ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού."

Transcript

1 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 298/2013 Στην Τρίπολη σήμερα την 17 η Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σταμάτη Χαράλαμπου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το πιο πάνω θέμα. Παρόντος και του Δημάρχου κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη διαπιστώθηκε, από τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 32 και ονομαστικά οι ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Σταμάτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2) Πεπόνης Γεώργιος, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου 3) Κοσκινάς Δημήτριος 4) Μπόζος Ιωάννης 5) Τασιγιαννάκης Δημήτριος 6) Καλτεζιώτης Πέτρος 7) Ζαμπαθά Χριστίνα 8) Λουμπαρδιάς Στυλιανός 9) Καρλής Γεώργιος 10) Τζανής Ηλίας 11) Μπούρας Ανδρέας 12) Σαββάκης Σάββας 13) Κοκκινάκος Μιλτιάδης 14) Κουκάκης Σταύρος 15) Παλιογιάννης Θεόδωρος 16) Κάρλος Γεώργιος 17) Τρίκολας Κωνσταντίνος 18) Κατσίρης Ιωάννης 19) Εικοσιδέκα Μαρία 20) Πετροπούλου Δρακοπούλου Σπυριδούλα 21) Παπαδημητρίου Γεώργιος 22) Κατσαφάνας Κωνσταντίνος

2 2 23) Μπισιούλης Ζαφείριος 24) Παυλής Δημήτριος 25) Τσιαμούλος Νικόλαος 26) Κακλαμάνος Αναστάσιος 27) Βόσνος Δημήτριος 28) Κοσκολός Γεώργιος 29) Καρώνης Γεώργιος 30) Καλαμούτσος Ηλίας 31) Αλεξάκης Βασίλειος 32) Αναγνωστόπουλος Νικόλαος Απουσίαζαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.ταλούμης Κωνσταντίνος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. 1.Σαμπράκος Ιωάννης, 2. Δελφάκης Νικόλαος, 3. Τζιούμης Κωνσταντίνος, 4. Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος, 5. Νικολάου Δημήτριος, 6.Παπαζαχαρίας Αναστάσιος, 7. Σαμαρτζής Γεώργιος και 8.Συνοδινού Λυγερή αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν επίσης: Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Τρίπολης κ. Κάμαρης Ηλίας, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λεβιδίου κ. Κακκώνης Αθανάσιος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Σιμιάδων κ. Νικολόπουλος Παναγιώτης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λουκά κ. Σμυρνιώτης Κωνσταντίνος. Στη Συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Λυμπεράκης Στυλιανός ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό. Στη Συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και η Δημοτική Υπάλληλος κ. Κατσαφούρου Χαρά για την τήρηση των πρακτικών. O Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σταμάτης Χαράλαμπος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ, Μπούρα Ανδρέα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την ακόλουθη εισήγηση: Παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης να αποφασίσει σχετικά με την υπ αριθμ. 19/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για τη διάθεση κοινοχρήστων χώρων στην Πλατεία Πετρινού. Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμό 19/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΗΡ-97Ω η οποία έχει ως ακολούθως: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19/2013 Θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού» Στην Τρίπολη σήμερα 5 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε τακτική δημόσια

3 3 συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μπούρας Ανδρέας Πρόεδρος 1. Τρίκολας Κωνσταντίνος 2. Συνοδινού Λυγερή 2. Λουμπαρδιάς Στυλιανός 3. Παλιογιάννης Θεόδωρος 3. Παπαζαχαρίας Αναστάσιος 4. Τασιγιαννάκης Δημήτρης 5. Κακλαμάνος Αναστάσιος 6. Κοσκολός Γιώργος 7. Κάρλος Γεώργιος Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αν και προσκλήθηκε δεν παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Στυλιανός Λυμπεράκης. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο νόμιμος αναπληρωτής κ. Κάρλος Γεώργιος που είχε νόμιμα κληθεί. Παρούσα στη συνεδρίαση η Δημοτική Υπάλληλος κ. Πιτερού Γεωργία για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών αυτής την 19/2013 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης και την εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου η οποία έχει ως εξής: ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινόχρηστων χώρων Πλατείας Πετρινού. Άρθρο 1 : Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο : 1. Την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία και χρήση της πλατείας Πετρινού του Δήμου Τρίπολης. 2. Το σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου. Την ελεύθερη, άμεση και συνεχή διάθεση και απόλαυση των κοινόχρηστων χώρων από το κοινό. 3. Την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. 4. Την εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων. 5. Την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και την αποκομιδή των απορριμμάτων.

4 4 6. Την ασφάλεια, προστασία και άνεση της κίνησης των πεζών, χωρίς εμπόδια σε όλη την επιφάνεια των κοινόχρηστων χώρων καθώς και τη χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες. 7. Τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων. 8. Την ελεύθερη, άμεση και συνεχή διάθεση και απόλαυση των κοινόχρηστων χώρων από το κοινό. 9. Την ενδυνάμωση της εμπορικής κίνησης με την οργανωμένη παρουσίαση των κοινόχρηστων χώρων. Άρθρο 2 : Νομικό Πλαίσιο Ο παρών Κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου και εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Ν. 3852/2010 και : Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α / ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπου τυγχάνει εφαρμογής. Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα τα αρ. 75 περί άσκησης αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων και αρ. 79 «Κανονιστικές Αποφάσεις». Του Β.Δ. 24-9/ (Φ.Ε.Κ. 171/Α / ) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 1080/1980 (Φ.Ε.Κ. 246/Α / ) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» και ειδικότερα του αρ. 3 «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων». Του Ν. 1577/1985 (Φ.Ε.Κ. 210/Α / ) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και ειδικότερα το αρ. 19 «Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους». Του Ν. 2831/2000 (Φ.Ε.Κ. 140/Α / ) τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις. Της αριθ /2001 (Φ.Ε.Κ. 1663/Β / ) Απόφασης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής» και ειδικότερα την παρ. (β). Του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. Α'/57/ ), «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα τα αρ. 34 «Στάση και στάθμευση», αρ. 47 «Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς» και αρ. 48 «Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου». Του Ν. 3542/2007 (Φ.Ε.Κ. Α'/50/ ), «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999». Του Ν. 1337/1983 (Φ.Ε.Κ. Α'/33/ ), «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το αρ. 17 «Νέα αυθαίρετα». Του Ν. 1828/1989 (Φ.Ε.Κ. 2/Α / ), «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του αρ. 25 «Έσοδα Δήμων και Κοινοτήτων». Του Ν. 2946/2001 (Φ.Ε.Κ. 224/Α'/ ) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Του Ν. 3431/2006 (Φ.Ε.Κ. 13/Α / ) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του αρ. 29 «Δικαιώματα διέλευσης».

5 5 Της αριθ /2009 (Φ.Ε.Κ. 2621/Β / ) Απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Του Ν. 4067/2012 (Φ.Ε.Κ. 79/Α / ) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός». Ποινικός Κώδικας άρθρο 292 παρ. 1 και άρθρο 458. Άρθρο 3 : Γενικές Προδιαγραφές Η άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων διατίθενται στους εκμεταλλευόμενους, σύμφωνα με τον Ν. 1080/80 άρθρο 3, παράγραφο 4 και 5. Σε κάθε κατάστημα παραχωρείται χώρος της πλατείας που αντιστοιχεί σε μήκος στο 70% της πρόσοψης ή της προβολής του καταστήματος, το δε πλάτος του παραχωρούμενου χώρου θα φτάνει μέχρι την λωρίδα (φάσα) στο δάπεδο της πλατείας, η οποία διαχωρίζει τους κυβόλιθους από την πλακόστρωση. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήματα εάν κατά την κρίση του Δημάρχου, δεν παρεμποδίζεται με τον τρόπο αυτό ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Όπου δίπλα στα καταστήματα υπάρχουν είσοδοι κτιρίων που είναι μικρότεροι σε πλάτος των δύο μέτρων, εκεί θα πρέπει να αφήνεται άνοιγμα τουλάχιστον δύο (2) μέτρων έμπροσθεν της εισόδου των κτιρίων, εις βάρος αντίστοιχα των όμορων καταστημάτων Η σκίαση των χώρων μπορεί να γίνεται, με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20μ. από το έδαφος, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα και χωρίς να υπερβαίνει το 20% (Απόφαση 52716/2001 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), της επιφάνειας του συνόλου του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου και δεν θα περιλαμβάνει διαφημιστικά μηνύματα. Η σκίαση των χώρων μπορεί να γίνεται επίσης με ομπρέλες που θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ μέχρι την αρχή των χώρων φύτευσης των δέντρων, με κινητό κεντρικό στήριγμα, χωρίς να εμποδίζεται η ανάπτυξη των δέντρων και οι είσοδοι των κτιρίων. Το χρώμα των ομπρελών ή των τεντών θα πρέπει να είναι γκρι ή άσπρο, το μέγεθος και ο τύπος θα είναι ίδιος έτσι ώστε να αποτελούν ενιαίο αισθητικό σύνολο, στην επιφάνειά τους δε δεν θα υπάρχουν οποιουδήποτε είδους σημάνσεις. Ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος μπορεί να οριοθετηθεί από το Δήμο ή τους ιδιοκτήτες (ύστερα από άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου), είτε με την τοποθέτηση χαμηλών πλεξιγκλάς, είτε με κιγκλιδώματα, είτε με ζαρντινιέρες, μεγίστου ύψους 1,10 μέτρων, τα οποία θα είναι ομοιόμορφα και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρημένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη, την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος και θα επιβάλλονται τα αναλογούντα πρόστιμα που ισχύουν. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο (προστεγάσματα, στέγαστρα, υποστυλώματα, διαχωριστικά, δάπεδα, πέργκολες κ.ά.), από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, η οριοθέτηση των τμημάτων αυτών καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, θα καθοριστεί με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης (πρόταση της Υπηρεσίας είναι το ετήσιο τέλος να καθοριστεί σε 60,00 Ευρώ το τετραγωνικό μέτρο).

6 6 Η καθαριότητα κάθε χώρου που έχει διατεθεί προς χρήση είναι υποχρέωση του αντίστοιχου καταστήματος και θα γίνεται με δική του ευθύνη. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο μεγαφωνικών και διαφημιστικών στοιχείων. Οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκληθεί στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους αυτή θα αποκαθιστάται από τους αντίστοιχους υπεύθυνους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Σε περίπτωση αμέλειας του υπεύθυνου ιδιοκτήτη, η επισκευή θα γίνεται από το Δήμο και η δαπάνη θα καταλογίζεται εις βάρος του. Στα τμήματα της πλατείας, εκτός των πεζοδρόμων, δεν επιτρέπεται η διέλευση, η στάση και η στάθμευση μηχανοκίνητων οχημάτων κάθε είδους, εκτός των αυστηρά υπηρεσιακών και μόνο για υπηρεσιακές ανάγκες στο χώρο της και τις περιβάλλουσες χρήσεις (π.χ. ασθενοφόρο, πυροσβεστικό). Για τα ποδήλατα επιτρέπεται η στάθμευσή τους στις ειδικές θέσεις πρόσδεσης, τις οποίες θα τοποθετήσει ο Δήμος. Σχετικά με τις επιγραφές των καταστημάτων και λοιπών χρήσεων των κτιρίων θα ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων που ισχύουν, προτείνεται όμως από το Δήμο σε όλους τους χρήστες, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, η συνεργασία και κοινή προσπάθεια μεταξύ τους και με τον Δήμο για την αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος της πλατείας και του θεάτρου. Σχετικά με την προβολή μηνυμάτων, (π.χ. αφίσες) ο Δήμος θα τοποθετήσει σε κατάλληλα σημεία επιφάνειες, στις οποίες και μόνον σε αυτές, θα επιτρέπεται η ανάρτηση των μηνυμάτων. Άρθρο 4 : Διαδικασία λήψης άδειας Τέλη Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της, έως το τέλος του έτους που εκδίδεται. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στο Δήμο πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: α. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος. β. Τοπογραφικό διάγραμμα θέσης του καταστήματος και κάτοψη όπου θα αποτυπώνεται το κατάστημα, οι όμορες ιδιοκτησίες με την χρήση τους και ο χώρος των τραπεζοκαθισμάτων με την τελική του διαρρύθμιση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος αποφασίσει να χορηγήσει άδεια χρήσης σε κοινόχρηστο χώρο για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων τότε ο δικαιούχος θα καταβάλλει στο Δήμο το ανάλογο τέλος, το οποίο θα καθοριστεί με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης (πρόταση της Υπηρεσίας είναι το ετήσιο τέλος να καθοριστεί σε 60,00 Ευρώ το τετραγωνικό μέτρο). Άρθρο 5 : Αυθαίρετη χρήση κυρώσεις πρόστιμα Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρημένου χώρου, είτε τη χρονική διάρκεια της άδειας. Με τη λήξη των αδειών, εφ όσον δεν χορηγηθεί νέα άδεια και για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα. Σε

7 7 περίπτωση μη συμμόρφωσής της σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται από το άρθρο 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80. Εκτός του χρηματικού προστίμου, για την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου καθώς και τη χρήση καθ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας, ο υπόχρεος έχει και ποινικές ευθύνες και τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή και κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, από τη Δημοτική Αστυνομία ή την ΕΛ.ΑΣ. στον παραβάτη δεν θα χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και ο Δήμος προβαίνει στην αφαίρεση κάθε αντικειμένου. Εάν οι αυθαίρετες κατασκευές γίνουν μετά την χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ανακαλείται άμεσα η άδεια και αφαιρούνται τα υπάρχοντα αντικείμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 6 : Μεταβατικές Διατάξεις Ο παρών κανονισμός ισχύει ύστερα από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, κάθε προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει. Η Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης αποφάσισε Κατά Πλειοψηφία: 1. Συμφωνεί με την από εισήγηση του τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Τρίπολης αλλά με την εξής τροποποίηση ως προς την παραχώρηση του χώρου της πλατείας: Σε κάθε κατάστημα παραχωρείται χώρος της πλατείας που αντιστοιχεί σε μήκος στο 70% της πρόσοψης ή της προβολής του καταστήματος, το δε πλάτος του παραχωρούμενου χώρου θα φτάνει μέχρι τα δέντρα, όχι μέχρι την λωρίδα (φάσα) στο δάπεδο της πλατείας, η οποία διαχωρίζει τους κυβόλιθους από την πλακόστρωση. 2. Προτείνει την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων γύρω από τη νεροσυρμή. Το λόγο έλαβε ο κ. Καλκλαμάνος Αναστάσιος ο οποίος είπε τα εξής: Για τους λόγους ότι οι οδοί Ισαάκ Σολωμού και Μαλιαροπούλου, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην αναπλασθείσα Πλατεία Πετρινού, με την υπ αριθμ. 4876/ απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έχουν χαρακτηρισθεί ως πεζόδρομοι. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μην επιτρέπεται η κατάληψη αυτών έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσβασιμότητα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς ανεφοδιασμού καταστημάτων καθώς επίσης και από ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομικά αυτοκίνητα κ.λπ. Για τους πιο πάνω λόγους προτείνουμε την αναβολή του θέματος έτσι ώστε μετά από αυτά τα στοιχεία να δοθεί η δυνατότητα και στην Δημοτική Κοινότητα Τρίπολης όσο και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να επανεξετάσει το θέμα του Κανονισμού λειτουργίας της Πλατείας Πετρινού. Για τα πρακτικά καταθέτουμε το υπ αριθμ. 4876/ έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με τα ανωτέρω συμφωνεί και ο κ. Κοσκολός Γιώργος.

8 8 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπ οψιν της την 19/2013 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης και την εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου του Δήμου Τρίπολης, και την πρόταση του κ. Κακλαμάνου. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α Μειοψηφούντων των μέλλων κ. Κακλαμάνου Αναστασίου & Κοσκολού Γεωργίου οι οποίοι ψήφησαν ΠΑΡΩΝ Συμφωνούν με την εισήγηση της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Τρίπολης, με την επιφύλαξη του υπ αριθμ. 4876/ εγγράφου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης το οποίο προσκόμισε ο κ. Κακλαμάνος Αναστάσιος και εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει περαιτέρω. Επιπροσθέτως ο Αντιδήμαρχος κ. Μπούρας Ανδρέας είπε: έχουμε την εισήγηση του κανονισμού λειτουργίας διάθεσης κοινόχρηστων χώρων της Πλατείας Πετρινού να διευκρινίσω από την αρχή ότι επιτέλους αυτή η Πλατεία τελείωσε είναι έτοιμη προς χρήση προς τους πολίτες. Αυτός είναι και ο βασικός άξονας που θα κινηθεί αυτή η Δημοτική Αρχή. Πρόταση του κανονισμού είναι τα τραπεζοκαθίσματα να φτάσουν μέχρι τη φάσα της πλατείας εννοώντας φάσα είναι το κομμάτι που τελειώνει ο κυβόλιθος και αρχίζει το πλακόστρωτο δηλαδή το κεντρικό κομμάτι της πλατείας. Όσον αφορά την πρόσοψη θα καταλαμβάνει 70% επί της προσόψεως του κάθε καταστήματος, το 30% ανάλογα με τη χρήση του διπλανού χώρου θα παραχωρηθεί σύμφωνα με τη κρίση του Δημάρχου. Σ ότι αφορά την εισήγηση που έχουμε κάνει σαν ποιότητα ζωής έχω γράψει στην απόφαση επειδή μου προσκόμισε ο κ Κακλαμάνος ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ένα ΦΕΚ ένα έγγραφο το 4876 του 2009 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για το χαρακτηρισμό ως πεζοδρόμων της Ισαάκ Σολωμού και της Μαλλιαροπούλου αυτό που δεν προσκόμισε ήταν και το τοπογραφικό του εν λόγω ΦΕΚ στο οποίο έχω να σας πω ότι οι πεζόδρομοι αυτοί η οδός Μαλλιαροπούλου στο κάτω άκρο που τέμνεται με την Τάσου Σεχιώτη έχει εννιά μισή μέτρα. Στο σχέδιο της ανάπλασης όπου και αυτό το συζητάμε γιατί να ξέρετε ότι πεζόδρομος είναι αυστηρά εντός δύο ρυμοτομικών γραμμών. Ο εν λόγω μηχανικός είδε το έργο αυτό σαν μια ενιαία ανάπλαση αστικού χώρου. Εκεί λοιπόν που ήταν τα εννιάμισι μέτρα του παλαιού πεζοδρόμου εγώ τώρα βλέπω μια δεντροστοιχία και όπου το καθαρό πλάτος μέχρι τη φάσα στο κάτω μέρος πάλι της Τάσου Σεχιώτη είναι οκτώ μέτρα από εννιάμισι. Στο δε απέναντι από οκτώ μέτρα έχει φτάσει στα επτά και στο πάνω άκρο δεν έχετε τοπογραφικό είναι λίγο δύσκολο για εσάς το καταλαβαίνω που τέμνεται με την οδό Νικηταρά από οκτώ μέτρα έχουμε φτάσει στα τέσσερα τριάντα πέντε. Άρα για τι πεζόδρομο μιλάμε ; παρόλα αυτά το ξεπερνάμε αυτό. Πρόθεση λοιπόν της Δημοτικής Αρχής είναι το κεντρικό κομμάτι της πλατείας να παραμείνει καθαρό από τραπεζοκαθίσματα και πέργκολες και όλα τα μαγαζιά να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι θα πάνε μέχρι τη φάσα. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω ας πείτε και θα απαντήσω σε ερωτήματα. Ακολούθησε η παρακάτω διαλογική συζήτηση:

9 9 κ. Κακλαμάνος: Ήταν υποχρέωση της Διοίκησης να έχει προσκομίσει το τοπογραφικό σε ένα μείζον θέμα όπως είναι αυτό που συζητάμε. Εγώ δεν λέω ότι το κάνατε εσκεμμένα προς Θεού. κ. Μπούρας : Κ. Τάσο παρόλα αυτά μαζί με το ΦΕΚ έπρεπε να προσκομίσετε και το τοπογραφικό. κ. Κακλαμάνος: Θα απαντήσω στην τοποθέτησή μου κ. Μπούρα σ αυτό το οποίο είπατε. Γιατί κάτι υπαινίσσεστε. Προφανώς. κ. Μπούρας : Με εσάς ποτέ και το ξέρετε. κ. Κακλαμάνος: Να κάνω μια ερώτηση. Κ. Πρόεδρε της Επιτροπής έχετε έρθει σε επαφή με τον μελετητή τον κ. Μπίκο; Γνωρίζετε ποια είναι η άποψή του; Σαν Πρόεδρος της Ποιότητας και σαν εισηγητής δεν ρωτάω για τη Διοίκηση του Δήμου, δεν ρωτάω το Δήμαρχο, ρωτάω εσάς. Εσείς λοιπόν έχετε έρθει σε επαφή με τον μελετητή, να ακούσετε την άποψή του; κ. Μπούρας : Ήμουν μπροστά όταν είχε κατ ιδίαν συζήτηση με το Δήμαρχο. Η Αρχή του Δήμου είναι ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή. κ. Κακλαμάνος:Πείτε μας κ. Δήμαρχε εσείς ποια είναι η άποψη του μελετητή; κ. Δήμαρχος: Η άποψη του μελετητή έχει υποβληθεί και εγγράφως. Είναι μέχρι τη φάσα. Και μάλιστα με πιθανότητα να μπουν διαχωριστικά χαμηλά μέχρι ένα και δέκα κάθετα στα κτήρια και η είσοδος να είναι από μπροστά. Υπάρχει αλληλογραφία στην Υπηρεσία. Και ξεκινήσαμε μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και τέσσερις πέντε μήνες το πώς θα γίνει η ορθότερη διαχείριση της πλατείας. Βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι ότι ο κύριος χώρος της πλατείας πρέπει να μείνει ελεύθερος από τραπεζοκαθίσματα. Είναι δεδομένο αυτό. Έγινε μια συζήτηση και με την Ομοσπονδία και με τον Εμπορικό σύλλογο. Υπήρχε αρχικά η πρόθεση κυρίως από τα καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος να υπάρχει διέλευση μπροστά στις προσόψεις. Μετά από συζήτηση νομίζω ότι είναι και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας εδώ καταλήξαμε ότι λόγω του σχήματος του τραπεζοειδούς της πλατείας καλό είναι να υπάρχει πρόσβαση μόνο από τον μπροστά χώρο, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα κλείνουν οι διάδρομοι πηγαίνουν τραπεζοκαθίσματα από τη μια ιδιοκτησία και κλείνουν τη δίπλα επιχείρηση και καταλήξαμε σε αυτό. Μετά έγινε μια συνάντηση με το Επιμελητήριο και τον Εκπρόσωπο των καφέ-ζαχαροπλαστών, υπήρξε μια πρόταση για ένα μέτρο κατάληψη του χώρου επί των προσόψεων τρία μέτρα διάδρομος και μετά άλλα τρία μέτρα ο χώρος κατάληψης πάλι των τραπεζοκαθισμάτων. Αυτή η πρόταση υπάρχει αποτυπωμένη και στα σχέδια. Νομίζω ότι και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κατάλαβαν ότι με αυτή την πρόταση ουσιαστικά η ζώνη των τριών μέτρων που είναι για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, σε πολλά σημεία βρίσκεται ακριβώς πάνω στον άξονα των δύο εκατέρωθεν δεντροστοιχιών και τώρα μου ενεχειρίσθη μια άλλη πρόταση τρίτη που παρουσιάζει διαφορετική αντιμετώπιση ανά πρόσωπο και οικοδομικό τετράγωνο που αλλού μεν δέχεται τη δική μας πρόταση μέχρι τη φάσα, αλλού περνάει και τα δέντρα προς την Νεομάρτυρος Δημητρίου και αλλού στις άλλες τρεις πλευρές βάζει το ένα τετράγωνο επί της πλατείας τον ένα κάναβο δηλαδή περίπου τρία εβδομήντα τρία ογδόντα. Έτσι έχει η κατάσταση. Τώρα κατετέθη. Είχαμε πει ότι η πρόταση θα κατετίθετο χθες για να τύχει και κάποιας επεξεργασίας μου παρεδόθη τώρα από το Τσόπελας Ιωάννης, Lobby, Barak, Vivo, Eat me, grafiato και Τσιουμπρής. Η δική μας η άποψή είναι ότι ο χώρος της πλατείας πρέπει να μείνει ελεύθερος. κ. Παυλής: Να κάνω ένα ερώτημα. Η πλατεία φτιάχτηκε για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και για καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος.

10 10 Θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για τα καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε σχέση με την πρότασή σας. κ. Δήμαρχος: Νομίζω ότι τα καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος είχαμε μια συζήτηση και είχαμε καταλήξει σ αυτή την πρόταση που καταθέσαμε εμείς. κ. Παυλής: Τι εννοείτε είχατε μια συζήτηση και καταλήξατε; κ. Δήμαρχος: Με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, με αντιπροσωπεία του. κ. Παυλής: Εγώ αναφέρομαι για τα καταστήματα της συγκεκριμένης πλατείας. κ. Δήμαρχος: Τα καταστήματα αλλάζουν ιδιοκτήτες κ. Παυλή. κ. Παυλής: Καμία αντίρρηση. κ. Δήμαρχος: Θεσμικά μιλάμε. Τότε να βγάζουμε σε καθένα μια κανονιστική απόφαση. κ. Παυλής: Όχι δεν καταλάβατε άλλο ρωτάω όχι σας βολεύει σας ρωτώ και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου αλλάζει και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου αλλάζει όλοι αλλάζουν. Μιλάω συγκεκριμένα. Έχει είκοσι μαγαζιά εκεί πέρα γύρω γύρω οκτώ εννιά επτά δεν ξέρω πόσα είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα υπόλοιπα και ρωτώ την άποψή σας και την πρόβλεψή σας σε σχέση με την πρόταση που μας έχετε κατεβάσει σήμερα. Για αυτά τι έχετε να δηλώσετε; κ. Δήμαρχος: Τα μη υγειονομικού μπροστά θα είναι ελεύθερα, τίποτα δεν θα έχουν. κ. Παυλής:Μπορείτε να μας πείτε το πλάτος από τη μία πλευρά της πλατείας και πόσο είναι το άλλο η κατάληψη του χώρου; Το πλάτος. κ. Δήμαρχος: Είναι παράγωνο. κ. Μπούρας: Μέχρι τη φάσα λέτε ; κ. Παυλής: Ναι. κ. Μπούρας: Στο κάτω μέρος είναι οκτώ μέτρα και στο πάνω μέρος είναι τέσσερα τριάντα πέντε. κ. Παυλής: Ναι η μια πλευρά το άλλο να μου πείτε. κ. Μπούρας: Αυτή είναι η Μαλλιαροπούλου, η Ισαάκ Σολωμού είναι επτά μέτρα και καταλήγει στα δύο ενενήντα πέντε. κ. Παυλής: Και ρωτώ λοιπόν στα επτά ή στα οκτώ μέτρα με το κύριο κομμάτι της πλατείας εσείς μπορείτε να μου πείτε όταν αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα στα οκτώ μέτρα πως μπορεί να λειτουργήσει ένα κατάστημα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος δίπλα; Εσείς να μου πείτε που λέτε ότι διαβουλευτήκατε. κ. Δήμαρχος: Αφού όλο το πρόσωπό του θα είναι ελεύθερο αυτό λέμε. κ. Παυλής: Μα και σε κάθε περίπτωση θα ήταν ελεύθερο. Όπως και να έχει. Ρωτώ στα οκτώ μέτρα πηγαίνει ο ένας να πάει να μπει να πάρει τα παπούτσια του ή να κουρευτεί τι πρόσβαση έχει; Και δεν αναφέρομαι γιατί υπάρχουν και γραφεία επάνω που και αυτά θέλουν να μπουν στη θέση τους. κ. Δήμαρχος: Θα κάνει οκτώ μέτρα περισσότερα. Στη δυσμενέστερη περίπτωση. κ. Παυλής: Ή έξι ή επτά μέτρα κ. Δήμαρχος: Ή δύο και ενενήντα έξι. κ. Παυλής: Εσείς το θεωρείτε εύλογο αυτό για τους πολίτες γιατί είπατε στην αρχή ότι ενδιαφέρεστε για τους πολίτες, γιατί εγώ πιστεύω ότι ενδιαφέρεστε για άλλους λόγους. Έχετε ειδικούς λόγους για την πλατεία εσείς αυτή. Θα τα πούμε σε λίγο. Δεν θα μου υποδείξετε τι έχω να πω και τι έχω στο μυαλό μου. Είσαστε υποχρεωμένος να ακούτε τις δικές μας παρατηρήσεις. κ. Δήμαρχος: Υπάρχουν δύο συμβούλια που συνεδρίασαν και έχουν καταλήξει σε μια πρόταση. κ. Παυλής: Τι εννοείτε συμβούλια; κ. Δήμαρχος: Η Δημοτική Κοινότητα και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

11 11 κ. Μπούρας: Δήμαρχε αυτό που λέει ο κ. Παυλής προβλέπεται στην κανονιστική γιατί λέει όπου δίπλα στα κτήρια στα καταστήματα υπάρχουν είσοδοι κτηρίων που είναι μικρότεροι σε πλάτος των δύο μέτρων εκεί θα πρέπει να αφήνετε άνοιγμα τουλάχιστον δύο μέτρων ένα εκατέρωθεν του άξονα. κ. Παυλής: Δεν ρώτησα αυτό. Ρώτησα για να φτάσει στην είσοδο θέλει οκτώ μέτρα να γυρίσει γύρω γύρω. Αυτό ρώτησα εγώ. Δεν είπα αν θα το αφήσετε πρόσθετο δεξιά ή αριστερά. Είναι άλλα αυτά που λέτε και άλλο αυτό που λέω εγώ. Από τη στιγμή που οι πεζοδρόμοι αυτοί είναι χαρακτηρισμένοι και δεν αμφισβητούνται ότι είναι πεζόδρομοι με όποιο πλάτος εν πάση περιπτώσει κ. Δήμαρχος: Και αυτό αμφισβητείται τι είναι πεζόδρομος γιατί είναι μεταξύ δύο ρυμοτομικών γραμμών κ. Κακλαμάνος: Γατί δεν περιμένετε να τελειώσουμε το σκεπτικό μας; Χάνετε το δίκιο σας. κ. Παυλής: Για να δούμε ποιος ενδιαφέρεται για τους πολίτες και ποιος ενδιαφέρεται για υμετέρους. Αυτά θα τα βρούμε όλα. Ρωτώ αυτή η απόφαση είναι άκυρη; Που λέει Νομάρχη Αρκαδίας απόφαση τότε. κ. Δήμαρχος: Η απόφαση του 2009 ήταν πριν εγκριθεί το σχέδιο και πριν κατασκευαστεί η πλατεία. κ. Παυλής: Για αυτό το λόγο έγινε πεζοδρόμηση. κ. Δήμαρχος: Έχει γίνει ένας πεζόδρομος αν επικαλείσθε την απόφαση - που έχει μέσα δέντρα. κ. Παυλής: Γιατί τώρα δεν έχει δέντρα; κ. Δήμαρχος: Τότε που έγινε πεζόδρομος δεν είχε δέντρα. Ούτε φάσες ούτε φρεάτια ούτε τίποτα. κ. Παυλής: Το αν έχει ή δεν έχει δέντρα είναι μια άλλη ιστορία. Η Ισαάκ Σολωμού και η Μαλλιαροπούλου έχουν χαρακτηριστεί πεζόδρομοι ναι ή όχι; κ. Δήμαρχος: Ναι. κ. Παυλής: Έτσι μπράβο τουλάχιστον να έχουμε κάποια δεδομένα. Πείτε μου λοιπόν σε τι διαφέρει η μια πλατεία από την άλλη θέλω να μου λύσετε ερωτήματα δηλαδή για να μπορέσω να τοποθετηθώ. κ. Δήμαρχος: Όχι δεν θα στα λύσω εγώ τα ερωτήματα. Εμείς κάναμε μια εισήγηση, αν νομίζετε ότι η όποια απόφαση ληφθεί πάσχει να την προσβάλλετε όπως συνήθως τις προσβάλλετε. κ. Παυλής: Θα το κάνω και αυτό αν χρειαστεί. κ. Δήμαρχος: Δεν θα σας απαντήσω. Η παράταξή σας εκπροσωπείται κ. Παυλής: Έχουμε διαφωνήσει για αυτό το θέμα. κ. Δήμαρχος: Συμφωνείστε πρώτα μου διαφωνήσατε και μετά. κ. Παυλής: Στη δική σας εισήγηση έχουμε διαφωνήσει. Και μην επικαλείσθε τη Δημοτική Κοινότητα και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γιατί όταν στην Δημοτική Κοινότητα και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχετε την πλειοψηφία εσείς τους υποβάλλετε και τους λέτε τι πρέπει να ψηφίζουν. Και όχι ελεύθερα αυτοί να αποφασίζουν. κ. Μπούρας: κ. Παυλή αυτό να το ανακαλέσετε. κ. Παυλής: Δεν ανακαλώ τίποτα. κ. Μπούρας: Σας παρακαλώ πάρα πολύ σας σέβομαι είμαι δυόμισι χρόνια και ξέρετε πολύ καλά κ. Παυλής: Και εγώ σέβομαι τους πολίτες κ. Μπούρας: Και ξέρετε πολύ καλά ότι λειτουργώ πάντα με τη συνείδησή μου. κ. Δήμαρχος: Αν θεωρείτε πρόβατα οποιονδήποτε κατέβηκε και πήρε κάποιες ψήφους, πολύ λυπάμαι για εσάς.

12 12 κ. Μπούρας: Αυτό να το ανακαλέσετε. κ. Παυλής: Αυτό έχει αποδειχθεί εκ της παρουσίας τους και της ψηφοφορίας τους. Τις θέσεις που έχει πάρει μέχρι σήμερα το τι είναι ο καθένας. κ. Μπούρας: Επειδή αποδεικνύεται αυτό, για αυτό εγώ δεν σας επιτρέπω εγώ προσωπικά να με αποκαλείτε πρόβατο. κ. Παυλής: Δεν σας αποκάλεσα εγώ, ο Δήμαρχος σας αποκάλεσε. κ. Μπούρας: Εμένα πρόβατο; Εσείς λέτε ότι κάνω ότι λέει. κ. Παυλής: Ότι είσαστε πρόβατα λέει. κ. Τασιγιαννάκης : Το προηγούμενο θέμα μιας και είμαι εγώ στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είδες ότι δεν είχα ψηφίσει το Λεβίδι. κ. Παυλής: Το είδα βεβαίως είχατε ψηφίσει παρών. κ. Τασιγιαννάκης : Άρα δεν είμαστε πρόβατα και αυτό δεν θέλω να το επικαλείσθε το θέμα. κ. Παυλής: Υπάρχουν διαβουλεύσεις και έγγραφα και από το Επιμελητήριο Αρκαδίας και με τη συνυπογραφή όλων των καταστημάτων καθώς επίσης και επιστολή των καταστημάτων στις 24 Γενάρη του 2013 την οποία και έχω στα χέρια μου και έχουν συνυπογράψει άπαντες και λένε συγκεκριμένα αυτό το οποίο ουδείς εκ της Διοίκησης σήμερα θέλει να αντιληφθεί. Γιατί για κάποιους δικούς της λόγους θέλει να επιβάλει κομματική πειθαρχία και να ψηφίσετε αυτό που θέλετε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να πάρετε την όποια απόφαση θέλετε εσείς. Αλλά να ξέρετε ότι δεν έχει καμία τύχη αυτή η προσπάθεια διότι μπλέκει σε μεγάλη ταλαιπωρία όλους τους πολίτες αυτής της πόλης δεν υπάρχει κανένα πέρασμα σε λογικό που να έχει μια απόσταση από τα καταστήματα τα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναγκάζετε τον κόσμο να κόβει βόλτες μέσα έξω στην πλατεία για να πάει να εξυπηρετηθεί. Και να ξέρετε και κάτι άλλο ότι μια κανονιστική δεν φτιάχνεται σύμφωνα με το πώς βολεύει έναν, φτιάχνεται σύμφωνα με το πώς βολεύει τους πολλούς και ο νοών νοείτω τι υπονοώ. κ. Κακλαμάνος: Κύριοι συνάδελφοι είναι γεγονός ότι όπως είπε και ο Πρόεδρος της Ποιότητας Ζωής ο κ. Μπούρας πως πράγματι αυτή η πλατεία τελείωσε. Και πρέπει να πούμε εδώ γιατί αξίζει τον κόπο ότι αυτή η πλατεία τέλειωσε διότι όπως έλεγε και ένας άλλος Δήμαρχος πρέπει να είμαστε τυχεροί όταν αναθέτουμε τα έργα να πέσουμε σε καλό εργολάβο. Και εδώ είχαμε την τύχη λοιπόν πράγματι να έχουμε έναν πολύ καλό εργολάβο και για αυτό το λόγο χωρίς παρατάσεις πολλές δεν ξέρω αν πήρε μια εν πάση περιπτώσει- τέλειωσε η πλατεία. Βέβαια σαν Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να γνωρίζουμε ότι όταν γίνεται ένα έργο θα πρέπει να ακολουθείται και από μια κανονιστική ή μάλλον κατά τη διάρκεια του έργου ή μάλλον πριν την εκτέλεση του έργου, αφού είχαμε τις μελέτες αφού είχαμε τα πάντα, θα έπρεπε να είχαμε και μια κανονιστική. Γιατί να είχαμε κανονιστική; Διότι σήμερα φτάσαμε στο σημείο χωρίς κανονιστική το έχω ξαναπεί εδώ πέρα μέσα, έντιμοι επαγγελματίες γύρω από τις πλατείες να έχουν κάνει επενδύσεις τόσες και τέτοιες που ερχόμαστε εμείς σήμερα λέγοντας με μια κανονιστική ότι ξέρεις αυτό δεν ισχύει, αυτό δεν ισχύει, αυτό είναι μεγάλο αυτό είναι μικρό και βγάζουμε έξω δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση προϋπολογιστικά επαγγελματικά επαγγελματίες οι οποίοι επένδυσαν. Διότι πράγματι δεν τους καθοδηγήσαμε και ενδεχομένως τώρα να βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση με τη Δημοτική Αστυνομία να χρειαστεί είτε να τους ξηλώσουμε, είτε να τους τα μαζέψουμε, είτε να τους επιβάλλουμε και πρόστιμα. Αυτό σε σχέση και με την ενδεχόμενη ανάπλαση της πλατείας Αγίου Βασιλείου το επισημαίνω έτσι ώστε όταν θα γίνει και κάποιο άλλο έργο να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κανονιστικά τη λειτουργία. Εκείνο το οποίο επίσης θα ήθελα να πω είναι το εξής: πρέπει να αποφασίσουμε εδώ πέρα μέσα έστω και καθυστερημένα πως θέλουμε τη λειτουργία αυτής της πλατείας. Τη θέλουμε πολιτιστικά; Τη θέλουμε επαγγελματικά; Τη θέλουμε

13 13 για τον κόσμο; Τη θέλουμε για την ανάδειξη του Μαλλιαροπουλείου που επενδύθηκε αν δεν κάνω λάθος τριάμισι εκατομμύρια ευρώ ; αν δεν κάνω λάθος για την ανάπλαση του Μαλλιαροπουλείου; Για την ανάδειξή του; Πως τη θέλουμε αυτή την πλατεία; Τη θέλουμε μόνο τραπεζοκαθίσματα; Μα δεν μπορεί να έχει σχέση αυτή η Πλατεία με την Πλατεία του Άρεως που σαφώς η πλατεία του Άρεως έχει πολύ περισσότερα τραπεζοκαθίσματα, γιατί σαφώς η πλατεία του Άρεως είναι δεκαπλάσια από την πλατεία Πετρινού γιατί σαφώς η Πλατεία Πετρινού περικλείεται από οικοδομές και σαφώς η πλατεία του Άρεως γύρω γύρω είναι ελεύθερη και με ένα τεράστιο πάρκο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί αναλογικά να έχουμε τα ίδια τραπεζοκαθίσματα γιατί αλλιώς θα δείτε τα καταστήματα της Πλατείας Άρεως αναλογικά αν το πάμε έτσι να ζητάνε πολύ περισσότερα, αλλά πράγματι όμως εκείνο το οποίο διαπιστώσαμε είναι και το εξής: ότι η πλατεία του Άρεως η τέως Δημητρακοπούλου δηλαδή η Δημητρακοπούλου που είναι μπροστά από PREGO, από το Μαίναλον και λοιπά υπήρχε μια οδός η οποία οδός ουδέποτε έχασε το χαρακτήρα της, την οποία τη σεβαστήκαμε σαν ποιότητα ζωής και πράγματι όταν βάλαμε σε λειτουργία καλώς ή κακώς εν πάση περιπτώσει αφού δεν έχει τελειώσει ακόμα η ανάπλαση, αφήσαμε το πλάτος το οποίο έπρεπε και το οποίο πράγματι ήταν και από την οικοδομική γραμμή για λογαριασμό του πεζοδρομίου αλλά και για την απέναντι μεριά που βάλαμε τραπεζοκαθίσματα, ίδια περίπτωση λοιπόν κ. Μπούρα που επικαλεστήκατε ότι ξέρετε δεν είναι απέναντι η οικοδομική γραμμή. Άρα λοιπόν οι δρόμοι αυτομάτως σε μια ανάπλαση γίνονται πεζόδρομοι, πεζόδρομος λοιπόν έγινε και η Ισαάκ Σολωμού, πεζόδρομος έγινε και η Μαλλιαροπούλου, μπορεί να είναι ενιαίο το σχέδιο και μπορεί να μην έχει κράσπεδα όπως έγινε η Σεχιώτη ή όπως έγινε η Εθνικής Αντιστάσεως με κράσπεδα που προσδιορίζονται κατά κάποιο τρόπο. Την έννοια τους και το χαρακτήρα τους οι δρόμοι δεν τον χάνουν ποτέ. Και πράγματι επιτρέψτε μου να σας πω ότι βάσει της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και βάσει του νόμου στις 31 Δεκεμβρίου του 2009 εντάξει σαφέστατα λοιπόν αναφέρει ο νόμος «στους πεζόδρομους και μέχρι κλίσεως 20% - δεν μας ενδιαφέρει αυτό- προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος τριάμισι μέτρα για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς, ανεφοδιασμού, αναπηρικά και λοιπά και λοιπά. Εάν κάνουμε λοιπόν το ολέθριο σφάλμα να μην δεχθούμε ότι υπάρχουν πεζόδρομοι αντιλαμβάνεστε πως θα λειτουργήσει αυτή η πλατεία. Εγώ δεν λέω πως θα ανεφοδιαστεί αυτή η πλατεία, εγώ λέω σε έκτακτη ανάγκη πως θα περάσει το εκατό, πως θα περάσει ασθενοφόρο, πως θα περάσει πυροσβεστικό, πως θα περάσει απορριμματοφόρο, πως θα λειτουργήσει αυτή η πλατεία; Μπορεί λοιπόν πράγματι να υπάρχει μια συστοιχία δέντρων κ. Δήμαρχε που να αφήνει να εννοηθεί ότι πρέπει να μετατοπίσουμε ελαφρά το δρόμο και φυσικά ο δρόμος δεν ήταν τριάμισι μέτρα τριάμισι μέτρα λέει ο νόμος ότι πρέπει να είναι το ελάχιστο- όταν ο δρόμος λοιπόν ήταν οκτώ και δεν ξέρω πόσο άλλο είπατε πιο πάνω Ανδρέα, άρα λοιπόν τα τριάμισι χρειαζόμαστε, τα τριάμισι πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά έστω και αν μεταθέσουμε τον άξονα του πεζόδρομου σε σχέση με τον άξονα του δρόμου. Για αυτό λοιπόν το λόγο κ. Συνάδελφοι θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά διότι η απόφαση της ποιότητας ζωής σαφώς δεν λέει αυτά που σας λέω εγώ τώρα. Σαφώς πάρθηκε μια απόφαση κατά πλειοψηφία στην Ποιότητα Ζωής κατά πλειοψηφία πάρθηκε και φυσικά θα πρέπει να αναλογισθούμε και τα καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έχετε δει τι κακό είχε δημιουργηθεί στη Δεληγιάννη; Έχετε δει ότι πράγματι υπήρχαν καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία πλέον αναγκαστήκανε να βάλουνε κάποιους υποτιθέμενους ανεμοθραύστες για να γλυτώσουν από τα τραπεζοκαθίσματα των γύρω καταστημάτων; Για αυτό σας είπα

14 14 τι Πόλη ζητάμε; Ζητάμε μια Πόλη η οποία να είναι τουριστική; Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε αυτή την κατάληξη την οποία ψήφισε η ποιότητα ζωής. Ζητάμε μια Πόλη η οποία να είναι ανθρώπινη; Πρέπει να αποδώσουν περισσότερα τετραγωνικά στον παράγοντα άνθρωπο. Άρα λοιπόν επειδή εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχει και μια πρόταση από τους καταστηματάρχες και επειδή κ. Δήμαρχε με όλο το σεβασμό σας παρακαλώ πάρα πολύ καμιά φορά λέμε καμιά κουβέντα την οποία ενδεχομένως να σας πειράζει, αλλά εσείς διοικείτε και εννοείται η οποιαδήποτε επίκληση από την πλευρά τη δική μας εσάς ενδεχομένως να πειράζει κ. Δήμαρχος: Όχι ο επικεφαλής σας αφήνει να εννοηθεί και επειδή την πρόταση αυτή την προσυπογράφουν κάποιοι καταστηματάρχες άφησε κάποια υπονοούμενα ο κ.παυλής ή θα ανακαλέσει ή θα πει συγκεκριμένα πράγματα. κ. Κακλαμάνος: Όταν έχετε το λόγο ποτέ δεν σας διακόπτω. κ. Δήμαρχος: Τον παίρνω όποτε θέλω το λόγο. κ. Κακλαμάνος: Κ Δήμαρχε τον παίρνετε το λόγο όταν τελειώσει ο ομιλητής, όχι όποτε θέλεις. Όποτε τον ζητήσετε. Τελειώνοντας ο ομιλητής δεν θα επιβάλλετε νέους κανόνες και νέα ήθη και έθιμα. Γιατί αλλιώς δεν πείθετε. Όπως δεν έχετε πείσει ότι αυτό το οποίο ζητάτε, το ζητάτε για λόγους που αφορούν οικογενειακά σας πρόσωπα. Ψέμα είναι; κ. Δήμαρχος: Αυτό λέω ποια είναι τα οικογενειακά μου πρόσωπα; Τέλειωνε με αυτή την ιστορία γιατί το νούμερο ένα που έχει κάνει την αίτηση και προτείνει πιστεύω ότι είναι μάλλον αυτό που υπονοείς εσύ για οικογενειακό μου πρόσωπο. Στην αίτηση που έχεις μπροστά σου. Που δεν υπάρχει οικογενειακό μου πρόσωπο αλλά τέλος πάντων. κ. Κακλαμάνος: Τον σέβομαι γιατί προσπαθεί να σας γλυτώσει και το καταλαβαίνετε. Και επιμένετε. Τουλάχιστον αυτός σέβεται τον εαυτό του και εσάς πολύ περισσότερο από ότι σέβεστε εσείς τον εαυτό σας. Αυτή είναι η αλήθεια. κ. Δήμαρχος: Το θέμα ποιος σέβεται ποιον αφήστε να το κρίνει άλλος. κ. Κακλαμάνος: Εν πάση περιπτώσει να ωρύεστε από το μικρόφωνο χάνετε και το δίκιο σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. κ. Δήμαρχος: Με προστατεύουν δηλαδή ; κ. Κακλαμάνος: Τουλάχιστον όταν οι συνάδελφοι έχουν το λόγο θα πρέπει να μας σέβεστε και θα πρέπει να μας αφήνετε να ολοκληρώνουμε και μετά έχετε το δικαίωμα να μας πείτε ότι θέλετε. Εγώ τουλάχιστον με το σεβασμό που σας έχω, δεν το απαιτώ αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όπως αντιλαμβάνεστε θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ στην πρόταση της Ποιότητας Ζωής να μη σταθούμε διότι αυτή ενδεχομένως να πάρθηκε κάτω από άγνοια ή δεν είχαμε ενδεχομένως οι συνάδελφοι καταλάβει τι επικρατούσε, ποιοι ήταν οι νόμοι, ποιες ήταν οι υποχρεώσεις. Ευχαριστώ. κ. Μπούρας: Στο βαθμό που μου αναλογεί δεν υπήρχε καμία άγνοια, πρόταση επαναλαμβάνω και πάλι της Δημοτικής Αρχής και αυτό καταλαβαίνω δηλαδή πόσο οξύμωρο μπορεί να είναι να δοθεί όσο περισσότερος, μεγαλύτερος αστικός χώρος στους πολίτες. Οι καταστηματάρχες οι οποίοι βρίσκονται εδώ και οι οποίοι μπορώ να πω σε προσωπική βάση είναι και φίλοι μου βρισκόμαστε απέναντι αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να καταλάβω πως λέτε ότι μεριμνούμε υπέρ των καταστηματάρχων, αυτό δεν καταλαβαίνω. Όσο αυτό που είπατε για την απόφαση που πήραμε στην Ποιότητα Ζωής για την πλατεία Άρεως δεν υπάρχει κανονιστική ανά την Ελλάδα που να μην αναφέρει κάθε πεζόδρομο ξεχωριστά. Ανατρέξτε στο διαδίκτυο και βρείτε τα πάντα Τρίκαλα, Κοζάνη οτιδήποτε. Και εν πάση περιπτώσει το σκεπτικό της απόφασης είναι τα τραπεζοκαθίσματα να πάνε μέχρι τη φάσα για να διαφυλαχθεί αυτό το κόσμημα το οποίο λέγεται Μαλλιαροπούλειο. Κάτι το οποίο έχει τηρηθεί και στο Δικαστήριο, καμία πέργκολα, καμία ομπρέλα και κανένα τραπεζοκάθισμα δεν περνάει και να

15 15 κρύβει το Δικαστήριο. Αυτό έχει τηρηθεί και στην πλατεία Άρεως. Όσο για τον πεζόδρομο που λέτε στην Πλατεία Άρεως βεβαίως υπήρχε ένας πεζόδρομος εδώ τι να κάνουμε που ξεφύτρωσε μια δεντροστοιχία; Που είναι ο πεζόδρομος αυτή τη στιγμή; Σας λέω ότι στο ΦΕΚ είναι εννιάμισι μέτρα και καταλήγει στα οκτώ και από έξι καταλήγει πάλι στα οκτώ στην αντίθετη πλευρά και τώρα στην ανάπλαση έχει γίνει τέσσερα τριάντα πέντε, οκτώ, επτά και δύο ενενήντα πέντε. Και εν πάση περιπτώσει το κεντρικό κομμάτι της πλατείας είναι συμμετρικό. Ασύμμετροι είναι οι δύο παράπλευροι. κ. Κακλαμάνος: Κ. Μπούρα εγώ σας είπα και στέκομαι ότι υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν και αποφάσεις, νόμοι οι οποίοι δεν καταργούν τους δρόμους ή μη μόνο τους κάνουν πεζόδρομους που εσείς μας λέγατε ότι η ενιαία ανάπλαση καταργεί τους δρόμους και εγώ σας απέδειξα ότι δεν καταργούνται οι δρόμοι. Επίσης σήμερα διαβάζοντας το νόμο σας απέδειξα ότι πράγματι υπάρχει και νόμος που λέει το λιγότερο τριάμισι μέτρα. Απεδείχθη ότι με τη μικρή χρήση και όχι εσκεμμένα οι επαγγελματίες κάνοντας χρήση και της περιοχής των δέντρων εκεί, όχι οι επαγγελματίες αλλά ενδεχομένως οι κακοί πελάτες οι οποίοι ήταν μας έκαψαν τα δέντρα και αναγκαστήκαμε είτε να τα αλλάξουμε πάλι και άρα λοιπόν πρέπει να καταλήξουμε σε ένα τρόπο λειτουργίας της πλατείας τέτοιον έτσι ώστε να προστατεύσουμε τα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα, να προστατεύσουμε τη διέλευση των πεζών, τη διέλευση των τροχοφόρων οχημάτων, των πρώτων βοηθειών και λοιπά, να κάνουμε λειτουργική αυτή την πλατεία και δεν έχω καμία αντίρρηση να αντιδικήσω ούτε με εσένα Ανδρέα, ούτε με το Δήμαρχο, αλλά πρέπει μια κανονιστική η οποία θα σημαδέψει αυτή την πόλη.. κ. Μπούρας: κ. Τάσο ξέρετε το βαθμό που σας σέβομαι, το ξέρετε πόσο σας σέβομαι και αν έχουμε διαφωνήσει κ. Κακλαμάνος: Αν δεχτείς ότι είμαι και εμπειρότερος ο μεγαλύτερος σε χρόνια από εσένα θα πρέπει να καταλάβεις ότι όντως η πλατεία αυτή πρέπει να γίνει λειτουργική, μην τη συσχετίζετε με την πλατεία του Άρεως για να κάνετε τα ίδια που ενώ στην Πλατεία του Άρεως δεχτήκαμε τον πεζόδρομο και τον εφαρμόσαμε και μάλιστα με πολλή μεγάλη πειθαρχία για τα καταστήματα της πλατείας του Άρεως στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ θέλουμε να βάλουμε σε παρανομία τα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος της πλατείας Πετρινού δίνοντας τους από εδώ από εκεί και στο τέλος να μην μπορεί να περάσει ούτε άνθρωπος και να δημιουργήσουμε μια νέα Δεληγιάννη. Είδατε κ. Δήμαρχε τα του Καίσαρος. κ. Μπούρας: Παρόλα αυτά κ. Τάσο με το σεβασμό τον οποίο σας τρέφω κάναμε μια επιτροπή ποιότητα ζωής εγώ δεν άκουσα καμία πρόταση δική σας, ούτε και τώρα ακούω. Θέλετε να μη βγάλουμε καθόλου τραπεζοκαθίσματα; Αυτή είναι η δική σας πρόταση; Να μη δώσουμε καθόλου τραπεζοκαθίσματα; κ. Κακλαμάνος: Εγώ έκανα μια τοποθέτηση και κακώς καταλάβατε αυτό κ.μπούρα. Εγώ δεν έφτασα σε θέμα πρότασης σε θέμα πρότασης φυσικά έχουμε πρόταση κ. Μπούρας: Αυτό περιμένω να ακούσω γιατί είμαι και μικρότερος. κ. Κακλαμάνος: Αν τελειώσουν οι τοποθετήσεις των συναδέλφων και λοιπά θα ακούσετε και την πρότασή μας. κ.τσιαμούλος: Όταν ανέλαβε αυτή η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος βρήκε ένα ώριμο έργο σε όλα τα επίπεδα και εμείς σαφώς όλοι εμείς τον στηρίξαμε για να το ολοκληρώσει και πολύ καλά έκανε και το ολοκλήρωσε και το κατασκεύασε και σύντομα μάλιστα και μάλιστα έχει παραληφθεί και από τον ΕΣΠΕΛ; κ. Δήμαρχος: Έχει εξεταστεί. κ.τσιαμούλος: Εν πάση περιπτώσει ολοκληρώθηκε ένα έργο. Έχει ολοκληρωθεί σχεδόν ένα έργο το οποίο ίσως θα έπρεπε τότε που έγινε η μελέτη από την

16 16 προηγούμενη Δημοτική Αρχή να είχε γίνει αυτό που είχε πει ο κ. Κακλαμάνος από τότε να έχουν οριοθετήσει, να ξέρει και ο καθένας που θα πάει να επενδύσει εκεί τα χρήματά του τι θα βρει. Καλώς ή κακώς δεν έγινε. Πάμε στο σήμερα στις 17 Απριλίου του 2013 που ολοκληρώθηκε ένα έργο το οποίο οι πολίτες περιμένουν να το ευχαριστηθούν. Και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος βέβαια χρειάζεται περισσότερο πράσινο, στο χέρι μας είναι να το δούμε στο μέλλον αλλά είναι ένας χώρος που μπορεί ο άλλος να κάνει τη βόλτα του και να ξεσκάσει. Από εκεί και μετά όταν έρχεται ένα μαγαζί και ζητάει από το Δήμο την άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμείς πάμε και λέμε πάρτε τη, τους αδειοδοτούμε. Άρα αυτομάτως ο άλλος ξεκινάει και επενδύει και ρίχνει κάποια χρήματα. Δεν μπορούμε σήμερα αυτούς να τους αντιμετωπίζουμε διαφορετικά γιατί η πλατεία είναι για όλους. Πρώτα για τους πολίτες και μετά για κάποιους καταστηματάρχες. Εγώ δεν μπαίνω αν είναι υγειονομικού ή όχι οι οποίοι καλώς κακώς κάποιοι ήταν, κάποιοι θα έρθουν γιατί είναι ένας καινούργιος χώρος και θα επενδύσουν τα χρήματά τους και αυτοί πρέπει να επιβιώσουν, γιατί μπορεί εδώ να είναι δέκα και να λείπουν άλλοι δέκα αλλά από πίσω είναι πάνω από ογδόντα θα μου επιτρέψετε και λόγω της ιδιότητάς μου όπως την έχει και ο κ. Παυλής και ο κ. Σαββάκης, οικογένειες οι οποίες δουλεύουν και εγώ δεν σας είπα ότι διαφωνείτε απλά λέω τα δεδομένα. Και αυτοί πληρώνουν στο Κράτος ΦΠΑ, φόρους και ΙΚΑ και σε εμάς τον όβολο τους μέσω του Δημοτικού φόρου και των τελών που ορίζουμε. Και από αυτούς κάνει να λαμβάνουμε χρήματα γιατί εγώ δεν νομίζω ότι λαμβάνουμε από άλλου είδους καταστήματα πέραν του υγειονομικού και αν λαμβάνουμε είναι πολύ λίγα. Άρα από τη στιγμή που αυτή στηρίζουν και την τοπική μας οικονομία δηλαδή το ταμείο του Δήμου και φέρνουν μια εισήγηση συγκεκριμένη που την υπογράφουν όλοι, τώρα είπατε και μια τρίτη είπατε επτά αλλά δεν τους θυμάμαι οι οποίοι μπορεί να έχουν υπογράψει και την πρώτη την οποία όμως έρχεται ένας επιστημονικός φορέας και την προσυπογράφει μαζί με αυτούς. Εγώ δεν θέλω να αφήσουμε στο έλεος του Θεού να κάνουν ότι θέλουν αυτοί, αυτοί μπορεί να θέλουν να βάλουν και στο συντριβάνι ταβάνι και να βάλουν και εκεί ένα μπαρ. Και επειδή όλοι λίγο πολύ τους γνωρίζουμε και δεν είναι κανένας παράλογος, θα ήθελα να δούμε αφού εμείς θα αποφασίσουμε εδώ. Μην είμαστε απόλυτοι-εγώ αυτή την εισήγηση φέρνω, εγώ λέω το αντίθετο να το εξετάσουμε, να το συζητήσουμε, να κάτσουμε κάτω, να βρούμε μια κοινή αν μπορούμε λύση που να εξυπηρετεί και τους πολίτες. Εγώ τουλάχιστον έχω μιλήσει με όλους και όλοι έχουν μιλήσει με όλους. Δεν έχω καταλάβει ότι αυτοί θέλουν να βγάλουν τραπέζια χωρίς όρους, χωρίς περιορισμούς και να μην περπατάει κανένας. Εγώ έχω καταλάβει ότι θέλουν να βγάλουν μέχρι κάποιο όριο, εντάξει φυσιολογικό είναι και εγώ αν είχα μαγαζί και εσείς εκεί μπορεί να θέλαμε και τρία μέτρα ακόμα ή ένα και εμείς εδώ να τους λέμε ένα λιγότερο. Είναι όμως θέμα. Γιατί το ένα μέτρο επί της φάτσας είναι κάποιος αριθμός και καθισμάτων και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες είναι τζίρος και αυτός είναι που λείπει σήμερα στα μαγαζιά και δεν λείπει μόνο βέβαια γιατί θα τους κόψουμε πέντε τραπέζια, λείπει γιατί δεν υπάρχουν και λεφτά στον κόσμο. Να τα λέμε όλα όπως είναι. Εγώ θέλω να το συζητήσουμε διεξοδικά χωρίς εντάσεις και να δούμε πως μπορούμε με τον τρόπο να εξυπηρετηθούν όλοι δηλαδή ας πούμε για το 70% που λέτε και το 30 θα αποφασίζει ο Δήμαρχος, εντάξει εγώ δεν διαφωνώ το ορίζει ο νόμος, αλλά θα χαιρόμουν πολύ πραγματικά Δήμαρχε να πεις εγώ αναθέτω την αρμοδιότητα αυτή στην Ποιότητα Ζωής. Είναι πιο δημοκρατικό. Δεν σου λέω να το πεις αν θες να το πεις. κ. Δήμαρχος: Είπα εγώ ότι δεν θα το δώσω; κ.τσιαμούλος: Όταν μου λες ο νόμος το λέει εδώ ο νόμος το λέει εκεί είναι σαν να μου λες και να σας πω κάτι και εγώ κάτι και ο νόμος λέει ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι

17 17 και αρμόδιοι να αποφασίζουμε για αυτήν την πλατεία. Οπότε στο χέρι μας είναι, να τα αποφασίσουμε όλα εδώ να ξέρουν οι καταστηματάρχες και που θα ανοίξουν στο μέλλον και αυτοί που είναι τώρα αλλά και οι πολίτες πως θα χρησιμοποιείται αυτή η πλατεία. Μην ανοίξουμε πληγές παλιές και μετά δεν μαζεύεται η ιστορία. Όπως να ξέρουν και τις ποινές τους για να είμαι σωστός μετά από αυτή την απόφαση. Αλλά προσπαθείστε να πάρετε μια απόφαση ομόφωνη. Θα είναι ότι καλύτερο η οποία να ικανοποιεί πρώτα τους πολίτες και τους επιχειρηματίες. Εν πάση περιπτώσει όλοι περνάμε δύσκολες εποχές και ιδιαίτερα τα καταστήματα. Ας τους βοηθήσουμε. Δεν χάθηκε ο κόσμος για πενήντα πόντους ή εβδομήντα πόντους ή ένα μέτρο. Εγώ νομίζω ότι δεν χάνεται ο κόσμος γιααυτό. Δόξα τω Θεώ η πλατεία δεν είναι μια πλατεία όση ο χώρος του Δημοτικού Συμβουλίου. κ. Δήμαρχος: Ο κόσμος θα χαθεί αν μέσα σ αυτό το σχήμα που παρουσιάζουν αρχίζουν και μπαίνουν παραπήγματα. Αυτό είναι. Θα το διασφαλίσει κανένας αν μπούνε; κ.τσιαμούλος: Εμείς είμαστε υπεύθυνοι, εμείς έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς, εμείς έχουμε τη Δημοτική Αστυνομία να το διασφαλίσουμε και να το προστατεύσουμε. Όπως πήραμε απόφαση και σας στηρίξαμε εδώ για τη Δεληγιάννη χωρίς να υπολογίζει κανένας τίποτα ότι έπρεπε να μπουν τα κάγκελα και μπήκαν και είναι πάρα πολύ όμορφη κ. Δήμαρχος: Το πόσο όμορφη είναι είναι άλλη ιστορία η Δεληγιάννη. Πόσο όμορφη έγινε. κ.τσιαμούλος: Δεν είναι πιο όμορφη; Που δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος; Μιλάω για την πλατεία και ολοκληρώνω. Εμείς θα πάρουμε μια απόφαση και πρέπει να ξέρουν οι επιχειρηματίες εδώ ότι αυτό που θα αποφασίσουμε και οι πολίτες βεβαίως ότι αυτό που θα αποφασίσουμε θα πρέπει να τηρηθεί. Αν θα τηρηθεί ή όχι από εμάς εξαρτάται γιατί εμείς το αποφασίζουμε, δεν μπορούμε να λέμε ότι θα αποφασίσουμε αυτό και δεν θα το τηρήσουνε. Ούτε να το προδικάζουμε αυτό γιατί δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι υπέρ το δέον τυπικοί. Και να τρίβουμε και τα μάτια μας. Και έτσι ίσως να πρέπει. Αλλά εμείς θα το διασφαλίσουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε αυτό γιατί αν το αποφασίσουμε θα βγάλουν μετά και στις δώδεκα η ώρα που δεν υπάρχει έλεγχος το βράδυ ένα πάσο. Άμα έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς.. κ.δήμαρχος: Μα στις δώδεκα η ώρα πρέπει να μαζεύονται και τα τραπεζοκαθίσματα, γιαίτ μπαίνουν μέσα έτσι λέει ο νόμος. κ.τσιαμούλος: Μην ειρωνεύεσαι. κ. Δήμαρχος: Δεν ειρωνεύομαι. Γιατί αν τα αποφασίσουμε όλα, τα αποφασίζουμε όλα εδώ. κ.τσιαμούλος: Αυτό λέω αλλά προσπάθησε να είσαι καθολικός, να ακούσεις την πρόταση του κ. Κακλαμάνου, και τον κ. Θεοδωρόπουλο και τον κ. Αρβανίτη και όλους τους φορείς να το συζητήσουμε διεξοδικά, ο καθένας εδώ πέρα δεν ήρθε να πει το συμφέρον του τουλάχιστον εμείς μπορεί ο κάθε επαγγελματίας και ο κάθε σύλλογος να θέλει το δικό του. Εμείς όμως θα αποφασίσουμε. Οπότε φροντίστε να το δούμε συνολικά πρώτα για τον πολίτη και μετά για τους επιχειρηματίες. Γιατί αυτοί είναι που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία. κ.μπόζος: Κ. Αντιπρόεδρε κ. Σύμβουλοι δύο τρεις διευκρινίσεις θέλω να κάνω πάνω στο θέμα της κανονιστικής. Της εισήγησης μάλλον. Καταρχήν ενδεχομένως θα έπρεπε αυτή η εισήγηση να αποτελεί τμήμα τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας εισήγησης που έχουμε ψηφίσει. Ένα αυτό. Γιατί δεν μπορεί να ρυθμίζονται όλες οι πλατείες και ο πεζόδρομος της Δεληγιάννη με μια κανονιστική και να ερχόμαστε με μια αυτοτελή κανονιστική να ρυθμίσουμε τα τραπεζοκαθίσματα και την ανάπτυξή

18 18 τους στην πλατεία Πετρινού αυτοτελώς. Αυτή είναι η άποψή μου ως νομικού. Πόσες κανονιστικές θα έχει ο Δήμος ; να ξέρει ο πολίτης ο οποίος έχει πρόσβαση ή θέλει να ανοίξει ένα μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος υπάρχει μια κανονιστική να την έχει στα χέρια του να ξέρει τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να κάνει σε επίπεδο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Το δεύτερο είναι ότι η κανονιστική θα πρέπει να έχει αυτό που είπαν και οι προηγούμενοι προλαλήσαντες την ευρύτερη δυνατή αποδοχή. Θα πρέπει να έχει καθολικότητα. Θα πρέπει να εξυπηρετεί πρωτίστως τον πολίτη, το δημότη αλλά να λαμβάνει υπόψη της και αυτούς που έχουν οικονομικά συμφέροντα στο χώρο που έχουν αναπτυχθεί τα τραπεζοκαθίσματα και για αυτούς και σε αυτούς αναφέρεται η κανονιστική. Δεν θα ήθελα να είναι οδηγός μας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης που θεμιτό θα ήταν ομόφωνη η καταστολή σε περίπτωση μη επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου. Δεν ξεκινάς να φτιάξεις μια κανονιστική έχοντας στο μυαλό σου τι θα γίνει αν δεν μπορέσω να την εφαρμόσω. Είναι άλλο πράγμα η κανονιστική η ψήφισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι άλλο πράγμα η καταστολή σε περίπτωση που θα έχουμε παραβατικότητα. Και το τελευταίο. Θέλω δηλαδή να βάλω κάποιες αρχές για να πορευθεί η συζήτηση πάνω σ αυτά τα πράγματα. Η κανονιστική δεν μπορεί να έχει ορίζοντα έτους. Θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα αναπτυχθούν στην πλατεία και όσο μεγαλύτερη και ευρύτερη αποδοχή έχει, τόσο μακροβιότερη θα είναι και η ύπαρξή της και η εφαρμογή της. Αν αυτά τα λάβουμε υπόψη μας και ακούσουμε την άποψη και των πολιτών και Δόξα τω Θεώ έχουν έρθει και φορείς και το Επιμελητήριο απ ότι είδα και ο Εμπορικός σύλλογος εγώ θα ήθελα να ακούσω και την άποψη μηχανικών πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι το επιθυμητό. Και κάτι τελευταίο. Άκουσα πριν και το άκουσα και από την παράταξή μου, το ακούω και από συναδέλφους μου, τιμώ τον μελετητή αλλά ο κύριος μελετητής αφενός δεν ζει στην Τρίπολη αφετέρου πληρώθηκε για την μελέτη και το κυριότερο είναι ότι εμείς θα αποφασίσουμε για το πώς θα εφαρμόσουμε και αν θα ψηφίσουμε την κανονιστική και τι τύχη θα έχει σε περίπτωση που δεν εφαρμοστεί από αυτούς που έχουν τα καταστήματά τους επί της πλατείας. Ο κύριος μελετητής ας περιοριστεί στην παράδοση της μελέτης και από εκεί και πέρα οι Δημοτικοί σύμβουλοι και η Πόλη θα αποφασίσει πως θα διαχειριστεί την πλατεία της. κ. Κατσίρης: Δύο τρεις προβληματισμοί που μου δημιουργήθηκαν τώρα, εγώ δεν είμαι και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Πρώτον όσον αφορά τα καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος σε αυτά η πρόσβαση πως θα γίνεται και με ποιον τρόπο όσον αφορά την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ενιαίο σύνολο έμπροσθεν των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό είναι σημαντικό γιατί φοβάμαι ότι τη χειμερινή περίοδο θα αναπτύξουν εκεί μεταλλικές κατασκευές κινούμενες που σε λίγο θα μπουν και πλαστικά και γυάλινες κατασκευές και θα κλείσει και θα αποτελέσει ενιαίο κομμάτι της πλατείας. Ένας προβληματισμός, αν μπορούμε να διαφυλάξουμε να μην αποτελέσουν τα τραπεζοκαθίσματα εκεί μαζί με τις μεταλλικές κατασκευές ενιαίο σύνολο της πλατείας και μικρύνει ο χώρος της πλατείας. Ένας προβληματισμός. Εγώ θα θέσω δύο τρία πράγματα και θα το δούμε θα το αποφασίσουμε μαζί. Ένα δεύτερο είναι πάλι με την τροφοδοσία των καταστημάτων γιατί μπορεί να θέλουν κάποια φορτηγά κάποια αυτοκίνητα να είναι κοντά τους να μην είναι στα επτά ή στα οκτώ μέτρα να είναι στο ένα μέτρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δούμε πως θα γίνει η τροφοδοσία των καταστημάτων αυτών πέρα βέβαια από τα οχήματα και νομίζω να μη χάσει και να μην αλλοιωθεί η μορφή της πλατείας έτσι όπως είναι σχεδιασμένη και να φαίνεται που διαχωρίζεται ο κύριος όγκος των κτισμάτων που ξεκινάει η πλατεία και που τελειώνει. Μην κάνουμε

19 19 τέτοιες κατασκευές γιατί θα τις κάνουμε φοβάμαι με την πάροδο του χρόνου και θα μείνουν και μόνιμες. Αυτά ήθελα να πω και θα το δούμε στην πορεία. κ. Τζανής: Εκτιμώ ότι το κεντρικό νόημα το αποτύπωσε ο κ. Δήμαρχος. Περιττεύει να πούμε περισσότερα. Εγώ βεβαίως το έχω μελετήσει με τον κ. Μπούρα, αλλά έριξα μια προσεκτική ματιά στο τοπογραφικό που αποτυπώνεται η μελέτη και μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Τα είπε αναλυτικά ο κ.μπούρας δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση. Για πρώτη φορά γίνεται πραγματικά μια τομή, μια νέα αρχή στο χώρο της διαμόρφωσης γιατί σέβεται στο δυνατότερο βαθμό, στον καλύτερο δυνατό βαθμό σέβεται η Δημοτική Αρχή τις αποστάσεις των καταστημάτων με το πεζοδρομημένο τμήμα και ο χώρος μπροστά που μπορούν να αναπτύξουν τα τραπεζοκαθίσματα τους είναι υπεραρκετός. Βεβαίως και έχει ληφθεί υπόψη το θέμα της προσόψεως και έχει δοθεί χώρος μπροστά από τα καταστήματα υπεραρκετός αλλά και χώρος για πρόσβαση των οχημάτων για περίπτωση πυρκαγιάς ή εφοδιασμού ή για οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης έχει ληφθεί υπόψη. Επανέρχομαι σ αυτό που είπα αρχικά η λέξη κλειδί που είπε ο κ. Δήμαρχος ότι θα έχει όλο αυτό το πολύ ωραίο σχέδιο δεν θα μείνει σχέδιο επί χάρτου αλλά θα έχει πραγματικά αξία αν δεν υπάρξουν παραπήγματα. Και εδώ θέλω να πω δύο τρία πράγματα. Καθημερινά γινόμαστε δέκτες παραπόνων και δεν χρειάζεται υψηλής αισθητικής διαίσθηση και κουλτούρα για να καταλάβει ο κάθε πολίτης ότι μέχρι σήμερα δυστυχώς και πρέπει να το πούμε αυτό υπήρχε κακοποίηση των κοινοχρήστων χώρων. Εν προκειμένω στην πλατεία Πετρινού για την οποία σήμερα θέλουμε να ψηφίσουμε το εν λόγω σχέδιο και την εν λόγω κανονιστική. Φτάσαμε σε σημείο ο παράγοντας πεζός ο παράγοντας άνθρωπος να εξαφανίζεται. Δεν θέλω να κακοφανεί στους καταστηματάρχες. Δεν κερδίζεις με αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη του κόσμου με το να αποσιωπάς και να παραβιάζεις τον κανονισμό και τη νομοθεσία των κοινοχρήστων χώρων. Είδαμε φοβερά πράγματα. Είδαμε να στήνεται τραπέζι πάνω σε υποσταθμό ΔΕΗ, είδαμε πρόσθετες τέντες να ακουμπάνε το Μαλλιαροπούλειο. Γιατί δεν τα λέμε αυτά; Πρέπει να τα πούμε. Αν δεν τα λύσουμε εδώ σαν μια οικογένεια πως θα τα λύσουμε. Είδαμε ένα δέντρο ξεραμένο καρικατούρα έχει αποστεωθεί έχει χαθεί να περνάει μέσα από μια τέντα για να λέμε ότι υπάρχει ένα δέντρο. Ζούμε καθημερινά το άγχος και λέμε δίνεται άδεια δεν δίνεται άδεια; Πρέπει να απαντάμε και στα εναγώνια προβλήματα των πολιτών, ενώ θα έπρεπε να τα έχουμε τακτοποιήσει αυτά τα θέματα και να ξέραμε ότι η άδεια είναι αυτή και τηρείται. Η άδεια είναι αυτή και ελέγχεται και ούτω καθεξής. Όχι να λέμε ότι επάνω στη διάβαση των πεζών έρχεται στο όριο το τραπεζοκάθισμα του Χι επιχειρηματία. Και βεβαίως αν γίνει αυτό που σήμερα η σημερινή κατάσταση που εγώ ντρέπομαι είναι δίπλα μου ο κ.καρλής σαν συνάδελφος και ξέρω τι αγώνες και θυσίες κάνει ο άνθρωπος και έχουμε φτάσει στο σημείο την οριοθέτηση με τα κιγκλιδώματα βάλαμε δηλαδή και κιγκλίδωμα για να κάνουμε τόσο αισθητό το διαχωρισμό της ελεύθερης εισόδου που είναι ένα πράγμα σεβαστό δεν ωριμάσαμε σαν κοινωνία να το κάνουμε σεβαστό βάλαμε και κιγκλιδώματα και το αποτέλεσμα είναι το εξής τραγικό μέσα από το χώρο μεταξύ καταστήματος και κιγκλιδώματος να αναπτυχθούν σχεδόν σταθερές κατασκευές που μας υποτιμούν σαν πολίτες. Κατάστημα γωνιακό να κλείνει τη στοά του ΓΟΚ που ο νομοθέτης το έκανε για να ανακουφίζει την κυκλοφορία; Και να είναι σαν δική του προέκταση; Σαν να είναι δικό του κατάστημα; Και να το περιφράσει; Ή μέσα από τα κιγκλιδώματα να αναπτύσσονται σχεδόν σταθερές κατασκευές και να γίνεται ένα δεύτερο κατάστημα; Δηλαδή το όραμα που θέλαμε και αυτό που προσπάθησε να υλοποιήσει ο κ.καρλής το μουτζουρώνουμε, το αμαυρίζουμε, το στραγγαλίζουμε κάθε ημέρα. Αν αυτό επαναληφθεί δεν θα πετύχουμε. Βεβαίως αν παραδειγματιστούμε και ωριμάσουμε από όλα αυτά που

20 20 ζήσαμε, αν βάλουμε ένα μεγάλο φρένο σ αυτή την κατάσταση του τμήματος της Εθνικής Αντιστάσεως και της Δεληγιάννη και βάλουμε ένα τέλος τότε πραγματικά θα έχουμε μια καινούργια αρχή και θα είμαστε πιο ώριμοι να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. κ. Βόσνος: Κύριε Αντιπρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και έχω την αίσθηση ότι η ένταση που πήρε αυτό το θέμα ένα πολύ σοβαρό θέμα αφορά μια κανονιστική απόφαση που όπως ειπώθηκε με αόριστη διάρκεια, πίστευα ότι θα τη διαχειριζόμασταν με χαμηλότερους τόνους γιατί εγώ τουλάχιστον προσωπικά έτσι και από την επαφή μου με τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες είδα να υπάρχει μια διαμορφωμένη άποψη σχεδόν κοινή και κοινή μεταξύ τους και κοινή και στη δική μου λογική και κοινή και στις δικές μου γνώσεις και στις δικές μου εμπειρίες από άλλες πόλεις και από αντίστοιχη διαχείριση κοινόχρηστων χώρων. Αντί αυτού φτάσαμε να συζητάμε μέσα και από αποφάσεις πράγματι συλλογικών οργάνων ανατροπές όλης αυτής της λογικής. Εγώ θέλω να πω πολύ απλά ο σχεδιασμός που κάνουμε κ. Δήμαρχε θα πρέπει να έχει προτεραιότητα πρώτα το Δημότη και μετά ταυτόχρονα να εξυπηρετεί και όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής; Ναι ή όχι. Μπορείτε να μου πείτε γιατί έχω την αίσθηση γιατί δεν ήμουν και από την αρχή στη κουβέντα ότι έχω υπόψη μου την μια πρόταση που θέλω να το πω καθαρά έχει κατατεθεί από επιχειρηματίες από εκπροσώπους στο επιμελητήριο και ουσιαστικά στηρίζει και η παράταξή μας κ. Δήμαρχος: Ποια πρόταση έχει κατατεθεί; τώρα ήρθε μια πρόταση. κ. Βόσνος: κ. Δήμαρχε την πρόταση του Επιμελητηρίου την έχω διαβάσει στον τύπο κ. Δήμαρχος: Ήταν το ένα τρία τρία, εδώ είναι η πρόταση. κ. Βόσνος: To πνεύμα μιλάω κ. Δήμαρχε και μη με διακόπτετε. κ. Δήμαρχος: Αφήστε το πνεύμα έχουμε σχέδια το πνεύμα ποιο πνεύμα; Δεν θέλω να ακούω για το πνεύμα. Ποιο πνεύμα; κ. Βόσνος: Θα ακούτε κ. Δήμαρχε και βλακείες από τους ομιλούντες και θα σέβεστε την άποψή τους. Το έχω ξαναπεί σεβαστείτε το διάλογο. Έλεγα το πνεύμα μιας πρότασης που έλεγε την οποία και σήμερα την είδατε πιο αναλυτικά επί σχεδίου είναι μια πρόταση που καλύπτει την πλειοψηφία των επιχειρηματιών αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετεί και τους δημότες και τους περαστικούς και τους επισκέπτες αυτής της πόλης. Δηλαδή εγώ σκέφτομαι στην Ισαάκ Σολωμού και θα πρέπει να σκεφτούμε όχι μόνο τα μαγαζιά μη υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να σκεφτούμε και τα γραφεία και τους επιχειρηματίες που στεγάζονται και σε ορόφους και διεκδικούν τις εισόδους των πολυκατοικιών και των κτηρίων εκεί. Φανταστείτε εγώ πολύ απλά έχω σκεφτεί στην Ισαάκ Σολωμού που ξεκινάει από μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος το πρώτο cosmote το δεύτερο ρούχα το τρίτο υγειονομικού ενδιαφέροντος το τέταρτο μη υγειονομικού το πέμπτο γραφείο πιο κάτω και τα λοιπά να έχω έναν επισκέπτη ή ένα δημότη που θέλει να περπατήσει πάνω στο δρόμο και να κάνει μονίμως ένα ζιγκ ζαγκ των οκτώ μέτρων. Δεν είναι ένα κ. Δήμαρχε γιατί μαθηματικά ξέρουμε όλοι. Δεν είναι ένα επιπλέον περπάτημα οκτώ μέτρων είναι ζιγκ ζαγκ πολλαπλά οκτώ μέτρων ανάλογα πόσα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα έχουμε, έτσι τουλάχιστον το καταλαβαίνω εγώ απλά. Δεύτερον από την άλλη η νομοθεσία ταυτόχρονα έρχεται να επιβεβαιώσει όχι μόνο λειτουργικότητα στην κίνηση, όχι μόνο η εξυπηρέτηση, όχι μόνο η ασφάλεια όπως ειπώθηκε με τα ασθενοφόρα με τα μεταφορικά μέσα, τα απαραίτητα και τα λοιπά έρχεται και ο νόμος που ανέφερε ο συνάδελφος ο Τάσος ο Κακλαμάνος που μιλάει με σαφήνεια ότι σε οποιουσδήποτε υπάρχοντες πεζόδρομους πρέπει να μείνει τουλάχιστον τριάμισι μέτρα σε τμήμα εννοεί του πεζόδρομου. Δεν λέει με τον ίδιο κοινό άξονα. Λέει όμως ότι θα πρέπει να

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193/2014 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΡ-197. Ελληνική

ΑΔΑ: Β4Μ4ΩΗΡ-197. Ελληνική Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Έκδοση Απόφασης Κανονιστικού περιεχομένου για τον ορισμό θέσεων (πιάτσα) ΤΑΞΙ στην οδό Δαρειώτου και απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Δαρειώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 626/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 626/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Ουάσιγκτων της Δ.Κ. Τρίπολης, στο άκρο του πεζοδρομίου στη βορειοδυτική πλευρά του κτηρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος Θησέας για έργα & μελέτες Δ.Ε. Λεβιδίου, Σκιρίτιδας.

ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος Θησέας για έργα & μελέτες Δ.Ε. Λεβιδίου, Σκιρίτιδας. 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης προγράμματος Θησέας για έργα & μελέτες Δ.Ε. Λεβιδίου, Σκιρίτιδας. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 54/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΗΡ-ΥΥΚ. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΩΗΡ-ΥΥΚ. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρίπολης και Περιφέρειας Πελοποννήσου για την «Αναδάσωση Δημοτικού αλσυλλίου στη θέση «Προφήτης Ηλίας», της Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής ελέγχων άρθρου 81 νόμου 4172/2013. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής ελέγχων άρθρου 81 νόμου 4172/2013. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής ελέγχων άρθρου 81 νόμου 4172/2013. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 890/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013 ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΡ-ΞΨΤ 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1 ου Κερασταρίου». ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 320/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 320/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Επέκταση φωτισμού οδών και πλατειών μετατόπιση στύλων που εμποδίζουν ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 914/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 914/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρίπολης ΔΕΥΑΤ για την εκτέλεση εργασιών διενέργειας δοκιμαστικών γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-ΧΗΠ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων.

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-ΧΗΠ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 16 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 16 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 16 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10/2014 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 352/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 352/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακή ρύθμιση και απόψεις για κυκλοφοριακά θέματα στην παλαιά Ε.Ο. προς Τ.Κ. Σιμιάδες. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για καθορισμό Δημοτικών Χώρων στάθμευσης.

Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για καθορισμό Δημοτικών Χώρων στάθμευσης. 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για καθορισμό Δημοτικών Χώρων στάθμευσης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αίτηση Προτεινόμενης πράξης στο ΕΠ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αίτηση Προτεινόμενης πράξης στο ΕΠ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αίτηση Προτεινόμενης πράξης στο ΕΠ της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 589/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 589/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων κυκλοφορίας και πινακίδων αναγγελίας κινδύνου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2 ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 844/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2 ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 844/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης κοπής Δέντρων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2 ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 844/2013 Στην Τρίπολη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 652/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 652/2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ..Β.Μ.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 222/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 222/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Εκμίσθωση περισσεύματος βοσκής της Δ.Ε. Φαλάνθου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 222/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 679/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 679/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί συμμετοχής στην υπό σύσταση αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην υπ αρ. πρωτ. 1331/29-03-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 283/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 283/2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΕΩΣ». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 283/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 139/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στέγασης του ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δ.

Διαβάστε περισσότερα

θα χρησιμοποιηθούν στα Περιφερειακά Αγροτικά Ιατρεία του Δήμου Τρίπολης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση»

θα χρησιμοποιηθούν στα Περιφερειακά Αγροτικά Ιατρεία του Δήμου Τρίπολης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση» 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: «Ενεργοποίηση είκοσι συνδέσεων cosmote internet on the go 2GB, που θα χρησιμοποιηθούν στα Περιφερειακά Αγροτικά Ιατρεία του Δήμου Τρίπολης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας».

ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας». 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ και καθρεπτών ελέγχου της κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κανδήλας». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 916/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 916/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Επί αιτήσεως διαμαρτυρίας κ. Μπουρτζουκλή Παναγιώτας. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απογραφής περιουσίας Ν.Ε.Λ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης MΑΡΤΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση απογραφής περιουσίας Ν.Ε.Λ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης MΑΡΤΙΟΥ 2013 Ελληνική ΘΕΜΑ: Έγκριση απογραφής περιουσίας Ν.Ε.Λ.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης MΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 166/2013 Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης σε κοινή χρήση εδαφικής λωρίδας οικοπέδου στη θέση Αγ. Χαράλαμπος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης σε κοινή χρήση εδαφικής λωρίδας οικοπέδου στη θέση Αγ. Χαράλαμπος. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης σε κοινή χρήση εδαφικής λωρίδας οικοπέδου στη θέση Αγ. Χαράλαμπος. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 6 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2014 Θέμα: : «Έκδοση Απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμή της υπ 47/2012 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Πληρωμή της υπ 47/2012 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Πληρωμή της υπ 47/2012 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 223 /2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Έγκριση τελών κατάληψης κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 305/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 305/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελετών κατασκευής «12 ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης», «4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Τρίπολης» και «10 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Τρίπολης» για ένταξη στο ΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χρέωση και επιβολή προστίμου για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισμού.

ΘΕΜΑ: Χρέωση και επιβολή προστίμου για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισμού. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Χρέωση και επιβολή προστίμου για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισμού. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2 ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 869/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2 ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 869/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων» του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Βασιλείου». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση απογραφής ενάρξεως συζήτηση και λήψη απόφασης για την τύχη υφιστάμενης Ανώνυμης Εταιρίας.

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση απογραφής ενάρξεως συζήτηση και λήψη απόφασης για την τύχη υφιστάμενης Ανώνυμης Εταιρίας. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Τροποποίηση απογραφής ενάρξεως συζήτηση και λήψη απόφασης για την τύχη υφιστάμενης Ανώνυμης Εταιρίας. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 17 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 17 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΗΡ-0ΨΖ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/03 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 7 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 03 Αριθμός απόφασης 63/03 ΘΕΜΑ: o Έκτακτο «Χρέωση και επιβολή προστίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης.

Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 204/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 204/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Παιδικές χαρές. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 204/2013 Στην Τρίπολη σήμερα την 8 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 516/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 516/2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης ενταλμάτων λογιστικής τακτοποίησης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 516/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ορθή επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 123/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 123/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Τρίπολης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων». ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 14 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου, Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου, Δήμου Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου, Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου, Δήμου Τρίπολης. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου, Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου, Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 196/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 196/2012 Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Εφαρμογή μαθηματικού τύπου για τον αντικειμενικό προσδιορισμό των εξόδων μεταφοράς και της τιμής πώλησης των πωλούμενων αδρανών υλικών επί αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση.

Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Αποφ.68/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάθεση εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισμού στις Δημοτικές Ενότητες πλυσίματος κάδων και λαϊκών αγορών.

ΘΕΜΑ: Ανάθεση εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισμού στις Δημοτικές Ενότητες πλυσίματος κάδων και λαϊκών αγορών. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Ανάθεση εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και χειρονακτικού οδοκαθαρισμού στις Δημοτικές Ενότητες πλυσίματος κάδων και λαϊκών αγορών. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 093/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 093/2012 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: Ψήφισμα για τις αγροτικές αποζημιώσεις. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 093/2012 Στην Τρίπολη σήμερα στις 21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 264/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 45/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΩΗΡ-Α6Χ. Ελληνική ΘΕΜΑ : ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22 ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 757/2012

ΑΔΑ: Β43ΓΩΗΡ-Α6Χ. Ελληνική ΘΕΜΑ : ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22 ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 757/2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου στο Κατρέικο Πηγάδι οικισμού Μηλιάς Νεστάνης» στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Leader της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ. ΟΤΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΗΡ-ΨΟΩ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 295/2013 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου, Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου, Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης. 1 Ελληνική ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου, Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1322/11-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 09-01-2012 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1126/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1126/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Σύμβαση παραχώρησης χρήσης γηπεδικής έκτασης για την ανάπλαση και κατασκευή ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Επισκοπή Τεγέας. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012 Ελληνική ΘΕΜΑ: Μίσθωση ακινήτου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012 Στην Τρίπολη σήμερα στις 28 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επέκταση φωτισμού οδών και πλατειών μετατόπιση στύλων που εμποδίζουν.

ΘΕΜΑ: Επέκταση φωτισμού οδών και πλατειών μετατόπιση στύλων που εμποδίζουν. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 207/2014 ΘΕΜΑ: Επέκταση φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ HM: 16/03/2016 15:13:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης :11/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αριθ. Απόφασης :11/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 32 / συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-11-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 431 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (23), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:9938/16-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 16/13 Νοεμβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 16/13 Νοεμβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 16/13 Νοεμβρίου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 39 :

Πριν από την έναρξη της Συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 49 Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι 39 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail : council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 196/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 η Δημόσια Διαβούλευση Σεπτέμβριος 2016 1 Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Τι είναι η κανονιστική πράξη; 2. Τι είναι ο δημόσιος χώρος; 3. Μεθοδολογία 4. Σκοπός 5. Σχέδιο κανονισμού διαχείρισης κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 17-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 11/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX Ελληνική ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το με αριθμό 17 / 2013 πρακτικό συνεδρίασης Αριθμός απόφασης : 321 / 2013 Θέμα: Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 6669/05.02.2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26/2015 ΘΕΜΑ : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 07-06-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 07-06-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 290/2008 απόφαση της Δ.Ε. με αριθμό Πρωτ. 10450/30.06.2008

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 290/2008 απόφαση της Δ.Ε. με αριθμό Πρωτ. 10450/30.06.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 16-04 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4976 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΔΑ: 457ΒΩ9Ι-ΛΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δέλτα Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 29 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 29 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 76 Τροποποίηση της υπ αριθ. 45/2014 κανονιστικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ2ΩΗΡ-ΨΙΞ. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕΑ2ΩΗΡ-ΨΙΞ. Ελληνική Ελληνική ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της εργασίας «Μεταφορά αστικών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία επίδοσης της 031531 πρόσκλησης στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 27/4/2012. Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Μαϊου 2012

Ημερομηνία επίδοσης της 031531 πρόσκλησης στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 27/4/2012. Ημερομηνία συνεδρίασης : 3 Μαϊου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:034737/10-05-2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 10ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα