ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός Υποέργο 1 ο Ψηφιακή διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος Αγίου Όρους. Διάρκεια Διαβούλευσης Από 23 Δεκεμβρίου 2014 Έως 07 Ιανουαρίου 2015 Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Κων/νος Πατσέας Επικοινωνίας για την Πράξη Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του 1 ου υποέργου συμμετείχαν εννέα (9) φορείς ή εταιρείες. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα (Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους). Συνημμένα. 1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 1 Πίνακας C3.9.3 Σύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων Ψηφιακής Νησίδας Σύστημα Αποθήκευσης Κέντρου Δεδομένων (Συσσωρευτή) Σύστημα Αποθήκευσης Κέντρου Δεδομένων (Συσσωρευτή Απαίτηση 4 H απαίτηση για ίδιο κατασκευαστή server και storage σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των servers αποκλείει αρκετούς κατασκευαστές storage, προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να γίνει προαιρετική ή να αφαιρεθεί 2 Πίνακας C3.9.4 Σύστημα Αποθήκευσης Κέντρου Δεδομένων (Συσσωρευτή) Απαίτηση 5 Η απαίτηση για υποστήριξη block πρωτοκόλλου SAS προϋποθέτει συνήθως απευθείας σύνδεση servers, κάτι που δεν αφορά την συγκεκριμένη υλοποίηση. Παρακαλούμε η συγκεκριμένη απαίτηση να αφαιρεθεί.. 3 Πίνακας C3.9.4 Σύστημα Αποθήκευσης Κέντρου Δεδομένων (Συσσωρευτή Απαίτηση 8 Προτείνουμε το σύστημα αποθήκευσης να διαθέτει τουλάχιστον 32GB μνήμη cache ανά ελεγκτή για μεγαλύτερη απόδοση Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη : Τεκμηρίωση Απάντησης Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία ) ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Η πρόταση περιορίζει τον ανταγωνισμό. Ο προσφέρων μπορεί να διαθέσει το σύστημα με 32GB μνήμη cache ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

2 2 4 Πίνακας C3.9.5Σύστημα Backup Ψηφιακής Νησίδας Απαίτηση 4. H απαίτηση για ίδιο κατασκευαστή server και storage σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των servers αποκλείει αρκετούς κατασκευαστές storage, προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να γίνει προαιρετική ή να αφαιρεθεί 5 Πίνακας C3.9.5Σύστημα Backup Ψηφιακής Νησίδας Απαίτηση 12. Η απαίτηση για ταχύτητα δια μεταγωγής 380ΜΒ/sec read χωρίς συμπίεση αποκλείει όλους σχεδόν τους κατασκευαστές δεδομένου ότι τα LTO6 tapes παρέχουν έως 160ΜΒ/s ταχύτητα δια μεταγωγής χωρίς συμπίεση, Αυτό ισχύει για όλους τους κατασκευαστές. Επομένως παρακαλούμε η απαίτηση για ταχύτητα δια μεταγωγής χωρίς συμπίεση read 380 MB/sec να γίνει προαιρετική 6 Πίνακας C3.9.6 Σύστημα Backup Κέντρου Δεδομένων (Συσσωρευτή) Απαίτηση 4 H απαίτηση για ίδιο κατασκευαστή server και storage σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των servers αποκλείει αρκετούς κατασκευαστές storage, προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να γίνει προαιρετική ή να αφαιρεθεί 7 Πίνακας C3.9.6 Σύστημα Backup Κέντρου Δεδομένων (Συσσωρευτή) Απαίτηση 12 Η απαίτηση για ταχύτητα δια μεταγωγής 380ΜΒ/sec read χωρίς συμπίεση αποκλείει όλους σχεδόν τους κατασκευαστές δεδομένου ότι τα LTO6 tapes παρέχουν έως 160ΜΒ/s ταχύτητα δια μεταγωγής χωρίς συμπίεση, Αυτό ισχύει για όλους τους κατασκευαστές. Επομένως παρακαλούμε η απαίτηση για ταχύτητα δια μεταγωγής χωρίς συμπίεση read 380 MB/sec να γίνει προαιρετική 8 C Σαρωτές (book scaners) 125,126,127 Στην προδιαγραφή 2 «Μέγεθος Επιφάνειας Σάρωσης» η απαίτηση αναφέρει «Α3». Κατόπιν επιτόπιας επισκόπησης του αρχείου αλλά και βάσει της μεγάλης μας εμπειρίας που ισοδυναμεί σε ψηφιοποίηση αρχείων > σελίδων θεωρούμε πως η επιφάνεια σάρωσης θα πρέπει να είναι Α1. Συγκεκριμένα: το μέγεθος των βιβλίων σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγαλύτερες από Α2, Υπάρχουν πάπυροι, λυτά έγγραφα κτλ μεγαλύτερα από Α2 ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το υπάρχον φυσικό αντικείμενο δεν περιλαμβάνει υλικό με διάσταση Α1. ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. INTERLEASE S.A. (I.I.D.) (Ορθή επανάληψη)

3 3 Υπάρχουν χάρτες που δεν μπορούν να σαρωθούν σε σαρωτή σχεδίων και με την χρήση σαρωτή μεγέθους Α1 γίνεται εφικτό. Οι φωτογραφικές μηχανές δεν μπορούν αγγίξουν τα dpi που χρειάζονται ανά είδος αρχείου και συγκεκριμένα οι καλές πρακτικές ψηφιοποίησης όπως συντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και απαιτεί η κοινωνία της πληροφορίας, αναφέρουν πως το έντυπο υλικό θα ψηφιοποιείται στα 400 dpi. Στην περίπτωση έντυπου υλικού μεγέθους Α2, για την τήρηση των παραπάνω και την ορθή ποιότητα των παραδοτέων θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί φωτογραφική μηχανή 59,6 Mpixel. Κατόπιν όλων των παραπάνω θα θέλαμε να σας προτείνουμε ο απαιτούμενος σαρωτής να καλύπτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Μέγεθος : Α1+ 2. Οπτική Ανάλυση : 400 dpi 3. Σάρωση σε flat & V mode ανάλογα με το είδος του εγγράφου 9 Β2.6 ii, σελ. 38 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Προτείνουμε στο αντίστοιχο Τεύχος διακήρυξης να διευκρινίζεται: αν ο όρος «όμοιο ή ισοδύναμο» δημιουργεί την απαίτηση το έργο ή/και τα έργα που θα καλύπτουν την ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, αθροιστικά, να έχουν προϋπολογισμό ίσο με του υπό διαβούλευση έργου, δηλαδή ευρώ. σε τι ακριβώς αναφέρεται ο όρος «επιχειρησιακής πολυπλοκότητας» Ο όρος επιχειρησιακή πολυπλοκότητα αναφέρεται στο βαθμό δυσκολίας οργάνωσης και παρακολούθησης ενός έργου που λαμβάνει χώρα σε μια περιοχή με ιδιαίτερες συνθήκες πρόσβασης, ειδικό καθεστώς λειτουργίας και γεωγραφικό διαμελισμό σε ότι αφορά την διασπορά του πεδίου υλοποίησης. Σε ότι αφορά τον όρο όμοιο ή ισοδύναμο έχει διευκρινιστεί πλήρως και ενσωματωθεί στο τεύχος. Β2.6 ii ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΕ 10 Β2.6 ii, σελ ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Προτείνουμε στο αντίστοιχο Τεύχος διακήρυξης να αφαιρεθεί η προϋπόθεση απόκτησης της σχετικής εμπειρίας τα πέντε (5) τελευταία έτη Κρίνεται άκρως απαραίτητη η εμπειρία για την υλοποίηση του έργου. Τροποποιήθηκε σε 7 έτη. ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΕ

4 4 11 Β2.6 ii, σελ. 40 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Προτείνουμε στο αντίστοιχο Τεύχος διακήρυξης να αφαιρεθεί η προϋπόθεση απόκτησης της προϋπηρεσίας σε κατόχους αντίστοιχων πολιτιστικών θησαυρών όπως οι χειρόγραφοι κώδικες του Αγίου Όρους. 12 Α3.5.4 C3.6 Ψηφιακή πύλης «portal» Αναφορικά με τις ζητούμενες υπηρεσίες φιλοξενίας, να οριστεί το διάστημα κατά το οποίο απαιτείται αυτές να παρέχονται από τον Ανάδοχο. 13 Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια αν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης που έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο της Πράξης, αφορά στο εν λόγω υποέργο άρα πρέπει να προσφερθεί ή σε κάποιο άλλο (άρα δεν αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου του παρόντος). 14 Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Αναφέρεται ότι «Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει τη συνέχιση της για το λογισμικό και τις εφαρμογές έναντι τιμήματος το οποίο θα συμφωνηθεί με τον Ανάδοχο με τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.». Να οριστεί το χρονικό διάστημα για το οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης να προσφέρει τις Υπηρεσίες Συντήρησης. 15 Α3.13 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιαγράμματος και Φάσεις Έργου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.4.2. Α.4.3. Από το χρονοδιάγραμμα δεν προκύπτει Φάση του έργου σχετική με την εκπαίδευση ούτε με την ζητούμενη πιλοτική λειτουργία. Από την παρ. Α.4.3. Πιλοτική Λειτουργία προκύπτει ότι «Επιπλέον στο διάστημα αυτό θα διεξαχθούν οι τελικές δοκιμές των παραδοτέων και θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των χρηστών». Άρα συνάγεται ότι εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία υλοποιούνται παράλληλα αλλά δεν προκύπτει πότε. Για την καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων του χρονοδιαγράμματος προτείνεται να συμπεριληφθούν ως διακριτές (η) φάσεις (η) τόσο η εκπαίδευση όσο και η πιλοτική λειτουργία ή να αποσαφηνιστεί η θέση τους στο γενικό χρονοδιάγραμμα του έργου. 16 Β , Στο σημείο 2 αναφορικά με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και την υπογραφή τους εντός 30 ημερών θα πρέπει σύμφωνα να προστεθεί και ότι «δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ» σύμφωνα και με τις προβλέψεις Αφαιρέθηκε το εκτός και εντός Ελλάδος καθώς και το «όπως οι χειρόγραφοι κώδικες του Αγίου Όρους Αναφέρεται το χρονικό διάστημα (60 μήνες) Α3.5.4, C Δεν αφορά το συγκεκριμένο υποέργο και ως εκ τούτου δεν αποτελεί ευθύνη του αναδόχου ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΕ Πέντε έτη (5)

5 5 του άρθρου 4 του Ν.4111/ Β Να προστεθεί σχετική διευκρίνιση ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην ενότητα Β.2.6. «φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.» 18 Β.2.6 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, παρ.2 σχετικά με τα αντίστοιχα έργα Στον ορισμό αντίστοιχου έργου αναφέρεται μεταξύ άλλων και «σε όρους οικονομικού μεγέθους». Δεδομένου του μεγάλου μεγέθους του Π/Υ του εν λόγω έργου καθώς και της ιδιαιτερότητας αν όχι μοναδικότητας - και πολυπλοκότητας που το διακρίνει, προτείνεται να απαλειφθεί η απαίτηση για έργο αντίστοιχου Π/Υ καθώς αφενός η πιθανότητα ύπαρξης τέτοιου έργου είναι πολύ μικρή, αφετέρου τέτοια απαίτηση δυσχεραίνει ιδιαίτερα τον ανταγωνισμό 19 Β.2.6 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, παρ.3 σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό Για τον Υπεύθυνο Έργου ζητείται εμπειρία «που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα <5> τελευταία έτη». Με την απαίτηση ως έχει, προκύπτει ότι ακόμη και ένα έτος προϋπηρεσίας (ήτοι 12 ανθρωπομήνες) είναι αποδεκτό αρκεί να έχει αποκτηθεί κατά τα 5 τελευταία έτη, γεγονός που ουδόλως διασφαλίζει τα εχέγγυα ομαλής Διοίκησης του Έργου. Δεδομένου του μεγέθους του έργου και της πολυπλοκότητας αυτού, κρίνεται μείζονος σημασίας η τροποποίηση της απαίτησης, ώστε να ζητείται Υπεύθυνος έργου με «τουλάχιστον 8ετή εμπειρία στην Διοίκηση Έργων ΤΠΕ». 20 Β.2.6 Για όλη την Ομάδα Έργου ζητείται εμπειρία «που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα <5> τελευταία έτη». Με την απαίτηση ως έχει, προκύπτει ότι - για όλα τα ζητούμενα μέλη της Ομάδας - ακόμη και ένα έτος προϋπηρεσίας (ήτοι 12 ανθρωπομήνες) είναι αποδεκτό αρκεί να έχει αποκτηθεί κατά τα 5 τελευταία έτη. Δεδομένου του μεγέθους του έργου και της πολυπλοκότητας αυτού, κρίνεται μείζονος σημασίας η τροποποίηση της απαίτησης, ώστε να ζητείται συγκεκριμένη εμπειρία για τα στελέχη της ομάδας έργου ή ειδική αναφορά σε εμπειρία μελών ομάδας ανά Λειτουργική Ενότητα 21 Β.2.6 Για την λειτουργική ενότητα «Ψηφιοποίηση των ειδικών συλλογών», απαιτούνται για τα μέλη της σχετικές βεβαιώσεις. Να διευκρινιστεί / αποσαφηνιστεί εντός του κειμένου ότι οι εν λόγω βεβαιώσεις δύναται να Τροποποιήθηκε. Βλέπε Β2.6 ii Τροποποιήθηκε. Πενταετή εμπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία επτά χρόνια Τροποποιήθηκε. Τριετή εμπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία επτά έτη Αποσαφηνίστηκε πλήρως. Β2.6 ii (3.ΣΤ)

6 6 22 προέρχονται τόσο από τους φορείς / τελικούς αποδέκτες των αντίστοιχων έργων όσο και από τους εργοδότες. 23 Β.2.6 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, παρ.3 σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό Για την λειτουργική ενότητα «Ψηφιοποίηση των ειδικών συλλογών», σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την συνήθη πρακτική μεγάλων έργων ψηφιοποίησης που οι δραστηριότητες ψηφιοποίησης αποτελούν δράσεις εντάσεως εργασίας - η ομάδα των ψηφιοποιητών δεν κατονομάζεται κατά το στάδιο της Προσφοράς, παρά μόνο αριθμείται. Κατά την Μελέτη Εφαρμογής, ο Ανάδοχος ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για την σύνθεση και σύσταση της ομάδας των ψηφιοποιητών η οποία και εγκρίνει / επεμβαίνει επί αυτής. Στα πλαίσια αυτά και ειδικά για το μέγεθος του παρόντος έργου και τις ιδιαίτερες συνθήκες υλοποίησης του, προτείνεται αντίστοιχα να μην είναι απαιτητό να κατονομαστούν όλα τα μέλη που θα συμμετέχουν στις εργασίες ψηφιοποίησης στην φάση υποβολή της Προσφοράς. αρκεί να αναφέρεται ο αριθμός τους και να τεκμηριώνεται σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και τον όγκο των τεκμηρίων. Το ανεκτίμητο της αξίας του πολιτιστικού αποθέματος, η ασφάλεια και ο βαθμός δυσκολίας υλοποίησης επιβάλλει την υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων ώστε να αποδεικνύεται η εμπειρία. 24 Β.2.6 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, παρ.3 σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό Για την λειτουργική ενότητα «Ανάπτυξη υπηρεσιών - αποθετηρίου», απαιτούνται για τα μέλη της σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής. Να διευκρινιστεί / αποσαφηνιστεί εντός του κειμένου ότι οι εν λόγω βεβαιώσεις δύναται να προέρχονται τόσο από τους φορείς / τελικούς αποδέκτες των αντίστοιχων έργων όσο και από τους εργοδότες. 25 Β.2.6 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, παρ.3 σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό Για την λειτουργική ενότητα «Ψηφιακοί κατάλογοι», απαιτούνται για τα μέλη της σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής. Να διευκρινιστεί / αποσαφηνιστεί εντός του κειμένου ότι οι εν λόγω βεβαιώσεις δύναται να προέρχονται τόσο από τους φορείς / τελικούς αποδέκτες των αντίστοιχων έργων όσο και από τους εργοδότες Αποσαφηνίστηκε πλήρως. Β2.6 ii (3.ΣΤ) Αποσαφηνίστηκε πλήρως. Β2.6 ii (3.ΣΤ)

7 7 26 Β.2.6 Αναφορικά με την απαίτηση «Ο ανάδοχος υποχρεούται να περιλάβει στις ομάδες εργασίας κάθε λειτουργικής ενότητας πέραν του αναγκαίου και ικανού αριθμού στελεχών, κατά 50% επιπλέον άτομα, [ ] (επί ποινή αποκλεισμού σε ξεχωριστό κατάλογο)» να διευκρινισθεί / τονισθεί ο καθαρά αναπληρωματικός ρόλος των στελεχών αυτών καθώς και ότι δεν απαιτείται στον κατάλογο να συμπεριληφθούν Α/Μ απασχόλησης (καθώς αυτοί καλύπτονται από των πρωτεύουσα ομάδα έργου). Επίσης, στην περίπτωση αυτή να διευκρινισθεί ότι - καθώς δεν απαιτούνται Α/Μ τα άτομα της δευτερεύουσας αυτής ομάδας δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του 30% του ανθρωποχρόνου (σελ. 37 της ίδιας παραγράφου). 27 Β.2.6 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, παρ.1.2 Δεδομένης της υψηλής σημασίας που έχει η ασφάλεια πληροφοριών για το εν λόγω έργο και αναφορικά με την διασφάλιση και τεκμηρίωση των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την ποιότητα είναι σκόπιμο να προστεθεί απαίτηση για σχετικό πιστοποιητικό συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών (τύπου ISO 27001). Επίσης, δεδομένης της υψηλής σημασίας που έχει η Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής για το εν λόγω έργο είναι σκόπιμο να προστεθεί απαίτηση για σχετικό πιστοποιητικό συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών (τύπου ISO 20000). 28 C3.1 Να διευκρινιστεί αν η υποχρεωτική επιτόπου επίσκεψη του Υποψηφίου πρέπει να γίνει σε κάθε Ι.Μ που συμμετέχει στο έργο, ή ενδεικτικά σε κάποιες από αυτές. Αν ναι, να οριστεί σε ποιες Ι.Μ. 29 C3.1 Να οριστεί / διευκρινιστεί η χρονική περίοδο για την οποία θα πρέπει ο Υποψήφιος Ανάδοχος να προβεί στην σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 30 C3.3.1 Σύστημα Διαχείρισης ψηφιακής βιβλιοθήκης / απαίτηση 6 Να τροποποιηθεί. χαρακτηριστεί ως προαιρετική η απαίτηση στο σκέλος που ζητούνται «βεβαιώσεις παραλαβής» από αντίστοιχες εγκαταστάσεις του συστήματος καθώς η διάθεση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης προϋποθέτει οι αντίστοιχες υλοποιήσεις να έχουν γίνει από τον ίδιο τον Υποψήφιο. Στα πλαίσια του εν λόγω Πίνακα Συμμόρφωσης, το γεγονός ότι ένας Υποψήφιος προσφέρει σύστημα Διαχείρισης ψηφιακής βιβλιοθήκης, αναγνωρισμένο με αντίστοιχές εγκαταστάσεις κλπ. Αποσαφηνίστηκε πλήρως. Β2.6 ii (3.H) Η πρόταση περιορίζει τον ανταγωνισμό. Θα οριστεί ημερομηνία και πρόγραμμα επίσκεψης που θα κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερομένους εγκαίρως. Οι όροι της ασφάλισης έχουν προσδιοριστεί εκ νέου. C3.1.9 Αφαιρέθηκαν οι βεβαιώσεις.

8 8 δεν σημαίνει απαραίτητα οι εγκαταστάσεις έχουν υλοποιηθεί από τον ίδιο (άρα έχει διαθέσιμες βεβαιώσεις). Στην περίπτωση που δεν έχει υλοποιήσει ο ίδιος την αντίστοιχη εγκατάσταση του προσφερόμενου συστήματος, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχε στην διάθεση του ή να προβεί στην έκδοση σχετικών βεβαιώσεων. Το ζητούμενο χαρακτηριστικό που αξιολογείται επί της προκειμένης είναι η προσφορά διαδεδομένου συστήματος με αντίστοιχες εγκαταστάσεις και όχι αν η υλοποίηση έχει γίνει από τον Υποψήφιο, καθώς αυτό αποτελεί κριτήριο on/off αξιολόγησης στα στάδιο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Ελαχίστων Προϋποθέσεων 31 C3.8.2 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ / απαίτηση 3 Να διευκρινιστεί αν η εν λόγω απαίτηση αφορά στο στάδιο της τεχνικής προσφοράς ή στο στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής. 32 C3.8.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΑ/ απαίτηση 2 Να διευκρινιστεί αν η εν λόγω απαίτηση αφορά στο στάδιο της τεχνικής προσφοράς ή στο στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής / Υλοποίησης του έργου. 33 C3.8.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΑ/ απαίτηση 1,2, 8 έως και 17, 23 έως και 26, 28 Να διευκρινιστεί αν οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν στο στάδιο της τεχνικής προσφοράς ή στο στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής / Υλοποίησης του έργου. 34 C3.9.5 Σύστημα Backup Ψηφιακής Νησίδας/ απαίτηση 13 Ενώ αναφέρεται ότι η υποστήριξη barcodes είναι επιθυμητή, η στήλη απαίτηση είναι συμπληρωμένη με. Να απαλειφθεί το, καθώς πρόκειται για επιθυμητή / προαιρετική λειτουργία. 35 C3.9.5 Σύστημα Backup Ψηφιακής Νησίδας/ απαίτηση 23 Ενώ αναφέρεται ότι η λειτουργία με τροφοδοσία μόνο από USB port είναι επιθυμητή, η στήλη απαίτηση είναι συμπληρωμένη με. Να απαλειφθεί το, καθώς πρόκειται για επιθυμητή / προαιρετική λειτουργία/ 36 C3.9.6 Σύστημα Backup Κέντρου Δεδομένων (Συσσωρευτή)/ απαίτηση 13 Ενώ αναφέρεται ότι η υποστήριξη barcodes είναι επιθυμητή, η στήλη απαίτηση είναι συμπληρωμένη με. Να απαλειφθεί το, καθώς πρόκειται για επιθυμητή / προαιρετική λειτουργία. 37 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών Το πρότυπο του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς για την εκπαίδευση, περιλαμβάνει και στήλες για κόστος συντήρησης 5 ετών, πιθανώς εκ παραδρομής. Αφενός δεν υφίσταται σύμφωνα με την διακήρυξη απαίτηση για Στο στάδιο της τεχνικής προσφοράς. Έχει ενσωματωθεί σημείωση Στο στάδιο της τεχνικής προσφοράς. Έχει ενσωματωθεί σημείωση. 2, 8, 23, 25 στο στάδιο της τεχνικής προσφοράς. Έχει ενσωματωθεί σημείωση. Αφαιρείται το επιθυμητή και παραμένει το Αφαιρείται το επιθυμητή και παραμένει το

9 9 συντήρηση υποστήριξη 5 ετών, αφετέρου αυτή δεν έχει νόημα στον Πίνακα οικονομικής της εκπαίδευσης άρα πρέπει να τροποποιηθεί αντίστοιχα. 38 C3.3.2 Σύστημα ψηφιακού αποθετηρίου Αναλυτικά Λόγω της κρισιμότητας του εν λόγω συστήματος, θεωρούμε απαραίτητη την τροποποίηση του αντίστοιχου πίνακα προδιαγραφών. Σας παραθέτουμε μερικές προδιαγραφές που θεωρούμε πως εξασφαλίζουν την προσφορά και χρήση ενός αξιόπιστου, ασφαλούς και επεκτάσιμου συστήματος (Παράρτημα 1). 39 Β2.6,ii 3, τμήμα Α «Για την λειτουργική ενότητα «Τεκμηρίωση εισαγωγή μεταδεδομένων Ιδιαίτερα θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία σε προγράμματα τεκμηρίωσης, σε προγράμματα και έρευνες με θέμα το Άγιον Όρος και η γνώση συστημάτων ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης.(επί ποινή αποκλεισμού). Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις είναι επί ποινή αποκλεισμού και δεν βαθμολογούνται, προτείνουμε να απαλειφθεί η πρόταση. 40 Β2.6,ii 3, τμήμα Α «Για την λειτουργική ενότητα «Τεκμηρίωση εισαγωγή μεταδεδομένων»». Στην ίδια πρόταση να απαλειφθεί η λέξη «Ελληνικών» Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ή να συμπληρωθεί με «Ελληνικών ή αλλοδαπών» 41 Β2.6,ii 3, τμήμα Α «Για την λειτουργική ενότητα «Τεκμηρίωση εισαγωγή μεταδεδομένων»». «Για την προληπτική συντήρηση των συλλογών προς ψηφιοποίηση και της λειτουργικής αποκατάστασης της συλλογής των σπάνιων εκδόσεων, απαιτούνται άκρως εξειδικευμένοι συντηρητές χαρτιού και δέρματος (περγαμηνής) με προϋπηρεσία αποδεδειγμένα σε φορείς (εντός και εκτός Ελλάδος) κατόχους αντίστοιχων πολιτιστικών θησαυρών όπως οι χειρόγραφοι Οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί καλύπτουν τις απαιτήσεις του έργου σύμφωνα με τα πρότυπα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές σε μορφή παραρτήματος σε πολλά σημεία καλύπτονται και σε άλλα σημεία δεν το αφορούν. Επί πλέον πολλά από τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά αποτελούν χαρακτηριστικά Document Management System και όχι συστήματος διαχείρισης Αποθετηρίου πολιτιστικού περιεχομένου (π.χ. απαίτηση διαχείρισης ψηφιακής υπογραφής, διαχείριση εξωτερικών χρηστών, κλπ) PostScriptum Πληροφορική Επικοινωνίας ΕΠΕ PostScriptum Πληροφορική Επικοινωνίας ΕΠΕ PostScriptum Πληροφορική Επικοινωνίας ΕΠΕ

10 10 κώδικες του Αγίου Όρους. (επί ποινή αποκλεισμού)». Προτείνουμε να απαλειφθεί το τμήμα «κατόχους αντίστοιχων πολιτιστικών θησαυρών όπως οι χειρόγραφοι κώδικες του Αγίου Όρους», δεδομένου ότι περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό. 42 Β2.6,ii 3, τμήμα Η Η απαίτηση για επιπλέον ατόμων στο +50% πέραν του «αναγκαίου και ικανού αριθμού στελεχών» είναι ασαφής και παρακαλούμε να αναδιαμορφωθεί 43 Β4.1.1 Παρακαλούμε να μειωθούν σε 2 (αντί των 4) οι αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ρητά προβλέπεται από την ΨΣ. 44 Β5.2 To 20% που ορίζεται ως αποπληρωμή είναι πολύ υψηλό ποσοστό σε σχέση και με το εύρος του έργου. Ως εκ τούτου προτείνουμε να αλλάξει σε και 5% 45 Στις πρώτες σελίδες των τριών (3) τευχών διακήρυξης αναφέρεται ότι το ΦΠΑ είναι εξαιρούμενο. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν το ΦΠΑ είναι 23% στο σύνολο του έργου και αν αυτό συμπεριλαμβάνεται σε κάθε πληρωμή της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. Έχει προσαρμοσθεί PostScriptum Πληροφορική Επικοινωνίας ΕΠΕ Το θεσμικό πλαίσιο της Α.Α (ΚΧΑΟ) καθώς και η λειτουργία της Ιεράς Κοινότητας εναρμονίζεται πλήρως με την βασική κείμενη νομοθεσία ΠΔ 60/2007 και ΠΔ118/07 Η πολυπλοκότητα και ο βαθμός δυσκολίας του έργου προσδιορίζει καθοριστικά και τον τρόπο ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου. Το Άγιον Όρος απαλλάσσεται του ΦΠΑ. ΑΥΟΠ 7395/4269/87 PostScriptum Πληροφορική Επικοινωνίας ΕΠΕ PostScriptum Πληροφορική Επικοινωνίας ΕΠΕ 46 Α5.6 Ειδικοί όροι Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν θα οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία επίσκεψης στο φυσικό πεδίο ανάπτυξης του έργου. 47 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής i) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα Προτείνεται η τροποποίηση των ετών από τρεις διαχειριστικές χρήσεις σε πέντε (2013, 2012, 2011, 2010, 2009) 48 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Η απαίτηση για «βιβλιοθηκονομική επεξεργασία και επιστημονική τεκμηρίωση έντυπου και ψηφιακού πολιτισμικού υλικού» κρίνεται υπερβολική και πολύ εξειδικευμένη. Προτείνεται η διαγραφή της εν λόγω απαίτησης μιας και η απαίτηση για ύπαρξη τμήματος ψηφιοποίησης πολιτισμικών πόρων ποικίλης μορφής καλύπτει το φυσικό αντικείμενο του έργου 49 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ii) Τεχνική και Θα οριστεί ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί εγκαίρως στους ενδιαφερομένους. Οι κείμενη νομοθεσία ορίζει τρεις διαχειριστικές χρήσεις Το φυσικό αντικείμενο περιγράφεται με απόλυτη ακρίβεια. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός των εργασιών και των παραδοτέων μεταξύ της βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης του πολιτιστικού αποθέματος.

11 11 επαγγελματική ικανότητα Στο αντίστοιχο έργο υπάρχει η εν λόγω απαίτηση: «ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης / αποθετηρίου». Με δεδομένο ότι αυτή η απαίτηση κρίνεται περιοριστική προτείνεται η «ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης ή/και αποθετηρίου» 50 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Στην απαίτηση για το αντίστοιχο έργο αναφέρεται: «επιστημονική τεκμηρίωση με βάση τα κατάλληλα πρότυπα». Η απαίτηση για κατάλληλα πρότυπα χωρίς να διευκρινίζονται ποια είναι αυτή κρίνεται αόριστη. Προτείνεται η διαγραφή της φράσης: «με βάση τα κατάλληλα πρότυπα» 51 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Η εν λόγω απαίτηση: «Γ. Για την λειτουργική ενότητα «Ανάπτυξη υπηρεσιών - αποθετηρίου» απαιτούνται επιστήμονες πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, κατάλληλων ειδικοτήτων (μηχανικοί Η/Υ, προγραμματιστές, αρχειονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι), με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραμετροποίηση, εγκατάσταση και λειτουργική υποστήριξη των προσφερόμενων λογισμικών προγραμμάτων ψηφιακής βιβλιοθήκης και ψηφιακού αποθετηρίου. Να προσκομισθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και ορθής εκτέλεσης των εργασιών. (επί ποινή αποκλεισμού)» κρίνεται απολύτως περιοριστική. Προτείνεται η διαγραφή της φράσης «των προσφερόμενων» 52 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Η εν λόγω απαίτηση: «Για την λειτουργική ενότητα «Ψηφιακοί κατάλογοι» απαιτούνται επιστήμονες πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, κατάλληλων ειδικοτήτων (μηχανικοί Η/Υ, προγραμματιστές, αρχειονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι information scientists), με αποδεδειγμένη εμπειρία στην δημιουργία και λειτουργική υποστήριξη συλλογικών καταλόγων βιβλιοθηκών, με την παραμετροποίηση, εγκατάσταση των προσφερόμενων λογισμικών προγραμμάτων ψηφιακής βιβλιοθήκης» κρίνεται απολύτως περιοριστική. Προτείνεται η διαγραφή της φράσης «των προσφερόμενων» 53 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Η απαίτηση για ομάδα έργου προσαυξημένη κατά 50% για την περίπτωση αποχωρήσεων κρίνεται υπερβολική με δεδομένη την ιδιαιτερότητα των ζητούμενων ειδικοτήτων.. Προτείνεται το Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης και αποθετηρίου. Τα παραδοτέα και οι υπηρεσίες είναι διακριτά και για τα δυο. Τα πρότυπα αναφέρονται εκτενώς τόσο στο μέρος Α, όσο και στο μέρος Γ των τευχών προκήρυξης. Η εμπειρία κρίνεται επί των προσφερομένων λογισμικών προγραμμάτων, εφαρμογών και υπηρεσιών και όχι επί αόριστων, θεωρητικών και υπό διαμόρφωση δεξιοτήτων και απόκτησης τεχνογνωσίας. Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν εξειδικευμένη τεχνική γνώση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν και αναπτύσουν. Ισχύουν τα παραπάνω Το εδάφιο έχει προσαρμοσθεί και απαντηθεί σε παραπάνω διευκρίνιση.

12 12 ποσοστό αυτό να γίνει 25% 54 Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Για την διατήρηση των κανόνων ανταγωνισμού και ουσιαστικής αξιολόγησης και με δεδομένο ότι το έργο αξιολογείται με βάση την συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς προτείνεται η αλλαγή του μαθηματικού τύπου από: Λi = ( 90) * ( Βi / Βmax ) + ( 10) * (Kmin/Ki) σε Λi = ( 70) * ( Βi / Βmax ) + ( 30) * (Kmin/Ki) 55 Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών Με δεδομένο ότι ο διαγωνισμός διενεργείται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο ΠΔ 118/ Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) με αναλογική εφαρμογή, η τεχνική αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει το εύρος και όχι όπως γίνεται στην εν λόγω παράγραφο 56 C3.3.1 Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Προτείνεται να προστεθεί και η λέξη πολυτονικά καθότι το πολυτονικό σύστημα χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των αντικειμένων και οι εγγραφές θα πρέπει να γίνονται κατ' αυτόν τον τρόπο. 57 C3.3.1 Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Προτείνεται να αναφερθεί πρώτο το ελληνικό πολυτονικό αλφάβητο μαζί με τα λατινογενή, κυριλλικά κλπ ούτως ώστε να είναι άμεσα αντιληπτό. Ο βαθμός δυσκολίας του έργου δικαιολογεί την αναλογία. Το 90% του φυσικού αντικειμένου είναι υπηρεσίες και εφαρμογές. Η τεχνική αρτιότητα αυτού αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη επίτευξης των στόχων του έργου. Ο διαγωνισμός διενεργείται κατά βάση με το ΠΔ 60/2007 διότι το 90% του έργου είναι υπηρεσίες. Το ΠΔ 118/ Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) με αναλογική εφαρμογή, όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του. Τεύχος Β1.3 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο. C3.4.2 Αρχείο Εγγράφων Σε περίπτωση που το τεκμήριο (έγγραφο, αρχειακός κώδικας, κλπ) δεν έχει ταξινομικό κωδικό και αριθμό εισαγωγής προτείνεται ο καθορισμός και το format τους κατόπιν συνεννοήσεως του αναδόχου με τους αρχειοφύλακες των Μονών οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από τον οιονδήποτε τις ιδιαιτερότητες των αρχείων που διατηρούν. Με αυτόν τον τρόπο καθιερώνεται ένα κοινό σύστημα αρίθμησης με ποικίλες ωφέλειες σε πολλούς τομείς. Οι ταξινομικοί αριθμοί εγγράφων και αρχειακών κωδίκων σε κάθε μονή συνήθως ακολουθούν «ίδιον σύστημα ταξινόμησης» που σχετίζεται με παλαιότερες Ιστορικής φύσεως ταξινομήσεις και οι οποίες δεν πρέπει να χαθούν. Η τυχόν αλλαγές μπορούν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση οι Αγιορείτες πατέρες θα έχουν τον πρώτο λόγο κατά την εξειδίκευση και υιοθέτηση

13 13 58 C3.4.2 Αρχείο Εγγράφων α/α περιγραφής 4 Προτείνεται να καθοριστούν τα πεδία τα οποία θα υπάρξει κατηγοριοποίηση (classification) της πληροφορίας. Τα πεδία μορφή, αυθεντικότητα, ύλη, σφραγίδα, κλπ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κατηγοριοποίηση της πληροφορίας και να ενταχθεί καλύτερα στο επιλεγμένο πρότυπο τεκμηρίωσης. 59 C3.4.2 Αρχείο Εγγράφων α/α περιγραφής 5 1. Το ίδιο με (4) 2. Προτείνεται να καθοριστεί ο τρόπος γραφής (Κεφαλαία μικρά, άτονο μονοτονικό πολυτονικό), καθώς και η πτώση των ονομάτων (πχ. Ως έχει ή ονομαστική ή γενική). 60 C3.4.2 Αρχείο Εγγράφων Προτείνεται να καθοριστούν οι περιπτώσεις και ο αριθμός των χειρογράφων που θα χρειαστούν τεκμηρίωση σε άλλες γλώσσες πλην της ελληνικής, καθώς και τα πεδία για τα οποία θα υπάρχει πολυγλωσσική απόδοση του τεκμηρίου. 61 C3.4.3 Έργα Τέχνης Προτείνεται να καθοριστούν τα πρότυπα (πχ CIDOC/ICOM) και οι πλατφόρμες ένταξης των πληροφοριών του τεκμηρίου για να μπορέσει να οριστεί η δευτερογενείς ομαδοποίηση και καταγραφή των ιδιοτήτων του τεκμηρίου. 62 C3.4.3 Έργα Τέχνης Προτείνεται να καθοριστεί αν τα πεδία τεκμηρίωσης θα προσδιοριστούν από την επιστημονική ομάδα του αναδόχου και θα αποτελούν προϊόν της μελέτης εφαρμογής ή αν θα των ενδεικνυόμενων λύσεων σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή. Τα πεδία θα υιοθετηθούν και θα συμπεριληφθούν στη συνολική πρόταση που η επιστημονική επιτροπή της Α.Α θα προτείνει. Θα προσδιοριστεί από την επιστημονική επιτροπή και θα δοθούν οδηγίες κατά περίπτωση στους τεκμηριωτές. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι άτονα ή μόνο κεφαλαία. 230 σλαβονικά χειρόγραφα περίπου. 200 Οθωμανικά περίπου 135 σλαβονικά μουσικά χειρόγραφα περίπου. Ο ακριβής αριθμός εξαρτάται από τις ψηφιακές λήψεις που αντιστοιχούν. Σε ότι αφορά τα πεδία έχουν αναλυθεί στο τεύχος Α και Γ. Η επιστημονική επιτροπή της Α.Α θα απαρτίζεται από ειδικούς επί των Σλαβονικών και Οθωμανικών χειρογράφων και αρχείων. Τα βασικά αναφέρονται Α3.5.2 Η περαιτέρω εξειδίκευση θα γίνει από κοινού με την επιστημονική επιτροπή. Η περαιτέρω εξειδίκευση θα γίνει από κοινού με την επιστημονική επιτροπή και την επιστημονική ομάδα του αναδόχου.

14 14 προσδιοριστούν από την επιστημονική ομάδα του φορέα. 63 C3.5.1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - Χειρόγραφα, έγγραφα, έντυπα Προτείνεται να καθοριστεί ο αλγόριθμος και ο βαθμός συμπίεσης της κάθε εικόνας. Προτείνεται: Για έντυπο υλικό (LZW compression), Φωτογραφίες (JPG Compression 80%). 64 C3.5.1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - Χειρόγραφα, έγγραφα, έντυπα Στο πρότυπο TIFF υπάρχουν αρκετά format συμπίεσης όπως το LZW, Lossless JPEG 2000, κλπ. τα οποία δεν αλλοιώνουν την εικόνα. Η χρήση ασυμπίεστου TIFF αποτελεί σπατάλη ψηφιακού χώρου και δυσχρηστία του εν λόγω ψηφιακού αρχείου. Επίσης το χρωματικό βάθος 24bit αντιβαίνει στο α/α περιγραφής 1. Τέλος προτείνεται να καθοριστεί ο επιτρεπόμενος αλγόριθμος διόρθωσης της καμπυλότητας σελίδας, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί τζάμι επιπεδοποίησης. 65 C3.5.1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - Χειρόγραφα, έγγραφα, έντυπα Προτείνεται να καθοριστούν πλήρως τα αποδεκτά μεγέθη προεπισκόπησης καθώς και οι ιδιότητες των αρχείων αυτών (format, size, color depth, compression, κλπ). 66 C3.5.1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - Χειρόγραφα, Τα ψηφιακά αντίγραφα δεν θα συμπιεστούν. βλέπε παράγραφος 2 C3.5.1 Η μη απωλεστική συμπίεση είναι χρονοβόρα και το όφελος σε χώρο περίπου 50%, αντισταθμίζεται από την χρονική επιβάρυνση. Θα αφαιρεθεί η παράγραφος 2 προς αποφυγή παρερμηνειών. Για την διόρθωση της καμπυλότητας οι υποψήφιοι μπορούν να προτείνουν και να τεκμηριώσουν την πρόταση τους. Η λύση του υποψηφίου πρέπει να παρέχει σχετική ευελιξία στην δημιουργία των αρχείων προεπισκόπησης αναλόγως του υλικού. Οι προδιαγραφές τους θα είναι τέτοιες ώστε οι χρήστες της Αθωνικής Κιβωτού να αποκτούν μια πρώτη πληροφόρηση από το αρχείο προεπισκόπησης χωρίς να επιβαρύνεται η λειτουργία της. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τεκμηριώσουν την απάντησή τους.

15 15 έγγραφα, έντυπα Προτείνεται να καθοριστεί αν θα κρατείται και η αρχική λήψη σε περίπτωση επεξεργασία της εικόνας για την βελτιστοποίηση του αποτελέσματος. Επίσης να καθοριστεί αν χρειάζεται να καταγραφούν οι διαδικασίες βελτιστοποίησης που θα γίνουν σε κάθε λήψη. Η αρχική λήψη δεν θα φυλάσσεται από τη στιγμή που με την επεξεργασία θα προκύψει αποτέλεσμα που είναι πιστότερο αντίγραφο του πραγματικού αντικειμένου. 67 C3.5.1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - Χειρόγραφα, έγγραφα, έντυπα Προτείνεται να καθοριστεί η μεθοδολογία υδατογράφησης καθώς και το μοτίβο της υδατογραφίας. 68 C3.5.1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - Χειρόγραφα, έγγραφα, έντυπα Προτείνεται να καθοριστούν τα αποδεκτά format του RAW. 69 C3.5.3 Συντήρηση λειτουργική αποκατάσταση συλλογής παλαιών και σπάνιων εκδόσεων Ως ακριβέστερος τίτλος προτείνεται: «Συντήρηση - λειτουργική αποκατάσταση συλλογής χειρογράφων, εντύπων και αρχείων». Αιτιολογία: Η λειτουργική αποκατάσταση αφορά και στα χειρόγραφα και στα έντυπα βιβλία καθώς επίσης και στα αρχεία. Ο όρος παλαιές και σπάνιες εκδόσεις περιορίζεται μόνο στα έντυπα βιβλία. Να προταθεί και να αναλυθεί από τον ανάδοχο η βέλτιστη ενδεικνυόμενη λύση για κάθε κατηγορία υλικού. Θα αφαιρεθεί η παράγραφος 2 προς αποφυγή παρερμηνειών. Οι υποψήφιοι θα παρέχουν λογισμικό raw converter για τα παραγόμενα αρχεία από τις ψηφιακές κάμερες που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του έργου. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα τεκμηριώσουν ότι τα αρχεία RAW από τις μηχανές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ποικιλία εφαρμογών και τουλάχιστον Adobe Photoshop χωρίς τη χρήση του λογισμικού raw converter. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής τίτλου διότι προϋποθέτει επέκταση φυσικού αντικειμένου. Οι χειρόγραφοι κώδικες, το αρχείο εγγράφων δεν περιλαμβάνονται στο παρόν παραδοτέο. Αφορά μόνο έντυπα βιβλία.

16 16 C3.5.3 Συντήρηση λειτουργική αποκατάσταση συλλογής παλαιών και σπάνιων εκδόσεων Προτείνεται η γενικότερη φράση: εκτέλεση εργασιών μηχανικού καθαρισμού φύλλο προς φύλλο για την απομάκρυνση της σκόνης. Αιτιολογία: Οι προτεινόμενοι τρόποι καθαρισμού αποτελούν ένα μικρό δείγμα των επιλογών που ένας συντηρητής έχει στη διάθεσή του. Επιπλέον, ένας τρόπος μπορεί να ενδείκνυται για ένα βιβλίο αλλά να αντενδείκνυται για ένα άλλο. Δεν υπάρχουν συνταγές συντήρησης. Με την προτεινόμενη φράση δίνεται η δυνατότητα στο συντηρητή να επιλέξει την κατάλληλη κατά περίπτωση τεχνική και μέθοδο εφαρμογής. Η φράση «Λύσιμο της παλιάς βιβλιοδεσίας» πρέπει οπωσδήποτε να διαγραφεί. Αιτιολογία: Ο όρος λύσιμο της παλιάς βιβλιοδεσίας αποτελεί καταστρεπτική επέμβαση και δεν εμπίπτει στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης των βιβλίων για τις ανάγκες της ψηφιοποίησης. Δεν είναι δυνατόν προκειμένου να καθαριστεί ένα βιβλίο να αλλοιώνονται βασικά του τεχνικά χαρακτηριστικά ασχέτως και αν το βιβλίο επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Τότε δεν θα μιλάμε για κάτι αυθεντικό αλλά πανομοιότυπο και ως γνωστόν το αυθεντικό δεν αναπαράγεται ούτε συγκρίνεται με το πανομοιότυπο ή ανακατασκευασμένο. Προτείνεται η γενικότερη φράση: Εάν η σύνδεση με οποιονδήποτε τρόπο του καλύμματος μετά του σώματος κειμένου έχει κοπεί θα γίνεται επανένωσή τους (reattachment) σε περίπτωση που η αποκοπή του καλύμματος από το σώμα κειμένου επηρεάζει αρνητικά τη διαδικασία ψηφιοποίησης και μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες απώλειες. Αιτιολογία: Ο όρος σπάγκος αναφέρεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ένωσης καλύμματος με το σώμα κειμένου και αναφέρεται στις δυτικές βιβλιοδεσίες και μόνο. Ο γενικότερος όρος είναι νεύρο. Το νεύρο μπορεί να είναι είτε από σπάγκο, δέρμα, περγαμηνή. Επιπλέον, στις ανατολικές βιβλιοδεσίες δεν υπάρχουν νεύρα και η σύνδεση καλύμματος με το σώμα κειμένου γίνεται διαμέσου της ραφής. Ο όρος «σπασμένοι» δεν χρησιμοποιείται για τα νεύρα, αντ' αυτού χρησιμοποιείται ο όρος «κομμένοι» Προτείνεται η γενικότερη φράση: Οι εργασίες συντήρησης σε κάθε μέρος του βιβλίου θα εκτελούνται με υλικό ίδιο με το αυθεντικό αντίστοιχης ή καλύτερης ποιότητας. π.χ. απαγορεύεται η συντήρηση περγαμηνής με χαρτί. OXI Το σύνολο των προτεινόμενων αλλαγών συνδέονται με την παραπάνω παρατήρηση περί επέκτασης του φυσικού αντικειμένου. Δεν τίθεται θέμα συντήρησης ή λειτουργικής αποκατάστασης ή προληπτικής συντήρησης ή υποστηρικτικής συντήρησης χειρογράφων κωδίκων, ιστορικών εγγράφων και υλικού μοναδικής, ανεκτίμητης αξίας. Αφορά έντυπο υλικό όπως βιβλία, περιοδικά, εκκλησιαστικά λειτουργικά έντυπα, οι βιβλιοδεσίες των οποίων έχουν φθαρεί και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συχνότητα που απαιτείται. Η στοχευμένη συντήρηση θα τα καταστήσει ξανά αξιοποιήσιμα.

17 17 Αιτιολογία: Η συντήρηση της υπάρχουσας βιβλιοδεσίας δεν προϋποθέτει και την ταυτόχρονη αποκοπή της από το σώμα του βιβλίου. Επιπλέον, θα πρέπει η αναφορά να είναι γενικότερη και να αφορά σε ολόκληρα τα μέρη του βιβλίου. Προτείνεται η γενικότερη φράση: Όπου το παλαιό κάλυμμα έχει εκπέσει ή εάν δεν υπήρχε ποτέ κάλυμμα θα γίνεται νέο κάλυμμα προστασίας του σώματος κειμένου που θα ενσωματώνεται χωρίς τη χρήση κόλλας και θα μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να επηρεαστεί το σώμα κειμένου. Όλες οι επεμβάσεις συντήρησης θα γίνονται με υλικά αρχειακής και μουσειακής ποιότητας. Αιτιολογία: Ο όρος βιβλιοδεσία είναι γενικότερος και αφορά σε πολλά επιμέρους τμήματα του βιβλίου. Ο όρος «υλικά εξαιρετικής ποιότητας» δεν δηλώνει κάτι συγκεκριμένο και μπορεί να ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους. Αντιθέτως οι όροι «αρχειακής και μουσειακής ποιότητας» αφορούν σε υλικά που πληρούν τα αρχειακά και μουσειακά πρότυπα Προτείνεται η φράση: Τα χειροποίητα κατεστραμμένα κεφαλάρια θα στερεώνονται ούτως ώστε να μην εκπέσουν πλήρως και υποστούν περαιτέρω φθορά. Θα επιδιορθώνονται και θα συμπληρώνονται κατά περίπτωση με τον ίδιο τρόπο ή με νέο χειροποίητο κεφαλάρι συντήρησης- προστασίας μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο για την πρόληψη περαιτέρω φθοράς στο σώμα κειμένου και της βιβλιοδεσίας εν γένει. Αιτιολογία: Τα χειροποίητα κεφαλάρια δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώνονται καθότι δεν επηρεάζουν πάντα τη σταθερότητα του σώματος κειμένου και της βιβλιοδεσίας. Σε πολλές περιπτώσεις επιλέγεται η εκτέλεση ενός κεφαλαριού συντήρησης - προστασίας το οποίο προσφέρει σταθερότητα και αποτελεί ευδιάκριτη επέμβαση συντήρησης, και όχι αποκατάστασης, όπως άλλωστε προβλέπεται από τους διεθνείς κανόνες συντήρησης. Να καταστεί σαφής η έννοια της όλης φράσης και να διευκρινιστεί η έννοια του όρου αξιοποιήσιμος (α/α περιγραφής 6)

18 18 70 C3.5.3 α/α περιγραφής 7 Προτείνεται η διαγραφή της συγκεκριμένης περιγραφής ως ασύμβατης με τους διεθνείς κανόνες περί συντήρησης και άσχετης προς την έννοια της προληπτικής συντηρήσεως για τις ανάγκες ψηφιοποίησης. Αιτιολογία: Το χρύσωμα σε ιστορικά βιβλία δεν αποτελεί συντήρηση αλλά αισθητική παρέμβαση που εμπίπτει στα πλαίσια της αποκατάστασης (restoration). 71 C3.5.3 α/α περιγραφής 8 Προτείνεται η αναδιατύπωση της φράσης ως εξής: Κρίνεται απαραίτητη η ψηφιακή φωτογράφηση των τεκμηρίων προ και μετά των εργασιών συντήρησης καθώς και η ψηφιακή φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των επεμβάσεων κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Αιτιολογία: Βασικό αποδεικτικό και επιστημονικό στοιχείο μίας επέμβασης συντήρησης αποτελεί η φωτογραφική και βιντεοληπτική τεκμηρίωση της διαδικασίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της δεδομένου ότι ειδικά στη συντήρηση βιβλίου η μία επέμβαση καλύπτει και κρύβει συχνά την προηγούμενή της και έτσι καθίσταται αδύνατη η μετέπειτα αναγνώριση των βημάτων που ακολουθήθηκαν. 72 C3.5.3 α/α περιγραφής 9 Προτείνεται η αναδιατύπωση της φράσης ως εξής: Βιβλία τα οποία χρήζουν υποστηρικτικής συντηρήσεως θα πρέπει αυτή να γίνεται με ευθύνη του αναδόχου ακολουθούμενη από έγγραφη αναφορά προτάσεων συντηρήσεως και γενομένων εργασιών με πλήρη λεπτομερή περιγραφή των υλικών, των προμηθευτών και των εφαρμοσθέντων τεχνικών συντήρησης. Αιτιολογία: Ο όρος επανορθωτική συντήρηση είναι αδόκιμος και θα πρέπει να διευκρινιστεί τί εννοείται. Οι δύο πιο δόκιμοι όροι είναι προληπτική συντήρηση και υποστηρικτική συντήρηση. Επιπλέον, το όλο νόημα της πρότασης δεν είναι σαφές και θα πρέπει να διευκρινιστεί. 73 C3.5.3 α/α περιγραφής 12 Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί με τον όρο «ενδιαφερόμενοι» ποιοι εννοούνται και αν θα οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τον επιτόπιο έλεγχο. 74 C3.5.3 α/α περιγραφής 16 Προτείνεται η αναδιατύπωση της φράσης ως εξής: Θα συντηρηθούν προληπτικά - υποστηρικτικά 1000 έως 2000 χειρόγραφα, έντυπα και αρχεία. Αιτιολογία: Ο αριθμός 2000 είναι άκρως περιοριστικός και πρακτικώς αδύνατον να καθοριστεί χωρίς επιτόπια καταγραφή των προς συντήρηση τεκμηρίων αλλά και να υπολογιστεί ο απαιτούμενος NAI OXI Ισχύουν τα παραπάνω Ισχύουν τα παραπάνω Ισχύουν τα παραπάνω Εννοείται ο ανάδοχος. Θα οριστεί ημερομηνία Δεν τίθεται θέμα επέκτασης και αλλαγής του φυσικού αντικειμένου

19 19 χρόνος για τη συντήρησή τους. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί επί του παρόντος ένα εύρος στον αριθμό των προς συντήρηση τεκμηρίων καθότι ο χρόνος συντήρησης για κάθε τεκμήριο είναι διαφορετικός και μεταβαλλόμενος ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τεκμηρίου. 75 C3.7.2 Αναζήτηση περιεχομένου ψηφιοποιημένων χειρογράφων βάσει δημοσιευμένων καταλόγων Να καθοριστεί αν η οπτική αναγνώριση (OCR) θα εκτελεστεί για έντυπα ή χειρόγραφα τεκμήρια. Επίσης να καθοριστεί αν το αποτέλεσμα της οπτικής αναγνώρισης θα πρέπει να είναι στο μονοτονικό ή στο πολυτονικό σύστημα και τέλος να καθοριστεί ο βαθμός ανοχής λαθών στο αποτέλεσμα του OCR. 76 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών (βλ. Α3.6) Με δεδομένο ότι η εκπαίδευση δεν έχει συντήρηση πρέπει να διαγραφούν οι τελευταίες στήλες του πίνακα C C4.2 Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί με ποιο τρόπο συνδέεται το παρόν κεφάλαιο με την παραπομπή στο κεφάλαιο Α3.6, σελ. 74, που αναφέρεται στις Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών. 78 Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων Από τις παραγράφους προκύπτει ανάγκη ψηφιοποίησης Slides 35mm & 6cm X 6cm (αρνητικών).στον πίνακα όμως με τα παραδοτέα - προμήθεια εξοπλισμού (hardware software) δεν αναφέρεται μηχάνημα photo /slides scanners 79 C3.9.14Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - Προμήθεια Εξοπλισμού» (Hardware Software) Στις παραγράφους αναφέρεται ίδιος αριθμός Photo Digital Camera με τον αριθμό των Σαρωτών (book scanners).τα συστήματα bookscanners v cradle με χρήση φωτογραφικών μηχανών απαιτούν για κάθε bookscanner δύο φωτογραφικές μηχανές οι οποίες τοποθετούνται στα αριστερά και στα δεξιά του μηχανήματος για ταυτόχρονη λήψη των δυο πλευρών (αριστερής & δεξιάς ) ενός βιβλίου.προτείνουμε ο αριθμός των φωτογραφικών μηχανών να διπλασιαστεί και να διαμορφωθεί από 14 τεμάχια σε 28 τεμάχια. Θα αλλάξει ο τρόπος εξαγωγής της πληροφορίας. Θα υιοθετηθεί η λύση της πληκτρολόγησης και όχι του OCR. Αφαιρέθηκε η παράγραφος 4. Λάθος αρίθμηση. Θα διορθωθεί με το σωστό Α4.1 Η ψηφιοποίηση του αναφερομένου υλικού θα γίνει με εξοπλισμό του αναδόχου. Προφανώς με την λήξη του έργου θα συνεχίσει να είναι στην ιδιοκτησία του Οι φωτογραφικές μηχανές και οι bookscanners είναι διαφορετικός εξοπλισμός. Αν οι bookscanners χρησιμοποιούν ψηφιακές κάμερες τότε αυτές θα προσφερθούν ως μέρος των bookscanners και το πλήθος τους δεν προσμετράται στο πλήθος των προσφερόμενων φωτογραφικών μηχανών. Αλώστε οι φωτογραφικές μηχανές θα χρησιμοποιηθούν κατά κόρον στην ψηφιοποίηση των έργων τέχνης ενώ οι σαρωτές στους χειρόγραφους κώδικες και C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών

20 20 τα παλαίτυπα. 80 C3.9.14Α3.5.7 Λειτουργική ενότητα «Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού» σελ70 Προτείνουμε να διαμορφωθεί η ανάλυση των DSLR φωτογραφικών μηχανών από 24 MP σε 22 MP ώστε να μεγαλώσει ο ανταγωνισμός και να προσφερθούν περισσότερα μοντέλα. Εξάλλου μια τέτοια φωτογραφική μηχανή με ανάλυση 22MP μπορεί να δημιουργήσει εικόνες με διάσταση 5760 x 3840 και καλύπτει πλήρως τον αριθμό των 300 dpi στην απαιτούμενη Α3 διάσταση. 81 C3.9.13Σελ125Α3.5.7 Λειτουργική ενότητα «Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού» Να διευκρινιστεί αν η διασύνδεση USB 2.0 των φωτογραφικών μηχανών μέσω / C Εκτυπωτής colour Laser Προτείνουμε να διαμορφωθεί η απαιτούμενη ελάχιστη μνήμη από 1024ΜΒ σε 768ΜΒ ώστε να μεγαλώσει ο ανταγωνισμός και να προσφερθούν περισσότερα μοντέλα. Εξάλλου, οι απαιτούμενες εκτυπωτικές ταχύτητες δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε μνήμη, μάλιστα, καλύπτονται ακόμη και από 256ΜΒ μνήμη. Προτείνουμε να διαμορφωθεί η προδιαγραφή για τη ταχύτητα της κάρτας δικτύου σε 10/100/1000 ώστε να μεγαλώσει ο ανταγωνισμός και να προσφερθούν περισσότερα μοντέλα. Επίσης, χρειάζεται ΟΛΟΣ ο εξοπλισμός που μεσολαβεί στην επικοινωνία (καλώδια, data switch κ.λ.π.) να είναι απαραιτήτως 1Gb για να υποστηριχθεί η προδιαγραφή και η ταχύτητα στο 1Gb, αλλιώς ο εκτυπωτής θα αναγκαστεί να επικοινωνήσει στην minimum ταχύτητα στην οποία βρίσκεται ακόμη και 1 έστω μηχάνημα στο δίκτυο. Αν το καλώδιο ή το port switch δεν είναι 1Gigabit, η ταχύτητα της κάρτας Ethernet του εκτυπωτή θα είναι περιττή και αναγκαστικά θα λειτουργήσει σε 10 ή 100 Mbit. Οι ταχύτητες αυτές επαρκούν και δε θα επηρεάσουν τις εκτυπωτικές δυνατότητες του μηχανήματος. Η ανάγκη για portability των αρχείων μας μέσω των τηλεφωνικών μας συσκευών και tablets επιτάσσει την ανάγκη να μπορούμε να εκτυπώσουμε τα αρχεία μας άμεσα μέσω των smartphones μας ή και των tablets μας. Για τον λόγο αυτό Η ανάλυση του φωτογραφικού εξοπλισμού δεν σχετίζεται τόσο με τα έντυπα όσο με τα έργα τέχνης όπου η απαίτηση είναι 600dpi ή 7000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση επομένως τα 24Mp είναι απαραίτητα. Οι αναφερόμενες προδιαγραφές αφορούν τους σαρωτές. Απαιτείται η ύπαρξη USB 3 που καλύπτει και το 2. C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών NAI OXI Η απαίτηση είναι ο εκτυπωτής να υποστηρίζει το 1Gb. Προφανώς θα υποστηρίζει και τις κατώτερες ταχύτητες. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της υπάρχουσας δικτυακής υποδομής δεν κρίνεται σκόπιμη η λειτουργία των εκτυπωτών μέσω mobile.

21 21 κρίνουμε απαραίτητη την υποστήριξη mobile print. Προσθήκη Προτείνεται η υποστήριξη mobile print μέσω smartphones, iphones & ipad συσκευές Θεωρούμε πως είναι απαραίτητες όλες οι αναφερθείσες λειτουργίες υποστήριξης εξοικονόμησης ενέργειας και εξοικονόμησης γραφίτη. Είναι απαραίτητο το μηχάνημα να μειώνει από μόνο του τη κατανάλωση όταν δε χρησιμοποιείται, και ακόμη πιο πολύ μείωση της κατανάλωσης όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, δίχως να χρειάζεται τη παρέμβαση του χρήστη να το θέσει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Προσθήκη Υποστήριξη λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, υποστήριξη λειτουργίας εξοικονόμησης toner και υποστήριξη λειτουργίας «βαθιάς ύπνωσης» του μηχανήματος με σκοπό την χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος. Επίσης, υποστήριξη λειτουργίας auto off το οποίο μπορεί να φτάσει τη κατανάλωση ρεύματος έως και 0,5Watt ανά ώρα αν δεν χρησιμοποιείται. Είναι προτιμότερο οι μονάδες γραφίτη (toner) να είναι ξεχωριστές από τις μονάδες τυμπάνου (drum) έτσι ώστε η αντικατάσταση toner να μην επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση με την αναγκαστική αντικατάσταση και του drum unit. Συμπληρωματικά, η αντικατάσταση μόνο toner unit είναι πιο εύκολη από την αντικατάσταση και της μονάδας τυμπάνου. Προσθήκη Προτείνεται οι μονάδες τυμπάνου (drum) να είναι ξεχωριστές από τις μονάδες γραφίτη (toner) Όλοι οι σύγχρονοι εκτυπωτές διαθέτουν συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και γραφίτη. Γίνεται αποδεκτό. Περιορίζει τον ανταγωνισμό Λόγω των ρυθμίσεων εξοικονόμησης ενέργειας των μηχανημάτων, συμβαίνει συχνά τα μηχανήματα να βρίσκονται σε κατάσταση sleep mode. Για να αποφεύγεται συχνά η σπατάλη χρόνου αναμονής όπως παρατηρείται να χρειάζονται μικρές σύντομες εκτυπωτικές εργασίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προτείνουμε ο χρόνος 1ης εκτύπωσης να είναι μικρότερος των 10 δευτερολέπτων. Προσθήκη Προτείνεται ο χρόνος πρώτης εκτύπωσης να είναι μικρότερος των 10 δευτερολέπτων

22 22 83 Α.5.6 Ειδικοί Όροι Πρέπει να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις για τον τύπο του ασφαλιστήριου συμβολαίου και τους επιθυμητούς όρους αυτού. Προτείνουμε την επανεξέταση του θέματος. 84 Πίνακας C Σταθμοί εργασίας (φορητού τύπου) Προδιαγραφή 33. Έχει τροποποιηθεί και υπάρχει εκτενής αναφορά στο C3.1 (9) παράγραφος (FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA) Λόγω του ότι η Display Port θύρα παρέχει μεγαλύτερες αναλύσεις από την standard HDMI, έχει υπερισχύσει στα περισσότερα notebooks. Για τον λόγο αυτό η προδιαγραφή προτείνουμε να αναγραφεί ως εξής: "Να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες θύρες: Τρεις (3) USB 3.0, 1 USB 2 Ένα (1) Memory Card Slot, Display Port ή HDMI, VGA, Ethernet 1Gbs," 85 Πίνακας C Προδιαγραφή 37 Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι εννοείτε: "Να διαθέτει μπαταρία Li-Ion από 6 cell έως 9 cell, 6,700 mah, 72 Wh καθώς και 19 V / 90 W (ή καλύτερο), 100 V V AC- Adapter" 86 Πίνακας C Προδιαγραφή 48 Προτείνουμε οι θύρες να είναι μοιρασμένες αντίστοιχα μία (1) HDMI και μία (1) Display Port, δεδομένου ότι η Display Port παρέχει υψηλότερες αναλύσεις. Η παύλα μεταξύ των αριθμών δηλώνει εύρος (έως). «Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες USB Θύρα HDMI, 1 θύρα Display Port, 1 DVI-D, 1 VGA» 87 Πίνακας C Σταθμοί εργασίας (σταθερού τύπου) Προδιαγραφή 48. Καθώς τεχνικά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, θεωρούμε ότι έχει οριστεί εκ παραδρομής. Για τον λόγο αυτό η προδιαγραφή προτείνουμε να αναγραφεί ως εξής: "Ανάλυση 2560 x 1440 (μέσω Display port) & 1920 x 1080 (μέσω HDMI Port)" 88 Πίνακας C Προδιαγραφή 13. Προτείνουμε να διευκρινιστεί το αποδεκτό εύρος γωνίας λειτουργίας του V cradle 89 Πίνακας C Σαρωτές (book scaners) Προτείνουμε να διευκρινιστεί το αποδεκτό εύρος πάχους ράχης του προς σάρωση βιβλίου 90 Α3.5.3 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, Μεθοδολογία Αναφέρεται: «Για την επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος θα γίνει η τελική επιλογή από μια σειρά πολλαπλών λήψεων για κάθε ψηφιακό αντικείμενο». Εννοείτε ότι για κάθε κατηγορία αντικειμένου θα γίνουν πολλαπλές δοκιμαστικές λήψεις με διαφορετικές μεθόδους και C (13 παράγραφος) C (13 παράγραφος) Εννοείται τόσο για κάθε κατηγορία αντικειμένων όσο και για κάθε αντικείμενο ξεχωριστά. Εάν στην προεπισκόπηση το αποτέλεσμα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις θα επαναλαμβάνεται η λήψη. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΟΣ / OMMAPHOTOS ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

23 23 τεχνικές ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη από αυτές; 91 Α3.5.7 Λειτουργική ενότητα «Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού» Η ψηφιοποίηση και φωτογράφηση σε κάθε νησίδα θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τον ζητούμενο εξοπλισμό που θα παραχωρήσει και θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος ή θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης επιπλέον εξοπλισμού, ενδεχομένως διαφορετικών, αλλά τουλάχιστον ίσων προδιαγραφών ιδιοκτησίας του αναδόχου, ο οποίος και θα αποσυρθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος; 92 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Δεν ζητείται εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό με την ειδικότητα του φωτογράφου, όπως αναφέρεται στη σχετική παραπομπή. Πως η αναθέτουσα αρχή θα εξασφαλίσει ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα συμπεριλάβουν στην ομάδα έργου (τη δική τους ή των υπεργολάβων) έμπειρους επαγγελματίες φωτογράφους; Προτείνεται να προστεθεί στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, ειδικά για την ψηφιοποίηση / φωτογράφηση έργων τέχνης και ειδικών συλλογών, η απαίτηση, η ομάδα έργου να στελεχωθεί και από εξειδικευμένους επαγγελματίες φωτογράφους με αποδεδειγμένη εμπειρία στη φωτογράφηση συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς. Εναλλακτικά, προτείνεται η στελέχωση με τουλάχιστον έναν ειδικευμένο επαγγελματία φωτογράφο ως «Υπεύθυνο επαγγελματικής φωτογράφησης» με ρόλο επιτελικό, για την οργάνωση, συντονισμό, παρακολούθηση, ποιοτικό έλεγχο των σχετικών εργασιών. 93 C Πρέπει να αναφέρεται εκτός από την εστιακή απόσταση του φακού και το ζητούμενο μέγιστο διάφραγμα π.χ: F2,8. προστέθηκε Εάν ο ανάδοχος κρίνει σκόπιμο την χρήση επιπλέον εξοπλισμού ιδιοκτησίας του ίσων προδιαγραφών δύναται να το κάνει και να τον συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά. Είναι αυτονόητο ότι με το πέρας του έργου θα τον αποσύρει. Θα γίνει αναδιατύπωση και επαναπροσδιορισμός της τεχνικής περιγραφής συνολικά. Αναφέρεται: «1 σετ από 2 φλασιέρες τύπου Softbox με όλο τον εξοπλισμό τους, δηλ. 2 λάμπες αλογόνου των 1000Watt, τροφοδοτικά». Ο τρόπος που περιγράφεται ο παραπάνω εξοπλισμός είναι αδόκιμος και

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304231 Πράξη Υπηρεσίες υποστήριξης και προσωποποιημένης ενημέρωσης αποφοίτων Υποέργο Ανάπτυξη υπηρεσιών αποφοίτων και προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων των εταιρειών: 1. Βολογιαννίδης Αβράμης & ΣΙΑ ΟΕ (DATA SCOUTING)

Θέμα : Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων των εταιρειών: 1. Βολογιαννίδης Αβράμης & ΣΙΑ ΟΕ (DATA SCOUTING) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310-996752 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 87912 Θεσσαλονίκη, 15/04/2014 Αρ. Πρωτ. : 43073/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304238 Πράξη Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346636 Πράξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης» Υποέργο 1,2,3 και 4 ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες.

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482353 Πράξη "Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού Κτελ Πατρών Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού με κωδικό MIS 482353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 377008 Πράξη Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόµαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380180 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού Υποέργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17068 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να Απόσπασμα υπ αριθμ. 6/11-6-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής». ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/ Αθήνα 3/12/2013 Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/3 12 2013 3 12 2013 Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που ετέθησαν επί του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482352 Πράξη Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Διάρκεια Διαβούλευσης Από:9/7/2014 Έως:21/7/2014 Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374038 Πράξη «Ψηφιακή ομπρέλα e-thess cult-tour Σύστημα Ηλεκτρονικής Προβολής και Διαχείρισης πολιτιστικών & τουριστικών πόρων υπηρεσιών εκδηλώσεων και ροών επισκεπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσί προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

http://www.elta.gr/el-gr/εταιρία/διαγωνισμοίεσπα/διαβουλεύσεις/αναγγελίες.aspx

http://www.elta.gr/el-gr/εταιρία/διαγωνισμοίεσπα/διαβουλεύσεις/αναγγελίες.aspx ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 423525 Πράξη Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποέργο 4 «Αναβάθµιση συστήµατος κοστολόγησης καθολικής υπηρεσίας & ανάπτυξη συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 29/08/14 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β 1.7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη: Ν. 4111/13 άρθρο 21, παράγραφος 4.

Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη: Ν. 4111/13 άρθρο 21, παράγραφος 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η σωστή διατύπωση είναι η ακόλουθη: Ν. 4111/13 άρθρο 21, παράγραφος 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 1. Πίνακες Συμμόρφωσης C.3.9.1 & C.3.9.2 : Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν για λόγους υγιούς ανταγωνισμού στην

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται συνεχώς 21/6/2012 Σελ. 1 από 6 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ & ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Υ2568 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές.

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές. Ερώτηση 8: Αναφορικά με την ανάπτυξη συστήματος και παραγωγής αναφορών όπως αυτό προδιαγράφεται στο τεύχος διαγωνισμού «Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της υπ. Αρ 586/Α2-113/18-1-2010 Διακήρυξης της Γ.Γ ΕΣΥΕ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της υπ. Αρ 586/Α2-113/18-1-2010 Διακήρυξης της Γ.Γ ΕΣΥΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της υπ. Αρ 586/Α2-113/18-1-2010 Διακήρυξης της Γ.Γ ΕΣΥΕ Προσοχή όλες οι ερωτήσεις και από την προηγούμενη δημοσίευση έχουν συγκεντρωθεί και κωδικοποιηθεί στο σύνολο που ακολουθεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_02.php

http://www.gunet.gr/09_02.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 4 Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες : Καραγιαννάκης Γεώργιος Τηλέφωνο : 2810399297

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν».

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Αρ. Πρωτ. 5346 Τρίκαλα, 12/05/2011 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Άνω Λιόσια, 11/01/2017 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡ. 66154 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία θα θέλαμε να θέσουμε τα εξής: Εταιρεία S.M.R. Consultants

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304239 Πράξη Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού Διάρκεια Διαβούλευσης Από 23/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 494184 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες για την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2016 του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δεκέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Απαντήσεις στις Παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης στο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο "ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Παντελής Αλµπάνης Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 801 e-mail : palba@ktpae.gr Υµηττός, 9 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 11463 Προς: Παραλήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΙΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 296114 Πράξη Προηγµένες υπολογιστικές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα Υποέργο «Προµήθεια εξοπλισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304281 Πράξη Ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών Υποέργο Ιδρυµατικό Αποθετήριο/RFID/Smart Cards ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 8/3/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ. 354644 (11304) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369411 Πράξη Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 362354 Πράξη «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Υποέργο Υποέργο 1: «Σχεδιασμός και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 η Στην παράγραφο 20.1.β ζητείται η απόδειξη της ιδιότητας του συγκοινωνιολόγου από εγγραφή του στον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Διαβάστε περισσότερα

FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21

FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21 FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21 Α/Α Ανάρτηση ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 22/7/2016 2 22/7/2016 3 22/7/2016 4 22/7/2016 5 22/7/2016 6 22/7/2016 7 22/7/2016 Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Γενικά θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα