Δ ιμι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ ιμι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ιμι η ν ιαι ίο ί Δ εε λλ ττ ίο ί Νο μο θ εε σ ίαί ς ( ΑΑ ππ όό 11 // // // ) Έ ττος 2014 Τ εεύχος 4 Σεπτέμβριος 2014 Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. NOMOI ΙI. ΙΙI. ΙV. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α. Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης B. Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με σύμπραξη του Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης V. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Κανονισμός Βουλής 2. Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων κατ εφαρμογή των άρθρων 33 και 34 του Ν. 4024/ Ιδιωτικοποιήσεις - Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. 4. Οργανισμοί Υπηρεσιών Σύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής λειτουργίας Νομικών Προσώπων 5. Συγχωνεύσεις Καταργήσεις Λύσεις Εκκαθαρίσεις Νομικών Προσώπων 6. Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 7. Αποφάσεις Επιτροπής Ανταγωνισμού - Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 8. Ετήσιες Εκθέσεις Διοικητικών Ανεξάρτητων Αρχών 9. Κυρώσεις Συμμορφώσεις Εναρμονίσεις Ενσωματώσεις Εγκρίσεις Προσαρμογές A. Εντός Ε.Ε. Β. Εκτός Ε.Ε 10. Διεθνείς Συμβάσεις Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 2

3 I. ΝΟΜΟΙ A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ NOMOY ΤΙΤΛΟΣ N. 4272/2014 ΦΕΚ A 145 / N. 4273/2014 ΦΕΚ A 146 / N. 4274/2014 ΦΕΚ A 147 / N. 4275/2014 ΦΕΚ A 149 / N. 4276/2014 ΦΕΚ A 155 / Ν.4277/2014 ΦΕΚ A 156 / N. 4278/2014 ΦΕΚ A 157 / N. 4280/2014 ΦΕΚ A 159 / N. 4281/2014 ΦΕΚ A 160 / N. 4282/2014 ΦΕΚ A 182 / «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις». «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις». «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις». «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις». «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής και άλλες διατάξεις». «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις». «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις». II. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π.Δ./τος ΤΙΤΛΟΣ Π.Δ. 93/2014 ΦΕΚ A 154 / Π.Δ. 95/2014 ΦΕΚ A 162 / Π.Δ. 98/2014 ΦΕΚ A 164 / Π.Δ. 110/2014 ΦΕΚ A 177 / «Τροποποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β του π.δ. 170/ 1996 «Κανονισμός Κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 131)». «Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Ελεγκτικό Συνέδριο». «Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας». «Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως και Τμήματος Ασφάλειας Ακροπόλεως». III. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ 1 2 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αρ / ΦΕΚ B 1825 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ 478 ΦΕΚ B 1880 / «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλόπουλου». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 3

4 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αρ ΦΕΚ B 1881 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ492 ΦΕΚ B 2092 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ 485 ΦΕΚ B 2094 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Υ491 ΦΕΚ B 2098 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ489 ΦΕΚ B 2098 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ493 ΦΕΚ B 2098 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ490 ΦΕΚ B 2110 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ ΦΕΚ B 2110 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ496 ΦΕΚ B 2170 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ499 ΦΕΚ B 2171 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ500 ΦΕΚ B 2171 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ501 ΦΕΚ B 2171 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ /77 ΦΕΚ B 2244 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ502 ΦΕΚ B 2328 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Υ503 ΦΕΚ B 2328 / «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Λαμπρόπουλο». «Αναπλήρωση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη λόγω απουσίας την 31η Ιουλίου 2014». «Συγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών». «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Κατερίνα Παπακώστα». «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο». «Αναπλήρωση του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης λόγω απουσίας την 31η Ιουλίου 2014». «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόφιλου Λεονταρίδη». «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο». «Αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος». «Αναπλήρωση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας λόγω απουσίας την 07η Αυγούστου 2014». «Αναπλήρωση της Υπουργού Τουρισμού λόγω απουσίας την 07η Αυγούστου 2014». «Αναπλήρωση της Υπουργού Τουρισμού λόγω απουσίας την 07η Αυγούστου 2014». «Τροποποίηση της αριθ. οικ /61/ Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη», (Β 1634)». «Αναπλήρωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λόγω απουσίας την 29η Αυγούστου 2014». «Αναπλήρωση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη λόγω απουσίας την 29η Αυγούστου 2014». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 4

5 IV. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α. Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ ΦΕΚ B 1827 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/408/ οικ ΦΕΚ B 1848 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/ 402 /14234 ΦΕΚ B 1885 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/405/3982 ΦΕΚ B 1885 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/404/33438 ΦΕΚ B 1891 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ ΦΕΚ B 1920 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/ 401/ ΦΕΚ B 1913 / «Έγκριση λειτουργίας Εθνικού Τυπογραφείου το Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Ιουλίου 2014». «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη». «Κατανομή προσωπικού έτους 2014». «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το έτος 2014». «Κατανομή για τον διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος ή τραυματισθέντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος». «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.13103/ (ΑΔΑ: ΨΩΨΠΧ 1ΙΓ) απόφασης «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του προσωπικού και των χώρων του κτηρίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β 1431/2014)». «Κατανομή προσωπικού σε φορείς Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από τους επιτυχόντες της υπ αριθμ. 9Κ/2008 προκήρυξης». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 5

6 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/413/ οικ ΦΕΚ B 1924 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/ ΦΕΚ B 1963 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/12412 ΦΕΚ B 1963 / ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/οικ ΦΕΚ B 1963 / ΥΠΟΥΡΓOΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚHΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/406/15658 ΦΕΚ B 2019 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/ 411/οικ ΦΕΚ B 2032 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ Aρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/418/18299 ΦΕΚ B 2084 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ Aρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/ 419/οικ ΦΕΚ B 2084 / «Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας». «Μεταβίβαση στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)». «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/ (Β 131) Καθορισμ ός ωραρίου εργασίας του προσωπικού των υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)». «Προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης και λήψης των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης, των Βεβαιώσεων υπέρβασης του ορίου απουσιών, των Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορικών εξόδων και των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.». «Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/266/8788/ απόφασης κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α /1990), όπως ισχύει». «Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Οικονομικών». «Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 6

7 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/431/17867 ΦΕΚ B 2204 / ΑΠΟΦΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/422/15146 ΦΕΚ B 2209 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/430/ οικ ΦΕΚ B 2244 / ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ ΦΕΚ B 2236 / ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ ΦΕΚ B 2236 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/ 425/7328π.ε. ΦΕΚ B 2241 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/ 424/18040 ΦΕΚ B 2241 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/ 423/18173 ΦΕΚ B 2253 / «Κατανομή Τακτικού Προσωπικού στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), έτους 2014». «Κατανομή Τακτικού Καλλιτεχνικού Προσωπικού (Μουσικών) στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), έτους 2014». «Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Υγείας». «Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β) της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής έτους 2014 στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)». «Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β) της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής έτους 2014 στην Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΕΠ), του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». «Κατανομή προσωπικού στο Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2014». «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών για το έτος 2014». «Κατανομή νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, έτους 2014». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 7

8 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/433 /οικ ΦΕΚ B 2269 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/ 432/ ΦΕΚ B 2269 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/428 /19211 ΦΕΚ B 2274 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. ΔΙΔΚ/Φ.1.2/ οικ ΦΕΚ B 2327 / «Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων». «Συμπληρωματική Κατανομή Προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)». «Κατανομή Προσωπικού έτους 2014 στη «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ INTERNET ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε.)», εποπτευόμενη από τη Γ.Γ.Μ.Ε. Γ.Γ.Ε.Ε.». «Έγκριση λειτουργίας Εθνικού Τυπογραφείου το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014». Β. Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με σύμπραξη του Υπουργού ή Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ 1 2 ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. 2/44020/0022 ΦΕΚ B 1795 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Φ 80000/11624/762 ΦΕΚ B 1849 / «Καθορισμός Επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ εποπτείας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου». «Τροποποίηση της αριθ. Al/387/ (ΦΕΚ 848 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 8

9 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/30/14069 ΦΕΚ B 1850 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ ΦΕΚ B 1888 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Αρ. 2/53212/0022 ΦΕΚ B 2012 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Υ4α/οικ ΦΕΚ B 2108 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Υ4α/οικ ΦΕΚ B 2108 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Υ4α/102546/13 ΦΕΚ B 2108 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ /Η ΦΕΚ B 2123 / «Τροποποίηση της Αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/22/9512/ (ΦΕΚ 1172/Β /2014) με θέμα Ένταξη στα ΚΕΠ της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) αρμοδιότητας ΟΓΑ και διανομής των αντίστοιχων Δελτίων και κατάργηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/4439/ (ΦΕΚ 280/Β /2006) και αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/21954/ (ΦΕΚ 1602/Β /2005)». «Σύσταση πενήντα μίας (51) θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδου Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ και TE στις Διοικήσεις των 1ης, 3ης, 4ης 5ης 6ης και 7ης Υγειονομικών Περιφερειών». «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». «Ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». «Ανακατανομή κενών θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε νοσοκομεία». «Ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού σε νοσοκομεία αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής». «Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 9

10 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. 280/ ΦΕΚ B 2202 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/35/ οικ ΦΕΚ B 2252 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ /4181 ΦΕΚ B 2254 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ ΦΕΚ B 2269 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ. 3021/19/53 κγ ΦΕΚ B 2339 / «Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια όσον αφορά στην πιστοποίηση των φορέων που εντάσσονται στο σύστημα παροχής γεωργικών συμβούλων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». «Καθορισμός της διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών αρμοδιότητας ΕΛΓΑ και κατάργηση των υπ αριθ (ΦΕΚ 684/Β/2003) και υπ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217 (ΦΕΚ 600/Β/2005) κοινών υπουργικών αποφάσεων». «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)». «Σύσταση μίας (1) οργανικής θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α βαθμού». «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3021/19/53 από κοινής υπουργικής απόφασης «Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (Β 1440)». V. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Αρ. Γ / ΦΕΚ B 1809 / «Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Εθνικού Τυπογραφείου». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 10

11 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ /66 / ΦΕΚ B 1809 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Φ3497.3/ΑΠ24245 / ΦΕΚ B 1820 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ ΠΥΝΣ/172048/24872/216/ ΦΕΚ B 1826 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Δ ΕΞ 2014 / ΦΕΚ B 1848 / ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ / /11363/ ΦΕΚ B 1864 / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ / ΦΕΚ B 1861 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ /3520/ ΦΕΚ B 1875 / ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αρ /2014 / ΦΕΚ B 1878 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ οικ. Φ.109.1/ ΦΕΚ B 1869 / ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αρ / ΦΕΚ B 1893 / «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υφυπουργού», στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». «Καθορισμός γενικών δικαιολογητικών και διαδικασία χορήγησης εθνικών χορηγήσεων εισόδου μακρά διάρκειας (VISA Τύπου D)». «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». «Τροποποίηση της αριθμ. Δ ΕΞ 2014/ κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διανομή κοινωνικού μερίσματος». «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ανδριανό και στην Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Αγγελική Γκερέκου». «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)». «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Yπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ.». «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης, στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων), που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας». «Οργάνωση, Διάρθρωση Λειτουργία Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)». «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 11

12 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. Φ.151/110270/Β6 / ΦΕΚ B 1920 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αρ. Φ.900/53/248373/ ΦΕΚ B 1925 / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ /Γ2/ ΦΕΚ B 1938 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ /ΣΤ5/ ΦΕΚ B 1943 / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αρ / ΦΕΚ B 1954 / ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Δ6Α ΕΞ2014 / ΦΕΚ B 2003 / ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Δ6Α ΕΞ2014 / ΦΕΚ B 2003 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αρ. 2/57214/ΔΥΕΠ / ΦΕΚ B 2012 / ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. 2/55519/ΓΔΔΕ / ΦΕΚ B 2015 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Φ.16/ΟΙΚ.19785/1341 / ΦΕΚ B 2015 / «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση». «Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Τροποποίηση της Απόφασης «Διάρθρωση του Γραφείου Υπουργού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». «Καθορισμός εξεταστέας διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος ». «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». «Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». «Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων». «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2014/ (Β 865 και 1079) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». «Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 2/71348/ΔΥΕΠ/ κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Φορέων ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». «Σύσταση Συγκρότηση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης». «Κατανομή της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Οικονομικού έτους 2014 κατά φορέα». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 12

13 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ / ΦΕΚ B 2005 / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Δ28.οικ /1806 / ΦΕΚ B 2005 / ΤΗΣ ΓΕΝΙΚHΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. ΠΟΛ ΦΕΚ B 2025 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Δ16γ/08/264/Γ / ΦΕΚ B 2019 / ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ / ΦΕΚ B 2028 / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ / ΦΕΚ B 2040 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. 2/53213/0022/ ΦΕΚ B 2029 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ / ΦΕΚ B 2029 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ /1086 / ΦΕΚ B 2053 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ / ΦΕΚ B 2059 / «Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου». «Παράταση της προβλεπόμενης προθεσμίας του κεφαλαίου Α, άρθρου 1 Παράγραφος Α, Υποπαράγραφος Α2 περ. 12 του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 τ.α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις». «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α / ) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων». «Σύσταση Μονίμων Επιστημονικών Επιτροπών του ΟΑΣΠ». «Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». «Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών». «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους». «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ». «Έγκριση δαπάνης για την αποστολή των τέκνων των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ σε κατασκηνώσεις έτους 2014». «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 13

14 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ / ΦΕΚ B 2060 / ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. ΠΟΛ 1184 / ΦΕΚ B 2074 / ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. ΠΟΛ 1185 / ΦΕΚ B 2074 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Aρ. ΔΜΕΟ/οικ 2903/στ οικ. 0621/Φ.911 / ΦΕΚ B 2052 / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ /17714 / ΦΕΚ B 2052 / ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Δ2Γ ΕΞ 2014/ ΦΕΚ B 2079 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ /ΣΤ5 / ΦΕΚ B 2094 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π / ΦΕΚ B 2094 / ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Δ6Α ΕΞ2014/ ΦΕΚ B 2096 / «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015». «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων». «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014». «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου ». «Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Υπαλλήλων Περιφέρειας Πελοποννήσου». «Καθορισμός ποσοτικών στόχων έτους 2014, για τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών Α Τάξης». «Τροποποίηση της απόφασης περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». «Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας». «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α ΕΞ2014/ (Β 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 14

15 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ. 6000/2/237 α / ΦΕΚ B 2097 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ. 6013/8/14 κη / ΦΕΚ B 2097 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ / ΦΕΚ B 2107 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ / ΦΕΚ B 2113 / ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρ οικ. Φ / ΦΕΚ B 2113 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ. 11.1/3932 / ΦΕΚ B 2118 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ /988 / ΦΕΚ B 2128 / ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. 1299/ ΦΕΚ B 2147 / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αρ. Z5 οικ.1587 / ΦΕΚ B 2151 / «Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος ». «Τροποποίηση της υπ αριθ. 6013/8/14/ιζ από απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας των συζύγων και των τέκνων τους» (Β 1363), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 6013/8/14 κστ από απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β 1841)». «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού». «Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 45, παράγραφος 5 του Ν. 4042/2012». «Απόσπαση Γραφείου Τύπου από το Τμήμα Επικοινωνίας, Αθλητισμού και Εκδόσεων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και λειτουργία του ως αυτοτελούς Γραφείου της ίδιας Διεύθυνσης». «Παράταση της απόφασης περί ορισμού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ως φορέα υλοποίησης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και ανοιχτών δομών φιλοξενίας της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη». «Καθορισμός και εξειδίκευση της έννοιας, των κριτηρίων και του περιεχομένου του ευλόγου του αιτήματος στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας». «Διαγραφή από το Δημόσιο Χρέος τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου λόγω δωρεάς από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ελλάδα Χωρίς Χρέος». «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων και του Αυτοτελούς Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 15

16 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Δ6Α ΕΞ 2014/ ΦΕΚ B 2153 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. ΔΕΦΚΔ ΕΞ2014/ ΦΕΚ B 2161 / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αρ. 104/ ΦΕΚ B 2173 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ /510/ ΦΕΚ B 2178 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ / ΦΕΚ B 2181 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Φ.80000/οικ.16301/2256 / ΦΕΚ B 2198 / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αρ /9406 / ΦΕΚ B 2194 / ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αρ / ΦΕΚ B 2207 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ /74 / ΦΕΚ B 2209 / «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων». «Καθιέρωση νέου Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων». «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ». «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων εθνικών θεωρήσεων εισόδου που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 16/2004». «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». «Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ / υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 1893/ ) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». «Τροποποίηση της αριθ. οικ. 5942/12/ Υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και σε προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου», B 483, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. οικ. 8987/22/ , Β 797 όμοια απόφαση». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 16

17 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Φακ./Σχεδ /9068/ ΦΕΚ B 2212 / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αρ /9293 / ΦΕΚ B 2216 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Δ6Α ΕΞ2014/ ΦΕΚ B 2218 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. 2105/ ΦΕΚ B 2230 / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ /34083 / ΦΕΚ B 2239 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. 675/92751/ ΦΕΚ B 2259 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ / ΦΕΚ B 2263 / ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αρ. Φ.415/12/331593/ Σ.7957/ / ΦΕΚ B 2256 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/Δ.Ο.Υ./ /24710/23269/ ΦΕΚ B 2272 / «Κύρωση του αριθμ. 78/2014 Κανονισμού «Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του ΕΛ.ΑΚΤ. Λ.Σ. στις περιφερειακές υπηρεσίες του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ο οποίος εξεδόθη από τον Αρχηγό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.». «Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις Δημοτικές Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014». «Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και της γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής και λοιπά θέματα». «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ». «Τροποποίηση της υπ αριθ. οικ.67159/54627/ απόφασής μας περί εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών και στους Προϊσταμένους του Τμήματος Εποπτείας, του Τμήματος Εκκαθάρισης, του Τμήματος Σχολαζουσών Κληρονομιών και του Τμήματος Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης της ανωτέρω Διεύθυνσης». «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες) δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετό, χιόνι, χαλάζι) και ασθένειες (περονόσπορος στα αμπέλια) ως αποτέλεσμα δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος Δεκέμβριος 2011». «Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τροποποίηση της υπ αριθμ / (3186 Β ) όμοιας Απόφασης». «Προκήρυξη Μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ και Εθελοντών Μακράς Θητείας, Στρατού Ξηράς». «Καθορισμός αποζημίωσης για κάθε μέρα κατάδυσης του καταδυόμενου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 17

18 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ. 6000/2/241/ ΦΕΚ B 2288 / ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 116/Θέμα 1 της )/ 26 Αυγούστου 2014 ΦΕΚ B 2289 / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ / ΦΕΚ B 2274 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αρ. 2/63608/ΔΥΕΠ / ΦΕΚ B 2271 / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ /Γ6/ ΦΕΚ B 2311 / ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ.Α 47061/3652/ ΦΕΚ B 2324 / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Δ6Α ΕΞ2014 / ΦΕΚ B 2338 / «Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος , ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους ». «Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013». «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή του Υφυπουργού». «Καθορισμός φορέων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.». «Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθώς επίσης και καθορισμός ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής». «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Διαβούλευσης στο Υπουργείο Οικονομικών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων της «Αγοράς», σε Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 18

19 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1. Κανονισμός Βουλής A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αρ. 6547/Διεκπ ΦΕΚ B 1898 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αρ ΦΕΚ B 2030 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αρ ΦΕΚ B 2075 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αρ ΦΕΚ B 2075 / «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 71/30/ (ΦΕΚ 66/ ΜΒ / ) απόφασης του Προέδρου της Βουλής για τη «Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 33 Α / ) και της υπ αριθμ. 4286/2348/ απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487 Β / ), όπως ισχύουν. (αφορά στην χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)». «Τροποποίηση αποφάσεως θέσεως σε ισχύ του Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσίας Γραφείων Βουλευτών (Τμήμα Β )». «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 4286/2348/ (ΦΕΚ 487 Β / ) απόφασης του Προέδρου της Βουλής για τις «Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης από Βουλευτές και Έλληνες Ευρωβουλευτές», όπως ισχύει». «Τροποποίηση της 12117/8045/ (ΦΕΚ 3211/Β / ) απόφασης του Προέδρου της Βουλής». 2. Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων κατ εφαρμογή των άρθρων 33 και 34 του Ν. 4024/2011 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ / ΦΕΚ B 1890 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αρ. 286 ΦΕΚ B 2146 / ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Ν.Π.Ι.Δ) Αρ ΦΕΚ B 2265 / ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Δ2Β ΕΞ2104 ΦΕΚ B 2338 / «Τροποποίηση της αριθ /03/13/ απόφασης «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β 2129)». «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου, κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011». «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Νομού Χανίων». «Μερική ανάκληση της υπ αριθμ. Δ3Α ΕΞ 2012/ (ΦΕΚ 1835/Β / Διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων του κλάδου Τελωνειακών του Υπουργείου Οικονομικών κατ εφαρμογή των παρ. 1β, 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 19

20 3. Ιδιωτικοποιήσεις - Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΤΗΣ ΔΙΫΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (συνεδρίαση ) Αρ. 253 ΦΕΚ B 2001 / «Μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (Α 152), διόρθωση των αριθμ. 243/ (Β 2883) και 244/ (Β 3025) αποφάσεων ΔΕΑΑ, κατάργηση της αριθμ. 250/ (Β 1387) απόφασης της ίδιας Επιτροπής και αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ δύο αεροσκαφών τύπου AIRBUS 300 A340 με αριθμούς κατασκευαστή (MSN) 280 και 292 («Αεροσκάφη»)». 4. Οργανισμοί Υπηρεσιών Σύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας Νομικών Προσώπων A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ ΦΕΚ B 1807 / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αρ /5116 ΦΕΚ B 1892 / ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αρ. 4/2014 ΦΕΚ B 1939 / ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. 2375/1402/ ΦΕΚ B 1947 / ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. 2478/1406/ ΦΕΚ B 1947 / ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. 2565/1491/ ΦΕΚ B 1947 / ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. 2797/1399/ ΦΕΚ B 1947 / «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)». «Έγκριση της υπ αριθ. 2014/2011 απόφασης του Δ.Σ του Δήμου Πατρέων περί τροποποίησης συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων». «Συμπλήρωση τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρίπολης». «Κανονισμός συστάσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ Για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος», της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού». «Κανονισμός Λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ». «Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του ευαγούς Eκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ». «Κανονισμός συστάσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ"», της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 20

21 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ ΦΕΚ B 1962 / ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Αρ. 22/2014 ΦΕΚ B 1971 / ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Αρ. 23/2014 ΦΕΚ B 1971 / ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Αρ. 20/2014 ΦΕΚ B 1971 / ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ / ΦΕΚ B 1961 / ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Αρ. 17/2014 ΦΕΚ B 1970 / ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Αρ. 18/2014 ΦΕΚ B 1970 / ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Αρ. 19/2014 ΦΕΚ B 1970 / ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (Σε συμβούλιο) Αρ. 21/2014 ΦΕΚ B 1970 / ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αρ /1161 ΦΕΚ B 2005 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Aρ ΦΕΚ B 2034 / «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης Συκεών». «Έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Χίου, που επήλθε με την υπ αριθ. 2/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού». «Έγκριση ή μη της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Αθηνών, που επήλθε με την υπ αριθ. 8/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού». «Έγκριση της κατάρτισης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Νιγρίτας, όπως αποφασίσθηκε με την υπ αριθ. 11/2014 απόφαση αυτού». «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου». «Έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Αθηνών, που επήλθε με την υπ αριθ. 6/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού». «Έγκριση ή μη της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Δωδεκανήσου, που επήλθε με την υπ αριθ. 2/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού». «Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Κοζάνης, που επήλθε με την υπ αριθ. 1/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού». «Έγκριση ή μη της τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Πατρών, που επήλθε με την υπ αριθ. 1/2014 απόφαση της Ολομέλειας αυτού, όπως αυτή διορθώθηκε με την 6/2014απόφαση της ίδιας Ολομέλειας». «Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ του Δήμου Καλαμάτας «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού Δήμου Καλαμάτας». «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 21

22 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ /10576 ΦΕΚ B 2080 / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Aρ /3654 ΦΕΚ B 2081 / ΑΡΧΗΓΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρ οικ. Φ ΦΕΚ B 2113 / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αρ /2363 ΦΕΚ B 2119 / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Aρ ΦΕΚ B 2127 / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αρ ΦΕΚ B 2143 / ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αρ. 85/10ης Ιουλίου 2014 ΦΕΚ B 2235 / ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αρ. 84/ ΦΕΚ B 2234 / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ ΦΕΚ B 2297 / ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αρ ΦΕΚ B 2301 / «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας». «Έγκριση της αριθμ. 6/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου» Δήμου Πύλου Νέστορος Νομού Μεσσηνίας που αφορά την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του». «Τροποποιήσεις επί του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος». «Έγκριση της αριθμ. 78/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας» του Νομού Μεσσηνίας που αφορά την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του». «Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καρπάθου του Νομού Δωδεκανήσου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός Κοινότητας Ολύμπου Καρπάθου». «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου» (Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου)». «Αναμόρφωση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών και Αναθεώρηση του Τεύχους Τελών και Τιμολογίων Παροχής Ευκολιών Υποδοχής Καταλοίπων, (υγρά απόβλητα)». «Αναμόρφωση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Τμήματος Περιβαλλοντικών Ευκολιών και Αναθεώρηση του Τεύχους Τελών και Τιμολογίων Παροχής Ευκολιών Υποδοχής Καταλοίπων, (στερεά απόβλητα)». «Κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς». «Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 22

23 A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ Π.Δ. 98/2014 ΦΕΚ A 164 / Π.Δ. 99/2014 ΦΕΚ A 166 / Π. Δ. 100/2014 ΦΕΚ A 167 / Π. Δ. 101/2014 ΦΕΚ A 168 / Π. Δ. 102/2014 ΦΕΚ A 169 / Π. Δ. 103/2014 ΦΕΚ A 170 / Π. Δ. 104/2014 ΦΕΚ A 171 / Π. Δ. 105/2014 ΦΕΚ A 172 / Π. Δ. 106/2014 ΦΕΚ A 173 / Π. Δ. 107/2014 ΦΕΚ A 174 / Π. Δ. 108/2014 ΦΕΚ A 175 / Π. Δ. 109/2014 ΦΕΚ A 176 / Π. Δ. 111/2014 ΦΕΚ A 178 / Π. Δ. 112/2014 ΦΕΚ A 179 / «Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας». «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής». «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου». «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών». «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας». «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». «Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης». «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού». 5. Συγχωνεύσεις Καταργήσεις Λύσεις Εκκαθαρίσεις Νομικών Προσώπων A/A ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ ΦΕΚ B 1898 / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ ΦΕΚ B 1898 / ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. 75/2014 ΦΕΚ B 1915 / ΓΕΝΙΚΟY ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ /27168 ΦΕΚ B 2157 / «Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χαλκηδόνος (ΔΗΚΕΧ), μεταφορά του προσωπικού της στο Δήμο Χαλκηδόνος και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων». «Τροποποίηση συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς Ν. Κιλκίς με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς». «Διάλυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου με την επωνυμία «Οργανισμός Τουρισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου» και συντομογραφικά «Ο.ΤΟ.Ν.Α.Σ». «Κατάργηση του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας». Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα 23

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ι μ ην ι αί ο Δ ε λτ ί ο Νομοθεσ ί ας ( ΑΑ ππ όό 11 // 33 33 00 // 00 44 // 22 00 11 22 ) Έτος 2012 Τεύχος 2 Επεξεργασία κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ ιι μ η ν ιια ίίο Δελτ ίίο Νομοθεσ ίίας ((Από / // )) Έτος Τεύχος Ιούλιος Επεξεργασία κειμένων: Βουλή Κατερίνα Σελίδα Ι. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 5 ο από 08/4/203 έως 2/04/203) 5 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 34 ο από 20/8 έως 24/8) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 03 (Τεύχος 4 ο από //03 έως 5//03) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 8 Ιανουαρίου 03 Η καταχώρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 202 (Τεύχος 25 ο από 8/6 έως 22/6) 3-0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 25 Ιουνίου 202 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ Δ ιιμην ιια ίίο Δελτ ίίο Νομοθεσ ίίας ((Από 1/1 28/2/2015)) Έτος 2015 Τεύχος 1 Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012

A i ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) 28 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 12 ο από 19-03 έως 23-03 ) A i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3448 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 57 20060315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2006 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2006 Τίτλος Για την περαιτέρω χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 41 1 Μαρτίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4052 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστημα Προμηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΑΑΤ)» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/ έως 09/) -0 ) Ari ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Νοεμβρίου 0 Η καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015 Αριθ. Τεύχους: 248. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015 Αριθ. Τεύχους: 248. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 3 O «Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου» ως Έργο Καλής Πρακτικής στον διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημοσίου Τομέα 2015... 4

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182 14 Οκτωβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3889 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα