Εικονικά Αστικά Μοντέλα και οι Πολεοδομικές Εφαρμογές τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικονικά Αστικά Μοντέλα και οι Πολεοδομικές Εφαρμογές τους"

Transcript

1 Εικονικά Αστικά Μοντέλα και οι Πολεοδομικές Εφαρμογές τους Βασίλης Μπουρδάκης Επίκουρος καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, Βόλος URL : Περίληψη Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η πορεία / εξέλιξη της ερευνητικής μου δραστηριότητας κατά την ενασχόλησή μου με τα εικονικά αστικά μοντέλα από το 1994 στο Μπάθ της Μεγάλης Βρετανίας έως σήμερα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αρχικά αναλύονται οι όροι εικονικά περιβάλλοντα και ψηφιακά αστικά μοντέλα θέτοντας ένα σημείο αναφοράς για τα παραδείγματα που ακολουθούν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης από το κέντρο του Λονδίνου, τη Γεωργιανή πόλη του Μπάθ (σύγχρονη και μεσαιωνική μορφή) και εφαρμογές από το σύγχρονο Ελληνικό χώρο την Αγ. Βαρβάρα, Αθήνα και το Βόλο (παλαιά πόλη, ανάλυση του σύγχρονου πολεοδομικού ιστού). Μέσα από τα παραδείγματα αυτά αναλύονται οι δυνατότητες ενσωμάτωσης εικονικών αστικών μοντέλων στη σύγχρονη καθημερινότητα με έμφαση στις πολεοδομικές εφαρμογές τους. Λέξεις κλειδιά Δυνητική πραγματικότητα, ψηφιακά αστικά μοντέλα, 3D modeling, χωρικές αναπαραστάσεις, ψηφιακές πολεοδομικές εφαρμογές Abstract This paper is a retrospect of my research work carried out over the last decade, starting at Bath University, UK in 1994 up to now at the University of Thessaly, Greece. It tackles the issues of digital urban models and virtual environments including a review of existing literature. The main focus of the paper is the demonstration and analysis of case studies in London s West End, Georgian Bath (current and mediaeval form) in the UK and Agia Varvara (Athens) and Volos (old town and an analysis of the contemporary town). The paper concludes with a discussion of the possibilities of integrating digital urban models in current planning applications. Keywords Virtual Reality, digital city models, 3D modeling, spatial representations 1

2 Εισαγωγή Για την καλύτερη κατανόηση της ερευνητικής μου ενασχόλησης με τα ψηφιακά αστικά μοντέλα και τις πολεοδομικές εφαρμογές τους, προϋπόθεση είναι ο ακριβής ορισμός των πλαισίων που έχει κινηθεί η έρευνα αυτή. Στις επόμενες ενότητες ορίζονται τα εικονικά περιβάλλοντα, τα συνθετικά / ψηφιακά αστικά μοντέλα, αναλύεται η τυπολογία τους και τέλος τίθεται το θέμα της επικοινωνίας στον σχεδιασμό με έμφαση στον αστικό σχεδιασμό. VR, VEs, Εικονικά Περιβάλλοντα Οι εξελίξεις στον τομέα της Εικονικής (ή κατά άλλους Δυνητικής) Πραγματικότητας (Virtual Reality - VR, στη συνέχεια του άρθρου αυτού απλά ΕΠ) και το Διαδίκτυο έχουν προκαλέσει μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα που μελετούν θέματα αλληλεπίδρασης, δομής και οργάνωσης μεγάλων πολεοδομικών βάσεων δεδομένων καλύπτοντας δύο από τις τρεις κύριες παραμέτρους της ΕΠ όπως ορίζονται από τον Heim (1998): αλληλεπίδραση και ένταση (πυκνότητα) πληροφοριών. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των συγκεκριμένων θεμάτων, των περιορισμένων ικανοτήτων του υπάρχοντος λογισμικού, της υπολογιστικής ισχύος που απαιτείται και κυρίως του ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους των ψηφιακών μοντέλων, δεν μελετάται η τρίτη παράμετρος της εμβύθισης (immersiveness). Συνεπώς, οι υλοποιήσεις στηρίζονται στο λεγόμενο desktop VR μεγάλου μεγέθους οθόνες η οθόνες προβολής, μεθόδους εισαγωγής και πλοήγησης καλύτερες από απλά πληκτρολόγια (τρισδιάστατα mouse, joysticks, κλπ) και ρυθμό ανανέωσης εικόνας που να αγγίζει τα δέκα καρέ το δευτερόλεπτο. Τέτοια συστήματα υπολογιστών παρουσίασης και μελέτης βοηθούν στην εμβάθυνση (αλλά όχι εμβύθιση - immersivenss όπως ορίζεται από τον Slater et al, 1995) από τον χρήστη χωρίς τις περιπλοκές των Head Mounted Displays (HMDs), συστημάτων ανάγνωσης θέσης και κατεύθυνσης, και υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης της εικόνας. Καθώς το λογισμικό και κυριότερα το υλισμικό βελτιώνεται, οι ρυθμοί ανανέωσης εικόνας αυξάνονται κάνοντας δυνατή την ενσωμάτωση τεχνολογιών HMDs. Όπως εξηγεί ο Heim (1998) "Η Εικονική Πραγματικότητα είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας εφαρμοσμένης έρευνας" αν και στην καθημερινή ζωή χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει μη ρεαλιστικούς χώρους και πνευματικές καταστάσεις που είναι δυνατόν να σχεδιαστούν / περιγραφούν και παρουσιαστούν σε συστήματα ολικής εμβύθισης. Όσον αφορά ρεαλιστικές προσομοιώσεις και ειδικότερα πολεοδομικής κλίμακας εφαρμογές και λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη εμβύθισης, στο κείμενο αυτό ο όρος Εικονικά Περιβάλλοντα (Virtual Environments) ακολουθεί τη θεώρηση των Media Labs (MIT) και του Πανεπιστημίου North Carolina. Η ανάλυση της ορολογίας ολοκληρώνετε με τον ορισμό του Jaron Lanier ο οποίος πρώτος περιέγραψε το φαινόμενο αυτό: «η Εικονική Πραγματικότητα είναι μία μέθοδος για να οπτικοποιούμε και επεξεργαζόμαστε περίπλοκα δεδομένα καθώς και να αλληλεπιδρούμε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι μια μεθοδολογία διασύνδεσης και επικοινωνίας με Η/Υ, από τις πλέον πρόσφατες και ενδιαφέρουσες» (1989). 2

3 Ψηφιακά Αστικά Μοντέλα Σε παγκόσμια κλίμακα, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις όσον αφορά στην οργάνωση / κατασκευή τρισδιάστατων μοντέλων πόλεων. Το ερευνητικό πρόγραμμα Virtual World Data Server Project από το Πανεπιστήμιο του UCLA είναι ένα από τα πρώτα (και μεγαλύτερα) προγράμματα, με απώτερο σκοπό την μελέτη των δυνατοτήτων των υπολογιστών γενικότερα και λογισμικού βάσεων δεδομένων σχετιζόμενων με την πόλη ειδικότερα (Jepson et al, 1996). Στο Βερολίνο, πριν από οκτώ περίπου χρόνια, ομάδα μελετητών του ART+COM δημιούργησε το CyberCity Berlin και το Planwerk Berlin (ένα πολεοδομικό χάρτη master plan της πόλης) χρησιμοποιώντας τεχνικές πολυμέσων βασισμένες σε πρότερη έρευνά τους στην πολεοδομία και επικοινωνία (URL May, 2001). Στο Λονδίνο, ένα μεγάλης κλίμακας έργο που ερευνά την κατασκευή, οργάνωση και εξέλιξη αστικών ΕΠ ξεκίνησε το 1997 στο University College of London (UCL), συνδυάζοντας εμπειρογνώμονες και ερευνητές από τα τμήματα Γεωγραφίας και Επιστήμης Υπολογιστών. Στο CASA του Πανεπιστημίου Bath, μελετήθηκε το κέντρο του Λονδίνου (1995-6) καθώς και ολόκληρη η πόλη του Bath ( ). Μελετώντας την εξέλιξη των πόλεων από το μεσαίωνα έως τη σημερινή εποχή, το ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστήμιο του Strathclyde ABACUS, κατασκεύασε ένα ψηφιακό μοντέλο της παλιάς πόλης του Εδιμβούργου (Grand, 1993) και στην CASA κατασκευάστηκε το μοντέλο της μεσαιωνικής πόλης του Bath (1993). Μελετώντας ιστορικά δεδομένα και στηριζόμενοι σε αρχαιολογικές ανασκαφές, αναλύσεις κειμένων και άλλες μη χωρικής φύσης πηγές, ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον έχουν οι αναπαραστάσεις πόλεων της Μικράς Ασίας που επιχειρείται με ιδιαίτερη επιτυχία στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού από το 1998 έως σήμερα. Εκτός Ελλάδας ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεμονωμένες προσπάθειες της ART+COM, με το Virtual Troy, Ancient valley of the Nile και Tutanchamun. (URL Φεβ, 2005) Ολοκληρώνοντας, αριθμός από επιχειρηματικά σχήματα έχουν αναγνωρίσει και ασχοληθεί με το πρόβλημα τρισδιάστατου αστικού σχεδιασμού για εμπορικές εφαρμογές, τουρισμό και διασκέδαση (Virtual Soma η πρώτη πόλη εικονικής πραγματικότητας στο Διαδίκτυο τον Αύγουστο του 1995, Bigbook, Virtual Derby και την τελευταία πενταετία Virtual Helsinki, Manchester, Copenhagen, Toronto, κλπ) (Virtual City Resource Centre: URL Φεβρ. 2005). Τυπολογία Ψηφιακών Αστικών Μοντέλων Η αναλυτική μελέτη των «υλοποιημένων» ψηφιακών αστικών μοντέλων, οδηγεί σε μια κατηγοριοποίηση με βάση την έμφαση και στόχο τους σε αστικά μοντέλα με έμφαση στο σχεδιασμό, στην εκπαίδευση και έρευνα γενικότερα και τελικά σε αναψυχή και εμπορική εκμετάλλευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέθοδοι παρουσίασης και επεξεργασίας πολεοδομικών δεδομένων διαφέρουν σημαντικά ανά κατηγορία εφαρμογής. Για συγκεκριμένες κατευθύνσεις προτείνεται η χρήση άλλων μεθόδων καθώς η ΕΠ δεν είναι πανάκια στην πολεοδομική έρευνα. 3

4 Σχεδιασμός Τα ουσιαστικά υλοποιημένα παραδείγματα είναι συγκριτικά με άλλες κατηγορίες εφαρμογών λίγα: Virtual Helsinki στη Φιλανδία, Ijburg στην Ολλανδία, Virtual Berlin των ART+COM στην Γερμανία, η πόλη του Μπάθ στην Μ. Βρετανία. Η διαδικασία κατασκευής, το μέγεθος των μοντέλων, η έλλειψη οργανωμένης πληροφόρησης (best practice guides), είναι μερικοί από τους λόγους για την έλλειψη περισσότερων παραδειγμάτων. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί το θέμα του κόστους παραγωγής και της χρηματοδότησης. Το συνολικό κόστος είναι ιδιαίτερα βαρύ για να το επωμιστεί η δημόσια διοίκηση η οποία θα ήταν και αναμενόμενα ο βασικός χορηγός, διαχειριστής, συντηρητής, φορέας ενημέρωσης και ελέγχου μίας τέτοιας βάσης δεδομένων. Οι πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ψηφιοποίηση αρχείων, διάθεσή τους μέσω του διαδικτύου κοκ, δημιουργούν ελπίδες ότι τα αστικά ψηφιακά μοντέλα θα έχουν σημαντική εφαρμογή σαν χωρικές βάσεις δεδομένων το υπόβαθρο για τη δημιουργία του e-governance στο οποίο εστιάζει το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης καθώς και το 5ο Framework. Εκπαίδευση και έρευνα Την τελευταία δεκαετία οι δυνατότητες της ΕΠ σαν ένα εκπαιδευτικό εργαλείο έχουν μελετηθεί σε βάθος με αποτέλεσμα τη δημιουργία και αξιολόγηση μίας σειράς εκπαιδευτικού υλικού. Η έμφαση της υπάρχουσας έρευνας είναι σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συνεπώς εφαρμογές αστικής κλίμακας δεν έχουν μελετηθεί ευρέως με εξαίρεση την ιστορικού χαρακτήρα εκτενή έρευνα και παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Τα κοντινότερα σε αστικής κλίμακας εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί, είναι έρευνες στην χωρική αντίληψη μαθητών μέσω είσαι εδώ τύπου χάρτες για προ-έφηβους (Phileo, 1997) και το πρόγραμμα CitySpace που χρησιμοποιεί ένα περιβάλλον ΕΠ στη δημιουργία μιας πόλης χτισμένης σε συνεργασία παιδιών, δασκάλων, καλλιτεχνών μέσω του Διαδικτύου (URL Ιαν. 2005). Νέοι άνθρωποι καλούνται να μοιραστούν ιστορίες, εικόνες, ήχους και τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα δικής τους κατασκευής με σκοπό τη συναρμολόγησή τους σε ένα ψηφιακό τρισδιάστατο μοντέλο πόλης που μπορούν να περιπλανηθούν, εξετάσουν, μάθουν από αυτό. Η έμφαση είναι σαφώς στη δημιουργία μίας «εικονικής κοινότητας» που δομείται γύρω από την ιδέα μίας αναπαράστασης πόλης και όχι σε απεικόνιση υπαρκτής δομής. Αναψυχή και εμπορική εκμετάλλευση Η εφαρμογή αστικών ΕΠ σε εμπορικούς τομείς είναι διαφορετική από αυτή των εκπαιδευτικών / ερευνητικών καθώς το κόστος της επένδυσης και οι πιθανότητες απόσβεσης και κερδοφορίας είναι δύσκολο να εκτιμηθούν, να δελεάσουν και εν τέλει να πείσουν τους ενδιαφερόμενους. Το επίπεδο τεχνολογικής κατάρτισης που απαιτείται τόσο από τον χορηγό, τον δημιουργό αλλά ακόμη και από τον χρήστη και η ασυμβατότητα των διαφόρων συστημάτων που έχουν εξελιχθεί μέσω και λόγω του Διαδικτύου, δημιουργούν επιπλέον προβλήματα. Συνεπώς, καταλήγει κανείς στον εντυπωσιασμό και στο hi-tech θέμα του απαιτούμενου μέσου σαν το κύριο κριτήριο αποδοχής των ΕΠ. Αυτό διαφαίνεται καθαρά στα διάφορα αστικά ΕΠ συστήματα (με την ευρύτερη σημασία του όρου) που έχουν δημιουργηθεί για να βελτιώσουν και αναβαθμίσουν φέρνοντας σε ένα νέο επίπεδο το τηλε-εμπόριο με εικονικά εμπορικά καταστήματα που 4

5 φαίνονται να αναπτύσσονται μέσω του Διαδικτύου με ρυθμό παρόμοιο αυτών των ιδιωτικών τηλεοπτικών εμπορικών καναλιών στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας στις ΗΠΑ. Τυπικά παραδείγματα είναι τα αστικά μοντέλα μιας σειράς κέντρων πόλεων των ΗΠΑ κατασκευασμένα από το Planet9 (URL Φεβ.2005) τα οποία εστιάζουν την προσοχή τους σε χαρακτηριστικά τοπόσημα (κυρίως ουρανοξύστες, μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα, διακριτές πορείες, κλπ.) που τοποθετούνται σε επίπεδους δισδιάστατους χάρτες της ευρύτερης περιοχής. Η λεπτομέρεια σπανίζει, η ακρίβεια και πιστότητα απόδοσης είναι αμφισβητήσιμη, η ποιότητα της οπτικοποίησης είναι ιδιαίτερα χαμηλή και μη ελκυστική, θέτοντας ερωτήματα για την οικονομική και εμπορική τους βιωσιμότητα. Όσον αφορά στις εμπορικές εφαρμογές, η τεχνική των πανοραμάτων έχει χρησιμοποιηθεί, με αρκετή επιτυχία κυρίως σε εφαρμογές τουριστικές και αναψυχής. Στο ίδιο επίπεδο ενασχόλησης και περιπλοκότητας ανήκουν και οι παρουσιάσεις ιστορικών κέντρων πόλεων με τη χρήση πολυμέσων. Στο ανώτερο επίπεδο ενασχόλησης, συναντώνται οι εικονικές κοινωνίες, κατοικημένα συνθετικά περιβάλλοντα (τις περισσότερες φορές δημιουργήματα των ίδιων των χρηστών) που αναπτύσσονται και επεκτείνονται χρησιμοποιώντας μεθόδους συχνά παρόμοιες με πραγματικές πόλεις. Οι πιο ελκυστικές μορφές αυτών στηρίζονται βασικά σε κειμενοστραφή φόρουμ επικοινωνίας (Internet Relay Chat, worldchat) τα οποία υστερούν στη δυνατότητα οπτικοποίησης του χώρου. Παράλληλα με την κειμενοστραφή επικοινωνία, οι χρήστες λειτουργούν σε ένα δεύτερο επίπεδο σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα - εικονικούς χώρους συνεύρεσης όπως το Oddessey, Cybertown, Icity, ColonyCity της Black Sun Interactive (URL Φεβ.2005). Επικοινωνώντας Αστικά Μοντέλα Ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι μία περίπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει σαφείς κοινωνικές, οικονομικές και χωρικές διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές δεν είναι ανεξάρτητες αλλά εμπλέκονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στα πλαίσια του πολεοδομικού συστήματος (Perraton, 1978) με συνέπεια την εξάρτηση της τελικής κρίσης σε μία διαλεκτική συσχέτιση όλων αυτών. Η επικοινωνία κατέχει έναν ιδιαίτερα κεντρικό ρόλο που διαφαίνεται και από την ύπαρξη τουλάχιστον τεσσάρων διακριτών ομάδων με διαφορετικές, συχνά αντικρουόμενες, προσδοκίες και απαιτήσεις. Ειδικότερα, οι πολεοδόμοι που εργάζονται για λογαριασμό των τοπικών αρχών, οι αρχιτέκτονες/πολεοδόμοι που λειτουργούν για λογαριασμό πελατών, οι ίδιοι οι πελάτες και το ευρύτερο κοινό (Hall, 1996). Επιπλέον, τα διάφορα στάδια σχεδιασμού και διαδικασίας αξιολόγησης απαιτούν διαφορετικού βαθμού δεξιότητες και ικανότητες κάνοντας τον πολεοδομικό σχεδιασμό μια ακόμη πιο περίπλοκη και δύσκολη διαδικασία. Ο Hall (1996) αναλύοντας την κατάσταση στην Μ. Βρετανία, τονίζει τα προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ πολεοδομικών αρχών και σχεδιαστών καθώς και τα βαθύτερα αίτια των προβλημάτων πολιτικής τα οποία και τελικά ευθύνονται για την γενικότερη αβεβαιότητα και έλλειψη συνέπειας στον υλοποιούμενο σχεδιασμό. Αυτό είναι μια αναπόφευκτη έκβαση μίας πολεοδομικής κουλτούρας που διαιωνίζεται ατύπως αντί να θέτει 5

6 προσεκτικά και σαφώς θεσπισμένες πολιτικές και πλαίσια. Επιπλέον, υπάρχει μια έλλειψη συνέπειας στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τις πολεοδομικές υπηρεσίες για την παρουσίαση και τεκμηρίωση των πολιτικών και των στρατηγικών τους στους επαγγελματίες και στο κοινό. Υπάρχει μια σαφής σειρά προβλημάτων επικοινωνίας σε αυτόν τον τομέα και έχει υποστηριχτεί ότι οι υπολογιστές μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις (Day et al, 1995 και Hall, 1996). Η έμφαση του ερευνητικού μου έργου είναι ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων ομάδων, με τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, εκπαίδευσης, επικοινωνίας και σχεδιασμού μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες όπου η τεχνολογία της Εικονικής Πραγματικότητας είναι ένα από τα εργαλεία του σχεδιαστή αλλά το κύριο εργαλείο για τον χρήστη. Παρουσίαση Ερευνητικού Έργου Από το 1993, μια σειρά από τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα πόλεων δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο CASA της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Bath. Το σημαντικότερο αυτών καλύπτει το ιστορικό κέντρο της πόλης του Bath και δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του τοπικού δημοτικού συμβουλίου με απώτερο σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως ένα προωθημένο εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού. Το μοντέλο του ιστορικού κέντρου της πόλης του Gloucester κατασκευάστηκε με παρόμοιο τρόπο και για αντίστοιχη χρήση. Το μοντέλο του κέντρου του Λονδίνου σχεδιάστηκε και μελετήθηκε από μια διαφορετική οπτική γωνία όπως αναλύεται επόμενα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι όλες οι εφαρμογές που υλοποιήθηκαν στο εργαστήριο CASA χρησιμοποίησαν υπάρχοντα τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα που είχαν δημιουργηθεί στα πλαίσια άλλων, συνήθως συναφών, ερευνητικών προγραμμάτων. Αντίθετα, οι ελληνικές εφαρμογές είναι εξ αρχής ψηφιακές υλοποιήσεις για χρήση σε ΕΠ και όχι αναδιαμόρφωση ή ανακύκλωση υπαρχόντων τρισδιάστατων βάσεων δεδομένων. Οι διαφορές καθώς και η οικονομία χρόνου και κόστους είναι σημαντική. Μεθοδολογία Κατασκευής Ψηφιακών Μοντέλων Η κύρια πηγή πληροφοριών για τα ψηφιακά μοντέλα που κατασκευάστηκαν στη Μ. Βρετανία ήταν αεροφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης (κλίμακας τουλάχιστον 1:2000, με ακρίβεια υψηλότερη από μισό μέτρο). Η διαδικασία και μέθοδοι παραγωγής τους, τα προβλήματα υλοποίησης και οι τελικές επιλογές αναλύονται σε σειρά παλαιότερων δημοσιεύσεων (Bourdakis 1996, Bourdakis 2001). Τα ψηφιακά μοντέλα που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα, είναι βασισμένα σε πολεοδομικούς χάρτες (συχνά αναλογικούς) και σειρά επίγειων φωτογραφιών. Τα περισσότερα από τα ψηφιακά αυτά μοντέλα κατασκευάστηκαν με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σαν εποπτικά εργαλεία στην διαδικασία πολεοδομικών ερευνών και μελετών ανάπτυξης 6

7 επιτρέποντας την οπτικοποίηση προτεινόμενων μελετών και την εύκολη σύγκριση και αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων. Η μεθοδολογία κατασκευής των ψηφιακών αστικών μοντέλων έχει εξελιχθεί με βάση την εμπειρία, την διαθεσιμότητα, την ποιότητα και κόστος των πρωτογενών δεδομένων. Συμπερασματικά, η διαδικασία παραγωγής αστικών ψηφιακών μοντέλων έχει απλοποιηθεί και προσαρμοστεί στα ιδιότυπα Ελληνικά δεδομένα. Η επιθυμία να κρατηθεί το άρθρο αυτό μακριά από αναλύσεις περίπλοκων τεχνικών σχεδιασμού και υλοποίησης εικονικών περιβαλλόντων, οδηγεί σε συνοπτική περιγραφή των όρων που αφορούν στη δομή των δεδομένων και τις γεωμετρικές τους ιδιότητες. Μία από τις σημαντικότερες τεχνικές υλοποίησης περίπλοκων βάσεων δεδομένων είναι αυτή της οργάνωσης σε επίπεδα λεπτομέρειας (Levels of Detail ή LOD). Η λογική αυτή στηρίζεται στον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο χρήστης την ποσότητα πληροφορίας, τις ικανότητες ανάλυσης των μέσων απεικόνισης (οθόνη Η/Υ, σύστημα προβολής, ή κράνος εικονικής πραγματικότητας) και φυσικά τις δυνατότητες του υπολογιστικού συστήματος να αποδώσει υψηλούς βαθμούς περιπλοκότητας. Ο συγγραφέας έχει εξελίξει ένα σύστημα τεσσάρων επιπέδων λεπτομέρειας για το μοντέλο της πόλης του Μπάθ, από το οποίο και ανάλογα με την περίπτωση χρησιμοποιούνται αριθμός αυτών (Bourdakis, 1996). Ο βαθμός περιπλοκότητας ενός αστικού μοντέλου περιγράφεται από το μέγεθος της γεωμετρικής βάσης που υπολογίζεται σε τρίγωνα (ελάχιστο διακριτό στοιχείο επιφάνειας στο χώρο) από το σύνολο των οποίων δημιουργείται το μοντέλο. Η ικανότητα απόδοσης μεγάλων γεωμετρικών βάσεων εξαρτάται και πάλι από τις δυνατότητες του υπολογιστικού συστήματος με ιδιαίτερη έμφαση στο υποσύστημα γραφικών. Τέλος η χρήση φωτογραφιών, οι λεγόμενες υφές (textures) σε όψεις κτιρίων, φόντο, στοιχεία περιβάλλοντος όπως δένδρα, βιτρίνες καταστημάτων κοκ, βοηθά στην απλούστευση της γεωμετρικής βάσης δεδομένων. Ανάλογα με το μοντέλο, την προβλεπόμενη χρήση του και την ισχύ του υπολογιστικού συστήματος αναπαράστασης, ο δημιουργός πρέπει να βρίσκει την σωστή ισορροπία μεταξύ χρήσης γεωμετρίας και υφών για μία επιτυχή υλοποίηση του συστήματος. 7

8 West End Λονδίνου, Μ. Βρετανία Η ανάλυση των φυσικών ιδιοτήτων του αστικού χώρου είναι ένας τομέας όπου η ΕΠ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Το μοντέλο του West End του Λονδίνου είναι τυπική περίπτωση ερευνητικά εστιασμένης κατασκευής ψηφιακού μοντέλου. Το επίπεδο λεπτομέρειας και η ποσότητα / ποιότητα πληροφοριών που περιλαμβάνει έχουν προσεκτικά οριστεί για την προβλεπόμενη χρήση του. Χρηματοδότης ήταν η British Telecom (BT) με σκοπό τη χρήση του ψηφιακού μοντέλου σε έρευνα για τη διασπορά σήματος κινητής τηλεφωνίας και συνεπώς ποιότητα κάλυψης του κέντρου της πόλης. Οι ζητούμενες μεταβλητές ήταν: ακριβές ογκομετρικό, κυρίαρχο υλικό όψεων, γεωμετρία και υλικά στέγασης, μεγάλα διαφημιστικά ταμπλό, δένδρα και άλλα αντικείμενα που πιθανόν να παρενοχλήσουν η να ανακλάσουν το σήμα. Στη συνέχεια το μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε σαν πλατφόρμα δοκιμών για διάφορες μεθόδους οπτικοποιήσης δεδομένων και συστήματος διασύνδεσης φυσικών δεδομένων για την πόλη με εικονικές αναπαραστάσεις τους. Κατασκευή Δομή δεδομένων 2 Επίπεδα λεπτομέρειας (LOD) Γεωμετρικό Μέγεθος Βάσης τρίγωνα Ψηφιακό Μέγεθος Βάσης 45kb χωρίς υφές Χρηματοδότηση British Telecom West-End Λονδίνο (http://fos.prd.uth.gr/vrml/casa/london/) 8

9 Γεωργιανή πόλη του Μπάθ, Μ. Βρετανία Το μοντέλο της πόλης του Bath έχει χρησιμοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους από την αρχική κατασκευή του το έως σήμερα. Η κυριότερη εφαρμογή του είναι στον πολεοδομικό σχεδιασμό (σαν ένα στατικό ή διαδραστικό εργαλείο αξιολόγησης). Η Βρετανική πολεοδομική νομοθεσία ορίζει την τοπική αυτοδιοίκηση ως βασικό υπεύθυνο για την αξιολόγηση όλων των πολεοδομικών προτάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στα κατά τόπους πολεοδομικά γραφεία δεν είναι αρχιτέκτονες-πολεοδόμοι και δεδομένου ότι ένας σημαντικός αριθμός πολιτών λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις διαδικασίες αξιολόγησης, οι δυνατότητες οπτικοποίησης, επεξήγησης και κατανόησης προτεινόμενων λύσεων που δίνουν τα ΕΠ υπερτερούν έναντι των κλασσικών στατικών προοπτικών και σχεδίων. Αρχικά το τρισδιάστατο μοντέλο της πόλης χρησιμοποιήθηκε για τη φωτορεαλιστική απεικόνιση προτεινόμενων λύσεων (στατική χρήση) και στη συνέχεια με κατάλληλες μετατροπές η ίδια βάση δεδομένων χρησιμοποιείται πλέον διαδραστικά για την αξιολόγηση προτάσεων. Κατασκευή Δομή δεδομένων 4 Επίπεδα λεπτομέρειας Γεωμετρικό Μέγεθος Βάσης τρίγωνα Ψηφιακό Μέγεθος Βάσης 1,3MB με υφές Χρηματοδότηση Sainsbury s, EPSRC Γεωργιανή πόλη του Μπάθ (http://fos.prd.uth.gr/vrml/casa/bath/) 9

10 Μεσαιωνική πόλη του Μπάθ, Μ. Βρετανία Στα πλαίσια έρευνας χρηματοδοτούμενης από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, κατασκευάστηκε το τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο της μεσαιωνικής πόλης του Bath βασισμένο σε παλαιούς χάρτες, γκραβούρες και σχέδια της πόλης (Day, 1994). Η λεπτομέρεια του αποτελέσματος είναι χαμηλή, η έλλειψη ακρίβειας των υποβάθρων είναι ένας κρίσιμος παράγοντας, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν παύει να έχει σημαντικό εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Ο τρόπος δημιουργίας αυτού του μοντέλου δεν επέτρεψε την μετατροπή του σε ΕΠ, η μόνη διαθέσιμη μορφή του είναι computer animation. Κατασκευή Δομή δεδομένων Χωρίς επίπεδα λεπτομέρειας Γεωμετρικό Μέγεθος Βάσης Ψηφιακό Μέγεθος Βάσης Χρηματοδότηση Εσωτερική από CASA Μεσαιωνική πόλη του Μπάθ 10

11 Αγ. Βαρβάρα, Αθήνα Η κάτω Αγία Βαρβάρα είναι η περιοχή μελέτης περίπτωσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος PICT (Planning Inclusion of Clients through e-training). Το ενδιαφέρον στρέφεται στους κοινόχρηστους χώρους πλατείες, πεζοδρόμους και η έμφαση δίνεται στη δυνατότητα απεικόνισης τόσο της υπάρχουσας κατάστασης όσο και των προτεινόμενων επεμβάσεων και στο σχολιασμό από τους χρήστες των επιμέρους στοιχείων της πρότασης. Τα σχόλια των χρηστών / κατοίκων / επισκεπτών κατηγοριοποιούνται σαν θετικά και αρνητικά με διακριτό συμβολισμό (σχηματικό και χρωματικό) και είναι ορατά από όλους. Αυτό επιτρέπει την επικοινωνία όχι μόνο των χρηστών με τους μελετητές, αλλά και των χρηστών μεταξύ τους, δίνοντας μία σειρά από ιδιαίτερα γόνιμα σχόλια για τις προτεινόμενες αλλαγές και διαμορφώσεις. Η κειμενοστραφής και όχι σχεδιαστική συμμετοχή των χρηστών ευνοεί τη συμμετοχή όλων και όχι μόνο των χρηστών Η/Υ και των εξοικειωμένων με τα διαθέσιμα σχεδιαστικά εργαλεία (πειράματα σε τοπικό γυμνάσιο έδειξαν ότι μαθητές μετά από ημίωρη παρουσίαση συμμετάσχουν επιτυχώς στη διαδικασία αυτή). Το σύνολο των σχολίων μετά από μία πρώτη επεξεργασία και ομαδοποίηση από τους ερευνητές, θα ανατροφοδοτήσει το σχεδιασμό με νέα δεδομένα που θα λάβει υπόψη του ο μελετητής για την τελική πρότασή του. Κατασκευή Δομή δεδομένων 2 Επίπεδα λεπτομέρειας (LOD) Γεωμετρικό Μέγεθος Βάσης τρίγωνα Ψηφιακό Μέγεθος Βάσης 4,5MB με υφές Χρηματοδότηση EU, Leonardo Αγία Βαρβάρα, Πλατεία Μακρυγιάννη (http://fos.prd.uth.gr/vrml/uth/pict/) 11

12 Παλαιά, Βόλος Η ψηφιακή τρισδιάστατη αποτύπωση του ιστορικού κέντρου της πόλης του Βόλου είναι ένα περίπλοκο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα. Η τεκμηριωμένη αδιάλειπτη κατοίκηση της περιοχής από την 3 η χιλιετηρίδα π.χ. δίνει μια ενδιαφέρουσα διάσταση στην εξέλιξη της πόλης, της πολεοδομίας της, των ανασκαφών/ευρημάτων, έως την σύγχρονη εκδοχή της πόλης. Το μοντέλο είναι σε εξέλιξη, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος χρηματοδοτούμενου από το ΥΠΕΠΘ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί η περιοχή του κάστρου μέχρι το τέλος του Σύγχρονη Πόλη του Βόλου, Data spaces: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανάλυσης με τη μεθοδολογία του Space Syntax Χρησιμοποιώντας υπάρχοντα ψηφιακά υπόβαθρα της σύγχρονης πόλης του Βόλου, δημιουργήθηκαν axial maps (αξονικοί χάρτες) του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου ακολουθώντας της αρχές του Space Syntax Analysis (συντακτική ανάλυση του χώρου). Η διαστρωμάτωση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης αυτής μετατράπηκε σε εικονικό περιβάλλον με τη και των Η έρευνα αυτή έγινε στα πλαίσια μεταπτυχιακού μαθήματος στο ΤΜΧΠΠΑ από τον υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Π.Θ. Σταύρο Συρίγο. Data spaces στο σύγχρονο Βόλο (http://fos.prd.uth.gr/vrml/uth/ssirigos/) 12

13 Συμπεράσματα Στον υπόλοιπο κόσμο, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την εκμετάλλευση των υπολογιστών γενικότερα και της ΕΠ ειδικότερα, σαν μεθοδολογία παρουσίασης σε διαδικασίες αξιολόγησης. Παραδείγματα καλύπτουν τομείς και τεχνικές που κυμαίνονται από φωτογραμμετρία και computer animations μέχρι περίπλοκες εφαρμογές πολυμέσων (Shiffer, 1995), ΕΠ και αλληλεπιδραστική τηλεόραση. Στην πραγματικότητα, η βιωσιμότητα των εικονικών αστικών μοντέλων είναι μία περίπλοκη διαδικασία που πρέπει να απασχολήσει κάθε εταιρεία/οργανισμό/δημόσια υπηρεσία επιθυμεί να ασχοληθεί με αστικές βάσεις δεδομένων. Συγκεκριμένα, δυσκολίες στην κατασκευή, υψηλό κόστος, περίπλοκη διαχείριση, μέγεθος των δημιουργούμενων βάσεων (δυσχέρεια στην επικοινωνία, διάχυση και χρήση των ψηφιακών μοντέλων), υψηλό λειτουργικό κόστος λόγω της ανάγκης για συνεχή ενημέρωση (νέες κατασκευές, επεμβάσεις σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, αλλαγές χρήσεων, κοκ), έλλειψη οργανωμένων δευτερογενών βάσεων που μπορούν να συγχωνευθούν στο ψηφιακό αστικό μοντέλο, έλλειψη ασφάλειας δικαιωμάτων δημιουργού (copyright), οργάνωση των πολιτικών διαχείρισης (ιδιοκτησία, ουσιαστική ευθύνη, φορέας χρηματοδότησης κατασκευής αλλά κυρίως συντήρησης) είναι τα κυριότερα θέματα που πρέπει να διευθετηθούν για να μπορούν τα εικονικά αστικά μοντέλα να λειτουργήσουν παράλληλα με τις υπάρχουσες πολιτικές και κοινωνικές δομές. Μέχρι να βρεθούν λύσεις στα θέματα αυτά, τα εικονικά αστικά μοντέλα θα είναι αποτέλεσμα ανεξάρτητων προσπαθειών, άμεσα συνδεδεμένα με πρόσωπα και ερευνητικές δομές που κατά κανόνα στερούνται των απαραίτητων πόρων για μια μακροχρόνια και ουσιαστική υποστήριξη και εκμετάλλευση τους. Σημείωση Το υλικό της παρουσίασης στο 2 ο Συνέδριο Πολιτισμικής Σύγκλισης και Ψηφιακής Tεχνολογίας υπάρχει διαθέσιμο στη διεύθυνση Τα άρθρα του συγγραφέα είναι διαθέσιμα στη σελίδα Βιβλιογραφία Bourdakis, V. (2004) 'Developing VR Tools for an Urban Planning Public Participation ICT Curriculum; The PICT Approach'. In: "Architecture in the Network Society: ecaade2004 Proceedings" B.Rudiger, B.Tournay and H.Orbaek (eds) ecaade, pp

14 Bourdakis, V. (2001) 'On Developing Standards for the Creation of VR City Models'. In: "Architectural Information Management: ecaade2001 Proceedings" H.Penttila (ed) ecaade, pp Μπουρδάκης Βασίλης (2000) Χρησιμοποιώντας Συνθετικά Περιβάλλοντα Πόλεων στο «Δεκαεπτά Κείμενα για τον Σχεδιασμό, τις Πόλεις και την Ανάπτυξη» Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας Bourdakis, V. (1997) 'Virtual Reality: A Communication Tool for Urban Planning' In "CAAD-Towards New Design Conventions" A. Asanowicz and A. Jakimowitz (eds) Technical University of Bialystok, pp ISBN Bourdakis, V. (1996) 'From CAAD to VR; Building a VRML model of London's West End' In The Third UK Virtual Reality Special Interest Group Conference; Full Paper Proceedings. De Montfort University, Leicester, pp Day, A.K., Bourdakis, V. and Robson, J.M. (1996) 'Living with a virtual city' In "Architectural Research Quarterly", Vol.2: Autumn 1996, pp Day, A. and Radford, A. (1995) Imaging Change: The Computer City Model as a Laboratory for Urban Design Research In: CAAD Futures 95, Papers received Volume 2. National University of Singapore. Day, A. K., (1994) From Map to Model: the Development of an Urban Information System, Design Studies, Vol. 15, No.3, pp Hall, A.C (1996) Design Control; Towards a new approach Butterworth Architecture, Oxford. Heim, M. (1998) Virtual Realism Oxford University Press. Jepson, W., Liggett, R. and Friedman, S. (1996), Virtual Modeling of Urban Environments in Presence 5,1. Perraton, Jean (1978) Evaluation as part of the planning process. Land Use and Built Form Studies Working Paper No.33. University of Cambridge. Philleo, (1997) The Effect of Desktop VR on the Spatial Ability of Pre- Adolescents In: VR in the School Vol.2, No.4, March 97 Shiffer, M.J Multimedia Representational Aids in Urban Planning Support Systems In: Understanding Images; Finding Meaning in Digital Imagery F.T. Marchese (ed) Telos, Springer-Verlag, New York. Slater, M. and Wilbur, S. (1995) Through the Looking Glass World of Presence: A Framework for Immersive Virtual Environments In: 14

15 Framework for Immersive Virtual Environments FIVE 95 Esprit Working Group 9122, QMW University London. Smith, A. Dodge, M. and Doyle, S. Visual Communication in Urban Planning and Urban Design, CASA, UCL, Report. Virtual City Resource Centre Cities on the Web, CASA, UCL <URL (πρόσβαση Φεβ. 2005) TechTV website, Big Thinkers, Dalton, J. (2002) Blueprint for the Future, tml (πρόσβαση Μάιος 2004) Whyte, J. (2002) Virtual Reality and the Built Environment, Architectural Press, UK Χαρίτος, Δ. (2005) Δυνητική πραγματικότητα: ένα νέο σύστημα διεπαφής ανθρώπου-υπολογιστή ή ένα νέο μέσο επικοινωνίας; Στο «Ζητήματα Επικοινωνίας» Τεύχος 2, εκδ. Καστανιώτης. 15

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες

- 47 - Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Riera de Sant Llorenc, Βαρκελώνη. ιαµόρφωση πεζοδροµίου µε διαφοροποιηµένες ζώνες Avinguda del Carrilet (Amadeu Torner, Jacint Verdaguer), L Hospitalet de Llobregat, Βαρκελώνη. Ζώνες ειδικής χρήσης που

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μάθημα 2Σ5 23: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2012 1. Εισαγωγή Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος)

228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος) 228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Βόλος) Σκοπός Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 10: Κοινωνικοτεχνικά Μοντέλα και Ενδιαφερόμενα Μέρη Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση τεχνολογίας στα μουσεία να...

Η χρήση τεχνολογίας στα μουσεία να... Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 8: Εμπειρίες εμβύθισης και Εικονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Σοφία Ζαπουνίδου 1. Εισαγωγή Η Διαχείριση Γνώσης (ΔΓ) αποτελεί μία νέα προσέγγιση στη διοίκηση οργανισμών, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ

Ν. Χαρκιολάκης. Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Ν. Χαρκιολάκης Αρχιτέκτων Μηχανικός Δ/ντης Δ.Α.Ν.Σ.Μ.- ΥΠ.ΠΟ Αναστήλωση, ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας τωνμνημείωνκαιτων Μνημειακών Συνόλων της Περιοχής της Πλάκας Το σχέδιο του Κλεάνθη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κατερίνα Αλεξίου Μαρία Ν. Δανιήλ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Η Κατερίνα Αλεξίου είναι RCUK Academic Fellow στο Open University της Αγγλίας. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι διδάκτορας της Bartlett School of Graduate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων

Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων Ενότητα 7: Υλοποίηση Διαδραστικού Πολιτιστικού Χάρτη Σπυρίδων Μουσούρης, Γεώργιος Στυλιαράς Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών

Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Εισαγωγή Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: http://moodleforall.ictlab.edu.gr/ Περιεχόμενα Τι είναι τα γραφικά Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Athens by sound. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008. Δελτίο Τύπου

Athens by sound. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008 Δελτίο Τύπου Athens by sound Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο το κτισμένο. Αρχιτεκτονική συγκροτούν όλες οι ποιότητες του χώρου υλικές και άυλες. Η ατμόσφαιρα, οι ήχοι, οι μυρωδιές,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, M.Sc. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διευθύνουσα Σύμβουλος, INTE*LEARN Θέματα παρουσίασης.. Γενικά για την εταιρία και την εμπειρία της

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB)

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) Ν.Δ. Λαγαρός Μ. Φραγκιαδάκης Α. Στάμος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 6: Η Τεχνολογία Λογισμικού στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση κτηρίου- Διερεύνηση της δομικής συγκρότησης (χώρος,υλική έκφραση φώς) Διδάσκοντες: Αναστασία Πεχλιβανίδου-Λιακατά, τ.καθηγήτρια ΕΜΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιφγεζε κίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Μειέηε Πεξίπησζεο: Ζ αλέγεξζε ηεο Νέαο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο, ηεο Νέαο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α.

Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργάνωση χαρτοθήκης Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ιστορική αναδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα............................................... 15 1.1 Από το 1928 μέχρι το 1997.................................... 15 1.2 Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD

Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story. Αλέξης Μπράϊλας, PhD Ψηφιακή Αφήγηση Ιστοριών στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής με το Photo Story Αλέξης Μπράϊλας, PhD 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΚΑΠ, Βόλος 28-30 Μαρτίου, 2014 Σκοπός της εργασίας Στη συγκεκριμένη εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής.

Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με χρήση μεθόδων Γεωπληροφορικής. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΗ Μεταπτυχιακή εργασία : Μελέτη της εξέλιξης του προσφυγικού οικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας με

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με τις συγκεκριμένες διπλωματικές εργασίες, ο στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε το πρώτο ερευνητικό Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα