Η επιστημονική μέθοδος Μεθοδολογίες έρευνας - Ερευνητική Διεργασία. Αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επιστημονική μέθοδος Μεθοδολογίες έρευνας - Ερευνητική Διεργασία. Αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό"

Transcript

1 Μεθοδολογίες και Αναζήτηση πηγών στο Διαδίκτυο Ιωάννης Αποστολάκης Δρ. Πληροφορικής Υγείας Επισκέπτης Καθηγητής

2 Περιεχόμενα Η επιστημονική μέθοδος Μεθοδολογίες έρευνας - Ερευνητική Διεργασία Διερεύνηση επιστημονικών πηγών Αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό

3 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

4 Η Επιστημονική Μέθοδος Η επιστημονική μέθοδος είναι το λογικό σχέδιοπου χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες που ψάχνουν για τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που τίθενται μέσα στην επιστήμη.

5 Η επιστημονική μέθοδος (1/5) 1. Θέστε την ερώτησηστα πλαίσια της υπάρχουσας γνώσης (θεωρία& παρατηρήσεις). Μπορεί να είναι μια νέα ερώτηση που οι παλαιές θεωρίες είναι σε θέση να απαντήσουν ή η μια ερώτηση που απαιτεί τη διατύπωση μιας νέας θεωρίας. 2. Διατυπώστε μια υπόθεση ως πιθανή απάντηση. 3. Δώστε τις συνέπειες και κάνετε τις προβλέψεις.

6 Η επιστημονική μέθοδος (2/5) 4. Εξετάστε την υπόθεση. Η νέα υπόθεσηπρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ταιριάξει στην υπάρχουσα άποψη για τον κόσμο -( κανονική επιστήμη σύμφωνα με τον Kuhn). Σε περίπτωση που η υπόθεση οδηγεί σε αντιφάσεις και έχει απαιτήσεις για μια ριζική αλλαγή στο υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο, πρέπει να εξεταστεί ιδιαίτερα προσεκτικά.

7 Η επιστημονική μέθοδος (3/5) Η νέα υπόθεση πρέπει να αποδειχθεί καρποφόρα και να παρέχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα επιστημονικής προσφοράς, προκειμένου να αντικατασταθεί το υπάρχον επιστημονικό παράδειγμα. Αυτό καλείται επιστημονική επανάσταση (Kuhn) και συμβαίνει πολύ σπάνια.

8 Η επιστημονική μέθοδος (4/5) 5.Όταν αποδειχθεί συνέπεια η υπόθεση γίνεται μια θεωρία και παρέχει ένα συνεπές σύνολο προτάσεων που καθορίζει μια νέα κατηγορία φαινομένων ή μια νέα θεωρητική έννοια. Τα αποτελέσματα πρέπει να δημοσιευθούν.

9 Η επιστημονική μέθοδος (5/5) 6. Μία θεωρία γίνεται έπειτα ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο επεξηγούνται παρατηρήσεις / θεωρητικά γεγονότα και γίνονται προβλέψεις. Η διαδικασία μπορεί να αρχίσει από την αρχή, αλλά η 1 πρέπει να έχει αλλάξει για να περιλάβει τη νέα θεωρία / βελτίωση της παλαιάς θεωρίας.

10 Η επιστημονική μέθοδος - Διάγραμμα Ο βρόχος επαναλαμβάνεται με τις τροποποιήσεις της υπόθεσης έως ότου υπάρξει συμφωνία, η όποια οδηγεί στο 5. Εάν υπάρξουν σημαντικές αποκλίσεις η διαδικασία πρέπει να αρχίσει από την αρχή 1.

11 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

12 Κατάταξη κατά: Galliers, (1991), Nandhakumar& Jones(1997), Wynekoop& Russo(1997) και Dawson (2000).

13 Εργαστηριακό ϖείραµα (Laboratory Experiment) Περιγραφή: Προσδιορισμός της ακριβούς σχέσης μεταξύ μεταβλητών σε ένα σχεδιασμένο, ελεγχόμενο περιβάλλον (π.χ. εργαστήριο) με χρησιμοποίηση ποσοτικών αναλυτικών τεχνικών (Galliers, 1991, p. 333).

14 Πειράματα Πεδίου (Field Experiments) Περιγραφή:Επέκταση των εργαστηριακών πειραμάτων στον πραγματικό κόσμο (Galliers, 1991, p. 333; Wynekoop & Russo, 1997, p. 51).

15 Έρευνες με ερωτηματολόγια (Surveys) Περιγραφή: Στιγμιότυπα από πρακτικές, καταστάσεις ή απόψεις σε ένα ιδιαίτερο χρονικό σημείο, στο οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγια ή δομημένες συνεντεύξεις, από τις οποίες μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα (Galliers, 1991, p.333). Ποιοτική ή ϖοσοτική ανάλυση.

16 Μελέτη περίπτωσης (Case Study) Περιγραφή: Μελετά ένα φαινόμενο στο φυσικό πλαίσιό του. Δεν επιδιώκει ρητά να ελέγξει ή να χειριστεί μεταβλητές. Συλλέγει τα δεδομένα για ποιοτική και ποσοτική ανάλυση (Cavaye, 1996, p. 229).

17 Αϖόδειξη θεωρήµατος (Theorem Proof) ή Απόδειξη ύπαρξης Περιγραφή: Μεθοδολογία έρευνας στα Πληροφοριακά Συστήματα που αφορά την ανάπτυξη και τον έλεγχο θεωρημάτων σε τεχνικό και κοινωνικοτεχνικό επίπεδο (Galliers, 1991). Επίσης είναι γνωστή και ως απόδειξη ύπαρξης(basili, ICSE, 1996), δηλ. η οικοδόμηση μιας λύσης π.χ. λογισμικού για να επιβεβαιωθεί η ορθότητα της θεωρίας.

18 Πρόβλεψη (Forecasting) Περιγραφή:Στηρίζεται σε τεχνικές όπως η ανάλυση παλινδρόμησης για να προβλεφθούν πιθανές μελλοντικές τάσεις με χρήση δεδομένων που προυπάρχουν (Galliers, 1991).

19 Μελλοντική έρευνα (Future Research) Περιγραφή: Hπροσέγγιση αυτήχρησιμοποιείται για την έρευνα των μελλοντικών κοινωνικών επιδράσεων π.χ. της τεχνολογίας πληροφορικής (Galliers, 1991, p.335). Προσπαθεί να διακρίνει- προβλέψει τις αλλαγές που θα φέρει η εξέλιξη π.χ. της τεχνολογίας της πληροφορικής στα άτομα, τους οργανισμούς ή την κοινωνία.

20 Προσομοίωση (Simulation) Περιγραφή:Μια προσπάθεια να μιμηθούμε την συμπεριφορά ενός συστήματος (Galliers, 1991, p. 337). Όπως συμβαίνει και σε άλλες μορφές πειραματικής έρευνας είναι δύσκολο να γίνει η προσομοίωση επαρκώς ρεαλιστική ώστε να μιμηθεί με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα γεγονότα του πραγματικού κόσμου.

21 Ανασκοπήσεις (Reviews) από τη δημοσιευμένη θεωρία Περιγραφή: Παρουσιάζει τις ανασκοπήσεις σχετικά με μια συγκεκριμένη θεωρία καθώς επίσης τα αντιτιθέμενα επιχειρήματα για την θεωρία αυτή. των δημοσιευμένων δεδομένων Περιγραφή: Ανασκοπήσεις τρέχουσας πρακτικής, αλλά από τους δημοσιευμένους απολογισμούς και τα δεδομένα άλλων.

22 Έρευνα δράσης (Action Research) Περιγραφή: Ο ερευνητής συμμετέχει στη δράση που μελετάται (Wynekoop& Russo, 1997). Ο ερευνητής γνωρίζει ότι η ίδια η παρουσία του έχει επιπτώσεις στην κατάσταση που ερευνά.

23 Κανονιστική/διαλεκτική (Normative/Argumentative) Περιγραφή:Η μέθοδος αυτή απαιτεί από τον ερευνητή να αναπτύξει έναν συλλογισμό πραγματοποιώντας αντικειμενικό απολογισμό ενός φαινομένου (Wynekoop and Russo, 1997, p. 51). Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την δημιουργία και τον έλεγχο νέων ιδεών.

24 Περιγραφή πρακτικής (Practice Description) Περιγραφή: Περιγραφές της εμπειρίας από έναν επαγγελματία.

25 Παρατήρησησυµµετεχόντων (Participant Observation) Περιγραφή: Ο σκοπός είναι να συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά κάποιων ατόμων μέσω άμεσης παρατήρησης των δραστηριοτήτων τους σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλονπ.χ. Συνεργατικής Μάθησης(Nandhakumar& Jones, 1997, p. 115).

26 Παρατήρηση άνευ συμμετοχής (Non-Participant Observation) Περιγραφή: Ο ερευνητής είναι παρών επί του ερευνητικού τόπου για κάποια χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας τα δεδομένα διάφορων ειδών καταγράφονται χωρίς οποιαδήποτε προφανή επέμβαση εκ μέρους του ερευνητή. Ο ερευνητής απέχει σκόπιμα από τη συμμετοχή στο πλαίσιο. (Nandhakumar& Jones, 1997).

27 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

28 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Οι Polit & Hungler (1993) τοποθετούν τα βήματα της ερευνητικής διεργασίας μέσα σε πέντε φάσεις: (1) την εννοιολογική φάση, (1) την εννοιολογική φάση, (2) την φάση σχεδιασμού, (3) την εμπειρική φάση, (4) την αναλυτική φάση, (5) την φάση διασποράς.

29 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Φάση 1: Εννοιολογική φάση Τα πρώιμα βήματα ενός ερευνητικού σχεδίου τυπικά Τα πρώιμα βήματα ενός ερευνητικού σχεδίου τυπικά αφορούν δραστηριότητες με ισχυρό εννοιολογικό και διανοητικό στοιχείο. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν: σκέψη, ανάγνωση, εκ νέου σκέψη, διαλογισμό και ανασκόπηση ιδεών με συναδέλφους ή συμβούλους.

30 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Διατύπωση και καθορισμός των ορίων του ερευνητικού προβλήματος Χωρίς ένα καλό, σημαντικό θέμα, που είναι επεξεργάσιμο, η ερευνητική μελέτη έχει μικρή αξία. Οι περισσότεροι ερευνητές προσπαθούν να ορίσουν τα προβλήματα με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Το ερευνητικό πρόβλημα διατυπώνεται συχνά με τη μορφή ερώτησης. Μια ερευνητική ερώτηση, κατά τις Brink και Wood (1983) είναι μια σαφής ερώτηση για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή θέμα που μπορεί να εξεταστεί και να αναλυθεί και που θα δώσει χρήσιμες νέες πληροφορίες.

31 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Ορισμός του σκοπού της έρευνας Είναι μια επεξήγηση από τον ερευνητή γιατί το ερευνητικό πρόβλημα είναι σημαντικό και ποιο σκοπό θα εξυπηρετήσει η λύση του.

32 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας Τα ερευνητικά ευρήματα πρέπει να είναι επέκταση προηγούμενης γνώσης και θεωρίας καθώς επίσης και οδηγός για μελλοντική ερευνητική δραστηριότητα. Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση δίνει στον ερευνητή ιδέες για ορισμό εννοιών και για κατάρτιση σχεδίου μελέτης. Κατά τις Brink και Wood (1983) ένα θεωρητικό πλαίσιοείναι μια επισκόπηση στην οποία ο ερευνητής συνοψίζει υπάρχουσες έννοιες, θεωρίες, ερευνητικές μεθόδους και ευρήματα και τα συνδέει με τη δική του ερευνητική ερώτηση και το δικό του σκοπό.

33 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Διατύπωση υποθέσεων και ορισμός μεταβλητών Υπόθεσηείναι μια διατύπωση των προσδοκιών του ερευνητή για σχέσεις ανάμεσα στις υπό μελέτη μεταβλητές. Με λίγα λόγια είναι μια πρόβλεψη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, μια διατύπωση των σχέσεων που ο ερευνητής προσδοκά να βρει ως αποτέλεσμα της μελέτης του. Για να διατυπωθούν υποθέσεις είναι απαραίτητα: (α)η επαρκής γνώση πάνω στο θέμα και (β)η ικανότητα ορισμού των υπό έρευνα μεταβλητών με όρους που επιδέχονται μετρήσεις.

34 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Φάση 2: Σχεδιασμού της μελέτης Ο ερευνητής πρέπει να αποφασίσει για τις μεθοδολογίες Ο ερευνητής πρέπει να αποφασίσει για τις μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιήσει για να καθορίσει την ερευνητική ερώτηση και ακόμα πρέπει να κάνει προσεκτικό σχεδιασμό για τη συλλογή δεδομένων. Κάθε απόφαση που παίρνει ο ερευνητής στην φάση αυτή έχει επιπτώσεις στην ποιότητα και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

35 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Επιλογή ερευνητικού σχεδίου Ερευνητικό σχέδιο είναι ένα συστηματικό και ελεγχόμενο σχέδιο για να βρεθούν απαντήσεις στις ερωτήσεις της μελέτης. Προσφέρει έναν οδηγό για οργάνωση της μελέτης από τις μεθόδους συλλογής των δεδομένων μέχρι τις μεθόδους ανάλυσής τους.

36 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Επιλογή του πληθυσμού και του δείγματος Ορισμός τρόπωνγια να μετρηθούν οι μεταβλητές της μελέτης (κλίµακες µετρησιµότητας) Σχεδιασμός του τρόπου δειγματοληψίας Συμπλήρωση και αναθεώρηση του ερευνητικού σχεδίου Εκτέλεση πιλοτικής μελέτης

37 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Φάση 3: Εμπειρική φάση Το εμπειρικό μέρος μιας μελέτης περιλαμβάνει τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων και την προετοιμασία τους για ανάλυση. Σε πολλές μελέτες, η εμπειρική φάση είναι το πιο χρονοβόρο μέρος της έρευνας. Συλλογή δεδομένων Προετοιμασία δεδομένων για ανάλυση

38 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Φάση 4: Αναλυτική φάση Στη φάση αυτή περιλαμβάνεται η ανάλυση των δεδομένων και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ο ερευνητής συμπληρώνει τον κύκλο: οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στην πρώτη φάση του σχεδίου απαντώνται. Ανάλυση των δεδομένων Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

39 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Φάση 5: Φάση διασποράς Το Έργο του Ερευνητή δεν ολοκληρώνεται αν δεν διαχυθούν τα αποτελέσματα της μελέτης. Ανακοίνωση των ευρημάτων Η έρευνα ανακοινώνεται μέσω διαφόρων μηχανισμών. Οι ποιο κοινοί από αυτούς είναι: θέσεις και διατριβές, άρθρα περιοδικών, βιβλία κ.λπ. Χρησιμοποίηση των ευρημάτων

40 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

41 Hλεκτρονικές πηγές

42 Hλεκτρονικές πηγές Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Ενώσεις και Επιμελητήρια Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκoνόμωνκαι Επιστημόνων Πληροφόρησης (http://www.eeb.gr/) Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (http://www.dsa.gr) Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (http://www.isathens.gr) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΕΕ -(http://www.tee.gr) Ελληνική Ένωση Τραπεζών EET -(http://www.hba.gr) Επιστημονικοί Σύλλογοι και Οργανισμοί Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (http://www.who.int/) Ένωση Ελλήνων Φυσικών (http://www.eef.gr), Χημικών (http://www.eex.gr). Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία (http://www.psych.gr) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επιστημών (http://www.esf.org) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (http://www.eie.gr) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (http://www.ekt.gr) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (http://www.forth.gr) Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ (http://www.elot.gr)

43 Hλεκτρονικές πηγές Διεθνείς Επιστημονικοί Οργανισμοί Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης -ISO (http://www.iso.org) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN (http://www.iec.ch/) Ο οργανισμός w3c (http://www.w3.org) Ιστορικά Αρχεία -Μουσεία Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α (http://www.elia.org.gr) Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (http://www.ime.gr) Μουσείου Μπενάκη (http://www.benaki.gr) Μουσείο Γουλανδρή (http://www.gnhm.gr) Μητροπολιτικού Μουσείου Τεχνών της Νέας Υόρκης (http://www.metmuseum.org)

44 Hλεκτρονικές πηγές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ilumina(http://www.ilumina-dlib.org) Perseus Project (http://www.perseus.tufts.edu) Ζέφυρος (http://zephyr.lib.uoc.gr) Άρτεμις (http://artemis.cslab.ntua.gr) Δίκτυο HEAL Link (http://www.heal-link.gr) Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» (http://www.mmb.org.gr) Ηλεκτρονικά Επιστημονικά Περιοδικά και βιβλία IEEE (http://www.ieee.org) ACM (http://www.acm.org) Oxford University Press (http://www.oup.co.uk) Cambridge University Press (http://www.cambridge.org) Springer (http://www.springer.com)

45 Hλεκτρονικές πηγές Εκδοτικοί οίκοι Βιβλιοπωλεία Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Amazon (http://www.amazon.com), Εθνικό Κέντρο Βιβλίου -ΕΚΕΒΙ (http://www.ekebi.gr), ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ (http://www.biblionet.gr) Εγκυκλοπαίδειες Wikipedia (http://www.wikipedia.org) Britannica (http://www.britannica.com) Εncarta (http://encarta.msn.com) Επιστήμη & Ζωή (http://www.encyclopedia.gr) Δομή (http://www.dominet.gr/)

46 Hλεκτρονικές πηγές Συλλογές Βιβλιογραφιών Harvard Bibliography Reference Generator (http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator/) The Collection of Computer Science Bibliographies» (http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/ Webliographies του American Libraries Association - Librarians Internet Index - Student Webliographies in Sociology, Digital Works by Charles W. Bailey,

47 Hλεκτρονικέςπηγές Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης Η πλατφόρμα eclass στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Πανεπιστήμιο Πατρών κ.α. Η πλατφόρμα moodleστο Tμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης κ.α. Το ΜΙΤ Open Courseware ocw.mit.edu

48 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας

49 Μορφές πληροφορίας Έντυπη: βιβλία, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, κυβερνητικά κείμενα, εγχειρίδια, κατάλογοι. Οπτικοακουστική: κινηματογραφικά και φωτογραφικά φιλμ, κασέτες ήχου και βίντεο, δίσκοι βινυλίου. Ψηφιακή: όλες οι πληροφορίες που μπορούμε να αποθηκεύσουμε, να επεξεργαστούμε και να παρουσιάσουμε και να μοιράσουμε με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. 49

50 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Κείμενο: Η πρώτη μορφή αναπαράστασης πληροφοριών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υπερσύνδεσμοι Βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ του ανθρώπου και του υπολογιστή Τα έντυπα έχουν ιεραρχική δομή και διαβάζονται σειριακά Τα ψηφιακά κείμενα εισάγουν νέους τρόπους δόμησης (υπερκείμενα-hypertext) που επιταχύνουν την ανάγνωση Κείμενο Κείμενο Κείμενο

51 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Εικόνα: Στατική απεικόνιση ενός σχεδίου, μιας φωτογραφίας, ενός διαγράμματος, ενός χάρτη Ψηφιογραφικές (bitmap) κουκίδες με χρώμα π.χ. φωτογραφίες Διανυσματικές (vector) συνδυασμοί σχημάτων π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια

52 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Προσομοίωση Κίνησης (Animation) Εισαγωγή κίνησης σε μία εικόνα Στο επίπεδο (2 Διαστάσεις) Στο χώρο (3 Διαστάσεις) Αλληλεπίδραση Εικονική πραγματικότητα: προσομοίωση υπαρκτών ή μη χώρων, μέσα στους οποίους ο χρήστης μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και να αλληλεπιδράσει με αντικείμενα και χαρακτήρες

53 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας

54 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Βίντεο: Παρουσίαση όλων των λεπτομερειών ενός τρισδιάστατου αντικειμένου, τρισδιάστατου χώρου, γεγονότος χωρίς τη μετάβαση στο χώρο χωρίς την ανάγκη δημιουργίας περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας Υπηρεσίες "ζωντανού" προγράμματος, που ψηφιοποιείται σε πραγματικό χρόνο και μεταδίδεται μέσω του Διαδικτύου: παρακολούθηση από απόσταση μαθημάτων, σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων

55 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Ήχος: Από δειγματοληψία (sampling): του πρότυπου αναλογικού σήματος (π.χ. ομιλία). Μεγάλος αριθμός δειγμάτων στην μονάδα του χρόνου καλύτερη ποιότητα ενός ψηφιακού ήχου. Από αναπαραγωγή μουσικών οργάνων (Musical Instrument Digital Interface MIDI). Αποθηκεύουμε μόνο τα όργανα, τις νότες τη διάρκεια την ένταση κ.τ.λ.

56 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Πολυμέσα Υπερμέσα Συνδυασμός ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών (κειμένου, εικόνας, γραφικά προσομοιώσεις κίνησης, ήχου και βίντεο).

57 Ζητήματα διαχείρισης Μέγεθος: Για αποθήκευση και ταχύτερη μεταφορά Συνήθως: Κείμενο< Σχήμα<Εικόνα<Ήχος<Βίντεο Συμπίεση: με ή χωρίς απώλειες σε ποιότητα Αναπαραγωγή: πιστή κατά τη μεταφορά ή όχι (π.χ. πρότυπο pdf) Περιγραφή: Οι ψηφιακές πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται από μεταδεδομένα (που περιγράφουν τα ψηφιακά αρχεία) Ανάκτηση, οργάνωση: Μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τα μεταδεδομένα, αλλιώς είναι πολύ δύσκολη

58 Παραδείγματα ψηφιακής πληροφορίας Συλλογές κειμένων Συλλογές εικόνων Ζωφόρος του Παρθενώνα Ψηφιακή Βιβλιοθήκη των Πανεπιστημιακών Επετηρίδων Συλλογές ήχων Αρχείο ήχων της Βρετανικής Βιβλιοθήκης Κέντρο διάσωσης ήχων της Αμερικανικής Παράδοσης Midi database Συλλογές βίντεο Open Video Project

59 Παραδείγματα με βάση τον τύπο της ψηφιακής πληροφορίας Κείμενα-Βιβλία: Εικόνες: Βίντεο: Ήχοι: Μουσική: MIDI Explorer

60 Αξιολόγηση περιεχομένου πηγών

61 Αξιολόγηση περιεχομένου πηγών 1. Αξιοπιστία 2. Ακρίβεια 3. Ενημερότητα -Επικαιροποίηση 4. Περιεκτικότητα -Πληρότητα 5. Αντικειμενικότητα

62 1. Αξιοπιστία Περιορισμοί Καθένας μπορεί να δημοσιεύσει οτιδήποτε Συχνά είναι δύσκολο να καθορίσουμε το συγγραφέα μιας πηγής και το φορέα που την κατέχει Ακόμη κι αν η πηγή είναι υπογεγραμμένη, μπορεί να μην δίνει όλα τα στοιχεία του συγγραφέα Τι ελέγχουμε Εκπληρώνουν οι πηγές το σκοπό που δηλώνουν; Η μορφή της συγκεκριμένης πληροφορίας έχει προέλθει από άλλη; (π.χ. από δημοσιευμένο άρθρο) Είναι γνήσια η πληροφορία; ή φαίνεται ως γνήσια; Ποιος παρέχει τη πληροφορία; Πόσο γνωστός είναι;

63 2. Ακρίβεια Περιορισμοί Σπάνια υπάρχουν εκδότες ή ελεγκτές περιεχομένου σε μια πηγή του ιστού Δεν υπάρχουν πρότυπα που να εξασφαλίζουν την ακρίβεια των πηγών Τι ελέγχουμε Τον τόνο, το στυλ γραφής, το συντακτικό καθώς και την επάρκεια του επιστημονικού λόγου που χρησιμοποιείται. Τη συνέπεια στη χρήση βιβλιογραφικών πηγών Αν η σύνθεση της πληροφορίας πληροί τους βασικούς συντακτικούς και ορθογραφικούς κανόνες

64 3. Ενημερότητα -Επικαιροποίηση (Είναι κριτήριο ακρίβειας αλλά εξετάζεται χωριστά στον Παγκόσμιο Ιστό) Περιορισμοί: Δεν παρέχονται πάντοτε ημερομηνίες τροποποίησης Οι ημερομηνίες που παρέχονται αντιστοιχούν: στην πρώτη καταγραφή, στην τοποθέτηση της πηγής στον Ιστό, στην τελευταία ενημέρωση Τι ελέγχουμε: Είναι πρόσφατη και επίκαιρη η πληροφορία; Είναι η πληροφορία ανθεκτική στο χρόνο;

65 4. Περιεκτικότητα -πληρότητα Περιορισμοί: Η πληρότητα στον Ιστό διαφέρει από αυτή στα βιβλία Η έκταση κάλυψης ενός θέματος στον Ιστό περιλαμβάνει και συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες Η πληροφορία που υπάρχει στον ιστό, δεν είναι πλήρης: εκφράζει συχνά μεμονωμένες γνώμες Τι ελέγχουμε: Σε τι επίπεδο λεπτομέρειας φθάνει η πηγή; Υπάρχουν τα πάντα που περιμένουμε να βρούμε στον ιστότοπο; Είναι πρωτογενής η πληροφορία;

66 5. Αντικειμενικότητα Περιορισμοί: Εξαρτάται άμεσα από την αξιοπιστία της πηγής αλλά και του συγγραφέα Η επιρροή του σπόνσορα και η υποκειμενική στάση του συγγραφέα. Τι ελέγχουμε: Ποια είναι η προσωπική σας εκτίμηση; Ποια είναι η αιτιολόγηση του παρόχου της πληροφορίας για τη δημοσίευση και τη διάθεση της πληροφορίας αυτής;

67 Αξιολόγηση περιβάλλοντος Ευχρηστία - Λειτουργικότητα του ιστότοπου ευκολία και ταχύτητα εκμάθησης χρήσης του συστήματος διατήρηση της ικανότητας χρήσης υψηλή απόδοση εκτέλεσης των λειτουργιών του περιορισμός των σφαλμάτων χρήσης υποκειμενική ικανοποίηση των χρηστών από την επαφή τους με το σύστημα

68 Καθολική σχεδίαση Σχεδίαση πηγών περιεχομένου και περιβαλλόντων διάθεσης ώστε: να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από όλους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη προσαρμογών ή εξειδικευμένης σχεδίασης. Λογότυπα πιστοποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες του World Wide Web Consortium (W3C) (AAA πλήρη συμμόρφωση, ΑΑμερική συμμόρφωση, Α ελάχιστη συμμόρφωση)

69 Προσβασιμότητα Σε Άτομα με Αναπηρίες, ευκολία πλοήγησης Εργαλεία ελέγχου της προσβασιμότητας (π.χ. Wave

70 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

71 Αναζήτηση Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι, για να αναζητήσουμε πληροφορίες στο Internet : Οι Θεματικοί κατάλογοι Οι Μηχανές Αναζήτησης Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

72 Αναζήτηση: Θεματικοί κατάλογοι Οι θεματικοί κατάλογοι διακρίνονται σε: α) ακαδημαϊκούς(π.χ. που αναπτύσσονται και συντηρούνται από ειδικούς με σκοπό την υποστήριξη αναγκών, κυρίως των ερευνητών και β) εμπορικούς(π.χ. οι οποίοι απευθύνονται στο ευρύ κοινό και ανταγωνίζονται ως προς την προσέλκυση περισσοτέρων χρηστών στις υπηρεσίες τους. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

73 Αναζήτηση: Θεματικοί κατάλογοι Από την αρχική σελίδα ενός θεματικού καταλόγου (π.χ. μπορείτε να αρχίσετε το ξεφύλλισμά του, κάνοντας κλικ σε κάποια κατηγορία (π.χ. Εκπαίδευση). Αμέσως θα οδηγηθείτε στις υποκατηγορίες της κατηγορίας αυτής. Εκεί μπορείτε, κάνοντας κλικ σε κάποια υποκατηγορία (π.χ. Βιβλιοθήκες, Λεξικά), να δείτε ποιες σχετικές ιστοσελίδες περιέχει και να τις επισκεφθείτε. Οι ιστοσελίδες παρουσιάζονται συνήθως χωρισμένες σε σελίδες με μια σύντομη περιγραφή, τη διεύθυνσή τους και μια ένδειξη για τις γλώσσες στις οποίες διατίθενται οι πληροφορίες. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

74 Αναζήτηση: Θεματικοί κατάλογοι Εάν ο θεματικός κατάλογος διαθέτει και γεωγραφική ταξινόμηση, μπορείτε κάνοντας χρήση του χάρτη (π.χ. της Ελλάδος, της Ευρώπης ή του παγκόσμιου χάρτη) να επιλέξετε κάποια γεωγραφική περιοχή μπορείτε, ώστε να περιορίσετε την αναζήτησή σας γεωγραφικά σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

75 Αναζήτηση: Θεματικοί κατάλογοι Αν θα σας ενδιέφερε να προσθέσετε κάποια ιστοσελίδα σε ένα θεματικό κατάλογο, επιλέξτε το «καταχωρίστε το site σας ή Προσθήκη URL». Στείλτε τη διεύθυνσή (URL) της μαζί με κάποια χαρακτηριστικά της (Τίτλος, περίληψη), που θα σας ζητηθούν, ώστε να διευκολύνετε την καλύτερη ταξινόμηση και περιγραφή του δικτυακού τόπου που προτείνετε να καταχωρηθεί στο θεματικό κατάλογο. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

76 Αναζήτηση: Θεματικοί κατάλογοι Ταξινομούν ιστοτόπους και ιστοσελίδες σε προκαθορισμένες κατηγορίες. Οι κατηγορίες βρίσκονται ιεραρχημένες σε επίπεδα, από πολύ γενικές προς πολύ ειδικές. Καλύπτουν διευθύνσεις είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε παγκόσμιο. Είναι γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος

77 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης Οι Μηχανές Αναζήτησης (SearchEngines) αποθηκεύουν πληροφορίες για εκατομμύρια σελίδες WEB σε μια τεράστια βάση δεδομένων. Από τα αρχεία που συγκεντρώνονται (με βάση τον τίτλο τους, το πλήρες κείμενο, το μέγεθος τους, τη διεύθυνσή τους κτλ.) δημιουργείται ένα ευρετήριο. Μπορείτε να κάνετε αναζητήσεις σε αυτές τις βάσεις δεδομένων, εισάγοντας λέξεις-κλειδιά (keywords). Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

78 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης Οι Μεταμηχανές είναι μηχανές αναζήτησης οι οποίες ερευνούν τα ευρετήρια πολλών άλλων μηχανών ταυτόχρονα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν ψάχνουμε για ένα μοναδικό όρο ή φράση. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

79 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης Η συνηθέστερη διαδικασία για την εισαγωγή των διευθύνσεων είναι μέσω των θεματικών καταλόγων όπου οι ίδιοι οι κάτοχοι των σελίδων ενημερώνουν για την ύπαρξη των σελίδων τους. Ακολούθως, η μηχανή αναζήτησης, αφού κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους για τη διεύθυνση που δηλώθηκε, την καταχωρεί στη βάση της. Ο δεύτερος τρόπος ενημέρωσης της βάσης διευθύνσεων μιας μηχανής αναζήτησης είναι η έρευνα από την ίδια τη μηχανήστο Web ή σε άλλα μέρη του δικτύου Internet για την εύρεση στοιχείων. Με τη διαδικασία αυτή, η μηχανή αναζήτησης συνδέεται με τους διάφορους υπολογιστέςεξυπηρετητές του δικτύου και καταγράφει τα δεδομένα τους, ανάλογα με τον σχεδιασμό της. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

80 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης (Απλή Αναζήτηση) Η εισαγωγή πολλών λέξεων που διαχωρίζονται με κενά, υποδηλώνει ότι θέλετε να βρείτε κείμενα που περιέχουν κάποιες ή όλες τις λέξεις (τα κείμενα που περιέχουν όλες τις λέξεις εμφανίζονται πρώτα). Μπορείτε να εισαγάγετε ένα ερώτημα με τη μορφή μιας ερώτησης: για παράδειγμα, Ποια είναι η νομοθεσία σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας; και η μηχανή αναζήτησης ξεχωρίζει τις σημαντικότερες λέξεις της φράσης και επιστρέφει μια λίστα κειμένων που περιέχουν αυτές τις λέξεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα + και -ως απλούς τελεστές που απαιτούν την ύπαρξη ή την απουσία κάποιων λέξεων σε μια αναζήτηση Εάν εισαγάγετε «ασφάλεια εργασίας», θα βρείτε όλες τις σελίδες που περιέχουν τη φράση ασφάλεια εργασίας. Ο σχηματισμός φράσεων εξασφαλίζει ότι η μηχανή αναζήτησης θα βρει τις λέξεις μαζί, αντί να αναζητήσει ανεξάρτητες εμφανίσεις κάθε λέξης. Εάν δε χρησιμοποιήσετε τα διπλά εισαγωγικά, η μηχανή αναζήτησης βρίσκει τις εμφανίσεις της λέξης «ασφάλεια» και της λέξης «εργασίας», όπως και τις τυχόν εμφανίσεις των δύο λέξεων μαζί. Εάν περιβάλλετε τις λέξεις σε εισαγωγικά, υποδηλώνει ότι θέλετε να βρείτε μόνο τις εμφανίσεις και των δύο λέξεων μαζί. Εάν εισαγάγετε Εκπαίδευση, η μηχανή αναζήτησης θα βρει όλες τις εμφανίσεις της λέξης Εκπαίδευση μόνο με το αρχικό γράμμα κεφαλαίο. Δε θα εμφανίσει κείμενα που περιέχουν τις λέξεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ή εκπαίδευση. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

81 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης ( Αναζήτηση με τελεστές) AND & Ο τελεστής AND χρησιµοποιείται, για να ανακτήσουµε ιστοσελίδες που περιλαµβάνουν και τους δύο (ή περισσότερους) όρους που θέτουµε ως κριτήρια αναζήτησης. Όσο περισσότερους όρους συνδυάζουµε, τόσο λιγότερα αποτελέσµατα θα πάρουµε. ηλαδή, βρίσκει µόνο τα κείµενα που περιέχουν όλες τις καθοριζόµενες λέξεις ή φράσεις. OR Ο τελεστής OR χρησιµοποιείται, για να ανακτήσουµε ιστοσελίδες που περιλαµβάνουν τουλάχιστο ένα από τους δύο όρους που θέτουµε ως κριτήριο αναζήτησης. Συνηθίζεται να χρησιµοποιείται για έρευνες συνωνύµων όρων ή εννοιών. ηλαδή, Βρίσκει τα κείµενα ενα που περιέχουν τουλάχιστον µια από τις καθοριζόµενες λέξεις ή φράσεις. NOT! Ο τελεστής NOT χρησιµοποιείται, για να ανακτήσουµε ιστοσελίδες που περιλαµβάνουν τουλάχιστο ένα όρο και δεν περιλαµβάνουν ένα άλλο όρο που θέτουµε ως κριτήριο αναζήτησης. ηλαδή, εξαιρεί τα κείµενα που περιέχουν την καθοριζόµενη λέξη ή φράση. NEAR ~ Βρίσκει τα κείµενα που περιέχουν τις καθοριζόµενες λέξεις ή φράσεις εντός 10 λέξεων η µια από την άλλη. Ο τελεστής NEAR χρησιµοποιείται σε ορισµένες µηχανές, για να ανακτήσουµε ιστοσελίδες που περιλαµβάνουν όχι µόνο και τους δύο όρους που θέτουµε ως κριτήριο αναζήτησης αλλά και σε κοντινή θέση Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

82 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης (Οδηγίες) Όσο περισσότερες λέξεις χρησιμοποιείτε, τόσο πιο σχετικά θα είναι τα αποτελέσματα που θα πάρετε. Όταν αναζητάτε ονόματα, χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα τόσο στο όνομα όσο και στο επώνυμο. Χρησιμοποιήστε τελεστές, όπως AND ή + (και) και NOT ή (χωρίς), για να αποκλείσετε διευθύνσεις που δε σας ενδιαφέρουν. Βάλτε σε εισαγωγικά τις λέξεις που θέλετε να πηγαίνουν μαζί, για να πάρετε απαντήσεις που αφορούν μόνο τις λέξεις, όπου εμφανίζονται μαζί, ακριβώς με αυτή τη σειρά. Αναλύστε το θέμα σας, για να αποφασίσετε από πού θα αρχίσετε την αναζήτηση (μοναδικές έννοιες, ειδικό θέμα, συνώνυμα, άλλες καταλήξεις, κτλ.) Επιλέξτε το σωστό σημείο εκκίνησης (βρίσκοντας την κατάλληλη (μηχανή αναζήτησης ή θεματικό κατάλογο ή μεταμηχανή ή ειδική βάση) Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

83 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης (Μειονεκτήματα) Δεν θυμούνται την προηγούμενη αναζήτηση. Δεν προσωποποιούν τις απαντήσεις (π.χ. επιστρέφουν τα ίδια URLsσε καθηγητές Πανεπιστημίου και σε μαθητές δημοτικού). Δεν ενημερώνουν περιοδικά για νέες εξελίξεις. Δεν φιλτράρουν την άχρηστη πληροφορία. Δεν επεξεργάζονται επιλεγμένη πληροφορία. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

84 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης (Νέες Τεχνικές) Αναζήτηση με την βοήθεια πρακτόρων (Agentbasedsearch), δηλαδή προγραμμάτων που τρέχουν ανεξάρτητα (ακόμα και το βράδυ), αναζητούν πληροφορία ενημερώνουν για αλλαγές, συγκρίνουν πληροφορίες (π.χ. τιμές), θυμούνται τις πληροφορίες που έχει δει ο χρήστης, κρατάνε προφίλ χρηστών και ενημερώνουν για «ενδιαφέρουσες» εξελίξεις. Για παράδειγμα: Οι πράκτορες διαβάζουν όλες (παγκοσμίως) τις εφημερίδες, βλέπουν τις εκπομπές από όλα τα κανάλια, ετοιμάζουν δελτίο τύπου προσαρμοσμένο στο χρήστη. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

85 Παρακολουθούνται οι κινήσεις µας στο ιαδίκτυο; Ποια ιστοσελίδα επισκεφτήκαμε; Πότε την επισκεφτήκαμε; Αυτές και άλλες πληροφορίες είναι αποθηκευμένες στον σκληρό μας δίσκο από τους εξυπηρετητές http (του WEB). Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται cookiesκαι αποθηκεύονται με την μορφή συμβολοσειρών σε ένα ειδικό αρχείο που χρησιμοποιεί ο browser. Η χρήση των cookiesείχε σαν αφετηρία την εξυπηρέτηση των επισκεπτών στους διαδικτυακούς τόπους (διαμόρφωση εγγράφων, υπενθύμιση κωδικών προσπέλασης κ.λπ.). Η κακόβουλη χρήση των cookies οδηγούν στην παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ενός χρήστη του Διαδικτύου, καθώς καταγράφουν με πλήρη λεπτομέρεια τις κινήσεις του. 85

86 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης Στηρίζονται σε προγράμματα που συγκεντρώνουν και οργανώνουν αυτόματα τις σελίδες του παγκόσμιου ιστού Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και ευρετηριάζονταιώστε να μπορεί κανείς να τα εντοπίσει δίνοντας λέξεις κλειδιά. Αυτόματη διαδικασία ενσωμάτωσης, αποθήκευσης και ευρετηρίασης. Αυτόματη ενημέρωση των περιεχομένων της βάσης δεδομένων. Αναζήτηση για όλες τις μορφές πληροφορίας Απλή και με τελεστές αναζήτηση

87 Μηχανές αναζήτησης Computer Science Bibliography DBLP(http://dblp.uni-trier.de/): Για το χώρο της πληροφορικής ACM Portal(http://portal.acm.org/): Παρέχει μηχανισμό αναζήτησης σε όλα τα άρθρα της ACMαλλά και άλλων εκδοτών. Google scholar (http://scholar.google.com/): Περιλαμβάνει όλα τα άρθρα και βιβλία μεγάλων εκδοτικών οίκων πλην της Elsevier. Google books (http://books.google.com/) Scirus(http://www.scirus.com/): Μια μηχανή αναζήτησης επιστημονικών πηγών για διάφορα θεματικά πεδία. Research Index, CiteSeer(http://citeseer.ist.psu.edu/): Μηχανή αναζήτησης άρθρων αλλά και βιβλιογραφικών αναφορών (citations) Scopus της Elsevier (http://www.scopus.com/scopus/home.url). Web Of Science της Thomson. Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες.

88 Μηχανές αναζήτησης: Συχνά χρησιμοποιούμενες από ερευνητές

89 Περιορισμοί Μια πηγή μόνο δε φτάνει: Δεν καλύπτουν όλες οι μηχανές αναζήτησης και όλοι οι κατάλογοι το 100% της πληροφορίας του παγκόσμιου ιστού Τα αποτελέσματα είναι πολλά: Δεν είναι εύκολο να διαλέξουμε τη σωστή σελίδα μέσα από μια μακροσκελή λίστα διευθύνσεων με σύντομες περιγραφές Πολλές πληροφορίες δεν είναι άμεσα ορατές: Αόρατος Ιστός, hidden web

90 Λύσεις Μεταμηχανές αναζήτησης: Στέλνουν την ερώτηση σε πολλές μηχανές αναζήτησης και συγχωνεύουν τις απαντήσεις, π.χ. blorby (http://www.blorby.com/) Ειδικές μηχανές αναζήτησης: Προσφέρουν τρόπους φιλτραρίσματος, ομαδοποίησης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων, π.χ. clusty(http://clusty.com/) Μηχανές για την αναζήτηση του κρυμμένου ιστού: Προωθούν τις ερωτήσεις στις μηχανές αναζήτησης κάποιων τοποθεσιών Yahoo! Subscriptions (http://search.yahoo.com/subscriptions) Health on The Net Foundation (http://www.hon.ch/) Συλλογή κρυμμένων βάσεων δεδομένων (http://qprober.cs.columbia.edu/)

91 Ο Παγκόσμιος ιστός Ο Web Κατανεμημένη δημιουργία περιεχομένου, σύνδεση (χωρίς κανένα συντονισμό) Δομημένες βάσεις δεδομένων, αδόμητο ή ημιδομημένο κείμενο Το περιεχόμενο περιλαμβάνει αλήθειες, ψέματα, ξεπερασμένες πληροφορίες, αντιθέσεις

92 Αναζήτηση στον Web Ο Web Συσσωρευτές περιεχοµένου

93 Αναζήτηση στον Web User Sponsored Links CG Appliance Express Discount Appliances (650) Same Day Certified Installation San Francisco-Oakland-San Jose, CA Miele Vacuum Cleaners Miele Vacuums- Complete Selection Free Shipping! Miele Vacuum Cleaners Miele-Free Air shipping! All models. Helpful advice. Web Results 1-10 of about 7,310,000 for miele. (0.12 seconds) Web crawler Miele, Inc -- Anything else is a compromise At the heart of your home, Appliances by Miele.... USA. to miele.com. Residential Appliances. Vacuum Cleaners. Dishwashers. Cooking Appliances. Steam Oven. Coffee System k - Cached - Similar pages Miele Welcome to Miele, the home of the very best appliances and kitchens in the world. - 3k - Cached - Similar pages Miele - Deutscher Hersteller von Einbaugeräten, Hausgeräten... - [ Translate this page ] Das Portal zum Thema Essen & Geniessen online unter Miele weltweit...ein Leben lang.... Wählen Sie die Miele Vertretung Ihres Landes k - Cached - Similar pages Herzlich willkommen bei Miele Österreich - [ Translate this page ] Herzlich willkommen bei Miele Österreich Wenn Sie nicht automatisch weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier! HAUSHALTSGERÄTE k - Cached - Similar pages Search The Web Indexer Indexes Ad indexes

94 Ευρετηρίαση και αναζήτηση Δύο προσεγγίσεις στην ευρετηρίαση «Χειρονακτικά» καθορισμένοι κατάλογοι Αυτόματες μηχανές ευρετηρίασης Δύο προσεγγίσεις στην αναζήτηση Top-down Χρησιμοποιείται υπάρχουσα ιεραρχία κατάταξης για ανάκτηση πληροφοριών Bottom up Χρησιμοποιούνται λέξεις κλειδιά

95 Τι είναι η ερευνητική έκθεση Οι ερευνητικές εκθέσεις έχουν συνήθως έξι μέρη: περίληψη, εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συζήτηση & βιβλιογραφία.

96 Ανάγνωση Ερευνητικών Εκθέσεων -Περίληψη Είναι μια σύντομη περιγραφή της μελέτης που τοποθετείται στην αρχή του άρθρου του περιοδικού. Μια περίληψηδίνει με περίπου λέξεις τις ακόλουθες πληροφορίες για την μελέτη: Στόχους, σκοπό ή υποθέσεις της Περιγραφή του δείγματος Σύντομη επεξήγηση των διαδικασιών συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων Περίληψη των σημαντικών ευρημάτων

97 Ανάγνωση Ερευνητικών Εκθέσεων -Εισαγωγή Γενικά αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: Διατύπωση του προβλήματος, ερευνητικές ερωτήσεις και/ή υποθέσεις που πρόκειται να δοκιμαστούν Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας Το θεωρητικό πλαίσιο Η σημαντικότητα και η ανάγκη για τη μελέτη

98 Ανάγνωση Ερευνητικών Εκθέσεων -Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία Μέθοδος Στο μέρος αυτό, γενικά, περιγράφονται: Τα υποκείμενα Το σχέδιο μελέτης Η συλλογή των δεδομένων Οι διαδικασίες της μελέτης Αποτελέσματα Συζήτηση Βιβλιογραφία

99 Ερωτήματα για κριτική Ερευνητικής Έκθεσης Ποιο είναι το κύριο θέμα της έκθεσης; Ποια είναι η οργάνωση αυτής της συγκεκριμένης έκθεσης; Ακολουθεί το τυπικό σχήμα των ερευνητικών άρθρων του περιοδικού; Ποια είναι η κύρια ερώτηση ή το πρόβλημα, στα οποία επιχειρεί ο ερευνητής να απαντήσει;

100 Ερωτήματα για κριτική Ερευνητικής Έκθεσης Υπάρχουν σημαντικοί όροι, που θα χρειαστεί να απλοποιηθούν για γίνει κατανοητή η έκθεση; Ποιες είναι οι βασικές υποθέσεις, προτάσεις ή επιχειρήματα στην έκθεση; Σε τι συμπεράσματα έφθασε ο ερευνητής; Υπάρχουν άλλα πιθανά συμπεράσματα; Ποια είναι η σημαντικότητα των ευρημάτων της μελέτης;

101 Τι είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση Βιβλιογραφική ανασκόπησηείναι η εκτεταμένη, ολοκληρωμένη και συστηματική εξέταση άρθρων και βιβλίων που είναι σχετικά με το πρόβλημα της μελέτης του ερευνητή. Γίνεται συνήθως σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάσηο ερευνητής εντοπίζει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό, σχετικών με τη μελέτη, άρθρων και βιβλίων. Στη δεύτερη, εστιάζει σε εκείνες της δημοσιεύσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη μελέτη του.

102 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Αποτελεί βασικό μέρος κάθε ερευνητικής μελέτης για πολλούς λόγους. Ο ερευνητής Σχηματίζει γνώμη για την έκταση εξέλιξης στην θεωρία και έρευνα στο χώρο ενδιαφέροντός του και τον βοηθά στη διατύπωση και απλοποίηση του ερευνητικού προβλήματος. Μπορεί να βρει έννοιες και μεταβλητές που ήδη καθιερώθηκαν στην βιβλιογραφία και στοιχεία έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν από άλλους ερευνητές που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα στη δική του έρευνα.

103 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Μπορεί να ανακαλύψει τι είναι γνωστό και τι αναμένεται στο χώρο της μελέτης του και να αναγνωρίσει μια μελέτη που μπορεί να επαναληφθεί ή της οποίας τα ευρήματα μπορούν να συγκριθούν ή να αντιπαραβληθούν με εκείνα της δικής του έρευνας. Συνειδητοποιεί τις δυσκολίες που συνάντησαν άλλοι ερευνητές ώστε ο ίδιος να κερδίσει χρόνο και χρήμα, να αποφύγει λάθη και να αναγνωρίσει ηθικά προβλήματα με τα οποία είναι πιθανό να έλθει αντιμέτωπος. Μπορεί να βρει μια ερευνητική έκθεση που είναι τόσο καλά δομημένη και εύκολη στην ανάγνωση ώστε να τη χρησιμοποιήσει ως οδηγό στη γραφή της δικής του Ερευνητικής Έκθεσης.

104 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η βιβλιογραφική ανασκόπηση συμπεριλαμβάνεται σε μια ερευνητική έκθεση με σκοπό: Να παρουσιάσει τη θεωρητική βάση, το λογικό πλαίσιο ή το οργανωτικό σχήμα μέρος του οποίου είναι η μελέτη του ερευνητή. Να δώσει όχι απλά μια βιβλιογραφία αλλά μια αναλυτική και κριτική εκτίμηση των σπουδαίων και πρόσφατων ουσιαστικών και μεθοδολογικών εξελίξεων στο χώρο ενδιαφέροντος του ερευνητή και να δείξει πως η μελέτη του θα αποσαφηνίσει, αναθεωρήσει, επεκτείνει ή ξεπεράσει ότι είναι ως τώρα γνωστό.

105 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Να πληροφορήσει και να υποστηρίξει τις υποθέσεις, τους λειτουργικούς ορισμούς και τις μεθοδολογικές διαδικασίες του ερευνητή, δείχνοντας ότι η παρούσα μελέτη έχει ωφεληθεί από την προηγηθείσα επιστημονική μελέτη.

106 Διαδικασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης Η εργασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η τήρηση καρτών σημειώσεων. Ένα δείγμα κάρτας σημειώσεων είναι το ακόλουθο: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΗΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

107 Διαδικασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης-τύποι βιβλιογραφίας Η βιβλιογραφική ανασκόπηση περιλαμβάνει έξι κύριους τύπους βιβλιογραφίας: 1.Βιβλιογραφία σχετικής έρευνας 2.Θεωρητική βιβλιογραφία 3.Γενική και ειδική βιβλιογραφία 4.Μεθοδολογική βιβλιογραφία 5.Ερευνητική βιβλιογραφία από άλλες επιστήμες (κοινωνιολογία, ψυχολογία, ανθρωπολογία, πολιτική επιστήμη, οικονομολογία) 6.Λαϊκή βιβλιογραφία (άρθρα εφημερίδων, περιοδικών)

108 Ερωτήσεις για κριτική της βιβλιογραφικής ανασκόπησης Προέρχονται οι κύριες πηγές του από έγκυρα περιοδικά ή εκδόσεις; Συσχετίζονται οι παραπομπές με τη μελέτη; Φαίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση να είναι πλήρης; Είναι οι παραπομπές των τελευταίων ετών;

109 Σύνδεση Ερευνητικής Έκθεσης και Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης Ερευνητική Έκθεση 1 Ερευνητική Έκθεση 2... Ερευνητική Έκθεση κ Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Κάρτες Σημειώσεων ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΗΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ) Νέα Ερευνητική Έκθεση Νοηματικός χάρτης

110 Μελέτη περίπτωσης- Ορισμός προβλήματος Χρησιμοποιώντας τις μηχανές αναζήτησης στον κυβερνοχώρο να γράψετε μια σύντομη ερευνητική έκθεσηγια το SCORM standard (Sharable Content Object Reference Model)

111 Το θέμα: To πρότυπο αναφοράς SCORM Το SCORM (http://www.adlnet.org )είναι προϊόν της ADL(Advanced Distributed Learning) για ανάπτυξη μαθησιακού περιεχόμενου στον παγκόσμιο ιστό που στηρίζεται σε μαθησιακά αντικείμενα (learning objects). Χρησιμοποιείται σήμερα για την δημιουργία περιεχομένου σε μαθησιακές κοινότητες.

112 Το θέμα: To πρότυπο αναφοράς SCORM Τα ερωτήματα της ερευνητικής έκθεσης αφορούν καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης στους παρακάτω τομείς (ερευνητικά ερωτήματα):

113 Μελέτη περίπτωσης Συλλογή επιστημονικών άρθρων Συλλέχθηκαν επιστημονικά άρθρα (Βιβλιογραφική Αναζήτηση) σε μορφή pdf χρησιμοποιώντας τις Επιστημονικές Μηχανές Αναζήτησης και ως λέξεις κλειδιά τις «SCORM standard».

114 Βιβλιογραφική αναζήτηση-χρήση της μηχανής αναζήτησης ://www.sciencedirect.comcom

115 Βιβλιογραφική αναζήτηση-χρήση της μηχανής αναζήτησης

116 Βιβλιογραφική αναζήτηση-χρήση της μηχανής αναζήτησης

117 Βιβλιογραφική αναζήτηση-χρήση της μηχανής αναζήτησης

118 Βιβλιογραφική αναζήτηση-χρήση της μηχανής αναζήτησης

119 Μελέτη περίπτωσης - αποτέλεσμα συλλογής Συλλέχθηκαν 93 άρθρα Έγινε Βιβλιογραφική Ανασκόπηση(εξήχθη η περίληψη κάθε άρθρου και οι λέξεις κλειδιά που αναφέρονταν στα άρθρα) Για την εξαγωγή περιλήψεων μπορεί βοηθητικά να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό π.χ. Copernic Summarizer Επιλέχθηκαν 20 άρθραγια την συγγραφή της ερευνητικής έκθεσης

120 Μελέτη περίπτωσης κατασκευή νοηματικού χάρτη κατασκευή νοηματικού χάρτη Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα και τα άρθρα που σχετίζονταν με αυτά, κατασκευάστηκε νοηματικός χάρτης χρησιμοποιώντας το λογισμικό π.χ. MindManager

121 Μελέτη περίπτωσης-ο νοηματικός χάρτης

122 Μελέτη περίπτωσης- συγγραφή της ερευνητικής έκθεσης Ο νοηματικός χάρτης αποτελεί την δομή της σύντομης ερευνητικής έκθεσης και περιέχει τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε ενότητα. Από την Βιβλιογραφική Ανασκόπηση [τις περιλήψεις Από την Βιβλιογραφική Ανασκόπηση [τις περιλήψεις των άρθρων ] γράφτηκε η ερευνητική έκθεση.

123 Μελέτη περίπτωσης-έλεγχος πρωτοτυπίας Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό π.χ. EVE2.5 το οποίο χρησιμοποιείται για έλεγχο λογοκλοπής από το Διαδίκτυο. Η νέα ερευνητική έκθεση ανεδείχθη πρωτότυπη.

124 Μεθοδολογίες και Αναζήτηση πηγών στο Διαδίκτυο Ιωάννης Αποστολάκης Δρ. Πληροφορικής Υγείας Επισκέπτης Καθηγητής ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Πηγές Πληροφόρησης - Εργαλεία Αναζήτησης - Στρατηγικές Αναζήτησης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πληροφορική Ι Μια κινέζικη παροιμία λέει «Αν σού δώσω ένα ψάρι

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι.

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ -ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Μάθηµα : Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Βασικά στάδια ενός ερευνητικού σχεδίου Επιστήμη και ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145

enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145 enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145 Θ- ΚΕΦΑΛΑΊ 7 Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό 146 ΚΕΦΑΛΑΊ 8 Επεξεργασία Δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα 151 ΚΕΦΑΛΑΊ 9 Γραφήματα και Παρουσιάσεις 159 enotita-b3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.4. Μηχανές Αναζήτησης. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει :

Ενότητα 4.4. Μηχανές Αναζήτησης. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ενότητα 4.4 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει : Να µπορούν να πραγµατοποιούν αναζητήσεις σε καταλόγους πληροφοριών. Να χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, καλές αρχές σχεδιασμού στο web, τα μεγαλύτερα λάθη στον web σχεδιασμό Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Στόχοι μαθήματος Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ Φτιάξε το Site σου σε 5 βήματα!!! Φτιάξτε τώρα μια σύγχρονη ιστοσελίδα με δυνατότητα να την ανανεώνετε μόνοι σας...με τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο!!!

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης EasySite Optimizer Αναλυτικός οδηγός χρήσης: EasySite Optimizer Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013. Πρόσβαση στη Γνώση

ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013. Πρόσβαση στη Γνώση ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013 Πρόσβαση στη Γνώση Τρόποι αξιοποίησης της ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ: Παρουσίαση του Εργαλείου εκπαιδευτικών σεναρίων Μπέκος Κωνσταντίνος,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος AO Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη

Λογισμικό exe. Οδηγός. Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Λογισμικό exe Οδηγός Συγγραφική Ομάδα: Κωνςταντίνοσ Τςακάλογλου, Ιωάννησ Εξηνταρίδησ, Κωνςταντίνοσ Τςιμπάνησ, Σταυροφλα Γεωργιάδη Απρίλιοσ 2010 Το SCORM είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο δημιουργίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Επιλέγουμε γλώσσα «Ελληνικά» εφόσον το πρωτότυπο περιεχόμενό μας είναι στα ελληνικά.

Εγχειρίδιο δημιουργίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Επιλέγουμε γλώσσα «Ελληνικά» εφόσον το πρωτότυπο περιεχόμενό μας είναι στα ελληνικά. Εγχειρίδιο δημιουργίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Γλώσσα Επιλέγουμε γλώσσα «Ελληνικά» εφόσον το πρωτότυπο περιεχόμενό μας είναι στα ελληνικά. Επιλέγουμε «Αγγλικά» σε αντίθετη περίπτωση. Φροντίζουμε, ανάλογα με τη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Δομή εργασιών ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δομή εργασιών Τίτλος Περίληψη περίληψη της εργασίας : Ο κύριος λόγος για τη μελέτη, τα αρχικά αποτελέσματα, τα κύρια συμπεράσματα Εισαγωγή--γιατί η μελέτη αναλήφθηκε Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR. ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ WWW.INTERMEDIATION.GR ΕΚΔΟΣΗ 1η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Λίλιαν Βουδούρη. Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://www.mmb.org.gr/

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Λίλιαν Βουδούρη. Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://www.mmb.org.gr/ Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Λίλιαν Βουδούρη Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://www.mmb.org.gr/ Βιβλιοθήκη library@megaron.gr Τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα