ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI-1 ΤΜΗΜΑ XVI ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ Σημειώσεις 1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει: α) τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από πλαστικές ύλες του κεφαλαίου 39, τους μεταφορικούς ιμάντες ή τους ιμάντες για τη μετάδοση της κίνησης από καουτσούκ βουλκανισμένο (κλάση 4010), καâώς και τα είδη τεχνικών χρήσεων από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο (κλάση 4016) β) τα είδη τεχνικών χρήσεων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο (κλάση 4205) ή από δέρματα για γουναρικά (κλάση 4303) γ) τους τροχίσκους, ατράκτους, σωληνίσκους, πηνίακαι παρόμοιαυποâέματα από κάâε ύλη(π.χ. κεφάλαια 39, 40, 44 και 48 ή τμήμα XV) δ) τους διάτρητους χάρτες για μηχανήματα Jacquard ή παρόμοιες μηχανές (π.χ. κεφάλαια 39 ή 48 ή τμήμα XV) ε) τους μεταφορικούς ιμάντες ήτους ιμάντες για τη μετάδοσητης κίνησης από υφαντικές ύλες (κλάση 5910), καâώς και τα είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες (κλάση 5911) στ) τις πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, τις συνâετικές ή ανασχηματισμένες πέτρες των κλάσεων 7102 μέχρι 7104, καâώς και τα εξ ολοκλήρου από τις ύλες αυτές τεχνουργήματα της κλάσης 7116, με εξαίρεση εντούτοις τα κατεργασμένα ζαφείρια και διαμάντια, που δεν είναι δεμένα σε κόσμημα, για αιχμές ανάγνωσης ήχου (κλάση 8522) ζ) τα μέρη και υλικά γενικής χρήσης, σύμφωνα με την έννοια της σημείωσης 2 του τμήματος XV, από κοινά μέταλλα (τμήμα XV) και τα παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες (κεφάλαιο 39) η) τα στελέχη για γεωτρήσεις (κλάση 7304) Â) τα χωρίς τέλος πλέγματα και τους χωρίς τέλος ιμάντες από μεταλλικά σύρματα ή από μεταλλικές ταινίες (τμήμα XV) ι) τα είδη των κεφαλαίων 82 ή 83 ια) τα είδη του τμήματος XVII ιβ) τα είδη του κεφαλαίου 90 ιγ) τα είδη ωρολογοποιίας (κεφάλαιο 91) ιδ) τα εναλλασσόμενα εργαλεία της κλάσης 8207 και τις ψήκτρες που αποτελούν στοιχεία μηχανών (κλάση 9603), καâώς και τα παρόμοια εναλλασσόμενα εργαλεία που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη του εργαζόμενου τμήματός τους (π.χ. κεφάλαια 40, 42, 43, 45 και 59, κλάσεις 6804 και 6909) ιε) τα είδη του κεφαλαίου 95 ιζ) τις μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες (που κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική ύλη ή στην κλάση 9612 αν είναι εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα). 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος αυτού και της σημείωσης 1 των κεφαλαίων 84 και 85, τα μέρη μηχανών (με εξαίρεση τα μέρη των ειδών των κλάσεων 8484, 8544, 8545, 8546 ή 8547) κατατάσσονται σύμφωνα με τους ακολουâους κανόνες: α) τα μέρη που αποτελούν είδη που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85 (με εξαίρεση τις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 και 8548) υπάγονται στην κλάση αυτή, οποιαδήποτε και αν είναι η μηχανή για την οποία προορίζονται β) όταν αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για ορισμένημηχανή ή περισσότερες μηχανές της ίδιας κλάσης (έστω και των κλάσεων 8479 ή 8543), τα μέρη, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατατάσσονται στην κλάση τη σχετική που αναφέρεται στην ή στις μηχανές αυτές ή, ανάλογα με την περίπτωση, στις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ή Εντούτοις, τα μέρη που προορίζονται κυρίως τόσο για τα είδη της κλάσης 8517 όσο και εκείνα των κλάσεων 8525 μέχρι 8528, κατατάσσονται στην κλάση 8517

2 XVI-2 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ γ) τα υπόλοιπα μέρη υπάγονται στις κλάσεις 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ή 8538, ανάλογα με την περίπτωση, ή, εάν όχι, στις κλάσεις 8487 ή Εκτός από αντίâετες διατάξεις, οι συνδυασμοί μηχανών διαφόρων ειδών που προορίζονται να λειτουργούν μαζί και που αποτελούν ένα μόνο σώμα, καâώς και οι μηχανές που είναι κατασκευασμένες για να εξασφαλίζουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές λειτουργίες, εναλλακτικές ή συμπληρωματικές, κατατάσσονται ανάλογα με την κύρια λειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνολο. 4. Όταν μια μηχανή ή ένας συνδυασμός μηχανών αποτελείται από διάφορα στοιχεία (έστω και χωρισμένα ή συνδυασμένα μεταξύ τους με σωληνώσεις, διατάξεις μετάδοσης της κίνησης, ηλεκτρικά καλώδια ή άλληδιευâέτηση) γιαναεξασφαλίζουνόλαμαζίμιαακριβώςκαâορισμένη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε μια από τις κλάσεις του κεφαλαίου 84 ή του κεφαλαίου 85, το σύνολο κατατάσσεται στην κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία που εξασφαλίζει. 5. Για την εφαρμογή των προηγούμενων σημειώσεων, η ονομασία«μηχανές» καλύπτει τις μηχανές, συσκευές, διατάξεις, μηχανικές επινοήσεις και διάφορα υλικά που αναφέρονται στις κλάσεις των κεφαλαίων 84 ή 85. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84 ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ Σημειώσεις 1. Αποκλείονται από το κεφάλαιο αυτό: α) οι μυλόπετρες και τα παρόμοια είδη για το άλεσμα και άλλα είδη του κεφαλαίου 68 β) τα μηχανήματα, διατάξεις ή συσκευές (π.χ., αντλίες) από κεραμικό υλικό και τα κεραμικά μέρη των μηχανών, διατάξεων ή συσκευών από οποιοδήποτε υλικό (κεφάλαιο 69) γ) τα γυάλινα αντικείμενα εργαστηρίου (κλάση 7017). Τα τεχνουργήματα από γυαλί για τεχνικές χρήσεις (κλάσεις 7019 ή 7020) δ) τα είδη των κλάσεων 7321 ή 7322, καâώς και τα παρόμοια είδη από άλλα κοινά μέταλλα (κεφάλαια 74 μέχρι 76 ή 78 μέχρι 81) ε) οι ηλεκτρικές σκούπες της κλάσης 8508 στ) οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές για οικιακή χρήση της κλάσης 8509 οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές της κλάσης 8525 ζ) οι μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα (κλάση 9603). 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 3 του τμήματος XVI και της σημείωσης 9 του παρόντος κεφαλαίου, οι μηχανές και συσκευές που μπορούν να υπαχâούν ταυτόχρονα στις κλάσεις 8401 μέχρι 8424 ήστηνκλάση8486, από τη μια μεριά, και στις κλάσεις 8425 μέχρι 8480, από την άλλη, κατατάσσονται στις κλάσεις 8401 μέχρι 8424 ήστην κλάση 8486, ανάλογα με την περίπτωση. Εντούτοις: δεν υπάγονται στην κλάση 8419: α) οι τεχνητοί εκκολαπτήρες και αναâρεπτήρες για την πτηνοτροφία και οι ειδικοί Âάλαμοι για τη βλάστηση των σπόρων (κλάση 8436) β) οι συσκευές για το μούσκεμα των σπόρων για τη βιομηχανία αλέσματος των δημητριακών (κλάση 8437) γ) οι διαχυτήρες σακχαροποιίας (κλάση 8438) δ) οι Âερμικές μηχανές και οι συσκευές για την κατεργασία των νημάτων, υφασμάτων ή τεχνουργημάτων από υφαντικές ύλες (κλάση 8451) ε) οι συσκευές και οι διατάξεις που είναι κατασκευασμένες για την εκτέλεση μηχανικής εργασίας, στις οποίες η μεταβολή της Âερμοκρασίας, ακόμα και αν είναι απαραίτητη, παίζει μόνο δευτερεύοντα ρόλο. Δεν υπάγονται στην κλάση 8422: α) οι ραπτομηχανές για το κλείσιμο των συσκευασιών (κλάση 8452)

3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI-3 β) οι μηχανές και οι συσκευές γραφείου της κλάσης Οιμηχανέςεκτυπώσεωςμεέγχυσημελάνης(κλάση 8443). 3. Οι μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση όλων των υλών, που μπορούν να υπαχâούν στην κλάση 8456, από τη μία μεριά, και στις κλάσεις 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 ή 8465, από την άλλη, κατατάσσονται στην κλάση Στην κλάση 8457 υπάγονται μόνον εργαλειομηχανές για την κατεργασία μετάλλων, εκτός από τους τόρνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τορνεύσεως), που μπορούν να εκτελούν διάφορα είδη μηχανικών κατεργασιών, με: α) αυτόματη αλλαγή των εργαλείων από μια αποâήκη εργαλείων σύμφωνα με ένα πρόγραμμα κατεργασίας (κέντρα μηχανικής κατεργασίας) β) αυτόματη χρησιμοποίηση, ταυτόχρονη ή διαδοχική, διαφόρων μονάδων κατεργασίας που κατεργάζονται ένα κομμάτι σε σταâερή Âέση (μηχανές σταâερής Âέσης) ή γ) αυτόματη μεταφορά του προς κατεργασία κομματιού σε διάφορες μονάδες κατεργασίας (μηχανές πολλαπλών Âέσεων). 5. Α) Θεωρούνται ως «αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών», σύμφωνα με την έννοια της κλάσης 8471, οι μηχανές εκείνες που μπορούν: 1) να καταγράφουν το ή τα προγράμματα επεξεργασίας πληροφοριών και τουλάχιστον τα αμέσως αναγκαία στοιχεία για την εκτέλεση αυτού ή αυτών των προγραμμάτων 2) να προγραμματίζονται ελεύâερα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χειριστή 3) να εκτελούν αριâμητικέςεπεξεργασίεςπουκαâορίζονται από το χειριστή και 4) να εκτελούν, χωρίς ανâρώπινη παρέμβαση, πρόγραμμα επεξεργασίας την εκτέλεση του οποίου πρέπει να μπορούν, μέσω λογικής απόφασης, να τροποποιούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Β) Οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών μπορούν να είναι με τη μορφή συστημάτων που περιλαμβάνουν ποικίλο αριâμό διακριτών μονάδων. Γ) Με την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στις παραγράφους Δ) και Ε) κατωτέρω, μια μπορεί να Âεωρείται ότι αποτελεί μέρος ενός συστήματος αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών, εφόσον πληροί το σύνολο των ακόλουâων προϋποâέσεων: 1) ανήκει σε τύπο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως σε αυτόματο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών 2) μπορεί να συνδεâεί με την κεντρική επεξεργασίας είτε κατευâείαν, είτε μέσω μιας ή περισσοτέρων άλλων μονάδων και 3) μπορεί να δέχεται ή να παρέχει δεδομένα σε μορφή - κωδίκων ή σημάτων - που μπορεί να χρησιμοποιηâεί απότοσύστημα. Οι μονάδες μιας αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών, που παρουσιάζονται μεμονωμένα, υπάγονται στην κλάση Τα πληκτρολόγια, οι μονάδες εισόδου συντεταγμένων x, y και οι μονάδες αποâηκεύσεως δεδομένων με δίσκους που πληρούν τις προϋποâέσεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο Γ) στοιχεία β) και γ) ανωτέρω, κατατάσσονται πάντοτε ως μονάδες στην κλάση Δ) Δεν υπάγονται στην κλάση 8471 οι ακόλουâες συσκευές, όταν παρουσιάζονται μεμονωμένα, ακόμη και αν πληρούν όλες τις προϋποâέσεις που περιλαμβάνονται στην σημείωση 5 παράγραφος Γ) ανωτέρω: 1) οι εκτυπωτές, οι μηχανές αντιγραφής, τα οι μηχανές τηλεομοιοτυπίας, έστω και σε συνδυασμό 2) οι συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές για την επικοινωνία σε καλωδιακό ή ασύρματο δίκτυο (τοπικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής) 3) τα μεγάφωνα και τα μικρόφωνα 4) οι συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και οι βιντεοκάμερες

4 XVI-4 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ) οι οâόνες απεικόνισης και οι συσκευές βιντεοπροβολής, που δεν ενσωματώνουν δέκτες τηλεόρασης. Ε) Οι μηχανές που φέρουν ενσωματωμένη ή εργάζονται σε συνδυασμό με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών και που προορίζονται για μια ειδική λειτουργία διαφορετική από εκείνη της επεξεργασίας πληροφοριών, ταξινομούνται κατατάσσονται στην κλάση που αντιστοιχεί στη λειτουργία τους ή, αν δεν υπάρχει, σε μία υπολειπόμενη υπολειμματική κλάση. 6. Υπάγονται στην κλάση 8482 τα ισοδιαμετρημένα χαλύβδινα σφαιρίδια, δηλαδή τα σφαιρίδια που έχουν υποστεί λείανση, στα οποία η μέγιστη ή ελάχιστη διάμετρος δεν διαφέρει περισσότερο από 1% από την ονομαστική διάμετρο, με τον όρο, εντούτοις, ότι η διαφορά αυτή (ανοχή) δεν υπερβαίνει τα 0,05 χιλιοστόμετρα. Τα χαλύβδινα σφαιρίδια που δεν ανταποκρίνονται στον παραπάνω ορισμό κατατάσσονται στην κλάση Εκτός από αντίâετες διατάξεις και με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στην παραπάνω σημείωση 2, καâώς και στη σημείωση 3 του τμήματος XVI, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην κλάση που αφορά την κύρια χρήση τους. Αν δεν υπάρχει τέτοια κλάση ή όταν δεν είναι δυνατό να καâοριστεί η κυρία χρήση, οι μηχανές πολλαπλών χρήσεων κατατάσσονται στην κλάση Υπάγονται επίσης, σε κάâε περίπτωση, στην κλάση 8479 οι μηχανές κατασκευής σχοινιών ή καλωδίων (π.χ. μηχανές στριψίματος των κλώνων, κατασκευής κορδονωμάτων, καλωδίων) από κάâε ύλη. 8 Για τους σκοπούς της κλάσης 8470, η έκφραση«τσέπης» αναφέρεται αποκλειστικά στις μηχανές των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 170 mm x 100 mm x 45 mm. 9. Α) Η σημείωση 8 σημεία α) και β) του κεφαλαίου 85 εφαρμόζεται επίσης στις εκφράσεις «διατάξεις με ημιαγωγό» και «ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα» αντίστοιχα, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στην παρούσα σημείωση και στην κλάση Για τους σκοπούς της παρούσας σημείωσης και της κλάσης 8486, η έκφραση «διατάξεις με ημιαγωγό» καλύπτει επίσης τις φωτοευαίσâητες διατάξεις με ημιαγωγό και τις διόδους εκπομπής φωτός. Β) Για τους σκοπούς της παρούσας σημείωσης και της κλάσης 8486, η έκφραση«κατασκευή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οâόνη» καλύπτει την κατασκευή των υποστρωμάτων που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτές. Δεν καλύπτει την κατασκευή γυαλιού ή τη συναρμολόγηση πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων ή άλλων ηλεκτρονικών στοιχείων επάνω στην επίπεδη οâόνη. Ηέκφραση«διατάξεις απεικόνισης με επίπεδη οâόνη» δεν καλύπτει την τεχνολογία σωληνωτών καâοδικών λυχνίων. Γ) Ηκλάση8486 περιλαμβάνει επίσης τις μηχανές και τις συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για: 1) την κατασκευή ή την επιδιόρâωση μασκών και διχτυών 2) τη συναρμολόγηση διατάξεων με ημιαγωγό ή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 3) την ανύψωση, τον χειρισμό, τη φόρτωση και την εκφόρτωση πλινâωμάτων, (wafers) ή διατάξεων με ημιαγωγό, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οâόνη. Δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σημείωσης 1 του τμήματος XVI και της σημείωσης 1 του κεφαλαίου 84, οι μηχανές και οι συσκευές που ανταποκρίνονται στην περιγραφή του κειμένου της κλάσης 8486 κατατάσσονται στην κλάση αυτή και σε καμία άλλη κλάση της Ονοματολογίας. Σημειώσεις διακρίσεων 1. Για τους σκοπούς του κωδικού , με τον όρο «συστήματα» νοούνται οι αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών των οποίων οι μονάδες πληρούν το σύνολο των προϋποâέσεων που αναφέρονται στη σημείωση 5 Β) του κεφαλαίου 84 και που φέρουν τουλάχιστον μία κεντρική επεξεργασίας, μία εισόδου (π.χ. πληκτρολόγιο ή σκάνερ) και μία εξόδου (π.χ. οπτικής παρουσίασης ή εκτυπωτή). 2. Η διάκριση εφαρμόζεται μόνο στα ρουλεμάν που φέρουν κυλινδρικούς τροχίσκους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστόμετρα και των οποίων το μήκος είναι ίσο ή ανώτερο του τριπλασίου της διαμέτρου. Αυτοί οι τροχίσκοι μπορούν να είναι στρογγυλεμένοι στα άκρα τους. Συμπληρωματικές σημειώσεις 1. Θεωρούνται ως «κινητήρες για αεροσκάφη» των διακρίσεων και μόνο οι κινητήρες που κατασκευάζονται για να δέχονται έλικα ή επαγωγικό τύμπανο.

5 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI-5 2. Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα συστήματα ανάγνωσης CD-ROM που συνιστούν μονάδες μνήμης για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που συνίστανται από μονάδες οδήγησης, οι οποίες έχουνσχεδιαστεί για την ανάγνωση σημάτων CD-ROM, CD-ήχου, CD-φωτογραφίαςκαι που φέρουν είσοδογια ακουστικά, σύστημα ρύâμισης έντασης ήχου ή πλήκτρο έναρξης/παύσης λειτουργίας Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληâεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες : Πυρηνικοί αντιδραστήρες (Ευρατόμ) Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη τους (Ευρατόμ) Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληâεί (Ευρατόμ)... gi F/S Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων (Ευρατόμ) Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική Âέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως Âερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία «υπερâερμαινόμενου νερού» : - Ατμολέβητες : Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 t Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 t Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί λέβητες : Λέβητες με σωλήνες καπνού Άλλοι Λέβητες με την ονομασία «υπερâερμαινόμενου νερού» Μέρη Λέβητες για την κεντρική Âέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402 : Λέβητες : Από χυτοσίδηρο Άλλοι Μέρη : Από χυτοσίδηρο Άλλα ΒοηÂητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης Âερμότητας, υπερâερμαντήρες, συσκευές καâαρισμού αιâάλης ή επανάκτησης αερίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών : Συσκευές βοηâητικές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή Συμπυκνωτές ατμομηχανών Μέρη Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καâαρισμού τους. Συσκευέςπαραγωγήςασετυλίνηςκαιπαρόμοιεςσυσκευέςγιατην παραγωγή αερίων, με τη μέâοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καâαρισμού τους : Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καâαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέâοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καâαρισμού τους Μέρη Ατμοστρόβιλοι : Στρόβιλοι για την προώâηση πλοίων Άλλοι στρόβιλοι : Με ισχύ εξόδου που υπερβαίνει τα 40 MW : Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών Άλλοι... -

6 XVI-6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Με ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 40 MW : Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών, με ισχύ : Που δεν υπερβαίνει τα kw Που υπερβαίνει τα kw Άλλοι Μέρη : Πτερύγια και ρότορες Άλλα Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινâήρες (κινητήρες εκρήξεως) : Κινητήρες για αεροσκάφη... p/st - Κινητήρες για την προώâηση πλοίων : Εξωλέμβιου τύπου : Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 325 cm 3... p/st Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 325 cm 3 : Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kw... p/st Άλλοι : Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα 200 kw... p/st - Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οχημάτων του κεφαλαίου 87 : Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm 3... p/st Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει 50 cm 3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm 3 : Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm 3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm 3... p/st Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 125 cm 3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm 3... p/st Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm 3 αλλά δεν υπερβαίνει τα cm 3 : Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης , για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8703, 8704 και p/st Άλλοι... p/st Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα cm 3 : Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης , για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, γιααυτοκίνηταοχήματατηςκλάσης8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των cm 3, γιααυτοκίνηταοχήματατηςκλάσης8705 (1)... p/st Άλλοι : Μεταχειρισμένοι... p/st Καινούργιοι με κυλινδρισμό : Που δεν υπερβαίνει τα cm 3... p/st Που υπερβαίνει τα cm 3... p/st Άλλοι κινητήρες : Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 cm 3... p/st - - Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm 3 : Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης , για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, γιααυτοκίνηταοχήματατηςκλάσης8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των cm 3, γιααυτοκίνηταοχήματατηςκλάσης8705 (1)... p/st Άλλοι : Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 10 kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 kw... p/st

7 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρας ντίζελ ή ημιντίζελ) : Κινητήρες για την προώâηση πλοίων : - - Μεταχειρισμένοι : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1).. p/st Άλλοι... p/st - - Καινούργιοι, με ισχύ : Που δεν υπερβαίνει τα 15 kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα 15 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα 50 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα 100 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα 200 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα 300 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα 500 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα kw αλλά δεν υπερβαίνει τα kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st Που υπερβαίνει τα kw : Για πλοία της Âαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της διάκρισης και πολεμικά πλοία της διάκρισης (1)... p/st Άλλοι... p/st

8 XVI-8 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση οχημάτων του κεφαλαίου 87 : Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης , για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, γιααυτοκίνηταοχήματατηςκλάσης8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των cm 3, γιααυτοκίνηταοχήματατηςκλάσης8705 (1)... p/st - - Άλλοι : Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με ρόδες, με ισχύ : Που δεν υπερβαίνει τα 50 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 50 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 100 kw... p/st Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ : Που δεν υπερβαίνει τα 50 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 50 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 100 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 200 kw... p/st Άλλοι κινητήρες : Για προώâηση σιδηροδρομικών οχημάτων... p/st - - Άλλοι : Μεταχειρισμένοι... p/st Καινούργιοι, με ισχύ : Που δεν υπερβαίνει τα 15 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 15 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 30 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 30 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 50 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 100 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 200 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 300 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 500 kw αλλά δεν υπερβαίνει τα kw... p/st Που υπερβαίνει τα kw αλλά δεν υπερβαίνει τα kw... p/st Που υπερβαίνει τα kw... p/st 8409 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408 : Κινητήρων για αεροσκάφη Άλλα : Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινâήρες Άλλα Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυâμιστές αυτών : - Στρόβιλοι και τροχοί, υδραυλικοί : Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα kw Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw αλλά δεν υπερβαίνει τα kw Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυâμιστές : Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους Άλλα Στρόβιλοι δι αντιδράσεως, συσκευές προώâησης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι αερίου : - Στρόβιλοι δι αντιδράσεως : Με ωâητικήδύναμηπουδενυπερβαίνειτα25 kn... p/st Με ωâητικήδύναμηπουυπερβαίνειτα25 kn : Με ωâητικήδύναμηπουυπερβαίνειτα25 kn αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kn... p/st Με ωâητικήδύναμηπουυπερβαίνειτα44 kn αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kn... p/st

9 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI Με ωâητικήδύναμηπουυπερβαίνειτα132 kn... p/st - Συσκευές προώâησης διά στροβίλου : Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw : Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw, αλλά δεν υπερβαίνει τα kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw... p/st - Άλλοι στρόβιλοι δι αερίου : Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw : Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw αλλά δεν υπερβαίνει τα kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw αλλά δεν υπερβαίνει τα kw... p/st Με ισχύ που υπερβαίνει τα kw... p/st - Μέρη : Στροβίλων δι αντιδράσεως ή συσκευών προώâησης διά στροβίλου Άλλα Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές : Συσκευές προώâησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση... p/st - Κινητήρες υδραυλικοί : Με ευâύγραμμη κίνηση (κύλινδροι): Υδραυλικά συστήματα Άλλοι Άλλοι : Υδραυλικά συστήματα Άλλοι : Κινητήρες ελαιοϋδραυλικοί Άλλοι Κινητήρες δι αέρος : Με ευâύγραμμη κίνηση (κύλινδροι) Άλλοι Άλλοι : Μηχανές υδρατμού ή άλλων ατμών Άλλοι Μέρη : Για συσκευές προώâησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση Για κινητήρες υδραυλικούς Άλλα Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών : - Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να φέρουν τέτοια διάταξη: Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σταâμούς αυτοκινήτων ή τα συνεργεία... p/st Άλλες... p/st Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των διακρίσεων ή p/st Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινâήρες ή με συμπίεση : Αντλίες εκτόξευσης... p/st Άλλες... p/st Αντλίες σκυροδέματος... p/st Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες : Υδραυλικά συγκροτήματα Αντλίες δοσιμετρικές... p/st

10 XVI-10 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλες : Αντλίες με έμβολο : Αντλίες ελαιοϋδραυλικές... p/st Άλλες... p/st Άλλες... p/st Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες : Υδραυλικά συγκροτήματα Άλλες : Αντλίεςμεοδοντωτούςτροχούς: Αντλίες ελαιοϋδραυλικές... p/st Άλλες... p/st Αντλίες με ελάσματα : Αντλίες ελαιοϋδραυλικές... p/st Άλλες... p/st Αντλίες με ελικοειδείς κοχλίες... p/st Άλλες... p/st Άλλες φυγόκεντρες αντλίες : - - Αντλίες βυâιζόμενες : Μονοκυψελικές... p/st Πολυκυψελικές... p/st Κυκλοφορητές κεντρικής Âέρμανσης και Âερμού νερού... p/st - - Άλλες, με στόμιο αναπήδησης, με διάμετρο : Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm... p/st Που υπερβαίνει τα 15 mm : Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με πλάγιο αγωγό... p/st Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς : Μονοκυψελικές : Απλής ροής : Μονοκόμματες... p/st Άλλες... p/st Πολλαπλών ροών... p/st Πολυκυψελικές... p/st Άλλες φυγόκεντρες αντλίες : Μονοκυψελικές... p/st Πολυκυψελικές... p/st - Άλλες αντλίες. Ανυψωτές υγρών : Αντλίες... p/st Ανυψωτές υγρών... p/st - Μέρη : Αντλιών Ανυψωτών υγρών Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο : Αντλίες κενού : Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών (1)... p/st - - Άλλες : Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες Roots... p/st Άλλες : Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυοστατικές και αντλίες προσρόφησης... p/st Άλλες... p/st

11 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες : Αντλίες χειροκίνητες για ποδήλατα... p/st Άλλες... p/st Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς εξοπλισμούς : Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kw... p/st - - Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kw : Ερμητικοί ή ημιερμητικοί... p/st Άλλοι... p/st Αεροσυμπιεστές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχούς και μπορούν να ρυμουλκηâούν : Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 m 3... p/st Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 m 3... p/st - Ανεμιστήρες : Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραâύρων, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W... p/st Άλλοι : Αξονικοί... p/st Φυγόκεντροι... p/st Άλλοι... p/st Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 cm p/st Άλλοι : - - Αεροσυμπιεστές με στρόβιλο : Μονοκυψελικοί... p/st Πολυκυψελικοί... p/st - - Αεροσυμπιεστές παλινδρομικοί ογκομετρικοί, με δυνατότητα παροχής υπερπίεσης : Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή : Που δεν υπερβαίνει τα 60 m 3... p/st Που υπερβαίνει τα 60 m 3... p/st Που υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή : Που δεν υπερβαίνει τα 120 m 3... p/st Που υπερβαίνει τα 120 m 3... p/st - - Αεροσυμπιεστές περιστροφικοί ογκομετρικοί : Μονοαξονικοί... p/st Πολυαξονικοί : Με κοχλίες... p/st Άλλοι... p/st Άλλοι... p/st Μέρη Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της Âερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαâμός δεν μπορεί να ρυâμιστεί χωριστά : Για τοίχους ή για παράâυρα, που αποτελούν ένα μόνο σώμα ή του τύπου «split-system» (διαιρούμενα συστήματα): Που αποτελούν ένα μόνο σώμα Διαιρούμενα σνστήματα («split-system») Του τύπου εκείνων που χρησιμοποιούνται για πρόσωπα σε αυτοκίνητα Άλλες : Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του Âερμικού κύκλου (αντιστρέψιμες αντλίες Âερμότητας) Άλλες, με ψυκτική διάταξη Χωρίς ψυκτική διάταξη Μέρη... -

12 XVI-12 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προâάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις : Καυστήρες υγρών καυσίμων : Με διάταξη για προσαρμοσμένο αυτόματο έλεγχο... p/st Άλλοι... p/st Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες : Αποκλειστικά αερίου, μονοκόμματοι, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα και διάταξη ελέγχου... p/st - - Άλλοι : L καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες... p/st L Άλλοι Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προâάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις Μέρη Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη ηλεκτρικοί : Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες Âερμικές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας : Κλίβανοι με σήραγγα Άλλοι Άλλοι : L Κλίβανοι για το ψήσιμο κεραμικών προϊόντων... p/st L Κλίβανοι για το ψήσιμο τσιμέντου, γυαλιού ή χημικών προϊόντων... p/st L Άλλοι Μέρη Ψυγεία, καταψύκτες - διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες Âερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415 : Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών- διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες : Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l... p/st Άλλοι... p/st - Ψυγεία οικιακού τύπου : Με συμπίεση : Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l... p/st Άλλα : Τύπου τραπεζιού... p/st Εντοιχιζόμενα... p/st Άλλα, με χωρητικότητα : Που δεν υπερβαίνει τα 250 l... p/st Που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 l... p/st Άλλα... p/st Έπιπλα καταψύκτες - διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 l: Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 l... p/st Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 l... p/st

13 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI Έπιπλα καταψύκτες - διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 l: Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 l... p/st Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 l... p/st Άλλα έπιπλα (κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες, τραπέζια και παρόμοια έπιπλα) για την διατήρηση και την έκâεση προϊόντων, που ενσωματώνουν εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους : - - Έπιπλα- βιτρίνες και έπιπλα - τραπέζια ψυκτικά (με ψυκτικό συγκρότημα ή ενσωματωμένο εξατμιστήρα): Για κατεψυγμένα προϊόντα... p/st Άλλα... p/st - - Άλλα ψυκτικά έπιπλα : Καταψύκτες- διατηρητές, άλλοι από εκείνους των διακρίσεων και p/st Άλλα... p/st - Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντλίες Âερμότητας : Αντλίες Âερμότητας, άλλεςαπότιςμηχανέςκαισυσκευέςτεχνητούκλίματοςτης κλάσης Άλλα Μέρη : Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους Άλλα : Εξατμιστές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής χρήσης Άλλα Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν Âερμαίνονται με ηλεκτρισμό (με εξαίρεση τους κλιβάνουςκαιτιςάλλεςσυσκευέςτηςκλάσης8514), για την επεξεργασία υλών με μεâόδους που απαιτούν αλλαγή της Âερμοκρασίας, όπως η Âέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδισμα, ηαπόσταξη, ηδιύλιση, η αποστείρωση,η παστερίωση, οκλιβανισμός, το στέγνωμα, ηεξάτμιση, το ράντισμα, ησυμπύκνωσηήηψύξη, άλλεςαπότιςοικιακές συσκευές. Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας Âέρμανσης ή συσσώρευσης : - Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας Âέρμανσης ή συσσώρευσης : Για στιγμιαία Âέρμανση, με αέριο Άλλοι Αποστειρωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων Στεγνωτήρες : Γιαγεωργικάπροϊόντα Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτόνια Άλλοι : Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη Άλλοι Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση Διατάξεις εναλλαγής της Âερμότητας Συσκευές και διατάξεις για την υγροποίηση του αέρα ή άλλων αερίων Άλλες συσκευές και διατάξεις : Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη Âέρμανση των τροφίμων : Εκχυλιστήρες και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών Άλλες Άλλες : Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαναφορά του νερού, όπου η Âερμική εναλλαγή δεν πραγματοποιείται μέσω τοιχώματος Συσκευές και διατάξεις επιμετάλλωσης σε κενό Άλλες Μέρη : Αποστειρωτήρων της διάκρισης Άλλα... -

14 XVI-14 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά : Καλάνδρες και έλαστρα : Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη χαρτοβιομηχανία Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία καουτσούκ ή πλαστικών υλών Άλλα Μέρη : Κύλινδροι : Από χυτοσίδηρο Άλλοι Άλλα Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες. Συσκευές για τη διήâησηήτοκαâάρισμα των υγρών ή αερίων : - Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες : Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος Σουρώστρες για ασπρόρουχα... p/st Άλλες : Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια Άλλες Συσκευές για τη διήâησηήτοκαâάρισμα των υγρών : Για τη διήâησηήτοκαâάρισμα των νερών Για τη διήâησηήτοκαâάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό Για τη διήâηση των ορυκτών λαδιών στους κινητήρες που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινâήρες ή με συμπίεση Άλλες Συσκευές για τη διήâησηήτοκαâάρισμα των αερίων : Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινâήρες ή με συμπίεση Άλλες : Συσκευές για τη διήâησηήτοκαâάρισμα του αέρα Συσκευές για τη διήâησηήτοκαâάρισμα άλλων αερίων : Με μέâοδο ύγρανσης Με καταλυτική μέâοδο Άλλες Μέρη : Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες Άλλα Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καâαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, κλείσιμο, πωματισμό ή επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκωνήάλλωνδοχείων, σωλήνων και ανάλογων περιεκτών. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών και συσκευών για συσκευασία σε Âερμοσυρρικνούμενο φιλμ). Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνâρακα στα ποτά : - Πλυντήρια πιάτων : Οικιακού τύπου... p/st Άλλες... p/st Μηχανές και συσκευές που χρησιμεύουν για τον καâαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων δοχείων... -

15 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον πωματισμό, το επιστόμισμα ή την επικόλληση ετικετών σε φιάλες, κουτιά, σάκους ή άλλα δοχεία. Συσκευές και μηχανές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνâρακα στα ποτά Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων των μηχανών και συσκευών για τη συσκευασία σε Âερμοσυρρικνούμενο φιλμ) Μέρη : Μηχανών για το πλύσιμο των πιατικών Άλλα Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισâησία σε βάρος 5 cg ή λιγότερο. ΣταÂμά για κάâε ζυγαριά : Ζυγαριές ζυγίσεως προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές οικιακής χρήσεως : Ζυγαριές οικιακής χρήσεως... p/st Άλλες... p/st Πλάστιγγεςσυνεχούςζυγίσεωςεπίμεταφορέων... p/st Πλάστιγγες για σταâερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες για το σάκιασμα ή το μέτρημα των δόσεων... p/st - Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσεως : Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 kg : Όργανα ελέγχου με προκαâορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταâμισμένοι διαλογείς... p/st Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικόλληση ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσυσκευασμένων προϊόντων... p/st Ζυγαριές καταστημάτων... p/st Άλλες... p/st Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα kg : Όργανα ελέγχου με προκαâορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταâμισμένοι διαλογείς... p/st Άλλες... p/st Άλλες... p/st ΣταÂμά για κάâεζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως : Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι : Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 21 kg Άλλοι Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως : - - Συσκευές καâαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο κινητήρα : Εφοδιασμένες με σύστημα Âέρμανσης... p/st Άλλες, με ισχύ κινητήρα : Που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kw... p/st Που υπερβαίνει τα 7,5 kw... p/st - - Άλλες μηχανές και συσκευές : Με πιεσμένο αέρα Άλλες... -

16 XVI-16 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλες συσκευές : Γιατηγεωργίαήτηνκηπουρική: Συσκευές ποτίσματος Άλλες : Συσκευές φορητές... p/st Άλλες : Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένοι για να φέρονται ή να έλκονται από ελκυστήρες... p/st Άλλες... p/st Άλλες Μέρη Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι εν γένει : - Πολύσπαστα : Με ηλεκτρικό κινητήρα... p/st Άλλα : Που χρησιμοποιούνται με το χέρι, με αλυσίδα... p/st Άλλα... p/st - Άλλα βαρούλκα. Εργάτες : Με ηλεκτρικό κινητήρα... p/st Άλλα : Με κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινâήρα ή με συμπίεση... p/st Άλλα... p/st - Γρύλοι εν γένει : Ανυψωτήρες σταâεροί αυτοκινήτων για συνεργεία... p/st Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί... p/st Άλλοι... p/st 8426 Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Γερανοί και γερανοί πάνω σε συρματόσχοινο. Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυρες- πυλώνες για τηνεκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα φορεία- αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία- γερανοί : - Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανογέφυρες - πυλώνες, γερανογέφυρες και τροχοφόρα φορεία - αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών : Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταâερά υποâέματα Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία - αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών Άλλα Γερανοί με πυργίσκο Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες - πυλώνες Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωâούμενες : Πάνω σε ελαστικούς τροχούς Άλλες Άλλες μηχανές και συσκευές : Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικό όχημα : Υδραυλικοί γερανοί για το φόρτωμα ή το ξεφόρτωμα οχήματος... p/st Άλλες Άλλες Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως : Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωâούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα : Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο... p/st Άλλα... p/st

17 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωâούμενα : - - Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο : Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας κάâεείδους... p/st Άλλα... p/st Άλλα... p/st Άλλα τροχοφόρα φορεία... p/st 8428 Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι) : Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου : Ηλεκτρικοί Άλλοι Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα : Ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση Άλλες : Για προϊόντα χύμα Άλλες Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα : Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάâος ή για άλλες υπόγειες εργασίες Άλλες, με κάδο Άλλες, με ταινία ή ιμάντα Άλλες : Γιατημεταφοράήμεταγωγήμεκυλίνδρους Άλλες Μηχανικές σκάλες και κυλιόμενα πεζοδρόμια Εναέριοι σιδηρόδρομοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα εναέρια καâίσματα και οι μεταφορείς - ελκυστήρες χιονοδρόμων). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους Άλλες μηχανές και συσκευές : Μηχανές με κυλιόμενο σύστημα: κυλιόμενες επιφάνειες για τη μεταφορά προϊόντων, τη φόρτωση, τη διακίνηση, κλπ. πλινâωμάτων, όγκων, κορμών ήπρισμάτων, ράβδωνκαι πλακών Άλλες : Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για γεωργική χρήση : Κατασκευασμένοι για να σύρονται από αγροτικό ελκυστήρα Άλλοι Άλλοι : Μηχανικέςσυσκευέςφόρτωσηςκαιπερισυλλογής Άλλοι Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές- φτυαριστές, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωâούμενα : - Μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες (angledozers) : Με ερπύστριες... p/st Άλλες... p/st Ισοπεδωτήρες... p/st Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων)... p/st Συμπιεστές και οδοστρωτήρες : - - Οδοστρωτήρες : Οδοστρωτήρες μηχανικής προώâησης με δονήσεις... p/st Άλλοι... p/st Συμπιεστές... p/st

18 XVI-18 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές- φτυαριστές : Φορτωτές και φορτωτές- φτυαριστές μετωπικής φόρτωσης : Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία βάâουςήάλλεςυπόγειεςεργασίες p/st Άλλοι : Φορτωτές με ερπύστριες... p/st Άλλοι... p/st Μηχανήματα στα οποία η επάνω κατασκευή μπορεί να κάνει περιστροφή 360 : Εκσκαφείς με ερπύστριες... p/st Άλλα... p/st Άλλα... p/st 8430 Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασάλων. Εκχιονιστήρες : Πασαλομπήχτες και μηχανές για την εκρίζωση των πασάλων... p/st Εκχιονιστήρες... p/st - Εκβραχιστήρες, μηχανές κατεδάφισης και μηχανές για το σκάψιμο των σηράγγων ή των στοών : ΑυτοπροωÂούμενες Άλλες Άλλες μηχανές γεώτρησης εν γένει : ΑυτοπροωÂούμενες Άλλες Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωâούμενες Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωâούμενες : Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση... p/st Άλλες Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8425 μέχρι 8430 : Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8428 : Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες Άλλα : Για μηχανές έλασης της διάκρισης Άλλα Για μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8426, 8429 ή 8430 : Καδίσκοι, κάδοι, κάδοι- λήπτες, φτυάρια, αρπάγες και λαβίδες Λεπίδεςγιαμπουλντόζεςήπλάγιεςμπουλντόζες(angledozers) Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των διακρίσεων ή Άλλα : Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους Άλλα Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά, κηπευτικά ή δασοκομικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδάφους, ή την καλλιέργεια. Κύλινδροι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή των αâλητικών γηπέδων : L Άροτρα... p/st - Βολοκόποι (σβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, εκριζωτές, τσάπες, σκαλιστήρια και εργαλεία διβολίσματος : Βολοκόποι με δίσκο (κονιορτοποιητές)... p/st Άλλα : Αναμοχλευτήρες και καλλιεργητικές μηχανές... p/st Βολοκόποι... p/st

19 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVI Τσάπες με κινητήρα... p/st Άλλα... p/st Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης : - - Μηχανήματα σποράς : Ακριβείας, με κεντρικό μηχανισμό εντολών... p/st Άλλα... p/st Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης... p/st Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων : Ορυκτώνήχημικώνλιπασμάτων... p/st Άλλα... p/st Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις Μέρη Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές. Κουρευτικές μηχανές χόρτου και μηχανές - δρεπάνια. Μηχανές για το καâάρισμαήτηδιαλογήαυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της κλάσης 8437 : - Κουρευτικές μηχανές χόρτου : Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο : Ηλεκτρικές... p/st Άλλες : ΑυτοπροωÂούμενες : Εξοπλισμένες με κάâισμα... p/st Άλλες... p/st Άλλες... p/st Άλλες : Με κινητήρα : Ηλεκτρικό... p/st Άλλο : ΑυτοπροωÂούμενο : Εξοπλισμένο με κάâισμα... p/st Άλλο... p/st Άλλο... p/st Χωρίς κινητήρα... p/st Μηχανές- δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρα : Μηχανές- δρεπάνια με κινητήρα... p/st - - Άλλες : Κατασκευασμένες για να έλκονται ή να φέρονται από ελκυστήρες : Στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο... p/st Άλλες... p/st Άλλες... p/st L Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων... p/st Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια περισυλλογής : Πιεστήρια περισυλλογής... p/st Άλλα... p/st - Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή. Μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα : Θεριζοαλωνιστικές μηχανές... p/st Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα... p/st Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων : Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας... p/st Μηχανές για την αποκοπή του κορμού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή ζαχαροτεύτλων... p/st

20 XVI-20 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Άλλες... p/st Άλλες : Συλλεκτικές- κοπτικές : Αυτοκινούμενες... p/st Άλλες... p/st L Άλλες... p/st Μηχανές για το καâάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων Μέρη Αρμεχτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας : Αρμεχτικές μηχανές Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας Μέρη Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών : Μηχανές και συσκευές Μέρη Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κηπουρική, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή Âερμικές διατάξεις και οι εκκολαπτήρες και αναâρεπτήρες πτηνοτροφίας : Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα. - - Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκκολαπτήρες και αναâρεπτήρες : Εκκολαπτήρες και αναâρεπτήρες Άλλες Άλλες μηχανές και συσκευές : Για τη δασοκομία... p/st L Άλλες Μέρη : Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας Άλλα Μηχανές για το καâάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ήτων οσπρίων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα : Μηχανές για το καâάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων... p/st Άλλες μηχανές και συσκευές Μέρη Μηχανές και συσκευές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, γιατηπαρασκευήήβιομηχανικήπαραγωγήτροφίμωνήποτών, άλλες από τις μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την παρασκευή των σταâερών φυτικών λαδιών ή λιπών ή των ζωικών λαδιών ή λιπών : Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, τη μπισκοτοποιία ή την παρασκευή ζυμαρικών : Για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική ή την μπισκοτοποιία Για την παρασκευή ζυμαρικών Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή κακάου ή σοκολάτας Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροποιία Μηχανές και συσκευές για τη ζυâοποιία Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρεάτων Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών... -

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 174 final - ANNEX 4 - PART 6/7.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 174 final - ANNEX 4 - PART 6/7. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0092 (NLE) 7616/16 ADD 9 WTO 80 SERVICES 5 COLAC 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Μηχανές ανυψώσεως και μεταφοράς δομικών υλικών. Χρησιμοποιούμενες μηχανές και μεθοδολογία χρήσης σε διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XIV ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71

ΤΜΗΜΑ XIV ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XIV-1 ΤΜΗΜΑ XIV ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016

Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Μόσχα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Διμερές εμπόριο Ελλάδας Ρωσίας α εξαμήνου Η πτωτική πορεία που κατέγραψε το διμερές εμπόριο Ελλάδας - Ρωσίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XVII ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ XVII ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XVII-1 ΤΜΗΜΑ XVII ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Σημειώσεις 1. Το τμήμα αυτό δεν περιλαμβάνει τα είδη των κλάσεων 9503 ή 9508 ούτε τα διάφορα έλκηâρα με τις ονομασίες «luges», «bobsleighs»

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 4 PART 8/10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1),(2),(3) ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Εισαγωγή (Σκοπός του συμπιεστή - είδη συμπιεστών, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα κάθε είδους)

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1. Εισαγωγή (Σκοπός του συμπιεστή - είδη συμπιεστών, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα κάθε είδους) 1. Εισαγωγή (Σκοπός του συμπιεστή - είδη συμπιεστών, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα κάθε είδους) 1.1 Γενικά Ο συμπιεστής είναι το πιο σημαντικό μηχάνημα σε κάθε ψυκτική εγκατάσταση, που εργάζεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας 02.10.2014 Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Πληθυσμός (2013) 5.451.270 Έκταση 303.891 χλμ 2 Κάτοικοι ανά χλμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 792.274.958 8,7 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες Αθήνα, 24-10-2012 Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέσσερα Π.Δ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρκετών ειδικοτήτων Πτυχιούχων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ -2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1)

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές Συμπιεστες Επανάληψη 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του συμπιεστή; 4 Συμπύκνωση 3 Εκτόνωση Συμπίεση 1 Ατμοποίηση 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Επανάληψη 2. Ποιά μεγέθη του

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/511 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ

Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) Κατάταξη ΤΤ Ε Περιγραφή Προϊόντος ΑΞΙΑ (ευρώ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλάυποσυνολα ΚΛΑ ΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ) 62 02231

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-TOP-S

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-TOP-S H[m] Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-TOP-S Wilo-TOP-S 16 1 14 12 6 3 6 1 4 8 6 8 6 6 8/ 1 1 4 8/ 4 7 / 7 /4 /4 2 Q[m³/h] 1 2 3 4 6 Εξοπλισμός/Λειτουργία Τρόποι λειτουργίας Διαβαθμισμένη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Ιανουαρίου 2007 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Η Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ. Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖOΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕIΟ ΦIΛΤΡΑΝΣΗΣ Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα τύπου μεταφορικής ταινίας CE Θωρακίσεις ασφαλείας από ατύχημα Η εσχάρα VANGUARD V2 διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού 12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Θεωρητικές γνώσεις κατάστρωσης Ενεργειακού Ισολογισμού Μ.Ε.Κ. και (β) Θεωρητικές γνώσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία

NT 35/1 Tact Bs. Η ιδανική σκούπα για αρτοποιεία Εύχρηστη μηχανή ξηρής-υγρής αναρρόφησης με ένα μοτέρ, αυτόματο σύστημα καθαρισμού των φίλτρων - ΤACT - και κάδο όγκου 35, κατάλληλη για κάθε τύπου εφαρμογές σε αρτοποιεία και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διμερές Εμπόριο Ελλάδος-Αιγύπτου Έτη. Ελληνικές εξαγωγές Αιγυπτιακές εξαγωγές Εμπορικό ισοζύγιο Όγκος εμπορίου

Διμερές Εμπόριο Ελλάδος-Αιγύπτου Έτη. Ελληνικές εξαγωγές Αιγυπτιακές εξαγωγές Εμπορικό ισοζύγιο Όγκος εμπορίου Την τελευταία πενταετία παρατηρείται σταδιακή αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών. Το 2007 ο όγκος εμπορίου ήταν κατά 98,15% μεγαλύτερος από ότι το 2001 φθάνοντας τα 412,64 εκ. Την ίδια περίοδο το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 15:08 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Η.Ε Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε 1 χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αυτόματος βραχίονας που καταργεί την χρήση του λεβιέ με πλήρη αυτόματες κινήσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αυτόματος βραχίονας που καταργεί την χρήση του λεβιέ με πλήρη αυτόματες κινήσεις ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενική περιγραφή Υπεραυτόµατος ξεµονταριστής µε εξελιγμένο βραχίονα εργαλείων (πιάτο νύχι) ο οποίος καταργεί εντελώς την χρήση του λεβίε, ιδανικός για ελαστικά φορτηγών, λεωφορείων, χωματουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ. 1. Κουζίνα αερίου αποτελούμενη από τέσσερις εστίες αερίου και φούρνο αερίου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ. 1. Κουζίνα αερίου αποτελούμενη από τέσσερις εστίες αερίου και φούρνο αερίου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 1. Κουζίνα αερίου αποτελούμενη από τέσσερις εστίες αερίου και φούρνο αερίου. Τεμάχια δύο (2). Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 5.800,00 Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 86 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Εξηγεί τι είναι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και ποιο σκοπό εξυπηρετούν. 2. Ταξινομεί

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Υδραυλικοί Κινητήρες Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Σύμβολο υδραυλικού κινητήρα Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1

ΔΡΑΠΑΝΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας Ιωάννου 1 ΔΡΑΠΑΝΑ Είναι μια εργαλειομηχανή με την βοήθεια της οποίας αφαιρούμε υλικό από μια εργασία με σκοπό να ανοίξουμε μια τρύπα, η για να διευρύνομε μια τρύπα. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1),(2),(3) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Είναι το βασικό εκσκαπτικό µηχάνηµα της κατηγορίας των χερσαίων εκσκαφέων,

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV.

H MAN έδωσε την πρώτη δημόσια παρουσίαση της νέας μηχανής της ναυαρχίδας των φορτηγών της στην πρόσφατη έκθεση IAA Hanover CV. Ο κινητήρας με την κωδική ονομασία D3876 θα προσφέρει ιπποδύναμη 520 hp (390 kw), 560 hp (420 kw) και 640 hp (470 kw), ενώ η μέγιστη ροπή που θα παράγεται μεταξύ 930 και 1350 rpm, λέγεται ότι θα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ξηραντήρια έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών κυρίως στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά

Όλα τα ξηραντήρια έχουν δοκιμαστεί επί σειρά ετών κυρίως στην διεθνή αλλά και στην ελληνική αγορά Γενικά - Περιγραφή Το τμήμα έρευνας και σχεδιασμού του εργοστασίου, έχει μακρά διεθνή εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή στεγνωτηρίων και ξηραντηρίων διαφόρων προϊόντων, και έχει στο ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ VII ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ Περιεχόμενα 116 1.1. Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 117 1.2. Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο 118 1.3. Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια 120 2. Εξοπλισμός για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 2 : Γεωργικός ελκυστήρας Σύστημα λειτουργίας των βαλβίδων - Συστήματα τροφοδοσίας Δρ. Δημήτριος Κατέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ XII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ XII-1 ΤΜΗΜΑ XII ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ.ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 7 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Μεταφοράς της Κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 7 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 5749 /04-11-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θέμα: Κατάταξη Οχημάτων Ειδικής Χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θέμα: Κατάταξη Οχημάτων Ειδικής Χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Δ13)

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Προσωρινά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Η.Β. και διμερών εμπορικών ανταλλαγών Ελλάδος Ηνωμένου Βασιλείου για την περίοδο Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός Μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας, με ανταγωνιστική τιμή. Ο καινοτόμος σχεδιασμός "όρθιου τύπου" εξασφαλίζει άριστη ευελιξία και εργονομία. Ιδιαίτερα φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα