Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών"

Transcript

1 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Γραμματεία Υποδομών Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων Εγχειρίδιο Χρήσης Μάρτιος 2017

2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Στοιχεία Διεπαφής Χρήστη Εγγραφή Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής Σύνδεση με το ΚΗΣΚ Κεντρικό μενού επιλογών Κατάλογοι Οικονομικών Φορέων Συμβάσεις Επεξεργασία Σύμβασης Οριστικοποίηση σύμβασης Διενέργεια κλήρωσης Αναίρεση κλήρωσης Κατακύρωση και Ματαίωση Σύμβασης Ιστορικό Ενεργειών Σύμβασης

3 1 Εισαγωγή Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή η οποία αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες των αναθετουσών αρχών που πρόκειται να διεξάγουν ηλεκτρονικές κληρώσεις μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΚΗΣΚ. 2 Στοιχεία Διεπαφής Χρήστη Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κοινές επιλογές και εικονίδια που χρησιμοποιούνται ευρέως στο ΚΗΣΚ. Για κάθε εικονίδιο/επιλογή αποδίδεται η λειτουργία που αυτό επιτελεί. 3

4 3 Εγγραφή Χρήστη Αναθέτουσας Αρχής Για την εγγραφή χρήστη Αναθέτουσας Αρχής, απαιτείται η συμπλήρωση και η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, η οποία παρέχεται από το ΚΗΣΚ. Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής είναι διαθέσιμη στην κεντρική σελίδα του ΚΗΣΚ, με την επιλογή Αίτηση Εγγραφής Σχήμα 1. Η σελίδα εγγραφής του χρήστη αναθέτουσας αρχής Για είναι δυνατή η εγγραφή χρήστη πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης, τα οποία είναι: H διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ): Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι ατομική για κάθε χρήστη, ενώ χρησιμοποιείται και ως διαπιστευτήριο (username) κατά τη σύνδεση με το ΚΗΣΚ. Το επώνυμο και το όνομα του χρήστη. Το ΑΦΜ και ο Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ). 4

5 Ο αριθμός τηλεφώνου. Η ειδικότητα του χρήστη, η οποία επιλέγεται από τη σχετική λίστα. Η αναθέτουσα αρχή την οποία εκπροσωπεί ο χρήστης. Η αναθέτουσα αρχή επιλέγεται από κεντρικό κατάλογο που τηρείται στο ΚΗΣΚ. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν είναι εγγεγραμμένη στον κεντρικό κατάλογο, ο νόμιμος εκπρόσωπος της Α.Α. αιτείται την εγγραφή του φορέα στο ΚΗΣΚ, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη σχετική αίτηση στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ggde. gr. Υπόδειγμα για την αίτηση εγγραφής Αναθέτουσας Αρχής, παρέχεται από την επιλογή Φόρμες Εγγραφής / Αίτηση Εγγραφής Αναθέτουσας Αρχής, στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής. Επιπλέον, ο αιτών πρέπει να επισυνάψει στην περιοχή Έγγραφα τα κάτωθι ηλεκτρονικά αντίγραφα: Των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του χρήστη. Της υπογεγραμμένης αίτησης / δήλωσης χρηστών της αναθέτουσας αρχής στην οποία περιλαμβάνεται και ο αιτών. Υπόδειγμα της αίτησης / δήλωσης χρηστών είναι διαθέσιμο στην κεντρική σελίδα του ΚΗΣΚ με την επιλογή Φόρμες Εγγραφής, Αίτηση / Δήλωση ορισμού χρηστών της Αναθέτουσας Αρχής Η δυνατότητα επισύναψης εγγράφου ενεργοποιείται με την επιλογή Προσθήκη στην καρτέλα Έγγραφα. Η σελίδα καρτέλα της επισύναψης ενός εγγράφου παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα 2. Η σελίδα επισύναψης εγγράφου κατά την εγγραφή χρήστη Για την επισύναψη του αρχείου πρέπει πρώτα να επιλεγεί το είδος του εγγράφου, αν δηλαδή είναι η φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή το αντίγραφο δήλωσης χρηστών της αναθέτουσας αρχής. Στα πεδία Έγγραφο και Ημερομηνία καταχωρίζονται τα στοιχεία ταυτοποίησης του εγγράφου. Με την επιλογή Επιλογή Αρχείου δίνεται η δυνατότητα επισύναψης του αρχείου από τον τοπικό υπολογιστή του αιτούντος, διαδικασία που ολοκληρώνεται με την επιλογή Μεταφόρτωση, (upload)και του πλήκτρου επιβεβαίωσης ΟΚ. 5

6 Σχήμα 3. Επισύναψη εγγράφου Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης εγγραφής, αποστέλλεται αυτόματο μήνυμα στη δηλωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. Στο μήνυμα περιλαμβάνεται ένας υπερσύνδεσμος (link) με την επιλογή του οποίου, γίνεται η επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του αιτούντος καθώς και η ενεργοποίηση της αίτησης. Ο σύνδεσμος θα πρέπει να επιλεγεί εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης εγγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση εγγραφής ακυρώνεται αυτόματα. Μετά την επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του αιτούντος η αίτηση εγγραφής εξετάζεται από τους αρμόδιους χειριστές της Γ.Γ.Υ. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, αποστέλλεται μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη με το συνθηματικό του (password). Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος εγγραφής, ο χρήστης λαμβάνει αντίστοιχο ηλεκτρονικό μήνυμα με τους λόγους απόρριψης της αίτησής του. Στην περίπτωση αυτή, και μόνο κατόπιν απορριπτικής απάντησης, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να κάνει νέα αίτηση εγγραφής με την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 4 Σύνδεση με το ΚΗΣΚ Η σύνδεση του χρήστη με το ΚΗΣΚ γίνεται από την κεντρική σελίδα με την επιλογή Είσοδος. Τα διαπιστευτήρια για τη σύνδεση με το ΚΗΣΚ είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ( ) και το συνθηματικό (password). Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέου συνθηματικού, μέσω της επιλογής Ξέχασα το συνθηματικό. Στην περίπτωση αυτή, η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα νέο συνθηματικό το οποίο και αποστέλλει στον χρήστη, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 5 Κεντρικό μενού επιλογών Με την σύνδεση στην εφαρμογή εμφανίζεται το κεντρικό μενού επιλογών του ΚΗΣΚ. Οι βασικές επιλογές του μενού Διαχείριση είναι: Συμβάσεις: Ως συμβάσεις θεωρούνται τα έργα ή/και μελέτες τα οποία πρόκειται να ανατεθούν κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης. 6

7 Κατάλογοι: Ως κατάλογος νοείται η λίστα εκείνη με τους οικονομικούς φορείς, η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 118 του ν.4412/16. Οικονομικοί Φορείς: Ως οικονομικός φορέας θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη δυνατότητα συμμετοχής και ανάληψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Αλλαγή Συνθηματικού: Δίνεται η δυνατότητα αλλαγής του συνθηματικού (password) του χρήστη. 6 Κατάλογοι Οικονομικών Φορέων Η κατάρτιση των καταλόγων γίνεται, κατόπιν προσκλήσεως από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 118 του νόμου 4412/2016. Στη συνέχεια ο χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής καταχωρίζει τους καταλόγους στο ΚΗΣΚ, ανάλογα με την κατηγορία έργου/μελέτης και το οικονομικό έτος αναφοράς. Η ηλεκτρονική καταχώριση γίνεται από τον χρήστη του ΚΗΣΚ με την επιλογή Προσθήκη, αφού προηγουμένως έχει επιλεχθεί η Κατηγορία έργου ή μελέτης, για την οποία καταρτίζεται ο συγκεκριμένος κατάλογος, από τη σχετική λίστα. Σχήμα 4. Σελίδα επεξεργασίας καταλόγου οικονομικών φορέων αναθέτουσας αρχής Με την επιλογή ΠΡΟΣΘΗΚΗ, εμφανίζεται λίστα με το σύνολο των οικονομικών φορέων, από την οποία γίνεται η επιλογή του φορέα, για την κατάρτιση του καταλόγου. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης μέσω ΑΦΜ ή/και Επωνυμίας του οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας, έχει ανταπεξέλθει στην πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής για την κατάρτιση των καταλόγων, πληροί τα κριτήρια εγγραφής, αλλά δεν είναι καταχωρημένος στο ΚΗΣΚ, η Αναθέτουσα Αρχή αιτείται την εγγραφή του εν λόγω οικονομικού φορέα στους καταλόγους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης kisk - ggde. gr. 7

8 Σχήμα 5. Σελίδα αναζήτησης και επιλογής οικονομικού φορέα Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής καταχώρισης των οικονομικών φορέων και την επιλογή Οριστικοποίηση, δεν παρέχεται πλέον στο χρήστη η δυνατότητα επεξεργασίας/τροποποίησης του συγκεκριμένου καταλόγου. Προαπαιτούμενο για την οριστικοποίηση του καταλόγου είναι η ύπαρξη τουλάχιστον τριών οικονομικών φορέων στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η οριστικοποίηση του καταλόγου αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια κληρώσεων. 8

9 Στη σελίδα Κατάλογοι, παρουσιάζονται οι καταρτισμένοι ανά έτος και κατηγορία κατάλογοι της Αναθέτουσας Αρχής. Εκεί, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα προσθήκης, αναζήτησης, προβολής και επεξεργασίας των καταρτιζόμενων καταλόγων. Με την επιλογή Αναζήτηση εμφανίζονται οι κατάλογοι που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης, ενώ με την επιλογή Καθαρισμός εμφανίζονται όλοι οι καταρτισμένοι από την αναθέτουσα αρχή κατάλογοι. Σχήμα 6. Η σελίδα καταλόγων οικονομικών φορέων αναθέτουσας αρχής 9

10 7 Συμβάσεις Σχήμα 7. Η σελίδα αναζήτησης συμβάσεων Η σελίδα των Συμβάσεων, εμφανίζεται με την επιλογή Διαχείριση / Συμβάσεις του κεντρικού μενού επιλογών. Στη σελίδα αυτή παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης νέας σύμβασης, αναζήτησης, προβολής και επεξεργασίας συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/16, μέσω κληρώσεως. Τα κριτήρια με τα οποία πραγματοποιείται η αναζήτηση των συμβάσεων είναι το Έτος αναφοράς, η Κατηγορία έργου / μελέτης καθώς και η τρέχουσα Κατάσταση της σύμβασης. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις δυνατές καταστάσεις μιας Σύμβασης. Κατάσταση Επεξεργασία Προς Κλήρωση Επεξήγηση Η σύμβαση βρίσκεται στην κατάσταση επεξεργασίας όπου γίνεται καταχώριση των στοιχείων της. Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων της Σύμβασης. Έχει καταχωρηθεί το σύνολο των απαραίτητων δεδομένων, η σύμβαση έχει οριστικοποιηθεί και είναι έτοιμη για κλήρωση. 10

11 Ολοκληρωμένη Κλήρωση Προς Επαναληπτική Κλήρωση Κατακύρωση Σύμβασης Ματαίωση Σύμβασης Η κλήρωση έχει πραγματοποιηθεί και έχει επιλεγεί ο προσωρινός ανάδοχος. Η Σύμβαση στο στάδιο αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί, αφού εκκρεμεί η τελική έκβασης της ανάθεσης μέσω κατακύρωσης ή ματαίωσης. Έχει προηγηθεί η αρχική κλήρωση, η οποία ωστόσο έχει αναιρεθεί, επειδή δεν ήταν δυνατή η υπογραφή της σύμβασης, και πρόκειται να επαναληφθεί Η σύμβαση έχει κατακυρωθεί στον προσωρινό ανάδοχο. Η κατακύρωση αποτελεί στην περίπτωση αυτή το τελικό στάδιο της σύμβασης. Η διαδικασία της ανάθεσης έχει ματαιωθεί. Η ματαίωση αποτελεί στην περίπτωση αυτή το τελικό στάδιο της σύμβασης. Τα τυπικά βήματα διαχείρισης μίας σύμβασης είναι: Δημιουργείται μία νέα σύμβαση στο ΚΗΣΚ, καταχωρίζονται τα βασικά της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και της ημερομηνίας/ώρας που πρόκειται να διενεργηθεί η κλήρωση. Την προγραμματισμένη ημερομηνία/ώρα, οι χρήστες της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι έχουν ορισθεί στην αντίστοιχη επιτροπή κλήρωσης, διενεργούν την ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ΚΗΣΚ. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο της κλήρωσης, τότε γίνεται η κατακύρωση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης με τον κληρωθέντα προσωρινό ανάδοχο λόγω υπαιτιότητάς του, δίνεται η επιλογή για επανάληψη της κλήρωσης. Μέσω της επιλογής Ματαίωση Κλήρωσης, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί επαναληπτική κλήρωση για την κατακύρωση της σύμβασης οικονομικός φορέας που αναδείχθηκε κατά την πρώτη κλήρωση, ο οποίος και αρνήθηκε την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες κληρώσεις του έτους από τον συγκεκριμένο κατάλογο. Για τη διενέργεια νέας κλήρωσης είναι απαραίτητος ο εκ νέου καθορισμός ημερομηνίας/ώρας κλήρωσης. Η διαδικασία της κλήρωσης επαναλαμβάνεται και επιλέγεται ο προσωρινός ανάδοχος. Σε περίπτωση που η εν λόγω ανάθεση πρόκειται να ματαιωθεί με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016, τότε επιλέγεται η "ματαίωση" μέσω του ΚΗΣΚ, ενώ ο επιλαχών οικονομικός φορέας έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε μελλοντικές κληρώσεις του τρέχοντος έτους από τον συγκεκριμένο κατάλογο. Η συμμετοχή του εν λόγω οικονομικού φορέα σε μελλοντικές κληρώσεις για το συγκεκριμένο κατάλογο είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής στη ΓΓΥ, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση kisk - ggde. gr, στο οποίο θα επισυνάπτεται η 11

12 αντίστοιχη έγγραφη αίτηση της αναθέτουσας αρχής για την αιτιολογημένη αποδέσμευση του οικονομικού φορέα. Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω ενέργειες καταγράφονται στο ιστορικό ενεργειών της σύμβασης το οποίο εμφανίζεται στην αντίστοιχη καρτέλα. 7.1 Επεξεργασία Σύμβασης Μέσω της καρτέλας των συμβάσεων γίνεται η επεξεργασία των στοιχείων μιας σύμβασης ή η προσθήκη νέας. Η επεξεργασία της σύμβασης είναι δυνατή όταν η σύμβαση είναι σε κατάσταση Επεξεργασία ή όταν δημιουργείται μία νέα σύμβαση. Η προσθήκη μίας σύμβασης για μία κατηγορία έργου / μελέτης προϋποθέτει την ύπαρξη οριστικοποιημένου καταλόγου οικονομικών φορέων για τη συγκεκριμένη κατηγορία για το τρέχον έτος. Στη σελίδα Συμβάσεις γίνεται η καταχώριση των βασικών στοιχείων που περιγράφουν τη σύμβαση. Σχήμα 8. Η Σελίδα επεξεργασίας των στοιχείων μίας σύμβασης Τα στοιχεία της σύμβασης που πρέπει να καταχωρισθούν είναι: 12

13 Ο τίτλος του έργου ή της μελέτης. Ο προϋπολογισμός, που πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος των Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ο προγραμματισμός της κλήρωσης σε επίπεδο ημερομηνίας και ώρας. Ο κατάλογος οικονομικών φορέων βάση του οποίου θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση. Επιπρόσθετα, προκειμένου να είναι εφικτή η οριστικοποίηση της σύμβασης, και η δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικής κλήρωσης, πρέπει να επισυναφθούν στην εφαρμογή δύο κατηγορίες εγγράφων: α) ηλεκτρονικό αντίγραφο της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (απόφαση δέσμευσης πίστωσης) και β) ηλεκτρονικό αντίγραφο της απόφασης ορισμού επιτροπής κληρώσεων. Αναφορικά με τον ορισμό της επιτροπής κλήρωσης, σε αυτή πρέπει τουλάχιστον ένα μέλος να είναι πιστοποιημένος χρήστης της εφαρμογής. Η δυνατότητα επισύναψης εγγράφου ενεργοποιείται με την επιλογή Προσθήκη στην περιοχή Έγγραφα της καρτέλας. Η καρτέλα της επισύναψης ενός εγγράφου παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα 9. Η σελίδα επισύναψης των εγγράφων μίας σύμβασης Για την επισύναψη του αρχείου θα πρέπει πρώτα να επιλεγεί ο τύπος του εγγράφου, αν δηλαδή είναι η απόφαση ορισμού της επιτροπής κλήρωσης ή η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Στα πεδία Έγγραφο και Ημερομηνία καταχωρίζονται τα στοιχεία ταυτοποίησης του εγγράφου. Με την επιλογή Επιλογή Αρχείου δίνεται η δυνατότητα επισύναψης του αρχείου από τον τοπικό υπολογιστή του αιτούντος, διαδικασία που ολοκληρώνεται με την επιλογή Μεταφόρτωση, (upload)και του πλήκτρου επιβεβαίωσης ΟΚ. Στη συνέχεια ο χρήστης, στο πεδίο Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει τα μέλη της επιτροπής κλήρωσης, τα οποία είναι ταυτόχρονα και πιστοποιημένοι χρήστες της εφαρμογής, σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα. 13

14 Σχήμα 10. Η καρτέλα ορισμού επιτροπής κλήρωσης σε μία σύμβαση Η επισήμανση κάθε μέλους γίνεται επιλέγοντας από τη λίστα τιμών το μέλος της επιτροπής, όπως έχει ορισθεί με την επισυναπτόμενη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της επιλογής Προσθήκη. 7.2 Οριστικοποίηση σύμβασης Η επιλογή Οριστικοποίηση πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων της σύμβασης. Στην κατάσταση "οριστικοποίηση" παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας κλήρωσης, ενώ δεν είναι πλέον δυνατή η επεξεργασία και τροποποίηση των στοιχείων της σύμβασης. Ο χρήστης ο οποίος οριστικοποιεί την σύμβαση ορίζεται ως "υπεύθυνος της σύμβασης". 14

15 Σχήμα 11. Οριστικοποίηση Σύμβασης Ο υπεύθυνος της εκάστοτε σύμβασης, είναι ο μόνος χρήστης στον οποίο παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης, αναίρεσης ή ματαίωσης της εν λόγω σύμβασης. Στον υπεύθυνο της εκάστοτε σύμβασης, δίνεται η επιλογή της "Αναίρεσης Οριστικοποίησης", υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει διενεργηθεί κλήρωση για την εν λόγω σύμβαση. Με την αναίρεση της οριστικοποίησης, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να προβεί σε τροποποίηση των στοιχείων της σύμβασης. Με την οριστικοποίηση της σύμβασης τα στοιχεία της αναρτούνται αυτόματα στη δημόσια σελίδα των ανακοινώσεων του ΚΗΣΚ. Η σελίδα ανακοινώσεων του ΚΗΣΚ είναι διαθέσιμη από την επιλογή Ανακοινώσεις της κεντρικής σελίδας της εφαρμογής. Η Πρόσβαση στην καρτέλα των Ανακοινώσεων, είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται η χρήση διαπιστευτηρίων για την είσοδο των ενδιαφερομένων σε αυτή. 15

16 7.3 Διενέργεια κλήρωσης Η διενέργεια μίας κλήρωσης είναι δυνατή μετά από την οριστικοποίηση της σύμβασης ή σε περιπτώσεις επαναληπτικών κληρώσεων, όπως αναφέρεται παρακάτω. Η διενέργεια της κλήρωσης γίνεται από τη σελίδα επεξεργασίας της σύμβασης με την επιλογή Κλήρωση. Η κλήρωση μπορεί να διενεργηθεί μόνο από τον χρήστη που ανήκει στην επιτροπή κλήρωσης της σύμβασης, σε χρόνο που δεν είναι προγενέστερος του προγραμματισμού της κλήρωσης 1, και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμοι υποψήφιοι ανάδοχοι στον αντίστοιχο κατάλογο οικονομικών φορέων. Με την επιλογή Κλήρωση, το ΚΗΣΚ προβαίνει στην επιλογή προσωρινού αναδόχου, με τυχαίο αλγόριθμο. Σχήμα 12. Αποτέλεσμα κλήρωσης Μετά τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης, δημιουργείται αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων, το οποίο είναι διαθέσιμο στο ιστορικό ενεργειών της σύμβασης. Με την επιλογή Αποτελέσματα Κλήρωσης παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα λήψης του αρχείου. Το αρχείο 1 Η συγκεκριμένη συνθήκη ελέγχεται από το ημερολόγιο του κεντρικού συστήματος που φιλοξενεί το ΚΗΣΚ. 16

17 αποτελεσμάτων της κλήρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αναθέτουσα αρχή για την αναγγελία του αποτελέσματος της κλήρωσης στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. Η κλήρωση δεσμεύει τον προσωρινό ανάδοχο στον σχετικό κατάλογο των οικονομικών φορέων ανά κατηγορία έργου/μελέτης για το συγκεκριμένο έτος αναφοράς, και δεν είναι πλέον διαθέσιμος σε επόμενες κληρώσεις της αναθέτουσας αρχής για τη συγκεκριμένη κατηγορία έργου/μελέτης για το τρέχον ημερολογιακό έτος. 7.4 Αναίρεση κλήρωσης Μετά το πέρας της διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, η επεξεργασίας της σύμβασης διαμορφώνεται σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα: Σχήμα 13. Οι διαφορετικές επιλογές σε μία σύμβαση μετά την κλήρωση Οι επιλογές που εμφανίζονται αφορούν τις διαθέσιμες ενέργειες μετά τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης. 17

18 Η επιλογή Αναίρεση αφορά στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον επιλεχθέντα προσωρινό ανάδοχο, λόγω υπαιτιότητας του προσωρινού αναδόχου.η επιλογή της αναίρεσης μία σύμβασης, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τον χρήστη εκείνον της εφαρμογής, ο οποίος ορίσθηκε ως υπεύθυνος της σύμβασης, κατά το στάδιο οριστικοποίησής της. Με την επιλογή Αναίρεση εμφανίζεται το παράθυρο του παρακάτω σχήματος: Για να πραγματοποιηθεί η αναίρεση θα πρέπει: Σχήμα 14. Το παράθυρο αναίρεσης μίας κλήρωσης Να εισαχθεί η νέα ημερομηνία και ώρα της επαναληπτικής κλήρωσης Να περιγραφεί συνοπτικά με ελεύθερο κείμενο ο λόγος της αναίρεσης Να επισυναφθεί ηλεκτρονικό αντίγραφο της πράξης (απόφαση) με την οποία η αναθέτουσα αρχή αποφάσισε την αναίρεση της εν λόγω σύμβασης, από την επιλογή Σχετικό Έγγραφο. Μετά την αναίρεση της κλήρωσης, η κατάσταση της σύμβασης γίνεται Προς Επαναληπτική Κλήρωση και παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας νέας κλήρωσης. 7.5 Κατακύρωση και Ματαίωση Σύμβασης Τα τελικά στάδια σε μία σύμβαση είναι η κατακύρωση και η ματαίωση. Οι αντίστοιχες επιλογές είναι διαθέσιμες στη επεξεργασίας της σύμβασης κατόπιν διενέργειας κλήρωσης. Όπως και με την αναίρεση της κλήρωσης, οι δύο επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο στον υπεύθυνο της σύμβασης που ορίστηκε στο στάδιο της οριστικοποίησης. Με την επιλογή Κατακύρωση ανατίθεται το έργο ή η μελέτη στον προσωρινό ανάδοχο που αναδείχθηκε από την κλήρωση. Κατά την κατακύρωση εμφανίζεται το παράθυρο του παρακάτω σχήματος. 18

19 Σχήμα 15. Το παράθυρο κατακύρωσης σύμβασης Για να πραγματοποιηθεί η κατακύρωση της σύμβασης θα πρέπει να επισυναφθεί στο ΚΗΣΚ η σχετική πράξη κατακύρωσης της αναθέτουσας αρχής από την επιλογή Σχετικό Έγγραφο. Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του ν.4412/2016, παρέχεται η δυνατότητα ματαίωσης της σύμβασης. Με την επιλογή Ματαίωση εμφανίζεται το παράθυρο του παρακάτω σχήματος. Σχήμα 16. Το παράθυρο ματαίωσης μίας σύμβασης Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ματαίωση της σύμβασης καταχωρείται συνοπτική αιτιολόγηση με ελεύθερο κείμενο που αφορά στον λόγο της ματαίωσης, ενώ επισυνάπτεται και το ηλεκτρονικό έγγραφο της σχετικής πράξης ματαίωσης. Τα στοιχεία μίας σύμβασης που φτάνει στο τελικό στάδιο διαχείρισης (μέσω της κατακύρωσης ή της ματαίωσης) εμφανίζονται αυτόματα στη δημόσια σελίδα του ΚΗΣΚ η οποία είναι διαθέσιμη με την επιλογή Αποτελέσματα της κεντρικής σελίδας της εφαρμογής. Πρόσβαση στη συγκεκριμένη σελίδα έχει κάθε ενδιαφερόμενος χωρίς να είναι κατ ανάγκη και πιστοποιημένος χρήστης του ΚΗΣΚ. 19

20 7.6 Ιστορικό Ενεργειών Σύμβασης Σχήμα 17. Η καρτέλα του ιστορικού ενεργειών μίας σύμβασης Το ιστορικό ενεργειών της σύμβασης είναι διαθέσιμο από τις επεξεργασίας και προβολής της σύμβασης, Ιστορικό Ενεργειών. Εμφανίζονται οι βασικές ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί σε μία σύμβαση, τα στάδια της σύμβασης, (οριστικοποίηση, κλήρωση, αναίρεση κλήρωσης, κατακύρωση και ματαίωση), τα στοιχεία του χρόνου που πραγματοποιήθηκε η κάθε ενέργεια, καθώς και του χρήστη της εφαρμογής που εκτέλεσε την ενέργεια. Για ορισμένα γεγονότα του ιστορικού είναι διαθέσιμα και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα που συνδέονται με κάθε γεγονός. Ειδικά για το γεγονός της κλήρωσης το ηλεκτρονικό έγγραφο των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, δημιουργείται αυτόματα από το ΚΗΣΚ και είναι διαθέσιμο για λήψη από τον χρήστη της εφαρμογής. 20

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Πιστοποιητικού

Υποβολή Πιστοποιητικού Υποβολή Πιστοποιητικού Με το πλήκτρο από την γραμμή εργαλειών της επεξεργασίας του φακέλου, παρουσιάζεται φόρμα που περιλαμβάνει τα δεδομένα επικοινωνίας της ελεγχόμενης εταιρείας, την περίοδο ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Στη Δράση «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Προμηθευτή... 6 Στοιχεία Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου

Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Α/Α: Ο μοναδικός αριθμός (ID) αρίθμησης του φακέλου Α/Α Server: Ο μοναδικός αριθμός (ID) του φακέλου ο οποίος ενημερώνεται από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Οδηγίες προς τον Αιτούντα) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαδικασία Εγγραφής... 3 2. Διαδικασία απώλειας κωδικού... 7 3. Προσθήκη Παραγωγού... 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΔΙΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ - ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Το παρόν έργο αποτελεί παραδοτέο των δράσεων δημοσιότητας του προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - Ενίσχυση του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίας Ενεργειών

Δημιουργίας Ενεργειών Δημιουργίας Ενεργειών Περιεχόμενα Δημιουργία Ενεργειών (Επικοινωνίας, Ραντεβού)... 3 Καταχώρηση Επικοινωνίας και Ραντεβού... 4 Βασικά Στοιχεία... 7 Πεδία Χρήστη... 8 Υπομνήματα... 8 Μεταβολή Ενέργειας...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Οι σχετικές διατάξεις αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα Εγγραφής Συμβούλου-Στελέχους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Φ01010

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Φ01010 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Φ01010 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας και υπολογισμού του εντύπου Φ01 010. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Μητρώο Παγίων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Μητρώου Παγίων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5 Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε5. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Οδηγίες Χρήσης Πύλης Ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα Διαχείρισης, Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και Ολοκληρωμένων Συναλλαγών για το Δίκτυο Ύδρευσης» Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Στόχος της Πύλης... 3 Εγγραφή στην Πύλη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ.... 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος Εγχειρίδιο χρήσης και Ανάλυση λειτουργιών. Project Extranet. Ηλεκτρονική Υποβολή και Διαχείριση Φακέλου Μελέτης Φυσικού Αερίου

Νοέμβριος Εγχειρίδιο χρήσης και Ανάλυση λειτουργιών. Project Extranet. Ηλεκτρονική Υποβολή και Διαχείριση Φακέλου Μελέτης Φυσικού Αερίου Νοέμβριος 2015 Εγχειρίδιο χρήσης και Ανάλυση λειτουργιών Project Extranet Ηλεκτρονική Υποβολή και Διαχείριση Φακέλου Μελέτης Φυσικού Αερίου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα εγγραφής Συμβούλου Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος _ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ/ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υπηρεσιών WEB Site ΟΑΕΕ (εσωτερική χρήση) v1.0

Οδηγός Υπηρεσιών WEB Site ΟΑΕΕ (εσωτερική χρήση) v1.0 Οδηγός Υπηρεσιών WEB Site ΟΑΕΕ (εσωτερική χρήση) v1.0 1. Αρχική Σελίδα Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΟΑΕΕ πραγματοποιείται από ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ (ΣΥΝ) και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (PORTAL OFFICERS) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Συντονιστών και Διαχειριστών (Portal officers)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού Έκδοση 1.0 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 37013 / 22-7-2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ekep.ermis.gov.gr Εγχειρίδιο χρήσης διαδικασίας ιαχείριση αιτήσεων «Χορήγηση κοινωνικού τιμολογίου ΕΗ»

ekep.ermis.gov.gr Εγχειρίδιο χρήσης διαδικασίας ιαχείριση αιτήσεων «Χορήγηση κοινωνικού τιμολογίου ΕΗ» ekep.ermis.gov.gr Εγχειρίδιο χρήσης διαδικασίας ιαχείριση αιτήσεων «Χορήγηση κοινωνικού τιμολογίου ΕΗ» κωδ. ιαδικασιών: 2011, 2013 Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Σημεία αναζήτησης του Χρήστη στη Σελίδα Διεπαφής Σύνδεσμος Χρήστες (από το μενού στην κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2010 Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙ. Απευθείας ανάθεση

VΙΙ. Απευθείας ανάθεση VΙΙ. Απευθείας ανάθεση Ι. Ορισμός Ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών Έκδοση 1.1 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 494/27.12.2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να μπορέσει κάποιος υποψήφιος να καταχωρήσει την αίτησή του πρέπει πρώτα να κάνει εγγραφή στο σύστημα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Είσοδος στην εφαρμογή... 3 2 Γενικές Οδηγίες Χρήσης... 5 2.1 Εμφάνιση εγγραφών στην οθόνη... 6 2.2 Οθόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ Α. Εγγραφή στην εφαρμογή βεβαίωσης κερδών Ομίλου ΟΠΑΠ Κατά την εγγραφή σας, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία συμπεριλαμβανομένου και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ Για την υποβολή αίτησης, αν δεν είστε ήδη ενεργός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσετε μια σύντομη διαδικασία ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται Office Management Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Office Management (Ημερολόγιο Λογιστή). Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Υπηρεσίες προς Επαγγελματίες Εγχειρίδιο Διαβίβασης Μεταγεγραμμένων Συμβολαιογραφικών Πράξεων εκέµβριος 2015 Ιστορικό Αλλαγών Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγχειριδιο χρηστη. Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού. Γενικά. Ανώνυμος Χρήστης

1. Εγχειριδιο χρηστη. Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού. Γενικά. Ανώνυμος Χρήστης 1. Εγχειριδιο χρηστη Υπηρεσία Εγγραφής Προσωπικού Γενικά Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αναπτύχθηκε πλατφόρμα δημιουργίας ηλεκτρονικών λογαριασμών για το προσωπικό των Νοσοκομειακών Μονάδων που εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων 1 Λήψη Στοιχείων από τη ΓΓΠΣ Εχει ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα λήψης στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για Φυσικά και Μη Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα χρήστη : Εμπορικό όνομα πρακτορείου. Ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες έχετε πρόσβαση (δημιουργούνται από χρήστη επιπέδου «Διοίκηση»)

Όνομα χρήστη : Εμπορικό όνομα πρακτορείου. Ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες έχετε πρόσβαση (δημιουργούνται από χρήστη επιπέδου «Διοίκηση») 1-12-2015 Κεντρική σελίδα επιλογής εταιρείας και προϊόντων Αρχείο με αποθηκευμένες αιτήσεις, τιμολογήσεις, συμβόλαια, προ-συμβόλαια, εντολές πληρωμής, κλπ. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης και ρυθμίσεων Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Δημοτικών Πυλών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Δημοτικών Πυλών ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Δημοτικών Πυλών Έκδοση 1.1 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 494/27.12.2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 4» Το έργο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktop. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο αρχικό μενού του SEPAnet του Προφίλ, όπως παρακάτω.

ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktop. Το πρόγραμμα βρίσκεται στο αρχικό μενού του SEPAnet του Προφίλ, όπως παρακάτω. ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ sepadesktp 1. Τι περιλαμβάνει η εφαρμογή Διασάφηση εξαγωγής, όλα τα μηνύματα Συνοπτική διασάφηση εισόδου ΕΝΣ ΙΕ315 υποβολή ΙΕ316 απόρριψη ΙΕ328 αποδοχή Ηλεκτρονικό Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Λίγα λόγια για την υπηρεσία Η υπηρεσία Υποστήριξη Δράσεων Εθελοντισμού (openactions), παρέχεται από το ΤΕΙ Αθήνας στα πλαίσια της Πράξης Εξωστρεφείς Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2016

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2016 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2016 (Οδηγίες προς τον Αιτούντα) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαδικασίας Εγγραφής... 3 Περίπτωση Α: Χρήστης που έχει ενεργοποιήσει ξανά κωδικούς Online σε προγενέστερο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Εκτύπωσης Εκκαθαριαστικού / Βεβαίωσης Αποδοχών και Πιστοποίησης Χρηστών Μέσω Internet Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή...3 1.1 Συμβατότητα Browser...3 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εγγραφή στην εφαρμογή βεβαίωσης κερδών Ομίλου ΟΠΑΠ

Α. Εγγραφή στην εφαρμογή βεβαίωσης κερδών Ομίλου ΟΠΑΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ Α. Εγγραφή στην εφαρμογή βεβαίωσης κερδών Ομίλου ΟΠΑΠ Κατά την εγγραφή σας, πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα απαραίτητα πεδία συμπεριλαμβανομένου και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε για την εφαρμογή της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1066 02.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή.

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - Πανεπιστήμιο Πατρών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - Πανεπιστήμιο Πατρών Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Απογραφικό ΔΕΠ... 3 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις... 4 Επιστημονικό Έργο... 8 Ερευνητικό Έργο... 8 Ερωτηματολόγιο ΔΕΠ... 9 Εκτύπωση Απογραφικό ΔΕΠ... 15 2 Εισαγωγή Το πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Η κεντρική οθόνη του ιστότοπου χωρίζεται σε 4 περιοχές. Η αριστερή περιοχή με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2015

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2015 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2015 (Οδηγίες προς τον Αιτούντα) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαδικασίας Εγγραφής... 3 2. Διαδικασία απώλειας κωδικού... 7 2 ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 1. Διαδικασίας Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα