ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ «ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΩΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Στη θέση Τσουκνίδα, του δημοτικού δάσους Κωφών, στο όρος Όθρυς, υπάρχει υφιστάμενη πηγή υδρομάστευση με δεξαμενή αποθήκευσης νερού, η οποία καλύπτει ανάγκες για τον ποτισμό των ζώων, που βόσκουν στην περιοχή, καθώς και ανάγκες σε πόσιμο νερό για τους επισκέπτες του βουνού. Στην εν λόγω θέση υπάρχει κατασκευασμένη από το παρελθόν υποδομή υδρομάστευσης που περιλαμβάνει, καλλιέργεια πηγής, τοιχίο συγκράτησης εδαφών, φρεάτιο συλλογής υδάτων, παροχετευτικοί αύλακες και σωλήνες, πέτρινη βρύση και περίφραξη του χώρου της πηγής. Στην εγγύς περιοχή υπάρχει δεξαμενή συλλογής νερού και ένα στέγαστρο με καθιστικά. Η παρούσα τεχνική περιγραφή καθορίζει τις απαιτούμενες εργασίες για τη συντήρηση και τον εξωραϊσμό του περιβάλλοντα χώρου της πηγής Τσουκνίδα. Οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν: Τον καθαρισμό του χώρου της πηγής, την επένδυση του υπάρχοντος τοιχίου με πέτρα της περιοχής και την επιδιόρθωση του υπάρχοντος φρεατίου συλλογής (καθαρισμός και αντικατάσταση θυρίδας), Την κατασκευή πέτρινης βρύσης στην υπάρχουσα θέση υδροληψίας, Την κατασκευή ενός τοιχίου αντιστήριξης χαμηλού ύψους από λιθοδομή, Την κατασκευή τσιμεντένιας αποχετευτικής τάφρου και τοποθέτηση οχετού απορροής υδάτων, Την ανακατασκευή υφιστάμενης λιθοδομής σε καθιστικό, Πλακοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, Την τοποθέτηση ενός ξύλινου κιόσκι το οποίο θα προμηθευτεί ο Δήμος Αλμυρού από το κρατικό εργοστάσιο ξυλοκατασκευών Καλαμπάκας. Η συντήρηση και ο εξωραϊσμός του περιβάλλοντα χώρου της πηγής θα συμβάλει άμεσα: Στην αισθητική βελτίωση και λειτουργικότητα του χώρου. Στη διατήρηση της περιβαλλοντικής αξίας και την αειφόρο διαχείριση της πηγής. Στην προστασία του υδάτινου στοιχείου και του οικοσυστήματος γενικότερα. Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κυριότερων παρεμβάσεων που προτείνονται, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, ο τρόπος εφαρμογής τους καθώς επίσης και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 1

3 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ H θέση της πηγής βρίσκεται στις βορειοανατολικές κλιτύες της Όθρυος, 5 km βορειοδυτικά του οικισμού των Κωφών και 15 km βορειοδυτικά της πόλης του Αλμυρού. Η ανάγλυφος όψη της ευρύτερης περιοχής παρουσιάζει ζωηρά χαρακτηριστικά ορεινού όγκου με πλήθος ρεμάτων, που αυλακώνουν την τοπογραφική διαμόρφωση προς διάφορες κατευθύνσεις Η τοπογραφική διαμόρφωση χαρακτηρίζεται από ενδιάμεσες επιμήκεις ράχες, μικρές και μεγάλες, όπου επικρατούν σχεδόν όλες οι εκθέσεις προς τον ορίζοντα. Οι κλίσεις του εδάφους κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 30% έως 60%. Την περιοχή της πηγής διέρχεται ρέμα με εποχιακή ροή. Τα πετρώματα της περιοχής είναι ασβεστόλιθος και κατά θέσεις σχιστόλιθοι (αργιλικοί πυριτικοί). Το έδαφος που δημιουργείται από την αποσάρθρωση σχιστόλιθων είναι αμμοαργιλώδες βαθύ έως μέτρια βαθύ, διαπερατό, καλά αεριζόμενο και γενικά γόνιμο. Μειωμένης παραγωγικότητας εδάφη εμφανίζονται όπου επικρατεί ασβεστόλιθος, με σύσταση αμμοαργιλώδες έως αργιλοαμμώδες, μη συνεκτικό, χαλαρό, μέτρια βαθύ και κατά θέσεις αβαθές, γόνιμο έως μέτρια γόνιμο. Τη βλάστηση της περιοχής συνθέτουν οι παρακάτω διαπλάσεις: Διάπλαση κωνοφόρων (Conisilvae) Διάπλαση φυλλοβολούντων, κατά το χειμώνα πλατύφυλλων (Aestatisilvae) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 2

4 Διάπλαση αειφύλλων πλατύφυλλων (Durisilvae) Διάπλαση παραποτάμιων δασοπονικών ειδών (Flurisilvae) Η διάπλαση των κωνοφόρων αντιπροσωπεύεται από τη φυτοκοινωνική ένωση της Κεφαλληνιακής Ελάτης. Αντίστοιχα η διάπλαση των φυλλοβολούντων, κατά το χειμώνα, πλατύφυλλων από διάφορα είδη Δρυός και η διάπλαση των αειφύλλων πλατύφυλλων από την ένωση του Πρίνου (Πουρνάρι). Τέλος η παραποτάμια βλάστηση αντιπροσωπεύεται από τον πλάτανο κατά άτομο ή συνδενδρίες. Στην πανίδα της περιοχής εμφανίζονται εποχιακά αγριογούρουνα, λαγοί, αποδημητικά, κυρίως φτερωτά και, κατά περιόδους, κορακοειδή σε μεγάλους αριθμούς. 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν για εξωραΐσμό του περιβάλλοντα χώρου της πηγής θα είναι ήπιες και πλήρως εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλον και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι όλα, οικεία στο περιβάλλον που απευθυνόμαστε (πέτρα) και σύμφωνα με τις αρχές που χαρακτηρίζουν αυτού του είδους στις επεμβάσεις. Οι εργασίες που απαιτούνται περιγράφονται ως εξής: Α. Καθαρισμός του χώρου της πηγής, επένδυση του υπάρχοντος τοιχίου με πέτρα της περιοχής και επιδιόρθωση του υπάρχοντος φρεατίου συλλογής Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού (χειρωνακτικά) και εξυγίανσης του χώρου της πηγής, ανάντη του υπάρχοντος τοιχίου, ώστε το πηγαίο νερό να συλλέγετε εξ ολοκλήρου στην υπάρχουσα υδρομάστευση. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες επένδυσης του υπάρχοντος τοιχίου με πέτρα της περιοχής δια ασβεστοκονιάματος 1:2,5 των 150 χγρ τσιμέντου. Θα γίνει επίσης καθαρισμός του υπάρχοντος φρεατίου συλλογής ύδατος και αντικατάσταση της θυρίδας (καπάκι). Β. Κατασκευή πέτρινης βρύσης στην υπάρχουσα θέση υδροληψίας. Στην υπάρχουσα θέση υδροληψία της πηγής θα κατασκευαστεί πέτρινη βρύση. Η βρύση προτείνεται να είναι από αργολιθοδομή δύο ορατών όψεων σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, με κατάλληλη αποχέτευση (πλαστικός σωλήνας), που θα απαγάγει τα ύδατα προς το κατάντη ρέμα, για να αποφεύγεται η επιβάρυνση του χώρου από στάσιμα νερά. Γ. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης χαμηλού ύψους από λιθοδομή. Θα κατασκευαστεί πέτρινο τοιχίο αντιστήριξης με αργολιθοδομή μιας ορατής όψεως, στα ανατολικά και σε συνέχεια της πέτρινης βρύσης, παράλληλα με το ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 3

5 πρανές (μήκους 20,00 μ. ύψους 0,50 μ. και πλάτους 0,40 μ.). Στην επάνω μεριά του θα γίνει επίστρωση με ακανόνιστες πλάκες και θα γίνει αρμολόγηση των ορατών επιφανειών. Δ. Κατασκευή τσιμεντένιας αποχετευτικής τάφρου και τοποθέτηση οχετού απορροής υδάτων, Στη μισγγάγεια που διέρχεται ανατολικά της πηγής (κατάντη του τοιχίου αντιστήριξης) θα διαμορφωθεί τριγωνική τάφρος απαγωγής ομβρίων διαστάσεων (άνοιγμα 1,20 και βάθους 0,40 μ) η οποία θα επενδυθεί με σκυρόδεμα για να απαγάγει τα ύδατα στο κατάντη ρέμα. Για την διέλευση από την υπάρχουσα δασική οδό θα τοποθετηθεί σωληνωτός οχετός (τσιμεντοσωλήνας Φ0,60μ.). Ε. Ανακατασκευή υφιστάμενης λιθοδομής σε καθιστικό. Σε παρακείμενη θέση της πηγής υπάρχει λιθοδομή (πέτρινη βρύση), η οποία από λάθος χωροθέτησης βρίσκεται υψομετρικά ψηλότερα από το φρεάτιο συλλογής του νερού της πηγής και ψηλότερα από το σημείο υδρομάστευσης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει. Για το λόγο αυτό προτείνεται η ανακατασκευής της σε καθιστικό. ΣΤ. Πλακοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Στον περιβαλλοντα χώρο της πηγής (κατάντη του τοιχίου και της πέτρινης βρύσης) θα γίνουν πλακοστρώσεις με σχιστολιθικές πλάκες σε επιφάνεια 40 τ.μ καθώς και τσιμεντόστρωση στο τμήμα του δρόμου που προσεγγίζει τη πηγή. Ζ. Τοποθέτηση ενός ξύλινου κίοσκι το οποίο θα προμηθευτεί ο Δήμος Αλμυρού από το κρατικό εργοστάσιο ξυλοκατασκευών Καλαμπάκας. Στον περιβάλλοντα χώρο της πηγής, σε θέση όπως αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο σχέδιο, θα τοποθετηθεί κιόσκι το οποίο θα προμηθευτεί ο Δήμος Αλμυρού από το Κρατικό εργοστάσιο ξυλοκατασκευών Καλαμπάκας. Θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την σωστή τοποθέτηση και στέρεα πάκτωσή του στο έδαφος ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα μετακίνησης. 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε από το Δασολόγο περιβαλλοντολόγο Κων/νο Γιαννούχο αδαπάνως για λογαριασμό του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλμυρού. Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 5483,86 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι εργασίες θα εκτελεστούν με δαπάνη του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλμυρού υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 4

6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 1ο Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3 ) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2122 Τιμή μονάδας: 19,90 : Άρθρο 2ο Σκυροδέματα μικρών έργων Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη τιμή του άρθρου Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3 ) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 Τιμή μονάδας: 121,00 : Άρθρο 3ο Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ / : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 5

7 οποιωνδήποτε τμημάτων έργου. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) Δομικά πλέγματα B500C (S500s) Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 Τιμή μονάδας: 1,10 : Άρθρο 4ο Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, πάσης φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3 ) Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιας ορατής όψεως Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4206 Τιμή μονάδας: 86,10 : Άρθρο 5ο Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, πάσης φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3 ) Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4207 Τιμή μονάδας: 92,70 : Άρθρο 6ο Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των αρμών της πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 2 4 cm, και τον καθαρισμό της επιφανείας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4501 Διαμόρφωση με λίθους επεξεργασμένους με το σφυρί (χονδροπελέκημα). Τιμή μονάδας: 19,90 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 6

8 Άρθρο 7ο Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) Τιμή μονάδας: 34,60 : Άρθρο 8ο. ΑΤΥΕ Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής και κάθε χυτοσιδηρό αντικείμενο, πλην βαθμίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετημένα μετά της αξίας μεταφοράς επί τόπου των έργων. Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισμένου εργαστηρίου. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) Καλύματα χυτοσιδηρά, κοινά Κωδικός Αναθεώρηση ΥΔΡ 6752 Τιμή μονάδας: 1,75 : Άρθρο 9ο. ΑΤΥΕ Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, ανά διάμετρο αγωγού και κατηγορία ονομαστικής πιέσεως. Στην τιμή περιλαμβάνεται : α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης. β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των εξαρτημάτων τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 7

9 άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: ονομαστικής πίεσης 6 at ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ Τιμή μονάδας: 2,10 : Άρθρο10ο. Β 53: Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωληνες C12/15 Για την πλήρη κατασκευή αγωγού ομβρίων με προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς άοπλους ή οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β15), σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 110 και την Τ.Σ.Υ. εν ξηρώ ή μέσα σε νερό. Στη τιμή αυτή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο των έργων με τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο κλπ, των τσιμεντοσωλήνων, της τσιμεντοκονίας πλήρωσης των αρμών και κάθε απαιτούμενου υλικού, η δαπάνη προσέγγισης και καταβιβασμού των τσιμεντοσωλήνων μέσα σε υπάρχουσα τάφρο οποιουδήποτε βάθους, η δαπάνη αρμολόγησής τους με τσιμεντοκονίαμα των 650 χγρ. τσιμέντου ανά μ 3 ξηράς άμμου ανεξάρτητα από το μήκος τεμαχίων και το πλήθος των απαιτούμενων συνδέσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της τοποθέτησης των τσιμεντοσωλήνων και τη λειτουργία τους. Περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρειας από την τυχόν ύπαρξη νερού. Στη τιμή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη του περιβλήματος των αγωγών από σκυρόδεμα, που πληρώνεται ιδιαίτερα. Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου τσιμεντοσωλήνα από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Άρθρο Β 53.5: Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ 0,60 μ. (Αναθεωρείται με το άρθρο 2884) Τιμή μονάδας: 46,00 : Άρθρο 11ο N Τοποθέτηση ξύλινου κιόσκι Σχετικά είναι τα άρθρα (χωρίς την προμήθεια της ξυλείας) & των ενιαίων τιμολογίων οικοδομικών έργων. Κιόσκι πλήρως τοποθετημένο, μετά της δαπάνης ελαιοχρωματισμού, μετά της δαπάνης μεταφοράς επιτόπου. (1τεμ.) Τιμή εφαρμογής ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου ( ): Τιμή μονάδας: 200,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 8

10 Άρθρο 12ο. Ν. ΣΤ8.2 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5390 Καθαρισμός χώρου πηγής από ξερή και ανεπιθύμητη βλάστηση στο χώρος της υδρομάστευσης, καθαρισμός φρεατίου, συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ), απομάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) Τιμή μονάδας: 50,00 Άρθρο 13ο. Από το εμπόριο : Πέτρινος Κρουνός εμπορίου Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση Τιμή ανά τεμάχιο Τιμή μονάδας: 50,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 9

11 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α. Καθαρισμός του χώρου της πηγής, επένδυση του υπάρχοντος τοιχίου με πέτρα της περιοχής και επιδιόρθωση του υπάρχοντος φρεατίου συλλογής. 1. Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου Επιφάνεια 1,00 ΣΥΝΟΛΟ (στρ) 1,00 2. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιας ορατής όψεως Τοιχίο 15 0,4 0,5 3 ΣΥΝΟΛΟ (m 3 ) 3,00 3. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου. Τοιχίο 15 0,5 7,5 ΣΥΝΟΛΟ (m 2 ) 7,50 4. Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων (κοινά) Ποσότητα 15,00 ΣΥΝΟΛΟ (kg) 15,00 Β. Κατασκευή πέτρινης βρύσης στην υπάρχουσα θέση υδροληψίας. 1. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων Βρύση 2,00 0,5 1, ,00 0,5 0,5 1 0,25 0,5 0,5 0,5 1 0,13 3 0,1 0,20 1 0,06 ΣΥΝΟΛΟ (m 3 ) 1,44 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 10

12 2. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου. Βρύση 2,00 1,00 2 4,00 1,00 0,5 2 1,00 0,5 0,5 2 0,50 3 0,2 2 1,2 ΣΥΝΟΛΟ (m 2 ) 6,70 3. Σκυροδέματα μικρών έργων. Βρύση 6,00 2,00 0,06 0,72 ΣΥΝΟΛΟ (m 3 ) 0,72 4. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες. Τοιχίο ΣΥΝΟΛΟ (m 2 ) 6,00 5. Από το εμπόριο : Πέτρινη Καρούτα εμπορίου. Πέτρινος Κρουνός 1,00 εμπορίου ΣΥΝΟΛΟ (τεμ) 1,00 6. Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC. Πλαστικοί σωλήνες 20,00 από σκληρό PVC ΣΥΝΟΛΟ (μ) 20,00 Γ. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης χαμηλού ύψους από λιθοδομή. 1. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιας ορατής όψεως. Τοιχίο 20,00 0,4 0,5 1 4,00 ΣΥΝΟΛΟ (m 3 ) 4,00 2. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 11

13 Τοιχίο 20,00 0,5 10,00 ΣΥΝΟΛΟ (m 2 ) 10,00 Δ. Κατασκευή τσιμεντένιας αποχετευτικής τάφρου και τοποθέτηση οχετού απορροής υδάτων. 1. Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής. Τάφρος 20,00 1,20 0,4 1 9,6 ΣΥΝΟΛΟ (m 3 ) 9,6 2. Σκυροδέματα μικρών έργων. Τάφρος 20,00 1,20 0,06 1 1,44 ΣΥΝΟΛΟ (m 3 ) 1,44 3. Δομικά πλέγματα B500C (S500s). Δομικά πλέγματα B500C (S500s) Επιφάνεια φύλλου δομικ. πλέγμ.5,00 x 2,15 = 10,75 m2 βάρος φύλλου δομικ. πλέγμ. = 21,50 kg αριθμός φύλλων που απαιτούνται 1,20 x 20,00/10,75 = 2,23 ακέραια φύλλα δομικού πλέγματος 3,00 x 21,50 = 64,50 kg ΣΥΝΟΛΟ (kg) 64,50 4. Αγωγός ομβρίων. Αγωγοί ομβρίων από 5,00 προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωληνες C12/15 ΣΥΝΟΛΟ (μ) 5,00 Ε. Ανακατασκευή υφιστάμενης λιθοδομής σε καθιστικό. 1. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 12

14 Τοιχίο 5,00 0,4 0,5 1 1 ΣΥΝΟΛΟ (m 3 ) 1,00 2. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου. Τοιχίο 5,00 0,5 2,50 ΣΥΝΟΛΟ (m 2 ) 2,50 ΣΤ. Πλακοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις στον περιβάλλοντα χώρο. 1. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες. Τοιχίο ,00 ΣΥΝΟΛΟ (m 2 ) 40,00 2. Τσιμεντοστρώσεις. 2.1 Σκυροδέματα μικρών έργων. Τσιμεντόστρωση οδού 10,00 4 0,06 1 2,40 ΣΥΝΟΛΟ (m 3 ) 2, Δομικά πλέγματα B500C (S500s). Δομικά πλέγματα Επιφάνεια φύλλου δομικ. πλέγμ.5,00 x 2,15 = 10,75 m2 B500C (S500s) βάρος φύλλου δομικ. πλέγμ. = 21,50 kg αριθμός φύλλων που απαιτούνται 4 x 10,00 / 10,75 = 3,72 ακέραια φύλλα δομικού πλέγματος 4,0 x 21,50 = 86,00 kg ΣΥΝΟΛΟ (kg) 86,00 Ζ. Τοποθέτηση ενός ξύλινου κίοσκι. Τεμάχιο 1,00 ΣΥΝΟΛΟ (τεμ) 1,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 13

15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Είδος εργασίας Άρθρα Κωδικός Αναθεώρησης Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Σκυροδέματα μικρών έργων (Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15) Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος (Δομικά πλέγματα B500C (S500s) Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου ( μιας ορατής όψεως) ΟΙΚ Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου ( δύο ορατών όψεων) Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου ( ανωμάλου χωρικού τύπου) Είδος μονάδας Ποσότητα Τιμή μονάδας ( ) Δαπάνη ( ) ΟΙΚ 2122 m 3 9,6 19,90 191,04 ΟΙΚ 3213 m 3 4,56 121,00 551,76 ΟΙΚ 3873 kg 150,50 1,10 165,55 m ,10 602,70 ΟΙΚ 4207 m 3 2,44 92,70 226,19 ΟΙΚ 4501 m 2 26,7 19,90 531, Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες ΟΙΚ 7311 m , , Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων ( κοινά) ΥΔΡ 6752 kg 15 1,75 26, Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ( ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm 10. Β 53: Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωληνες C12/15 ΥΔΡ μμ 20 2,10 42,00 ΟΔΟ 2884 μμ 5 46,00 230, N Τοποθέτηση ξύλινου κιόσκι ΠΡΣ 5210 τεμ 1 200,00 200, Ν. ΣΤ8.2 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου ΠΡΣ 5390 Στρ. 1 50,00 50, Από το εμπόριο : Πέτρινος Κρουνός εμπορίου Τεμ 1 50,00 50,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4458,42 Προστίθεται Φ.Π.Α. 23% 1025,44 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΥΡΩ 5483,86 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 14

16 Αλμυρός, Αύγουστος 2012 Ο συντάκτης Κων/νος Γιαννούχος Δασολόγος περιβαλλοντολόγος MSc ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ 15

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

την εκσκαφή. σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

την εκσκαφή. σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Έργο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Δ.ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Θέση: Τ.Κ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Τιμολόγιο Μελέτης Ημερομηνία : Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε.ΘΕΡΜΑΊΚΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 63/ 2015 ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΫΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΑΝΑKATAΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 600.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 2015 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΔΙΑΜ/ΣΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ) Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ- ΑΓΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Μελέτης: 80/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Μελέτης: 80/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Μελέτης: 80/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 487.804,88

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Σελί δα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΟΣ, ΒΑΤΣΙΑΝΑ, ΚΑΣΤΡΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΥΔΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΠΡΟΥΛ. : 600.000,00 ευρώ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση πλατείας στην Πόμπια Προϋπολογισμός: 150.000,00 (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΕΩΣ & ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 95.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Παλλήνης ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 18/14 Προυπ 88.100,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΚΑ : 25-7312.0031

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ 14REQ002396310 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2014-11-12 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης Έργο : Μελέτη ύδρευσης Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΟ::Μελέτη ύδρευσης Σελ: 2/16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1.Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 4.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΡΕΘΥΜΝΟ Ιούλιος 2013

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 4.1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΡΕΘΥΜΝΟ Ιούλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα