-Χένα ντουφέκι έπεζε Κατά τα Πατσουϊράνικα Βουβή κουφή έϊσε τη λαϊλά Ζαμ Πατσουϊράνιτση ριϊξά -Τι νάτανε; Τι νάζεϊνε; 5 -Τον άντρα ζου σκοτούζασι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-Χένα ντουφέκι έπεζε Κατά τα Πατσουϊράνικα Βουβή κουφή έϊσε τη λαϊλά Ζαμ Πατσουϊράνιτση ριϊξά -Τι νάτανε; Τι νάζεϊνε; 5 -Τον άντρα ζου σκοτούζασι"

Transcript

1 Ο Πατσούρος στον οποίον αναφέρεται αυτό το μοιρολόι ήταν ο πατέρας του Μούγιου και της Πασκαλιάς, και ο πρώτος γνωστός πρόγονος της οικογένειάς μας στην Νόμια. Στο μοιρολόι αυτό αναφέρεται ότι αυτός είχε πύργο όπως και πειρατικό πλοίο με το όνομα «Φάλαινα». Σκοτώθηκε από κάποιον από την γενεά των Τσουλιάνων σαν αντεκδίκηση για έναν παμπάλαιο φόνο ενός συγγενή του από κάποιον Πατσουριάνο, ο οποίος φόνος είχε ήδη προ πολλού λησμονηθεί, χωρίς αιτία και λογική και χωρίς να τηρήσει τους τύπους, οι οποίοι ήταν απαραίτητοι σύμφωνα με τους άγραφους νόμους των Μανιατών. Επακόλουθο ήταν οι Πατσουριάνοι να εκδικηθούν και να αναγκαστούν σε μετανάστευση προς την Έξω Μάνη. Στην Νόμια όμως παρέμεινε η χήρα του Πατσούρου με τα δυο παιδιά της και από αυτούς προέρχεται ο κλάδος της οικογένειας που υπάρχει μέχρι τώρα στην Νόμια. Το όνομα Μούγιος (δηλαδή Μιχαήλ) επικρατούσε τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες στη Μάνη και δήλωνε τη συνέχεια της θρησκευτικότητας της φυλής των Μανιατών, οι οποίοι μετά την αρχαία ειδωλολατρική θρησκεία ενστερνίστηκαν απόλυτα την ακαταμάχητη χριστιανική. Έτσι, ο αρχαίος ψυχοπομπός Ερμής μετατράπηκε στον Αρχάγγελο ψυχοπομπό Μιχαήλ, ίσως για να συμβολίζει ακόμα στη Μάνη με την επικράτηση του ονόματος, ότι εκεί κοντά βρίσκονται οι Πύλες του Άδη και ότι ο ψυχοπομπός Μιχαήλ οδηγεί τις ψυχές των Μανιατών στη σπηλιά του Ταίναρου. Το μοιρολόι είναι ειπωμένο στη φυσική παλαιομανιατική και σχεδόν ακατάληπτη διάλεκτο των Παραταιναρίων Μανιατών και διασώθηκε ακέραιο αλλά κατά τόπους διαφορετικό, δια μέσου των αιώνων, με την ιδιάζουσα φωνητική κυρίως ιδιοτυπία. Η διάσωσή του οφείλεται, όπως και όλων των μανιάτικων μοιρολογιών, στο ότι ο καθένας από τους ακροατές διηγείται κατόπιν το κομμάτι που συγκράτησε. Έτσι συμπληρώνεται το μοιρολόι, με την πάροδο δε του χρόνου γίνεται λαϊκό κτήμα. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Οι ακροατές δηλαδή αντικαθιστούν, με κάποιο τρόπο, τη μοιρολογίστρα, η οποία όταν τελειώσει την απαγγελία της δε θυμάται όλο το μοιρολόι παρά μόνο ορισμένα μέρη του. Το μοιρολόι αυτό αποτελείται από 60 στίχους και περιέχει στη διάλεκτό του πάρα πολλές αρχαίες ελληνικές λέξεις, δείγμα και αυτό του συντηρητικού χαρακτήρα της φυλής αλλά και εκφραστικό της πνευματικότητάς της. Ένα επίσης χαρακτηριστικό γνώρισμά του είναι η οκτασύλλαβη δομή του, όπως όλα τα μοιρολόγια της Μέσα Μάνης, είναι δε αδρό, επικό και σκληρό. Ενώ τα μοιρολόγια της Ανατολικής Μάνης, της Έξω Μάνης, είναι δεκαπεντασύλλαβα και περισσότερο λυρικά. Αλλά και στο τυπικό της γλώσσας μπορεί κανείς να αναγνωρίσει όχι μόνο την ακραιφνή προέλευσή του από τη Μέσα Μάνη αλλά, αναλύοντας τις λέξεις και τις καταλήξεις, να καθορίσει ακόμα και τη χρονολογία κατά την οποία ειπώθηκε, δηλαδή περί το έτος Χένα ντουφέκι έπεζε Κατά τα Πατσουϊράνικα Βουβή κουφή έϊσε τη λαϊλά Ζαμ Πατσουϊράνιτση ριϊξά -Τι νάτανε; Τι νάζεϊνε; 5 -Τον άντρα ζου σκοτούζασι

2 Χούσιουτας 1 τσάϊ καλάπασε Του τάλεγα, έ μάκουζε Κάμασι οι οχτροί το χρέη τους, Το αίμα τους πίζου πάρασι 10 Μονάχα γου η αρφανή Λαχτάρα μου, τι σα ζενού; Τι ναν τα κάμου εούτα πα; Τί σαν τα κάμου τα παιϊζά; Τι σαν τα κάμου ταρφανά; 15 Το Μούϊζο τσάϊ τημ Πασκαϊλά; Τι σα ζενού το άμοϊρο Τσάϊ γου πούμ είκοζι χρονού; -Τι να ζε πού, νιουφούλα μου Σα ζε το πού, ε σα ντραπού 20 Νάτα αλέτρι τούϊφτανα Ζιουγό ζε τον ετρούπουνα Νάτα βελέζι 2 τούρραβα Πόζεμα ζε το μπάλουνα Εούτο που σές, νιουφούλα μου 25 Ζε τούπα, που ε σα ντραπού Να ζε το κάμου ε μπορού Τ είμαϊ ζέρο τσάϊ ε φελού -Ζούλα νάμου προτίμουνα Εϊς τουμ πεσερικούνέ μου 30 Πέρι τσιουρά, νοϊκοτσιουρά Σ το σπίτι του πατέρα μου Μ αφ ού το σετε έτσα ζα Φέγου τσάϊ πάου τα πέϊρορα 3 Ζά να μη χάζου τήμ πζιουσή 35 Τσάϊ ζής τον κλερονόμο ζας Μονάχα ζας επροστσιουνού Σ το χρόν άσετε ιμα φορά Να ξαγναντιεύου τα παϊζά Από αλάργα τσάϊ μακρυουά 40 Ναν του σιουμίζου φουναχτά Τι σαν τον κάμουν το φοηνά -Έτσα ζανά 4 που μίληζεζ Όλου μα μαζ εστόμουζες Ζα ζούλα ε ζε πάραμε 45 Ζα σκλάβα ε ζε σέσμε Κάτσο καλά που κάσεζαϊ Σ το σπίτι τσάϊ τα χτήματα Νάζαϊ Τσιουρά τσ Αρχόντισσα Τσάϊ σήρα Πατσουϊράνισσα 50 Κάτσο καλά που κάσεζαϊ Σ τα έσεϊ ζου εϊς τη στεηρά Τομ Πιούργο τσάϊ τη Φάλαϊνα Ας τα ζ αυτούς που ζιούνουνταϊ Εζιού μονάχα να τσιουτά 55 Ζα νάναστάϊνης ταρφανά

3 Όζου να μεγαλούζουσι Να πάρουσι το ζίητσο τους Τσάϊ να πλερούζουσι ζιπλό Το αίμα του πατέρα τους Στη σύγχρονη γλώσσα αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί ως εξής: -Ένα ντουφέκι έπεσε Κατά τα Πατσουριάνικα Βουβή, κουφή είχε τη λαλιά Σαν Πατσουριάνικη ριξιά -Τι νάτανε; τι νάγινε; 5 Τον άντρα σου σκοτώσανε -Ύχυτα 1 και καλάπαθε Του τάλεγα, δε μάκουγε Κάμαν οι οχτροί το χρέος τους Το αίμα τους πίσω πήρανε 10 Μονάχα γω η ορφανή Λαχτάρα μου, τι θα γενώ; Τι να τα κάμω τούτα δα; Tι θα τα κάμω τα παιδιά; Τι θα τα κάμω τ' ορφανά; 15 Το Μούγιο και την Πασκαλιά; Τι θα γενώ το άμοιρο Και γω πουμ' είκοσι χρονώ; -Τι να σου πω, νυφούλα μου Θα σου το πω, δε θα ντραπώ 20 Νάταν αλέτρι τόφτιανα Ζυγός σου τον ετρούπαγα Νάταν βελέσι 2 τόραβα 1 Η λέξη Χούσιουτας ή Ύχυτα είναι επέκταση του επιφωνήματος Ύχυ, το οποίο δηλώνει υπερβολική χαρά ή και απέραντη θλίψη. 2 Η λέξη Βελέζι προέρχεται από τη βενετσιάνικη λέξη νelessi, δηλώνει δε το κύριο φόρεμα της Μανιάτισσας. Αυτό ήταν φουστάνι από χοντρό, ντόπιο, βαμβακερό ύφασμα, βαθυγάλαζο με μεγάλες πτυχές (λόξες) και συγκρατιόταν από «κορσάζ» με τιράντες ώστε να αφήνει ακάλυπτο στο στήθος το λεπτό πουκάμισο. Το βελέζι είχε σα μοναδικό διάκοσμο εσωτερικά μεν στο κάτω μέρος, σαν ποδόγυρο, το «κοκκινοσώπανο», είδος φόδρας σαν πλατιά ζώνη, εξωτερικά δε, λίγο πάνω από τον ποδόγυρο, τον «σγάργγι», δηλαδή άλλη κόκκινη πλατιά λουρίδα από ύφασμα όμοιο με το κοκκινοσώπανο. Μόνο γυναίκα που είχε το σύζυγό της ή άγαμη που είχε τον πατέρα της έφερε αυτή τη διακόσμηση. H χήρα ή η ορφανή από πατέρα αφαιρούσε τις δύο κόκκινες λουρίδες, η δε κόρη τις έβαζε πάλι μόνο μετά το γάμο της. Ήταν δηλαδή οι δύο κόκκινες λουρίδες τα σύμβολα του προστάτη της γυναίκας, του άνδρα. Σε παλιά έντυπα της Μάνης οι γυναίκες που δεν έχουν πένθος είναι θαυμάσια ντυμένες. Ένα λεπτό λευκό μαντήλι από μετάξι ή μουσελίνα ήταν διευθετημένο ολόγυρα στο κεφάλι τους πίσω από ένα μικρό φέσι και οι πλεξούδες τους ενώνονταν πάνω από το μέτωπό τους. Ένα «δαλματικό» με μακριά μανίκια και με βαριά κεντήματα και φράντζες έφτανε μέχρι τα γόνατα και σκέπαζε το πάνω μέρος ενός μακριού πτυχωτού φουστανιού που έπεφτε μέχρι τα πόδια. Κάτω απ' αυτό ήταν ευρύχωρα σαλβάρια -

4 Πόδεμα σου το μπάλωνα Τούτο πού θες, νυφούλα μου 25 Σου τώπα πως δε θα ντραπώ Να σου το κάμω δε μπορώ Τ είμαι γέρος και δε φελώ -Δούλα νάμουν προτίμαγα Εις των πεθερικώνε μου 30 Πέρι μες του πατέρα μου Νάμαι κυρά, νοικοκυρά Μ αφού το θέτε έτσα δα Φεύγω και πάω τα πέριορα 3 Για να μη χάσω την ψυχή 35 Και σεις τον κληρονόμο σας Μονάχα σας περικαλώ Στο χρόνο α θέτε μια φορά Να ξαγναντεύω τα παιδιά Από αλάργα και μακριά 40 Να τους θυμίζω φωναχτά Τι να τον κάμουν το φονιά -Έτσα δανά 4 πού μίλησες Όλους μας αποστόμωσες Για δούλα δε σε πήραμε 45 Για σκλάβα δε σε θέλουμε Κάτσε καλά που κάθεσαι Σ το σπίτι και στα χτήματα Νάσαι Κυρά κι Αρχόντισσα Και χήρα Πατσουριάνισσα 50 Κάτσε καλά που κάθεσαι Στα έχει σου εις τη στεριά Τον Πύργο και τη Φάλαινα Ας τα σ αυτούς πού δύνανται Εσύ μονάχα να κοιτάς 55 Να ανασταίνεις τ' ορφανά Όσο να μεγαλώσουνε Να πάρουνε το δίκιο τους Και να πληρώσουνε διπλό Το αίμα του πατέρα τους ανατολίτικα πανταλόνια- παντούφλες κεντημένες με χρυσή κλωστή ή στις πιο φτωχές μοκκασίνια από ακατέργαστη προβιά. Το ανδρικό κοστούμι δεν διέφερε από τα νησιώτικα και τα Κρητικά: φουφούλες πολύπτυχες πούφταναν ακριβώς πάνω από τα γόνατα με πόδια είτε γυμνά είτε τυλιγμένα με κεντημένες γκέτες με τις ανατολίτικες παντούφλες τους, καμιά φορά γυριστές στην άκρη. Πάνω από τα πουκάμισά τους φορούσαν ένα κοντό μπολερό φορτωμένο με γαλόνια από χρυσάφι σαν το ζακέτο του ταυρομάχου. Ανέμελα σε μια γωνιά στο πλάι του κεφαλιού τους ήταν ριγμένο το μαλακό «πατικωμένο» φέσι με τη μακριά του μαύρη φούντα από βαρύ μετάξι. Πάνω από τη ζώνη οι μέσες τους ήταν φυλακισμένες με ζωνάρια εφοδιασμένα μπροστά με διάτρητο πέτσινο μάρσιπο για να βαστάζει το οπλοστάσιό τους 3 Η λέξη Πέϊορα ή Πέριορα σημαίνει: πέρα από τα όρια. 4 Η λέξη δανά προέρχεται από το δωρικό «δάν» που σημαίνει: επί πολύ.

5

Γενικά για την ελληνική φορεσιά

Γενικά για την ελληνική φορεσιά Γενικά για την ελληνική φορεσιά Ίσαμε τις αρχές του 20ού αι. η ελληνική εθνική ενδυμασία συνηθιζόταν σε ολόκληρη σχεδόν την ύπαιθρο χώρα και τα νησιά εκτός από τα μεγάλα αστικά κέντρα. αλλά και από τριάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ

ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΩΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Μια λαογραφική προσέγγιση για την περιοχή της Δωδεκανήσου. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ Καθηγητές : Υπεύθυνος :Η.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΤΑΞΗ Α. Τα Ρούχα μας αυτοί οι Άγνωστοι!!!!

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΤΑΞΗ Α. Τα Ρούχα μας αυτοί οι Άγνωστοι!!!! 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΤΑΞΗ Α Τα Ρούχα μας αυτοί οι Άγνωστοι!!!! Τα Ρούχα μας αυτοί οι Άγνωστοι!!!! Οι Μαθήτριες Α ντωνοπ ούλου Β άσ ι α, Α σκέροβα Μ ό νι κα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗΣ ( ΗΜΟΤΙΚΗΣ) ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥ ΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΥΦΙ ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (Α.Μ. 20/07) ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΖΑΚΑΣ ΘΥΜΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΙΛΙΑΔΙΚΟ ΕΠΟΣ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΙΛΙΑΔΙΚΟ ΕΠΟΣ 1 Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΙΛΙΑΔΙΚΟ ΕΠΟΣ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Τα μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ

ΠΑΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΠΑΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Η Πάρος βρίσκεται στο κέντρο του νησιωτικού συμπλέγματος των Κυκλάδων, μεταξύ Αντιπάρου και Νάξου. Είναι το τρίτο σε έκταση νησί των Κυκλάδων (186 τετ. χλμ.). Το έδαφός του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #7. «Κόρη του Ήλιου» (Χουδέτσι Ηρακλείου - Κρήτη) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού. ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #7. «Κόρη του Ήλιου» (Χουδέτσι Ηρακλείου - Κρήτη) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού. ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #7 «Κόρη του Ήλιου» (Χουδέτσι Ηρακλείου - Κρήτη) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #7 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι

Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι Kandidatuppsats i Nygrekiska Silvia Goudas 760310 Handledare: Vassilios Sabatakakis 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 1.1 Το δημοτικό τραγούδι και η τεχνική του...4 2 Ο ΘΡΗΝΟΣ...5 2.1 Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Κύριε Γιώργο, γεννηθήκατε στο Καβούσι στην Ιεράπετρα; Ναι. Εκεί στο χωριό σας, μάλλον στην οικογένειά σας, υπήρχανε

Διαβάστε περισσότερα

η ενδυμασία στην Κρήτη

η ενδυμασία στην Κρήτη η ενδυμασία στην Κρήτη με συνεντεύξεις από: Γιάννη Σμαραγδή, Λιάνα Σταρίδα Ξανθή Κόντου, Victoria Hislop και τις μνήμες της Ρέας Γαλανάκη ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΔΑΡΝΑΚΟΧΩΡΙΑ. Η περίπτωση του χωριού Εμμανουήλ Παπά

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΔΑΡΝΑΚΟΧΩΡΙΑ. Η περίπτωση του χωριού Εμμανουήλ Παπά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ) ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΔΑΡΝΑΚΟΧΩΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Η περίπτωση του χωριού Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟ Α ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ: ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ή ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ;

Η ΜΟ Α ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ: ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ή ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ; 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Η ΜΟ Α ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ: ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ή ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ; ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΜΠΑΛΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, κλ,πε10 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΒΟΪΒΟΝΤΑΣ. Νουβέλα βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΒΟΪΒΟΝΤΑΣ. Νουβέλα βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΘΥΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΒΟΪΒΟΝΤΑΣ Νουβέλα βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 1 ##################################################################### ### Ο σουλτάνος Σελίμ ο Β, αγνάντεψε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ. Τσατμά Φωτεινή. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2009 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡ" 1 - - - -- Η ΓΎΝΑ ΙΚΕ ΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΎΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Νίκος Βάλλας: Ο επιχειρηματίας που βοήθησε χιλιάδες φοιτητές. Ο υπέροχος άνθρωπος, ο καλός οικογενειάρχης, ο ακραιφνής Ελληνας

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Νίκος Βάλλας: Ο επιχειρηματίας που βοήθησε χιλιάδες φοιτητές. Ο υπέροχος άνθρωπος, ο καλός οικογενειάρχης, ο ακραιφνής Ελληνας ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 16 - Κυριακή 17 Μαρτίου 2013 Νίκος Βάλλας: Ο επιχειρηματίας που βοήθησε χιλιάδες φοιτητές. Ο υπέροχος άνθρωπος, ο καλός οικογενειάρχης, ο ακραιφνής Ελληνας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Μόδας από ιστορική σκοπιά

Κοινωνιολογία της Μόδας από ιστορική σκοπιά Κοινωνιολογία της Μόδας από ιστορική σκοπιά Μάθημα Ερευνητικής Εργασίας Β τετράμηνο Τμήμα : Α1 Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά Ονόματα Μελών Ομάδας Γυδάκου Παναγιώτα Δεκούλη Αθανασία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Κοτζιάς, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αλέξανδρος Κοτζιάς, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 1585_011KP_GOBES_Layout 1 25/05/2011 2:33 μ.μ. Page 1 Αρβυλάκια, λουστρινένιες γόβες, καλοκαιρινά πέδιλα, μια παρέα φοιτητών και συνάμα παπουτσιών, μας σεργιανίζουν στα σκληρά χρόνια της Κατοχής και της

Διαβάστε περισσότερα

Τσακίσµατα και επιφωνήµατα στο Θεσσαλικό τραγούδι

Τσακίσµατα και επιφωνήµατα στο Θεσσαλικό τραγούδι Τσακίσµατα και επιφωνήµατα στο Θεσσαλικό τραγούδι ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛ0Υ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙK Α Β ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (17 21 Σεπτεµβρίου 1980) ( ΤΟΜΟΣ ΙΕ ) Είναι γνωστό ότι ο 15σύλλαβος στίχος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αρβανίτικα Επώνυμα των Ελλήνων

Τα Αρβανίτικα Επώνυμα των Ελλήνων Τα Αρβανίτικα Επώνυμα των Ελλήνων Aπαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση ή αναμετάδοση ή διασκευή και αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή ηχογραφικό του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. Τα πλαίσια της μελέτης. Κεφάλαιο 1 ο. Ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο

ΜΕΡΟΣ Α. Τα πλαίσια της μελέτης. Κεφάλαιο 1 ο. Ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο 5 ΜΕΡΟΣ Α Τα πλαίσια της μελέτης Κεφάλαιο 1 ο Ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο Αυτό που μας ενδιαφέρει στο παρόν κεφάλαιο είναι να εξετάσουμε το κοινωνικό περιβάλλον και τις συνθήκες που το διαμόρφωσαν στα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ National David Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ Ήταν ακόμα πρωί. Περίπου επτά. Ο δρόμος που οδηγούσε στο χωριό ήταν άδειος. Η πρωινή πάχνη διαλυόταν. Όμως, η ομίχλη, που τις τελευταίες μέρες είχε σαρώσει το χωριό,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Π. Ε. Σχ. Έτους 2005 2006

Πρόγραμμα Π. Ε. Σχ. Έτους 2005 2006 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Π. Ε. Σχ. Έτους 2005 2006 Επιμέλεια: Νίκος Κύρου Κώστας Σπορέλας ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ- ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010

ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ- ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ- ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ο Υπό : Χρήστου Κωστάκη - Βασιλείου Βιλδέρη. ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η Κύπρος όπως είναι γνώστο είναι ένα μικρό νησί στη Μεσόγειο. Γι αυτό ακριβώς τον λόγο δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα δημοτικά

Πρόλογος. Η Κύπρος όπως είναι γνώστο είναι ένα μικρό νησί στη Μεσόγειο. Γι αυτό ακριβώς τον λόγο δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα δημοτικά Πρόλογος Το δημοτικό τραγούδι της Κύπρου όπως και η δημοτική μουσική της Κύπρου είναι αναπόσταστο κομμάτι της μουσικής παράδοσης του ευρύτερου ελληνικού χώρου. Τι κι αν πέρασαν πολλοί κατακτητές καταπατώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Α Λυκείου Τμήμα PR1

Ερευνητική εργασία Α Λυκείου Τμήμα PR1 1 ο ΓΕΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2011-2012 Ερευνητική εργασία Α Λυκείου Τμήμα PR1 ΘΕΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : Ενδυμασία και μόδα εν Ελλάδι από τους Προϊστορικούς μέχρι τους Νεότερους χρόνους ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΑΡΧΑΪΚΗ-ΚΛΑΣΙΚΗ-ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ-ΡΩΜΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ (Μ. ΑΣΙΑ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ (Μ. ΑΣΙΑ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ (Μ. ΑΣΙΑ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κακαράντζα Κωνσταντίνα, 35532, Ειδικότητα: Έτοιμο Ένδυμα Ποθητού Αικατερίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 / IANOYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ISSN 1450-2240 Μιλάει ο Θεός /Bρήκα σήμερα;/ ΣΕΛ. 4 το /Χάρη και Πως

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Ε. Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» Μύθοι θρύλοι παραμύθια

Θ.Ε. Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» Μύθοι θρύλοι παραμύθια Θ.Ε. Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» Μύθοι θρύλοι παραμύθια Ειδικοί Διδακτικοί Στόχοι: Έμφαση στις παλαιότερες μορφές ζωής και στη λαϊκή πολιτιστική και λογοτεχνική κληρονομιά. Η διά μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ TOY A. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ _Τα είδη του λόγου, τα συντακτικά σύνολα και η τεχνική σύνταξης της ελληνικής γλώσσας. & Τα ψεύδη που λέγονται για τη σύνταξη της ελληνικής γλώσσας _Για

Διαβάστε περισσότερα