Tablet Coral. Οδηγίες Χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tablet Coral. Οδηγίες Χρήσης"

Transcript

1 Tablet Coral Οδηγίες Χρήσης Σηµείωση: Οι εικόνες/ σχήµατα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας. 1

2 Οδηγίες Ασφάλειας Μην εκθέσετε τη συσκευή σε δυνατά κτυπήµατα και µην την ρίξετε από ύψος. Μην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή σε εξαιρετικά ζεστό, κρύο, σκονισµένο ή υγρό περιβάλλον. Μην εκθέτετε τη συσκευή στον ήλιο. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε ισχυρά µαγνητικά πεδία. Η λειτουργία της συσκευής µπορεί να διακοπεί λόγω ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Αν συµβεί αυτό, απλά κάντε επαναφορά (reset) και επανεκκίνηση (restart) στη συσκευή όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς αρχείων, παρακαλούµε να είστε προσεκτικοί ως προς τη µεταχείριση της συσκευής και να την χρησιµοποιείτε σε περιβάλλον χωρίς παρεµβολές. Να φυλάξετε τη συσκευή µακριά από νερό ή άλλα υγρά. Σε περίπτωση που µπει νερό ή άλλα υγρά στο εσωτερικό της συσκευής, απενεργοποιήστε την αµέσως και καθαρίστε την. Μην χρησιµοποιήσετε χηµικά για τον καθαρισµό της συσκευής ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση. Καθαρίστε µε στεγνό πανί. Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε περιορισµένο χώρο όπως βιβλιοθήκη ή παρόµοια θέση. εν θα πρέπει να φράσσετε τις οπές εξαερισµού µε αντικείµενα όπως εφηµερίδες, τραπεζοµάντηλα, κουρτίνες κ.ά.τ. εν θα πρέπει να τοποθετήσετε στη συσκευή εστίες φωτιάς π.χ. αναµµένα κεριά. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει η απόρριψη των µπαταριών. Να χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε ήπια κλίµατα. Η εταιρεία µας δεν είναι υπεύθυνη για βλάβες ή χαµένα δεδοµένα που µπορεί να προκληθούν λόγω δυσλειτουργίας, κακής χρήσης, τροποποίησης ή αντικατάστασης της µπαταρίας. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή γιατί θα ακυρωθεί η εγγύηση. Αν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για εκτεταµένο χρονικό διάστηµα, παρακαλούµε να φορτίζετε τη µπαταρία τουλάχιστον µια φορά το µήνα ώστε να συντηρείται σωστά. Να φορτίζετε τη µπαταρία όταν: α) Το εικονίδιο επιπέδου της µπαταρίας εµφανίζει (Άδεια µπαταρία) β) Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόµατα όταν γίνει επανεκκίνηση. γ) εν υπάρχει ανταπόκριση όταν πατάτε τα πλήκτρα (Ενώ είναι ξεκλείδωτα και η µπαταρία είναι πλήρης). Μην διακόψετε τη σύνδεση ενώ κάνετε διαµόρφωση (format) ή µεταφορά αρχείων. Σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να χάσετε ή να καταστρέψετε τα δεδοµένα σας. Όταν η συσκευή χρησιµοποιείται ως φορητός σκληρός δίσκος, παρακαλούµε να ακολουθείτε τις αντίστοιχες οδηγίες για να µην προκληθεί απώλεια δεδοµένων. Παρακαλούµε να χρησιµοποιείτε και να εγκαθιστάτε δεδοµένα µέσω των αξεσουάρ/ εξαρτηµάτων που παρέχονται από τον κατασκευαστή. 2

3 Παρακαλούµε ανατρέξτε στις πληροφορίες που υπάρχουν στο κάτω µέρος της συσκευής για να δείτε τις προδιαγραφές της πριν τη χρησιµοποιήσετε. Για να µειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτεθεί σε πιτσιλιές ή νερό. Ποτέ µην τοποθετήσετε πάνω στη συσκευή αντικείµενα γεµάτα µε νερό όπως βάζα. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν τοποθετήσετε λάθος τη µπαταρία. Να αντικαθιστάτε τη µπαταρία µόνο µε ίδιου τύπου. Η µπαταρία (Η µπαταρία, οι µπαταρίες ή το πακέτο µπαταριών) δεν θα πρέπει να εκτεθεί σε υπερβολική ζέστη όπως ηλιοφάνεια, φωτιά κ.ά.τ. Παρακαλούµε ακολουθήστε τις διαδικασίες σχετικά µε τη σωστή απόρριψη των µπαταριών. Αν έχετε αποσυνδέσει το τροφοδοτικό από τη συσκευή, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί για όσο χρονικό διάστηµα αποµένει ενέργεια στην µπαταρία. Το τροφοδοτικό είναι συσκευή CLASS II µε διπλή µόνωση. εν διαθέτει εξωτερική γείωση. Επεξήγηση συµβόλων ασφάλειας: - Το σήµα κεραυνού εγγεγραµµένου σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία µη µονωµένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τόση ένταση, ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. - Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρέσετε το κάλυµµα (ή το πίσω µέρος) καθώς δεν υπάρχουν επισκευάσιµα εξαρτήµατα στο εσωτερικό. Για επισκευές επικοινωνήστε µε εξειδικευµένο προσωπικό. - Το σήµα θαυµαστικού εγγεγραµµένου σε τρίγωνο ειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σηµαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στο έντυπο που συνοδεύει τη συσκευή. - Σωστή απόρριψη της συσκευής. Αυτό το σύµβολο δείχνει ότι η συσκευή δεν θα πρέπει να απορριφθεί µαζί µε τα υπόλοιπα οικιακά απορρίµµατα. Για να αποφύγετε µόλυνση του περιβάλλοντος ή κίνδυνο της δηµόσιας υγείας λόγω της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριµµάτων, να ανακυκλώνετε υπεύθυνα ώστε να βοηθάτε στη χρήση ανακυκλώσιµων υλικών. Επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά µε τη διαχείριση των απορριµµάτων στην περιοχή σας. Τυχόν κεραίες της συσκευής θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 20εκ. από το σώµα σας. Σήµανση CE για τις χώρες στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί ελεύθερα η συσκευή: Γερµανία, Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία, 3

4 Ελλάδα, Ιρλανδία, ανία, Λουξεµβούργο, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και Ισλανδία. Στη Γαλλία, µε εξαίρεση τα κανάλια 10 ως 13, ο νόµος απαγορεύει τη χρήση άλλων καναλιών. Προειδοποιήσεις Ακρόασης Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε τα ισχύοντα όρια έντασης για οικιακές συσκευές ήχου. Αν χρησιµοποιήσετε ακουστικά σε υψηλή ένταση, µπορεί να προκαλέσετε µόνιµη βλάβη στην ακοή σας. Ακόµη κι αν έχετε συνηθίσει να ακούτε σε υψηλή ένταση και σας φαίνεται φυσιολογικό, µπορεί να προκαλέσετε απώλεια ακοής. Μειώστε την ένταση της συσκευής σε λογικά επίπεδα για να αποφύγετε µόνιµη βλάβη στην ακοή σας. Αν παρουσιαστούν εµβοές, µειώστε την ένταση ή απενεργοποιήστε τη συσκευή. Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί µε τα παρεχόµενα ακουστικά. Για να µην παρουσιαστούν προβλήµατα ακοής, σας συµβουλεύουµε να χρησιµοποιήσετε µόνο τα ακόλουθα ακουστικά: Τα ακουστικά που παρέχονται µαζί µε τη συσκευή σας ή άλλα ακουστικά που σέβονται τους ισχύοντες κανονισµούς. Άλλα είδη ακουστικών µπορεί να παράγουν υψηλότερα επίπεδα έντασης. (Αν ακούσετε σε πλήρη ένταση και για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα, θα προκληθεί πρόβληµα στην ακοή σας). Μην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή ενώ οδηγείτε. Μπορεί να προκληθεί ατύχηµα και απαγορεύεται. Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί ή να σταµατήσετε προσωρινά τη χρήση σε περιπτώσεις µειωµένης ακοής των ήχων του περιβάλλοντος. Ακόµη κι αν τα ακουστικά σας είναι ανοιχτού τύπου ώστε να µπορείτε να ακούτε τους ήχους περιβάλλοντος, µην ανεβάσετε την ένταση σε επίπεδο που να µην ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος. Ο ήχος µπορεί να είναι παραπλανητικός. Με τον καιρό τα αυτιά σας συνηθίζουν σε υψηλότερες εντάσεις και αυτό το επίπεδο έντασης που σας φαίνεται φυσιολογικό µπορεί να είναι επιβλαβές για την ακοή σας. Να θέτετε τα ακουστικά σε ασφαλές επίπεδο έντασης ΠΡΙΝ συνηθίσουν τα αυτιά σας σε υψηλότερη ένταση. Για ασφαλές επίπεδο έντασης: a. Ξεκινήστε µε την ένταση σε χαµηλό επίπεδο. b. Αυξήστε σταδιακά την ένταση µέχρι να φτάσετε σε επίπεδο όπου να ακούτε άνετα, καθαρά και χωρίς παραµορφώσεις. Αφού βρείτε το σωστό επίπεδο έντασης, αφήστε τη ρύθµιση εκεί. Το παρόν εγχειρίδιο µπορεί να µην αποτυπώνει πλήρως τη λειτουργία της συσκευής σας. Όλες οι πληροφορίες µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούµε ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ίδια τη συσκευή. 4

5 Περιεχόµενα Οδηγίες Ασφάλειας... 2 Προειδοποιήσεις Ακρόασης... 4 Χαρακτηριστικά... 6 Εξαρτήµατα... 6 Πλήκτρα και θύρες... 6 Προετοιµασία... 7 Βασική Χρήση... 8 Κύριες Εφαρµογές Αντιµετώπιση προβληµάτων

6 Επεξεργαστής 1.3 GHz Quad Core Υποστηρίζει OTA Ενηµέρωση Firmware 8 IPS, 1280*800 Ενσωµατωµένος αισθητήρας Χαρακτηριστικά βαρύτητας Ενσωµατωµένη Κάµερα (VGA / 2 MP) Bluetooth 4.0 Android 4.4 Εφαρµογές τρίτων Εξαρτήµατα προγραµµατιστών Πολυµέσα Υποστηρίζει παιχνίδια µε 3D επιταχυνσιόµετρο Συσκευή Καλώδιο USB Τροφοδοτικό ρεύµατος Οδηγίες Χρήσης Κάρτα εγγύησης Πλήκτρα και θύρες 1. Πλήκτρο ενεργοποίησης (Power) Πιέστε και κρατήστε πατηµένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πιέστε σύντοµα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη. 2. Πλήκτρο αύξησης έντασης Για αύξηση της έντασης. 3. Πλήκτρο µείωσης έντασης Για µείωση της έντασης. 7. Θύρα κάρτας µνήµης TF 8. Θύρα Micro USB Για σύνδεση µε το τροφοδοτικό ή µε άλλο υπολογιστή. 9. Θύρα ακουστικών Για σύνδεση στερεοφωνικών ακουστικών. 6

7 4. Μικρόφωνο 10. Πίσω Κάµερα 6. Μπροστινή Κάµερα 11.Ενσωµατωµένα ηχεία Προετοιµασία Φόρτιση της Μπαταρίας Η συσκευή διαθέτει ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία. Να φορτίζετε τη συσκευή όταν είναι χαµηλή η στάθµη της µπαταρίας. Για να φορτίσετε τη µπαταρία, συνδέστε τη συσκευή µε τροφοδοτικό ρεύµατος µέσω της θύρας USB. Απαιτούνται µερικές ώρες για πλήρη φόρτιση της µπαταρίας. Σηµείωση: a. Σας συµβουλεύουµε να φορτίσετε τη µπαταρία αµέσως µόλις η συσκευή δείξει ότι η στάθµη της µπαταρίας είναι κάτω από 15%! b. Αν η συσκευή απενεργοποιείται αυτόµατα λόγω χαµηλής στάθµης µπαταρίας, φορτίστε τη µπαταρία για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την ενεργοποιήσετε. Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του Tablet Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης (Power) στη συσκευή µέχρι να εµφανιστεί η οθόνη εκκίνησης. Θα χρειαστεί περίπου ένα λεπτό για να ξεκινήσει το λειτουργικό. Περιµένετε µέχρι να φορτώσει. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης µέχρι να εµφανιστεί το µήνυµα Power Off (Απενεργοποίηση). Πιέστε στο Power Off (απενεργοποίηση) και στη συνέχεια OK. Συµβουλή: Για εξοικονόµηση ενέργειας η συσκευή απενεργοποιεί και κλειδώνει την οθόνη αν περάσει κάποιο χρονικό διάστηµα αδράνειας. Πιέστε σύντοµα το πλήκτρο Ενεργοποίησης (Power) για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη.. Τοποθέτηση κάρτας µνήµης (TF) Αυτή η συσκευή µπορεί και διαβάζει αρχεία απευθείας από κάρτα µνήµης (Κάρτα TF /Micro SD). Για να χρησιµοποιήσετε την κάρτα µνήµης, εντοπίστε τη θύρα που βρίσκεται στη συσκευή και στη συνέχεια τοποθετήστε την κάρτα µνήµης στη θύρα µε το σωστό προσανατολισµό. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία που είναι αποθηκευµένα στην κάρτα µνήµης, ανοίξτε την εφαρµογή File Manager ( ιαχείριση Αρχείων) πιέζοντας το εικονίδιό της και επιλέξτε το φάκελο SD Card (Κάρτα SD). 7

8 Σηµείωση: Κατά την τοποθέτηση κάρτας µνήµης, θα πρέπει να προσέχετε την κατεύθυνση τοποθέτησης. Σύνδεση µε PC για µεταφορά αρχείων Πριν διαβάσετε ή αναπαράγετε αρχεία, θα πρέπει να τα µεταφέρετε από τον υπολογιστή στη συσκευή. (1) Συνδέστε τη συσκευή σε µε κάποιον υπολογιστή µέσω του παρεχόµενου καλωδίου USB. (2) Πιέστε Turn on USB storage (Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB) για σύνδεση της συσκευής µε υπολογιστή. (3) Αµέσως θα εµφανιστούν δύο αφαιρούµενοι δίσκοι στον υπολογιστή σας. Ο ένας είναι η ενσωµατωµένη µνήµη της συσκευής και ο άλλος είναι η κάρτα µνήµης που είναι συνδεδεµένη µε τη συσκευή. Πλέον µπορείτε να αντιγράψετε αρχεία από και προς την κάρτα µνήµης όπως θα κάνατε και µε το σκληρό δίσκο σας. (4) Αφού ολοκληρώσετε τη µεταφορά, επιλέξτε Turn off USB storage (Απενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB) για ν αποσυνδέσετε τη συσκευή. (5) Πραγµατοποιήστε τη διαδικασία ασφαλούς κατάργησης από το χώρο ειδοποιήσεων του υπολογιστή σας. Σηµειώσεις: a. Πριν την σύνδεση θα πρέπει να εγκαταστήσετε στο PC σας τον Windows Media Player (την πιο πρόσφατη έκδοσή του). b. εν υπάρχει ηχητική ειδοποίηση για τη σύνδεση USB. c. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη κατά τη σύνδεση µε το PC, δεν θα υπάρξει ειδοποίηση. Θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε για να συνεχίσετε. Αρχική οθόνη (Home) Βασική Χρήση a. Εικονίδια ειδοποιήσεων b. Πλήκτρο επιστροφής c. Πλήκτρο Αρχικής Οθόνης (Home) Πιέστε για επιστροφή στην Αρχική Οθόνη. d. Προβολή πρόσφατα ανοιγµένων εφαρµογών e. Πλήκτρο Εφαρµογών Ανοίγει το µενού που περιέχει τις εφαρµογές. f. Εικονίδια συντοµεύσεων για διάφορες λειτουργίες. 8

9 Επέκταση της αρχικής οθόνης Η Αρχική Οθόνη απαρτίζεται από πολλές υποδιαιρέσεις της, στις οποίες µπορείτε να τοποθετήσετε συντοµεύσεις, widgets (γραφικά στοιχεία) κ.ά. Σύρετε το δάχτυλό σας οριζόντια στην οθόνη για µετάβαση στην δεξιά ή αριστερή πλευρά της εκτεταµένης αρχικής οθόνης. Προσαρµογή της αρχικής οθόνης Για να προσθέσετε κάποιο αντικείµενο στην αρχική οθόνη (συντοµεύσεις, widgets, φακέλους κ.ά.τ.), πιέστε το εικονίδιο µενού εφαρµογών για να εµφανιστούν όλες οι εφαρµογές και στη συνέχεια κρατήστε πατηµένο το δάχτυλό σας στο αντικείµενο που θέλετε να τοποθετήσετε στην Αρχική Οθόνη. Σηµείωση:Εναλλακτικά, µπορείτε να πιέστε και να κρατήσετε πατηµένο στην Αρχική Οθόνη µέχρι να εµφανιστεί το µενού συντοµεύσεων και στη συνέχεια Πιέστε και κρατήστε πατηµένο για επιλογή Πιέστε Σηµείωση: Αν δεν υπάρχει χώρος για τοποθέτηση του επιθυµητού αντικειµένου στην επιλεγµένη σελίδα, θα εµφανιστεί σχετική ειδοποίηση. Για να µετακινήσετε κάποιο αντικείµενο της αρχικής οθόνης, αγγίξτε το µε το δάχτυλό σας µέχρι να φωτιστεί και στη συνέχεια (χωρίς να βγάλετε το δάχτυλό σας από την οθόνη), σύρετέ το στην επιθυµητή θέση. Κατόπιν βγάλτε το δάχτυλό σας από την οθόνη. Για να αφαιρέσετε κάποιο αντικείµενο από την αρχική οθόνη, κρατήστε πατηµένο το δάχτυλό σας πάνω στο αντικείµενο στην οθόνη µέχρι να φωτιστεί και στη συνέχεια σύρετέ το στον κάδο ανακύκλωσης (σύµβολο X ). Κατόπιν βγάλτε το δάχτυλό σας από την οθόνη. Για να αλλάξετε ταπετσαρία, πιέστε και κρατήστε πατηµένο στην αρχική οθόνη µέχρι να εµφανιστεί ένα µενού. Πιέστε στο Wallpaper (Ταπετσαρία) και στη συνέχεια επιλέξτε κάποια εικόνα ως ταπετσαρία. 9

10 Πιέστε Πιέστε για επιλογή Γενικές Ενέργειες Αφής Πιέστε το πλήκτρο για επιστροφή στην προηγούµενη σελίδα. Πιέστε για επιστροφή στην Αρχική Σελίδα. Πιέστε για να δείτε τις προσφάτως ανοιχτές εφαρµογές. Όταν παρακολουθείτε βίντεο ή ακούτε µουσική, µπορείτε να πιέσετε στη µπάρα προόδου για να µεταβείτε στο επιθυµητό σηµείο αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να σύρετε τον κέρσορα της µπάρας προόδου στο επιθυµητό σηµείο. Σε κάποιες εφαρµογές, µπορείτε να κρατήσετε πατηµένο το δάχτυλό σας στην οθόνη και στη συνέχεια να σύρετε πάνω/ κάτω για κύλιση πάνω/ κάτω στη λίστα. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις µπορείτε να κρατήσετε πατηµένο το δάχτυλό σας σε κάποιο αντικείµενο για να δείτε επιπλέον επιλογές (προαιρετικά διαθέσιµο). Όταν παρακολουθείτε κάποια φωτογραφία ή ιστοσελίδα, µπορείτε να τοποθετήσετε δύο δάχτυλά σας στην οθόνη και τα ενώσετε/ αποµακρύνετε µεταξύ τους για σµίκρυνση/ µεγέθυνση του αντικειµένου. 10

11 Χρήση του Εικονικού Πληκτρολογίου Όταν πιέσετε σε κάποιο πεδίο εισαγωγής κειµένου θα ανοίξετε το εικονικό πληκτρολόγιο. Χάρη στο εικονικό πληκτρολόγιο µπορείτε να πληκτρολογήσετε κάποια διεύθυνση ιστοσελίδας ή άλλο κείµενο. Αριθµοί γράµµατα ή Μέθοδοι εισαγωγής Κενό Πρόσβαση στο Internet Μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση στο Internet µέσω Wi-Fi. Πραγµατοποίηση σύνδεσης WI-FI a. Στην αρχική οθόνη, πιέστε στο εικονίδιο Emoticons Backspace Επιβεβαίωση Caps Lock: Πιέστε σύντοµα δύο φορές για γραφή µόνο κεφαλαίων. Πιέστε µία φορά για να είναι κεφαλαίο µόνο το επόµενο γράµµα που θα πληκτρολογήσετε. Ρυθµίσεις για να ανοίξετε το µενού ρυθµίσεων. b. Πιέστε στο Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi αν είναι απενεργοποιηµένη. c. Η συσκευή θα αναζητήσει αυτόµατα τα διαθέσιµα δίκτυα Wi-Fi και θα εµφανίσει τα αποτελέσµατα. Η λίστα των διαθέσιµων δικτύων δείχνει όλα τα ασύρµατα δίκτυα που είναι εντός εµβέλειας. d. Πιέστε στο δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και στη συνέχεια πιέστε Connect (Σύνδεση). Ορισµένα δίκτυα απαιτούν κωδικό για πρόσβαση. Πληκτρολογήστε τον πριν τη σύνδεση. Αν η σύνδεση είναι επιτυχηµένη, θα εµφανιστεί το µήνυµα Connected to (Συνδέθηκε σε ) (Όνοµα ικτύου WiFi) στις Ρυθµίσεις WIFI. Σηµείωση: a. Η λίστα µε τα διαθέσιµα δίκτυα ανανεώνεται αυτόµατα. b. Όταν έχετε ενεργοποιήσει το Wi-Fi, η συσκευή θα συνδεθεί αυτόµατα στα επιλεγµένα δίκτυα όταν βρίσκονται εντός εµβέλειας. Συνδεσιµότητα Bluetooth Αυτή η συσκευή διαθέτει Bluetooth, το οποίο σας επιτρέπει να µεταφέρετε αρχεία από και προς άλλες συσκευές Bluetooth, ασύρµατα. Για µεταφορά αρχείων µέσω Bluetooth, (1) Ενεργοποιήστε το Bluetooth. Θα πρέπει να κάνετε τη ρύθµιση «Να είναι ορατή σε όλες τις κοντινές συσκευές Bluetooth» ώστε η συσκευή σας να µπορεί να εντοπίζεται από άλλες συσκευές Bluetooth. (2) Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην άλλη συσκευή. Η συσκευή θα την 11

12 εµφανίσει στη λίστα κοντινών συσκευών Bluetooth. (3) Πιέστε στο όνοµά της για να συνδεθείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την σύνδεση. (4) Αφού πραγµατοποιηθεί σύνδεση, µπείτε στην εφαρµογή διαχείρισης αρχείων, επιλέξτε το επιθυµητό αρχείο για µεταφορά και πιέστε το εικονίδιο κοινής χρήσης από το µενού. Στη συνέχεια επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να µεταφέρετε το αρχείο µέσω Bluetooth. Άνοιγµα του Web browser Κύριες Εφαρµογές Για να ανοίξετε τον Web browser, θα πρέπει να πιέσετε το εικονίδιο Browser στην Αρχική Οθόνη. Για εµφάνιση του σχετικού µενού, πιέστε. Αναπαραγωγή Μουσικής Πιέστε το εικονίδιο της εφαρµογής «Μουσική» από το µενού εφαρµογών, για να ανοίξετε την αναπαραγωγή µουσικής. Βιβλιοθήκη Μουσικής Μόλις µπείτε στην εφαρµογή αναπαραγωγής µουσικής θα εµφανιστεί η βιβλιοθήκη µουσικής. Η βιβλιοθήκη µουσικής σας δείχνει όλα τα αρχεία µουσικής ανά κατηγορία (Καλλιτέχνης, Άλµπουµ κ.ά.) εφόσον τα αρχεία µουσικής περιέχουν τέτοιες πληροφορίες. Αν κάποια από τα αρχεία σας δεν περιέχουν τέτοιες πληροφορίες θα κατηγοριοποιηθούν ως (Unknown) 12

13 στη βιβλιοθήκη µουσικής. Αν αντιγράψετε νέα αρχεία µουσικής στη συσκευή, η βιβλιοθήκη µουσικής θα ενηµερωθεί αυτόµατα. Μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας πάνω και κάτω στη λίστα αρχείων για κύλιση. Πιέστε σε κάποιο αρχείο για αναπαραγωγή. Αναπαραγωγή µε τυχαία σειρά Στη βιβλιοθήκη µουσικής, πιέστε στο εικονίδιο Menu (Μενού) για να εµφανίσετε τις επιλογές Party shuffle (Πάρτυ τυχ.αναπαρ) και Shuffle all (Τυχ.αναπαρ.όλων), Sound effects (Ηχητικά εφέ) και Search (Αναζήτηση). Party shuffle (Πάρτυ τυχ.αναπαρ.) Τυχαία αναπαραγωγή 7-8 τραγουδιών ως οµάδα κάθε φορά. Shuffle all (Τυχ.αναπαρ.όλων) Τυχαία αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών που είναι αποθηκευµένα στη συσκευή. Sound Effects (Ηχητικά εφέ) Επιλογή ηχητικών εφέ για την αναπαραγωγή µουσικής Search (Αναζήτηση) Αναζήτηση µουσικής από τη βιβλιοθήκη. Οθόνη αναπαραγωγής a. Λίστα αναπαραγωγής σε εξέλιξη b. Αναπαραγωγή µε τυχαία σειρά/ Ακύρωση g. Όνοµα άλµπουµ h. Τίτλος (Κρατήστε πατηµένο το δάχτυλό σας στην οθόνη για αναζήτηση πληροφοριών για το τραγούδι στο Internet). i. Μπάρα προόδου c. Επανάληψη/ Ακύρωση επανάληψη d. Αναζήτηση µουσικής j. Προηγούµενο τραγούδι/ Μετάβαση προς την αρχή e. Λίστα µενού k. Αναπαραγωγή/ Παύση f. Εξώφυλλο άλµπουµ l. Επόµενο τραγούδι/ Μετάβαση προς το τέλος g. Όνοµα καλλιτέχνη 13

14 Μενού αναπαραγωγής Κατά τη διάρκεια τη αναπαραγωγής κάποιου αρχείου µουσικής, πιέστε το εικονίδιο Μενού για να εµφανιστεί το σχετικό µενού: Λίστα αναπαραγωγής Η λίστα αναπαραγωγής είναι µια λίστα µε τα τραγούδια που έχετε προσθέσει χειροκίνητα. Για να προσθέσετε το τρέχον τραγούδι σε κάποια λίστα αναπαραγωγής, πιέστε, επιλέξτε Add to playlist (Προσθ. στη λίστα αναπαρ.) και στη συνέχεια επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής ή πιέστε new (νέο) για να δηµιουργήσετε νέα λίστα αναπαραγωγής. Για να αναπαράγετε τη λίστα αναπαραγωγής, (1) Στο µενού Music (Μουσική) πιέστε στο εικονίδιο για να εµφανίσετε όλες τις λίστες αναπαραγωγής. Εµφανίζονται στη λίστα όλα τα τραγούδια που έχετε προσθέσει. (2) Πιέστε σε κάποιο τραγούδι για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Αναπαραγωγή βίντεο Από την οθόνη εφαρµογών, πιέστε στο Vortex player για να ανοίξετε την εφαρµογή αναπαραγωγής βίντεο. Θα πρέπει να δείτε τη λίστα φακέλων αφού µπείτε στην εφαρµογή αναπαραγωγής βίντεο. Πιέστε σε κάποιο φάκελο για να δείτε µικρογραφίες των βίντεο. Πιέστε στην επιθυµητή για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Σηµείωση: Κάποια αρχεία βίντεο δεν µπορούν να αναπαραχθούν σωστά στη συσκευή. Ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά στο τέλος του εγχειριδίου και βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται η ανάλυση, η κωδικοποίηση και η µορφή του αρχείου. 14

15 Προβολή φωτογραφιών (1) Οι φωτογραφίες εµφανίζονται µε την µορφή µικρογραφιών. Μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να δείτε την επόµενη/ προηγούµενη φωτογραφία. (2) Πιέστε σε κάποια µικρογραφία για να δείτε τη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη. (3) Για να εµφανίσετε την προηγούµενη/ επόµενη εικόνα, σύρετε το δάχτυλό σας οριζόντια. (4) Για µεγέθυνση ή σµίκρυνση της εικόνας, τσιµπήστε την οθόνη. Απεικόνιση µενού Όταν προβάλετε κάποια φωτογραφία, µπορείτε να πιέσετε στην οθόνη ή στο πλήκτρο Menu (µενού) για να εµφανίσετε το αναδυόµενο µενού. 15

16 Χρήση της βιντεοκάµερας/ Φωτογραφικής µηχανής Πιέστε στην εφαρµογή «Κάµερα» για να ανοίξει η εφαρµογή. Μπροστινή/ Πίσω Κάµερα Κανονική κατάσταση Γκαλερί Κατάσταση Live Photo Κατάσταση Καλλωπισµού προσώπου Κατάσταση λήψης φωτογραφιών Κατάσταση λήψης βίντεο Ρυθµίσεις ιαχείριση Αρχείων Μπορείτε να πλοηγηθείτε στα αρχεία και στους φακέλους µέσω της εφαρµογής ES ιαχείριση Αρχείων. Αφού µπείτε στην εφαρµογή, θα δείτε όλους τους φακέλους και τα αρχεία που είναι αποθηκευµένα στη συσκευή. (1) Πιέστε σε κάποιο φάκελο ή αρχείο για να το ανοίξετε. (2) Κρατήστε πατηµένο σε κάποιο αρχείο για να εµφανίσετε το µενού επεξεργασίας (Αποκοπή, Αντιγραφή, Μετονοµασία, ιαγραφή, Μετακίνηση Σε κ.ά.). 16

17 Αποστολή/ Λήψη Στην αρχική οθόνη, πιέστε στο πλήκτρο εφαρµογών για να εµφανίσετε όλες τις εφαρµογές και στη συνέχεια πιέστε το εικονίδιο για να εµφανίσετε την εφαρµογή . Ορισµός λογαριασµού Θα πρέπει να ορίσετε λογαριασµό για αποστολή/ λήψη . (1) Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πιέζοντας το εικονίδιο . Η συσκευή θα σας προτρέψει να ορίσετε κάποιο λογαριασµό . (2) Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε το λογαριασµό ως προεπιλεγµένο επιλέγοντας την ένδειξη Send from this account by default (Αποστολή εξ ορισµού από αυτό το λογαριασµό). (3) Πιέστε Manual Setup (Χειροκίνητη ρύθµιση) για να ορίσετε τις πληροφορίες server. (4) Επιλέξτε το είδος server για εισερχόµενα µεταξύ POP3, IMAP ή Exchange. Για να µάθετε το είδος του server, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον πάροχό σας, το διαχειριστή δικτύου ή να αναζητήσετε πληροφορίες στο Internet. (5) Πληκτρολογήστε τις απαιτούµενες (server, θύρα κ.ά.). Μπορείτε να λάβετε τις πληροφορίες από τον πάροχό σας, το διαχειριστή δικτύου ή να αναζητήσετε πληροφορίες στο Internet. (6) Επιλέξτε το είδος server για τα εξερχόµενα , και πληκτρολογήστε τις απαιτούµενες πληροφορίες για τον server. (7) Πιέστε Next (Επόµενο) για συνέχεια. Το tablet σας θα ελέγξει τις ρυθµίσεις του server. Όταν εµφανιστεί το µήνυµα Your account is set up, and is on its way (Ο λογαριασµός σας ρυθµίστηκε και το έχει αποσταλεί) σηµαίνει ότι ο ορισµός έγινε επιτυχώς. (8) Πληκτρολογήστε το όνοµά σας και πιέστε Next (Επόµενο) για ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σηµείωση: Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασµούς, κάθε φορά που ξεκινάτε την εφαρµογή θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον επιθυµητό λογαριασµό . ιαχείριση λογαριασµών Μπορείτε να διαχειριστείτε τους λογαριασµούς σας: Να ελέγξετε τις πληροφορίες τους, να προσθέσετε άλλους ή να διαγράψετε κάποιους. Προσθήκη νέου λογαριασµού 17

18 Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να προσθέσετε νέο λογαριασµό. (1) Μπείτε στο µενού ρυθµίσεων (2) Πιέστε Add Account (Προσθήκη λογαριασµού) (3) Επιλέξτε το είδος server για εισερχόµενα µεταξύ POP3, IMAP ή Exchange. (4) Ολοκληρώστε τη διαδικασία ακολουθώντας τα βήµατα της προηγούµενης παραγράφου (Ορισµός λογαριασµού ). ιαγραφή λογαριασµού (1) Μπείτε στο µενού ρυθµίσεων (2) Πιέστε POP3 (ανάλογα µε το είδος του λογαριασµού σας) για να εµφανίσετε όλους τους λογαριασµούς (3) Πιέστε στο λογαριασµό που θέλετε να διαγράψετε (4) Πιέστε στο εικονίδιο Μενού για να εµφανίσετε το µενού επιλογών (5) Πιέστε Remove Account (Κατάργηση λογαριασµού) και στη συνέχεια Remove Account (Κατάργηση λογαριασµού). Κατόπιν πιέστε OK για επιβεβαίωση. Συγχρονισµός Λογαριασµού (1) Μπείτε στο µενού ρυθµίσεων (2) Πιέστε POP3 (ανάλογα µε το είδος του λογαριασµού σας) για να εµφανίσετε όλους τους λογαριασµούς . (3) Πιέστε στο λογαριασµό που θέλετε να συγχρονίσετε (4) Πιέστε στο εικονίδιο Μενού για να εµφανίσετε το µενού επιλογών. (5) Πιέστε Sync now (Συγχρονισµός τώρα) Σηµείωση: Μπορείτε επίσης να πιέσετε το εικονίδιο Μενού στο µενού για να εµφανίσετε το µενού επιλογών και στη συνέχεια να πιέσετε Refresh (Ανανέωση) για να συγχρονίσετε το λογαριασµό. Προβολή Όταν ανοίξετε την εφαρµογή θα µπείτε στο φάκελο αλληλογραφίας. Στο φάκελο αλληλογραφίας µπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας πάνω/ κάτω για κύλιση στη λίστα µε τα . Πιέστε σε κάποιο για να το ανοίξετε. Κρατήστε πατηµένο κάποιο για να εµφανιστεί το µενού. Μπορείτε να ανοίξετε, να απαντήσετε, να προωθήσετε ή να διαγράψετε το . Σηµείωση: Μπορείτε επίσης να πιέσετε στην πάνω αριστερή γωνία για να επιλέξετε ένα λογαριασµό ή να επιλέξετε Combined view (Συνδυασµένη προβολή) για να διαβάσετε για όλους τους λογαριασµούς. ιαχείριση εφαρµογών τρίτων προγραµµατιστών Η συσκευή σας υποστηρίζει πολλές χρήσιµες εφαρµογές τρίτων κατασκευαστών. Μπορείτε να αγοράσετε τις επιθυµητές εφαρµογές για να προσθέσετε περισσότερες λειτουργίες στη συσκευή σας. Οι εφαρµογές είναι διαθέσιµες online στο Internet ή και απευθείας στη συσκευή σας. Εγκατάσταση εφαρµογών 18

19 Μπορείτε να εγκαταστήσετε χειροκίνητα τις επιθυµητές εφαρµογές ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα: (1) Πραγµατοποιήστε λήψη του αρχείου εγκατάστασης από την ενσωµατωµένη βιβλιοθήκη εφαρµογών (π.χ. SLIDEME) ή από το Internet. Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο είναι σε µορφή.apk για να υποστηρίζεται από το Internet Tablet σας. (2) Αντιγράψτε το αρχείο εγκατάστασης στο Internet Tablet µέσω σύνδεσης USB. Ενεργοποιήστε το Internet Tablet και εντοπίστε το αρχείο εγκατάστασης µέσω της ιαχείρισης Αρχείων. Αφού εγκατασταθεί επιτυχώς, θα τη βρείτε στη λίστα µε τις εφαρµογές. Απεγκατάσταση εφαρµογών (1) Πιέστε στις ρυθµίσεις στην αρχική οθόνη για να εµφανίσετε όλες τις ρυθµίσεις συστήµατος. (2) Επιλέξτε Applications (Εφαρµογές). (3) Πιέστε στην εφαρµογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε. (4) Πιέστε στο Uninstall (Κατάργηση εγκατάστασης) για να απεγκαταστήσετε την εφαρµογή. Σηµείωση: εν µπορείτε να απεγκαταστήσετε τις προ-εγκατεστηµένες εφαρµογές. Κάποιες από τις εφαρµογές που έχουν δηµιουργηθεί για κινητά Android µπορεί να µην τρέχουν σωστά στη συσκευή. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή της εφαρµογής για περισσότερες πληροφορίες. Τερµατισµος Πρόσφατων Εφαρµογών Η συσκευή σας διατηρεί στη µνήµη τις εφαρµογές που έχετε πρόσφατα χρησιµοποιήσει. Αυτό είναι πολύ χρήσιµο αν θέλετε να ξανανοίξετε κάποια πρόσφατη εφαρµογή. Επίσης, µπορείτε να κλείσετε κάποια από τις ανοιχτές εφαρµογές, για βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος. (1) Πιέστε για εµφάνιση των πρόσφατων εφαρµογών. (2) Πιέστε και κρατήστε πατηµένο στην εφαρµογή που θέλετε να τερµατίσετε και στη συνέχεια επιλέξτε Remove from list (Αφαίρεση από τη λίστα). 19

20 Αντιµετώπιση προβληµάτων Επανεκκίνηση της συσκευής Σε περίπτωση που η συσκευή σταµατήσει να ανταποκρίνεται, µπορείτε να την αναγκάσετε να απενεργοποιηθεί κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο Ενεργοποίησης (Power) για περισσότερο χρόνο απ ότι απαιτείται για απλή ενεργοποίηση. 20

21 Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82⁰C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραµµή Επικοινωνίας: Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το Tablet συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η ήλωση Συµµόρφωσης µπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα Πληροφορίες για το περιβάλλον (Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες µε ανεξάρτητα συστήµατα αποκοµιδής απορριµµάτων) Απόρριψη χρησιµοποιηµένων µπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχοµένως να περιέχει µπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύµβολο στις µπαταρίες σηµαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα. Οι µπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σηµεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των µπαταριών σε υδράργυρο, κάδµιο ή µόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί µπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να µάθετε πώς µπορείτε να αφαιρέσετε τις µπαταρίες από το προϊόν µε ασφάλεια. Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Το σύµβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριµένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η ανακύκλωση των υλικών συµβάλλει στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα µπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου σας ή µε την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ. Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη Ανατρέξτε στη δήλωση συµµόρφωσης του προϊόντος που µπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα Πληροφορίες ασφαλείας Για να µην τραυµατίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτοµα και για να µην προκαλέσετε ζηµιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή σας. Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης Μη χρησιµοποιείτε καλώδια ρεύµατος ή βύσµατα που έχουν υποστεί ζηµιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες. Μην ακουµπάτε το καλώδιο ρεύµατος µε βρεγµένα χέρια και µην αποσυνδέετε το 21

22 φορτιστή τραβώντας το καλώδιο. Μην τσακίζετε και µην προκαλείτε ζηµιά στο καλώδιο ρεύµατος. Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την µπαταρία. Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την µπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις. Μη φορτίζετε την µπαταρία µε φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και µην ακουµπάτε τη συσκευή σας µε βρεγµένα χέρια. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει µεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιµοποιείτε µια µπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζηµιά ή παρουσιάζει διαρροή. Για την ασφαλή απόρριψη των µπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο επισκευαστικό κέντρο. Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις µπαταρίες και τους φορτιστές µε προσοχή Χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρίες εγκεκριµένες από τoν κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συµβατές µπαταρίες και φορτιστές µπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυµατισµούς ή ζηµιές στη συσκευή σας. Μην πετάτε µπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρµόζετε όλους τους τοπικούς κανονισµούς κατά την απόρριψη χρησιµοποιηµένων µπαταριών ή συσκευών. Ποτέ µην τοποθετείτε µπαταρίες ή συσκευές επάνω ή µέσα σε θερµαντικές συσκευές, όπως για παράδειγµα φούρνους µικροκυµάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι µπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερµανθούν. Μην σπάτε ή τρυπάτε την µπαταρία. Μην εκθέτετε τις µπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς µπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωµα και υπερθέρµανση. Προστατεύστε τη συσκευή, τις µπαταρίες και τους φορτιστές από ζηµιά Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις µπαταρίες σε υπερβολικά χαµηλές ή υπερβολικά υψηλές θερµοκρασίες. Οι ακραίες θερµοκρασίες µπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να µειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των µπαταριών. Αποφύγετε την επαφή των µπαταριών µε µεταλλικά αντικείµενα, γιατί αυτό µπορεί να δηµιουργήσει σύνδεση ανάµεσα στους τερµατικούς ακροδέκτες + και - των µπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή µόνιµη ζηµιά στην µπαταρία. Μη χρησιµοποιείτε φορτιστή ή µπαταρία που έχει υποστεί ζηµιά. Γενικοί όροι εγγύησης 1. Η εγγύηση ισχύει από την ηµεροµηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόµιµη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση µε αυτή αναγράφεται επίσης στην νόµιµη απόδειξη αγοράς. 2. Η εγγύηση ισχύει µόνο µε την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόµιµης απόδειξης αγοράς. 3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προµηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήµατος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος. 4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιµοποίηση οποιασδήποτε 22

23 τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δηµιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδοµένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εµπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, µε την προσκόµιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 6. Σε περίπτωση αδυναµίας επισκευής του ελαττωµατικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά µε άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 7. Ο τρόπος και τα έξοδα µεταφοράς από και προς τα σηµεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόµενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. 8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X, Doop, Connect αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ηµερών η Πλαίσιο Computers δεσµεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση µέχρι την ολοκλήρωση επισκευής. 9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της. 10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιµα µέρη (πχ. CD, µπαταρίες, καλώδια, κτλ.) 11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραµετροποίηση µόνον των υλικών και προγραµµάτων που έχουν προµηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήµατα της Πλαίσιο Computers αποκλειόµενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας. 12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιµολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού. 13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει µε εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί µη νόµιµα αντίγραφα λειτουργικών συστηµάτων ή προγραµµάτων. 14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήµατα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού. 15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήµατα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγµατοποιείτε µε αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη. 16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραµετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισµικού ή/και προγράµµατος που δεν εµπορεύεται. 17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγµατοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλµ από το πλησιέστερο κατάστηµα της και οι πραγµατοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιµοκαταλόγου. 18. Προϊόντα που παραµένουν επισκευασµένα ή µε άρνηση επισκευής ή µε αδύνατη επικοινωνία µε τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ενηµέρωση του πελάτη, χρεώνονται µε έξοδα αποθήκευσης. 19. H η µέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιµο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες. 23

24 20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καµία ευθύνη για ζηµιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλµατα λειτουργίας του προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζηµιών και δεν φέρει καµία ευθύνη για καµία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασµό τρίτων. 21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της. Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Connect 1. εν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβληµα που έχει προκληθεί από λογισµικό ή άλλο πρόγραµµα καθώς και προβλήµατα που έχουν προκληθεί από ιούς. 2. εν καλύπτει µεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers. 3. εν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite) 4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασµένα ή/και αλλοιωµένα µέρη κτλ. εδοµένα και απώλεια 1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιµοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δηµιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδοµένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εµπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως. 2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού µέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωµατικό υλικό, το οποίο αυτοµάτως σηµαίνει απώλεια των αποθηκευµένων αρχείων και λογισµικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά. 3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδοµένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγµή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραµµάτων ή δεδοµένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος. 4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καµία ευθύνη για τα αποθηκευµένα δεδοµένα (data, αρχεία, προγράµµατα) στα µαγνητικά, µαγνητο-οπτικά ή οπτικά µέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άµεση, έµµεση, προσθετική ή αποθετική ζηµιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδοµένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η εγγύηση παύει αυτόµατα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: 1. Όταν το προϊόν υποστεί επέµβαση από µη εξουσιοδοτηµένο από την Πλαίσιο Computers άτοµο. 2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσµολογία, ατύχηµα, πτώση, κραδασµούς, έκθεση σε ακραίες θερµοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών. 3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση. 4. Όταν ο αριθµός κατασκευής, τα διακριτικά σήµατα, ο σειριακός αριθµός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί. 5. Όταν το προϊόν χρησιµοποιείται µε τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον. 6. Όταν το πρόβληµα οφείλεται σε προγράµµατα ή λογισµικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που µεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής. 7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή. 24

25 8. εν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζηµιά που προκλήθηκε από λανθασµένη εγκατάσταση ή χρήση. 9. εν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισµικό και υλικό αναβάθµισης. Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προµήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εµπιστευτικότητα όλων των δεδοµένων που αφορούν το προϊόν. 25

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση Αντίγραφο της

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset PBL-10

Bluetooth Headset PBL-10 Bluetooth Headset PBL-10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του μονοφωνικού Bluetooth headset και ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση του. Παρακαλούμε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset PBL-20

Bluetooth Headset PBL-20 Bluetooth Headset PBL-20 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του μονοφωνικού Bluetooth headset και ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση του. Παρακαλούμε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο: LM401. Πλαστικοποιητής A4. Οδηγίες Χρήσης LED. Είσοδος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Πλήκτρο ABS. Διακόπτης ενεργοποίησης

Μοντέλο: LM401. Πλαστικοποιητής A4. Οδηγίες Χρήσης LED. Είσοδος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Πλήκτρο ABS. Διακόπτης ενεργοποίησης Πλαστικοποιητής A4 μέγεθος από επαγγελματική κάρτα έως A4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Οδηγίες Χρήσης LED Πλήκτρο ABS Είσοδος Διακόπτης ενεργοποίησης Μοντέλο: LM401 Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Ενεργή Μείωση Θορύβου

Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Ενεργή Μείωση Θορύβου Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Ενεργή Μείωση Θορύβου Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτών των ακουστικών Bluetooth Turbo-X με Ενεργή Μείωση Θορύβου. Αυτά τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ποντίκι 2.4G χαμηλών απαιτήσεων τροφοδοσίας Οδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα Συσκευασίας: Ασύρματο ποντίκι RF. USB νάνο δέκτης.

Ποντίκι 2.4G χαμηλών απαιτήσεων τροφοδοσίας Οδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα Συσκευασίας: Ασύρματο ποντίκι RF. USB νάνο δέκτης. Ποντίκι 2.4G χαμηλών απαιτήσεων τροφοδοσίας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Συσκευασίας: Ασύρματο ποντίκι RF USB νάνο δέκτης 2 x Μπαταρίες ΑΑ Οδηγίες χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων Turbo-X.

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset PBL-30

Bluetooth Headset PBL-30 Bluetooth Headset PBL-30 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Χάρη στην ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, το BLUETOOTH HEADSET PBL-30 σας παρέχει έναν βολικό τρόπο ασύρματης σύνδεσης με συσκευές Bluetooth A2DP*1, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηχείου Bluetooth SBL-401

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηχείου Bluetooth SBL-401 Εγχειρίδιο Χρήσης Ηχείου Bluetooth SBL-401 Αγαπητοί πελάτες, Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του ηχείου Bluetooth SBL-401. Πριν ξεκινήσετε, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Gaming Mouse GM200

Εγχειρίδιο Χρήσης Gaming Mouse GM200 Εγχειρίδιο Χρήσης Gaming Mouse GM200 GM 200 Gaming Mouse Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του Gaming Mouse. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και να τις φυλάξετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Hybrid Tablet Έκδ. 1.0

Οδηγίες Χρήσης Hybrid Tablet Έκδ. 1.0 Οδηγίες Χρήσης Hybrid Tablet Έκδ. 1.0 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Για να γνωρίσετε τη συσκευή Πρόσοψη... 3 Αριστερή όψη... 7 Δεξιά όψη... 7 Κάτω όψη... 8 Κεφάλαιο 2 Βασικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ EL-6000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ EL-6000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ EL-6000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής κορνίζας! Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για πιθανή

Διαβάστε περισσότερα

Rubik 10 Tablet Οδηγίες Χρήσης

Rubik 10 Tablet Οδηγίες Χρήσης Rubik 10 Tablet Οδηγίες Χρήσης Σημειώσεις: Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιέχουν σημαντικές προειδοποιήσεις ασφάλειας για σωστή χρήση της συσκευής και αποφυγή ατυχημάτων. Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε καλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ USB 3.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ USB 3.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ USB 3.0 1.0 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της εξωτερικής θήκης Super-speed USB 3.0 για σκληρούς δίσκους. Η θήκη αυτή σας παρέχει έναν γρήγορο και εύκολο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ 1 1. Υποστηριζόμενα αποθηκευτικά μέσα... 3 2. Περιγραφή πλήκτρων τηλεχειριστηρίου... 3 3. Ρυθμίσεις συστήματος... 4 4. Φωτογραφία... 10 5. Μουσική... 11 6. Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κάμερας. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της, να

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κάμερας. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της, να Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κάμερας. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της, να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για να μεγιστοποιήσετε την απόδοσή της και να εξασφαλίσετε τη μακροζωία

Διαβάστε περισσότερα

Wi-Fi Card Reader. Εγχειρίδιο Χρήσης ΑσύρματοPresenter με οθόνη LCD Έκδοση 1.00

Wi-Fi Card Reader. Εγχειρίδιο Χρήσης ΑσύρματοPresenter με οθόνη LCD Έκδοση 1.00 Wi-Fi Card Reader Εγχειρίδιο Χρήσης ΑσύρματοPresenter με οθόνη LCD Έκδοση 1.00 Εγχειρίδιο Χρήσης WiFi Wireless Card Reader I) Εισαγωγή στις λειτουργίες 1. Ασύρματη συνδεσιμότητα: Wi-Fi: IEEE802.112 (2.4GHz).

Διαβάστε περισσότερα

Wavy II Tablet PC Εγχειρίδιο Χρήσης

Wavy II Tablet PC Εγχειρίδιο Χρήσης Wavy II Tablet PC Εγχειρίδιο Χρήσης Οδηγίες ασφάλειας Για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες πριν τη χρήση Μην αποσυνδέετε κάρτες μνήμης (T-Flash) από τη συσκευή χωρίς να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

D-401 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ MULTIMEDIA 2.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D-401 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ MULTIMEDIA 2.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ D-401 ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ MULTIMEDIA 2.1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για ν αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, να μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset PBL-40

Bluetooth Headset PBL-40 Bluetooth Headset PBL-40 Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του Bluetooth Headset με λειτουργία φωνητικής κλήσης. Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Smartphone «λ» Οδηγίες Χρήσης

Smartphone «λ» Οδηγίες Χρήσης Smartphone «λ» Οδηγίες Χρήσης Το Android 4.4 (KitKat) είναι το Λειτουργικό Σύστημα του νέου Turbo-x Smartphone σας Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

RAINBOW TABLET Οδηγίες Χρήσης

RAINBOW TABLET Οδηγίες Χρήσης RAINBOW TABLET Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Αγαπητοί χρήστες, σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του Tablet PC Rainbow 10. Διαθέτει επεξεργαστή quad-core για πολύ εύκολο και γρήγορο σερφάρισμα στο Internet.

Διαβάστε περισσότερα

Ηχεία Multimedia. Οδηγίες χρήσης

Ηχεία Multimedia. Οδηγίες χρήσης D400 Ηχεία Multimedia Οδηγίες χρήσης Ηχεία Multimedia 1. Συνδέστε το αριστερό ηχείο στην άσπρη υποδοχή AUDIO OUTPUT του subwoofer. 2. Συνδέστε το δεξί ηχείο στην κόκκινη υποδοχή AUDIO OUTPUT του subwoofer.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Action Camera ACT-50

Οδηγίες χρήσης. Action Camera ACT-50 Οδηγίες χρήσης Action Camera ACT-50 1 Πρόλογος Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της ψηφιακής κάμερας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση και να το φυλάξετε για πιθανή

Διαβάστε περισσότερα

Breeze IV 7 Tablet PC. Εγχειρίδιο Χρήσης

Breeze IV 7 Tablet PC. Εγχειρίδιο Χρήσης Breeze IV 7 Tablet PC Εγχειρίδιο Χρήσης (1). Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του Breeze IV! Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα Wi-Fi υψηλής απόδοσης, G-sensor και σας ανοίγει τους ορίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ MULTIMEDIA 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ MULTIMEDIA 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ MULTIMEDIA 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ: Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος! Πριν τη χρήση να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Οδηγίες χρήσης: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

WiFi Repeater Εγχειρίδιο Χρήσης Οδηγίες Γρήγορης Εγκατάστασης

WiFi Repeater Εγχειρίδιο Χρήσης Οδηγίες Γρήγορης Εγκατάστασης WiFi Repeater Εγχειρίδιο Χρήσης Οδηγίες Γρήγορης Εγκατάστασης Ανοικτός πηγαίος κώδικας Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό που είναι αναπτυγμένο από άλλους κατασκευαστές. Αυτό το λογισμικό υπόκειται είτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 5 1.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΑΣ... 7

Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 5 1.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΑΣ... 7 Smartphone α1 1 Οδηγίες Χρήσης Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη συσκευή που

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Nextbook Flexx 10.1'' 2in1 3G

Nextbook Flexx 10.1'' 2in1 3G Nextbook Flexx 10.1'' 2in1 3G Οδηγίες Χρήσης Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ 2x ΘΥΡΕΣ USB ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΔΕΚΤΗ FM PLL ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ 2x ΘΥΡΕΣ USB ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΔΕΚΤΗ FM PLL ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ 2x ΘΥΡΕΣ USB ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΔΕΚΤΗ FM PLL ΚΑΙ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ Το σύμβολο του κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο δηλώνει πως υπάρχει επικίνδυνη τάση στο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του TABLET της εταιρείας μας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για να εξοικειωθείτε με τις πιο σημαντικές λειτουργίες της συσκευής. 1.)

Διαβάστε περισσότερα

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu Γρήγορος Οδηγός, ομή 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 13 1 Πλήκτρο αυξομείωσης έντασης ήχου 8 Επιστροφή στην προηγούμενη 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

ETB8646 TABLET 8 ANDROID 4.4. Οδηγίες χρήσης

ETB8646 TABLET 8 ANDROID 4.4. Οδηγίες χρήσης ETB8646 TABLET 8 ANDROID 4.4 Οδηγίες χρήσης 1 Περιεχόμενα Καλώς ορίσατε... 3 Σημαντικές υποδείξεις... 3 Πλήκτρα και λειτουργίες... 4 Ι. Ξεκίνημα... 5 1.1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση... 5 1.1.1 Ενεργοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN ΚΑΛΥΠΤΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω) βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη του Notebook σπάσιμο οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα Smartphone Ω1 1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9252128, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73 Music Edition. 1 Αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε έναν ασφαλή και διασκεδαστικό τρόπο για να μάθει το παιδί σας να γράφει, να ζωγραφίζει και να περιηγείται στο internet με το APPTBKID7!

Ανακαλύψτε έναν ασφαλή και διασκεδαστικό τρόπο για να μάθει το παιδί σας να γράφει, να ζωγραφίζει και να περιηγείται στο internet με το APPTBKID7! ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το APPTBKID7. Το παιδικό tablet Cheesecake APPTBKID7 διαθέτει οθόνη αφής 7, σύστημα Android 4.2 Jelly Bean, επεξεργαστή dual

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα Περιγραφή Πλήκτρων USB. 4 Τοποθέτηση της κάρτας Micro-SD Τοποθετήστε την κάρτα SD στη θύρα πιέζοντάς την προς τα κάτω, όπως φαίνεται στο σχήμα

Πλήκτρα Περιγραφή Πλήκτρων USB. 4 Τοποθέτηση της κάρτας Micro-SD Τοποθετήστε την κάρτα SD στη θύρα πιέζοντάς την προς τα κάτω, όπως φαίνεται στο σχήμα T2 Manual Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Ενεργοποίηση 1 Περιστρέψτε τη βίδα Χρησιμοποιήστε το δακτύλιο κλειδώματος για να περιστρέψετε τη βίδα του καλύμματος μπαταρίας αριστερόστροφα 4 Τοποθέτηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ VOICE RECORDER VR-300. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟ VOICE RECORDER VR-300. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟ VOICE RECORDER VR-300 Οδηγίες Χρήσης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 4 ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 5 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ... 6 ΠΛΗΚΤΡΑ... 8 ΧΡΗΣΗ... 9 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ... 9 ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

EVOLVEO StrongPhone WiFi

EVOLVEO StrongPhone WiFi EVOLVEO StrongPhone WiFi Πίνακας Περιεχομένων 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Έναρξη 3. Ενεργοποίηση 4. Επιλογές και ρυθμίσεις 5. Μηνύματα 1. Τεχνικές προδιαγραφές μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2.4 ανάλυση οθόνης 240

Διαβάστε περισσότερα