ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16."

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR » Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\NR \cons\tefxi\MAPS.doc NR /4601/B02

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο οδικός άξονας Θέρµη Όρια Νοµού Θεσσαλονίκης - Γαλάτιστα, συνολικού µήκους 23,4 χλµ. (Χ.Θ Χ.Θ & Χ.Θ Χ.Θ , η Χ.Θ ταυτίζεται µε Χ.Θ ) ξεκινά από τον κόµβο Θέρµης µε την νέα Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, διέρχεται από την Νέα Ραιδεστό, τα λουτρά Θέρµης, τα Βασιλικά και καταλήγει στον ισόπεδο κόµβο της παράκαµψης του οικισµού της Γαλάτιστας. Η υπάρχουσα Εθνική Οδός «Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου», της οποίας το πλάτος του οδοστρώµατος, σε πάρα πολλές θέσεις, είναι ιδιαίτερα περιορισµένο (από 6,50µ- 6,70µ) παρουσιάζει πολύ υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους, λόγω του ότι διέρχεται από την ευρύτερη οικιστική περιοχή των ήµων Θέρµης (οικισµοί Θέρµης, Ν. Ραιδεστού, κλπ.) και Βασιλικών (οικισµοί Βασιλικών, Αγ. Αναστασίας, Γαλαρινού, κλπ.) καθώς και από την ΒΙΠΕ Θέρµης, όσο και από την προγραµµατισµένη εγκατάσταση της Ζώνης Καινοτοµίας στην περιοχή ΣΕ ΕΣ, δηλαδή περιοχές µε διαρκώς αυξανόµενη οικιστική ανάπτυξη - αστικοποίηση. Η οδός Θέρµη Όρια Νοµού Θεσσαλονίκης - Γαλάτιστα ένεκα δε των τεταµένων γεωµετρικών χαρακτηριστικών της, των υψηλών ταχυτήτων που αναπτύσσονται, τη διέλευση της από υφιστάµενους οικισµούς, σε συνδυασµό µε το περιορισµένο πλάτος οδοστρώµατος αυτής, παρουσιάζει αυξηµένα προβλήµατα οδικής ασφάλειας αρκετά από τα οποία µελετήθηκαν παλαιότερα από το Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε, και ήδη έχουν ολοκληρωθεί βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις, όπως η ανακατασκευή του ισόπεδου κόµβου Λακκιάς, του ισόπεδου κόµβου Φιλοθέης και εργασίες ασφαλτικών, σήµανσηςασφάλειας σε πέντε (5) θέσεις τοπικά. Αντικείµενο του υπόψη έργου είναι η υλοποίηση επεµβάσεων βελτίωσης του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολύγυρου (ΕΟ 16), στο τµήµα Θέρµη Όρια Νοµού Θεσσαλονίκης Γαλάτιστα, που είναι µήκους περίπου 23,4 χλµ. από Χ.Θ έως Χ.Θ & Χ.Θ έως Χ.Θ , µε εξαίρεση τµήµατος τριών χιλιοµέτρων της νέας χάραξης από Χ.Θ έως Χ.Θ ηλαδή το µήκος της οδού στο οποίο θα γίνουν επεµβάσεις είναι 20,4 χλµ. Η προβλεπόµενη διατοµή είναι η β2σ του ΟΣΜΕΟ- µε µέγιστο πλάτος 11µ (ελάχιστο 9µ κατά περίπτωση) µε µία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50 µ και µία λωρίδα πολλαπλών χρήσεων πλάτους 1,50 µ. ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας. K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 1 NR /4601/B02

3 Οι κατασκευαστικές παρεµβάσεις αφορούν στη διαπλάτυνση κατά τµήµατα της οδού, στην επέκταση υφιστάµενων και κατασκευή νέων τεχνικών, στην πλήρη αναµόρφωση των δώδεκα (12) ισόπεδων κόµβων (Θέρµης, ιεύθυνσης Συγκοινωνιών, Σουρωτής, Περιστεράς, υτ. Εισόδου Βασιλικών (Σφαγείων), Αγ. Αναστασίας, Γαλαρινού, στη Χ.Θ , στη Χ.Θ , στη , στη Χ.Θ , Γαλάτιστας), στην οργάνωση της κυκλοφορίας των πεζών µε κατασκευή πεζοδροµίων, στην κατασκευή έργων αποχέτευσης της οδού και στην αναβάθµιση και αντικατάσταση του εξοπλισµού της οδού όπως διαγράµµιση, πινακίδες σήµανσης, ανακλαστήρες οδοστρώµατος, γραµµική οριοσήµανση, στηθαία ασφαλείας, φωτεινή σηµατοδότηση, οδοφωτισµός κλπ. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο διακρίνεται στα εξής δύο τµήµατα: Υποτµήµα «Θέρµη - Όρια Νοµού Θεσ/νίκης», µήκους 16,1 χλµ. περίπου (από ΧΘ έως ,09 της υφιστάµενης ΕΟ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου) Υποτµήµα «Όρια Νοµού Θεσ/νίκης Γαλάτιστα», µήκους 4,3 χλµ. περίπου (από ΧΘ έως , µε εξαίρεση τµήµατος τριών χιλιοµέτρων της νέας χάραξης από Χ.Θ έως Χ.Θ ). Στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνονται σε γενικές γραµµές τα παρακάτω: α. Η κατά τόπους διαπλάτυνση των δύο προαναφερθέντων υποτµήµατων, ώστε να αποκτήσουν διατοµή κατά ΟΜΟΕ τύπου «β2σ» - πλάτους 7,5µ/11,00µ, η κατά τόπους διαπλάτυνση και υπερύψωση του οδοστρώµατος και οι αναγκαίες εργασίες ενίσχυσης-ανακατασκευής του οδοστρώµατος, όπου παρουσιάζονται φθορές αυτού. β. Η πλήρης αναµόρφωση (κρασπέδωση, σηµατοδότηση, φωτισµός, γραµµική οροσήµανση κλπ. ) των εξής δώδεκα (12) Ισόπεδων Κόµβων: Τµήµα Α Ι/Κ Θέρµης (κυκλικός κόµβος, περί τη ΧΘ ) Ι/Κ ιεύθυνσης Συγκοινωνιών (διαστάυρωση, περί τη Χ.Θ ) Ι/Κ Σουρωτής (διασταύρωση, περί τη Χ.Θ ) Ι/Κ Περιστεράς (διασταύρωση, περί τη Χ.Θ ) Ι/Κ υτ. Εισόδου Βασιλικών (Σφαγείων, στη συµβολή περί τη Χ.Θ ) Ι/Κ Οικισµού Αγ. Αναστασίας (περί τη Χ.Θ ) Τµήµα Β Ι/Κ Γαλαρινού (περί τη Χ.Θ ) Ι/Κ στη Χ.Θ (για την αποκατάσταση - σύνδεση µε Π.Ε.Ο) Ι/Κ στη Χ.Θ (για την αποκατάσταση - σύνδεση µε Π.Ε.Ο) Ι/Κ στη Χ.Θ Ι/Κ στη Χ.Θ (Σφαγείων) Ι/Κ Γαλάτιστας (της παράκαµψης του οικισµού της Γαλάτιστας) γ. Η ανακατασκευή της παράπλευρης οδού στο υποτµήµα «Θέρµη - Όρια Νοµού Θεσ/νίκης», στα πλαίσια της αναµόρφωσης του Ι/Κ Θέρµης και η αποκατάσταση σηµειακών προσβάσεων τοπικά όπου θα απαιτηθεί. δ. Η αναβάθµιση και ανακατασκευή των κάθετων και δευτερευουσών οδών στις θέσεις των κόµβων σε µήκος που καθορίζεται από τη ζώνη επιρροής του κόµβου στην κάθε περίπτωση και όπως αυτό ορίζεται από τις σχετικές µελέτες. K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 2 NR /4601/B02

4 Στο αντικείµενο της εργολαβίας εκτός από τις ανωτέρω εργασίες περιλαµβάνονται και οι παρακάτω: 1. Τεχνικά έργα (µία επενδεδυµένη τάφρος 2χλµ. περίπου, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, επεκτάσεις υφισταµένων τεχνικών). 2. Εργασίες σήµανσης- ασφάλειας και οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης. 3. Εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης. 4. Εργασίες αποκατάστασης οδικής ασφάλειας σε υφιστάµενες διασταυρώσεις. 5. Εργασίες ηλεκτροφωτισµού όλων των κόµβων και υποδοµή φωτεινής σηµατοδότησης, όπου προβλέπεται. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3.1 Κεντρική Αρτηρία Υποτµήµα «Θέρµη - Όρια Νοµού Θεσ/νίκης»: Θα γίνουν εργασίες ενίσχυσηςανακατασκευής οδοστρώµατος της υφιστάµενης οδού, όπου απαιτείται και διαπλάτυνση κατά περίπτωση σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες. Ειδικότερα: Εκτός οικισµών θα γίνει διαπλάτυνση, µονόπλευρά ή αµφίπλευρα κατά περίπτωση σε τµήµατα (συνολικού µήκος 9 χλµ. περίπου), ώστε να αποκτήσουν διατοµή 7,5µ/11,00µ (β2σ), δηλαδή µία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75µ., λωρίδα καθοδήγησης 0,25µ. και ασφαλτοστρωµένο έρεισµα 1,50µ. ανά κατεύθυνση. Στα αστικά τµήµατα (1,8 χλµ. περίπου) θα γίνει διαπλάτυνση τοπικά και όπου η διατοµή της οδού γενικώς είναι µικρότερη από 11,00µ.. Στα τµήµατα µε βιοτεχνική και βιοµηχανική ανάπτυξη (1,7 χλµ. περίπου), όπου υπάρχει συνεχής παρουσία προσβάσεων - κυκλοφοριακών συνδέσεων και όπου γενικά η οδός διαπλατύνεται µε την προσθήκη λωρίδας πολλαπλών χρήσεων, στην οποία θα συναρµόζονται οι οδοί κυκλοφοριακής σύνδεσης των παρόδιων εγκαταστάσεων. Στις περιοχές των κόµβων (1,8 χλµ. περίπου), όπου η οδός θα διαπλατυνθεί για την ανάπτυξη των κόµβων σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες. Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι σε αστικά τµήµατα και σε ορισµένα τµήµατα βιοτεχνικής / βιοµηχανικής χρήσης θα κατασκευαστούν κρασπεδόρειθρα / πεζοδρόµια σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες. Υποτµήµα «Όρια Νοµού Θεσ/νίκης Γαλάτιστα»: Θα γίνει διαπλάτυνση και ανακατασκευή του οδοστρώµατος της υφιστάµενης οδού, σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες. Πιο συγκεκριµένα: υποτµήµα από ΧΘ ,33 εως Η χάραξη του τµήµατος αυτού (µήκους 2,5 χλµ. περίπου) θα κινείται επί της υφιστάµενης οδού µε µονόπλευρη διαπλάτυνση που θα κατασκευαστεί προς τα βόρεια της οδού. Επίσης θα γίνει υπερύψωση της οδού για λόγους προστασίας κατά των πληµµυρών. υποτµήµα από ΧΘ εως ,80 Η χάραξη του τµήµατος αυτού (µήκους 1,8 χλµ. περίπου) θα κινείται επί της υφιστάµενης οδού µε διαπλάτυνση της οδού και ελαφρά µετακίνηση του άξονα της οδού προς το βορρά. K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 3 NR /4601/B02

5 Η εφαρµοστέα συνολική διατοµή για όλο το υποτµήµα «Όρια Νοµού Θεσ/νίκης Γαλάτιστα», είναι πλάτους 7,5µ/11,00µ (β2σ), δηλαδή µία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75µ., λωρίδα καθοδήγησης 0,25µ. και ασφαλτοστρωµένο έρεισµα 1,50µ. ανά κατεύθυνση. Η διατοµή θα διευρύνεται για την ανάπτυξη των κόµβων σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες. Κατά µήκος ολόκληρου του τµήµατος υπάρχουν στάσεις λεωφορείων, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται να µετακινηθούν λόγω διαπλάτυνσης. Η µετακίνηση των στάσεων και γενικά οι εργασίες θα γίνουν µε τέτοιο ώστε κατά την κατασκευή του έργου να εξασφαλίζεται η λειτουργία και η πρόσβαση σε αυτές. 3.2 Ισόπεδοι κόµβοι Θα γίνει πλήρης αναµόρφωση των εξής υφισταµένων διασταυρώσεων- κόµβων: Υποτµήµα«Θέρµη - Όρια Νοµού Θεσ/νίκης» 1. Ισόπεδος Κυκλικός Κόµβος Θέρµης (Χ.Θ ) Ο ισόπεδος κόµβος Θέρµης θα γίνει κυκλικός, που θα αναβαθµίσει τον υφιστάµενο (µορφής σταυρού) τόσο ως προς την οδική ασφάλεια όσο και την κυκλοφοριακή ικανότητα του. Θα περιλαµβάνει δύο λωρίδες κυκλικής πορείας και δύο λωρίδες στο κύριο ρεύµα στις εισόδους και εξόδους από τον κυκλικό τοµέα, συνδέοντας την Ε.Ο. µε τη Θέρµη και µε τοπική οδό. Η διάµετρος του εξωτερικού κύκλου του κυκλικού κόµβου είναι 47µ, του κύκλου της κεντρικής νησίδας (εσωτερικού) είναι 10,50µ και το πλάτος του κυκλικού οδοστρώµατος είναι 13µ. 2. Ι/Κ /νσης Συγκοινωνιών, περί τη Χ.Θ Ο ισόπεδος κόµβος /νσης Συγκοινωνιών είναι µορφής σταυρού και συνδέει την Ε.Ο µε την τοπική οδό. Η µελέτη του κόµβου προβλέπεται να συνταχθεί στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας. 3. Ισόπεδος Κόµβος Σουρωτής (Χ.Θ ) Ο ισόπεδος κόµβος Σουρωτής είναι µορφής «σταυρού» και συνδέει την Ε.Ο. µε τη Σουρωτή και µε τοπική οδό. Ο κόµβος θα αναπτύσσεται µεταξύ των Χ.Θ και και θα εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις µε ασφάλεια. 4. Ισόπεδος Κόµβος Περιστεράς (Χ.Θ ) Ο ισόπεδος κόµβος Περιστεράς είναι µορφής «σταυρού» και συνδέει την Ε.Ο. µε τη Περιστερά και µε τοπική οδό. Ο κόµβος θα αναπτύσσεται µεταξύ των Χ.Θ και και θα εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις µε ασφάλεια. 5. Ισόπεδος κόµβος υτικής Εισόδου Βασιλικών (Περιοχή σφαγείων Χ.Θ ) Ο ισόπεδος κόµβος υτικής Εισόδου Βασιλικών είναι µορφής «ταυ» και συνδέει την Ε.Ο µε την τοπική οδό. Η µελέτη του κόµβου προβλέπεται να συνταχθεί στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας. 6. Ισόπεδος Κόµβος Οικισµού Αγ.Αναστασίας (Χ.Θ ) Ο ισόπεδος κόµβος Αγ.Αναστασίας είναι µορφής «ταυ» και συνδέει την Ε.Ο. µε τον οµώνυµο οικισµό. Ο κόµβος θα αναπτύσσεται µεταξύ των Χ.Θ και και θα εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις µε ασφάλεια. Υποτµήµα «Όρια Νοµού Θεσ/νίκης Γαλάτιστα» 1. Ισόπεδος Κόµβος Γαλαρινού (και προς Ιερά Μονή Αγ.Αναστασίας Χ.Θ ) Ο ισόπεδος κόµβος Γαλαρινού είναι µορφής «σταυρού» και συνδέει την Ε.Ο. µε τον οικισµό Γαλαρινού και µε την Ι.Μ. Αγ.Αναστασίας. Ο κόµβος θα αναπτύσσεται K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 4 NR /4601/B02

6 µεταξύ των Χ.Θ και και θα εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις µε ασφάλεια. 2. Ισόπεδος Κόµβος σύνδεσης µε Π.Ε.Ο (Χ.Θ ) Ο ισόπεδος κόµβος µε Π.Ε.Ο της Χ.Θ είναι µορφής «σταυρού» και συνδέει την αρτηρία µε την υφιστάµενη (παλαιά) Ε.Ο. (στη θέση όπου ξεκινάει η νέα χάραξη, η οποία δεν κατασκευάζεται στα πλαίσια της παρούσης εργολαβίας) και µε το τοπικό οδικό δίκτυο. Ο κόµβος στην τελική του µορφή θα αναπτύσσεται µεταξύ των Χ.Θ και και θα εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις µε ασφάλεια. Στα πλαίσια της παρούσης εργολαβίας θα κατασκευασθεί αναµονή οδοστρώµατος µέχρι την Χ.Θ περίπου. 3. Ισόπεδος Κόµβος σύνδεσης µε Π.Ε.Ο (Χ.Θ ) Ο ισόπεδος κόµβος µε Π.Ε.Ο της Χ.Θ είναι µορφής «ταυ» και συνδέει το ρεύµα από Πολύγυρο της αρτηρίας µε την υφιστάµενη (παλαιά) Ε.Ο. Ο κόµβος θα αναπτύσσεται (σε συνδυασµό µε τον γειτονικό Ι/Κ της Χ.Θ ) µεταξύ των Χ.Θ και και θα εξυπηρετεί µόνο τις κινήσεις του προαναφερόµενου ρεύµατος της αρτηρίας από και προς την Π.Ε.Ο. Στα πλαίσια της παρούσης εργολαβίας θα κατασκευασθεί αναµονή οδοστρώµατος στο ύψος της Χ.Θ περίπου. 4. Ισόπεδος Κόµβος στη Χ.Θ Ο ισόπεδος κόµβος στη Χ.Θ είναι µορφής «ταυ» και συνδέει την αρτηρία µε το τοπικό οδικό δίκτυο. Ο κόµβος θα αναπτύσσεται (σε συνδυασµό µε τον προηγούµενο γειτονικό Ι/Κ της Χ.Θ ) µεταξύ των Χ.Θ και και θα εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις µε ασφάλεια. 5. Ισόπεδος Κόµβος Σφαγείων (Χ.Θ ) Ο ισόπεδος κόµβος Σφαγείων είναι µορφής «σταυρού» και συνδέει την Ε.Ο. µε το τοπικό οδικό δίκτυο. Ο κόµβος θα αναπτύσσεται µεταξύ των Χ.Θ και και θα εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις µε ασφάλεια. 6. Ισόπεδος Κόµβος Γαλάτιστας (Χ.Θ ) Ο ισόπεδος κόµβος Γαλάτιστας είναι µορφής «ταυ» και συνδέει την Ε.Ο. µε τον οικισµό της Γαλάτιστας. Ο κόµβος θα αναπτύσσεται µεταξύ των Χ.Θ και και θα εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις µε ασφάλεια. Στις περιοχές των Κόµβων θα γίνονται οι σχετικές διαµορφώσεις οδικής ασφαλείας (διευρύνσεις του οδοστρώµατος, κατασκευή κεντρικών νησίδων, τριγωνικών νησίδων, νησίδων µορφής σταγόνας, σφηνών εξόδου, διαµόρφωση λωρίδων επιτάχυνσης, επιβράδυνσης, πλακοστρώσεις, κρασπεδώσεις κλπ.), κατά περίπτωση σύµφωνα µε τις σχετικές Μελέτες. 3.3 Παράπλευρο και κάθετο δίκτυο Το παράπλευρο δίκτυο του έργου αφορά µόνο στην παράπλευρη οδό εξυπηρέτησης, που θα ενσωµατωθεί στην λειτουργία του κυκλικού κόµβου Θέρµης. Η αναβάθµιση ανακατασκευή του κάθετου δικτύου αφορά στην µικρού µήκους επέµβαση στις κάθετους οδούς των ισόπεδων κόµβων, έτσι ώστε αυτοί να αποκτήσουν προδιαγραφές οδικής ασφαλείας. Επίσης στο ίδιο πλαίσιο θα είναι και κάποιες κατά τόπους αποκαταστάσεις σύνδεσης του αγροτικού δικτύου εκατέρωθεν της Ε.Ο. σύµφωνα µε τις µελέτες. Παρακάτω ακολουθεί πίνακας των οδών, που θα ανακατασκευαστούν, µε περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών τους. K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 5 NR /4601/B02

7 Α/Α Ονοµασία Χαρακτηριστικά ιατοµής Μήκος Οδοστρώµατος (µ) Τµήµα Α SR1 παράπλευρη οδός στην περιοχή 1 Οδός διπλής κατεύθυνσης του κυκλικού κόµβου Θέρµης 146,91 2 Κ.Ο.1 (συµβάλλουσα οδός του κυκλικού κόµβου Θέρµης προς τοπικό Οδός διπλής κατεύθυνσης 105,07 δίκτυο) Κ.Ο.1 (συµβάλλουσα οδός του Οδός δύο διαχωρισµένων 3 κυκλικού κόµβου Θέρµης προς Θέρµη) κλάδων 85,15 4 Κ.Ο.1 του Ι/Κ Σουρωτής Οδός διπλής κατεύθυνσης 62,10 5 Κ.Ο.2 του Ι/Κ Σουρωτής Οδός διπλής κατεύθυνσης 77,97 6 Κ.Ο.1 του Ι/Κ Περιστεράς Οδός διπλής κατεύθυνσης 48,90 7 Κ.Ο.2 του Ι/Κ Περιστεράς Οδός διπλής κατεύθυνσης 47,00 8 Κ.Ο.1 του Ι/Κ Αγ.Αναστασίας Οδός διπλής κατεύθυνσης 83,50 9 Κ.Οδοί των δύο Ι/Κ, /νσης Συγκοινωνιών και υτικής εισόδου Βασιλικών, όπως προκύψουν από τη µελέτη που θα εκπονηθεί στα πλαίσια της εργολαβίας. Τµήµα Β Κ.Ο.1 (δευτερεύουσα οδός του Ι/Κ Οδός διπλής κατεύθυνσης 1 Γαλαρινού Αγ.Αναστασίας) διατοµής τύπου ε2 (6,50µ) 105,07 Κ.Ο.2 (δευτερεύουσα οδός του Ι/Κ Οδός διπλής κατεύθυνσης 2 Σύνδεση µε Π.Ε.Ο. ΧΘ ) διατοµής τύπου δ2 (7,00µ) 271,41 Κ.Ο.3 (δευτερεύουσα οδός του Ι/Κ Οδός διπλής κατεύθυνσης 3 Σύνδεση µε Π.Ε.Ο. ΧΘ ) διατοµής τύπου δ2 (7,00µ) 87,39 Κ.Ο.4 (δευτερεύουσα οδός του Ι/Κ της Οδός διπλής κατεύθυνσης 4 ΧΘ ) διατοµής τύπου δ2 (7,00µ) 49,01 Κ.Ο.5 (δευτερεύουσα οδός του Ι/Κ Οδός διπλής κατεύθυνσης 5 Σφαγείων) διατοµής τύπου δ2 (7,00µ) 286,05 Κ.Ο.6 (δευτερεύουσα οδός του Ι/Κ Οδός διπλής κατεύθυνσης 6 Γαλάτιστας) διατοµής τύπου δ2 (7,00µ) 82, Λειτουργία της αρτηρίας κατά την περίοδο κατασκευής των έργων Κατά την περίοδο κατασκευής των έργων θα πρέπει να συνεχίζεται η λειτουργία της αρτηρίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα µέτρα για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς ασφαλείας. 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.1 Εργασίες Οδοποιίας Χωµατουργικά Γενικά η κατασκευή των επιχωµάτων θα γίνει σύµφωνα µε τις µελέτες από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και δανείων. Η στρώση έδρασης ορυγµάτων και επιχωµάτων θα διαµορφώνεται ύστερα από την αφαίρεση της επιφανειακής στρώσης χαλαρών υλικών. Ειδικότερα: K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 6 NR /4601/B02

8 1. Πριν από κάθε εργασία εκσκαφής ειδοποιείται η Αρχαιολογική Υπηρεσία σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 2. Γίνεται η µετακίνηση τυχών υπογείων ή εναέριων δικτύων Ο.Κ.Ω., που εµποδίζουν την κατασκευή, από τους αρµόδιους φορείς, η καθαίρεση των επικείµενων που τυχόν υπάρχουν στην απαλλοτριωµένη έκταση, η αποψίλωση της περιοχής κατάληψης της οδού και η εκσκαφή φυτικών γαιών σε βάθος που θα καθορισθεί και σε απόσταση 2,00µ.από το πόδι του πρανούς επιχώµατος. Τα προϊόντα εκσκαφής των φυτικών γαιών αποθηκεύονται για την επένδυση πρανών και πλήρωση νησίδων. 3. Γίνεται εκσκαφή των ορυγµάτων σύµφωνα µε τις διατοµές της µελέτης, τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. και την Τ.Σ.Υ. 4. Αποµακρύνονται από το έργο τα τυχόν πλεονάζοντα φυτικά και τα υπόλοιπα προϊόντα εκσκαφών που είναι ακατάλληλα για έδραση ή κατασκευή επιχωµάτων, αφού προηγουµένως ελεγχθεί η ακαταλληλότητα εργαστηριακά. Γενικά τα προϊόντα εκσκαφών που είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, οι πλεονάζουσες φυτικές γαίες καθώς και τα προϊόντα καθαιρέσεων θα αποτεθούν µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου σε κατάλληλες θέσεις, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ και τις ισχύουσες Περιβαλλοντικές διατάξεις. 5. Γίνεται σταδιακή κατασκευή των επιχωµάτων σύµφωνα µε τις διατοµές της µελέτης, τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. και την Τ.Σ.Υ. Στην αρτηρία και τους κλάδους των κόµβων το θεµέλιο και η στέψη των επιχωµάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2.3 της Τ.Σ.Υ., κατασκευάζονται µε υλικά κατηγορίας Ε3 - Ε4. Ο πυρήνας των επιχωµάτων και το µεταβατικό τµήµα των βραχωδών επιχωµάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2.3 της Τ.Σ.Υ. κατασκευάζονται µε υλικά κατηγορίας τουλάχιστον Ε1 - Ε2. Για τον έλεγχο της συµπύκνωσης όλων των επιχωµάτων συνολικού ύψους από τον πόδα µέχρι το φρύδι άνω των πέντε (5) µέτρων, καθώς και όλων των οπλισµένων επιχωµάτων, θα εφαρµοστεί η µέθοδος της Συνεχούς Ελέγχου Συµπύκνωσης (CCC). Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει την προσαρµογή, πάνω σε δονητικούς οδοστρωτήρες, κατάλληλων διατάξεων µέτρησης της συµπύκνωσης και συνεχούς καταγραφής των αποτελεσµάτων. Η εφαρµογή της θα γίνει σύµφωνα µε την σχετική τεχνική προδιαγραφή σε όλες τις στρώσεις συµπύκνωσης πάνω από τη στρώση εξυγίανσης, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται η βάση και η υπόβαση. 6. Σε επιχώµατα ύψους µεγαλύτερου των 2,5 µ. σε µαλακά εδάφη θα τοποθετείται γεωύφασµα θεµελίωσης στη βάση τους. 7. Tα πρανή των επιχωµάτων επενδύονται µε φυτική γη πάχους 0,30µ. Οι νησίδες και τα ερείσµατα (όπου προβλέπονται χωµάτινα) πληρούνται µε φυτική γη. Οι εργασίες φυτικών γίνονται ή παράλληλα µε τις χωµατουργικές ή µετά το πέρας των ασφαλτικών. Απαγορεύεται απολύτως κάθε εργασία φυτικών (επένδυσης πρανών ή πλήρωσης νησίδων ερεισµάτων) όταν στο ίδιο τµήµα οδού εκτελούνται εργασίες οδοστρωσίας ή ασφαλτικών. 8. Γίνονται εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας πρανών των ανοιχτών (ήπιων) ορυγµάτων. 9. Η κατασκευή των ερεισµάτων προβλέπεται από θραυστό υλικό οδοστρωσίας (εκτός αν κάτι άλλο προβλέπεται στη µελέτη ορισµένων τµηµάτων). 10. Γίνεται η εγκατάσταση κατά µήκος της οδού των παράλληλων και εγκάρσιων έργων αγωγών διέλευσης καλωδίων κ.λ.π. Γενικά όλες οι διελεύσεις των αγωγών θα σηµανθούν κατάλληλα κατά την κατασκευή από τον Ανάδοχο. 11. Τα δάνεια χώµατα που τυχόν απαιτηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων, θα ληφθούν από την ευρύτερη περιοχή του έργου, βάσει των υποδείξεων-προτάσεων του αναδόχου, τη σύµφωνη γνώµη της υπηρεσίας και αφού ακολουθηθεί η απαιτούµενη από τη νοµοθεσία διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, σύµφωνα µε τους όρους της Ε.Σ.Υ., τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη Γεωτεχνική Μελέτη. K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 7 NR /4601/B02

9 Τα αδρανή προϊόντα κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών κ.λ.π. µπορούν να εξασφαλιστούν είτε από τα νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής είτε από λατοµεία που είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν κατόπιν όλων των νοµίµων εγκρίσεων και αδειών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ΕΣΥ (άρθρα Α-7, Β-5, κλπ), είτε από τα υλικά εκσκαφών σύµφωνα µε τις ισχύουσες Περιβαλλοντικές διατάξεις. Θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες εργασίες αποκατάστασης τοπίου των δανειοθαλάµων, αποθεσιοθαλάµων, λατοµείων, εργοταξίων κλπ σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στα παραπάνω άρθρα της Ε.Σ.Υ., και τη σχετική νοµοθεσία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος Οδοστρωσία - Ασφαλτικά Το οδόστρωµα της αρτηρίας στις νέες θέσεις θα αποτελείται από: α. ύο στρώσεις υπόβασης συνολικού πάχους 0,20µ. (2 x 0,10 µ.) κατά την ΠΤΠ Ο- 150 β. ύο στρώσεις βάσης συνολικού πάχους 0,20µ. (2 x 0,10µ.) κατά την ΠΤΠ Ο-155 γ. ύο ασφαλτικές στρώσεις βάσης συνολικού πάχους 0,10µ. (2 x 0,05µ.) κατά την ΠΤΠ Α260 δ. Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05µ. κατά την ΠΤΠ Α265 ε. Μία ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου πάχους 2,5 εκατοστών. Στο υφιστάµενο σώµα της οδού, όπου µεν γίνεται υπερύψωση της οδού το οδόστρωµα θα ανακατασκευαστεί όπως παραπάνω, αφού προηγηθούν οι προβλεπόµενες από τη µελέτη εργασίες (φρεζάρισµα, ισοπεδωτική στρώση υπόβασης), ενώ στις υπόλοιπες θέσεις θα γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του οδοστρώµατος και θα ακολουθήσει η κατασκευή της ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης (πάχους 0,05µ.) και της αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης (0,04µ.) σύµφωνα µε τις µελέτες. Το οδόστρωµα των καθέτων οδών και της παραπλεύρου οδού του υποτµήµατος «Θέρµη - Όρια Νοµού Θεσ/νίκης» θα αποτελείται από: α. ύο στρώσεις υπόβασης συνολικού πάχους 0,20µ. (2 x 0,10 µ.) κατά την ΠΤΠ Ο- 150 β. ύο στρώσεις βάσης συνολικού πάχους 0,20µ. (2 x 0,10µ.) κατά την ΠΤΠ Ο-155 γ. Μία ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05µ. κατά την ΠΤΠ Α260 δ. Μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05µ. κατά την ΠΤΠ Α265 ε. Μία ασφαλτική αντιολισθηρή στρώση µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου πάχους 2,5 εκατοστών. Όπου κατασκευάζονται ασφαλτικές στρώσεις επί οδοστρωσίας, προηγείται η κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης. Στις περιπτώσεις κατασκευής ασφαλτικών στρώσεων σε προϋφιστάµενους παλιούς ασφαλτοτάπητες, σκυρόδεµα, νέους ασφαλτικούς τάπητες που τέθηκαν σε κυκλοφορία (ύστερα από εντολή της Ε.Ο.Α.Ε.) προηγείται η κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης υποχρεωτικά. Τέλος ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη θα εφαρµοστεί και πριν από κάθε άλλη ασφαλτική στρώση. Παράλειψη ασφαλτικής προεπάλειψης µεταξύ νέων ασφαλτικών ταπήτων µπορεί να γίνει ύστερα από σχετική πρόταση του Αναδόχου και έγκριση ή εντολή της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών του υφιστάµενου οδοστρώµατος και οι εργασίες συναρµογής µεταξύ νέου και υφιστάµενου οδοστρώµατος στις θέσεις διαπλάτυνσης.θα γίνουν σύµφωνα µε τις µελέτες. K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 8 NR /4601/B02

10 4.2 Υδραυλικές εργασίες (Αποχέτευση οµβρίων και αποστράγγιση) Τµήµα «Θέρµη - Όρια Νοµού Θεσ/νίκης» Σύµφωνα µε τη µελέτη, η αποχέτευση οµβρίων του οδοστρώµατος σε ορισµένες θέσεις θα γίνεται µε την κατασκευή υπόγειου δικτύου αποχέτευσης οµβρίων. Το υπόγειο αυτό δίκτυο προβλέπεται κυρίως εντός των περισσότερων οικισµών ή «αστικοποιηµένων» περιοχών, δεδοµένου ότι µε την κατασκευή των πεζοδροµίων σε αυτούς, εγκλωβίζονται τα όµβρια ύδατα. Το δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων θα αποτελείται, από σωληνωτούς αγωγούς, φρεάτια επίσκεψης και φρεάτια υδροσυλλογής. Τα φρεάτια επίσκεψης θα κατασκευαστούν σε θέσεις οριζοντιογραφικών ή υψοµετρικών θλάσεων του δικτύου και σε αποστάσεις που κατά κανόνα δεν ξεπερνούν τα 50µ. περίπου, προκειµένου να είναι δυνατή η συντήρηση και ο καθαρισµός του αγωγού. Τα φρεάτια υδροσυλλογής θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε την µελέτη επί της κύριας οδού στις οριογραµµές της και στην συµβολή των κάθετων οδών. Για την προστασία της οδού από διάβρωση και την αντιπληµµυρική προστασία του οδικού έργου, η συλλογή των οµβρίων των εξωτερικών λεκανών, σε ορισµένες θέσεις θα γίνεται µε τάφρους, οι οποίες παραλαµβάνουν τα όµβρια των εξωτερικών λεκανών και τα οδηγούν στους φυσικούς αποδέκτες. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η κατασκευή τριγωνικών τάφρων ορυγµάτων και τάφρων ποδός επιχωµάτων (επενδεδυµένων και µη) ή εντός οικισµών η κατασκευή αγωγού οµβρίων µε τα αντίστοιχα φρεάτια υδροσυλλογής, η επέκταση των υφιστάµενων οχετών και κατασκευή νέων οχετών. Τµήµα «Όρια Νοµού Θεσ/νίκης Γαλάτιστα» Σύµφωνα µε τη µελέτη, η αποχέτευση και αποστράγγιση οµβρίων του οδοστρώµατος και η προστασία από εξωτερικές λεκάνες εξασφαλίζονται: α) Με ιαµήκη έργα (πλευρικά ρείθρα, τάφροι ποδός επιχώµατος) β) Με Εγκάρσια έργα (κιβωτοειδείς οχετοί και σωληνωτά) Τα όµβρια από την επιφάνεια του οδοστρώµατος απορρέουν προς τις οριογραµµές της οδού Στις περιοχές των ορυγµάτων και των υψηλών επιχωµάτων (Η>4,00m), τα όµβρια του οδοστρώµατος και των πρανών ορυγµάτων της οδού προβλέπεται να συλλέγονται σε επενδεδυµένα πλευρικά ρείθρα. Τα πλευρικά ρείθρα προβλέπεται να εκβάλλουν σε γειτονικούς φυσικούς αποδέκτες ή σε τάφρους ποδός ή στα πλησιέστερα εγκάρσια τεχνικά. Στις περιοχές των χαµηλών επιχωµάτων τα όµβρια του οδοστρώµατος και των πρανών επιχωµάτων της οδού προβλέπεται να συλλέγονται σε επενδεδυµένες τάφρους ποδός (τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατοµής). Μέσω των τάφρων τα ύδατα οδηγούνται σε φυσικούς αποδέκτες. 4.3 Τεχνικά Το έργο περιλαµβάνει τεχνικά έργα όπως οχετούς, τοίχους αντιστήριξης, και διαπλατύνσεις υφισταµένων τεχνικών. K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 9 NR /4601/B02

11 Στα πλαίσια της εργολαβίας, και µε βάση πρόταση µεθοδολογίας που θα υποβάλει ο Ανάδοχος θα διαπλατυνθούν τα παρακάτω υφιστάµενα τεχνικά, ώστε να υπάρξει επαρκές πλάτος διατοµής οδοστρώµατος. Α/Α Ονοµασία Είδος Άνοιγµα Χ.Θ. αρτηρίας Τµήµα Α 1. ιαπλάτυνση σε θέση υφιστάµενης Γέφυρας Γέφυρα 15,00 µ ,00 2 ιαπλάτυνση σε θέση υφιστάµενης Γέφυρας Γέφυρα 15,00 µ ,00 3 ιαπλάτυνση σε θέση υφιστάµενης Γέφυρας Γέφυρα 6,00 µ ,00 4 ιαπλάτυνση σε θέση υφιστάµενης Γέφυρας Γέφυρα 23,00 µ ,00 Επίσης προβλέπεται η επέκταση υφισταµένων σωληνωτών και κιβωτοειδών οχετών και η κατασκευή νέων τεχνικών σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας Οχετών Α/Α Τεχνικό ιατοµή Οδός Χ.Θ. (bxh)(m) ή Φ(mm) Τµήµα Α 1 Σωλ. Οχετός Φ1000 Παράλληλα µε την Κ/Κ Θέρµης αρτηρία 2 Σωλ. Οχετός Φ400 Αρτηρία Σωλ. Οχετός Φ1000 Αρτηρία Κιβ. Οχετός 3,00x2,00 Αρτηρία Σωλ. Οχετός 2Φ1000 Αρτηρία Σωλ. Οχετός Φ1000 Αρτηρία Κιβ. Οχετός 2,00x1,80 Αρτηρία Σωλ. Οχετός Φ1200 Κ.Ο.1 (Οικισµού Αγ. Αναστασίας) 9 Κιβ. Οχετός 5,00x3,00 Αρτηρία Τµήµα Β 1 Κιβ. Οχετός C1_1 4,00x2,00 Κ.Ο ,75 2 Σωλ. Οχετός Ρ2_1 Φ800 Κ.Ο ,75 3 Σωλ. Οχετός Ρ3_1 Φ1000 Κ.Ο ,56 4 Σωλ. Οχετός Ρ4_1 Φ1000 Παράλληλα µε την Από εως αρτηρία περίπου 5 Σωλ. Οχετός Ρ4_2 Φ1000 Παράλληλα µε την Από εως αρτηρία περίπου 6 Σωλ. Οχετός Ρ5_1 Φ1000 Κ.Ο ,00 7 Σωλ. Οχετός Ρ6_1 Φ600 Αρτηρία ,00 K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 10 NR /4601/B02

12 Επιπροσθέτως, και για την αποφυγή απαλλοτριώσεων σε θέσεις επιχωµάτων θα κατασκευασθεί τοίχος ποδός, σύµφωνα µε τα πρότυπα της Εγνατίας Οδού Α.Ε, στα όρια της υφιστάµενης απαλλοτρίωσης και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 4.4 Έργα σήµανσης ασφάλειας Στηθαία ασφαλείας Θα τοποθετηθούν κάθε είδους στηθαία ασφάλειας στην αρτηρία και στους κλάδους των κόµβων σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω είδη χρησιµοποιούµενων στηθαίων ασφάλειας : α. Στηθαίο ασφάλειας τύπου Μ.Σ.Ο.-1 β. Στηθαίο ασφάλειας τύπου Μ.Σ.Ο.-2 γ. Στηθαίο ασφαλείας τύπου Σ.Τ.Ε.-1 δ. Στηθαίο Σ.Τ.Ε.-2 Σε όσες θέσεις προβλέπεται από την µελέτη η εγκατάσταση στηθαίου το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί από το προαναφερόµενο έργο βραχυπρόθεσµων επεµβάσεων, το στηθαίο αυτό δε θα αποξηλωθεί, αλλά θα διατηρηθεί και απλά θα συµπληρωθεί εκατέρωθεν. Επίσης σε θέσεις όπου προβλέπεται τοποθέτηση ιστών οδοφωτισµού και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία θα γίνεται πύκνωση ορθοστατών ανά 1,33µ σύµφωνα µε τις ΟΣΜΕΟ Σήµανση Θα γίνει τοποθέτηση πινακίδων (πληροφοριακών, ρυθµιστικών και προειδοποιητικών επικινδύνων θέσεων), µετακίνηση υφιστάµενων πινακίδων και αντικατάσταση φθαρµένων πινακίδων όπως προβλέπεται στις σχετικές µελέτες. Οι πληροφοριακές πινακίδες θα κατασκευασθούν ως πινακίδες υπερυψηλής αντανακλαστικότητας µε γραφή από µεµβράνη ΤΥΠΟΥ ΙΙ και υπόβαθρο από µεµβράνη ΤΥΠΟΥ ΙΙ. Θα τοποθετηθούν επίσης χιλιοµετρικοί δείκτες υψηλής αντανακλαστικότητας και πλαστικοί οριοδείκτες µε ανακλαστήρες στα σηµεία νέας χάραξης, θα µετακινηθούν κάποιοι υφιστάµενοι και θα αντικατασταθούν κάποιοι άλλοι φθαρµένοι. Επίσης θα κατασκευασθούν από τον Ανάδοχο : ύο πινακίδες στα άκρα της οδού και δύο σε γέφυρες για την σήµανση και δηµοσιοποίηση του έργου. Οι πινακίδες αυτές θα τοποθετηθούν στην αρχή κάθε κατεύθυνσης του περιγραφόµενου τµήµατος και οι ακριβείς διαστάσεις και αναγραφές θα καθοριστούν από την Ε.Ο.Α.Ε. Τα οποιαδήποτε έργα σήµανσης ασφάλισης χρειασθούν κατά την εκτέλεση του έργου, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας µε παρακαµπτήριους οδούς και για οποιοδήποτε λόγο ασφάλειας ιαγράµµιση Κατά την κατασκευή θα γίνει προσωρινή διαγράµµιση για τις εκτροπές της κυκλοφορίας και για όποιο άλλο λόγο απαιτηθεί. Τελική (οριστική) διαγράµµιση θα K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 11 NR /4601/B02

13 γίνει µετά την περαίωση κατασκευής του συνόλου των εργασιών. Η διαγράµµιση θα γίνει σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες και µε υλικό αντοχής και αντανακλαστικότητας σύµφωνα µε τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. Επίσης, στις θέσεις που προβλέπονται από τη µελέτη, εντός των οικισµών, θα κατασκευαστούν µε σχετική διαγράµµιση διαβάσεις πεζών Εργοταξιακή σήµανση Κατά την εκτέλεση των εργασιών σε δρόµο υπό σύγχρονη κυκλοφορία θα εφαρµόζεται η εργοταξιακή σήµανση που προβλέπεται την προδιαγραφή σήµανσης εκτελούµενων έργων που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. ΙΠΑ /οικ/502/ απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε Οριοθέτηση απαλλοτριωµένης ζώνης Προκειµένου να καθορισθεί µονοσήµαντα και λεπτοµερειακά το όριο απαλλοτρίωσης, ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης σύµφωνα µε τις Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., την Τ.Σ.Υ. και το εγκεκριµένο Κτηµατολόγιο. 4.5 Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες Θα κατασκευαστεί οδοφωτισµός όλων των κόµβων του τµήµατος σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες (ενώ στον κόµβο Γαλάτιστας, όπου υπάρχει υφιστάµενος οδοφωτισµός θα γίνουν απλά κάποιες µετακινήσεις ιστών). Επίσης θα κατασκευασθεί υποδοµή φωτεινής σηµατοδότησης σύµφωνα µε τις µελέτες. Σε οποιες άλλες θέσεις κατά µήκος του Έργου προκύψει σχετική ανάγκη λόγω των διαπλατύνσεων του οδοστρώµατος, θα πρέπει να γίνουν µετακινήσεις ιστών οδοφωτισµού, φωτεινής σηµατοδότησης ή/και αντικαταστάσεις ιστών οδοφωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης και σχετικού υλικού λόγω φθοράς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Μελέτες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση του έργου. 4.6 Αγωγοί ίκτυα Στην περιοχή των έργων πιθανώς υπάρχουν διάφορα δίκτυα Ο.Κ.Ω. Ο Ανάδοχος ευθύνεται να ζητήσει από τους διάφορους οργανισµούς ενηµέρωση για τις θέσεις εκείνων των αγωγών που θα απαιτήσουν πιθανόν ειδικές εργασίες προστασίας και ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή ώστε να µην θιγούν, ή µετατόπιση µετά από συνεννόηση µε τους αρµόδιους φορείς. 5. ΜΕΛΕΤΕΣ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε ψηφιακή µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι συµβατά µε ASCII files. 5.1 Μελέτες που διατίθενται Για τo έργo της παρούσας εργολαβίας, διατίθενται οι µελέτες που αναφέρονται παρακάτω : K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 12 NR /4601/B02

14 Αντικείµενο Μελέτες οδοποιίας Υποτµήµα «Θέρµη - Όρια Νοµού Θεσ/νίκης» Οριστική µελέτη οδοποιίας, αποχέτευσης, τεχνικών, σήµανσης ασφάλισης, οδοφωτισµού (τµήµα Θέρµη Όρια Νοµού) Οριστική µελέτη οδοποιίας βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο τµήµα Θέρµη Όρια Νοµού Οριστική µελέτη ισόπεδου κόµβου Α οικισµού Αγ.Αναστασίας Τµήµα «Όρια Νοµού Θεσ/νίκης Γαλάτιστα» Οριστική µελέτη Οδού και Κόµβων τµήµατος Θέρµη Γαλάτιστα ΧΘ , ,73 (Όρια Νοµού Γαλάτιστα) Οριστική µελέτη τροποποίησης Ισόπεδων Κόµβων τµήµατος Θέρµη Γαλάτιστα ΧΘ , ,73 (Όρια Νοµού Γαλάτιστα) Οριστική µελέτη οριζόντιας κατακόρυφης σήµανσης & ασφάλισης τµήµατος Θέρµη Γαλάτιστα ΧΘ , ,73 (Όρια Νοµού Γαλάτιστα) Οριστική µελέτη Ασφάλισης Σήµανσης Ισόπεδων Κόµβων ( Όρια νοµού Γαλάτιστα ) Μελέτες τεχνικών έργων Υποτµήµα «Όρια Νοµού Θεσ/νίκης Γαλάτιστα» Οριστική µελέτη τεχνικού ΧΘ / τµήµα: Θέρµη Γαλάτιστα (ΧΘ , ,73) Οριστική µελέτη Α/ ΧΘ / τµήµα: Θέρµη Γαλάτιστα (ΧΘ , ,73) Οριστική µελέτη Α/ ΧΘ / τµήµα: Θέρµη Γαλάτιστα (ΧΘ , ,73) Οριστική µελέτη κιβωτοειδούς οχετού ΧΘ / τµήµα: Θέρµη Γαλάτιστα (ΧΘ , ,73) Μελέτες αποχέτευσης-αποστράγγισης Υποτµήµα «Θέρµη - Όρια Νοµού Θεσ/νίκης» Οριστική υδραυλική µελέτη τµήµατος Θέρµη - Όρια Νοµού Τµήµα «Όρια Νοµού Θεσ/νίκης Γαλάτιστα» Οριστική υδραυλική µελέτη τµήµατος Θέρµη Γαλάτιστα ΧΘ , ,73 (Όρια Νοµού Γαλάτιστα) Οριστική µελέτη αποχέτευσης αποστράγγισης ισόπεδων κόµβων ( Όρια νοµού Γαλάτιστα ) Ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες Υποτµήµα«Θέρµη - Όρια Νοµού Θεσ/νίκης» Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη Θέρµη - Όρια Νοµού Θεσ/νίκης Υποτµήµα «Όρια Νοµού Θεσ/νίκης Γαλάτιστα» Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη Όρια Νοµού Θεσ/νίκης-Γαλάτιστα Λοιπές µελέτες Υποτµήµα «Θέρµη - Όρια Νοµού Θεσ/νίκης» Τοπογραφική αποτύπωση - Μελέτη µεσοπρόθεσµων επεµβάσεων βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας τµήµατος Θέρµη - Όρια Νοµού Μελέτη Φύτευσης Θέρµη - Γαλάτιστα Σ.Α.Υ./Φ.Α.Υ. οδοποιίας, αποχέτευσης, τεχνικών, σήµανσης ασφάλισης, οδοφωτισµού (τµήµα Θέρµη Όρια Νοµού) Υποτµήµα «Όρια Νοµού Θεσ/νίκης Γαλάτιστα» Σ.Α.Υ./Φ.Α.Υ ισόπεδων κόµβων(οδοποιίας, σήµανσης,αποχέτευσης) K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 13 NR /4601/B02

15 Αντικείµενο Κτηµατολόγιο τµήµατος Θέρµη Γαλάτιστα ΧΘ , ,73 Περιβαλλοντικές µελέτες Υποτµήµα «Θέρµη - Όρια Νοµού Θεσ/νίκης» Φάκελος εκτίµησης ενδεχοµένων διαφοροποιήσεων ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον / τµήµα: Θέρµη - Όρια Νοµού Θεσσαλονίκης Υποτµήµα «Όρια Νοµού Θεσ/νίκης Γαλάτιστα» Φάκελος εκτίµησης ενδεχοµένων διαφοροποιήσεων ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον / τµήµα: Όρια Νοµού Θεσσαλονίκης έως Γαλάτιστα Γεωλογικά-γεωτεχνικά Υποτµήµα «Όρια Νοµού Θεσ/νίκης Γαλάτιστα» Γεωτεχνική µελέτη έρευνα τµήµατος Θέρµη Γαλάτιστα ΧΘ , ,73 (Όρια Νοµού Γαλάτιστα) 5.2 Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, διότι η αµοιβή τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στην Προσφορά του, τις µελέτες που αναφέρονται στις παραγράφους 6.2 και 6.3 του άρθρου Α-6 της Ε.Σ.Υ. Οι µελέτες των Ισόπεδων Κόµβων /νσης Συγκοινωνιών, περί τη Χ.Θ και υτικής Εισόδου Βασιλικών (Περιοχή σφαγείων Χ.Θ ) προβλέπεται να συνταχθούν από τον Ανάδοχο µε αµοιβή. Η αµοιβή των µελετών τις οποίες θα εκπονήσει ο ανάδοχος θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. και µε την εφαρµογή έκπτωσης 20% στην προεκτιµώµενη αµοιβή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιο ΜΕΟ/α/οικ/1161/ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε ψηφιακή µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι συµβατά µε ASCII files. 6. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Η εργολαβία θα υλοποιηθεί κατά κανόνα εντός του εύρους κατάληψης της υφιστάµενης οδού. 7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι εργασίες, που πιθανόν να απαιτηθεί να εκτελεστούν απολογιστικά ύστερα από σχετική εντολή της Ε.Ο.Α.Ε., θα πληρωθούν από το σχετικό κονδύλιο του Προϋπολογισµού Μελέτης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.3669/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του νόµου 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", οι περιβαλλοντικοί όροι ενός έργου αποτελούν προϋπόθεση K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 14 NR /4601/B02

16 κατασκευής του έργου και παράβασή τους µπορεί να οδηγήσει όχι µόνο στις προβλεπόµενες σε αυτόν κυρώσεις αλλά και στην ακύρωση αποφάσεων, όπως εντολές έργου, πληρωµές κ.λ.π., από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Στο παράρτηµα της Ε.Σ.Υ. περιλαµβάνονται οι αποφάσεις απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, που ισχύουν για το συγκεκριµένο έργο και είναι οι ακόλουθες : Α.Π / για το τµήµα Θέρµη όρια Νοµού Θεσσαλονίκης Α.Π / για το τµήµα όρια Νοµού Θεσσαλονίκης Γαλάτιστα, υποτµήµατα από Χ.Θ και Χ.Θ Επισηµαίνεται επίσης ότι για το τµήµα «όρια Νοµού Θεσσαλονίκης Γαλάτιστα», προϋπόθεση ισχύος της απόφασης απαλλαγής από την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι ότι: - δεν πρόκειται να κοπεί κανένα δέντρο - δεν θα πραγµατοποιηθούν πρόσθετες απαλλοτριώσεις. Οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν το συγκεκριµένο έργο, συνοδεύουν τα τεύχη δηµοπράτησης και θα πρέπει να βρίσκονται στα εργοτάξια σ όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου. 9. ΧΑΡΤΗΣ Ακολουθεί ενδεικτικός χάρτης της περιοχής του έργου. Ο χάρτης αυτός δεν αποτελεί συµβατικό έγγραφο. K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 15 NR /4601/B02

17 Θεσσαλονίκη εκέµβριος 2010 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζυγογιάννης Τοπογράφος Μηχανικός Χαρίσης Κέκης ιευθυντής Μελετών Απόστολος Ζούµπος Τοπογράφος Μηχανικός ηµήτριος Τσιαπραλής ιευθυντής Συµβάσεων ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Μελποµένη Πούρη Τµηµατάρχης Συµβάσεων Έργων Προµηθειών ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ σύµφωνα µε την 652/1/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ Φανή Αντωνίου /ντρια Εποπτείας Έργων Ανατολικού Τοµέα K:\NR \cons\tefxi\ΤP.doc 16 NR /4601/B02

18

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1800b/4961 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ)

Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας 60 Εγνατίας Οδού ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τµηµάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και Στρυµονικό - Α/Κ Χριστού (60.1.1-60.1.2-60.2.2)» 147.600.000

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800e\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800e/5187 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ... 2 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 4. ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ... 4 5.1. ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΩΝ... 4 5.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ... 5 5.3. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 2 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 8 Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «Μελέτες Εντοπισμού και Προτάσεων σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες Τρίπολη-Καλαμάτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ : ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ» Τ.Ε.Κ.Μ., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ατζέμη Μαρία Τοπ. Μηχανικός, MSC PM ιευθύντρια Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-07-05-00 02 Χωµατουργικά Έργα 07 Επιχώµατα - Επιχώσεις 05 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 2 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 7 Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Ηµερίδα για την Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στη XIO: Βραχυπρόθεσµες παρεµβάσεις χαµηλού κόστους στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό ίκτυο της Xίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: Διάστρωση ασφαλτομίγματος μετά προεπάληψης ή συγκολλητικής Προϋπολογισμός: 200.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002659952 2015-03-23

15PROC002659952 2015-03-23 Αναρτητέο ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Προµηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 4201/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. : Θ.Αντωντζίκη : 210-8200859 : 18.3.2015

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Πρόκειται για όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες που

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών - αξιολογήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μετά την απόφαση ΔΜΕΟ/ο/612 της 16-2-2011, με την οποία εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε A.M.: 04/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-16-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 16 Τερµατικός οικίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε ΡΑ) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ν.ΜΕΝΕΜΕΝΗ 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εργο : Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.- Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των νήσων Σίφνου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Σαντορίνης και Μυκόνου του Νοµού Κυκλάδων» ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ: 7324.28.01/30.003 Aρ. Μελέτης: Α53/2011

ΚΑ: 7324.28.01/30.003 Aρ. Μελέτης: Α53/2011 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: «Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις πεζοδροµίων - Ανάπλαση της οδού Κίµωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος"

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 2: εδοµένα Μητρώου Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση

Μέρος 2: εδοµένα Μητρώου Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Μέρος 2: εδοµένα Μητρώου Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση 2.1 Γενικά Το Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη στοιχειώδη συντήρηση, περιλαµβάνει το σύνολο των δεδοµένων των στοιχείων της οδού (θέση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες 2011/S 220-357852. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες 2011/S 220-357852. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357852-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες 2011/S 220-357852 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε

Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε i Απόφαση 3β/156/10-Ω/30-06-2003, ΥΠΕΧΩ Ε ii Πίνακας Περιεχοµένων Σελ. 1 Εισαγωγή 1 Μέρος 1: Στοιχειώδης Συντήρηση Οδού 2 2.1 Γενικά 3 2.1.1 Σύστηµα ιαχείρισης Στοιχειώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΕΡΓΟ:"Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.E.Θερμαϊκού " ΑΡ. ΜΕΛ: 63/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΕΤΑΛΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 462 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα