ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT «ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ» Το δάσος καίγεται καίγεται η ζωή Το πρόγραμμα «Το δάσος καίγεται καίγεται η ζωή» απευθύνεται σε μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων, Ε και ΣΤ του δημοτικού σχολείου και είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τη μέθοδο Project. Οι μαθητές κάτω από αυτά τα δεδομένα, αναλαμβάνουν τον κυρίαρχο ρόλο τόσο στην εφαρμογή όσο και στο σχεδιασμό των ειδικών στοιχείων κάθε δραστηριότητας. Το πρόγραμμα στήνεται βήμα βήμα από τους ίδιους τους μαθητές όπως ακριβώς κατακτάται και η γνώση των ιδιαίτερων πτυχών του θέματος. Τα παιδιά συνεργάζονται, ερευνούν, ανακαλύπτουν, βιώνουν, δρουν, έχοντας ως βοηθό και συνεργάτη τον εκπαιδευτικό, ο οποίος αναλαμβάνει να καθοδηγεί με διακριτικές παρεμβάσεις σε ολόκληρη την πορεία της διαδικασίας. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Το θέμα είναι επίκαιρο μετά από τις πυρκαγιές του Κατά συνέπεια υπάρχει πλούσιο υλικό προς άντληση και διερεύνηση, καθώς επίσης πρόσφατες παραστάσεις στα παιδιά πράγμα που σημαίνει πρόσφορο έδαφος ευαισθητοποίησης τους. 3. Επιπλέον η αντιμετώπιση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών έχει γίνει τώρα εξαιρετικά επείγουσα και η ευαισθητοποίηση όλων και ειδικά των παιδιών είναι η αρχή προς αυτή την κατεύθυνση. 4. Σε πολλές περιοχές τις Ελλάδας παιδιά ζουν πολύ κοντά σε ζωογόνα δασικά οικοσυστήματα χωρίς να συνειδητοποιούν τη σημασία, την πραγματική σχέση αλληλεξάρτησης μαζί τους και την ανάγκη προστασίας τους. 5. Πολλά παιδιά είναι πλέον αναγκασμένα να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες από την καταστροφή των δασών της περιοχής τους από πυρκαγιές.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά, απέναντι στο πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών. ΓΝΩΣΗ Να γνωρίσουν το δασικό οικοσύστημα (δομικά στοιχεία βιοτικά, αβιοτικά/αλληλεπιδράσεις εξαρτήσεις/τροφικές αλυσίδες και πλέγματα) και να συνειδητοποιήσουν τη σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης του με το ανθρωπογενές και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. Να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη που απορρέουν από το δάσος Να γνωρίσουν την απειλή των δασικών οικοσυστημάτων που λέγετε πυρκαγιά και να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος που έχει πάρει παγκοσμίως και ειδικότερα στη χώρα μας μετά το Να διερευνήσουν τα αίτια των δασικών πυρκαγιών. Να γνωρίσουν τις επιπτώσεις από τις δασικές πυρκαγιές τόσο για το φυσικό όσο και για το ανθρωπογενές περιβάλλον. Να γνωρίσουν τους τρόπους αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών ΣΤΑΣΗ ΑΞΙΕΣ Να αναγνωρίσουν το δάσος ως ζωντανό και ισότιμο κομμάτι του φυσικού συνόλου, αναπτύσσοντας στάσεις ισοτιμίας, σεβασμού, και προστασίας απέναντι του. Να αποβάλλουν την αποκλειστικά ωφελιμιστική στάση του ανθρώπου απέναντι στο δάσος και να αναγνωρίσουν την αυταξία του. Να αναπτύξουν στάσεις υπευθυνότητας απέναντι στο ίδιο το δασικό οικοσύστημα αλλά και αλληλεγγύης απέναντι σε όλους όσους ωφελούνται και θα ωφεληθούν

3 στο μέλλον από την υγιή παρουσία του και όσους πλήττονται από την καταστροφή του (ζώα φυτά και ανθρώπους). Να νοιάζονται και να ανησυχούν για την ασφάλεια των δασικών οικοσυστημάτων από τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Να συνειδητοποιήσουν ότι από τα μικρά καθημερινά πράγματα αλλάζει ο κόσμος και να ενσωματώσουν αυτή την ιδέα στη δική τους στάση ζωής και συμπεριφορά. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Να αναπτύξουν κριτική σκέψη αναλύοντας αιτίες, δράσεις και προτάσεις που σχετίζονται με την προστασία των δασών και τις δασικές πυρκαγιές. Να ασκηθούν στην συλλογή πληροφοριών από διάφορες πηγές και με διάφορους τρόπους,στην ανάλυση και τη δόμηση τους σε ολοκληρωμένα νοήματα. Να ασκηθούν στη συνεργασία και τη δουλειά μέσα σε ομάδες. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ Να είναι πρόθυμοι και να συμμετέχουν σε δράσεις αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών (στους τρόπους αντιμετώπισης συμπεριλαμβάνεται και η αποκατάσταση). Να προτείνουν και να πραγματοποιούν δικές τους δράσεις. Να ενεργοποιούν και άλλους προς δράση.

4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι δραστηριότητες του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Το δάσος καίγεται καίγεται η ζωή» είναι, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, σχεδιασμένες με τη μέθοδο project με βασική επιδίωξη την επεξεργασία τους από τα παιδιά κατά κύριο λόγο μέσα από ομαδική εργασία. Η ομαδική εργασία και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με αυτήν είναι ένας από τους βασικούς στόχους τόσο του συγκεκριμένου πονήματος όσο και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης γενικότερα. Tο πρώτο βήμα κατά την έναρξη της διαδικασίας είναι να καθοριστεί η σύνθεση των ομάδων που θα συνεργαστούν στα επιμέρους σημεία όπως ορίζονται από τις δραστηριότητες. Προτείνεται λοιπόν ο εκπαιδευτικός να οργανώσει τα παιδιά σε μικρές ομάδες των τριών μελών φροντίζοντας να είναι ισοδύναμες να αποτελούνται από παιδιά διαφόρων επιδόσεων να ευνοείται η ανάπτυξη συνεργασίας. Η δομή των δραστηριοτήτων διαρθρώνεται στα παρακάτω μέρη: ΤΙΤΛΟΣ: Αναφορικά η δραστηριότητα με μία φράση ή λέξη ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Περιλαμβάνονται οι επιμέρους στόχοι κάθε δραστηριότητας. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τις συναντάμε μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι που πρέπει να διερευνηθούν από τα παιδιά. ΥΛΙΚΑ: Πρόκειται για μια λίστα από υλικά και φακέλους με το παρεχόμενο υλικό (άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο, φύλλα εργασίας, χάρτες εννοιών, έντυπα διερεύνησης, παραδείγματα, παρουσιάσεις, διαφάνειες κ.λπ.) που θα χρειαστούν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Όλοι οι Φάκελοι (1 11, Γενικά, Βίντεο) υ πάρχουν σε ένα ξεχωριστό αρχείο με το όνομα ΥΛΙΚΟ. Στον Φάκελο Γενικά υ πάρχουν κάποια άρθρα που περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες αλλά και ιδέες που μπορούν να ενδιαφέρουν τα παιδιά και τον δάσκαλο και πέρα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Δίνεται μια συνοπτική περιγραφή της κάθε δραστηριότητας. Θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι έγινε μια προσπάθεια μέσα από την περιγραφή να αφήνονται, όπου ήταν δυνατόν, αρκετά περιθώρια για δια

5 φοροποίηση και πρωτοβουλία από την μεριά τόσο του εκπαιδευτικού όσο και των παιδιών. Οπότε τα κείμενα αυτά είναι προτιμότερο να λαμβάνονται υπόψη περισσότερο ως ένα περίγραμμα το οποίο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί ευέλικτα να χρησιμοποιήσει για να πετύχει τους στόχους της δραστηριότητας παρά ως ένας οδηγός που πρέπει να τηρηθεί κατά γράμμα. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Παρέχονται σε μερικά σημεία της διαδικασίας ως εναλλακτική λύση ή συμπλήρωμα στην ήδη υπάρχουσα βασική δραστηριότητα. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις, συμβουλές και ιδέες που μπορούν να φανούν χρήσιμές. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: α) Στο τέλος κάποιων δραστηριοτήτων, για τις περιπτώσεις που προτείνεται έρευνα στο διαδίκτυο ή υπάρχουν πέρα από το παρεχόμενο υλικό και κάποιες ιστοσελίδες που αφορούν άμεσα το θέμα της δραστηριότητας. β) Στο τέλος του προγράμματος, για τις περιπτώσεις που το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μπορεί να φανεί χρήσιμο σε περισσότερες από μία δραστηριότητες και είναι στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού να το χρησιμοποιήσει όπως και όπου αυτός κρίνει αναγκαίο. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος «Το δάσος καίγεται καίγεται η ζωή» τα παιδιά δραστηριοποιούνται στα παρακάτω αλληλένδετα και πολλές φορές αδιάκριτα πεδία : δημοσιογραφικό : οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο μικρών δημοσιογράφων με σκοπό να εντοπίσουν την αλήθεια ερευνητικό: (στο πεδίο, σφυγμομέτρηση, πείραμα κ.λπ.) καλλιτεχνικό: οι μαθητές αναλαμβάνουν να αξιοποιήσουν καλλιτεχνικά το υλικό που θα προκύψει από την έρευνα (ντοκιμαντέρ, κολάζ, μακέτες, θεατρική παράσταση κ.λπ.) παιχνιδιού και διασκέδασης: ο δάσκαλος αναλαμβάνει να εμπλουτίσει την ερευνητική δουλειά των μαθητών με παιχνίδια, βίντεο, ταινίες κ.λπ. δράσης: οι μαθητές μετά την έρευνα, αναλαμβάνουν να οργανώσουν συγκεκριμένη δράση προστασίας, αντιμετώπισης, και ενεργοποίησης πολιτών προς αυτήν την κατεύθυνση. Αρκετές από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ε φαρμόζονται ή χρησιμοποιούν σε κάποιες από τις φάσεις τους, ένα τεχνολογικά

6 εμπλουτισμένο περιβάλλον. Το διαδίκτυο, και διάφορα προγράμματα εφαρμογών των windows, διευκολύνουν σε διάφορα σημεία της πορείας των εργασιών την διαδικασία, χωρίς όμως να επιβάλλεται η χρήση τους όταν δεν υπάρχει εργαστήριο υπολογιστών. Σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. προβολών) ένας τουλάχιστον υπολογιστής ίσως να θεωρείται απαραίτητος, αλλά η ανάγκη αυτή μπορεί εύκολα να καλυφθεί από έναν φορητό. Όπου το εργαστήριο υπολογιστών υπάρχει και είναι οργανωμένο, κρίνεται χρήσιμο, να δουλέψουν τα παιδιά ψηφιακά το πρόγραμμα, όσο το δυνατόν περισσότερο.

7 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΤΙΤΛΟΣ : Τα πρώτα βήματα. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να γίνει μια πρώτη γνωριμία και προβληματισμός των παιδιών με το θέμα. Να διερευνηθούν οι προηγούμενες γνώσεις τους. Να συμμετάσχουν τα παιδιά στην οργάνωση της έρευνας. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιβαλλοντικό πρόβλημα/ Δασικό οικοσύστημα/ Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον/ Δασικές πυρκαγιές. ΥΛΙΚΑ: Φάκελος 1/χαρτόνι/μαρκαδόρους/ντοσιέ/ κόλα/ καρφίτσες. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο δάσκαλος μετά τον καθορισμό του θέματος προβάλει στην τάξη μια σειρά διαφανειών (Φάκελος 1) με θέμα το δάσος και τις δασικές πυρκαγιές και στη συνέχεια δίνει στα παιδιά το ερωτηματολόγιο διερεύνησης προηγούμενων γνώσεων (Φάκελος 1). Έπειτα ακολουθεί συζήτηση κατά την οποία ο δάσκαλος καταγράφει τις απορίες, ερωτήσεις και απόψεις των παιδιών στον πίνακα. Αναζητούνται οι πτυχές που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να διερευνηθούν τόσο για το δάσος όσο και για τις δασικές πυρκαγιές. Γενικότερα σκοπεύουμε στην δημιουργία ενός βασικού δομικού προσχέδιου, που θα οδηγήσει τις ομάδες από εδώ και μπρος. Ο εκπαιδευτικός με την βοήθεια των παιδιών θα κατασκευάσει έναν αρχικό χάρτη εννοιών (υπόδειγμα σε Φάκελο 1) στον οποίο θα βασιστούν τα επόμενα βήματα της έρευνας, εξηγώντας ταυτόχρονα στα παιδιά τα μέρη και τον τρόπο κατασκευής ενός τέτοιου χάρτη. Ο αρχικός χάρτης εννοιών μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλο χαρτόνι ή σε ειδικό πίνακα με φελλό. Μπορεί επίσης να εμπλουτίζεται στην πορεία κάθε δραστηριότητας με νέες διακλαδώσεις ή νέους ειδικότερους χάρτες εννοιών.

8 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Μπορεί επίσης να οργανωθεί μια πρώτη ερευνητική δουλειά από τα παιδιά, όσον αφορά την συλλογή φωτογραφιών από δάση και είδη που συναντάμε σε δασικά οικοσυστήματα. Τα παιδιά μπορούν να εργαστούν ομαδικά και να ψάξουν σε περιοδικά και εφημερίδες ή και από το internet. Η παρουσίαση του υλικού από τις ομάδες θα γίνει στην τάξη και θα ακολουθήσει συζήτηση σε σχέση με το περιεχόμενο των φωτογραφιών. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Συγκεντρώνουμε τις φωτογραφίες σε ένα ντοσιέ με σκοπό τη δημιουργία ενός μεγάλου κολάζ στην τελική φάση. Τα παιδιά καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος είναι χρήσιμο να υιοθετήσουν συμπεριφορές γενικότερου σεβασμού του περιβάλλοντος που θα εκδηλώνονται σε κάθε ευκαιρία όπως: χρήση οικολογικών υλικών σε κατασκευές, μετακινήσεις με φιλικά για το περιβάλλον μέσα κ.α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: (αναζητηση:δάσος)

9 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΤΙΤΛΟΣ: Συνέντευξη από Δασολόγο ή υπεύθυνο Δασαρχείου. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να γνωρίσουν τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το δασικό οικοσύστημα. Να διακρίνουν τα άβια από τα έμβια στοιχεία. Να αναγνωρίζουν τα είδη των δασών που συναντάμε στην Ελλάδα. Να συνειδητοποιήσουν την ιδιαίτερη σχέση των Μεσογειακών δασών με τις πυρκαγιές. Να γνωρίσουν τις ευεργετικές λειτουργίες του δάσους. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μεσογειακά δάση/ Πυρόφιλα είδη / Ξυλοπαραγωγικά δάση/εθνικοί δρυμοί ΥΛΙΚΑ: Φάκελος Γενικά/ Μπλοκάκια σημειώσεων/ ψηφιακή βιντεοκάμερα/ ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/ δημοσιογραφικό μαγνητοφωνάκι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα παιδιά παίρνουν συνέντευξη από δασολόγο ο οποίος προσκαλείτε στο σχολείο (ή οργανώνεται επίσκεψη στο δασαρχείο) ως ο κατεξοχήν ειδικός να τους προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τα δάση και τα δασικά οικοσυστήματα. Αναζητούνται πληροφορίες για: τα είδη των δασών τα είδη φυτών και ζώων που συναντάμε στα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής τα στοιχεία του δασικού οικοσυστήματος το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών τις κατηγορίες δασών τη σχέση των δασών με την πυρκαγιά το καθεστώς προστασίας τους

10 τους υπεύθυνους προστασίας ή φύλαξης των δασών τα οφέλη από το δάσος για τον άνθρωπο και το γύρω φυσικό περιβάλλον στοιχεία και πληροφορίες που θα χρειαστούν στην επόμενη δραστηριότητα (βλ. Φάκελος 2/Ερωτηματολόγιο έρευνας πεδίου) Πριν τη συνέντευξη οι ομάδες προτείνουν τις ερωτήσεις που θα ήθελαν να ρωτήσουν τον δασολόγο, τις καταγράφουν και τις επεξεργάζονται με τη βοήθεια του δασκάλου. Οι ερωτήσεις που θα επιλεγούν στην τελική τους μορφή θα μοιραστούν και κατά την διάρκεια της συνέντευξης κάθε ομάδα θα αναλάβει να ρωτήσει τις δικές της. Τα μέλη των ομάδων αναλαμβάνουν ρόλους που εναλλάσσονται, αυτός για παράδειγμα που θα κάνει την ερώτηση και αυτός που θα σημειώνει τα κύρια σημεία της απάντησης. Επειδή τα παιδιά είναι δύσκολο να προλαβαίνουν όλα όσα λέει ο δασολόγος, πρέπει να γίνεται ταυτόχρονη καταγραφή από δημοσιογραφικό μαγνητοφωνάκι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Πριν επιλεγούν οι ερωτήσεις της συνέντευξης τα παιδιά και ο δάσκαλος μπορούν να εξερευνήσουν τον Φάκελο Γενικά/ Ένθετο δασικές πυρκαγιές (Δάσος και φωτιά και Είδη δασικών πυρκαγιών), για ενδιαφέρουσες,σχετικές πληροφορίες. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Οι πληροφορίες από αυτήν τη συνέντευξη θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες κατά την επίσκεψη στο πεδίο. Έπειτα από κάθε χρήση του δημοσιογραφικού μαγνητοφώνου, πρέπει να ακολουθεί απομαγνητοφώνηση της καταγραφής (μια ενδιαφέρουσα διαδικασία που μερικές φορές μπορεί να αποδειχτεί και αστεία). ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:

11 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΤΙΤΛΟΣ: Επίσκεψη στο δάσος ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να έρθουν σε επαφή με το δάσος μέσω των αισθήσεων Να γνωρίσουν επί τόπου το δασικό οικοσύστημα Να αναγνωρίσουν τα δομικά στοιχεία του και τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των ειδών. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δασικό οικοσύστημα/ Τροφική αλυσίδα/ Οικολογική ισορροπία/ Αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση/ Δασικές πυρκαγιές. ΥΛΙΚΑ : Φάκελος 2 / σχοινί / κορδέλες/ μεγεθυντικό φακό/ ψηφιακή φωτογραφική/ ψηφιακή βιντεοκάμερα/ φαρμακείο/θερμόμετρο/ μετροταινία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πριν την επίσκεψη. Επιλέγουμε κατά προτίμηση ένα δάσος της περιοχής αν υπάρχει που να μπορούμε να πάμε με τα πόδια ή με ποδήλατα (κάθε μας δραστηριότητα επηρεάζει και αλλάζει τον κόσμο που ζούμε). Είναι απαραίτητο να προηγηθεί μια συζήτηση σχετικά με το : τι περιμένουν τα παιδιά να συναντήσουν σε αυτήν την επίσκεψη στο δάσος τι στοιχεία θα ήταν χρήσιμο να ερευνήσουν και να συλλέξουν τι συμπεριφορά είναι αναγκαίο να υιοθετήσουν τόσο για τη δική τους α σφάλεια, όσο και για το καλό του δάσους. Έτσι τα παιδιά φτιάχνουν μια λίστα απαραίτητων υλικών και έναν κανονισμό συμπεριφοράς και ο δάσκαλος παρουσιάζει το ερωτηματολόγιο έρευνας πεδίου (Φάκελος 2) και δίνει τις απαραίτητες εξηγήσεις γι αυτό.

12 Ο δάσκαλος 1 έχει ετοιμάσει επίσης και μια σειρά από παιχνίδια που θα διασκεδάσουν και θα διευκολύνουν την ερευνητική δουλειά. Κατά την επίσκεψη Μόλις φτάσουμε στον προορισμό μας, τακτοποιούμε τα πράγματα μας σε ένα μέρος όλοι μαζί και ο δάσκαλος λέει στα παιδιά να κάνουν απόλυτη ησυχία και να προσπαθήσουν να ανοίξουν τις αισθήσεις τους σε μια πρώτη αναγνώρισηφιλικό χαιρετισμό του δάσους. Ακούμε τα πουλιά, νιώθουμε τον αέρα πάνω μας και πάνω στα δέντρα, νιώθουμε την θερμοκρασία. Ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες ερωτήσεις και φράσεις όπως: «Πείτε μου λοιπόν νιώθετε το δάσος; Σας φαίνετε ζωντανό ή χωρίς ζωή, απλά δηλαδή μια τοποθεσία;» κ.λπ. με σκοπό από την αρχή να κάνει τα παιδιά, να θεωρήσουν τους εαυτούς τους ως επισκέπτες στο σπίτι κάποιου άλλου που δεν γνωρίζουμε και πολύ καλά και που οφείλουμε να σεβαστούμε και όχι ως ιδιοκτήτες της περιοχής. Γενικότερα ο δάσκαλος καθοδηγεί τα παιδιά με διάφορές ερωτήσεις και δράσεις όπως τα περιβαλλοντικά παιχνίδια 2 πού αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω : Περιβαλλοντικό μονοπάτι: τα παιδιά με δεμένα τα μάτια με μαντίλια ακολουθούν ένα μονοπάτι διαδρομή στο δάσος κρατώντας ένα σκοινί που το καθορίζει. Στη διαδρομή αυτή τα παιδιά «γεύονται» μια ποικιλία αισθητικών εμπειριών. Ένα παράδειγμα τέτοιου μονοπατιού μπορεί να είναι ένα σκιερό μονοπάτι που ξεκινά με σκαρφάλωμα πάνω σ έναν κορμό δέντρου με λειχήνες, μετά συνεχίζει σε ένα η λιόλουστο ξέφωτο με βουητό εντόμων, ξανά μέσα στο δάσος, περπατώντας με τα τέσσερα πάνω σε πευκοβελόνες ή άλλα φύλλα πεσμένα και καταλήγει σε ένα ρυάκι ή μια λίμνη όπου το άκουσμα του νερού θα διεγείρει την φαντασία και θα ξεκουράσει τα παιδιά (Γεωργόπουλος και Τσαλίκη, 2006). Παράθυρο στον ήλιο: τα παιδιά ξαπλώνουν ακίνητα στο έδαφος και τους ζητάμε να δουν τον ουρανό από μια άλλη οπτική γωνία να ακούσουν τους διάφορούς θορύ 1 Ο δάσκαλος πρέπει να έχει επισκεφθεί το δάσος κάποια από τις προηγούμενες μέρες και να έχει κατά κάποιο τρόπο προετοιμάσει την διαδικασία. 2 Για περισσότερα παιχνίδια (Γεωργόπουλος, Α., & Τσαλίκη, Ε (2006). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Αρχές, φιλοσοφία, μεθοδολογία, παιχνίδια και ασκήσεις. Αθήνα: Gutenberg.

13 βους (δέντρα πουλιά αέρας). Σκεπάζουμε το σώμα των παιδιών με φύλλα και τους λέμε να φανταστούν ότι αποτελούν μέρος της γης. Τους δίνουμε το σύνθημα της λήξης πριν βαρεθούν(γεωργόπουλος και Τσαλίκη, 2006). Στην συνέχεια ή και παράλληλα με τα παιχνίδια οι ομάδες κάνουν την επιτόπια έρευνά τους συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο έρευνας πεδίου (Φάκελος 2) και συλλέγοντας με προσοχή διάφορα αντικείμενα από το δάσος (ξερά φύλλα, μικρές πέτρες, φλούδες από κορμούς που έχουν πέσει ή κοπεί κ.λπ.) 3. Επίσης ο δάσκαλος μπορεί να δοκιμάσει κάποια παιχνίδια που λειτουργούν επεξηγηματικά στα παιδιά όσον αφορά την ισορροπία του δασικού οικοσυστήματος και της φύσης γενικότερα. Φτιάξε ένα οικοσύστημα: Ζητάμε από τα παιδιά να μας γράψουν σε ένα χαρτί το όνομα του φυτού ή του ζώου που θέλουν να είναι. Αργότερα διαβάζουμε τα ονόματα των φυτών και βάζουμε τα αντίστοιχα παιδιά να σταθούν με τα τέσσερα στο έ δαφος. Λέμε πως θα χτίσουμε μια πυραμίδα και πως τα φυτά θα αποτελούν την βάση της γιατί όλα τα ζώα εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από αυτά για τροφή. Καθώς διαβάζουμε τα ονόματα των ζώων ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν αν είναι φυτοφάγο ή σαρκοφάγο. Αν είναι φυτοφάγο του λέμε να ανέβει πάνω στα φυτά αν είναι σαρκοφάγο να σκαρφαλώσει πάνω στα φυτοφάγα. Συνήθως υπάρχουν πολύ περισσότερα παιδιά που προτιμούν να είναι ελάφια παρά ραδίκια με αποτέλεσμα η πυραμίδα να μην είναι στέρεα. Έτσι καλούμε τα παιδιά που έχουν ρόλο θηρευτών να αλλάξουν ρόλο και να γίνουν φυτά. Προκαλούμε τα παιδιά να συγκεντρώσουν όλες τις δυνάμεις τους ώστε να κάνουν την πυραμίδα να γίνει περισσότερο ευσταθής. Μπορούμε να δείξουμε την σπουδαιότητα των φυτών κάνοντας μια απόπειρα να αφαιρέσουμε ένα ή δύο από αυτά καταδεικνύοντας τα αποσταθεροποιητικά αποτελέσματα της πράξης αυτής (Γεωργόπουλος και Τσαλίκη,2006). 3 Προσπαθούμε να αποτρέψουμε τα παιδιά από το να συλλέξουν και να απομακρύνουν από το φυσικό οικοσύστημα υλικά που είναι «ζωντανά», καλλιεργώντας την αρχή: «απολαμβάνω τη φύση α φήνοντας πίσω μόνο τα χνάρια μου» («Δάση και δασικές πυρκαγιές» WWF)

14 Προς το τέλος της επίσκεψης ο δάσκαλος λέει στα παιδιά να κάνουν ησυχία και να αισθανθούν επικοινωνήσουν για άλλη μια φορά με το δάσος και να το ευχαριστήσουν για τη φιλοξενία που τους πρόσφερε και προτρέπει τα παιδιά να φανταστούν τώρα πως το δάσος αυτό καίγετε και πως έχει τελικά καταστραφεί εντελώς. Μετά την επίσκεψη Κατά την επεξεργασία του υλικού, που συγκεντρώθηκε μέσω των ερωτηματολογίων, μέσα στην τάξη είναι καλό να επακολουθήσει : Συζήτηση : ποια ερωτήματα απαντήθηκαν, ποια παραμένουν, ποια προέκυψαν στην κάθε ομάδα και στον καθένα ξεχωριστά. Τα παιδιά κάνουν μια συζήτηση όπου μεταξύ τους απαντούν και λύνουν απορίες καθώς επίσης σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα της έρευνας τους. Συναισθήματα: Ο δάσκαλος με αφορμή το ερωτηματολόγιο και τη συζήτηση των παιδιών προσπαθεί να προτρέψει τα παιδιά να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα τους και να εντοπίσουν τυχών εσωτερικές αλλαγές στη σχέση τους με το δάσος μετά την επίσκεψη ( πώς βλέπατε το δάσος πριν, πώς τώρα, τι αισθανθήκατε )

15 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. ΤΙΤΛΟΣ: Δημιουργία μακέτας δασικού οικοσυστήματος και καμένου δάσους. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να εξωτερικεύσουν τις παραστάσεις που απόκτησαν τα παιδιά από το δάσος μετά την επίσκεψη. Να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτηθήκαν για το δασικό οικοσύστημα και τα στοιχεία του. Να αντιπαραβάλουν το υγιές με το καμένο δάσος. ΥΛΙΚΑ: Αντικείμενα που έχουν συλλέξει από την επίσκεψη στο δάσος /διάφορα «άχρηστα» υλικά με σκοπό τη δημιουργική ανακύκλωση τους (κομμάτια ξύλο, χαρτόνι, πλαστικό, κιμωλία κ.α.)/ υλικά οικολογικά αν χρειαστούν (μπογιές, κόλα, κ.λπ.). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Με βάση τα υλικά από την επίσκεψη στο δάσος μπορούν τα παιδιά να φτιάξουν μια μακέτα του δασικού οικοσυστήματος και της γύρω περιοχής το οποίο να μοιράζεται σε δύο μέρη ένα υγειές και ένα καμένο. Τα παιδιά εκφράζουν ανοιχτά τις απόψεις και τις ιδέες τους πρώτα για το πώς περίπου φαντάζονται το αποτέλεσμα και στην συνέχεια για τις λεπτομέρειες : πώς θα γίνει η βάση; από τι υλικά, τα δέντρα πως θα φτιαχτούν, τα φυτά; τι θα βάλουμε που να μοιάζει με τα ζώα του δάσους, θα υπάρχει λίμνη; με τι θα τη χρωματίσουμε; κ.λπ. Η μακέτα μπορεί να δουλεύετε σε όλη τη διάρκεια της εργασίας. Επίσης ο δάσκαλος μπορεί να φέρει τα παιδιά σε επαφή με διάφορους τεχνίτες ή καλλιτέχνες για συμβουλές και βοήθεια.

16 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΤΛΟΣ: Ζωγραφίζουμε τις εντυπώσεις μας από το δάσος Θα μπορούσε επίσης να γίνει μια μεγάλη ομαδική ζωγραφιά κολάζ όπου ο καθένας να αποτυπώσει τις δικές του εντυπώσεις σε ένα μεγάλο, κοινό για όλους, κομμάτι χαρτί. Σε αυτό τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν και τα υλικά που είχαν μαζέψει από το δάσος.

17 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5. ΤΙΤΛΟΣ: Συνεντεύξεις από κατοίκους ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να εντοπίσουν τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος συνδέεται με το δάσος. Να εντοπίσουν τις επιδράσεις των δασικών πυρκαγιών στη ζωή των καθημερινών ανθρώπων. ΥΛΙΚΑ: Δημοσιογραφικό μαγνητοφωνάκι/μπλοκάκια/ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οι ομάδες αναζητούν τη σχέση των καθημερινών ανθρώπων με το δάσος και τα στοιχεία του αλλά και τυχών επιπτώσεις στη ζωή τους από δασικές πυρκαγιές. Ξεκινώντας από τις ίδιες τις οικογένειες τους επεκτείνονται σε συγκεκριμένους κατοίκους και συγγενείς που μπορεί να θυμούνται τη σχέση των ανθρώπων προηγούμενων γενεών με το δάσος. Τα παιδιά αποσκοπούν στην συλλογή: πληροφοριών για τη χρήση των βοτάνων του δάσους τη σχέση με τα ζώα του δάσους ιστορίες ή παραμύθια για το δάσος αφηγήσεις πυρκαγιών του παρελθόντος και επιπτώσεων τους. Οι αφηγήσεις καταγράφονται από τα παιδιά σε μπλοκάκια σημειώσεων και όπου είναι δυνατόν με δημοσιογραφικό μαγνητοφωνάκι. Στο τέλος της έρευνας κάθε ομάδα θα αναλάβει να παρουσιάσει τις αφηγήσεις που έχει συγκεντρώσει και να αναπαραστήσει μια από αυτές με θεατρικό τρόπο (παντομίμα ή και με τη χρήση λόγου). ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προβολή ταινίας (Κινηματογράφος) «Πριν ή και μετά την κύρια δραστηριότητα: «Το παιδί και ή αλεπού» («Le renard et l enfant του Ζίλ Ζακέ),

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Οι ιστορίες, τα παραμύθια και οι αφηγήσεις αποτελούν άριστο υλικό έ μπνευσης για την τελική παρουσίαση. Κατά την επεξεργασία του υλικού, εάν είναι δυνατόν, μπορεί να γίνει μια σύγκριση της σχέσης του ανθρώπου με το δάσος στο παρελθόν και στο παρόν.

19 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6. ΤΙΤΛΟΣ: Παίζω θέατρο με το δάσος ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα τους για το δάσος και τα στοιχεία του. Να βιώσουν το δασικό οικοσύστημα σαν να είναι και τα ίδια τα παιδιά κάποια από τα στοιχεία του («από μέσα»). ΥΛΙΚΑ: Απλά μουσικά όργανα/ ραδιοκασετόφωνο/ μικροαντικείμενα/ υφάσματα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο δάσκαλος ως εμψυχωτής εδώ προσπαθεί να αναπαραστήσει το κλίμα και τη γενικότερη αίσθηση που είχαν τα παιδιά κατά την επίσκεψη στο δάσος. Αρχικά ανακαλεί στις μνήμες των παιδιών τα συναισθήματα που είχαν τότε και στη συνέχεια προσπαθεί να ενεργοποιήσει καινούργια, εισάγοντας διάφορα σενάρια και ρόλους (ζώων, στοιχείων του δάσους). Μπορεί να αναπαρασταθεί ολόκληρο το δασικό οικοσύστημα με τα άβια και έμβια στοιχεία του και τις τροφικές αλυσίδες και πάνω σε αυτό να εξελιχθούν διάφορα σενάρια όπως : αντιδράσεις σε διάφορες καιρικές συνθήκες, αντιδράσεις σε περιπτώσεις ανθρώπινης παρουσίας ή επέμβασης και φυσικά αντιδράσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η χρήση απαλής μουσικής υφασμάτων και μικροαντικειμένων είναι στοιχεία που θα βοηθήσουν πολύ τη διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αυτό το παιχνίδι θα βοηθούσε τα παιδιά στη δημιουργία, στο τέλος του προγράμματος, μιας θεατρικής παράστασης. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:

20 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7. ΤΙΤΛΟΣ: Ερευνώ τα αίτια του προβλήματος ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να διακρίνουν τις φυσικές από τις ανθρωπογενή αιτίες. Να διακρίνουν τις εκ προθέσεως από τις εξ αμελείας αιτίες. Να Ιεραρχήσουν τις αιτίες σύμφωνα με τη συχνότητα εμφάνισης. Να συνδέσουν τις αιτίες των δασικών πυρκαγιών με βαθύτερα κοινωνικοπολιτικά αίτια. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φυσικά και ανθρωπογενή αίτια/ Συμφέροντα/ Οικοπεδοποίηση/Ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς/ Αποχαρακτηρισμός/ Καταπάτηση. ΥΛΙΚΑ: Φάκελος 3/ Φάκελος Γενικά/ψαλιδάκι/ χαρτόνια/ χρώματα (μαρκαδόρους) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οι ομάδες αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν το διαθέσιμο υλικό: Περισσότερα στοιχεία, Στατιστικά Κύπρου, Άλλα στοιχεία (Φάκελος 3) και Αίτια Συνέπειες Πρόληψη, Ε.Ε.Π.Φ. «Που οφείλονται οι φωτιές» (Φάκελος Γενικά) ή και να ψάξουν στο διαδίκτυο για επιπλέον πληροφορίες, όσον αφορά τα αίτια του προβλήματος. Παράλληλα καλούνται να συμπληρώσουν τον χάρτη εννοιών 4 και το φύλλο εργασίας ( Φάκελος 3) που τους δίνετε. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του αποτελέσματος και συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία εξαγωγής των συμπερασμάτων κάθε ομάδας. Κατά την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτουν διάφορα ερωτήματα 5 όπως : 4 Μια επιλογή είναι επίσης να δοθεί ένα υπόδειγμα από τον δάσκαλο και τα παιδιά να φτιάξουν τον δικό τους χάρτη αιτιών. 5 θα ήταν καλύτερο τα ερωτήματα, με τον κατάλληλο χειρισμό από το δάσκαλο, να προκύψουν από τα ίδια τα παιδιά.

21 για ποιόν λόγο γίνονται οι εμπρησμοί ; ποιος ωφελείτε από αυτούς ; αφού τα αίτια είναι γνωστά γιατί δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα τόσα χρόνια ; κ.α. Για κάποια από αυτά θα μπορούσαν να αναζητηθούν επιπλέον πληροφορίες και απαντήσεις. Έτσι τα παιδιά μπορούν να κάνουν μια λίστα από πήγες (και φορείς) που ίσως να τους βοηθήσουν π.χ. Νομαρχεία, Πυροσβεστική, Δασαρχείο, Δήμαρχος, Περιβαλλοντικές οργανώσεις, Γονείς, κ.λπ. Όπου είναι δυνατόν οργανώνονται επισκέψεις συνεντεύξεις, αποστέλλονται προσκλήσεις ή μπορεί επίσης να οργανωθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (e mail, msn).

22 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8. ΤΙΤΛΟΣ: Επίσκεψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής μας. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να γνωρίσουν για τη φύση των δασικών πυρκαγιών. Να γνωρίσουν τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Να γνωρίσουν τους τρόπους πρόληψης. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Επιφυλακή/ Πυροφυλάκια/ Αντιπυρικές ζώνες/ Πυρκαγιές εδάφους/επιφανείας/ Κόμης. ΥΛΙΚΑ: Μπλοκάκια/ Δημοσιογραφικό μαγνητοφωνάκι/ Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/ Ψηφιακή βιντεοκάμερα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα παιδιά οργανώνουν με τη βοήθεια του δασκάλου μια επίσκεψη συνέντευξη 6 στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής τους. Καθόλη τη διάρκεια της ξενάγησης ζητούν να μάθουν: τη φύση της δασικής πυρκαγιάς (τα είδη, τις διαφορές μεταξύ τους, κ.λπ.) για τον τρόπο που ενεργοποιείται η υπηρεσία σε περίπτωση πυρκαγιάς από ποιους παίρνουν εντολές και οδηγίες ποια είναι τα μέτρα πρόληψης ποια τα μέτρα αντιμετώπισης ποια η φύση της φωτιάς ποια τα αίτια ποιος ο εξοπλισμός πόσο δύσκολα αντιμετωπίζετε ποια τα συνήθη προβλήματα κατά το έργο τους ποιο το ιστορικό πυρκαγιών στην περιοχή μας 6 βλ. Δραστηριότητα 2 «Πριν τη συνέντευξη»

23 ποιάς χώρας η οργάνωση για την αντιμετώπιση πυρκαγιών θεωρείται πρότυπο ζητάμε χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές τηλέφωνα φυλλάδια με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε το έργο τους. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Προτείνετε στα παιδιά ως γνήσιοι δημοσιογράφοι να συμπεριλαμβάνουν στις συνεντεύξεις τους και «ενοχλητικές» ερωτήσεις όπως για παράδειγμα: «Μήπως τα πυροφυλάκια επανδρώνονται από άπειρους και ανειδίκευτους άνδρες;». ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:

24 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9. ΤΙΤΛΟΣ: Τι έγινε στην περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ; ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να συνδέσουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει ως τώρα για το πρόβλημα, με την πραγματικότητα. Να εντοπίσουν τις ελλείψεις ή παραβλέψεις που κάνουν το πρόβλημα δύσκολα αντιμετωπίσιμο. Να γνωρίσουν κάποιες από τις συνέπειες των δασικών πυρκαγιών για το δασικό οικοσύστημα, τις γύρω περιοχές και τον άνθρωπο. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Μεικτή πυρκαγιά/εθνικός Δρυμός/ Χλωρίδα και Πανίδα/ Μικροκλίμα/ Διάβρωση εδάφους/ Φυσικός πνεύμονας. ΥΛΙΚΑ : Φάκελος 4 /Φάκελος Γενικά/Φάκελος βίντεο/ Μπλοκάκια σημειώσεων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο δάσκαλος προβάλει το βίντεο: «Τι χάθηκε στην Πάρνηθα» (Φάκελος Βίντεο) και στην συνέχεια δίνει στα παιδιά να διαβάσουν τα σχετικά άρθρα: Πάρνηθα (Φάκελος 4) με σκοπό την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος. Οι ομάδες αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν πληροφορίες μέσω του διαδικτύου [Προτεινόμενες Ιστοσελίδες και Χρήσιμες Ιστοσελίδες (Φάκελος Γενικά)] από την πρόσφατη περίπτωση της δασικής πυρκαγιάς της Πάρνηθας: για τα αίτια τις συνέπειες στο δασικό οικοσύστημα, τον άνθρωπο και τις γύρω περιοχές τις παραβλέψεις που οδήγησαν εκεί

25 τις αντιδράσεις μετά από αυτήν. Ο δάσκαλος καλό θα ήταν να παροτρύνει τα παιδιά στην αναζήτηση των βαθύτερων κοινωνικοπολιτικών αιτιών και συνεπειών. Η αναζήτηση μπορεί, να γίνει αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, μέσα στην τάξη, οπού ο δάσκαλος θα εστιάσει την προσοχή των παιδιών σε προεπιλεγμένα σημεία. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Θα μπορούσε επίσης να ερευνηθεί από τα παιδιά, τι συμβαίνει σε άλλες χώρες σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών (πρότυπα μίμησης και αποφυγής). (Παράδειγμα δίνεται στον Φάκελο 4). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Μέσα από τη μελέτη της ειδικής περίπτωσης είναι δυνατόν να αντληθούν και γενικές πληροφορίες για το θέμα. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: www. wwf.gr/ παρατηρητήριο Πάρνηθα, np.gr

26 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10. ΤΙΤΛΟΣ: Επικοινωνία με σχολεία που βρίσκονται σε πυρόπληκτες περιοχές. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να γνωρίσουν τις επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στη ζωή των καθημερινών ανθρώπων και κυρίως των παιδιών. Να ενεργοποιήσουν αισθήματα αλληλεγγύης απέναντι σε συνανθρώπους τους που έχουν πληγεί από δασικές πυρκαγιές. Να ανακαλύψουν τις συνέπειες των δασικών πυρκαγιών. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πλημμυρικά φαινόμενα/ Διάβρωση εδάφους/ Ατμοσφαιρική ρύπανση/ Λειψυδρία/ Οικονομία. ΥΛΙΚΑ: Φάκελος 5/ Φάκελος Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μέσα από την παρεχόμενη λίστα: «Πυρόπληκτες περιοχές 2007» (Φάκελος 5 )και τις τοπικές διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συλλέγονται πληροφορίες και επιλέγονται σχολεία με τα οποία θα έρθουν σε επαφή τα παιδιά. Η επικοινωνία με σχολεία η μεμονωμένα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε πυρόπληκτες περιοχές θα βοηθήσει πολύ την έρευνα. Τα παιδιά των περιοχών αυτών θα μεταφέρουν συναισθήματα, εντυπώσεις και πληροφορίες τόσο για την περίοδο που η φωτιά ξέσπασε όσο και για μετά την κατάσβεσή της έως σήμερα (συνέπειες κ.α.). Είναι χρήσιμο να τονιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και όλη η περιοχή μετά την καταστροφή και να γίνουν προτάσεις συνεργασίας και βοήθειας όπου είναι δυνατόν (π.χ. αποστολή βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του σχολείου που κάηκε). Στην συνέχεια (την επόμενη μέρα) μπορούν να δοθούν στις ομάδες τα άρθρα: «Συνέπειες» και «Οδοιπορικό» (Φάκελος 5), καθώς και «Ένθετο δασικές πυρκαγιές», «Αίτια Συνέπειες Πρόληψη» «Ε.Ε.Π.Φ./Οι φωτιές στα Μεσογειακά δάση»(φάκελος Γενικά) τα οποία σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έ χουν συγκεντρωθεί για τις συνέπειες των δασικών πυρκαγιών θα βοηθήσουν

27 τα παιδιά στη συμπλήρωση του σχετικού Φύλλου Εργασίας Συνέπειες (Φάκελος 5). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η επικοινωνία με ψηφιακά μέσα, MSN, E MAIL, προτιμάτε εδώ ως επιλογή.

28 ΤΙΤΛΟΣ: Πείραμα διάβρωσης του εδάφους ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να συνδέσουν τη διάβρωση του εδάφους με τη φυτοκάλυψη. Να συσχετίσουν τα αποτελέσματα του πειράματος με το καμμένο δάσος. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διάβρωση/ Αποψίλωση. ΥΛΙΚΑ: Μολύβια/ σημειωματάρια/ σφουγγάρι/ κλαδιά/ μικρό ποτιστήρι ή πλαστικό βάζο μαρμελάδας με τρύπες στον πάτο/ μεγάλοι δίσκοι επενδυμένοι με λευκό χαρτί/ μικρότεροι βαθιοί δίσκοι με χώμα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα μέλη κάθε ομάδας κατασκευάζουν το μοντέλο του ζωντανού δάσους και του γυμνού εδάφους όπως φαίνεται στα σχήματα της επόμενης σελίδας. Ρίχνουν σιγά σιγά δύο λίτρα νερού από ένα σταθερό ύψος πάνω από κάθε μοντέλο. Παρατηρούν με προσοχή την ποσότητα του εδάφους που πετάγεται στο άσπρο χαρτί σε κάθε μοντέλο. Συσχετίζουν, συγκρίνουν, καταγράφουν και διατυπώνουν τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα τους. (Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο : Δάσος» WWF Ίδρυμα Μποδοσάκη 1995)

29

30 ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12. ΤΙΤΛΟΣ : Πείραμα ρύθμισης της θερμοκρασίας του αέρα. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να συνδέσουν τη θερμοκρασία του αέρα με τη φυτοκάλυψη και το δάσος. Να συσχετίσουν τα αποτελέσματα του πειράματος με το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών. ΥΛΙΚΑ: Μολύβια/ σημειωματάρια/ θερμόμετρα/ πλαστικά φύλλα/ λεπτά υγρά σφουγγάρια/ ρηχοί δίσκοι/ λάμπες (αν η ημέρα δεν έχει ήλιο). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα μέλη κάθε ομάδας κατασκευάζουν δύο μοντέλα: ζωντανού δάσους και αποψιλωμένου (καμένου) όπως φαίνεται στο σχήμα. Αφήνουν τα μοντέλα σε μια ηλιόλουστη θέση, ή τα τοποθετούν κάτω από μία λάμπα. Μετά από κάποιο χρόνο μετρούν τη θερμοκρασία στον κάθε δίσκο. Σημειώνουν τις μετρήσεις, καταγράφουν και διατυπώνουν τα συμπεράσματα τους. Οι ομάδες συγκρίνουν τα συμπεράσματα τους και συζητούν σχετικά. Ο δάσκαλος κινεί τη σκέψη των μαθητών με ερωτήσεις όπως: «γιατί η θερμοκρασία των δύο μοντέλων είναι διαφορετική;», «που οφείλεται η διαφορά της θερμοκρασίας στα δυο μοντέλα;». (Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο : Δάσος» WWF Ίδρυμα Μποδοσάκη 1995)

31 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Τα παιδιά να λάβουν υπόψη τους ως στοιχεία του πειράματος και τις μετρήσεις τους από την επίσκεψη στο δάσος.

32 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13. ΤΙΤΛΟΣ: Φτιάχνω το δικό μου επιτραπέζιο παιχνίδι: «Δασικές Πυρκαγιές» ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να επεξεργαστούν και να οργανώσουν τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει συνολικά ως τώρα. Να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει ως τώρα ( μέσα από την κατασκευή του παιχνιδιού). ΥΛΙΚΑ: Φωτογραφίες/χαρτόνια/ψαλίδια/μαρκαδόρους/ζάρι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα παιδιά συγκεντρώνουν φωτογραφίες από διάφορα είδη δασών της Ελλάδας καθώς και από φυτά και ζώα του δασικού οικοσυστήματος 7. Σε ένα σκληρό χαρτόνι κολλάνε τις φωτογραφίες (ή και ζωγραφιές) των ειδών δάσους και των ζώων και στη συνέχεια σχεδιάζουν μια διαδρομή με βοηθό την φαντασία τους και τις παραστάσεις που έχουν από την επίσκεψη τους στο δάσος. Η διαδρομή θα είναι σε στυλ «φιδάκι» με σημεία που σε ανεβάζουν (υγειές δάσος μεγάλα πράσινα δέντρα) και σημεία που σε κατεβάζουν (καμένο δάσος καμένοι πεσμένοι κορμοί), αλλά και σημεία με εντολές («τράβηξε μια κάρτα»). Σε μικρότερα χαρτόνια κάρτες γράφονται αποστολές σενάρια, για παράδειγμα : «το δάσος που μένεις καίγετε, εάν βρίσκεσαι σε μεσογειακό δάσος αναγεννήσου και πήγαινε τρία τετράγωνα μπροστά εάν βρίσκεσαι σε δάσος ελάτων πήγαινε τρία τετράγωνα πίσω» «τα ζώα σε ευχαριστούν που βοήθησες να σβηστεί έγκαιρα η φωτιά προχώρησε» «στο δάσος που είχε σχεδόν αναγεννηθεί από πυρκαγιά του παρελθόντος ξέσπασε ξανά πυρκαγιά, πήγαινε πίσω στην αρχή. 7 βλ και Δραστηριότητα 1/ Συμπληρωματικές δραστηριότητες.

33 «μπράβο σου που βοήθησες να καθαριστεί από τα ξερά χόρτα το δασικό οδικό δίκτυο, πήγαινε μπροστά.» κ.λπ. Για την κατασκευή των καρτών μπορούν να βοηθήσουν οι παρακάτω λέξεις κλειδιά: συχνές πυρκαγιές, υπερβόσκηση, εκχερσώσεις, οικοπεδοποιήσεις, είδη φωτιάς, ε πεμβάσεις, δράσεις, αντιμετώπιση.

34 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 14. ΤΙΤΛΟΣ: Μετά την πυρκαγιά αναγέννηση. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να διακρίνουν τη φυσική αναγέννηση από αύτη που γίνεται μέσω ανθρώπινης παρέμβασης. Να γνωρίσουν τους τρόπους αντίδρασης αναγέννησης της φύσης μετά από μια πυρκαγιά. Να διαπιστώσουν τη σημασία της φυσικής αναγέννησης και της προστασίας της. Να γνωρίσουν τους κινδύνους που υπάρχουν σε ένα δάσος μετά από πυρκαγιά. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φυσική Αναγέννηση/ Προστασία. ΥΛΙΚΑ: Φάκελος 6/Φάκελος 7/ Φάκελος Γενικά/ Φάκελος βίντεο/ Η/Υ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Με την βοήθεια του διαδικτύου τα παιδιά επισκέπτονται το κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας για να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του προγράμματος Φυσική Αναγέννηση «Εκπαίδευση ζωής στα καμένα» (Α και Β μέρος). Αν η σύνδεση δεν είναι δυνατή για διάφορους λόγους, η παρουσίαση διατίθεται στον Φάκελο 6 καθώς και το βίντεο «Φυσική Αναγέννηση» στον Φάκελο Βίντεο τα οποία προτείνεται να συνοδευτούν από το κείμενο Προστασία και αποκατάσταση (Φάκελος 8) και Ε.Ε.Π.Φ./ Η φωτιά στα Μεσογειακά οικοσυστήματα (Φάκελος Γενικά). Τα παιδιά μπορούν να δουν τον τρόπο που η φύση καταφέρνει να αναγεννιέται μετά από μια πυρκαγιά και να πάρουν μηνύματα αισιοδοξίας. Μετά την παρουσίαση κάθε παιδί εκφράζει τις απορίες του και αναζητείται από τις ομάδες το κεντρικό νόημα( ή τα κεντρικά σημεία) της παρουσίασης (προστασία της φυσικής αναγέννησης αντί της ανεξέλεγκτης και αδιάκριτης ανθρώπινης παρέμβασης). Οι εντυπώσεις γενικότερα των παιδιών από την παρουσίαση μπορούν να εκφραστούν

35 και με μια ζωγραφιά η οποία θα περιέχει και ένα μήνυμα σχετικό με την αναγέννηση. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: kpe akrat.ach.sch.gr

36 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 15. ΤΙΤΛΟΣ: Σφυγμομέτρηση ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να ανακαλύψουν τις γνώσεις, τον βαθμό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τις στάσεις, των κατοίκων της γύρω περιοχής σε σχέση με το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών. Να επεξεργαστούν στοιχεία και να εξάγουν συμπεράσματα. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σφυγμομέτρηση/ Στατιστική/ Ευαισθητοποίηση/ Στάση. ΥΛΙΚΑ: Φάκελος 7 / μπλοκάκια/ πρόγραμμα excel, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα παιδιά κάνουν μια στατιστική έρευνα στους κατοίκους των γύρω περιοχών ίσως για να πετύχουν μεγαλύτερο δείγμα και σε συνεργασία με άλλα σχολεία με θέμα τις δασικές πυρκαγιές. Θα χρησιμοποιήσουν το Ερωτηματολόγιο Σφυγμομέτρησης (Φάκελος 7) αφού πρώτα συμπληρώσουν κάποια βασικά στοιχεία που λείπουν (πράσινο χρώμα). Είναι χρήσιμο να προηγηθεί μια μικρή συζήτηση γύρω από το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου που θα βοηθήσει τα παιδιά στον σχηματισμό μιας όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που θέλουμε να συλλέξουμε. Είναι προτιμότερο οι ομάδες να ξεκινήσουν την έρευνα από τα οικεία τους πρόσωπά. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, θα τα επεξεργαστούν τα παιδιά στο λογιστικό πρόγραμμα excel. Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν διαγράμματα και στατιστικοί πίνακες που θα βοηθήσουν στη διεξαγωγή συμπερασμάτων από τα ίδια τα παιδιά. Μπορεί επίσης να γίνει ένας πίνακας με όλο το υλικό ο οποίος θα εκτεθεί στην τελική παρουσίαση ή ακόμα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα του σχολείου (εάν υπάρχει) ή τον τοπικό τύπο.

37 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Προσέχουμε οι εκτυπώσεις μας να είναι και στις δύο όψεις της σελίδας. Δίνουμε σύμφωνα με την αρχική μας συμφωνία προσοχή σε κάθε μας κίνηση ώστε να δηλώνει μια στάση σεβασμού του περιβάλλοντος.

38 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 16. ΤΙΤΛΟΣ: Παιχνίδι ρόλων ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να εκφράσουν τα παιδιά αιτιολογημένες θέσεις και απόψεις. Να αναγνωρίσουν την πολυπλοκότητα του συγκεκριμένου αλλά και κάθε προβλήματος. Να συνδέσουν το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών με βαθύτερα οικονομικοκοινωνικά αίτια. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κοινωνικοί φορείς/ Αντικρουόμενα συμφέροντα/ Διαλογική αντιπαράθεση. ΥΛΙΚΑ: Στοιχεία και πληροφορίες που έχουν συλλέγει κατά την διάρκεια του προγράμματος/ μπλοκάκια/ χρονόμετρο. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τίθεται ως θέμα από τον δάσκαλο ο αποχαρακτηρισμός μιας γνωστής στα παιδιά περιοχής από δασική, με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών και την τουριστική ανάπτυξη. Οι ομάδες αναλαμβάνουν να κάνουν μια λίστα με εμπλεκομένους κοινωνικούς φορείς (κάτοικοι περιοχής, κατασκευαστική, δημοτική αρχή, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ξενοδόχους, άλλους επενδυτές κ.λπ.) και στη συνέχεια να αντιπροσωπεύσουν έναν από αυτούς. Ετοιμάζουν τα επιχειρήματα τους και ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα θα παίξει τον ρόλο του ομιλητή βοηθούμενος από τα υπόλοιπα μέλη της. Χρησιμοποιούνται υλικό, στοιχεία και επιχειρήματα και κάθε φορέας εκθέτει τις απόψεις του σε έναν πραγματικό διάλογο με συγκεκριμένους

39 κανόνες που τίθενται εκ των προτέρων. Στο τέλος γίνεται προσπάθεια να εξευρεθεί κοινά αποδεχτή λύση. Αφού τελειώσει η διαδικασία ακολουθεί συζήτηση αποτίμησης (Γεωργόπουλος Τσαλίκη) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Θα μπορούσε ίσως, με τη βοήθεια του δασκάλου, τον ρόλο του ρυθμιστή της συζήτησης να τον αναλάβει ένα από τα παιδιά.

40 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 17. ΤΙΤΛΟΣ: Επίσκεψη στο δάσος ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να ενεργοποιηθούν σε δράσεις πρόληψης προστασίας του δάσους από τις πυρκαγιές Να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει για την πρόληψη και προστασία των δασών, εντοπίζοντας μόνα τους ελλείψεις και παραλήψεις. Να επεξεργαστούν τα στοιχεία για την πρόληψη και προστασία και να εξάγουν συμπεράσματα. ΥΛΙΚΑ: Φάκελος 8/ Φάκελος Γενικά/ Έντυπο παρατήρησης/ ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/ ψηφιακή βιντεοκάμερα, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πριν την επίσκεψη 8 Οι ομάδες καλούνται να συντάξουν ένα Έντυπο παρατήρησης με τη βοήθεια του οποίου στοχεύουν να εντοπίσουν στοιχεία (ελλείψεις, παραβλέψεις, κ.λπ.) που μπορεί στο μέλλον να προκαλέσουν μια πυρκαγιά, αλλά και στοιχεία που μαρτυρούν τα μέτρα πρόληψης που έχουν παρθεί για το συγκεκριμένο δάσος. Θα δοθούν στις ομάδες τα άρθρα: «civilprotection», «οδηγίες αυτοπροστασίας», «προστασία και αποκατάσταση» (Φάκελος 8 ) και «Αίτια Συνέπειες Πρόληψη» τα ο ποία θα βοηθήσουν στη δημιουργία του εντύπου. Κατά την επίσκεψη Ακολουθείτε το πρόγραμμα όπως αυτό σχεδιάστηκε προσεχτική έρευνα και παρατήρηση από μέρους τους. από τα παιδιά με 8 Τηρούνται οι κανονισμοί συμπεριφοράς καθώς και ο τρόπος μετακίνησης της πρώτης επίσκεψης.

41 Μετά την επίσκεψη Τα συμπληρωμένα έντυπα διαβάζονται από τις ομάδες μέσα στην τάξη και καταγράφονται τα ευρήματα στον πίνακα. Ακολουθεί μια συζήτηση όπου κάθε παιδί εκφράζει την άποψη του πάνω στα εξής ερωτήματα: τα μέτρα που εντοπίστηκαν είναι αρκετά ή όχι για την προστασία του δάσους; οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες για την πρόκληση πυρκαγιάς; ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ο εμπλουτισμός της επίσκεψης με στοιχεία ενεργοποίησης των αισθήσεων όπως και την πρώτη φορά, θα βοηθήσει αρκετά την διαδικασία.

42 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 18. ΤΙΤΛΟΣ: Τα παιδιά στέλνουν επιστολές ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να εντοπίσουν τους συνυπεύθυνους κοινωνικούς φορείς, που μπορούν να βοηθήσουν. Να τους ενεργοποιήσουν σε μια κοινή προσπάθεια πρόληψης και προστασίας. ΥΛΙΚΑ: Η/Υ/ πρόγραμμα Word/ επιστολόχαρτα/ φάκελοι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την προηγούμενη δραστηριότητα, συντάσσονται από τα παιδιά επιστολές (διαμαρτυρίας/επισήμανσης ελλείψεων/ ευαισθητοποίησης κ.λπ.) και λίστα παραληπτών: επιστολές προς Νομάρχη, Δήμαρχο, Πυροσβεστική υπηρεσία, Περιβαλλοντικές οργανώσεις, κατοίκους γύρω περιοχών, Μ.Μ.Ε. κ.λπ. Μετά τη δημιουργία και της λίστας παραληπτών, κάθε ομάδα επιλέγει τον παραλήπτη για τον οποίο θα γράψει επιστολή και αρχίζει τη σύνταξη. Μπορεί να δοθούν «αστείοι» τίτλοι στις ομάδες, ανάλογα με το είδος της επιστολής: π.χ. «οι ενοχλητικοί» αν πρόκειται για επιστολή διαμαρτυρίας «οι ευαίσθητοι» αν πρόκειται για επιστολή ευαισθητοποίησης «οι ανήσυχοι» αν πρόκειται για επιστολή ενημέρωσης κ.α. και να μοιραστούν ρόλοι στα παιδιά: ο αρχισυντάκτης, ο γραμματέας, ο υ πεύθυνος εκφράσεων κ.λπ. Αυτό θα κάνει τη διαδικασία, πιο ευχάριστη. Στην αρχή οι επιστολές συντάσσονται στο χαρτί και στη συνέχεια, αν είναι δυνατόν αποκτούν ηλεκτρονική μορφή. Κατά τη σύνταξη, εκτός των άλλων θα πρέπει οι ομάδες: να προσέξουν τις παγιωμένες τυπικές εκφράσεις που χρησιμοποιεί κανείς σε τέτοιου είδους επιστολές να θέτουν ερωτήματα και να ζητούν απαντήσεις εξηγήσεις.

43 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Στις επιστολές, ο δάσκαλος μπορεί να παροτρύνει τα παιδιά να προσφέρουν εθελοντικά τη βοήθεια τους με εκφράσεις όπως: «Το σχολείο μας είναι διαθέσιμο να σας βοηθήσει σε ότι χρειάζεστε για την προστασία των δασών». Η επιστολές σε ηλεκτρονική μορφή, προτιμούνται εδώ κυρίως λόγω της ταχύτερης μεταβίβασης και ανταπόκρισης.

44 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 19. ΤΙΤΛΟΣ: Το ενημερωτικό μας φυλλάδιο ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να οργανώσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί ως τώρα συνολικά. Να ενημερώσουν τους συμπολίτες τους για το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών. ΥΛΙΚΑ: Φάκελος 9/Η/Υ/ Προγράμματα office/ Εκτυπωτής/ φωτογραφίες/ μαρκαδόρους (χρώματα)/ κόλα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Οι ομάδες με αφορμή τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει για τις γνώσεις, τον βαθμό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων της περιοχής τους, μπορούν να φτιάξουν ένα δικό τους ενημερωτικό φυλλάδιο ή να ζητήσουν την αποστολή φυλλαδίων από φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις και να τα μοιράσουν εκ μέρους τους. Η κατασκευή ενός ενημερωτικού φυλλαδίου μπορεί να γίνει αρκετά εύκολη, ακόμα και για τα παιδιά, με τη χρήση των προγραμμάτων του office, ενός σκάνερ και ενός εκτυπωτή. Αρχικά τα παιδιά επιλέγουν ένα κεντρικό τίτλο μήνυμα για το φυλλάδιο και κάνουν μια λίστα με τα μηνύματα και τις πληροφορίες που θέλουν να περιέχει. Στην συνέχεια αναζητούν φωτογραφίες και κάνουν ζωγραφιές με τις οποίες θα το διακοσμήσουν. Οι ζωγραφιές μπορούν να «περάσουν» σε ηλεκτρονική μορφή με το σκάνερ και να δουλευτούν μαζί με τα κείμενα και τις φωτογραφίες. Το φυλλάδιο είναι προτιμότερο να είναι μικρό και να εκφράζει τα παιδιά (χρώματα ζωγραφιές, μικρές προτάσεις, και φράσεις). Τα φυλλάδια που υπάρχουν στον Φάκελο 9, θα τους δώσουν μια ιδέα, για το τι θέλουμε περίπου να φτιάξουμε.

45 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Μπορεί να οργανωθεί μια συγκεκριμένη ημέρα διανομής, οπού τα παιδιά θα κάνουν μια μικρή πορεία διαμαρτυρίας κρατώντας αυτοσχέδιες σημαίες ή πανό, με μηνύματα. Φυσικά και εδώ μπορεί να ζητηθεί, η βοήθεια και συνεργασία των γειτονικών σχολείων. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων διευκολύνει πολύ την κατασκευή του φυλλαδίου, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η παραδοσιακή μέθοδος με ζωγραφιές και κολάζ των παιδιών.

46 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 20. ΤΙΤΛΟΣ: Μηνύματα προστασίας για όλους ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να αναλύσουν το θέμα στα κύρια σημεία του. Να μεταφράσουν αυτά τα σημεία σε συμπυκνωμένα νοήματα (μηνύματα) που θα λειτουργήσουν προληπτικά σε σχέση με το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών. ΥΛΙΚΑ: Φάκελος 10 / Χαρτόνια/ψαλίδια/ σχοινάκια ή κορδέλες/μαρκαδόροι/μπογιές/ κομμάτια ξύλο/ υφάσματα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο δάσκαλος δίνει στα παιδιά το άρθρο «Μηνύματα προστασίας» (Φάκελος 10) που περιλαμβάνει μηνύματα προστασίας του δάσους και του δασικού οικοσυστήματος από τις πυρκαγιές. Ακολουθεί συζήτηση και ο δάσκαλος ενθαρρύνει τα παιδιά να σκεφτούν : σε ποιους μπορεί να απευθύνεται κάθε μήνυμα τι στόχο μπορεί να έχει το κάθε ένα από αυτά αν πιστεύουν ότι μπορούν τέτοια μηνύματα να είναι αποτελεσματικά τι αποτέλεσμα πιστεύουν ότι θα έχει το καθένα με τι έλλειψη ή ανάγκη σχετίζεται καθένα από αυτά κ.α. Στην συνέχεια οι ομάδες γράφουν τα δικά τους μηνύματα προστασίας του δάσους σε χαρτί τα οποία διαβάζονται φωναχτά μέσα στην τάξη και επιλέγονται μερικά από αυτά ή ακόμα και όλα. Γίνετε μια λίστα αξιοποίησης τους (π.χ. πανό στην είσοδο του σχολείου, μηνύματα σε μικρά κομμάτια ξύλο ή χαρτονιού που θα κρεμαστούν σε ένα δέντρο σε κεντρικό σημείο, ξύλινα πλακάτ σε μονοπάτια που οδηγούν προς το δάσος)και ξεκινάει η δημιουργική διαδικασία της υλοποίησης. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Κάποιες από τις ιδέες των παιδιών μπορεί να απαιτούν την έγκριση,τη βοήθεια ή τη συνεργασία, από κάποιο φορέα.

47

48 Τελική εκδήλωση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 21. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να προβάλουν την προσπάθεια τους στο ευρύ κοινό. Να ευαισθητοποιήσουν και να πληροφορήσουν για το πρόβλημα και άλλους συμπολίτες τους. Να εκφράσουν τις απόψεις και στάσεις τους για το πρόβλημα. Να εκφραστούν δημιουργικά. ΤΙΤΛΟΣ: Παρουσίαση της δουλείας των παιδιών στα τοπικά Μ.Μ.Ε. ΥΛΙΚΑ: Φωτογραφίες από τις δραστηριότητες/ Η/Υ/πρόγραμμα word/χαρτί/φάκελοι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Είναι σημαντική για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για την επιτυχία του προγράμματος η παρουσίαση του προς τον κόσμο και την τοπική κοινωνία. Έτσι τα παιδιά με τη βοήθεια του δασκάλου μπορούν να προβάλλουν και να παρουσιάσουν την δουλειά τους μέσω του τοπικού τύπου, αλλά κυρίως αν είναι δυνατόν μέσω ραδιοφωνικών εκπομπών. Φτιάχνονται και στέλνονται δελτία τύπου και προσκλήσεις για την τελική παρουσίαση, σε περιοδικά και εφημερίδες και γίνεται προσπάθεια για μια συνέντευξη των παιδιών σε κάποιον από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της περιοχής.

49 ΤΙΤΛΟΣ: Θεατρική παράσταση ΥΛΙΚΑ: Φάκελος 11/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Σε αυτή την τελική φάση του προγράμματος, η καλλιτεχνική δημιουργία έ χει τον πρώτο λόγο. Η θεατρική παράσταση και η έκφραση των παιδιών μέσα από τη δραματοποίηση καταστάσεων είναι μια μέθοδος που ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση. Τα παιδιά μπορούν να πάρουν ιδέες από λογοτεχνικά βιβλία με ανάλογο περιεχόμενο, παραμύθια, άλλες θεατρικές παραστάσεις καθώς και να εκμεταλλευτούν το υλικό που έχουν συγκεντρώσει 9. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Στον φάκελο 11 δίνεται ένα θεατρικό σαν παράδειγμα. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: 9 βλ. Θεατρικό παιχνίδι, Συνεντεύξεις από κατοίκους, κ.α.

50 ΤΙΤΛΟΣ: Δημιουργία ντοκιμαντέρ ΥΛΙΚΑ: Φάκελος Γενικά/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Με το υλικό που έχει καταγραφεί με την ψηφιακή βιντεοκάμερα από τις δραστηριότητες, τα παιδιά μπορούν να κάνουν ένα είδος ντοκιμαντέρ, το οποίο θα προβληθεί στην τελική παρουσίαση. Αρχικά επιλέγεται ο τίτλος θέμα του ντοκιμαντέρ και στη συνέχεια με την βοήθεια του προγράμματος windows movie maker (οδηγίες για τη χρήση του προγράμματος θα βρείτε στο Ένθετο δασικές πυρκαγιές Φάκελος Γενικά) αρχίζει, η διαδικασία του μοντάζ των εικόνων. Τα παιδιά θα επιλέξουν μουσικά κομμάτια και θα ηχογραφήσουν ως αφηγητές διάφορα μικρά κείμενα (περιγραφές, ποιήματα, μηνύματα) με τα οποία θα επενδύσουν το ντοκιμαντέρ. Αυτά θα προκύψουν μέσα από μια μικρή έρευνα των ομάδων, σε συνεργασία με το δάσκαλο. Ίσως για το καλό της διαδικασίας να χρειαστεί να διανεμηθούν συγκεκριμένοι ρόλοι, τόσο στις ομάδες, όσο και σε κάθε παιδί ξεχωριστά. ΤΙΤΛΟΣ: Έκθεση καλλιτεχνικών και λοιπών δημιουργιών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στην τελική εκδήλωση, τα παιδιά μπορούν να εκθέσουν καλλιτεχνικές δημιουργίες τους με θέμα τις δασικές πυρκαγιές και δείγματα της δουλειάς που έκαναν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του προγράμματος, όπως: Το κολάζ με τις φωτογραφίες της πρώτης δραστηριότητας. Τις φωτογραφίες από όλη την πορεία του προγράμματος. (αυτό μπορεί να γίνει και σε μορφή προβολής διαφανειών, ανάλογα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης) Η μακέτα με το υγειές και το καμμένο δάσος ή η ζωγραφιά κολάζ. Άλλες ζωγραφιές των παιδιών (π.χ. δραστηριότητα αναγέννηση ) Κάποια πλακάτ(ή το πανό κ.λπ.) με μηνύματα προστασίας του δάσους. Τα ταμπλό με τους χάρτες εννοιών.

51 Ταμπλό με αποκόμματα από τυχών δημοσιεύσεις της δουλειάς των παιδιών στον τοπικό τύπο. Τα ενημερωτικά φυλλάδια. Τα στατιστικά στοιχεία της σφυγμομέτρησης των παιδιών (πίνακες, διαγράμματα κ.λπ.)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Σκιαγραφώντας το σχολείο / τη γειτονιά μου Ομάδα Εικαστικής Αγωγής 2014 Σκιαγραφώντας το σχολείο/τη γειτονιά μου Τάξεις: Γ Στ Περιγραφή ενότητας: Οι μαθητές/τριες καταγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Μένης Θεοδωρίδης Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Η μικρή εισαγωγή στη φωτογραφική έκφραση για παιδιά 6-12 χρόνων που ακολουθεί, γράφτηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη

Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας. είμαστε όμως ίσοι. και άξιοι να μας σέβονται. Στέφανος Τόκα Δ τάξη Είμαστε όλοι διαφορετικοί μεταξύ μας είμαστε όμως ίσοι Στέφανος Τόκα Δ τάξη και άξιοι να μας σέβονται Ζήτημα: Διαφορετικότητα Μάθημα: Εικαστική Αγωγή Θεματικές Περιοχές: -Tαυτότητα -Πολιτισμός της Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Στόχοι: Να εκφραστεί ο μαθητής μέσω των χρωμάτων, να γνωρίσει ότι υπάρχουν αγριοκάτσικα και να ενεργοποιηθεί συναισθηματικά προς αυτά. Παράλληλα να αναπτύξει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 : ΤΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΚΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT «ΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πρόγραμμα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών για INDUCTION 4-5 Φεβρουαρίου 2012 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί: ΙΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2010-2011 ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Το δωμάτιο μου Βαθμίδα: 2 Διάρκεια: 11 Χ 80 Τάξεις: Δ και Ε Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες εκφράζουν συναισθήματα, διερευνούν και προβληματίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΗΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 14 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΚΤΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Το πρόγραμμα μας είχε ποικίλους γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους. Εμπλέξαμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σχολική χρονιά 2012-13 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3, 16451

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΥΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 2014 Η ΚΘ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Επιστημονική Ομάδα των Ανασκαφών Αυγής οργανώνουν για πέμπτη χρονιά εκπαιδευτικές δράσεις με αφορμή

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφική ομάδα: Πανουτσόπουλος Θανάσης, Δάσκαλος Κροντηράς Χριστόφορος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών

Συγγραφική ομάδα: Πανουτσόπουλος Θανάσης, Δάσκαλος Κροντηράς Χριστόφορος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών Υπεύθυνος Έργου: Δαμιανάκης Αδάμ, Δρ. Επιστήμης Υπολογιστών Συγγραφική ομάδα: Πανουτσόπουλος Θανάσης, Δάσκαλος Κροντηράς Χριστόφορος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Βασικές αρχές της ΠΕ/ΕΑΑ που ευνοούν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και τη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν μες στο μουσείο, μες στο μουσείο μια μερα μπήκα με φόρα κι εγω, μη με τραβάτε μη μου κολλάτε, απ το μουσείο δεν θέλω Στο Μουσείο να βγω. Τρέχω Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς τρέχω μές στα δωμάτια, μ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Καραπά Βασιλική Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com Αλεξοπούλου Άννα Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά»

«Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά» «Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά» ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ: Δ - Στ ΟΜΑΔΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Τάξεις: Δ - Στ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μύθοι μέσα από Ψηφιδωτά Διάρκεια: 8 12 Μαθήματα Χ 40 λεπτά (ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου

Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου ΙΓ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (Κ.Β ) Μεσαιωνικά κάστρα Λεμεσού και Πάφου Δρ. Παύλος Ρήγας Χριστιάνα Λιασίδου Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα ενότητα Κατοικία / Γλώσσα ενότητα Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô;

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; È Ô ÌÂ Ó È Ï Ô; Τι έκανε ο καθένας; ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; Συγγραφέας Εικονογράφος Μεταφραστής Διορθωτής Βιβλιοδέτης Τυπογράφος Εκδότης È Ó ÊÙÈ ÍÂÈ Ó ÙÚ appleâ È Διάλεξε ένα αντικείμενο και φτιάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Νικητοπούλου Δήμητρα Δασκάλα 5 ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων Τάξη Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Κυκλοφοριακή Αγωγή» Σκοπός : Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να μυήσει το παιδί στους βασικούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 9: Ισορροπία στα Βιολογικά Συστήματα - Σχέσεις μεταξύ των οργανισμών

Σενάριο 9: Ισορροπία στα Βιολογικά Συστήματα - Σχέσεις μεταξύ των οργανισμών Σενάριο 9: Ισορροπία στα Βιολογικά Συστήματα - Σχέσεις μεταξύ των οργανισμών Φύλλο Εργασίας 1 (Εισαγωγικό) Τίτλος: Ισορροπία στα Βιολογικά Συστήματα Σχέσεις μεταξύ των οργανισμών Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Αλυκής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΘΕΜΑ: «Οι φίλοι μας, τα σκουπίδια» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ Η φύση και ο άνθρωπος. Οι φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Εργασία στο μάθημα: Διδακτική της Γλώσσας I Διδάσκουσα: Μαριάννα Κονδύλη

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και περιβάλλον

Τουρισμός και περιβάλλον Τουρισμός και περιβάλλον Γουγούλη Ελένη, Κασσαμανώλη Μαρία, Κλαδάς Θανάσης, Τσιπούρας Άγγελος, Χριστοδούλου Ελένη 1 Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης lykeio@aristotelio.edu.gr Δρ. Κοκκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόταση για ένα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τηγανέλαια: όλοι συλλέγουμε, όλοι ωφελούμαστε 2012-2013 Πρόταση για ένα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής.

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής. ΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Η ιστορία του Κοµπιουτερούλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ερέθισµα για την εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση καθημερινών ημερίδων

Οργάνωση καθημερινών ημερίδων Οργάνωση καθημερινών ημερίδων 1) Αγώνες ζευγών 1α) Διαθέσιμες κινήσεις: Φιλοσοφία, μηχανισμοί και τα χαρακτηριστικά τους. Οι κινήσεις είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία που έχει ένας διαιτητής στη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β2 Παρουσίαση εταιρείας ERGON EQUIPMENT

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β2 Παρουσίαση εταιρείας ERGON EQUIPMENT ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β2 Παρουσίαση εταιρείας ERGON EQUIPMENT Κάποιοι σοφοί λένε: Τον κόσμο, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε σήμερα, δεν το κληρονομήσαμε από τους γονείς μας. Το δανειστήκαμε από τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 (διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιούνται δωρεάν για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων

Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015. 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τίτλος και σύντομη περιγραφή των εκδηλώσεων της καλοκαιρινής εκστρατείας 2015 1. Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη είναι πικνίκ στη χώρα των θαυμάτων Για μια εβδομάδα τα παιδιά θα μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου στη διδασκαλία αλλόγλωσσων μαθητών

Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου στη διδασκαλία αλλόγλωσσων μαθητών Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου στη διδασκαλία αλλόγλωσσων μαθητών Έλλη Χατζηγεωργίου, Μόνιμη Καθηγήτρια Φιλολογικών Μαθημάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ιδέες για δημιουργική χρήση του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Απορρίμματα, Παραγωγή και Κατανάλωση

Ενότητα-ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος: Απορρίμματα, Παραγωγή και Κατανάλωση ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Όνομα Εκπαιδευτικού: Μαρία Σωκράτους Σχολείο: Η Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) Ζήτημα Σχολείου: Η αύξηση των σκουπιδιών εντός των χώρων του σχολείου, στα πάρκα της κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική)

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) ΝΤΑΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΜΗΜΑ: Π.Τ.Δ.Ε, ΠΑΤΡΑΣ 2012-13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.ΚΟΛΕΖΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) [1] Στόχοι της ενότητας(οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Δραστηριότητες: Βασιλική Νίκα Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Διατσέντα Παρίση Τιμή: 12 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

- 3 διαφάνειες από εσωτερικό εργαστηρίου

- 3 διαφάνειες από εσωτερικό εργαστηρίου Σχέδιο Μαθήματος Αρ. μαθητών: 20 Ενότητα: Φυτά Διδ. Περίοδος: 1x80 Τάξη: Γ Τίτλος μαθήματος: Πώς μεταφέρεται η γύρη από άνθος σε άνθος (Μάθημα στην τάξη) Σημεία έμφασης (π.χ Είδη λόγου/κειμένων, Γραμματική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 1. Σηκωνόμαστε όρθιοι και καρφιτσώνουμε μια κόλλα χαρτί στην πλάτη του κάθε παιδιού. Ας γράψουμε πάνω στην πλάτη του καθενός ανώνυμα κάτι που μας αρέσει πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Η εφαρμογή του στην Κύπρο. Δάφνη Καραγιάννη Διαμαντή-Λογοθεραπεύτρια Κρίστια Χρίστου-Εργοθεραπεύτρια

Τι είναι Η εφαρμογή του στην Κύπρο. Δάφνη Καραγιάννη Διαμαντή-Λογοθεραπεύτρια Κρίστια Χρίστου-Εργοθεραπεύτρια Τι είναι Η εφαρμογή του στην Κύπρο Δάφνη Καραγιάννη Διαμαντή-Λογοθεραπεύτρια Κρίστια Χρίστου-Εργοθεραπεύτρια ΓΟΝΕΙΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

γραμματισμό των νηπίων Μέρος 5ο: Παιχνίδια

γραμματισμό των νηπίων Μέρος 5ο: Παιχνίδια Η αξιοποίηση του ονόματος του παιδιού για το γραμματισμό των νηπίων Μέρος 5ο: Παιχνίδια Μαρία Θεοδωρακάκου Νηπιαγωγός, ΜΤΕΕΑ maria.theodorakakou@gmail.com Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα