Μια Πρόταση για τη ιδασκαλία του Μαθήµατος Πολυµέσων στα ΤΕΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια Πρόταση για τη ιδασκαλία του Μαθήµατος Πολυµέσων στα ΤΕΕ"

Transcript

1 Μια Πρόταση για τη ιδασκαλία του Μαθήµατος Πολυµέσων στα ΤΕΕ Κλεφτοδήµος Αλέξανδρος, Εφοπούλου Αναστασία ΤΕΕ Άργους Ορεστικού και ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος των ΤΕΕ (Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια) είναι να συνδυάσουν τη γενική παιδεία µε την εξειδικευµένη τεχνική και επαγγελµατική γνώση έτσι ώστε οι απόφοιτοι τους να είναι σε θέση να ενταχθούν αποτελεσµατικά στην αγορά εργασίας. Το πρόγραµµα σπουδών των ειδικοτήτων πληροφορικής περιλαµβάνει ένα ευρύ σύνολο µαθηµάτων µεταξύ των οποίων και το µάθηµα των Πολυµέσων. Οι µαθητές πρέπει κατά τη φοίτηση τους να αποκτούν εξειδικευµένες γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας των πολυµέσων και να έρθουν σε επαφή µε τις παραγωγικές διαδικασίες που υιοθετούνται από επαγγελµατίες. Η εισήγηση αυτή αποτελεί µια πρόταση διδασκαλίας του µαθήµατος των Πολυµέσων στα ΤΕΕ µέσω της δηµιουργίας µιας ολοκληρωµένης πολυµεσικής εφαρµογής σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τις φάσεις ανάπτυξης που ακολουθούνται από τις εταιρίες του χώρου. Μια διαδικασία κατά την οποία οι µαθητευόµενοι αποκτούν γνώσεις µέσω της εµπειρίας, έχουν ενεργό ρόλο στην διαδικασία µάθησης, και συνεργάζονται µε τους συµµαθητές και καθηγητές τους για την εύρεση λύσεων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: ΤΕΕ, Πολυµέσα, ιδασκαλία των Πολυµέσων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πολλοί θεωρητικοί και πρακτικοί (Brooks & Brooks 1993, Driscoll 1994, Jonassen 1991) δηµιούργησαν και εφάρµοσαν παιδαγωγικές µεθοδολογίες βασισµένες στις αρχές του κονστρουκτιβισµού. Μερικές βασικές αρχές των παιδαγωγικών αυτών µεθοδολογιών είναι οι εξής: Η µάθηση πρέπει να αποκτιέται µέσω της επίλυσης πραγµατικών προβληµάτων και κάτω από πραγµατικές συνθήκες. π.χ. όταν ο µαθητής µαθαίνει να χρησιµοποιεί το µικρόµετρο για ένα πραγµατικό πρόβληµα, όπως η κατασκευή ενός αυτοκινήτου που κινείται µε ηλιακή ενέργεια, η γνώση που αποκτάει είναι πιο ακριβής και πιο βιώσιµη από ότι αν µελετούσε το µικρόµετρο µεµονωµένα. Η γνώση πρέπει να αποκτιέται µέσω κοινωνικής επαφής και αλληλεπίδρασης. Οι βασικές αυτές αρχές µπορούν να υιοθετηθούν και στην τεχνική εκπαίδευση όπου η προετοιµασία των µαθητών της για την εισαγωγή στην αγορά εργασίας απαιτεί σπουδές που να παρέχουν όχι µόνο τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες αλλά και την γνώση για Πρακτικά Εργασιών 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική της Πληροφορικής» Α. Τζιµογιάννης (επιµ.) Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005

2 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο το πώς οι δεξιότητες αυτές χρησιµοποιούνται για την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων κάτω από πραγµατικές συνθήκες. Έχοντας τα παραπάνω κατά νου αποφασίσαµε να θέσουµε ένα πραγµατικό πρόβληµα όπου οι µαθητές δουλεύοντας για την επίλυση του κατω από πραγµατικές συνθήκες και σε συνεργασία πάντα µε συµµαθητές και καθηγητές, θα αποκόµιζαν τις απαραίτητες γνώσεις που ορίζει το πρόγραµµα σπουδών τους για το µάθηµα των Πολυµέσων στα ΤΕΕ. Το πρόβληµα που θέσαµε ήταν η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης πολυµεσικής εφαρµογής ακολουθώντας τις διαδικασίες που υιοθετούνται από επαγγελµατίες του χώρου. Παράλληλος στόχος ήταν η πολυµεσική εφαρµογή αυτή να αποτελέσει αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από µαθητές, εκπαιδευτικούς, επισκέπτες του Μουσείου και της Καστοριάς και άλλους ενδιαφερόµενους. Η τάξη που εργάστηκε για την δηµιουργία του CD-ROM ήταν η Β τάξη του 1 ου κύκλου µε δεκαεννιά µαθητές και οι καθηγητές που ανέλαβαν την καθοδήγηση των µαθητών και την ευθύνη του έργου ήταν δύο. Το µουσείο που επιλέχθηκε ήταν το Μουσείο Απολιθωµένου άσους στο χωριό Νόστιµο του νοµού Καστοριάς ΣΤΟΧΟΙ Όπως αναφέρθηκε αρχικά στόχος ήταν οι µαθητές να διδαχθούν όσα προβλέπει το αναλυτικό τους πρόγραµµα µέσα από τη δηµιουργία της πολυµεσικής εφαρµογής. Οι βασικές ενότητες που ορίζονται από το πρόγραµµα σπουδών και οι γνωστικοί στόχοι και δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν από τους µαθητές είναι οι εξής: Πολυµέσα Υπερµέσα. Με το πέρας της ενότητας αυτής ο µαθητής θα πρέπει να διακρίνει τα πολυµέσα, το υπερκείµενο, να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά των εφαρµογών πολυµέσων, να περιγράφει τα δοµικά στοιχεία των πολυµέσων. Υλικό Πολυµέσων. Εξοικείωση µε το υλικό ανάπτυξης και παρουσίασης εφαρµογών πολυµέσων (χρήση scanner, ψηφιακής µηχανής, βίντεο κ.λ.π.). Εργαλεία δηµιουργίας και διαχείρισης δοµικών στοιχείων. Εξοικείωση µε προγράµµατα δηµιουργίας γραφικών, επεξεργασίας εικόνας, δηµιουργίας κινούµενου σχεδίου, επεξεργασίας ήχου και βίντεο. Εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών πολυµέσων. Εξοικείωση µε εργαλεία συγγραφής. Ο µαθητής θα πρέπει να γνωρίσει την διαδικασία σύνδεσης των δοµικών στοιχείων µεταξύ τους για την παραγωγή της εφαρµογής µέσα από ένα συγγραφικό πρόγραµµα. Φάσεις ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών. Ανάλυση, Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Έλεγχος. Ο µαθητής θα πρέπει να γνωρίζει σε γενικές γραµµές το τι γίνεται σε κάθε φάση και να µπορεί να υλοποιεί απλές αλλά ολοκληρωµένες εφαρµογές. Σε αυτό το σηµείο διαφοροποιείται και η δικιά µας πρόταση εφόσον οι µαθητές θα συµµετέχουν όλοι στην ανάπτυξη µίας µεγάλης ολοκληρωµένης εφαρµογής βλέποντας έτσι πώς οι επιµέρους διαδικασίες συλλογής και ψηφιοποίησης και επεξεργασίας αντικειµένων ενώνονται σαν τα κοµµάτια ενός puzzle για την δηµιουργία της εφαρµογής αυτής. Πράγµα που συµβαδίζει και µε τις πραγµατικές συνθήκες εργασίας

3 ιδακτική της Πληροφορικής όπου πολλά άτοµα δουλεύουν για ένα προϊόν. Παράλληλα θα κατανοήσουν καλύτερα τους ρόλους της οµάδας ανάπτυξης αφού θα αναλάβουν οι ίδιοι τους ανάλογους ρόλους. Παράλληλα µε τους µαθησιακούς στόχους, επιθυµητό ήταν να γίνει πιο ενδιαφέρουσα η διδασκαλία µέσω της δραστηριότητας αυτής, η οποία προάγει το πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας µέσω της προσπάθειας επίτευξης ενός κοινού στόχου. Παράλληλα η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αίσθηση της δηµιουργίας καθώς και η επιβράβευση για αυτήν ήταν στοιχεία που θα θέλαµε να υπάρχουν στη µαθησιακή διαδικασία. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η όλη δραστηριότητα βασίστηκε στο παρακάτω πλάνο εργασιών: Οι µαθητές διδάσκονται τις βασικές αρχές των πολυµέσων µέσω της προβολής και παρατήρησης ολοκληρωµένων πολυµεσικών εφαρµογών. Στη συνέχεια ενθαρρύνονται να διατυπώσουν και να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες τους σχετικά µε το σενάριο της δικής τους εφαρµογής. Οι ιδέες αξιολογούνται και καταγράφεται αναλυτικά το σενάριο. Οι µαθητές εξοικειώνονται µε τις µηχανές σύλληψης εικόνας και βίντεο και συλλέγεται το πληροφοριακό υλικό κατόπιν επίσκεψης στο Μουσείο. Στη συνέχεια γίνεται διαχωρισµός σε οµάδες για τις εργασίες που έπονται. Ακολουθεί η ψηφιοποίηση εικόνων και κειµένων µε τη χρήση σαρωτή. Αφιερώνονται διδακτικές ώρες για τη διδασκαλία της επεξεργασίας εικόνας, βίντεο και δηµιουργίας κινούµενου σχεδίου και οι µαθητές αναλαµβάνουν κατά οµάδες εργασίες σχετικές µε την παραγωγή του CD-ROM. Αφιερώνονται διδακτικές ώρες για τη διδασκαλία της επεξεργασίας ήχου και οι µαθητές αναλαµβάνουν και πάλι εργασίες κατά οµάδες. Έχοντας πλέον τα απαραίτητα δοµικά στοιχεία οι µαθητές διδάσκονται για τα προγράµµατα συγγραφής και ενώνουν τα δοµικά στοιχεία για τη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης εφαρµογής. Με την ολοκλήρωση της εφαρµογής γίνεται εµφανές ότι εκπληρώνονται και οι µαθησιακοί στόχοι. ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ Γνωριµία µε τα πολυµέσα Οι µαθητές βλέποντας πολυµεσικές εφαρµογές διδάσκονται τις βασικές αρχές των πολυµέσων, αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τα δοµικά τους στοιχεία, διακρίνουν τους ρόλους της οµάδας εργασίας και τις φάσεις δηµιουργίας των εφαρµογών αυτών και παίρνουν ιδέες οι οποίες θα είναι χρήσιµες στη δηµιουργία του σεναρίου. ηµιουργία σεναρίου Αφού οι µαθητές κατανόησαν το ρόλο του σεναριογράφου και τη σηµασία του για την όλη εφαρµογή άρχισαν να γίνονται συζητήσεις για το σενάριο. Στις συζητήσεις αυτές ακούστηκαν πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες, όπως για παράδειγµα να υπάρχει ένα δωµάτιο

4 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε βιβλία όπου ο χρήστης της εφαρµογής θα µπορεί να ανοίξει τα βιβλία και να διαβάσει επιστηµονικά στοιχεία για τη δηµιουργία του απολιθωµένου δάσους, για τον κεντρικό χαρακτήρα και αφηγητή της εφαρµογής που θα µπορούσε να ήταν ο Flintstone από τα γνωστά κινούµενα σχέδια, χαρακτήρας που θα ταίριαζε µε τα παλαιοντολογικά ευρήµατα του Μουσείου κ.α. Μετά τις ιδέες που ακούστηκαν έγινε αντιληπτό από τους µαθητές πως αυτό που χρειαζόµασταν ήταν να σχεδιάσουµε τα αντικείµενα όπως το δωµάτιο, τα βιβλία, τον Flintstone κτλ, είτε να βρούµε κάποια από αυτά στο Internet. Ο ρόλος των καθηγητών σε αυτή τη φάση ήταν να συντονίσουν τις συζητήσεις, να καταγράψουν και να αξιολογήσουν τις ιδέες των µαθητών. Με τον τρόπο αυτό καταγράφηκε αναλυτικά το σενάριο. Κατόπιν συζητήθηκε η σηµασία του χρονοπρογραµµατισµού και ο χρονοπρογραµµατισµός καταγράφηκε αναλυτικά σε χαρτί. Συλλογή πληροφοριακού υλικού Για το σκοπό της συλλογής του πληροφοριακού υλικού αφιερώσαµε διδακτικές ώρες για την εξοικείωση µε τη λειτουργία της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής και της βιντεοκάµερας. Κάποιοι προθυµοποιήθηκαν να τις χειρίζονται την ηµέρα της επίσκεψης στο Μουσείο. Οι µαθητές προετοίµασαν ερωτήσεις τις οποίες θα υπέβαλαν στον ξεναγό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και θα κατέγραφαν τις απαντήσεις. Τις απαντήσεις αυτές καθώς και έτοιµα κείµενα που θα έπαιρναν από το µουσείο θα τα χρησιµοποιούσαν για τα κείµενα της εφαρµογής. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης οι µαθητές ενηµερώθηκαν για το απολιθωµένο δάσος και τα γεωλογικά φαινόµενα που το δηµιούργησαν και συλλέξανε το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό. Οι άνθρωποι του Μουσείου µας παρείχαν και ένα πλούσιο αρχείο φωτογραφιών το οποίο θα χρησιµοποιούσαµε κατόπιν ψηφιοποίησης. ιαχωρισµός σε οµάδες για την περάτωση των εργασιών που θα ακολουθούσαν Οι µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες των 3 ή 4 ατόµων σύµφωνα µε τις επιθυµίες τους και οι καθηγητές έκαναν µικρές παρεµβάσεις ώστε οι οµάδες να είναι όσο το δυνατόν πιο οµοιογενείς ως προς τις δυνατότητες τους έτσι ώστε τα δυνατά µέλη να δίνουν ώθηση και στους υπόλοιπους και γενικά να µη µένουν οµάδες πίσω. Αναπόφευκτα κάποιες οµάδες αποδείχθηκαν πιο δυνατές και ανέλαβαν περισσότερες πρωτοβουλίες. Ψηφιοποίηση φωτογραφιών και κειµένου Οι εργασίες που έγιναν σε αυτή τη φάση ήταν οι εξής: α) Ψηφιοποίηση φωτογραφιών (χρήση Scanner) β) Αποθήκευση και διαλογή των φωτογραφιών και των video που τραβήχτηκαν µε τις συσκευές σύλληψης γ) Ψηφιοποίηση κειµένων (πληκτρολόγηση και χρήση Scanner & OCR). Για τις παραπάνω εργασίες χρησιµοποιήθηκαν δύο σαρωτές, και ενώ κάποιες οµάδες ασχολούνταν µε την πληκτρολόγηση κειµένων, άλλες σάρωναν φωτογραφίες και

5 ιδακτική της Πληροφορικής κείµενα που µπορούσαν να αναγνωριστούν µε ΟCR. Άλλες οµάδες µετέφεραν το υλικό από τις αναλογικές και ψηφιακές συσκευές σύλληψης στον υπολογιστή, κάνοντας ταυτόχρονα και την διαλογή και ταξινόµηση του. Όλες οι οµάδες ασχολήθηκαν και µε τις τρεις παραπάνω δραστηριότητες. Ο ρόλος του καθηγητή σε αυτήν την φάση ήταν να επιδείξει τη χρήση του σαρωτή, τη διαδικασία µεταφοράς του ψηφιακού υλικού στον Η/Υ και κατόπιν να βοηθήσει τις οµάδες στις εργασίες τους. Επεξεργασία γραφικών και video Μετά από τις διδακτικές ώρες που αφιερώθηκαν στην εξοικείωση µε τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας, οι οµάδες ανέλαβαν τις εξής εργασίες: α) ηµιουργία γραφικών για το µενού πλοήγησης β) ηµιουργία background και γραφικών για τις οθόνες της εφαρµογής γ) Εύρεση γραφικών που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να δηµιουργηθούν (δωµάτιο, ο χαρακτήρας Flintstone, ηφαίστειο). Το υλικό αυτό βρέθηκε τελικά στο Internet αλλά χρειάστηκε να γίνει επιπλέον επεξεργασία δ) Επεξεργασία φωτογραφιών ε) ηµιουργία κινούµενου σχεδίου (Flintstone) στ) Επεξεργασία των video. Η κάθε µία από τις παραπάνω δραστηριότητες περιελάµβανε λίγο πολύ αυτόνοµες εργασίες για τον κάθε µαθητή και έτσι η συνεργασία µεταξύ των µελών µιας οµάδας ήταν στο να βοηθάει το ένα µέλος το άλλο και να συζητάνε για λύσεις στα προβλήµατα τους τα οποία ήταν πανοµοιότυπα. Όλες οι εργασίες έπρεπε να ταιριάζουν ως προς το ύφος (π.χ. τα γραφικά από το Internet µε τα background της εφαρµογής και το µενού πλοήγησης) και εδώ ήταν απαραίτητη η καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Επεξεργασία ήχου Οι οµάδες αφού διδάχθηκαν επεξεργασία ήχου και εξοικειώθηκαν µε τις δυνατότητες των προγραµµάτων ανέλαβαν τις εξής δράσεις: α) Επεξεργασία αρχείων αφήγησης β) Εντοπισµός αρχείων ήχου στο Internet (π.χ. ζώα) γ) Εύρεση και ψηφιοποίηση αρχείων µουσικής και προετοιµασία αυτών για την πολυµεσική εφαρµογή. ηµιουργία ολοκληρωµένης εφαρµογής Αφιερώσαµε τις απαραίτητες διδακτικές ώρες για την εξοικείωση µε τα συγγραφικά συστήµατα και οι µαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν ανά οµάδες τµήµατα της εφαρµογής βασισµένοι στο σενάριο (χρησιµοποιήσαµε το συγγραφικό σύστηµα Director της εταιρίας Macromedia). Σηµαντική ήταν η βοήθεια και η καθοδήγηση των καθηγητών λόγω της δυσκολίας που ενέχει η φάση αυτή. Τέλος µαθητές και καθηγητές δηµιούργησαν ένα εκπαιδευτικό CD-ROM το οποίο είναι επεκτάσιµο, και µελλοντικά µπορεί να συµπεριλάβει περισσότερο υλικό για το

6 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Απολιθωµένο άσος ή για άλλους µουσειακούς χώρους της Καστοριάς. Το προϊόν αυτό έχει διανεµηθεί σε σχολεία του Νοµού και προβάλλεται σε επισκέπτες του Μουσείου. Η επιβράβευση των µαθητών ήρθε την ηµέρα της παρουσίασης της εφαρµογής σε ειδική ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε µε θέµα το «Απολιθωµένο άσος». Τα χειροκροτήµατα που απέσπασαν ήταν για αυτούς η καλύτερη αµοιβή. Στο Σχήµα 1 δείχνονται δύο ενδεικτικές οθόνες της εφαρµογής. Σχήµα 1: Οθόνες της εφαρµογής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αποφασίστηκε η αξιολόγηση να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µε τα καθιερωµένα τεστ για να ελεγχθεί ο βαθµός αφοµοίωσης. Η πρόοδος των µαθητών και το ενδιαφέρον που αυτοί έδειχναν παρακολουθούνταν καθηµερινά από τους υπεύθυνους καθηγητές. Επιπλέον διανεµήθηκε στους µαθητές ερωτηµατολόγιο και τεστ στο τέλος της δραστηριότητας για να διερευνηθεί η άποψη τους σχετικά µε τη δραστηριότητα και το κατά πόσο κατανόησαν τις φάσεις ανάπτυξης µίας εφαρµογής και το ρόλο των ανθρώπων που αποτελούν την οµάδα εργασίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι µαθητές συµµετείχαν µε ενδιαφέρον σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της πολυµεσικής εφαρµογής και οι προτάσεις και δηµιουργίες τους ήταν καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσµα. Ένιωσαν υπερήφανοι για το προϊόν που προέκυψε και σε συνοµιλίες τους συναγωνίζονταν (σε καλό κλίµα) για το ποιος είχε κάνει τα περισσότερα για την εφαρµογή. Τα ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν ενίσχυσαν τις εντυπώσεις και τα αρχικά συµπεράσµατα των καθηγητών δείχνοντας ότι οι µαθητές βρήκαν ενδιαφέρουσα την όλη διαδικασία και θα ήταν πρόθυµοι να συµµετέχουν ξανά σε παρόµοια δραστηριότητα και στο µέλλον. Το τεστ που συνόδευσε τα ερωτηµατολόγια έδειξε ότι οι µαθητές στην µεγάλη πλειοψηφία γνώριζαν τις κυριότερες φάσεις της ανάπτυξης και τον ρόλο των

7 ιδακτική της Πληροφορικής ατόµων στην οµάδα εργασίας και εκτίµηση των καθηγητών είναι πως η γνώση αυτή ήταν πιο ολοκληρωµένη και βιώσιµη σε σύγκριση µε άλλες χρονιές όπου δεν πραγµατοποιήθηκε αντίστοιχη δραστηριότητα. Αξίζει σε αυτό το σηµείο να σηµειωθεί πως ιδιαίτερα προβλήµατα δεν παρουσιάσθηκαν καθώς παρόµοια δραστηριότητα µικρότερης έκτασης είχε λάβει µέρος και στο παρελθόν και έτσι οργανωτικά προβλήµατα που είχαν συµβεί στο παρελθόν αποφεύχθηκαν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Brooks J. G. & Brooks M. G. (1993), In search of understanding: The case for constructivist classrooms, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development Camp W. G. & Hillison J. H. (1983), Prosser's sixteen theorems: Time for a reconsideration. Journal of Vocational and Technical Education, 1(1), 5-12 Doolittle E. Peter & Camp W. G., (1999) Contructivism: The career and technical education prespective, Journal of Vocational and Technical Education Driscoll M. (1994), Psychology of learning for instruction, Boston: Allyn and Bacon Fosnot C. T. (1996), Constructivism: Theory, perspective, and practice, New York: Teachers College Press Jonassen D. H. (1991), Objectivism versus constructivism: Do we need a new philosophical paradigm?, Educational Technology Research and Development, 39 Wirth A. G. (1972), Education in the technological society: The vocational-liberal studies controversy in the early twentieth century, Scranton, PA: Intext Educational Publishers ηµητριάδης Σ., Ποµπόρτσης Α. & Τριανταφύλλου Ε. (2004), ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, Θεωρία και Πράξη, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα Παντανο-Ρόκου Φ.(2002), ιαδραστικές Εφαρµογές Πολυµέσων, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Παιδαγωγικό Ινσττιτούτο (2005), Πρόγραµµα Σπουδών Τ.Ε.Ε. Τοµέας Πληροφορικής ικτύων, 1ος κύκλος Β τάξη, Μάθηµα: Πολυµέσα,

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Γώγουλος Γιώργος Υπευθ. τοµέα Πληροφορικής στη Β θµια Εκπ/ση Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Οι μύθοι του Αισώπου: Δημιουργία πολυμεσικών παραμυθιών για τη διδασκαλία μίας εφαρμογής παρουσιάσεων

Οι μύθοι του Αισώπου: Δημιουργία πολυμεσικών παραμυθιών για τη διδασκαλία μίας εφαρμογής παρουσιάσεων 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Οι μύθοι του Αισώπου: Δημιουργία πολυμεσικών παραμυθιών για τη διδασκαλία μίας εφαρμογής παρουσιάσεων Κουκουρίκος Παναγιώτης Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 380 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» EXPLORING THE STRENGTHS OF PROJECT-BASED

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 465 ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Γιατράκος Ιωάννης Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός E-mail: iwdes@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο Α. Ευαγγέλου 1, Θ. Μπράτιτσης 2 1 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς evagel@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING)

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Ντάσιου Ευγενία, Universite Victor Segaden Bordeaux Μουλάς Ανάργυρος, ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Θέµα: «ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες γλώσσες (φροντιστηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΑΚΡΙ ΟΥ- ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ Ε-LEARNING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ

Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ Ανάπτυξη Πολυμεσικής Εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Πρόγραμμα Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ Θ. Ναλμπάντη, Σ. Χατζηλεοντιάδου Εισαγωγή Η εισαγωγή των πολυμέσων στην εκπαίδευση έχει ως σκοπό τη μερική

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Κομματάς Νικόλαος 1 nikoskommatas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 10 ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής

Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία. Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Θεματική ενότητα Β: Ερευνητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στα πειραματικά σχολεία Η συνθετική εργασία στα μαθήματα Πληροφορικής Δρ Γεωργία Αλεξούδα Καθηγήτρια Πληροφορικής Πειραματικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ)

Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 4-19, 2014 Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) Αικατερίνη Κασιμάτη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (DIRECTOR) ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Κυριακή Σεραφείμ, Γιώργος Φεσάκης pse04178@rhodes.aegean.gr, gfesakis@rhodes.aegean.gr ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία

Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία Ενότητα ΙV Εκπαιδευτική Ρομποτική Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία Γ. Κυριακού 1, Ν. Φαχαντίδης 2 1 Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας liampeka@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού: διδακτικές προσεγγίσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Τ. Θεοφανέλλης 1, Θ. Ναλμπάντη 2 1 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής της Περιφέρειας Βορείου

Διαβάστε περισσότερα