ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 33517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου εκεµβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ /2297/Α0012 Προσδιορισµός των ελάχιστων αµοιβών των ικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999 (Φ.Ε.Κ. 249 τ.α ). 2) Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του ν. 2873/2000 (Φ.Ε.Κ. 285 τ.α ). 3) Την υπ αριθµ / (Φ.Ε.Κ τ.β ) κοι νή υπουργική απόφαση «Προσδιορισµός των ελάχιστων αµοιβών των ικηγόρων», που ισχύει σήµερα. 4) Την υπ αριθµ /Υ.252/ (Φ.Ε.Κ τ.β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, «Καθορισµός αρµοδιοτή των των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών». 5) Την από γνώµη της Ολοµέλειας των Προ έδρων των ικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, και 6) Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σµού, αποφασίζουµε: Οι ελάχιστες αµοιβές για τις παραστάσεις των δι κηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων, για τη σύµπραξή τους σε εξώδικες ενέργειες και συµβάσεις, όπως προ βλέπουν οι οικείες διατάξεις, καθώς και για κάθε άλλη νοµική υπηρεσία που παρέχουν αυτοί στον εντολέα τους, καθορίζονται ως ακολούθως και ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2008:

2 33518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ για την περίοδο έως Ι ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ A ΠΟΙΝΙΚΕΣ 1. Παραστάσεις στα ικαστήρια 1. Ενώπιον Πταισµατοδικείου Ενώπιον Μονοµελούς Πληµ/κείου Ενώπιον Τριµελούς Πληµ/κείου Ενώπιον Εφετείου: α) επί πληµµεληµάτων 491 β) επί κακουργηµάτων 983 γ) επί κακουργηµάτων (αιτ. αναστολής) Ενώπιον Πενταµελούς Εφετείου α. Ενώπιον Πενταµελούς Εφετείου (αιτ. αναστολής) Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο..) Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Ε.) Ενώπιον Στρατοδικείου ή Ναυτοδικείου ή Αεροδικείου: α) επί πληµµεληµάτων 224 β) επί κακουργηµάτων Ενώπιον Αναθεωρητικού: α) επί πληµµεληµάτων 481 β) επί κακουργηµάτων Ενώπιον του Αρείου Πάγου: α) Αίτηση αναίρεσης κατ αποφάσεως Πληµ/κείου και Εφετείου 534 β) Παράσταση για πληµµέληµα γ) Παράσταση για κακούργηµα δ) Υπόµνηµα επί αιτήσεως αναιρέσεως Ενώπιον Συµβουλίου Πληµ/κών Ενώπιον Συµβουλίου Εφετών Παράσταση σε απολογία κατηγορουµένου α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου 144 β) Ενώπιον ανακριτού για πληµµέληµα 224 γ) Ενώπιον ανακριτού για κακούργηµα 556

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Παράσταση σε άλλες ανακριτικές πράξεις α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου 144 β) Ενώπιον ανακριτού Υποµνήµατα α) Κατά το στάδιο της προανάκρισης 107 β) Κατά το στάδιο της ανάκρισης 214 γ) Προς το Συµβούλιο Πληµ/κών 235 δ) Προς το Συµβούλιο Εφετών 1) ως Συµβούλιο Α Βαθµού 406 2) για την υποστήριξη εφέσεως κατά βουλεύµατος 406 ε) Επί αιτήσεως αναθεωρήσεως Μηνύσεις Αιτήσεις Ένδικα µέσα α) Σύνταξη µήνυσης 139 β) Σύνταξη αίτησης προς ποινικές αρχές 85 γ) Σύνταξη αίτησης αναστολής της ποινής 214 δ) Σύνταξη αίτησης χάριτος 374 ε) Έφεση κατά βουλεύµατος 417 στ) Έφεση κατ αποφάσεως Πληµ/κείου 144 ζ) Αίτηση ακύρωσης απόφασης Πληµ/κείου 171 η) Αίτηση ακύρωσης απόφασης Εφετείου 171 Β ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟ (Αξία αντικειµένου έως ) α) Εργατικά α) Αγωγή 85 β) Παράσταση 64 γ) Προτάσεις 85 α1) Αιτήσεις 1. Για σύνταξη κάθε αίτησης Παράσταση Προτάσεις 64

4 33520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) β) ιαδικασία απόδοσης µισθίου (µηνιαίο µίσθωµα έως 450 ) 1. Αγωγή Παράσταση: Προτάσεις 107 β1) Αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης µισθίου 107 γ) Αυτοκινητικές διαφορές 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 43 δ) Πίνακες Μηχανικών Ιατρών Μεσιτών κ.λπ. α) Αγωγή 75 β) Παράσταση 85 γ) Προτάσεις 75 ε) Ασφαλιστικά µέτρα (νοµής) 1. Αίτηση Παράσταση Αυτοψία Σηµείωµα 96 στ) Ασφαλιστικά µέτρα γενικά: α) Αίτηση 80 β) Παράσταση 59 γ) Σηµείωµα 69 ζ) Mικροδιαφορές (αξία µέχρι ) 64 η) Συγγενικά συµβούλια Λογοδοσίες κ.λπ. 1. Αίτηση για σύγκληση Συγγενικού Συµβουλίου Σύνταξη εκθέσεως επί λογοδοσιών Σύνταξη εκθέσεως επί δηλώσεων ηλώσεις επί κατασχέσεων εις χείρας τρίτων Αίτηση για την αντικατάσταση µεσεγγυούχου Αίτηση για ένορκες βεβαιώσεις 75

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Παράσταση σε χειραφεσία, συγγενικά συµβούλια, λογοδοσίες, δηλώσεις Κάθε παράσταση 96 θ) ιαδικασία πιστωτικών τίτλων 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 54 ι) 1. Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωµής 64 κ) Ανακοπές κάθε είδους 1. Ανακοπή Παράσταση Προτάσεις 59 λ) Ανταγωγές γενικά 48 µ) Παρεµβάσεις 48 ν) Αιτήσεις διάφορες 1. Σύνταξη αίτησης για θέµατα µη ειδικώς αναφερόµενα στον Κώδ. ικηγόρων Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων αιτήσεων Σύνταξη αίτησης προτίµησης ή ορισµού δικασίµου, αναβολής εκτέλεσης αποφάσεων περί εξώσεως, περί παροχής απογράφου, παρατάσεως προθεσµίας Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων αιτήσεων 80 ξ) Τακτική διαδικασία 1. Σύνταξη αγωγής, παρέµβασης, τριτανακοπής Προτάσεις Παράσταση Αίτηση για συντηρητική απόδειξη Αγωγή περί επιδείξεως εγγράφου Αίτηση για εξαίρεση πραγµατογνώµονος Γνωστοποίηση µαρτύρων Αιτήσεις προς τον Εισηγητή Κλήση προς µάρτυρα ή πραγµατογνώµονα Παράσταση κατά την εξέταση µάρτυρος Παράσταση κατά την εξέταση µάρτυρος επί του επιδίκου 129

6 33522 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 12. Παράσταση κατά τη δόση όρκου διαδίκου ή πραγµατογνώµονος Κλήση προς διάδικο Σύνταξη δηλώσεως επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου Προτάσεις µετ απόδειξη Παράσταση µετ απόδειξη 107 ο) Εκουσία διαδικασία α) Αίτηση 69 β) Παράσταση 69 γ) Προτάσεις 59 Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζοµένων ένα (1) γραµµάτιο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ (Αξία αντικειµένου από έως ) Α) ιαδικασία Μισθωτικών διαφορών α) Όταν το µίσθωµα είναι από 451 µέχρι 585 ΕΥΡΩ 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 102 β) Όταν το µίσθωµα είναι από 586 µέχρι ΕΥΡΩ 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 171 γ) Όταν το µίσθωµα είναι πάνω από ΕΥΡΩ 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 268 Α1) ιαταγή απόδοσης µισθίου 139

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Β) Ασφαλιστικά µέτρα (Γενικά) 1. Αίτηση Παράσταση Προτάσεις (σηµείωµα) 102 Βα) ιατροφές κ.λπ. 1. Αίτηση Παράσταση Σηµείωµα 102 Γ) Εκουσία δικαιοδοσία 1. Αίτηση Παράσταση Προτάσεις 117 ) Πίνακες ιατρών, µηχανικών µεσιτών κ.λπ. α) Αν το αιτούµενο ποσό είναι έως ΕΥΡΩ 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις (σηµείωµα) 102 β) Αν το αιτούµενο ποσό είναι από έως ΕΥΡΩ 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 171 γ) Αν το αιτούµενο ποσό είναι από και άνω 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 171 Ε) Τακτική διαδικασία 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 102 ΣΤ) Αγωγές ανακοπές Γενικά έως ΕΥΡΩ 1. Αγωγή 69

8 33524 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 2. Παράσταση Προτάσεις έως ΕΥΡΩ 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις έως ΕΥΡΩ 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις ΕΥΡΩ και άνω 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 363 Ζ) Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωµής Από έως ΕΥΡΩ 139 Από έως ΕΥΡΩ 268 Από έως ΕΥΡΩ 406 Από ΕΥΡΩ και άνω 663 Η) Αναγκαστική απαλλοτρίωση σε δίκες αναγνώρισης δικαιούχων 1. Αίτηση Παράσταση Προτάσεις 96 Ηα) Για καθορισµό τιµής µονάδος α) Αν το αιτούµενο ποσό είναι εως ΕΥΡΩ 1. Αίτηση Παράσταση Προτάσεις 96 β) Αν το αιτούµενο ποσό είναι άνω των ΕΥΡΩ 1. Αίτηση Παράσταση Προτάσεις 161

9 ΦΕΚ 2422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Θ) Εργατικές διαφορές 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 102 Ι) ιατροφές (ανεξαρτήτως ποσού) 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 102 Κ) Αυτοκινητικές διαφορές α) Για ποσό από έως ΕΥΡΩ 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 69 β) Για ποσό από έως ΕΥΡΩ 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 102 γ) Για ποσό από ΕΥΡΩ και άνω 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 102 Λ) Ανταγωγές και παρεµβάσεις Όπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζοµένων ένα (1) γραµµάτιο Μ) Κατά την απόδειξη ότι ισχύει στο Πολυµελές Πρωτοδικείο

10 33526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ α) Εκουσία δικαιοδοσία Τακτική (Μη αποτιµητές) 1. Αίτηση Παράσταση Προτάσεις 117 β) Εφέσεις 1. Έφεση κατ απόφασης Ειρηνοδικείου Παράσταση Προτάσεις 117 γ) Τακτική διαδικασία Από εως ΕΥΡΩ 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 203 Από εως ΕΥΡΩ 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 331 Από εως ΕΥΡΩ 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 363 Από έως ΕΥΡΩ 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 566 Από ΕΥΡΩ και άνω 1. Αγωγή Παράσταση Προτάσεις 822

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) δ) Απόδειξη 1. Αίτηση για την εξέταση µαρτύρων Γνωστοποίηση µαρτύρων Παράσταση κατά την εξέταση µαρτύρων (ξένης αρχής) Αίτηση παράτασης προθεσµίας Παράσταση κατά τη συζήτησή της Σύνταξη αίτησης για συντηρητική απόδειξη Σύνταξη αγωγής για επίδειξη εγγράφου ήλωση επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου Παράσταση κατά τη δόση του όρκου των διαδίκων η πραγµατογνωµόνων Παράσταση σε αυτοψία ή πραγµατογνωµοσύνη Παράσταση Προτάσεις µετ απόδειξη Κλήση προς µάρτυρα 75 ε) Πτωχευτική ιαδικασία 1. Σύνταξη δήλωσης εµπόρου για αναστολή πληρωµών Αίτηση πτώχευσης Αίτηση προς τον Εισηγητή πτώχευσης Αίτηση προς το Πτωχευτικό ικαστήριο Αίτηση προς τον Εισηγητή Πτωχευτική ανακοπή Αίτηση επικυρώσεως πτωχευτικού συµβιβασµού Αίτηση διαρρήξεως ανατροπής η ακυρώσεως πτωχευτ. συµβιβ Παράσταση κατά την εξέλεγξη των πιστωτών Αίτηση ανακλήσεως πτωχεύσεως Υπόµνηµα ή λογοδοσία συνδίκου Παράσταση: α) Κατά την απογραφή 129 β) Κατά την επαλήθευση των απαιτήσεων 161 γ) Κατά τις συνελεύσεις για την εκλογή συνδίκου 139 δ) Κατά τις συνελεύσεις για την ένωση πιστωτών 139 ε) Για κατάθεση εγγράφων στον Γραµµατέα Προσφυγή οποιαδήποτε προς το δικαστήριο Υπόµνηµα συνδίκου σε κάθε στάση της δίκης Για τη σύνταξη αντιρρήσεων ή ανακοπής κατά συµβιβασµού η αγωγής περί ακυρώσεως ή διαρρήξεως συµβιβασµού 85

12 33528 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 16. Παράσταση Προτάσεις 54 στ) Ανταγωγές παρεµβάσεις Όπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζοµένων ένα γραµµάτιο ζ) Εξωδικαστική επίλυση διαφορών α). Συζήτηση συµβιβασµός: όπως η τακτική β). Ματαίωση: το ποσό της παράστασης µόνον ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Όπως οι αγωγές σε αντίστοιχης βαθµίδας δικαστήριο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΚΗΣ 1. Ανακοίνωση δίκης: α) Ενώπιον του Ειρηνοδικείου 80 β) Ενώπιον άλλων ικαστηρίων Ανακοίνωση δίκης µε προσεπίκληση για παρέµβαση: α) Ενώπιον Ειρηνοδικείου 80 β) Ενώπιον Πρωτοδικείου 129 ΕΦΕΤΕΙΟ 1. Έφεση Παράσταση Προτάσεις Προτάσεις εποµένων συζητήσεων Προτάσεις για υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας Όταν το Εφετείο δικάζει σε πρώτο βαθµό α. Αγωγή 112

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) β. Παράσταση 161 γ. Προτάσεις 256 ιατροφές Εργατικές Μισθωτικές Αυτοκινητικές 1. Έφεση Παράσταση Προτάσεις 139 Απαλλοτριώσεις 1. Έφεση Παράσταση Προτάσεις 213 Σε περίπτωση συνεκδίκασης αντίθετων εφέσεων ένα (1) γραµµάτιο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Τακτική διαδικασία 1. Αίτηση αναίρεσης Πρόσθετοι λόγοι Παράσταση Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ 534 Αναστολή α) Αίτηση 181 β) Παράσταση 652 γ) Σηµείωµα 161 ιατροφές Εργατικές Μισθωτικές Αυτοκίνητα α. Αίτηση 235 β. Πρόσθετοι λόγοι 171 γ. Παράσταση 342 δ. Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ 310 Ολοµέλεια 1. Αίτηση αναίρεσης 406

14 33530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 2. Πρόσθετοι λόγοι Παράσταση Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ 534 Απαλλοτριώσεις 1. Αίτηση Παράσταση Προτάσεις 534 Γ) ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ 1. Προσφυγή Παράσταση Υπόµνηµα 85 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ 1. Προσφυγή Παράσταση Υπόµνηµα 85 Προσφυγές ασφαλισµένων Υπαλλήλων α. Προσφυγές 85 β. Παράσταση 161 γ. Υπόµνηµα 54 Αγωγές: όπως η κλιµάκωση Mονοµελούς Πρωτοδικείου ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ 1. Έφεση ή αίτηση ακύρωσης Παράσταση Υπόµνηµα 85

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Στις περιπτώσεις παρέµβασης ισχύουν όσα και για τα κύρια δικόγραφα. Αίτηση αναστολής µείωση κατά 1 / 2 Εφέσεις ασφαλισµένων ή αιτήσεις ακύρωσης υπαλλήλων: 1. Έφεση η Αίτηση Παράσταση Υπόµνηµα 69 Αντιρρήσεις αλλοδαπών 149 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Τµήµατα Ολοµέλεια 1. Αίτηση ακύρωσης ή αναίρεσης ή παρέµβαση Παράσταση Υπόµνηµα Πρόσθετοι Λόγοι Αναστολή α) Αίτηση 166 β) Παράσταση 246 γ) Υπόµνηµα 246 Υπαλληλικές προσφυγές ή εφέσεις, αιτήσεις αναίρεσης ασφαλισµένων α. Αίτηση 203 β. Πρόσθετοι λόγοι 134 γ. Παράσταση 268 δ. Υπόµνηµα 134 Ειδικό ικαστήριο (Μισθοδικείο) α. Αίτηση 772 β. Συζήτηση ΣΗΜΑΤΑ ιοικητική επιτροπή σηµάτων 1. Αίτηση Κατάθεση σήµατος Τριτανακοπή Παρέµβαση 214

16 33532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 3. Παράσταση Υπόµνηµα 214 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 1. Αίτηση Παράσταση Υπόµνηµα ΕΚΛΟΓΟ ΙΚΕΙΟ 1. Αίτηση Παράσταση Υπόµνηµα ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΙΚΑΣΤΕΣ Α ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ 1. Αίτηση Παράσταση Υπόµνηµα 288 Β ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 1. Έφεση Παράσταση Υπόµνηµα 224 Γ ΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ κ.ά. 1. Έφεση Παράσταση Υπόµνηµα 96 * *

17 ΦΕΚ 2422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕIΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ όπως το µονοµελές διοικητικό Ε ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ όπως το τριµελές διοικητικό (Υπαλλήλων) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ α) Τµήµατα 1. Έφεση η αναίρεση Παράσταση Υπόµνηµα 134 β) Ολοµέλεια 1. Παράσταση Υπόµνηµα 268 γ) Αναστολή 1. Αίτηση Παράσταση Υπόµνηµα 134 ΙΙ ΕΞΩ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Για την παροχή συµβουλών στους εντολείς (ανά ώρα) 64 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Αίτηση διόρθωσης αγνώστου ιδιοκτήτη όπως εκουσία µονοµελούς

18 33534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Τακτικές αγωγές όπως τακτική Μονοµελούς και Πολυµελούς Αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλµατος ενώπιον προϊσταµένου κτηµατολογικού γραφείου 150 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 εκεµβρίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 33535

20 33536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠ ΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ ιοικ ητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαµαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπ όλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ ηµοκρατίας Σε έντυπη η µορφή µ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 µέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόµενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού. Για τα φωτοαντ ίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 αν ά σελίδα. Σε µορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.. 5 Υ.Ο Σ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόµενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιµή πώλησης σε µορφή cd rom/dvd, δηµοσιευµάτων µιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτο ς. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη µορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη µορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.. 10 ωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 ωρεάν..σ Υ.Ο ωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 ωρεάν Ο.Π.Κ. ωρεάν Α.Α.Π Α + Β + + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδροµικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης µέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουµένων ετών και συγκεκριµένα στα τεύχη: α) Α, Β,, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και..σ., η τιµή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδροµής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. gr Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δηµοσιευµάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www. et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουρ γούν καθηµερινά από 08:00 µέχρι 13:0 0 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2008.06.26 09:45:15 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 15903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34149 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2472 31 εκεµβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκπαίδευση προσωπικού Ελληνικής Αγροφυλακής. 1 ιόρθωση απόφασης Πολιτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2018 17 Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΡΟ ΟΥ ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 892 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ ση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 276 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός των ποσών των εξόδων κίνησης των Βουλευτών.... 1 Απαγόρευση χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 347 21 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1716 26 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών... 1 Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 756 24 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρή ση πολλαπλασιαστικού υλικού στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2266 5 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 12/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β 545 ) «Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54 Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυν σης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 89 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 16 Φεβρουαρίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3818 Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα