτσι αν θέλουμε, για παράδειγμα, θερμοκρασία 23.0 ºC από τις 14:00 έως τις 18:00 στο πρόγραμμα 1, θα ορίσουμε σαν ώρα έναρξης την 14:00 στους 23.0 ºC και ώρα έναρξης του 2ου προγράμματος την 18:00 στην επιθυμητή θερμοκρασία. Σαν βοήθημα, αφού το 24ωρο αρχίζει με την ώρα 00:00 και λήγει την 23:59', μπορεί να γίνει ένα προσχέδιο των επιθυμητών περιόδων και θερμοκρασιών, ώστε να μπορούν να οριστούν εύκολα οι ώρες προγραμματισμού. Η ώρα έναρξης του επόμενου προγράμματος πρέπει πάντα να είναι μεγαλύτερη από την ώρα έναρξης του προηγούμενου. Αν δεν πρόκειται να κάνουμε άλλες αλλαγές, η πίεση του πλήκτρου ESC, όταν στο κάτω μέρος της οθόνης αναβοσβήνει κάποια ένδειξη προγράμματος (π.χ. ), ολοκληρώνει τη διαδικασία αποθηκεύοντας

4 τις αλλαγές στη μνήμη της συσκευής, ενώ στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται το μήνυμα. Όσα από τα 10 προγράμματα δεν έχουν ρυθμιστεί, απλώς δεν λαμβάνονται υπ όψιν. 8. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΒΔΟΜΑ- ΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση OFF). Αν αμέσως μετά την εισαγωγή στις παραμέτρους του πιεστεί το πλήκτρο 2 φορές, θα εμφανιστεί αναβοσβήνοντας το μήνυμα, (7days) στο κάτω μέρος της οθόνης και η λέξη WEEK στο δεξιό-επάνω μέρος της. Επάνω-αριστερά υπάρχει το μήνυμα ΜΟ (Monday) που προσδιορίζει την ημέρα για την οποία ισχύει ο προγραμματισμός που θα ακολουθήσει. Πιέζοντας πάλι το πλήκτρο ENTER η οθόνη εμφανίζει την ένδειξηπππ αναβοσβήνοντας στο κάτω μέρος της οθόνης και ορίζει το 1ο πρόγραμμα της Δευτέρας,του εβδομαδιαίου προγράμματος. Η υπόλοιπη διαδικασία είναι όμοια με αυτή που περιγράφηκε στην παράγραφο 7 (επιλογές ημερήσιου προγράμματος). Ολοκληρώνοντας τον προγραμματισμό της 1ης ημέρας αν πιεστεί το πλήκτρο ESC,ενώ στο κάτω μέρος αναβοσβήνει η ένδειξη αριθμού προγράμματος (π.χ. ) θα εμφανιστεί το μήνυμα αναβοσβήνοντας. Με το πλήκτρο μπορούμε να επιλέξουμε την ημέρα της οποίας τα προγράμματα θέλουμε να μεταβάλλουμε, όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Αν δεν πρόκειται να κάνουμε άλλες αλλαγές η επόμενη πίεση του πλήκτρου ESC ολοκληρώνει την διαδικασία αποθηκεύοντας τις αλλαγές στην μνήμη της συσκευής, ενώ στο κέντρο της οθόνης υπάρχει το μήνημα. Να τονιστεί ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί έστω και ένα πρόγραμμα για κάθε ημέρα, διαφορετικά θα ισχύει η εργοστασιακή προεπιλογή θερμοκρασίας για όλο το 24ωρο, που είναι 23.0 ºC. 9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΟΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑΣ (ο θερμοστάτης σε κατάσταση OFF). Με τις ανάλογες πιέσεις του πλήκτρου μετά την εισαγωγή στις παραμέτρους του, η οθόνη εμφανίζει στο κάτω μέρος Σελίδα 4 από 12 της το μήνυμα (High Temperature Limit) και αρχική τιμή τους 30.0 ºC. Πιέζοντας το πλήκτρο ENTER μπορούμε να εισάγουμε την επιθυμητή θερμοκρασία, που μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ της τιμής του κάτω ορίου και των 30.0 ºC. Πιέζοντας το πλήκτρο ESC και αμέσως μετά το πλήκτρο, στο κάτω μέρος εμφανίζεται το μήνυμα (Low Temperature Limit) και η αρχική τιμή των 6.0 ºC. Με το πλήκτρο ENTER μπορούμε να ρυθμίσουμε την τιμή μεταξύ των 6.0 ºC και της τιμής του πάνω ορίου. Τα δύο όρια, λοιπόν, ορίζουν μία περιοχή μέσα στην οποία, μόνο, μπορεί να γίνει η επιλογή θερμοκρασίας από τον χρήστη. Η επιλογή των ορίων επιδρά στην χειροκίνητη ρύθμιση της θερμοκρασίας ανεξάρτητα του τρόπου λειτουργίας της συσκευής (χειροκίνητος, ημερήσιος, εβδομαδιαίος) καί δεν έχει καμία επίδραση στα προγράματα ημερήσιας και εβδομαδιαίας λειτουργίας. 10.ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ (θερμοστάτης σε κατάσταση OFF). Όλες οι επιλογές παραμέτρων που ακολουθούν προϋποθέτουν την εισαγωγή σ αυτές μέσω της διαδικασίας που περιγράφηκε στα προηγούμενα κεφάλαια και την επιλογή της επιθυμητής παραμέτρου με το πλήκτρο.τα μηνύματα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης ως εξής: A. (Mode) ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Μπορεί να επιλεγεί ένας από τους τρεις τρόπους λειτουργίας: (User) χειροκίνητη λειτουργία (το σύμβολο ΜΑΝ. εμφανίζεται στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης). (Day) ημερήσια λειτουργία (το σύμβο- λο DAY εμφανίζεται στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης. (7 Days) εβδομαδιαίο πρόγραμμα (το σύμβολο WΕΕK εμφανίζεται στο πάνωδεξιά μέρος της οθόνης). Η εργοστασιακή τιμή είναι. Β. (Unit) ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Οι επιλογές ειναι οι: ή (Degree Celcius ή Degree Fahrenheit) και αφορούν την απεικόνιση της θερμοκρασίας σε ºC ή ºF. Oι τιμές ένδειξης αλλάζουν αναλόγως σε όλες τις θέσεις επιλογών. Ταυτόχρονα στο

5 κέντρο και δεξιά της οθόνης εμφανίζονται τα σύμβολα ºC ή ºF ανάλογα με την επιλογή. Γ. (Back Light) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ. Η επιλογή αυτή μπορεί να απενεργοποιήσει μόνιμα τον φωτισμό της οθόνης, ώστε να μην καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.αν επιλεγεί (ΟΝ) ο φωτισμός θα ενεργοποιείται σε κάθε πίεση πλήκτρου, ενώ αν επιλέξουμε ο φωτισμός θα είναι μόνιμα ανενεργός. Η εργοστασιακή τιμή είναι. Δ. (LED) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ. Η επιλογή αυτή μπορεί να απενεργοποιήσει μόνιμα το ενδεικτικό εξόδου καυστήρα, ώστε να μην καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας. Αν επιλεγεί ΠΠ (ON), το ενδεικτικό, όταν η έξοδος προς τον καυστήρα είναι ενεργή, δίνει μία σύντομη αναλαμπή κάθε δευτερόλεπτο, ώστε ο χρήστης να έχει εικόνα της κατάστασης του θερμοστάτη από απόσταση. Με επιλογή (OFF) το ενδεικτικό είναι μόνιμα ανενεργό. Ε. (Time Out) ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΩ- ΡΙΝΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Με την επιλογή αυτή καθορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύει η χειροκίνητη επιλογή θερμοκρασίας. Αν, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε εκτέλεση ημερήσιου ή εβδομαδιαίου προγράμματος, πιεστεί ένα από τα πλήκτρα ή, η χειροκίνητη επιλογή επικαλύπτει το ημερήσιο ή εβδομαδιαίο προγράμμα και για το διάστημα που ορίζει ή επιλογή. Οι τιμές της επιλογής ορίζονται σε ώρες και μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ 3 και 10 ωρών. Όταν ο χρόνος αυτός ολοκληρωθεί, η συσκευή επανέρχεται στο πρόγραμμα που εκτελούσε πριν την έναρξη του χρόνου. Η εργοστασιακή τιμή είναι 3 ώρες. Ζ. (Differential) ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ. Η επιλογή αυτή ορίζει το παράθυρο μ ε τ α ξ ύ τ η ς ε ν ε ρ γ ο π ο ί η σ η ς κ α ι απενεργοποίησης της εξόδου προς τον καυστήρα, ώστε να υπάρχει σταθερότητα στην λειτουργία της συσκευής. Αν, για παράδειγμα, επιλεγεί θερμοκρασία χώρου 23.0 C και διαφορικό 0.5 C τότε, εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία θέρμανσης, η έξοδος καυστήρα θα απενεργοποιηθεί στους 23.0 Σελίδα 5 από 12 C και θα ενεργοποιηθεί στους 22.5 C, ενώ αν έχει επιλεγεί η λειτουργία ψύξης, η έξοδος θα απενεργοποιηθεί στους 23.0 C και θα ενεργοποιηθεί στους 23.5 C. Η τιμή μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των 0.2 C και 4.0 C. Η εργοστασιακή τιμή είναι οι 0.5 C. H. ( H e a t / C o l d ). Ε Π Ι Λ Ο Γ Η ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ. Η επιλογή αυτή ορίζει τον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης ή ψύξης. Με επιλογή η συσκευή ελέγχει συστήματ α θ έ ρ μ α ν σ η ς ( π. χ. κ α υ σ τ ή ρ ε ς πετρελαίου), ενώ με επιλογή ελέγχει συστήματα ψύξης (π.χ. κλιματιστικά). Θ. (Time) ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ. Στη θέση αυτή απεικονίζεται η καταμέτρηση των ωρών λειτουργίας του καυστήρα ή την ψυκτικής συσκευής, ανάλογα με την επιλογή Heat/Cold. Η τιμή του ωρομετρητή δεν μπορεί να μεταβληθεί από το πληκτρολόγιο, αλλά μηδενίζεται αν αφαιρεθεί η μπαταρία της συσκευής. Η μέγιστη τιμή είναι οι ώρες. Ι. (Factory settings) ΕΡΓΟΣΤΑ- ΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Αν για κάποιο λόγο υπάρχει η ανάγκη επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων η συγκεκριμένη επιλογή θα τις επαναφέρει, αν επιλέγει στην κεντρική οθόνη και αμέσως μετά πιεστεί το πλήκτρο ΠΠΠ ENTER.Η διαδικασία δεν επηρεάζει την ώρα και την ημερομηνία. Η εργοστασιακή τιμή είναι. 11. ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο η συσκευή προειδοποιεί τον χρήστη ότι οι μπαταρίες έχουν περιορισμένη ενέργεια και θα χρειαστούν αλλαγή μέσα στο διάστημα των επόμενων 3 εβδομάδων. Η αλλαγή τους γίνεται απλά αφαιρώντας το πλαίσιο (φωτ. 2), οπότε εμφανίζεται το παράθυρο των μπαταριών. Πρέπει να προσεχθεί η σωστή φορά τοποθέτησης, όπως φαίνεται και στα προχαραγμένα σχήματα στο πλαστικό της βάσης. Η ανάστροφη τοποθέτηση των μπαταριών δεν μπορεί να καταστρέψει την συσκευή, απλώς αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η διάρκεια ζωής των μπαταριών έχει σχεδιαστεί να καλύπτει το διάστημα των 3 ετών τουλάχιστον. Παράγοντες

6 που επηρεάζουν την διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι η συχνή χρήση του πληκτρολογίου της συσκευής με τον φωτισμό της οθόνης ενεργοποιημένο, οι χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με υψηλά ποσοστά υγρασίας και η ποιότητα κατασκευής των μπαταριών. Από την στιγμή της αφαίρεσης των μπαταριών ο θερμοστάτης θα συνεχίσει να λειτουργεί, κανονικά, για 30 δευτ. ακόμη, χωρίς να χάσει τις επιλογές της ώρας-ημερομηνίας. 12. ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Αν η θερμοκρασία του χώρου ελέγχου της συσκευής γίνει χαμηλότερη των 5 C, η συσκευή ενεργοποιεί την έξοδο καυστήρα ανεξάρτητα από την κατάσταση λειτουργίας της και είτε είναι ενεργή (ΟΝ) είτε ανενεργή (OFF). Έτσι προστατεύει την εγκατάσταση από σοβαρά προβλήματα καταστροφής λόγω παγετού. Η εντολή παραμένει για όσο χρόνο η θερμοκρασία παραμένει κάτω από τους 5 C. 12. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για τον καθαρισμό της συσκευής πρέπει να αποφεύγονται, αυστηρά, οι κάθε είδους διαλύτες επειδή μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη καταστροφή της επιφάνειας και του παραθύρου της οθόνης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ελαφρώς βρεγμένο μαλακό πανί και με απαλές κινήσεις να αφαιρεθούν τυχόν λεκέδες της εξωτερικής επιφάνειάς της. 13. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΟΘΟΝΗΣ Ακολουθεί η συγκεντρωτική επεξήγηση των σ υ μ π τ η γ μ έ ν ω ν μ η ν υ μ ά τ ω ν π ο υ εμφανίζονται στην οθόνη με την συνεχόμενη πίεση του πλήκτρου : = Set Time =Ρύθμιση ώρας / ημερομηνίας. = Day = Επιλογή ημερήσιου προγράμματος. = Week = Επιλογή εβδομαδιαίου προγράμματος. = Mode = Επιλογή τρόπου λειτουργίας. = Unit = Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας. = Backlight = Οπίσθιος φωτισμός οθόνης. = LED = Ενδεικτικό ενεργοποίησης καυστήρα. Σελίδα 6 από 12 = Time out = Χρόνος χειροκίνητης επιλογής. = High Temperature Limit = Πάνω όριο χειροκίνητης επιλογής θερμοκρασίας. = Low Temperature Limit = Κάτω όριο χειροκίνητης επιλογής θερμοκρασίας. = Boiler Time = Χρόνος ενεργού Boiler = Differential = Διαφορικό Relay καυστήρα. = Absent = Πρόγραμμα απουσίας από χώρο = Night = Νυχτερινό πρόγραμμα = Heat/Cold = Τρόπος λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης = Factory = Εργοστασιακές επιλογές ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ = Lock = Κλείδωμα πληκτρολογίου = Unlock = Ξεκλείδωμα πληκτρολογ. = Save = Αποθήκευση δεδομένων στην μνήμη = User = Χειροκίνητο πρόγραμμα = Degree Celcius = Μονάδα θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου = Degree Farhenheit = Μονάδα θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ = Program 1 to 10 = Πρόγραμμα 1 έως 10 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΕΣ Οι παρακάτω τιμές όλων των παραμέτρων αφορούν τις τιμές που ενσωματώνονται στην συσκευή κατά την διάρκεια της κατασκευής της: Κατάσταση θερμοστάτη= Ανενεργός (OFF) Προγράμματα ημέρας και εβδομάδας = Κενά Τρόπος λειτουργίας = Χειροκίνητος (User) Τιμή επιλεγμένης θερμοκρασίας= 23.0 C Κανονικό ή νυχτερινό πρόγραμμα= Κανονικό Μονάδες ένδειξης θερμοκρασίας= Βαθμοί Κελσίου Οπίσθιος φωτισμός οθόνης= Ενεργός (On) Ενδεικτικό ενεργοποίησης καυστήρα= Ενεργό (On) Πρόγραμμα παρουσίας/απουσίας = Παρουσίας Χρόνος χειροκίνητης επιλογής= 3 ώρες Πάνω όριο χειροκίνητης επιλογής= 30.0 C Κάτω όριο χειροκίνητης επιλογής= 6.0 C Χρόνος λειτουργίας Boiler= 00 λεπτά (BS- 813) Κατάσταση Boiler= Εκτός λειτουργίας (BS- 813)

7 DAY Διαφορικό εξόδου καυστήρα= 0.5 C Θερμοκρασία απουσίας από χώρο= 16.0 C Θερμοκρασία νυχτερινού προγράμματος=18.0 C Λειτουργία θέρμανσης/ψύξης= Θέρμανση Κατάσταση πληκτρολογίου= Ξεκλείδωτο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΣΜΟΥ Έστω ότι θέλουμε να ορίσουμε τις ακόλουθες τιμές θερμοκρασιών και ωρών (προγράμματα): Από τις έως τις στους 22,5 C. Από τις 8.30 έως τις στους 21,5 C. Από τις έως τις στους 18.5 C. Από τις έως τις στους 22.5 C και από τις έως τις στους 19,8 C. Σημειώστε ότι η ώρα λήξης του κάθε προγράμματος είναι η ώρα έναρξης του επόμενου προγράμματος και πάντα η ώρα έναρξης κάποιου προγράμματος είναι κατά 1 τουλάχιστον λεπτό μεγαλύτερη από την ώρα λήξης του προηγούμενου προγράμματος. Είναι απαραίτητο να επιλεγεί 1, τουλάχιστον, πρόγραμμα ανά ημέρα, διαφορετικά ο θερμοστάτης θα λειτουργεί με την εργοστασιακή τιμή θερμοκρασίας που είναι οι 23 C. Σημειώστε, επίσης, ότι ως πρώτο πρόγραμμα θα ορίζεται αυτό του οποίου η ώρα έναρξης είναι κοντύτερα στην ώρα και πάνω απ αυτήν (π.χ ). 1. Θέτουμε τον θερμοστάτη στην θέση OFF πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο. 2. Πιέζουμε συνεχόμενα το πλήκτρο ENTER για 3 δευτ. Ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης και η οθόνη δείχνει. Τώρα είμαστε σε κατάσταση προγραμματισμού των παραμέτρων του θερμοστάτη. 3. Πιέζουμε 9 φορές το πλήκτρο, οπότε η οθόνη δείχνει με το (Mode) να αναβοσβύνει. 4. Πιέζουμε το πλήκτρο ENTER και αρχίζει να αναβοσβύνει το. Με τα πλήκτρα ΠΠΠΠ και επιλέγουμε τον τρόπο λειτουργίας ΠΠ (Day - ημερήσιο πρόγραμμα). Πιέζουμε το πλήκτρο ESC και επανερχόμα- στε στην προηγούμενη οθόνη (με το να αναβοσβύνει). 6. Πιέζουμε 8 φορές το πλήκτρο και η οθόνη δείχνει με το να αναβοσβύνει. Βρισκόμαστε στο υπομενού Σελίδα 7 από 12 ρ ύ θ μ ι σ η ς τ ο υ η μ ε ρ ή σ ι ο υ προγραμματισμού, με δυνατότητα 10, επιμέρους, προγραμμάτων. 7. Πιέζουμε το πλήκτρο ENTER και η οθόνη δείχνει με το να αναβοσβύνει, ένδειξη που υποδηλώνει ότι βρισκόμαστε στο πρώτο πρόγραμμα του ημερήσιου προγραμματισμού (η ένδειξη ΠΠΠΠ υποδηλώνει ότι το τρέχον πρόγραμμα είναι κενό). 8. Πιέζουμε το πλήκτρο ENTER και η ένδειξη τ ω ν ω ρ ώ ν α ν α β ο σ β ύ ν ε ι. Μ ε τ α πλήκτρα ΠΠΠ και επιλέγουμε Πιέζουμε το πλήκτρο και η ένδειξη των λεπτών αναβοσβύνει. Με τα πλήκτρα ΠΠΠ καιπππ επιλέγουμε Με την επόμενη πίεση του πλήκτρου ΠΠΠ εμφανίζεται αναβοσβύνοντας η ένδειξη της θερμοκρασίας και με τα πλήκτραππππκαιπππ την ρυθμίζουμε στους 22,5 C. Εδώ ολοκληρώνεται ο προγραμματισμός του πρώτου προγράμματος. 11. Πιέζουμε το πλήκτρο ΠΠΠ ESC και το ΠΠ στην οθόνη, αναβοσβύνει. 12. Πιέζουμε το πλήκτρο ΠΠΠ και εμφανίζεται το ΠΠ αναβοσβύνοντας, ένδειξη ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα. 13. Ακολουθούμε τα βήματα 8, 9 και 10 ρυθμίζοντας την ώρα στις 8.30 (που αποτελεί και το τέλος του πρώτου προγράμματος) και την θερμοκρασία στους 21,5 C. 14. Ακολουθώντας τα βήματα 8, 9, 10 και 11 ρυθμίζουμε τα υπόλοιπα προγράμματα με τιμές 12.00/18,5 C, 17.30/22,5 C και 23.00/ 19.8 C. Αν, κατά λάθος, ορίσουμε κάποιο επιπλέον πρόγραμμα (π.χ. το Ρ6), το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να ακυρωθεί, αλλά μπορεί να οριστεί σαν επιπλέον πρόγραμμα με ώρα έναρξης τις και θερμοκρασία ίδια με αυτήν του Ρ Ολοκληρώνοντας τον ημερήσιο προγραμματισμό μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις προγραμματισμένες τιμές στην μνήμη της συσκευής αν πιέσουμε δύο φορές το πλήκτρο ΠΠΠ ESC ενώ αναβοσβύνει το ΠΠ. Η οθόνη θα δείξει για λίγο ΠΠΠΠΠΠ και αμέσως μετά θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία. Ενεργοποιώντας την συσκευή με το πλήκτρο ΠΠΠ ο ημερήσιος προγραμματισμός θα αρχίσει να εκτελείται όπως έχει

8 οριστεί. Να σημειωθεί ότι για την σωστή εκτέλεση των προγραμμάτων είναι απαραίτητο να έχει ρυθμιστεί η ώρα. Π Α ΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Ο Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός, σε μεγάλο μέρος, στηρίζεται στον ημερήσιο προγραμματισμό που επαναλαμβάνεται για κάθε ημέρα της εβδομάδας χωριστά. Για τις ημέρες της εβδομάδας που δεν έχουν προγραμματιστεί, ισχύουν οι τιμές της τελευταίας προγραμματισμένης ημέρας. Αν δηλαδή προγραμματίσουμε μόνον τις ημέρες από την Δευτέρα έως την Τετάρτη, τότε ο προγραμματισμός της Τετάρτης θα ισχύει και για τις ημέρες Πέμπτη έως Κυριακή. Αν προγραμματίσουμε μόνον τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, τότε για την Τρίτη θα ισχύει το πρόγραμμα της Δευτέρας και για τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το πρόγραμμα της Πέμπτης. 1. Εκτελούμε τα βήματα 1, 2 3 και 4 του ημερήσιου προγραμματισμού. Επιλέγουμε στο ΠΠΠτην λειτουργία ΠΠ και πιέζουμε το πλήκτρο ΠΠΠΠ ESC. 2. Πιέζουμε 7 φορές το πλήκτρο ΠΠΠΠ και η ο θ ό ν η δ ε ί χ ν ε ι Π Π Π Π μ ε τ ο Π Π ν α αναβοσβύνει. Το σύμβολο ΜΟ (Monday) σημαίνει ότι βρισκόμαστε στον προγραμματισμό της Δευτέρας και το σύμβολο WEEK ότι ο προγραμματισμός είναι εβδομαδιαίος. 3. Πιέζουμε το πλήκτρο ΠΠΠ ENTER και η οθόνη δείχνει ΠΠΠΠ. Από εδώ και στο εξής η διαδικασία ακολουθεί τα βήματα 8-14 του ημερήσιου προγραμματισμού και μπορούμε να ορίσουμε τις επιθυμητές θερμοκρασίες, στις επιθυμητές ώρες. 4. Ολοκληρώνοντας τον προγραμματισμό των προγραμμάτων της Δευτέρας, πιέζουμε το πλήκτρο ΠΠΠ ESC και η οθόνη δείχνει ΠΠΠΠμε το ΠΠΠ να αναβοσβύνει. Πιέζοντας το πλήκτρο ΠΠΠ η ένδειξη της ημέρας αλλάζει σε TU (Τρίτη) και επαναλα μ β ά ν ο υ μ ε τα β ή μ α τα γ ι α το ν προγραμματισμό της Τρίτης, όπως και των υπολοίπων ημερών της εβδομάδας. 5. Η ολοκλήρωση του εβδομαδιαίου προγραμματισμού πραγματοποιείται με την Σελίδα 8 από 12 πίεση του πλήκτρου ΠΠΠΠ ESC, όταν στην οθόνη αναβοσβύνει το μήνυμα ΠΠΠ, οπότε η οθόνη θα δείξει το μήνυμα ΠΠΠΠ αποθηκεύοντας μόνιμα τις επιλογές μας στην μνήμη της συσκευής. 6. Ενεργοποιώντας την συσκευή με το πλήκτρο ΠΠΠ ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός θα αρχίσει να εκτελείται όπως έχει οριστεί. Να σημειωθεί ότι για την σωστή εκτέλεση των προγραμμάτων είναι απαραίτητο να έχουν ρυθμιστεί η ώρα και η ημερομηνία.

9 Διαδικασία εγκατάστασης της συσκευής Προχαραγμένη είσοδος καλωδίων σύνδεσης (πρέπει να αφαιρεθεί πριν την τοποθέτηση του θερμοστάτη) Αλφάδι Βίδα στήριξης σε επιφάνεια Βίδα στήριξης σε επιφάνεια Φωτ. 1 (Η παρακάτω διαδικασία γίνεται με τα καλώδια εκτός δικτύου) 1 Για να εγκατασταθεί η συσκευή, τοποθετήστε ένα πλατύ κατσαβίδι, με πλάτος όσο είναι το άνοιγμα στην πλαστική υποδοχή (φωτ.2). Πιέστε και σηκώστε την πρόσοψη. Φωτ. 2 Βίδες συγκράτησης Φωτ. 3 2 Ξεβιδώστε τις βίδες συγκράτησης και αφαιρέστε το πλαστικό με τα πλήκτρα (φωτ. 3). 3 Τοποθετήστε τα παρεχόμενα πλαστικά παρεμβύσματα (ούπατ), αφού ανοίξετε τις απαιτούμενες οπές στην επιφάνεια στήριξης (φωτ. 1). Τοποθετήστε το πίσω πλαστικό και ευθυγραμμίστε το, χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο αλφάδι. Σφίξτε τις παρεχόμενες βίδες στήριξης στην επιφάνεια. 4 Πιέστε και αφαιρέστε την προχαραγμένη είσοδο των καλωδίων (φωτ. 1). Πραγματοποιήστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις, όπως δείχνουν τα σχεδιαγράμματα της σελίδας 10. Ο ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ. 5 Επανατοποθετήστε με προσοχή το πλαστικό με τα πλήκτρα και βιδώστε τις βίδες συγκράτησης. Μέγιστη ροπή στρέψης 0,5 N*m. 6 Για να ενεργοποιηθεί η συσκευή αφαιρέστε την πλαστική ταινία μεταξύ των δύο μπαταριών (φωτ. 4). Φωτ. 4 Σελίδα 11 από 12 7 Τοποθετήστε και πιέστε την πρόσοψη, ώστε να κουμπώσουν οι πλαστικοί γάντζοι και η συσκευή είναι έτοιμη να ενεργοποιηθεί.

10 Ηλεκτρολογικές συνδέσεις BS-812 Γαλάζιο καλώδιο ουδετέρου (Ν). ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Καφέ καλώδιο φάσης (L) Προς καυστήρα (L) 230V~ δικτύου (προηγούμενη εγκατάσταση θερμοστάτη) Για νέα εγκατάσταση δεν απαιτείται τρίτο καλώδιο ουδετέρου Ν (σύνδεση με 2 καλώδια). Η εγκατάσταση ΠΡΕΠΕΙ να γίνει από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο, διαφορετικά θα ακυρωθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας. BS-813 Γαλάζιο καλώδιο ουδετέρου (Ν). ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Φάση (L) προς καυστήρα Φάση (L) προς Boiler Καφέ καλώδιο φάσης (L) από δίκτυο 230V~ δικτύου (προηγούμενη εγκατάσταση θερμοστάτη) Για νέα εγκατάσταση δεν απαιτείται καλώδιο ουδετέρου Ν (σύνδεση με 3 καλώδια). Η εγκατάσταση ΠΡΕΠΕΙ να γίνει από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο, διαφορετικά θα ακυρωθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας. BS-814 Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα (2,8KW μέγιστο) Κιτρινοπράσινο καλώδιο (PE) Γαλάζιο καλώδιο (Ν) Καφέ καλώδιο (L) Γαλάζιο καλώδιο ουδετέρου (Ν) Καφέ καλώδιο (L) Γείωση δικτύου 230V~ δικτύου Κιτρινοπράσινο καλώδιο (PE) Η εγκατάσταση ΠΡΕΠΕΙ να γίνει από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο, διαφορετικά θα ακυρωθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας. Σελίδα 10 από 12

11 Διαστάσεις σε χιλιοστά , ,5 27,3 Διαστάσεις διάτρησης τοίχου ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ANTOXH ΕΠΑΦΗΣ RELAY ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (συσκευή + μπαταρίες) ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BS-812 BS Αλκαλικές ΑΑ 5Α - 250V AC1 o 0.0 έως 99.9 C o 6.0 έως 30.0 C IP 20 EN , EN , EN , EN gr 2 x 5Α - 250V AC1 o 5 έως 35 C 0-90% RH 121,5 x 27,3 x 81,3mm 190gr 2 χρόνια BS Α - 250V AC1 185gr Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και την λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς. ΚΕΝΤΡΙΚΑ 72 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Τ.Κ Ελλάς ΕΓΓΥΗΣH Σελίδα 9 από 12

12 Η σελίδα είναι κενή Σελίδα 12 από 12

Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ

Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (> χρόνια) τρόποι λειτουργίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ππρογράμματος. . Ενδεικτικό χειροκίνητου

Ππρογράμματος. . Ενδεικτικό χειροκίνητου ESC Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (>3 χρόνια). 3 τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ESC Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην BS-818/T - BS-819/T POWER BURNER BOILER Ασύρματη σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ SLIM LIGHT. Από υπερφόρτιση και πλήρη αποφόρτιση ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ SLIM LIGHT. Από υπερφόρτιση και πλήρη αποφόρτιση ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics GR-2000 ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΗΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΒΔ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ T1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε την παροχή ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2RDR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα

3.2.1 Σχεδιάζοντας τον προγραµµατισµό: Παράδειγµα προγραµµατισµού:

3.2.1 Σχεδιάζοντας τον προγραµµατισµό: Παράδειγµα προγραµµατισµού: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2ΤΧ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βάση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό. Επεξήγηση ενδείξεων ασύρματου θερμοστάτη RF Digi 2HF Εισαγωγή και εξαγωγή μπαταριών Ο θερμοστάτης έχει φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει πότε οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μόλις η φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ O ΗΤ 300 touch θερμοστάτης χώρου έχει χωριστές εξόδους για εντολή μόνο θέρμανσης και μόνο ψύξης. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό Γενικά Ο χρονοπρογραµµατιζόµενος ελεγκτής θέρµανσης CHS ελέγχει την εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος και ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας και τον προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ

Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (> χρόνια) τρόποι λειτουργίας:

Διαβάστε περισσότερα

VENUS VHS-704 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

VENUS VHS-704 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ VENUS VHS-704 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1.Εξαρτήματα και λειτουργίες Οι κωδικοί 8200 έως 8231 χρησιμοποιούνται για να ορίσουν την διεύθυνση της κάθε θυροτηλεόραση από 00 έως 31.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρμανσης με Χρονοπρογραμματισμό Χρονοθερμοστάτης Γενικής Χρήσης με Απομακρυσμένο Αισθητήριο

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρμανσης με Χρονοπρογραμματισμό Χρονοθερμοστάτης Γενικής Χρήσης με Απομακρυσμένο Αισθητήριο Ελεγκτής Κεντρικής Θέρμανσης με Χρονοπρογραμματισμό Χρονοθερμοστάτης Γενικής Χρήσης με Απομακρυσμένο Αισθητήριο Γενικά Χρήση Ο χρονοπρογραμματιζόμενος ελεγκτής θέρμανσης CHS ελέγχει την εξωτερική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Για χαρακτηριστικά των LED (δείτε στη σελίδα 6) MLD-28D/w MLD-34D/w MLD-44D/w Τάση τροφοδοσίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Για χαρακτηριστικά των LED (δείτε στη σελίδα 6) MLD-28D/w MLD-34D/w MLD-44D/w Τάση τροφοδοσίας Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ/ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

-Ρυθμίστε την θερμοκρασία για το συγκεκριμένο διάστημα που ξεκινά από την ώρα 00:00 ( παράδειγμα 17 βαθμ)

-Ρυθμίστε την θερμοκρασία για το συγκεκριμένο διάστημα που ξεκινά από την ώρα 00:00 ( παράδειγμα 17 βαθμ) Βήμα 3ο Τοποθέτηση και λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Η θερμοστατική κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους θερμοστατικούς διακόπτες της αγοράς. Δεν χρειάζεται να αδειάσει το νερό του κυκλώματος.

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ TOTAL CONTROL Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ η ποιότητα στην άρδευση 1. LCD Display : Οθόνη υγρών κρυστάλλων. 2. Πλήκτρα +/- : Για ρύθμιση των παραμέτρων του προγραμματιστή.

Διαβάστε περισσότερα

BPT710 ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

BPT710 ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ BPT710 ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Άνετος έλεγχος: άμεσων καλοριφέρ ενδοδαπέδιας θέρμανσης σωμάτων πάνελ, σωμάτων ακτινοβολίας. λεβήτων αερίου και ηλεκτρισμού (μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ JUNIOR MAX της Οδηγίες Χρήσης ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ Εγκατάσταση: Λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης οθόνης LCD Για την εγκατάσταση ή αντικατάστασή της δείτε οδηγίες. Θήκη

Διαβάστε περισσότερα

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC

Galcon 7001D. Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Galcon 7001D Ηλεκτρονικός Προγραμματιστής Ποτίσματος Οδηγίες Εγκατάστασης και Προγραμματισμού 7001D INSTALL 2004.DOC Κύρια Χαρακτηριστικά: Οθόνη LCD. Εβδομαδιαίο ή κυκλικό πρόγραμμα. ποτίσει 8 φορές ακόμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό Selo-B της SECU

Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό Selo-B της SECU Οδηγίες χρήσεως για τον ηλεκτρονικό συνδυασμό Selo-B της SECU Γενικά Το πλήκτρο «on» χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του συνδυασμού όπως επίσης και για «enter», που το πατάμε μετά από κάθε μας εντολή.

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 RWB9 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και προγραµµατισµού, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον RWB9 σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης Εγκαταστήστε τον προγραµµατιστή σε σταθερή επιφάνεια. Εάν τον τοποθετήσετε σε φρεάτιο, προτείνεται να τον τοποθετήσετε κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

AC-4, AC-6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ AC-4, AC-6 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

AC-4, AC-6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ AC-4, AC-6 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ AC-4, AC-6 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ AC-4, AC-6 Η Εταιρεία GALCON μέσω της Εταιρ. Αγροδομή εγγυάται την καλή κατασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ

P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ 2101201010_31-P5601N 105 148 mm P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ www.emos.eu Θερμοστάτης Θερμοστάτης T091 έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Σημαντικό Πριν από την πρώτη χρήση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης GSM Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης GSM Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης GSM 02906 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης GSM 02906 2 2. Λειτουργία GSM 2 2.1 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση της κάρτας SIM 2 3. Οθόνη 4 3.1 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

BT-TH02 RF. Οδηγιες Χρησης. Ασυρματη, Ψηφιακη, Προγραμματιζομενη Θερμοστατικη Κεφαλη

BT-TH02 RF. Οδηγιες Χρησης. Ασυρματη, Ψηφιακη, Προγραμματιζομενη Θερμοστατικη Κεφαλη BT-TH02 RF Οδηγιες Χρησης Ασυρματη, Ψηφιακη, Προγραμματιζομενη Θερμοστατικη Κεφαλη 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 1 Παρουσίαση - Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται κατά προτίμηση από εξειδικευμένο επαγγελματία. Υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. NETAFIM AQUA PRO. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 1) Γενικά : Εύκολο στη χρήση προγραµµατιστή άρδευσης µπαταρίας. ύο σε ένα : προγραµµατιστής άρδευσης

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TP5001 Range Electronic Programmable Room Thermostat. User Guide. Danfoss Heating

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TP5001 Range Electronic Programmable Room Thermostat. User Guide. Danfoss Heating MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP5001 Range Electronic Programmable Room Thermostat Danfoss Heating User Guide Οδηγίες χρήσης Index 1.0 Οδηγίες χρήσης...18 1.1 Εισαγωγή στον προγραμματιζόμενο θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

MLD-44S/g V AC/50-60Hz. MLD-34S/g. MLD-28S/g

MLD-44S/g V AC/50-60Hz. MLD-34S/g. MLD-28S/g Ακολουθήστε µας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ/ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΑ LED ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. www.geomechaniki.gr email info@geomechaniki.gr Οδηγίες Χρήσης 2 Για τη σωστή λειτουργία του προγραµµατιστή πρέπει να τοποθετήσετε την µπαταρία των 9V. Η µπαταρία των 9 Volt ενεργοποιεί την οθόνη LCD. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02910 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Χρονοθερμοστάτης 02910 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση.

Εγχειρίδιο χρήστη. Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Εγχειρίδιο χρήστη Μονάδα αυτοματισμού By-me για θυροτηλεόραση. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μονάδα By-me 1 2. Περιγραφή 2 3. Κύριο μενού 2 3.1 Ρυθμίσεις 3 3.1.1 Ρυθμίσεις συστήματος οικιακού αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο.1 Διαφορικός θερμοστάτης ηλιακού θερμικού συστήματος με δύο (2) αισθητήρια. ΑΘΗΝΑ 2010 ΕΡΓ/ΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Ο προγραμματιστής Rain Dial ακλουθώντας τις εξελίξεις αναβαθμίστηκε αποκτώντας νέες δυνατότητες που μέχρι σήμερα υπήρχαν σε επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001

Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικής κλειδαριάς TSE 4001 Χρήσιμες συμβουλές Σημεία προσοχής - Συμβουλές ασφαλείας Α: Πλήκτρο "On" Β: Πλήκτρο "Enter" C: H διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Οθόνη TFT Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Οθόνη TFT 1286.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη οθόνη TFT ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση των μονάδων κατοικίας. Menu 2 Η ενεργή, υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Μοντέλο: PBT2125 Οδηγίες χρήσης www.fandu.gr 1. Υποδοχή Micro SD 2. Υποδοχή SD 3. Pause/Play 6 1 3 2 7 4 8 5 10 11 15 12 13 14 9 4. Ένταση 5. Προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

Synco 700 Ελεγκτής γενικής χρήσης RMU7..B Οδηγίες Λειτουργίας

Synco 700 Ελεγκτής γενικής χρήσης RMU7..B Οδηγίες Λειτουργίας B3144 Synco 700 Ελεγκτής γενικής χρήσης RMU7..B Οδηγίες Λειτουργίας CE1B3144_el 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο χρήσης (V01_V-CBV_2014) Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 & 4 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. 5,6 &

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ WAVE MODE MOBILE. Cod. Art. A0138 / A0139

ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ WAVE MODE MOBILE. Cod. Art. A0138 / A0139 WAVE MODE MOBILE ΛΙΓΕΣ ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Cod. Art. A038 / A039 Habakis Co Υψηλάντου 4 456, Κηφισιά Τηλ.: 20807470 Fax: 208074662 Email: service@habakis.gr www.habakis.gr CISA SpA Via Oberdan, 42 4808 Faenza

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα