ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ"

Transcript

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΕΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΠΩΛΗΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΟΥΔΑΤΗ: ΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

2 ΜΕΡΟ I..ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΤΙΚΩΝ ΧΕΔΙΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΡΟ II...ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΕΩΝ ΜΕΡΟ III...ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΕΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΠΩΛΗΕΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ - 2 -

3 - 3 -

4 ΜΕΡΟ I ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΤΙΚΩΝ ΧΕΔΙΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΩΓΗ...6 Α.ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ...6 Β.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΟΙΧΕΙΑ...7 Γ.ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δ.ΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

5 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΤΙΚΩΝ ΧΕΔΙΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ με ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΠΩΛΗΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΗΟΥ ΡΟΔΟΥ (Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α 160/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02, ΚΥΑ 59388/3363/1988 (ΦΕΚ B 638/ ) «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986», Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ A 91/ ) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ B 1022/5.8.02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α 91)», ΚΥΑ 25535/3281/02 (ΦΕΚ Β 1463/ ) «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας σύμφωνα με την υπ αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κ.λ.π.»(β 1022)», ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ B 1572/ ) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ B 332/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης(ΠΠΕΑ) και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ. και 96/61 ΕΕ...και άλλες διατάξεις» (Α 91)», ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ B 1391/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002», ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ B 759/ ) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον - 5 -

6 περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων», KYA οικ /2005 (ΦΕΚ B 1002/ ) «υμπλήρωση της υπ αριθμ. Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α 91)», KYA 4641/232/2006 (ΦΕΚ Β 168/ ) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς, κατ εφαρμογή του άρθρου 3 (παρ.4) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 (παράρτημα Ι) της υπ αριθμ /3508/2002 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (Β 1572)», ΚΥΑ /1997 (ΦΕΚ B 1016/ ) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ B 1909/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση τερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός χεδιασμός Διαχείρισης», N. 3536/2007 (ΦΕΚ A 42/ ) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργειου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.» (Άρθρο 30: τερεά απόβλητα)

7 ΕΙΑΓΩΓΗ Η παρούσα Μελέτη Διαχειριστικών χεδίων Επικίνδυνων και Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων αφορά Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με Πλυντήριο-Λιπαντήριο Αυτοκινήτων, Κατάστημα Πωλήσεων και Αποθήκη,του δήμου Ιαλυσού, νήσου Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου. ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΜΟ Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με Πλυντήριο-Λιπαντήριο Αυτοκινήτων, Κατάστημα Πωλήσεων και Αποθήκη Α. ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1. Κύρια Δραστηριότητα : Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με Πλυντήριο-Λιπαντήριο Αυτοκινήτων, Κατάστημα Πωλήσεων και Αποθήκη 2. Κωδικός Κύριας Δραστηριότητας : (Λιανικό Εμπόριο καυσίμων και Λιπαντικών οχημάτων) 3. Αριθμός απασχολούμενων ατόμων στην εγκατάσταση : 2 B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος παραγωγής προϊόντων : από Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο 4. Παραγόμενα προϊόντα (Τόνοι / Έτος) : - 5. Α και βοηθητικές ύλες (Τόνοι / Έτος) : - 6. Κατανάλωση νερού (m3/έτος) : 300m3 7. Είδος - Κατανάλωση καυσίμου : - Γ. ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΕΑ) ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - 7 -

8 Τα παρακάτω στοιχεία αναφέρονται ξεχωριστά για τα παραγόμενα απόβλητα και για τα αποθηκευμένα απόβλητα παραγωγής προηγούμενων ετών. 8. Είδος - Χαρακτηριστικά αποβλήτων (π.χ. κύριες ρυπαντικές παράμετροι) : Οικιακού τύπου απορρίμματα & Απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίμων. 9. Πηγές προέλευσης αποβλήτων (σημεία της παραγωγικής διαδικασίας) : Δεν υπάρχει παραγωγική διαδικασία. 10. Ποσότητα αποβλήτων (Τόνοι / Έτος) :- 11. Δειγματοληψίες και αναλύσεις : Γίνονται δειγματοληψίες και αναλύσεις των αποβλήτων; (Ν/Ο) Όχι 12. Κατηγοριοποίηση αποβλήτων σύμφωνα με τον Κατάλογο Αποβλήτων της Ε.Ε. (Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 13588/725/2006), με αναφορά στον αντίστοιχο εξαψήφιο κωδικό, και την Απόφαση 2003/33/ΕΚ του υμβουλίου (EEL 11 / ). : Λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων Χαρτιά και χαρτόνια Υφάσματα Απορρυπαντικά Πλαστικά Απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης Λάσπες υποδοχέα 13. Περιγραφή των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων (ΒΔΤ, Καθαρή Παραγωγή κ.λπ.): Μείωση ανεπιθύμητων ουσιών Μη χημική (μηχανική ή με χρήση π.χ. βακτηριδίων) απόφραξη αγωγών αποχέτευσης. Αποφυγή χρήσης τυπικών καθαριστικών απορρυπαντικών (π.χ. καθαρισμός τζαμιών με νερό που περιέχει μικροποσότητα ξυδιού). Οι επιστρεφόμενες ποσότητες των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων συλλέγονται με ευθύνη των εταιρειών εισαγωγής και διακίνησης ορυκτελαίων. την περίπτωση αυτή μπορούν να εφαρμοσθούν τα εξής διαχειριστικά σχέδια: ι) Κάθε εταιρεία αναπτύσσει σύστημα συλλογής για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια της από τα αντίστοιχα πρατήρια και επιπλέον μπορεί να συνάψει συμφωνίες για συλλογή χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και από τα συνεργεία ιι) Οι εταιρείες αναθέτουν σε τρίτους τη συλλογή των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων είτε μεμονωμένα (με υπεργολαβία) είτε σε συνεργασία

9 Μείωση όγκου στερεών αποβλήτων Χρήση ανακυκλώσιμων υλικών ή υλικών πολλαπλής χρήσης. Χρησιμοποίηση υλικών που προέρχονται από ανακύκλωση. Φιλοπεριβαλλοντική πολιτική Εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση υλικών και μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον. Πληροφόρηση πελατών για τα περιβαλλοντικά μέτρα της μονάδας. Δ. ΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ημειώσεις: (α) Κάθε μέθοδος (εργασία) διαχείρισης που χρησιμοποιείται περιγράφεται και χαρακτηρίζεται με τον ανάλογο κωδικό D ή R [βλ. Απόφαση 96/350/ΕΚ του υμβουλίου (EEL 135/ ) ή Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 13588/725/2006]. (β) την «αποθήκευση» περιλαμβάνεται και η αποθήκευση στο χώρο του παραγωγού των αποβλήτων (προσωρινή αποθήκευση). 14. υλλογή Αποθήκευση: υλλογή αποβλήτων: - περιγραφή των μέσων συλλογής (π.χ. βαρέλια, δεξαμενές, κλπ) : Τα απορρίμματα συλλέγονται σε κάδους απορριμμάτων. - ποσότητα συλλεγόμενων αποβλήτων (Τόνοι / Έτος) : -- Αποθήκευση αποβλήτων (επισυνάπτονται τα ανάλογα σχέδια και χάρτες) : -- - χώρος / χώροι αποθήκευσης (Για την κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων να δοθούν, εάν είναι δυνατό, οι γεωγραφικές συντεταγμένες θέσης των χώρων αποθήκευσης) : Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια συλλέγονται από αδειοδοτημένη εταιρεία. - χρόνος αποθήκευσης : 24 ώρες - περιγραφή των τεχνικών αποθήκευσης : Τα οικιακού τύπου απορρίμματα αποθηκεύονται σε μεγάλες σακούλες σκουπιδιών. - ποσότητα αποθηκευόμενων αποβλήτων (Τόνοι / Έτος) : -- στοιχεία σχετικά με την αποθήκευση αποβλήτων παραγωγής προηγούμενων ετών : Μεταφορά αποβλήτων: Αναφορά μέσων μεταφοράς αποβλήτων (π.χ. φορτηγά, βυτιοφόρα, κλπ) : Τα οικιακού τύπου απορρίμματα, κατά τη φάση της λειτουργίας συλλέγονται σε κάδους και απομακρύνονται περιοδικά με απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου

10 Προορισμός μεταφοράς αποβλήτων : Τα απορρίμματα θα αποτίθενται στον ΧΥΤΑ του Βορείου Τριγώνου στην περιοχή Τσαΐρι της Καλλιθέας. υχνότητα δρομολογίων : Μια φορά καθημερινά. Διασυνοριακή μεταφορά : -- Ανάκτηση Επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση αποβλήτων Γενικά, η τελική διάθεση πρέπει να είναι ασφαλής και να περιορίζονται σε απόβλητα, για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό κόστος. το παρελθόν, από πλευράς δαπανών και σχετικών ευθυνών για τη διάθεση των προϊόντων τα οποία κατέληγαν ως απορρίμματα, επιβαρυνόταν είτε το περιβάλλον, είτε ο τελικός χρήστης φορολογούμενος. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι συμβατή με τις αρχές της προφύλαξης και της πρόληψης, καθώς και με τις αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει» και ότι η περιβαλλοντική ζημιά πρέπει να επανορθώνεται στην πηγή. Έτσι μια πολιτική για τα απορρίμματα που αποσκοπεί στη πρόληψη της παραγωγής τους, πρέπει να αρχίζει από το προϊόν και τη διαδικασία παραγωγής. Τα ζητήματα διαχείρισης των αποβλήτων πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη ήδη από τη φάση σχεδιασμού ή ακόμη και επινόησης του προϊόντος. Ωστόσο, ο κατασκευαστής του προϊόντος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, αφού είναι εκείνος που παίρνει τις βασικές αποφάσεις όπως είναι, ο σχεδιασμός, η χρήση ειδικών υλικών, η σύνθεση του προϊόντος και τέλος, ο τρόπος εμπορίας του. Επομένως ο κατασκευαστής είναι σε θέση και πρέπει να εξασφαλίζει τα μέσα, όχι μόνο για να αποφεύγει τα απόβλητα (με συνετή χρήση των φυσικών πόρων, ανανεώσιμων πρώτων υλών ή μη επικίνδυνων υλικών), αλλά για τη δημιουργία προϊόντων, ώστε να διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίηση τους και η ανάκτηση. την περίπτωση μας δεν γίνεται ανακύκλωση στερεών αποβλήτων στο πρατήριο υγρών καυσίμων. 16. Επεξεργασία αποβλήτων : την περίπτωση μας δεν γίνεται ανακύκλωση στερεών αποβλήτων στο πρατήριο υγρών καυσίμων. 17. ε περίπτωση μη επεξεργασίας των αποβλήτων, περιγραφή των τεχνικών που εφαρμόζονται για τη διάθεση των αποβλήτων αυτών. Τα στερεά απόβλητα του πρατηρίου υγρών καυσίμων δεν επεξεργάζονται. Οδηγούνται κατευθείαν σε χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στον Βόρειο Τρίγωνο στην περιοχή Τσαΐρι της νήσου Ρόδου. 18. Προβλήματα προτάσεις:

11 Οι γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων που διαμορφώνονται και προσδιορίζονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, την ΚΕΔΚΕ και Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, αποσκοπούν στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ώστε να προωθείται η πρόληψη ή και η μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων, ιδίως με: α) Την ανάπτυξη καθαρών και πιο οικονομικών τεχνολογιών, με τι οποίες μπορεί να γίνει ηπιότερη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. β) Την τεχνική τελειοποίηση και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που είναι σχεδιασμένα, έτσι ώστε να μην συμβάλλουν όσο το δυνατόν λιγότερο λόγω της παραγωγής λόγω παραγωγής, της χρήσης ή της τελικής διάθεσης στην αύξηση της ποσότητας ή της βλαπτικότητας των αποβλήτων και των κινδύνων ρύπανσης. γ) Την ανάπτυξη καταλλήλων τεχνικών για την τελική διάθεση των επικινδύνων ουσιών που περιέχονται στα απόβλητα τα οποία προορίζονται για αξιοποίηση. δ) Την αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών. ε) Την χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πηγής ενέργειας. Τα μέτρα που λαμβάνονται περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο την κατάρτιση πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών καθώς και κατάρτιση γενικών προγραμμάτων διαχείρισης των απόβλητων που αναφέρονται κυρίως: 1) τις μεθόδους διάθεσης, 2) ε γενικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων που δεν είναι δημοτικά και των χώρων που θα τα υποδεχτούν, 3) ε κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής θέσεων εγκαταστάσεων διάθεσης ή και αξιοποίησης των αποβλήτων, 4) ε γενικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων διάθεσης και αξιοποίησης, 5) ε γενικές προδιαγραφές αποκατάστασης των χώρων μετά από την παύση λειτουργίας τους ή των σχετικών εγκαταστάσεων καθώς και των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης,

12 6) ε κριτήρια καθορισμού χρονικής διάρκειας της μετέπειτα φροντίδας των εγκαταστάσεων ή των χώρων μετά τον τερματισμό της λειτουργίας τους, 7) τις μεθόδους και στον τρόπο διενέργειας ελέγχων από τον ίδιο τον φορέα διαχείρισης κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης ή του χώρου καθώς και το στάδιο της μετέπειτα φροντίδας του, 8) ε ειδικές διατάξεις που αφορούν συγκεκριμένους τύπους αποβλήτων και 9) τη δυνατότητα λήψης από τους φορείς διαχείρισης κατάλληλων μέτρων για την οργάνωση της διαχείρισης των αποβλήτων κ.λ.π

13 ΕΤΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΕΩΝ) ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1. Διαχείριση αποβλήτων εντός της Εγκατάστασης (1) Κατηγορία αποβλήτου (1) (6-ψήφιος κωδικός Ε.Κ.Α.) (2) Περιγραφή αποβλήτου σύμφωνα με τον (3) Ποσότητα αποβλήτου που (5) (6) Κατηγορία αποβλήτου διαχειριστήκα Αρ. μετά την (7) τε εντός της (4) σχετική επεξεργασία Περιγραφή εγκατάστασης Εργασία ς (6-ψήφιος αποβλήτου το έτος διαχείρισης (2 Άδειας ( κωδικός αναφοράς (t) ) 3) ΕΚΑ ) (4) στήλης (6) σύμφωνα με τον Ε.Κ.Α. (8) Ποσότητ α αποβλήτ ου της στήλης (6) το της έτος αναφορά ς (t) Ε.Κ.Α. Λάσπες από την D2: επεξεργασία Επεξεργασία αστικών λυμάτων 8,0 στο έδαφος ΥΝΟΛΟ 8,0 0,00 2. Διαχείριση αποβλήτων εκτός της Εγκατάστασης (9) Κατηγορία αποβλήτου (1) (6-ψήφιος κωδικός Ε.Κ.Α.) (10) Περιγραφή αποβλήτου σύμφωνα με τον Ε.Κ.Α. ΥΝΟΛΟ 0,00 (11) Ποσότητα αποβλήτου του οποίου η διαχείριση έγινε εκτός της (12) εγκατάστασης Επωνυμία το έτος υλλέκτη αναφοράς (t) αποβλήτου (13) Αρ. Μητρώ ου ΥΠΕΧ ΩΔΕ/ Αρ. Άδειας υλλέκ τη (5) (14) Έχουν συμπληρω θεί τα σχετικά Έντυπα Αναγνώρι σης για τη συλλογή και μεταφορά ; (Ναι/Όχι) ( 6) 1. (15) Επωνυμία Εγκατάστ ασης Παραλαβή ς Αποβλήτο υ (7) (16) Εργασία διαχείρι σης της ποσότητ ας αποβλήτ (17) ου της Αρ. στήλης (11) σχετικής Άδειας (3) 3. Αποθήκευση αποβλήτων εντός της Εγκατάστασης (Προσωρινή αποθήκευση) (20) Ποσότητα αποβλήτου που (21) (18) αποθηκεύσ Ποσότητα Κατηγορία ατε εντός αποθηκευ αποβλήτου της μένου (1) εγκατάστα αποβλήτο (6-ψήφιος (19) σης το έτος υ από (22) κωδικός Περιγραφή αποβλήτου σύμφωνα με τον αναφοράς παλαιοτέρ Ε.Κ.Α.) Ε.Κ.Α. (t) α έτη (t) Χαρτιά και χαρτόνια 0, Υφάσματα 0, Απορρυπαντικά 0, Πλαστικά 0, Απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 1,00 Έτος Έναρξης Αποθήκευσης (23) υνολική ποσότητα αποθηκευμένο υ αποβλήτου από προηγούμενα έτη και μέχρι τέλους του έτους αναφοράς (t)

14 Λάσπες υποδοχέα 0,20 ΥΝΟΛΟ 2,30 0,00 0,00 1. Θα πρέπει να αναφερθούν οι κατηγορίες των αποβλήτων της κύριας παραγωγικής δραστηριότητας, καθώς και οι κατηγορίες των αποβλήτων που προέκυψαν από άλλες δραστηριότητες της εγκατάστασης. 2. τη διαχείριση δεν περιλαμβάνεται η προσωρινή αποθήκευση. 3. Nοείται η άδεια διαχείρισης αποβλήτων που χορηγείται από τον Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας. 4. Η επιλογή εξαψήφιου κωδικού ΕΚΑ του αποβλήτου μπορεί να γίνει από το κεφάλαιο 19 του ΕΚΑ 5. Nοείται η άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων που χορηγείται είτε από το ΥΠΕΧΩΔΕ είτε από τους Γ.Γ. Περιφερειών. ημειώνεται ότι ο υλλέκτης και ο Μεταφορέας μπορεί να είναι το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 6. Αφορά μόνο τα επικίνδυνα απόβλητα. 7. την περίπτωση επικίνδυνου αποβλήτου, η εγκατάσταση παραλαβής πρέπει να είναι γνωστή στον παραγωγό

15 ΜΕΡΟ II ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ...23 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 23 ΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ...27 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΕΩΝ

16 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα, και συγκεκριμένα για πρατήριο υγρών καυσίμων. Το πρατήριο διαθέτει υγρά καύσιμα στα εποχούμενα τροχοφόρα οχήματα επί των παρακείμενων οδών καθώς επίσης ασχολείται και με την πλύση λίπανση οχημάτων. αλονίκης66 Γιαννιτσών 90 & Χαλκίδος Τ2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Περιγραφή του υπάρχοντος περιβάλλοντος/παρακείμενες δραστηριότητες / χρήσεις γης / αποστάσεις από κατοικίες: Η δραστηριότητα είναι εγκατεστημένη σε εντός σχεδίου περιοχή.η δραστηριότητα λειτουργεί με άδεια του Τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και είχε λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων καθώς και βεβαίωση καλής λειτουργίας του συστήματος ανάκτησης ατμών.η έκταση του έργου είναι μικρή και μη ρυπογόνος. Για όλη την δραστηριότητα έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας της περιοχής, καλλωπισμού και διαφύλαξης του περιβάλλοντος χώρου. 3. ΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μέγεθος / Δυναμικότητα / Είδη και ποσότητες υλών, βοηθητικών υλών και παραγόμενων προϊόντων: Το πρατήριο ασχολείται με την πώληση υγρών καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, βενζίνης super και αμόλυβδης. Εντός του πρατηρίου πωλούνται λιπαντικά και άλλα συναφή προς το αυτοκίνητο προϊόντα. το χώρο πλυντηρίου γίνεται πλύση οχημάτων και στο χώρο του λιπαντηρίου λίπανση. Τέλος, στο πρατήριο σταθμεύουν οχήματα για έλεγχο της πίεσης και συμπλήρωση του αέρα των ελαστικών τους.η εγκατάσταση του πρατηρίου δεν επιβαρύνει το περιβάλλον γιατί ο κύριος σκοπός της είναι ο εφοδιασμός των τροχοφόρων οχημάτων με καύσιμα. Ο εφοδιασμός των οχημάτων γίνεται με τη βοήθεια του ειδικού ελαστικού σωλήνα των αντλιών και των συσκευών διανομής. Η παραλαβή των καυσίμων που αποθηκεύονται σε όλες τις δεξαμενές γίνεται από βυτιοφόρα οχήματα μέσω ειδικού σωλήνα πληρώσεως, προσαρμοσμένου στις ανθρωποθυρίδες των δεξαμενών. ημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της παραλαβής των καυσίμων δε γίνεται καμία άλλη δραστηριότητα στο πρατήριο, ενώ τα βυτιοφόρα γειώνονται έτσι ώστε να μην προκληθεί στατικός ηλεκτρισμός στη φάση ροής του καυσίμου. Δεν γίνεται καμία επεξεργασία ή παραλλαγή, δηλ. δεν γίνονται χημικές αντιδράσεις οποιασδήποτε μορφής. υνεπώς κατ' αυτήν την έννοια δεν υπάρχουν "πρώτες ύλες", "δευτερεύουσες ύλες", "παραγόμενα προϊόντα" και "υποπροϊόντα". 4. ΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ i. Μηχανολογικός Εξοπλισμός το πρατήριο υγρών καυσίμων είναι εγκατεστημένα τα εξής μηχανήματα: 1) Δύο (2) δίδυμες αντλίες ισχύος 2 x 1.00 = 2.00 HP 2) Δύο (2) μονές αντλίες ισχύος 2 x 0.50 = 1.00 HP 3) Ένας (1) αεροσυμπιεστής ισχύος 5.00 ΗΡ 4) Μία (1) κινητή πλυστική μηχανή ισχύος 7.00 ΗΡ

17 5) Ένα ανυψωτικό μηχάνημα ισχύος 3.00 ΗΡ υνολική ισχύς : 18,00 ΗΡ Όλες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με το Π.Δ/μα 1224/81. ii. Καταναλώσεις / προέλευση νερού Η παροχή του νερού στο πρατήριο υγρών καυσίμων γίνεται από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Ανάγκη χρήσης νερού υπάρχει στους χώρους υγιεινής του προσωπικού καθώς και για την πλύση των επιβατηγών οχημάτων. iii. Είδη χημικών ουσιών / διαλυτών, συνθήκες αποθήκευσης / διακίνησης το πρατήριο υγρών καυσίμων διακινούνται υγρά καύσιμα (πετρέλαιο,βενζίνες). Τα υγρά καύσιμα αποθηκεύονται σε υπόγειες μεταλλικές δεξαμενές. Ο εφοδιασμός των οχημάτων γίνεται με τη βοήθεια του ειδικού ελαστικού σωλήνα των αντλιών και των συσκευών διανομής. Η παραλαβή των καυσίμων που αποθηκεύονται σε όλες τις δεξαμενές γίνεται από βυτιοφόρα που πλησιάζουν τις δεξαμενές και τις γεμίζουν μέσω του ειδικού σωλήνα πληρώσεως. iv. Υπόγειες δεξαμενές υγρών καυσίμων Οι υπόγειες δεξαμενές υγρών καυσίμων είναι χαλύβδινες, κυκλικής διατομής και τοποθετημένες οριζόντια. Οι μεταλλικές δεξαμενές είναι τοποθετημένες εξ'ολοκλήρου μέσα σε δεξαμενές από οπλισμένο σκυρόδεμα με πάχος τοιχώματος 0.20m. Ο μεταξύ των παρειών της εκ σκυροδέματος δεξαμενής και της σιδηράς τοιαύτης ελεύθερος χώρος πλάτους 0.10 m θα είναι γεμάτος με ξηρά άμμο. Ο χώρος πάνω από τη πλάκα της εκ μπετόν δεξαμενής είναι γεμάτος με χώμα καλά συμπιεσμένο και στη συνέχεια καλυμμένος με πλάκα από σκυρόδεμα πάχους 0.20 m μέχρι την τελική επιφάνεια. Πάνω από τη δεξαμενή υπάρχει φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα μέσα στο οποίο βρίσκεται το στόμιο πληρώσεως, ο σωλήνας εξαερισμού και ελέγχου και τα υπόλοιπα εξαρτήματα της θυρίδας επισκέψεως της σιδηράς δεξαμενής. Η σιδηρά δεξαμενή εδράζεται πάνω σε δυο κατάλληλες βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα οι οποίες κατασκευάζονται πάνω στον πυθμένα της εκ μπετόν δεξαμενής και έχουν πάχος 0.30 m.η όλη κατασκευή των δεξαμενών δεν επιτρέπει τη διαρροή των υγρών καυσίμων προς το έδαφος. υγκεκριμένα στο πρατήριο είναι εγκατεστημένες τέσσερις (4) υπόγειες δεξαμενές με χρήση και χωρητικότητα που φαίνεται στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα. Πίνακας 1 : Χρήση & Χωρητικότητα Δεξαμενών Περιγραφή Καύσιμα που αποθηκεύονται Ποσότητα (lt) 1. Υπόγεια Δεξαμενή Πετρελαίου θέρμανσης Υπόγεια Δεξαμενή Πετρελαίου κίνησης Υπόγεια Δεξαμενή Βενζίνης Αμόλυβδης Υπόγεια Δίδυμη Δεξαμενή Βενζίνη Super Αμόλυβδη Βενζίνη Super LRP ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε ΒΕΝΖΙΝΗ : LT ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ : LT v. ωληνώσεις μεταφοράς υγρών καυσίμων Η αναρρόφηση των καυσίμων από τις δεξαμενές έως τις αντλίες γίνεται με γαλβανισμένους σωλήνες βαρέως τύπου διαμέτρου 1 1/2" Οι εξαερώσεις είναι γαλβανισμένοι σωλήνες βαρέως τύπου διαμέτρου 2" με εγκατεστημένη μονάδα ανάκτησης ατμών βενζίνης. vi. Αντλίες παροχής υγρών καυσίμων Οι κινητήρες των αντλιών είναι στεγανού τύπου, ενώ η ηλεκτρική εγκατάσταση των αντλιών είναι απολύτως στεγανή, ώστε να αποκλείεται περίπτωση εισόδου εντός των στοιχείων αυτών, αεριού από το παρεχόμενο καύσιμο. Επιπλέον σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν. 2801/2000, σε όλες τις αντλίες θα τοποθετηθούν ειδικές

18 βαλβίδες ασφαλείας, ώστε να διακόπτεται η ροή του καυσίμου, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή βίαιης αποκόλλησης της αντλίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος επί αυτής. Πρόκειται για αντλίες επί νησίδας, με ενσωματωμένο κινητήρα, οι οποίες αναρροφούν το καύσιμο από την υπόγεια δεξαμενή. Ο παραπάνω σύνδεσμος ασφαλείας θα τοποθετηθεί πάνω στον ελαστικό σωλήνα πλήρωσης και παρεμβάλλεται μεταξύ του κυρίως σώματος (περιβλήματος) της αντλίας και του ελαστικού σωλήνα πλήρωσης του οχήματος. Ο σύνδεσμος έχει δύο τμήματα τα οποία αποσπώνται σε περίπτωση ατυχήματος και κλείνουν βαλβίδες στεγανά και στα δύο τμήματα του συνδέσμου, ώστε να διακόπτεται η παροχή και να μην υπάρχει διαρροή καυσίμου από κανένα σημείο. ε περίπτωση που ο σύνδεσμος δεν λειτουργήσει, πρέπει στη συνέχεια να αντικατασταθεί με νέο. vii. Καυστήρες παραγωγής / κτιρίων, ισχύς, είδη καυσίμων, δεξαμενές καυσίμων Η αίθουσα πωλήσεων του πρατηρίου και το γραφείο θερμαίνονται με αντλία θερμότητας (air condition) και συνεπώς δεν χρησιμοποιείται κανένα είδος καυσίμου για την παραγωγή θερμότητας. viii. Παραγόμενα απόβλητα αέρια / υγρά / στερεά, ποσότητες. α) Αέρια απόβλητα: Η ποσότητα των αέριων αποβλήτων είναι σχεδόν μηδενική, επειδή όλο το κύκλωμα (παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης) των καυσίμων είναι τελείως κλειστό από το σημείο παραλαβής τους μέχρι το σημείο διαθέσεως τους (ακροσωλήνια διανομέων). Ατμοί πτητικών προϊόντων, δημιουργούνται μόνον από τις βενζίνες οι οποίες όμως (όπως και το πετρέλαιο) αποθηκεύονται σε υπόγειες δεξαμενές οι οποίες δεν ευνοούν τη δημιουργία τάσεων πτητικών προϊόντων (χαμηλές θερμοκρασίες). Η διακίνηση τους προς τους διανομείς γίνεται επίσης με υπόγεια δίκτυα σωληνώσεων από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες που όμως είναι διαρκώς πλήρεις με καύσιμο και έτσι είναι αδύνατη η δημιουργία ατμών. Το μοναδικό σημείο εκπομπής ατμών υδρογονανθράκων είναι στη φάση πλήρωσης των reservoir των αυτοκινήτων από τα ακροσωλήνια των διανομέων, φαινόμενο που παρουσιάζεται ουσιαστικά μόνο τους θερινούς μήνες που η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή και ευνοεί την εμφάνιση του φαινομένου. Να σημειωθεί, ότι στο πρατήριο έχει εγκατασταθεί υπέργεια μονάδα ανάκτησης ατμών βενζινών, κατά τη φάση πλήρωσης του βυτίου με καύσιμο, έτσι ώστε να αποκλείεται η διάχυση ατμών στο περιβάλλον μέσω των εξαερώσεων των δεξαμενών. Η όλη εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 10245/713/97 και του νόμου Ν.2801/2000, περί μονάδων ανάκτησης ατμών. β) Υγρά απόβλητα : Οι ποσότητες των υγρών αποβλήτων που αποχετεύονται ανά 24ωρο προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές : Λύματα των χώρων υγιεινής του προσωπικού του πρατηρίου

19 Νερά που προέρχονται από την πλύση των οχημάτων, τα οποία πριν οδηγηθούν στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης θα υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία. γ) τερεά απόβλητα : Απορρίμματα από την χρήση του προσωπικού και τους πελάτες, άχρηστες συσκευασίες ορυκτελαίων κλπ. ix. Πηγές θορύβου Από την λειτουργία του πρατηρίου δεν προκαλείται οποιασδήποτε μορφής όχληση στην ευρύτερη περιοχή καθώς η εγκατάσταση βρίσκεται σε περιοχή όπου υπάρχει αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος. 5. ΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ Δεν υπάρχει διάγραμμα ροής, αναφέροντας όμως τις εργασίες που εκτελούνται έχουμε: - Είσοδος του αυτοκινήτου στο χώρο της εγκατάστασης. - Παραμονή των οχημάτων στο χώρο της εγκατάστασης για μικρό χρονικό διάστημα μέχρις ότου να εφοδιαστούν με καύσιμα. - Πλήρωση των οχημάτων με υγρά καύσιμα. - Έλεγχος πίεσης αέρα στα ελαστικά του αυτοκινήτου - Πλύση οχημάτων - Λίπανση οχημάτων - Έξοδος των οχημάτων από το χώρο της εγκατάστασης. 6.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΕΩΝ Όπως φαίνεται από την περιγραφή του έργου η μονάδα δεν έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται είναι ανάλογα με το είδος των αποβλήτων: Α) τερεά απόβλητα: Τα στερεά απόβλητα και απορρίμματα που παράγονται συλλέγονται από το προσωπικό του πρατηρίου υγρών καυσίμων σε ειδικούς διαφορετικούς (ανά είδος απορριμμάτων) κάδους και διατίθενται μέσω των απορριμματοφόρων του Δήμου στους εγκεκριμένους χώρους διάθεσης τους. Β) Αέρια απόβλητα: Μικρής έκτασης διαφυγή στην ατμόσφαιρα αερίων υδρογονανθράκων σαν αποτέλεσμα της εξάτμισης των καυσίμων, από τους υποχρεωτικής χρήσης σωλήνες εξαερώσεως των δεξαμενών. ύμφωνα με την υπ αριθμ. οικ /713 Υ.Α. ΦΕΚ 311/τευχος Β / , και για την μείωση της απώλειας σε βενζίνη χρησιμοποιείται σύστημα ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων (vapor recovery) ώστε οι ατμοί που εκτοπίζονται κατά την παράδοση βενζίνης, να επιστρέφονται μέσω ενός ατμοστεγούς αγωγού στο διαμέρισμα του βυτίου (βλ. σχήμα)

20 ΥΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΗ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

21 υγκεκριμένα οι σωληνώσεις εξαερισμού (διαμέτρου 2 ) των δεξαμενών βενζίνης καταλήγουν σε ένα οριζόντιο σωλήνα (συλλέκτη) από το ένα άκρο του οποίου αναχωρεί μια μόνο σωλήνωση εξαερισμού. τη απόληξη της κατακόρυφης σωλήνωσης εξαερισμού δεν τοποθετείται πλέον απλό εξαεριστικό πώμα, αλλά εξαεριστικό πιέσεως το οποίο επιτρέπει μόνο την είσοδο αέρα προς τις δεξαμενές και όχι την έξοδο. το άλλο άκρο της οριζόντιας σωλήνωσης (συλλέκτη) κουμπώνει στεγανά ελαστικός σωλήνας ανάκτησης ο οποίος καταλήγει στο πάνω μέρος του βυτιοφόρου δηλ. στον κενό χώρο του διαμερίσματος του βυτίου. Επίσης ο ελαστικός σωλήνας πλήρωσης που μεταφέρει το καύσιμο από το βυτίο στη δεξαμενή κουμπώνει και αυτός στεγανά στο στόμιο του σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής, ώστε να μην εξέρχονται οι ατμοί βενζίνης από το στόμιο πλήρωσης της δεξαμενής. Έτσι το καύσιμο από το βυτίο μέσω του ελαστικού σωλήνα πλήρωσης γεμίζει την υπόγεια δεξαμενή, ενώ οι ατμοί της βενζίνης που συγκεντρώνονται στον κενό χώρο της δεξαμενής, εξέρχονται και οδηγούνται στον συλλέκτη και απ αυτόν μέσω του ελαστικού σωλήνα ανάκτησης οδηγούνται στον κενό χώρο του διαμερίσματος του βυτίου, κλείνοντας έτσι όλο το κύκλωμα διακίνησης βενζίνης. Γ) Υγρά Απόβλητα: i) νερά που θα προκύπτουν από την πλύση των αυτοκινήτων και τα οποία πριν οδηγηθούν στο αποχετευτικό δίκτυο θα υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία. ii) λύματα του προσωπικού τα οποία οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης. iii) Οι επιπλέουσες ουσίες όπως και τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια που θα προκύπτουν θα συγκεντρώνονται σε ειδικές δεξαμενές βαρέλια οι οποίες βρίσκονται εντός του κλειστού αποθηκευτικού χώρου του πρατηρίου και τα οποία αφού γεμίσουν θα παραδίνονται σε ειδικές εταιρείες συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που διαθέτουν άδεια διαχειρισης αποβλητων λιπαντικων ελαιων. Περιγραφή Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την πλύση των αυτοκινήτων στο χώρο πλύσης, μέσω δικτύου σωλήνων, κατάλληλων σχαρών και λόγω της διαμορφωμένης κλίσης του δαπέδου θα οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης και στη συνέχεια στο αποχετευτικό δίκτυο. Οι επιπλέουσες ουσίες όπως λάδια, βενζίνη κλπ. δεν επιτρέπεται να οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο και για το λόγο αυτό απόβλητα εγκαταστάσεων όπου υπάρχουν τέτοιες ουσίες πρέπει να υποστούν επεξεργασία. Ο λασποσυλλεκτης-ελαιοσυλλεκτης θα τοποθετηθεί έτσι ώστε να καθαρίζεται εύκολα. Ο ελαιοσυλλεκτης θα μπορεί να συλλέγει πετρέλαιο, παραφίνη, έλαια λίπανσης και βενζίνη. Το μέγεθος του ελαιοσυλλέκτη εξαρτάται από την ποσότητα των αποβλήτων η οποία προκύπτει σύμφωνα με την παροχή κατανάλωση νερού για κάθε πλύση. Το πλύσιμο των αυτοκινήτων γίνεται με παροχή νερού υπό πίεση. Η παροχή της κινητής πλυστικής μηχανής είναι 15 lt/min ή 0,25 lt/sec. Λαμβάνοντας ως απαιτούμενο χρόνο πλύσης ανά όχημα 10 min, προκύπτει ότι η ποσότητα νερού που απαιτείται ανά πλύση οχήματος ανέρχεται σε : 15 lt/min x 10 min =150 lt/όχημα. Εκτιμάται ότι ο μέσος αριθμός αυτοκινήτων που θα πλένονται καθημερινά στο πρατήριο ανέρχεται σε 10 οχήματα. Επομένως, η παροχή αποβλήτων θα είναι: Qημέρας = 150 x 10 = lt = 1.50 m3 / ημέρα Ο ελαιοσυλλέκτης της εγκατάστασης έχει διαστάσεις: Μήκος 0.50 μ

22 Πλάτος 0.50 μ. Βάθος 1.00 μ. Πριν από τον ελαιοσυλλέκτη υπάρχει λασποσυλλεκτης για προκαταρκτική συγκράτηση λάσπης. Ο λασποσυλλέκτης της εγκατάστασης είναι τοποθετημένος στην είσοδο του χώρου πλύσης λίπανσης και έχει διαστάσεις : Μήκος : 0.50 μ Πλάτος : 0.50 μ. Βάθος : 1.00 μ. Ο λασποσυλλεκτης θα καθαρίζεται μια φορά το μήνα, ενώ ο ελαιοσυλλεκτης θα επιβλέπεται μια φορά την εβδομάδα. Οι επιπλέουσες ουσίες, θα αφαιρούνται χειρωνακτικά, θα συγκεντρώνονται στα ειδικά βαρέλια που διαθέτει η επιχείρηση και στη συνέχεια θα δίνονται για ανακύκλωση σε ειδικά αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό εταιρίες. Μετά το πέρασμα τους από τον ελαιολασποσυλλεκτη τα λύματα απαλλαγμένα από λάσπη και επιπλέουσες ουσίες (λάδια, βενζίνη κ.λ.π) θα οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο στο οποίο καταλήγουν και τα ανθρώπινα λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης

23 ΜΕΡΟ III ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΕΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΠΩΛΗΕΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΗ Περιγραφή γηπέδου Περιγραφή υφιστάμενων δικτύων υποδομής ΥΦΙΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΡΥΠΑΝΗ υνοπτική περιγραφή υφιστάμενων πηγών ρύπανσης υνοπτική περιγραφή ανάγλυφου, μορφολογίας, σύσταση εδάφους, κλίσεις, κ.λ.π Περιγραφή κλιματολογικών στοιχείων στοιχείων ατμόσφαιρας ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ Χλωρίδα Πανίδα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΕΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Περιγραφή λειτουργίας Παραγωγική διαδικασία Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού Χρήση νερού και ενέργειας Πρώτες ύλες - προϊόντα Απόβλητα Αέρια απόβλητα Υγρά απόβλητα τερεά απόβλητα Θόρυβος

24 6.5.4 Επιπτώσεις στη φυσιογνωμία της περιοχής ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΕΩΝ Αέρια απόβλητα Υγρά απόβλητα Ανθρώπινα λύματα Όμβρια τερεά απόβλητα Θόρυβος υμπέρασμα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Έδαφος Αέρας Νερά Χλωρίδα Πανίδα Θόρυβος Χρήσεις γης Φυσικοί πόροι Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων Πληθυσμός Κατοικία Μεταφορές / κυκλοφορία Ενέργεια Κοινή ωφέλεια Ανθρώπινη υγεία Αισθητική Αναψυχή Πολιτιστική κληρονομιά Προστατευτέες περιοχές υναγωγή σημαντικών πορισμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

25 Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων, κατάστημα πωλήσεων και αποθήκη, του Δήμου Ιαλυσού του Νομού Δωδεκανήσου. Η μονάδα κατατάσσεται στον Πίνακα 9 ΟΜΑΔΑ 9 η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕ ΕΓΚΑΤΑΤΑΕΙ Είδος έργου 268 (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων, πετροχημικών και χημικών προϊόντων. Εξαιρείται η αποθήκευση τοξικών και επικίνδυνων ουσιών Κατηγορία Δεύτερη Υποκατηγορία 4 η ) της Η.Π /2332 (ΦΕΚ 1022Β/5-8-02) και συντάχθηκε κατά τα οριζόμενα της ΚΥΑ 69269/90 (ΦΕΚ 678Β/ ) και της ΚΥΑ οικ /Β1002/ ε ακόλουθα κεφάλαια παρουσιάζονται η γεωγραφική θέση του έργου, η υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος και η περιγραφή του έργου. Ακολούθως αναπτύσσονται οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την εν λόγω δραστηριότητα, τα μέτρα αντιμετώπισης των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και το ερωτηματολόγιο του Πίνακα 3 της ΚΥΑ 69269/ ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ- ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΤΗΜΑ ΠΩΛΗΕΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗ 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προς μελέτη εγκατάσταση, έχει σαν αντικείμενο δραστηριότητάς της την αποθήκευση πετρελαίου, υγρών καυσίμων, πετροχημικών και χημικών προϊόντων. Εξαιρείται η αποθήκευση τοξικών και επικίνδυνων ουσιών. τη μονάδα απασχολούνται 2 άτομα μαζί με τους υπεύθυνους της επιχείρησης.η λειτουργία της μονάδας είναι όλο το χρόνο. 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΗ 3.1 Περιγραφή γηπέδου Το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων βρίσκεται στην περιοχή Ιαλυσό και διοικητικά υπάγεται στο Δήμο Ιαλυσού του Νομού Δωδεκανήσου. Το γήπεδο, εμβαδού 2.256,00 τ.μ., δεν χαρακτηρίζεται ως παραθαλάσσιο. 3.2 Χρήσεις γης Ο χώρος επέμβασης και η περιοχή δεν έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαιτέρου φυσικού περιβάλλοντος ή προστατευόμενη και δεν υπάγεται σε Ζώνη Natura Επίσης η περιοχή μελέτης δεν υπάγεται σε άλλες θεσμικές ρυθμίσεις. Η θέση του γηπέδου είναι εντός του Δήμου Ιαλυσού, δεν δημιουργεί καμία επίπτωση στην περιοχή. Το οικόπεδο είναι χέρσο μέσα στο οποίο βρίσκεται η προς μελέτη εγκατάσταση. Η περιοχή μελέτης δεν βρίσκεται κοντά σε θάλασσα ή σε αρχαιολογικό χώρο. Η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει οικιστική ανάπτυξη, κυρίως με ξενοδοχειακά καταλύματα και κατοικίες. Δασικές εκτάσεις δεν υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Βιομηχανίες και σε μεγάλη κλίμακα αρδευτικά δίκτυα δεν υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή

26 3.3 Περιγραφή υφιστάμενων δικτύων υποδομής Οδικό δίκτυο. Ο Δήμος Ροδίων συνδέεται οδικά με το εθνικό οδικό δίκτυο Ρόδου Λίνδου, με το επαρχιακό οδικό δίκτυο Ρόδου Καλλιθέας και το εθνικό οδικό δίκτυο Ρόδου Καμείρου. 4. ΥΦΙΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΤΑΗ ΡΥΠΑΝΗ 4.1 υνοπτική περιγραφή υφιστάμενων πηγών ρύπανσης Η κύρια πηγή ρύπανσης και ηχορύπανσης της περιοχής είναι η Λεωφόρος Κρεμαστής και η κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτή. Η κυκλοφορία οχημάτων στην περιοχή είναι μεγάλη και η υφιστάμενη ρύπανση θεωρείται μη αμελητέα. Γενικά λόγω της φύσης της περιοχής (πυκνοκατοικημένη έκταση με κτίρια χωρίς βιομηχανικούς ρύπους) δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερη ρύπανση του χερσαίου ή του εναέριου χώρου της περιοχής. 4.2 υνοπτική περιγραφή ανάγλυφου, μορφολογίας, σύσταση εδάφους, κλίσεις, κ.λ.π. Η Ρόδος, όπως και τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου που είναι σήμερα διασπαρμένα στον χώρο του Αιγαίου, δημιουργήθηκαν κατά το πλειστόκαινο (δηλαδή πριν από περίπου ένα εκατομμύριο χρόνια), όταν αποσπάστηκαν από την ξηρά που κάλυπτε τον χώρο του Αιγαίου και συνέδεε τη σημερινή ηπειρωτική Ελλάδα με τη Μικρά Ασία. Τα πετρώματα που συναντώνται συχνότερα είναι μεταμορφωσιγενή, όπως για παράδειγμα, μάρμαρα, γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, που είναι και τα παλαιότερα, και ακολουθούν μεσοζωικά ιζήματα, τα οποία αποτελούνται κυρίως από ασβεστόλιθους. τη συνέχεια υπάρχουν νεογενείς μάργες και ψαμμίτες και, τέλος, τα νεότερα συνίστανται από διάφορα κροκαλοπαγή, που συναντώνται κοντά στις ακτές με τη μορφή αναβαθμίδων, και από άλλους χαλαρούς σχηματισμούς, όπως για παράδειγμα άμμοι, άργιλοι, κροκάλες κλπ. Η μορφολογία του νησιού είναι συνάρτηση όχι μόνο των πετρωμάτων που υπάρχουν αλλά και των τεκτονικών επιδράσεων στα πετρώματα αυτά, από την περίοδο που σχηματίστηκαν έως σήμερα. Όσο παλαιότερα είναι τα πετρώματα τόσο περισσότερες επιδράσεις έχουν αποτυπώσει. τα μεταμορφωσιγενή πετρώματα, για παράδειγμα, έχουν επιδράσει παλιές, δηλαδή προαλπικές, ορεογενετικές κινήσεις, οι οποίες προκάλεσαν πτυχώσεις. Με τις ηπειρογενετικές κινήσεις που ακολούθησαν σε όλη τη μεσοζωική περίοδο, η περιοχή αποτέλεσε θαλάσσιο βυθό, στον οποίο εναποτέθηκαν ιζήματα μεγάλου πάχους. Τα ιζήματα αυτά πτυχώθηκαν από τον αλπικό ορεογενετικό κύκλο και αποτέλεσαν χέρσο. Τα παλαιότερα πετρώματα, όμως, τα οποία είχαν ήδη πτυχωθεί από προγενέστερες ορεογενετικές κινήσεις, είχαν χάσει την πλαστικότητά τους και έτσι δεν αντέδρασαν με τον ίδιο τρόπο, αλλά υπέστησαν μόνο διαρρήξεις. Μετά τις αλπικές πτυχώσεις συντελέστηκαν διαρρήξεις και ηπειρογενετικές κινήσεις, με αποτέλεσμα τμήματα της περιοχής να καταβυθιστούν και να εναποτεθούν σε αυτά τα νεογενή και τεταρτογενή ιζήματα, τα οποία με τη σειρά τους υπέστησαν νεότερες διαρρήξεις. ε συσχετισμό τόσο με τις παλαιότερες όσο και με τις νεότερες διαρρήξεις, παρατηρήθηκε και ηφαιστειακή δραστηριότητα, με αποτέλεσμα σε ορισμένα νησιά, όπως για παράδειγμα στην Κω, να συναντώνται ηφαιστειακά πετρώματα, ενώ άλλα, όπως η Νίσυρος, να αποτελούνται αποκλειστικά από αυτά τα πετρώματα. Η Ρόδος, με ομαλό ανάγλυφο στο βορειοανατολικό και στο νοτιοδυτικό τμήμα, εξαιτίας των χαλαρών νεογενών σχηματισμών που επικρατούν, αλλά και με σημαντικά όρη (Ατάβυρος μ., Ακραμύτης 825 μ., Προφήτης Ηλίας 799 μ.) με διεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά, δεν παρουσιάζει τόσο πλούσιο διαμελισμό ακτών όπως κάποια άλλα νησιά της Δωδεκανήσου. Τα πετρώματά της είναι αλπικής προέλευσης, ενώ μεγάλο μέρος της καταλαμβάνει ο φλύσχης, ίζημα που συνοδεύει συχνά τις αλπικές πτυχώσεις και δημιουργεί λοφώδες ανάγλυφο

27 Το υπέδαφος της προς μελέτη περιοχής από κάτω προς τα επάνω, έχει ως ακολούθως: - Ανώτερο Κρητιδικό. ειρά ασβεστολίθων. Το κατώτερο τμήμα (πάχους 70μ. περίπου) αποτελείται από λευκότεφρους, λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθους με radiolites sp. Πάνω από τη σειρά αυτή παρατηρούνται, κατά θέσεις, ασβεστολιθικές τράπεζες με ρυθμικές ζώνες ιζηματογεννήσεως. Πάνω αυτό ακολουθεί σειρά στρωμάτων (πάχους 10μ. περίπου), που αποτελείται κυρίως από μαύρους παχυστρωματώδεις δολομίτες. Πάνω στους δολομίτες συνεχίζουν ασβεστόλιθοι που γίνονται ακόμα πιο παχυστρωματώδεις και περιέχουν Hippurites sp. και θραύσματα Ρουδιστών γενικά. υνολικό πάχος τουλάχιστον 300μ. ευρισκόμενο κυρίως κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας (Ks.k,d). Το γεωλογικό αυτό στρώμα βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της προς μελέτη περιοχής και ως ανώτερο στρώμα. - Ηώκαινο Παλαιόκαινο. Ασβεστόλιθοι παχυστρωματώδεις τεφροί, έως τεφρόλευκοι. Οι ασβεστολιθικές τράπεζες φέρουν συνήθως ζώνες μαύρου χρώματος. Αναδίδουν, κατά τη θραύση βιτουμενιώδη οσμή και εναλλάσσονται με δολομιτικά στρώματα. υνολικό πάχος τουλάχιστον 150μ. με μεγάλο μέρος ευρισκόμενο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας (E- Pc.k). Προσχώσεις σύγχρονες, κυρίως αργιλομαργαϊκά υλικά (Al). Το ανάγλυφο του εδάφους του γηπέδου δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και έχει ομαλές κλίσεις. Λόγω των κατασκευών και της ρυμοτόμησης της έκτασης, έχουν γίνει ορισμένες επεμβάσεις στην τοπογραφία του οικοπέδου. Οι επεμβάσεις αυτές περιορίστηκαν στις απολύτως απαραίτητες για τη σωστή διάνοιξη των δρόμων, των πεζοδρόμων και των κατασκευών που εξυπηρετήσουν την ίδια τη μονάδα, όπως και για τη θεμελίωση των κτιρίων. Οι κατασκευές ακολούθησαν την τοπογραφία του εδάφους χωρίς να επιφέρουν μεγάλες μεταβολές. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο γεωλογικό ή φυσικό χαρακτηριστικό στην περιοχή ενώ το έργο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1000 m από τη θάλασσα. 4.3 Περιγραφή κλιματολογικών στοιχείων στοιχείων ατμόσφαιρας Το κλίμα της Ρόδου είναι ήπιο, θαλάσσιο μεσογειακό, με ήπιους χειμώνες και θερμά καλοκαίρια. Κατά τη χειμερινή εποχή οι θερμοκρασίες δεν είναι πολύ χαμηλές. Η θερμοκρασία του αέρα σπανιότατα κατεβαίνει λίγο κάτω από το μηδέν. Κατά τη θερμή εποχή, εξάλλου, δεν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης συχνότητας των ετήσιων ανέμων (μελτεμιών). Το ετήσιο θερμομετρικό εύρος είναι λίγο μεγαλύτερο από 10 C, στοιχείο χαρακτηριστικό του εύκρατου κλίματος που τείνει προς το θαλάσσιο. Οι μέσες ετήσιες θερμοκρασίες είναι οι ανώτερες από όλα τα άλλα νησιά του Αιγαίου και κυμαίνονται γύρω στους 19 C. Τα Δωδεκάνησα έχουν τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια από όλες τις περιοχές της Ελλάδας: οι αίθριες ημέρες του έτους υπερβαίνουν τις διακόσιες. Τα μέσα ετήσια ύψη βροχής φτάνουν τα 699 χιλιοστά στη Ρόδο, τα 745 στη Λέρο, τα 304 στην Κάρπαθο και τα 494 στο Καστελόριζο. Τόσο κατά τις ψυχρές όσο και κατά τις θερμές εποχές του έτους κυριαρχούν οι βόρειοι, βορειοδυτικοί και δυτικοί άνεμοι. Ιδιαίτερα στη Ρόδο, κατά το θερμό μισό του έτους οι άνεμοι πνέουν σταθερά από δυτικές διευθύνσεις. τη διάρκεια του χειμώνα είναι συχνότεροι και οι άνεμοι του νότιου τομέα, εξαιτίας υφεσιακής δραστηριότητας. Για τη διερεύνηση του κλίματος ελήφθησαν υπόψη τα κλιματικά στοιχεία του Μετεωρολογικού ταθμού (σύμφωνα με την Ε.Μ.Υ.): Γεωγραφικό πλάτος: Β Γεωγραφικό μήκος: Α, Μέσο Υψόμετρο: 22 m

28 Θερμοκρασία και νεφώσεις Τα στοιχεία θερμοκρασίας δίνονται στον Πίνακα 4.1. Πίνακας 4.1. Θερμοκρασίες ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ Μέση Μέση Μέγιστη Μέση Ελάχιστη Απολύτως Μέγιστη Απολύτως Ελάχιστη ΙΑΝ 12,9 16,1 9,8 23,0-4,0 ΦΕΒ 13,0 16,2 9, ,2 ΜΑΡ 14,3 17,6 11,1 28,4 0,2 ΑΠΡ 17,2 21,0 13,5 31,6 5,2 ΜΑΪ 21,0 25,2 16,8 35,8 5,0 ΙΟΥΝ 25,1 29,4 20,9 38,4 12,6 ΙΟΥΛ 27,4 31,5 23,3 41,0 14,6 ΑΥΓ 27,7 31,7 23,7 43,0 17,0 ΕΠ 25,3 29,2 21,5 37,6 10,8 ΟΚΤ 21,5 25,5 17,6 34,2 7,2 ΝΟΕ 17,6 21,1 14,2 29,4 2,4 ΔΕΚ 14,5 17,6 11,4 22,8 1,2 19,8 23,5 16,1 5. ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ 5.1 Χλωρίδα Η περιοχή μελέτης όπως έχει αναφερθεί, δεν υπάγεται σε στη Ζώνη Natura Η χλωρίδα της Ρόδου είναι πλούσια και αριθμεί 1127 φυτικά είδη κυρίως ενδημικά της Μεσογείου, όπως την τραχεία πεύκη, δάση κυπαρισσιών και δάση πλατάνων, τα κέδρα της θάλασσας και 52 είδη ορχιδέας. Από τα φυτικά είδη τα δέκα είναι τοπικά ενδημικά και συναντώνται μόνο στη Ρόδο, ενώ ορισμένα από τα υπόλοιπα φυτικά είδη σπανίζουν εν γένει. Τοπικά ενδημικά: Erysimum rhodium, Anthemis rhodensis, Fritillaria rhodia, Silene salamandra, cyclamen repandum, paeonia rhodia, Liquidambar orientalis (μοναδικό δάσος στην Ευρώπη) και άλλα. Η περιοχή γενικά χαρακτηρίζεται ως οικιστική. Δεν προκαλείται οποιαδήποτε αλλαγή στην ποικιλία βλαστητικών ειδών από τη μονάδα. Το οικόπεδο της προς μελέτης μονάδας είναι χέρσο. 5.2 Πανίδα Όντας μεταξύ ανατολής και δύσης η Ρόδος αποτελεί πέρασμα αποδημητικών πτηνών φιλοξενώντας αρκετά είδη όπως τον Τουρκοτσοπανάκο, το Τουρκοσαθαράκι, τον ασπρολαίμη, και τον Πρασινομέροπα, ενώ θα δούμε και κουκουβάγιες, γκιώνηδες, αετογερακίνες, και χρυσογέρακες. τη Ρόδο ζει επίσης το Ελάφι της Ρόδου ή Πλατώνι (φυλή dama dama) που αποτελεί μοναδικότητα και σύμβολο του νησιού. Άλλη μία μοναδικότητα είναι το γκιζάνι που ζει αποκλειστικά στα γλυκά νερά τη Ρόδου - στους ποταμίσκους, στις μικρές λίμνες που σχηματίζουν οι πηγές, και στη λίμνη της Απολακκιάς, ενώ στις παραλίες του νότου αποθέτουν τα αυγά τους οι θαλάσσιες χελώνες Carreta carreta

29 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΕΩΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ το οικόπεδο βρίσκεται το πρατήριο υγρών καυσίμων με πλυντήριο (34,11τ.μ.) λιπαντήριο (33,11τ.μ.) αυτοκινήτων, κατάστημα πωλήσεων (19,87τ.μ.) και αποθήκη (22,50τ.μ.). Υπάρχει νησίδα αντλιών με την παρακάτω περιγραφή: Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Ισχύς (ΗΡ) 1. Δίδυμη αντλία πετρελαίου κίνησης (Dκιν) και βενζίνης 1 2 σούπερ αμόλυβδης (Us) 2 πιστολιών 2. Δίδυμη αντλία βενζίνης σούπερ (S) και βενζίνης 1 2 αμόλυβδης (U) 2 πιστολιών 3. Δίδυμη αντλία βενζίνης σούπερ (S) και βενζίνης 1 2 αμόλυβδης (U) 2 πιστολιών υνολική ισχύς: 6 HP Το ανάγλυφο του εδάφους του γηπέδου δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και έχει ομαλές κλίσεις. 6.1 Περιγραφή λειτουργίας Παραγωγική διαδικασία. Δεν γίνεται καμία παραγωγική διαδικασία. Τα μηχανήματα που υπάρχουν στην μονάδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την τροφοδοσία των αυτοκινήτων και φορτηγών με καύσιμα κίνησης και για την πλύση επιβατικών αυτοκινήτων. 6.2 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού τον πίνακα 6.1 αναφέρεται αναλυτικά η ισχύς του εξοπλισμού της μονάδας. Πίνακας 6.1. Α/Α ΕΙΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ Ποσότητα (τεμ) Ισχύς (ΗΡ) υνολική Ισχύς (ΗΡ) 1 Δίδυμη αντλία πετρελαίου κίνησης (Dκιν) και βενζίνης σούπερ αμόλυβδης (Us) 21 2,00 2,00 πιστολιών 2 Δίδυμη αντλία βενζίνης σούπερ (S) και 1 2,00 2,00 βενζίνης αμόλυβδης (U) 2 πιστολιών 3 Δίδυμη αντλία βενζίνης σούπερ (S) και 1 2,00 2,00 βενζίνης αμόλυβδης (U) 2 πιστολιών 4 Αυτόματο μηχάνημα πλύσεως 1 14,00 14,00 5 Κομπρεσέρ 1 5,50 5,

30 6 Ημιυδραυλικός ανυψωτήρας ΥΝΟΛΟ 25, Χρήση νερού και ενέργειας Ύδρευση Η υδροδότηση γίνεται από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής του δήμου Ιαλυσού (Βεβαίωση Α.Π. 2252/ ). Ηλεκτρική ενέργεια Οι απαιτήσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας σε ηλεκτρική ενέργεια είναι, όπως έχει αναφερθεί 25,50 ΗΡ. Η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων θα γίνεται από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. σε κεντρικό πίνακα, απ όπου θα διανέμεται για την ηλεκτροδότηση των μηχανημάτων και των φωτιστικών σωμάτων. Καύσιμες ύλες Η μονάδα αποθηκεύει πετρέλαιο και υγρά καύσιμα σε υπόγειες δεξαμενές με την παρακάτω περιγραφή: Α/Α Περιγραφή Χώρος που αποθηκεύονται Ποσότητα Μον. Μέτρησης (υπαίθριος) 1. Βενζίνη αμόλυβδη 2 υπόγειες δεξαμενές 11+7 m3 2. Βενζίνη σούπερ αμόλυβδη 1 υπόγεια δεξαμενή 7 m3 3. Πετρέλαιο κίνησης 1 υπόγεια δεξαμενή 7 m3 4. Βενζίνη σούπερ 1 υπόγεια δεξαμενή 7 m3 ΥΝΟΛΟ: 39 m3 6.4 Πρώτες ύλες - προϊόντα Δεν γίνεται καμία παραγωγική διαδικασία. 6.5 Απόβλητα Αέρια απόβλητα. Οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μονάδας θα περιορίζονται στους ρύπους των οχημάτων μεταφοράς καυσίμων στη μονάδα αλλά και από τα οχήματα που τροφοδοτούνται με καύσιμα, τα οποία εντάσσονται στα αυτοκίνητα της οδικής κυκλοφορίας της περιοχής.γενικά η μονάδα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη ρυπογόνος από την φύση της καθώς ούτε το είδος, αλλά ούτε και οι προβλεπόμενες ποσότητες των παραγομένων αποβλήτων είναι σε θέση να δημιουργήσουν μη αντιστρεπτές για το περιβάλλον καταστάσεις Υγρά απόβλητα. Τα υγρά απόβλητα της μονάδας διακρίνονται σε λύματα προσωπικού. Τα λύματα προσωπικού θα προέρχονται από τη χρήση του WC από τους εργαζόμενους. Ο υπολογισμός των ανθρωπίνων λυμάτων, έγινε με βάση τις παρακάτω παραδοχές: α) αριθμός εργαζομένων 2 άτομα

31 Μέση ημερήσια παροχή λυμάτων ανά άτομο 100lt. Ημερήσια παροχή 2x100=200lt/d ή 0,2m3/d. β) μέγιστος αριθμός αυτοκινήτων για πλύση 5 Ημερήσια Ποσότητα Λυμάτων ανά αυτοκίνητο 200 (lt) Ημερησία Ποσότητα Λυμάτων πλυντηρίου 1000 (lt), γ) Απαιτούμενος όγκος στεγανής δεξαμενής :15 ημέρες x 1,2κ.μ./ημέρα = 18,00 κ.μ Κατασκευάζεται τεγανή Δεξαμενή με συνολικές διαστάσεις 2,50x3,00x3,00 = 22,50κ.μ. Όταν γίνεται πλύση των αμαξιών,τότε τα απόνερα θα οδηγούνται σε ειδικό ελαιοσυλλέκτη στον οποίο θα κατακρατούνται τα έλαια και ο οποίος θα επιθεωρείται ανά διαστήματα. Τα λύματα θα συλλέγονται και θα οδηγούνται στην ειδική δεξαμενή για ορυκτέλαια τερεά απόβλητα. Τα στερεά απόβλητα της μονάδας διακρίνονται σε αστικά απορρίμματα τα οποία σύμφωνα με την Βεβαίωση Υπ. Αριθμ. 4102/ του Δήμου Ιαλυσού θα συλλέγονται και θα διακομίζονται στον ΧΥΤΑ του Δήμου Ροδίων μέσω απορριμματοφόρων αυτοκινήτων Θόρυβος. Ο θόρυβος από τη λειτουργία της μονάδας προέρχεται από τη λειτουργία των μηχανημάτων και των οχημάτων που τροφοδοτούνται από τη μονάδα. Κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων παράγεται θόρυβος, ο οποίος περιορίζεται εντός της μονάδας και εκτιμάται σε 45-50dB. Η ηχοέκθεση των εργαζομένων και των επισκεπτών σε αυτό το θόρυβο περιορίζεται εντός του κτιρίου, δεν είναι συνεχής και η μέγιστη τιμή της δεν υπερβαίνει τα 55dB. Ο θόρυβος από την κίνηση των οχημάτων μπορεί να ενταχθεί στο γενικότερο θόρυβο από την κίνηση αυτοκινήτων στον κεντρικό δρόμο πλησίον της μονάδας. Από τη λειτουργία της μονάδας δεν δημιουργείται αξιόλογη ηχορύπανση στην περιοχή Επιπτώσεις στη φυσιογνωμία της περιοχής. Η μονάδα, όπως έχει αναφερθεί, δεν επηρεάζει τη μορφολογία του τόπου. Η λειτουργία της μονάδος, επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μεταβάλλει την φυσιογνωμία της περιοχής. Η δε ρύπανση του ευρύτερου περιβάλλοντος από την λειτουργία της μονάδος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντική. 7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΕΩΝ 7.1 Αέρια απόβλητα Κατά τη φάση της λειτουργίας στα αέρια απόβλητα περιλαμβάνονται οι εκπομπές αερίων ρύπων από τα οχήματα ανεφοδιασμού στη μονάδα. Τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται είναι αμελητέες ποσότητες που δεν επιφέρουν καμία επίπτωση στο περιβάλλον. 7.2 Υγρά απόβλητα Ανθρώπινα λύματα. Επειδή η μονάδα δεν έχει ακόμα συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής τα υγρά απόβλητα συλλέγονται σε μονοθαλάμιο στεγανό βόθρο κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, εντός της μονάδας, ο οποίος αδειάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο υπολογισμός του στεγανού βόθρου, έγινε με βάση τις παρακάτω παραδοχές: α) μέγιστη εκτίμηση παροχής λυμάτων (παρ ) 1,2m3/d

32 β) ημέρες εκκένωσης στεγανού βόθρου 15. Παροχή 1,2x15=18m3. Ο στεγανός βόθρος είναι διαστάσεων 2,5x 3,0x 3,0=22,50m3. Η διάθεση δεν δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, όπως μολύνσεις, οχλήσεις, αντιαισθητικές καταστάσεις, οσμές κ.λ.π. καθώς : 1. Η περιοχή διάθεσης έχει μεγάλη έκταση με ομαλές κλίσεις εδάφους και δεν υπόκειται σε κατάκλιση από πλημμύρες. 2. Δεν γίνεται υδραυλική υπερφόρτωση και κορεσμός του εδάφους λόγω της φύσης λειτουργίας της επιχείρησης. 3. Το έδαφος είναι πορώδες χωρίς ρωγμές ή οπές από τις οποίες θα μπορούσαν να διαφύγουν καθαρά απόβλητα και να φθάσουν χωρίς επαρκή διήθηση και καθαρισμό μέχρι τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα Όμβρια. Τα όμβρια του κτιρίου θα οδηγούνται μέσω υδροροών, σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκαταστάσεων κτιρίων (ΤΟΤΕΕ), με ελεύθερη απορροή στον περιβάλλοντα χώρο και τους παρακείμενους δρόμους. 7.3 τερεά απόβλητα Λόγω της φύσης της μονάδας δεν θα δημιουργούνται στερεά απόβλητα ιδιαίτερης επικινδυνότητας και τοξικότητας και αποτελούνται κυρίως από απορρίμματα οικιακού τύπου δημιουργούμενα από τη χρήση του προσωπικού. Τα οικιακού τύπου απορρίμματα συλλέγονται σε κάδους και απομακρύνονται περιοδικά με απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου για να αποτεθούν στο ΧΥΤΑ του Δήμου Ροδίων. 7.4 Θόρυβος Όπως προαναφερεται ο δημιουργούμενος στην ευρύτερη περιοχή θόρυβος, από τη λειτουργία της μονάδας, είναι χαμηλός. Η ηχοέκθεση των εργαζομένων σε θόρυβο περιορίζεται εντός του κτιρίου και η μέγιστη τιμή της δεν προβλέπεται να υπερβαίνει τα 55dB. Δεν απαιτείται να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα ή να χρησιμοποιηθούν ακοοπροστατευτικά μέσα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 38/Α/ Γενικά θα παρατηρηθεί αύξηση της υπάρχουσας μηδενικής στάθμης θορύβου, λόγω της λειτουργίας της μονάδας, η οποία θα είναι πολύ μικρότερη των απαιτούμενων ορίων και δεν θα επηρεάζει ανθρώπους και περιβάλλον. 7.5 υμπέρασμα υνοψίζοντας τα ανωτέρω περιγραφέντα στοιχεία του έργου, οι πιθανές επιπτώσεις που θα επέλθουν στο περιβάλλον με την λειτουργία της μονάδας θα είναι: - ανάγκες για ύδρευση, - δημιουργία υγρών λυμάτων και στερεών απορριμμάτων από τη λειτουργία της μονάδας, - αύξηση του θορύβου κατά τη φάση της κατασκευής και της λειτουργίας της μονάδας, - ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια, Οι πιθανές αυτές επιπτώσεις ή είναι αμελητέες για να επηρεάσουν δυσμενώς το περιβάλλον, όπως περιγράφεται και στις επιμέρους εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή μπορούν να αντιμετωπιστούν με κατάλληλα μέτρα. Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, το έργο δεν προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το κεφάλαιο έχει σκοπό να δώσει πληροφορίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την τροποποίηση και τη συντήρηση συστημάτων για τη συλλογή αναθυμιάσεων κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ.104/2003, για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 4 της Β κατηγορίας. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92)

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92. Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232 Β ΜΑRΡΟL/108/91/16.12.91/92 Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (ΦΕΚ 16/Β/16-1-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ- ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.5 Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων για τους Σταθμούς Συμπίεσης έργου: Σελίδα 2 από 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 3 1.1 Γενικές πληροφορίες του Παραγωγού Αποβλήτων 3 1.2 Στοιχεία Κατασκευής 4 1.3 Στοιχεία Λειτουργίας 5 1.4 Δεδομένα αποβλήτων ανά Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος?

Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης. Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Κώδικας Πρακτικής για Πρατήρια και άλλους Χώρους Διανομής Υγραερίου Κίνησης Γιατί & ποιος είναι ο κίνδυνος? Δρ Αθανάσιος Βαζούρας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dli 1 Παρουσίαση Δρ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑS-ΤΟΡ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑS-ΤΟΡ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑS-ΤΟΡ Για τον διαχωρισμό ελαφρών υγρών (λαδιών, πετρελαίου, βενζίνης, κλπ) από τα υγρά απόβλητα των σταθμών αυτοκινήτων κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 858-1/2. ΕΝΥΑ ENGINEERING Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ p.play Ισοδύναµο πληθυσµού Μόνιµη κατοικία 6 κάτοικοι Σύστηµα Βιολογικός -P.PLAY 0 εξαµενή συλλογής 1000

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 34/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του αρχικού σχηματισμού της Γης και από την ραδιενεργό διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ Η βροχή αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μετεωρολογικές παραμέτρους. Είναι η πιο κοινή μορφή υετού και αποτελείται από σταγόνες που βρίσκονται σε υγρή κατάσταση. 1. Βροχομετρικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Συνολικά η ΜοΠΑΚ θα επεξεργάζεται το σύνολο των παραγόμενων αποβλήτων των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου ( τόνους/ έτος). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΠΑΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Στοιχεία ενδιαφερόμενου: Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙI Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΑΠΟ Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 8 ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Το πρόβλημα Η διάθεση των αποβλήτων, που παράγονται σε στερεά ή υγρή μορφή είναι ένα δύσκολο περιβαλλοντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Εφαρμογή ΜΠΕ 2. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Εφαρμογή ΜΠΕ 2 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ είναι ο συνδυασμός ενός χώρου ειδικά επιλεγμένου, διαμορφωμένου και εξοπλισμένου και ενός τρόπου λειτουργίας, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής που βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. Άξονες παρέμβασης Α. Κ τ ι ρ ι α κ έ ς υ π ο δ ο μ έ ς Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα