ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI-1 ΤΜΗΜΑ XVI ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ Σημειώσεις 1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει: α) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του κεφαλαίου 39, τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκ βουλκανισμένο (κλάση 4010), καâώς και τα είδη τεχνικών χρήσεων από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο (κλάση 4016) β) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (κλάση 4205) ή από δέρματα για γουναρικά (κλάση 4303) γ) τους τροχίσκους, ατράκτους, σωληνίσκους, πηνίακαι παρόμοιαυποâέματα από κάâε ύλη(π.χ. κεφάλαια 39, 40, 44 και 48 ή τμήμα XV) δ) τους διάτρητους χάρτες για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιες μηχανές (π.χ. κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV) ε) τους μεταφορικούς ιμάντες ήτους ιμάντες για τη μετάδοσητης κίνησης από υφαντικές ύλες (κλάση 5910), καâώς και τα είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (κλάση 5911) στ) τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, τις συνâετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες των κλάσεων 7102 μέχρι 7104, καâώς και τα εξ ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της κλάσης 7116, με εξαίρεση εντούτοις τα κατεργασμένα ζαφείρια και διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης ήχου (κλάση 8522) ζ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) η) τα στελέχη για γεωτρήσεις (κλάση 7304) Â) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος ιμάντες από μεταλλικά σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα XV) ι) τα είδη των κεφαλαίων 82 ή 83 ια) τα είδη του τμήματος XVII ιβ) τα είδη του κεφαλαίου 90 ιγ) τα είδη ωρολογοποιίας (κεφάλαιο 91) ιδ) τα εναλλασσόμενα εργαλεία της κλάσης 8207 και τις ψήκτρες που αποτελούν στοιχεία μηχανών (κλάση 9603), καâώς και τα παρόμοια εναλλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη του εργαζόμενου τμήματός τους (π.χ. κεφάλαια 40, 42, 43, 45 και 59, κλάσεις 6804 και 6909) ιε) τα είδη του κεφαλαίου 95 ιζ) τις μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες (που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη ή στην κλάση 9612 αν είναι εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα). 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των κλάσεων 8484, 8544, 8545, 8546 ή 8547) κατατάσσονται σύμφωνα με τους ακολουâους κανόνες: α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 και 8548) υπάγονται στην κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένημηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας κλάσης (έστω και των κλάσεων 8479 ή 8543), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην κλάση τη σχετική που αναφέρεται στην ή στις μηχανές αυτές ή, ανάλογα με την περίπτωση, στις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ή Εντούτοις, τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της κλάσης 8517 όσο και εκείνα των κλάσεων 8525 μέχρι 8528, κατατάσσονται στην κλάση 8517

2 XVI-2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ γ) τα υπόλοιπα μέρη υπάγονται στις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ή 8538, ανάλογα με την περίπτωση, ή, εάν όχι, στις κλάσεις 8487 ή Εκτός από αντίâετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προορίζονται να λειτουργούν μαζί και που αποτελούν ένα μόνο σώμα, καâώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές λειτουργίες, εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο. 4. Όταν μια μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (έστω και χωρισμένα ή συνδυασμένα μεταξύ τους με σωληνώσεις, διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλληδιευâέτηση) γιαναεξασφαλίζουνόλαμαζίμιαακριβώςκαâορισμένη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε μια από τις κλάσεις του κεφαλαίου 84 ή του κεφαλαίου 85, το σύνολο κατατάσσεται στην κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει. 5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία«μηχανές» καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, μηχανικές επινοήσεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84 ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ Σημειώσεις 1. Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό: α) οι μυλόπετρες και τα παρόμοια είδη για το άλεσμα και άλλα είδη του κεφαλαίου 68 β) τα μηχανήματα, διατάξεις ή συσκευές (π.χ., αντλίες) από κεραμικό υλικό και τα κεραμικά μέρη των μηχανών, διατάξεων ή συσκευών από οποιοδήποτε υλικό (κεφάλαιο 69) γ) τα γυάλινα αντικείμενα εργαστηρίου (κλάση 7017). Τα τεχνουργήματα από γυαλί για τεχνικές χρήσεις (κλάσεις 7019 ή 7020) δ) τα είδη των κλάσεων 7321 ή 7322, καâώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (κεφάλαια 74 μέχρι 76 ή 78 μέχρι 81) ε) οι ηλεκτρικές σκούπες της κλάσης 8508 στ) οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή χρήση της κλάσης 8509 οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές της κλάσης 8525 ζ) οι μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα (κλάση 9603). 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI και της σημείωσης 9 του παρόντος κεφαλαίου, οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υπαχâούν ταυτόχρονα στις κλάσεις 8401 μέχρι 8424 ήστηνκλάση8486, από τη μια μεριά, και στις κλάσεις 8425 μέχρι 8480, από την άλλη, κατατάσσονται στις κλάσεις 8401 μέχρι 8424 ήστην κλάση 8486, ανάλογα με την περίπτωση. Εντούτοις: δεν υπάγονται στην κλάση 8419: α) οι τεχνητοί εκκολαπτήρες και αναâρεπτήρες για την πτηνοτροφία και οι ειδικοί Âάλαμοι για τη βλάστηση των σπόρων (κλάση 8436) β) οι συσκευές για το μούσκεμα των σπόρων για τη βιομηχανία αλέσματος των δημητριακών (κλάση 8437) γ) οι διαχυτήρες σακχαροποιίας (κλάση 8438) δ) οι Âερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες (κλάση 8451) ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την εκτέλεση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η μεταβολή της Âερμοκρασίας, ακόμα και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο. Δεν υπάγονται στην κλάση 8422: α) οι ραπτομηχανές για το κλείσιμο των συσκευασιών (κλάση 8452)

3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI-3 β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της κλάσης Οιμηχανέςεκτυπώσεωςμεέγχυσημελάνης(κλάση 8443). 3. Οι μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση όλων των υλών, που μπορούν να υπαχâούν στην κλάση 8456, από τη μία μεριά, και στις κλάσεις 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ή 8465, από την άλλη, κατατάσσονται στην κλάση Στην κλάση 8457 υπάγονται μόνον εργαλειομηχανές για την κατεργασία μετάλλων, εκτός από τους τόρνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τορνεύσεως), που μπορούν να εκτελούν διάφορα είδη μηχανικών κατεργασιών, με: α) αυτόματη αλλαγή των εργαλείων από μια αποâήκη εργαλείων σύμφωνα με ένα πρόγραμμα κατεργασίας (κέντρα μηχανικής κατεργασίας) β) αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων κατεργασίας που κατεργάζονται ένα κομμάτι σε σταâερή Âέση (μηχανές σταâερής Âέσης) ή γ) αυτόματη μεταφορά του προς κατεργασία κομματιού σε διάφορες μονάδες κατεργασίας (μηχανές πολλαπλών Âέσεων). 5. Α) Θεωρούνται ως «αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8471, οι μηχανές εκείνες που μπορούν: 1) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα αμέσως αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων 2) να προγραμματίζονται ελεύâερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή 3) να εκτελούν αριâμητικέςεπεξεργασίεςπουκαâορίζονται από το χειριστή και 4) να εκτελούν, χωρίς ανâρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να μπορούν, μέσω λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Β) Οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορούν να είναι με τη μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν ποικίλο αριâμό διακριτών μονάδων. Γ) Με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στις παραγράφους Δ) και Ε) κατωτέρω, μια μπορεί να Âεωρείται ότι αποτελεί μέρος ενός συστήματος αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών, εφόσον πληροί το σύνολο των ακόλουâων προϋποâέσεων: 1) ανήκει σε τύπο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως σε αυτόματο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών 2) μπορεί να συνδεâεί με την κεντρική επεξεργασίας είτε κατευâείαν, είτε μέσω μιας ή περισσοτέρων άλλων μονάδων και 3) μπορεί να δέχεται ή να παρέχει δεδομένα σε μορφή - κωδίκων ή σημάτων - που μπορεί να χρησιμοποιηâεί απότοσύστημα. Οι μονάδες μιας αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών, που παρουσιάζονται μεμονωμένα, υπάγονται στην κλάση Τα πληκτρολόγια, οι μονάδες εισόδου συντεταγμένων x, y και οι μονάδες αποâηκεύσεως δεδομένων με δίσκους που πληρούν τις προϋποâέσεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο Γ) στοιχεία β) και γ) ανωτέρω, κατατάσσονται πάντοτε ως μονάδες στην κλάση Δ) Δεν υπάγονται στην κλάση 8471 οι ακόλουâες συσκευές, όταν παρουσιάζονται μεμονωμένα, ακόμη και αν πληρούν όλες τις προϋποâέσεις που περιλαμβάνονται στην σημείωση 5 παράγραφος Γ) ανωτέρω: 1) οι εκτυπωτές, οι μηχανές αντιγραφής, τα οι μηχανές τηλεομοιοτυπίας, έστω και σε συνδυασμό 2) οι συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές για την επικοινωνία σε καλωδιακό ή ασύρματο δίκτυο (τοπικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής) 3) τα μεγάφωνα και τα μικρόφωνα 4) οι συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι βιντεοκάμερες

4 XVI-4 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ) οι οâόνες απεικόνισης και οι συσκευές βιντεοπροβολής, που δεν ενσωματώνουν δέκτες τηλεόρασης. Ε) Οι μηχανές που φέρουν ενσωματωμένη ή εργάζονται σε συνδυασμό με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών και που προορίζονται για μια ειδική λειτουργία διαφορετική από εκείνη της επεξεργασίας πληροφοριών, ταξινομούνται κατατάσσονται στην κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία τους ή, αν δεν υπάρχει, σε μία υπολειπόμενη υπολειμματική κλάση. 6. Υπάγονται στην κλάση 8482 τα ισοδιαμετρημένα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί λείανση, στα οποία η μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 1% από την ονομαστική διάμετρο, με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0,05 χιλιοστόμετρα. Τα χαλύβδινα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην κλάση Εκτός από αντίâετες διατάξεις και με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καâώς και στη σημείωση 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην κλάση που αφορά την κύρια χρήση τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καâοριστεί η κυρία χρήση, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην κλάση Υπάγονται επίσης, σε κάâε περίπτωση, στην κλάση 8479 οι μηχανές κατασκευής σχοινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές στριψίματος των κλώνων, κατασκευής κορδονωμάτων, καλωδίων) από κάâε ύλη. 8 Για τους σκοπούς της κλάσης 8470, η έκφραση«τσέπης» αναφέρεται αποκλειστικά στις μηχανές των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 mm x 100 mm x 45 mm. 9. Α) Η σημείωση 8 σημεία α) και β) του κεφαλαίου 85 εφαρμόζεται επίσης στις εκφράσεις «διατάξεις με ημιαγωγό» και «ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα» αντίστοιχα, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στην παρούσα σημείωση και στην κλάση Για τους σκοπούς της παρούσας σημείωσης και της κλάσης 8486, η έκφραση «διατάξεις με ημιαγωγό» καλύπτει επίσης τις φωτοευαίσâητες διατάξεις με ημιαγωγό και τις διόδους εκπομπής φωτός. Β) Για τους σκοπούς της παρούσας σημείωσης και της κλάσης 8486, η έκφραση«κατασκευή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οâόνη» καλύπτει την κατασκευή των υποστρωμάτων που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτές. Δεν καλύπτει την κατασκευή γυαλιού ή τη συναρμολόγηση πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων ή άλλων ηλεκτρονικών στοιχείων επάνω στην επίπεδη οâόνη. Ηέκφραση«διατάξεις απεικόνισης με επίπεδη οâόνη» δεν καλύπτει την τεχνολογία σωληνωτών καâοδικών λυχνίων. Γ) Ηκλάση8486 περιλαμβάνει επίσης τις μηχανές και τις συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για: 1) την κατασκευή ή την επιδιόρâωση μασκών και διχτυών 2) τη συναρμολόγηση διατάξεων με ημιαγωγό ή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 3) την ανύψωση, τον χειρισμό, τη φόρτωση και την εκφόρτωση πλινâωμάτων, (wafers) ή διατάξεων με ημιαγωγό, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οâόνη. Δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος XVI και της σημείωσης 1 του κεφαλαίου 84, οι μηχανές και οι συσκευές που ανταποκρίνονται στην περιγραφή του κειμένου της κλάσης 8486 κατατάσσονται στην κλάση αυτή και σε καμία άλλη κλάση της Ονοματολογίας. Σημειώσεις διακρίσεων 1. Για τους σκοπούς του κωδικού , με τον όρο «συστήματα» νοούνται οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών των οποίων οι μονάδες πληρούν το σύνολο των προϋποâέσεων που αναφέρονται στη σημείωση 5 Β) του κεφαλαίου 84 και που φέρουν τουλάχιστον μία κεντρική επεξεργασίας, μία εισόδου (π.χ. πληκτρολόγιο ή σκάνερ) και μία εξόδου (π.χ. οπτικής παρουσίασης ή εκτυπωτή). 2. Η διάκριση εφαρμόζεται μόνο στα ρουλεμάν που φέρουν κυλινδρικούς τροχίσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλασίου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχίσκοι μπορούν να είναι στρογγυλεμένοι στα άκρα τους. Συμπληρωματικές σημειώσεις 1. Θεωρούνται ως «κινητήρες για αεροσκάφη» των διακρίσεων και μόνο οι κινητήρες που κατασκευάζονται για να δέχονται έλικα ή επαγωγικό τύμπανο.

5 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI-5 2. Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα συστήματα ανάγνωσης CD-ROM που συνιστούν μονάδες μνήμης για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που συνίστανται από μονάδες οδήγησης, οι οποίες έχουνσχεδιαστεί για την ανάγνωση σημάτων CD-ROM, CD-ήχου, CD-φωτογραφίαςκαι που φέρουν είσοδογια ακουστικά, σύστημα ρύâμισης έντασης ήχου ή πλήκτρο έναρξης/παύσης λειτουργίας Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληâεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες : Πυρηνικοί αντιδραστήρες (Ευρατόμ) Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη τους (Ευρατόμ) Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληâεί (Ευρατόμ)... gi F/S Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων (Ευρατόμ) Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική Âέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως Âερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία «υπερâερμαινόμενου νερού» : - Ατμολέβητες : Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 t Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 t Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί λέβητες : Λέβητες με σωλήνες καπνού Άλλοι Λέβητες με την ονομασία «υπερâερμαινόμενου νερού» Μέρη Λέβητες για την κεντρική Âέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402 : Λέβητες : Από χυτοσίδηρο Άλλοι Μέρη : Από χυτοσίδηρο Άλλα ΒοηÂητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης Âερμότητας, υπερâερμαντήρες, συσκευές καâαρισμού αιâάλης ή επανάκτησης αερίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών : Συσκευές βοηâητικές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή Συμπυκνωτές ατμομηχανών Μέρη Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καâαρισμού τους. Συσκευέςπαραγωγήςασετυλίνηςκαιπαρόμοιεςσυσκευέςγιατην παραγωγή αερίων, με τη μέâοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καâαρισμού τους : Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καâαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέâοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καâαρισμού τους Μέρη Ατμοστρόβιλοι : Στρόβιλοι για την προώâηση πλοίων Άλλοι στρόβιλοι : Με ισχύ εξόδου που υπερβαίνει τα 40 MW : Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών Άλλοι... -

6 XVI-6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Με ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 40 MW : Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών, με ισχύ : Που δεν υπερβαίνει τα kw Που υπερβαίνει τα kw Άλλοι Μέρη : Πτερύγια και ρότορες Άλλα Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινâήρες (κινητήρες εκρήξεως) : Κινητήρες για αεροσκάφη... p/st - Κινητήρες για την προώâηση πλοίων : Εξωλέμβιου τύπου : Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 325 cm 3... p/st Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 325 cm 3 : Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kw... p/st Άλλοι : Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα 200 kw... p/st - Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οχημάτων του κεφαλαίου 87 : Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm 3... p/st Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει 50 cm 3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm 3 : Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm 3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm 3... p/st Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 125 cm 3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm 3... p/st Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm 3 αλλά δεν υπερβαίνει τα cm 3 : Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης , για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8703, 8704 και p/st Άλλοι... p/st Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα cm 3 : Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης , για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, γιααυτοκίνηταοχήματατηςκλάσης8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των cm 3, γιααυτοκίνηταοχήματατηςκλάσης8705 (1)... p/st Άλλοι : Μεταχειρισμένοι... p/st Καινούργιοι με κυλινδρισμό : Που δεν υπερβαίνει τα cm 3... p/st Που υπερβαίνει τα cm 3... p/st Άλλοι κινητήρες : Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 cm 3... p/st - - Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm 3 : Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης , για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, γιααυτοκίνηταοχήματατηςκλάσης8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των cm 3, γιααυτοκίνηταοχήματατηςκλάσης8705 (1)... p/st Άλλοι : Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 10 kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 kw... p/st

7 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρας ντίζελ ή ημιντίζελ) : Κινητήρες για την προώâηση πλοίων : - - Μεταχειρισμένοι : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1).. p/st Άλλοι... p/st - - Καινούργιοι, με ισχύ : Που δεν υπερβαίνει τα 15 kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα 15 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα 50 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα 100 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα 200 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα 300 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα 500 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα kw αλλά δεν υπερβαίνει τα kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st

8 XVI-8 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση οχημάτων του κεφαλαίου 87 : Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης , για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, γιααυτοκίνηταοχήματατηςκλάσης8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των cm 3, γιααυτοκίνηταοχήματατηςκλάσης8705 (1)... p/st - - Άλλοι : Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με ρόδες, με ισχύ : Που δεν υπερβαίνει τα 50 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 50 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 100 kw... p/st Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ : Που δεν υπερβαίνει τα 50 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 50 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 100 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 200 kw... p/st Άλλοι κινητήρες : Για προώâηση σιδηροδρομικών οχημάτων... p/st - - Άλλοι : Μεταχειρισμένοι... p/st Καινούργιοι, με ισχύ : Που δεν υπερβαίνει τα 15 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 15 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 30 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 30 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 50 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 100 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 200 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 300 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 500 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα kw... p/st Που υπερβαίνει τα kw αλλά δεν υπερβαίνει τα kw... p/st Που υπερβαίνει τα kw... p/st 8409 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408 : Κινητήρων για αεροσκάφη Άλλα : Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινâήρες Άλλα Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυâμιστές αυτών : - Στρόβιλοι και τροχοί, υδραυλικοί : Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα kw Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw αλλά δεν υπερβαίνει τα kw Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυâμιστές : Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους Άλλα Στρόβιλοι δι αντιδράσεως, συσκευές προώâησης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι αερίου : - Στρόβιλοι δι αντιδράσεως : Με ωâητικήδύναμηπουδενυπερβαίνειτα25 kn... p/st Με ωâητικήδύναμηπουυπερβαίνειτα25 kn : Με ωâητικήδύναμηπουυπερβαίνειτα25 kn αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kn... p/st Με ωâητικήδύναμηπουυπερβαίνειτα44 kn αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kn... p/st

9 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI Με ωâητικήδύναμηπουυπερβαίνειτα132 kn... p/st - Συσκευές προώâησης διά στροβίλου : Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw : Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw, αλλά δεν υπερβαίνει τα kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw... p/st - Άλλοι στρόβιλοι δι αερίου : Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw : Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw αλλά δεν υπερβαίνει τα kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw αλλά δεν υπερβαίνει τα kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw... p/st - Μέρη : Στροβίλων δι αντιδράσεως ή συσκευών προώâησης διά στροβίλου Άλλα Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές : Συσκευές προώâησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση... p/st - Κινητήρες υδραυλικοί : Με ευâύγραμμη κίνηση (κύλινδροι): Υδραυλικά συστήματα Άλλοι Άλλοι : Υδραυλικά συστήματα Άλλοι : Κινητήρες ελαιοϋδραυλικοί Άλλοι Κινητήρες δι αέρος : Με ευâύγραμμη κίνηση (κύλινδροι) Άλλοι Άλλοι : Μηχανές υδρατμού ή άλλων ατμών Άλλοι Μέρη : Για συσκευές προώâησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση Για κινητήρες υδραυλικούς Άλλα Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών : - Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να φέρουν τέτοια διάταξη: Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σταâμούς αυτοκινήτων ή τα συνεργεία... p/st Άλλες... p/st Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των διακρίσεων ή p/st Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινâήρες ή με συμπίεση : Αντλίες εκτόξευσης... p/st Άλλες... p/st Αντλίες σκυροδέματος... p/st Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες : Υδραυλικά συγκροτήματα Αντλίες δοσιμετρικές... p/st

10 XVI-10 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλες : Αντλίες με έμβολο : Αντλίες ελαιοϋδραυλικές... p/st Άλλες... p/st Άλλες... p/st Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες : Υδραυλικά συγκροτήματα Άλλες : Αντλίεςμεοδοντωτούςτροχούς: Αντλίες ελαιοϋδραυλικές... p/st Άλλες... p/st Αντλίες με ελάσματα : Αντλίες ελαιοϋδραυλικές... p/st Άλλες... p/st Αντλίες με ελικοειδείς κοχλίες... p/st Άλλες... p/st Άλλες φυγόκεντρες αντλίες : - - Αντλίες βυâιζόμενες : Μονοκυψελικές... p/st Πολυκυψελικές... p/st Κυκλοφορητές κεντρικής Âέρμανσης και Âερμού νερού... p/st - - Άλλες, με στόμιο αναπήδησης, με διάμετρο : Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm... p/st Που υπερβαίνει τα 15 mm : Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με πλάγιο αγωγό... p/st Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς : Μονοκυψελικές : Απλής ροής : Μονοκόμματες... p/st Άλλες... p/st Πολλαπλών ροών... p/st Πολυκυψελικές... p/st Άλλες φυγόκεντρες αντλίες : Μονοκυψελικές... p/st Πολυκυψελικές... p/st - Άλλες αντλίες. Ανυψωτές υγρών : Αντλίες... p/st Ανυψωτές υγρών... p/st - Μέρη : Αντλιών Ανυψωτών υγρών Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο : Αντλίες κενού : Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών (1)... p/st - - Άλλες : Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες Roots... p/st Άλλες : Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυοστατικές και αντλίες προσρόφησης... p/st Άλλες... p/st

11 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες : Αντλίες χειροκίνητες για ποδήλατα... p/st Άλλες... p/st Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς εξοπλισμούς : Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kw... p/st - - Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kw : Ερμητικοί ή ημιερμητικοί... p/st Άλλοι... p/st Αεροσυμπιεστές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχούς και μπορούν να ρυμουλκηâούν : Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 m 3... p/st Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 m 3... p/st - Ανεμιστήρες : Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραâύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W... p/st Άλλοι : Αξονικοί... p/st Φυγόκεντροι... p/st Άλλοι... p/st Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 cm p/st Άλλοι : - - Αεροσυμπιεστές με στρόβιλο : Μονοκυψελικοί... p/st Πολυκυψελικοί... p/st - - Αεροσυμπιεστές παλινδρομικοί ογκομετρικοί, με δυνατότητα παροχής υπερπίεσης : Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή : Που δεν υπερβαίνει τα 60 m 3... p/st Που υπερβαίνει τα 60 m 3... p/st Που υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή : Που δεν υπερβαίνει τα 120 m 3... p/st Που υπερβαίνει τα 120 m 3... p/st - - Αεροσυμπιεστές περιστροφικοί ογκομετρικοί : Μονοαξονικοί... p/st Πολυαξονικοί : Με κοχλίες... p/st Άλλοι... p/st Άλλοι... p/st Μέρη Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της Âερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαâμός δεν μπορεί να ρυâμιστεί χωριστά : Για τοίχους ή για παράâυρα, που αποτελούν ένα μόνο σώμα ή του τύπου «split-system» (διαιρούμενα συστήματα): Που αποτελούν ένα μόνο σώμα Διαιρούμενα σνστήματα («split-system») Του τύπου εκείνων που χρησιμοποιούνται για πρόσωπα σε αυτοκίνητα Άλλες : Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του Âερμικού κύκλου (αντιστρέψιμες αντλίες Âερμότητας) Άλλες, με ψυκτική διάταξη Χωρίς ψυκτική διάταξη Μέρη... -

12 XVI-12 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προâάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις : Καυστήρες υγρών καυσίμων : Με διάταξη για προσαρμοσμένο αυτόματο έλεγχο... p/st Άλλοι... p/st Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες : Αποκλειστικά αερίου, μονοκόμματοι, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα και διάταξη ελέγχου... p/st - - Άλλοι : L καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες... p/st L Άλλοι Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προâάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις Μέρη Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη ηλεκτρικοί : Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες Âερμικές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας : Κλίβανοι με σήραγγα Άλλοι Άλλοι : L Κλίβανοι για το ψήσιμο κεραμικών προϊόντων... p/st L Κλίβανοι για το ψήσιμο τσιμέντου, γυαλιού ή χημικών προϊόντων... p/st L Άλλοι Μέρη Ψυγεία, καταψύκτες - διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες Âερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415 : Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών- διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες : Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l... p/st Άλλοι... p/st - Ψυγεία οικιακού τύπου : Με συμπίεση : Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l... p/st Άλλα : Τύπου τραπεζιού... p/st Εντοιχιζόμενα... p/st Άλλα, με χωρητικότητα : Που δεν υπερβαίνει τα 250 l... p/st Που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 l... p/st Άλλα... p/st Έπιπλα καταψύκτες - διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 l: Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 l... p/st Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 l... p/st

13 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI Έπιπλα καταψύκτες - διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 l: Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 l... p/st Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 l... p/st Άλλα έπιπλα (κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες, τραπέζια και παρόμοια έπιπλα) για την διατήρηση και την έκâεση προϊόντων, που ενσωματώνουν εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους : - - Έπιπλα- βιτρίνες και έπιπλα - τραπέζια ψυκτικά (με ψυκτικό συγκρότημα ή ενσωματωμένο εξατμιστήρα): Για κατεψυγμένα προϊόντα... p/st Άλλα... p/st - - Άλλα ψυκτικά έπιπλα : Καταψύκτες- διατηρητές, άλλοι από εκείνους των διακρίσεων και p/st Άλλα... p/st - Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντλίες Âερμότητας : Αντλίες Âερμότητας, άλλεςαπότιςμηχανέςκαισυσκευέςτεχνητούκλίματοςτης κλάσης Άλλα Μέρη : Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους Άλλα : Εξατμιστές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής χρήσης Άλλα Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν Âερμαίνονται με ηλεκτρισμό (με εξαίρεση τους κλιβάνουςκαιτιςάλλεςσυσκευέςτηςκλάσης8514), για την επεξεργασία υλών με μεâόδους που απαιτούν αλλαγή της Âερμοκρασίας, όπως η Âέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδισμα, ηαπόσταξη, ηδιύλιση, η αποστείρωση,η παστερίωση, οκλιβανισμός, το στέγνωμα, ηεξάτμιση, το ράντισμα, ησυμπύκνωσηήηψύξη, άλλεςαπότιςοικιακές συσκευές. Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας Âέρμανσης ή συσσώρευσης : - Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας Âέρμανσης ή συσσώρευσης : Για στιγμιαία Âέρμανση, με αέριο Άλλοι Αποστειρωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων Στεγνωτήρες : Γιαγεωργικάπροϊόντα Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτόνια Άλλοι : Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη Άλλοι Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση Διατάξεις εναλλαγής της Âερμότητας Συσκευές και διατάξεις για την υγροποίηση του αέρα ή άλλων αερίων Άλλες συσκευές και διατάξεις : Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη Âέρμανση των τροφίμων : Εκχυλιστήρες και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών Άλλες Άλλες : Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαναφορά του νερού, όπου η Âερμική εναλλαγή δεν πραγματοποιείται μέσω τοιχώματος Συσκευές και διατάξεις επιμετάλλωσης σε κενό Άλλες Μέρη : Αποστειρωτήρων της διάκρισης Άλλα... -

14 XVI-14 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά : Καλάνδρες και έλαστρα : Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη χαρτοβιομηχανία Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία καουτσούκ ή πλαστικών υλών Άλλα Μέρη : Κύλινδροι : Από χυτοσίδηρο Άλλοι Άλλα Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες. Συσκευές για τη διήâησηήτοκαâάρισμα των υγρών ή αερίων : - Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες : Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος Σουρώστρες για ασπρόρουχα... p/st Άλλες : Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια Άλλες Συσκευές για τη διήâησηήτοκαâάρισμα των υγρών : Για τη διήâησηήτοκαâάρισμα των νερών Για τη διήâησηήτοκαâάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό Για τη διήâηση των ορυκτών λαδιών στους κινητήρες που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινâήρες ή με συμπίεση Άλλες Συσκευές για τη διήâησηήτοκαâάρισμα των αερίων : Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινâήρες ή με συμπίεση Άλλες : Συσκευές για τη διήâησηήτοκαâάρισμα του αέρα Συσκευές για τη διήâησηήτοκαâάρισμα άλλων αερίων : Με μέâοδο ύγρανσης Με καταλυτική μέâοδο Άλλες Μέρη : Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες Άλλα Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καâαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, κλείσιμο, πωματισμό ή επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκωνήάλλωνδοχείων, σωλήνων και ανάλογων περιεκτών. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών και συσκευών για συσκευασία σε Âερμοσυρρικνούμενο φιλμ). Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνâρακα στα ποτά : - Πλυντήρια πιάτων : Οικιακού τύπου... p/st Άλλες... p/st Μηχανές και συσκευές που χρησιμεύουν για τον καâαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων... -

15 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον πωματισμό, το επιστόμισμα ή την επικόλληση ετικετών σε φιάλες, κουτιά, σάκους ή άλλα δοχεία. Συσκευές και μηχανές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνâρακα στα ποτά Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μηχανών και συσκευών για τη συσκευασία σε Âερμοσυρρικνούμενο φιλμ) Μέρη : Μηχανών για το πλύσιμο των πιατικών Άλλα Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισâησία σε βάρος 5 cg ή λιγότερο. ΣταÂμά για κάâε ζυγαριά : Ζυγαριές ζυγίσεως προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως : Ζυγαριές οικιακής χρήσεως... p/st Άλλες... p/st Πλάστιγγεςσυνεχούςζυγίσεωςεπίμεταφορέων... p/st Πλάστιγγες για σταâερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες για το σάκιασμα ή το μέτρημα των δόσεων... p/st - Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσεως : Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 kg : Όργανα ελέγχου με προκαâορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταâμισμένοι διαλογείς... p/st Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικόλληση ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσυσκευασμένων προϊόντων... p/st Ζυγαριές καταστημάτων... p/st Άλλες... p/st Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα kg : Όργανα ελέγχου με προκαâορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταâμισμένοι διαλογείς... p/st Άλλες... p/st Άλλες... p/st ΣταÂμά για κάâεζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως : Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι : Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 21 kg Άλλοι Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως : - - Συσκευές καâαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο κινητήρα : Εφοδιασμένες με σύστημα Âέρμανσης... p/st Άλλες, με ισχύ κινητήρα : Που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 7,5 kw... p/st - - Άλλες μηχανές και συσκευές : Με πιεσμένο αέρα Άλλες... -

16 XVI-16 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλες συσκευές : Γιατηγεωργίαήτηνκηπουρική: Συσκευές ποτίσματος Άλλες : Συσκευές φορητές... p/st Άλλες : Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένοι για να φέρονται ή να έλκονται από ελκυστήρες... p/st Άλλες... p/st Άλλες Μέρη Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι εν γένει : - Πολύσπαστα : Με ηλεκτρικό κινητήρα... p/st Άλλα : Που χρησιμοποιούνται με το χέρι, με αλυσίδα... p/st Άλλα... p/st - Άλλα βαρούλκα. Εργάτες : Με ηλεκτρικό κινητήρα... p/st Άλλα : Με κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινâήρα ή με συμπίεση... p/st Άλλα... p/st - Γρύλοι εν γένει : Ανυψωτήρες σταâεροί αυτοκινήτων για συνεργεία... p/st Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί... p/st Άλλοι... p/st 8426 Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Γερανοί και γερανοί πάνω σε συρματόσχοινο. Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυρες- πυλώνες για τηνεκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα φορεία- αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία- γερανοί : - Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανογέφυρες - πυλώνες, γερανογέφυρες και τροχοφόρα φορεία - αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών : Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταâερά υποâέματα Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία - αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών Άλλα Γερανοί με πυργίσκο Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες - πυλώνες Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωâούμενες : Πάνω σε ελαστικούς τροχούς Άλλες Άλλες μηχανές και συσκευές : Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικό όχημα : Υδραυλικοί γερανοί για το φόρτωμα ή το ξεφόρτωμα οχήματος... p/st Άλλες Άλλες Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως : Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωâούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα : Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο... p/st Άλλα... p/st

17 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωâούμενα : - - Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο : Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας κάâεείδους... p/st Άλλα... p/st Άλλα... p/st Άλλα τροχοφόρα φορεία... p/st 8428 Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι) : Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου : Ηλεκτρικοί Άλλοι Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα : Ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση Άλλες : Για προϊόντα χύμα Άλλες Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα : Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάâος ή για άλλες υπόγειες εργασίες Άλλες, με κάδο Άλλες, με ταινία ή ιμάντα Άλλες : Γιατημεταφοράήμεταγωγήμεκυλίνδρους Άλλες Μηχανικές σκάλες και κυλιόμενα πεζοδρόμια Εναέριοι σιδηρόδρομοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα εναέρια καâίσματα και οι μεταφορείς - ελκυστήρες χιονοδρόμων). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους Άλλες μηχανές και συσκευές : Μηχανές με κυλιόμενο σύστημα: κυλιόμενες επιφάνειες για τη μεταφορά προϊόντων, τη φόρτωση, τη διακίνηση, κλπ. πλινâωμάτων, όγκων, κορμών ήπρισμάτων, ράβδωνκαι πλακών Άλλες : Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για γεωργική χρήση : Κατασκευασμένοι για να σύρονται από αγροτικό ελκυστήρα Άλλοι Άλλοι : Μηχανικέςσυσκευέςφόρτωσηςκαιπερισυλλογής Άλλοι Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές- φτυαριστές, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωâούμενα : - Μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες (angledozers) : Με ερπύστριες... p/st Άλλες... p/st Ισοπεδωτήρες... p/st Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων)... p/st Συμπιεστές και οδοστρωτήρες : - - Οδοστρωτήρες : Οδοστρωτήρες μηχανικής προώâησης με δονήσεις... p/st Άλλοι... p/st Συμπιεστές... p/st

18 XVI-18 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές- φτυαριστές : Φορτωτές και φορτωτές- φτυαριστές μετωπικής φόρτωσης : Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία βάâουςήάλλεςυπόγειεςεργασίες p/st Άλλοι : Φορτωτές με ερπύστριες... p/st Άλλοι... p/st Μηχανήματα στα οποία η επάνω κατασκευή μπορεί να κάνει περιστροφή 360 : Εκσκαφείς με ερπύστριες... p/st Άλλα... p/st Άλλα... p/st 8430 Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασάλων. Εκχιονιστήρες : Πασαλομπήχτες και μηχανές για την εκρίζωση των πασάλων... p/st Εκχιονιστήρες... p/st - Εκβραχιστήρες, μηχανές κατεδάφισης και μηχανές για το σκάψιμο των σηράγγων ή των στοών : ΑυτοπροωÂούμενες Άλλες Άλλες μηχανές γεώτρησης εν γένει : ΑυτοπροωÂούμενες Άλλες Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωâούμενες Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωâούμενες : Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση... p/st Άλλες Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8425 μέχρι 8430 : Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8428 : Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες Άλλα : Για μηχανές έλασης της διάκρισης Άλλα Για μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8426, 8429 ή 8430 : Καδίσκοι, κάδοι, κάδοι- λήπτες, φτυάρια, αρπάγες και λαβίδες Λεπίδεςγιαμπουλντόζεςήπλάγιεςμπουλντόζες(angledozers) Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των διακρίσεων ή Άλλα : Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους Άλλα Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά, κηπευτικά ή δασοκομικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδάφους, ή την καλλιέργεια. Κύλινδροι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή των αâλητικών γηπέδων : L Άροτρα... p/st - Βολοκόποι (σβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, εκριζωτές, τσάπες, σκαλιστήρια και εργαλεία διβολίσματος : Βολοκόποι με δίσκο (κονιορτοποιητές)... p/st Άλλα : Αναμοχλευτήρες και καλλιεργητικές μηχανές... p/st Βολοκόποι... p/st

19 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI Τσάπες με κινητήρα... p/st Άλλα... p/st Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης : - - Μηχανήματα σποράς : Ακριβείας, με κεντρικό μηχανισμό εντολών... p/st Άλλα... p/st Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης... p/st Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων : Ορυκτώνήχημικώνλιπασμάτων... p/st Άλλα... p/st Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις Μέρη Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές. Κουρευτικές μηχανές χόρτου και μηχανές - δρεπάνια. Μηχανές για το καâάρισμαήτηδιαλογήαυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της κλάσης 8437 : - Κουρευτικές μηχανές χόρτου : Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο : Ηλεκτρικές... p/st Άλλες : ΑυτοπροωÂούμενες : Εξοπλισμένες με κάâισμα... p/st Άλλες... p/st Άλλες... p/st Άλλες : Με κινητήρα : Ηλεκτρικό... p/st Άλλο : ΑυτοπροωÂούμενο : Εξοπλισμένο με κάâισμα... p/st Άλλο... p/st Άλλο... p/st Χωρίς κινητήρα... p/st Μηχανές- δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρα : Μηχανές- δρεπάνια με κινητήρα... p/st - - Άλλες : Κατασκευασμένες για να έλκονται ή να φέρονται από ελκυστήρες : Στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο... p/st Άλλες... p/st Άλλες... p/st L Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων... p/st Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια περισυλλογής : Πιεστήρια περισυλλογής... p/st Άλλα... p/st - Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή. Μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα : Θεριζοαλωνιστικές μηχανές... p/st Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα... p/st Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων : Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας... p/st Μηχανές για την αποκοπή του κορμού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή ζαχαροτεύτλων... p/st

20 XVI-20 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλες... p/st Άλλες : Συλλεκτικές- κοπτικές : Αυτοκινούμενες... p/st Άλλες... p/st L Άλλες... p/st Μηχανές για το καâάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων Μέρη Αρμεχτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας : Αρμεχτικές μηχανές Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας Μέρη Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών : Μηχανές και συσκευές Μέρη Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κηπουρική, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή Âερμικές διατάξεις και οι εκκολαπτήρες και αναâρεπτήρες πτηνοτροφίας : Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα. - - Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκκολαπτήρες και αναâρεπτήρες : Εκκολαπτήρες και αναâρεπτήρες Άλλες Άλλες μηχανές και συσκευές : Για τη δασοκομία... p/st L Άλλες Μέρη : Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας Άλλα Μηχανές για το καâάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ήτων οσπρίων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα : Μηχανές για το καâάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων... p/st Άλλες μηχανές και συσκευές Μέρη Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, γιατηπαρασκευήήβιομηχανικήπαραγωγήτροφίμωνήποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των σταâερών φυτικών λαδιών ή λιπών ή των ζωικών λαδιών ή λιπών : Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, τη μπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυμαρικών : Για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική ή την μπισκοτοποιία Για την παρασκευή ζυμαρικών Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή κακάου ή σοκολάτας Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροποιία Μηχανές και συσκευές για τη ζυâοποιία Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρεάτων Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών... -

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας 02.10.2014 Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Πληθυσμός (2013) 5.451.270 Έκταση 303.891 χλμ 2 Κάτοικοι ανά χλμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Είναι το βασικό εκσκαπτικό µηχάνηµα της κατηγορίας των χερσαίων εκσκαφέων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ. 1. Κουζίνα αερίου αποτελούμενη από τέσσερις εστίες αερίου και φούρνο αερίου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ. 1. Κουζίνα αερίου αποτελούμενη από τέσσερις εστίες αερίου και φούρνο αερίου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 1. Κουζίνα αερίου αποτελούμενη από τέσσερις εστίες αερίου και φούρνο αερίου. Τεμάχια δύο (2). Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 5.800,00 Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm Σελίδα 1 από 9 Copyright 2000-2008 Bobcat Europe E08 Εκσκαφέας A4BP 11001 A4BP 99999 28/01/2008 ιαστάσεις Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm (A) Ύψος λεπίδας 220 mm (B) Απόσταση, υπερκατασκευή από γραµµή εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Υδραυλικοί Κινητήρες Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Σύμβολο υδραυλικού κινητήρα Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ 30RA 040-240 Γενικά Αερόψυκτο ψυκτικό συγκρότημα νερού Aquasnap, Μοντέλο: 30 RA. Ονομαστική ψυκτική απόδοση: από 40 250 kw. Γενική Περιγραφή Μονάδος Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Ε. Π. Ε.

ΡΕΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Ε. Π. Ε. Το εργοστάσιο SPINNER έχει έδρα την Γερµανία είναι το µεγαλύτερο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών µε εµπειρία από το 1950 σε κατασκευή αυτόµατων (CNC) τόρνων δυο αξόνων, τριών αξόνων, τύπου revolver µε επικλινές

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ξηραντήρια έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών κυρίως στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά

Όλα τα ξηραντήρια έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών κυρίως στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά Γενικά - Περιγραφή Το τμήμα έρευνας και σχεδιασμού του εργοστασίου, έχει μακρά διεθνή εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή στεγνωτηρίων και ξηραντηρίων διαφόρων προϊόντων, και έχει στο ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΤΟΡΝΟΙ 1 Ιστορική αναδρομή του τόρνου Η τόρνευση σαν κατεργασία χρησιμοποιείται από πολύ παλαιά, γύρω όμως στο 1400 μ.χ. εμφανίστηκαν οι πρώτοι τόρνοι που στην αρχή κινούνταν με μυϊκή δύναμη ή με νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Κ.Α.Δ.2008)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Κ.Α.Δ.2008) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Κ.Α.Δ.2008) ΠΟΛ.1086/22.06.2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΣΕΙΡΕΣ : ECF TFA TFB ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ECF ECF/542 : 0.5 m 3 /h 1.6 m 3 /h Χρονική ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου

Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Σελίδα 1/8 Ηλεκτρικές αντλίες καυσίμου Επισκόπηση προϊόντων γενικής χρήσης PRODUCT INFORMATION Όχημα/εφαρμογή Προϊόν Αρ. Pierburg βλέπε κατάλογο/tecdoc-cd ηλεκτρική αντλία καυσίμου (E1F) 7.21440.51.0/.53.0/.63.0/.68.0/.78.0

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ 12121212 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 97 & ΔΕΛΦΩΝ -182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: 2104178451,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας;

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Συσκευές καθημερινότητας 4% Standby (Αναμονή) 6% Ζέστη & Δροσιά 22% Ψυγείο/Κατάψυξη 7% Συσκευές Κουζίνας 9% Φώτα 9% Άλλα 3% Πλύσιμο & στέγνωμα 3% Ζεστό νερό

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών

Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών made in Italy αυτοκινούμενο μικρό αυτοκινούμενο μεσαίο ρυμουλκούμενο μικρό ρυμουλκούμενο μεσαίο ρυμουλκούμενο μεγάλο αυτοκινούμενο μικρό Ιδανικό για περιοχές που απαιτούν βαθύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: 123 ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει τι είναι πρέσα 2. Κατονομάζει τις κατεργασίες διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών που γίνονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις.

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις. Ο βασίζει τη λειτουργία του σε μια μεταθετή κιβωτάμαξα που υποδέχεται άνωθεν το φορτίο των απορριμματοφόρων οχημάτων, μέσω μίας κατάλληλα διαμορφωμένης εγκατάστασης. Η KAOUSSIS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τίτλος IV παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τίτλος IV παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2013 COM(2013) 290 final Annex II - Part 10/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τίτλος IV παράρτημα Ι-Α της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ VII ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ Περιεχόμενα 116 1.1. Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 117 1.2. Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο 118 1.3. Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια 120 2. Εξοπλισμός για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή

Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Σειρά HERO Εξοικονόμηση ενέργειας, για μία καλύτερη ζωή Με τεχνολογία all DC inverter οι αντλίες θερμότητας της σειράς αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, με υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 11 Απριλίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 11 Απριλίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 11 Απριλίου 2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SERVICENET ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

SERVICENET ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SERVICENET ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 2014-2015 Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Στις τιμές εμπεριέχεται ΦΠΑ 23%. Ενδέχεται οι τιμές να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου DOKOGEN Έκθεση συμπιεστών Atmos, 1945 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Τρείς γενιές της οικογένειας Cancar Γεννήτρια ατμοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ. Στην Ελλάδα, μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ. Στην Ελλάδα, μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ. Στην Ελλάδα, μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ. Πτερυγιοφόρες αντλίες Ανοξείδωτες πτερυγιοφόρες αντλίες Γραναζωτές αντλίες Ανοξείδωτες γραναζωτές αντλίες Αντλητικά συγκροτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203

Κεφάλαιο 9. Logatherm- Αντλίες θερμότητας. Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Αντλία Θερμότητας αέρα-νερού Split type inverter Κεφάλαιο 9 Logatherm- Αντλίες θερμότητας Αντλίες Θερμότητας Bosch Split type inverter Σελ. 203 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας νερού -νερού WPS Σελ. 205

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Οδηγοί και εξαρτήματα φρεατίου. 3. Μηχανές και παρελκόμενα μηχανικών ανελκυστήρων

Περιεχόμενα. 1. Οδηγοί και εξαρτήματα φρεατίου. 3. Μηχανές και παρελκόμενα μηχανικών ανελκυστήρων Περιεχόμενα 1. Οδηγοί και εξαρτήματα φρεατίου 2. Έμβολα μονάδες ισχύος 3. Μηχανές και παρελκόμενα μηχανικών ανελκυστήρων 4. Πλαίσια ανάρτησης Υδραυλικών 5. Πλαίσια ανάρτησης Μηχανικών 6. Θάλαμοι 7. Θύρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ. Σειρά FH Σειρά GH

ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ. Σειρά FH Σειρά GH 1 2 ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ Σειρά FH Σειρά GH Οι μονάδες αυτές είναι υψηλής απόδοσης ειδικά σχεδιασμένες για συνεργασία με τα συστήματα ενδοδαπέδιας ψύξης. Οι μονάδες FH είναι σχεδιασμένες για

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14248/2012 «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14248/2012 «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14248/2012 «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Αλεξάνδρειας» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

VIII ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Βοηθητικός εξοπλισμός. Περιεχόμενα. 1. Συσκευές φίλτρων-εξαερισμού 124 2. Μετρητές συγκόλλησης 127

VIII ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Βοηθητικός εξοπλισμός. Περιεχόμενα. 1. Συσκευές φίλτρων-εξαερισμού 124 2. Μετρητές συγκόλλησης 127 VIII ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα 1. Συσκευές φίλτρων-εξαερισμού 124 2. Μετρητές συγκόλλησης 127 123 1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Ώμοι αναρρόφησης MOSTAIR n Όι ωμοι αναρρόφησης MOST χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμμάτων, Πράσινων Απορριμμάτων και Μετάλλων

Ετήσια Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμμάτων, Πράσινων Απορριμμάτων και Μετάλλων Ετήσια Αποκομιδή Ογκωδών Απορριμμάτων, Πράσινων Απορριμμάτων και Μετάλλων Μήνυμα του Δήμαρχος Paul Klisaris Είναι ΔΩΡΕΑΝ και εξυπηρετική γι αυτό εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε περισσότερο την ετήσια αποκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΓΕ.Μ.Κ. (Εγκεκριµένος από το.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΓΕ.Μ.Κ. (Εγκεκριµένος από το.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΓΕ.Μ.Κ. (Εγκεκριµένος από το.σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Όταν ο παρών τιµοκατάλογος ανατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (της μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα