Επίγειος ψηφιακός δέκτης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DV-127. Ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίγειος ψηφιακός δέκτης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DV-127. Ελληνικά"

Transcript

1 Επίγειος ψηφιακός δέκτης DV-127 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DV-127 Ελληνικά

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να µειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το κάλυµµα. Για επισκευή µόνο σε εξειδικευµένο προσωπικό. Ο κεραυνός µε το σύµβολο της κεφαλής βέλους, µέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, έχει ως στόχο να προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό του προϊόντος που µπορεί να είναι αρκετά µεγάλη ώστε να εγκυµονεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.το θαυµαστικό µέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σηµαντικών λειτουργίας και συντήρησης στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τη συσκευή. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: εν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά και κοντά σε αντικείµενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα. Οι µπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερµότητα (ήλιος, φωτιά ή κάτι παρόµοιο.) ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης αν η µπαταρία αντικατασταθεί λανθασµένα. Αντικαταστήστε µόνο µε ίδιου ή ισοδύναµου τύπου. Εάν το φις ή βύσµα συσκευής απενεργοποιεί τη συσκευή, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να είναι πάντα προσβάσιµη. Σηµαντικές διασφαλίσεις Εκτός από την ιδιαίτερη προσοχή που αφιερώνεται προς τα πρότυπα ποιότητας για την κατασκευή του προϊόντος σας, η ασφάλεια είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στο σχεδιασµό του κάθε συσκευής. Ωστόσο, η ασφάλεια είναι δική σας ευθύνη. Το παρόν δελτίο απαριθµεί τις σηµαντικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην ορθή χρήση του προϊόντος και του βοηθητικού εξοπλισµού. Παρακαλούµε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν τη λειτουργία και τη χρήση του προϊόντος σας. Εγκατάσταση 1. ιαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Όλες οι οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πρέπει να διαβαστούν πριν λειτουργήσει. 2. Φυλάξτε τις οδηγίες - Οι οδηγίες λειτουργίας θα πρέπει να φυλάσσονται για µελλοντική αναφορά. 3. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις Να συµµορφώνεστε µε όλες τις προειδοποιήσεις για το προϊόν και τις οδηγίες χρήσης. 4. Πόλωση Μερικά προϊόντα είναι εξοπλισµένα µε ένα πολωµένο βύσµα γραµµής εναλλασσόµενου ρεύµατος. Αν αυτή η σύνδεση δεν ταιριάζει στην πρίζα δοκιµάστε να το αντιστρέψετε στην πρίζα. Εάν το φις εξακολουθεί να µην ταιριάζει, επικοινωνήστε µε τον ηλεκτρολόγο σας για να αντικαταστήσει την παλιά πρίζα. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, µη χρησιµοποιήσετε αυτό το πολωµένο βύσµα µε ένα καλώδιο προέκτασης, ή σε άλλες πρίζες εκτός αν οι λεπίδες µπορούν να εισαχθούν πλήρως. Αν χρειάζεστε ένα καλώδιο επέκτασης, χρησιµοποιήστε ένα πολωµένο καλώδιο. 5. Πηγές ενέργειας Το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί µόνο µε τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα σήµανσης. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο της παροχής ρεύµατος στο σπίτι σας, συµβουλευτείτε τον προµηθευτή σας ή την τοπική εταιρεία ηλεκτρισµού. Για τα προϊόντα που προορίζονται να λειτουργούν από την ισχύ της µπαταρίας, ή άλλες πηγές, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας. 6. Υπερφόρτωση Μην υπερφορτώνετε πρίζες ή καλώδια επέκτασης καθώς αυτό µπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Υπερφορτωµένα σηµεία ρεύµατος, καλώδια επέκτασης, ξεφτισµένα καλώδια ρεύµατος, βλάβη ή ραγισµένη µόνωση σύρµατος και σπασµένα βύσµατα είναι επικίνδυνα και µπορεί να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Περιοδικά ελέγξτε το καλώδιο, και αν έχει υποστεί ζηµιά ή επιδεινώθηκε η µόνωση, πρέπει να αντικατασταθεί από τον τεχνικό σας. 7. Τα καλώδια τροφοδότησης πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην µπορούν να πατηθούν ή τρυπηθούν από αντικείµενα που τοποθετούνται επάνω τους δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο καλώδιο. 8. Οι σχισµές εξαερισµού και τα ανοίγµατα, στην περίπτωση που προβλέπονται για τον αερισµό, είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και να το προστατεύουν από τη υπερθέρµανση. Τα ανοίγµατα αυτά δεν πρέπει να µπλοκάρουν ή να καλύπτονται. Τα ανοίγµατα δεν πρέπει ποτέ να εµποδίζονται τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή πεδίο θερµότητας. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε µία κλειστή εγκατάσταση, όπως µία βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός αν παρέχεται σωστός αερισµός. 9. Μην χρησιµοποιείτε εξαρτήµατα εκτός από αυτά που συνιστούνται από τον κατασκευαστή του προϊόντος καθώς µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους. 10. Νερό και υγρασία Μην χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό, για παράδειγµα, κοντά σε µπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη ή πλυντήριο, σε υγρό υπόγειο, ή κοντά σε πισίνα. Προσοχή: ιατηρείτε την ηλεκτρική ασφάλεια. Ισχύς γραµµής µε εξοπλισµό ή εξαρτήµατα που συνδέονται µε αυτή τη µονάδα θα πρέπει να φέρουν σήµα πιστοποίησης της ασφάλειας για το ίδιο εξάρτηµα και δεν πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να υπερβούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Αυτό θα βοηθήσει να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος από ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Για κάθε αµφιβολία, επικοινωνήστε µε εξειδικευµένο προσωπικό service. 11. Αξεσουάρ Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθή µέρη, βάση, τρίποδο, βραχίονα, ή πάγκο. Το προϊόν µπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυµατισµό σε παιδιά ή ενήλικες καθώς επίσης και σοβαρή ζηµιά στο ίδιο το προϊόν. Χρησιµοποιήστε το προϊόν µόνο µε σταθερό µέρος, τρίποδο, βραχίονα ή πάγκο που συνιστώνται από τον κατασκευαστή ή που διατίθεται µαζί µε το προϊόν. Κάθε τοποθέτηση του προϊόντος θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή και η χρήση ενός εξαρτήµατος συναρµολόγησης που συνιστά ο κατασκευαστής.

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόσοψη Πίσω πλευρά Τηλεχειριστήριο ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά Σύνδεση µε τηλεόραση Σύνδεση µε HiFi σύστηµα ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ Οδηγός εγκατάστασης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αλλαγή καναλιών Πρόσβαση στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράµµατος(epg) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Αναζήτηση καναλιών.κύριο µενού Λίστα καναλιών TV Λίστα καναλιών RADIO ιαγραφή όλων ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστηµα.κύριο µενού Γλώσσα Σύστηµα TV Ρύθµιση τοπικής ώρας Ρυθµίσεις χρόνου Γονικός έλεγχος Ρύθµιση OSD ( ιάρκεια µενού) Αγαπηµένα Αυτόµατη αναµονή ΕΡΓΑΛΕΙΑ Εργαλεία.κύριο µενού Πληροφορίες Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Αναβάθµιση λογισµικού Αφαίρεση συσκευής USB ασφαλή ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ Παιχνίδια ΕΓΓΡΑΦΗ(REC) Εγγραφή(REC).κύριο µενού Αρχεία εγγραφών ιαχείριση εγγραφής Πληροφορίες σκληρού δίσκου DVR ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ/ΕΓΓΡΑΦΗ(REC) Αλλαγή ώρας Εγγραφή ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4 AC V ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΕΝ ΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(POWER) ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΗΣ ΚΟΝΤΡΟΛ DV-127 USB ΘΥΡΑ ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (εξωτερική κεραία) ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ (ψηφιακός ήχος) TV Scart για σύνδεση µε την τηλεόραση εναλλασόµενο ρεύµα TV RF IN RF OUT COAXIAL V R L ~50/60Hz HDMI RF Loop through για εξωτερικη συσκευή HDMI έξοδος Composite Video Down Mix Audio 2 Channel L/R 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

5 INTRODUCTION Τηλεχειριστήριο STANDBY INFO SUBTITLE MENU RECORD MEDIA CH+ OK VOL- CH- EPG BACK USB TV/RADIO AUDIO TTX TIMER FAV STANDBY (άνοιγµα/κλείσιµο) MUTE EXIT RES VOL+ INFO (πατήστε για τρέχοντα δεδοµένα των καναλιών ) PLAY (αναπαραγωγή) Αναζήτηση εµπρός /πίσω PAUSE(διακοπή) Menu (άνοιγµα/κλείσιµο της οθόνης µενού) κέρσορας CH+/ -, VOL+/- (αλλαγή καναλιών,αυξοµείωση ήχου) (CH+/-: Κανάλια πανω/κατω) (VOL+/-: φωνή πανω/κατω) OK (πλοήγηση µέσα στο µενού) RECORD (εγγραφή τηλεοπτικού προγράµµατος) Αριθµοί για εισαγωγή αποθηκευµένων καναλιών και γενικών παραµέτρων USB (εισάγετε διαχειριστή αρχείων) 12 MEDIA (πολυµέσα) TTX (teletext) TIMER (χρονοδιακόπτης) MUTE (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου) SUBTITLE (υπότιτλοι) αναζήτηση µπρος/πίσω EXIT (έξοδος απο το µενού) STOP (διακοπή προγράµµατος ή εγγραφής) EPG (άνοιγµα ηλεκτρονικού οδηγού προγράµµατος) BACK (επιστροφή στο προηγούµενο κανάλι) TV/RADIO (επιλογή καναλιού TV και radio) AUDIO (επιλογή καναλιού ήχου) RES (κουµπί ανάλυσης HDMI) FAV (λίστα αγαπηµένων) RED/GREEN/YELLOW/BLUE (κουµπιά για λειτουργίες υποµενού, εναλλαγή λόγου δύο διαστάσεων και ανάλυσης) 12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

6 RF OUT COAXIAL RF OUT HDMI COAXIAL HDMI TV TV AC V ~50/60Hz AC V ~50/60Hz ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Σε αυτό το εγχειρίδιο θα δείτε µερικούς από τους πιο κοινούς τρόπους για να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή µε άλλο εξοπλισµό. ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ KOKKINO ΚΕΡΑΙΑ ΛEYKO ΚΙΤΡΙΝΟ SCART ΚΑΛΩ ΙΟ HDMI ΚΑΛΩ ΙΟ RF ΚΑΛΩ ΙΟ RF IN V R L ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ Ηi-Fi Hi-Fi οµοαξονικό καλώδιο RF IN V R L 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

7 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ Εαν χρησιµοποιείτε τον αποκωδικοποιητή για πρώτη φορά,εµφανίζεται Welcome στο µενου WELCOME. ΧΩΡΑ Poland ΓΛΩΣΣΑ English Χρησιµοποιείτε τον κένσορα για να ρυθµίσετε την χώρα, γλώσσα, ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ 576p εµφάνιση οθόνης και όψις. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΨΙΣ Auto OK Επιλέγετε το "OK" και µε το κουµπί "OK" ξεκινάει η αναζήτηση καναλιών. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 Πατήστε το πλήκτρο "MENU" για να µπείτε στο κεντρικό µενού. 2 Πατήστε τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ"ή " ΚΑΤΩ " για να βρείτε το µενού "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ", πατήστε το " ΕΞΙ" κουµπί για να µπείτε στο µενου. 3 Με τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" ο κένσορας θα ρυθµίσει τα επιθυµητά στοιχεία που θέλετε, και πατώντας "OK" θα µπείτε στο υποµενού. 4 Πατήστε "EXIT" για να βγείτε. INSTALLATION AYTO SCAN SCAN CHANNELS AERIAL ADJUSTMENTS LCN (logical channel number) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 1 Επιλέξτε ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, και πατήστε το κουµπί "OK" 2 Επιλέξτε µε τον κένσορα ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ µετα ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, και µε το OK ξεκινά η αυτόµατη σάρωση. AYTO SCAN FTA only SEARCH No ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ(Πεδιόµετρο) 1 Επιλέξτε "ρύθµιση κεραίας", πατήστε"ok" για να µπείτε στις ρυθµίσεις. 2 Ρυθµίστε τις επιθυµητές αλλαγές µε τον κένσορα. Οταν η "ισχυς δεκτη" ειναι "On", το STB θα παρέχει 5V στην κεραία.. Aerial Adjustment Ch No. CH37(666000KHz) Tuner Power Off Signal Intensity 81% Signal Quality 97% LCN(Τοπική αναζήτηση) Εαν το LCN(Logical Channel Number) ειναι ενεργοποιηµένο, δεν µπορείς να αλλάξεις το νούµερο καναλιών TV απ την σάρωση. Μπορείς να ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις την λειτουργία LCN πατώντας "LCN Mode" σε on/off. 41 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Υπάρχουν 2 τρόποι για να επιλέξετε κανάλια - µέσα απο λίστα καναλιών, επιλογή µε βαση τον αριθµό και µέσα στην οθόνη λίστας καναλιών. 1 2 Stepping through the channel list: Για να µετακινηθείς στην λίστα καναλιών, πατήστε τοκουµπί ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ στο τηλεχειριστήριο. Selected by number: Εισάγετε το νούµερο καναλιού κατευθείαν πίεζοντας τα κουµπιά µε τα νούµερα του τηλεχειριστηρίου,και µετα πατηστε το "OK" για να αποθηκευτεί το καναλι. ΠΡΟΣΒΑΣΗ στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράµµατος (EPG) 1 Πατήστε το κουµπί "EPG"και µπείτε στο EPG µενού. 2 Πηγαίνετε µε τον κένσορα για να επιλέξετε την λίστα καναλιών,το πρόγραµµα γεγονότων καθώς και τα επόµενα. 3 Πατηστε το "πράσινο" κουµπί για να χρονοδιαγράψετε τα γεγονότα. 4 Πατήστε το "κοκκινο" κουµπί για να ρυθµιστεί ο " χρονοδιακόπτης". EPG 01:39 xx/xx/xxxx 0010 BBC FOUR Auntie's War on Smut 01: /19 01:30 02:00 02:30 03: Interecon 0009 BBC Parl The Recor Commons Questions The Recor 0010 BBC FO Auntie's War on Smut Proms on FOUR 0011 CBeebie This is CBeebies! Time Timer 51 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 1 Πατήστε το κουµπί "MENU" για να µπείτε στο κύριο µενού. 2 Πατήστε το κουµπί "ΠΑΝΩ" ή"κατω " για να µπείτε στην "ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ",πιέστε το " ΕΞΙ" κουµπί για να µπείτε στο µενού. 3 Με τα κουµπία "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" επιλέγετε το επιθυµητό στοιχείο και πατήστε "OK" για να µπείτε στο υποµενού. 4 Πατήστε "EXIT" για να βγείτε. Edit Channel TV Channel List Radio Channel List Delete All ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ TV 1 Στο πρόγραµµα, επιλέγετε "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ TV", και µε το "OK" µπαίνετε στο µενού. 2 Πατήστε "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" για ναεπισηµάνετε το κανάλι, και πατήστε "OK" για να δείτε το επιθυµητό κανάλι. Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού για να µετακινήσετε,παραλείψετε, κλειδώσετε,διαγράψετε,και µετονοµάσετε κανάλια.αυτο γίνεται µε τα χρωµατιστά κουµπιά,αναλόγως µε το τι θέλετε να κάνετε. TV Channel List All Channel FAV Lock Skip Move Edit 0001 No Name 0002 YooPlay Ga 0003 E UKTV Histor 0005 SKY THREE 0006 Sky Spts Ne 0007 Sky News BBC FOUR i xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx TV Channel List All Channel Sort Rename Delete 0001 No Name 0002 YooPlay Ga 0003 E UKTV Histor 0005 SKY THREE 0006 Sky Spts Ne 0007 Sky News BBC FOUR i xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ RADIO 1 Στο πρόγραµµα επιλέγετε "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ", και µε το "OK" µπαίνετε στο µενού. 2 Πατήστε "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" για να επίλεξετε το κανάλι, πατήστε "OK" για να ακούσετε στην οθόνη σας το καναλι radio. ΙΑΓΡΑΦΗ 1 Στο πρόγραµµα, επιλέγετε " ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ", και πατήστε "OK". Σας ζητάει να βάλετε κωδικό(συνήθως ειναι το "0000"). 2 Εµφανίζεται ενα παράθυρο προειδοποίησης. Επιλέξτε "Yes", και πατήστε "OK" για να διαγραφούν τα κανάλια. Επιλέξτε "No", και πατήστε "OK" για να ακυρώσετε την διαγραφή. Warning! Do you really want to delete all channels? Yes No 61 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στο µενού συτήµατος µπορείτε να επιλέξετε γλώσσα,σύστηµα TV, τοπική ώρα, ρυθµίσεις,ρυθµίσεις χρονοδιακόπτη,γονικό κλείδωµα, OSD ρυθµίσεις,αγαπηµένα και αυτόµατη αναµονή. 1 Πατήστε "MENU" για να µπείτε στο µενού. 2 Πατήστε"ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" για να µετακινηθείτε στις ρυθµίσεις και µε το" ΕΞΙ" κουµπί µπαίνετε στο µενού ρυθµίσεις. 3 Με το κουµπί "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" επιλέγετε το επιθυµητό στοιχείο και µε το "OK" µπαίνετε στο υποµενού. 4 Πατήστε "EXIT" για να βγείτε. ΓΛΩΣΣΑ Αυτό το µενού σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την γλώσσα. System Setup Language TV System Local Time Setting Timer Setting Parental Lock OSD Setting Favorite Auto Standby Language Language First Audio Second Audio Subtitle Language Subtitle Display Teletext English English German English Off English ΣΥΣΤΗΜΑ TV Αυτό το µενού σας επιτρέπει να ρυθµίσετε Ανάλυση video, διεύρινση οθόνης, έξοδος video και έξοδος ψηφιακού ήχου. Video Resolution: Aspect Mode: Video Output: Digital Audio Output: 576i/576p/720p/1080i/1080p Auto/4:3PS/4:3LB/16:9 HDMI/RGB LPCM Out/ BS Out TV System Video Resolution 576p Aspect Mode Auto Video Output HDMI Digital Audio Output LPCM Out ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΩΡΑΣ Αυτό το µενού σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την χώρα και ώρα. Local Time Setting Region France GMT Usage On GMT Offset GMT+01:00 Summer Time Off Date xxxx/xx/xx Time 01:51 xxxx,xxx,xxxx ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ Αυτό το µενού σας επιτρέπει να ρυθµίσετε χρονοδιακόπτη. Current Time/date: 01:36PM xx/xx/xxxx Timer Mode Daily Timer Service Channel Wakeup Channel BBC FOUR Wakeup Date xx/xx/xxxx Wakeup Time xx:xx Duration xx:xx Save Cancel 71 Ελληνικά

11 ΣΥΣΤΗΜΑ Γονικός έλεγχος Αυτό το µενού σας επιτρέπει να προστατέψετε µενού και κανάλια, και να αλλάξετε τον κωδικό. 1 Στο µενού "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ", επιλέξτε "γονικό έλεγχο" και πατήστε ΟΚ.Θα σας ζητηθεί κωδικός(συνήθως είναι"0000"). 2 Αφού εισάγετε τον κωδικό, εµφανίζεται το µενού γονικού κλειδώµατος. Parental Lock Menu Lock Channel Lock New Password Confirm Password Off Off Με το µενού αυτό µπορείτε να κλειδώσετε τα κανάλια, το µενού, τις ρυθµίσεις συστήµατος, εργαλεία κ.α.μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό σας σε νέο και επιβεβαιώνεται 2 φορές. ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ(Ρυθµίσεις µενού) Αυτό το µενού σας επιτρέπει να ρυθµίσετε το χρόνο ενδειξης µενού (1-10), την διαφάνεια(10%-40%) και να διαγράψετε τις ρυθµίσεις σας,µε τις καθορισµένες παραµέτρους. OSD Setting OSD Timeout 5 OSD Transparency Off Load Default OSD Setting ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ Αυτό το µενού σας επιτρέπει να µετονοµάσετε τα αγαπηµένα γκρουπ. Με το ΟΚ µπαίνετε στο µενού και µετονοµάζετε τα γκρουπ. Εµφανίζεται ένα πληκτρολόγιο οπού γράφετε το νέο όνοµα. Μετά µε ΟΚ επιβεβαιώνετε. Πατήστε "EXIT" για να ακυρώσετε αυτη την ρύθµιση και να βγείτε. 3 Favorite 1 Fav group 1 2 Fav group 2 Rename 3 Fav group 3 Fav group 1 4 Fav group 4 A B C D E F 5 Fav group 5 G H I J K L 6 Fav group 6 M N O P Q R 7 Fav group 7 S T U V W X 8 Fav group 8 Y Z SP? <- OK CAPS Del OK ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗ On Αν δεν κάνετε καµία εντολή στο πρόγραµµα ή απο το κοντρόλ για 3 ώρες,µπαίνει αυτόµατα η αναµονή. Off εν θα υπάρχει αναµονή. Auto Standby Auto Standby On 81 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

12 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1 Πατήστε "MENU" για να µπείτε στο κύριο µενού. 2 Με τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ " ανεβοκατεβαίνετε στα "ΕΡΓΑΛΕΙΑ", και µε το " ΕΞΙ" κουµπί µπαίνετε στο µενού. 3 Ρυθµίζετε τα επιθυµητά στοιχεία και µε ΟΚ µπαίνετε στο υποµενού. 4 Πατήστε "EXIT" για να βγείτε. Tools Information Load Factory Setting S/W Upgrade by OTA Upgrade By USB Remove USB device safely ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το µενού µπορεί να εµφανίσει κάποιες πληροφορίες του µοντέλου σχετικά µε το λογισµικό και το hardware του δέκτη. Information xxx x.x.x xxxx-x-xx xxxxx xxxxx xxxx-x-xx xxxxx xxxxx xxxx-x-xx xxx x.x.x xxxx-x-xx xxx x.x.x xxxx-x-xx ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Αυτό το µενού σας επιτρέπει να επαναφέρετε πάλι τον αποκωδικοποιητή πίσω στις εργαστηριακές ρυθµίσεις. 1 Στο µενού,επιλέξτε "Εργοστασιακές ρυθµίσεις", και πατήστε "OK". Θα σας ζητηθεί κωδικός (συνήθως είναι "0000"). 2 Ενα προειδοποειητικό µύνηµα βγαίνει. Πατήστε "Yes" για να επαναφέρετε τις εργ. ρυθµ. Πατήστε "No" για να ακυρώσετε την διαδικασία. Load Factory Setting This operation will load default and erase all the channels that user added, the system will reboot, continue? Yes No 3 Πατήστε EXIT για να βγείτε. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Βλέπουµε τις λειτουργίες για αναβάθµιση λογισµικού online(µεσω δικτύου) ή µε USB. Upgrade by USB Upgrade mode Allcode Upgrade File No File Start 0% 91 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

13 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΗ USB Στο µενού ΕΡΓΑΛΕΙΑ, επιλέγετε "ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΗ USB". Πατήστε "OK" για επιβεβαίωση. Βγαίνει µηνυµα αποσύνδεσης. Πατήστε ξανά "OK". Tools Information Load Factory Setting S/W Upgrade by OTA Upgrade You can safely By USB remove USB device Remove now! USB device safely Yes 10 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

14 ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ Αυτό το µενού σας επιτρέπει να παίζετε παιχνίδια. Othello Sudoku Game 11 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

15 ΕΓΓΡΑΦΗ REC µενού εγγραφής 1 Πατήστε "MENU" για να µπείτε στο µενού. REC USB Device 2 Με τα πλήκτρα "ΠΑΝΩ"ή "ΚΑΤΩ" επιλέγετε"εγγραφη & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ" Record Manager DVR HDD Information, και µε το " ΕΞΙ" πλήκτρο µπαίνετε στο µενού. HDD Format 3 DVR Configuration Επιλέγετε το επιθυµητό στοιχείο και µε το "OK" µπαίνετε στο υποµενού. 4 Πατήστε "EXIT"για έξοδο. ΑΡΧΕΙΑ (USB) Αυτή η επιλογή, σας επιτρέπει να παίζετε αρχεία µέσω του USB. Μπορείτε να παίξετε µουσική, να δείτε φωτογραφίες, ταινίες. Media Player uda 1 /.. 1 MPG 840.mpg 2 MP3 I swear.mp3 3 MP3 Why.mp3 4 MP3 Lonely.mp3 5 MP3 Because.mp3 6 JPG Rose.jpg 7 JPG Fly.jpg I swear.mp3 3319KB 00:03:32 00:03:15 00:03:32 Play List INFOSetup 0 All Music FAV Add File Repeat Mode Sort 1 All Image ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Αυτό το µενού µας επιτρέπει να βλέπουµε τα αποθηκευµένα βίντεο που έχουµε γράψει στην συσκευή USB. Record Manage BBC FOUR (DVR) 16:53-16:56(00:03:22)98M No. Date Time Program 1 19/03 01:01-01:02 BBC FOUR 2 12/07 15:39-15:40 The HITS 3 12/07 17:41-17:42 Ideal World 4 19/03 16:53-16:56 BBC FOUR Lock Delete Rename ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΙΣΚΟΥ Σ αυτό το µενού ρυθµίζετε παραµέτρους για τον αφαιρούµενο δισκο. DVR HDD Information Total xx.xxgb Free xx.xxgb Used xx.xxgb Time shift xx.xxgb Rec Free xx.xxgb File System xxx 12 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

16 Timeshift ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΙΣΚΟΥ Σ αυτό το µενού µπορείτε να διαµορφώσετε ενα σκληρό δίσκο. 1 Στο µενού "ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ", επιλέξτε " ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΙΣΚΟΥ", και πατήστε"ok" για να ανοίξει το µενού. 2 Επιλέξτε "τµηµα αποθήκευσης", και µε το "ΑΡΙΣΤΕΡΟ" ή " ΕΞΙ" κένσορα αλλάξτε το τµηµα αποθήκευσης. HDD Format Volume no name Total xx.xxgb Free xx.xxgb Used xx.xxgb File System FAT32 Storage Partition USB Partition1 Format 3 Επιλέξτε " ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΛ. ΙΣΚΟΥ", "OK" και θα ανοίξει ενα παράθυρο. Επιλέξτε FAT/NTFS,µετά "OK" για την διαµόρφωση. Εαν θέλετε να ακυρώσετε πατήστε "Εxit" και "OK". ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Αυτό το µενού σας επιτρέπει να κάνετε DVR εγγραφή. Με το "ΠΑΝΩ" ή "ΚΑΤΩ" πλήκτρο, επιλέγετε το επιθυµητό στοιχείο και µε το "ΑΡΙΣΤΕΡΟ" ή " ΕΞΙ" πλήκτρο αλλάζετε τις ρυθµίσεις. TimeShift On/Off DVR Configuration Timeshift to Record Record Type Record Selection Standby after record On Off TS USB Partition1 Off Timeshift to Record On/Off Record Type TS/PS TS: Μεταφορά δεδοµένων όπως teletext, υπότιτλοι, epg (λίστα προγραµµάτων) κτλ. οπου φαίνονται µονο στο µηχανηµα. PS: Πρόγραµµα οπου αποθηκεύει τα αρχεία µε µορφή *.mpg και µπορούν να παιχτούν σε PC ή άλλες συσκευές. Record Selection Standby after record On/Off 13 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

17 ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ/ΕΓΓΡΑΦΗ Συνδέστε ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο στην υποδοχή USB, για να κάνετε Αλλαγή ώρας/εγγραφή σε ενα µεταδιδόµενο πρόγραµµα. Κάντε παύση σε ενα µεταδιδόµενο πρόγραµµα και δείτε το αργότερα (Time Shift ) Κάντε εγγραφή ένα µεταδιδόµενο πρόγραµµα. Timeshift-ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ Το Time Shift µπορεί να ενεργοποιηθεί µε την προβολή, πατώντας το "PAUSE" κουµπί. Πατήστε " ΕΞΙ"ή "ΑΡΙΣΤΕΡΟ" κουµπί για να µετακινηθεί ο κένσορας στην ώρα που επιθυµείτε να δείτε.πατήστε "OK" για επιβεβαίωση. BBC FOUR 03/19 01:36 Play 00:02:37 00:07:12 2% TS Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, είναι δυνατό να εκτελέσει τις ακόλουθες ενέργειες : Πατήστε "PAUSE" για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Πατήστε "FORWARD" για γρήγορη προώθηση της αναπαραγωγής. Πατήστε "BACKWARD" για επαναφορά της αναπαραγωγής. Πατήστε "STOP" για να σταµατήσετε το TimeShift. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΜΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ Στη λειτουργία προβολής, πατήστε "RECORD" για να ξεκινήσει αµέσως µια εγγραφή για το τρέχον κανάλι. Εαν το"record" πατηθεί ξανά, η άµεση εγγραφή µεταβαίνει σε διαρκή λειτουργία. Πατήστε "STOP" για να σταµατήσετε την εγγραφή, και τότε εµφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης. Επιλέξτε "Yes" για να σταµατήσει η εγγραφή. Επιλέξτε "No" για να συνεχίσετε την εγγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΑ

18 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σε κάποιες περιοχές το ψηφιακό σήµα µπορεί να είναι ασταθές. Είναι προτιµότερο να χρησιµοποιήσετε κεντρική εξωτερική κεραία. Πρόβληµα Το led αναµονής δεν ανάβει Καθόλου σήµα Καµία εικόνα & ήχος σ scrambled Πιθανή αιτία εν έχει συνδεθεί η συσκευή στην πρίζα ρευµατος Το καλώδιο κεραίας είναι αποσυνδεδεµένο. Εκτός ψηφιακής περιοχής Μη επιλεγµένη πηγή AV στην TV To κανάλι είναι κωδικοποιηµένο Αντιµετώπιση Συνδέστε το στο δίκτυο Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας Ελέγξτε την κεντρίκη σας κεραία Επιλέξτε την AV source ή input Επιλέξτε άλλο κανάλι Καµία απόκριση του τηλεχειριστηρίου Ξεχασµένος κωδικός κλειδώµατος Ξεχασµένος κωδικός κλειδώµατος menu lock έκτης κλείστος. Τηλεχειριστήριο χωρίς µπαταρίες Ο υπέρυθρος δέκτης της συσκευής παρεµποδίζεται. Ανοίξτε τον δέκτη. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες Ελέγξτε για αντικείµενα µπροστά στον δέκτη. Επανεγκατάσταση καναλίων Επικοινωνήστε µε Help line Ανέφικτη εγγραφή προγράµµατος και λειτουργίας time-shift Η συσκεύη USB δεν είναι συνδεδεµένη ή δεν έχει ελεύθερο χώρο. Συνδέστε την συσκευή USB ή διαµορφώστε την. Μετά την µετακίνηση του δέκτη σε άλλο δωµάτιο δεν είναι πλεον σε θέση να λαµβάνει ψηφιακή λήψη. Πιθανό πρόβληµα στο σύστηµα διανοµής το οποίο µπορεί να µειώσει το ψηφιακό σήµα. Συνδέστε τον δέκτη κατευθείαν στην κεντρική κεραία 15 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

19 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ TUNER & CHANNEL RF INPUT CONNECTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE) RF OUTPUT CONNECTOR x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE (LOOPTHROUGH)) FREQUENCY RANGE: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz ~862MHz (UHF) SIGNAL LEVEL: -15 ~ -70 dbm DECODER Video decoder Audio decoder INPUT RATE VIDEO FORMATS VIDEO OUTPUT MODULATION MPEG-2 AVC/H.264 MPEG-4 ASP SUPPORTED MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF MAX. 48Mbit/s 4:3/,16:9 SWITCHABLE HDMI, RGB QPSK,16QAM,64QAM CONNECTION MAIN POWER CABLE TUNER SCART SPDIF DATA PORT RCA OUTPUT HDMI FIXED TYPE ANTENNA INPUTx1, RF OUTPUT x1 TO TV x1 COAXIAL x1 USB slot V/L/R x1 HDMI OUTPUT x1 POWER SUPPLY INPUT VOLTAGE POWER CONSUMPTION AC220~240V, 50/60Hz MAX. 8W Σηµείωση: Η σχεδίαση και οι προδιαγραφες του προιόντος µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποιήση 16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

AX Lion mini. Εγχειριδιο Χρησης. Διαβαστε το manual πριν απο την εγκατασταση. Lion mini

AX Lion mini. Εγχειριδιο Χρησης. Διαβαστε το manual πριν απο την εγκατασταση. Lion mini AX Lion mini Εγχειριδιο Χρησης Lion mini Διαβαστε το manual πριν απο την εγκατασταση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ. Γ ε αποφύγετ πάρχ επισ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 Εγχειρίδιο Χρήστη 1. Πληροφορίες Ασφάλειας Παρακάτω περιέχονται σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε την σωστή χρήση του προϊόντος. Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 Ασφάλεια CAUTION: ΤΟ σύμβολο κεραυνός, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, είναι η προειδοποίηση του χρήστη για "επικίνδυνη τάση» και για την πρόληψη από τον Για να μειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION GREECE Οδηγίες Χρήσης 1 RT 0406 HD ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος, μέσα στο ισόπλευρο τρίγωνο δείχνει την επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ TV STAR T910i USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόµενα Πληροφορίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση του συστήµατος...6 Βασικές λειτουργίες...6 4. Αρχική σελίδα...6 5. Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση SCART Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12 Περιεχόµενο Οδηγίες ασφαλείας...3 1. Αναφορικά... 4 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα... 4 1.2 Αξεσουάρ... 4 2. Επισκόπηση προιόντος... 5 2.1 Πρόσοψη... 5 2.2 Πίσω ταµπλό... 5 2.3 Μονάδα αποµακρυσµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.3 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Set-up 1.4 Εξαρτήματα 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product.

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product. Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφάλειας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος & συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μπροστινή Πλευρά... Error! Bookmark not defined. 2.2 Πίσω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

...απόλαυση High Definition παντού!

...απόλαυση High Definition παντού! HDMI Modulator single DVB-T...απόλαυση High Definition παντού! Οδηγίες Χρήσης HDMI to DVB T Modulator Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ 3 2. ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3. ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ 4 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 4.1

Διαβάστε περισσότερα

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Άδειες 2 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το εγχειρίδιο έχει σκοπό να σας καθοδηγήσει για τη σωστή λειτουργία του DVB-T High Definition Ψηφιακού επίγειου δέκτη. Ο κωδικός πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...4 2. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...5 3. ΠΡΟΣΟΨΗ...6 4. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...6 5. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...6 6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...7 6.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...6 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...7 5. ΠΡΟΣΟΨΗ...8 6. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8 7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...9 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...10 8.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΕΚΤΗ...10

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

1. Προληπτικά μέτρα ασφάλειας... 1. 2. Προστασία του περιβάλλοντος... 3. 3. Χαρακτηριστικά... 4. 4. Αξεσουάρ... 4. 5. Πρόσοψη... 4

1. Προληπτικά μέτρα ασφάλειας... 1. 2. Προστασία του περιβάλλοντος... 3. 3. Χαρακτηριστικά... 4. 4. Αξεσουάρ... 4. 5. Πρόσοψη... 4 Περιεχόμενα 1. Προληπτικά μέτρα ασφάλειας... 1 2. Προστασία του περιβάλλοντος... 3 3. Χαρακτηριστικά... 4 4. Αξεσουάρ... 4 5. Πρόσοψη... 4 6. Πίσω πλευρά... 5 7. Τηλεχειριστήριο... 6 8. Βασική σύνδεση...

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

AWV35X TX + AWV 32 X RX

AWV35X TX + AWV 32 X RX Ασύρµατο Σετ: εκποµπής - λήψης σηµάτων AV & σηµάτων τηλεχειρισµού (Περιοχή λειτουργίας 2.4GHz) AWV35X TX + AWV 32 X RX Οδηγίες χρήσης 1.Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής* ΠΡΟΣΟΧΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE GR Εγχειρίδιο χρήσης HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ................................3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ........................4

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριστερά / Προηγούμενο 5. Μενού 2. Δεξιά / Επόμενο 6. Ρεύμα Ανοιχτό / Κλειστό 3. Play / OK 7. IR Αισθητήρας 4. Ρύθμιση. 3.

1. Αριστερά / Προηγούμενο 5. Μενού 2. Δεξιά / Επόμενο 6. Ρεύμα Ανοιχτό / Κλειστό 3. Play / OK 7. IR Αισθητήρας 4. Ρύθμιση. 3. 95244 Οδηγίες χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1) Οδηγίες ασφαλείας 2) Χαρακτηριστικά 3) Περιγραφή προϊόντος 4) Χρήση 5) Ρυθμίσεις 6) Επίλυση προβλημάτων 1. Οδηγίες Ασφαλείας Παρακαλούμε πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης S1 Οδηγίες χρήσεως Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λάμψη αστραπής με το ενδεικτικό βέλος, εντός ενός ισοσκελούς τριγώνου, αποσκοπεί στο να προειδοποιήσει τον χρήστη για «επικίνδυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Compact 4 Channel H.264 Network DVR Series

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Compact 4 Channel H.264 Network DVR Series ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Compact 4 Channel H.264 Network DVR Series Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: H264 4ch network DVR x 1 Οπτικό ποντίκι x 1 Τηλεχειριστήριο x 1 Μετασχηματιστής και καλώδιο x 1 CD εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4 mini-triton 2 HD Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 HD Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 TRIMAX METERS www.antoniadis.com.gr ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 800 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί για την αγορά του Energy Combo DVD d8 HDTV. Οι επόμενες σελίδες θα σας δώσουν μια γενική επισκόπηση της νέας σας

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης HD5000 Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...5 3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...6 4 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οδηγίες Ασφαλείας 1. Χαρακτηριστικά 2. Εμφάνιση 3. Χειριστήριο 5. Συνδέσεις του Δέκτη 9. Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οδηγίες Ασφαλείας 1. Χαρακτηριστικά 2. Εμφάνιση 3. Χειριστήριο 5. Συνδέσεις του Δέκτη 9. Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες Ασφαλείας 1 Χαρακτηριστικά 2 Εμφάνιση 3 Χειριστήριο 5 Συνδέσεις του Δέκτη 9 Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12 Δορυφορική Εγκατάσταση 13 Format σκληρού δίσκου 15 Επιλεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας.

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας. 2 S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 CONTENTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Ασφάλεια 2 Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 Γενικές Λειτουργίες 4 Τηλεχειριστήριο 4 Πίσω Πλευρά 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 Σύνδεση σε TV μέσω

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις συστήματος

Απαιτήσεις συστήματος 53176 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα συσκευασίας 1 x DVB-T USB stick 1 x CD-ROM με οδηγό και λογισμικό 1 x Passive DVB-T κεραία 1 x Τηλεχειριστήριο 1 x Σετ εκτυπωμένες οδηγίες χρήσης Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ TV SCART POWER: ΕΞΟΔΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STANDBY -: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ CH-/CH+: ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΤΩ/ΠΑΝΩ MENU: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ OK VOL-/VOL+: ΜΕΙΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ OST-5075U Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Google Media Smart Player. Οδηγίες Χρήσεως. itv-10

Google Media Smart Player. Οδηγίες Χρήσεως. itv-10 Google Media Smart Player Οδηγίες Χρήσεως itv-10 (Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για καθημερινή χρήση) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Λειτουργίες και χαρακτηριστικά.. 2 2. Λίστα αξεσουάρ........2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net

THT503. Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD. Εγχειρίδιο χρήσης. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THT503 Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD Εγχειρίδιο χρήσης Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες Αυτόµατος Συντονισµός (AUTO INSTALL) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε το V+ ή το V- για αυτόµατο συντονισµό των καναλιών. Η σειρά µπάντας είναι L-VHF-UHF. Έρευνα (SEARCH) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σύστημα Παρακολούθησης. Εγχειρίδιο χρήστη. Triplex DVR (Τριπλός Ψηφιακός Καταγραφέας Βίντεο) XTR04C V1.1 - 1 -

Ψηφιακό Σύστημα Παρακολούθησης. Εγχειρίδιο χρήστη. Triplex DVR (Τριπλός Ψηφιακός Καταγραφέας Βίντεο) XTR04C V1.1 - 1 - Ψηφιακό Σύστημα Παρακολούθησης Εγχειρίδιο χρήστη Triplex DVR (Τριπλός Ψηφιακός Καταγραφέας Βίντεο) XTR04C V1.1-1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράρτημα... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Σήματα Κατατεθέντα...

Διαβάστε περισσότερα

Portable DVD player 7

Portable DVD player 7 Portable DVD player 7 ALD1915H ACVDS727 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 20 FR 39 ES 58 DE 77 EL

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόµενα Συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόµενα Συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Περιεχόµενα Συσκευασίας Μόλις παραλάβετε το TVGo DVB-D02 σας, παρακαλείστε να σιγουρευτείτε ότι τα ακόλουθα στοιχεία περιλαµβάνονται στη συσκευασία TVGo DVB-D02 CD µε λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC

Οδηγίες Χρήσης του SMART AC Οδηγίες Χρήσης του SMART AC GR Δήλωση Συμμόρφωσης Δια του παρόντος, δηλώνουμε ότι αυτό το A/C είναι εναρμονισμένο με τις απαραιτητες απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Directive 1999/5/EC. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200. Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia

Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200. Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200 Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia Περιεχόμενα Συσκευασίας Συσκευή GPS-200 Τηλεχειριστήριο Κεραία GPS Καλώδια Σύνδεσης Τερματικών 1 Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση 1 1 Κουμπί οθόνης Κουμπί ενεργοποίησης / 2 απενεργοποίησης οθόνης υγρών Κουμπί λειτουργίας (DV / 3 DSC) 4 Κουμπί διαφράγματος 5 Άνω κουμπί 6 Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Φροντίδα της συσκευής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Συντήρηση:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Φροντίδα της συσκευής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Συντήρηση: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί για την αγορά του Energy DVD d1 DVD/USB. Οι επόμενες σελίδες θα σας δώσουν μια γενική επισκόπηση της νέας σας συσκευής και των βασικών της χαρακτηριστικών.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! ΘΥΜΗΘEΙΤΕ: ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! ΘΥΜΗΘEΙΤΕ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι επίγειοι ψηφιακοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία της εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εμφάνιση 1.1Οθόνη 1. Έλεγχος εγγραφής φωνής 2. Λειτουργία κύκλου (Cycle mode) 3. Επίπεδο μπαταρίας 4. Κατάλογος Audio 5. Υψηλής ποιότητας καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

SAB Titan HD User Manual

SAB Titan HD User Manual SAB Titan HD User Manual Περιεχόμενα 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ... 5 5. FRONT PANEL... 6 6. REAR PANEL... 7 7. ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ... 8 8. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές

Διαβάστε περισσότερα