2 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ"

Transcript

1

2 2 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ

3 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 3 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ «ΤΝΠΟΙΕΙΝ» ΣΟΜΟ Β ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΤ Θανάσης Πάνου Σο βιβλίο διατίθεται από τους συγγραφείς, σε βιβλιοπαρουσιάσεις ΖΨΓΡΑΥΙΚΗ ΜΑΚΕΣΕ : Θανάσης Πάνου-Γιάννης Φρ. Παπούλιας

4 4 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ Νεοέλληνες Ποιητές & Λογοτέχνες, «Ανθολόγιο ΣΥΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β» ISBN: Ιούνιος 2014 schooltime.gr Θανάσης Πάνου Εκδοτική επιμέλεια: Θανάσης Πάνου Ζωγραφική Μακέτες: Θ. Πάνου Χρ. Παπούλιας Εκδόσεις schooltime.gr Εκπαίδευση & πολιτισμός Τηλ.: website: Το παρόν έργο διατίθεται στο κοινό δωρεάν και διανέμεται στο διαδίκτυο σε μορφή ψηφιακού βιβλίου από τον δικτυακό τόπο schooltime.gr

5 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 5 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΣΑΤΡΟ ΒΑΡΒΕΡΗ 9 ΎΜΝΟ ΣΟΝ ΈΡΨΣΑ!- MΑΣΙΑ ΣΗΝ ΗΧΗ- \ΛΗΜΟΝΗΜΕΝΗ ΕΤΕΡΓΕΙΑ- ΑΙΘΕΡΙΕ ΚΑΡΔΙΕ- ΦΟΤ- ΑΠΑΝΣΟΦΗ- ΣΟΦΕΤΜΕΝΗ ΑΥΑΙΡΕΗ- ΑΓΚΑΛΗ- ΔΑΚΡΤ- ΣΡΙΑΔΙΚΟΣΗ- ΕΤΓΝΨΜΟΤΝΗ- ΟΔΤΝΗΡΟ ΚΑΛΛΟ ΓΙΨΡΓΟ ΒΟΤΣΑ 16 ΘΑ ΠΑΙΞΨ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ- ΣΖΙΝ- ΣΟ ΟΤΖΕΡΙ ΣΟΤ ΨΚΡΑΣΗ- ΆΓΡΙΑ ΝΤΦΣΑ- ΓΙΑ ΟΛΑ- ΑΓΡΙΟΛΟΤΛΟΤΔΟ- ΜΙΑ ΕΤΣΤΦΙΜΕΝΗ ΣΙΓΜΗ- ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΤ ΞΕΝΤΦΣΗ ΒΙΚΤ ΓΚΟΤΜΑ 23 ΔΕΝ ΓΡΑΥΨ ΕΓΨ-ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΘΕΛΨ-ΑΝΑΒΑΠΣΙΜΕΝΗ-ΨΡΑ ΘΕΡΙΜΟΤ-ΣΑ ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΑ-ΛΗΘΗ-O ΑΓΓΕΛΟ ΜΕ ΣΟ ΕΝΑ ΥΣΕΡΟ-ΝΑ ΥΤΑΨ ΕΡΨΣΑ-ΜΕΣΑΞΨΣΑ ΥΟΤΛΑΡΙΑ-Μ ΑΓΑΠΑ-ΣΡΕΞΕ ΒΡΟΦΗ ΜΟΤ-ΝΕΚΡΟΣΑΥΕΙΟ ΓΗ-ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΦΡΤΑΝΘΕΜΑ TRIADA ZERVOU 33 ΑΑΛΕΤΣΟ ΦΨΜΑ-- ΣΑ ΔΕΙΝΑ ΣΨΝ ΘΝΗΣΨΝ- ΑΝ ΔΕΙ- ΕΙΜΑΙ- ΥΤΓΕΣΕ ΟΛΟΙ- ΚΛΑΒΑ ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ- ΣΟ ΜΕΘΤΜΕΝΟ ΞΨΣΙΚΟ- ΦΑΡΣΑΕΣΟΙ-ΔΙΛΛΗΜΑΣΑ ΚΙ ΑΠΡΕΠΕΙΕ- Ο ΔΡΑΠΕΣΗ ΣΗ ΝΤΦΣΑ..-. ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΑΙ ΝΕΡΑΙΔΕ- ΑΝΙΣΟΡΡΗΣΟΙ- Η ΝΣΡΟΠΗ ΜΟΤ...- ΑΛΛΟΚΟΣΑ ΠΙΟΝΙΑ.-ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΟ ΣΟΠΟ- Ο ΦΟΡΟ ΣΨΝ ΛΟΤΛΟΤΔΙΨΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΝΔΤΛΗ 44. ΚΙΡΚΗ ΥΙΛΙ- ΚΟΜΠΑΡΟΙ ΠΡΨΣΑΓΨΝΙΣΕ-. ΆΝΘΡΨΠΟΙ ΚΙ ΑΡΟΤΡΑΙΟΙ- ΣΟ ΚΟΡΙΣΙ ΣΗ ΓΕΙΣΟΝΙΑ- ΓΚΡΙΖΑ ΝΙΑΣΑ- ΜΟΙΡΟΛΟΙ - ΣΟ ΚΑΚΟ ΣΟ ΜΑΣΙ- ΟΙ ΒΑΙΛΙΚΟΣΕΡΟΙ ΣΟΤ ΒΑΙΛΕΨ- ΈΡΠΨΝ- ΑΝΑΘΑΡΡΗΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΕΣΑ 51 -ΨΚΡΑΣΗ ΨΥΡΟΝΕΛΛΗ- ΨΣΗΡΙΑ ΚΤΡΜΑΝΙΔΟΤ 62 ΣΟ ΞΑΥΝΙΑΜΕΝΟ ΟΝΕΙΡΟ - ΣΟ ΓΑΪΣΑΝΑΚΙ ΣΗ ΖΨΗ- ΑΓΑΠΗ ΑΝΟΙΞΗ- ΑΝΑΣΑΗ- ΠΑΡΑΠΟΝΟ- ΑΙΓΝΟΤΑ- ΔΑΚΑΛΟΠΕΣΡΑ-ΙRENE ΚΨΣΑ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ 69 ΜΙΚΡΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΕΛΥΟΤ<- ΓΙΑ ΣΑ ΜΑΣΙΑ ΣΟΤ ΜΙΚΡΟΤ ΕΠΑΙΣΗ -ΟΙ ΟΡΦΟΜΕΝΙΔΕ -ΓΙΑ ΣΑ ΚΛΕΙΣΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΣΨΝ ΔΕΛΥΨΝ- ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΟΝΑΦΙΚΗ ΆΜΥΙΑ!-ΓΑΛΑΞΙΔΙ-ΒΡΑΔΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΛΑΝΑΡΑ 76 ΟΙ ΟΤΛΕ- ΠΡΟΕΤΦΗ- ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΞΕΝΗ- ΣΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ- - ΚΑΝΣΕ ΗΤΦΙΑ- H ΠΑΡΑΣΑΗ ΚΡΤΧΨΝΑ- ΠΑΡΑΔΟΦΗ- ΓΑΛΑΖΙΟ ΥΟΤΣΑΝΙ- ΣΟ ΝΕΚΣΑΡ ΣΗ ΖΨΗ

6 6 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ ΜΑΓΙΑΣΖΗ ΓΙΨΡΓΟ 85 ΜΑΝΑ ΜΟΤ- ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΘΑΛΑΑ...- ΣΟ ΓΚΡΙΖΟ ΒΛΕΜΜΑ Σ' ΟΤΡΑΝΟΤ... - Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΤΛΙ- ΜΕΛΑΓΦΟΛΙΑ...- ΘΑΜΨΝΕ... ΡΑΥΑΕΛΛΑ ΜΑΝΕΛΗ 91 ΘΤΜΗΕ- ΧΤΦΗ ΜΟΤ- AΤΜΒΙΒΑΣΟΙ- ΕΜΕΝΑ- ΑΚΟΜΑ ΣΕΛΛΑ ΜΑΝΣΨΝΑΝΑΚΗ 95 ΣΟ ΤΜΠΑΝ ΜΟΤ- ΣΟ ΔΕΝΣΡΟ ΠΟΤ ΔΕΝ ΜΕΓΑΛΨΝΕ- ΣΟ ΑΟΡΑΣΟ ΜΑΣΙ ΑΓΑΠΗ ΜΟΤΝΔΡΙΑΝΑΚΗ 100 ΣΙΓΜΕ-ΈΝΑ ΑΝΣΙΟ, ΜΙΑ ΤΠΟΦΕΗ-ΠΕΡΙ ΑΥΤΠΝΙΕΨ-"Η ΘΑΝΑΙΜΗ ΑΜΑΡΣΙΑ ΣΟΤ ΚΤΡΙΟΤ VALDEZ"-ΤΠΟΣΕΛΨ ΚΑΙ ΑΣΕΛΨ<ΟΙ ΜΆΦΕ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΟΝΣΑΙ..-ΣΟ ΣΟΙΦΗΜΑ-ΟΣΡΑΚΟ-Ο ΜΟΤΑΥΙΡΗ-ΜΗΝ<ΚΑΙ -ΑΝ<ΙΨ-ΔΕΝ ΕΦΨ ΦΡΟΝΟ-ΣΗΝ ΠΟΙΗΗ ΑΝ ΑΓΑΠΗΕΙ ΜΑΙΡΗ ΜΠΡΙΛΗ 110 ΝΑΤΙΚΑ- ΠΡΟ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΤ- ΟΙ ΡΟΜΑΝΣΙΚΟΙ- ΈΝΑ ΚΟΜΜΕΝΟ ΔΕΝΔΡΟ- ΛΙΣΑΝΕΙΑ- Η ΒΡΟΦΗ ΣΟ ΣΖΑΜΙ -ΙΔΕΨΔΕ ΕΠΑΘΛΟΝ-" ΑΠΙΟ ΚΑΡΙ "- ΡΟΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΟ- ΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ 119 ΔΕΝ ΚΑΣΑΥΕΡΑ ΠΟΣΕ ΝΑ ΜΕΓΑΛΨΨ- ΜΕΑ ΜΟΤ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ- ΜΕΣΡΑΨ- ΠΕΡΕΥΟΝΗ- ΣΟ ΕΙΙΣΗΡΙΟ - Ο ΚΑΘΡΕΥΣΗ- ΑΛΥΑ- ΑΘΟΡΤΒΑ. ΘΑΝΑΗ ΠΑΝΟΤ 128 MON DIEU!- Ο ΜΠΛΕ ΕΠΙΒΗΣΟΡΑ- ΑΥΗΓΗΕΙ ΠΕΟΝΣΑ- ΒΙΒΛΙΟ ΦΨΡΙ ΤΓΓΡΑΥΕΑ- ΕΙΔΗΜΟΝΕ- ΣΟ ΟΜΟΡΥΟΣΕΡΟ ΥΙΛΙ- ΣΟ ΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΟ ΥΙΔI- ΙΨΑΝΝΗ ΦΡ. ΠΑΠΟΤΛΙΑ 135 ΑΓΑΠΗΑ- ΑΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΡΑΗ- ΕΜΕΙ ΝΑ ΨΘΟΎΜΕ- ΠΟΟ ΑΔΕΙΑ Η ΖΨΗ- ΒΑΑΝΟ- ΣΑ ΚΟΤΠΙΔΙΑ- ΓΕΡΟ- ΓΙΑ ΣΟΤ ΥΙΛΟΤ- ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΕΛΝΨ- ΣΡΕΞΕ ΥΙΛΕ - ΦΡΗΣΟ.Φ. ΠΑΡΑΒΑΛΟ 144 ΣΡΕΙ Η ΨΡΑ ΞΗΜΕΡΨΜΑΣΑ- ΣΑ ΜΑΣΙΑ ΟΤ...(ΠΟΡΣΡΑΙΣΟ)- ''ΜΕ ΥΨ ΚΙ'ΑΡΨΜΑΣΑ''- ΦΨΡΙ ΝΑ ΜΕ ΧΑΞΕΙ..- ΣΟ ΥΙΛΙ ΟΤ.- ΣΟΤ ΚΑΡΤΨΣΑΚΗ Σ'ΟΝΕΙΡΟ... ΡΕΝΑ ΠΕΣΡΟΤ 150 ΥΙΝΑΛΕ- ΞΕΝΟ- ΜΟΝΑΞΙΑ- Η ΑΛΛΑΓΗ- ΣΑ ΔΤΚΟΛΑ ΦΡΟΝΙΑ- Η ΑΛΤΙΔΑ- Ο ΛΤΚΟ- ΣΟ ΠΟΤΚΑΜΙΟ-Ο ΔΡΟΜΟ ΜΑ- ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ- Ο ΚΤΛΟ- Η ΟΥΙΣΑ- Η ΜΑΝΣΡΑ- ΣΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ ΠΟΙΗΜΑ

7 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 7 ΘΕΟΔΨΡΟ ΑΝΣΑ 157 ΗΛΙΟΒΑΙΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΚΟΡΨΝΗΙΑ- ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ ΣΗ ΛΙΝΔΟΤ ΓΕΨΜΕΣΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΗ- ΣΟ ΓΕΛΙΟ ΟΤ- ΚΑΘΨ ΜΑ ΚΟΙΣΑΖΕΙ- ΞΑΝΑΝΘΙΖΟΤΝ ΣΑ ΚΡΙΝΑ- ΚΟΤΣΟΤΥΑΡΗ ΕΣΣΑ ΕΛΕΝΗ 164 ΑΚΡΙΒΟ ΜΕΛΑΝΙ - ΑΚΡΟΠΟΛΗ (ΓΙΑ ΣΟ ΑΛΕΞΗ)- ΑΝΑΠΟΔΑ- ΆΝΘΡΨΠΟ -ΒΓΕ ΝΑ ΣΡΑΓΟΤΔΗΕΙ- ΓΚΡΙΖΟ- ΔΤΟ ΔΕΚΑΡΕ- ΕΓΚΛΗΜΑΣΑ- ΕΙΦΑ <- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΤΦΗ- ΕΜΜΟΝΗ- ΕΤΦΗ- Η ΚΡΙΗ- Η ΥΣΨΦΙΑ- ΚΑΣΗΥΟΡΑ- ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ- ΜΙΛΑ-ΜΟΝΟ ΕΜΕΝΑ- ΣΑ ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΑ ΡΟΤΦΑ ΣΟΤ ΒΑΙΛΙΑ- ΑΝΣΑΡΙΑ - ΒΡΕΦΕΙ- ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΥΕΝΕ- ΟΝΕΙΡΕΤΟΜΑΙ< ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ ΙΜΨΝΟ 174 ΣΟ ΒΡΑΔΤ ΕΣΟΤΣΟ ΣΟ ΓΛΤΚΟ- ΈΝΑ ΛΕΤΚΑΝΘΕΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΤ 'ΜΕΙΝΕ ΣΟ ΚΟΣΑΔΙ- ΑΓΚΑΛΙΑ- Η ΣΑΦΣΟΠΟΤΣΑ ΣΨΝ ΡΟΔΨΝ-ΥΘΙΝΟΠΨΡΟ-ΑΡΦΗ ΙΝΔΙΚΣΟΤ-ΣΗ ΓΤΜΝΙΑ ΣΨΝ ΑΣΡΨΝ ΟΤ Η ΓΕΤΗ-ΒΗΕ ΣΟ ΥΨ- ΈΡΗΜΟ Η ΚΑΡΔΙΑ ΟΥΙΑ ΚΟΤΛΙΚΑ 182 ΠΑΛΙΑ ΚΟΡΝΙΖΑ ΠΡΟΕΤΦΗ- ΕΡΨΣΑ ΚΡΤΜΜΕΝΟ- ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΟΙΗΣΗ- ΑΦ ΜΕΓΑΛΕ ΕΡΨΣΑ- ΕΦΨ ΞΕΦΑΕΙ ΣΟ ΣΗΛΕΥΨΝΟ ΟΤ - ΧΤΦΗ- Ο ΠΟΙΗΣΗ- ΣΑ ΠΟΙΗΜΑΣΑ ΜΟΤ ΜΑΡΙΟΝΕΣΑ- ΝΗΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΣΤΦΙΑ ΡΕΝΑ ΣΖΨΡΑΚΗ 188 ΕΔΨ- ΣΗ ΜΝΗΜΗ ΥΡΟΤΡΟ- Μ ΕΝΑ ΟΤ ΣΙΦΟ- ΟΙ ΣΙΦΟΙ ΜΟΤ- Η ΠΟΙΗΗ- ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΑΝΣΗΕ ΜΟΤ- ΟΛΕ ΟΙ ΛΕΞΕΙ- ΑΝ- ΛΙΨΝΟΤΝ- Η ΑΓΑΠΗ ΟΤ- ΚΡΙΜΑ- ΧΤΦΟΠΑΘΕΙ- ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΕ- ΖΨΗ- Ε ΞΕΦΨΡΙΖΨ- ΕΝΑ ΚΟΜΟ-«ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ- ΜΕΑ ΜΟΤ- ΑΝ ΚΑΡΤΑΣΙΔΑ- ΕΡΨΣΗΜΑ- ΘΑ ΡΘΟΤΝ- ΣΟ ΔΑΚΡΤ- ΣΑΦΤΣΗΣΑ- ΖΨΗ

8 8 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ "ΘΤΜΗΕ" Θύμησες ονείρων ακατάληκτων. Ανάμεσα σε ψευδαισθήσεις και δυνητικά πραγματοποιημένες, είμαστε εμείς. Εξίσου απραγματοποίητοι και ακατάληκτοι. Άλλωστε πώς όνειρα διάφορα θα φτιάχναμε απ' το δικό μας είναι; Θυμός! Θυμός απύθμενος. Αυτός για την ξερή ιδέα της ζωής. Αυτός που ακρωτηριάζει νου, σκεψη,ψυχη. Εμείς και πάλι εκεί! το θυμό, να τον καθοδηγούμε, να τον διαμορφώνουμε, να τον τρέφουμε... Πάθη! Ανολοκλήρωτα, απύθμενα απροσδόκητα. Σα πάθη που διαπλάθουμε εμείς οι ίδιοι για να φωτίσουν ό,τι στη ζωή τόσο βασανιστικα φαίνεται, λανθάνει και επιφαίνεται. υνήθως πάθη άγρια, κατάλοιπα μιας φύσης αλλόκοτης, ανθρώπινης και αρχέγονης. Ζώντας, λοιπόν, εκεί... τα όνειρα, στα πάθη, στο θυμό! Εκεί που χωλαίνει η δυνατότητά μας να ζήσουμε, Κι εκεί που η αναγκη μας, το φιανομενικά δυνατό, το ξεπερνά και το νικάει. Όλα αυτά... μας φτιάχνουν, μας πλάθουν, μας ζωντανεύουν το πάθος να αφουγκρασθούμε τον παλμό του κόσμου, μας γεννούν το θυμό για τ' άδικο και μας φυτεύουν τ' όνειρο για κάτι ύψιστο, εξιδανικευμένο, προσωποποιημένο και αλησμόνητο. Σώρα που ο μισεμός στα ενδόμυχα θεριεύει, έλα και γίνε μουσική και πάρε με, έλα και γίνε χορός και δώσε με, έλα τέχνη και γίνε και ζήσε με ΡΑΥΑΕΛΑ ΜΑΝΕΛΗ

9 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 9 ταύρος Βαρβέρης Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1963, είμαι τελειόφοιτος Λυκείου και σπούδασα Βυζαντινή μουσική για 5 έτη στην χολή του Ι. Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών Γλυφάδας. Ασχολήθηκα ακόμα ερασιτεχνικά με την μουσική ( κιθάρα, μπουζούκι, τραγούδι), αγιογραφία και ξυλογλυπτική. Σο κύριο επάγγελμα μου είναι τεχνίτης χειροποίητων υποδημάτων. Και μεγάλη μου αγάπη η ποίηση.

10 10 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ ΎΜΝΟ ΣΟΝ ΈΡΨΣΑ! Έρωτα! Φαράς δάκρυ που νότισε το μάγουλο Έρωτα! Έκσταση καρδιών που σκεπάστηκαν με το ένδυμα του παραδείσου Έρωτα! ευγενές άσμα αρμονικού παλμού της ακοής Έρωτα! Υως που δάνεισε η ζωή στα μάτια για να ενωθούν μαζί της Έρωτα! Φείλη σαρκόμελα γλυκασμός των καρδιών Έρωτα! ώματα που άφησαν την ζέση τους στην αυλή του ήλιου Έρωτα! Ζωογόνο άγγιγμα μεταμόρφωσης της φύσης Έρωτα! Πανσέληνος νύχτα, αφουγκρασμός του αιθέρα στον ιριδισμό των άστρων Έρωτα! Αρχαία ανακωχή στον ματωμένο πόλεμο της μοναξιάς Έρωτα! Σης ένωσης ταπεινό κυκλάμινο ανάμεσα σε δύο βράχους Έρωτα! Περικοκλάδα που αναρριχήθηκε σε αρχαία κολόνα Έρωτα! Κελάρυσμα νερών χάδι ευτυχισμένης κοίτης Έρωτα! Θάλασσας βυθός που τον τρύγησαν γοργόνες Έρωτα! Δροσερό χάδι Αυγουστιάτικου όρθρου στον μοναχικό καύσωνα των καρδιών

11 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 11 Έρωτα! χοινί που κρέμασε ο ουρανός να ανέβουν οι ψυχές Έρωτα! Υως που δεν γνώρισε σκοτάδι αέναο στολίδι των ανθρώπων Έρωτα! Πλατύ σκαλί ουράνιας κλίμακας που η αγάπη στόλισε το άκρο της Έρωτα! Ύμνος Φερουβικός στα πόδια του Θεού! MΑΣΙΑ ΣΗΝ ΗΧΗ Καβάλα επάνω στου καιρού τον άγριο αέρα οι σκέψεις δυσκολεύονται και η χαρά είναι πέρα φαύλοι κατακτητές της γης ορίζουν τις ζωές μας λάτρεις του μαύρου μαμμωνά μαυρίζουν τις καρδιές μας Σο φίδι πάλι τύλιξε την γη για να την πνίξει το μήλο του είναι η άνεση του ακόρεστου η πλήξη χρόνια δουλεύουνε γι αυτόν πλούσιοι κι αρχοντάδες πλαστές ανάγκες έφτιαξαν για να είμαστε ραγιάδες ταυρώνουν πάλι τον Φριστό πάνω στα πρόσωπα μας στης ιστορίας τον ρυθμό που ηχεί και στην γενιά μας σέρνουν λαούς στο άρμα τους σε όλες τις ηπείρους να τους ελέγχουν να τους τρων' αυτοί δεν έχουν φίλους Έτσι και εμάς μας έσυραν στην ματωμένη Ευρώπη που αιώνες χυδαία πλούτιζε απ' το αίμα μαύρου αγρότη και εμείς χαρήκαμε πολύ που γίναμε Ευρωπαίοι χάσαμε την ουσία μας και μείνανε τα πέη Σον κόσμο κατακτήσανε με τον Ουμανισμό τους όμως ποτέ δεν είπανε ποιός ειν' τ' αφεντικό τους πέταξαν έξω τον Φριστό από την ιστορία και όσοι τον ασπαστήκανε του βάλανε ηνία

12 12 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ Κι έγινε αυτό το μόρφωμα το χιλιοδιασπασμένο ρετάλι του πολιτισμού ν' αφρίζει μανιασμένο Ναι! φταίμε εμείς που αφήσαμε την ένθεη την ζήση και την σοφή μας Ανατολή στα χέρια τους να δύσει. ΛΗΜΟΝΗΜΕΝΗ ΕΤΕΡΓΕΙΑ Φρύσωμα αγιογραφίας είναι ο τόπος μας. Ακόμα και τα περήφανα κλαδιά των δένδρων μας, σκύβουν και τον προσκυνάμε. Ναι! χάραξε ο χρυσός τις ρυτίδες των πρόσωπων, που τον ήλιο προσώπευσαν, στην τέχνη της προσμονής και της ελπίδας με σμίλη βαθειά και έμεινε ανεξίτηλη! και έγινε η κάρδια του κόσμου, που την ξέχασε όπως ξεχνά η εμπάθεια την πέτρα της αγάπης. ΑΙΘΕΡΙΕ ΚΑΡΔΙΕ Σις νύχτες βγαίνουν οι καρδιές και τ' άστρα κατεβάζουν στα όνειρα τα φέρνουνε και ουρανούς τους τάζουν Σις νύχτες βγαίνουν οι καρδιές τις θάλασσες γυρίζουν τρυγούν τον πλούτο του βυθού που σ' άλλες καρδιές χαρίζουν Σις νύχτες βγαίνουν οι καρδιές σαν αετοί πετάνε επάνω στα ψηλά βουνά την γη κορφολογάνε Σα τρυφερά τα άνθη της τα φέρνουν στα όνειρα σου να αγαπήσεις την ζωή για να 'ρθω εγώ κοντά σου.

13 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 13 ΦΟΤ Φώμα αδράχνω στιχάκια φτιάχνω καλά μιλάω την γη κοιτάω πονώ αγαπάω παραπατάω πληγές γεμίζω μα τις στολίζω Κλαίω γελάω φτερά ζητάω πετάω πέφτω μυαλό δεν έχω πάντα γυρνάω το φως ζητάω σ' όλους μιλάω τους αγαπάω βήνω ανάβω ποτέ δεν παύω πάντα κινούμαι τροποποιούμαι ψάχνω την λύση σε ψεύτρα ζήση και την αιτία που έχω ανθίσει τα πεζοδρόμια και στα σαλόνια περνούν τα χρόνια λιώσαν τα χιόνια ζύμωση έπαθα απ' όλα έμαθα έφηβη τρέλα σοφία γέλα Φώμα αδράχνω...και το κοιτάω στίχος που έθαψα...στην γη γυρνάω καλά περάσαμε σας αγαπάω μα συγχωρέστε με να μ' αγαπάτε φεύγω γι αλλού μην με κρατάτε. ΑΠΑΝΣΟΦΗ Σις κρύες νύχτες του χειμώνα ένα μέλος της σάρκας και της ψυχής μας είναι στον δρόμο, τυλιγμένο στα χαρτόκουτα, μες' την βρωμιά του αδιάφορου βλέμματος του περαστικού.

14 14 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ Σις κρύες νύχτες του χειμώνα το χέρι μας παρατεταμένο σεμνό αδύναμο ταπεινωμένο με όλο τον φόρτο της καρδιάς που το προέταξε, ζητά το έλεος από το σύνηθες ανήλεο του μικροαστού. Σις κρύες νύχτες του χειμώνα πεθαίνουμε δεκατριάχρονοι από αναθυμιάσεις μαγκαλιού, με το όνειρο της χαμένης πατρίδας μας, στο σκότος της φωλιάς αλλοδαπού. Σις κρύες νύχτες του χειμώνα στριφογυρίζουν τα όνειρα με ανήσυχη ελπίδα στροβιλισμένα στην πυρά του γίγνεσθαι στο γίγνεσθαι άλλου καιρού ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΟΙΗΜΑΣΨΝ ΣΟΦΕΤΜΕΝΗ ΑΥΑΙΡΕΗ Αυτό που αναπνέεις δεν είναι δικαίωμα δώρο είναι μάθε το αδελφέ μου να γεμίσουμε την γη οξυγόνο! ΑΓΚΑΛΗ Αν τα κύματα σε παρασύρουν μην φοβάσαι σε ανέμελη στεριά θα πέσεις, που τραγουδάει όλη μέρα την γύμνια της και μετρά το κάλος των βοτσάλων της...ένα-ένα, με την αξία της αγάπης που έστρωσε τον γιαλό να ξεκουράζονται οι άνθρωποι.

15 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 15 ΔΑΚΡΤ Δάκρυσες χαρά μου! και βάθυνε η όραση σου πέρα από τον θάνατο! ναι...να το ξέρεις, γι αυτό δάκρυσες, για να νικήσεις τον θάνατο. Να μοιράσεις το δάκρυ αυτό στους ανθρώπους, μια ελάχιστη ρανίδα στον κάθε ένα για να ποτίσουμε την γη να ξανανθίσει. ΣΡΙΑΔΙΚΟΣΗ Όταν ο νους βυθίστηκε στο Λόγο της καρδιάς ήσυχα το θυμικό πέταξε την επι-θυμία εκεί γεννήθηκε η έννοια της λέξης και η αναρχία της αγάπης. Αχ! Να άλλαζε αυτός ο κόσμος. ΕΤΓΝΨΜΟΤΝΗ Από εσένα μόνον καλά έμαθα με πότισες την εποχή της ξηρασίας και τώρα γέρνω στην ευωδία σου, για να φιλήσω τα πόδια που σεργιάνισαν τον ουρανό. ΟΔΤΝΗΡΟ ΚΑΛΛΟ Πάλι θα ξεκινήσω για το ταξίδι της συνάντησης των ανθρώπων. Πάλι θα ξαναντυθώ το μάρμαρο το λευκό για να σμιλευτώ. Πάλι θα μαλακώσει η ουσία μου στο σμίλευμα του καλεμιού του λόγου τους και δεν θα χαθώ αυτή την φορά στον πόνο του ανυπόφορου γιατί έμαθα πως είμαι κούρος!

16 16 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ Γιώργος Βουτσάς «Γεννήθηκα στη Φαλκίδα το 1953 Μου αρέσει ό, τι έχει σχέση με την τέχνη. υλλέγω μουσικά βινύλια, διαβάζω, ζωγραφίζω κ γράφω, όταν φορτίζομαι... Σην ζωή την παλεύω με αυτά τα όπλα. Ήθελα να γίνω ζωγράφος ή καπετάνιος (μέχρι και φυλλάδιο είχα βγάλει), κατέληξα γιατρός»

17 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 17 ΘΑ ΠΑΙΞΨ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ... Θα παίξω μόνο για σένα Θα σταθώ μπροστά σου με την τρομπέτα μου ανάμεσα σ όλους μές το σκοτάδι. Tο πρόσωπό σου φωτισμένο με μισό χαμόγελο να με κοιτά αινιγματικά και γώ θα παίξω για σένα με τα μάτια κλειστά! ΣΖΙΝ... Μετά το κοντό παντελονάκι ήρθε η καμπάνα τζίν, Αυτό το μαγικό ρούχο που μας έκανε να νοιώθουμε σπουδαίοι! Δίχως ζώνη, για να ξεφτίσει σερνάμενο να βρωμίσει στα χωμάτινα σοκάκια και να νοιώθουμε σαν κάου-μπόυδες στο Σεξας! Σο φορέσαμε τότε το φοράμε μια ζωή, Για να τη σταματήσουμε να μη τρέχει η ρημάδα. Να μη μας πετάξει στο κάδο σαν απορρύματα.

18 18 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ Πιανόμαστε απ το τίποτα, με αγωνία, μάλλον δεν περιμένουμε και τίποτα. Η μόνη πραγματικότητα ειναι το τζίν παντελόνι και τώρα όχι καμπάνα αλλά.. σωλήνα! ΣΟ ΟΤΖΕΡΙ ΣΟΤ ΨΚΡΑΣΗ... Δροσερό αεράκι και καυσαέριο, στο βάθος το Κουρέντι και η θάλασσα αλλά εμείς σταθεροί πάντα έξω! Φαζεύαμε τους περαστικούς, τα βλέμματα κυρίως στα όμορφα κορμιά και στους περίεργους! πέσιαλ λιαστό χταποδάκι, σωλήνες, σαγανάκια, φέτα τηγάνι, τσίρος και μπύρα Κάισερ! υζητήσεις... ακατάλληλες συνήθως για το χώρο! Υιλοσοφία, ποίηση αλλά και τα ταξίδια του Θανάση του ορειβάτη, στα Θιβέτ και τις Άνδεις!

19 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 19 Αγαπημένος τόπος συνάντησης το ουζερί του ωκράτη για χρόνια... μέχρι που αρρώστησε το παράτησε και το γκρέμησαν! τη θέση του ανοίγει... φαρμακείο! Περνάω από μπροστά του μ ένα κόμπο πάντα στο λαιμό. Άνω Βροντού ερρών - Φειμώνας '78... Άγρια νύχτα! Αγέρας παγωμένος, xιόνι, με τους λύκους στις παρυφές του χωριού! κιάχτηκα λίγο... Ήταν καλά μέχρι τότε δύο μεταμεσονύχτι στο μικρό καφενείο του ορεινού χωριού. Η ξυλόσομπα κορωμένη το βρώμικο τραπέζι οι μεζέδες,το κονιάκ, τα χαρτιά, ο Σσιτσανης... Οι μπότες βυθίζονταν στο φρέσκο από τη θύελλα χιόνι που κιτρίνιζε κάτω από το μικρό ξεχάρβαλο φανάρι.

20 20 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ Ησυχία! Απόλυτη! Η σιδερόπορτα στρίγγλισε στο άνοιγμα... Δωμάτιο μικρό, παγωμένο το ίδιο και τα σκεπάσματα! Κρύο! Κοίταξα για ξύλα πανάθεμα ούτε ένα! Θα τους ξύπνησα σίγουρα κόβοντας μερικά κούτσουρα απ αυτά της αυλής τα βρεγμένα. Παράξενη αίσθηση να κόβεις ξύλα τέτοια ώρα! Οι κτύποι, τα ξυλιασμένα χέρια! α να μην είσαι εσύ! Άναψαν δύσκολα δέ με παιρνε ύπνος και άρχισα να γράφω! Ζέσταινε λίγο-λίγο η φωτιά το σώμα και το γράψιμο την ψυχή! αγριολούλουδο... το αγριολούλουδο το ευωδιαστό, αυτό που θέλεις, φυτρώνει ανάμεσα σε βράχια στην άκρη του γκρεμού! Άπατρις

21 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β Σην έχω ακουστά μα δεν την γνώρισα ποτέ, λένε πως ειν' πανάσχημη, χλωμή, ξεδοντιάρα με ασκίτη! έρχεται αθόρυβα, ύπουλα, και 'οπου σαν σύμβουλος στάθηκε τα τίναξε όλα στον αγέρα! μιλούν γι αυτήν αόριστα κανείς την σήμερον στην πόλη δεν πιστεύει στον ερχομό της. "είναι αλλού αυτή αραγμένη δεν κανει τον κόπο να ρθει προς τα 'δώ" "μήν είσαι απόλυτος φίλε, η πείνα δεν έχει πατρίδα!" (γραμμένο το 2010 ) για όλα... για όλα... τα λουλούδια που δεν μύρισα, τα δέντρα που δεν άκουσα το θρόισμα των φύλλων τους, τα βουνά που δεν πάτησα τις κορφές τους, τα ρυάκια που δεν ήπια απ' το νερό τους, τη γυναίκα την πραγματική... που δεν ξύπνησα ζεστά μαζί της το πρωινό.

22 22 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ μιά ευτυχισμένη στιγμή... έβρεξε λίγο σήμερα! νότισε το χώμα μύρισε το γκαζόν στο παρκάκι τα πλακάκια γιαλίζουν όμορφα στο φώς των φαναριών. ο σκύλος χαίρεται την βραδυνή βόλτα μυρίζοντας αχόρταγα τα χορταράκια στη βάση των φοινίκων! Όμορφη βραδιά! Ανάβω τσιγάρο τραβώντας βαθιά την πρώτη ρουφηξιά! Σι άλλο μπορεί άραγε να είναι αυτή παρά μια ευτυχισμένη στιγμή; το πρόβλημα του ξενύχτη... το μεγαλύτερο πρόβλημα του ξενύχτη είναι να του τελειώσουν τα τσιγάρα, όπως εμένα τώρα... μάλλον όμως μαζί με αυτά μου τελείωσε και η έμπνευση! Σσιγάρα και έμπνευση λοιπόν τέλος! Καληνύχτα! (οι ακαπνοι ας πανε πασο εδω...)

23 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 23 Γκούμα Βίκυ Γκούμα Βασιλική του Γεωργίου και της Κατίνας Αν και μόνιμος κάτοικος του αλλού όπως συνηθίζω να λέω Γεννήθηκα ζω και εργάζομαι στην Θεσσαλονίκη. Ονειροπόλα και ρομαντική από πολύ μικρή ανακάλυψα την ζωγραφική. υχνά εξαφανιζόμουν για να με βρουν μετά από ώρες κρυμμένη κάτω από κάποιο τραπέζι να ζωγραφίζω τον παράδεισο που ονειρευόμουν βάζοντας πινακίδες για να βρουν κι οι άλλοι τον δρόμο προς τα εκεί. Σο πρώτο μου κείμενο ήταν ένα γράμμα προς τον Θεό το όποιο έγραψα στο δημοτικό. Δεδομένου ότι ήθελα να κάνω τον κόσμο πιο όμορφο διάλεξα να γίνω ειδικός ενδυματολογίας και σχεδίασης μόδας. πούδασα σε κάποιο ιδιωτικό ΙΕΚ της πόλης μου και στην συνέχεια του Λονδίνου. Ποτέ δεν θεώρησα τα γραπτά μου άξια λόγου και τον εαυτό μου ποιήτρια ακόμα αναρωτιέμαι πως χώρεσα εγώ στη λέξη γράφω στον κόσμο που πλάθουν οι λέξεις είμαι καθαρά λαθρεπιβάτης κάποιοι άνθρωποι με έπεισαν όμως να κάνω αυτό το βήμα και τους ευχαριστώ πολύ γι αυτό. - Vicky mouse.

24 24 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ ΔΕΝ ΓΡΑΥΨ ΕΓΨ Δεν γράφω εγώ< Όχι δεν είναι δικιές μου οι λέξεις< Γράφουν τα φώτα της πόλης Που κρατούσαμε αγκαλιά Σις νύχτες να μη σβήσουν< Δεν γράφω εγώ< Γράφουν τα τραγούδια Που φιλούσαμε απαλά να μην ραγίσουν< Όχι σου λέω δεν γράφω εγώ< Γράφουν οι θάλασσες που φορέσαμε στα μάτια< δεν γράφω εγώ< γράφουν οι διαδρομές τα παπούτσια τους που έλιωσαν σ ονείρων μονοπάτια< όχι δεν γράφω εγώ< γράφουν οι υποσχέσεις που σκόρπισαν σαν μπίλιες στην αυλή< δεν γράφω εγώ< γράφει το ουράνιο τόξο που το έκαψε η δειλή βροχή< δεν γράφω εγώ<. στο είχα ξαναπεί< ακούμπησε στο στήθος μου το αυτί< ακούς; Η πληγή μέσα μου γράφει<. ΑΤΣΟ ΠΟΤ ΘΕΛΨ Αυτό που θέλω μόνο είναι< Λίγο ουρανό να απλώσω τα όνειρα μου Λίγα αστέρια να στολίσω τα μαλλιά μου Λίγο ήλιο να φωτίζει την καρδιά μου Λίγη θάλασσα να βαφτίζω την αγάπη μου Λίγη φωτιά να λυτρώνει τον έρωτα μου< Κι ένα μικρό κομμάτι γη Να φυτέψω τα έργα μου Ν ανθίσουν<

25 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 25 ΑΝΑΒΑΠΣΙΜΕΝΗ το ναό του βαθύ κόκκινου, ανάμεσα σε λευκές νύχτες και μαύρες μέρες, θυσία η λογική στο βωμό του απόλυτου. Κύκνος που απλώνει το λευκό του λαιμό στα πόδια της είναι. Σο τελευταίο του άσμα. Δώρο της κάνει και το μαχαίρι< αν τον κόψει να ξεχυθεί αναβαπτισμένη από το αίμα της φλέβας του< που κυλά μόνο για εκείνη< Γιατί το ξέρει κάθε που το μέταλλο ακουμπά κρύο το καυτό του δέρμα< Κάθε που σκίζει τη σάρκα του Πεθαίνει αυτή< ΨΡΑ ΘΕΡΙΜΟΤ Σούφες λευκού στις κορφές των κυμάτων. Σούφες πράσινου στις κορφές των λόφων. Σούφες τα σύννεφα εκεί που ακουμπά το βλέμμα. Σούφες αγάπη< κι όνειρα<. σπαρμένα ολόγυρα. Σα σύνορα μου τοίχοι ολάνοιχτοι. Εσύ κεραμίδι μου και κάθε τι δικό σου. Σα μάτια σου παράθυρα που κοιτούν την ανατολή. Σο χαμόγελο σου φως στο σαλόνι της ψυχής μου. Σα χέρια σου στύλοι< θεμέλια του αύριο. πείρε στο σώμα μου ανασαιμιά γιασεμιού και θέρισε με γλυκά< φιλί το φιλί< χάδι το χάδι< Λέξη την λέξη< στάχυ ώριμο< γεμάτο από σένα<

26 26 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ ΣΑ ΦΙΛΙΟΜΕΣΡΑ ε πόσα χιλιόμετρα απόσταση αντέχει ένα όνειρο; ε πόσες μέρες απουσίας; Πόσο μπορεί να διατηρηθεί μια αυταπάτη μέσα από τα γυμνά καλώδια του απρόσιτου; Εραστές του έρωτα είμαστε; Ή μήπως Εραστές του ονείρου; πόσο ζει η σκέψη χωρίς την τροφή του βλέμματος<; της ανάσας<; Φωρίς το αναζωογονητικό νερό της αφής; Σης μυρωδιάς; της γεύσης; Πόσο κάτι μπορεί να γίνει το τίποτα; Και η θέληση σε πόσα μποφόρ μοναξιάς αντέχει; Έλα< Πριν τα κύματα της συνήθειας πνίξουν Σο πάθος των λέξεων< ΛΗΘΗ Κλείδωσα λίγο ουρανό στις λέξεις μου απ την γεύση σου στα χείλη μου. Λίγο απ το δικό σου γαλάζιο σύννεφο. Και κάθε που το σκοτάδι πνίγει την ανάσα μου< τρέχω να βρω αυτή την μικρή χαραμάδα που δημιούργησες στο τίποτα, για να πάρω μια τζούρα αγάπη, μια πρέζα έρωτα, μια μικρή δόση ηλιαχτίδας< απ το χάδι σου στη ψυχή μου< Και το πιο αμαρτωλό κλέψιμο < μυτιές ευτυχίας. Για να με χάσει λίγο η πραγματικότητα. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν της λείπω. Να δεθώ στο κατάρτι σου σαν Οδυσσέας και να με πάρεις μαζί στη γη των λωτοφάγων προσμένοντας την λήθη.

27 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 27 O ΑΓΓΕΛΟ ΜΕ ΣΟ ΕΝΑ ΥΣΕΡΟ Μόλις χθες κατάλαβα ποιος είσαι αγαπημένε ξένε< Είσαι εκείνος ο άγγελος με το ένα μόνο φτερό που είχα βρει στην αυλή παίζοντας με το τόπι μου, παιδί, κρυμμένο πίσω από την ακακία. Σην ακακία που έκανες πατρίδα για να φυσάς με την πνοή σου ζωή στα όνειρα μου. Μόλις χθες κατάλαβα ότι είσαι εκείνη η φωνή που μου ψιθύριζε τις λέξεις στο αυτί όταν οι ήλιοι μου χανόταν σε ατέρμονες αβύσσους. Σο κόκκινο νήμα που μου έδειχνε το δρόμο για την έξοδο απ τους λαβύρινθους του νου. Όταν το χιόνι απλωνόταν σαν σάλι στους ώμους μου ήσουν η φλόγα που έκαιγε για να μην παγώνω. Σο πινέλο που έδινε χρώμα στο ουράνιο τόξο μετά την βροχή. Ο αέρας που σκορπούσε τα φθινοπωρινά φύλλα στο παγκάκι της σιωπής. Σο βλέμμα που παρακολουθούσε το κουκούλι πότε θ ανοίξει να ξεπροβάλει η ζωή και να τον κοιτάξει για να της σκάσει ένα φιλί και να γίνει πεταλούδα. Μόλις χθες κατάλαβα άγγελε μου< πως υπήρχες πάντα στην ζωή μου. Εσύ ήσουν αυτός που πάντα μεσολαβούσες στον Θεό για να την βγάζω καθαρή< Ότι ήταν το δικό σου φτερό που χάιδευε τα κύματα της ανταριασμένης θάλασσας μέσα μου σαν χριστού φωνή για να τη γαληνεύει< με την ελπίδα ένα αύριο να γίνω εκείνο< το χαμένο σου φτερό<

28 28 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ ΝΑ ΥΤΑΨ ΕΡΨΣΑ Να ντύνομαι τις λέξεις που αγγίζουν την ψυχή σου κι όταν έρχομαι να σε βρω να ξηλώνω γράμμα το γράμμα τη φορεσιά μου στα μάτια σου εμπρός< Να φυσάω Σο Έψιλον εραστής του ονείρου< Σο Ρω ρόδι σπασμένο στα πόδια της μοίρας Σο Ψμέγα ώρες που κυλιούνται στην λαχταρά του φιλιού Σο Σαυ τριαντάφυλλο μοσχοβολά η αύρα σου< Σο Άλφα αγάπης πηγή να αναβλύζει< Από την ανάσα μου στην ανάσα σου< Κλωστές που κεντούν το υφαντό πέπλο Ιέρειας των μεγαλύτερων θέλω< Να γίνομαι προσευχή στο ναό σου Να γίνομαι στίχος< κι εσύ το νόημα< Πιστός προσκυνητής< κι εσύ θρησκεία< Κομμάτι-κομμάτι να ξηλώνομαι και να υπάρχω ακόμα γιατί σε νοιώθω< ΜΕΣΑΞΨΣΑ ΥΟΤΛΑΡΙΑ Μεταξωτά φουλάρια οι λέξεις<. τολίζουν το λαιμό<. Κι εγώ διαλέγω πάντα< Εκείνο που ταιριάζει τη σιωπή σου<

29 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 29 Μ ΑΓΑΠΑ Μ αγαπάς < Σο ξέρω< Σο νοιώθω στους σφυγμούς σου που χτυπάνε μέσα μου< Αυτούς που ανεβαίνουν στην αντίληψη και μόνο πως υπάρχω κάπου στον κόσμο για σένα< Αγριοπερίστερα που πετούν ολόγυρα στην σιωπή και τα φτερά τους στα χέρια σου παίζουν< Σο βλέπω στους καθρέφτες σου που ανασταίνονται όταν θωρούν τις χαμένες λέξεις που ζωγραφίζονται στα χείλη μου< τα σεντόνια που απλώνεις να μαζεύεις την αύρα μου από όπου περνάω< Να μη χαθεί ούτε μόριο σκόνης από μένα όταν σκορπάω στα γιατί και βυθίζομαι στην κουταλιά των πρέπει. Κι εγώ αγαπώ< Μα ποιο το νόημα; Δεν έχω τίποτα να σου δώσω παρά μόνο λίγο αίμα με καλλιγραφικό χαρακτήρα ακουμπισμένο σ ένα σχισμένο κομμάτι χαρτί. Ένα ψεύτικο κόσμο. Φάρτινο. Που του κρεμάω αυταπάτες σε διάφορα χρώματα για να ξεχνώ πως πλέω μόνη σε μια ανταριασμένη θάλασσα< Ένα όνειρο... Αυτό έχω μόνο να σου δώσω. Βουτηγμένο ολόκληρο σε μένα. Από την κορυφή ως τα νύχια. Από τον πάτο της αλήθειας μου ως την κορυφή του ψέματος μου. Σίποτα άλλο. ου αρκεί;

30 30 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ ΣΡΕΞΕ ΒΡΟΦΗ ΜΟΤ Μόνη περπατώ κάτω από τον μολυβένιο ουρανό. ύννεφα βαριά πέφτουν στον βυθό την λογικής. το χώμα της συνείδησης χάνονται οι λέξεις. Η πρώτη στάλα μπερδεύτηκε έχασε τον δρόμο και προσγειώθηκε στο μάγουλο μου. Σι έγινε τώρα Θεέ; Θα κλαίω τα δάκρυα σου; Σα δάκρυα όλου του κόσμου; Ή τα δικά μου δάκρυα; Θέλεις να ξεπλύνεις την φωνή< την ψυχή< την ζωή; Σρέξε βροχή μου κύλα να ξεπλύνεις το κορμί απ την ζωή< Σρέξε βροχή μου κύλα να ξεπλύνεις την ψυχή απ την ντροπή< Κύλα να ξεπλύνεις την γη απ τον άνθρωπο. Μόνη περπατώ μέσα στο τσιμεντένιο δάσος. τις πολυκατοικίες όλες οι μορφές μου μοιάζουν τόσο οικείες. Υύλλα τα παραθύρια τους που αναστενάζουν< Μαύρα δάκρυα αργά κατρακυλούν σε αυτά και στα μάγουλα μου στάζουν< Κι οι στάλες που μπερδεύονται και χάνουνε τον δρόμο στο σώμα του κόσμου βρίσκουνε τα μάτια και τα μάγουλα στων ποιητών τον τρόμο.

31 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 31 ΝΕΚΡΟΣΑΥΕΙΟ ΓΗ Σα αστέρια αγάπη μου με ζήλια ρεμβάζεις. Δεν σου φτάνει ο ουρανός μόνο να τον κοιτάζεις. Κουβέντα του πιάνεις όλο για το άδικο. Δεν μας ξέρεις καλά του απαντάς, σε σώμα κατάδικο. Είναι το εδώ φυλακή μου λες, Σο εκεί αντοχή και κλαις, μα ίσως είναι το μαζί, μικρή φυγή, απ το νεκροταφείο γη. του μεγάλου καζίνου τη ρουλέτα στο μαύρο έκατσε η μπλε μας μπίλια και σαν επαναλαμβανόμενη κασέτα κόβει κραυγές για να μοιράσει σε ολονών τα χείλια. Ση θάλασσα αγάπη μου με θλίψη ζυγώνεις. Δεν σου αρέσει να γίνεσαι μούσκεμα και όλο θυμώνεις. Απ τα δάκρυα όλων μου λες ότι βρέχεται στο νεκροταφείο γη που η ζωή δεν αντέχεται<

32 32 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΦΡΤΑΝΘΕΜΑ Είναι εκείνη η στιγμή που ο χρόνος ενδεδυμένος όλο το φως χρυσή ηλιαχτίδα ξεκινά. Ξεκινά να χαϊδεύει μια σταγόνα της απέραντης< αιώνιας< αναλλοίωτης < θάλασσας της ύπαρξης. αν άχραντο δάκρυ γεννιέται για να κυλήσει σε μια μόνο στιγμή. Από χαρά σε λύπη. Από τα πρώτα θέλω της ψυχής στα όνειρα. Απ το ζεστό χαμογελαστό ηλίανθο της φιλίας στο κατακόκκινο τριαντάφυλλο του έρωτα. Από την υπόσχεση στη διάψευση. Από την αγνότητα ενός παιδικού χαμόγελου στο ψέμα της πραγματικότητας. Από την λευκή μαργαρίτα της ελπίδας στο χάπι της αιώνιας ύπαρξης< στην προσευχή< στην θεϊκή υπόσταση< Για να καταλήξει σ ένα λευκό κομμένο χρυσάνθεμο< Σον εξ αρχής προορισμό του. Σον μόνο σίγουρο. Και μια αγκαλιά χρυσάνθεμα να έχεις< Σο ίδιο κάνει. Σι να σου κάνουν κι αυτά< Για πόσο μπορούν να διατηρήσουν λίγο από το αρχικό χρυσό τους φως στο απολυτό αιώνιο σκοτάδι<; Πόση ευωδιά ζωής στην παντελή έλλειψη οξυγόνου; Σο μόνο που μπορούν είναι να σκορπίσουν μαζί με το δάκρυ που απλώς το χώμα πότισε<

33 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 33 ΣΡΙΑΔΑ ΖΕΡΒΟΤ «Γεννήθηκα σ' ένα πολύ μικρό χωριό στην Κρήτη στο Καρύδι, Επαρχία Μεραμβέλλου, Νομού Λασιθίου... Είμαι μαία στο επάγγελμα, εργάζομαι εδώ και 26 χρόνια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης, μια πόλη, που λατρεύω να ζω... Είμαι παντρεμένη με το Υάνη Πανταζή και έχω δυο παιδιά, κόρη και γιο και ένα εγγόνι.. Η ποίηση βρίσκεται στο αίμα μου, είναι η ανάγκη μου για επικοινωνία και έκφραση, είναι η λύτρωση μου... ευχαριστώ...»

34 34 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ Ελπίδα, αγάπη, λαχτάρα και πάθος, πανσέδες και κρίνα,αιώνια, εξαίσια θλιμμένα, ουράνια αστέρια, σβησμένο μου πάθος, πέταλα ρόδων στη γη πεταμένα... Ουράνιο τόξο της ψυχής μου το χρώμα, άδειες φωλιές του μυαλού μου οι σιωπές... αμίλητοι κύκλοι στο ασάλευτο χώμα... γαλήνη ανέπαφη της καρδιάς οι πληγές... Οι ορίζοντες παύσεις,στο μυαλό μου στοιβάζουν, πρωτόγονη κρήνη ξαφνικά μου ανοίγει.. τα σβησμένα ηφαίστεια της ζωής μου ανάβουν στροβιλίζονται όλα στων ματιών μου τη δίνη... Φρυσά καμπανάκια βουτηγμένα στη λήθη το νερό κοιμισμένο...ακούνητο πάλι... τι μπορεί να ταράξει τα αδιάφορα πλήθη, τι μπορεί απ' την θλίψη...εμένα να βγάλει; ΣΑ ΔΕΙΝΑ ΣΨΝ ΘΝΗΣΨΝ Κλαίει ο ορίζοντας στα βάθη τ' ουρανού κι εμείς με ρόδα στα μαλλιά στεφανωμένοι, ανέμελοι, αδιάφοροι και λίγο αλλοπαρμένοι, ρηχά βαδίζουμε στα άδυτα του νου... Φρώμα μαβί απλώνεται στου καθενός την μοίρα, και οι ζωές των ζωντανών ίδια με τους νεκρούς.. πως να ξεφύγεις και να πάς σε τόπους μαγικούς όταν σου στέλνει ο ουρανός τα δάκρυα πλημμύρα; Με ναρκωμένο το μυαλό, την ζήση μας περνάμε, το δεν βαριέσαι έγινε ο ύμνος των θνητών απαλλαγή επιβλήθηκε τιμών και αρετών, του αλλονού τον θάνατο, απλά τον προσπερνάμε... Όμως τα δάκρυα, την καρδιά, σύντομα θα την σπάσουν πολλά συσωρευτήκανε..το ξέσπασμα θα 'ρθει

35 Ανκολόγιο ΤΝΠΟΙΕΙΝ τ. Β 35 στο βάθος του ορίζοντα ο ήλιος θε να βγει και τα δεινά που νέκρωσαν το νου μας θα ξεσπάσουν.. ΑΝ ΔΕΙ Αν δεις στον ύπνο σου απόψε μια φωτιά, μην φοβηθείς...ψυχή μου δεν θα κάψει, θεά του έρωτα, την τόση σου ομορφιά, την φλόγα αυτή, οι δαίμονες, σε μένα έχουν τάξει... Αν δεις στον ύπνο σου φουρτούνα, ταραχή, λύσε την βάρκα σου και έβγα στ' ανοιχτά... η καταιγίδα του όνειρου, η αντάρα, η βροχή, ηρθε για μένα, να με βάλει στα σκοτάδια τα πηχτά... Αν δεις στον ύπνο σου πως κάνει παγωνιά, και νιώσεις δάκρυ απ' την καρδιά σου να σταλάζει, γύρνα στο πρώτο όνειρο, που είδες, στην φωτιά... νιώσε την φλόγα που η ανάσα μου θα βγάζει... Αν νιώσεις μες στον ύπνο σου χάδι ν' ανακουφίζει, κάθε πληγή που σε πονά, κι ανοίξεις μάτια φως μου θα δεις το χέρι μου απαλά, να σου το ζωγραφίζει, πως είσαι ο μοναδικός αληθινός θεός μου... ΕΙΜΑΙ Είμαι ακροβάτης!!περπατώ επάνω στο σκοινί μου, χάος κάτω απ' τα πόδια μου, πυκνό βαθύ σκοτάδι... Όμως βαδίζω σταθερά, εγώ κι αμοναχή μου κι απαξιώ το βάραθρο του λυσσασμένου Αδη... Είμαι φακίρης!!! Περπατώ επάνω σε ξυράφια, πάνω σε ξύλινα καρφιά, σε μπρόκες ατσαλένιες τοποθετώ τα θαύματα σε ξεχασμένα ράφια, τα όνειρα που έκανα σε θήκες ασημένιες... Είμαι αστρολόγος!!!περπατώ μαζί μαζί με τους κομήτες, ξεφεύγω από τα γήινα, σε άλλους γαλαξίες

36 36 Νεοζλλθνεσ Ποιθτζσ & Λογοτζχνεσ ψάχνω να βρω το δίκιο μου, ανέραστοι αλήτες, ψαλλίδισαν τα θέλω μου, μου κλέψανε αξίες.. Είμαι ο μάντης των καιρών!!!!προβλέπω καταιγίδα θα μας χτυπήσει αλύπητα, γι αυτό προφυλαχτείτε... ακόμα και ο ουρανός μας έστησε παγίδα ένα σας λέω, τους καιρούς, ποτέ μην φοβηθείτε... Είμαι αντάρτης!!!ξεκρεμώ, σκουτάρι και τουφέκι και τα κρεμώ στην πλάτη μου, το άδικο με πνίγει, βάζω στο στόχαστρο αυτόν..που κάθεται παρέκει, αυτόν που με διέλυσε και τραύματα μου ανοίγει... ΥΤΓΕΣΕ ΟΛΟΙ Υύγετε όλοι!!είστε εμπόδιο,στα σχέδια που κάνω, θέλω εκείνη την πικρή και μάταιη αλήθεια, να την συλλάβω...δεν ανέχομαι,συνέχεια να χάνω, οργή και μάστιγα κρατώ,'οπως στα παραμύθια... Υύγετε όλοι!!!ανησυχώ!!! Σ' αποκρυφά σας πάθη, κι ο κάλπικος ο κόσμος σας αδιάφορη μ' αφήνει, ανώφελη η προσπάθεια που κάνετε,τα λάθη, στ' απόκρυφα της σκέψης σας, μόνο ο Θεός θα κρίνει!! Υύγε κι εσύ!!για να κοπάσει της καρδιάς η τρικυμία, τα δάκρυα τ' αναρίθμητα,κάποτε να τελειώσουν, την καθαρή μου την ψυχή μέσα στην αμαρτία, δεν θα την βάλω!!οι καημοί, μένα δεν θα με λιώσουν!! Κάθε στιγμή,άτολμη,ανίκανη κι αδέξια ναυαγώ... στων εποχών τα μαύρα σταυροδρόμια τριγυρίζω, το λίκνο της ζωής μου ενθυμούμαι,νοσταλγώ, τα αδυσώπητα μαρτύρια του πόνου φυλακίζω...

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ

Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Α ΒΡΑΒΕΙΟ Το άσπρο του Φώτη Αγγουλέ Σε γέννησε η σιωπή και σ έθρεψε η δίψα, μα βρέθηκες γυμνός, γερτός και πονεμένος στα δίχτυα τού «γιατί». Ρυάκι ήταν ο λόγος σου τραγούδι στην ψυχή σαν βάλσαμο κυλούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ρήγας. Ευάγγελος Ρήγας. Ο Κήπος. του Ανάγερτου. Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή.

Ευάγγελος Ρήγας. Ευάγγελος Ρήγας. Ο Κήπος. του Ανάγερτου. Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή. Ευάγγελος Ρήγας Ευάγγελος Ρήγας Ο Κήπος του Ανάγερτου Με την ευγενική υποστήριξη των Εκδόσεων iwrite και των Πρότυπων Εκδόσεων Πηγή. 1 τίτλος συγγράμματος Ο Κήπος του Ανάγερτου συγγραφέας Ευάγγελος Ρήγας

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη

Τη μέρα που έχω πεθάνει. Μέσα από την Αγάπη Τη μέρα που έχω πεθάνει Τη μέρα που έχω πεθάνει, η αύρα μου προχωράει - Αλλά δεν νομίζω ότι η καρδιά μου είναι ακόμα στη γη! Μην κλαις και μη λυπάσαι: "Αχ αλίμονο, πόσο τρομερό!" Θα πέσεις στου διαβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ. Σταχτοφτέρης : ο μεγάλος μου αδερφός, ο προστάτης μου

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ. Σταχτοφτέρης : ο μεγάλος μου αδερφός, ο προστάτης μου 1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ : ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ Συστάσεις Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ Πουπουλένιος : εγώ! ένα μικρό σπουργίτι Σταχτοφτέρης : ο μεγάλος μου αδερφός, ο προστάτης μου Ντίνος και Ελπίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Νεφελώματα του χρόνου

Νεφελώματα του χρόνου Κυριακή Κουτσουρίδου Νεφελώματα του χρόνου Ποίηση ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Κυριακή Κουτσουρίδου Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ Μεθοδολογία: Συνεργατική Βιωματική προσέγγιση. Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικού χειρισμού εννοιών σε κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Απόπειρα δημιουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Το Ελληνόπουλο - L' enfant Μετάφραση: Κωστής Παλαμάς Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα. Η Χίο, τ` όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα, με τα κρασιά, με τα δεντρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΑΡΑΜΥΘΙ Κέλλυ Παντελίδη Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γαλανού: «Οι ήρωες των βιβλίων μου με ακολουθούν πάντα»

Α. Γαλανού: «Οι ήρωες των βιβλίων μου με ακολουθούν πάντα» Ημερομηνία 20/01/2015 Μέσο Συντάκτης Link prosopakritis.gr Αμαλία Αγγελάκη http://goo.gl/a1tyfd Α. Γαλανού: «Οι ήρωες των βιβλίων μου με ακολουθούν πάντα» H Άννα Γαλανού γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει Κατευθυνόμενη συμμετοχική δουλειά όλης της τάξης 2ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης Τάξη Γ1 2005-2006 Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες

Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Νικόλας Ελπινιώτης Σιδερένιες γροθιές, χάρτινες άγκυρες Μια ποιητική συλλογή για την κρίση και την διέξοδο από αυτή Αθήνα 2014 Copyright Νίκος Κοκκοράκης, 2014 Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση και η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο

ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΟΝΤΑΣ...... στο όνειρο Κατά παραγγελία γράψιμο και κατά παραγγελία ψυχές... γίνεται; Κι όμως γίνεται... Οι πιο πολλοί είναι τους είδους, αλλά της ψυχής, δεν είναι κανείς... Εγώ με της πένας μου

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2009 Το σπίτι του Θεού Με αχνό το φως που µπαίνει στ Άγιο Βήµα και ξεθάρρεψε στου τέµπλου τις εικόνες πόσα χρώµατα ξεσπάνε κύµα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΡΩΙΝΟ Ξυπνάω το πρωί και είμαι κουρασμένος και ούτε στο σχολείο είμαι συγκεντρωμένος. O φίλος μου ο Γιάννης που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που''

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Ο άνθρωπος δεν αρκείται πια στις μέχρι τώρα θεωρήσεις φιλοσοφικές και μη και νιώθει την ανάγκη δημιουργίας μιας δικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ 3 Δημήτρης Π. Βαρτζιώτης Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΟΙΗΣΗ Δημήτρης Π. Βαρτζιώτης Το ρολόι στο μπαλκόνι της κόλασης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας του Γέροντος Παϊσίου Μια ψυχούλα που στάζει αγάπη για όλους χωρίς να διαλέγει. Μια στιγµούλα ν ακούσεις τα

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/ ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ (Στο stixoi.info μπορούν να βρεθούν όλα τα τραγούδια του)

http://hallofpeople.com/gr/ ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ (Στο stixoi.info μπορούν να βρεθούν όλα τα τραγούδια του) http://hallofpeople.com/gr/ ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ (Στο stixoi.info μπορούν να βρεθούν όλα τα τραγούδια του) ΑΥΤΟΙ ΜΙΛΑΝ Αυτοί μιλάν την ώρα που ο ήλιος έγειρε το χάος ν ακουμπήσει την

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα