ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ /637 Αναθ. 3 της ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. 30751/637 Αναθ. 3 της 28 08 2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 30751/637 Αναθ. 3 της ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τηλ Φαξ

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ (Κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ν.Δ. 151 της 25ης Ιουλίου 2005 Εφαρμογή των οδηγιών 2002/95/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2003/108/ΕΚ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και τη διάθεση των αποβλήτων ) Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων στη συσκευή ή στη συσκευασία της υποδηλώνει ότι, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν πρέπει να διατεθεί χωριστά από τα άλλα απόβλητα. Ο χρήστης οφείλει συνεπώς να παραδώσει τη συσκευή στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της σε κατάλληλα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ή να την παραδώσει στο κατάστημα κατά την αγορά νέας ανάλογης συσκευής με αναλογία μία προς μία. Η διαφοροποιημένη συλλογή της συσκευής για να διατεθεί προς ανακύκλωση, επεξεργασία και διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και ευνοεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία κατασκευάζεται. Η παράνομη διάθεση της συσκευής από το χρήστη επιφέρει την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Η ιατρική συσκευή NEW ASPIRET με ηλεκτρική τροφοδοσία 230V~ είναι κατάλληλη για ρινική, στοματική και τραχειακή αναρρόφησης σωματικών εκκρίσεων (όπως βλέννας και καταρροής) σε ενήλικες και παιδιά. Συσκευή σχεδιασμένη για να παρέχει ευκολία μεταφοράς και συνεχή λειτουργία. Ιδιαίτερα κατάλληλη για μετακινήσεις σε νοσοκομειακούς διαδρόμους, για εφαρμογές μικρών χειρουργικών επεμβάσεων και για μετεγχειρητική οικιακή χρήση. Κατασκευάζεται από πλαστικό υλικό υψηλής θερμικής και ηλεκτρικής μόνωσης σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας. Διατίθεται με πλήρες δοχείο από πολυκαρβονικό υλικό με δυνατότητα αποστείρωσης και βαλβίδα υπερχείλισης. Διαθέτει ρυθμιστή αναρρόφησης και κενόμετρο στον πίνακα ελέγχου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ CA-MI ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ενδεχόμενες ζημίες στα πλαστικά μέρη που μπορούν να καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση σε εσωτερικά εξαρτήματα υπό τάση και σε τυχόν φθορές του ηλεκτρικού καλωδίου. Στις περιπτώσεις αυτές μη συνδέετε το φις στην πρίζα. Πραγματοποιείτε τον έλεγχο αυτό πριν από κάθε χρήση. 2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή ελέγχετε πάντα αν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην πινακίδα της συσκευής και ο τύπος του χρησιμοποιούμενου φις είναι κατάλληλα για το δίκτυο στο οποίο θα συνδεθεί η συσκευή. 3. Σε περίπτωση που το φις της συσκευής δεν είναι συμβατό με την πρίζα, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση του φις. Γενικώς, συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση απλού ή πολλαπλού αντάπτορα ή/και μπαλαντέζας. Εάν η χρήση τους είναι απαραίτητη, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα που ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ασφαλείας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπερβείτε τα μέγιστα επιτρεπτά όρια τροφοδοσίας που αναγράφονται σε αντάπτορες και μπαλαντέζες. 4. Τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό και ειδικότερα: - Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ και εξαρτήματα που διατίθενται από την CA-MI, προκειμένου να διασφαλίζετε τη μέγιστη απόδοση και ασφάλεια της συσκευής - Χρησιμοποιείτε την ιατρική συσκευή πάντα με το αντιβακτηριδιακό φίλτρο - Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό - Τοποθετείτε τη συσκευή σε επίπεδες και σταθερές επιφάνειες - Τοποθετείτε τη συσκευή με τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται οι είσοδοι αέρα στο πίσω μέρος της - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους σε χώρους με εύφλεκτα αναισθητικά μείγματα, με οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκρήξεις ή/και πυρκαγιές - Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια και αποφεύγετε κάθε επαφή της με υγρά - Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή/και ανίκανα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς την αναγκαία επιτήρηση - Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται - Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να αποσυνδέσετε το φις, αλλά πιάστε το με το χέρι και τραβήξτε το από την πρίζα - Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται και να χρησιμοποιείται σε χώρους προστατευμένους από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και σε απόσταση από ενδεχόμενες πηγές θερμότητας - Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θωρακική παροχέτευση. 5. Για επεμβάσεις επισκευής να απευθύνεστε μόνο στην Τεχνική Υπηρεσία της CA-MI ή σε εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή και να ζητάτε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση των κανόνων αυτών μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της συσκευής. 6. Η συσκευή αυτή πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για την οποία σχεδιάστηκε και όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Κάθε άλλη χρήση πέραν της προβλεπόμενης πρέπει να θεωρείται ανάρμοστη και, συνεπώς, επικίνδυνη ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημίες από ακατάλληλη, λανθασμένη ή/και αλόγιστη χρήση ή εάν η συσκευή συνδέεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. 2

3 7. Η ιατρική συσκευή απαιτεί ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα συνοδευτικά της έντυπα 8. Η διάθεση των αξεσουάρ και της ιατρικής συσκευής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες νομοθεσίες 9. Κανένα ηλεκτρικό ή/και μηχανικό εξάρτημα της συσκευής αναρρόφησης δεν έχει σχεδιαστεί για να επισκευάζεται από τον πελάτη ή/και τον χρήστη. Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην επεμβαίνετε στα ηλεκτρικά ή/και μηχανικά μέρη της. Να απευθύνεστε πάντα στην Τεχνική Υπηρεσία της CA-MI Srl. 10. Η χρήση της συσκευής σε συνθήκες περιβάλλοντος διαφορετικές από εκείνες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια και στις τεχνικές παραμέτρους της. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή χωρίς την έγκριση της CA-MI Srl. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1000 κ.εκ. RE ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CH ΚΩΝΙΚΟ ΡΑΚΟΡ RE ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Ø6x10mm ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ SP 0046 (+1 ανταλλακτικό τμχ.) Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται και μοντέλα με πλήρες δοχείο αναρρόφησης 2000 κ.εκ. Αντιβακτηριδιακό και υδροφοβικό φίλτρο: σχεδιασμένο για ένα μόνο ασθενή με σκοπό να προστατεύει τον ασθενή και τη συσκευή από διασταυρούμενες μολύνσεις. Δεν επιτρέπει τη διέλευση των υγρών με τα οποία έρχεται σε επαφή. Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται πάντα όταν υπάρχουν υποψίες μόλυνσης ή/και εάν βραχεί ή ξεθωριάσει. Εάν η συσκευή αναρρόφησης χρησιμοποιείται σε ασθενείς με άγνωστη νόσο και όταν δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ενδεχόμενη έμμεση μόλυνση, αντικαθιστάτε το φίλτρο μετά από κάθε χρήση. Το φίλτρο δεν έχει κατασκευαστεί για να απολυμαίνεται, λύνεται ή/και αποστειρώνεται. Αντιθέτως, σε περίπτωση γνωστής νόσου του ασθενή ή/και εάν δεν υπάρχει κίνδυνος έμμεσης μόλυνσης, συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου μετά από κάθε βάρδια εργασίας και οπωσδήποτε μια φορά το μήνα, ακόμη και εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Καθετήρας αναρρόφησης: Εξάρτημα μιας χρήσης για ένα μόνο ασθενή. Μην τον πλένετε και μην τον αποστειρώνεται μετά τη χρήση. Η επαναχρησιμοποίησή του μπορεί να προκαλέσει διασταυρούμενες μολύνσεις. Μην χρησιμοποιείτε τον καθετήρα αναρρόφησης μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενδεχόμενες κάνουλες αναρρόφησης που εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα και διατίθενται χωριστά από το μηχάνημα, πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο ISO σχετικά με τη βιοσυμβατότητα των υλικών ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Για τον καθαρισμό της συσκευής χρησιμοποιείτε μαλακό και στεγνό ή ελαφρά βρεγμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που χαράζουν και διαλύτες. Μεν πλένετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό ή με εμβάπτιση ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΩΣΤΕ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Ή Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής φορέστε λαστιχένια γάντια μιας χρήσης και καθαρίστε με μετουσιωμένη αλκοόλη ή διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου. Για το πλύσιμο ή/και τον καθαρισμό του κλιβανιζόμενου δοχείου πρέπει να εφαρμόζεται ακόλουθη διαδικασία: Φορέστε γάντια και ποδιά προστασίας (εν ανάγκη γυαλιά και μάσκα προσώπου) για να μην έλθετε σε επαφή με ενδεχόμενες μολυσματικές ουσίες Αποσυνδέστε το δοχείο από τη συσκευή Αποσυνδέστε όλους τους σωλήνες από το δοχείο και από το φίλτρο προστασίας Αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείο και του καθετήρα αναρρόφησης και διαθέστε το σύμφωνα με όσα ορίζουν η τοπική νομοθεσία και οι κανονισμοί 3

4 Διαχωρίστε όλα τα τμήματα του καπακιού (διάταξη υπερχείλισης, λάστιχο). Διαθέστε τα εξαρτήματα μιας χρήσης, λύστε το δοχείο, βυθίστε το σε κρύο τρεχούμενο νερό και ξεβγάλτε το καλά. Στη συνέχεια βυθίστε τα ίδια εξαρτήματα σε ζεστό νερό (θερμοκρασία έως 60 C). Πλύνετε καλά και εν ανάγκη χρησιμοποιήστε βούρτσες που δεν χαράζουν για να καθαρίσετε τυχόν ξεραμένες ακαθαρσίες. Ξεβγάλτε με ζεστό τρεχούμενο νερό και σκουπίστε όλα τα εξαρτήματα με μαλακό πανί (που δεν χαράζει). Το καπάκι και το δοχείο μπορούν να τοποθετηθούν σε κλίβανο. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα σε κλίβανο και εκτελέστε έναν κύκλό αποστείρωσης με ατμό σε θερμοκρασία 121 C (σχετική πίεση 1 bar 15 min.) έχοντας υπόψη ότι το διαβαθμισμένο δοχείο πρέπει να τοποθετηθεί ανεστραμμένο (με τον πάτο προς τα πάνω). Η μηχανική αντοχή του δοχείου διασφαλίζεται έως για 30 κύκλους καθαρισμού και απολύμανσης στις ενδεδειγμένες συνθήκες (EN ISO ). Πέραν αυτού του ορίου μπορεί να παρατηρηθεί υποβάθμιση των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του πλαστικού υλικού και συνεπώς συνιστάται η αντικατάστασή του. Μετά την αποστείρωση και την ψύξη των εξαρτημάτων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ελέγξτε εάν υπάρχουν φθορές. Συνδέστε στη συνέχεια το δοχείο αναρρόφησης για υγρά εφαρμόζοντας την ακόλουθη διαδικασία: Πιάστε το καπάκι και τοποθετήστε τη βάση του φλοτέρ στην ειδική υποδοχή (κάτω από το συνδετήρα VACUUM) Τοποθετήστε το πλέγμα του φλοτέρ και το φλοτέρ κρατώντας το λάστιχο στραμμένο προς το άνοιγμα του πλέγματος Τοποθετήστε το λάστιχο στη ειδική υποδοχή του καπακιού Στο τέλος της διαδικασίας συναρμολόγησης ελέγχετε πάντα το τέλειο κλείσιμο του καπακιού, προκειμένου να αποφύγετε απώλειες κενού και διαρροές υγρών. Οι σωλήνες αναρρόφησης από διαφανή σιλικόνη μπορούν να τοποθετηθούν σε κλίβανο για την εκτέλεση ενός κύκλου αποστείρωσης σε θερμοκρασία 120 C (σχετική πίεση 1 bar 15 min). Το κωνικό ρακόρ (που διατίθεται μαζί με τους σωλήνες αναρρόφησης) μπορεί να αποστειρωθεί σε θερμοκρασία 121 C (σχετική πίεση 1 bar 15 min). ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΕ Ή ΒΑΖΕΤΕ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΤΟ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η συσκευή NEW ASPIRET δεν διαθέτει κανένα εξάρτημα που απαιτεί συντήρηση ή/και λίπανση. Απαιτούνται ωστόσο ορισμένοι απλοί έλεγχοι της κατάστασης λειτουργίας και της ασφάλειας της συσκευής πριν από κάθε έλεγχο. Αφού βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, ελέγχετε πάντα την κατάσταση των πλαστικών τμημάτων της και του ηλεκτρικού καλωδίου για βλάβες που μπορεί να προήλθαν από την προηγούμενη χρήση της. Συνδέστε στη συνέχεια το καλώδιο στην πρίζα και γυρίστε το διακόπτη στη θέση ΟΝ. Κλείστε το στόμιο αναρρόφησης με ένα δάχτυλο, γυρίστε το ρυθμιστή έως τη θέση μέγιστης αναρρόφησης (τέρμα δεξιά) και βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης του κενόμετρου φτάνει στα -75 kpa (-0.75 bar). Γυρίστε το διακόπτη του ρυθμιστή έως τη θέση ελάχιστης αναρρόφησης (τέρμα αριστερά) και βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης του κενόμετρου πέφτει κάτω από τα - 25 kpa (-0.25 bar). Βεβαιωθείτε ότι δεν ακούγονται υπερβολικοί θόρυβοι που θα μπορούσαν να σημαίνουν πρόβλημα λειτουργίας. Η συσκευή προστατεύεται από ασφάλεια (F 1 x 1.6A L 250V) που μπορεί να αντικαταστήσει εύκολα ο χρήστης και βρίσκεται στην υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω μέρος. Για την αντικατάστασή της ελέγχετε πάντα την καταλληλότητα του τύπου και των χαρακτηριστικών της. Τύπος προβλήματος Αιτία Λύση 1. Αδυναμία αναρρόφησης Το καπάκι του δοχείου δεν έχει βιδώσει καλά Ξεβιδώστε και βιδώστε καλά το καπάκι του δοχείου 2. Αδυναμία αναρρόφησης Λάστιχο καπακιού εκτός θέσης Ξεβιδώστε το καπάκι και τοποθετήστε σωστά το λάστιχο στην υποδοχή του στο καπάκι. 3. Μπλοκαρισμένο φλοτέρ Ξερά υπολείμματα στο φλοτέρ Ξεβιδώστε το καπάκι, αφαιρέστε το φλοτέρ και καθαρίστε το σε κλίβανο. 4. Αδυναμία κλεισίματος φλοτέρ Εάν έχει πλυθεί η τάπα, βεβαιωθείτε ότι το φλοτέρ Στερεώστε το φλοτέρ δεν έχει αποσπαστεί εν μέρει 5. Η συσκευή αναρρόφησης δεν λειτουργεί Ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας Βλάβη ή/και απουσία τροφοδοσίας Αντικαταστήστε το ηλεκτρικό καλώδιο Ελέγξτε την πηγή τροφοδοσίας και την τιμή της τάσης 6. Αργή αναρρόφηση Σχηματισμός αφρού στο εσωτερικό του δοχείου Γεμίστε το δοχείο κατά 1/3 με καθαρό νερό συλλογής 7. Αδυναμία αναρρόφησης Βουλωμένο φίλτρο Αντικαταστήστε το φίλτρο λόγω διαρροής βλέννας 8. Χαμηλή ή/και μηδενική ισχύς αναρρόφησης Προβλήματα Ρυθμιστής κενού ανοιχτός Βουλωμένο φίλτρο προστασίας Βουλωμένοι, τσακισμένοι ή αποσυνδεδεμένοι σωλήνες σύνδεσης φίλτρου και συσκευής Βαλβίδα υπερχείλισης κλειστή ή βουλωμένη Βλάβη αντλίας Καμία από τις προτεινόμενες λύσεις δεν ήταν αποτελεσματική Κλείστε εντελώς το ρυθμιστή και ελέγξτε την ισχύ αναρρόφησης Αντικαταστήστε το φίλτρο Συνδέστε τους σωλήνες στο φίλτρο ή/και στο δοχείο ή αντικαταστήστε τους εάν έχουν βουλώσει Ξεμπλοκάρετε τη βαλβίδα υπερχείλισης κρατώντας τη διάταξη σε κατακόρυφη θέση Απευθυνθείτε στην Τεχνική Υπηρεσία της CA-MI Απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης ή στο Σέρβις της CA-MI 4

5 Σε περίπτωση επέμβασης της διάταξης υπερχείλισης η αναρρόφηση του υγρού πρέπει να διακόπτεται. Εάν η διάταξη υπερχείλισης δεν επεμβαίνει, μπορούν να προκύψουν δύο περιπτώσεις: Περίπτωση 1η - Εάν η διάταξη υπερχείλισης δεν επεμβαίνει, η αναρρόφηση διακόπτεται από το αντιβακτηριδιακό φίλτρο. Περίπτωση 2η - Εάν εισέλθει υγρό στη συσκευή (δεν επεμβαίνει ούτε η υπερχείλισης ούτε το αντιβακτηριδιακό φίλτρο) απευθυνθείτε στο Σέρβις της CA-MI για συντήρηση (βλ. Διαδικασία παράδοσης για επισκευή). Η CA-MI Srl διαθέτει κατόπιν παραγγελίας ηλεκτρικά διαγράμματα, κατάλογο εξαρτημάτων, περιγραφές, οδηγίες ρύθμισης ή/και όλες τις άλλες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν το τεχνικό προσωπικό στην επισκευή των εξαρτημάτων της συσκευής. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΈΜΒΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ Ή ΚΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΣ CA-MI. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συνδέστε τον κοντό σωλήνα σιλικόνης με το αντιβακτηριδιακό φίλτρο στο στόμιο αναρρόφησης της συσκευής. Ο άλλος σωλήνας συνδέεται στο ένα άκρο με το φίλτρο και στο άλλο με το στόμιο του καπακιού του δοχείου με την ένδειξη VACUUM στο εσωτερικό του οποίου είναι τοποθετημένο το φλοτέρ (διάταξη υπερχείλισης). Η διάταξη υπερχείλισης επεμβαίνει (το φλοτέρ κλείνει το ρακόρ του καπακιού) όταν η στάθμη φτάνει στο μέγιστο επιτρεπτό όγκο (90% του ωφέλιμου όγκου του δοχείου) και αυτό εμποδίζει την είσοδο υγρού στο εσωτερικό της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη επιφάνεια στήριξης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πλευρά του φίλτρου προστασίας με την ένδειξη IN ή FLUIDE SIDE πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένη με το δοχείο αναρρόφησης. Η λανθασμένη σύνδεση προκαλεί την άμεση καταστροφή σε περίπτωση επαφής με τα αναρροφούμενα υγρά. ΦΟΡΑ ΡΟΗΣ IN / Fluid Inside Σύνδεση συσκευής IN Σύνδεση δοχείου Συνδέστε το μακρύ σωλήνα σιλικόνης στο στόμιο του καπακιού που απέμεινε ελεύθερο με την ένδειξη PATIENT. Στο ελεύθερο άκρο του μακριού σωλήνα σιλικόνης συνδέστε το κωνικό ρακόρ για σύνδεση καθετήρων και εν συνεχεία τον καθετήρα αναρρόφησης στο ρακόρ. Συνδέστε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου της συσκευής στην πρίζα του ρεύματος. Πιέστε το διακόπτη στη θέση I για να την ενεργοποιήσετε. Για να αντιμετωπίσετε το σχηματισμό αφρού στο εσωτερικό του δοχείου, ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου, γεμίστε το κατά το 1/3 με νερό (για να διευκολύνετε τον καθαρισμό και να επιταχύνετε την αναρρόφησης κατά τη λειτουργία) και στη συνέχεια βιδώστε πάλι το καπάκι του δοχείου. Κατά τη χρήση, το δοχείο αναρρόφησης πρέπει να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση, προκειμένου να μην επέμβει η βαλβίδα αντεπιστροφής. Σε περίπτωση επέμβασης αυτής της βαλβίδας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης από το καπάκι του δοχείου (με την ένδειξη VACUUM). Για να την απενεργοποιήσετε, πιέστε το διακόπτη στη θέση 0 και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος. 5

6 ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΔΟΧΕΙΟ Ή/ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΑ ΑΤΟΜΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕ ΥΓΙΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η CA-MI ΑΠΑΡΙΘΜΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗς ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ. Η CA-MI ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Η CA-MI Srl παρέχει εγγύηση για τα προϊόντα της διάρκειας 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Βάσει της εγγύησης αυτής, η CA-MI υποχρεούται μόνον να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει δωρεάν το προϊόν ή τα εξαρτήματά του που αποδεικνύονται ελαττωματικά μετά από έλεγχο στις εγκαταστάσεις του Σέρβις. Η συσκευή πρέπει να παραδίδεται συνοδευόμενη από περιγραφή του εμφανιζόμενου ελαττώματος. Η εγγύηση, πλην της ευθύνης για άμεσες ή έμμεσες βλάβες, περιορίζεται μόνο στις αστοχίες υλικού ή επεξεργασίας και παύει να ισχύει όταν τα προϊόντα που επιστρέφονται έχουν αφαιρεθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η επιστρεφόμενη συσκευή, ακόμη και υπό εγγύηση, πρέπει να αποστέλλεται σε ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΙΜΕΝΑ. Το εμπόρευμα μεταφέρεται πάντα με κίνδυνο του πελάτη, χωρίς καμία ευθύνη της CA-MI για βλάβες λόγω μεταφοράς ή απώλειας εκ μέρους του μεταφορέα ακόμη και για αποστολή σε ελεύθερο λιμένα. Κάθε συσκευή που θα παραδίδεται στην CA-MI, θα υποβάλλεται σε ελέγχους υγιεινής πριν την επισκευή της. Εάν η CA-MI Srl κρίνει ότι η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επισκευή λόγω ευδιάκριτων ενδείξεων εξωτερικής ή/και εσωτερικής μόλυνσης, επιστρέφει τη συσκευή στον πελάτη με σαφή την ένδειξη ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ επισυνάπτοντας επιστολή εξηγήσεων σχετικά με τα διαπιστωθέντα προβλήματα. Η CA-MI κρίνει εάν η μόλυνση είναι αποτέλεσμα κακής λειτουργίας ή λανθασμένης χρήσης. Εάν ως αιτία της μόλυνσης κριθεί η κακή λειτουργία, η CA-MI αναλαμβάνει την αντικατάσταση του προϊόντος μόνον εάν συνοδεύεται από ΑΠΟΔΕΙΞΗ ή/και ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ αγοράς. Η CA-MI δεν είναι υπεύθυνη για εξαρτήματα με ενδείξεις μόλυνσης και συνεπώς προβαίνει στην αντικατάστασή τους χρεώνοντας το κόστος του υλικού στον πελάτη. Βάσει των ανωτέρω, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η επιμελής απολύμανση του εξωτερικού περιβλήματος χρησιμοποιώντας πανί βρεγμένο με μετουσιωμένη αλκοόλη ή με διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου και των εξαρτημάτων με την εμβάπτισή τους σε απολυμαντικά διαλύματα. Απαιτείται συνεπώς η επιμελής μελέτη των οδηγιών χρήσης για να αποφευχθούν βλάβες στη συσκευή λόγω ακατάλληλης χρήσης. Η CA-MI Srl δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για άμεσες ή έμμεσες βλάβες εάν έχουν πραγματοποιηθεί μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις, επισκευές ή/και τεχνικές επεμβάσεις στη συσκευή ή εάν οποιοδήποτε εξάρτημά της έχει υποστεί βλάβη λόγω ατυχήματος, φθοράς ή/και ανάρμοστης χρήσης. 6

7 Ακόμη και η μικρότερη επέμβαση στη συσκευή μπορεί να ακυρώσει άμεσα την εγγύηση και, σε κάθε περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανταπόκριση στις τεχνικές απαιτήσεις και στους κανόνες ασφαλείας που προβλέπουν η οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (όπως τροποποιήθηκε) και οι σχετικοί κανονισμοί αναφοράς CA-MI S.r.l. Via Ugo La Malfa Pilastro (PR) Italia Τηλ Φαξ Web site: / ΕΓΓΥΗΣΗ / WARRANTY ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ / COUPON TO BE RETURNED IN CASE OF REPAIRS Τύπος συσκευής / Product Type: Μοντέλο / Model: Αριθ. σειράς / Serial Number: Ημερομηνία αγοράς / Date of purchase: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ / BUYER DATA Ονοματεπώνυμο / Name: Περιγραφή προβλήματος / Defect description Σφραγίδα αντιπροσώπου / Retailer s stamp 7

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-100 SURGICAL ASPIRATOR AS-100 ASPIRATEUR AS-100 ABSAUGER AS-100 ASPIRADOR AS-100

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-100 SURGICAL ASPIRATOR AS-100 ASPIRATEUR AS-100 ABSAUGER AS-100 ASPIRADOR AS-100 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-100 SURGICAL ASPIRATOR AS-100 ASPIRATEUR AS-100 ABSAUGER AS-100 ASPIRADOR AS-100 30751/673 Αναθ. 1 της 13.02.2012 CA-MI Srl Via Ugo La Malfa 13 43010 Pilastro (PR) Italia

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-12V BR SURGICAL ASPIRATOR AS-12V BR ASPIRATEUR AS-12V BR ABSAUGER AS-12V BR ASPIRADOR AS-12V BR

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-12V BR SURGICAL ASPIRATOR AS-12V BR ASPIRATEUR AS-12V BR ABSAUGER AS-12V BR ASPIRADOR AS-12V BR ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ AS-12V BR SURGICAL ASPIRATOR AS-12V BR ASPIRATEUR AS-12V BR ABSAUGER AS-12V BR ASPIRADOR AS-12V BR 30751/675 Αναθ. 1 της 15.03.2012 CA-MI Srl Via Ugo La Malfa 13 43010 Pilastro

Διαβάστε περισσότερα

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite

Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Mark 5 Nuvo(OCSI) Lite ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ [Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η Αγγλική] Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση και τη χρήση αυτής της συσκευής από επαγγελματία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

01/2013. Mod: D26/EKS-NP. Production code: PT810BE2

01/2013. Mod: D26/EKS-NP. Production code: PT810BE2 01/2013 Mod: D26/EKS-NP Production code: PT810BE2 ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 2.1 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ... 2 2.2 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ... 3 2.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ).

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (βλ. σελ. 3)...................................................σελίδα. 7 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.............................................σελίδα. 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..........................................................σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 Περιέχει τους κανονισμούς για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 7 Εξηγεί πώς να αναγνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

i-ki MTD i-kir MTD 0011m 0061m ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

i-ki MTD i-kir MTD 0011m 0061m ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ EL i-ki MTD αντλία θερμότητας αέρα/νερού μόνο για θέρμανση με συμπιεστές DC inverter, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ανεμιστήρες αξονικής ροής και υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu FR BG RO SI GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ LP30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια ποιότητα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C352-NL-P-GR-SLO 05/2014

S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SLO PRIROČNIK ZA UPORABO C352-NL-P-GR-SLO 05/2014 S2B S3B GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE INSTRUÇÕES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ PRIROČNIK ZA UPORABO NL P SLO C352-NL-P--SLO 05/2014 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και συμμορφωθείτε με τις σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. 1-2-3)... 2 3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 4 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 3 5.1 Χώρος εργασίας... 3 5.2 Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L /

Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / 97050834 Rev. 00 15.05 Goldspeed EVO S1 / S1-L / M5-L / D1 / D1-L / R20-L / E16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...2 EL Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α 1. ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ... 3 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ... 3 3. ΣΎΜΒΟΛΑ... 4 4. ΤΕΧΝΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις παρακάτω προφυλάξεις: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται.

Διαβάστε περισσότερα