ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός Υποέργο 1 ο Ψηφιακή διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος Αγίου Όρους. Διάρκεια Διαβούλευσης Από 23 Δεκεμβρίου 2014 Έως 07 Ιανουαρίου 2015 Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Κων/νος Πατσέας Επικοινωνίας για την Πράξη Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του 1 ου υποέργου συμμετείχαν εννέα (9) φορείς ή εταιρείες. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα (Ιερά Κοινότης Αγίου Όρους). Συνημμένα. 1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 1 Πίνακας C3.9.3 Σύστημα Αποθήκευσης Δεδομένων Ψηφιακής Νησίδας Σύστημα Αποθήκευσης Κέντρου Δεδομένων (Συσσωρευτή) Σύστημα Αποθήκευσης Κέντρου Δεδομένων (Συσσωρευτή Απαίτηση 4 H απαίτηση για ίδιο κατασκευαστή server και storage σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των servers αποκλείει αρκετούς κατασκευαστές storage, προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να γίνει προαιρετική ή να αφαιρεθεί 2 Πίνακας C3.9.4 Σύστημα Αποθήκευσης Κέντρου Δεδομένων (Συσσωρευτή) Απαίτηση 5 Η απαίτηση για υποστήριξη block πρωτοκόλλου SAS προϋποθέτει συνήθως απευθείας σύνδεση servers, κάτι που δεν αφορά την συγκεκριμένη υλοποίηση. Παρακαλούμε η συγκεκριμένη απαίτηση να αφαιρεθεί.. 3 Πίνακας C3.9.4 Σύστημα Αποθήκευσης Κέντρου Δεδομένων (Συσσωρευτή Απαίτηση 8 Προτείνουμε το σύστημα αποθήκευσης να διαθέτει τουλάχιστον 32GB μνήμη cache ανά ελεγκτή για μεγαλύτερη απόδοση Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη : Τεκμηρίωση Απάντησης Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία ) ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Η πρόταση περιορίζει τον ανταγωνισμό. Ο προσφέρων μπορεί να διαθέσει το σύστημα με 32GB μνήμη cache ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

2 2 4 Πίνακας C3.9.5Σύστημα Backup Ψηφιακής Νησίδας Απαίτηση 4. H απαίτηση για ίδιο κατασκευαστή server και storage σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των servers αποκλείει αρκετούς κατασκευαστές storage, προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να γίνει προαιρετική ή να αφαιρεθεί 5 Πίνακας C3.9.5Σύστημα Backup Ψηφιακής Νησίδας Απαίτηση 12. Η απαίτηση για ταχύτητα δια μεταγωγής 380ΜΒ/sec read χωρίς συμπίεση αποκλείει όλους σχεδόν τους κατασκευαστές δεδομένου ότι τα LTO6 tapes παρέχουν έως 160ΜΒ/s ταχύτητα δια μεταγωγής χωρίς συμπίεση, Αυτό ισχύει για όλους τους κατασκευαστές. Επομένως παρακαλούμε η απαίτηση για ταχύτητα δια μεταγωγής χωρίς συμπίεση read 380 MB/sec να γίνει προαιρετική 6 Πίνακας C3.9.6 Σύστημα Backup Κέντρου Δεδομένων (Συσσωρευτή) Απαίτηση 4 H απαίτηση για ίδιο κατασκευαστή server και storage σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των servers αποκλείει αρκετούς κατασκευαστές storage, προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να γίνει προαιρετική ή να αφαιρεθεί 7 Πίνακας C3.9.6 Σύστημα Backup Κέντρου Δεδομένων (Συσσωρευτή) Απαίτηση 12 Η απαίτηση για ταχύτητα δια μεταγωγής 380ΜΒ/sec read χωρίς συμπίεση αποκλείει όλους σχεδόν τους κατασκευαστές δεδομένου ότι τα LTO6 tapes παρέχουν έως 160ΜΒ/s ταχύτητα δια μεταγωγής χωρίς συμπίεση, Αυτό ισχύει για όλους τους κατασκευαστές. Επομένως παρακαλούμε η απαίτηση για ταχύτητα δια μεταγωγής χωρίς συμπίεση read 380 MB/sec να γίνει προαιρετική 8 C Σαρωτές (book scaners) 125,126,127 Στην προδιαγραφή 2 «Μέγεθος Επιφάνειας Σάρωσης» η απαίτηση αναφέρει «Α3». Κατόπιν επιτόπιας επισκόπησης του αρχείου αλλά και βάσει της μεγάλης μας εμπειρίας που ισοδυναμεί σε ψηφιοποίηση αρχείων > σελίδων θεωρούμε πως η επιφάνεια σάρωσης θα πρέπει να είναι Α1. Συγκεκριμένα: το μέγεθος των βιβλίων σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγαλύτερες από Α2, Υπάρχουν πάπυροι, λυτά έγγραφα κτλ μεγαλύτερα από Α2 ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το υπάρχον φυσικό αντικείμενο δεν περιλαμβάνει υλικό με διάσταση Α1. ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. INTERLEASE S.A. (I.I.D.) (Ορθή επανάληψη)

3 3 Υπάρχουν χάρτες που δεν μπορούν να σαρωθούν σε σαρωτή σχεδίων και με την χρήση σαρωτή μεγέθους Α1 γίνεται εφικτό. Οι φωτογραφικές μηχανές δεν μπορούν αγγίξουν τα dpi που χρειάζονται ανά είδος αρχείου και συγκεκριμένα οι καλές πρακτικές ψηφιοποίησης όπως συντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και απαιτεί η κοινωνία της πληροφορίας, αναφέρουν πως το έντυπο υλικό θα ψηφιοποιείται στα 400 dpi. Στην περίπτωση έντυπου υλικού μεγέθους Α2, για την τήρηση των παραπάνω και την ορθή ποιότητα των παραδοτέων θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί φωτογραφική μηχανή 59,6 Mpixel. Κατόπιν όλων των παραπάνω θα θέλαμε να σας προτείνουμε ο απαιτούμενος σαρωτής να καλύπτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Μέγεθος : Α1+ 2. Οπτική Ανάλυση : 400 dpi 3. Σάρωση σε flat & V mode ανάλογα με το είδος του εγγράφου 9 Β2.6 ii, σελ. 38 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Προτείνουμε στο αντίστοιχο Τεύχος διακήρυξης να διευκρινίζεται: αν ο όρος «όμοιο ή ισοδύναμο» δημιουργεί την απαίτηση το έργο ή/και τα έργα που θα καλύπτουν την ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, αθροιστικά, να έχουν προϋπολογισμό ίσο με του υπό διαβούλευση έργου, δηλαδή ευρώ. σε τι ακριβώς αναφέρεται ο όρος «επιχειρησιακής πολυπλοκότητας» Ο όρος επιχειρησιακή πολυπλοκότητα αναφέρεται στο βαθμό δυσκολίας οργάνωσης και παρακολούθησης ενός έργου που λαμβάνει χώρα σε μια περιοχή με ιδιαίτερες συνθήκες πρόσβασης, ειδικό καθεστώς λειτουργίας και γεωγραφικό διαμελισμό σε ότι αφορά την διασπορά του πεδίου υλοποίησης. Σε ότι αφορά τον όρο όμοιο ή ισοδύναμο έχει διευκρινιστεί πλήρως και ενσωματωθεί στο τεύχος. Β2.6 ii ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΕ 10 Β2.6 ii, σελ ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Προτείνουμε στο αντίστοιχο Τεύχος διακήρυξης να αφαιρεθεί η προϋπόθεση απόκτησης της σχετικής εμπειρίας τα πέντε (5) τελευταία έτη Κρίνεται άκρως απαραίτητη η εμπειρία για την υλοποίηση του έργου. Τροποποιήθηκε σε 7 έτη. ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΕ

4 4 11 Β2.6 ii, σελ. 40 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Προτείνουμε στο αντίστοιχο Τεύχος διακήρυξης να αφαιρεθεί η προϋπόθεση απόκτησης της προϋπηρεσίας σε κατόχους αντίστοιχων πολιτιστικών θησαυρών όπως οι χειρόγραφοι κώδικες του Αγίου Όρους. 12 Α3.5.4 C3.6 Ψηφιακή πύλης «portal» Αναφορικά με τις ζητούμενες υπηρεσίες φιλοξενίας, να οριστεί το διάστημα κατά το οποίο απαιτείται αυτές να παρέχονται από τον Ανάδοχο. 13 Α4.2 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια αν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης που έχει προβλεφθεί στο πλαίσιο της Πράξης, αφορά στο εν λόγω υποέργο άρα πρέπει να προσφερθεί ή σε κάποιο άλλο (άρα δεν αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου του παρόντος). 14 Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Αναφέρεται ότι «Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει τη συνέχιση της για το λογισμικό και τις εφαρμογές έναντι τιμήματος το οποίο θα συμφωνηθεί με τον Ανάδοχο με τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.». Να οριστεί το χρονικό διάστημα για το οποίο ο Ανάδοχος υποχρεούται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης να προσφέρει τις Υπηρεσίες Συντήρησης. 15 Α3.13 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιαγράμματος και Φάσεις Έργου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α.4.2. Α.4.3. Από το χρονοδιάγραμμα δεν προκύπτει Φάση του έργου σχετική με την εκπαίδευση ούτε με την ζητούμενη πιλοτική λειτουργία. Από την παρ. Α.4.3. Πιλοτική Λειτουργία προκύπτει ότι «Επιπλέον στο διάστημα αυτό θα διεξαχθούν οι τελικές δοκιμές των παραδοτέων και θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των χρηστών». Άρα συνάγεται ότι εκπαίδευση και πιλοτική λειτουργία υλοποιούνται παράλληλα αλλά δεν προκύπτει πότε. Για την καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων του χρονοδιαγράμματος προτείνεται να συμπεριληφθούν ως διακριτές (η) φάσεις (η) τόσο η εκπαίδευση όσο και η πιλοτική λειτουργία ή να αποσαφηνιστεί η θέση τους στο γενικό χρονοδιάγραμμα του έργου. 16 Β , Στο σημείο 2 αναφορικά με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και την υπογραφή τους εντός 30 ημερών θα πρέπει σύμφωνα να προστεθεί και ότι «δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ» σύμφωνα και με τις προβλέψεις Αφαιρέθηκε το εκτός και εντός Ελλάδος καθώς και το «όπως οι χειρόγραφοι κώδικες του Αγίου Όρους Αναφέρεται το χρονικό διάστημα (60 μήνες) Α3.5.4, C Δεν αφορά το συγκεκριμένο υποέργο και ως εκ τούτου δεν αποτελεί ευθύνη του αναδόχου ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΕ Πέντε έτη (5)

5 5 του άρθρου 4 του Ν.4111/ Β Να προστεθεί σχετική διευκρίνιση ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην ενότητα Β.2.6. «φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.» 18 Β.2.6 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, παρ.2 σχετικά με τα αντίστοιχα έργα Στον ορισμό αντίστοιχου έργου αναφέρεται μεταξύ άλλων και «σε όρους οικονομικού μεγέθους». Δεδομένου του μεγάλου μεγέθους του Π/Υ του εν λόγω έργου καθώς και της ιδιαιτερότητας αν όχι μοναδικότητας - και πολυπλοκότητας που το διακρίνει, προτείνεται να απαλειφθεί η απαίτηση για έργο αντίστοιχου Π/Υ καθώς αφενός η πιθανότητα ύπαρξης τέτοιου έργου είναι πολύ μικρή, αφετέρου τέτοια απαίτηση δυσχεραίνει ιδιαίτερα τον ανταγωνισμό 19 Β.2.6 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, παρ.3 σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό Για τον Υπεύθυνο Έργου ζητείται εμπειρία «που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα <5> τελευταία έτη». Με την απαίτηση ως έχει, προκύπτει ότι ακόμη και ένα έτος προϋπηρεσίας (ήτοι 12 ανθρωπομήνες) είναι αποδεκτό αρκεί να έχει αποκτηθεί κατά τα 5 τελευταία έτη, γεγονός που ουδόλως διασφαλίζει τα εχέγγυα ομαλής Διοίκησης του Έργου. Δεδομένου του μεγέθους του έργου και της πολυπλοκότητας αυτού, κρίνεται μείζονος σημασίας η τροποποίηση της απαίτησης, ώστε να ζητείται Υπεύθυνος έργου με «τουλάχιστον 8ετή εμπειρία στην Διοίκηση Έργων ΤΠΕ». 20 Β.2.6 Για όλη την Ομάδα Έργου ζητείται εμπειρία «που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα <5> τελευταία έτη». Με την απαίτηση ως έχει, προκύπτει ότι - για όλα τα ζητούμενα μέλη της Ομάδας - ακόμη και ένα έτος προϋπηρεσίας (ήτοι 12 ανθρωπομήνες) είναι αποδεκτό αρκεί να έχει αποκτηθεί κατά τα 5 τελευταία έτη. Δεδομένου του μεγέθους του έργου και της πολυπλοκότητας αυτού, κρίνεται μείζονος σημασίας η τροποποίηση της απαίτησης, ώστε να ζητείται συγκεκριμένη εμπειρία για τα στελέχη της ομάδας έργου ή ειδική αναφορά σε εμπειρία μελών ομάδας ανά Λειτουργική Ενότητα 21 Β.2.6 Για την λειτουργική ενότητα «Ψηφιοποίηση των ειδικών συλλογών», απαιτούνται για τα μέλη της σχετικές βεβαιώσεις. Να διευκρινιστεί / αποσαφηνιστεί εντός του κειμένου ότι οι εν λόγω βεβαιώσεις δύναται να Τροποποιήθηκε. Βλέπε Β2.6 ii Τροποποιήθηκε. Πενταετή εμπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία επτά χρόνια Τροποποιήθηκε. Τριετή εμπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία επτά έτη Αποσαφηνίστηκε πλήρως. Β2.6 ii (3.ΣΤ)

6 6 22 προέρχονται τόσο από τους φορείς / τελικούς αποδέκτες των αντίστοιχων έργων όσο και από τους εργοδότες. 23 Β.2.6 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, παρ.3 σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό Για την λειτουργική ενότητα «Ψηφιοποίηση των ειδικών συλλογών», σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την συνήθη πρακτική μεγάλων έργων ψηφιοποίησης που οι δραστηριότητες ψηφιοποίησης αποτελούν δράσεις εντάσεως εργασίας - η ομάδα των ψηφιοποιητών δεν κατονομάζεται κατά το στάδιο της Προσφοράς, παρά μόνο αριθμείται. Κατά την Μελέτη Εφαρμογής, ο Ανάδοχος ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για την σύνθεση και σύσταση της ομάδας των ψηφιοποιητών η οποία και εγκρίνει / επεμβαίνει επί αυτής. Στα πλαίσια αυτά και ειδικά για το μέγεθος του παρόντος έργου και τις ιδιαίτερες συνθήκες υλοποίησης του, προτείνεται αντίστοιχα να μην είναι απαιτητό να κατονομαστούν όλα τα μέλη που θα συμμετέχουν στις εργασίες ψηφιοποίησης στην φάση υποβολή της Προσφοράς. αρκεί να αναφέρεται ο αριθμός τους και να τεκμηριώνεται σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και τον όγκο των τεκμηρίων. Το ανεκτίμητο της αξίας του πολιτιστικού αποθέματος, η ασφάλεια και ο βαθμός δυσκολίας υλοποίησης επιβάλλει την υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων ώστε να αποδεικνύεται η εμπειρία. 24 Β.2.6 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, παρ.3 σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό Για την λειτουργική ενότητα «Ανάπτυξη υπηρεσιών - αποθετηρίου», απαιτούνται για τα μέλη της σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής. Να διευκρινιστεί / αποσαφηνιστεί εντός του κειμένου ότι οι εν λόγω βεβαιώσεις δύναται να προέρχονται τόσο από τους φορείς / τελικούς αποδέκτες των αντίστοιχων έργων όσο και από τους εργοδότες. 25 Β.2.6 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, παρ.3 σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό Για την λειτουργική ενότητα «Ψηφιακοί κατάλογοι», απαιτούνται για τα μέλη της σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής. Να διευκρινιστεί / αποσαφηνιστεί εντός του κειμένου ότι οι εν λόγω βεβαιώσεις δύναται να προέρχονται τόσο από τους φορείς / τελικούς αποδέκτες των αντίστοιχων έργων όσο και από τους εργοδότες Αποσαφηνίστηκε πλήρως. Β2.6 ii (3.ΣΤ) Αποσαφηνίστηκε πλήρως. Β2.6 ii (3.ΣΤ)

7 7 26 Β.2.6 Αναφορικά με την απαίτηση «Ο ανάδοχος υποχρεούται να περιλάβει στις ομάδες εργασίας κάθε λειτουργικής ενότητας πέραν του αναγκαίου και ικανού αριθμού στελεχών, κατά 50% επιπλέον άτομα, [ ] (επί ποινή αποκλεισμού σε ξεχωριστό κατάλογο)» να διευκρινισθεί / τονισθεί ο καθαρά αναπληρωματικός ρόλος των στελεχών αυτών καθώς και ότι δεν απαιτείται στον κατάλογο να συμπεριληφθούν Α/Μ απασχόλησης (καθώς αυτοί καλύπτονται από των πρωτεύουσα ομάδα έργου). Επίσης, στην περίπτωση αυτή να διευκρινισθεί ότι - καθώς δεν απαιτούνται Α/Μ τα άτομα της δευτερεύουσας αυτής ομάδας δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του 30% του ανθρωποχρόνου (σελ. 37 της ίδιας παραγράφου). 27 Β.2.6 ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, παρ.1.2 Δεδομένης της υψηλής σημασίας που έχει η ασφάλεια πληροφοριών για το εν λόγω έργο και αναφορικά με την διασφάλιση και τεκμηρίωση των μέτρων που λαμβάνει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την ποιότητα είναι σκόπιμο να προστεθεί απαίτηση για σχετικό πιστοποιητικό συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών (τύπου ISO 27001). Επίσης, δεδομένης της υψηλής σημασίας που έχει η Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής για το εν λόγω έργο είναι σκόπιμο να προστεθεί απαίτηση για σχετικό πιστοποιητικό συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών (τύπου ISO 20000). 28 C3.1 Να διευκρινιστεί αν η υποχρεωτική επιτόπου επίσκεψη του Υποψηφίου πρέπει να γίνει σε κάθε Ι.Μ που συμμετέχει στο έργο, ή ενδεικτικά σε κάποιες από αυτές. Αν ναι, να οριστεί σε ποιες Ι.Μ. 29 C3.1 Να οριστεί / διευκρινιστεί η χρονική περίοδο για την οποία θα πρέπει ο Υποψήφιος Ανάδοχος να προβεί στην σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 30 C3.3.1 Σύστημα Διαχείρισης ψηφιακής βιβλιοθήκης / απαίτηση 6 Να τροποποιηθεί. χαρακτηριστεί ως προαιρετική η απαίτηση στο σκέλος που ζητούνται «βεβαιώσεις παραλαβής» από αντίστοιχες εγκαταστάσεις του συστήματος καθώς η διάθεση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης προϋποθέτει οι αντίστοιχες υλοποιήσεις να έχουν γίνει από τον ίδιο τον Υποψήφιο. Στα πλαίσια του εν λόγω Πίνακα Συμμόρφωσης, το γεγονός ότι ένας Υποψήφιος προσφέρει σύστημα Διαχείρισης ψηφιακής βιβλιοθήκης, αναγνωρισμένο με αντίστοιχές εγκαταστάσεις κλπ. Αποσαφηνίστηκε πλήρως. Β2.6 ii (3.H) Η πρόταση περιορίζει τον ανταγωνισμό. Θα οριστεί ημερομηνία και πρόγραμμα επίσκεψης που θα κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερομένους εγκαίρως. Οι όροι της ασφάλισης έχουν προσδιοριστεί εκ νέου. C3.1.9 Αφαιρέθηκαν οι βεβαιώσεις.

8 8 δεν σημαίνει απαραίτητα οι εγκαταστάσεις έχουν υλοποιηθεί από τον ίδιο (άρα έχει διαθέσιμες βεβαιώσεις). Στην περίπτωση που δεν έχει υλοποιήσει ο ίδιος την αντίστοιχη εγκατάσταση του προσφερόμενου συστήματος, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχε στην διάθεση του ή να προβεί στην έκδοση σχετικών βεβαιώσεων. Το ζητούμενο χαρακτηριστικό που αξιολογείται επί της προκειμένης είναι η προσφορά διαδεδομένου συστήματος με αντίστοιχες εγκαταστάσεις και όχι αν η υλοποίηση έχει γίνει από τον Υποψήφιο, καθώς αυτό αποτελεί κριτήριο on/off αξιολόγησης στα στάδιο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Ελαχίστων Προϋποθέσεων 31 C3.8.2 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ / απαίτηση 3 Να διευκρινιστεί αν η εν λόγω απαίτηση αφορά στο στάδιο της τεχνικής προσφοράς ή στο στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής. 32 C3.8.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΑ/ απαίτηση 2 Να διευκρινιστεί αν η εν λόγω απαίτηση αφορά στο στάδιο της τεχνικής προσφοράς ή στο στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής / Υλοποίησης του έργου. 33 C3.8.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΑ/ απαίτηση 1,2, 8 έως και 17, 23 έως και 26, 28 Να διευκρινιστεί αν οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν στο στάδιο της τεχνικής προσφοράς ή στο στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής / Υλοποίησης του έργου. 34 C3.9.5 Σύστημα Backup Ψηφιακής Νησίδας/ απαίτηση 13 Ενώ αναφέρεται ότι η υποστήριξη barcodes είναι επιθυμητή, η στήλη απαίτηση είναι συμπληρωμένη με. Να απαλειφθεί το, καθώς πρόκειται για επιθυμητή / προαιρετική λειτουργία. 35 C3.9.5 Σύστημα Backup Ψηφιακής Νησίδας/ απαίτηση 23 Ενώ αναφέρεται ότι η λειτουργία με τροφοδοσία μόνο από USB port είναι επιθυμητή, η στήλη απαίτηση είναι συμπληρωμένη με. Να απαλειφθεί το, καθώς πρόκειται για επιθυμητή / προαιρετική λειτουργία/ 36 C3.9.6 Σύστημα Backup Κέντρου Δεδομένων (Συσσωρευτή)/ απαίτηση 13 Ενώ αναφέρεται ότι η υποστήριξη barcodes είναι επιθυμητή, η στήλη απαίτηση είναι συμπληρωμένη με. Να απαλειφθεί το, καθώς πρόκειται για επιθυμητή / προαιρετική λειτουργία. 37 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών Το πρότυπο του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς για την εκπαίδευση, περιλαμβάνει και στήλες για κόστος συντήρησης 5 ετών, πιθανώς εκ παραδρομής. Αφενός δεν υφίσταται σύμφωνα με την διακήρυξη απαίτηση για Στο στάδιο της τεχνικής προσφοράς. Έχει ενσωματωθεί σημείωση Στο στάδιο της τεχνικής προσφοράς. Έχει ενσωματωθεί σημείωση. 2, 8, 23, 25 στο στάδιο της τεχνικής προσφοράς. Έχει ενσωματωθεί σημείωση. Αφαιρείται το επιθυμητή και παραμένει το Αφαιρείται το επιθυμητή και παραμένει το

9 9 συντήρηση υποστήριξη 5 ετών, αφετέρου αυτή δεν έχει νόημα στον Πίνακα οικονομικής της εκπαίδευσης άρα πρέπει να τροποποιηθεί αντίστοιχα. 38 C3.3.2 Σύστημα ψηφιακού αποθετηρίου Αναλυτικά Λόγω της κρισιμότητας του εν λόγω συστήματος, θεωρούμε απαραίτητη την τροποποίηση του αντίστοιχου πίνακα προδιαγραφών. Σας παραθέτουμε μερικές προδιαγραφές που θεωρούμε πως εξασφαλίζουν την προσφορά και χρήση ενός αξιόπιστου, ασφαλούς και επεκτάσιμου συστήματος (Παράρτημα 1). 39 Β2.6,ii 3, τμήμα Α «Για την λειτουργική ενότητα «Τεκμηρίωση εισαγωγή μεταδεδομένων Ιδιαίτερα θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία σε προγράμματα τεκμηρίωσης, σε προγράμματα και έρευνες με θέμα το Άγιον Όρος και η γνώση συστημάτων ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης.(επί ποινή αποκλεισμού). Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις είναι επί ποινή αποκλεισμού και δεν βαθμολογούνται, προτείνουμε να απαλειφθεί η πρόταση. 40 Β2.6,ii 3, τμήμα Α «Για την λειτουργική ενότητα «Τεκμηρίωση εισαγωγή μεταδεδομένων»». Στην ίδια πρόταση να απαλειφθεί η λέξη «Ελληνικών» Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ή να συμπληρωθεί με «Ελληνικών ή αλλοδαπών» 41 Β2.6,ii 3, τμήμα Α «Για την λειτουργική ενότητα «Τεκμηρίωση εισαγωγή μεταδεδομένων»». «Για την προληπτική συντήρηση των συλλογών προς ψηφιοποίηση και της λειτουργικής αποκατάστασης της συλλογής των σπάνιων εκδόσεων, απαιτούνται άκρως εξειδικευμένοι συντηρητές χαρτιού και δέρματος (περγαμηνής) με προϋπηρεσία αποδεδειγμένα σε φορείς (εντός και εκτός Ελλάδος) κατόχους αντίστοιχων πολιτιστικών θησαυρών όπως οι χειρόγραφοι Οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί καλύπτουν τις απαιτήσεις του έργου σύμφωνα με τα πρότυπα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές σε μορφή παραρτήματος σε πολλά σημεία καλύπτονται και σε άλλα σημεία δεν το αφορούν. Επί πλέον πολλά από τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά αποτελούν χαρακτηριστικά Document Management System και όχι συστήματος διαχείρισης Αποθετηρίου πολιτιστικού περιεχομένου (π.χ. απαίτηση διαχείρισης ψηφιακής υπογραφής, διαχείριση εξωτερικών χρηστών, κλπ) PostScriptum Πληροφορική Επικοινωνίας ΕΠΕ PostScriptum Πληροφορική Επικοινωνίας ΕΠΕ PostScriptum Πληροφορική Επικοινωνίας ΕΠΕ

10 10 κώδικες του Αγίου Όρους. (επί ποινή αποκλεισμού)». Προτείνουμε να απαλειφθεί το τμήμα «κατόχους αντίστοιχων πολιτιστικών θησαυρών όπως οι χειρόγραφοι κώδικες του Αγίου Όρους», δεδομένου ότι περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό. 42 Β2.6,ii 3, τμήμα Η Η απαίτηση για επιπλέον ατόμων στο +50% πέραν του «αναγκαίου και ικανού αριθμού στελεχών» είναι ασαφής και παρακαλούμε να αναδιαμορφωθεί 43 Β4.1.1 Παρακαλούμε να μειωθούν σε 2 (αντί των 4) οι αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ρητά προβλέπεται από την ΨΣ. 44 Β5.2 To 20% που ορίζεται ως αποπληρωμή είναι πολύ υψηλό ποσοστό σε σχέση και με το εύρος του έργου. Ως εκ τούτου προτείνουμε να αλλάξει σε και 5% 45 Στις πρώτες σελίδες των τριών (3) τευχών διακήρυξης αναφέρεται ότι το ΦΠΑ είναι εξαιρούμενο. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν το ΦΠΑ είναι 23% στο σύνολο του έργου και αν αυτό συμπεριλαμβάνεται σε κάθε πληρωμή της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. Έχει προσαρμοσθεί PostScriptum Πληροφορική Επικοινωνίας ΕΠΕ Το θεσμικό πλαίσιο της Α.Α (ΚΧΑΟ) καθώς και η λειτουργία της Ιεράς Κοινότητας εναρμονίζεται πλήρως με την βασική κείμενη νομοθεσία ΠΔ 60/2007 και ΠΔ118/07 Η πολυπλοκότητα και ο βαθμός δυσκολίας του έργου προσδιορίζει καθοριστικά και τον τρόπο ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου. Το Άγιον Όρος απαλλάσσεται του ΦΠΑ. ΑΥΟΠ 7395/4269/87 PostScriptum Πληροφορική Επικοινωνίας ΕΠΕ PostScriptum Πληροφορική Επικοινωνίας ΕΠΕ 46 Α5.6 Ειδικοί όροι Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν θα οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία επίσκεψης στο φυσικό πεδίο ανάπτυξης του έργου. 47 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής i) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα Προτείνεται η τροποποίηση των ετών από τρεις διαχειριστικές χρήσεις σε πέντε (2013, 2012, 2011, 2010, 2009) 48 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Η απαίτηση για «βιβλιοθηκονομική επεξεργασία και επιστημονική τεκμηρίωση έντυπου και ψηφιακού πολιτισμικού υλικού» κρίνεται υπερβολική και πολύ εξειδικευμένη. Προτείνεται η διαγραφή της εν λόγω απαίτησης μιας και η απαίτηση για ύπαρξη τμήματος ψηφιοποίησης πολιτισμικών πόρων ποικίλης μορφής καλύπτει το φυσικό αντικείμενο του έργου 49 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ii) Τεχνική και Θα οριστεί ημερομηνία που θα κοινοποιηθεί εγκαίρως στους ενδιαφερομένους. Οι κείμενη νομοθεσία ορίζει τρεις διαχειριστικές χρήσεις Το φυσικό αντικείμενο περιγράφεται με απόλυτη ακρίβεια. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός των εργασιών και των παραδοτέων μεταξύ της βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας και της επιστημονικής τεκμηρίωσης του πολιτιστικού αποθέματος.

11 11 επαγγελματική ικανότητα Στο αντίστοιχο έργο υπάρχει η εν λόγω απαίτηση: «ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης / αποθετηρίου». Με δεδομένο ότι αυτή η απαίτηση κρίνεται περιοριστική προτείνεται η «ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης ή/και αποθετηρίου» 50 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Στην απαίτηση για το αντίστοιχο έργο αναφέρεται: «επιστημονική τεκμηρίωση με βάση τα κατάλληλα πρότυπα». Η απαίτηση για κατάλληλα πρότυπα χωρίς να διευκρινίζονται ποια είναι αυτή κρίνεται αόριστη. Προτείνεται η διαγραφή της φράσης: «με βάση τα κατάλληλα πρότυπα» 51 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Η εν λόγω απαίτηση: «Γ. Για την λειτουργική ενότητα «Ανάπτυξη υπηρεσιών - αποθετηρίου» απαιτούνται επιστήμονες πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, κατάλληλων ειδικοτήτων (μηχανικοί Η/Υ, προγραμματιστές, αρχειονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι), με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραμετροποίηση, εγκατάσταση και λειτουργική υποστήριξη των προσφερόμενων λογισμικών προγραμμάτων ψηφιακής βιβλιοθήκης και ψηφιακού αποθετηρίου. Να προσκομισθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και ορθής εκτέλεσης των εργασιών. (επί ποινή αποκλεισμού)» κρίνεται απολύτως περιοριστική. Προτείνεται η διαγραφή της φράσης «των προσφερόμενων» 52 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Η εν λόγω απαίτηση: «Για την λειτουργική ενότητα «Ψηφιακοί κατάλογοι» απαιτούνται επιστήμονες πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, κατάλληλων ειδικοτήτων (μηχανικοί Η/Υ, προγραμματιστές, αρχειονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι information scientists), με αποδεδειγμένη εμπειρία στην δημιουργία και λειτουργική υποστήριξη συλλογικών καταλόγων βιβλιοθηκών, με την παραμετροποίηση, εγκατάσταση των προσφερόμενων λογισμικών προγραμμάτων ψηφιακής βιβλιοθήκης» κρίνεται απολύτως περιοριστική. Προτείνεται η διαγραφή της φράσης «των προσφερόμενων» 53 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Η απαίτηση για ομάδα έργου προσαυξημένη κατά 50% για την περίπτωση αποχωρήσεων κρίνεται υπερβολική με δεδομένη την ιδιαιτερότητα των ζητούμενων ειδικοτήτων.. Προτείνεται το Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης και αποθετηρίου. Τα παραδοτέα και οι υπηρεσίες είναι διακριτά και για τα δυο. Τα πρότυπα αναφέρονται εκτενώς τόσο στο μέρος Α, όσο και στο μέρος Γ των τευχών προκήρυξης. Η εμπειρία κρίνεται επί των προσφερομένων λογισμικών προγραμμάτων, εφαρμογών και υπηρεσιών και όχι επί αόριστων, θεωρητικών και υπό διαμόρφωση δεξιοτήτων και απόκτησης τεχνογνωσίας. Οι συμμετέχοντες, θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν εξειδικευμένη τεχνική γνώση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν και αναπτύσουν. Ισχύουν τα παραπάνω Το εδάφιο έχει προσαρμοσθεί και απαντηθεί σε παραπάνω διευκρίνιση.

12 12 ποσοστό αυτό να γίνει 25% 54 Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Για την διατήρηση των κανόνων ανταγωνισμού και ουσιαστικής αξιολόγησης και με δεδομένο ότι το έργο αξιολογείται με βάση την συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς προτείνεται η αλλαγή του μαθηματικού τύπου από: Λi = ( 90) * ( Βi / Βmax ) + ( 10) * (Kmin/Ki) σε Λi = ( 70) * ( Βi / Βmax ) + ( 30) * (Kmin/Ki) 55 Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών Με δεδομένο ότι ο διαγωνισμός διενεργείται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο ΠΔ 118/ Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) με αναλογική εφαρμογή, η τεχνική αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει το εύρος και όχι όπως γίνεται στην εν λόγω παράγραφο 56 C3.3.1 Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Προτείνεται να προστεθεί και η λέξη πολυτονικά καθότι το πολυτονικό σύστημα χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των αντικειμένων και οι εγγραφές θα πρέπει να γίνονται κατ' αυτόν τον τρόπο. 57 C3.3.1 Σύστημα Διαχείρισης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Προτείνεται να αναφερθεί πρώτο το ελληνικό πολυτονικό αλφάβητο μαζί με τα λατινογενή, κυριλλικά κλπ ούτως ώστε να είναι άμεσα αντιληπτό. Ο βαθμός δυσκολίας του έργου δικαιολογεί την αναλογία. Το 90% του φυσικού αντικειμένου είναι υπηρεσίες και εφαρμογές. Η τεχνική αρτιότητα αυτού αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη επίτευξης των στόχων του έργου. Ο διαγωνισμός διενεργείται κατά βάση με το ΠΔ 60/2007 διότι το 90% του έργου είναι υπηρεσίες. Το ΠΔ 118/ Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) με αναλογική εφαρμογή, όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά στα άρθρα του. Τεύχος Β1.3 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο. C3.4.2 Αρχείο Εγγράφων Σε περίπτωση που το τεκμήριο (έγγραφο, αρχειακός κώδικας, κλπ) δεν έχει ταξινομικό κωδικό και αριθμό εισαγωγής προτείνεται ο καθορισμός και το format τους κατόπιν συνεννοήσεως του αναδόχου με τους αρχειοφύλακες των Μονών οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από τον οιονδήποτε τις ιδιαιτερότητες των αρχείων που διατηρούν. Με αυτόν τον τρόπο καθιερώνεται ένα κοινό σύστημα αρίθμησης με ποικίλες ωφέλειες σε πολλούς τομείς. Οι ταξινομικοί αριθμοί εγγράφων και αρχειακών κωδίκων σε κάθε μονή συνήθως ακολουθούν «ίδιον σύστημα ταξινόμησης» που σχετίζεται με παλαιότερες Ιστορικής φύσεως ταξινομήσεις και οι οποίες δεν πρέπει να χαθούν. Η τυχόν αλλαγές μπορούν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση οι Αγιορείτες πατέρες θα έχουν τον πρώτο λόγο κατά την εξειδίκευση και υιοθέτηση

13 13 58 C3.4.2 Αρχείο Εγγράφων α/α περιγραφής 4 Προτείνεται να καθοριστούν τα πεδία τα οποία θα υπάρξει κατηγοριοποίηση (classification) της πληροφορίας. Τα πεδία μορφή, αυθεντικότητα, ύλη, σφραγίδα, κλπ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κατηγοριοποίηση της πληροφορίας και να ενταχθεί καλύτερα στο επιλεγμένο πρότυπο τεκμηρίωσης. 59 C3.4.2 Αρχείο Εγγράφων α/α περιγραφής 5 1. Το ίδιο με (4) 2. Προτείνεται να καθοριστεί ο τρόπος γραφής (Κεφαλαία μικρά, άτονο μονοτονικό πολυτονικό), καθώς και η πτώση των ονομάτων (πχ. Ως έχει ή ονομαστική ή γενική). 60 C3.4.2 Αρχείο Εγγράφων Προτείνεται να καθοριστούν οι περιπτώσεις και ο αριθμός των χειρογράφων που θα χρειαστούν τεκμηρίωση σε άλλες γλώσσες πλην της ελληνικής, καθώς και τα πεδία για τα οποία θα υπάρχει πολυγλωσσική απόδοση του τεκμηρίου. 61 C3.4.3 Έργα Τέχνης Προτείνεται να καθοριστούν τα πρότυπα (πχ CIDOC/ICOM) και οι πλατφόρμες ένταξης των πληροφοριών του τεκμηρίου για να μπορέσει να οριστεί η δευτερογενείς ομαδοποίηση και καταγραφή των ιδιοτήτων του τεκμηρίου. 62 C3.4.3 Έργα Τέχνης Προτείνεται να καθοριστεί αν τα πεδία τεκμηρίωσης θα προσδιοριστούν από την επιστημονική ομάδα του αναδόχου και θα αποτελούν προϊόν της μελέτης εφαρμογής ή αν θα των ενδεικνυόμενων λύσεων σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή. Τα πεδία θα υιοθετηθούν και θα συμπεριληφθούν στη συνολική πρόταση που η επιστημονική επιτροπή της Α.Α θα προτείνει. Θα προσδιοριστεί από την επιστημονική επιτροπή και θα δοθούν οδηγίες κατά περίπτωση στους τεκμηριωτές. Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι άτονα ή μόνο κεφαλαία. 230 σλαβονικά χειρόγραφα περίπου. 200 Οθωμανικά περίπου 135 σλαβονικά μουσικά χειρόγραφα περίπου. Ο ακριβής αριθμός εξαρτάται από τις ψηφιακές λήψεις που αντιστοιχούν. Σε ότι αφορά τα πεδία έχουν αναλυθεί στο τεύχος Α και Γ. Η επιστημονική επιτροπή της Α.Α θα απαρτίζεται από ειδικούς επί των Σλαβονικών και Οθωμανικών χειρογράφων και αρχείων. Τα βασικά αναφέρονται Α3.5.2 Η περαιτέρω εξειδίκευση θα γίνει από κοινού με την επιστημονική επιτροπή. Η περαιτέρω εξειδίκευση θα γίνει από κοινού με την επιστημονική επιτροπή και την επιστημονική ομάδα του αναδόχου.

14 14 προσδιοριστούν από την επιστημονική ομάδα του φορέα. 63 C3.5.1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - Χειρόγραφα, έγγραφα, έντυπα Προτείνεται να καθοριστεί ο αλγόριθμος και ο βαθμός συμπίεσης της κάθε εικόνας. Προτείνεται: Για έντυπο υλικό (LZW compression), Φωτογραφίες (JPG Compression 80%). 64 C3.5.1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - Χειρόγραφα, έγγραφα, έντυπα Στο πρότυπο TIFF υπάρχουν αρκετά format συμπίεσης όπως το LZW, Lossless JPEG 2000, κλπ. τα οποία δεν αλλοιώνουν την εικόνα. Η χρήση ασυμπίεστου TIFF αποτελεί σπατάλη ψηφιακού χώρου και δυσχρηστία του εν λόγω ψηφιακού αρχείου. Επίσης το χρωματικό βάθος 24bit αντιβαίνει στο α/α περιγραφής 1. Τέλος προτείνεται να καθοριστεί ο επιτρεπόμενος αλγόριθμος διόρθωσης της καμπυλότητας σελίδας, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί τζάμι επιπεδοποίησης. 65 C3.5.1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - Χειρόγραφα, έγγραφα, έντυπα Προτείνεται να καθοριστούν πλήρως τα αποδεκτά μεγέθη προεπισκόπησης καθώς και οι ιδιότητες των αρχείων αυτών (format, size, color depth, compression, κλπ). 66 C3.5.1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - Χειρόγραφα, Τα ψηφιακά αντίγραφα δεν θα συμπιεστούν. βλέπε παράγραφος 2 C3.5.1 Η μη απωλεστική συμπίεση είναι χρονοβόρα και το όφελος σε χώρο περίπου 50%, αντισταθμίζεται από την χρονική επιβάρυνση. Θα αφαιρεθεί η παράγραφος 2 προς αποφυγή παρερμηνειών. Για την διόρθωση της καμπυλότητας οι υποψήφιοι μπορούν να προτείνουν και να τεκμηριώσουν την πρόταση τους. Η λύση του υποψηφίου πρέπει να παρέχει σχετική ευελιξία στην δημιουργία των αρχείων προεπισκόπησης αναλόγως του υλικού. Οι προδιαγραφές τους θα είναι τέτοιες ώστε οι χρήστες της Αθωνικής Κιβωτού να αποκτούν μια πρώτη πληροφόρηση από το αρχείο προεπισκόπησης χωρίς να επιβαρύνεται η λειτουργία της. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τεκμηριώσουν την απάντησή τους.

15 15 έγγραφα, έντυπα Προτείνεται να καθοριστεί αν θα κρατείται και η αρχική λήψη σε περίπτωση επεξεργασία της εικόνας για την βελτιστοποίηση του αποτελέσματος. Επίσης να καθοριστεί αν χρειάζεται να καταγραφούν οι διαδικασίες βελτιστοποίησης που θα γίνουν σε κάθε λήψη. Η αρχική λήψη δεν θα φυλάσσεται από τη στιγμή που με την επεξεργασία θα προκύψει αποτέλεσμα που είναι πιστότερο αντίγραφο του πραγματικού αντικειμένου. 67 C3.5.1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - Χειρόγραφα, έγγραφα, έντυπα Προτείνεται να καθοριστεί η μεθοδολογία υδατογράφησης καθώς και το μοτίβο της υδατογραφίας. 68 C3.5.1 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - Χειρόγραφα, έγγραφα, έντυπα Προτείνεται να καθοριστούν τα αποδεκτά format του RAW. 69 C3.5.3 Συντήρηση λειτουργική αποκατάσταση συλλογής παλαιών και σπάνιων εκδόσεων Ως ακριβέστερος τίτλος προτείνεται: «Συντήρηση - λειτουργική αποκατάσταση συλλογής χειρογράφων, εντύπων και αρχείων». Αιτιολογία: Η λειτουργική αποκατάσταση αφορά και στα χειρόγραφα και στα έντυπα βιβλία καθώς επίσης και στα αρχεία. Ο όρος παλαιές και σπάνιες εκδόσεις περιορίζεται μόνο στα έντυπα βιβλία. Να προταθεί και να αναλυθεί από τον ανάδοχο η βέλτιστη ενδεικνυόμενη λύση για κάθε κατηγορία υλικού. Θα αφαιρεθεί η παράγραφος 2 προς αποφυγή παρερμηνειών. Οι υποψήφιοι θα παρέχουν λογισμικό raw converter για τα παραγόμενα αρχεία από τις ψηφιακές κάμερες που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του έργου. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα τεκμηριώσουν ότι τα αρχεία RAW από τις μηχανές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ποικιλία εφαρμογών και τουλάχιστον Adobe Photoshop χωρίς τη χρήση του λογισμικού raw converter. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής τίτλου διότι προϋποθέτει επέκταση φυσικού αντικειμένου. Οι χειρόγραφοι κώδικες, το αρχείο εγγράφων δεν περιλαμβάνονται στο παρόν παραδοτέο. Αφορά μόνο έντυπα βιβλία.

16 16 C3.5.3 Συντήρηση λειτουργική αποκατάσταση συλλογής παλαιών και σπάνιων εκδόσεων Προτείνεται η γενικότερη φράση: εκτέλεση εργασιών μηχανικού καθαρισμού φύλλο προς φύλλο για την απομάκρυνση της σκόνης. Αιτιολογία: Οι προτεινόμενοι τρόποι καθαρισμού αποτελούν ένα μικρό δείγμα των επιλογών που ένας συντηρητής έχει στη διάθεσή του. Επιπλέον, ένας τρόπος μπορεί να ενδείκνυται για ένα βιβλίο αλλά να αντενδείκνυται για ένα άλλο. Δεν υπάρχουν συνταγές συντήρησης. Με την προτεινόμενη φράση δίνεται η δυνατότητα στο συντηρητή να επιλέξει την κατάλληλη κατά περίπτωση τεχνική και μέθοδο εφαρμογής. Η φράση «Λύσιμο της παλιάς βιβλιοδεσίας» πρέπει οπωσδήποτε να διαγραφεί. Αιτιολογία: Ο όρος λύσιμο της παλιάς βιβλιοδεσίας αποτελεί καταστρεπτική επέμβαση και δεν εμπίπτει στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης των βιβλίων για τις ανάγκες της ψηφιοποίησης. Δεν είναι δυνατόν προκειμένου να καθαριστεί ένα βιβλίο να αλλοιώνονται βασικά του τεχνικά χαρακτηριστικά ασχέτως και αν το βιβλίο επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Τότε δεν θα μιλάμε για κάτι αυθεντικό αλλά πανομοιότυπο και ως γνωστόν το αυθεντικό δεν αναπαράγεται ούτε συγκρίνεται με το πανομοιότυπο ή ανακατασκευασμένο. Προτείνεται η γενικότερη φράση: Εάν η σύνδεση με οποιονδήποτε τρόπο του καλύμματος μετά του σώματος κειμένου έχει κοπεί θα γίνεται επανένωσή τους (reattachment) σε περίπτωση που η αποκοπή του καλύμματος από το σώμα κειμένου επηρεάζει αρνητικά τη διαδικασία ψηφιοποίησης και μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες απώλειες. Αιτιολογία: Ο όρος σπάγκος αναφέρεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ένωσης καλύμματος με το σώμα κειμένου και αναφέρεται στις δυτικές βιβλιοδεσίες και μόνο. Ο γενικότερος όρος είναι νεύρο. Το νεύρο μπορεί να είναι είτε από σπάγκο, δέρμα, περγαμηνή. Επιπλέον, στις ανατολικές βιβλιοδεσίες δεν υπάρχουν νεύρα και η σύνδεση καλύμματος με το σώμα κειμένου γίνεται διαμέσου της ραφής. Ο όρος «σπασμένοι» δεν χρησιμοποιείται για τα νεύρα, αντ' αυτού χρησιμοποιείται ο όρος «κομμένοι» Προτείνεται η γενικότερη φράση: Οι εργασίες συντήρησης σε κάθε μέρος του βιβλίου θα εκτελούνται με υλικό ίδιο με το αυθεντικό αντίστοιχης ή καλύτερης ποιότητας. π.χ. απαγορεύεται η συντήρηση περγαμηνής με χαρτί. OXI Το σύνολο των προτεινόμενων αλλαγών συνδέονται με την παραπάνω παρατήρηση περί επέκτασης του φυσικού αντικειμένου. Δεν τίθεται θέμα συντήρησης ή λειτουργικής αποκατάστασης ή προληπτικής συντήρησης ή υποστηρικτικής συντήρησης χειρογράφων κωδίκων, ιστορικών εγγράφων και υλικού μοναδικής, ανεκτίμητης αξίας. Αφορά έντυπο υλικό όπως βιβλία, περιοδικά, εκκλησιαστικά λειτουργικά έντυπα, οι βιβλιοδεσίες των οποίων έχουν φθαρεί και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συχνότητα που απαιτείται. Η στοχευμένη συντήρηση θα τα καταστήσει ξανά αξιοποιήσιμα.

17 17 Αιτιολογία: Η συντήρηση της υπάρχουσας βιβλιοδεσίας δεν προϋποθέτει και την ταυτόχρονη αποκοπή της από το σώμα του βιβλίου. Επιπλέον, θα πρέπει η αναφορά να είναι γενικότερη και να αφορά σε ολόκληρα τα μέρη του βιβλίου. Προτείνεται η γενικότερη φράση: Όπου το παλαιό κάλυμμα έχει εκπέσει ή εάν δεν υπήρχε ποτέ κάλυμμα θα γίνεται νέο κάλυμμα προστασίας του σώματος κειμένου που θα ενσωματώνεται χωρίς τη χρήση κόλλας και θα μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να επηρεαστεί το σώμα κειμένου. Όλες οι επεμβάσεις συντήρησης θα γίνονται με υλικά αρχειακής και μουσειακής ποιότητας. Αιτιολογία: Ο όρος βιβλιοδεσία είναι γενικότερος και αφορά σε πολλά επιμέρους τμήματα του βιβλίου. Ο όρος «υλικά εξαιρετικής ποιότητας» δεν δηλώνει κάτι συγκεκριμένο και μπορεί να ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους. Αντιθέτως οι όροι «αρχειακής και μουσειακής ποιότητας» αφορούν σε υλικά που πληρούν τα αρχειακά και μουσειακά πρότυπα Προτείνεται η φράση: Τα χειροποίητα κατεστραμμένα κεφαλάρια θα στερεώνονται ούτως ώστε να μην εκπέσουν πλήρως και υποστούν περαιτέρω φθορά. Θα επιδιορθώνονται και θα συμπληρώνονται κατά περίπτωση με τον ίδιο τρόπο ή με νέο χειροποίητο κεφαλάρι συντήρησης- προστασίας μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο για την πρόληψη περαιτέρω φθοράς στο σώμα κειμένου και της βιβλιοδεσίας εν γένει. Αιτιολογία: Τα χειροποίητα κεφαλάρια δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώνονται καθότι δεν επηρεάζουν πάντα τη σταθερότητα του σώματος κειμένου και της βιβλιοδεσίας. Σε πολλές περιπτώσεις επιλέγεται η εκτέλεση ενός κεφαλαριού συντήρησης - προστασίας το οποίο προσφέρει σταθερότητα και αποτελεί ευδιάκριτη επέμβαση συντήρησης, και όχι αποκατάστασης, όπως άλλωστε προβλέπεται από τους διεθνείς κανόνες συντήρησης. Να καταστεί σαφής η έννοια της όλης φράσης και να διευκρινιστεί η έννοια του όρου αξιοποιήσιμος (α/α περιγραφής 6)

18 18 70 C3.5.3 α/α περιγραφής 7 Προτείνεται η διαγραφή της συγκεκριμένης περιγραφής ως ασύμβατης με τους διεθνείς κανόνες περί συντήρησης και άσχετης προς την έννοια της προληπτικής συντηρήσεως για τις ανάγκες ψηφιοποίησης. Αιτιολογία: Το χρύσωμα σε ιστορικά βιβλία δεν αποτελεί συντήρηση αλλά αισθητική παρέμβαση που εμπίπτει στα πλαίσια της αποκατάστασης (restoration). 71 C3.5.3 α/α περιγραφής 8 Προτείνεται η αναδιατύπωση της φράσης ως εξής: Κρίνεται απαραίτητη η ψηφιακή φωτογράφηση των τεκμηρίων προ και μετά των εργασιών συντήρησης καθώς και η ψηφιακή φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των επεμβάσεων κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Αιτιολογία: Βασικό αποδεικτικό και επιστημονικό στοιχείο μίας επέμβασης συντήρησης αποτελεί η φωτογραφική και βιντεοληπτική τεκμηρίωση της διαδικασίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της δεδομένου ότι ειδικά στη συντήρηση βιβλίου η μία επέμβαση καλύπτει και κρύβει συχνά την προηγούμενή της και έτσι καθίσταται αδύνατη η μετέπειτα αναγνώριση των βημάτων που ακολουθήθηκαν. 72 C3.5.3 α/α περιγραφής 9 Προτείνεται η αναδιατύπωση της φράσης ως εξής: Βιβλία τα οποία χρήζουν υποστηρικτικής συντηρήσεως θα πρέπει αυτή να γίνεται με ευθύνη του αναδόχου ακολουθούμενη από έγγραφη αναφορά προτάσεων συντηρήσεως και γενομένων εργασιών με πλήρη λεπτομερή περιγραφή των υλικών, των προμηθευτών και των εφαρμοσθέντων τεχνικών συντήρησης. Αιτιολογία: Ο όρος επανορθωτική συντήρηση είναι αδόκιμος και θα πρέπει να διευκρινιστεί τί εννοείται. Οι δύο πιο δόκιμοι όροι είναι προληπτική συντήρηση και υποστηρικτική συντήρηση. Επιπλέον, το όλο νόημα της πρότασης δεν είναι σαφές και θα πρέπει να διευκρινιστεί. 73 C3.5.3 α/α περιγραφής 12 Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί με τον όρο «ενδιαφερόμενοι» ποιοι εννοούνται και αν θα οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τον επιτόπιο έλεγχο. 74 C3.5.3 α/α περιγραφής 16 Προτείνεται η αναδιατύπωση της φράσης ως εξής: Θα συντηρηθούν προληπτικά - υποστηρικτικά 1000 έως 2000 χειρόγραφα, έντυπα και αρχεία. Αιτιολογία: Ο αριθμός 2000 είναι άκρως περιοριστικός και πρακτικώς αδύνατον να καθοριστεί χωρίς επιτόπια καταγραφή των προς συντήρηση τεκμηρίων αλλά και να υπολογιστεί ο απαιτούμενος NAI OXI Ισχύουν τα παραπάνω Ισχύουν τα παραπάνω Ισχύουν τα παραπάνω Εννοείται ο ανάδοχος. Θα οριστεί ημερομηνία Δεν τίθεται θέμα επέκτασης και αλλαγής του φυσικού αντικειμένου

19 19 χρόνος για τη συντήρησή τους. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί επί του παρόντος ένα εύρος στον αριθμό των προς συντήρηση τεκμηρίων καθότι ο χρόνος συντήρησης για κάθε τεκμήριο είναι διαφορετικός και μεταβαλλόμενος ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τεκμηρίου. 75 C3.7.2 Αναζήτηση περιεχομένου ψηφιοποιημένων χειρογράφων βάσει δημοσιευμένων καταλόγων Να καθοριστεί αν η οπτική αναγνώριση (OCR) θα εκτελεστεί για έντυπα ή χειρόγραφα τεκμήρια. Επίσης να καθοριστεί αν το αποτέλεσμα της οπτικής αναγνώρισης θα πρέπει να είναι στο μονοτονικό ή στο πολυτονικό σύστημα και τέλος να καθοριστεί ο βαθμός ανοχής λαθών στο αποτέλεσμα του OCR. 76 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών (βλ. Α3.6) Με δεδομένο ότι η εκπαίδευση δεν έχει συντήρηση πρέπει να διαγραφούν οι τελευταίες στήλες του πίνακα C C4.2 Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί με ποιο τρόπο συνδέεται το παρόν κεφάλαιο με την παραπομπή στο κεφάλαιο Α3.6, σελ. 74, που αναφέρεται στις Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών. 78 Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων Από τις παραγράφους προκύπτει ανάγκη ψηφιοποίησης Slides 35mm & 6cm X 6cm (αρνητικών).στον πίνακα όμως με τα παραδοτέα - προμήθεια εξοπλισμού (hardware software) δεν αναφέρεται μηχάνημα photo /slides scanners 79 C3.9.14Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - Προμήθεια Εξοπλισμού» (Hardware Software) Στις παραγράφους αναφέρεται ίδιος αριθμός Photo Digital Camera με τον αριθμό των Σαρωτών (book scanners).τα συστήματα bookscanners v cradle με χρήση φωτογραφικών μηχανών απαιτούν για κάθε bookscanner δύο φωτογραφικές μηχανές οι οποίες τοποθετούνται στα αριστερά και στα δεξιά του μηχανήματος για ταυτόχρονη λήψη των δυο πλευρών (αριστερής & δεξιάς ) ενός βιβλίου.προτείνουμε ο αριθμός των φωτογραφικών μηχανών να διπλασιαστεί και να διαμορφωθεί από 14 τεμάχια σε 28 τεμάχια. Θα αλλάξει ο τρόπος εξαγωγής της πληροφορίας. Θα υιοθετηθεί η λύση της πληκτρολόγησης και όχι του OCR. Αφαιρέθηκε η παράγραφος 4. Λάθος αρίθμηση. Θα διορθωθεί με το σωστό Α4.1 Η ψηφιοποίηση του αναφερομένου υλικού θα γίνει με εξοπλισμό του αναδόχου. Προφανώς με την λήξη του έργου θα συνεχίσει να είναι στην ιδιοκτησία του Οι φωτογραφικές μηχανές και οι bookscanners είναι διαφορετικός εξοπλισμός. Αν οι bookscanners χρησιμοποιούν ψηφιακές κάμερες τότε αυτές θα προσφερθούν ως μέρος των bookscanners και το πλήθος τους δεν προσμετράται στο πλήθος των προσφερόμενων φωτογραφικών μηχανών. Αλώστε οι φωτογραφικές μηχανές θα χρησιμοποιηθούν κατά κόρον στην ψηφιοποίηση των έργων τέχνης ενώ οι σαρωτές στους χειρόγραφους κώδικες και C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών. C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών

20 20 τα παλαίτυπα. 80 C3.9.14Α3.5.7 Λειτουργική ενότητα «Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού» σελ70 Προτείνουμε να διαμορφωθεί η ανάλυση των DSLR φωτογραφικών μηχανών από 24 MP σε 22 MP ώστε να μεγαλώσει ο ανταγωνισμός και να προσφερθούν περισσότερα μοντέλα. Εξάλλου μια τέτοια φωτογραφική μηχανή με ανάλυση 22MP μπορεί να δημιουργήσει εικόνες με διάσταση 5760 x 3840 και καλύπτει πλήρως τον αριθμό των 300 dpi στην απαιτούμενη Α3 διάσταση. 81 C3.9.13Σελ125Α3.5.7 Λειτουργική ενότητα «Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού» Να διευκρινιστεί αν η διασύνδεση USB 2.0 των φωτογραφικών μηχανών μέσω / C Εκτυπωτής colour Laser Προτείνουμε να διαμορφωθεί η απαιτούμενη ελάχιστη μνήμη από 1024ΜΒ σε 768ΜΒ ώστε να μεγαλώσει ο ανταγωνισμός και να προσφερθούν περισσότερα μοντέλα. Εξάλλου, οι απαιτούμενες εκτυπωτικές ταχύτητες δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε μνήμη, μάλιστα, καλύπτονται ακόμη και από 256ΜΒ μνήμη. Προτείνουμε να διαμορφωθεί η προδιαγραφή για τη ταχύτητα της κάρτας δικτύου σε 10/100/1000 ώστε να μεγαλώσει ο ανταγωνισμός και να προσφερθούν περισσότερα μοντέλα. Επίσης, χρειάζεται ΟΛΟΣ ο εξοπλισμός που μεσολαβεί στην επικοινωνία (καλώδια, data switch κ.λ.π.) να είναι απαραιτήτως 1Gb για να υποστηριχθεί η προδιαγραφή και η ταχύτητα στο 1Gb, αλλιώς ο εκτυπωτής θα αναγκαστεί να επικοινωνήσει στην minimum ταχύτητα στην οποία βρίσκεται ακόμη και 1 έστω μηχάνημα στο δίκτυο. Αν το καλώδιο ή το port switch δεν είναι 1Gigabit, η ταχύτητα της κάρτας Ethernet του εκτυπωτή θα είναι περιττή και αναγκαστικά θα λειτουργήσει σε 10 ή 100 Mbit. Οι ταχύτητες αυτές επαρκούν και δε θα επηρεάσουν τις εκτυπωτικές δυνατότητες του μηχανήματος. Η ανάγκη για portability των αρχείων μας μέσω των τηλεφωνικών μας συσκευών και tablets επιτάσσει την ανάγκη να μπορούμε να εκτυπώσουμε τα αρχεία μας άμεσα μέσω των smartphones μας ή και των tablets μας. Για τον λόγο αυτό Η ανάλυση του φωτογραφικού εξοπλισμού δεν σχετίζεται τόσο με τα έντυπα όσο με τα έργα τέχνης όπου η απαίτηση είναι 600dpi ή 7000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση επομένως τα 24Mp είναι απαραίτητα. Οι αναφερόμενες προδιαγραφές αφορούν τους σαρωτές. Απαιτείται η ύπαρξη USB 3 που καλύπτει και το 2. C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών C.P.I. Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών NAI OXI Η απαίτηση είναι ο εκτυπωτής να υποστηρίζει το 1Gb. Προφανώς θα υποστηρίζει και τις κατώτερες ταχύτητες. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της υπάρχουσας δικτυακής υποδομής δεν κρίνεται σκόπιμη η λειτουργία των εκτυπωτών μέσω mobile.

21 21 κρίνουμε απαραίτητη την υποστήριξη mobile print. Προσθήκη Προτείνεται η υποστήριξη mobile print μέσω smartphones, iphones & ipad συσκευές Θεωρούμε πως είναι απαραίτητες όλες οι αναφερθείσες λειτουργίες υποστήριξης εξοικονόμησης ενέργειας και εξοικονόμησης γραφίτη. Είναι απαραίτητο το μηχάνημα να μειώνει από μόνο του τη κατανάλωση όταν δε χρησιμοποιείται, και ακόμη πιο πολύ μείωση της κατανάλωσης όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, δίχως να χρειάζεται τη παρέμβαση του χρήστη να το θέσει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Προσθήκη Υποστήριξη λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, υποστήριξη λειτουργίας εξοικονόμησης toner και υποστήριξη λειτουργίας «βαθιάς ύπνωσης» του μηχανήματος με σκοπό την χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος. Επίσης, υποστήριξη λειτουργίας auto off το οποίο μπορεί να φτάσει τη κατανάλωση ρεύματος έως και 0,5Watt ανά ώρα αν δεν χρησιμοποιείται. Είναι προτιμότερο οι μονάδες γραφίτη (toner) να είναι ξεχωριστές από τις μονάδες τυμπάνου (drum) έτσι ώστε η αντικατάσταση toner να μην επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση με την αναγκαστική αντικατάσταση και του drum unit. Συμπληρωματικά, η αντικατάσταση μόνο toner unit είναι πιο εύκολη από την αντικατάσταση και της μονάδας τυμπάνου. Προσθήκη Προτείνεται οι μονάδες τυμπάνου (drum) να είναι ξεχωριστές από τις μονάδες γραφίτη (toner) Όλοι οι σύγχρονοι εκτυπωτές διαθέτουν συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και γραφίτη. Γίνεται αποδεκτό. Περιορίζει τον ανταγωνισμό Λόγω των ρυθμίσεων εξοικονόμησης ενέργειας των μηχανημάτων, συμβαίνει συχνά τα μηχανήματα να βρίσκονται σε κατάσταση sleep mode. Για να αποφεύγεται συχνά η σπατάλη χρόνου αναμονής όπως παρατηρείται να χρειάζονται μικρές σύντομες εκτυπωτικές εργασίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προτείνουμε ο χρόνος 1ης εκτύπωσης να είναι μικρότερος των 10 δευτερολέπτων. Προσθήκη Προτείνεται ο χρόνος πρώτης εκτύπωσης να είναι μικρότερος των 10 δευτερολέπτων

22 22 83 Α.5.6 Ειδικοί Όροι Πρέπει να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις για τον τύπο του ασφαλιστήριου συμβολαίου και τους επιθυμητούς όρους αυτού. Προτείνουμε την επανεξέταση του θέματος. 84 Πίνακας C Σταθμοί εργασίας (φορητού τύπου) Προδιαγραφή 33. Έχει τροποποιηθεί και υπάρχει εκτενής αναφορά στο C3.1 (9) παράγραφος (FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA) Λόγω του ότι η Display Port θύρα παρέχει μεγαλύτερες αναλύσεις από την standard HDMI, έχει υπερισχύσει στα περισσότερα notebooks. Για τον λόγο αυτό η προδιαγραφή προτείνουμε να αναγραφεί ως εξής: "Να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες θύρες: Τρεις (3) USB 3.0, 1 USB 2 Ένα (1) Memory Card Slot, Display Port ή HDMI, VGA, Ethernet 1Gbs," 85 Πίνακας C Προδιαγραφή 37 Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι εννοείτε: "Να διαθέτει μπαταρία Li-Ion από 6 cell έως 9 cell, 6,700 mah, 72 Wh καθώς και 19 V / 90 W (ή καλύτερο), 100 V V AC- Adapter" 86 Πίνακας C Προδιαγραφή 48 Προτείνουμε οι θύρες να είναι μοιρασμένες αντίστοιχα μία (1) HDMI και μία (1) Display Port, δεδομένου ότι η Display Port παρέχει υψηλότερες αναλύσεις. Η παύλα μεταξύ των αριθμών δηλώνει εύρος (έως). «Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) θύρες USB Θύρα HDMI, 1 θύρα Display Port, 1 DVI-D, 1 VGA» 87 Πίνακας C Σταθμοί εργασίας (σταθερού τύπου) Προδιαγραφή 48. Καθώς τεχνικά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, θεωρούμε ότι έχει οριστεί εκ παραδρομής. Για τον λόγο αυτό η προδιαγραφή προτείνουμε να αναγραφεί ως εξής: "Ανάλυση 2560 x 1440 (μέσω Display port) & 1920 x 1080 (μέσω HDMI Port)" 88 Πίνακας C Προδιαγραφή 13. Προτείνουμε να διευκρινιστεί το αποδεκτό εύρος γωνίας λειτουργίας του V cradle 89 Πίνακας C Σαρωτές (book scaners) Προτείνουμε να διευκρινιστεί το αποδεκτό εύρος πάχους ράχης του προς σάρωση βιβλίου 90 Α3.5.3 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, Μεθοδολογία Αναφέρεται: «Για την επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος θα γίνει η τελική επιλογή από μια σειρά πολλαπλών λήψεων για κάθε ψηφιακό αντικείμενο». Εννοείτε ότι για κάθε κατηγορία αντικειμένου θα γίνουν πολλαπλές δοκιμαστικές λήψεις με διαφορετικές μεθόδους και C (13 παράγραφος) C (13 παράγραφος) Εννοείται τόσο για κάθε κατηγορία αντικειμένων όσο και για κάθε αντικείμενο ξεχωριστά. Εάν στην προεπισκόπηση το αποτέλεσμα δεν καλύπτει τις απαιτήσεις θα επαναλαμβάνεται η λήψη. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΟΣ / OMMAPHOTOS ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

23 23 τεχνικές ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη από αυτές; 91 Α3.5.7 Λειτουργική ενότητα «Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού» Η ψηφιοποίηση και φωτογράφηση σε κάθε νησίδα θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τον ζητούμενο εξοπλισμό που θα παραχωρήσει και θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος ή θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης επιπλέον εξοπλισμού, ενδεχομένως διαφορετικών, αλλά τουλάχιστον ίσων προδιαγραφών ιδιοκτησίας του αναδόχου, ο οποίος και θα αποσυρθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος; 92 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Δεν ζητείται εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό με την ειδικότητα του φωτογράφου, όπως αναφέρεται στη σχετική παραπομπή. Πως η αναθέτουσα αρχή θα εξασφαλίσει ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα συμπεριλάβουν στην ομάδα έργου (τη δική τους ή των υπεργολάβων) έμπειρους επαγγελματίες φωτογράφους; Προτείνεται να προστεθεί στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, ειδικά για την ψηφιοποίηση / φωτογράφηση έργων τέχνης και ειδικών συλλογών, η απαίτηση, η ομάδα έργου να στελεχωθεί και από εξειδικευμένους επαγγελματίες φωτογράφους με αποδεδειγμένη εμπειρία στη φωτογράφηση συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς. Εναλλακτικά, προτείνεται η στελέχωση με τουλάχιστον έναν ειδικευμένο επαγγελματία φωτογράφο ως «Υπεύθυνο επαγγελματικής φωτογράφησης» με ρόλο επιτελικό, για την οργάνωση, συντονισμό, παρακολούθηση, ποιοτικό έλεγχο των σχετικών εργασιών. 93 C Πρέπει να αναφέρεται εκτός από την εστιακή απόσταση του φακού και το ζητούμενο μέγιστο διάφραγμα π.χ: F2,8. προστέθηκε Εάν ο ανάδοχος κρίνει σκόπιμο την χρήση επιπλέον εξοπλισμού ιδιοκτησίας του ίσων προδιαγραφών δύναται να το κάνει και να τον συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά. Είναι αυτονόητο ότι με το πέρας του έργου θα τον αποσύρει. Θα γίνει αναδιατύπωση και επαναπροσδιορισμός της τεχνικής περιγραφής συνολικά. Αναφέρεται: «1 σετ από 2 φλασιέρες τύπου Softbox με όλο τον εξοπλισμό τους, δηλ. 2 λάμπες αλογόνου των 1000Watt, τροφοδοτικά». Ο τρόπος που περιγράφεται ο παραπάνω εξοπλισμός είναι αδόκιμος και

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369384 Πράξη Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321 25 Μαρτίου αρ. 1 Μοίρες Δ. Φαιστού 70400 Κρήτη ΔΕ Μοιρών Τηλ.: 2892340200 ΔΕ Τυμπακίου Τηλ.: 2892340400 ΔΕ Ζαρού Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαγωνισμός σε

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας.

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 270966 Πράξη ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Υποέργα 3 έως 7 - Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Οµάδων Α, Β, Γ, και Ε αντίστοιχα ιάρκεια ιαβούλευσης Από 17-5-2011 Έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης ιστορικού αρχείου: Τεκμηρίωση, κανονικοποίηση συσχέτιση φακέλου ασθενή με το ηλεκτρονικό μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 798.602,53 (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού ΨΣ19/1/12 για το έργο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον «Εμπλουτισμό Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης και ολοκληρωμένου συστήματος τεχνολογίας RFID με σκοπό την αυτοεξυπηρέτηση του χρήστη (Check in

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)» Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικοί CPV: Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα

Περιεχόμενα. Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ -ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα 1.1 Στοιχεία του Φορέα... 3 1.2 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ

«ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός: 772520,32 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί.

-1- C3.5 Η προδιαγραφή αποτελεί ελάχιστη απαίτηση και μπορεί να καλυφθεί από οποιοδήποτε σύγχρονο εξοπλισμό την πληρεί. -1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ. : Τηλ.: 2810 392213 FAX : 2810 542080 Site: www.pagni.gr e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.

Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ. : Τηλ.: 2810 392213 FAX : 2810 542080 Site: www.pagni.gr e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110, Ηράκλειο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης ιστορικού αρχείου: Τεκµηρίωση, κανονικοποίηση συσχέτιση φακέλου ασθενή µε το ηλεκτρονικό µητρώο ασθενή, ανάπτυξη ψηφιακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΕ 2094 (80801)) Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495905 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα