Η επιστημονική μέθοδος Μεθοδολογίες έρευνας - Ερευνητική Διεργασία. Αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επιστημονική μέθοδος Μεθοδολογίες έρευνας - Ερευνητική Διεργασία. Αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό"

Transcript

1 Μεθοδολογίες και Αναζήτηση πηγών στο Διαδίκτυο Ιωάννης Αποστολάκης Δρ. Πληροφορικής Υγείας Επισκέπτης Καθηγητής

2 Περιεχόμενα Η επιστημονική μέθοδος Μεθοδολογίες έρευνας - Ερευνητική Διεργασία Διερεύνηση επιστημονικών πηγών Αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό

3 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

4 Η Επιστημονική Μέθοδος Η επιστημονική μέθοδος είναι το λογικό σχέδιοπου χρησιμοποιείται από τους επιστήμονες που ψάχνουν για τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που τίθενται μέσα στην επιστήμη.

5 Η επιστημονική μέθοδος (1/5) 1. Θέστε την ερώτησηστα πλαίσια της υπάρχουσας γνώσης (θεωρία& παρατηρήσεις). Μπορεί να είναι μια νέα ερώτηση που οι παλαιές θεωρίες είναι σε θέση να απαντήσουν ή η μια ερώτηση που απαιτεί τη διατύπωση μιας νέας θεωρίας. 2. Διατυπώστε μια υπόθεση ως πιθανή απάντηση. 3. Δώστε τις συνέπειες και κάνετε τις προβλέψεις.

6 Η επιστημονική μέθοδος (2/5) 4. Εξετάστε την υπόθεση. Η νέα υπόθεσηπρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ταιριάξει στην υπάρχουσα άποψη για τον κόσμο -( κανονική επιστήμη σύμφωνα με τον Kuhn). Σε περίπτωση που η υπόθεση οδηγεί σε αντιφάσεις και έχει απαιτήσεις για μια ριζική αλλαγή στο υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο, πρέπει να εξεταστεί ιδιαίτερα προσεκτικά.

7 Η επιστημονική μέθοδος (3/5) Η νέα υπόθεση πρέπει να αποδειχθεί καρποφόρα και να παρέχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα επιστημονικής προσφοράς, προκειμένου να αντικατασταθεί το υπάρχον επιστημονικό παράδειγμα. Αυτό καλείται επιστημονική επανάσταση (Kuhn) και συμβαίνει πολύ σπάνια.

8 Η επιστημονική μέθοδος (4/5) 5.Όταν αποδειχθεί συνέπεια η υπόθεση γίνεται μια θεωρία και παρέχει ένα συνεπές σύνολο προτάσεων που καθορίζει μια νέα κατηγορία φαινομένων ή μια νέα θεωρητική έννοια. Τα αποτελέσματα πρέπει να δημοσιευθούν.

9 Η επιστημονική μέθοδος (5/5) 6. Μία θεωρία γίνεται έπειτα ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο επεξηγούνται παρατηρήσεις / θεωρητικά γεγονότα και γίνονται προβλέψεις. Η διαδικασία μπορεί να αρχίσει από την αρχή, αλλά η 1 πρέπει να έχει αλλάξει για να περιλάβει τη νέα θεωρία / βελτίωση της παλαιάς θεωρίας.

10 Η επιστημονική μέθοδος - Διάγραμμα Ο βρόχος επαναλαμβάνεται με τις τροποποιήσεις της υπόθεσης έως ότου υπάρξει συμφωνία, η όποια οδηγεί στο 5. Εάν υπάρξουν σημαντικές αποκλίσεις η διαδικασία πρέπει να αρχίσει από την αρχή 1.

11 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

12 Κατάταξη κατά: Galliers, (1991), Nandhakumar& Jones(1997), Wynekoop& Russo(1997) και Dawson (2000).

13 Εργαστηριακό ϖείραµα (Laboratory Experiment) Περιγραφή: Προσδιορισμός της ακριβούς σχέσης μεταξύ μεταβλητών σε ένα σχεδιασμένο, ελεγχόμενο περιβάλλον (π.χ. εργαστήριο) με χρησιμοποίηση ποσοτικών αναλυτικών τεχνικών (Galliers, 1991, p. 333).

14 Πειράματα Πεδίου (Field Experiments) Περιγραφή:Επέκταση των εργαστηριακών πειραμάτων στον πραγματικό κόσμο (Galliers, 1991, p. 333; Wynekoop & Russo, 1997, p. 51).

15 Έρευνες με ερωτηματολόγια (Surveys) Περιγραφή: Στιγμιότυπα από πρακτικές, καταστάσεις ή απόψεις σε ένα ιδιαίτερο χρονικό σημείο, στο οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγια ή δομημένες συνεντεύξεις, από τις οποίες μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα (Galliers, 1991, p.333). Ποιοτική ή ϖοσοτική ανάλυση.

16 Μελέτη περίπτωσης (Case Study) Περιγραφή: Μελετά ένα φαινόμενο στο φυσικό πλαίσιό του. Δεν επιδιώκει ρητά να ελέγξει ή να χειριστεί μεταβλητές. Συλλέγει τα δεδομένα για ποιοτική και ποσοτική ανάλυση (Cavaye, 1996, p. 229).

17 Αϖόδειξη θεωρήµατος (Theorem Proof) ή Απόδειξη ύπαρξης Περιγραφή: Μεθοδολογία έρευνας στα Πληροφοριακά Συστήματα που αφορά την ανάπτυξη και τον έλεγχο θεωρημάτων σε τεχνικό και κοινωνικοτεχνικό επίπεδο (Galliers, 1991). Επίσης είναι γνωστή και ως απόδειξη ύπαρξης(basili, ICSE, 1996), δηλ. η οικοδόμηση μιας λύσης π.χ. λογισμικού για να επιβεβαιωθεί η ορθότητα της θεωρίας.

18 Πρόβλεψη (Forecasting) Περιγραφή:Στηρίζεται σε τεχνικές όπως η ανάλυση παλινδρόμησης για να προβλεφθούν πιθανές μελλοντικές τάσεις με χρήση δεδομένων που προυπάρχουν (Galliers, 1991).

19 Μελλοντική έρευνα (Future Research) Περιγραφή: Hπροσέγγιση αυτήχρησιμοποιείται για την έρευνα των μελλοντικών κοινωνικών επιδράσεων π.χ. της τεχνολογίας πληροφορικής (Galliers, 1991, p.335). Προσπαθεί να διακρίνει- προβλέψει τις αλλαγές που θα φέρει η εξέλιξη π.χ. της τεχνολογίας της πληροφορικής στα άτομα, τους οργανισμούς ή την κοινωνία.

20 Προσομοίωση (Simulation) Περιγραφή:Μια προσπάθεια να μιμηθούμε την συμπεριφορά ενός συστήματος (Galliers, 1991, p. 337). Όπως συμβαίνει και σε άλλες μορφές πειραματικής έρευνας είναι δύσκολο να γίνει η προσομοίωση επαρκώς ρεαλιστική ώστε να μιμηθεί με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα γεγονότα του πραγματικού κόσμου.

21 Ανασκοπήσεις (Reviews) από τη δημοσιευμένη θεωρία Περιγραφή: Παρουσιάζει τις ανασκοπήσεις σχετικά με μια συγκεκριμένη θεωρία καθώς επίσης τα αντιτιθέμενα επιχειρήματα για την θεωρία αυτή. των δημοσιευμένων δεδομένων Περιγραφή: Ανασκοπήσεις τρέχουσας πρακτικής, αλλά από τους δημοσιευμένους απολογισμούς και τα δεδομένα άλλων.

22 Έρευνα δράσης (Action Research) Περιγραφή: Ο ερευνητής συμμετέχει στη δράση που μελετάται (Wynekoop& Russo, 1997). Ο ερευνητής γνωρίζει ότι η ίδια η παρουσία του έχει επιπτώσεις στην κατάσταση που ερευνά.

23 Κανονιστική/διαλεκτική (Normative/Argumentative) Περιγραφή:Η μέθοδος αυτή απαιτεί από τον ερευνητή να αναπτύξει έναν συλλογισμό πραγματοποιώντας αντικειμενικό απολογισμό ενός φαινομένου (Wynekoop and Russo, 1997, p. 51). Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την δημιουργία και τον έλεγχο νέων ιδεών.

24 Περιγραφή πρακτικής (Practice Description) Περιγραφή: Περιγραφές της εμπειρίας από έναν επαγγελματία.

25 Παρατήρησησυµµετεχόντων (Participant Observation) Περιγραφή: Ο σκοπός είναι να συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά κάποιων ατόμων μέσω άμεσης παρατήρησης των δραστηριοτήτων τους σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλονπ.χ. Συνεργατικής Μάθησης(Nandhakumar& Jones, 1997, p. 115).

26 Παρατήρηση άνευ συμμετοχής (Non-Participant Observation) Περιγραφή: Ο ερευνητής είναι παρών επί του ερευνητικού τόπου για κάποια χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας τα δεδομένα διάφορων ειδών καταγράφονται χωρίς οποιαδήποτε προφανή επέμβαση εκ μέρους του ερευνητή. Ο ερευνητής απέχει σκόπιμα από τη συμμετοχή στο πλαίσιο. (Nandhakumar& Jones, 1997).

27 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

28 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Οι Polit & Hungler (1993) τοποθετούν τα βήματα της ερευνητικής διεργασίας μέσα σε πέντε φάσεις: (1) την εννοιολογική φάση, (1) την εννοιολογική φάση, (2) την φάση σχεδιασμού, (3) την εμπειρική φάση, (4) την αναλυτική φάση, (5) την φάση διασποράς.

29 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Φάση 1: Εννοιολογική φάση Τα πρώιμα βήματα ενός ερευνητικού σχεδίου τυπικά Τα πρώιμα βήματα ενός ερευνητικού σχεδίου τυπικά αφορούν δραστηριότητες με ισχυρό εννοιολογικό και διανοητικό στοιχείο. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν: σκέψη, ανάγνωση, εκ νέου σκέψη, διαλογισμό και ανασκόπηση ιδεών με συναδέλφους ή συμβούλους.

30 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Διατύπωση και καθορισμός των ορίων του ερευνητικού προβλήματος Χωρίς ένα καλό, σημαντικό θέμα, που είναι επεξεργάσιμο, η ερευνητική μελέτη έχει μικρή αξία. Οι περισσότεροι ερευνητές προσπαθούν να ορίσουν τα προβλήματα με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Το ερευνητικό πρόβλημα διατυπώνεται συχνά με τη μορφή ερώτησης. Μια ερευνητική ερώτηση, κατά τις Brink και Wood (1983) είναι μια σαφής ερώτηση για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή θέμα που μπορεί να εξεταστεί και να αναλυθεί και που θα δώσει χρήσιμες νέες πληροφορίες.

31 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Ορισμός του σκοπού της έρευνας Είναι μια επεξήγηση από τον ερευνητή γιατί το ερευνητικό πρόβλημα είναι σημαντικό και ποιο σκοπό θα εξυπηρετήσει η λύση του.

32 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας Τα ερευνητικά ευρήματα πρέπει να είναι επέκταση προηγούμενης γνώσης και θεωρίας καθώς επίσης και οδηγός για μελλοντική ερευνητική δραστηριότητα. Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση δίνει στον ερευνητή ιδέες για ορισμό εννοιών και για κατάρτιση σχεδίου μελέτης. Κατά τις Brink και Wood (1983) ένα θεωρητικό πλαίσιοείναι μια επισκόπηση στην οποία ο ερευνητής συνοψίζει υπάρχουσες έννοιες, θεωρίες, ερευνητικές μεθόδους και ευρήματα και τα συνδέει με τη δική του ερευνητική ερώτηση και το δικό του σκοπό.

33 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Διατύπωση υποθέσεων και ορισμός μεταβλητών Υπόθεσηείναι μια διατύπωση των προσδοκιών του ερευνητή για σχέσεις ανάμεσα στις υπό μελέτη μεταβλητές. Με λίγα λόγια είναι μια πρόβλεψη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, μια διατύπωση των σχέσεων που ο ερευνητής προσδοκά να βρει ως αποτέλεσμα της μελέτης του. Για να διατυπωθούν υποθέσεις είναι απαραίτητα: (α)η επαρκής γνώση πάνω στο θέμα και (β)η ικανότητα ορισμού των υπό έρευνα μεταβλητών με όρους που επιδέχονται μετρήσεις.

34 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Φάση 2: Σχεδιασμού της μελέτης Ο ερευνητής πρέπει να αποφασίσει για τις μεθοδολογίες Ο ερευνητής πρέπει να αποφασίσει για τις μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιήσει για να καθορίσει την ερευνητική ερώτηση και ακόμα πρέπει να κάνει προσεκτικό σχεδιασμό για τη συλλογή δεδομένων. Κάθε απόφαση που παίρνει ο ερευνητής στην φάση αυτή έχει επιπτώσεις στην ποιότητα και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

35 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Επιλογή ερευνητικού σχεδίου Ερευνητικό σχέδιο είναι ένα συστηματικό και ελεγχόμενο σχέδιο για να βρεθούν απαντήσεις στις ερωτήσεις της μελέτης. Προσφέρει έναν οδηγό για οργάνωση της μελέτης από τις μεθόδους συλλογής των δεδομένων μέχρι τις μεθόδους ανάλυσής τους.

36 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Επιλογή του πληθυσμού και του δείγματος Ορισμός τρόπωνγια να μετρηθούν οι μεταβλητές της μελέτης (κλίµακες µετρησιµότητας) Σχεδιασμός του τρόπου δειγματοληψίας Συμπλήρωση και αναθεώρηση του ερευνητικού σχεδίου Εκτέλεση πιλοτικής μελέτης

37 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Φάση 3: Εμπειρική φάση Το εμπειρικό μέρος μιας μελέτης περιλαμβάνει τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων και την προετοιμασία τους για ανάλυση. Σε πολλές μελέτες, η εμπειρική φάση είναι το πιο χρονοβόρο μέρος της έρευνας. Συλλογή δεδομένων Προετοιμασία δεδομένων για ανάλυση

38 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Φάση 4: Αναλυτική φάση Στη φάση αυτή περιλαμβάνεται η ανάλυση των δεδομένων και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ο ερευνητής συμπληρώνει τον κύκλο: οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στην πρώτη φάση του σχεδίου απαντώνται. Ανάλυση των δεδομένων Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

39 Επισκόπηση της Ερευνητικής Διεργασίας Φάση 5: Φάση διασποράς Το Έργο του Ερευνητή δεν ολοκληρώνεται αν δεν διαχυθούν τα αποτελέσματα της μελέτης. Ανακοίνωση των ευρημάτων Η έρευνα ανακοινώνεται μέσω διαφόρων μηχανισμών. Οι ποιο κοινοί από αυτούς είναι: θέσεις και διατριβές, άρθρα περιοδικών, βιβλία κ.λπ. Χρησιμοποίηση των ευρημάτων

40 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

41 Hλεκτρονικές πηγές

42 Hλεκτρονικές πηγές Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Ενώσεις και Επιμελητήρια Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκoνόμωνκαι Επιστημόνων Πληροφόρησης (http://www.eeb.gr/) Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (http://www.dsa.gr) Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (http://www.isathens.gr) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΕΕ -(http://www.tee.gr) Ελληνική Ένωση Τραπεζών EET -(http://www.hba.gr) Επιστημονικοί Σύλλογοι και Οργανισμοί Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (http://www.who.int/) Ένωση Ελλήνων Φυσικών (http://www.eef.gr), Χημικών (http://www.eex.gr). Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία (http://www.psych.gr) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επιστημών (http://www.esf.org) Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (http://www.eie.gr) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (http://www.ekt.gr) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (http://www.forth.gr) Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ (http://www.elot.gr)

43 Hλεκτρονικές πηγές Διεθνείς Επιστημονικοί Οργανισμοί Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης -ISO (http://www.iso.org) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN (http://www.iec.ch/) Ο οργανισμός w3c (http://www.w3.org) Ιστορικά Αρχεία -Μουσεία Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α (http://www.elia.org.gr) Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (http://www.ime.gr) Μουσείου Μπενάκη (http://www.benaki.gr) Μουσείο Γουλανδρή (http://www.gnhm.gr) Μητροπολιτικού Μουσείου Τεχνών της Νέας Υόρκης (http://www.metmuseum.org)

44 Hλεκτρονικές πηγές Ψηφιακές Βιβλιοθήκες ilumina(http://www.ilumina-dlib.org) Perseus Project (http://www.perseus.tufts.edu) Ζέφυρος (http://zephyr.lib.uoc.gr) Άρτεμις (http://artemis.cslab.ntua.gr) Δίκτυο HEAL Link (http://www.heal-link.gr) Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» (http://www.mmb.org.gr) Ηλεκτρονικά Επιστημονικά Περιοδικά και βιβλία IEEE (http://www.ieee.org) ACM (http://www.acm.org) Oxford University Press (http://www.oup.co.uk) Cambridge University Press (http://www.cambridge.org) Springer (http://www.springer.com)

45 Hλεκτρονικές πηγές Εκδοτικοί οίκοι Βιβλιοπωλεία Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Amazon (http://www.amazon.com), Εθνικό Κέντρο Βιβλίου -ΕΚΕΒΙ (http://www.ekebi.gr), ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ (http://www.biblionet.gr) Εγκυκλοπαίδειες Wikipedia (http://www.wikipedia.org) Britannica (http://www.britannica.com) Εncarta (http://encarta.msn.com) Επιστήμη & Ζωή (http://www.encyclopedia.gr) Δομή (http://www.dominet.gr/)

46 Hλεκτρονικές πηγές Συλλογές Βιβλιογραφιών Harvard Bibliography Reference Generator (http://www.neilstoolbox.com/bibliography-creator/) The Collection of Computer Science Bibliographies» (http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/ Webliographies του American Libraries Association - Librarians Internet Index - Student Webliographies in Sociology, Digital Works by Charles W. Bailey,

47 Hλεκτρονικέςπηγές Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης Η πλατφόρμα eclass στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Πανεπιστήμιο Πατρών κ.α. Η πλατφόρμα moodleστο Tμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης κ.α. Το ΜΙΤ Open Courseware ocw.mit.edu

48 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας

49 Μορφές πληροφορίας Έντυπη: βιβλία, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, κυβερνητικά κείμενα, εγχειρίδια, κατάλογοι. Οπτικοακουστική: κινηματογραφικά και φωτογραφικά φιλμ, κασέτες ήχου και βίντεο, δίσκοι βινυλίου. Ψηφιακή: όλες οι πληροφορίες που μπορούμε να αποθηκεύσουμε, να επεξεργαστούμε και να παρουσιάσουμε και να μοιράσουμε με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. 49

50 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Κείμενο: Η πρώτη μορφή αναπαράστασης πληροφοριών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υπερσύνδεσμοι Βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ του ανθρώπου και του υπολογιστή Τα έντυπα έχουν ιεραρχική δομή και διαβάζονται σειριακά Τα ψηφιακά κείμενα εισάγουν νέους τρόπους δόμησης (υπερκείμενα-hypertext) που επιταχύνουν την ανάγνωση Κείμενο Κείμενο Κείμενο

51 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Εικόνα: Στατική απεικόνιση ενός σχεδίου, μιας φωτογραφίας, ενός διαγράμματος, ενός χάρτη Ψηφιογραφικές (bitmap) κουκίδες με χρώμα π.χ. φωτογραφίες Διανυσματικές (vector) συνδυασμοί σχημάτων π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια

52 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Προσομοίωση Κίνησης (Animation) Εισαγωγή κίνησης σε μία εικόνα Στο επίπεδο (2 Διαστάσεις) Στο χώρο (3 Διαστάσεις) Αλληλεπίδραση Εικονική πραγματικότητα: προσομοίωση υπαρκτών ή μη χώρων, μέσα στους οποίους ο χρήστης μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και να αλληλεπιδράσει με αντικείμενα και χαρακτήρες

53 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας

54 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Βίντεο: Παρουσίαση όλων των λεπτομερειών ενός τρισδιάστατου αντικειμένου, τρισδιάστατου χώρου, γεγονότος χωρίς τη μετάβαση στο χώρο χωρίς την ανάγκη δημιουργίας περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας Υπηρεσίες "ζωντανού" προγράμματος, που ψηφιοποιείται σε πραγματικό χρόνο και μεταδίδεται μέσω του Διαδικτύου: παρακολούθηση από απόσταση μαθημάτων, σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων

55 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Ήχος: Από δειγματοληψία (sampling): του πρότυπου αναλογικού σήματος (π.χ. ομιλία). Μεγάλος αριθμός δειγμάτων στην μονάδα του χρόνου καλύτερη ποιότητα ενός ψηφιακού ήχου. Από αναπαραγωγή μουσικών οργάνων (Musical Instrument Digital Interface MIDI). Αποθηκεύουμε μόνο τα όργανα, τις νότες τη διάρκεια την ένταση κ.τ.λ.

56 Μορφές ψηφιακής πληροφορίας Πολυμέσα Υπερμέσα Συνδυασμός ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών (κειμένου, εικόνας, γραφικά προσομοιώσεις κίνησης, ήχου και βίντεο).

57 Ζητήματα διαχείρισης Μέγεθος: Για αποθήκευση και ταχύτερη μεταφορά Συνήθως: Κείμενο< Σχήμα<Εικόνα<Ήχος<Βίντεο Συμπίεση: με ή χωρίς απώλειες σε ποιότητα Αναπαραγωγή: πιστή κατά τη μεταφορά ή όχι (π.χ. πρότυπο pdf) Περιγραφή: Οι ψηφιακές πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται από μεταδεδομένα (που περιγράφουν τα ψηφιακά αρχεία) Ανάκτηση, οργάνωση: Μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τα μεταδεδομένα, αλλιώς είναι πολύ δύσκολη

58 Παραδείγματα ψηφιακής πληροφορίας Συλλογές κειμένων Συλλογές εικόνων Ζωφόρος του Παρθενώνα Ψηφιακή Βιβλιοθήκη των Πανεπιστημιακών Επετηρίδων Συλλογές ήχων Αρχείο ήχων της Βρετανικής Βιβλιοθήκης Κέντρο διάσωσης ήχων της Αμερικανικής Παράδοσης Midi database Συλλογές βίντεο Open Video Project

59 Παραδείγματα με βάση τον τύπο της ψηφιακής πληροφορίας Κείμενα-Βιβλία: Εικόνες: Βίντεο: Ήχοι: Μουσική: MIDI Explorer

60 Αξιολόγηση περιεχομένου πηγών

61 Αξιολόγηση περιεχομένου πηγών 1. Αξιοπιστία 2. Ακρίβεια 3. Ενημερότητα -Επικαιροποίηση 4. Περιεκτικότητα -Πληρότητα 5. Αντικειμενικότητα

62 1. Αξιοπιστία Περιορισμοί Καθένας μπορεί να δημοσιεύσει οτιδήποτε Συχνά είναι δύσκολο να καθορίσουμε το συγγραφέα μιας πηγής και το φορέα που την κατέχει Ακόμη κι αν η πηγή είναι υπογεγραμμένη, μπορεί να μην δίνει όλα τα στοιχεία του συγγραφέα Τι ελέγχουμε Εκπληρώνουν οι πηγές το σκοπό που δηλώνουν; Η μορφή της συγκεκριμένης πληροφορίας έχει προέλθει από άλλη; (π.χ. από δημοσιευμένο άρθρο) Είναι γνήσια η πληροφορία; ή φαίνεται ως γνήσια; Ποιος παρέχει τη πληροφορία; Πόσο γνωστός είναι;

63 2. Ακρίβεια Περιορισμοί Σπάνια υπάρχουν εκδότες ή ελεγκτές περιεχομένου σε μια πηγή του ιστού Δεν υπάρχουν πρότυπα που να εξασφαλίζουν την ακρίβεια των πηγών Τι ελέγχουμε Τον τόνο, το στυλ γραφής, το συντακτικό καθώς και την επάρκεια του επιστημονικού λόγου που χρησιμοποιείται. Τη συνέπεια στη χρήση βιβλιογραφικών πηγών Αν η σύνθεση της πληροφορίας πληροί τους βασικούς συντακτικούς και ορθογραφικούς κανόνες

64 3. Ενημερότητα -Επικαιροποίηση (Είναι κριτήριο ακρίβειας αλλά εξετάζεται χωριστά στον Παγκόσμιο Ιστό) Περιορισμοί: Δεν παρέχονται πάντοτε ημερομηνίες τροποποίησης Οι ημερομηνίες που παρέχονται αντιστοιχούν: στην πρώτη καταγραφή, στην τοποθέτηση της πηγής στον Ιστό, στην τελευταία ενημέρωση Τι ελέγχουμε: Είναι πρόσφατη και επίκαιρη η πληροφορία; Είναι η πληροφορία ανθεκτική στο χρόνο;

65 4. Περιεκτικότητα -πληρότητα Περιορισμοί: Η πληρότητα στον Ιστό διαφέρει από αυτή στα βιβλία Η έκταση κάλυψης ενός θέματος στον Ιστό περιλαμβάνει και συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες Η πληροφορία που υπάρχει στον ιστό, δεν είναι πλήρης: εκφράζει συχνά μεμονωμένες γνώμες Τι ελέγχουμε: Σε τι επίπεδο λεπτομέρειας φθάνει η πηγή; Υπάρχουν τα πάντα που περιμένουμε να βρούμε στον ιστότοπο; Είναι πρωτογενής η πληροφορία;

66 5. Αντικειμενικότητα Περιορισμοί: Εξαρτάται άμεσα από την αξιοπιστία της πηγής αλλά και του συγγραφέα Η επιρροή του σπόνσορα και η υποκειμενική στάση του συγγραφέα. Τι ελέγχουμε: Ποια είναι η προσωπική σας εκτίμηση; Ποια είναι η αιτιολόγηση του παρόχου της πληροφορίας για τη δημοσίευση και τη διάθεση της πληροφορίας αυτής;

67 Αξιολόγηση περιβάλλοντος Ευχρηστία - Λειτουργικότητα του ιστότοπου ευκολία και ταχύτητα εκμάθησης χρήσης του συστήματος διατήρηση της ικανότητας χρήσης υψηλή απόδοση εκτέλεσης των λειτουργιών του περιορισμός των σφαλμάτων χρήσης υποκειμενική ικανοποίηση των χρηστών από την επαφή τους με το σύστημα

68 Καθολική σχεδίαση Σχεδίαση πηγών περιεχομένου και περιβαλλόντων διάθεσης ώστε: να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από όλους, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς την ανάγκη προσαρμογών ή εξειδικευμένης σχεδίασης. Λογότυπα πιστοποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες του World Wide Web Consortium (W3C) (AAA πλήρη συμμόρφωση, ΑΑμερική συμμόρφωση, Α ελάχιστη συμμόρφωση)

69 Προσβασιμότητα Σε Άτομα με Αναπηρίες, ευκολία πλοήγησης Εργαλεία ελέγχου της προσβασιμότητας (π.χ. Wave

70 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

71 Αναζήτηση Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι, για να αναζητήσουμε πληροφορίες στο Internet : Οι Θεματικοί κατάλογοι Οι Μηχανές Αναζήτησης Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

72 Αναζήτηση: Θεματικοί κατάλογοι Οι θεματικοί κατάλογοι διακρίνονται σε: α) ακαδημαϊκούς(π.χ. που αναπτύσσονται και συντηρούνται από ειδικούς με σκοπό την υποστήριξη αναγκών, κυρίως των ερευνητών και β) εμπορικούς(π.χ. οι οποίοι απευθύνονται στο ευρύ κοινό και ανταγωνίζονται ως προς την προσέλκυση περισσοτέρων χρηστών στις υπηρεσίες τους. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

73 Αναζήτηση: Θεματικοί κατάλογοι Από την αρχική σελίδα ενός θεματικού καταλόγου (π.χ. μπορείτε να αρχίσετε το ξεφύλλισμά του, κάνοντας κλικ σε κάποια κατηγορία (π.χ. Εκπαίδευση). Αμέσως θα οδηγηθείτε στις υποκατηγορίες της κατηγορίας αυτής. Εκεί μπορείτε, κάνοντας κλικ σε κάποια υποκατηγορία (π.χ. Βιβλιοθήκες, Λεξικά), να δείτε ποιες σχετικές ιστοσελίδες περιέχει και να τις επισκεφθείτε. Οι ιστοσελίδες παρουσιάζονται συνήθως χωρισμένες σε σελίδες με μια σύντομη περιγραφή, τη διεύθυνσή τους και μια ένδειξη για τις γλώσσες στις οποίες διατίθενται οι πληροφορίες. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

74 Αναζήτηση: Θεματικοί κατάλογοι Εάν ο θεματικός κατάλογος διαθέτει και γεωγραφική ταξινόμηση, μπορείτε κάνοντας χρήση του χάρτη (π.χ. της Ελλάδος, της Ευρώπης ή του παγκόσμιου χάρτη) να επιλέξετε κάποια γεωγραφική περιοχή μπορείτε, ώστε να περιορίσετε την αναζήτησή σας γεωγραφικά σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

75 Αναζήτηση: Θεματικοί κατάλογοι Αν θα σας ενδιέφερε να προσθέσετε κάποια ιστοσελίδα σε ένα θεματικό κατάλογο, επιλέξτε το «καταχωρίστε το site σας ή Προσθήκη URL». Στείλτε τη διεύθυνσή (URL) της μαζί με κάποια χαρακτηριστικά της (Τίτλος, περίληψη), που θα σας ζητηθούν, ώστε να διευκολύνετε την καλύτερη ταξινόμηση και περιγραφή του δικτυακού τόπου που προτείνετε να καταχωρηθεί στο θεματικό κατάλογο. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

76 Αναζήτηση: Θεματικοί κατάλογοι Ταξινομούν ιστοτόπους και ιστοσελίδες σε προκαθορισμένες κατηγορίες. Οι κατηγορίες βρίσκονται ιεραρχημένες σε επίπεδα, από πολύ γενικές προς πολύ ειδικές. Καλύπτουν διευθύνσεις είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε παγκόσμιο. Είναι γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος

77 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης Οι Μηχανές Αναζήτησης (SearchEngines) αποθηκεύουν πληροφορίες για εκατομμύρια σελίδες WEB σε μια τεράστια βάση δεδομένων. Από τα αρχεία που συγκεντρώνονται (με βάση τον τίτλο τους, το πλήρες κείμενο, το μέγεθος τους, τη διεύθυνσή τους κτλ.) δημιουργείται ένα ευρετήριο. Μπορείτε να κάνετε αναζητήσεις σε αυτές τις βάσεις δεδομένων, εισάγοντας λέξεις-κλειδιά (keywords). Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

78 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης Οι Μεταμηχανές είναι μηχανές αναζήτησης οι οποίες ερευνούν τα ευρετήρια πολλών άλλων μηχανών ταυτόχρονα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν ψάχνουμε για ένα μοναδικό όρο ή φράση. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

79 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης Η συνηθέστερη διαδικασία για την εισαγωγή των διευθύνσεων είναι μέσω των θεματικών καταλόγων όπου οι ίδιοι οι κάτοχοι των σελίδων ενημερώνουν για την ύπαρξη των σελίδων τους. Ακολούθως, η μηχανή αναζήτησης, αφού κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους για τη διεύθυνση που δηλώθηκε, την καταχωρεί στη βάση της. Ο δεύτερος τρόπος ενημέρωσης της βάσης διευθύνσεων μιας μηχανής αναζήτησης είναι η έρευνα από την ίδια τη μηχανήστο Web ή σε άλλα μέρη του δικτύου Internet για την εύρεση στοιχείων. Με τη διαδικασία αυτή, η μηχανή αναζήτησης συνδέεται με τους διάφορους υπολογιστέςεξυπηρετητές του δικτύου και καταγράφει τα δεδομένα τους, ανάλογα με τον σχεδιασμό της. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

80 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης (Απλή Αναζήτηση) Η εισαγωγή πολλών λέξεων που διαχωρίζονται με κενά, υποδηλώνει ότι θέλετε να βρείτε κείμενα που περιέχουν κάποιες ή όλες τις λέξεις (τα κείμενα που περιέχουν όλες τις λέξεις εμφανίζονται πρώτα). Μπορείτε να εισαγάγετε ένα ερώτημα με τη μορφή μιας ερώτησης: για παράδειγμα, Ποια είναι η νομοθεσία σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας; και η μηχανή αναζήτησης ξεχωρίζει τις σημαντικότερες λέξεις της φράσης και επιστρέφει μια λίστα κειμένων που περιέχουν αυτές τις λέξεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα + και -ως απλούς τελεστές που απαιτούν την ύπαρξη ή την απουσία κάποιων λέξεων σε μια αναζήτηση Εάν εισαγάγετε «ασφάλεια εργασίας», θα βρείτε όλες τις σελίδες που περιέχουν τη φράση ασφάλεια εργασίας. Ο σχηματισμός φράσεων εξασφαλίζει ότι η μηχανή αναζήτησης θα βρει τις λέξεις μαζί, αντί να αναζητήσει ανεξάρτητες εμφανίσεις κάθε λέξης. Εάν δε χρησιμοποιήσετε τα διπλά εισαγωγικά, η μηχανή αναζήτησης βρίσκει τις εμφανίσεις της λέξης «ασφάλεια» και της λέξης «εργασίας», όπως και τις τυχόν εμφανίσεις των δύο λέξεων μαζί. Εάν περιβάλλετε τις λέξεις σε εισαγωγικά, υποδηλώνει ότι θέλετε να βρείτε μόνο τις εμφανίσεις και των δύο λέξεων μαζί. Εάν εισαγάγετε Εκπαίδευση, η μηχανή αναζήτησης θα βρει όλες τις εμφανίσεις της λέξης Εκπαίδευση μόνο με το αρχικό γράμμα κεφαλαίο. Δε θα εμφανίσει κείμενα που περιέχουν τις λέξεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ή εκπαίδευση. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

81 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης ( Αναζήτηση με τελεστές) AND & Ο τελεστής AND χρησιµοποιείται, για να ανακτήσουµε ιστοσελίδες που περιλαµβάνουν και τους δύο (ή περισσότερους) όρους που θέτουµε ως κριτήρια αναζήτησης. Όσο περισσότερους όρους συνδυάζουµε, τόσο λιγότερα αποτελέσµατα θα πάρουµε. ηλαδή, βρίσκει µόνο τα κείµενα που περιέχουν όλες τις καθοριζόµενες λέξεις ή φράσεις. OR Ο τελεστής OR χρησιµοποιείται, για να ανακτήσουµε ιστοσελίδες που περιλαµβάνουν τουλάχιστο ένα από τους δύο όρους που θέτουµε ως κριτήριο αναζήτησης. Συνηθίζεται να χρησιµοποιείται για έρευνες συνωνύµων όρων ή εννοιών. ηλαδή, Βρίσκει τα κείµενα ενα που περιέχουν τουλάχιστον µια από τις καθοριζόµενες λέξεις ή φράσεις. NOT! Ο τελεστής NOT χρησιµοποιείται, για να ανακτήσουµε ιστοσελίδες που περιλαµβάνουν τουλάχιστο ένα όρο και δεν περιλαµβάνουν ένα άλλο όρο που θέτουµε ως κριτήριο αναζήτησης. ηλαδή, εξαιρεί τα κείµενα που περιέχουν την καθοριζόµενη λέξη ή φράση. NEAR ~ Βρίσκει τα κείµενα που περιέχουν τις καθοριζόµενες λέξεις ή φράσεις εντός 10 λέξεων η µια από την άλλη. Ο τελεστής NEAR χρησιµοποιείται σε ορισµένες µηχανές, για να ανακτήσουµε ιστοσελίδες που περιλαµβάνουν όχι µόνο και τους δύο όρους που θέτουµε ως κριτήριο αναζήτησης αλλά και σε κοντινή θέση Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

82 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης (Οδηγίες) Όσο περισσότερες λέξεις χρησιμοποιείτε, τόσο πιο σχετικά θα είναι τα αποτελέσματα που θα πάρετε. Όταν αναζητάτε ονόματα, χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα τόσο στο όνομα όσο και στο επώνυμο. Χρησιμοποιήστε τελεστές, όπως AND ή + (και) και NOT ή (χωρίς), για να αποκλείσετε διευθύνσεις που δε σας ενδιαφέρουν. Βάλτε σε εισαγωγικά τις λέξεις που θέλετε να πηγαίνουν μαζί, για να πάρετε απαντήσεις που αφορούν μόνο τις λέξεις, όπου εμφανίζονται μαζί, ακριβώς με αυτή τη σειρά. Αναλύστε το θέμα σας, για να αποφασίσετε από πού θα αρχίσετε την αναζήτηση (μοναδικές έννοιες, ειδικό θέμα, συνώνυμα, άλλες καταλήξεις, κτλ.) Επιλέξτε το σωστό σημείο εκκίνησης (βρίσκοντας την κατάλληλη (μηχανή αναζήτησης ή θεματικό κατάλογο ή μεταμηχανή ή ειδική βάση) Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

83 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης (Μειονεκτήματα) Δεν θυμούνται την προηγούμενη αναζήτηση. Δεν προσωποποιούν τις απαντήσεις (π.χ. επιστρέφουν τα ίδια URLsσε καθηγητές Πανεπιστημίου και σε μαθητές δημοτικού). Δεν ενημερώνουν περιοδικά για νέες εξελίξεις. Δεν φιλτράρουν την άχρηστη πληροφορία. Δεν επεξεργάζονται επιλεγμένη πληροφορία. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

84 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης (Νέες Τεχνικές) Αναζήτηση με την βοήθεια πρακτόρων (Agentbasedsearch), δηλαδή προγραμμάτων που τρέχουν ανεξάρτητα (ακόμα και το βράδυ), αναζητούν πληροφορία ενημερώνουν για αλλαγές, συγκρίνουν πληροφορίες (π.χ. τιμές), θυμούνται τις πληροφορίες που έχει δει ο χρήστης, κρατάνε προφίλ χρηστών και ενημερώνουν για «ενδιαφέρουσες» εξελίξεις. Για παράδειγμα: Οι πράκτορες διαβάζουν όλες (παγκοσμίως) τις εφημερίδες, βλέπουν τις εκπομπές από όλα τα κανάλια, ετοιμάζουν δελτίο τύπου προσαρμοσμένο στο χρήστη. Σ. Παπαδάκης, Ν. Χατζηπέρης, Βασικές δεξιότητες στη χρήση ΤΠΕ

85 Παρακολουθούνται οι κινήσεις µας στο ιαδίκτυο; Ποια ιστοσελίδα επισκεφτήκαμε; Πότε την επισκεφτήκαμε; Αυτές και άλλες πληροφορίες είναι αποθηκευμένες στον σκληρό μας δίσκο από τους εξυπηρετητές http (του WEB). Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται cookiesκαι αποθηκεύονται με την μορφή συμβολοσειρών σε ένα ειδικό αρχείο που χρησιμοποιεί ο browser. Η χρήση των cookiesείχε σαν αφετηρία την εξυπηρέτηση των επισκεπτών στους διαδικτυακούς τόπους (διαμόρφωση εγγράφων, υπενθύμιση κωδικών προσπέλασης κ.λπ.). Η κακόβουλη χρήση των cookies οδηγούν στην παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ενός χρήστη του Διαδικτύου, καθώς καταγράφουν με πλήρη λεπτομέρεια τις κινήσεις του. 85

86 Αναζήτηση: Μηχανές Αναζήτησης Στηρίζονται σε προγράμματα που συγκεντρώνουν και οργανώνουν αυτόματα τις σελίδες του παγκόσμιου ιστού Τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και ευρετηριάζονταιώστε να μπορεί κανείς να τα εντοπίσει δίνοντας λέξεις κλειδιά. Αυτόματη διαδικασία ενσωμάτωσης, αποθήκευσης και ευρετηρίασης. Αυτόματη ενημέρωση των περιεχομένων της βάσης δεδομένων. Αναζήτηση για όλες τις μορφές πληροφορίας Απλή και με τελεστές αναζήτηση

87 Μηχανές αναζήτησης Computer Science Bibliography DBLP(http://dblp.uni-trier.de/): Για το χώρο της πληροφορικής ACM Portal(http://portal.acm.org/): Παρέχει μηχανισμό αναζήτησης σε όλα τα άρθρα της ACMαλλά και άλλων εκδοτών. Google scholar (http://scholar.google.com/): Περιλαμβάνει όλα τα άρθρα και βιβλία μεγάλων εκδοτικών οίκων πλην της Elsevier. Google books (http://books.google.com/) Scirus(http://www.scirus.com/): Μια μηχανή αναζήτησης επιστημονικών πηγών για διάφορα θεματικά πεδία. Research Index, CiteSeer(http://citeseer.ist.psu.edu/): Μηχανή αναζήτησης άρθρων αλλά και βιβλιογραφικών αναφορών (citations) Scopus της Elsevier (http://www.scopus.com/scopus/home.url). Web Of Science της Thomson. Μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες.

88 Μηχανές αναζήτησης: Συχνά χρησιμοποιούμενες από ερευνητές

89 Περιορισμοί Μια πηγή μόνο δε φτάνει: Δεν καλύπτουν όλες οι μηχανές αναζήτησης και όλοι οι κατάλογοι το 100% της πληροφορίας του παγκόσμιου ιστού Τα αποτελέσματα είναι πολλά: Δεν είναι εύκολο να διαλέξουμε τη σωστή σελίδα μέσα από μια μακροσκελή λίστα διευθύνσεων με σύντομες περιγραφές Πολλές πληροφορίες δεν είναι άμεσα ορατές: Αόρατος Ιστός, hidden web

90 Λύσεις Μεταμηχανές αναζήτησης: Στέλνουν την ερώτηση σε πολλές μηχανές αναζήτησης και συγχωνεύουν τις απαντήσεις, π.χ. blorby (http://www.blorby.com/) Ειδικές μηχανές αναζήτησης: Προσφέρουν τρόπους φιλτραρίσματος, ομαδοποίησης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων, π.χ. clusty(http://clusty.com/) Μηχανές για την αναζήτηση του κρυμμένου ιστού: Προωθούν τις ερωτήσεις στις μηχανές αναζήτησης κάποιων τοποθεσιών Yahoo! Subscriptions (http://search.yahoo.com/subscriptions) Health on The Net Foundation (http://www.hon.ch/) Συλλογή κρυμμένων βάσεων δεδομένων (http://qprober.cs.columbia.edu/)

91 Ο Παγκόσμιος ιστός Ο Web Κατανεμημένη δημιουργία περιεχομένου, σύνδεση (χωρίς κανένα συντονισμό) Δομημένες βάσεις δεδομένων, αδόμητο ή ημιδομημένο κείμενο Το περιεχόμενο περιλαμβάνει αλήθειες, ψέματα, ξεπερασμένες πληροφορίες, αντιθέσεις

92 Αναζήτηση στον Web Ο Web Συσσωρευτές περιεχοµένου

93 Αναζήτηση στον Web User Sponsored Links CG Appliance Express Discount Appliances (650) Same Day Certified Installation San Francisco-Oakland-San Jose, CA Miele Vacuum Cleaners Miele Vacuums- Complete Selection Free Shipping! Miele Vacuum Cleaners Miele-Free Air shipping! All models. Helpful advice. Web Results 1-10 of about 7,310,000 for miele. (0.12 seconds) Web crawler Miele, Inc -- Anything else is a compromise At the heart of your home, Appliances by Miele.... USA. to miele.com. Residential Appliances. Vacuum Cleaners. Dishwashers. Cooking Appliances. Steam Oven. Coffee System k - Cached - Similar pages Miele Welcome to Miele, the home of the very best appliances and kitchens in the world. - 3k - Cached - Similar pages Miele - Deutscher Hersteller von Einbaugeräten, Hausgeräten... - [ Translate this page ] Das Portal zum Thema Essen & Geniessen online unter Miele weltweit...ein Leben lang.... Wählen Sie die Miele Vertretung Ihres Landes k - Cached - Similar pages Herzlich willkommen bei Miele Österreich - [ Translate this page ] Herzlich willkommen bei Miele Österreich Wenn Sie nicht automatisch weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier! HAUSHALTSGERÄTE k - Cached - Similar pages Search The Web Indexer Indexes Ad indexes

94 Ευρετηρίαση και αναζήτηση Δύο προσεγγίσεις στην ευρετηρίαση «Χειρονακτικά» καθορισμένοι κατάλογοι Αυτόματες μηχανές ευρετηρίασης Δύο προσεγγίσεις στην αναζήτηση Top-down Χρησιμοποιείται υπάρχουσα ιεραρχία κατάταξης για ανάκτηση πληροφοριών Bottom up Χρησιμοποιούνται λέξεις κλειδιά

95 Τι είναι η ερευνητική έκθεση Οι ερευνητικές εκθέσεις έχουν συνήθως έξι μέρη: περίληψη, εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συζήτηση & βιβλιογραφία.

96 Ανάγνωση Ερευνητικών Εκθέσεων -Περίληψη Είναι μια σύντομη περιγραφή της μελέτης που τοποθετείται στην αρχή του άρθρου του περιοδικού. Μια περίληψηδίνει με περίπου λέξεις τις ακόλουθες πληροφορίες για την μελέτη: Στόχους, σκοπό ή υποθέσεις της Περιγραφή του δείγματος Σύντομη επεξήγηση των διαδικασιών συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων Περίληψη των σημαντικών ευρημάτων

97 Ανάγνωση Ερευνητικών Εκθέσεων -Εισαγωγή Γενικά αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: Διατύπωση του προβλήματος, ερευνητικές ερωτήσεις και/ή υποθέσεις που πρόκειται να δοκιμαστούν Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας Το θεωρητικό πλαίσιο Η σημαντικότητα και η ανάγκη για τη μελέτη

98 Ανάγνωση Ερευνητικών Εκθέσεων -Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία Μέθοδος Στο μέρος αυτό, γενικά, περιγράφονται: Τα υποκείμενα Το σχέδιο μελέτης Η συλλογή των δεδομένων Οι διαδικασίες της μελέτης Αποτελέσματα Συζήτηση Βιβλιογραφία

99 Ερωτήματα για κριτική Ερευνητικής Έκθεσης Ποιο είναι το κύριο θέμα της έκθεσης; Ποια είναι η οργάνωση αυτής της συγκεκριμένης έκθεσης; Ακολουθεί το τυπικό σχήμα των ερευνητικών άρθρων του περιοδικού; Ποια είναι η κύρια ερώτηση ή το πρόβλημα, στα οποία επιχειρεί ο ερευνητής να απαντήσει;

100 Ερωτήματα για κριτική Ερευνητικής Έκθεσης Υπάρχουν σημαντικοί όροι, που θα χρειαστεί να απλοποιηθούν για γίνει κατανοητή η έκθεση; Ποιες είναι οι βασικές υποθέσεις, προτάσεις ή επιχειρήματα στην έκθεση; Σε τι συμπεράσματα έφθασε ο ερευνητής; Υπάρχουν άλλα πιθανά συμπεράσματα; Ποια είναι η σημαντικότητα των ευρημάτων της μελέτης;

101 Τι είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση Βιβλιογραφική ανασκόπησηείναι η εκτεταμένη, ολοκληρωμένη και συστηματική εξέταση άρθρων και βιβλίων που είναι σχετικά με το πρόβλημα της μελέτης του ερευνητή. Γίνεται συνήθως σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάσηο ερευνητής εντοπίζει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό, σχετικών με τη μελέτη, άρθρων και βιβλίων. Στη δεύτερη, εστιάζει σε εκείνες της δημοσιεύσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη μελέτη του.

102 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Αποτελεί βασικό μέρος κάθε ερευνητικής μελέτης για πολλούς λόγους. Ο ερευνητής Σχηματίζει γνώμη για την έκταση εξέλιξης στην θεωρία και έρευνα στο χώρο ενδιαφέροντός του και τον βοηθά στη διατύπωση και απλοποίηση του ερευνητικού προβλήματος. Μπορεί να βρει έννοιες και μεταβλητές που ήδη καθιερώθηκαν στην βιβλιογραφία και στοιχεία έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν από άλλους ερευνητές που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα στη δική του έρευνα.

103 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Μπορεί να ανακαλύψει τι είναι γνωστό και τι αναμένεται στο χώρο της μελέτης του και να αναγνωρίσει μια μελέτη που μπορεί να επαναληφθεί ή της οποίας τα ευρήματα μπορούν να συγκριθούν ή να αντιπαραβληθούν με εκείνα της δικής του έρευνας. Συνειδητοποιεί τις δυσκολίες που συνάντησαν άλλοι ερευνητές ώστε ο ίδιος να κερδίσει χρόνο και χρήμα, να αποφύγει λάθη και να αναγνωρίσει ηθικά προβλήματα με τα οποία είναι πιθανό να έλθει αντιμέτωπος. Μπορεί να βρει μια ερευνητική έκθεση που είναι τόσο καλά δομημένη και εύκολη στην ανάγνωση ώστε να τη χρησιμοποιήσει ως οδηγό στη γραφή της δικής του Ερευνητικής Έκθεσης.

104 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Η βιβλιογραφική ανασκόπηση συμπεριλαμβάνεται σε μια ερευνητική έκθεση με σκοπό: Να παρουσιάσει τη θεωρητική βάση, το λογικό πλαίσιο ή το οργανωτικό σχήμα μέρος του οποίου είναι η μελέτη του ερευνητή. Να δώσει όχι απλά μια βιβλιογραφία αλλά μια αναλυτική και κριτική εκτίμηση των σπουδαίων και πρόσφατων ουσιαστικών και μεθοδολογικών εξελίξεων στο χώρο ενδιαφέροντος του ερευνητή και να δείξει πως η μελέτη του θα αποσαφηνίσει, αναθεωρήσει, επεκτείνει ή ξεπεράσει ότι είναι ως τώρα γνωστό.

105 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Να πληροφορήσει και να υποστηρίξει τις υποθέσεις, τους λειτουργικούς ορισμούς και τις μεθοδολογικές διαδικασίες του ερευνητή, δείχνοντας ότι η παρούσα μελέτη έχει ωφεληθεί από την προηγηθείσα επιστημονική μελέτη.

106 Διαδικασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης Η εργασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η τήρηση καρτών σημειώσεων. Ένα δείγμα κάρτας σημειώσεων είναι το ακόλουθο: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΗΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

107 Διαδικασία βιβλιογραφικής ανασκόπησης-τύποι βιβλιογραφίας Η βιβλιογραφική ανασκόπηση περιλαμβάνει έξι κύριους τύπους βιβλιογραφίας: 1.Βιβλιογραφία σχετικής έρευνας 2.Θεωρητική βιβλιογραφία 3.Γενική και ειδική βιβλιογραφία 4.Μεθοδολογική βιβλιογραφία 5.Ερευνητική βιβλιογραφία από άλλες επιστήμες (κοινωνιολογία, ψυχολογία, ανθρωπολογία, πολιτική επιστήμη, οικονομολογία) 6.Λαϊκή βιβλιογραφία (άρθρα εφημερίδων, περιοδικών)

108 Ερωτήσεις για κριτική της βιβλιογραφικής ανασκόπησης Προέρχονται οι κύριες πηγές του από έγκυρα περιοδικά ή εκδόσεις; Συσχετίζονται οι παραπομπές με τη μελέτη; Φαίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση να είναι πλήρης; Είναι οι παραπομπές των τελευταίων ετών;

109 Σύνδεση Ερευνητικής Έκθεσης και Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης Ερευνητική Έκθεση 1 Ερευνητική Έκθεση 2... Ερευνητική Έκθεση κ Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Κάρτες Σημειώσεων ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΗΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ) Νέα Ερευνητική Έκθεση Νοηματικός χάρτης

110 Μελέτη περίπτωσης- Ορισμός προβλήματος Χρησιμοποιώντας τις μηχανές αναζήτησης στον κυβερνοχώρο να γράψετε μια σύντομη ερευνητική έκθεσηγια το SCORM standard (Sharable Content Object Reference Model)

111 Το θέμα: To πρότυπο αναφοράς SCORM Το SCORM (http://www.adlnet.org )είναι προϊόν της ADL(Advanced Distributed Learning) για ανάπτυξη μαθησιακού περιεχόμενου στον παγκόσμιο ιστό που στηρίζεται σε μαθησιακά αντικείμενα (learning objects). Χρησιμοποιείται σήμερα για την δημιουργία περιεχομένου σε μαθησιακές κοινότητες.

112 Το θέμα: To πρότυπο αναφοράς SCORM Τα ερωτήματα της ερευνητικής έκθεσης αφορούν καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης στους παρακάτω τομείς (ερευνητικά ερωτήματα):

113 Μελέτη περίπτωσης Συλλογή επιστημονικών άρθρων Συλλέχθηκαν επιστημονικά άρθρα (Βιβλιογραφική Αναζήτηση) σε μορφή pdf χρησιμοποιώντας τις Επιστημονικές Μηχανές Αναζήτησης και ως λέξεις κλειδιά τις «SCORM standard».

114 Βιβλιογραφική αναζήτηση-χρήση της μηχανής αναζήτησης ://www.sciencedirect.comcom

115 Βιβλιογραφική αναζήτηση-χρήση της μηχανής αναζήτησης

116 Βιβλιογραφική αναζήτηση-χρήση της μηχανής αναζήτησης

117 Βιβλιογραφική αναζήτηση-χρήση της μηχανής αναζήτησης

118 Βιβλιογραφική αναζήτηση-χρήση της μηχανής αναζήτησης

119 Μελέτη περίπτωσης - αποτέλεσμα συλλογής Συλλέχθηκαν 93 άρθρα Έγινε Βιβλιογραφική Ανασκόπηση(εξήχθη η περίληψη κάθε άρθρου και οι λέξεις κλειδιά που αναφέρονταν στα άρθρα) Για την εξαγωγή περιλήψεων μπορεί βοηθητικά να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό π.χ. Copernic Summarizer Επιλέχθηκαν 20 άρθραγια την συγγραφή της ερευνητικής έκθεσης

120 Μελέτη περίπτωσης κατασκευή νοηματικού χάρτη κατασκευή νοηματικού χάρτη Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα και τα άρθρα που σχετίζονταν με αυτά, κατασκευάστηκε νοηματικός χάρτης χρησιμοποιώντας το λογισμικό π.χ. MindManager

121 Μελέτη περίπτωσης-ο νοηματικός χάρτης

122 Μελέτη περίπτωσης- συγγραφή της ερευνητικής έκθεσης Ο νοηματικός χάρτης αποτελεί την δομή της σύντομης ερευνητικής έκθεσης και περιέχει τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε ενότητα. Από την Βιβλιογραφική Ανασκόπηση [τις περιλήψεις Από την Βιβλιογραφική Ανασκόπηση [τις περιλήψεις των άρθρων ] γράφτηκε η ερευνητική έκθεση.

123 Μελέτη περίπτωσης-έλεγχος πρωτοτυπίας Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό π.χ. EVE2.5 το οποίο χρησιμοποιείται για έλεγχο λογοκλοπής από το Διαδίκτυο. Η νέα ερευνητική έκθεση ανεδείχθη πρωτότυπη.

124 Μεθοδολογίες και Αναζήτηση πηγών στο Διαδίκτυο Ιωάννης Αποστολάκης Δρ. Πληροφορικής Υγείας Επισκέπτης Καθηγητής ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Πηγές Πληροφόρησης - Εργαλεία Αναζήτησης - Στρατηγικές Αναζήτησης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πληροφορική Ι Μια κινέζικη παροιμία λέει «Αν σού δώσω ένα ψάρι

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι.

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ -ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Μάθηµα : Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα και το διαδίκτυο:

Η έρευνα και το διαδίκτυο: Η έρευνα και το διαδίκτυο: εργαλεία, μέθοδοι, προοπτικές ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΙΚΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έρευνα: ορισμός «Δημιουργική εργασία η οποία εκπονείται σε συστηματική βάση για

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 3: Σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Μηχανές αναζήτησης

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Μηχανές αναζήτησης ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανές αναζήτησης Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε για ποιον λόγο μας είναι απαραίτητες οι μηχανές αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό. Να περιγράψουμε κάποιους από τους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων Συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας

Σεμινάριο Τελειοφοίτων Συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας Σεμινάριο Τελειοφοίτων 10 - Συγγραφή της πτυχιακής σας εργασίας Γενίκευση: Βασική συνιστώσα της επιστημονικής διαδικασίας. Στην ακαδημαϊκή έρευνα η βιβλιογραφία αφορά επιστημονικά κείμενα, μονογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ E-AGIOGRAFIA Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης E-Agiografia, Η Media Suite έχει αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (e-learning) με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων YouTube Ιδρύθηκε το 2005 Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα Βάση δεδομένων βίντεο Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145

enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145 enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145 Θ- ΚΕΦΑΛΑΊ 7 Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό 146 ΚΕΦΑΛΑΊ 8 Επεξεργασία Δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα 151 ΚΕΦΑΛΑΊ 9 Γραφήματα και Παρουσιάσεις 159 enotita-b3

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια

Επιστήμη και ερευνητικά σχέδια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Βασικά στάδια ενός ερευνητικού σχεδίου Επιστήμη και ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εργαλεία αναζήτησης πληροφορίας Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ

Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ http://repository.ellak.gr Το (Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα) περιέχει υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν το Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοικτές Τεχνολογίες και το Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής

Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής Ενότητα 6η: Το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... ... 2 Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα... 2 Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 3 Να επεξεργαστώ τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 5 Να προσθέσω, επεξεργαστώ, να διαγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 4: Η Δειγματοληπτική έρευνα (2/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University

Keywords: Tutorials, pedagogic principles, print and digital distance learning materials, e-comet Laboratory of Hellenic Open University Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Tutorials about pedagogic principles

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press

e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press e-publishing Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- Τίτλος παρουσίασης epublishing Open Book Press Οι υπηρεσίες epublishing Για τον εκδότη Διάθεση & προβολή του εκδοτικού περιεχομένου Φιλοξενία σε servers του

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων. 2 - Επιλογή Επεξεργασία Ερευνητικού Θέματος

Σεμινάριο Τελειοφοίτων. 2 - Επιλογή Επεξεργασία Ερευνητικού Θέματος Σεμινάριο Τελειοφοίτων 2 - Επιλογή Επεξεργασία Ερευνητικού Θέματος 2 o o o o Το πρόβλημα σας θα είναι να επιλέξετε μία από τις πολλές ιδέες που θα έχετε. Από πού προέρχονται αυτές; από τη δουλειά σας από

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή

Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Καθηγητή Συνοπτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης Moodle για τον Καθηγητή Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 1.1 Περιβάλλον Moodle... 3 1.2 Εισαγωγή / εγγραφή στην πλατφόρμα... 3 2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.4. Μηχανές Αναζήτησης. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει :

Ενότητα 4.4. Μηχανές Αναζήτησης. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ενότητα 4.4 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει : Να µπορούν να πραγµατοποιούν αναζητήσεις σε καταλόγους πληροφοριών. Να χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα Μάθημα 4ο Προγράμματα Σελίδα 47 από 106 4.1 Εγκατάσταση προγραμμάτων Όπως έχουμε πει στο πρώτο μάθημα (Σημειώσεις 1ου Μαθήματος 1.3.3.Β σελ. 12) τα προγράμματα ή αλλιώς εφαρμογές αποτελούν μέρος του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΩΡΕΑΝ Φτιάξε το Site σου σε 5 βήματα!!! Φτιάξτε τώρα μια σύγχρονη ιστοσελίδα με δυνατότητα να την ανανεώνετε μόνοι σας...με τον πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο!!!

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, καλές αρχές σχεδιασμού στο web, τα μεγαλύτερα λάθη στον web σχεδιασμό Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Στόχοι μαθήματος Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης EasySite Optimizer Αναλυτικός οδηγός χρήσης: EasySite Optimizer Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οδηγίες Δημιουργία Λογαριασμού - Profile για το Google Scholar.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οδηγίες Δημιουργία Λογαριασμού - Profile για το Google Scholar. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Οδηγίες Δημιουργία Λογαριασμού - Profile για το Google Scholar. Βήμα 1 Ο : Δημιουργία Λογαριασμού στο GOOGLE (αν δεν έχετε ήδη)

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 7: Η Συνέντευξη (2/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση τόσο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Εργαστηριακή Άσκηση 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στόχος του τρίτου εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field. Niels Bohr Βραβείο Νόμπελ στη Φυσική, 1922

An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field. Niels Bohr Βραβείο Νόμπελ στη Φυσική, 1922 An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field. Niels Bohr Βραβείο Νόμπελ στη Φυσική, 1922 Experience is the name everyone gives to their mistakes. Oscar Wilde

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καθηγητής/τρια: Αρ. Μαθητών/τριών : Ημερομηνία: Χρόνος: Τμήμα: Ενότητα & Θέμα Μαθήματος: Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Απαραίτητες προϋπάρχουσες/προαπαιτούμενες γνώσεις (προηγούμενοι/προαπαιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Δομή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή...11 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β Δομή και χρήση λειτουργικών συστημάτων DOS, UNIX και λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 4: Η Δειγματοληπτική έρευνα (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή υλικού και παρουσίαση: Τζούλια Φορτούνη

Συλλογή υλικού και παρουσίαση: Τζούλια Φορτούνη Συλλογή υλικού και παρουσίαση: Τζούλια Φορτούνη Εμπνευστής του WebQuest θεωρείται ο: Bernie Dodge, Ed Tech Department, San Diego State University Τι είναι το Ένα WebQuest αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας

Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Δρ. Στριμπάκος Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος AO Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013. Πρόσβαση στη Γνώση

ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013. Πρόσβαση στη Γνώση ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013 Πρόσβαση στη Γνώση Τρόποι αξιοποίησης της ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ: Παρουσίαση του Εργαλείου εκπαιδευτικών σεναρίων Μπέκος Κωνσταντίνος,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ

CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Ερευνητική Ομάδα ΕΚΚΕ CESSDA ATTIKH: Υποέργα Α/Α Υποέργου 1 2 3 Τίτλος Υπεύθυνος Φορέας Ενέργεια ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα