ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Εξόδων Υπόλοιπο (Διαμορφωθέντα - Τιμολ/θέντα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Εξόδων Υπόλοιπο (Διαμορφωθέντα - Τιμολ/θέντα)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμός ΓΛ Περιγραφή Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Εγκριθέντα Έκθ/Θέντα Εντ/θέντα Τιμολ/θέντα Πληρωθέντα Υπόλοιπο ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Υπόλοιπα Kωδικών Εξόδων Υπόλοιπο (Διαμορφωθέντα - Τιμολ/θέντα) Τακτικές αποδοχές τεσσάρων (4) ΕΙΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ. & εργοδ. εισφορές) Αποδοχές υπαλληλων ειδικών θέσεων , , , , , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,50 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ/ΤΠΔΚΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙ 2.000, , ,00 250,00 550,00 250, , Υλοποίηση πράξης"αναπτυξιακή Σύμπραξη 45 Συν Πράττω" ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙ , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,50 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών Aμοιβές Νομικών και συμβολαιογράφων , , , , , , , Αμοιβές συμβολαιογράφων Aμοιβές Νομικών και συμβολαιογράφων 1.600, , ,00 14,00 14,00 14, , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Aμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000, , , , , , , απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ Aμοιβές λοιπων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές 8.856, , , , , , ,94 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Δαπάνες αιρετών Αντιμισθία Δημάρχου Εξοδα παράστασης Δημάρχου - Αντιδημάρχου - Προέ , , , , , , , Αντιμισθία Αντιδημάρχων Εξοδα παράστασης Δημάρχου - Αντιδημάρχου - Προέ , , , , , , , Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών & δημοτικών Κοινοτήτων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) Eξοδα κινησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,12

2 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών Έξοδα δήλωσης ακινήτων στο κτηματολόγιο Λοιπές αμοιβές Tρίτων 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Δκαιώματα ΔΕΗ και τρίτων απο είσπραξη τελών και φ , , , , , , ,32 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,32 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,24 Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά Τέλη ΕΛΤΑ Tαχυδρομικά Τέλη 4.300, , , , , , , Ταχυδρομικά Τέλη Ταχυμεταφορές Tαχυδρομικά Τέλη 2.700, , , , , ,49 823,51 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Σταθερή Τηλεφωνία , , , , , , , Τηλεφωνικά τέλη ΕΙΝ Πενταλόφου Σταθερή Τηλεφωνία 1.500, , ,00 103,50 103,50 103, , Κινητή Τηλεφωνία Δημάρχου Κινητή Τηλεφωνία 2.700, , , , , ,60 900, Κινητή Τηλεφωνία Αντιδημάρχων Κινητή Τηλεφωνία 5.000, , , , , , , Κινητή Τηλεφωνία Προϊσταμένων Κινητή Τηλεφωνία 2.800, , , , , , ,51 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,91 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Φόροι - Τέλη Φόροι Λοιποί φόροι Λοιποί φόροι , , ,00 885,84 885,84 885, ,16 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 885,84 885,84 885, , Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Λοιποί φοροι και τέλη 1.050, , ,00 464,50 464,50 464,50 585,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 464,50 464,50 464,50 585,50 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Oδοιπ.εξοδα, και αποζημίωση μετακινησεων αιρετών 3.000, , , , ,49 855,65 629,51 Εξοδα κίνησης Δημοτικών Oδοιπ.εξοδα, και αποζημίωση Συμβούλων μετακινησεων αιρετών 3.000, , ,00 0, ,80 0, ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,29 855, ,71 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Ιδια συμμετοχή για την υλοποίηση του επενδ. σχεδίου "Προβολή & προώθηση της παρ. χρήσης πέτρας στα Μαστοροχώρια Πενταλόφου (ΣΑΤΑ 2013) Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δ , , , , , , ,00 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δ , , , , , , ,06 εξοδα εκθέσεων εσωτερικού - εξωτερικού , , , , , , ,30

3 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φ 4.000, , , , , , ,58 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φ ,00 0, , , , ,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Λοιπες δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.000, , , , , ,98 452, από Ε.Π Μακεδονίας Θράκης πράξη Αγροτική παραγωγή _τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Βοΐου με κωδικό ΟΠΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,16 Συνέδρια και εορτές Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων Διοργάνωση συνεδρίων - διαλέξεων 7.000, , , , , ,76 971, Διοργάνωση συνεδρίου (LEADER) ,81 0, ,81 0,00 0,00 0, , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών εορτών , , , , , , , "Γιορτή καπνού Κριτσμάς" (LEADER) 4.920,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα & Dimosnet Συνδρομές σε περιοδικά εφημερίδες και ηλεκτρονικά 5.000, , , , , ,90 653, Λοιπές συνδρομές Εργατική Νομοθεσία κλπ Λοιπές Συνδρομές 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600, Λοιπές συνδρομές για Δημαρχείο Ασκίου Λοιπές Συνδρομές 400,00 400,00 400,00 269,00 269,00 269,00 131,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Εξοδα δημοσιεύσεων Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Λοιπα έξοδα δημοσιέυσεων 2.000, , , , , ,39 46,61 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,39 46, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Δικαστικα έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή σ , , , , , , ,00 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητων 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Λοιπες δαπάνες γενικής φύσης 1.000, ,00 545,28 545,28 545,28 545,28 454, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Λοιπες δαπάνες γενικής φύσης 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,72 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)

4 Τόκοι δανείων Τ.Π. & Δ. Επενδ. & Λειτουργ.δαπανών Tόκοι Δανείων εσωτερικού , , , , , , , Τόκοι εκ λοιπών χρεών Λοιποί τόκοι & εξοδα για λειτουργικές δαπάνες , , , , ,00 0, , Τόκοι έργου "διμ/ση εισόδου Εράτυρας" Λοιποί τόκοι & εξοδα για λειτουργικές δαπάνες ,87 0, , , ,87 0,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (ΑΤΕ) Aμοιβές προμηθειες τραπεζών για λειτουργικές ανάγκ 900,00 300,00 900,00 299,99 299,99 299,99 600, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (ΕΤΕ) Aμοιβές προμηθειες τραπεζών για λειτουργικές ανάγκ 1.400,00 800, ,00 821,61 821,61 821,61 578, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (Εμπορική) Aμοιβές προμηθειες τραπεζών για λειτουργικές ανάγκ 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500, Αμοιβές και προμήθειες Τ.Π. & Δ Λοιποί τοκοι - εξοδα 8.073, , , , , , , Χρεολύσια Δ.Ε.ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΤΕ Αρ.Λογ.240/50/400023/58 Σεισμ.Δημτ.Σχολείου Αλιάκμονα Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1.380, , ,26 0,00 0,00 0, , Χρεολύσια Δ.Ε.ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΕΤΕ Αρ.Λογ.0296/ Σεισμ.Ανέγερση κτιρίου ΚΑΠΗ Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 2.272, , , , , ,12 0,00 Χρεολύσια Δ.Ε.ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΕΤΕ Αρ.Λογ.0296/ Σεισμ.Επισκευή σχολείου Αγ.Αναργύρων Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1.011, , , , , ,92 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,86 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,86 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές Αποδοση σε σχολικές επιτροπες , , , , , , , Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές μισθωμάτων σχολ. αγρών Τσοτυλίου Αποδοση σε σχολικές επιτροπες 2.200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Αποδοση σε παιδικούς και Απόδοση σε Ν.Π.Βοϊου βρεφονηπιακούς σταθμούς , , , , , ,00 0, Ετήσια χρημ/ση Δουρμουσόγλειου Δημ. Ιδρύματος Αποδοση σε σχολικές επιτροπες , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου Απόδοση στη ΔΕΥΑ Βοΐου χρηματοδοτήσεων του Υ.Α.Α. για προμήθεια σωλήνων ύδρευσης Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού 3.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβίβαση εισοδή ,00 0, , , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,05 Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Δ.Ε. Τσοτυλίου) Εισφορές υπέρ συνδέσμων 9.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Yποχρεωτικές εισφορές OTA 5.000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/ Κράτηση 0,50 % υπέρ λογσμου αρθ.68 ν.δ.3033/ , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις

5 οικ. ενίσχυση από ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ σε άπορο φοιτητή Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ - ΚΑΠΗ κλπ 4.000,00 0, , , , ,00 0,00 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Καταβολή χρηματικών βοηθημάτωνσε άπορους δημότες , , , , , , ,00 Βοηθήματα ένδειας για αντιμ. άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσ. καταστροφών 8.100,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς Επιχορηγησεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία συλλόγους και Σωματεία 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις ΤΟΕΒ Δήμου Βοΐου Επιχορηγήσεις ΤΟΕΒ Δήμου Βοΐου (ΕΑΠ-ΔΕΗ) (ΕΑΠ-ΔΕΗ) , , , , , , ,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς Επιχορηγησεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία συλλόγους και Σω 2.000, , , , , ,00 0,00 Επιβεβαίωση διαχ/κής επάρκειας Δήμου σύμφωνα με πρότυπα ΕΛΟΤ Δαπάνες υλοποίησης (ΣΑΤΑ 2014) προγραμματικής συμβασης ΔΕΠΤΑ 3.645, , , , , , ,00 Κάλυψη διαφοράς εσόδων εξόδων Απόδοση 1/2 του ενοικίου του ΔΗΚΕΒΟ Ξενοδοχείου "Αρχοντ , , , , , ,93 0,00 Αγορά υποδημάτων για οικ. αδύναμους μαθητές από Κληρ/μα Σ.Μήλιου Εράτυρας 1.000, , ,00 0,00 0,00 0, , Έξοδα δημοσιεύσεων Κληρ/μα Σ.Μήλιου Εράτυρας Διάφορα έξοδα κληροδοτηματος Σ Μήλιου Εράτυρας 280,81 200,00 200,00 0,00 86,10 0,00 194, Δαπάνες συντήρησης διαμερίσματος Κληρ/ματος Σ.Μήλιου Εράτυρας 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Εκτέλεση κοιν. έργου από Κληρ/μα Σ.Μήλιου Εράτυρας , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Απόδοση εισφοράς 5ο/οο κλπ υπέρ Υπ. Οικονομικών 119,19 0,00 119,19 0,00 0,00 0,00 119,19 Έξοδα επισκευής διαμερίσματος Γκιζιώτη & κοινόχρηστα , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Αμοιβή δικηγόρου Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού Διάφορα έξοδα κληροδοτηματος Γ. Διβανόπουλου / Α 450,00 450,00 450,00 448,80 448,80 448,80 1,20 Δικ.δαπάνες (αγωγές, εξώσεις) Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Δαπάνες δημοσίευσης Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού Διάφορα έξοδα κληροδοτηματος Γ. Διβανόπουλου / Α 650,00 650,00 650,00 59,04 59,04 59,04 590,96 Τέλεση μνημοσύνου Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Συντήρηση ακινήτων Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 Φόροι. & τέλη χαρτ. Κληρ/ματος Φορολογικα πρόστιμα και Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού προσαυξήσεις 900,00 900,00 900,00 100,00 100,00 100,00 800,00 ΕΕΤΗΔΕ Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

6 Κοιν. έργο Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού Διάφορα έξοδα κληροδοτηματος Γ. Διβανόπουλου / Α 5.000, , ,00 852,39 852,39 852, ,61 Περίθαλψη ενδεών Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 5.000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Προμήθεια γραφ. ύλης Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Αμοιβή δικηγόρου Κληρ/ματος Γ.Καραγιάννη Αυγερινού 2.500, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Δικ.δαπάνες (αγωγές, εξώσεις) Κληρ/ματος Γ.Καραγιάννη Αυγερινού 2.300, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Δαπάνες δημοσίευσης Κληρ/ματος Γ.Καραγιάννη Αυγερινού Διάφορα έξοδα κληροδοτήματος Γ. Καραγιάννη / Αυγε 1.200, , ,00 59,04 59,04 59, ,96 Μεσιτείες Κληρ/ματος Γ.Καραγιάννη Αυγερινού 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200, Τέλεση μνημοσύνο υπέρ ευεργέτη Γ.Καραγιάννη Συντήρηση ακινήτων Θεσ/νικης Κληρ/ματος Γ.Καραγιάννη Αυγερινού Φόροι & τέλη χαρτ. Κληρ/ματος Γ.Καραγιάννη Αυγερινού Διάφορα έξοδα κληροδοτήματος Γ. Καραγιάννη / Αυγε 700,00 700,00 595,51 595,51 595,51 595,51 104,49 Διάφορα έξοδα κληροδοτήματος Γ. Καραγιάννη / Αυγε 4.500, , ,00 19,22 19,22 19, ,78 Φορολογικα πρόστιμα και προσαυξήσεις , , ,00 275,53 275,53 275, , ΕΤΑΚ Κληρ/ματος Γ.Καραγιάννη Αυγερινού Διάφορα έξοδα κληροδοτήματος Γ. Καραγιάννη / Αυγε 1.500,00 0, ,00 256,75 256,75 256, ,25 Φορολογία τόκων Κληρ/ματος Γ.Καραγιάννη Αυγερινού 1.300,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Αντικ/ση στέγης & ξυλ.οροφής Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής από Κληρ/μα Γ.Καραγιάννη Αυγερινού Προμ. υλικών για τον καθαρισμό φορητών εικόνων Ι.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου από Κληρ/μα ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ Ι.Ν ΑΓΙΑΣ , , , , , , ,21 Γ.Καραγιάννη Αυγερινού Λοιπά υλικά 5.000, , , , ,49 205, ,51 Υποτροφίες αρ.μαθητών από Κληρ/μα Γ.Καραγιάννη , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Υποτροφίες αρ.μαθητών ΠΟΕ από Κληρ/μα Γ.Καραγιάννη , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Γραφ. ύλη για το Κληρ/μα Γ.Καραγιάννη 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Νομικές - Λογιστικές συμβουλές Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 1.000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Αποζημίωση υπαλλήλου Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 1.000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Δικ. δαπάνες Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200, Δημοσιεύσεις Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου Διάφορα έξοδα Κληροδοτήματος Τσιόλα / Κριμηνιου 150,00 150,00 150,00 59,04 59,04 0,00 90,96

7 Κοινόχρηστα κενών ακινήτων Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 2.000, , ,00 0,00 0,00 0, , συντηρήσεις επισκευές ακινήτων Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 1.000, , ,00 0,00 0,00 0, , Απόδοση εγγυήσεων Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500, Κρατήσεις υπέρ τρίτων Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 1.529,37 300, ,37 0,00 0,00 0, , Φόροι τόκων καταθέσων Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50, ΕΤΑΚ Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 2.000, , ,00 0,00 0,00 0, , Πλακόστρωση στο Κριμήνι (1ος Λογ/σμός) από Κληρ/μα Τσιόλια ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΤΟΥ 1ΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡ 3.151, , , , , ,19 0, Κόψιμο χόρτων για καλλωπισμό οικισμού Κριμηνίου από Κληρ/μα Τσιόλα 1.000, , ,00 0,00 0,00 0, , Τέλεση μνημοσύνου από Κληρ/μα Τσιόλα Κριμηνίου 1.000, , ,00 0,00 0,00 0, , Λοιπά έξοδα Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500, απόδοση εισφοράς 5ο/οο κλπ υπέρ ΥΠΟΙΚ κληρ. ΤΣΙΟΛΙΑ 82,00 0,00 82,00 0,00 0,00 0,00 82, Νομικές, λογιστικές συμβουλές Κληρ/μα Καρούτα 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Αποζημίωση υπαλλήλου Κληρ/μα Καρούτα 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100, Αποζημίωση γραμ. υποστήριξης Κληρ/μα Καρούτα 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900, Αποζημίωση Λογιστή Κληρ/μα Καρούτα 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300, Δικ. δαπάνες (εξώσεις, αγωγές κλπ) Κληρ/μα Καρούτα 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500, Συντήρηση επισκευή μόν. εγκατάστασης Κληρ/μα Καρούτα 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Κληρ/μα Καρούτα 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Απόδοση 5ο/οο υπέρ ΥΠΟΙΚ Κληρ/μα Καρούτα 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Προμήθεια γραφ. ύλης για Κληρ/μα Καρούτα 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Ταχυδρομικά τέλη για Κληρ/μα Καρούτα 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Χορήγηση υποτροφιών από Κληρ/μα Καρούτα σε μαθητές Γυμνασίου ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Πληρωμές ΠΟΕ (υποτροφίες) από Κληρ/μα Καρούτα 9.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Δημοσιεύσεις Κληρ/τος Καρούτα 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500, Νομικές, λογιστικές συμβουλές Κληρ/τος Αρ. Γάρου 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200, Αποζημίωση υπαλλήλου Κληρ/τος Αρ. Γάρο 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

8 Δικ. δαπάνες (εξώσεις, αγωγές κλπ) Κληρ/τος Αρ. Γάρου 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600, Δημοσιεύσεις Κληρ/τος Αρ. Γάρου 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300, Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Κληρ/τος Αρ. Γάρου 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100, ΕΤΑΚ Κληρ/τος Αρ. Γάρου 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300, ΕΕΤΗΔΕ Κληρ/τος Αρ. Γάρου 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200, ΦΑΠ Κληρ/τος Αρ. Γάρου 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200, Προμήθεια γραφ. ύλης για Κληρ/μα Αρ. Γάρου 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300, Αγορά ηλεκτρ. υλικού Κληρ/τος Αρ. Γάρου 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200, Ταχυδρομικά τέλη για Κληρ/μα Αρ. Γάρου 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50, Βοηθήματα σε μαθητές Δημοτικού Νηπιαγωγείο Κληρ/τος Αρ. Γάρου 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,67 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,72 Λοπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και λοιπές Φορολογικα πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης προσαυξήσεις , , , , , , ,48 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Προσαυξήσεις ασφαλιστικών Ταμείων εισφορών 2.000, , ,00 89,76 89,76 89, ,24 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,72 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,72 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , , , , ,21 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές διοικητικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)και νέες προσλήψεις -12 άτομα 52560,00 για έξοδα κινησης Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού ΚΕΠ - 8 ΆΤΟΜΑ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές / περιλαμβάνονται βασικός μισθός , , , , , , ,37 Τακτικές αποδοχές / περιλαμβάνονται βασικός μισθός , , , , , , ,85 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και τήρηση πρακτικών συνδριάσεων ΔΣ και ΤΣ Αποζημίωση υπερωριακης εργασίας , , , , , , , Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων Εκλογική αποζημίωση ,00 0, , , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

9 Τακτικές αποδοχές ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΌΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ΜΑΝΙΟΥ Ε ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ & οι 2 ΒΙΟΠΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟ , , , , , , ,45 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ & ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση Aποδοχες συμβασιούχων εργου , , , , , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΥΔΚΥ εργοδότη διοικητικών υπηρεσιών ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ , , , , , , , ΤΕΑΔΥ εργοδότη διοικητικών υπηρεσιών ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 9.000, , , , , ,24 61, ΤΣΚΥ εργοδότη διοικητικών υπηρεσιών ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΚΥ , , , , , , , ΙΚΑ εργοδότη μονιμων Φορεις Kυριας ασφαλίσης ΙΚΑ 7.000,00 0, , , , , , ΙΚΑ εργοδότη ΑΟΡΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡ , , , , , , ,57 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,27 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβή ορκωτών λογιστών Aμοιβές Λογιστών 9.215, , ,00 0, ,00 0,00 0, Τεχν. υποστήριξη για την ιστοσελίδα Δήμου (ΣΑΤΑ 2014) Aμοιβές Τεχνικών 9.000, , , , , , ,90 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων (γιατρός, τεχνικός ασφαλείας κλπ) Λοιπες αμοιβές τρίτων , , , , , , , Καθαρισμός του Πολ.Κέντρου Σιάτιστας "Αρης & Λίλιαν Βουδούρη" Διάφορα εξοδα 4.000,00 0, , , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,64 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,54 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για Ηλεκτρικό ρευμα για φωτισμό οδων - φωτισμό κτηρίων κλπ πλατειών -κοινόχ , , , , , ,00 0,00 Αντίτιμο ύδρευσης δημ κτηρίων στη ΔΕΥΑ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 0,00 Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - ΚΕΠ Νεάπολης Eνοίκια κτηρίων 2.460, , ,00 900,00 900,00 900, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 900,00 900,00 900, , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Aσφάλιστρα μεταφορικών μεσων 5.800, , , , , , , Συνδρομή EXPRESS SERVISE, Δ.Ε. Τσοτυλίου Aσφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

10 Εργασίες επισκευής στέγης & βερνικοχρωματισμός των ξύλινων στοιχείων της οροφής του Δημαρχείου Σιάτιστας Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων Δήμου Επισκευή σχολείου κοιν. Γραφείο) Πλακίδας (ΣΑΤΑ 2013) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Κ/Θ Δήμου Συντήρηση κδημ. κτηρίων - προμήθεια κουφωμάτων (ΕΑΠ-ΔΕΗ) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 3.100,00 0, , , , ,11 64,89 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου ,00 0, , , , , ,45 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 977,80 977,80 0,00 0,00 0,00 0,00 977,80 Eπισκευές-συντηρήσεις λοιπων Μονιμων εγκαταστάσεων 2.000, , , , ,60 0,00 193,40 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου ,21 0, , , , , ,84 Eπισκευές-συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμο 9.000, , , , , , , Συντήρηση δημ κτηρίων - προμήθεια κουφωμάτων (ΕΑΠ-ΔΕΗ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Eπισκευές-συντηρήσεις επιπλων και λοιπού εξοπλσμο 8.000, , , , , ,16 248, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Eπισκευές-συντηρήσεις εφαρμογών λογισμικού , , , , , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δ.Ε. ΑΣΚΙΟΥ Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , , , ,70 66, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δ.Ε Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων & αγρ.ιατρείων Δήμου Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , , , ,00 880,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,70 946,30 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,24 63 Φόροι - Τέλη 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας & παράβολα ΚΤΕΟ επιβατηγών αυτοκινήτων Tέλη κυκλοφορίας επιβατικων αυτοκινήτων 5.000, , ,00 926,20 926,20 926, ,80 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 926,20 926,20 926, ,80 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 926,20 926,20 926, , Λοιπά γενικά έξοδα Εξοδα μεταφορών Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Εξοδα μεταφοράς αγαθών και φορτοεκφορτωτικά 500,00 500,00 73,80 73,80 73,80 73,80 426, Μεταφορές εν γένει Μεταφορες εν γένει 1.000, , ,00 996,90 996,90 996,90 3,10 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,70 429, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Oδοιπ.εξοδα, και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλή 1.500, , ,00 28,80 28,80 0, ,20 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 28,80 28,80 0, ,20 Εξοδα δημοσιεύσεων

11 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.000, ,00 123,00 0,00 123,00 0,00 877, Δημοσίευση προκυρήξεων Δημοσίεση προκηρυξεων 1.500, , ,00 0, ,96 0,00 206,04 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 0, ,96 0, ,04 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Προμήθεια βιβλίων κλπ Βιβλία, περιοδικά εφημερίδες και λοιπες εκδόσεις 5.000, , ,00 310, ,60 260, , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Γραφική υλη κλπ υλικά γραφείου , , , , , , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Εντυπα, υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλές εκτυπ , , , , , ,35 0, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Λοιπες προμήθειες ειδλων γραφείου 4.000,00 0, ,00 0, ,66 0,00 830, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Aγορές χρησέως αναλωσιμων 2.500, , ,17 712,17 712,17 338, ,83 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Ειδη καθαριότητας και ευπρεπισμού , , , , , , , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Λοιπα ειδη υγιεινης και καθαριότητας 2.000, , , , , ,72 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Καυσιμα λιπαντικα για την κινηση των μεταφορικών , , , , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Καυσιμα για θέρμανση και φωτισμό , , , , , , ,45 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Προμήθεια υδρορροών για συντήρηση στέγης του Δημαρχείου στη Σιάτιστα 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω , , , , , ,38 174,62 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Aγορες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 5.000, , , , , , , Ελαστικά οχημάτων Aγορες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 1.393, , , , , ,00 393,60 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Yλικά αμεσης ανάλωσης 1.000, ,00 773,82 773,82 773,82 461,16 226,18 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 773,82 773,82 773,82 461,16 226,18 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , , , , ,57 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

12 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΕΙΝ Πενταλόφου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟ , , , , , , ,92 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,92 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΙΚΑ εργοδότη υπαλλήλων ΕΙΝ ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ Πενταλόφου ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡ , , , , , , ,61 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,61 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,53 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές για φύλαξη ΕΙΝ Πενταλόφου Aμοιβές Τεχνικών , , , , , , ,79 Αμοιβές συνεργείου καθαρισμού ΕΙΝ Πενταλόφου Aμοιβές καλιτεχνών 5.000, , , , , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών Αμοιβές συνεργείου ενίσχυσης μαγειρίου ΕΙΝ Πενταλόφου Λοιπές αμοιβές Tρίτων , , , , , , ,97 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,97 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό γηπέδων κλπ Ηλεκτρικό ρευμα για φωτισμό οδων - πλατειών -κοινόχ , , , , , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κτηρίου ΕΙΝ Πενταλόφου Hλεκτρ.Pευμα πλατειών-kοινοχρ , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Aσφάλιστρα μεταφορικών μεσων 7.800, , , , , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Προμήθεια πυλώνα & υλικών για τοπ/ση φωτισμού στον αύλειο χώρο του Δ.Σ. Γαλατινής (ΣΑΤΑ 2014) 2.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Ολοκλ/ση έργου συντ/ση δημ. σχολείου Στέρνας - Σήμαντρου (ΣΑΤΑ 2012) Διαρρύθμιση αίθ. Γυμναστηρίου & αλλαγή κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Λύκειο Νεάπολης (ΕΑΠ-ΔΕΗ) Συντήρηση και επισκευή Δ.ΣΧ. Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 4.500, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου , , , , , , ,70 Στέρνας (ΣΑΤΑ 2014) 1.868, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 Αλλαγή κεραμοσκεπής στο Δ.Σχ. Μολόχας (ΣΑΤΑ 2014) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή κτηρίου ΕΙΝ Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων Πενταλόφου ακινητων του Δήμου 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Επικεράμωση Αγρ. Ιατρείου Δραγασιάς (ΣΑΤΑ ) Επικάλυψη με πέτρες της κυρίας εισόδου δημ. σχολείου Λούβρης (ΕΑΠ-ΔΕΗ & ΣΑΤΑ ,49 ) Κ/Θ στην αίθουσα πολιστισμού Κλεισώρειας (ΣΑΤΑ 2013) Ολ/ση στέγης Δ.Σχ. Χρυσαυγής (ΣΑΤΑ 2013) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Χλοοτάπητας γηπέδων) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ελαστικά οχημάτων Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (χλοοκοπτικών γηπέδων) Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 9.574, , ,17 0,00 0,00 0, ,17 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 2.528, , , , , ,90 31,79 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 1.722,00 0, , , , ,80 79,20 Eπισκευές-συντηρήσεις λοιπων Μονιμων εγκαταστάσεων , , , , , , ,97 Eπισκευές-συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμο , , , , , , ,50 Eπισκευές-συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμο 1.991, , ,38 761,38 761,38 761, ,00 Eπισκευές-συντηρήσεις λοιπων μηχανημάτων του Δήμο 6.000, , , , , ,51 76,74 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,17 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , τέλη κυκλοφορίας & παράβολα ΚΤΕΟ Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000, , ,00 326,00 326,00 326, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 326,00 326,00 326, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 326,00 326,00 326, ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 647 Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Εξοδα λειτ. κοινωνικών δομών (κοιν. παντοπωλείο κλπ) Eξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 8.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Καθαριότητα Κλ.Γυμναστηρίου & Πνευμ. Κέντρου Σιάτιστας, Γαλατινής Eξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων , , , , , , ,12 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,12 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Σίτιση μαθητών μουσικού Σχολείου Σιάτιστας Δαπάνες λειτουργίας συσσιτίων , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Είδη για σίτιση μαθητών ΕΙΝ Πενταλόφου Δαπάνες λειτουργίας συσσιτίων , , , , , , ,17 Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών παιδιών υπαλλήλων ΙΔΑΧ 308,00 0,00 308,00 0,00 0,00 0,00 308,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,17 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,29 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για χλοοκοπτικά γηπέδων Καυσιμα λιπαντικα για την κινηση των μεταφορικών , , , , , , ,71 Καυσιμα - λιπαντικα για λοιπες ανάγκες 5.000, , , , , , ,78

14 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης κλειστών Γυμναστηρίων Καυσιμα - λιπαντικα για λοιπες ανάγκες , , , , , , , Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης ΕΙΝ Πενταλόφου Καυσιμα - λιπαντικα για λοιπες ανάγκες , , , , , , ,56 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού Λοιπά υλικά , , , , , ,83 41,49 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,83 41, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Προμήθεια κιγλιδωμάτων Υλικά συντήρησης και επισκευης κτηρίων 2.000, , , , ,00 713,40 464, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω 6.000, , ,66 862, ,07 862, ,93 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης για ΕΙΝ Πενταλόφου Yλικά αμεσης ανάλωσης 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500, Λοιπές προμήθειες Προμήθεια γρασιδιούκλπ Σπόροι φυτά δενδρύλλα 1.500, ,00 350,41 350,41 350,41 350, , Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού & λιπασμάτων για γήπεδα Φυτοπαθολογικό υλικο 5.000, , , , , , ,53 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,12 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , , , , , , ,92 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού καθαριότητας και ηλεκ/σμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά, επιδόματα έξοδα κινησης )2 οδηγοί, 1ηλεκτρολόγος, 3εργάτες Τακτικές αποδοχές / περιλαμβάνονται βασικός μισθός , , , , , , ,06 Αποζημίωση έτους υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακης εργασίας 2.000, , ,00 98,40 98,40 98, , Εφάπαξ Aμοιβ.εκτακ.προσ.ειδικ/Περιπτω 3.000, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟ , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,00

15 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου προσωπικού(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Aποδοχες συμβασιούχων εργου , , , , , , ,57 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,57 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης ΤΥΔΚΥ εργοδότη καθ/τας και ηλεκ/σμού ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ , , , , , , ,74 ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ εργοδότη καθ/τας και ηλεκ/σμού ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 3.000, , , , , , ,64 ΤΣΚΥ εργοδότη καθ/τας και ηλεκ/σμού ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 3.000,00 0, , , , , , ΙΚΑ αορίστου χρόνου προσωπικού καθ/τας και ηλεκ/σμού ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡ 4.500, , , , , ,64 602, ΙΚΑ εργοδότη εκτάκτου προσωπικού καθ/τας και ηλεκ/σμού ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,15 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατικού και ένστολου πρ 4.000, , , , , ,75 27,19 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) Λοιπες παροχες σε ειδος ( ένδυση εργατοτεχνικού π 3.700, , , , , ,74 878,88 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,49 906,07 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,45 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων Συμμετοχή στην ΔΙΑΔΥΜΑ για τέλη χρήσης ΟΣΔΑ έτους 2012 και ανακύκλωση χαρτιού) Αμοιβες και έξοδα υλοποιησης συμβασεων διαδημοτικη , , , , , , ,17 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,17 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,17 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για Ηλεκτρικό ρευμα για φωτισμό οδων - φωτισμό κτηρίων κλπ πλατειών -κοινόχ , , , , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,00 0,00 Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Aσφάλιστρα μεταφορικών μεσων 5.800, , , , , , ,27 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Αντικατάσταση λαμπτήρων ΦΟΠ κλπ Eπισκευές-συντηρήσεις λοιπων Μονιμων εγκαταστάσεων 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή Eπισκευές-συντηρήσεις μεταφορικών μέσων μεταφορικών μέσων του Δήμο , , , , , , ,39 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , ,39

00.6223.02 Κινητή Τηλεφωνία Αντιδημάρχων 62.03.23.000 Κινητή Τηλεφωνία 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 256,43 0,00 4.743,57

00.6223.02 Κινητή Τηλεφωνία Αντιδημάρχων 62.03.23.000 Κινητή Τηλεφωνία 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 256,43 0,00 4.743,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Υπόλοιπα Kωδικών Εξόδων Υπόλοιπο (Διαμορφωθέντα - Τιμολ/θέντα) Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμός ΓΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 28.257.887,25 28.316.635,36 19.445.667,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.576.351,86 9.117.978,05 8.501.150,61

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/12/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 ΑΠΌ 1/1/2015-30/06/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 84 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.240.288,09 2.847.134,98 7.730.488,73 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 580.917,80 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΣΧΕΔΙΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα