Η επιστημονική μέθοδος Μεθοδολογίες έρευνας - Ερευνητική Διεργασία. Αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επιστημονική μέθοδος Μεθοδολογίες έρευνας - Ερευνητική Διεργασία. Αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό"

Transcript

1 Μεθοδολογίες και Αναζήτηση πηγών στο Διαδίκτυο Ιωάννης Αποστολάκης Δρ. Πληροφορικής Υγείας Επισκέπτης Καθηγητής

2 Περιεχόμενα Η επιστημονική μέθοδος Μεθοδολογίες έρευνας - Ερευνητική Διεργασία Διερεύνηση επιστημονικών πηγών Αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό

3 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

4 Η Επιστημονική Μέθοδος Η επιστημονική μέθοδος είναι το λογικό σχέδιοπου χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες που ψάχνουν για τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που τίθενται μέσα στην επιστήμη.

5 Η επιστημονική μέθοδος (1/5) 1. Θέστε την ερώτησηστα πλαίσια της υπάρχουσας γνώσης (θεωρία& παρατηρήσεις). Μπορεί να είναι μια νέα ερώτηση που οι παλαιές θεωρίες είναι σε θέση να απαντήσουν ή η μια ερώτηση που απαιτεί τη διατύπωση μιας νέας θεωρίας. 2. Διατυπώστε μια υπόθεση ως πιθανή απάντηση. 3. Δώστε τις συνέπειες και κάνετε τις προβλέψεις.

6 Η επιστημονική μέθοδος (2/5) 4. Εξετάστε την υπόθεση. Η νέα υπόθεσηπρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ταιριάξει στην υπάρχουσα άποψη για τον κόσμο -( κανονική επιστήμη σύμφωνα με τον Kuhn). Σε περίπτωση που η υπόθεση οδηγεί σε αντιφάσεις και έχει απαιτήσεις για μια ριζική αλλαγή στο υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο, πρέπει να εξεταστεί ιδιαίτερα προσεκτικά.

7 Η επιστημονική μέθοδος (3/5) Η νέα υπόθεση πρέπει να αποδειχθεί καρποφόρα και να παρέχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα επιστημονικής προσφοράς, προκειμένου να αντικατασταθεί το υπάρχον επιστημονικό παράδειγμα. Αυτό καλείται επιστημονική επανάσταση (Kuhn) και συμβαίνει πολύ σπάνια.

8 Η επιστημονική μέθοδος (4/5) 5.Όταν αποδειχθεί συνέπεια η υπόθεση γίνεται μια θεωρία και παρέχει ένα συνεπές σύνολο προτάσεων που καθορίζει μια νέα κατηγορία φαινομένων ή μια νέα θεωρητική έννοια. Τα αποτελέσματα πρέπει να δημοσιευθούν.

9 Η επιστημονική μέθοδος (5/5) 6. Μία θεωρία γίνεται έπειτα ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο επεξηγούνται παρατηρήσεις / θεωρητικά γεγονότα και γίνονται προβλέψεις. Η διαδικασία μπορεί να αρχίσει από την αρχή, αλλά η 1 πρέπει να έχει αλλάξει για να περιλάβει τη νέα θεωρία / βελτίωση της παλαιάς θεωρίας.

10 Η επιστημονική μέθοδος - Διάγραμμα Ο βρόχος επαναλαμβάνεται με τις τροποποιήσεις της υπόθεσης έως ότου υπάρξει συμφωνία, η όποια οδηγεί στο 5. Εάν υπάρξουν σημαντικές αποκλίσεις η διαδικασία πρέπει να αρχίσει από την αρχή 1.

11 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

12 Κατάταξη κατά: Galliers, (1991), Nandhakumar& Jones(1997), Wynekoop& Russo(1997) και Dawson (2000).

13 Εργαστηριακό ϖείραµα (Laboratory Experiment) Περιγραφή: Προσδιορισμός της ακριβούς σχέσης μεταξύ μεταβλητών σε ένα σχεδιασμένο, ελεγχόμενο περιβάλλον (π.χ. εργαστήριο) με χρησιμοποίηση ποσοτικών αναλυτικών τεχνικών (Galliers, 1991, p. 333).

14 Πειράματα Πεδίου (Field Experiments) Περιγραφή:Επέκταση των εργαστηριακών πειραμάτων στον πραγματικό κόσμο (Galliers, 1991, p. 333; Wynekoop & Russo, 1997, p. 51).

15 Έρευνες με ερωτηματολόγια (Surveys) Περιγραφή: Στιγμιότυπα από πρακτικές, καταστάσεις ή απόψεις σε ένα ιδιαίτερο χρονικό σημείο, στο οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγια ή δομημένες συνεντεύξεις, από τις οποίες μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα (Galliers, 1991, p.333). Ποιοτική ή ϖοσοτική ανάλυση.

16 Μελέτη περίπτωσης (Case Study) Περιγραφή: Μελετά ένα φαινόμενο στο φυσικό πλαίσιό του. Δεν επιδιώκει ρητά να ελέγξει ή να χειριστεί μεταβλητές. Συλλέγει τα δεδομένα για ποιοτική και ποσοτική ανάλυση (Cavaye, 1996, p. 229).

17 Αϖόδειξη θεωρήµατος (Theorem Proof) ή Απόδειξη ύπαρξης Περιγραφή: Μεθοδολογία έρευνας στα Πληροφοριακά Συστήματα που αφορά την ανάπτυξη και τον έλεγχο θεωρημάτων σε τεχνικό και κοινωνικοτεχνικό επίπεδο (Galliers, 1991). Επίσης είναι γνωστή και ως απόδειξη ύπαρξης(basili, ICSE, 1996), δηλ. η οικοδόμηση μιας λύσης π.χ. λογισμικού για να επιβεβαιωθεί η ορθότητα της θεωρίας.

18 Πρόβλεψη (Forecasting) Περιγραφή:Στηρίζεται σε τεχνικές όπως η ανάλυση παλινδρόμησης για να προβλεφθούν πιθανές μελλοντικές τάσεις με χρήση δεδομένων που προυπάρχουν (Galliers, 1991).

19 Μελλοντική έρευνα (Future Research) Περιγραφή: Hπροσέγγιση αυτήχρησιμοποιείται για την έρευνα των μελλοντικών κοινωνικών επιδράσεων π.χ. της τεχνολογίας πληροφορικής (Galliers, 1991, p.335). Προσπαθεί να διακρίνει- προβλέψει τις αλλαγές που θα φέρει η εξέλιξη π.χ. της τεχνολογίας της πληροφορικής στα άτομα, τους οργανισμούς ή την κοινωνία.

20 Προσομοίωση (Simulation) Περιγραφή:Μια προσπάθεια να μιμηθούμε την συμπεριφορά ενός συστήματος (Galliers, 1991, p. 337). Όπως συμβαίνει και σε άλλες μορφές πειραματικής έρευνας είναι δύσκολο να γίνει η προσομοίωση επαρκώς ρεαλιστική ώστε να μιμηθεί με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα γεγονότα του πραγματικού κόσμου.

21 Ανασκοπήσεις (Reviews) από τη δημοσιευμένη θεωρία Περιγραφή: Παρουσιάζει τις ανασκοπήσεις σχετικά με μια συγκεκριμένη θεωρία καθώς επίσης τα αντιτιθέμενα επιχειρήματα για την θεωρία αυτή. των δημοσιευμένων δεδομένων Περιγραφή: Ανασκοπήσεις τρέχουσας πρακτικής, αλλά από τους δημοσιευμένους απολογισμούς και τα δεδομένα άλλων.

22 Έρευνα δράσης (Action Research) Περιγραφή: Ο ερευνητής συμμετέχει στη δράση που μελετάται (Wynekoop& Russo, 1997). Ο ερευνητής γνωρίζει ότι η ίδια η παρουσία του έχει επιπτώσεις στην κατάσταση που ερευνά.

23 Κανονιστική/διαλεκτική (Normative/Argumentative) Περιγραφή:Η μέθοδος αυτή απαιτεί από τον ερευνητή να αναπτύξει έναν συλλογισμό πραγματοποιώντας αντικειμενικό απολογισμό ενός φαινομένου (Wynekoop and Russo, 1997, p. 51). Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την δημιουργία και τον έλεγχο νέων ιδεών.

24 Περιγραφή πρακτικής (Practice Description) Περιγραφή: Περιγραφές της εμπειρίας από έναν επαγγελματία.

25 Παρατήρησησυµµετεχόντων (Participant Observation) Περιγραφή: Ο σκοπός είναι να συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά κάποιων ατόμων μέσω άμεσης παρατήρησης των δραστηριοτήτων τους σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλονπ.χ. Συνεργατικής Μάθησης(Nandhakumar& Jones, 1997, p. 115).

26 Παρατήρηση άνευ συμμετοχής (Non-Participant Observation) Περιγραφή: Ο ερευνητής είναι παρών επί του ερευνητικού τόπου για κάποια χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας τα δεδομένα διάφορων ειδών καταγράφονται χωρίς οποιαδήποτε προφανή επέμβαση εκ μέρους του ερευνητή. Ο ερευνητής απέχει σκόπιμα από τη συμμετοχή στο πλαίσιο. (Nandhakumar& Jones, 1997).

27 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

28 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Οι Polit & Hungler (1993) τοποθετούν τα βήματα της ερευνητικής διεργασίας μέσα σε πέντε φάσεις: (1) την εννοιολογική φάση, (1) την εννοιολογική φάση, (2) την φάση σχεδιασμού, (3) την εμπειρική φάση, (4) την αναλυτική φάση, (5) την φάση διασποράς.

29 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Φάση 1: Εννοιολογική φάση Τα πρώιμα βήματα ενός ερευνητικού σχεδίου τυπικά Τα πρώιμα βήματα ενός ερευνητικού σχεδίου τυπικά αφορούν δραστηριότητες με ισχυρό εννοιολογικό και διανοητικό στοιχείο. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν: σκέψη, ανάγνωση, εκ νέου σκέψη, διαλογισμό και ανασκόπηση ιδεών με συναδέλφους ή συμβούλους.

30 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Διατύπωση και καθορισμός των ορίων του ερευνητικού προβλήματος Χωρίς ένα καλό, σημαντικό θέμα, που είναι επεξεργάσιμο, η ερευνητική μελέτη έχει μικρή αξία. Οι περισσότεροι ερευνητές προσπαθούν να ορίσουν τα προβλήματα με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Το ερευνητικό πρόβλημα διατυπώνεται συχνά με τη μορφή ερώτησης. Μια ερευνητική ερώτηση, κατά τις Brink και Wood (1983) είναι μια σαφής ερώτηση για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή θέμα που μπορεί να εξεταστεί και να αναλυθεί και που θα δώσει χρήσιμες νέες πληροφορίες.

31 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Ορισμός του σκοπού της έρευνας Είναι μια επεξήγηση από τον ερευνητή γιατί το ερευνητικό πρόβλημα είναι σημαντικό και ποιο σκοπό θα εξυπηρετήσει η λύση του.

32 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας Τα ερευνητικά ευρήματα πρέπει να είναι επέκταση προηγούμενης γνώσης και θεωρίας καθώς επίσης και οδηγός για μελλοντική ερευνητική δραστηριότητα. Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση δίνει στον ερευνητή ιδέες για ορισμό εννοιών και για κατάρτιση σχεδίου μελέτης. Κατά τις Brink και Wood (1983) ένα θεωρητικό πλαίσιοείναι μια επισκόπηση στην οποία ο ερευνητής συνοψίζει υπάρχουσες έννοιες, θεωρίες, ερευνητικές μεθόδους και ευρήματα και τα συνδέει με τη δική του ερευνητική ερώτηση και το δικό του σκοπό.

33 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Διατύπωση υποθέσεων και ορισμός μεταβλητών Υπόθεσηείναι μια διατύπωση των προσδοκιών του ερευνητή για σχέσεις ανάμεσα στις υπό μελέτη μεταβλητές. Με λίγα λόγια είναι μια πρόβλεψη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, μια διατύπωση των σχέσεων που ο ερευνητής προσδοκά να βρει ως αποτέλεσμα της μελέτης του. Για να διατυπωθούν υποθέσεις είναι απαραίτητα: (α)η επαρκής γνώση πάνω στο θέμα και (β)η ικανότητα ορισμού των υπό έρευνα μεταβλητών με όρους που επιδέχονται μετρήσεις.

34 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Φάση 2: Σχεδιασμού της μελέτης Ο ερευνητής πρέπει να αποφασίσει για τις μεθοδολογίες Ο ερευνητής πρέπει να αποφασίσει για τις μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιήσει για να καθορίσει την ερευνητική ερώτηση και ακόμα πρέπει να κάνει προσεκτικό σχεδιασμό για τη συλλογή δεδομένων. Κάθε απόφαση που παίρνει ο ερευνητής στην φάση αυτή έχει επιπτώσεις στην ποιότητα και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

35 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Επιλογή ερευνητικού σχεδίου Ερευνητικό σχέδιο είναι ένα συστηματικό και ελεγχόμενο σχέδιο για να βρεθούν απαντήσεις στις ερωτήσεις της μελέτης. Προσφέρει έναν οδηγό για οργάνωση της μελέτης από τις μεθόδους συλλογής των δεδομένων μέχρι τις μεθόδους ανάλυσής τους.

36 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Επιλογή του πληθυσμού και του δείγματος Ορισμός τρόπωνγια να μετρηθούν οι μεταβλητές της μελέτης (κλίµακες µετρησιµότητας) Σχεδιασμός του τρόπου δειγματοληψίας Συμπλήρωση και αναθεώρηση του ερευνητικού σχεδίου Εκτέλεση πιλοτικής μελέτης

37 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Φάση 3: Εμπειρική φάση Το εμπειρικό μέρος μιας μελέτης περιλαμβάνει τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων και την προετοιμασία τους για ανάλυση. Σε πολλές μελέτες, η εμπειρική φάση είναι το πιο χρονοβόρο μέρος της έρευνας. Συλλογή δεδομένων Προετοιμασία δεδομένων για ανάλυση

38 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Φάση 4: Αναλυτική φάση Στη φάση αυτή περιλαμβάνεται η ανάλυση των δεδομένων και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ο ερευνητής συμπληρώνει τον κύκλο: οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στην πρώτη φάση του σχεδίου απαντώνται. Ανάλυση των δεδομένων Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

39 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Φάση 5: Φάση διασποράς Το Έργο του Ερευνητή δεν ολοκληρώνεται αν δεν διαχυθούν τα αποτελέσματα της μελέτης. Ανακοίνωση των ευρημάτων Η έρευνα ανακοινώνεται μέσω διαφόρων μηχανισμών. Οι ποιο κοινοί από αυτούς είναι: θέσεις και διατριβές, άρθρα περιοδικών, βιβλία κ.λπ. Χρησιμοποίηση των ευρημάτων

40 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

41 Hλεκτρονικές πηγές

42 Hλεκτρονικές πηγές Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Ενώσεις και Επιμελητήρια Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκoνόμωνκαι Επιστημόνων Πληροφόρησης (http://www.eeb.gr/) Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (http://www.dsa.gr) Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (http://www.isathens.gr) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΕΕ -(http://www.tee.gr) Ελληνική Ένωση Τραπεζών EET -(http://www.hba.gr) Επιστημονικοί Σύλλογοι και Οργανισμοί Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (http://www.who.int/) Ένωση Ελλήνων Φυσικών (http://www.eef.gr), Χημικών (http://www.eex.gr). Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία (http://www.psych.gr) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επιστημών (http://www.esf.org) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (http://www.eie.gr) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (http://www.ekt.gr) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (http://www.forth.gr) Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ (http://www.elot.gr)

43 Hλεκτρονικές πηγές Διεθνείς Επιστημονικοί Οργανισμοί Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης -ISO (http://www.iso.org) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN (http://www.iec.ch/) Ο οργανισμός w3c (http://www.w3.org) Ιστορικά Αρχεία -Μουσεία Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α (http://www.elia.org.gr) Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (http://www.ime.gr) Μουσείου Μπενάκη (http://www.benaki.gr) Μουσείο Γουλανδρή (http://www.gnhm.gr) Μητροπολιτικού Μουσείου Τεχνών της Νέας Υόρκης (http://www.metmuseum.org)

44 Hλεκτρονικές πηγές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ilumina(http://www.ilumina-dlib.org) Perseus Project (http://www.perseus.tufts.edu) Ζέφυρος (http://zephyr.lib.uoc.gr) Άρτεμις (http://artemis.cslab.ntua.gr) Δίκτυο HEAL Link (http://www.heal-link.gr) Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» (http://www.mmb.org.gr) Ηλεκτρονικά Επιστημονικά Περιοδικά και βιβλία IEEE (http://www.ieee.org) ACM (http://www.acm.org) Oxford University Press (http://www.oup.co.uk) Cambridge University Press (http://www.cambridge.org) Springer (http://www.springer.com)

45 Hλεκτρονικές πηγές Εκδοτικοί οίκοι Βιβλιοπωλεία Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Amazon (http://www.amazon.com), Εθνικό Κέντρο Βιβλίου -ΕΚΕΒΙ (http://www.ekebi.gr), ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ (http://www.biblionet.gr) Εγκυκλοπαίδειες Wikipedia (http://www.wikipedia.org) Britannica (http://www.britannica.com) Εncarta (http://encarta.msn.com) Επιστήμη & Ζωή (http://www.encyclopedia.gr) Δομή (http://www.dominet.gr/)

46 Hλεκτρονικές πηγές Συλλογές Βιβλιογραφιών Harvard Bibliography Reference Generator (http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator/) The Collection of Computer Science Bibliographies» (http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/ Webliographies του American Libraries Association - Librarians Internet Index - Student Webliographies in Sociology, Digital Works by Charles W. Bailey,

47 Hλεκτρονικέςπηγές Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης Η πλατφόρμα eclass στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Πανεπιστήμιο Πατρών κ.α. Η πλατφόρμα moodleστο Tμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης κ.α. Το ΜΙΤ Open Courseware ocw.mit.edu

48 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας

49 Μορφές πληροφορίας Έντυπη: βιβλία, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, κυβερνητικά κείμενα, εγχειρίδια, κατάλογοι. Οπτικοακουστική: κινηματογραφικά και φωτογραφικά φιλμ, κασέτες ήχου και βίντεο, δίσκοι βινυλίου. Ψηφιακή: όλες οι πληροφορίες που μπορούμε να αποθηκεύσουμε, να επεξεργαστούμε και να παρουσιάσουμε και να μοιράσουμε με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. 49

50 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Κείμενο: Η πρώτη μορφή αναπαράστασης πληροφοριών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υπερσύνδεσμοι Βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ του ανθρώπου και του υπολογιστή Τα έντυπα έχουν ιεραρχική δομή και διαβάζονται σειριακά Τα ψηφιακά κείμενα εισάγουν νέους τρόπους δόμησης (υπερκείμενα-hypertext) που επιταχύνουν την ανάγνωση Κείμενο Κείμενο Κείμενο

51 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Εικόνα: Στατική απεικόνιση ενός σχεδίου, μιας φωτογραφίας, ενός διαγράμματος, ενός χάρτη Ψηφιογραφικές (bitmap) κουκίδες με χρώμα π.χ. φωτογραφίες Διανυσματικές (vector) συνδυασμοί σχημάτων π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια

52 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Προσομοίωση Κίνησης (Animation) Εισαγωγή κίνησης σε μία εικόνα Στο επίπεδο (2 Διαστάσεις) Στο χώρο (3 Διαστάσεις) Αλληλεπίδραση Εικονική πραγματικότητα: προσομοίωση υπαρκτών ή μη χώρων, μέσα στους οποίους ο χρήστης μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και να αλληλεπιδράσει με αντικείμενα και χαρακτήρες

53 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας

54 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Βίντεο: Παρουσίαση όλων των λεπτομερειών ενός τρισδιάστατου αντικειμένου, τρισδιάστατου χώρου, γεγονότος χωρίς τη μετάβαση στο χώρο χωρίς την ανάγκη δημιουργίας περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας Υπηρεσίες "ζωντανού" προγράμματος, που ψηφιοποιείται σε πραγματικό χρόνο και μεταδίδεται μέσω του Διαδικτύου: παρακολούθηση από απόσταση μαθημάτων, σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων

55 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Ήχος: Από δειγματοληψία (sampling): του πρότυπου αναλογικού σήματος (π.χ. ομιλία). Μεγάλος αριθμός δειγμάτων στην μονάδα του χρόνου καλύτερη ποιότητα ενός ψηφιακού ήχου. Από αναπαραγωγή μουσικών οργάνων (Musical Instrument Digital Interface MIDI). Αποθηκεύουμε μόνο τα όργανα, τις νότες τη διάρκεια την ένταση κ.τ.λ.

56 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Πολυμέσα Υπερμέσα Συνδυασμός ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών (κειμένου, εικόνας, γραφικά προσομοιώσεις κίνησης, ήχου και βίντεο).

57 Ζητήματα διαχείρισης Μέγεθος: Για αποθήκευση και ταχύτερη μεταφορά Συνήθως: Κείμενο< Σχήμα<Εικόνα<Ήχος<Βίντεο Συμπίεση: με ή χωρίς απώλειες σε ποιότητα Αναπαραγωγή: πιστή κατά τη μεταφορά ή όχι (π.χ. πρότυπο pdf) Περιγραφή: Οι ψηφιακές πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται από μεταδεδομένα (που περιγράφουν τα ψηφιακά αρχεία) Ανάκτηση, οργάνωση: Μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τα μεταδεδομένα, αλλιώς είναι πολύ δύσκολη

58 Παραδείγματα ψηφιακής πληροφορίας Συλλογές κειμένων Συλλογές εικόνων Ζωφόρος του Παρθενώνα Ψηφιακή Βιβλιοθήκη των Πανεπιστημιακών Επετηρίδων Συλλογές ήχων Αρχείο ήχων της Βρετανικής Βιβλιοθήκης Κέντρο διάσωσης ήχων της Αμερικανικής Παράδοσης Midi database Συλλογές βίντεο Open Video Project

59 Παραδείγματα με βάση τον τύπο της ψηφιακής πληροφορίας Κείμενα-Βιβλία: Εικόνες: Βίντεο: Ήχοι: Μουσική: MIDI Explorer

60 Αξιολόγηση περιεχομένου πηγών

61 Αξιολόγηση περιεχομένου πηγών 1. Αξιοπιστία 2. Ακρίβεια 3. Ενημερότητα -Επικαιροποίηση 4. Περιεκτικότητα -Πληρότητα 5. Αντικειμενικότητα

62 1. Αξιοπιστία Περιορισμοί Καθένας μπορεί να δημοσιεύσει οτιδήποτε Συχνά είναι δύσκολο να καθορίσουμε το συγγραφέα μιας πηγής και το φορέα που την κατέχει Ακόμη κι αν η πηγή είναι υπογεγραμμένη, μπορεί να μην δίνει όλα τα στοιχεία του συγγραφέα Τι ελέγχουμε Εκπληρώνουν οι πηγές το σκοπό που δηλώνουν; Η μορφή της συγκεκριμένης πληροφορίας έχει προέλθει από άλλη; (π.χ. από δημοσιευμένο άρθρο) Είναι γνήσια η πληροφορία; ή φαίνεται ως γνήσια; Ποιος παρέχει τη πληροφορία; Πόσο γνωστός είναι;

63 2. Ακρίβεια Περιορισμοί Σπάνια υπάρχουν εκδότες ή ελεγκτές περιεχομένου σε μια πηγή του ιστού Δεν υπάρχουν πρότυπα που να εξασφαλίζουν την ακρίβεια των πηγών Τι ελέγχουμε Τον τόνο, το στυλ γραφής, το συντακτικό καθώς και την επάρκεια του επιστημονικού λόγου που χρησιμοποιείται. Τη συνέπεια στη χρήση βιβλιογραφικών πηγών Αν η σύνθεση της πληροφορίας πληροί τους βασικούς συντακτικούς και ορθογραφικούς κανόνες

64 3. Ενημερότητα -Επικαιροποίηση (Είναι κριτήριο ακρίβειας αλλά εξετάζεται χωριστά στον Παγκόσμιο Ιστό) Περιορισμοί: Δεν παρέχονται πάντοτε ημερομηνίες τροποποίησης Οι ημερομηνίες που παρέχονται αντιστοιχούν: στην πρώτη καταγραφή, στην τοποθέτηση της πηγής στον Ιστό, στην τελευταία ενημέρωση Τι ελέγχουμε: Είναι πρόσφατη και επίκαιρη η πληροφορία; Είναι η πληροφορία ανθεκτική στο χρόνο;

65 4. Περιεκτικότητα -πληρότητα Περιορισμοί: Η πληρότητα στον Ιστό διαφέρει από αυτή στα βιβλία Η έκταση κάλυψης ενός θέματος στον Ιστό περιλαμβάνει και συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες Η πληροφορία που υπάρχει στον ιστό, δεν είναι πλήρης: εκφράζει συχνά μεμονωμένες γνώμες Τι ελέγχουμε: Σε τι επίπεδο λεπτομέρειας φθάνει η πηγή; Υπάρχουν τα πάντα που περιμένουμε να βρούμε στον ιστότοπο; Είναι πρωτογενής η πληροφορία;

66 5. Αντικειμενικότητα Περιορισμοί: Εξαρτάται άμεσα από την αξιοπιστία της πηγής αλλά και του συγγραφέα Η επιρροή του σπόνσορα και η υποκειμενική στάση του συγγραφέα. Τι ελέγχουμε: Ποια είναι η προσωπική σας εκτίμηση; Ποια είναι η αιτιολόγηση του παρόχου της πληροφορίας για τη δημοσίευση και τη διάθεση της πληροφορίας αυτής;

67 Αξιολόγηση περιβάλλοντος Ευχρηστία - Λειτουργικότητα του ιστότοπου ευκολία και ταχύτητα εκμάθησης χρήσης του συστήματος διατήρηση της ικανότητας χρήσης υψηλή απόδοση εκτέλεσης των λειτουργιών του περιορισμός των σφαλμάτων χρήσης υποκειμενική ικανοποίηση των χρηστών από την επαφή τους με το σύστημα

68 Καθολική σχεδίαση Σχεδίαση πηγών περιεχομένου και περιβαλλόντων διάθεσης ώστε: να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από όλους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη προσαρμογών ή εξειδικευμένης σχεδίασης. Λογότυπα πιστοποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες του World Wide Web Consortium (W3C) (AAA πλήρη συμμόρφωση, ΑΑμερική συμμόρφωση, Α ελάχιστη συμμόρφωση)

69 Προσβασιμότητα Σε Άτομα με Αναπηρίες, ευκολία πλοήγησης Εργαλεία ελέγχου της προσβασιμότητας (π.χ. Wave

70 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

71 Αναζήτηση Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι, για να αναζητήσουμε πληροφορίες στο Internet : Οι Θεματικοί κατάλογοι Οι Μηχανές Αναζήτησης Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

72 Αναζήτηση: Θεματικοί κατάλογοι Οι θεματικοί κατάλογοι διακρίνονται σε: α) ακαδημαϊκούς(π.χ. που αναπτύσσονται και συντηρούνται από ειδικούς με σκοπό την υποστήριξη αναγκών, κυρίως των ερευνητών και β) εμπορικούς(π.χ. οι οποίοι απευθύνονται στο ευρύ κοινό και ανταγωνίζονται ως προς την προσέλκυση περισσοτέρων χρηστών στις υπηρεσίες τους. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

73 Αναζήτηση: Θεματικοί κατάλογοι Από την αρχική σελίδα ενός θεματικού καταλόγου (π.χ. μπορείτε να αρχίσετε το ξεφύλλισμά του, κάνοντας κλικ σε κάποια κατηγορία (π.χ. Εκπαίδευση). Αμέσως θα οδηγηθείτε στις υποκατηγορίες της κατηγορίας αυτής. Εκεί μπορείτε, κάνοντας κλικ σε κάποια υποκατηγορία (π.χ. Βιβλιοθήκες, Λεξικά), να δείτε ποιες σχετικές ιστοσελίδες περιέχει και να τις επισκεφθείτε. Οι ιστοσελίδες παρουσιάζονται συνήθως χωρισμένες σε σελίδες με μια σύντομη περιγραφή, τη διεύθυνσή τους και μια ένδειξη για τις γλώσσες στις οποίες διατίθενται οι πληροφορίες. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

74 Αναζήτηση: Θεματικοί κατάλογοι Εάν ο θεματικός κατάλογος διαθέτει και γεωγραφική ταξινόμηση, μπορείτε κάνοντας χρήση του χάρτη (π.χ. της Ελλάδος, της Ευρώπης ή του παγκόσμιου χάρτη) να επιλέξετε κάποια γεωγραφική περιοχή μπορείτε, ώστε να περιορίσετε την αναζήτησή σας γεωγραφικά σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

75 Αναζήτηση: Θεματικοί κατάλογοι Αν θα σας ενδιέφερε να προσθέσετε κάποια ιστοσελίδα σε ένα θεματικό κατάλογο, επιλέξτε το «καταχωρίστε το site σας ή Προσθήκη URL». Στείλτε τη διεύθυνσή (URL) της μαζί με κάποια χαρακτηριστικά της (Τίτλος, περίληψη), που θα σας ζητηθούν, ώστε να διευκολύνετε την καλύτερη ταξινόμηση και περιγραφή του δικτυακού τόπου που προτείνετε να καταχωρηθεί στο θεματικό κατάλογο. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

76 Αναζήτηση: Θεματικοί κατάλογοι Ταξινομούν ιστοτόπους και ιστοσελίδες σε προκαθορισμένες κατηγορίες. Οι κατηγορίες βρίσκονται ιεραρχημένες σε επίπεδα, από πολύ γενικές προς πολύ ειδικές. Καλύπτουν διευθύνσεις είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε παγκόσμιο. Είναι γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος

77 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης Οι Μηχανές Αναζήτησης (SearchEngines) αποθηκεύουν πληροφορίες για εκατομμύρια σελίδες WEB σε μια τεράστια βάση δεδομένων. Από τα αρχεία που συγκεντρώνονται (με βάση τον τίτλο τους, το πλήρες κείμενο, το μέγεθος τους, τη διεύθυνσή τους κτλ.) δημιουργείται ένα ευρετήριο. Μπορείτε να κάνετε αναζητήσεις σε αυτές τις βάσεις δεδομένων, εισάγοντας λέξεις-κλειδιά (keywords). Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

78 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης Οι Μεταμηχανές είναι μηχανές αναζήτησης οι οποίες ερευνούν τα ευρετήρια πολλών άλλων μηχανών ταυτόχρονα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν ψάχνουμε για ένα μοναδικό όρο ή φράση. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

79 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης Η συνηθέστερη διαδικασία για την εισαγωγή των διευθύνσεων είναι μέσω των θεματικών καταλόγων όπου οι ίδιοι οι κάτοχοι των σελίδων ενημερώνουν για την ύπαρξη των σελίδων τους. Ακολούθως, η μηχανή αναζήτησης, αφού κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους για τη διεύθυνση που δηλώθηκε, την καταχωρεί στη βάση της. Ο δεύτερος τρόπος ενημέρωσης της βάσης διευθύνσεων μιας μηχανής αναζήτησης είναι η έρευνα από την ίδια τη μηχανήστο Web ή σε άλλα μέρη του δικτύου Internet για την εύρεση στοιχείων. Με τη διαδικασία αυτή, η μηχανή αναζήτησης συνδέεται με τους διάφορους υπολογιστέςεξυπηρετητές του δικτύου και καταγράφει τα δεδομένα τους, ανάλογα με τον σχεδιασμό της. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

80 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης (Απλή Αναζήτηση) Η εισαγωγή πολλών λέξεων που διαχωρίζονται με κενά, υποδηλώνει ότι θέλετε να βρείτε κείμενα που περιέχουν κάποιες ή όλες τις λέξεις (τα κείμενα που περιέχουν όλες τις λέξεις εμφανίζονται πρώτα). Μπορείτε να εισαγάγετε ένα ερώτημα με τη μορφή μιας ερώτησης: για παράδειγμα, Ποια είναι η νομοθεσία σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας; και η μηχανή αναζήτησης ξεχωρίζει τις σημαντικότερες λέξεις της φράσης και επιστρέφει μια λίστα κειμένων που περιέχουν αυτές τις λέξεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα + και -ως απλούς τελεστές που απαιτούν την ύπαρξη ή την απουσία κάποιων λέξεων σε μια αναζήτηση Εάν εισαγάγετε «ασφάλεια εργασίας», θα βρείτε όλες τις σελίδες που περιέχουν τη φράση ασφάλεια εργασίας. Ο σχηματισμός φράσεων εξασφαλίζει ότι η μηχανή αναζήτησης θα βρει τις λέξεις μαζί, αντί να αναζητήσει ανεξάρτητες εμφανίσεις κάθε λέξης. Εάν δε χρησιμοποιήσετε τα διπλά εισαγωγικά, η μηχανή αναζήτησης βρίσκει τις εμφανίσεις της λέξης «ασφάλεια» και της λέξης «εργασίας», όπως και τις τυχόν εμφανίσεις των δύο λέξεων μαζί. Εάν περιβάλλετε τις λέξεις σε εισαγωγικά, υποδηλώνει ότι θέλετε να βρείτε μόνο τις εμφανίσεις και των δύο λέξεων μαζί. Εάν εισαγάγετε Εκπαίδευση, η μηχανή αναζήτησης θα βρει όλες τις εμφανίσεις της λέξης Εκπαίδευση μόνο με το αρχικό γράμμα κεφαλαίο. Δε θα εμφανίσει κείμενα που περιέχουν τις λέξεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ή εκπαίδευση. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

81 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης ( Αναζήτηση με τελεστές) AND & Ο τελεστής AND χρησιµοποιείται, για να ανακτήσουµε ιστοσελίδες που περιλαµβάνουν και τους δύο (ή περισσότερους) όρους που θέτουµε ως κριτήρια αναζήτησης. Όσο περισσότερους όρους συνδυάζουµε, τόσο λιγότερα αποτελέσµατα θα πάρουµε. ηλαδή, βρίσκει µόνο τα κείµενα που περιέχουν όλες τις καθοριζόµενες λέξεις ή φράσεις. OR Ο τελεστής OR χρησιµοποιείται, για να ανακτήσουµε ιστοσελίδες που περιλαµβάνουν τουλάχιστο ένα από τους δύο όρους που θέτουµε ως κριτήριο αναζήτησης. Συνηθίζεται να χρησιµοποιείται για έρευνες συνωνύµων όρων ή εννοιών. ηλαδή, Βρίσκει τα κείµενα ενα που περιέχουν τουλάχιστον µια από τις καθοριζόµενες λέξεις ή φράσεις. NOT! Ο τελεστής NOT χρησιµοποιείται, για να ανακτήσουµε ιστοσελίδες που περιλαµβάνουν τουλάχιστο ένα όρο και δεν περιλαµβάνουν ένα άλλο όρο που θέτουµε ως κριτήριο αναζήτησης. ηλαδή, εξαιρεί τα κείµενα που περιέχουν την καθοριζόµενη λέξη ή φράση. NEAR ~ Βρίσκει τα κείµενα που περιέχουν τις καθοριζόµενες λέξεις ή φράσεις εντός 10 λέξεων η µια από την άλλη. Ο τελεστής NEAR χρησιµοποιείται σε ορισµένες µηχανές, για να ανακτήσουµε ιστοσελίδες που περιλαµβάνουν όχι µόνο και τους δύο όρους που θέτουµε ως κριτήριο αναζήτησης αλλά και σε κοντινή θέση Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

82 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης (Οδηγίες) Όσο περισσότερες λέξεις χρησιμοποιείτε, τόσο πιο σχετικά θα είναι τα αποτελέσματα που θα πάρετε. Όταν αναζητάτε ονόματα, χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα τόσο στο όνομα όσο και στο επώνυμο. Χρησιμοποιήστε τελεστές, όπως AND ή + (και) και NOT ή (χωρίς), για να αποκλείσετε διευθύνσεις που δε σας ενδιαφέρουν. Βάλτε σε εισαγωγικά τις λέξεις που θέλετε να πηγαίνουν μαζί, για να πάρετε απαντήσεις που αφορούν μόνο τις λέξεις, όπου εμφανίζονται μαζί, ακριβώς με αυτή τη σειρά. Αναλύστε το θέμα σας, για να αποφασίσετε από πού θα αρχίσετε την αναζήτηση (μοναδικές έννοιες, ειδικό θέμα, συνώνυμα, άλλες καταλήξεις, κτλ.) Επιλέξτε το σωστό σημείο εκκίνησης (βρίσκοντας την κατάλληλη (μηχανή αναζήτησης ή θεματικό κατάλογο ή μεταμηχανή ή ειδική βάση) Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

83 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης (Μειονεκτήματα) Δεν θυμούνται την προηγούμενη αναζήτηση. Δεν προσωποποιούν τις απαντήσεις (π.χ. επιστρέφουν τα ίδια URLsσε καθηγητές Πανεπιστημίου και σε μαθητές δημοτικού). Δεν ενημερώνουν περιοδικά για νέες εξελίξεις. Δεν φιλτράρουν την άχρηστη πληροφορία. Δεν επεξεργάζονται επιλεγμένη πληροφορία. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

84 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης (Νέες Τεχνικές) Αναζήτηση με την βοήθεια πρακτόρων (Agentbasedsearch), δηλαδή προγραμμάτων που τρέχουν ανεξάρτητα (ακόμα και το βράδυ), αναζητούν πληροφορία ενημερώνουν για αλλαγές, συγκρίνουν πληροφορίες (π.χ. τιμές), θυμούνται τις πληροφορίες που έχει δει ο χρήστης, κρατάνε προφίλ χρηστών και ενημερώνουν για «ενδιαφέρουσες» εξελίξεις. Για παράδειγμα: Οι πράκτορες διαβάζουν όλες (παγκοσμίως) τις εφημερίδες, βλέπουν τις εκπομπές από όλα τα κανάλια, ετοιμάζουν δελτίο τύπου προσαρμοσμένο στο χρήστη. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

85 Παρακολουθούνται οι κινήσεις µας στο ιαδίκτυο; Ποια ιστοσελίδα επισκεφτήκαμε; Πότε την επισκεφτήκαμε; Αυτές και άλλες πληροφορίες είναι αποθηκευμένες στον σκληρό μας δίσκο από τους εξυπηρετητές http (του WEB). Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται cookiesκαι αποθηκεύονται με την μορφή συμβολοσειρών σε ένα ειδικό αρχείο που χρησιμοποιεί ο browser. Η χρήση των cookiesείχε σαν αφετηρία την εξυπηρέτηση των επισκεπτών στους διαδικτυακούς τόπους (διαμόρφωση εγγράφων, υπενθύμιση κωδικών προσπέλασης κ.λπ.). Η κακόβουλη χρήση των cookies οδηγούν στην παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ενός χρήστη του Διαδικτύου, καθώς καταγράφουν με πλήρη λεπτομέρεια τις κινήσεις του. 85

86 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης Στηρίζονται σε προγράμματα που συγκεντρώνουν και οργανώνουν αυτόματα τις σελίδες του παγκόσμιου ιστού Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και ευρετηριάζονταιώστε να μπορεί κανείς να τα εντοπίσει δίνοντας λέξεις κλειδιά. Αυτόματη διαδικασία ενσωμάτωσης, αποθήκευσης και ευρετηρίασης. Αυτόματη ενημέρωση των περιεχομένων της βάσης δεδομένων. Αναζήτηση για όλες τις μορφές πληροφορίας Απλή και με τελεστές αναζήτηση

87 Μηχανές αναζήτησης Computer Science Bibliography DBLP(http://dblp.uni-trier.de/): Για το χώρο της πληροφορικής ACM Portal(http://portal.acm.org/): Παρέχει μηχανισμό αναζήτησης σε όλα τα άρθρα της ACMαλλά και άλλων εκδοτών. Google scholar (http://scholar.google.com/): Περιλαμβάνει όλα τα άρθρα και βιβλία μεγάλων εκδοτικών οίκων πλην της Elsevier. Google books (http://books.google.com/) Scirus(http://www.scirus.com/): Μια μηχανή αναζήτησης επιστημονικών πηγών για διάφορα θεματικά πεδία. Research Index, CiteSeer(http://citeseer.ist.psu.edu/): Μηχανή αναζήτησης άρθρων αλλά και βιβλιογραφικών αναφορών (citations) Scopus της Elsevier (http://www.scopus.com/scopus/home.url). Web Of Science της Thomson. Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες.

88 Μηχανές αναζήτησης: Συχνά χρησιμοποιούμενες από ερευνητές

89 Περιορισμοί Μια πηγή μόνο δε φτάνει: Δεν καλύπτουν όλες οι μηχανές αναζήτησης και όλοι οι κατάλογοι το 100% της πληροφορίας του παγκόσμιου ιστού Τα αποτελέσματα είναι πολλά: Δεν είναι εύκολο να διαλέξουμε τη σωστή σελίδα μέσα από μια μακροσκελή λίστα διευθύνσεων με σύντομες περιγραφές Πολλές πληροφορίες δεν είναι άμεσα ορατές: Αόρατος Ιστός, hidden web

90 Λύσεις Μεταμηχανές αναζήτησης: Στέλνουν την ερώτηση σε πολλές μηχανές αναζήτησης και συγχωνεύουν τις απαντήσεις, π.χ. blorby (http://www.blorby.com/) Ειδικές μηχανές αναζήτησης: Προσφέρουν τρόπους φιλτραρίσματος, ομαδοποίησης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων, π.χ. clusty(http://clusty.com/) Μηχανές για την αναζήτηση του κρυμμένου ιστού: Προωθούν τις ερωτήσεις στις μηχανές αναζήτησης κάποιων τοποθεσιών Yahoo! Subscriptions (http://search.yahoo.com/subscriptions) Health on The Net Foundation (http://www.hon.ch/) Συλλογή κρυμμένων βάσεων δεδομένων (http://qprober.cs.columbia.edu/)

91 Ο Παγκόσμιος ιστός Ο Web Κατανεμημένη δημιουργία περιεχομένου, σύνδεση (χωρίς κανένα συντονισμό) Δομημένες βάσεις δεδομένων, αδόμητο ή ημιδομημένο κείμενο Το περιεχόμενο περιλαμβάνει αλήθειες, ψέματα, ξεπερασμένες πληροφορίες, αντιθέσεις

92 Αναζήτηση στον Web Ο Web Συσσωρευτές περιεχοµένου

93 Αναζήτηση στον Web User Sponsored Links CG Appliance Express Discount Appliances (650) Same Day Certified Installation San Francisco-Oakland-San Jose, CA Miele Vacuum Cleaners Miele Vacuums- Complete Selection Free Shipping! Miele Vacuum Cleaners Miele-Free Air shipping! All models. Helpful advice. Web Results 1-10 of about 7,310,000 for miele. (0.12 seconds) Web crawler Miele, Inc -- Anything else is a compromise At the heart of your home, Appliances by Miele.... USA. to miele.com. Residential Appliances. Vacuum Cleaners. Dishwashers. Cooking Appliances. Steam Oven. Coffee System k - Cached - Similar pages Miele Welcome to Miele, the home of the very best appliances and kitchens in the world. - 3k - Cached - Similar pages Miele - Deutscher Hersteller von Einbaugeräten, Hausgeräten... - [ Translate this page ] Das Portal zum Thema Essen & Geniessen online unter Miele weltweit...ein Leben lang.... Wählen Sie die Miele Vertretung Ihres Landes k - Cached - Similar pages Herzlich willkommen bei Miele Österreich - [ Translate this page ] Herzlich willkommen bei Miele Österreich Wenn Sie nicht automatisch weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier! HAUSHALTSGERÄTE k - Cached - Similar pages Search The Web Indexer Indexes Ad indexes

94 Ευρετηρίαση και αναζήτηση Δύο προσεγγίσεις στην ευρετηρίαση «Χειρονακτικά» καθορισμένοι κατάλογοι Αυτόματες μηχανές ευρετηρίασης Δύο προσεγγίσεις στην αναζήτηση Top-down Χρησιμοποιείται υπάρχουσα ιεραρχία κατάταξης για ανάκτηση πληροφοριών Bottom up Χρησιμοποιούνται λέξεις κλειδιά

95 Τι είναι η ερευνητική έκθεση Οι ερευνητικές εκθέσεις έχουν συνήθως έξι μέρη: περίληψη, εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συζήτηση & βιβλιογραφία.

96 Ανάγνωση Ερευνητικών Εκθέσεων -Περίληψη Είναι μια σύντομη περιγραφή της μελέτης που τοποθετείται στην αρχή του άρθρου του περιοδικού. Μια περίληψηδίνει με περίπου λέξεις τις ακόλουθες πληροφορίες για την μελέτη: Στόχους, σκοπό ή υποθέσεις της Περιγραφή του δείγματος Σύντομη επεξήγηση των διαδικασιών συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων Περίληψη των σημαντικών ευρημάτων

97 Ανάγνωση Ερευνητικών Εκθέσεων -Εισαγωγή Γενικά αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: Διατύπωση του προβλήματος, ερευνητικές ερωτήσεις και/ή υποθέσεις που πρόκειται να δοκιμαστούν Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας Το θεωρητικό πλαίσιο Η σημαντικότητα και η ανάγκη για τη μελέτη

98 Ανάγνωση Ερευνητικών Εκθέσεων -Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία Μέθοδος Στο μέρος αυτό, γενικά, περιγράφονται: Τα υποκείμενα Το σχέδιο μελέτης Η συλλογή των δεδομένων Οι διαδικασίες της μελέτης Αποτελέσματα Συζήτηση Βιβλιογραφία

99 Ερωτήματα για κριτική Ερευνητικής Έκθεσης Ποιο είναι το κύριο θέμα της έκθεσης; Ποια είναι η οργάνωση αυτής της συγκεκριμένης έκθεσης; Ακολουθεί το τυπικό σχήμα των ερευνητικών άρθρων του περιοδικού; Ποια είναι η κύρια ερώτηση ή το πρόβλημα, στα οποία επιχειρεί ο ερευνητής να απαντήσει;

100 Ερωτήματα για κριτική Ερευνητικής Έκθεσης Υπάρχουν σημαντικοί όροι, που θα χρειαστεί να απλοποιηθούν για γίνει κατανοητή η έκθεση; Ποιες είναι οι βασικές υποθέσεις, προτάσεις ή επιχειρήματα στην έκθεση; Σε τι συμπεράσματα έφθασε ο ερευνητής; Υπάρχουν άλλα πιθανά συμπεράσματα; Ποια είναι η σημαντικότητα των ευρημάτων της μελέτης;

101 Τι είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση Βιβλιογραφική ανασκόπησηείναι η εκτεταμένη, ολοκληρωμένη και συστηματική εξέταση άρθρων και βιβλίων που είναι σχετικά με το πρόβλημα της μελέτης του ερευνητή. Γίνεται συνήθως σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάσηο ερευνητής εντοπίζει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό, σχετικών με τη μελέτη, άρθρων και βιβλίων. Στη δεύτερη, εστιάζει σε εκείνες της δημοσιεύσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη μελέτη του.

102 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Αποτελεί βασικό μέρος κάθε ερευνητικής μελέτης για πολλούς λόγους. Ο ερευνητής Σχηματίζει γνώμη για την έκταση εξέλιξης στην θεωρία και έρευνα στο χώρο ενδιαφέροντός του και τον βοηθά στη διατύπωση και απλοποίηση του ερευνητικού προβλήματος. Μπορεί να βρει έννοιες και μεταβλητές που ήδη καθιερώθηκαν στην βιβλιογραφία και στοιχεία έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν από άλλους ερευνητές που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα στη δική του έρευνα.

103 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Μπορεί να ανακαλύψει τι είναι γνωστό και τι αναμένεται στο χώρο της μελέτης του και να αναγνωρίσει μια μελέτη που μπορεί να επαναληφθεί ή της οποίας τα ευρήματα μπορούν να συγκριθούν ή να αντιπαραβληθούν με εκείνα της δικής του έρευνας. Συνειδητοποιεί τις δυσκολίες που συνάντησαν άλλοι ερευνητές ώστε ο ίδιος να κερδίσει χρόνο και χρήμα, να αποφύγει λάθη και να αναγνωρίσει ηθικά προβλήματα με τα οποία είναι πιθανό να έλθει αντιμέτωπος. Μπορεί να βρει μια ερευνητική έκθεση που είναι τόσο καλά δομημένη και εύκολη στην ανάγνωση ώστε να τη χρησιμοποιήσει ως οδηγό στη γραφή της δικής του Ερευνητικής Έκθεσης.

104 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η βιβλιογραφική ανασκόπηση συμπεριλαμβάνεται σε μια ερευνητική έκθεση με σκοπό: Να παρουσιάσει τη θεωρητική βάση, το λογικό πλαίσιο ή το οργανωτικό σχήμα μέρος του οποίου είναι η μελέτη του ερευνητή. Να δώσει όχι απλά μια βιβλιογραφία αλλά μια αναλυτική και κριτική εκτίμηση των σπουδαίων και πρόσφατων ουσιαστικών και μεθοδολογικών εξελίξεων στο χώρο ενδιαφέροντος του ερευνητή και να δείξει πως η μελέτη του θα αποσαφηνίσει, αναθεωρήσει, επεκτείνει ή ξεπεράσει ότι είναι ως τώρα γνωστό.

105 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Να πληροφορήσει και να υποστηρίξει τις υποθέσεις, τους λειτουργικούς ορισμούς και τις μεθοδολογικές διαδικασίες του ερευνητή, δείχνοντας ότι η παρούσα μελέτη έχει ωφεληθεί από την προηγηθείσα επιστημονική μελέτη.

106 Διαδικασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης Η εργασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η τήρηση καρτών σημειώσεων. Ένα δείγμα κάρτας σημειώσεων είναι το ακόλουθο: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΗΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

107 Διαδικασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης-τύποι βιβλιογραφίας Η βιβλιογραφική ανασκόπηση περιλαμβάνει έξι κύριους τύπους βιβλιογραφίας: 1.Βιβλιογραφία σχετικής έρευνας 2.Θεωρητική βιβλιογραφία 3.Γενική και ειδική βιβλιογραφία 4.Μεθοδολογική βιβλιογραφία 5.Ερευνητική βιβλιογραφία από άλλες επιστήμες (κοινωνιολογία, ψυχολογία, ανθρωπολογία, πολιτική επιστήμη, οικονομολογία) 6.Λαϊκή βιβλιογραφία (άρθρα εφημερίδων, περιοδικών)

108 Ερωτήσεις για κριτική της βιβλιογραφικής ανασκόπησης Προέρχονται οι κύριες πηγές του από έγκυρα περιοδικά ή εκδόσεις; Συσχετίζονται οι παραπομπές με τη μελέτη; Φαίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση να είναι πλήρης; Είναι οι παραπομπές των τελευταίων ετών;

109 Σύνδεση Ερευνητικής Έκθεσης και Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης Ερευνητική Έκθεση 1 Ερευνητική Έκθεση 2... Ερευνητική Έκθεση κ Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Κάρτες Σημειώσεων ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΗΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ) Νέα Ερευνητική Έκθεση Νοηματικός χάρτης

110 Μελέτη περίπτωσης- Ορισμός προβλήματος Χρησιμοποιώντας τις μηχανές αναζήτησης στον κυβερνοχώρο να γράψετε μια σύντομη ερευνητική έκθεσηγια το SCORM standard (Sharable Content Object Reference Model)

111 Το θέμα: To πρότυπο αναφοράς SCORM Το SCORM (http://www.adlnet.org )είναι προϊόν της ADL(Advanced Distributed Learning) για ανάπτυξη μαθησιακού περιεχόμενου στον παγκόσμιο ιστό που στηρίζεται σε μαθησιακά αντικείμενα (learning objects). Χρησιμοποιείται σήμερα για την δημιουργία περιεχομένου σε μαθησιακές κοινότητες.

112 Το θέμα: To πρότυπο αναφοράς SCORM Τα ερωτήματα της ερευνητικής έκθεσης αφορούν καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης στους παρακάτω τομείς (ερευνητικά ερωτήματα):

113 Μελέτη περίπτωσης Συλλογή επιστημονικών άρθρων Συλλέχθηκαν επιστημονικά άρθρα (Βιβλιογραφική Αναζήτηση) σε μορφή pdf χρησιμοποιώντας τις Επιστημονικές Μηχανές Αναζήτησης και ως λέξεις κλειδιά τις «SCORM standard».

114 Βιβλιογραφική αναζήτηση-χρήση της μηχανής αναζήτησης ://www.sciencedirect.comcom

115 Βιβλιογραφική αναζήτηση-χρήση της μηχανής αναζήτησης

116 Βιβλιογραφική αναζήτηση-χρήση της μηχανής αναζήτησης

117 Βιβλιογραφική αναζήτηση-χρήση της μηχανής αναζήτησης

118 Βιβλιογραφική αναζήτηση-χρήση της μηχανής αναζήτησης

119 Μελέτη περίπτωσης - αποτέλεσμα συλλογής Συλλέχθηκαν 93 άρθρα Έγινε Βιβλιογραφική Ανασκόπηση(εξήχθη η περίληψη κάθε άρθρου και οι λέξεις κλειδιά που αναφέρονταν στα άρθρα) Για την εξαγωγή περιλήψεων μπορεί βοηθητικά να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό π.χ. Copernic Summarizer Επιλέχθηκαν 20 άρθραγια την συγγραφή της ερευνητικής έκθεσης

120 Μελέτη περίπτωσης κατασκευή νοηματικού χάρτη κατασκευή νοηματικού χάρτη Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα και τα άρθρα που σχετίζονταν με αυτά, κατασκευάστηκε νοηματικός χάρτης χρησιμοποιώντας το λογισμικό π.χ. MindManager

121 Μελέτη περίπτωσης-ο νοηματικός χάρτης

122 Μελέτη περίπτωσης- συγγραφή της ερευνητικής έκθεσης Ο νοηματικός χάρτης αποτελεί την δομή της σύντομης ερευνητικής έκθεσης και περιέχει τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε ενότητα. Από την Βιβλιογραφική Ανασκόπηση [τις περιλήψεις Από την Βιβλιογραφική Ανασκόπηση [τις περιλήψεις των άρθρων ] γράφτηκε η ερευνητική έκθεση.

123 Μελέτη περίπτωσης-έλεγχος πρωτοτυπίας Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό π.χ. EVE2.5 το οποίο χρησιμοποιείται για έλεγχο λογοκλοπής από το Διαδίκτυο. Η νέα ερευνητική έκθεση ανεδείχθη πρωτότυπη.

124 Μεθοδολογίες και Αναζήτηση πηγών στο Διαδίκτυο Ιωάννης Αποστολάκης Δρ. Πληροφορικής Υγείας Επισκέπτης Καθηγητής ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Ενότητα 4.4. Μηχανές Αναζήτησης. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει :

Ενότητα 4.4. Μηχανές Αναζήτησης. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ενότητα 4.4 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει : Να µπορούν να πραγµατοποιούν αναζητήσεις σε καταλόγους πληροφοριών. Να χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) Φοιτητής: Μπαμπαΐτης Βασίλειος-Νικόλαος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ελέγχου περιεχοµένου δικτυακών τόπων

Εργαλεία ελέγχου περιεχοµένου δικτυακών τόπων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Με κατεύθυνση: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση ιστοσελίδων Φαρμακευτικών Εταιρειών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αξιολόγηση ιστοσελίδων Φαρμακευτικών Εταιρειών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αξιολόγηση ιστοσελίδων Φαρμακευτικών Εταιρειών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αθήνα 2009

Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αθήνα 2009 Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Αθήνα 2009 Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιεχομένου στο Διαδίκτυο Εκπαιδευτικό Πρότυπο Διαχείρισης Πολιτιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΜΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA

ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓENIKA ΓIA THN EΠIΣTHMONIKH EPΓAΣIA Είδη εργασιών σε σχέση με το επίπεδο σπουδών Σε σχέση με το επίπεδο σπουδών του ερευνητή, το μέγεθος και το θέμα της εργασίας, τη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Αποτελεσματικότητα των μηχανών αναζήτησης: Μία πειραματική μελέτη βασισμένη στην επισημείωση εικόνων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Πτυχιακή Εργασία: Αποτελεσματικότητα των μηχανών αναζήτησης: Μία πειραματική μελέτη βασισμένη στην επισημείωση εικόνων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Πτυχιακή Εργασία: Αποτελεσματικότητα των μηχανών αναζήτησης: Μία πειραματική μελέτη βασισμένη στην επισημείωση εικόνων Δέσπω Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διπλωματική εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ Θ. ΣΠΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Καταστημάτων»

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Καταστημάτων» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Καταστημάτων» Διπλωματική Εργασία του Οικονομάκη Νικoλάου Επιβλέπων Δρ. Ν. Ματσατσίνης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8 Πίνακας περιεχομένων Η Internet Business Hellas... 3 Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 3 Προφίλ... 4 Όραμα... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σχετικά με το IBSHOP....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορική, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορική, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορική, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Γεώργιο Καλκάνη Σαράντο Ψυχάρη Συμεών Ρετάλη 97 3.1 Το Διαδίκτυο ω πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ» «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τα Social Media,

Διαβάστε περισσότερα

Κυπαρισία A. Παπανικολάου, Γραµµατική Τσαγκάνου & Μαρία Γρηγοριάδου

Κυπαρισία A. Παπανικολάου, Γραµµατική Τσαγκάνου & Μαρία Γρηγοριάδου Στο: Χ.Κυνηγός και Ε.Β. ηµαράκη (επιµ.): Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής. Εκδόσεις Καστανιώτη, 119-160,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Μια διατριβή που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα: Διερεύνηση Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα: Διερεύνηση Ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Η παρούσα εργασία συντάχτηκε στα πλαίσια της υποχρεωτικής ανάληψης διπλωματικής εργασίας για την ολοκλήρωση του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠαιΤΕ, υπό την επίβλεψη της Μαρίας Μουντρίδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης από απόσταση τουριστικών επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα