Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012"

Transcript

1 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς

2 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, στo πλαίσιο του Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ το Σεπτέμβριο του 2012 Ολοκλήρωση προπαρασκευαστικών εργασιών το 2012 Έναρξη έρευνας μέσα στον Ιανουάριο του 2013 Εξαγωγή αποτελεσμάτων το Δεκέμβριο του 2014 Ανάπτυξη Συστήματος Λογαριασμών Υγείας Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (29/12/2010) Έναρξη υλοποίησης του μνημονίου συνεργασίας το Σεπτέμβριο του 2011 Διάθεση των δύο πρώτων παραδοτέων μέσα στο 2011 Διάθεση του 3ου και του 4ου παραδοτέου μέσα στο 2012 Διάθεση του 5ου και τελευταίου παραδοτέου μέσα στον Ιανουάριο του 2013

3 Στατιστικές εκπαίδευσης: - Καθυστερήσεις στην παραγωγή - Κάλυψη παρατηρούμενων κενών χρονολογικών σειρών, μεταβλητών και δαπανών εκπαίδευσης Στατιστικές τουρισμού: - Παραγωγή στοιχείων για την «τουριστική κατανάλωση» (προσδιορισμός του είδους των δαπανών των τουριστών στην Ελλάδα και συσχέτισης των δαπανών αυτών με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων) -Παραγωγή στατιστικών για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια - Παραγωγή στοιχείων για επιμέρους κατηγορίες, όπως αγροτουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, κ.ά. Ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια/διαδικτυακή εφαρμογή Συνεργασία ΕΛΣΤΑΤ - Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε στενότερη βάση Επανασχεδιασμός διενεργούμενων ερευνών για την κάλυψη επιπλέον μεταβλητών Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας προς υπογραφή μεταξύ των δύο φορέων, για τη διερεύνηση της δυνατότητας διενέργειας νέων στατιστικών ερευνών/εργασιών για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των χρηστών. Στην ΟΕ θα μπορούν να συμμετέχουν, κατά περίπτωση και άλλοι φορείς. Διενέργεια, από το 2013, ειδικής έρευνας επί των ενοικιαζόμενων δωματίων, σε τακτική βάση

4 Στατιστικές εθνικών λογαριασμών - Κατάρτιση μακρών χρονολογικών σειρών για τους εθνικούς λογαριασμούς, με εναρμονισμένη μεθοδολογία Κατάρτιση χρονοσειρών στοιχείων εθνικών λογαριασμών μέχρι το 1995 ή το 2000, κατά περίπτωση, στα πλαίσια διαβίβασης στοιχείων του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικονομικών Λογαριασμών (ESA 2010). Στατιστικές υγείας: - Χρονική υστέρηση στα στοιχεία εξελθόντων ασθενών, ζήτηση στοιχείων για εισελθόντες ασθενείς (η έρευνα σταμάτησε το 2005) - Παραγωγή στατιστικών για τις αυτοκτονίες και τις απόπειρες αυτοκτονιών - Παραγωγή στατιστικών για τις αμβλώσεις σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία - Κατάρτιση δεικτών ECHIM, για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των πολιτών και της λειτουργίας των συστημάτων υγείας - Παραγωγή στοιχείων για τις δαπάνες των νοικοκυριών στον τομέα της υγείας Ενέργειες της ΕΛΣΤΑΤ για τη διαβίβαση σε ηλεκτρονική μορφή, από το έτος 2013, από όλα τα νοσοκομεία της Χώρας (δημόσια και ιδιωτικά) στοιχείων της Έρευνας Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης, με την περιγραφή της νόσου (σύμφωνα με το διεθνές σύστημα ταξινόμησης νόσων, κακώσεων και αιτιών θανάτου ICD-10). Κατάρτιση προγράμματος επεξεργασίας των ανωτέρω ηλεκτρονικών αρχείων για την παραγωγή στοιχείων για τους εισελθόντες ασθενείς Διερεύνηση της δυνατότητας συλλογής αξιόπιστων στοιχείων για τις απόπειρες αυτοκτονιών, με την προσθήκη σχετικής μεταβλητής στην Έρευνα Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης Διαθεσιμότητα στοιχείων για τις αμβλώσεις σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία Παροχή στοιχείων στο Υπουργείο Υγείας για την κατάρτιση των δεικτών ECHIM

5 Παραγωγή στατιστικών σε επίπεδο κατώτερο του Συνόλου Χώρας (ιδιαίτερα στατιστικών υγείας, τουρισμού, μεταφορών, λιανικού εμπορίου και γεωργικών στατιστικών) Στατιστικές κοινωνικής πρόνοιας: -Παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τα γηροκομεία, τα ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων και τους παιδικούς σταθμούς - Παραγωγή στοιχείων για τις δαπάνες των νοικοκυριών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας - Παραγωγή στοιχείων για άτομα με αναπηρία Επανασχεδιασμός ερευνών, με σκοπό την παραγωγή αξιόπιστων εκτιμήσεων σε επίπεδα κατώτερα του Συνόλου Χώρας. Μέγεθος του δείγματος είναι θέμα προϋπολογισμού. Διενέργεια της Έρευνας Κάλυψης της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 σε δείγμα περίπου νοικοκυριών (αντί 4.500), για την εκτίμηση της πληρότητας και ποιότητας των συλλεγέντων από την Απογραφή στοιχείων, μέχρι επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου. Διαθέσιμα στοιχεία για ιδρύματα (ΝΠΔΔ) φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Περιφερειών, με έτη αναφοράς 2007 και Τα αντίστοιχα στοιχεία για ιδρύματα ΝΠΙΔ που προέρχονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα είναι διαθέσιμα προσεχώς. Διερεύνηση της δυνατότητας συλλογής στοιχείων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), προκειμένου να διατίθενται στοιχεία για όλες τις κατηγορίες ιδρυμάτων.

6 Αναληφθείσες και σχεδιαζόμενες δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ όσον αφορά σε Αναγραφή του φύλου στα ερωτηματολόγια των ερευνών Η παραγωγή στατιστικών για τη μεταβλητή του φύλου θεωρείται πολύ σημαντική από την ΕΛΣΤΑΤ. Η ανωτέρω μεταβλητή περιλαμβάνεται ήδη στα ερωτηματολόγια ερευνών και θα συνεχιστεί η συμπερίληψή της στα ερωτηματολόγια μελλοντικών ερευνών. Στοιχεία Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων - Καθυστέρηση διάθεσης στοιχείων - Ζήτηση επιπλέον μεταβλητών που αφορούν στο Μητρώο Σταδιακή δημοσίευση πινάκων με στοιχεία του μητρώου των ετών 2008, 2009 και 2010 μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2013, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο. Εφαρμογή έργου (project) για τη βελτίωση της πληρότητας και επικαιρότητας του στατιστικού μητρώου επιχειρήσεων, το οποίο εντάχθηκε και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.

7 Ταξινομήσεις: Συμβατότητα εθνικών στατιστικών ταξινομήσεων με τις αντίστοιχες διεθνείς Κατάρτιση εθνικών στατιστικών ταξινομήσεων με διατήρηση της δομής των αντίστοιχων ευρωπαϊκών ταξινομήσεων. Η δομή της εθνικής στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων ΣΤΑΚΟΔ-08 συμπίπτει απόλυτα με τη δομή της αντίστοιχης ευρωπαϊκής ταξινόμησης NACE Rev.2, ενώ ως εθνική ταξινόμηση επαγγελμάτων χρησιμοποιείται η τελευταία έκδοση της αντίστοιχης ευρωπαϊκής ταξινόμησης ISCO-08. Συμμετοχή σε διεθνή fora: Εκπροσώπηση της ΕΛΣΤΑΤ στις συσκέψεις που διοργανώνονται από τον ΟΟΣΑ και τα Ηνωμένα Έθνη 1η προτεραιότητα η εκπροσώπηση σε συσκέψεις της Eurostat. Μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε συσκέψεις που διοργανώνονται από τον ΟΟΣΑ, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς Οργανισμούς. Η επιλογή των συσκέψεων γίνεται με γνώμονα τη σημαντικότητα των θεμάτων για την Υπηρεσία και τις διαθέσιμες πιστώσεις για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό.

8 Ανθρώπινο δυναμικό: Στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό ανά τομέα παραγωγής στατιστικών ΜέληματηςΕΛΣΤΑΤηδιαρκήςεπιμόρφωσητων υπαλλήλων της. Ήδη έχει αρχίσει η ανάπτυξη ενός προγράμματος για το σκοπό αυτό. Παράλληλα, γίνονται και εσωτερικές μετακινήσεις υπαλλήλων, έτσι ώστε να χειρίζονται τα διάφορα στατιστικά θέματα υπάλληλοι με σχετικές γνώσεις και εξειδίκευση. Αναμενόμενη αύξηση του εξειδικευμένου προσωπικού το Χρήση νέων τεχνολογιών (XML, SDMX) στη διάχυση της πληροφορίας Εργασίες επικαιροποίησης του διαδικτυακού τόπου (portal) της ΕΛΣΤΑΤ με τα μεταδεδομένα όλων των ερευνών προσαρμοσμένα στο σύστημα ESMS. Αναβάθμιση portal: μελλοντική χρήση τεχνολογίας XML για τη διάθεση των στατιστικών στοιχείων, ώστε αυτά να είναι επεξεργάσιμα τόσο από τους ανθρώπους όσο και από τις μηχανές (Η/Υ).

9 Κατάρτιση γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και ηλεκτρονικών χαρτών και ατλάντων: Ψηφιοποίηση διοικητικών απογραφικών ορίων της Χώρας σε κλίμακα 1:50.000, σύμφωνα με τη νέα διοικητική διαίρεση (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και την Απογραφή Πληθυσμού του Ψηφιοποίηση των οικισμών της Χώρας με πληθυσμό άνω των κατοίκων, σε επίπεδο απογραφικών-οικοδομικών τετραγώνων και οδικών αξόνων, σε κλίμακα 1:5.000.

10 Ιστοσελίδα ΕΛΣΤΑΤ: Βελτίωση λειτουργικότητας της βάσης δεδομένων Φιλική στους χρήστες Χρήση δυναμικών πινάκων με λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της στατιστικής εμπιστευτικότητας Ανάπτυξη μηχανισμού πλοήγησης (καθοδήγησης ανάγνωσης) στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛΣΤΑΤ Βελτίωση μορφής του ιστοχώρου, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών δεδομένων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, σύμφωνα με τα αναπτυσσόμενα διεθνή πρότυπα. Ανάπτυξη μηχανισμών που θα επιτρέπουν στους χρήστες στοιχείων να παράγουν, από τη βάση δεδομένων του στατιστικού μητρώου επιχειρήσεων καθώς και από άλλες βάσεις δεδομένων, πίνακες προσαρμοσμένους στις ανάγκες τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πλήρη προστασία του στατιστικού απορρήτου. Συμπερίληψη της ανάπτυξης μηχανισμού πλοήγησης του διαδικτυακού τόπου στο έργο (project) για την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών, το οποίο εντάχθηκε και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ

11 Αναληφθείσες και σχεδιαζόμενες δράσεις της ΕΛΣΤΑΤ όσον αφορά σε Μικροδεδομένα - Κοστολόγηση Αναθεώρηση του κόστους των στοιχείων όσον αφορά στη χορήγηση μικροδεδομένων ερευνών σε ερευνητές. Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής που βασίζεται στην αντίστοιχη της Eurostat για τα αρχεία μικροδεδομένων στατιστικών ερευνών. Οι τιμές πώλησης των ανωτέρω αρχείων θα προσαρμόζονται κάθε φοράστιςτιμέςστιςοποίεςηeurostat διαθέτει στους χρήστες τα σχετικά αρχεία. Σχεδιασμός ερωτηματολογίων Συνεργασία χρηστών με την ΕΛΣΤΑΤ στο σχεδιασμό νέων ερευνών και ερωτηματολογίων. Στόχος η ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών και η ενίσχυση της συνεργασίας μαζί τους. - Καθιέρωση Συνεδρίων Χρηστών σε ετήσια βάση και ανοιχτή συνεχής επικοινωνία με χρήστες. - Καταγραφή αναγκών, και ανάλογα με τις υποχρεώσεις και τους διαθέσιμους πόρους της, η ΕΛΣΤΑΤ τα ικανοποιεί είτε μέσω της διενέργειας νέων ερευνών, είτε μέσω της ενσωμάτωσης σχετικών ερωτημάτων σε ερωτηματολόγια των ήδη διενεργούμενων ερευνών.

12 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 2016 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο άρθρο 5 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2011 2013 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο Άρθρο 4 του νέου στατιστικού Νόμου υπ αριθ. 3832/2010 «Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 31 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΗ ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

α Ν α Φ Ο ρα σ Τ Ο ε ρ Γ Ο

α Ν α Φ Ο ρα σ Τ Ο ε ρ Γ Ο α Ν α Φ Ο ρα σ Τ Ο ε ρ Γ Ο Τ Η σ ε Λ σ ΤαΤ α Υ Γ Ο Υ σ Τ Ο σ 2 0 1 0 α Υ Γ Ο Υ σ Τ Ο σ 2 0 1 5 Πειραιασ 2015 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη Αναφορά στο Έργο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Αύγουστος 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΗ ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2015 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νεστορίου Προϋπολογισμός: 121.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» Πρόταση Υπουργείου Υγείας ΜΑΪΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»... 3 1.1 Ανάλυση Των Ανισοτήτων Και Των Αναπτυξιακών Αναγκών... 3 1.1.1 Ανισότητες στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων I. Εισαγωγή... 3 II. Πρωτοβουλίες Συνεργασίας και Διαβούλευσης... 5 III. Δεσμεύσεις OGP... 7 Δεσμεύσεις για Ανοικτή Κυβέρνηση... 7 Ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής... 7 Δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 2008-2010 Λευκωσία Οκτώβριος 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ...4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα