ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΙ Π ΕΙΡΑ~ Α ; \ _.._. 1. Κεφάλαιο Τρίτο ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Κεφάλαιο Πρώτο. Κεφάλαιο Δεύτερο. Σχέση μετάδοσης... σελ.34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΙ Π ΕΙΡΑ~ Α ; \ _.._. 1. Κεφάλαιο Τρίτο ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Κεφάλαιο Πρώτο. Κεφάλαιο Δεύτερο. Σχέση μετάδοσης... σελ.34"

Transcript

1 -~~ , ΓΡΑΗΗΑ ει Α ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ HWJ<ANoλo rιl\ι:. Hr\-X 690 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. Ι ~ ΠΕΙΡΑ Α :τ ΕΧΝΟΛΟΙΠ ΚΟ ΕΚrΊΑΙlΔΕ.ΥΤ Ι ΚΟ ΙΔΡΥ Μ Α Ε Ι ΡΑ. Ι Α ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ' ΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Τ ΑΧΥΤΗΤΩΝ ΕΙΠΔΟΣΕΩΝ'' ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Περιεχόμενα... σελ.1 Κεφάλαιο Πρώτο Εισαγωγή... σελ.3 Ισrορική Αναδρομή... σελ.3 Τύποι Συμπλέκτη... σελ.4 Κεφάλαιο Δεύτερο Σκοπός... σελ.8 Κεφάλαιο Τρίτο Άξονες... σελ.9 Εργαλεία-Μέθοδοι... σελ.9 Τεχνικά Φυλλάδια ο Εγχειρίδιο από ΒΑΝSΤΕΕL... σελ.11 ο Εγχειρίδιο απο ΒΟΗLΕR... σελ.12 Μέθοδος βαφής...,... σελ.25 Πρωτεύον Άξονας... σελ.26 Περιγραφή... σελ.26 Πολύσφηνο... σελ.27 Στοιχεία Ρουλεμάν... σελ.28 Στοιχεία Οδοντωτών Τροχών... σελ.28 Διαμετρος αρχικού κύκλου... σελ.29 Διάμετρος κεφαλής... σελ.30 Δευτερεύων άξονας... σελ.31 Στοιχεία Ρουλεμάν... σελ.32 Στοιχεία Οδοντωτών Τροχών... σελ.32 Διαμετρος αρχικού κύκλου... σελ.33 Διάμετρος κεφαλής... σελ.34 Σχέση μετάδοσης... σελ.34 Αξονική απόσrαση... σελ.35 Βαθμός επικάλυψης... σελ.36 Συντελεσrής μετατόπισης... σελ.37 Δυνάμεις... σελ.38 Αντοχή σε θραύση και πίεση επιφάνειας... σελ.39 ΣΕ ΛΙΔΑ 1 _.._. 1 ' ΒΙ ΒΛΙΟΘΗ Ι<ι-1! ΤΕΙ Π ΕΙΡΑ~ Α ; \ [ ~~~~~~~~

3 Έλεγχος αντοχής σε θραύση και πίεση επιφάvειας για τη vέα ιπποδύvαμη... σελ.42 Υπολογισμοί αντοχής σε θραύση και πίεση επιφάvειας για τη vέα ιπποδύvαμη... σελ.44 Τεχνικό φυλλάδιο Εγχειρίδιο από UDDEHOLM DΙΕVΑR... σελ.52 Επίλογος... σελ.65 Βιβλιογραφία... σελ.66 ΣΕΛ Ι ΔΑ 2

4 ΣΕΛΙΔΑ 3 Κεφάλαιο Πρώτο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΆΔΡΟΜΗ Η ραγδαία εξέλιξη του αυτοκινήτου ξεκίνησε το 1920 αλλά στην εποχή μας τελειοποιούνται οι εφαρμογές του. Η αυτοκίνηση στον 21 αιώνα έχει κάνει πολύ μεγάλα άλματα, τα δεδομένα αλλάζουν με ταχύτατο ρυθμό. Οι βάσεις της μετά από έρευνες και τεχνικούς ελέγχους έχουν αλλάξει, η ποιότητα των μετάλλων, η αντοχή τους και αντίστοιχα οι υψηλής απόδοσης κινητήρες. Βασικό συστατικό ενός τέτοιου συνόλου είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί και να αποδώσει αυτή τη δύναμη αλλά και πως αυτή θα είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμη. Με στόχο τα παραπάνω αρχίζει να εξελίσσεται ένα από τα σημαντικότερα μέρη του αυτοκινήτου, το σύστημα μετάδοσης ή αλλιώς κιβώτιο ταχυτήτων. Το σύστημα μετάδοσης και η εκμετάλλευση του δεν είναι μία απλή διαδικασία, αντιθέτως είναι από τα πιο καταπονούμενα και νευραλγικά σημεία του συστήματος. Ο λόγος είναι πως αυτό το τμήμα παραλαμβάνει πρώτο την περιστροφική κίνηση του κινητήρα/ μοτέρ και ευθύνεται για τη σωστή και άρτια μεταφορά αυτής στα υπόλοιπα μέρη του συστήματος. Συμπλέκτης είναι ο πρώτος μηχανισμός του συστήματος μετάδοσης κίνησης και βρίσκεται αμέσως μετά τον κινητήρα, δηλαδή μεσολαβεί μεταξύ σφονδύλου και κιβωτίου ταχυτήτων. Σκοπός του είναι να συνδέει και να αποσυνδέει τον στροφαλοφόρο άξονα (μέσω του σφονδύλου) και τον πρωτεύοντα άξονα του κιβωτίου ταχυτήτων. Ο συμπλέκτης του αυτοκίνητου χρησιμεύει για τη μμετάδοση της ροπής στρέψεως του κινητήρα στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης και για την προσωρινή αποσύνδεση του κινητήρα και ομαλή εκκίνηση.

5 ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΟΙ Μηχανικοί ξηρ οί: λειτουργούν βασιζόμενοι στη δύνα μη της τριβής. Υδραυλικοί: χρησιμοποιούν την κινητική ενέργεια του υγρού. Ηλεκτρομαγνητικοί: χρησιμοποιούν τη δύναμη της τριβής που παράγεται από την κίνηση τη ς σκόνης σιδήρου ( φ ερρο μ αγνητική ς σκόνης) εντός μαγνητικού πεδίου. Φυγοκεντρικοί συμπλέκτες: χρησιμοποιούν την φυγόκεντρη δύναμη Συνδυ αζό μενοι μηχανικο -υδραυλικοί : χρησιμοποιούν συνδυασμό δυο τύπων: Υδραυλικό και Ξηρό. Το κιβώτιο είναι μεταλλικό κατασκεύασ μα κατά βάση φτιαγμένο από αλουμίνιο το οποίο στο εσωτερικό του είναι τοποθετημένα πλήθος από γρανάζια, άξονες, ρουλεμάν μαζί με ένα ειδικό παχύρ ευ στο λιπαντικό. Πιο αναλυτικά, αφαιρώντας το ένα από τα δύο μέρη του κιβωτίου ταχυτήτων εμφαν ίζονται δύο άξονες μεγάλης διατομής, οι οποίοι φέρουν τα γρανάζια διαφορετικών διατομών αλλά και αριθμό οδοντών, οι οποίοι βρίσκονται πάνω σ ε ρουλε μάν. Αυτοί ονομάζονται πρωτεύον και δευτερεύον άξονας κίνησης. Η δ ιαφορά αυτών παρουσιάζετα ι στο εξή ς, ο πρωτεύον άξονας κίνησης δε σταματάει μέσα στο κιβώτιο ταχυτήτων αλλά ένα τμήμα αυτών συνεχίζε ι και εκτός και συνδ έεται με το κινητήρα. Η σύνδ εση αυτή επιτυγχάνεται δια μέσου ενός καρέ που φέρει στο άκρο του και ενός αντίστοιχου καρέ που φέρει ο συμπλέκτης που είναι αναρτημένος στον κινητήρα. Αντίθετα, ο δευτερεύων άξονας αρχίζει και τελειώνει εντός του κιβωτίου ταχυτήτων. Οι ταχύτητες, ή αλλιώς γρανάζια ή group σχέσεων, είνα ι η κύρια αιτία μεταφοράς τη ς κίνησης αλλά και της μεταβλητότητας αυτής. Παλαιότερα, συναντούσαμε πέντε σχέσεις αλλά έχουν επικρατήσει τα σασμάν των έξι σχέσεων, εκ των οποίων η έκτη είναι αυτής της όπισθεν. Η διάταξη των σχέσεων είναι αυτή που ορίζει τη δύναμη και την ταχύτητα που θα αναπτύξει ένας κινητήρας στους τροχούς του. Σε κάθε κιβώτιο ταχυτήτων η πρώτη σχέση και οι έκτη είναι οι πιο δυνατές, αυτό γιατί είναι οι δύο σχέσεις που πρέπει να κινήσουν το αυτοκίνητο από τη θέση ακινησίας στην οποία βρίσκεται. Άρα, καλούνται να υπερνικήσουν δυνάμεις όπως το βάρος και τη τριβή. Στη συνέχεια η δύναμη μεταφέρεται στο διαφορικό. Διαφορικό είναι ο μηχανισμός που σκοπό έχει να επιτρέπει στους δύο κινητήριους τροχούς στα προσθιοκίνητα ή οπισθιοκίνητα οχήματα, ή στους δυο άξονες μετάδοσης στα τετρακίνητα, να περιστρέφονται με διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες και vα κατανέμει τη ροπή στρέψης, ανάλογα με τον συντελεστή πρόσφυσης στους κινητήριους τροχούς. ΣΕΛΙΔΑ 4

6 Όπως γνωρίζουμε, όταν ένα όχημα κινείται ομαλά διαγράφοντας καμπύλη τροχιά, οι τροχοί που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά της καμπύλης διανύουν μεγαλύτερη απόσταση από τους τροχούς που βρίσκονται στη εσωτερική πλευρά. Άρα, οι εξωτερικοί τροχοί θα πρέπει να στρέφονται ταχύτερα από τους εσωτερικούς. Στη περίπτωση που και οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί τροχοί στρέφονταν από τον κινητήρα με την ίδια ταχύτητα, τότε το όχημα δεν θα μπορούσε να διαγράψει καμπύλη τροχιά χωρίς σημαντικές τρίβες στα ελαστικά του. Οι τριβές αυτές θα εκδηλώνονταν ως τάση του οχήματος να «υπακούσει» στις στροφές που παίρνουν οι τροχοί του: να κινηθεί ευθεία και όχι να διαγράψει καμπύλη τροχιά. Όταν τώρα το όχημα κινείται στην ευθεία και κάποιος από τους κινητηρίους τροχούς συναντήσει μια ανωμαλία του οδοστρώματος, π.χ: ένα σαμαράκι ή μια λακκούβα, θα υπάρξει και σε αυτή τη περίπτωση πρόβλημα, καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα να διαφοροποιήσει τις στροφές του από τον άλλο τροχό και ολόκληρο το όχημα θα υποστεί μια αποσταθεροποιητική φόρτιση (τράνταγμα) η οποία θα εκδηλωθεί ως τάση εκτροπής του οχήματος. Για τους λόγους αυτούς, υπάρχει το διαφορικό, δηλαδή ο μηχανισμός που επιτρέπει τη μετάδοση ροπής στρέψης και τη μεγέθυνσή της στους τροχούς ενός άξονα ή και των δύο αξόνων, φροντίζοντας, καθένας από αυτούς, να παραλαμβάνει το ποσοστό ισχύος που του αναλογεί, αλλά και να μπορεί να περιστρέψει τους κινητήριους τροχούς με διαφορετική γωνιακή ταχύτητα λαμβάνοντας υπ' όψη την απόσταση που κάθε τροχός πρέπει να διανύσει. Το μέγεθος της μεταφερόμενης ροπής στρέψης καθορίζεται από εκείνον το τροχό, ο οποίος έχει τη μικρότερη πρόσφυση στο οδόστρωμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο διαφορικός μηχανισμός, είναι ο μηχανισμός που «λαμβάνει πληροφορίες» ανάλογα με την επαφή καθενός κινητηρίου τροχού με το οδόστρωμα και συμφωνά με αυτές τις πληροφορίες, διαμοιράζει την ισχύ ή τη ροπή του κινητήρα στους άξονες των τροχών. Με βάση τα παραπάνω, το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ο τρόπος να μπορέσουμε να παραμετροποίησουμε την ισχύ του κινητήρα ενός κινητήρα και να την αποδώσουμε καλύτερα στους τροχούς. Έτσι, κάθε κατασκευαστής προσαρμόζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κινητήρα με το ανάλογο κιβώτιο ταχυτήτων ώστε να είναι ομαλό στη κίνηση αλλά και γενικότερα να προσφέρει άνεση και να είναι φιλικό σε κάθε χρήστη.

7 Τι γίνεται όμως όταν ο εν λόγω κινητήρας αποκτήσει πολλαπλάσια δύναμη και ροπή ; Όταν το εύρος λειτουργίας του μετατοπιστεί αρκετά και γενικότερα όταν το όχημα παύει να έχει πολιτικό χαρακτήρα. Τότε το κιβώτιο ταχυτήτων καταστρέφεται ολοσχερώς και λίγες φορές φτάνει στα όρια του, με αβέβαιο χρόνο ζωής αλλά και απρόβλεπτες συμπεριφορές. Απαιτείται σε αυτή τη περίπτωση άμεση αντικατάσταση με ένα κιβώτιο ταχυτήτων το οποίο θα προσαρμόζεται στα εκάστοτε μέτρα του οχήματος. Θα παρέχει την αντοχή, την σωστή κατανομή και εκμετάλλευση της δύναμης του εκάστοτε κινητήρα.. Αναφερόμαστε δηλαδή σε ένα κατασκεύασμα που είναι άρρηκτα συνδ εδεμένο με το όχημα αλλά και τον κινητήρα. Η αναγκαιότητα και η πολυπλοκότητα του συστήματος μετάδοσης έχει σαφέστατα μεγαλύτερη αξία γιατί όπως αναφερθήκαμε πρέπει να επιτευχτεί η τέλεια σύνδεση μεταξύ της απόδοσης και της αξιοπιστία. Σκοπός αυτού του κειμένου είναι να μπορέσει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης αλλά και κατασκευής ενός τέτοιου επιχειρήματος. Το όχημα που έχουμε για την κατασκευή του κιβωτίου ταχυτήτων είναι ένα όχημα επίδοσης με αλλαγμένα μέρη σε ποσοστό 90%. Η αύξηση της ισχύος αλλά και της ροπής έχει φτάσει στο 400% και στόχος αυτού του οχήματος είναι ο ταχύτερος χρόνος διέλευσης σε 402 μέτρα από στάση. Οι τομείς που θα μας απασχολήσουν είναι τα γρανάζια, ο τρόπος κοπής, οι διαστάσεις, οι σχέσεις μετάδοσης και φυσικά οι άξονες έδρασης. Θα γίνουν υπολογισμοί και στα έδρανα κύλισης, ώστε το σύνολο να ανταπεξέρχεται στις καταπονήσεις και να αξιοποιεί τις αυξημένες επιδόσεις του κινητήρα. Εικονα 1-1

8 Εικονα 1-2 ΣΕΛΙΔΑ 7

9 Κεφάλαιο Δεύτερο ΣΚΟΠΟΣ Μέσα από αυτή τηv εργασία επιδιώκεται να δοθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια η λειτουργία ενός κιβωτίου ταχυτήτων, ενός συνόλου αξόνων, οδοντωτών τροχών, εδράνων στήριξης, που αποτελεί το μοναδικό μέσο απόδοσης της ροπής ενός κινητήρα στους τροχούς. Αναφορά θα γίνει και στο μηχανισμό επιλογής ταχυτήτων. Θα αναλυθεί κάθε ζεύγος οδοντωτών τροχών σε αντοχή και σε μηχανική καταπόνηση, μέσω των συντελεστών πίεσης επιφανείας αλλά και όριο θραύσης του οδόντα, θα αναλυθούν τα όρια αντοχής των αξόνων και των ρουλεμάν. Μετά από αυτήν την ανάλυση να γίνει κατανοητός ο τρόπος κατασκευής και ο τρόπος λειτουργίας ενός τέτοιου κατασκευάσματος. Στη συνέχεια και έχοντας τα άνωθεν στοιχεία θα βελτιώσουμε το κιβώτιο ταχυτήτων στους τομείς μας το επιτρέπει κατασκευαστικά και αυτό γιατί αλλαγές στη διαστασιολόγη ση των αξόνων αλλά των εδράνων στήριξης θα επιφέρουν αλλαγές στο τρόπο έδρασης αλλά και στο κέλυφος της κατασκευής και την ανάγκη για εκτενέστερες μετατροπές,πράγμα πρακτικά αδύνατο. Άξονες,θα προβούμε σε ανάλυση και σε αλλαγή στο υλικό κατασκευής τους αν αυτοί δεν πληρούν τις καινούριες ανάγκες. Στους άξονες υπάρχει και το σύστημα συγχρονισμού με δακτυλίδια το οποίο είναι υπεύθυνο για την επίτευξη της αλλαγής των ταχυτήτων. Το σύστημα,τα κομμάτια που το απαρτίζουν αλλά και ο τρόπος λειτουργίας του θα αναλυθούν σε επόμενη παράγραφο, μαζί με το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό. Στα έδρανα στήριξης θα κάνουμε παράθεση στοιχείων και ορίων αντοχής χωρίς αλλαγές λόγω περιορισμών της κατασκευής. Οδοντωτοί τροχοί, σε αυτούς θα προβούμε σε εκτενέστερες αλλαγές. Ο αριθμός των οδόντων τους αλλά και το υλικό θα είναι τα στοιχεία που θα δεχτούν αλλαγές, κρατώντας παράλληλα την ίδια διάμετρο αλλά και το ίδιο πάχος. Οι αρχικές μετρήσεις θα γίνουν με τις τιμές του κινητήρα σε εργοστασιακή μορφή. Πρόκειται για έναν εμβολοφόρο κινητήρα με τέσσερις κυλίνδρους και με ονομαστική ισχύ 176 Kw στις 6200 rpm.oι νέες μετρήσεις θα γίνουν με τον ίδιο κινητήρα αλλά βελτιωμένο στα 350kw στις 6800 rpm. Mε τα νέα αυτά δεδομένα θα γίνουν οι όποιες επιλογές στο υλικό και στην οδόντωση. ΣΕΛ Ι ΔΑ 8

10 Κεφάλαw Τρίτο ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΓ ΑΛΕΙΑ -ΜΕΘΟΔΟΙ Το σημαντικότ ερο από τα δεδομένα που θα πρέπει να έχουμε για να αναλύσουμε και να δώσουμε μέσω υπολογισμών σαφή αποτελέσματα για την αντοχή του συστήματος των οδόντων σε πίεση επιφαν είας αλλά και σε θραύση, είναι να αναγνωρίσουμε το είδος του υλικού αλλά και τη θερμική κατεργασία που αυτό έχει ώστε να αναγνωριστούν οι μηχανικές του ιδιότητες. Τα κάτωθι στοιχεία έχουν προέλθει μετά από μετρήσεις με διακριβωμένα και πιστοποιημένα όργανα. Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν είναι: ο Παχύμετρο 1/20 ο ο Μηχανουργικό μοιρογνωμόνιο Κοπτικό εργαλείο κοπής γραναζιών και αναγνώρισης Modul. ο Επίσης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την κατασκευάστρια εταιρία για επαληθευτικούς σκοπούς ο ο Σκληρόμετρο αυτόματου τύπου Μικρόμετρο 0-25mm Με την βοήθεια του σκληρομέτρου του εργαστηρίου του Ποιοτικού Ελέγχου και λαμβάνοντας μετρήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα: Θερμοκρασία = 20 C Λήψη τpιών μετρησεων!η Μ έτρηση 2 11 Μ έτρηση 3η Μέτρηση 49 HRC SOHRC 51 HRC Και μέσω όρο αυτών 50 HRC. Με τα παραπάνω στοιχεία αλλά και με τον έλεγχο στα εγχειρίδια μετάλλων, αναφορικά με τις τιμές, με τις ιδιότητες των μετάλλων και με τις συνήθεις χρήσεις αυτών, προσδιορίστηκε πως το μέταλλο που είναι πιο κοντά στα στοιχεία και κατακόρων χρησιμοποιείται στη αυτοκινητοβιομηχανία είναι το: W.nr \1:3/\ΙΟΘΙ-ιι;..- : l_τει n ΙΡ. tj

11 Αυτή η σειρά μετάλλων έχει το πλεονέκτημα ότι μπορείς να επιτύχεις πολύ μεγάλες σκληρότητες στην επιφάνεια αυτού με αντίστοιχα αρκετά μικρότερες στην καρδιά του μετάλλου. Αυτή του η ιδιότητα είναι πολύ χρήσιμη σε ένα σύστημα μετάδοσης διότι επιφανειακά το γρανάζι είναι ανθεκτικό σε τριβή αλλά και σε θερμικά φορτία και στο εσωτερικό του μπορεί να συσσωρεύει όλες τις τάσεις και τα κρουστικά φορτία, να δρα σαν αποσβεστήρας. Τα στοιχεία αυτού θα αποτυπωθούν παρακάτω μέσω τεχνικών φυλλαδίων. ΣΕΛΙΔΑ 10

12 Q BANSTEEL BANSTEEL s.r.o. ΡαJ Kiizovou 102 S ισre Mesιo 738 ΟΙ Γ,Ydek-Misιek Czech Repub'ir,, 15ΗΝ (1.5919) Round bars stock sizes [mm] od Φ 30 mm do Φ 120 mm srednicy cz Description: Chromium-nickel carburizing steel Application: Shafts, axles, spindles, levers, vehicle axle shafts Chemical composition [%] 4-9 Mn Si Ρ s Cr Νί Μο 0,4-0,6 max max max 1,4-1,7 1,4-1,7-0,04 0,035 0,035 w - ν Co Cu Ν SHN ΕΝ AISI Russia (GOST) 15CrNi Other Ε230 ΡΝ W. nr ΕΝ AISI Russia (GOST) Other 151-ΙΝ CrNi Ε230 Processes Welding Forging Rolling Nitriding Hardening Tempering YES YES YES YES YES temp [ C] YES temp ( C] Hardness After softening Rm Re 205 ΗΒ MPa 600 MPa ΣΕΛΙΔΑ 11

13 Α BόHLER EINSATZSTAHL CASE HARDENING STEEL ΣΕΛΙΔΑ 12

14 OHLERE230 Zugfestigkeit und Streckgrenze im blindgehiirteten Zustand Fϋr Durcl1messcr 30 mm (An ha lι sanga b e n ) Streckgrenze min. Z ugfesι i gke iι (von/bis).. Tensile strength and yield str e ιιgth in the blank hardened conditioιι For diameter 30 mm ( average values) Yield strengl\1 min. Tensile strength ( fτom/t o).. Ε Ε ~----- Ε4οι Ε920-- ο \ΙΔΑ 13

15 BOHLERE230 Eigenschaften Ch r o ιn-nickc l -E in sa t zsta l1 I fϋ r Bauteile groben Querscl1nitts bei e rhδhten Anforderungen an Za higkeit und Kern festigkeit. F ϋr Einfacl1- und Doppelhartung. Description C hr oιni u ιn -ni cke l stcel for appli cations requ iring l1igh Loughness and core slrength, in paήicu l ar in large cross section. Suilable for single and double hardcn ing. Verwendung Zahnr'ddcr, Kurbc l 1νel l cn, Wellcn in Hochlcistungsgelrieben ί ιn Flugzcug- und Lastfahrιe u gbau SO\l'ie ίιn allgemeinen M asc h ine n ba ι ι. Application Gear ~ h ee l s, crankshafts and l1eavy-duty gear sha!ls in aircrdft and truck construction and mccha- nical engineering. Chemische Zusamίnensetzung (Anhaltswerte ίη %) Ι Chemίcal composίtίon (average %) C Si Μη Cr Νί 0,17 0,30 0,50 1,50 1,60 Normen Standards ΕΝ Ι DIN SAE UNI sιs < > CrNi CrNi < ιw > GOST AFNOR - 15ChGN2T - 16NC6-15ChGN2TA ΣΕ ΛΙΔΑ 14

16 1 BOHLERE230 Warmformgebung Sc lιmi e d e n: bis 850 C Hot IΌ rm i n g Forging: to 850 C Wiirmebehandlung N orm a l g lϋh e n : 850 bis 880 C / Lιιft a bkϋh l ιιn g Heat treatment Normalizin g: 850 ιο 880 C / Air coo\i11g We i c h gl ϋh c n (G) Ι) 650 bis 100 c Htirtc: max. 217 Η Β Anncaling (G) 1) 650to 700 C Hardncss: max. 217 ΗΒ Warmebchand cln auf Fe rri t-perlit-ge fϋ ge ( B G) Ι )2J 900 bis Ι 000 C Gercgelte A bk ϋhlun g Harte: Η\3 Heat treatment to obta in f crrite-pea rlitc-structu rc (Β G ) Ι)Ζ ) 900 to 1000 C Controllcd cooling Hardncss: Η\3 Warmebehandeln :ιuf bcstimmte Zugfestigkeit (BF) 1 )3) 850 bis 950 C Zwcckentsprcchcnd a b k ϋhlcn, gegebenenfalls bei ca. 500 bis 650 C anlassen. Hilrte: Η\3 Heat trcatment to obtain a dcsircd tcnsile strcngth \cvel (BG) 1 ) 3 ) 850 to 950 C Cooling as suitab\c, ί f necessary tempcring at 500 ιο 650 C. Hardncss: Η\3 Aufkohlen: 900 bis 950 C Die Wah\ des K o h l un gs ιnitte l s und der Aullω h - lun gs t e mper a tιι r hfi ngt ν ο η der Hδhe des gewilnschten RandkohlenstofΓgehaltcs, νοm Vcr \auf der Kohl ungskurvc und νοη der geforderten Einatzliefe ab. Bci l'u l ν e raufk o h l un g sollcn nur mild wirkende Είηsatzmittel verwendet werden. Carburising: 900 ιο 950 C The n1ain criteria goνemin g choice of carburising compound and teιnpcra tu re are casc carbon content desired, s\1ape of carburising curve and case depth required. Pack carburising should be caπi c d out wit\1 n1ild agents only. A bkϋhl e n aus dem Einsatz: Ο ι (Wasscr) 4 ), W a rι nb a d ( C), Salzbad ( C), L uωod er Einsatzkastcn. Cooling from case hardcning temperature: Οί \ ( water ) 4 ), sa lι bath ( C), salt bath ( C), air or case hardening box. f\ιδα 15

17 BOHLERE230 Zwischenglilh en: lntermediate annea lin g: 630 bis 650 C / Ofe11abkϋ hlu ng 630 to 650 C / cooling in Vermeidel die Gefahr der Reslaustenitbildung in fumace der Randzonc und vermindeή Verzug. This treatment e l i ιη i natcs the risk of austenite being rctained in the surrace la)'er and kecps distor- tion to a minimum. Kernh iirten: 830 bis 870 C Ι όι (Wasser) 4 >, Warmbad ( C) Core hardening: 830 ιο 870 C Ι Oil (watcr) 4 J, salt bath ( C) Randhii rten: 780 bis 820 C / όι (Wasser) 4 >, Warιnbad ( C) Case hardcning: 780 ιο 820 C Ι Oil (water) 4 J, salt bath ( C) Anlassen: Ι 50 bis 200 c Eπeichbare Oberflac l1enhaήe: min. 59 HRC Tcmpcring: 150 to 200 c Obtainable surface hardness: min. 59 HRC Ι ) Bezeicl1nung nach DIN 2) Ι ' ϋ r Durchιnesse r bis ca. 150 ιηm 3) rϋr Durchmcsscr bis ca. 60 τηη1 4) Abscl1rccken in Wasser ίm allgemeinen nur bei grobcn Tcilcn ei11facher Fοπη 1) ])JN dcsignation 2) Applies only to diamelers of 3) Applics only to diamelers ofapprox. 60 n11n 4) Quenching in water for large ofsimplc shapcs only SchweiOen Bedingt schweibbar, allcrdings nur νοr dem Einsetzcn und Harten. Vorw!irmen C. Warmcbchandlung: εinsatzhilrte n cntsprechcnd den1 Grundwerkstoff. Sollte ein SchweiBen unbedingt erforderlich sein, bitten wir Sic,die Richtlinicn lhres Sc h we i ίlzusatzwerkstoflhcrstellcrs zu beachten. Welding Li ιnit cd weldabili ty. Weld only before heat teatmenl. Ι ' rchcating ιο C. l'ost-wcld hcal lrcalme11t, casc hardening as ror tl1e base metal. lf \νelding cannot be avoided, the instructions of the appropriate 'νe l ding electrode manuracturer sl1ould be sought and followed. S clιw e io z u sa t zw e rks toffe Lichtbogenscl1wei1Jung: Bό JI LER rox DCMS-Kb Filler metals Arc welding: Bό H LER FOX DCMS-Kb \VIG- und Μ Ι G- SchweilJung: οόηlεr DCMS-IG ΤΙ G and MIG wclding: ΟόΗL ε R DCMS-IG ΣΕ ΛΙ ΔΑ 16

18 BOHLERE230 ZTU-Schaubίld fϋr kontinuίerliche Abkϋhlung / Continuous coolίng CCT curves - Chemische Zusammensetzun2 "(Anhalt~werte in %) Ι Chemical composition (average Ύ ) C Si _ Mn Cr l\lo Νί 0,13 0,3 1 0,51 1,50 0,06 1,55 Austenitisierungstemperatur: 870 C Haltcdauer: 1 Ο Mi11uten Ο Harte inhv Gelugeanteile ίη % Ο, ,5 Ab k ϋhlun gs p aram e t e r, d. h. Abk ϋhl u n gsd a ucr von 800 C bis 500 C ί η s χ ,5 K/min... 0,2 Κ/min Abkϋhlun gsgeschwind igkcil in Κ/min im Bcrcich ν ο η C 11 00t Ι--+-+-t+t~+-+--ic++~t--+-t-t+,l--f-++l--4---'f-+-l-l---l--4-4-~ Austcnitising tc ιnp e rature: 870 C Holding time: 1 Ο minutes Q Vi ckcrs l1ardness phase percentages cooling parametcr, i.e. duration of cooling fron1 800 C to 500 C ίη s χ Κ/mίη Κ/ ιη ί n cooling rate ίη Κ/ιη ί η in the C range Zeit/Time Minuten / Minutes.--~~-.-~~ β Stunden / Hours ~~ 5 ~ 10 Tage Ι Days Gcfϋgemcngenschiιubild / Quantίtative phase diagram Α... Austc11it / Austcnitc Β Bainit / Bainitc F... l'errit / Ferrite Μ... Martcnsit / Marte11site p Pcrlit / Perl ite W assera bkϋhl u n g / Water cooling Ol ab kϋhlun g / Oil cooling Lu fta bkϋhlu r.g / Air cooling ι..... Wcrks t ίi c krand / Edge or facc Wc rkstϋc kze n t r um / Core Jomi11yprobe: Abstand von der S tirnπ il c l1e 3... Jomi ny test: distance froιn end AbkUhlungsparameter λ / COOing parame ι er λ 1()-1 1()-3 10-' 10-' ~!J ~ &. 50 ' ~~ c 40 -~ 30 1iί " ο HV10 -,, " Μ j Ι ' ~3.,,,,....- j -- -/.. J Ι Β ' λ 10 1 ' ~ 'ο eb 1... ;,'2 Ι 1 - / 2.ζ-.f - 10' 1()2 '! j,,_ί 10-' 10-' ()2 1 Ο 10' 10' 10' Kϋhlze ιt νοn θοο'c auf 500'C in Sek. / n me ol coollng lrom θοο 'C Ιο SOO'C ' F) in seconds - F Ρ θοο βο ~ 1 03 S2 υ Η 11Α Ε Ε.( c 10' ~ Ε ι!i -5" 8Ξ

19 BOHLERE230 Isothermisches ZTU-Sclιaubild / Isothermal TTT-curves. - Chemische Zusamίnensetzun~ (Anhalts,verte _in %) Ι Chemical composition (average %). C Si _ Μη Cr Μο Νί Austenitisierungstemperatur: 870 C Haltcdaucr: 10 Μ inuten Λustcniti si n g te ιn peratιιre : 870 C Ι lolding time: Ι Ο n1inutes 0, ,3 1 0,51 1,50 0,06 1, ί:-' _ς 500 :; ~ a. 400 Ε,<!! ο -,_,_... ~~ Ac3 2K/min) r-,...-. r--, τ..,..-r Α ~...- F ις. Ρ ~ ιιιι Ι..ιι""". Β Μ. Acl (2K/min) ()0 10' 102 1() ()5 100 Seκυn d en Ι Seconds Β Minuten / Minutes..-..,.-~--..-~ Β Stunden Ι Hours r-τ , Zeit /Time Tagc / Days Stirnabschreckversuch / Jominy end quench test Hiirtetempcratur: 860 C Hardcning tempenιture: S60 C υ ο:: Ι υ) (/) Q) c Ό ω Ι --- υ ο:: Ι - ~ QJ ~ Ι ο ~ Abstand von der abgeschreckten Stirnflache in mm Distance from quenched end. mm ΣΕΛΙΔΑ 18

20 BOHLERE230 Schnittiefe mιη 0,5 bis 1 1 bis 4 4 bis 8 Hber 8 Vorschub mm/u Q,J_~is 0,3 Q,2b~~ 0,3 bis 0,6 0,5 bis 1,5 BOEHLERIT Hartmetallsorte SBIO,SB20 SB20, SB30, ΕΒ 1 Ο SB30, SB40, Ε Β20 SB30, SB40 1so - Sorte Ρ Ι Ο,Ρ20 Wcndeschncidplatten Standzeit 15 min 380 bis 290 Gelϋtcte Hartιηet a llwerkze ugc Standzeit 30 min 300 bis 220 Beschichtetc Wcndeschncidplattcn Standzeit 15 n1in BOEllLERIT ROY ΛL 121 bis 380 BOEHLERIT ROY ΛL 131 bis 330 Schneid\\'inkel fίir gelδtete Hartmctall 1νe r k ze u ge 12bis l8 Span1νinke l 6 bis 8 l' reiwinkel ο ο Ρ20, 1'30, Μ 1 Ο 1'30, Ρ40, Μ20 Schn ittgeschwindigkeit, m/min 300 bis bis bis bis 100 bis 330 bis 250 bis 250 bis bis bis 15 6 bis 8 6 bis 8-40 _ 40 1'30, 1'40 150bis bis 60 bis 180 bis bis 15 6 bis 8 _ 40 Schnittiefe mιη Vorschub mm/u 0, 1 BOHLfiR/DIN Sortc Standzeit 60 min 70 bis 50 Spanwinkel l' reiwinkel Ο Neigungswinkcl bis 4 0,5 1,0 ---~QiQ!!J SI Schnittgeschwindigkeit, m/min 50 bis bis go 80 ο ο ο ο 30 bis go ο ο ΒΟΕΗLΙ3RΓΓ SBF/ ΙSΟ Ρ25 BOfiHLIZRJT SB40/ ISO Ρ40 BO IZllLERIT ROY ΛL 131 / ISO Ρ bis 80 \60bis \20 90 bis 60 Bohrcn mit Hartmetall _ J3olirerd u rcl11ηesscr ιηm 3 bιs 8 8 bis bis 40 Vorschub mm/u 0,02 bis 0,05 0,05 bis Ο, 12 0,12 bis 0,18 _!!ll~oe~;h~l~er~it~/~l :=_: S0~-~1-~l <ιr:_:lm:::.::: cta :::lc:: l sc::: ort :.:.c: ~---- Η_Β_Ι_Ο/_Κ l_q ΗΒ ΙΟ /Κ l.q..,_ 50 bis 35 S pit ze n1νi nk e l bis f" rei1ν i nke l 1 Ε ΛΙΔΑ19 Schnittgeschwindigkeit, ιη / ιηίη 50 bis bis ΗΒ Ι Ο /Κ Ι Ο Μ -- --Μ bis bis

21 BOHLERE230 fccd, mm/rcv. BOEHLERJT grade ISO radc indexable carbide inserιs edge ΙίΓe 15 min brazed carbide tipped tools ~e life30min hardfaced indexablc carbide inserls edge life 15 min BOEHLERIT ROY AL 121 BOIJHLERIT ROY AL J3 l cutting angles for brazed carbide tipped tools rake angle clearancc anglc anglc of to0.3 SBIO, SB20 1'10, Ρ to to 220 to 380 to to18 6 to 8 ο ο 0.3 to (Ο J.5 SB30, SB40, ΕΒ20 SB30, SB40 1'20, Ρ30, Μ 10 Ρ30, 1'40, Μ2 0 1'30, 1' 40 cutting speed, m/min 300 (Ο to to 70, 240to to 100 Ι 10 ιο 60 to 330 (Ο 250 to 180 to 250 to 160 to (Ο to to 15 6 to 8 6 to 8 6 to feed, mm/rev cutting speed, m/min edge life 60 min 70 to to (Ο ιο 20 rake angle go go go go clearance angle anglc of Ο to 4 ο ο οο ο ο ~------, c_u_tt_i~g specd, m/m~ BOEl-ILER IT SBF/ ΙS Ο 1'25 210to (Ο 90 BOEllLERIT SB40/ ΙSΟ Ρ to to 60 BOEflLERIT ROY ΛL 131 ι ΙSΟ Ρ to 120 Drilling with carbide tipped tools drill diame!er, mm 3 to 8 8 to20 20 to 40 feed, mm/rev to (Ο to0.18 BOEHLERIT / ISO-gradc ΗΒΙΟ/ΚΙΟ ΗΒΙΟ / ΚΙΟ ΗΒΙΟ /ΚΙΟ cutting spced, m/min 50 to (Ο to to to to 120 top angle clearancc angle ΣΕΛΙΔΑ 20

22 OHLERE230 Physikalischc Eigcnschaft.cn Physical propertics Dichte bei Ι Density at.... : C... 7, kg/d m 3 Wa rm e l e i ι rdh i gkei t bei Ι Thermal conductivity at C... 38,0... W /( m.κ ) Spez i fίschc Warme bei Ι Spec ifί c heat at C J/(kg.Κ ) Spez. elektr. Widerstand bei Ι Electrical resistivity at C... Ο, Ohm. ιnιn 2 /m E l ast i z itats ιn o du l bei Ι M odιι l us ο Γ elasticity < ιt C χ N/mm 2 Fϋr Anwcndungcn und Verarbcitungsschritte, die in As regards applications and process ing steps that der Produktbcsclircibung nicht au s d rϋc k l ic h er- are not cxprcssly mentioncd in this product wahnt sind, ist in jedem E in ze l Γal l ROcksprache descrip- tion/data sl1ect, thc customer shall in cach zu haltcn. individu- al casc bc rcquircd to consult us. ΛΙΔΑ 21

23 Obcπc icht durcli: Your p a rίn e r : A BόHLER BOHLER EDELSTAHL GMBfl & Co KG MARIA ZELLER STRASSE 25 I'OSTI' ACI-1 96 A-86D5 KAPl'ENBEl\GIA USTRIA TELEFON: (+43) 3862/ ΊΈ L Ε Ι 'ΑΧ: (+43) 3862/ E-ιnail : \VWw.bohleredelstahl. com ΣΕ ΛΙ ΔΑ 23

24 Oic Angabcn ί η dicscm l'rospckt sind unν crb indli ch und gcltcn als 11icl11 z u gcsagι ; sic dicncn νielmc hrnu r dcr allgemeincn Ι n rormati on. OicscAngabcn sind nur dann νcrbi nd lich, wcnn sic in cincm mit uns abgeschlosscncn Vcrιrag ausdrockl ich zur Bcdingung gcmacht wcrdcn. Bci dcr ll ersιe llun g unscrcr l'rodukι c wc;dcn kcinc gcsu ndl1 ciιs- odcr ozonschadigende11 Substanzcn verwcndct. The data contained in this brochurc is merely for gcneral informa ti on and therefore shall not be binding οη thc company. Wc may bc bound only through a con tra cι cxplicitly s ι ipul a lin g such data as binding. The manufa cιu re of our products does not involve tl1e use of substances dctrimental ιο hcalth or to tl1e ozonc laycr. Ε230 DE EM-WS ΣΕΛ Ι ΔΑ 24

25 ΜΕΘΟΔΟΣΒΑΦΗΣ Για να επιτύχου με αυτή την σκληρότητα στην επιφάνεια του μετάλλου η βαφή που χρησιμοποιήθηκε είναι η Nitro-carburising (Νίτρο-ενανθράκωση), με εύρος σκληρότητας από 36 HRC-SOHRC. ΣΕΛΙΔΑ 25

26 ΓΡΑΝ ΑΖΙ 2 ΣΧΕΣΗΣ Εικονα 3-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ο πρωτεύον άξονας κίνησης είναι αυτός που ως βασικό ρόλο έχει την παραλαβή της περιστροφικής κίνησης και την μετάδοση αυτής στο υπόλοιπο σύστημα γραναζιών. Στο άνωθεν μέρος του φαίνεται ένα πολύσφηνο, μέσω του οποίου μεταδίδεται η κίνηση από τον κινητήρα στον άξονα. ΣΕΛΙΔΑ 26

27 Κατεβαίνοντας προς τα κάτω συναντάμε τον πρώτο ένσφαιρο τριβέα. Αυτός παίζει το ρόλο της πρώτης έδρασης για τον άξονα. Προχωρώντας προ ς το κάτω μέ ρο ς συναντάμε μια σειρά από π έντε γρανάζια, που ρόλο ς τους ε ίναι η μετάδοση τη ς κίνησης αλλά και η μεταβολή της σχέσης μετάδοση ς για την β έλτιστη εκμετάλλευση της ροπής εξόδου του κινητήρα, τέλος συναντάμε δ εύτερο ρουλεμάν. Για την καλύτε ρη κατανόηση σε αυτό το τμήμα θα παραθέσουμε τα στοιχεία του άξονα αλλά και των μερών που των αποτελούν. ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ Το πολύσφηνο είναι ο βασικός παραλήπτης της περιστροφική ς δύναμης του κινητήρα, δια μέσο του συμπλέκτη, άρα και ο πρώτος άμεσα εμπλεκόμενος με τα φορτία του κινητήρα. Επομένως η αντοχή του σε πίεση επιφανείας πρ έπε ι να ελεγχθ ε ί. Τα επιμέ ρους στοιχεία του ε ίναι: Μήκος L=50rnm Αριθμός των σφηνών η=24 Εξ ωτερική διάμετρος D=24.4rnm Εσωτε ρική διάμετρος d=20.2rnm Μέση διάμετρος d m = ( D / d ) 12 άρα dm =22.30 mm Ύψο ς σφήνας σε mm h = (D - d) 12 άρα h= 2.1 mm Για να υπολογίσω την ροπή στρέψης Τ θα χρησιμοποιήσω τον τύπο Τ=9, 55 χ 10 6 χ (Ρ/η) Για Ρ = 176 kw και η = 6200rpm Άρα έχουμε Τ=27, 10 χ 10 4 Επομένως σύμφωνα με όλα τα άνωθεν στοιχεία και δια μέσω του τύπου 2χΤ P= d χ 1 χ h χ 0.75 χ η 2 χ χ Ρ = χ 50 χ 2.1 χ 0.75 χ 24 Άρα το Ρ είναι 12,85N/mm 2 Σ ΕΛΙΔΑ 27

28 Στοιχεία Ρουλεμάν Πρωτεύοντος Άξονα 1 Ρουλεμάν 63/28/C3 ΤΡΙΒ ΕΑΣ ΜΟΝΟΣ ΦΑfΡΟΣ Μ Ε ΒΑΘΥ ΑΥΛΑΚΑ Διαστάσ ε ις Κ ατασκευαστή ς Δυναμικό φορτίο Στατικό φορτίο Ταχύτητα περιστροφής 68mιn/2 8mn/ 18mm NACHI 26800Ν 14000Ν rpm(grease)/I 3.000(oil) 2 Ρουλεμάν 28.BC08S 1 ΤΡΙΗΕΑΣ ΜΟΝΟΣΦΑΙΡΟΣ ΜΕ ΒΑΘΥ ΑΥΛΑΚΑ Διαστάσ ε ις Κατασκευαστής Δυναμικό φορτίο Στατικό φορτίο Ταχύτητα περιστροφής 80mm/ /21 mm NACHI 32. ΟΟΟΝ 17.ΟΟΟΝ 1 O.OOOrpm(grease)/12.000(oil) Στοιχεία Οδοντωτών Τροχών ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΟΝΤΩΝ lη Σχέση 14 2η Σχέση Σχέση 33 4η Σχέση 44 5η Σχέση 50 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται μερικά από τα βασικά στοιχε ία κατασκευή ς των οδοντωτών τροχών. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν μετά από μετρήσε ις από διακριβωμένα όργανα. Σ ΕΛΙΔΑ 28

29 Modul: Η ακριβής μέτρηση του συντελεστή αυτού έγινε με την μέθοδο τη ς οπτική ς ταυτοποίηση ς. Τοποθετήθηκε κάθε ένα γρανάζι ξεχωριστά στην εργαλε ιομηχανή κοπής και μέ σο τη ς δοκιμή ς με διάφορες κεφαλές κοπή ς έγινε η τελική αναγνώριση του Modul του κάθ ε ενός γραναζιού. Γωνία Οδόντωσης : Η μέτρηση της γωνίας της κλίσης της οδόντωσης έγινε με δεμένο τον οδοντωτό τροχό στην εργαλειομηχανή κοπής και με μηχανουργικό μοιροyvωμόνιο μεγάλης ακρίβειας. ΣΧΕΣΗ Αριθμό ς MODUL Γωνία Οδόντωσης Cos b ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Μ b Ιη Σχέση , η Σχέση , η Σχέση , η Σχέση , η Σχέση , ' Διάμετρος Αρχικού Κύκλου Γραναζιών Για τον υπολογισμό της διαμέτρου του αρχικού κύκλου χρησιμοποιήθηκε ο τύπος : Ζ= Αριθμός δοντιών του γραναζιού m D=z-- cosb ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ Ιη Σχέση 2η Σχέση 3η Σχέση 4η Σχέση 5η Σχέση Διάμετρος Αρχικού Κύκλου D 37,24622mm 53,20889mmm 70,23573mm 76,2 J024mιn 86, 60254mιπ ΣΕΛΙΔΑ 29

30 Διάμετρος Κεφαλής Για τον υπολογισμό της διαμέτρου του κύκλου κεφαλής χρησιμοποιήθηκε ο τύπος: Da = D + (Ο.75 χ m) ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ Διάμετρος Κεφαλής Da Ιη Σχέση 39, 12122mm 2η Σχέση 3η Σχέση 4η Σχέση Sη Σχέση 55, 08389mιn 7 J, 73573mιn 77,33524mm 87, 72754mιn ΣΕΛΙΔΑ 30

31 .. ιι.. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤ ΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ε ικονα Ι' Σ ΕΛ Ι ΔΑ 31 1,

32 Στοιχεία Ρουλεμάν Δευτερεύοντος Άξονα 1 Ρουλεμάν ΚΩΝ[ΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ Διαστάσεις Κατασκευαστής 73ιn rn/28,nm ΚΟΥΟ 2 Ρουλεμάν ΚΩΝΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ Διαστάσεις Κατασκευαστής 60mm/28mm ΚΟΥΟ Στοιχεία Οδοντωτών Τροχών ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΟΝΤΩΝ 11 Σχέση Σχέση Σχέση Σχέση Σχέση 37 ΣΕΛΙΔΑ 32

33 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται με ρικά από τα βασικά στοιχεία κατασκευή ς των οδοντωτών τρ οχών. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν μετά από μετρήσεις από διακριβωμένα όργανα. ΣΧΕΣ Η Αριθμός MODUL Γωνία Οδόντωσης Cos b ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Μ b Ι η Σχέση , η Σχέση , η Σχέση , η Σχέση , η Σχέση , Διάμετρος Αρχικού Κύκλου Γραναζιών Για τον υπολογισμό της διαμέτρου του αρχικού κύκλου χρησιμοποιήθηκε ο τύπος : Ζ= Αριθμός δοντιών του γραναζιού m D=z-- cosb ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ Διάμετρος Αρχικού Κύκλου ο Ιη Σχέση 2η Σχέση 3η Σχέση 122,3 804,nm 98,43644,nm 89,39093,nm 4 11 Σχέση 72, 74613, 11 m 5η Σχέση 64, ΣΕΛΙΔΑ 33

34 Διάμετρος Κεφαλής Για τον υπολογισμό της διαμέτρου του κύκλου κεφαλής χρησιμοποιήθηκε ο τύπος: Da = D + (0.75 χ m) ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ Διάμετρος Κεφαλής Da 1 11 Σχέση J 24, 2554mιn 21] Σχέση 100,3114mm 3 11 Σχέση 90,89093mm 4 11 Σχέση 73, m 5 11 Σχέση 65,21088mm Σχέση μετάδοσης Η σχέση μετάδοσης είναι ο λόγος των στροφών η 1 ή της γωνιακής ταχύτητας του πρώτου ή κινητήριου τροχού, προς τον αριθμό των στροφών η2 του δεύτερου ή την γωνιακή ταχύτητα αυτού. Επομένως έχουμε: n ί =-= - n Για να υπάρχει συνεχής επαφή μεταξύ των τροχών χωρίς ολίσθηση ω ω θα πρέπει οι περιφερειακές ταχύτητες να είναι ίδιες. Uι=U2 και επειδή ισχύει οτι d = m χ z Έχουμε οτι 1 = z2/z1 Επομένως για την πρώτη σχέση θα έχουμε: 46 ι = - = } ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ Σχέση Μετάδοσης Κίνησης Σχέση 2 11 Σχέση 3 11 Σχέση 4 11 Σχέση 5 11 Σχέση 3,285 1,850 1,272 0,954 0,740 ΣΕΛΙΔΑ34

35 Μετά τα αναλυτικά αποτελέσματα κατά άξονα πρέπει τώρα να παραθέσουμε τα απαραίτητα νούμερα για τον τελικό υπολογισμό του κάθε οδοντωτού τροχού σε πίεση επιφανείας αλλά και σ ε αντοχή του οδόντα σε θραύση. Τα απαραίτητα αυτά στοιχεία θα εμφανιστούν με μορφή πινάκων. Απόσταση αξόνων ζεύγους τροχών Είναι η απόσταση που έχουν τα κέντρα των τροχών μεταξύ τους. Αυτό γίνεται μέσω του τύπου : α= d1 + d2 m(zl + z2) 2 2 * cosb ΣΧΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΣΤ ΑΣΗ ΑΞΟΝΩΝ Ad lη Σχέση 79, η Σχέση 75, η Σχέση 79, η Σχέση 71, η Σχέση 71,99541 ΣΕΛΙΔΑ 35

36 Για άξονες όμως που είναι μετατοπισμένοι όπως είναι σε κάθ ε περίπτωση κιβωτίου ταχυτήτων ο τύπος που δίνει την τελική αξονική απόσταση θα είναι : cosat α = ad cosawt Η γωνία αι στην μετωπική τομή προ έρχεται απο την σχέση Όπου α 1>αn=20 tanαn cosβ =- tan at Επομένως η τελική αξονική απόσταση θα είναι ΣΧΕΣΗ Cosa 1 Cos awι aι a ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ lη Σχέση 0, , η Σχέση 0, , η Σχέση 0, , η Σχέση 0, , η Σχέση 0, , Βαθμός επικάλυψης ο βαθμός επικάλυψης είναι ο λόγος του τμήματος των επαφών προς το βήμα των επαφών. Ο βαθμός επικάλυψης δίνει ακόμα δύο σημαντικές πληροφορίες για ένα ζεύγος οδοντωτών τροχών, τον αριθμό των συνεργαζόμενων οδόντων και είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση της κατανομής της περιφερειακής δύναμης πάνω στους οδόντες. Στους τροχούς με οδόντες κεκλιμένους έχουμε δύο είδη βαθμού επικάλυψης, τον μετωπικό βαθμό επικάλυψης εα και το βαθμό επικάλυψης λόγο κλίσης εβ. Ο μετωπικός βαθμός επικάλυψης εα δίδεται από τον τύπο: o.scf{dci.2 - dβ 2 ) +.../(da 2 - dβ 2 )) - ad χ sinat πχ mt χ cosat ο βαθμός επικάλυψης λόγο κλίσης εp δίδεται από τον τύπο: b χ sinβ mnxπ ΣΕΛΙΔΑ 36

37 Σ ΕΛIΔΑ 37 Για να υπολογιστούν οι άνωθεν αριθμητικοί τύποι πρ έπε ι πρώτα να προσδιοριστούν με ρικά μεγ έθη ακό μα. Το πλάτο ς του οδόντα b έχε ι μετρηθεί με διακρtβωμένο μικρόμετρο πάνω στο κάθ ε γρανάζ ι, παίρνοντας το μέσο όρο απο τρεις διαδοχικές τιμές. Πίνακες για τον βαθμό επικάλυψης εα εβ εγ Πλάτος Πλάτος οδόντα οδόντα lrst 2nd 13, , , ,2636 6, , , , , , , , , , , Συντελεστές μετατόπισης Χι+χι Οι συντελεστές αυτοί ισούνται με την συνολική μετατόπιση που έχει υποστεί το σύστημα. Ο διαμοιρασμός αυτός γίνεται γιατί επιδιώκεται οι δύο τροχοί να έχουν την ίδια αντοχή στον πόδα του οδόντα. Συγχρόνως όμως θα πρ έπει να αποφ ευχθεί και το φαινόμενο της υποκοπής. ο γενικός τύπος για τον υπολογισμό των συντελεστών μετατόπισης είναι : Χι + X z = 2 ίnναw - ίnν α χ tana Χ (zι + Zz) Όπου τα ίην aw και ίην a έχουν δανειστεί από πίνακες. Στον παρακάτω πίνακα θα παραθέσουμε τα στοιχεία χ 1 -tχι ΣΧΕΣΗ ίην aw ίην a χ 1 +Χ2 ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 1 η Σχέση 0, , , η Σχέση 0, , , Σχέση 0, , , η Σχέση 0, , , η Σχέση 0, , ,468664

38 ΔΥΝΑΜΕΙΣ Κατά την λειτουργία ενός συστήματος οδοντωτών τροχών και την ώρα που οι οδόντες περνάνε από το σημείο κύλισης C ενεργεί επάνω τους μια δύναμη η οποία θεωρ είται πως εφαρμόζεται μέσο του πλάτους του οδόντα. Η δύναμη αυτή καλείται Fn. Η δύναμη αυτή τέμνεται με τον άξονα του τροχού με γωνία 90 :Ετσι, αυτή η δύναμη αναλύεται σε τρείς συνιστώσες: Την περιφερειακή Fι που ενεργεί στη μετωπική τομή S - S πάνω στον κινητήριο τροχό αντίθετα με την κίνηση περιστροφής του. Την ακτινική Frπου έχει διεύθυνση προς το κέντρο των τροχών Την αξονική F α που έχουν αξονική διεύθυνση και εξαρτάται από την κλίση της γωνίας που έχουν οι τροχοί. Οι δυνάμεις αυτές προκύπτουν από τους τύπους Οπού Τ προκύπτει από την σχέση 2000 χ Τ Ft = d Ρ: Η ισχύς του κινητήρα σε KW 9550 χ Ρ Τ= ---- n η: Οι στροφές του κινητήρα όπου παράγεται η ισχύς Ft χ tanan Fτ=--- cosβ Fa = Ft Χ tanβ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Δ ΥΝΑΜΕΩΝ (πρωτ.) ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤΑΣ Τ (σενm) lη Σχέση 271 2η Σχέση 271 3η Σχέση 271 4η Σχέση 271 Sη Σχέση 271 F 1 (σε Ν) 14556, , , , ,759 ΣΕΛIΔΑ 38

39 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Δ ΥΝΑΜΕΩΝ (δευτ.) ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤΑΣ Τ(σε Nm) F 1 ( σε Ν) lη Σχέση ,283 2η Σχέση ,919 3η Σχέση ,268 4η Σχέση ,714 5η Σχέση ,729 ΑΝΤΟΧΉ ΣΕ ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Τέλος μετά την παράθεση όλων των στοιχείων και την κατανόηση αυτών, μένει μόνο να δείξουμε την αντοχή των οδόντων σε πίεση επιφανείας αλλά και σε θραύση του οδόντα. Οι τύποι για την εύρεση των στοιχείων αυτών είναι Υπολογισμός του οδόντα σε θραύση: Υπολογισμός του οδόντα σε πίεση επιφανείας: ση ~ σηρ σηι σhp= SF Οι συντελεστές αυτοί θα βρεθούν μέσα απο πίνακες και υπολογισμούς. Η επεξήγηση αυτών θα γίνε στις παρακάτω σειρές. ση πίεση επιφανείας στην κατατομή του οδόντα Fι περιφερειακή δύναμη σε Ν dι αρχική διάμετρος πινιόν σε mm b πλάτος οδόντα σε mm u λόγος αριθμού δοντιών του τροχού προς το πινιόν ΣΕΛΙΔΑ 39

40 ΚΑ συντελεστής εφαρμογής Kv συντελεστής δυναμικών καταπονήσεων Κ1-1Α μετωπικός συντελεστής κατανομής φορτίου Ζ1-1 συντελεστής ζώνης ΖΜ συντελεστής υλικού Ζε συντελεστής επικάλυψης Za συντελεστής κλίσης Κι 'Α μετωπικός συντελεστής κατανομής φορτίου θραύσης Υ Fa συντελεστής μορφής Υςα συντελεστής διόρθωσης της τάσης Υ ε συντελεστής επικάλυψης Υ β συντελεστής κλίσης σfι> επιτρεπόμενη τάση στον πόδα σfι δυναμική αντοχή διαρκείας σε επαναλαμβανόμενη καμπτική καταπόνηση για υλικά κατάλληλα για οδοντωτούς τροχούς s 1, συντελεστής ασφαλείας για την καταπόνηση στον πόδα σ1-1p επιτρεπόμενη τάση επιφανείας σ1-1ι αντοχή διαρκείας των κατατομών των οδόντων σε πίεση επιφανείας s1-1 συντελεστής ασφαλείας σε πίεση επιφανείας Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΧΕΣΗ ΚΑ Kv KFA ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ lη Σχέση 1,5 1,1 4, η Σχέση 1,5 1,1 4, η Σχέση 1,5 1,1 5, η Σχέση 1,5 1,1 7, η Σχέση 1,5 1,1 7, ΣΕΛΙΔΑ 40

41 Πίνακες αποτ ελεσμάτων ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤΑΣ Υ Fa πρ ωτεύ οντος Υ Fa δευτε ρ εύ οντος Υ ε lη Σχέση 3,2 2,4 0, η Σχέση 2,5 2,3 0, η Σχέση 2,5 2,3 0, η Σχέση 2,1 2,06 0, η Σχέση 2,07 2,0 0, Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΧΕΣΗ Υ ς α πρ ωτεύοντο ς Υ ςα δευτερ εύοντος Υ β ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ lη Σχέση 1,6 1,93 0, η Σχέση 1,73 1,86 0, η Σχέση 1,77 1,81 0, η Σχέση 2,05 2,03 1, η Σχέση 2,01 1,96 1, Πίνακες αποτελεσμάτων του οδόντα σε θραύση ΣΧΕΣΗ σ r πρωτεύοντο ς σ F δ ευτερ εύοντο ς σ F Ρ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 lη Σχέση 311,13 100, ,33 2 η Σχέση 403, , ,33 3 η Σχέση 450,26 380, ,33 4 η Σχέση 500, , ,33 5η Σχέση 570,98 520, ,33 ΣΕ ΛΙΔΑ 41

42 Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΗ Α ΖΜ ΖΒ l η Σχέση 19, ,8 0, η Σχέση 20, ,8 0, η Σχέση 19, ,8 0, η Σχέση 18, ,8 0, η Σχέση 18, ,8 0, Πίνακες αποτελεσμάτων του οδόντα σε πίεση επιφανείας ΣΧΕΣΗ ση πρωτεύοντος ση δευτερεύοντος σι -ιr ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 lη Σχέση 411,13 200, ,33 2η Σχέση 503, , ,33 3η Σχέση 550,26 480, ,33 4η Σχέση 600, ,36 993,33 5η Σχέση 5670,98 620, ,33 Μετά τα αναλυτικά αποτελέσματα και την βέβαιη αντοχή του κιβωτίου στη εργοστασιακή ιπποδύναμη θα ελεχθεί τώρα και στη νέα ιπποδύναμη η οποία ανέρχετα ι στο 198% της αρχικής δύνα μης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Δ ΥΝΑΜΕΩΝ (πρωτ.) ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤΑΣ Τ(σεΝm) F 1 (σε Ν) lη Σχέση ,09 2η Σχέση ,56 3η Σχέση ,49 4η Σχέση ,76 5η Σχέση ,59 ΣΕΛΙΔΑ 42

43 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Δ ΥΝΑΜΕΩΝ (δευτ.) ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ Τ (σ ε Nm) F, (σε Ν) Ιη Σχέση η Σχέση η Σχέση η Σχέση 491 5η Σχέση , , , , ,93 πίνακες αποτελεσμάτων του οδόντα σε θραύση ΣΧΕΣΗ σ r πρωτεύοντος σ F δευτερ εύοντος ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ N/mm 2 N/mm 2 Ιη Σχέση 563, ,0539 2η Σχέση 730, ,6018 3η Σχέση 870, ,569 4η Σχέση 923, ,654 5η Σχέση 1000, ,569 σ r r N/mm 2 613, ,33 613,33 613,33 613,33 Πίνακες αποτελεσμάτων του οδόντα σε πίεση επιφανείας ΣΧΕΣΗ ση πρωτεύοντο ς σ1-1 δευτερεύοντος ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ N/mm 2 N/mm 2 lη Σχέση 615, η Σχέση 797,94 425,71 3η Σχέση 891,51 752,4 4η Σχέση 990, η Σχέ ση Ι 128, Σ ΕΛΙΔΑ 43 σ1-1p N/mm 2 993,33 993,33 993,33 993,33 993,33! /~ / ιf

44 Επομένως από τους παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι με τ η ν καινούρια αυξ η μέν η ισχύ του κ ι ν η τήρα το σύνολο του κ ι βωτίου ταχυτήτων δ ε ν μ πορ ε ί να αντα π οκρ ι θεί. Συνεπώς αλλαγές στ η δομή του κιβωτίου π λέον κρίνονται ε π ιβε β λημ ένες. Στ η συνέχε ι α τ η ς εργασίας θα παρουσ ι αστούν τα ν έ α στοιχεία σ ε μ ορφ ή π ινάκω ν όπως και τα π ρο η γούμενα. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ Στοιχεία Οδοντωτών Τροχών Πρωτεύοντα.Άξονα ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ Α ΡΙΘΜΟΣ ΟΔΟΝ ΤΩΝ l η Σχέση 13 2η Σχέση 16 3η Σχέση 21 4η Σχέση Σχέση 27 Σ Ε Λ Ι ΔΑ 44

45 ΣΧΕΣΗ Αρ ιθμός MODUL Γωνία Οδόντω ση ς Cos b ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Μ b l η Σχέση , η Σχέση , η Σχέση , η Σχέση , η Σχέση , ΣΧΕΣ Η Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ Διάμετρ ος Α ρχικού Κύκλου 11 D (σε mm) Σχέση 39, η Σχέση 49, η Σχέση 64, η Σχέση 69, η Σχέση 84,70103 ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ Διάμετρος Κ εφαλή ς Οa(σε mm) lη Σχέση 42, Σχέση 51, Σχέση 66, Σχέση 71, Σχέση 86,95103 ΣΕ ΛΙΔΑ 45

46 Στοιχεία Οδοντωτών Τρ οχών Δευτερεύοντος Άξονα ΣΧΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤ ΑΣ ΑΡ Ι ΘΜΟΣ ΟΔΌΝΤΩΝ Ιη Σχέση 34 2η Σχέση 27 3η Σχέση 26 4η Σχέση 21 5η Σχέση 20 ΣΧΕΣΗ Αριθμός MODUL Γωνία Οδόντωσης Cos b ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Μ b Ιη Σχέση , η Σχέση , η Σχέση , Σχέση , η Σχέση , ΣΧΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤ ΑΣ Διάμετρος Αρχικού Κύκλου D(σε mm) Ιη Σχέση 104,2787 2η Σχέση 82, η Σχέση 79, η Σχέση 65, η Σχέση 62,74151 ΣΕΛΙΔΑ 46

47 ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ Διάμετρο ς Κ εφαλή ς Da(σε mm) Ιη Σχέση 106,5287 2η Σχέση 85,05959 J'l Σχέση 81, η Σχέση 68, η Σχέση 64,99151 Μετά την παράθεση των αρχικών πινάκων με τα αποτελέσματα, όπου έχει γίνει η επεξήγηση των τύπων αλλα και των συμβόλων, σειρα έχουν οι πίνακες με τα στοιχεία για τον υπολογισμό των μεγεθών πίεσης επιφάνειας αλλά και αντοχής σε θραύση του οδόντα. ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ Σχέση Μετάδοση ς Κίνησης Ιη Σχέση 2,615 2η Σχέση 1,687 3η Σχέση 1,238 4η Σχέση 0,954 5η Σχέση 0,740 1 ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΞΟΝΩΝ Ad(mm) lη Σχέση 72, η Σχέση 65, η Σχέση 72, η Σχέση 67, η Σχέση 73,72127 ΣΕΛΙΔΑ 47

48 ΣΧΕΣΗ Cos a 1 Cos awt aι a(mm) ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ lη Σχέση 0, , , η Σχέση 0, , , η Σχέση 0, , ,5 80 4η Σχέση 0, , ,8 80 5η Σχέση 0, , ,8 80 εα εp εγ Πλάτος Πλάτο ς ο δόντα(mm) lrst οδόντα(mm) 2nd 14,7966 5, , , , , , , , , , , , , , ΣΧΕΣΗ ίην aw ιην a χι +Χ2 ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (mm) lη Σχέ ση 0, , , η Σχέση 0, , , η Σχέση 0, , , η Σχέση 0, , , η Σχέση 0, , , Σ ΕΛΙΔΑ 48

49 Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΧΕΣΗ ΚΑ Kv ΚrΛ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ lη Σχέση 1,5 1, 1 4, η Σχέση 1,5 1,1 4, η Σχέση 1,5 1,1 5, η Σχέση 1,5 1,1 7, η Σχέση 1,5 1,1 7, Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤΑΣ Υ ra πρωτεύοντος Υ ra δευτερεύοντος Υε l η Σχέση 3,2 2,4 0, η Σχέση 2,5 2,3 0, η Σχέση 2,5 2,3 0, η Σχέση 2,1 2,06 0, η Σχέση 2,07 2,0 0, Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΧΕΣΗ Υ ςα πρωτεύοντος Υς α δευτερεύοντος Yp ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ lη Σχέση 1,6 1,93 0, η Σχέση 1,73 1,86 0, η Σχέση 1,77 1,81 0, η Σχέση 2,05 2,03 1, η Σχέση 2,01 1,96 1, ΣΕΛΙΔΑ 49

50 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Δ ΥΝΑΜΕΩΝ (πρωτ.) ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ Τ (σε Nm) F 1 (σε Ν) Ιη Σχέση ,25 2η Σχέση ,27 3η Σχέση ,68 4η Σχέση ,66 5η Σχέση ,72 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Δ ΥΝΑΜΕΩΝ (δευτ.) ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤΑΣ Τ (σε Nm) F, (σε Ν) Ιη Σχέση ,068 2η Σχέση ,53 3η Σχέση ,63 4η Σχέση ,21 5η Σχέση ,52 ΣΧΕΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ σ F πρωτεύοντος σf δευτερεύοντος N/mm 2 N/mm 2 lη Σχέση 615,78 198,5153 2η Σχέση 797,94 426,987 3η Σχέση 891,2 753,88 4η Σχέση 990,2 905,57 5η Σχέση 1128,6 1031,28 ΣΕ ΛΙΔΑ 50

51 ΣΧΈΣΗ Τ ΑΧΥΤΗΤ ΑΣ ση πρωτεύοντος ση δευτερ εύοντος N/mm 2 N/mm 2 lη Σχέση 814,03 380,26 2 η Σχέση 996,63 624,94 3 η Σχέση ] 089, ,88 4η Σχέση 1188,63 ] 103,57 5η Σχέση 1250, ,24 Μ ε τά τις π αραπάνω τιμ ές για τα σr και σι - ι ανάλογα θα ρυθμιστούν και οι τιμές σηι', σ rρ. Επομένως για συντελεστή ασφαλείας S = 1.5 και για κάθε τιμή του πίνακα να είναι μικρότερη η ίση το σηp= 1320 N/mm 2 σ ι:p= N/rnm 2 Τα παραπάνω αποτελέσμα παρουσιάζουν ένα σύστημα το οποίο έχει αυξημένες απαιτήσεις σε αντοχή υλικου. Με γνώμονα τα νέα στοιχεία, ξεκινήσαμε μια έρευνα υλικών και των ιδιοτήτων αυτών ωστέ να βρεθεί το καταλληλο για αυτή τη δύσκολη εργασία. Τελικώς καταλήξαμε στο DIEVAR, το οποίο είναι ένα αρκετά ανθεκτικό και εξιδεικευμένο υλικό για το είδος της χρήσης που θέλουμε, καθώς αυτό αναφέρετε και στο παρακάτω τεχνικό φυλλάδιο. Οι τιμές σκληρότητας που λαμβάνει στην καρδιά και στην επιφάνεια ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μας. ΣΕΛ Ι ΔΑ 51

52 UDDEHOLM DIEVAR ΣΕ ΛΙΔΑ 52 W UDDEHOLM

53 UDDEHOLM DIEVAR Udde\10\m Dievar is a specially developed stee\ grade by Uddeho\m, which provides the best possib\e p e r fo rιn an ce. T\1e chemical co1nposition and the very latest in production techniqι ι e make the property profile outstanding. T\1e combination of exce\lent toughness and very good hot strength gives Uddeholm Dievar a very good heat checkingand gross cracking resistance. T\1e stee\ is suitable in high demand hot work applications like die casting, forging and extrusion. The property profile makes it also suitable in otl1er applications, e.g. p1astics and High Performance Stee1. Uddeholm Dievar offers t\1e potential fo r sign i fιcant improvements in die \ife, thereby improving the toolingeconomy. τt 1 is infonnaιion is bascd οη οι ιr prcscnt state ofknowlcdge and is intcndcd ιο provide gc ιιe ral notcs on our prodιιcts and thcir uses. Ι ι sl1onld not thcrcfore bc construcd as a warranty of spccific propcrtics of tl1c producι s dcscribcd or a ν. arτanty for fitness Γοr a particular pιιrp ose. ClassiΓιed according to EU Dircctivc 1999/45/EC For Γιιrtl 1 c r inγonnaιion sce ο ιιr " Mateήal SaΓcty Data Sheets'. Editio119, Tltc Ι.ιc s ι rcvised edi ιi o n 0Γ tl1i s brochure is ιh e Engli sh νers i on, \Vl1icl1 is a\\\'ays pιιblίshed 011 our \Yeb sile ν.ιν.rw. ιιdd c l1ol1n.cο ιη :;._ '~ (' ι ι i.'f - t. Ι ΟΙJ Ι~ιtί'8~ SS-EN 1$09001 SS-EN ΣΕΛΙΔΑ 53

54 General Uddeho\m Dievar is a high perfonηance chromium-ιηolybdenum-vanadium al\oyed hot work tool steel whic\1 offers a very good resistance to heat checking, gross cracking, hot wear and plastic defonηation. Uddeholm Dievar is c\1aracterized by : Excel\ent toug\1ness and ductility in al\ directions Good temper resistance Good higlhemperature strength Excellent hardenability Good dimensional stability throughout heat treatιηent and coating operations T}'Pica\ analysis Sιandard spccification Delivery condition Colour code C Si Mn Cr Μο V None Soft annealed to approx. 160 ΗΒ Ycllow/grey Improved tooling perfonηance Uddeholιη Dievar is a premiuιη \1ot work tool steel developed by Uddel1olιη. lt is ιηanufactured utilizing the very latest in production and refining techniques. The Uddeholιη Dievar development \1as yielded a die steel wit\1 t\1e ultimate resistance to l1eat checking, gross cracking, hot wear and plastic defonηation. T\1e unique properties profile for Uddeholιη Dievar makes it the best c\1oice for die casting, forging and extrusion. Hot work applications ι-ιeat checking is one of the ιηο st cοιηη1οn failure ιηec\1anisιη e.g. in die castingand now days also in forging applications. Udde\10\m Dievar's superior ductility yields t\1e hig\1est possible \evel ofheat checking resistance. With Uddeho\ιη Dievar's outstanding toughness and hardenability the resistance to heat checkin!;can further be improved. lf gross cracking is not a factor then a \1igher working \1ardness can be utilized (+2 HRC). Regardless ofthe dominant failιιre mecl1ani sm; e.g. heat checking, gross cracking, \1ot wear or plastic defonη ation. Uddeholιη Dievar offers t\1e potential for significant iιηprovements in die life and tl1en resulting in better tooling econoιηy. Udde\10\m Dievar is t\1e ιηaterial of c\1oice for tl1e high demand die casting-, forging- and extrusion industries. Tools for die casting Part Dies -- Tools for extrusion Alu111iniu111, 11111gnesiun HRC Copper, Λ!uιηinίuιη, Parι copper alloys nιagnesium allo}'s HRC HRC Dies ιiners, dummy Tools for hot forging Part lnserts - Sιeel, Alumi11iun HRC ΣΕΛΙΔΑ 54

55 ! Λ ' ι 1!. Ι 1 JI.1 Properties The reported pϊ0p e rtie s are ι epγesentative of samples wl1ich l1ave been taken frοιη tl1e centre of a 61 Ο χ 203 mm (24" χ 8") bar. Unless otherwise is indicated all specimens l1ave been l1ardened at 1025 C (1875 F), quencl1ed in oil and teιηpered twice at 6 Ι 5 C (1 \40 F) Γοr two hours; yielding a working l1ardness of HRC. TENSILE Ι'!{ΟΡ ΕΚΠΕ S ΛΤ ΕLΕVΛΊΈD TE Ml' E l~aγuke Short transverse direction. Rn>, Rp0,2 ksi MPa AS,Z % Physical properties Data at rοοιη and e\evated temperatures. Temperature 20 c 400 C 600"C (68 F) (750 F) (Ι ι 10 1') Dcnsity, kg/m' lbs/in' Modulus of elasticity Ml'a 2 ΙΟ psi 30.S χ 10'' 26. Ι χ IO' 21.0 χ 10' Coefficient of tl1ermal expansion ρer c from 20 C χ ΙΟ ' 13.3 χ 10 ~ pcr 0 1' fron1 68 F χ 10-' 7.3 χ 10-' Thermal conductiνit)' W/m c tu in/{f1 2 h 0! 7 ) ' F Testing tempcrature Minimum average ιιnnotched iιnpact ductility is 300 J (220 ft lbs) ίη the short transverse direction at HRC. Cl-IARPY V-NOTC!-1 IMJ>ACT TOUGHNESS ΑΤ εlevated TEMPERAΓURE Short transverse direction. ln1pact cncrgy Γι. Ιb s J or--.--,---,..---,-...,...,.-..,----,--.---, Mechanical properties Tensile properties at rοοιη temperature, short transverse direction. Hardness 44HRC 48 HJ~C 52 HRC Tensilc s tτen g ι\ MPa 1640 ΜΡ< 1900 MPa Rm 96 tsi 106 tsi 123 tsi psi psi ρ s i Yield strengιh 1210 Ml'a 1380 Ml'a 1560 MPa Rp0,2 78 tsi 89 tsi 101 tsi psi psi psi Eloιιgation Α5 13 % 13 % 12,5% Reduction of area Ζ 55 % l 55 % 52 % Μ -- - Μ '---Μ-Μ-ΜΟΟ s,o 100 lso 20Q_2.i9-2QQ...22Q 400 ψ c Ό Ό 660 7so 840 r lcsting temperatυrc ΣΕΛΙΔΑ 55

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

α. Οι ήλοι κατασκευάζονται από ανθρακούχο χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο. Σ

α. Οι ήλοι κατασκευάζονται από ανθρακούχο χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο. Σ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 6/04/206 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ ο ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ε Εξαμ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής : Κώστας Τατζίδης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ε Εξαμ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής : Κώστας Τατζίδης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ε Εξαμ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής : Κώστας Τατζίδης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ \ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΝΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ Απαραίτητα δεδομένα : αριθμός στροφών κινητήριου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Στοιχεία Μηχανών ΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Στοιχεία Μηχανών ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Στοιχεία Μηχανών ΙΙ Ενότητα 1: Γενικά στοιχεία οδοντωτών τροχών - Γεωμετρία οδόντωσης Μετωπικοί τροχοί με ευθεία οδόντωση Δρ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα γρανάζια είναι κατασκευασµένα από χρωµιο-µολυβδενιούχο χάλυβα µε όριο θραύσης

Όλα τα γρανάζια είναι κατασκευασµένα από χρωµιο-µολυβδενιούχο χάλυβα µε όριο θραύσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 265 00 ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ UNIVERSITY OF PATRAS SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT of MECHANICAL ENGINEERING

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 7 : Γεωργικός ελκυστήρας Συστήματα μηχανικής μετάδοσης της κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ CAD ΠΑΡΟΥςΙΑςΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗς ΕΡΓΑςΙΑς 2 Για την κατασκευή οδοντώσεων (γραναζιών) που λειτουργούν σε υψηλό αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 50 ΗΡ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 50 ΗΡ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 50 ΗΡ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις, λυμένες ασκήσεις και τυπολόγια

Ερωτήσεις, λυμένες ασκήσεις και τυπολόγια Ερωτήσεις, λυμένες ασκήσεις και τυπολόγια Κ. ΝΤΑΒΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Α. ΗΛΩΣΕΙΣ. Να αναφέρετε τα μέσα σύνδεσης.. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι συνδέσεις;. Ποιες συνδέσεις ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Υδραυλικοί Κινητήρες Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Σύμβολο υδραυλικού κινητήρα Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙA ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - ΘΕΩΡΙΑ (για τις ασκήσεις βλ. σελ. 3)

ΣΤΟΙΧΕΙA ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - ΘΕΩΡΙΑ (για τις ασκήσεις βλ. σελ. 3) ΣΤΟΙΧΕΙA ΜΗΧΑΝΩΝ Ι - ΘΕΩΡΙΑ (για τις ασκήσεις βλ. σελ. 3) Η εξεταστέα ύλη για τις περιγραφικές ερωτήσεις (στο πρώτο μέρος της γραπτής εξέτασης) θα είναι η παρακάτω: - Κεφ. 1: Ποια είναι τα δύο πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ OΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Ασκήσεις

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ OΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. Ασκήσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ OΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Ασκήσεις Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Στοιχεία περιστροφικής κίνησης (άξονες, άτρακτοι, έδρανα) Άξονες και άτρακτοι Οι άξονες είναι κυλινδρικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 2008

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 2008 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 008 ΘΕΜΑ Ο α. Οι ήλοι, ανάλογα µε την µορφή της κεφαλής τους διακρίνονται σε Ηµιστρόγγυλους. Φακοειδείς. Η κεφαλή είναι λιγότερο καµπυλωτή από αυτή των ηµιστρόγγυλων και µοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Στοιχεία μετάδοσης κίνησης (ιμάντες, αλυσίδες, οδοντωτοί τροχοί). Κινητήρες εσωτερικής καύσης. Μηχανές ηλεκτρικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ Πίνακας 1: Τυποποιημένες τιμές module, mm Σειρά 1 Σειρά 2 Σειρά 3 Σειρά 1 Σειρά 2 Σειρά 3 Σειρά 1 Σειρά 2 Σειρά 3 Σειρά 1 Σειρά 2 Σειρά 3 0.1 1.25 7 50 0.15 1.5 8 55 0.2 1.75

Διαβάστε περισσότερα

α. Άτρακτος ονομάζεται κάθε ράβδος που περιστρέφεται μεταφέροντας ροπή. Σ

α. Άτρακτος ονομάζεται κάθε ράβδος που περιστρέφεται μεταφέροντας ροπή. Σ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/05 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ ο ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΔΙΑΤΜΗΣΗ 1. Γενικά Όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια διατομή ενός καταπονούμενου φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8%

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8% 91 500 201 0/11 Aluminum raming Linear Motion and Assembly Technologies 1 Section : Engineering Data and Speciications Technical Data or Proiles Metric U.S. Equivalent Material designation according to

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις κοπής σε τόρνο

Ασκήσεις κοπής σε τόρνο Ασκήσεις κοπής σε τόρνο. Σε τόρνο γίνεται κατεργασία άξονα από χάλυβα St 60. µε δύο παράλληλα εργαλειοφορεία ταυτόχρονα, όπως φαίνεται στο Σχ.. ίνονται: ιάµετροι κατεργασίας: d = 300 mm, d = 00 mm. Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙI ΕΔΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙI ΕΔΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙI ΕΔΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Πάτρα 005 Έδρανα ολίσθησης Σελίδα - - 1.1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 1.1.1 ΑΣΚΗΣΗ Ένα πλήρες έδρανο ολίσθησης έχει διάμετρο 0 /d 1. Το φορτίο του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS

MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS! Simple Tension Test! The Stress-Strain Diagram! Stress-Strain Behavior of Ductile and Brittle Materials! Hooke s Law! Strain Energy! Poisson s Ratio! The Shear Stress-Strain

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1 Η ράβδος ΟΑ του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονα z z χωρίς τριβές Tη στιγμή t=0 δέχεται την εφαπτομενική δύναμη F σταθερού μέτρου 0 Ν, με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΕΠΑ.Λ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΕΠΑ.Λ. ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Τ.Ε.Λ. ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 04/05, Ημερομηνία: 6/06/05 Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΘ/ΤΜΜΒ/ΕΘΘΜ - ΜΜ802 Γραπτή Δοκιμασία ώρα 12:00-14:30

ΠΘ/ΤΜΜΒ/ΕΘΘΜ - ΜΜ802 Γραπτή Δοκιμασία ώρα 12:00-14:30 ΠΘ/ΤΜΜΒ/ΕΘΘΜ - ΜΜ80 Γραπτή Δοκιμασία.06.07 ώρα 1:00-14:30 Επισυνάπτεται διάγραμμα με ισουψείς ειδικής κατανάλωσης καυσίμου [g/psh] στο πεδίο λειτουργίας του κινητήρα Diesel με προθάλαμο καύσης, OM61 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1.

ΑΣΚΗΣΗ 1 η. r 1. Σε κύκλο ισόογκης καύσης (OTTO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. th 1. ΑΣΚΗΣΗ η Σε κύκλο ισόοκης καύσης (OO) να αποδειχθούν ότι: Οθεωρητικόςβαθμόςαπόδοσηςείναι:. Η μέση θεωρητική πίεση κύκλου είναι:. q R q q tot ΑΣΚΗΣΗ η Δ tot q q q ( ) cv ( ) cv q q q ΑΣΚΗΣΗ η q q Από αδιαβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 86 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Εξηγεί τι είναι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και ποιο σκοπό εξυπηρετούν. 2. Ταξινομεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Αντοχή. Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα. Περιεχόμενα F = A V = M r = J. Δυναμική καταπόνηση κόπωση. Καμπύλη Woehler.

Δυναμική Αντοχή. Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα. Περιεχόμενα F = A V = M r = J. Δυναμική καταπόνηση κόπωση. Καμπύλη Woehler. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Δυναμική Αντοχή Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα Καμπύλη τάσης παραμόρφωσης Βασικές φορτίσεις A V y A M y M x M I

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 8. Συνδέσεις Γενικά ονομάζουμε συνδέσεις τις άμεσες ενώσεις δύο εξαρτημάτων ή μηχανικών οργάνων. Οι ενώσεις αυτές μπορεί να είναι: Κινητές, όπου τα συνδεδεμένα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύνδεση με μαθήματα Σχολής ΝΜΜ. Μειωτήρας Στροφών Βασική λειτουργία

Εισαγωγή. Σύνδεση με μαθήματα Σχολής ΝΜΜ. Μειωτήρας Στροφών Βασική λειτουργία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ιδάσκων: Χ. Παπαδόπουλος Σύνδεση με μαθήματα Σχολής ΝΜΜ Μηχανική Φορτίσεις, Είδη φορτίσεων (εφελκυσμός, θλίψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933. d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7

ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933. d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 ΒΙΔΕΣ ΚΑΤΑ DIN 933 ΠΟΙΟΤ: 8.8 d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 k 4 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 BHMA (P) 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 ΜΗΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ - ΡΟΠΗΣ. 4.1 Αναγκαιότητα του μετατροπέα στροφών ροπής

4 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ - ΡΟΠΗΣ. 4.1 Αναγκαιότητα του μετατροπέα στροφών ροπής 4 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ - ΡΟΠΗΣ 4.1 Αναγκαιότητα του μετατροπέα στροφών ροπής Κατά τη μετάδοση της ισχύος από τον κινητήρα στους τροχούς το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβάλλει τις στροφές και τη ροπή του

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 1 Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 2 Μετωπικό φραιζάρισμα: Χρησιμοποιείται κυρίως στις αρχικές φάσεις της κατεργασίας (φάση εκχόνδρισης) Μεγάλη διάμετρο Μεγάλες προώσεις μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 03 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης

Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Ειδικό εργαλείο για βολάν διπλής μάζας Οδηγίες χρήσης Γενικές οδηγίες Στα πλαίσια αλλαγής του συμπλέκτη πρέπει να ελέγχεται οπωσδήποτε το βολάν διπλής μάζας. Ένα φθαρμένο, ελαττωματικό βολάν διπλής μάζας

Διαβάστε περισσότερα

( ) L v. δ Τύμπανο. κίνησης. Αντίβαρο τάνυσης. 600m. 6000Ν ανά cm πλάτους ιµάντα και ανά ενίσχυση 0.065

( ) L v. δ Τύμπανο. κίνησης. Αντίβαρο τάνυσης. 600m. 6000Ν ανά cm πλάτους ιµάντα και ανά ενίσχυση 0.065 Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές Ακαδημαϊκό έτος: 010-011 Άσκηση (Θέμα Επαναληπτικής Γραπτής Εξέτασης Σεπ010 / Βαρύτητα: 50%) Έστω η εγκατάσταση της ευθύγραµµης µεταφορικής ταινίας του Σχήµατος 1, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER - 2007 PROFILCO UNIVERSAL ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

3 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3.1 3 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ 3.1. Θεωρίες περί τριβής Οι θεωρίες για τη φύση της τριβής έχουν μεταβάλλονται, καθώς η γνώση του ανθρώπου για τη φύση των στερεών σωμάτων συμπληρώνεται και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 7. Σε σώµα ασκείται µια δύναµη F 1 = 20 N πλάγια µε γωνία φ = 30 ενώ υπάρχει τριβή Τ = 5 N. Να βρείτε για µετατόπιση του σώµατος κατά χ = 5 m ί) το έργο κάθε δύναµης, ii) εάν το σώµα κερδίζει

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd hilisin Electronics ingapore Pte Ltd High urrent hip Beads, PBY eries Feature: Our MD High urrent hips Beads is specially designed to with tand large urrents while providing a means of EMI/RFI attenuation

Διαβάστε περισσότερα

Magnet Wire General Engineering Data Bare and Film Insulated Copper and Aluminum

Magnet Wire General Engineering Data Bare and Film Insulated Copper and Aluminum Magnet Wire General Engineering Data Bare and Film Insulated Copper and Aluminum CABLE Magnet Wire General Engineering Data Bare and Film Insulated Copper and Aluminum Forward This booklet contains engineering

Διαβάστε περισσότερα

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού 12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Θεωρητικές γνώσεις κατάστρωσης Ενεργειακού Ισολογισμού Μ.Ε.Κ. και (β) Θεωρητικές γνώσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΡΝΟΥ. ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ, ΑΠΟ ΑΤΡΑΚΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ø 30x5m. ίδονται

ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΡΝΟΥ. ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ, ΑΠΟ ΑΤΡΑΚΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ø 30x5m. ίδονται ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΡΝΟΥ ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ, ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ, ΑΠΟ ΑΤΡΑΚΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ø 30x5m. ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ø 30 Χ 150 20 Μ16x2 15 80 D α 2 +β 2 95 ίδονται 1) Υλικό κοµµατιού : Χάλυβας St.37. 2) Υλικό εργαλείου : Ταχυχάλυβας,

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 3//7/2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 3//7/2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΣΤΕΦ 3//7/013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΡΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Σώμα μάζας m=0.1 Kg κινείται σε οριζόντιο δάπεδο ευθύγραμμα με την

Διαβάστε περισσότερα

Tόρνοι Εξαρτήματα ΟΚ ΕΛΕΓΜΕΝΑ 15-12 τορνοι 2011 δ).indd 2 15/12/2011 5:54:29 μμ

Tόρνοι Εξαρτήματα ΟΚ ΕΛΕΓΜΕΝΑ 15-12 τορνοι 2011 δ).indd 2 15/12/2011 5:54:29 μμ Tόρνοι Εξαρτήματα OPTI D180 X 300 VARIO Στιβαρός τόρνος γενικής χρήσης με ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας Πλεονεκτήματα Σκληρυμένες και ρεκτιφιαρισμένες γλύστρες Σκληρυμένος κώνος ατράκτου (DIN 6350) Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

2. Ανάλυση του βασικού κινηματικού μηχανισμού των εμβολοφόρων ΜΕΚ

2. Ανάλυση του βασικού κινηματικού μηχανισμού των εμβολοφόρων ΜΕΚ 2. Ανάλυση του βασικού κινηματικού μηχανισμού των εμβολοφόρων ΜΕΚ Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Γνώσεις των τμημάτων κινηματικού μηχανισμού Μηχανής Εσωτερικής Καύσης (β) Αριθμητικός υπολογισμός παραγώγου

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση ανάλυση δυνάμεων

Σύνθεση ανάλυση δυνάμεων Σύνθεση ανάλυση δυνάμεων 1. Δυο δυνάμεις μέτρου 4 Ν και 3 Ν έχουν κάθετες διευθύνσεις και ασκούνται στο ίδιο υλικό σημείο. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή; Η συνισταμένη δύναμη των δυο αυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑ! H κατηγορία των 10,8 Volt από τη Würth / The Würth 10.8 Volt Range. Τροφοδοσία με

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑ! H κατηγορία των 10,8 Volt από τη Würth / The Würth 10.8 Volt Range. Τροφοδοσία με ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑ! H κατηγορία των 10,8 Volt από τη Würth / The Würth 10.8 Volt Range Τροφοδοσία με Κατσαβίδι ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ s 10-a battery powered screwdriver s 10-a Κωδ. Αρ. 0700 662 x Μαγνητική βάση μύτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της κατεργασίας κοπής οδοντώσεων με φραιζάρισμα με κύλιση

Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της κατεργασίας κοπής οδοντώσεων με φραιζάρισμα με κύλιση Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία της κατεργασίας κοπής οδοντώσεων με φραιζάρισμα με κύλιση Χριστοδουλόπουλος Αντώνιος 1 Εισαγωγή Κατηγορίες οδοντωτών τροχών Χαρακτηριστικά μεγέθη Κατασκευαστικές τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Πείραμα Στρέψης

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Πείραμα Στρέψης Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Πείραμα Στρέψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχήμα 1 Στρέψη κυκλικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Εφαρμογές Νόμων του Νεύτωνα ΦΥΣ102 1 Ισορροπία υλικού σημείου και Δεύτερος νομός

Διαβάστε περισσότερα

Αγώνες αυτοκινήτου σε πίστα

Αγώνες αυτοκινήτου σε πίστα Αγώνες αυτοκινήτου σε πίστα Αυτοκίνητο τρέχει στην πίστα που φαίνεται και έχει κυκλικά τόξα ένα ακτίνας 80m και ένα 40m. Αν οδηγός τρέχει ένα πλήρη κύκλο με σταθερή ταχύτητα 50m/s (80km/h) συγκρίνετε την

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Απλές προτάσεις Για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής των εννοιών Δογραματζάκης Γιάννης 9/5/2013 Απλές προτάσεις για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ. Σχήμα 16: Τραπεζοειδείς μεταδόσεις. 1.Προσδιορισμός του συντελεστή λειτουργίας c 2 από τον ακόλουθο πίνακα:

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ. Σχήμα 16: Τραπεζοειδείς μεταδόσεις. 1.Προσδιορισμός του συντελεστή λειτουργίας c 2 από τον ακόλουθο πίνακα: ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΙΜΑΝΤΕΣ Σχήμα 16: Τραπεζοειδείς μεταδόσεις 1.Προσδιορισμός του συντελεστή λειτουργίας c 2 από τον ακόλουθο πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Πίνακας συντελεστών λειτουργίας c 2 για τραπεζοειδείς ιμάντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ: 1/7/14 ΣΤΕΦ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ -ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ: 1/7/14 ΣΤΕΦ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ -ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ: 1/7/14 ΣΤΕΦ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ -ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ:Μ.ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΩΡΕΣ B ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ. 1. (2.5) Σώμα μάζας m=0.1 Kg κινείται σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα