Α. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ορυχείων της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., διακηρύσσει τα παρακάτω Έργα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ορυχείων της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., διακηρύσσει τα παρακάτω Έργα:"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΑΡ./ΗΜ./ΔΑΔΟΡ/:1161/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ορυχείων της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., διακηρύσσει τα παρακάτω Έργα: Έργο 1 «Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή σε ειδικές εδαφοτεχνικές μελέτες ευστάθειας πρανών αποθέσεων αγόνων σχηματισμών στα ορυχεία Μαυροπηγής, Νοτιοδυτικού πεδίου και Μεγαλόπολης». Αναλυτικότερα το Έργο 1 περιλαμβάνει : Ορυχείο Αμυνταίου: Eυστάθεια πρανών εσωτερικής απόθεσης Ορυχείο Νοτιοδυτικού πεδίου: Ευστάθεια περιοχής βορειοδυτικών πρανών Ορυχείο Νοτίου πεδίου: Ευστάθεια τελικών πρανών Ορυχείο Μαυροπηγής: - ευστάθεια τελικών ασβεστολιθικών πρανών ορυχείου, - ευστάθεια πρανών λειτουργίας, - προβλήματα εξαιτίας εμφάνισης ρωγμών Ορυχεία Μεγαλόπολης: εδαφοτεχνικά προβλήματα περιοχής Τριποτάμου. Ορυχείου Κλειδίου: Ειδική εδαφοτεχνική μελέτη για την ανάπτυξη του ορυχείου και των εξωτερικών αποθέσεων του. Στα πλαίσια εκπόνησης των ανωτέρω εδαφοτεχνικών μελετών θα γίνονται: εκπόνηση αναλύσεων πρανών επιτόπου γεωτεχνική διερεύνηση γεωτεχνική αξιολόγηση γεωτρήσεων Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στην Αθήνα, στη Διεύθυνση Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανικό Μεταλλείων-Μεταλλουργό ή Μηχανικό Ορυκτών Πόρων ΠΕ, με εξειδίκευση στον τομέα της Εδαφομηχανικής και εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 2 «Ειδικά εδαφοτεχνικά θέματα παρακολούθησης μετακινήσεων πρανών ορυχείων και αποθέσεων αγόνων καθώς και τη δημιουργία - σχεδιασμό βάσης δεδομένων». Αναλυτικότερα το Έργο 2 περιλαμβάνει: 1/11

2 Ορυχείο Αμυνταίου: Πρανή μονίμων ταινιοδρόμων (τοπογραφικά και κλισιόμετρα) Ορυχείο Καρδιάς (Τομέας 6): Περιοχής βορειοδυτικών πρανών (τοπογραφικά και κλισιόμετρα) Ορυχείο Νοτίου πεδίου: τελικά πρανή (κλισιόμετρα) Ορυχείο Μαυροπηγής : - Μετακινήσεις πρανών ορυχείου προς οικισμό Μαυροπηγής (τοπογραφικά και κλισιόμετρα), - Μετακινήσεις πρανών ορυχείου στην περιοχή του Bunker (τοπογραφικά και κλισιόμετρα), Ορυχεία Μεγαλόπολης: τοπογραφικά και κλισιόμετρα Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στην Αθήνα, στη Διεύθυνση Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανικό Μεταλλείων-Μεταλλουργό ή Μηχανικό Ορυκτών Πόρων ΠΕ, με εξειδίκευση στον τομέα της Εδαφομηχανικής- Βραχομηχανικής, καθώς και εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου, επιθυμητές γνώσεις Τοπογραφίας. Έργο 3 «Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή σε υδρογεωλογικές μελέτες στα Ορυχεία Αμυνταίου, Νοτίου Πεδίου, Μεγαλόπολης και Πεδίου Καρδιάς». Αναλυτικότερα το έργο 3 περιλαμβάνει: Υδρογεωλογικές μελέτες αποστράγγισης Ορυχείων. Περιβαλλοντικές μελέτες για την επίπτωση των εργασιών εκμετάλλευσης των Ορυχείων της ΔΕΗ στο υδατικό περιβάλλον. Υδρογεωλογικές μελέτες για την υδροδότηση των ΑΗΣ από υπόγεια νερά. Επεξεργασία χημικών αναλύσεων και εκπόνηση υδροχημικών μελετών σε περιοχές με μεταλλευτική δραστηριότητα. Παρακολούθηση ισχύουσας νομοθεσίας για τα νερά. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στην Αθήνα, στη Διεύθυνση Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από ένα (1) Πτυχιούχο Γεωλόγο ΠΕ, με εξειδίκευση στον τομέα της Υδρογεωλογίας ή Περιβαλλοντικής Επιστήμης και εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 4 «Σύνταξη Τεχνικών Τευχών Διακηρύξεων και Συμβάσεων Έργων ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Ταινιοδρόμων και Μηχανημάτων υπαίθριων Ορυχείων των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) και Μεγαλόπολης (ΛΚΜ) και παρακολούθηση αυτών μέχρι την ολοκλήρωσή τους». Αναλυτικότερα το Έργο 4 περιλαμβάνει : Εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών, τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίων (σε ηλεκτρονική μορφή AUTOCAD ή EPLAN), του νέου προς Διακήρυξη Έργου ΔΜΑΟΡ-151 για την προμήθεια, εγκατάσταση δοκιμές και θέση σε λειτουργία ταινιοσταθμών ηλεκτρικής τροφοδοσίας κίνησης ταινιοδρόμων, με μετατροπείς 2/11

3 συχνότητας, για τις ανάγκες του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου ΛΚΔΜ. Σύνταξη των Τευχών Διακήρυξης και τεχνική συμβολή στην αξιολόγηση προσφορών Διαγωνιζομένων. Τεχνική παρακολούθηση και θεώρηση μελετών και σχεδίων του εν εξελίξει Έργου της Σύμβασης ΔΜΑΟΡ-134/ «Αντικατάσταση Πεδίων Μέσης Τάσης 20kV και 6kV στους Υποσταθμούς και Ταινιοσταθμούς Ορυχείου Νότιου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας». Τεχνική παρακολούθηση και θεώρηση μελετών και σχεδίων του εν εξελίξει Έργου της Σύμβασης ΔΜΑΟΡ-136/ «Σύστημα Διαχείρισης Υγρών Καυσίμων Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Τεχνική παρακολούθηση και θεώρηση μελετών και σχεδίων του εν εξελίξει Έργου της Σύμβασης ΔΜΑΟΡ-136/ «Σύστημα Διαχείρισης Υγρών Καυσίμων Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης». Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στην Αθήνα, στη Διεύθυνση Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από ένα (1) Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, με εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 5 «Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή στην επίβλεψη κατασκευής Μηχανολογικών έργων της Διεύθυνσης Μελετών & Ανάπτυξης Ορυχείων στο ΛΚΔΜ». Αναλυτικότερα το Έργο 5 περιλαμβάνει : Τεχνική παρακολούθηση και επίβλεψη στο Έργο ΔΜΑΟΡ 143 «Σταθμοί Κίνησης (Κεφαλές) και Σταθμοί Επιστροφής (ουρές) Ταινιοδρόμων Β=2400ΜΜ για το νέο Κόμβο (Τομέα 7) Ορυχείου Νοτίου Πεδίου». Τεχνική παρακολούθηση και επίβλεψη στο Έργο ΔΜΑΟΡ-146 «Κατασκευή, ανέγερση και μετασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού ταινιοδρόμων (Α Φάση) για το νέο Κόμβο (Τομέα 7) Ορυχείου Νοτίου Πεδίου». Τεχνική παρακολούθηση και επίβλεψη στο Έργο ΔΜΑΟΡ-150 «Κατασκευή και ανέγερση κατά μήκος εξοπλισμού (πλαίσια Β=2400mm) για το νέο Κόμβο Ορυχείου Νοτίου Πεδίου ΤΟΜΕΑ 7». Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στην Πτολεμαϊδα, για τη Διεύθυνση Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, με εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 6 «Εργασίες Επίβλεψης στην κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού της Διεύθυνσης Μελετών & Ανάπτυξης Ορυχείων στο ΛΚΔΜ». Αναλυτικότερα το Έργο 6 περιλαμβάνει : 3/11

4 Τεχνική παρακολούθηση και επίβλεψη στο Έργο ΔΜΑΟΡ 145 «Διαμόρφωση χώρου συμπλέγματος Ορυχείου Νοτίου Πεδίου στο ΛΚΔΜ» Τεχνική παρακολούθηση και επίβλεψη στο Έργο ΔΜΑΟΡ 147 «Δομικά Έργα Νέου Κόμβου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου στο ΛΚΔΜ». Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στην Πτολεμαϊδα, για τη Διεύθυνση Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από ένα (1) Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, με εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 7 «Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή στην επίβλεψη κατασκευής ηλεκτρολογικών έργων της Διεύθυνσης Μελετών & Ανάπτυξης Ορυχείων στο ΛΚΔΜ». Αναλυτικότερα το Έργο 7 περιλαμβάνει : Τεχνική παρακολούθηση και επίβλεψη στο Έργο ΔΜΑΟΡ 151 για την προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία ταινιοσταθμών ηλεκτρικής τροφοδοσίας κίνησης ταινιοδρόμων με μετατροπείς συχνότητας για τις ανάγκες του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου (ΛΚΔΜ). Τεχνική παρακολούθηση και επίβλεψη στο Έργο ΔΜΑΟΡ-134 «Αντικατάσταση πεδίων Μέσης Τάσης 20kV και 6kV στους Υποσταθμούς και ταινιοσταθμούς Ορυχείου Νοτίου Πεδίου (ΛΚΔΜ)». Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στην Πτολεμαϊδα, για τη Διεύθυνση Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από ένα (1) Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, με εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 8 «Μηχανογραφική υποστήριξη των πληροφοριακών υποσυστημάτων της Διεύθυνσης Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων». Αναλυτικότερα το Έργο 8 περιλαμβάνει : Μηχανογραφική υποστήριξη για την εφαρμογή του νέου συστήματος «Πάπυρος», που αφορά στην ηλεκτρονική διακίνηση της εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων. Υποστήριξη στη δημιουργία βάσεων που αφορούν όλες τις δραστηριότητες του Τομέα της Διεύθυνσης (ΤΕΠ & ΔΟΥ). Ψηφιοποίηση αρχείων της Διεύθυνσης Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων. Συνδρομή στον Τομέα της Διεύθυνσης (ΤΕΠ ΔΟΥ) για την επιμέλεια της εφαρμογής Συστήματος Προϋπολογιστικού Ελέγχου (ERP). Συνδρομή στη εφαρμογή ηλεκτρονικής παρακολούθησης των Παγίων. 4/11

5 Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στην Αθήνα, στη Διεύθυνση Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από ένα (1) Πτυχιούχο ΤΕΙ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος Πληροφορικής, με εμπειρία στο αναλυτικά περιγραφόμενο παραπάνω αντικείμενο. Έργο 9 «Συλλογή και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων» Το έργο 9 περιλαμβάνει: Ενημέρωση και παρακολούθηση Προϋπολογιστικών Επενδυτικών Δαπανών. Ενημέρωση και παρακολούθηση Προϋπολογιστικών Εκμετάλλευσης Δαπανών. Παρακολούθηση απολογιστικών δαπανών. Ενημέρωση και Παρακολούθηση Λογαριασμών Εκμετάλλευσης και Επένδυσης σε μηνιαία βάση Παρακολούθηση Παγιοποιήσεων. Παρακολούθηση Παγίου Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Υποστήριξης. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στην Αθήνα, στη Διεύθυνση Μελετών και Ανάπτυξης Ορυχείων, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από ένα (1) Πτυχιούχο Οικονομολόγο ΠΕ, με εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 10 «Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δημιουργία σχεδίων με χρήση ειδικών λογισμικών για τη σύνταξη των Ετήσιων Εκθέσεων για τα Ορυχεία της ΔΕΗ (Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και Μεγαλόπολης». Αναλυτικότερα το Έργο 10 περιλαμβάνει: Συλλογή στοιχείων και καταγραφή παραμέτρων αναφορικά με την ποιότητα περιβάλλοντος (έδαφος, υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, ατμόσφαιρα κ.λ.π.), σύμφωνα με τις ΚΥΑ ΕΠΟ των Ορυχείων Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και Μεγαλόπολης, προκειμένου να συνταχθούν οι προβλεπόμενες Ετήσιες Εκθέσεις Ποιότητας Περιβάλλοντος. Συλλογή στοιχείων αναφορικά με τη λειτουργία και αποκατάσταση του Χώρου Διάθεσης Στερεών Παραπροϊόντων ΑΗΣ Μελίτης. Εκπόνηση σχεδίων με χρήση ειδικών λογισμικών (AUTOCAD, METAL κλπ) για όλες τις παραπάνω εκθέσεις αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη της ΔΠΟΡ. Υποστήριξη της ΔΠΟΡ για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις ΚΥΑ ΕΠΟ των Λιγνιτικών Κέντρων. Παρακολούθηση περιβαλλοντικής και μεταλλευτικής νομοθεσίας και κατάρτιση σχετικών εκθέσεων. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στην Αθήνα, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ορυχείων, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανικό Μεταλλείων-Μεταλλουργό ή Μηχανικό Ορυκτών Πόρων ΠΕ, με εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. 5/11

6 Έργο 11 «Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή στη σύνταξη Ετήσιων Μηναίων - Εκθέσεων Αποβλήτων και Μηναίων - Ετήσιων Εκθέσεων Ποιότητας Περιβάλλοντος Λιγνιτωρυχείων Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου, Μεγαλόπολης και Χώρου Διάθεσης Στερεών Παραπροϊόντων ΑΗΣ Μελίτης». Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει: Επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση Ετήσιων Εκθέσεων Χώρου Διάθεσης Στερεών Παραπροϊόντων ΑΗΣ Μελίτης. Επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση Ετήσιων Εκθέσεων Ποιότητας Περιβάλλοντος Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ. Δημιουργία ειδικών χαρτών με χρήση λογισμικού AUTOCAD. Παρακολούθηση ειδικών περιβαλλοντικών μετρήσεων αερίων εκπομπών αναφορικά με τις περιοχές Κοζάνης, Φλώρινας, Μεγαλόπολης, όπου αναπτύσσεται μεταλλευτική δραστηριότητα της ΔΕΗ Α.Ε. Συλλογή στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα Σύνταξη και Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων των Λιγνιτικών Κέντρων. Συνεργασία με τα Λιγνιτικά Κέντρα και τη ΔΜΑΟΡ για την εφαρμογή μεθοδολογίας δειγματοληψίας και χημικών αναλύσεων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς και αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων για σύνταξη των Ετήσιων Εκθέσεων Περιβάλλοντος. Υλοποίηση δειγματοληψιών και υποστήριξη σε μετρήσεις υπαίθρου περιβαλλοντικών παραμέτρων. Συνδρομή στην παρακολούθηση της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. Παρακολούθηση νομοθεσίας σχετικής με το περιβάλλον και τα απόβλητα και κατάρτιση σχετικών εκθέσεων. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στην Αθήνα, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ορυχείων, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από ένα (1) Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό ή Πτυχιούχο Χημικό ή Διπλωματούχο ΑΕΙ Περιβαλλοντικής κατεύθυνσης ΠΕ, με εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 12 «Τεχνική συμβολή και συμμετοχή στην επίβλεψη και τον έλεγχο των επί πεδίου μετρήσεων των Χωματουργικών Εργολαβιών του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου». Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει: Έλεγχος των επί πεδίου μετρήσεων των Χωματουργικών Εργολαβιών του Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου, επεξεργασία των αντίστοιχων τοπογραφικών δεδομένων με τη χρήση Η/Υ και παράλληλες υποστηρικτικές εργασίες που αφορούν τον Υποτομέα Τοπογραφήσεων Ο.Π.Α. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από ένα (1) Τεχνολόγο Τοπογράφο Μηχανικό 6/11

7 ΤΕ, με εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 13 «Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή στη σύνταξη τευχών, στην προετοιμασία των διακηρύξεων και των συμβάσεων του Τομέα Μηχανολογικής Συντήρησης του Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου καθώς και επίβλεψη υλοποίησης των». Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει: Σύνταξη τευχών και υποστήριξη στην προετοιμασία των διακηρύξεων και συμβάσεων του Τομέα Μηχανολογικής Συντήρησης. Επίβλεψη εργολαβιών του Τομέα Μηχανολογικής Συντήρησης. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια υλικώνανταλλακτικών Τομέα Μηχανολογικής Συντήρησης. Επίβλεψη εργασιών Μηχανολογικής Συντήρησης Ταινιοδρόμων και Μηχανημάτων του ΟΠΑ. Επίβλεψη μετασκευών και νέων έργων του Ορυχείου Αμυνταίου. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς ΠΕ ή ισότιμης ειδικότητας με αντίστοιχη εξειδίκευση, με εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 14 «Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή στην επίβλεψη και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του ΟΠΑ». Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει: Συμμετοχή στην κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Επένδυσης του Κ.Ο.Π.Α & Οικονομική Παρακολούθηση των Στοιχείων. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από ένα (1) Πτυχιούχο Οικονομολόγο ΠΕ, με εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 15 «Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή στην επίβλεψη των ενημερώσεων ηλεκτρονικού Αρχείου των Γεωτρήσεων». Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει: Ενημερώσεις Ηλεκτρονικού Αρχείου γεωτρήσεων Πεδίου Αμυνταίου και Λακκιάς. Δημιουργία Ηλεκτρονικού αρχείου Γεωτρήσεων Πεδίου Κλειδίου. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στο Αμύνταιο, στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανικό Μεταλλείων-Μεταλλουργό ή Μηχανικό 7/11

8 Ορυκτών Πόρων ΠΕ, με εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 16 «Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή στην επίβλεψη, μελέτη και κατασκευή αντλιοστασίων». Αναλυτικότερα το Έργο 16 περιλαμβάνει: Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή αντλιοστασίων καθώς και των εναερίων δικτύων παροχής της τροφοδοσίας τους. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών σε έργα επένδυσης. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από ένα (1) Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, με εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 17 «Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή στην μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή νέων μηχανολογικών εγκαταστάσεων του κλάδου Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς». Αναλυτικότερα το Έργο 17 περιλαμβάνει: Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή νέων μηχανολογικών εγκαταστάσεων, στα νέα κτίρια του ορυχείου, που σταδιακά κατασκευάζονται, εξαιτίας της ανάγκης εκμετάλλευσης του κοιτάσματος που βρίσκεται κάτω από τις παλαιές εγκαταστάσεις. Σύνταξη τευχών διακηρύξεων, τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών σε έργα εκμετάλλευσης και επένδυσης. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στο Ορυχείο Πεδίου Καρδιάς, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, με εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 18 «Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή στις υδρογεωλογικές μελέτες του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας». Αναλυτικότερα το Έργο 18 περιλαμβάνει: Περιγραφή, καταγραφή δειγματοληψία και επεξεργασία πυρήνων των γεωτρήσεων. Συσχέτιση γεωλογικών τομών για την αναγνώριση των ρηγμάτων. Επίβλεψη υδρογεωτρήσεων - αντλήσεων και αξιολόγηση των υδρογεωλογικών παραμέτρων - αποθέματα νερού. Έλεγχο και παρακολούθηση της στάθμης του νερού των πιεζομέτρων και υδρογεωτρήσεων. 8/11

9 Κατασκευή χαρτών πιεζομετρικής επιφάνειας όλων των κοιτασμάτων υπό έρευνα. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από ένα (1) Πτυχιούχο Γεωλόγο ΠΕ, με εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 19 «Αύξηση του βαθμού αξιοποίησης πάγιου εξοπλισμού Ορυχείου Νοτίου Πεδίου». Αναλυτικότερα το Έργο 19 περιλαμβάνει: Συστηματική καταγραφή και μελέτη των χρόνων λειτουργίας του πάγιου εξοπλισμού. Συστηματική καταγραφή και μελέτη της απόδοσης του πάγιου εξοπλισμού. Οργάνωση εργασίας σε έργα μεταθέσεων, συντηρήσεων κ.α. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από τέσσερις (4) Διπλωματούχους Μηχανικούς Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων ΠΕ, με εμπειρία στο σύνολο του αναλυτικά περιγραφόμενου παραπάνω αντικειμένου. Έργο 20 «Μηχανογραφική υποστήριξη της εφαρμογής ΠΑΠΥΡΟΣ». Αναλυτικότερα το Έργο 20 περιλαμβάνει: Μηχανογραφική υποστήριξη για την εφαρμογή του νέου συστήματος «Πάπυρος», που αφορά στην ηλεκτρονική διακίνηση της εσωτερικής και εξωτερικής αλληλογραφίας της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων. Ψηφιοποίηση αρχείων της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων. Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων του γραφείου της ΓΔ/ΟΡ. Υποστήριξη σε θέματα επικοινωνίας. Το έργο αυτό θα εκτελεστεί στην Αθήνα, στο Γραφείο ΓΔ/ΟΡ, σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από ένα (1) Πτυχιούχο ΙΕΚ των Τομέων Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών-Δικτύων ή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, με εμπειρία στο περιγραφόμενο παραπάνω αντικείμενο. Β. Απαραίτητα προσόντα αποτελούν τα ακόλουθα: Τίτλος σπουδών Διπλωματούχου Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών ή Μηχανικού Ορυκτών Πόρων ΠΕ για τα Έργα 1, 2, 10, 15 και 19. Τίτλος σπουδών Πτυχιούχου Γεωλόγου ΠΕ για τα Έργα 3 και 18. Τίτλος σπουδών Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ για τα Έργα 4, 7 και 16. 9/11

10 Τίτλος σπουδών Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ για τα Έργα 5, 13 και 17. Τίτλος σπουδών Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ για το Έργο 6. Τίτλος σπουδών Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού ΠΕ ή Πτυχιούχου Χημικού ΠΕ ή Διπλωματούχου Περιβαλλοντικής κατεύθυνσης ΠΕ για το Έργο 11. Τίτλος σπουδών Πτυχιούχου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος Πληροφορικής Έργο 8. Τίτλος σπουδών Πτυχιούχου Οικονομικών Σχολών ΠΕ για τα Έργα 9 και 14. Τίτλος σπουδών Πτυχιούχου Τοπογράφου Μηχανικού ΤΕ για το Έργο 12. Τίτλος σπουδών Ι.Ε.Κ Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών-Δικτύων ή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Χρηματοπιστωτικών & Διοικητικών Υπηρεσιών για το Έργο 20. Άδεια άσκησης επαγγέλματος: Διπλωματούχου Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών (για τα Έργα 1, 2, 10, 15 και 19) Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ (για τα Έργα 4, 7 και 16). Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ για τα Έργα 5, 13 και 17. Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ για το Έργο 6. Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού ή Πτυχιούχου Χημικού ΠΕ ή Διπλωματούχου Περιβαλλοντικής κατεύθυνσης ΠΕ για το Έργο 11. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Εμπειρία στο σύνολο του περιγραφόμενου αντικειμένου των Έργων. Η αμοιβή για κάθε Έργο θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των κατάλληλων υποψηφίων και της ΔΕΗ Α.Ε. Η αμοιβή μπορεί να καταβάλλεται και τμηματικά, ανά τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, όχι μικρότερα του μηνός, με την προσκόμιση από τον εργολάβο δελτίου παροχής υπηρεσιών, θεωρημένου από την αρμόδια Εφορία και με βάση την πρόοδο εκτέλεσης του Έργου, όπως θα πιστοποιείται κάθε φορά από τη ΔΕΗ Α.Ε. Ο εργολάβος θα ενεργεί ως ανεξάρτητος επαγγελματίας και θα επιλέγει ελεύθερα το χρόνο εκτέλεσης του Έργου, ο οποίος δε θα συνδέεται με το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. Γ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα), η οποία θα συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τα οριζόμενα δικαιολογητικά που είναι : (α) βιογραφικό σημείωμα, (β) φωτοτυπία δύο όψεων ταυτότητας, (γ) επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, (δ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος, (ε) αποδεικτικά εμπειρίας, (στ)επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, 10/11

11 (ζ) επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ. (η) ό,τι άλλο συναφές έγγραφο (π.χ. μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων και εκτιμά ότι θα βοηθήσει στην επιλογή του. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει ομοίως να υποβάλουν υποχρεωτικώς και υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986) ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ακριβή και ότι έχουν τακτοποιημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, λιποταξία, έγκλημα περί το νόμισμα, παράβαση των διατάξεων του Α.Ν. 375/1936, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, και ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς. Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν από έως και : Στη γραμματεία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ορυχείων (ΔΑΔΟΡ), Κηφισού & Δυρραχίου 89, Αθήνα, 5ος όροφος, ώρες 7:00 έως 15:00, ή Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε /Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ορυχείων, Κηφισού & Δυρραχίου 89, Αθήνα (5 ος όροφος Γραφείο 504). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο : ή (fax : ). ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΤΗΣ Διευθυντής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Συνημμένα: υπόδειγμα αίτησης 11/11

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1/493M/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών της δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 19/3/2015 Α.π.: 342 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, µε Συµβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραµµάτων που υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/1 Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΑΡ./ΗΜ.:ΔΥΑΕ/3609/5.8.205 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ/ΔΥΑΕ/ Η ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν της υπ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./73/7957/29.7.205 Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 11 Μαρτίου 2015 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΔ Α.Ε. 1. Αναθέτουσα αρχή: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Ταχ. διεύθυνση : Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΑΦΜ: 999122126. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ : 546 23 Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2313/327800-837-817-854 Αρ. Φαξ. : 2313/327871

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος

Οδηγός επαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Οδηγός επαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Σύνταξη οδηγού: Δρ. Βατάλης Ι. Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...........

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο έργo:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο έργo: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο έργo: Μηχανισμός Υποστήριξης των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 2013 Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/1583-14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/1583-14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 920000/1583-14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη μελών στο Μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ Μαρούσι, 4-04-2014 Αρ. Πρωτ.: 1873 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Γραφείο : Οικ. Διαχείρισης : Διαχ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πληροφορίες: Τ. Ζακυνθινός Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας : 3 θέσεις καθηγητών... 3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 34 θέσεις καθηγητών... 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- Μαρούσι, 20-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 2159/δις ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Γραφείο : Οικ. Διαχείρισης : Διαχ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «Η Ασπίδα του Δαυίδ», Σωματείο μη κερδοσκοπικό, ως φορέας λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας Εντατικής Παρέμβασης βάσει της Πειραματικής και Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Καβέτσου 36, Κτίριο ΙΙΙ, 81100 Μυτιλήνη. Τηλ. 22510 40330/1, Fax 22510 40332,e-mail: kekanal@otenet.gr Μυτιλήνη 30/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

4. Των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ.99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) για τη μελέτη και εκτέλεση

4. Των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ.99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-92) για τη μελέτη και εκτέλεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκι Ταχ. Κώδικας : 712 02 Ηράκλειο Ηράκλειο, 18/12/2009 Α.Π.: 3098 Τηλ. : 2810 279000,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7Φ5Δ9-ΙΦΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11275 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 380 10 Αυγούστου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/517Μ/2009) Πλήρωσης οργανικής θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 06/04/2015 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 07177

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aμαρούσιο:06-7-2012 Αριθ.Πρωτ. Δ/2002 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΨΑΕΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 447975 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ημερομηνία : 4 05-2010 Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ύο (2) Πολιτικοί Μηχανικοί Π.Ε. Ένας (1) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Π.Ε. Κοζάνη, 05/11/2014 [713/7EJ8R-11.doc] [16/10/2014] [ΓΑ/ΚΕ] ΑΝΚΟ Σελ. 2/40

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007

Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης Υπηρεσία Προμηθειών Θεσσαλονίκη, 09/01/2007 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ AO/E/ICTF/Building Maintenance/034/06 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα