ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE)"

Transcript

1 OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ROOM AIR CONDITIONER CEILING WALL TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) English Deutsch Français Español Italiano EλληvIkά KEEP THIS OPERATION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE Português P/N Русский

2 D G H E F 0 A B C I L J K 3 N MAINTENANCE SIGN TIMER OPERATION HI-POWER SUPER QUIET O P R Q S U T W V X Y [ ` b ] \ Z a c e h i l m n q r d f p s o j k g M Fig. 3 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4 Fig. 6 This figure shows the control display when all indicator lamps are on. It may differ from the actual display. Fig. 5

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... Gr-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ... Gr-8 ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... Gr-9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... Gr-10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ... Gr-11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... Gr-12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ... Gr-12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ... Gr-13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ... Gr-14 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... Gr-16 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)... Gr-19 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... Gr-21 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΒΛΑΒΩΝ... Gr-22 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... Gr-23 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προσπαθείτε να εγκαταστήσετε αυτό το κλιµατιστικό µόνο σας. Αυτή η συσκευή δεν περιέχει εξαρτήµατα που µπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Συµβουλευτήτε πάντα εξουσιοδοτηµένο προσωπικό για οποιαδήποτε επισκευή. Όταν µετακοµίζετε, συµβουλευτήτε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό για την αποσύνδεση και την επανασύνδεση της µονάδας. Μην ψύχεστε υπερβολικά στέκοντας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα σε άµεση επαφή µε ψυχρό ρεύµα αέρος. Μην εισχωρήτε δάχτυλα ή αντικείµενα µέσα στο στόµιο εξόδου ή στα πλέγµατα εισόδου του αέρα. Μην ξεκινάτε και σταµατάτε την λειτουργία του κλιµατιστικού βγάζοντας το καλώδιο από την πρίζα. Φροντίζετε να µην καταστρέψετε το ηλεκτρικό καλώδιο. Σε περίπτωση βλάβης (µυρωδιάς καµµένου, κλπ.), σταµατείστε αµέσως την λειτουργία, σβήστε το διακόπτη του κυκλώµατος και συµβουλευτείτε για επισκευή εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί µόνο από το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό επισκευών, καθώς απαιτούνται ειδικά εργαλεία και καθορισµένο καλώδιο. Αερίζετε το χώρο κατά διαστήµατα κατά την διάρκεια της χρήσης. Μην κατευθύνετε τη ροή του αέρα κατ ευθείαν πάνω σε φωτιές ή θερµαντικές συσκευές. Μην ανεβαίνετε ή τοποθετείτε αντικείµενα πάνω στο κλιµατιστικό. Μην κρεµάτε αντικείµενα στην εσωτερική µονάδα. Μην τοποθετείτε βάζα λουλουδιών ή δοχεία µε νερό πάνω στην κορυφή των κλιµατιστικών. Μην εκθέτετε το κλιµατιστικό σε κατ ευθείαν επαφή µε νερό. Μην λειτουργείτε το κλιµατιστικό µε βρεγµένα χέρια. Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο. ιακόψτε την τροφοδοσία εάν πρόκειται να µην χρησιµοποιήσετε την µονάδα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ελέγξτε την κατάσταση του βάθρου της εγκατάστασης για τυχόν βλάβη. Μην τοποθετείτε ζώα ή φυτά κατευθείαν πάνω στο ρεύµα του αέρα. Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζει το κλιµατιστικό. Μην χρησιµοποιείτε σε εφαρµογές που έχουν σχέση µε την αποθήκευση τροφών, φυτών ή ζώων, εξοπλισµών ακριβείας ή έργα τέχνης. Οι βαλβίδες συνδέσεων ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια της θερµότητας, χειριστήτε µε προσοχή. Μην εφαρµόζετε δυνατή πίεση στα πτερύγια του ανακλαστήρα ανταλλαγής θερµότητας. Λειτουργείτε µόνο µε τα φίλτρα αέρος τοποθετηµένα. Μην καλύπτετε ή φράζετε το πλέγµα εισόδου και το στόµιο εξόδου του αέρα. Εξασφαλίστε ότι οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή είναι τουλάχιστον ένα µέτρο µακριά είτε από την εσωτερική είτε από την εξωτερική µονάδα. Αποφεύγετε την τοποθέτηση του κλιµατιστικού κοντά σε χώρους φωτιάς ή άλλα θερµαντικά σώµατα. Όταν κάνετε την εγκατάσταση της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας, πάρτε προφυλάξεις για να εµποδίσετε την προσέγγιση στα παιδιά. Μην χρησιµοποιήτε εύφλεκτα αέρια κοντά στο κλιµατιστικό. Gr-1

4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ Στην εκκίνηση της λειτουργίας, καταναλώνεται ένα µεγάλο ποσό ισχύος για να επιτευχθεί γρήγορα η επιθυµητή θερµοκρασία του δωµατίου. Μετά, η µονάδα αυτόµατα γυρίζει σε κατάσταση χαµηλής κατανάλωσης για πιο οικονοµική και άνετη λειτουργία. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Η εσωτερική µονάδα µπορεί να αφυγρανθεί πατώντας το κουµπί COIL DRY στο τηλεχειριστήριο για να αποφευχθεί η δηµιουργία µούχλας και η ανάπτυξη βακτηρίων. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο τρόπος λειτουργίας (ψύξη, αφύγρανση, θέρµανση) αλλάζει αυτόµατα προκειµένου να επιτευχθεί η ρυθµισµένη θερµοκρασία µε αποτέλεσµα η θερµοκρασία του δωµατίου να διατηρείται πάντα σταθερή. ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Το ασύρµατο τηλεχειριστήριο επιτρέπει άνετο χειρισµό της λειτουργίας του κλιµατιστικού. ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Οι περσίδες κατεύθυνσης ροής αέρα µετακινούνται αυτόµατα(παλινδροµικά). Επιπλέον, οι κατευθύνσεις ροής αέρα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά µπορούν να επιλεγούν από το χειριστήριο. ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΜΟΥΧΛΑ Το φίλτρο αέρος έχει υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να αντέχη στην µούχλα, επιτρέποντας έτσι καθαρότερη χρήση και ευκολότερη φροντίδα. ΥΠΕΡΗΣΥΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Όταν πατάτε το κουµπί SUPER QUIET (ΥΠΕΡΗΣΥΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), ξεκινάει η λειτουργία SUPER QUIET (ΥΠΕΡΗΣΥΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ). Η ροή αέρα της εσωτερικής µονάδας µειώνεται για πιο αθόρυβη λειτουργία. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόµατα κατόπιν συγκεκριµένης χρονικής περιόδου λειτουργίας του κλιµατιστικού ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΟΗ ΑΕΡΑ:ΨΥΞΗ/ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ:ΘΕΡΜΑΝΣΗ Να χρησιµοποιείτε την οριζόντια ροή αέρα κατά την ψύξη, έτσι ώστε ο κρύος αέρας να µην κατευθύνεται απευθείας πάνω σας. Να χρησιµοποιείτε την κατακόρυφη ροή αέρα κατά τη θέρµανση, έτσι ώστε να κατευθύνεται δυνατό, θερµό ρεύµα αέρα προς το δάπεδο και να δηµιουργείται ένα άνετο περιβάλλον. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩ ΕΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ Η ανάπτυξη µούχλας και παθογόνων µικροοργανισµών στο εσωτερικό της εσωτερικής µονάδας καταστέλλεται µε τις υπεριώδεις ακτίνες. Gr-2

5 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Gr-3 Fig. 1 Εσωτερική µονάδα 1 Στόµια προσαγωγής 2 Λυχνία UV (υπεριωδών ακτινών) (4 θέση) 3 Ενδεικτικό (Fig. 2) 4 Ενδεικτική λυχνία ΈΝ ΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (κόκκινο) 5 Ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ) (πράσινο) 6 Ενδεικτική λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (κόκκινο) 7 Ενδεικτική λυχνία SUPER QUIET (ΥΠΕΡΗΣΥΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινο) 8 Ενδεικτική λυχνία HI-POWER (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ) (πορτοκαλί) 9 έκτης σήµατος τηλεχειριστηρίου 0 Ανοιχτή πρόσοψη (Fig. 3) A Κουµπί MAINTENANCE/MANUAL AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ/ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) Αν κρατήσετε πατηµένο το κουµπί MANUAL AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ/ ΑΥΤΟΜΑΤΗ) για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, θα ξεκινήσει η υποχρεωτική λειτουργία ψύξης. Η υποχρεωτική λειτουργία ψύξης χρησιµοποιείται κατά την εγκατάσταση. Χρησιµοποιείται µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. Όταν ξεκινήσει κατά λάθος η υποχρεωτική λειτουργία ψύξης, πατήστε το κουµπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για να διακόψετε τη λειτουργία. B Φίλτρο αέρα C Κουτί συλλογής σκόνης D Περσίδα κατεύθυνσης ροής του αέρα E εξιά-αριστερή περσίδα (πίσω από την περσίδα κατεύθυνσης ροής του αέρα) F ιανοµέας ισχύος G Καλώδιο ρεύµατος H Βύσµα καλωδίου ρεύµατος Fig. 4 Εξωτερική µονάδα I Θυρίδα εισαγωγής J Θυρίδα εξαγωγής K Σωληνώσεις L Θυρίδα αποστράγγισης (κάτω) Ανατρέξτε στο εσώφυλλο του εξωφύλλου. Fig. 5 Τηλεχειριστήριο M Εκποµπός σήµατος N Οθόνη τηλεχειριστηρίου (Fig. 6) O Ένδειξη COIL DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ) P Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας Q Ένδειξη FAN CONTROL (ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) R Λειτουργία ECONOMY (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) S Ενδεικτικό εκποµπής T Ένδειξη θερµοκρασίας U Ένδειξη SWING (ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) V Εµφάνιση ένδειξης µπαταριών W Ένδειξη ON TIMER (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ) X Ένδειξη OFF TIMER (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ) Y Κουµπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗΣ/ ΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Z Κουµπί SET TEMP. (ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜ.) ( / ) [ Κουµπί COOL (ΨΥΞΗ) \ Κουµπί DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) ] Κουµπί HEAT (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ` Κουµπί SLEEP (ΥΠΝΟΥ) a Κουµπί AUTO (Αυτόµατη) b Κουµπί FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) c Κουµπί COIL DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ) d Κουµπί FILTER (ΦΙΛΤΡΟ) Κουµπί SUPER QUIET (ΥΠΕΡΗΣΥΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) e Κουµπί HI POWER (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ) f Κουµπί SUPER QUIET (ΥΠΕΡΗΣΥΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) g Κουµπί FAN CONTROL (ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) h Κουµπί ECONOMY (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) i Κουµπί SWING (ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) j Κουµπί AIR DIRECTION (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ) (Αριστερά- εξιά) k Κουµπί AIR DIRECTION (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ) (Πάνω-Κάτω) l Κουµπί ON TIMER (ΕΝΕΡΓ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ) m Κουµπί OFF TIMER (ΑΠΕΝΕΡΓ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ) n Κουµπιά SET TIME (ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ) ( / ) o Κουµπί SET (TIMER) (ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ) p Κουµπί CANCEL (TIMER) (ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ) q Κουµπί TEST RUN ( ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) r Κουµπί RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) s Κουµπί CLOCK ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ)

6 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Πώς να ανοίγετε και να κλείνετε το κάλυµµα του τηλεχειριστηρίου. Ανοίξτε προσεκτικά (όχι απότοµα). Πιάστε και τις δύο πλευρές του καλύµµατος και τοποθετήστε το κάλυµµα στη θέση του µέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Προτρέπει για την αντικατάσταση των µπαταριών του τηλεχειριστηρίου Το τηλεχειριστήριο σταµατά και ενεργοποιείται περιοδικά. Ενδεικτική λυχνία µπαταριών (Fig.6 V) στη διάρκεια λειτουργίας. Κατά την εκκίνηση: αναβοσβήνει 5 φορές Κατά το κλείσιµο: παραµένει αναµµένη περίπου 10 λεπτά. Εάν εµφανιστεί η ένδειξη µπαταριών, αντικαταστήστε τις µπαταρίες το συντοµότερο δυνατόν, ακόµη και αν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Πληροφορίες για το κουµπί TEST RUN ( ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Το κουµπί αυτό χρησιµοποιείται κατά την εγκατάσταση του κλιµατιστικού και όχι υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, διότι θα προκαλέσει εσφαλµένη λειτουργία του θερµοστάτη του κλιµατιστικού. Εάν πατήσετε αυτό το κουµπί στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, η µονάδα θα µεταβεί σε κατάσταση δοκιµαστικής λειτουργίας και θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα η ενδεικτική λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (κόκκινο) (Fig.2 6) και η ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ) (πράσινο) (Fig.2 5) στην εσωτερική µονάδα. Για να διακόψετε την κατάσταση δοκιµαστικής λειτουργίας, πατήστε το κουµπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) (Fig. 5 Y) για να διακόψετε τη λειτουργία του κλιµατιστικού. Κουµπί TEST RUN Πληροφορίες για την αναγκαστική λειτουργία ψύξης Εάν πατήσετε το κουµπί TEST RUN ( ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Εικ. 5 q) στη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης, η µονάδα θα µεταβεί σε κατάσταση λειτουργίας υποχρεωτικής ψύξης και ο χώρος θα ψυχθεί ανεξάρτητα από τη ρύθµιση του θερµοστάτη. Χρησιµοποιήστε την αναγκαστική λειτουργία ψύξης για τη συλλογή του ψυκτικού στην εξωτερική µονάδα, προτού µεταφέρετε το κλιµατιστικό. (Μην χρησιµοποιείτε το κουµπί αυτό υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.) Gr-4

7 Τροφοδότηση µε ρεύµα Συνδέστε το βύσµα του καλωδίου ρεύµατος (Fig. 1 H) σε µια ηλεκτρική πρίζα. Σε περίπτωση άµεσης σύνδεσης, ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη. Τοποθέτηση µπαταριών (LR03 2) Πιέστε και σύρατε το καπάκι της θήκης µπαταριών στην πίσω πλευρά για να το ανοίξετε. Σύρατε το καπάκι προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, πατώντας παράλληλα το σηµάδι. Τοποθετήστε τις µπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα των µπαταριών (+/-) είναι σωστή. Κλείστε το καπάκι της θήκης µπαταριών. Πληροφορίες για το κουµπί RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) (Fig.5 r). Εάν το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί κανονικά αφού αντικαταστήσετε τις µπαταρίες, πατήστε το κουµπί RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) (Fig. 5 r). Πατήστε το κουµπί RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) (Fig. 5 r) χρησιµοποιώντας στυλό µε µπίλια ή άλλο παρόµοιο αντικείµενο µε σχετικά αιχµηρό άκρο. Ρύθµιση της τρέχουσας ώρας Πατήστε το κουµπί CLOCK ADJUST (ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ) (Fig. 5 s) Χρησιµοποιήστε τη µύτη ενός στυλό ή άλλο αιχµηρό αντικείµενο για να πατήσετε το κουµπί. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά / SET TIME (Fig. 5 n) για να ρυθµίσετε την ώρα στο ρολόι. Κουµπί : Πατήστε το για να προχωρήσετε τη ρύθµιση της ώρας προς τα εµπρός. Κουµπί : Πατήστε το για να προχωρήσετε τη ρύθµιση της ώρας προς τα πίσω. (Κάθε φορά που πατάτε τα κουµπιά, η ώρα προχωρά προς τα εµπρός/ πίσω κατά ένα λεπτό. Κρατήστε τα κουµπιά πατηµένα για να αλλάξετε την ώρα γρήγορα µε βήµατα των 10 λεπτών.) Πατήστε το κουµπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) (Fig. 5 o). Έτσι ολοκληρώνεται η ρύθµιση της ώρας και ξεκινά η λειτουργία του ρολογιού. Χρήση του τηλεχειριστηρίου Κουµπί RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) ΠΡΟΣΟΧΗ! Φροντίστε να αποφευχθεί η ακούσια κατάποση των µπαταριών από νήπια. Oταν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα, αφαιρέστε τις µπαταρίες ώστε να αποφευχθεί πιθανή διαρροή και καταστροφή του τηλεχειριστηρίου. Σε περίπτωση που το υγρό των µπαταριών έλθει σε επαφή µε το δέρµα, τα µάτια ή το στόµα σας, πλύνετε αµέσως µε άφθονη ποσότητα νερού και συµβουλευθείτε το γιατρό σας. Οι άδειες µπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται αµέσως και είτε να απορρίπτονται σε κατάλληλο κάδο συλλογής µπαταριών είτε να επιστρέφονται στον αρµόδιο φορέα. Μην επιχειρήσετε να ξαναγεµίσετε ξηρές µπαταρίες. Πατάτε πάντα το κουµπί RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) µετά την αντικατάσταση των µπαταριών για να αποφύγετε την πιθανότητα σφαλµάτων λειτουργίας. Ποτέ µην ανακατεύετε νέες και παλιές µπαταρίες ή µπαταρίες διαφορετικών τύπων. Οι µπαταρίες διαρκούν ένα περίπου χρόνο µε κανονική χρήση. Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, αντικαταστήστε τις µπαταρίες. Εµφανίζεται η ένδειξη µπαταριών εν είναι εφικτή η µετάδοση δεδοµένων, εκτός εάν στέκεστε κοντά στην εσωτερική µονάδα Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί σωστά. Το τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι στραµµένο προς το δέκτη σήµατος (Fig. 1 9) για να λειτουργεί σωστά. Εµβέλεια: Περίπου 7 µέτρα. Oταν το κλιµατιστικό λάβει σωστά κάποιο σήµα, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήµα µπιπ. Αν δεν ακουστεί το σήµα µπιπ, πατήστε ξανά το κουµπί του τηλεχειριστηρίου. Βάση τηλεχειριστηρίου Βίδες Εισαγάγετε Πιέστε Τραβήξτε προς τα έξω 1Συναρµολογήστε τη βάση. Gr-5 2Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο. 3Αφαίρεση του τηλεχειριστηρίου (για χρήση στο χέρι).

8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας Πατήστε το αντίστοιχο κουµπί Λειτουργίας Λειτουργία ψύξης: Πατήστε το κουµπί COOL (Fig.5 [) Λειτουργία θέρµανσης: Πατήστε το κουµπί ΗΕΑΤ (Fig.5 ]) Λειτουργία αφύγρανσης: Πατήστε το κουµπί DRY (Fig.5 \) Αυτόµατη λειτουργία: Πατήστε το κουµπί AUTO (Fig.5 a) Λειτουργία ανεµιστήρα: Πατήστε το κουµπί FAN (Fig.5 b) Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία OPERATION (κόκκινη) της εσωτερικής µονάδας (Fig.2 6). Το κλιµατιστικό θα αρχίσει να λειτουργεί. Πατώντας το κουµπί START/ STOP της µονάδας (Fig.5 Y), η µονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί µε τον τρόπο λειτουργίας που χρησιµοποιήσατε τελευταία. Για να ρυθµίσετε το θερµοστάτη Πατήστε το κουµπί SET TEMP. (Fig. 5 Z). : Πατήστε για να ανεβάσετε τη ρύθµιση του θερµοστάτη : Πατήστε για να χαµηλώσετε τη ρύθµιση του θερµοστάτη Εύρος ρύθµισης θερµοστάτη : Ψύξη / Αφύγρανση ως 30 Κελσίου Θέρµανση ως 30 Κελσίου AUTO ως 30 Κελσίου εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το θερµοστάτη για τη ρύθµιση της θερµοκρασίας δωµατίου όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (η θερµοκρασία δεν εµφανίζεται στη οθόνη του τηλεχειριστηρίου). Παράδειγµα: Όταν έχει ρυθµιστεί σε ΨΥΞΗ (COOL) Για να ρυθµίσετε την ταχύτητα ανεµιστήρα Πατήστε το κουµπί FAN CONTROL (Fig. 5 g). Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί, η ταχύτητα του ανεµιστήρα αλλάζει µε την παρακάτω σειρά: AUTO Υστερα από τρία δευτερόλεπτα περίπου όλη η οθόνη θα ξαναεµφανιστή. Όταν ρυθµιστεί σε AUTO: Ψύξη : Καθώς η θερµοκρασία δωµατίου προσεγγίζει αυτήν της ρύθµισης του θερµοστάτη, η ταχύτητα του ανεµιστήρα µειώνεται. Θέρµανση : Ο ανεµιστήρας λειτουργεί ώστε να κυκλοφορεί µε τον καλύτερο τρόπο το θερµό αέρα. Ωστόσο, ο ανεµιστήρας θα λειτουργεί σε πολύ χαµηλή ταχύτητα όταν η θερµοκρασία του αέρα που αποδίδει η εσωτερική µονάδα είναι χαµηλή. Ανεµιστήρας : Ο ανεµιστήρας λειτουργεί σε χαµηλή ταχύτητα. Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία Πατήστε το κουµπί SUPER QUIET (Fig.5 f). Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας SUPER QUIET (πράσινη) της εσωτερικής µονάδας (Fig.2 7). ( εν υπάρχει ένδειξη στο τηλεχειριστήριο) Αρχίζει η αθόρυβη λειτουργία SUPER QUIET. Η παροχή αέρα της εσωτερικής µονάδας θα µειωθεί, ώστε η λειτουργία να είναι αθόρυβη. Όταν βρίσκεστε στον τρόπο λειτουργίας SUPER QUIET, εάν πραγµατοποιήσετε κάποια από τις παρακάτω αλλαγές, η λειτουργία SUPER QUIET απενεργοποιείται. Αλλαγή της ταχύτητας ανεµιστήρα Ενεργοποίηση της λειτουργίας HI-POWER. Εάν διακόψετε τη λειτουργία του κλιµατιστικού, η λειτουργία SUPER QUIET ακυρώνεται. Όταν ενεργοποιείτε και πάλι τη µονάδα, θα λειτουργήσει µε την ταχύτητα ανεµιστήρα που εµφανίζεται στην ένδειξη FAN CONTROL του τηλεχειριστηρίου. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας SUPER QUIET, οι αποδόσεις της θέρµανσης, της ψύξης και της αφύγρανσης µειώνονται ελαφρώς. Παράδειγµα: Με ρύθµιση σε 28 C Gr-6

9 Για να σταµατήσετε την λειτουργία Πιέστε το κουµπί ΑΡΧΗΣ / ΤΕΛΟΥΣ λειτουργίας (START / STOP) (Fig.5 Y). Η κόκκινη ένδειξη Λειτουργίας (ΟPERATION) (Fig. 2 6) της εσωτερικής µονάδας θα ανάψει. Σχετικά µε την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ (AUTO) : Όταν επιλέγεται για πρώτη φορά η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (AUTO CHANGEOVER), ο ανεµιστήρας θα λειτουργήσει σε πολύ χαµηλή ταχύτητα για ένα λεπτό περίπου µέχρι η µονάδα να καταγράψει τις συνθήκες που επικρατούν στο δωµάτιο και να επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας. Εάν η διαφορά µεταξύ της ρύθµισης του θερµοστάτη και της πραγµατικής θερµοκρασίας του δωµατίου είναι µεγαλύτερη από +2 C Ψύξη ή Αφύγρανση Εάν η διαφορά µεταξύ της ρύθµισης του θερµοστάτη και της πραγµατικής θερµοκρασίας του δωµατίου κυµαίνεται στους ±2 C Ανίχνευση Εάν η διαφορά µεταξύ της ρύθµισης του θερµοστάτη και της πραγµατικής θερµοκρασίας του δωµατίου είναι µεγαλύτερη από -2 C Θέρµανση Όταν η θερµοκρασία του δωµατίου έχει πλησιάσει τη ρυθµισµένη θερµοκρασία του θερµοστάτη, το κλιµατιστικό θα τεθεί σε λειτουργία ανίχνευσης. Στη λειτουργία ανίχνευσης, ο ανεµιστήρας λειτουργεί στη χαµηλή ταχύτητα. Εάν η θερµοκρασία του δωµατίου µεταβληθεί στη συνέχεια, το κλιµατιστικό θα επιλέξει ξανά την κατάλληλη λειτουργία (Θέρµανση, Ψύξη) για να ρυθµίσει τη θερµοκρασία στην τιµή που έχει επιλεγεί στο θερµοστάτη. (Η θερµοκρασία ενεργοποίησης της λειτουργίας ανίχνευσης είναι ±2 C σε σχέση µε τη ρυθµισµένη θερµοκρασία του θερµοστάτη.) Εάν ο τρόπος λειτουργίας που επιλέγεται αυτόµατα από τη µονάδα δεν είναι αυτός που επιθυµείτε, επιλέξτε τον (ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ). Σχετικά µε τον Τρόπο Λειτουργίας Θέρµανση: Χρησιµοποιήστε για να θερµάνετε τον χώρο σας. Οταν η θέρµανση επιλέγεται, το κλιµατιστικό θα λειτουργήσει σε πολύ χαµηλή ταχύτητα για περίπου 3 ως 5 λεπτά, µετά τα οποία θα αλλάξει στην επιλεγµένη ρύθµιση ανεµιστήρα. Αυτή η χρονική περίοδος χορηγείται για να επιτρέψει στην εσωτερική µονάδα να προθερµανθεί προτού αρχίσει κανονική λειτουργία. Όταν η θερµοκρασία του χώρου είναι πολύ χαµηλή µπορεί να σχηµατιστεί πάγος στην εξωτερική µονάδα και ίσως να προκαλέσει πτώση της απόδοσής της. Για να µπορέσει να αποβάλει αυτό τον πάγο, η µονάδα, αυτόµατα µπαίνει σε κύκλο απόψυξης από καιρού σε καιρό. Κατά την διάρκεια της Αυτόµατης Λειτουργίας Απόψυξης, η ενδεικτική λυχνία Λειτουργίας (κόκκινη) θα αναβοσβήνει και η θέρµανση θα διακοπεί. Ψύξη: Χρησιµοποιήστε για να ψύξετε τον χώρο σας. Αφύγρανση: Χρησιµοποιήστε για να δροσίσετε τον χώρο σας ελαφρά ενώ αφαιρείτε την υγρασία. εν µπορείτε να θερµάνετε τον χώρο κατά την Αφύγρανση. Η συσκευή θα λειτουργήσει σε χαµηλή ταχύτητα, για να τροποποιήση την υγρασία του δα χώρου ο Ανεµιστήρας της εσωτερικής µονάδας µπορεί να σταµατά πότε - πότε. Επίσης, ο ανεµιστήρας µπορεί να λειτουργεί σε πολύ χαµηλή ταχύτητα όταν ρυθµίζει την υγρασία του χώρου. Ανεµιστήρας: Χρησιµοποιήστε για να κυκλοφορίσετε τον θερµό αέρα από την περιοχή του µέσα στον χώρο. Κατά την διάρκεια της Θέρµανσης: Ρυθµίσετε τον θερµοστάτη σε µιά θερµοκρασία που είναι υψηλότερη από την τρέχουσα θερµοκρασία χώρου. Η Θέρµανση δεν θα λειτουργήσει εάν ο θερµοστάτης έχει ρυθµιστεί χαµηλότερα από την τρέχουσα θερµοκρασία χώρου. Κατά την διάρκεια της Ψύξης / Αφύγρανσης: Ρυθµίσετε τον θερµοστάτη σε µιά θερµοκρασία που είναι χαµηλότερη από την τρέχουσα θερµοκρασία χώρου. Η Ψύξη και η Αφύγρανση δεν θα λειτουργήσουν εάν ο θερµοστάτης έχει ρυθµιστεί υψηλότερα από την τρέχουσα θερµοκρασία χώρου (στην Ψύξη µόνο ο Ανεµιστήρας θα λειτουργήσει). Κατά τη διάρκεια του Ανεµιστήρα: εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την µονάδα για να θερµάνετε ή να ψύξετε τον χώρο σας. Gr-7

10 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ Ρυθµίστε τις κατευθύνσεις ροής αέρα πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά µε τα κουµπιά AIR DIRECTION (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ) στο Χειριστήριο. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά AIR DIRECTION αφότου ενεργοποιηθεί η εσωτερική µονάδα και σταµατήσει η κίνηση των περσίδων κατεύθυνσης ροής του αέρα. Κατακόρυφη ρύθµιση της κατεύθυνσης του αέρα Ανοίξτε το καπάκι του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το κουµπί AIR DIRECTION (ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣ ΑΕΡΑ) (Πάνω-Κάτω) (Fig. 5 k). Όταν πατάτε το κουµπί AIR DIRECTION (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ) (Πάνω-Κάτω) (Fig.5 k), η κατεύθυνση ροής αέρα αλλάζει, εντός των ορίων, σύµφωνα µε τα ακόλουθα. Μπορείτε να επιλέξετε την κατεύθυνση ροής του αέρα που επιθυµείτε. Oρια λειτουργίας ψύξης/αφύγρανσης1234 Περσίδες ρύθµισης κατεύθυνσης του αέρα ιανοµέας ισχύος * Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου δεν αλλάζει. Ρύθµιση δεξιά-αριστερά Oρια λειτουργίας θέρµανσης5678 * Οι περσίδες κατεύθυνσης ροής του αέρα κάτω/πάνω µετακινούνται προς την κατεύθυνση του βέλος από την κλειστή θέση. Για να µεγιστοποιηθεί η απόδοση θέρµανσης και ψύξης, χρησιµοποιήστε τα ανωτέρω όρια λειτουργίας. 8 Oρια λειτουργίας ανεµιστήρα Ανοίξτε το καπάκι του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το κουµπί AIR DIRECTION (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ) (Αριστερά- εξιά). (Fig. 5 j). Όταν πατάτε το κουµπί AIR DIRECTION (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ) (Αριστερά- εξιά) (Fig. 5 j), η κατεύθυνση ροής αέρα θα αλλάξει σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά. sροή αέρα προς τα εµπρός Ροή αέρα προς τα αριστερά t sροή αέρα προς τα δεξιά Ροή αέρα προς τα εµπρός t Μπορείτε να επιλέξετε την κατεύθυνση ροής του αέρα που επιθυµείτε. Η εσωτερική µονάδα ρυθµίζεται στη ροή αέρα προς τα εµπρός όταν ανάψει το κλιµατιστικό. R ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή ξένα αντικείµενα µέσα στις θυρίδες εξαγωγής, δεδοµένου ότι ο εσωτερικός ανεµιστήρας λειτουργεί µε υψηλή ταχύτητα και µπορεί να σας τραυµατίσει. Πληροφορίες για τις ρυθµίσεις της κατεύθυνσης ροής του αέρα Oταν ανάψει το κλιµατιστικό ή αλλάξει η κατάσταση λειτουργίας, η θέση των περσίδων ρυθµίζεται αυτόµατα όπως περιγράφεται πιο κάτω, ώστε να προσαρµοστούν στην επιλεγµένη λειτουργία (θέρµανση, ψύξη κτλ). Ψύξη/Αφύγρανση/Λειτουργία ανεµιστήρα: 1 οριζόντια ροή αέρα Θέρµανση:7 ροή αέρα προς τα κάτω Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας HI- POWER (ανατρέξτε στη σελίδα 12), η ροή αέρα κάτω/πάνω ρυθµίζεται αυτόµατα, ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοση θέρµανσης και ψύξης. Oταν πατήσετε τα κουµπιά AIR DIRECTION του τηλεχειριστηρίου, µπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος για να φθάσουν οι περσίδες ροής του αέρα κάτω/πάνω ή οι περσίδες ροής του αέρα αριστερά/δεξιά στην επιθυµητή θέση. Στο χρόνο αυτό, η κατεύθυνση της ροής του αέρα δεν µπορεί να ρυθµιστεί, ακόµα και αν πατήσετε επανειληµµένα τα κουµπιά AIR DIRECTION. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης (monitor) στην αυτόµατη λειτουργία (ανατρέξτε στη σελίδα 7), η κατεύθυνση της οριζόντιας ροής του αέρα είναι συγκεκριµένη και δεν επιδέχεται ρύθµιση. Αν πατήσετε το κουµπί AIR DIRECTION (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ) (Πάνω-Κάτω) στη διάρκεια της παλινδροµικής λειτουργίας πάνω/κάτω (βλέπε σελίδα 11), η παλινδροµική λειτουργία πάνω/ κάτω θα σταµατήσει. Επιπλέον, αν πατήσετε το κουµπί AIR DIRECTION (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ) (Αριστερά- εξιά) στη διάρκεια της παλινδροµικής λειτουργίας αριστερά/δεξιά, η παλινδροµική λειτουργία θα σταµατήσει. * Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου δεν αλλάζει. Gr-8

11 ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ανάψτε το κλιµατιστικό προτού εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία. Επιλογή παλινδροµικής λειτουργίας (SWING) Ανοίξτε το καπάκι του τηλεχειριστηρίου για να ρυθµίσετε την παλινδροµική λειτουργία. Πατήστε το κουµπί SWING (Fig. 5 i). Η ένδειξη SWING (Fig. 6 U) θα ανάψει. Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί SWING, η παλινδροµική λειτουργία αλλάζει ως εξής. Παλινδρόµηση κάτω/πάνω Παλινδρόµηση αριστερά/δεξιά ιακοπή παλινδρόµησης Παλινδρόµηση κάτω/πάνω/αριστερά/δεξιά ιακοπή παλινδροµικής λειτουργίας (SWING) Πατήστε το κουµπί SWING (Fig.5 i) και επιλέξτε STOP. Η κατεύθυνση της ροής του αέρα επιστρέφει στη ρύθµιση που ήταν επιλεγµένη πριν από την έναρξη της παλινδρόµησης. Πληροφορίες για την παλινδροµική λειτουργία Παλινδρόµηση κάτω/πάνω: Η παλινδροµική λειτουργία ξεκινά βάσει των ορίων που ακολουθούν, σύµφωνα µε την τρέχουσα κατεύθυνση ροής του αέρα. Η κατεύθυνση ροής του αέρα είναι η 1-4 (για ψύξη, αφύγρανση). Με την επάνω περσίδα κατεύθυνσης ροής του αέρα στην οριζόντια θέση, η κάτω περσίδα κατεύθυνσης ροής του αέρα µετακινείται (παλινδροµικά) για να κατευθύνει τη ροή του αέρα προς ευρύτερο χώρο. Η κατεύθυνση ροής του αέρα είναι η 5-8 (για θέρµανση). Με τις περσίδες κατεύθυνσης του ροής του αέρα ρυθµισµένες για ροή του αέρα ή προσαγωγή ίσια κάτω, ο αέρας κατευθύνεται κυρίως προς το δάπεδο. Παλινδρόµηση αριστερά/δεξιά: Οι περσίδες κατεύθυνσης ροής του αέρα µετακινούνται (παλινδροµικά) προς την κατεύθυνση ροής του αέρα αριστερά/δεξιά. Παλινδρόµηση κάτω/πάνω/αριστερά/δεξιά: Οι περσίδες κατεύθυνσης ροής του αέρα µετακινούνται (παλινδροµικά) προς τις δύο κατευθύνσεις κάτω/πάνω και αριστερά/δεξιά. Η παλινδροµική λειτουργία ενδέχεται να σταµατήσει προσωρινά, όταν ο ανεµιστήρας του κλιµατιστικού δεν λειτουργεί ή όταν λειτουργεί µε πολύ µικρή ταχύτητα. Εάν πατήσετε το κουµπί AIR DIRECTION (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ) (Πάνω-Κάτω) στη διάρκεια της παλινδροµικής λειτουργίας πάνω/κάτω, η παλινδροµική λειτουργία πάνω/κάτω θα σταµατήσει και αν πατήσετε το κουµπί AIR DIRECTION (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ) (Αριστερά- εξιά) στη διάρκεια παλινδροµικής λειτουργίας αριστερά/δεξιά, η παλινδροµική λειτουργία αριστερά/δεξιά θα σταµατήσει. Gr-9

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ Προτού χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο έχει ρυθµιστεί στη σωστή ώρα (ανατρέξτε στη σελίδα 5). Χρήση OFF TIMER ή ON TIMER Ανοίξτε το καπάκι του τηλεχειριστηρίου για να ρυθµίσετε το χρονοδιακόπτη Πατήστε το επιθυµητό κουµπί λειτουργίας ή το κουµπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) (Fig. 5 Y). Η ενδεικτική λυχνία OPERATION (κόκκινη) της εσωτερικής µονάδας (Fig. 2 6) θα ανάψει. Επιλέξτε τον επιθυµητό χρόνο λειτουργίας χρονοδιακόπτη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί OFF TIMER (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ) (Fig. 5 m) ή το κουµπί ON TIMER (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ) (Fig. 5 l). Το ενδεικτικό OFF ή ON του χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά SET TIME (Fig. 5 n) για να ρυθµίσετε την επιθυµητή ώρα για τις λειτουργίες OFF TIMER ή ON TIMER. Κουµπί Κουµπί : Πατήστε το για να προχωρήσετε τη ρύθµιση της ώρας προς τα εµπρός. Η ώρα προχωρά προς τα εµπρός µε βήµατα των 5 λεπτών. : Πατήστε το για να προχωρήσετε τη ρύθµιση της ώρας προς τα πίσω. Η ώρα προχωρά προς τα πίσω µε βήµατα των 5 λεπτών. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική µονάδα και πατήστε το κουµπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) (Fig. 5 o). Το ενδεικτικό OFF ή ON του χρονοδιακόπτη σταµατά να αναβοσβήνει. Η ενδεικτική λυχνία TIMER (πράσινη) (Fig. 2 5) της εσωτερικής µονάδας θα ανάψει. Αν επιλέξετε τη λειτουργία ON TIMER, η λειτουργία του κλιµατιστικού σταµατά. Χρήση του χρονοδιακόπτη PROGRAM (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) Πατήστε το κουµπί START/STOP (Fig. 5 Y) (αν το 1 κλιµατιστικό λειτουργεί ήδη, µεταβείτε στο βήµα 2). Η ενδεικτική λυχνία OPERATION (κόκκινη) της εσωτερικής µονάδας (Fig. 2 6) θα ανάψει. Ρυθµίστε την επιθυµητή ώρα για τις λειτουργίες OFF 2 timer και ON timer. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση OFF timer ή ON timer για να ρυθµίσετε τη λειτουργία και τις ώρες που θέλετε. Η ενδεικτική λυχνία TIMER (πράσινη) της εσωτερικής µονάδας (Fig. 2 5) θα ανάψει. Πληροφορίες για το χρονοδιακόπτη PROGRAM (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) Ο χρονοδιακόπτης PROGRAM σας επιτρέπει να ενσωµατώσετε τις λειτουργίες OFF timer και ON timer σε µία ακολουθία λειτουργιών. Αυτή η ακολουθία λειτουργιών µπορεί να περιλαµβάνει µετάβαση από τη λειτουργία OFF timer στη λειτουργία ON timer ή από τη λειτουργία ON timer στη λειτουργία OFF timer εντός περιόδου 24 ωρών. Η πρώτη λειτουργία που θα εκτελεστεί θα είναι αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην τρέχουσα ώρα. Η σειρά εκτέλεσης των λειτουργιών επισηµαίνεται από το βέλος στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου (OFF ON ή OFF ON). Ένα παράδειγµα χρήσης του χρονοδιακόπτη PROGRAM µπορεί να συνίσταται στην αυτόµατη απενεργοποίηση του κλιµατιστικού (OFF timer) αφού πέσετε για ύπνο και στην αυτόµατη ενεργοποίηση το πρωί (ON timer), προτού σηκωθείτε. Ακύρωση του χρονοδιακόπτη Πατήστε το κουµπί CANCEL. Αλλαγή ρυθµίσεων χρονοδιακόπτη Εκτελέστε τα βήµατα 2-4. Απενεργοποίηση του κλιµατιστικού µε τον χρονοδιακόπτη σε λειτουργία Πατήστε το κουµπί START/STOP. Ακύρωση του χρονοδιακόπτη Πατήστε το κουµπί CANCEL. Η ενδεικτική λυχνία TIMER (πράσινη) θα σβήσει.ακύρωση OFF TIMER ή ON TIMER 1. Πατήστε το κουµπί TIMER της λειτουργίας που θέλετε να ακυρώσετε (OFF ή ON). 2. Πατήστε το κουµπί CANCEL. Αλλαγή ρυθµίσεων χρονοδιακόπτη 1. Πατήστε το κουµπί TIMER της λειτουργίας που θέλετε να αλλάξετε (OFF ή ON). 2. Ρυθµίστε το χρονοδιακόπτη µε τα κουµπιά TIMER και. 3. Πατήστε το κουµπί SET. Απενεργοποίηση του κλιµατιστικού µε τον χρονοδιακόπτη σε λειτουργία Πατήστε το κουµπί START/STOP. Gr-10

13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ ιαφορετικά από τις άλλες λειτουργίες του ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ο ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ χρησιµοποιήται για να θέσει την χρονική διάρκεια πριν η λειτουργία του κλιµατιστικού σταµατήσει. Χρησιµοποιήστε το κουµπί ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ (SLEEP) Ενώ το κλιµατιστικό λειτουργεί ή έχει σταµατήσει, πιέστε το κουµπί ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ (SLEEP) (Fig. 5 `). Κάθε φορά που πιέζετε το κουµπί, ο χρόνος αλλάζει µε την ακόλουθη σειρά (ώρες) (ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ) Η κόκκινη ένδειξη Λειτουργίας (OPERATION) (Fig. 2 6) και η πράσινη ένδειξη Χρονοδιακόπτη (TIMER Fig. 2 5) της εσωτερικής µονάδας θα ανάψουν. Για να ακυρώσετε τον ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ Πιέστε το κουµπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (CANCEL TIMER). Για να σταµατήσετε το κλιµατιστικό όταν ο ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ λειτουργεί. Πιέστε το κουµπί ΑΡΧΗΣ / ΤΕΛΟΥΣ Λειτουργίας (START / STOP). Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις του χρόνου Πατήστε το κουµπί SLEEP (ΥΠΝΟΣ) (Fig.5 `) µια φορά για να εµφανίσετε την τελευταία ρύθµιση ώρας. Πατήστε το κουµπί SLEEP (ΥΠΝΟΣ) (Fig.5 `) ξανά για να αλλάξετε την ώρα. Κάθε φορά που πιέζετε το κουµπί, ο χρόνος αλλάζει µε την ακόλουθη σειρά (από τον πιο πρόσφατα ρυθµισµένο χρόνο): (ώρες) (ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗ) Σχετικά µε το πρόγραµµα ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ Ο υπολειπόµενος χρόνος του ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ που είναι ρυθµισµένος τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή θα εµφανιστεί για 5 λεπτά. Gr-11

14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προτού εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία, ανάψτε το κλιµατιστικό. Ανοίξτε το καπάκι του τηλεχειριστηρίου. Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία ECONOMY Πατήστε το κουµπί ECONOMY (Fig.5 h). Στο τηλεχειριστήριο εµφανίζεται η ένδειξη ECO. Αρχίζει η λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας. Για να διακόψετε τη λειτουργία ECONOMY Πατήστε το κουµπί ECONOMY (Fig.5 h) και πάλι. Η ένδειξη ECO εξαφανίζεται από το τηλεχειριστήριο. Αρχίζει η κανονική λειτουργία. Σχετικά µε τη λειτουργία ECONOMY Στη µέγιστη έξοδο, η λειτουργία ECONOMY βρίσκεται περίπου στο 70% της κανονικής λειτουργίας του κλιµατιστικού για ψύξη και θέρµανση. Όταν η λειτουργία ECONOMY εκτελείται σε τρόπο λειτουργίας ψύξης, βελτιώνεται η αφύγρανση. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη όταν θέλετε να µειώσετε την υγρασία του δωµατίου χωρίς να µειώσετε σηµαντικά τη θερµοκρασία του. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ECONOMY, η ρύθµιση του θερµοστάτη αλλάζει αυτόµατα, ανάλογα µε τη θερµοκρασία του δωµατίου, ώστε να αποφεύγεται η περιττή ψύξη ή θέρµανση, προκειµένου η λειτουργία να είναι οικονοµικότερη. Εάν η ψύξη (ή η θέρµανση) του δωµατίου δεν είναι ικανοποιητική µε τη λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας, επιλέξτε την κανονική λειτουργία. Εάν διακοπεί η λειτουργία του κλιµατιστικού, όταν το ενεργοποιήσετε και πάλι η εσωτερική µονάδα ξεκινά σε κανονική λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης στην αυτόµατη λειτουργία, η λειτουργία του κλιµατιστικού δεν θα αλλάξει σε λειτουργία ECONOMY, ακόµη και εάν επιλέξετε τη λειτουργία ECONOMY µε το πάτηµα του κουµπιού λειτουργίας ECONOMY. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προτού εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία, ανάψτε το κλιµατιστικό. Ανοίξτε το καπάκι του τηλεχειριστηρίου. Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία HI-POWER Πατήστε το κουµπί HI-POWER (Fig.5 e). Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία HI-POWER (πορτοκαλί) (Fig.2 8) της εσωτερικής µονάδας. Αρχίζει η λειτουργία HI-POWER. Για να διακόψετε τη λειτουργία HI-POWER Πατήστε το κουµπί HI-POWER (Fig.5 e) και πάλι. Η ενδεικτική λυχνία HI-POWER (πορτοκαλί) (Fig.2 8) της εσωτερικής µονάδας θα σβήσει. Αρχίζει η κανονική λειτουργία. Όµως, η λειτουργία HI-POWER διακόπτεται αυτόµατα στις παρακάτω περιπτώσεις. Εάν επιλέξετε λειτουργία SUPER QUIET κατά τη διάρκεια της λειτουργίας HI-POWER, η λειτουργία HI-POWER ακυρώνεται. Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας ψύξης Η θερµοκρασία του δωµατίου βρίσκεται 1 C κάτω από τη ρύθµιση του θερµοστάτη ή έχουν παρέλθει 30 λεπτά από την έναρξη της λειτουργίας HI-POWER. Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας θέρµανσης Η θερµοκρασία δωµατίου είναι 2 C πάνω από τη ρύθµιση του θερµοστάτη. Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας ανεµιστήρα Έχουν παρέλθει 15 λεπτά από την έναρξη της λειτουργίας HI-POWER. Σχετικά µε τη λειτουργία HI-POWER Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας ψύξης Η εσωτερική µονάδα λειτουργεί σε µέγιστη ισχύ, έως ότου η θερµοκρασία του δωµατίου να βρίσκεται 1 C κάτω από τη ρύθµιση του θερµοστάτη. Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας θέρµανσης Η εσωτερική µονάδα λειτουργεί σε µέγιστη ισχύ, έως ότου η θερµοκρασία του δωµατίου να βρίσκεται 2 C επάνω από τη ρύθµιση του θερµοστάτη. Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας αφύγρανσης Η παροχή αέρα δεν µπορεί να ρυθµιστεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας HI-POWER Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας ανεµιστήρα Η παροχή αέρα από την εσωτερική µονάδα αυξάνεται. Gr-12

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ Αφού αφήσετε το εσωτερικό της εσωτερικής µονάδας να αφυγρανθεί για κάποιο χρονικό διάστηµα, καθαρίστε το φίλτρο µε υπεριώδεις ακτίνες, για να περιορίσετε το σχηµατισµό µούχλας και την ανάπτυξη βακτηρίων στο φίλτρο αέρα. Η λειτουργία αυτή αποδίδει µετά την ψύξη ή αφύγρανση. Για λειτουργία COIL DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ), πατήστε το κουµπί COIL DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ). Ο καθαρισµός θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά και θα σταµατήσει αυτόµατα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ενεργοποίηση της λειτουργίας COIL DRY Πατήστε το κουµπί COIL DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) (Fig. 5 c) (είτε εν λειτουργία, είτε εκτός λειτουργίας του κλιµατιστικού). Θα ανάψει µόνον η ενδεικτική λυχνία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (κόκκινο) (Fig. 2 6) στην εσωτερική µονάδα. Η ένδειξη COIL DRY εµφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και εξαφανίζεται ύστερα από 20 λεπτά περίπου. Εάν πατήσετε το κουµπί COIL DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) (Fig. 5 c) στη διάρκεια της λειτουργίας COIL DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ), η λειτουργία αυτή θα ξεκινήσει ξανά. Απενεργοποίηση της λειτουργίας COIL DRY Πατήστε το κουµπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) (Fig. 5 Y) στη διάρκεια της λειτουργίας COIL DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ). Η ενδεικτική λυχνία OPERATION (κόκκινη) της εσωτερικής µονάδας θα σβήσει (Fig 2. 6 ). Το τηλεχειριστήριο θα βρίσκεται στην κατάσταση απενεργοποιηµένης λειτουργίας. Πληροφορίες για τη λειτουργία COIL DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ) Οι διαδικασίες που ακολουθούν εκτελούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αφύγρανσης, πριν από την αυτόµατη απενεργοποίηση της λειτουργίας ύστερα από 20 λεπτά περίπου. 1 Αφύγρανση Μετά από περίπου 18 λεπτά λειτουργίας COIL DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ), θα εκτελεστεί αφύγρανση στο εσωτερικό της εσωτερικής µονάδας. Θα αφαιρεθούν από το φίλτρο αέρα όλοι οι ρύποι και οι οσµές. 2 Καθαρισµός φίλτρου µε υπεριώδεις ακτίνες (περίπου 2 λεπτά) Εκπέµπονται υπεριώδεις ακτίνες στο φίλτρο αέρα, ώστε να υποβληθούν σε διαδικασία απολύµανσης και αποµάκρυνσης των οσµών όλοι οι ρύποι, οι οσµές και η σκόνη και ανακυκλώνονται στο κουτί συλλογής σκόνης. Ταυτόχρονα, γίνεται επαναφορά των λειτουργιών απολύµανσης και αποµάκρυνσης οσµών του φίλτρου αέρα και επανέρχονται στη λειτουργία καθαρισµού. 3 Ολοκλήρωση λειτουργίας Η λειτουργία COIL DRY (ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) τελειώνει. Oταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία αφύγρανσης, η εσωτερική µονάδα µεταβαίνει στη λειτουργία θέρµανσης και ανεµιστήρα για να αποξηράνει το εσωτερικό της εσωτερικής µονάδας. Ως εκ τούτου, η θερµοκρασία χώρου και η υγρασία µπορεί να αυξηθούν ελαφρώς. Η λειτουργία αφύγρανσης δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον καθαρισµό του αέρα στο χώρο. Η λειτουργία αφύγρανσης είναι αποτελεσµατικότερη όταν ενεργοποιείται συχνά. Gr-13

16 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ Πρόκειται για µια βολική λειτουργία που αφαιρεί αυτόµατα τη σκόνη από τα φίλτρα αέρα, αφού παρέλθει συγκεκριµένη χρονική περίοδος λειτουργίας του κλιµατιστικού. Η λειτουργία αυτόµατου καθαρισµού των φίλτρων µπορεί να ενεργοποιηθεί και από το τηλεχειριστήριο. Αυτόµατος καθαρισµός των φίλτρων Πληροφορίες για τον αυτόµατο καθαρισµό των φίλτρων Ο αυτόµατος καθαρισµός φίλτρων εκτελείται αφότου το κλιµατιστικό λειτουργήσει για συγκεκριµένη χρονική διάρκεια και σταµατήσει, ή πατηθεί το κουµπί FILTER (Fig.5 d) του τηλεχειριστηρίου. Κατά τη διάρκεια του καθαρισµού φίλτρου, ανάβει η ενδεικτική λυχνία MAINTENANCE SIGN (κόκκινη) (Fig.2 4) στην εσωτερική µονάδα. 1. Μετακίνηση φίλτρων αέρα προς τα έξω Τα φίλτρα αέρα εξέρχονται από την εσωτερική µονάδα, κάτω από την πρόσοψη. Στο διάστηµα αυτό, η σκόνη των φίλτρων αέρα συλλέγεται στα κουτιά συλλογής σκόνης (πίσω από την πρόσοψη). ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αγγίζετε τα φίλτρα αέρα όσο διαρκεί ο αυτόµατος καθαρισµός των φίλτρων. Η εσωτερική µονάδα ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργίες σε περίπτωση που τραβήξετε ή πιέσετε τα φίλτρα αέρα. Αν τραβήξετε ακούσια τα φίλτρα αέρα, µπορεί να υποστούν ζηµία ή να πέσουν και να προκαλέσουν τραυµατισµό. Πρόσοψη 2. Μετακίνηση φίλτρων αέρα προς τα µέσα Αφού εξέλθουν, τα φίλτρα αέρα επανέρχονται αυτόµατα στις αρχικές τους θέσεις, µέσα στην εσωτερική µονάδα. Όταν ολοκληρωθεί ο αυτόµατος καθαρισµός φίλτρων, η ενδεικτική λυχνία MAINTENANCE SIGN (κόκκινη) (Fig.2 4) στην εσωτερική µονάδα σβήνει. Η ενδεικτική λυχνία MAINTENANCE SIGN (κόκκινη) αναβοσβήνει Η ενδεικτική λυχνία MAINTENANCE SIGN αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια του αυτόµατου καθαρισµού φίλτρων αέρα, εάν τα φίλτρα αέρα δεν έχουν τοποθετηθεί ή έχουν τραβηχτεί. Εάν αυτό συµβεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κλιµατιστικού, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα και εκτελέστε τη διαδικασία Συντήρηση κουτιών συλλογής σκόνης για να εγκαταστήσετε τα φίλτρα αέρα. Αλλαγή του διαστήµατος FILTER MAINTENANCE (καθαρισµός φίλτρων) Το διάστηµα καθαρισµού φίλτρων µπορεί να αλλάξει. Κάποια ποσότητα σκόνης ενδεχοµένως να µην αποµακρύνεται µε τον αυτόµατο καθαρισµό φίλτρων. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε το διάστηµα σε 50H για καλύτερο καθαρισµό. Κατά τη διάρκεια του καθαρισµού, θέστε το τηλεχειριστήριο σε λειτουργία διακοπής (ώστε να εµφανίζονται µόνο το ρολόι (CLOCK) και η ώρα). 1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί SET TIME (Fig.5 n) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη αλλάζει από την προβολή της τρέχουσας ώρας στην προβολή του διαστήµατος και αναβοσβήνει. 2. Ρυθµίστε το διάστηµα χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα και του κουµπιού SET TIME (Fig.5 n). Με το πάτηµα αυτών των κουµπιών µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ των παρακάτω αριθµών. 50H 100H Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι 100H. Για καλύτερο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, επιλέξτε 50H. 3. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την κύρια µονάδα και πατήστε το κουµπί SET (Fig.5 o). Η ένδειξη θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και θα σταλούν σήµατα προς την εσωτερική µονάδα. Εάν δεν πατήσετε το κουµπί SET (Fig.5 o), δεν θα αποθηκευτούν οι ρυθµίσεις χρόνου λειτουργίας. Gr-14

17 Πληροφορίες για τη λειτουργία Αυτόµατου καθαρισµού φίλτρων Αναλόγως µε το πόσο έχουν ρυπανθεί τα φίλτρα αέρα, ενδέχεται να µην µπορεί να αφαιρεθεί όλη η σκόνη από τα φίλτρα αέρα µε τον αυτόµατο καθαρισµό φίλτρων. Στην περίπτωση αυτή, επαναλάβετε τον αυτόµατο καθαρισµό των φίλτρων. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει σκόνη στα φίλτρα αέρα ακόµα και µετά από επανειληµµένο αυτόµατο καθαρισµό των φίλτρων, εκτελέστε τη συντήρηση των κουτιών συλλογής σκόνης (ανατρέξτε στη σελίδα 16) Αναλόγως µε τη σκόνη που υπάρχει στα φίλτρα αέρα, όπως εάν για παράδειγµα η σκόνη είναι ιδιαιτέρως λιπαρή ή αν έχει σκληρύνει, ενδέχεται να µην αφαιρεθεί µε τον αυτόµατο καθαρισµό των φίλτρων. Στην περίπτωση αυτή, αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα και καθαρίστε τα µε νερό (ανατρέξτε στη σελίδα 19). Ενδέχεται κατά τη διάρκεια του αυτόµατου καθαρισµού των φίλτρων να ακούγονται µεταλλικοί ή συριστικοί θόρυβοι. Αν τραβήξετε ή πιέσετε τα φίλτρα αέρα όσο διαρκεί ο αυτόµατος καθαρισµός τους, η διαδικασία καθαρισµού φίλτρων θα διακοπεί και η ενδεικτική λυχνία MAINTENANCE (κόκκινη) (Fig.2 4) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Στην περίπτωση αυτή, ανατρέξτε στη Συντήρηση κουτιών συλλογής σκόνης, στην εγκατάσταση ΦΙΛΤΡΟΥ. Εάν το ΦΙΛΤΡΟ τοποθετηθεί πολύ χαµηλά, θα διορθώσει αυτόµατα τη θέση του, µε µετακίνηση προς τα επάνω. Εάν ακριβώς κάτω από την εσωτερική µονάδα υπάρχουν πολλά αντικείµενα, εάν πέσει το ΦΙΛΤΡΟ, θα χτυπήσει επάνω σε αυτά τα αντικείµενα και δεν θα λειτουργεί πλέον σωστά. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ καθαρισµός των φίλτρων µε χρήση του τηλεχειριστηρίου Πατήστε το κουµπί FILTER (Fig.5 d) (Όταν το κλιµατιστικό είναι αναµµένο ή σβηστό). Η ενδεικτική λυχνία MAINTENANCE SIGN (κόκκινη) (Fig.2 4) της εσωτερικής µονάδας θα ανάψει. Αρχίζει ο αυτόµατος καθαρισµός των φίλτρων. Εάν πατήσετε το κουµπί FILTER κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κλιµατιστικού, το κλιµατιστικό θα σταµατήσει, θα εκτελεστεί ο αυτόµατος καθαρισµός των φίλτρων και το κλιµατιστικό θα ανάψει και πάλι, µόλις ολοκληρωθεί ο αυτόµατος καθαρισµός των φίλτρων. Ακόµη και εάν πατήσετε το κουµπί FILTER κατά τη διάρκεια του αυτόµατου καθαρισµού των φίλτρων, ο καθαρισµός δεν διακόπτεται. Πληροφορίες για την ειδοποίηση καθαρισµού των κουτιών συλλογής σκόνης Όταν δεν ενεργοποιείται ο αυτόµατος καθαρισµός των φίλτρων, αλλά η ενδεικτική λυχνία MAINTENANCE SIGN (κόκκινη)(fig.2 4) της εσωτερική µονάδας ανάβει, τότε πρέπει να εκτελέσετε τον καθαρισµό των κουτιών συλλογής σκόνης. Στην περίπτωση αυτή, καθαρίστε το κουτί συλλογής σκόνης. Λόγω των διαφορών στα διαστήµατα εκτέλεσης του αυτόµατου καθαρισµού των φίλτρων, διαφέρει επίσης και ο χρόνος που θα παρέλθει, έως ότου ανάψει η ενδεικτική λυχνία MAINTENANCE SIGN (κόκκινη)(fig.2 4). Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία MAINTENANCE SIGN (κόκκινη), ο αυτόµατος καθαρισµός των φίλτρων δεν λειτουργεί. ( εν λειτουργεί, ακόµη και εάν πατήσετε το κουµπί FILTER του τηλεχειριστηρίου). Στην περίπτωση αυτή, καθαρίστε το κουτί συλλογής της σκόνης και πατήστε το κουµπί MAINTE- NANCE/ MANUAL AUTO (Fig.3 A). Η ενδεικτική λυχνία MAINTENANCE SIGN (κόκκινη) θα σβήσει. Η ενδεικτική λυχνία MAINTENANCE SIGN (κόκκινη) (Fig.2 4) ανάβει µόνο όταν το κλιµατιστικό λειτουργεί ή όταν διακόπτει τη λειτουργία του. Εάν σβήσετε την ενδεικτική λυχνία MAINTENANCE SIGN (κόκκινη) (Fig.2 4) χωρίς να καθαρίσετε το κουτί συλλογής της σκόνης, την επόµενη φορά που θα εκτελεστεί ο αυτόµατος καθαρισµός των φίλτρων, σκόνη ενδέχεται να διαρρεύσει µέσα από τη µονάδα. Όταν η ενδεικτική λυχνία MAINTENANCE SIGN (κόκκινη) (Fig.2 4) ανάβει, φροντίστε να καθαρίσετε το κουτί συλλογής της σκόνης. Gr-15 ιάστηµα αυτόµατου ιάστηµα προτού ανάψει η ενδεικτική καθαρισµού των φίλτρων λυχνία MAINTENANCE SIGN (κόκκινη) 50 ώρες 2000 ώρες 100 ώρες 4000 ώρες

18 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η συχνή συντήρηση παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κλιµατιστικού και βελτιώνει την απόδοση ψύξης και θέρµανσης. Πριν από τη συντήρηση, σβήστε το κλιµατιστικό από το τηλεχειριστήριο και βγάλτε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν τον καθαρισµό του κλιµατιστικού, σβήστε το οπωσδήποτε και βγάλτε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα. Ο εσωτερικός ανεµιστήρας λειτουργεί µε υψηλή ταχύτητα και µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό. Όταν αφαιρείτε τα κουτιά συλλογής σκόνης και το πάνω στόµιο, µην αγγίζετε τα µεταλλικά µέρη (εναλλάκτης θερµότητας, κτλ.). Ενδέχεται να τραυµατιστείτε. Oταν καθαρίζετε το κλιµατιστικό, µην στέκεστε πάνω σε µη ευσταθή αντικείµενα. Μπορεί να πέσετε και να τραυµατιστείτε. Όταν καθαρίζετε τα κουτιά συλλογής σκόνης και το πάνω στόµιο, φροντίστε να τα τοποθετήσετε µε ασφάλεια. Εάν δεν τοποθετήσετε µε ασφάλεια τα κουτιά συλλογής σκόνης και το πάνω στόµιο, µπορεί να πέσουν και να προκληθεί τραυµατισµός. Συντήρηση κουτιών συλλογής σκόνης Εάν είναι αναµµένη η ενδεικτική λυχνία MAINTENANCE SIGN (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) (κόκκινο) (Fig.2 4) στην εσωτερική µονάδα, φροντίστε να καθαρίσετε τα κουτιά συλλογής σκόνης. Εάν η εσωτερική µονάδα έχει εγκατασταθεί σε χώρο µε πολύ σκόνη, καθαρίζετε τα κουτιά συλλογής σκόνης κάθε 3 µήνες ακόµη και αν δεν έχει ανάψει η ενδεικτική λυχνία MAINTENANCE SIGN (ΕΝ ΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) (κόκκινο) (Fig.2 4). Oταν καθαρίζετε τα κουτιά συλλογής σκόνης, ενδέχεται να πέσει σκόνη στο δάπεδο. Τοποθετήστε εφηµερίδες κτλ. κάτω από την εσωτερική µονάδα, προτού καθαρίσετε τα κουτιά συλλογής σκόνης. 1. Αφαίρεση των κουτιών συλλογής σκόνης και των φίλτρων αέρα από την εσωτερική µονάδα. Αφαίρεση των φίλτρων αέρα από τα κουτιά συλλογής σκόνης. Προετοιµασία 1. Ανοίξτε την πρόσοψη. Zugangsklappe Πρόσοψη Σβήστε το κλιµατιστικό από το τηλεχειριστήριο. Βγάλτε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα. MAINTENANCE SIGN TIMER OPERATION SUPER QUIET HI-POWER 3. Αφαίρεση των κουτιών συλλογής σκόνης και των φίλτρων αέρα. Πιάστε το µέσον κάθε κουτιού συλλογής σκόνης, ανασηκώστε τον πάτο κατά την κατεύθυνση 1 και αφαιρέστε το κουτί συλλογής σκόνης κατά την κατεύθυνση 2. (Αφαιρέστε µαζί τα κουτιά συλλογής σκόνης και τα φίλτρα αέρα.) Πιάστε τις δύο πλευρές της πρόσοψης και ανοίξτε την µέχρι τέρµα. Συνεχίστε να την ανοίγετε έως ότου περάσει την οριζόντια θέση. (Η πρόσοψη θα παραµείνει ανοικτή ακόµα και όταν την αφήσετε.) 2. Αφαιρέστε το κουτί συλλογής σκόνης Αφαίρεση του φίλτρου αέρα από κάθε κουτί συλλογής σκόνης. Πιάστε το σηµείο συγκράτησης του φίλτρου αέρα και τραβήξτε το από το κουτί συλλογής σκόνης κατά την κατεύθυνση του βέλους. Φίλτρο αέρα Κουτιά συλλογής σκόνης Κουµπωτά µάνδαλα Σηµείο συγκράτησης Κλικ Κλικ Μετακινήστε τα σηµεία συγκράτησης (κίτρινο) στις δύο πλευρές των κουτιών συλλογής (2 αριστερά και δεξιά) προς τα µέσα και αφαιρέστε την ασφάλεια. Κουτί συλλογής σκόνης Κατά την αφαίρεση του φίλτρου αέρα από το κουτί συλλογής σκόνης, ενδέχεται να πέσει σκόνη από το κουτί συλλογής σκόνης. Τοποθετήστε εφηµερίδες κτλ. κάτω από το κουτί συλλογής σκόνης, προτού αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα. Gr-16

19 2. Αφαίρεση της σκόνης που συλλέχθηκε στα κουτιά συλλογής σκόνης και καθαρισµός των κουτιών συλλογής σκόνης. 1. Άνοιγµα των κουτιών συλλογής σκόνης. 1 Κρατήστε το µάνδαλο (ανοιχτό µπλε) και στις δύο πλευρές του εσωτερικού του κουτιού συλλογής σκόνης και τραβήξτε προς τα έξω µέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Κλικ Μάνδαλο Κλικ 2 Ανοίξτε το εσωτερικό του κουτιού. Εσωτερικό περίβληµα Μην χρησιµοποιείτε άλλο καθαριστικό εκτός από κάποιο ήπιο συνθετικό απορρυπαντικό (µικρής ή ουδέτερης αλκαλικότητας). Μην καθαρίζετε µε νερό θερµοκρασίας πάνω από 60 C. Μην καθαρίζετε µε οποιοδήποτε τραχύ ή σκληρό αντικείµενο. Μην στεγνώνετε µε πιστολάκι κτλ. Τα περιβλήµατα µπορεί να παραµορφωθούν και οι βούρτσες να φύγουν από τη θέση τους. Μετά το πλύσιµο µε νερό, βεβαιωθείτε ότι τα κουτιά συλλογής σκόνης έχουν στεγνώσει εντελώς, προτού τα επανατοποθετήσετε. Οι βούρτσες στεγνώνουν αρκετά δύσκολα, γι' αυτό σκουπίστε τις µε µια πετσέτα για να βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει εντελώς. Αν τα κουτιά συλλογής σκόνης τοποθετηθούν και είναι ακόµα υγρά, ενδέχεται να µην αφαιρεθεί η σκόνη από τα φίλτρα αέρα κατά τη διάρκεια του αυτόµατου καθαρισµού των φίλτρων. 3. Εγκατάσταση\ του κουτιού συλλογής σκόνης 1 Πρώτα, τραβήξτε προς τα κάτω το εξωτερικό περίβληµα και, στη συνέχεια, καλύψτε το εσωτερικό περίβληµα. Εξωτερικό περίβληµα Ανοίξτε προσεκτικά, διότι η υπερβολική δύναµη µπορεί να προκαλέσει ζηµιά και δυσλειτουργία. Όταν ανοίξετε το εσωτερικό περίβληµα, µπορεί να πέσει σκόνη από το κουτί. Στη διάρκεια της διαδικασίας, τοποθετήστε εφηµερίδες ή κάποιο άλλο κάλυµµα κάτω από το κουτί συλλογής σκόνης. 3 Καθαρισµός του εσωτερικού του κουτιού συλλογής σκόνης. Χρησιµοποιήστε ηλεκτρική σκούπα στη βούρτσα και το κουτί ή χρησιµοποιήστε µια βούρτσα για να καθαρίσετε τη σκόνη. Βάση βούρτσας Εξωτερικό περίβληµα Εσωτερικό περίβληµα Εξωτερικό περίβληµα 2 Τοποθετήστε τα µάνδαλα (ανοιχτό µπλε) και στις δυο πλευρές στη θέση τους. Κλικ Κλικ Μάνδαλο Βούρτσα Εσωτερικό περίβληµα Μην χρησιµοποιείτε υπερβολική δύναµη κατά το άνοιγµα της βάσης της βούρτσας. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί ζηµιά και δυσλειτουργία. 2. Πλύσιµο του µπροστινού και του πίσω περιβλήµατος µε νερό, αν είναι πολύ λερωµένα. 1 Τρίψτε ελαφρώς τις βούρτσες µε ζεστό νερό θερµοκρασίας 40 C - 45 C. Αν οι βούρτσες καθαρίζονται δύσκολα, χρησιµοποιήστε ήπιο συνθετικό απορρυπαντικό (µικρής ή ουδέτερης αλκαλικότητας) και τρίψτε ελαφρώς. 2 Τρίψτε ελαφρώς το µπροστινό και το πίσω περίβληµα µε ένα σφουγγάρι. 3 Ξεπλύνετε µε τρεχούµενο νερό. 4 Σκουπίστε το νερό από το µπροστινό και το πίσω περίβληµα. 5 Σκουπίστε τις βούρτσες και τα περιβλήµατα µε µια πετσέτα κτλ. και τοποθετήστε τα σε σκιερό µέρος για να στεγνώσουν. Gr-17 Όταν τοποθετείτε το κουτί συλλογής σκόνης, τοποθετήστε το µάνδαλο απευθείας στη σωστή του θέση. Εάν δεν τοποθετήσετε το µάνδαλο στη σωστή θέση και εγκαταστήσετε το κουτί στην κύρια µονάδα, δε θα λειτουργεί η αυτόµατη συντήρηση φίλτρου.

20 ÙÂ ı ÓÛË π À 3. Εγκαταστήστε το κουτί συλλογής σκόνης στην κύρια µονάδα, πατήστε το κουµπί MAINTENANCE/MANUAL AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ/ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το φίλτρο αέρα. 1. Εγκαταστήστε το κουτί συλλογής σκόνης στην κύρια µονάδα. 1 Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοιχτά τα 2 κίτρινα µάνδαλα του κουτιού συλλογής σκόνης. 2 Ανοίξτε την πρόσοψη και τοποθετήστε το κουτί συλλογής σκόνης στη µονάδα µέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Μπιπ Remove Μάνδαλο Lock 3 Τοποθετήστε πλήρως το κουτί συλλογής σκόνης και µετακινήστε τα δύο µάνδαλα, στις δυο πλευρές, προς τα έξω για να το ασφαλίσετε. * Εάν ανάβει η ενδεικτική λυχνία ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (κόκκινο) (Fig.2 4), αυτή τη στιγµή θα σβήσει. Πατήστε το κουµπί MAINTENANCE/MANUAL AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ/ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) και αφήστε το µόλις ακούσετε ένα µπιπ. Εάν πατήσετε το κουµπί MAINTENANCE/MANUAL AUTO ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ/ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, θα ξεκινήσει η λειτουργία MANUAL AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ/ΑΥΤΟΜΑΤΗ) (σελίδα 21). Φροντίστε να πατήσετε το κουµπί MAINTENANCE / MANUAL AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ/ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ). Η αυτόµατη συντήρηση φίλτρου δεν µπορεί να εκτελεστεί όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (κόκκινο) (Fig.2 4). 3. Τοποθετήστε τα φίλτρα αέρα στη µονάδα (από ένα αριστερά και δεξιά). 1 Τοποθετήστε το πλέγµα του φίλτρου αέρα στην υποδοχή του κουτιού συλλογής σκόνης. Μάνδαλο Κουτί συλλογής σκόνης Κλικ Remove Lock Εάν τα µάνδαλα είναι ασφαλισµένα κατά την εγκατάσταση του κουτιού συλλογής σκόνης, µπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες και να πέσει το κουτί. Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι πιάνετε καλά το µέσον του κουτιού συλλογής σκόνης και τοποθετήστε το σωστά στη θέση του. Σε περίπτωση εσφαλµένης εγκατάστασης του κουτιού, µπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυµατισµός. 2. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και πατήστε το κουµπί MAINTE- NANCE/MANUAL AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ/ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) (Fig.3 A). 1 Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. 2 Πατήστε το κουµπί MAINTENANCE/MANUAL AUTO (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ/ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) της µονάδας. Φίλτρο αέρα 2 Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα µέχρι το πάνω άκρο του πλαισίου του φίλτρου αέρα (και στις δυο πλευρές). (Μετά από περίπου 2 δευτερόλεπτα, το φίλτρο αέρα θα κλειδώσει αυτόµατα στη θέση του). Κουτί συλλογής σκόνης Φίλτρο αέρα Ένδειξη Πλαίσιο φίλτρο αέρα Gr-18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...El- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...El- ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...El-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...El-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (OPERATION)...El-6 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ...El-8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS FTXG50JV1BS CTXG50JV1BS 00_CV_3P255639-2A.indd 1 Pyccкий FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW FTXG50JV1BW CTXG50JV1BW Тürkçe MODELS Portugues Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE AIR CONDITIONER DUCT TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK63ZR-S SRK7ZR-S SRK80ZR-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΤΕΛΟ RAS-18GH5/RAC-18GH5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ RAS-18GH5 RAC-18GH5 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 157~182 Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

WALL MOUNTED TYPE AIR CONDITIONERS

WALL MOUNTED TYPE AIR CONDITIONERS WALL MOUNTED TYPE AIR CONDITIONERS MADE IN JAPAN TAN/TAG-A0GW, TAN/TAG-A0HW (7k) TAN/TAG-A8GW, TAN/TAG-A8HW (9k) TAN/TAG-AGW, TAN/TAG-AHW (k) TAN/TAG-AGW, TAN/TAG-AHW (8k) TAN/TAG-A70GW, TAN/TAG-A70HW

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά / Greek... 3 English

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual

Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual Μοντέλα/Models VCI-26 / VCI-45 / VCI-50 Μονάδα κασέτας Inverter Εγχειρίδιο Χρήσης Cassette Unit Owner s Manual 66129901378 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα