Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια"

Transcript

1 Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών μέσων στο σύγχρονο πληροφοριακό περιβάλλον και παράλληλα η ανάπτυξη πολυάριθμων αποθετηρίων πολιτιστικού περιεχομένου, καθιστούν την ψηφιακή επιμέλεια αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης του πολιτισμού, με κύριο μέλημα τη διατήρηση και τη διαχρονική αξιοποίηση των τεκμηρίων αλλά και της πληροφορίας που τα συνοδεύει. Η τεχνολογία παρέχει τα πλεονεκτήματα της αυτοματοποιημένης διαδικασίας μεταφοράς δεδομένων (της μετάπτωσης), της μαζικής αποθήκευσης, της αναζήτησης και της ποσοτικής ανάλυσης, τα οποία είναι αποδοτικά εφόσον διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η μακροπρόθεσμη διατήρηση, και η δυνατότητα ανάπτυξης νέων ερμηνειών και χρήσεων των ψηφιακών πόρων, καθ όλη τη διάρκεια του «κύκλου ζωής» τους, από τη δημιουργία ως τη διάθεση και την προβολή τους. Το συνεργατικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στο χώρο της ψηφιακής κληρονομιάς υπαγορεύει νέες διαδικασίες διαχείρισης και επιμέλειας του πολιτιστικού αποθέματος, και απαιτεί τη διεπιστημονική συνεργασία ειδικών από τα πεδία ανθρωπιστικών και τεχνολογικών σπουδών: του υπεύθυνου συλλογών (για θέματα επιστημονικής επιμέλειας του περιεχομένου), του ειδικού σε θέματα καταγραφής και επικοινωνίας της πολιτισμικής πληροφορίας (για το σχεδιασμό προδιαγραφών τεκμηρίωσης και διαλειτουργικότητας), του επιστήμονα της πληροφορικής (για την υλοποίηση των εφαρμογών και την υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας τους). Σε αυτό το πλαίσιο, η διεπιστημονική συνεργασία προωθεί τη διερεύνηση ενός ευρύτερου πεδίου θεωρίας, μεθοδολογιών και τεχνολογικών παραμέτρων για την αντιμετώπιση των θεμάτων που συνδέονται με τη διαχείριση, την πρόσβαση και τη χρήση του ψηφιακού πολιτισμικού κεφαλαίου. Ομολογουμένως, στο παρελθόν δεν ήταν καθόλου αυτονόητο τα αποτελέσματα της έρευνας, η κατακτημένη γνώση, να διαχέονται πέρα από τα στενά όρια της επιστημονικής κοινότητας. Η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει ριζικά, οι επιστημονικές κοινότητες υιοθετούν στρατηγικές εξωστρέφειας και απευθύνονται σε όλο και μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού. Για τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία, καλούμαστε να προσδιορίσουμε τα θέματα και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων τρόπων προσέγγισης του πολιτιστικού αγαθού. 1

2 Το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA Οι τρέχουσες εξελίξεις του ευρωπαϊκού δικτύου EUROPEANA, και ειδικότερα το έργο ATHENA, αποτελεί ενδεικτικό και επίκαιρο παράδειγμα από το πεδίο της προβολής του ψηφιακού πολιτισμού. Το ATHENA είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, με την υποστήριξη του προγράμματος econtentplus, που συγκεντρώνει πολιτιστικό περιεχόμενο από Μουσεία και αρχεία της Ευρώπης, με σκοπό τον εμπλουτισμό της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης EUROPEANA, η οποία, ως ενιαίο σημείο πρόσβασης στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, επιτρέπει την αναζήτηση του κατανεμημένου περιεχομένου μουσείων, βιβλιοθηκών, αρχείων και άλλων πολιτιστικών φορέων, μέσα από μία πολυγλωσσική, διαδικτυακή πύλη. Η νέα μορφή της EUROPEANA, σε πλήρη λειτουργία στοχεύει να περιλάβει Ευρωπαϊκά τεκμήρια, από εθνικούς ιστοχώρους, θεματικούς συσσωρευτές πολιτιστικού περιεχομένου, συντονισμένες δράσεις όπως για παράδειγμα Ευρωπαϊκά έργα ψηφιοποίησης, αλλά και από μεμονωμένους πολιτιστικούς φορείς, ώστε να αντιπροσωπεύει επαρκώς την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης. Συνοπτικά, η EUROPEANA: Συντονίζει την ενσωμάτωση του εθνικού πολιτιστικού περιεχομένου των κρατών-μελών της Ε.Ε. σε ενιαίο δίκτυο προβολής ψηφιακών συλλογών. Αξιοποιεί το υφιστάμενο ψηφιακό απόθεμα των συμμετεχόντων φορέων και λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Προάγει τη συνεργασία των πολιτιστικών φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 2

3 Υποστηρίζει τις δραστηριότητες ψηφιοποίησης όλων όσων κατέχουν και διαχειρίζονται συλλογές, παρέχοντας νέες προοπτικές για την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Το δίκτυο ATHENA συλλέγει κινητά μνημεία και πολιτιστικά τεκμήρια, για την προβολή τους σε επίπεδο αντικειμένου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή των ψηφιακών αντικειμένων στη EUROPEANA, μέσω του ΑΤΗΕΝΑ, είναι η διάθεση μεταδεδομένων σε μορφή xml, του οπτικού υλικού σε χαμηλή ανάλυση (thumbnails) και της ηλεκτρονικής διεύθυνση των ιστοτόπων όπου προβάλλονται. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού συντονίζει την ένταξη του ψηφιακού πολιτιστικού πλούτου της χώρας μας στο δίκτυο ATHENA-EUROPEANA. Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΕΑΜ) έχει αναλάβει τη συμμετοχή των Εφορειών, των Μουσείων και των Ινστιτούτων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ενώ για την ένταξη των εποπτευόμενων και άλλων Πολιτιστικών Φορέων, υπεύθυνη είναι η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Στο ATHENA συμμετέχει επίσης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Η ΔΕΑΜ σε συνεργασία και διαρκή επικοινωνία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής, οργανώνει τον προγραμματισμό της ένταξης του πολιτιστικού περιεχομένου της χώρας μας, με την προοπτική των δύο διαδοχικών εκδόσεων της EUROPEANA: την έκδοση του Ρήνου (Rhine release) για το 2010, και την έκδοση του Δούναβη (Danube release) για το 2011 Έρευνα και ένταξη περιεχομένου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Στο στάδιο προετοιμασίας του έργου, πραγματοποιήθηκε η έρευνα περιεχομένου με την αποστολή ερωτηματολογίου για την αρχική εκτίμηση συμμετοχής, αλλά και τη συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών για τη σύνταξη αναφορών/ οδηγών προτύπων, με στοιχεία από κάθε συμμετέχουσα χώρα. Το ερωτηματολόγιο του ATHENA συνέβαλε στην καθιέρωση διαύλου επικοινωνίας με τους φορείς αλλά και στην προετοιμασία τους, με την επιλογή και την οργάνωση του υλικού που επιθυμούν να διαθέσουν. Επιπλέον, η μελέτη στοιχείων μεμονωμένων ψηφιακών συλλογών, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εργαλείων του έργου. Βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τις Εφορείες και τα Μουσεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, προκύπτει ότι το υλικό που επιθυμούν να διαθέσουν προέρχεται από το Σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και από άλλα, εσωτερικά συστήματα καταγραφής. Το σημαντικό απόθεμα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου «Ψηφιοποίηση των Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: Κοινωνία της Πληροφορίας (Γ ΚΠΣ), υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, περιλαμβάνει κινητά μνημεία που χρονολογούνται από την απώτατη Προϊστορία, μέχρι τη σχετικά πρόσφατη εποχή, και προέρχεται από τις Εφορείες (Προϊστορικών, Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) και τα Μουσεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ειδικά για την ενσωμάτωση των συλλογών του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, (αφού οι Υπηρεσίες εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής), η ΔΕΑΜ πραγματοποιεί έλεγχο του ψηφιακού περιεχομένου για την εξαίρεση αδημοσίευτων μνημείων και όσων δε συνοδεύονται από οπτικό υλικό ή είναι ανεπαρκώς τεκμηριωμένα. Κατόπιν, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και 3

4 Τηλεπικοινωνιών, δρομολογείται η ένταξη του υλικού στο ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής αλλά και στην -υπό κατασκευή- εθνική πύλη προβολής ψηφιακών συλλογών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. H εθνική πύλη προβολής ψηφιακών συλλογών του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Οι Υπηρεσίες που επιλέγουν να προβάλουν αντικείμενα που είναι καταγεγραμμένα σε εσωτερικές βάσεις δεδομένων, excel, καταλόγους ή ακόμα σε καρτέλες χειρόγραφης τεκμηρίωσης, μπορούν να διαθέσουν το υλικό τους, με τη συμπλήρωση του τυποποιημένου excel του Εθνικού Αρχείου Μνημείων που χρησιμοποιήθηκε και στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης της ΔΕΑΜ, και περιλαμβάνει βασικά πεδία ταυτοποίησης και περιγραφής. Η χρήση του τυποποιημένου excel εξασφαλίζει την ομοιογένεια στις καταγραφές, διασφαλίζει τη συμβατότητα με το Εθνικό Αρχείο Μνημείων και παράλληλα απαλλάσσει τους συμμετέχοντες φορείς από τη διαδικασία αντιστοίχισης των πεδίων που χρησιμοποιούν με το πρότυπο του ATHENA. Η ένταξη του ψηφιακού υλικού γίνεται μέσω του εργαλείου συλλογής εθνικού πολιτιστικού περιεχομένου, που ανέπτυξε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πρόκειται για ένα σύστημα που υποστηρίζει την εισαγωγή των αντικειμένων και στη συνέχεια την ενσωμάτωσή τους στη EUROPEANA. Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη χρήση του εργαλείου προγραμματίζονται ανάλογα με το ενδιαφέρον και τον αριθμό συμμετοχής των φορέων, με τη διαρκή υποστήριξη του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Η συμβολή του ATHENA στη μουσειακή τεκμηρίωση Το εργαλείο συλλογής εθνικού πολιτιστικού περιεχομένου του ATHENA, ακολουθεί το πρότυπο LIDO (Lightweight Information Describing Objects), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου, λαμβάνοντας υπόψη διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης και διαχείρισης συλλογών της Αμερικής και της Ευρώπης. Με τη συμμετοχή στο ATHENA, υλοποιείται ουσιαστικά η συσχέτιση των προτύπων που τηρεί κάθε συμμετέχοντας φορέας σε αυτό το κοινό, ενδιάμεσο πρότυπο, που εξασφαλίζει τη συμβατότητα με τα μοντέλα 4

5 δεδομένων της EUROPEANA: το Europeana Semantic Elements (ESE) και το ενημερωμένο Europeana Data Model (EDM). Η σημασιολογική διαλειτουργικότητα που διασφαλίζει το εργαλείο, εγγυάται την επικοινωνία με έγκυρες εξωτερικές πηγές και θησαυρούς γνώσης με στόχο την άντληση επιπλέον μεταδεδομένων που θα συνοδεύουν το υλικό και άρα θα προσφέρουν επιπλέον επιλογές στην οργάνωση αλλά και στον τρόπο διάθεσης και αξιοποίησής του. Έτσι, το ATHENA, πέρα από ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, αποτελεί πηγή γνώσης και σημείο αναφοράς για την τεκμηρίωση μουσειακών αντικειμένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξειδικευμένη ομάδα του έργου συνέταξε οδηγό που συγκεντρώνει διαδεδομένα πρότυπα τεκμηρίωσης, διαχείρισης και ανεύρεσης πολιτιστικού αποθέματος. Ο οδηγός προτύπων του ATHENA είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΑΜ, (από το μενού Έργα και Δράσεις επιλέγοντας το σύνδεσμο Ευρωπαϊκά Δίκτυα Προβολής και κατόπιν ATHENA). ATHENA: Οδηγός προτύπων Η συμμετοχή στο ATHENA, συμβάλει στη διάδοση της εμπειρίας, των εργαλείων και των τεχνολογικών μεθόδων για την πρόσβαση και την ανάδειξη της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα ενθαρρύνει συνέργιες κατά μήκος της Ευρώπης, και παρέχει διαρκή υποστήριξη για την υιοθέτηση κοινών πολιτικών και προτύπων για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάπτυξη του εθνικού ψηφιακού πολιτιστικού χώρου είναι μια δυναμική διαδικασία. Πέρα από τις νέες τεχνολογίες, που λειτουργούν ως μέσο προαγωγής του πολιτισμού, και τους φορείς που διαχειρίζονται ψηφιακά αποθετήρια, κρίσιμη είναι η επαρκής στελέχωση και η διάθεση εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού. Το ανθρώπινο δυναμικό, η διεπιστημονική συνεργασία και η καθιέρωση της βέλτιστης πρακτικής είναι οι κύριοι παράγοντες που μπορούν να πολλαπλασιάσουν τα οφέλη αυτής της προσπάθειας, που έχει ως απώτερο στόχο την καθιέρωση μηχανισμού για το διαρκή 5

6 εμπλουτισμό της EUROPEANA, και τη συνεχή αναβάθμιση της ελληνικής συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Συμμετοχή και επικοινωνία Η συμμετοχή στο ATHENA είναι ανοιχτή και εμπλουτίζεται διαρκώς είτε με νέους φορείς είτε με τη διάθεση μεγαλύτερου αριθμού ψηφιακών αντικειμένων από όσους έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. Το ερωτηματολόγιο του ATHENA και συνοδευτικό υλικό (το φυλλάδιο συχνών ερωτήσεων και οι παρουσιάσεις των ενημερωτικών ημερίδων του έργου) είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΑΜ. Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους του έργου, αντίστοιχα στις δύο διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού: Οι Εφορείες τα Μουσεία και τα Ινστιτούτα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας: Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων Μεταξία Τσιποπούλου, Προϊσταμένη ΔΕΑΜ Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος - Μουσειολόγος ΔΕΑΜ τηλ: Οι εποπτευόμενοι και άλλοι Πολιτιστικοί Φορείς Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Κατερίνα Μουτογιάννη, τηλ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «ΕΑΜ: Με βαθύ σεβασµό στο παρελθόν και το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον» ρ Μεταξία Τσιποπούλου, ιευθύντρια, ιεύθυνση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα

EΠΣET. SaaS. Προδιαγραφές. Ηλεκτρονικές Υποδομές. Διαλειτουργικότητα Ψηφιακά Δεδομένα Ψηφιακό Περιεχόμενο Μεταδεδομένα Διαλειτουργικότητα Προδιαγραφές Ηλεκτρονικές Υποδομές EΠΣET Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας SaaS Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕ.Α.ΕΠ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) 250.000,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιακές υπηρεσίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης} Αναθέτουσα Αρχή: {ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισμός: 286.447,15 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Επιτροπή Ερευνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εικονικές Εκθέσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για τη Νεότερη Ελληνική Ιστορία Αναθέτουσα Αρχή: Ιστορική και Εθνολογική Eταιρεία Προϋπολογισμός: 357.032,50 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο 2/14 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. Σούτζου Προϋπολογισμός: 186.991.86 Ευρώ Προϋπολογισμός: 230.000.00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 πρόσβαση στη γνώση πρόσβαση στη γνώση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2008 09 1 Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 Αντί Προλόγου Το Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου τη Ένωση Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμό : Προϋπολογισμό : 203.252,03 (χωρί ΦΠΑ) 250.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)» Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικοί CPV: Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης και ιάθεσης Ανοικτών ημόσιων εδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου. Νοέμβριος 2014 Αθήνα

Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης και ιάθεσης Ανοικτών ημόσιων εδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου. Νοέμβριος 2014 Αθήνα Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, ιαχείρισης και ιάθεσης Ανοικτών ημόσιων εδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου Νοέμβριος 2014 Αθήνα περιεχόμενα α β γ το ΕΚΤ οι αρχές που ακολουθούμε η στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Τμήμα Β: 20.325,20 χωρίς ΦΠΑ, 25.000,00 με ΦΠΑ. Τμήμα Γ: 36.585,37 χωρίς ΦΠΑ, 45.

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου. Τμήμα Β: 20.325,20 χωρίς ΦΠΑ, 25.000,00 με ΦΠΑ. Τμήμα Γ: 36.585,37 χωρίς ΦΠΑ, 45. ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 6/2012 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΥΠΔΒΜΘ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο

Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο αφιέρωμα Ψηφιακοί πολιτιστικοί θησαυροί στο Διαδίκτυο Μέσα στο παγκόσμιο κλίμα δημιουργίας Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος προσβάσιμου από όλους τους πολίτες του κόσμου, η Ελλάδα δεν είναι ουραγός. Αντιθέτως,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα