23/05/2017 Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "23/05/2017 Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης"

Transcript

1 23/05/2017 Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης Σελ. 1/12

2 Λίγα λόγια σχετικά με το ενημερωτικό φυλλάδιο, που κρατάτε στα χέρια σας Το παρόν φυλλάδιο έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών με όσο το δυνατό πιο απλά λόγια σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Στο φυλλάδιο μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος γεωργός καθώς και οι πιστοποιημένοι φορείς υποβοήθησης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) να βρουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμως, πριν την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης θεωρείται δεδομένο ότι έχουν ανατρέξει και συμβουλευτεί την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιημένη ισχύει, που καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το καθώς και την σχετική για κάθε έτος ενίσχυσης εγκύκλιο του. Ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για το έτος ενίσχυσης 2017: 1. υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ (Β' 1291/2016) 2. υπ' αριθμ. 1882/68998/2016 ΥΑ (Β' 1739/2016) 3. υπ' αριθμ. 1194/45925/2017 ΥΑ (Β' 1607/2017) 4. υπ' αριθμ / εγκύκλιος 1. Μπορώ να μεταβιβάσω δικαιώματα βασικής ενίσχυσης? Σε περίπτωση που γεωργός κατέχει οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, μπορεί δυνητικά να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος αυτών σε άλλον γεωργό, με ή χωρίς γη. Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη, η γη θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ισάριθμο ή μεγαλύτερο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων από τον αριθμό των δικαιωμάτων. Ο μεταβιβαστής έχει τη δυνατότητα να τα μεταβιβάσει οριστικά (με πώληση ή όποια άλλου είδους οριστική συμφωνία) ή να τα μεταβιβάσει προσωρινά (δηλαδή να τα εκμισθώσει για ορισμένο χρονικό διάστημα). Στα πλαίσια του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, με τη λήξη της περιόδου εκμίσθωσης των δικαιωμάτων, τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη. 2. Είμαι επιλέξιμος ως αποδέκτης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης? Ο αποδέκτης της μεταβίβασης δικαιωμάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το έτος 2017, αλλιώς η αίτηση μεταβίβασης δεν μπορεί να παράξει αποτέλεσμα. Από το κριτήριο του ενεργού γεωργού εξαιρούνται οι κληρονόμοι, στην περίπτωση της μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς. Όμως, ο κληρονόμος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού, προκειμένου να λάβει τη βασική ενίσχυση ή άλλες άμεσες ενισχύσεις το έτος ενίσχυσης, που λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αντισυμβαλλόμενοι μίας αίτησης μεταβίβασης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, ακόμα και σε περίπτωση έγκρισης αίτησης μεταβίβασης, αν σε μέλλοντα χρόνο διαπιστωθεί αχρεωστήτως χορήγηση δικαιωμάτων στον μεταβιβαστή ή στον αποδέκτη, τα σχετικά ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από τον γεωργό, που εκείνη τη χρονική στιγμή κατέχει τα δικαιώματα. Σελ. 2/12

3 2.1 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ Σε περίπτωση που ο αποδέκτης αίτησης μεταβίβασης είναι ενταγμένος στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, δύναται να λάβει άμεσες ενισχύσεις έως Εάν με την μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και ως εκ τούτου και την πράσινη ενίσχυση, που δικαιούται κάθε έτος, οι άμεσες ενισχύσεις υπερβαίνουν το ποσό των 1.250, είναι απαραίτητη η απένταξη του από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το εν λόγω έτος ενίσχυσης και μεταβίβασης των δικαιωμάτων, προκειμένου να λάβει το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται. 3. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και γης και μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης μπορούν να μεταβιβάζονται και να ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3. Αυτό σημαίνει ότι: σε περίπτωση που η αίτηση οριστικής μεταβίβασης ή προσωρινής μεταβίβασης (μίσθωσης) των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ΠΕi συνοδεύεται από οριστική μεταβίβαση ή μίσθωση γης αντίστοιχα (αφορά τις κατηγορίες μεταβίβασης Φ1 και Φ6), η μεταβίβαση των δικαιωμάτων επιτρέπεται μόνο εάν συνοδεύεται από μεταβίβαση ή μίσθωση τουλάχιστον ισοδύναμου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως περιφέρεια ΠΕi σε περίπτωση που η αίτηση οριστικής μεταβίβασης ή μίσθωσης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ΠΕi δε συνοδεύεται από μεταβίβαση (οριστική ή προσωρινή) γης αντίστοιχα (αφορά τις κατηγορίες μεταβίβασης Φ2, Φ5 και Φ9), ο αποδέκτης μπορεί να τα ενεργοποιήσει μόνο σε επιλέξιμες εκτάσεις ισοδύναμου ή μεγαλύτερου αριθμού εκταρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως περιφέρεια ΠΕi Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με μίσθωση γης (Υπόδειγμα Φ6), τα δικαιώματα και η έκταση μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο. 4. Πώς και πότε μπορώ να υποβάλλω αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων? Οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να έρθουν σε συμφωνία για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων με οποιοδήποτε τρόπο και όποτε επιθυμούν. Όμως για να παράξει αποτέλεσμα ένα δεδομένο έτος ενίσχυσης, η συμφωνία αυτή θα πρέπει να ανακοινωθεί στον, που είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποβολή και τον έλεγχο των αιτήσεων μεταβίβασης. Η ανακοίνωση της συμφωνίας μεταβίβασης γίνεται: μέσω υποβολής αίτησης μεταβίβασης σε διαδικτυακή εφαρμογή του με χρήση υποδειγμάτων, διαμορφωμένα από τον, ανάλογα με την κατηγορία της μεταβίβασης δικαιωμάτων. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη για ένα συγκεκριμένο έτος μία αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων, υποβάλλεται ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, δηλαδή ως την 15η Μαΐου κάθε έτους. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης καθορίζεται με την υπ' αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ (Β' 1291/2016), όπως αυτή τροποποιημένη ισχύει, και αναφέρεται και κάθε έτος ενίσχυσης στην σχετική εγκύκλιο του. Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2017,, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. 1194/ /2017 ΥΑ (Β' 1607/2017) και την υπ' αριθμ / εγκύκλιο του, λαμβάνονται υπόψη ως εμπρόθεσμες οι αιτήσεις μεταβίβασης που υποβάλλονται στα διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία 09/06/2017. Σελ. 3/12

4 5. Υποβολή αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στην διαδικτυακή εφαρμογή 5.1 Πώς υποβάλλω την αίτηση μεταβίβασης στον? Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ειδικά διαμορφωμένης για τις μεταβιβάσεις διαδικτυακής εφαρμογής,. Για το έτος 2017 μπορείτε να την αναζητήσετε στο Μετά την καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων των συμβαλλόμενων στην διαδικτυακή εφαρμογή εμφανίζονται ο αριθμός, η προέλευση και η περιφέρεια των δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, που κατέχει ο δικαιούχος και εκείνος επιλέγει τα δικαιώματα που επιθυμεί να μεταβιβάσει καθώς και τα στοιχεία των επιθυμητών προς μεταβίβαση αγροτεμαχίων (στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη). Η αίτηση μεταβίβασης αποθηκεύεται, εκτυπώνεται το υπόδειγμα της μεταβίβασης, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, βεβαιώνεται για το γνήσιο των υπογραφών του καθενός ξεχωριστά από αρμόδια αρχή και επισυνάπτεται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην διαδικτυακή εφαρμογή ως δικαιολογητικό. Τα μόνα δικαιολογητικά, που συμπληρώνονται χειρόγραφα (με την έννοια ότι δεν εμφανίζονται συμπληρωμένα μέσα από την διαδικτυακή εφαρμογή μεταβιβάσεων 2017 αλλά επισυνάπτονται ως ηλεκτρονικό αρχείο στην αίτηση μεταβίβασης) είναι: α) η Υπεύθυνη Δήλωση κατανομής των δικαιωμάτων στην κατηγορία Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς β) η Υπεύθυνη Δήλωση ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης, σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν την ακύρωση μίας ήδη υποβληθείσας (οριστικοποιημένης) αίτησης μεταβίβασης Τα παραπάνω (α) και (β) διατίθενται ως αρχεία pdf στην υπ' αριθμ / εγκύκλιο του και σε μορφή word για συμπλήρωση στην ιστοσελίδα Είναι υποχρεωτική η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης πριν την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του αποδέκτη της μεταβίβασης? Ο γεωργός οφείλει να υποβάλλει την ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) και την αίτηση μεταβίβασης ως την καταληκτική ημερομηνία, που ορίζεται για κάθε αίτηση για το έτος ενίσχυσης Σε περίπτωση που ο γεωργός έχει υποβάλλει ήδη ΕΑΕ 2017 και στη συνέχεια αποφασίζει να μεταβιβάσει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης με ή χωρίς γη, είναι προφανές ότι θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες μεταβολές στην ΕΑΕ Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μεταβίβασης στον, να στείλω στον και τον φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά για να 'μαι σίγουρος ότι παρέλαβε την αίτηση? Η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων γίνεται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής με την επιλογή Οριστικοποίηση. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και εκτυπώνοντας το διαβιβαστικό της αίτησης, ο χρήστης λαμβάνει γνώση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στον. Όλα τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση πριν την οριστικοποίηση. Δεν αποστέλλεται ο φάκελος σε έντυπη μορφή με την αίτηση μεταβίβασης και τα δικαιολογητικά παρά μόνο σε περίπτωση που ζητηθεί με συστημένη επιστολή από τον η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών, τότε υποβάλλονται ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου στον. Σελ. 4/12

5 5.4. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης έχω τη δυνατότητα εκτύπωσης του διαβιβαστικού. Το υπογράφω και το στέλνω στον? Με την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης (οριστικοποίηση), η αίτηση λαμβάνει αυτόματα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στον. Οι συμβαλλόμενοι εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη αίτηση μεταβίβασης, στο διαβιβαστικό της οποίας εμφανίζονται ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά για μία πενταετία τουλάχιστον στο προσωπικό τους αρχείο, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναζητηθούν από τον στα πλαίσια ελέγχου. 5.5 Μέχρι πότε μπορώ να ακυρώσω μία αίτηση μεταβίβασης και να υποβάλλω μία νέα αίτηση μεταβίβασης για το έτος 2017? Ακύρωση αίτησης όπως και τυχόν νέα αίτηση, σε αντικατάσταση της ακυρωθείσας, μπορεί να υποβληθεί ως και την 09/06/ Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ακύρωσης και τροποποίησης της αίτησης μεταβίβασης? Τόσο η ακύρωση όσο και η τροποποίηση εφαρμόζονται επί αιτήσεων μεταβίβασης, που έχουν υποβληθεί (οριστικοποιηθεί) στον. Αίτηση, που δεν έχει οριστικοποιηθεί και βρίσκεται σε πρόχειρη μορφή, μπορεί να διαγραφεί ή γίνουν αλλαγές επί της αίτησης μεταβίβασης. Η διαφορά μεταξύ της ακύρωσης και της τροποποίησης μίας αίτησης μεταβίβασης είναι ότι με την ακύρωση δεν υφίσταται πλέον η υποβληθείσα (οριστικοποιημένη) αίτηση μεταβίβασης ενώ με την τροποποίηση ο γεωργός μπορεί να τροποποιήσει το υπόδειγμα, τα δικαιώματα και τα αγροτεμάχια, που τυχόν θέλει να μεταβιβάσει ως και την 09/06/2017. Κάθε τροποποίηση μίας υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης πρέπει να συνοδεύεται και από τα δικαιολογητικά, που πιστοποιούν την τροποποίηση και να υποβάλλεται (οριστικοποιείται) εκ νέου στον Μπορεί μεταβιβαστής δικαιωμάτων να είναι και αποδέκτης μεταβίβασης το ίδιο έτος ενίσχυσης? Παίζει ρόλο η σειρά των μεταβιβάσεων που θα γίνει ή ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μεταβίβασης? Μπορείς το ίδιο έτος να μεταβιβάσεις το σύνολο ή τμήμα των δικαιωμάτων σου και να σου μεταβιβαστούν δικαιώματα από άλλο γεωργό, αρκεί οι αιτήσεις να υποβληθούν (οριστικοποιηθούν) ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης Περιγραφή διαδικασίας υπογραφής του υποδείγματος της αίτησης μεταβίβασης από τους συμβαλλόμενους της αίτησης μεταβίβασης και βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής Κάθε αίτηση μεταβίβασης αποτελείται από 2 ενότητες: 1. Το υπόδειγμα της μεταβίβασης των δικαιωμάτων, το οποίο συμπληρώνεται με τα προσωπικά στοιχεία των συμβαλλόμενων της αίτησης μεταβίβασης, τα προς μεταβίβαση δικαιώματα και ενδεχομένως τα προς μεταβίβαση αγροτεμάχια. Κατά την εκτύπωση του, το υπόδειγμα μπορεί να είναι περισσότερες από μία σελίδες, στο κάτω μέρος των οποίων υπάρχει πάντα πεδίο υπογραφής των συμβαλλόμενων 2. Μία τελευταία σελίδα με τίτλο Όροι και Προϋποθέσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, στο κάτω μέρος της οποίας υπάρχει πάλι πεδίο υπογραφής των συμβαλλόμενων Η υπογραφή των συμβαλλόμενων και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από αρμόδια αρχή είναι υποχρεωτική επί του υποδείγματος. Εφόσον το υπόδειγμα είναι παραπάνω από μία σελίδες, Σελ. 5/12

6 υπογράφονται και φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής όλες οι σελίδες του υποδείγματος. Δεν είναι υποχρεωτική η υπογραφή και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής επί της σελίδας Όροι και προϋποθέσεις της μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, στην οποία περιγράφεται συνοπτικά ό,τι πρέπει να γνωρίζουν οι γεωργοί για την μεταβίβαση. 5.9 Πώς ενημερώνεται ο γεωργός για το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησης μεταβίβασης Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 1194/45925/2017 ΥΑ (Β' 1607/2017), η ενημέρωση του γεωργού για το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησης μεταβίβασης γίνεται μέσω της δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), που έχει συμπληρώσει στην αίτηση μεταβίβασης. Η ειδοποίηση θεωρείται νομίμως κοινοποιηθείσα μετά την παρέλευση 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της από τον προς την δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμβαλλόμενων της αίτησης μεταβίβασης. Αποστολή λαμβάνει χώρα στις παρακάτω περιπτώσεις: Έγκριση αίτησης μεταβίβασης Απόρριψη αίτησης μεταβίβασης, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί ελλιπής ή δεν συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στο εθνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο Ανάγκη προσκόμιση παραστατικών. Τα ζητούμενα παραστατικά αποστέλλονται από τον γεωργό ταχυδρομικά ή υποβάλλονται ιδιοχείρως στο αρμόδιο για τον έλεγχο της αίτησης μεταβίβασης γραφείο του εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία, κατά την οποία η ειδοποίηση θεωρείται ως νομίμως κοινοποιηθείσα. 6. Κατηγορίες μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης Για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης διατίθενται τα παρακάτω υποδείγματα : Μεταβίβαση δικαιωμάτων με μεταβίβαση γης (Υπόδειγμα 1) Μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς μεταβίβαση γης (Υπόδειγμα 2) Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5) Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης (Υπόδειγμα 6) Αλλαγή προσωπικών στοιχείων (Υπόδειγμα 7) Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς μίσθωση γης (Υπόδειγμα 8) Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9) Ταυτόχρονη μεταβίβαση κληρονομιάς (Υπόδειγμα 11) Ταυτόχρονη μεταβίβαση λύσης μίσθωσης (Υπόδειγμα 12) Στην περίπτωση μεταβίβασης χωρίς γη, εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25% % επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων! Από την εφαρμογή της παρακράτησης εξαιρείται: η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 2), στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α' βαθμού ή σύζυγοι. Στη μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη εφαρμόζεται υποχρεωτικά η ως άνω παρακράτηση, χωρίς εξαιρέσεις. Ο αποδέκτης θα χάσει οριστικά το 25% της αξίας των δικαιωμάτων, όμως η αξία αυτή οδηγείται στο Εθνικό Απόθεμα, προκειμένου να αυξηθούν τα διαθέσιμα ποσά του Εθνικού Αποθέματος για τη χορήγηση δικαιωμάτων σε γεωργούς νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόμενους γεωργούς. Με την υπογραφή και υποβολή της αίτησης μεταβίβασης θεωρείται δεδομένο ότι οι συμβαλλόμενοι της αίτησης γνωρίζουν για την εφαρμογή της παρακράτησης καθώς και των τυχόν εξαιρέσεων, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στην Υπουργική Απόφαση. Σελ. 6/12

7 6.1 Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των εννοιών χορήγηση δικαιωμάτων, οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων και μίσθωση ή προσωρινή μεταβίβαση δικαιωμάτων ; Με την έννοια χορήγηση δικαιωμάτων εννοούμε τα δικαιώματα, τα οποία χορηγήθηκαν το έτος 2015 στους γεωργούς βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 του Καν(ΕΕ)1307/2013. Επίσης εννοούμε τα δικαιώματα, που χορηγήθηκαν το 2015 βάσει του άρθρου 30 του Καν(ΕΕ)1307/2013 (Εθνικό Απόθεμα). Με την έννοια οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων εννοούμε τη διαδικασία, κατά την οποία γεωργός μεταβιβάζει οριστικά, δηλαδή πουλάει/διαθέτει οριστικά δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλον γεωργό. Η οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων αφορά τα υποδείγματα Φ1, Φ2, Φ5, Φ7 (καθώς και τα υποδείγματα Φ11 και Φ12, όταν περιλαμβάνουν τα παραπάνω υποδείγματα) και με την έγκρισή της τα δικαιώματα ανήκουν πλέον οριστικά στον αποδέκτη. Με την έννοια μίσθωση δικαιωμάτων ή προσωρινή μεταβίβαση δικαιωμάτων εννοούμε τη διαδικασία, κατά την οποία γεωργός εκμισθώνει για ορισμένο χρονικό διάστημα δικαιώματα σε άλλον γεωργό. Η μίσθωση δικαιωμάτων αφορά τα υποδείγματα Φ6 και Φ9 και με την έγκρισή της ο αποδέκτης λαμβάνει την ενίσχυση, που αντιστοιχεί στα μισθωμένα δικαιώματα, για όσο καιρό διαρκεί η μίσθωση. Με τη λήξη της μίσθωσης και εφόσον το καθεστώς βασικής ενίσχυσης είναι σε ισχύ, τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη, σ' αυτόν δηλαδή που χορηγήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν οριστικά. 6.2 Μπορεί γεωργός να μεταβιβάσει ή να εκμισθώσει δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία μισθώνει από άλλον γεωργό? Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση δικαιωμάτων (οριστική ή προσωρινή), τα οποία δεν ανήκουν στον γεωργό και εν δυνάμει μεταβιβαστή, δηλαδή δεν του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικά. 6.3 Είναι δυνατή η μεταβίβαση των δικαιωμάτων, που χορηγήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν οριστικά αλλά έχουν οδηγηθεί στο Εθνικό Απόθεμα? Ο γεωργός δε λαμβάνει ενίσχυση, αν το συνολικό ποσό των δικαιούμενων άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται είναι χαμηλότερο των 250, όπου με την έννοια άμεσες ενισχύσεις εννοούνται : τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης η πράσινη ενίσχυση οι συνδεδεμένες ενισχύσεις η ειδική ενίσχυση βάμβακος η ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας του Πυλώνα Ι Έτσι, αν ένας γεωργός, για παράδειγμα, δικαιούται μόνο βασική και πράσινη ενίσχυση και το συνολικό ποσό της βασικής και της πράσινης ενίσχυσης είναι χαμηλότερο των 250 για δύο συνεχόμενα έτη, τα δικαιώματα θεωρούνται ως μη ενεργοποιημένα για δύο συνεχόμενα έτη, οδηγούνται στο Εθνικό Απόθεμα και δεν είναι πλέον δυνατή η μεταβίβαση τους (από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται τα δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί σε γεωργούς, που δηλώνουν εκμετάλλευση στα Μικρά Νησιά Αιγαίου). 6.4 Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός δικαιωμάτων, που μπορεί να μεταβιβάσει ο γεωργός? Το δικαίωμα βασικής ενίσχυσης υπολογίζεται με έως και 2 δεκαδικά στοιχεία. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση τμήματος των δικαιωμάτων μικρότερο του 0,01 Σελ. 7/12

8 6.5.Τι γίνεται σε περίπτωση αποδέκτη μεταβίβασης δικαιωμάτων, όταν είναι νομικό πρόσωπο? Σε ένα νομικό πρόσωπο μπορούν και να χορηγηθούν δικαιώματα και να μεταβιβαστούν δικαιώματα. Στην περίπτωση της μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη εφαρμόζεται αναγκαστικά παρακράτηση 25% επί της μοναδιαίας αξίας των μεταβιβασθέντων δικαιωμάτων, γιατί δεν νοείται συγγένεια α' βαθμού ή συζυγική σχέση νομικού προσώπου με φυσικό πρόσωπο. 7. Υποδείγματα μεταβίβασης Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα υποδείγματα, που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την επιθυμητή ενέργεια μεταβίβασης δικαιωμάτων. Επιθυμητή ενέργεια μεταβίβασης 1. Αιτούμαι τη μεταβίβαση ιδιόκτητων δικαιωμάτων μαζί με οριστική μεταβίβαση ιδιόκτητης επιλέξιμης έκτασης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. Αιτούμαι μόνο τη μεταβίβαση ιδιόκτητων δικαιωμάτων, χωρίς γη 2 3. Είμαι κληρονόμος και αιτούμαι να κληρονομήσω τα ιδιόκτητα δικαιώματα του θανόντα 5 4. Αιτούμαι την εκμίσθωση ιδιόκτητων δικαιωμάτων μαζί με εκμίσθωση ιδιόκτητης επιλέξιμης έκτασης 5. Ενημερώνω τον για την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων ή την αλλαγή νομικής μορφής 6. Αιτούμαι τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων 8 7. Αιτούμαι τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων λόγω θανάτου ενός των συμβαλλόμενων της μίσθωσης 8. Είμαι κληρονόμος και αιτούμαι τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων λόγω θανάτου του εκμισθωτή των δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να τα κληρονομήσω 9. Είμαι κληρονόμος και αιτούμαι τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων λόγω θανάτου του εκμισθωτή των δικαιωμάτων και ταυτόχρονα (α) να τα κληρονομήσω και (β) να τα μεταβιβάσω σε άλλον γεωργό το ίδιο έτος ενίσχυσης 10. Είμαι κληρονόμος και αιτούμαι να κληρονομήσω τα ιδιόκτητα δικαιώματα του θανόντα και ταυτόχρονα να τα μεταβιβάσω στον ίδιο ή σε άλλον γεωργό το ίδιο έτος ενίσχυσης 11. Επιθυμώ τη λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς ταυτόχρονη λύση της μίσθωσης επιλέξιμης έκτασης και ταυτόχρονα να τα μεταβιβάσω στον ίδιο ή σε άλλον γεωργό το ίδιο έτος ενίσχυσης Μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη με επιλογή του πεδίου λόγω θανάτου 12 (συνδυασμός υποδείγματος 8 και 5) 8 με επιλογή του πεδίου λόγω θανάτου και στη συνέχεια Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μίας αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη και χωρίς γη? Στην μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη (υπόδειγμα Φ1, το οποίο αφορά οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων και γης και Φ6, το οποίο αφορά μίσθωση δικαιωμάτων και γης), ο μεταβιβαστής είναι ιδιοκτήτης τόσο δικαιωμάτων όσο και επιλέξιμης γεωργικής έκτασης και δηλώνει την επιθυμία του να μεταβιβάσει οριστικά ή να μισθώσει και τα δύο, το ίδιο έτος ενίσχυσης, στον αποδέκτη. Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη (υπόδειγμα Φ2 και Φ9), ο μεταβιβαστής είναι ιδιοκτήτης δικαιωμάτων, τα οποία και επιθυμεί να μεταβιβάσει και μπορεί να είναι και ιδιοκτήτης γης, την οποία όμως για παράδειγμα δεν επιθυμεί να μεταβιβάσει στον αποδέκτη ή του την έχει μεταβιβάσει σε προηγούμενο έτος ενίσχυσης ή δεν είναι ιδιοκτήτης γης. Ο αποδέκτης μπορεί να ενεργοποιήσει τα δικαιώματα σε επιλέξιμη έκταση είτε δικιά του είτε ενοικιαζόμενη από τον ιδιοκτήτη (εφόσον διαθέτει) είτε από τρίτο πρόσωπο. Φ11 Φ12 Σελ. 8/12

9 7.2. Μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη Πρέπει τα αγροτεμάχια να έχουν δηλωθεί στο παρελθόν στην ΕΑΕ του μεταβιβαστή ή απλά να είναι επιλέξιμο αγροτεμάχιο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του 2015 ή 2016? (μπορεί π.χ. ο μεταβιβαστής να το αγόρασε κάποια στιγμή μετά τις από κάποιον άλλο που υπέβαλε ΕΑΕ το 2016)? Σε περίπτωση οριστικής μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη (Υπόδειγμα 1) ή μίσθωσης δικαιωμάτων με γη (Υπόδειγμα 6) τα αγροτεμάχια θα πρέπει να εμφανίζονται ως επιλέξιμα στο ΟΠΣ έτους 2016 ή Στην περίπτωση που ο μεταβιβαστής δεν δήλωσε το αγροτεμάχιο ο ίδιος το 2016, γιατί π.χ. το αγόρασε μετά τις , επισυνάπτεται στην αίτηση μεταβίβασης ως παραστατικό και το συμβόλαιο αγοραπωλησίας. 7.3 Οδηγίες συμπλήρωσης των υποδειγμάτων 1 και 6 σε περίπτωση που η μεταβίβαση δικαιωμάτων με μεταβίβαση γης συνοδεύεται από περισσότερες της μίας συμβολαιογραφικές πράξεις ή συμφωνητικά εκμίσθωσης της γης Σε περίπτωση που η οριστική μεταβίβαση (ή εκμίσθωση) των δικαιωμάτων ενίσχυσης μαζί με οριστική μεταβίβαση (ή εκμίσθωση) γης συνοδεύεται από περισσότερες της μίας συμβολαιογραφικές πράξεις πώλησης/δωρεάς εν ζωή/γονικής παροχής (ή συμφωνητικών μίσθωσης) μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων της μεταβίβασης δικαιωμάτων, τα δεδομένα της αίτησης καταχωρούνται ως εξής: α) στο Υπόδειγμα 1, στην καρτέλα "Λοιπά Στοιχεία", ως ημερομηνία συμβολαιογραφικής πράξης καταχωρείται η παλαιότερη μεταξύ των συμβολαιογραφικών πράξεων β) Στο Υπόδειγμα 6, στην καρτέλα "Λοιπά Στοιχεία", ως ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μίσθωσης γης καταχωρούνται οι ημερομηνίες του παλαιότερου μισθωτηρίου γ) στην αίτηση επισυνάπτεται το σύνολο των συμβολαιογραφικών πράξεις και αντίστοιχα των πράξεων μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο/Εθνικό Κτηματολόγιο (ή τα μισθωτήρια) δ) στο πεδίο "Σχόλια" συμπληρώνεται ο αριθμός των συμβολαιογραφικών πράξεων (ή μισθωτηρίων) και οι ημερομηνίες υπογραφής τους Μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη 7.4. Πώς μπορώ να μεταβιβάσω δικαιώματα ΠΕ1? Σελ. 9/12

10 Η μεταβίβαση δικαιωμάτων ΠΕ1 (περιφέρειας βοσκοτόπων) υπόκειται στους ίδιους κανόνες μεταβίβασης όπως και τα δικαιώματα ΠΕ2 (αρόσιμες εκτάσεις) και ΠΕ3 (δενδρώνες και αμπελώνες από τις μόνιμες καλλιέργειες). Δηλαδή, εφόσον ο γεωργός-κάτοχος δικαιωμάτων ΠΕ1 διαθέτει και ιδιόκτητη γη χαρακτηρισμένη ως ΠΕ1, μπορεί να μεταβιβάσει γη μαζί με δικαιώματα (Υπόδειγμα Φ1 ή Φ6). Σε περίπτωση που ο γεωργός-κάτοχος δικαιωμάτων ΠΕ1 δεν διαθέτει ιδιόκτητη γη αλλά ενεργοποιούσε τα δικαιώματα σε βοσκότοπο, που του κατανεμήθηκε στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 873/2015 ΥΑ περί κατανομής βοσκοτόπων, μπορεί να μεταβιβάσει δικαιώματα χωρίς γη (Υπόδειγμα Φ2 και Φ9). Όσον αφορά στον αποδέκτη, μπορεί να ενεργοποιήσει τα δικαιώματα ΠΕ1 είτε σε ιδιωτική γη, χαρακτηρισμένη ως ΠΕ1 είτε σε δημόσιο βοσκότοπο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κατανομής των δημόσιων βοσκοτόπων Μίσθωση και λύση μίσθωσης δικαιωμάτων 7.5. Γεωργός Α μισθώνει το σύνολο των δικαιωμάτων του στον γεωργό Β από ως Ποιο έτος ενίσχυσης θεωρείται ότι τα δικαιώματα ενίσχυσης επιστρέφουν αυτόματα στον ιδιοκτήτη? Δεδομένου ότι το δικαίωμα ενίσχυσης μπορεί να ενεργοποιηθεί μία φορά κάθε έτος από τον γεωργό που το κατέχει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, το έτος 2019 θεωρείται ότι τα δικαιώματα επιστρέφουν στον γεωργό Α, ο οποίος και μπορεί να τα ενεργοποιήσει (να υποβάλλει δηλαδή ενιαία αίτηση ενίσχυσης δηλώνοντας τουλάχιστον ισάριθμο με τον αριθμό των δικαιωμάτων αριθμό επιλέξιμων αγροτεμαχίων) για το έτος ενίσχυσης Προσοχή χρειάζεται στην περίπτωση που ο μισθωτής των δικαιωμάτων δεν ενεργοποιήσει για δύο συνεχόμενα έτη μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων (μισθωμένων ή και ιδιόκτητων), οπότε οδηγείται στο Εθνικό Απόθεμα ισάριθμος αριθμός δικαιωμάτων με αυτά που δεν ενεργοποιήθηκαν για δύο συνεχόμενα χρόνια. Κατά προτεραιότητα οδηγούνται στο Εθνικό Απόθεμα τα δικαιώματα με τη χαμηλότερη μοναδιαία αξία, ανεξαρτήτου εάν είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα. 7.6 Πότε υποβάλλεται το υπόδειγμα λύσης εκμίσθωσης δικαιωμάτων? Το υπόδειγμα Φ8 υποβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. σε περίπτωση που έχει υποβληθεί στον αίτηση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη (δηλαδή υπόδειγμα Φ30/2015, Φ6/2016 ή Φ9/2016) και οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν τη λύση της μίσθωσης πριν την ημερομηνία λήξης 2. σε περίπτωση που αποβιώσει ο ένας εκ των δύο συμβαλλόμενων της μίσθωσης δικαιωμάτων και ο εναπομείναν συμβαλλόμενος και οι κληρονόμοι επιθυμούν τη λύση της μίσθωσης, δεδομένου ότι μία μίσθωση δικαιωμάτων (με ή χωρίς γη) δε λύεται αυτοδίκαια με τον θάνατο ενός εκ των συμβαλλόμενων της μίσθωσης Πότε υποβάλλεται το υπόδειγμα λύσης εκμίσθωσης δικαιωμάτων Φ8 μαζί με το Υπόδειγμα 11? Έστω ιδιοκτήτης δικαιωμάτων, ο γεωργός Α, εκμισθώνει τα δικαιώματα του στον γεωργό Β. Σε περίπτωση που αποβιώσει ο ιδιοκτήτης και εκμισθωτής δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (δηλαδή ο γεωργός Α) και ο κληρονόμος του επιθυμεί να τα εκμισθώσει σε άλλον γεωργό από τον Β (έστω στον γεωργό Γ), ακολουθείται η εξής διαδικασία: 1. Υποβολή (=οριστικοποίηση) υποδείγματος Φ8 με επιλογή του πεδίου Λόγω θανάτου (προκειμένου τα δικαιώματα να επιστρέψουν στον θανόντα κάτοχο) Σελ. 10/12

11 2. Υποβολή (=οριστικοποίηση) υποδείγματος Φ11, προκειμένου ο κληρονόμος να κληρονομήσει τα εν λόγω δικαιώματα και στη συνέχεια να τα μεταβιβάσει σε τρίτο γεωργό. Στο υπόδειγμα Φ5 (που αποτελεί πάντα το 1ο υπόδειγμα της αίτησης Φ11) επιλέγεται το πεδίο Μεταφορά από Φ8, προκειμένου να εμφανιστούν τα δικαιώματα, που κατείχε ο θανών εκμισθωτής Πότε υποβάλλεται το υπόδειγμα Φ12 ως συνδυασμός Φ8 και Φ5? Έστω ιδιοκτήτης δικαιωμάτων, ο γεωργός Α, εκμισθώνει τα δικαιώματα του στον γεωργό Β. Σε περίπτωση που αποβιώσει ο ιδιοκτήτης και εκμισθωτής δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (δηλαδή ο γεωργός Α) και ο κληρονόμος του επιθυμεί να τα κληρονομήσει και να τα ενεργοποιήσει ο ίδιος, υποβάλλει ταυτόχρονη αίτηση μεταβίβασης Φ12, με την οποία λύεται η μίσθωση και τα δικαιώματα επιστρέφουν στον ιδιοκτήτη (Φ8) και στη συνέχεια ο κληρονόμος αιτείται την μεταβίβαση τους λόγω κληρονομιάς (Φ5). Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς 7.9 Υπάρχει διαθήκη του θανόντα αλλά η κληρονομιά των δικαιωμάτων ακολουθεί τις διατάξεις της εξ' αδιαθέτου διαδοχής. Πώς υποβάλλω την αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς? Όταν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη, στην οποία όμως δε γίνεται αναφορά στα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή εν γένει στην κινητή περιουσία του θανόντα, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης κληρονομούνται βάσει των διατάξεων της εξ' αδιαθέτου διαδοχής. Σε μία τέτοια περίπτωση επιλέγεται στην αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς το πεδίο μικτή, υποβάλλεται η διαθήκη (προκειμένου να επιβεβαιωθεί από τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης ότι δεν γίνεται αναφορά στα παραπάνω) καθώς και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης και τα απαραίτητα παραστατικά στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής (πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών και η Υ/Δ κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης) Βάσει διαθήκης, τα δικαιώματα κληρονομούνται από δύο κληρονόμους, οι οποίοι συμφωνούν να τα κληρονομήσει ο ένας εκ των δύο. Πως υποβάλλεται η αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς? Σε μία τέτοια περίπτωση υποβάλλει αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς ο κληρονόμος εκ διαθήκης, που επιθυμεί να κληρονομήσει το σύνολο των δικαιωμάτων, επιλέγεται στην αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς το πεδίο διαθήκη, υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα παραστατικά στην περίπτωση της κληρονομιάς εκ διαθήκης μαζί με την Υ/Δ κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, συμπληρωμένη από τους κληρονόμους εκ διαθήκης Ο θανών έπρεπε να έχει δηλώσει στην ΕΑΕ του 2016 τα αγροτεμάχια του, έτσι ώστε αυτά μεταβιβαστούν στον κληρονόμο ή αρκεί να υπήρχαν στο Ε9 του? Ο κληρονόμος, για τον οποίο εγκρίθηκε μεταβίβαση λόγω κληρονομιάς, πρέπει να δηλώσει στην ΕΑΕ 2017 αυτά τα αγροτεμάχια που κληρονόμησε (πιθανόν και άλλα που έχει) ή μπορεί να δηλώσει εντελώς άλλα αγροτεμάχια? Όσον αφορά στις μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων το έτος 2017, τα δικαιώματα διαχωρίζονται από τη γη, για την οποία χορηγήθηκαν. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5) αποτελεί μία μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, στην οποία δεν εφαρμόζεται παρακράτηση 25% επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων και ο κληρονόμος μπορεί να δηλώσει στην ΕΑΕ 2017 είτε τις κληρονομηθείσες είτε όποιες άλλες εκτάσεις επιθυμεί, αρκεί να είναι επιλέξιμες και να ανήκουν στην ίδια περιφέρεια με τα δικαιώματα, που κληρονομεί, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης. Μόνο Σελ. 11/12

12 στην περίπτωση της ταυτόχρονης μεταβίβασης (Υπόδειγμα 11) και όταν ο κληρονόμος επιθυμεί να μεταβιβάσει τα κληρονομηθέντα δικαιώματα μαζί με γη και δεν έχει δηλώσει άλλη γη πέρα από την κληρονομηθείσα χρειάζεται η απόδειξη ότι η επιλέξιμη έκταση του θανόντα έχει περιέλθει στον κληρονόμο, προκειμένου εκείνος να μπορεί να την μεταβιβάσει. Αλλιώς μπορεί να επιλέξει ως ταυτόχρονη μεταβίβαση τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 2) ή τη μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9). Σελ. 12/12

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2016

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2016 .. 31/05/2016 Έκδοση 2 Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2016 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA Λίγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μάρτιος 2016

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μάρτιος 2016 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μάρτιος 2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (άρθρο 11 της υπ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Ως Πίνακας Διανομής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Ως Πίνακας Διανομής Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα, 06-05-2015 Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Αρ. Πρωτ.: 48113 Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015»

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 29-4-2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 1111/46876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Μάρτιος 2015 3 ΣΤΟΧΟΙ! 1. Επιλεξιμότητα της γης 2. Επιλεξιμότητα του γεωργού 3. Επιλεξιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 25(10) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 25(10) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Αριθμός Τίτλου: 1. Ατομικά στοιχεία δικαιούχου γεωργού ΑΦΜ: Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα): ΑΔΤ: Ημερομηνία Έκδοσης: Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Περιφερειακή Ενότητα: 2. Αριθμός και αξία προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Μάρτιος 2015 3 ΣΤΟΧΟΙ! 1. Επιλεξιμότητα της γης 2. Επιλεξιμότητα του γεωργού 3. Επιλεξιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Φεβρουάριος 2015 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Η εφαρμογή των Άμεσων Ενισχύσεων μετά το 2015: Αποσκοπεί στην καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver 04062015 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 1. Αίτηση Μεταβολών ΔΒΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Άμεσες Ενισχύσεις από το Μεταβιβάσεις εκτάσεων και δικαιωμάτων πριν το 2015

ΘΕΜΑ: Άμεσες Ενισχύσεις από το Μεταβιβάσεις εκτάσεων και δικαιωμάτων πριν το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα: Α Πληρ.: Σ. Κουτσομήτρος Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 Τηλ.: 210 212 5508 E mail: ax2u114@minagric.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Δ.Ε.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Δ.Ε.Ε. Γραφείο Διοίκησης & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 06-02-2013 Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Αρ. Πρωτ.:12386 Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Ταχ. Δ/νση: Δομοκού 5 Τ..Κ: 10445 Αθήνα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Αθήνα 12-3-2014 Αρμόδια Δ/νση: Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Αρ. Πρωτ.:29476 Αρμόδιο Τμήμα: Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015 1 ΓΕΝΙΚΑ Το παρακάτω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για τις επιλογές που έχουν οι γεωργοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΘΕΜΑ : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΔΑ: ΒΟΖΑ46ΨΧΞΧ-Ν4Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 16 /02/2011 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.:14584 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 Αθήνα, 08/10/2015 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ, όσον αφορά στον πίνακα Ι) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 1. Η σημασία των μικρών καλλιεργητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το 2010, ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 17.12.2015 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Πρωτ.: 133724 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15871 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1291 5 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1406/52601 Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 2 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ μεταβιβάσεις δικαιωμάτων 2014 περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων διαδικτυακή καταχώρηση αίτησης ΧΟΡΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2019 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1 Νέα αρχιτεκτονική άμεσων ενισχύσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Συνδεδεμένες ενισχύσεις 8% Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ 32Β/14-1-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ («ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ») (άρθρο 50, 1307/2013) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 1. Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε δικαιούχους

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΤ2-08-ΟΕ-22-EKPR_DILOSI ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΤ2-08-ΟΕ-22-EKPR_DILOSI ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ... 2 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 2 3 ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ... 2 4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ... 3 5 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ... 3 6 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Είσοδος στην εφαρμογή... 3 2 Γενικές Οδηγίες Χρήσης... 5 2.1 Εμφάνιση εγγραφών στην οθόνη... 6 2.2 Οθόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No. 10 "Μ ΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜ ΑΤΟΣ ΛΗΨ ΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕ ΕΚΜ ΙΣΘΩΣΗ ΓΗΣ" 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No. 20 "Μ ΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜ ΑΤΟΣ ΛΗΨ ΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΓΗΣ" 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No. 30 "ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί αίτημα που έχει εξαιρεθεί από την πληρωμή ή αν έχει ακυρωθεί η παρτίδα του να συμπεριληφθεί σε νέα παρτίδα χωρίς να τροποποιηθεί ;

Μπορεί αίτημα που έχει εξαιρεθεί από την πληρωμή ή αν έχει ακυρωθεί η παρτίδα του να συμπεριληφθεί σε νέα παρτίδα χωρίς να τροποποιηθεί ; 1 Μπορεί αίτημα που έχει εξαιρεθεί από την πληρωμή ή αν έχει ακυρωθεί η παρτίδα του να συμπεριληφθεί σε νέα παρτίδα χωρίς να τροποποιηθεί ; Αν κατά την έγκριση παρτίδας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεμονωμένο αίτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας; Οι αιτήσεις ενίσχυσης φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται αποκλειστικά στην Ειδική Υπηρεσία ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ekep.ermis.gov.gr Εγχειρίδιο χρήσης διαδικασίας ιαχείριση αιτήσεων «Χορήγηση κοινωνικού τιμολογίου ΕΗ»

ekep.ermis.gov.gr Εγχειρίδιο χρήσης διαδικασίας ιαχείριση αιτήσεων «Χορήγηση κοινωνικού τιμολογίου ΕΗ» ekep.ermis.gov.gr Εγχειρίδιο χρήσης διαδικασίας ιαχείριση αιτήσεων «Χορήγηση κοινωνικού τιμολογίου ΕΗ» κωδ. ιαδικασιών: 2011, 2013 Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009»

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1 & 2 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 73/2009» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1) ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα: 03/02/2014 Αρ. Πρωτ.:13022 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Cheetah - Print to Pay

Cheetah - Print to Pay Cheetah - Priint to Pay Cheetah - Print to Pay Σ ε λ 2 Περιεχόμενα 1. Καταχώρηση αίτησης... 4 2. Αναζήτηση πληροφοριών για τις εγγραφές Ρ2Ρ... 5 3. Πληρωμή & Αποστολή δικαιολογητικών για οριστικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 58 του ν.

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 58 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Φ.Μ.Α.Π. 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 Για άλλη μια χρονιά φθάνει η ώρα να υποβάλλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις για το οικείο φορολογικό έτος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1046/7.2.2014 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Εντυπο E20/TAXIS)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 7/10/2013 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/36/1514715 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 783 5 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1111/46876 Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1230/ Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

ΠΟΛ.1230/ Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας ΠΟΛ.1230/14.10.2015 Διευκρινίσεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τη χρήση της εφαρμογής θα πρέπει ο φορολογούμενος να είναι πιστοποιημένος χρήστης του TAXISNET. Στην περίπτωση που ο

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση Φορέων Α και Β Βαθμού

Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση Φορέων Α και Β Βαθμού Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αίτηση Ενδιαφέροντος... 3 2 Αίτηση Ενδιαφέροντος Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο χρήστης μεταβαίνει στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις»

«Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η NUTS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ : 20 Τ.Κ. : ΣΚΥΔΡΑ

Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ : 20 Τ.Κ. : ΣΚΥΔΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης 20 Τ.Κ. : 585 00 ΣΚΥΔΡΑ Πληροφορίες : Δημήτρης Αλεξανδρίδης Τηλέφωνο : 2381351802 Fax : 2381082887 email : gra.dimarxou@skydra.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2016/17»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας ελέγχου για την πληρωμή της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2016/17» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2016 & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 143230 Πληροφορίες: Π. Κονδύλης, Ρ. Μιχαλέτου ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 16/06/2015 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 169 /28-03-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 169 /28-03-2014 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Επιµέλεια Επιστηµονική οµάδα TaxHeaven Ηµεροµηνία πρώτης ανάρτησης: 2.9.2013 Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 290 /

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. με Αριθ. Πρωτ.: Φ4 290 / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας διανομής

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε 2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10181 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα