ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τελευταίο αντίο στον Αντώνη Θεοδότου. τώρα στο /NTERNET!!!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τελευταίο αντίο στον Αντώνη Θεοδότου. τώρα στο /NTERNET!!!"

Transcript

1 Τεύχος 7, lούλιος 1998 Ασφάλεια & Υγεία ΤΟ ΠΕΡΟΔΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΑΣ ΚΑ ΥΓΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Β' Ελλαδο - Κυπριακό Συνέδριο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Ο κ. Α. Καλλίμαχος το πρώτο Επίτιμο Μέλος μας Τελευταίο αντίο στον Αντώνη Θεοδότου 0 και τώρα στο /NTERNET!!! Πάμε για εναρμόνιση με την Ευρώπη ; προσεγγίσεις, πρακτικές, ελληνικές εμπειρίες, προβληματισμοί Άρθρα, ειδήσεις και άλλα πολλά...

2 , ι στ c 311 Καινοτομία στις Μάσκες μισού Και ολόκληρου προσώπου Σειρά 6000 Αέρια/Ατμοί ΦlΛTPO ΚΝΔΥΝΟ ΒΟΜΗΧΑΝΑ 6051/6055 (ΕΝ141 Α 1/Α2) ΟΡΥανικο Ατμοί Οπουδήποτε χρησψοποιούνται σuljβαt1.κtς βaφές (ονάλογα και με ης συνθήκες χρήσης) AυΤOKινητoβloμηxανα KατασκεUΉ και ανακαίνιση αεροσκαφών ΝaυΤτ/Υεία Kαιaσκευή και χρήαη μελανών και β(jfών Καιασκευή κσι χρήση ιωλληnκών ουσιών Κατασκευή βαφών και βερνικιών KαιασKεUΉ και χρήση ρηηνών 6054 (ΕΝ141 Κ1) Αμμων[α Κατασκευή και συντήρηση ψυκτικών μέσων AγΡOXΤμtισi βιομηχανα 6057 (ΕΝ141 λβε1) Oργαvιιιoί Ατμοί, Ανόργανα κα. ΌξιV1J Αέρια Όπου κοι αλλά επίσης: ΗλεκτΡολιπικές καιεργασιες Καθαρισμός με αξtα Kαθαρισμdς μειάλλων με oξtα Χάραξη μειάλλων με οξέα Κύρια χαρακτηριστικά Οι Μάσκες Προσώπου,ης Σειράς 3Μ 6000 χρησίμοποιούντα/ με διπλά ελαφριά φίλτρα τα οποία τοποθετούνται με ένα απλό σύστημα μπαγιοvέτ κουμπώματος φίλτρων 3Μ 'κλικ', παρέχοντας μια οικονομική κι ευέλικτη λύση. Οι Μάσκες 6059 (ΕΝ141 ΑΒΕΚ1) 6075 (ΕΝ141Α1) + Φορ μαλδεοδη Οργαναα Αιμο[ Ανόργανα Atρια, '0ξνο Αέρια """"'" Οργανικοί Αιμοί και ΦορμαλδεΟδη Όπου KOI τα 6057 και 6054 Όπαυ κοι αλλά επίσης: Νοσοκομεία κοι Εργαστήρια μπορούν επίσης να χρησφοποιηθούν με το Σύστημα Παροχής Αέρα 3Μ γα ουξημένη άνεση κι ευελ1ξiα. Σωματίδια προφlλτρο ΚΝΔΥΝΟ ΒΟΜΗΧΑΝΑ Εφαρμογές Οι Μάσχες Προσώπου,ης Σειράς 3Μ 6000 μπορούν να χρησφοποιηθούν σε μια μεγάλη Π01Kιλfα συνδυασμών διαφορετικών φίλτρων προϊόντων Ρ Ρ Ρ Ρ Ρ3 (ΕΝ143) Σωμαπ'διο (Λεπις Σκόνες κοι Σταγoνfδια) ΦαρμακοβΟΜΗΧανίο Κονιοποιημένα XIlμικά Οικοδομές Λατομεα Τούβλα Πυρίμαχα υλlj(ά XυrιΊρια Aγρonκές εργασίες Επεξεργασία ξύλαυ βιομηχανία τροφίμων Φίλ τρα αεριων και ατμών Φίλτρα σωματιδίων Συνδυασμό φlλψων οερίων / αψών με φlλτρα σωματιδίων 212β Ρ2 (ΕΝ143) Σωματίδια και ενοχλητlj(ά επίπεδα Οργανικών Ατμών και l)~tνων Aερtων ΣιιΥ(αλλήσεις Χαρτοβιομηχανία Ζυθοποι[ο Χημική κατεργασία ΤυπLltή αιθαλομίχλη Μελάνες και Bαφtς Παροχή Αέρα χρησίμοποιώnας,ο Σύστημα Παροχής Αέρα 3Μ Ρ3 (ΕΝ143) Σωματiδια και ενoxληnκά επίπεδα Όξινων Αερίων ΧΟρΤΟ!:Ίιομηχανία Χημική κατεργα<ήα Ορεινός - Για απόλυιη πpoσrασίa 2137 Ρ3 (ΕΝ143) Σωμοτδια και ενοχλητικά εππεδα Oργoνuι.ών Ατμών Συγκολλήσεις Ζυθοποιία Χημική κοιεργασα Μελάνες και Βαφές ΥΠΟΚΑΤΑΠΗΜΑΤΑ ~~!~.~S" Χυτρών 13-15, ΛΕΥΚΩΣΑ Τηλ ΛΕΥΚΩΑ τρ6βολος Λεωφ. τροβόλου 93Α πο.uοιιρlώtlοοο Λεωφ. Πouλfou ΚΟ (οποτό 6. Αν80ύπολη Κυκλόδων 37 ΛΕΜΕΣΟΣ Λεωφ. Ομονοίας, Maritime BldQ. Αγίας lώ",lς 40 ΛΑΡΝΑΚΑ Λεωφ. Στροτηγού ΤψόΥια Τηλ Γωνία Σταδίαυ κοι ΣOIJC)OUkλή, Τηλ Auyoύλα Cotιrt, τιμ Aρoδπnoυ Τηλ Μιχ. Καρασλή 41 τιμ ΠΑΡλ/IΜΝI Τηλ. D ΣωΊήρος 28 Τηλ Π",ΦΟΣ Τηλ Ειιαγ. Πaλλη~αρίδη 55 Τηλ Τηλ Λtωφ. Ελλάδος 112 Τηλ

3 Τεύχος 7, lούλιος 1998 Ασφάλεια και Υγεία Περιεχόμενα ISSN Της Σύνταξης... Εκδίδεται από το Σύνδεσμο 3 Β' Ελλαδο Κυπριακό Συνέδριο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ΣΥΝΤΑΚΤιΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ Χρύσανθος Νικολάου Γιώργος Σπύρου Αδάμος Αδαμδης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΣΥΝΤΑΞΗΣ& ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΚΑΤΑ ΝΟΜΟ Χρύσανθος Νικολάου ι 9 Ανακήρυξη του κ. Α. Καλλίμαχου σε Επίτιμο Μέλος του ΣΑΥΚ /13 Δραστηριότητεςτου ΔΣ 14 Ειδήσεις 15 Εναρμόνιση της Κύπρου με το Ευρ. ΚΑΛΛΤΕΧΝΚΗ ΕΠΜΕΛΕΑ Κεκτημένο στον Τομέα της Ασφ. & Υγείας ~ Γιώργος Σπύρου στην Εργασία Προσεγγίσεις και Πρακτικέ ι ΔΟΚΗΤιΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 19 Εναρμόνιση με το Ευρ. Κεκτημένο Άθως Χαραλάμπαυς. Πρόεδρας Ελληνική Εμπειρία Γιώργος Φλωρδης, Γραμματέας ι Γιαννούλα Θεοδουλίδου. Ταμίας 26 Η Εργατική Νομοθεσία ως εργαλείο ι Χρύσανθος Νικολάαυ Ανδρέας Χαραλύμπους, και Μέσο στη Βελτίωση των Συνθηκών Γιώργος ωάννου Εργασίας ι Ρίτσα Τυρίμoυ-Παπαλεoντioυ 29 Διαχείριση Ασφάλειας και Υγείας ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Το Επόμενο Βήμα Τ.Θ , 33 Κατηγορείστε.., 2085 Λευκωσία, ι 35 Η Πρόληψη των εργατικών Η αναδημοσίευση επιτρέπεται με Ατυχημάτων και η Σημασία της αναφορά στην πηγή κα: εφόσον σταλούν δύο αντίγραφα του 37 Ηλεκτρισμός, Κίνδυνοι Μέτρα δημοσιεύματος στη Γραμματεία του ι Συνδέσμου. Πρόληψης,, Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν 39 Πυρκαγιά και ο ρόλος του αφρού τις απόψεις των συγγραφέων τους. πυρόσβεσης κατά την καταπολέμηση της Οποιοσδήποτε επιθυμεί να στείλει 41 Χημικές Ουσίες Τοξικότητα Χημικών συνεργασία στο περιοδικό ι παρακαλείται όπως επικοινωνήσει Ουσιών J με τη Συντακτική Επιτροπή ή με τη Γραμματεία του Συνδέσμου στη διεύθυνση του Συνδέσμου. 144 Τα Τροχαία δεν είναι μόνο τα ατυχήματα ι, i,! ι!

4 Τεύχος 7, lούλιος 1998 Της Σύνταξης... Είναι με μεγάλη χαρά που επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας με την έβδομη έκδοση του περιοδικού Ασφάλεια και Υγεία, έκδοση που καθυστέρησε αλλά συνεχίζει να είναι το μέσο διάδοσης πληροφοριών και προώθησης μηνυμάτων που σχετίζονται με τους σκοπούς και του στόχους του Συνδέσμου μας Θα έχετε ήδη προσέξει ότι η μορφή παρουσίασης του περιοδικού έχει διαφοροποιηθεί. Ελπίζουμε η καινοτομία αυτή να σας αρέσει. Το περιοδικό μας εκδόθηκε και αυτή τη φορά σε 500 αντίτυπα και αυνεχίζει να διανέμεται δωρεάν μέσα στα πλαίσια της προσφοράς του Συνδέσμου στον τομέα της διαφώτισης και ενημέρωσης του κοινού σε θέματα ασφάλειας και υγείας. Αναμφίβολα το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς αυτής ήταν το Β' Ελλαδο Κυπριακό Συνέδριο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Λευκωσία το τέλος Απριλίου, αρχές Μαϊου (3014-1/5). Το συνέδριο οργανώθηκε από το Σύνδεσμο μας, το Σύλλογο των Επιθεωρητών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ελλάδας και είχε την υποστήριξη και συμπαράσταση των δύο αντίστοιχων Υπουργείων (Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) Ελλάδας και Κύπρου. Εκτενής αναφορά για τις εργασίες του Συνεδρίου καθώς και για κάποιες εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν γίνεται στις επόμενες σελίδες. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία έκδοση του περιοδικού μας τον Αύγουστο του 1997, ήταν πλούσιο και σε άλλα γεγονότα και εκδηλώσεις στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας. Ανάμεσα τους ήταν η πραγματοποίηση της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία μεταξύ 13 και 17 Οκτωβρίου Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέας Μουσιούπας κήρυξε στις 13/10197 κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής την έναρξη της Εβδομάδας αυτής και απένειμε τις Ασπίδες Ασφάλειας που είχαν αθλοθετηθεί σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας. Στις 1/11/97 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο "ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ" η 6η Ετήσια Τακτική Γ ενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας. Σ' αυτή εκλέγηκε και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη διετία. Επίσης, στις 21/2/98 ο Σύνδεσμος μας πραγματοποίησε με επιτυχία στο ξενοδοχείο "HAWAII" στη Λεμεσό ημερίδα με θέμα ''Ο ρόλος των Λειτουργών Ασφάλειας Εμπειρίες, Προοπτικές". Ακολούθησε τελετή ανακήρυξης του τέως προέδρου του Συνδέσμου κ. Α. Καλλίμαχου σε Επίτιμο Μέλος, σύμφωνα με σχετική απόφαση που πήρε το νέο Δ.Σ. Σχετική αναφορά γίνεται σε ειδικό άρθρο. Η Συντακτική Επιτροπή ευχαριστεί όλους όσους συνεργάστηκαν και συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο στην ετοιμασία της παρούσας έκδοσης και εύχεται σ' όλους καλές διακοπές χωρίς ατυχήματα και καλή επιστροφή. 2

5 Ασφάλεια & Υγεία Β' Ελλαδο - Κυπριακό Συνέδριο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Ο Σύνδεσμος μας μαζί με το Σύλλογο των Επιθεωρητών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδας διοργάνωσαν στις 30 Απριλίου και 1η Μαίου 1998, στο ξενοδοχείο ΧίΛΤΟΝ στη Λευκωσία το Β' Ελλαδο - Κυπριακό Συνέδριο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. ιδιωτικού τομέα που με τις χορηγίες τους βοήθησαν τα μέγιστα στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου. Στην εισαγωγική του ομιλία προς το Συνέδριο, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μας κ. Άθως Χαραλάμπους ανέφερε τα εξής: Το Συνέδριο που ομολογουμένως σημείωσε μεγάλη επιτυχία και αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην Κύπρο, παρακολουθήσουν 183 άτομα, τόσο από τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Η συμμετοχή των Ελλαδιτών Συνέδρων ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αφού έφτασε στον αριθμό των 87. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε έντιμος Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Εργασίας Συνεδρίου και κ. Ανδρέας Έντιμε κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κ εκπρόσωπε της Πρεσβείας της Ελλάδας, Αγαπητοί προσκεκλημένοι, Συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, Στις 2 του Δεκέμβρη το 1995 στην Αθήνα, στο κλείσιμο των εργασιών του Α' Ελλαδο Κυπριακού Συνεδρίου αναλάβαμε μια σαφή δέσμευση Να διοργανώσουμε και να φιλοξενήσουμε το Β' Ελλαδο - Κυπριακό Λ!:...ωα~.JιI".ιoI~II" 'ι'~~ '!.'!" --..,_...,--,.,. Στιγμιότυποαπό τις εργασίες του Συνεδρίου Μουσιούπας. Την τελετή έναρξης του Συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους εκλεκτοί προσκεκλημένοι, όπως εκπρόσωπος της Ελληνικής Πρεσβείας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδας, εκπρόσωποι των μεγάλων Εργοδοτικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Κύπρου καθώς και Διευθυντές μεγάλων επιχειρήσεων του Συνέδριο στην Κύπρο. Γι' αυτό, είναι με αισθήματα μεγάλης ικανοποίησης αλλά και περηφάνιας που βλέπουμε τη δέσμευση που αναλάβαμε να υλοποιείται. Σας καλωσορίζουμελοιπόν φίλες και φίλοι από την Ελλάδα στην Κύπρο και στις εργασίες του Συνεδρίου μας, που τόσο μαζικά τιμάτε με την παρουσία σας. Γνωρίζω ότι αρκετοί από εσάς 3

6 IMPROVING YOUR WORKSPACE _~d~...~,. Α NEW VEWOF WB.DING n.., NEOER.MAN Wddoσ>:ι6cHdaιddimi""m. ~wddι:ι"s ned<~_~wnrcrdocιnot hn.;, 10 kcφaw"r it ιrpanddown ~ι=ιι...auto-darkcniπft liqo.>iι:i αγ.;bj Itns adiusb automatίαιlly 10 ι:ornρensalι:- for incominr, ligbl Η., απ SC'<" justas wdl whιitιιτ ιι... torm is lit... not. NEDERMλN Fιτshλir ί~ wha ;1 μys: a bdi-bornι: fίltτalίoιl WΎIlNιdd~fπsha;.d;red:Io~...,.Jdσ $~~~~ti'ic'i.. POWER F1IOII ABOVE Sdf~utίl.ity~~ ddiνer "' wam. wdding~ ~ air and dertric: powndirm to ιk Ροίπlof \Χ w;1h """,,irπurn.onνo:nienιct. no wrignt Ijfti"f:.. no~ on thι.- work_ b<!nc:h. and no bnglc of hoses "Μ αbks on thι: Αοο. 10 trip thι: unwary. C APTURE OF DUST ΑΝΟ FUME.S <ι! source is Ofll, ι.:ιί NedermJn'~ areas ofspecialisation, but rιo~ the only οπe. The others. al! equally reevant ο thc needs οε today's welding and mela! fabrica ίοη industries, are summarised opposite. Further deiails wili be gladly supplied σfί request. Α Nederman products have twq things ίη common: Their ultimate function is ο promote industria! health, safety and Ρrοdύcίνίty. ο They operate in the microenvironment οε the individual workspace. There is a sohware sicle 10 Neclerman.!-οο. Given rhe breadth of ουτ procluct range and the length of ουτ pracιica! experience ίη the field of indusirial environment protection, we <Γ' weh qualified ο offer advice and cancre!e suggestions foroptimising individual workspaces ίη all types of manufacturing. consl:ruction and service industries. 'ij!jtllf.oooros OflNl1lDES Τ» 33 Archemos S1eeI. P.D.80x :2:246. NiCOS;2, Cypro.ι$ Tele~: Fax: (02) τ:'--- ['. Τ " ι J". 1! :"';.. -; ~.--_I «.?r1r-~_~,,1 ΑΟΟΕΤ PLACE το WORK ij., ModPbr..cuoσticwaJJsmaJι.. ί possίbi~ 10 budd indiνίιlu.ι.1 woιbpaces md 10 sι:reσι 00: noίsy ιnadιinery, wdιiing glarι:; f:k. Nedε:rman's ωπsb'ud:ioπ Iόt sysmn ΊS basrd οπ SQUr><ί absι.xbent pegpoard pandmoduies md ajumiιύumpιt>6iadoor and wίndαw units ;onalso~ -1 as wddinε:nιrtaίns wπh r.ιik McιbiIeι-ιwJsof hinsed ordip.togetiw:r type Qιn be u...ι 10 en!d It=ponry booths 10 ΚJ"ε'e'Ω oef l"i<':>uea.nd~ whijrwoή< Ίs in """""" Nicosia (0:2) Umassol ( FRESH ΛιΗ FOR YEHCU: MECHANCS &.ha_ J3lli: >ιnd ι-e.coιni:ιim lheprino::ipksof cιpturcat S<IIoIJm :ι.ndos-tne-θooι-~sdj-~~~froσ, oναfιeadcxnnst ι;ιiis ill:rw νehίdcs10 bt serνiσedwίihihmmgίnesrunning.. and rnι:ιvt'd \.Il\der theπ own ρowoer. in a fι.n-ne.free indoor nτvίrorιmenl ~ Neι:IennaII ra.nεt'" coιnprίse< line:ι.r a.nd οορ...,1 sysimts as wdi as stιtίonary ~ for dw: mwlo:r gangt. ιi

7 Ασφάλεια & γ,ιεία Α φααεlσ,..., 0'0 νια την σ. & κο/νωνικω ν 1\Ν IO?rANarEΣ'::fi:~~;~~~~~~ κα Ελλαδσς Λr.Uf(ωσίσ 30 Απριλιου & 1η Mo:ou 1998 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Επιθεωρητών Εργασίας της Ελλάδας προσφωνεί το Συνέδριο έρχεστε στην Κύπρο γισ πρώτη φορά. Εύχομαι τόσο μέσα από Τις εργασίες του Συνεδρίου, όσο και κατά Τις επισκέψεις που θα κάμετε κατά τη διάρκεια της σύντομης παραμονής σας εδώ, να πάρετε μια καλή εικόνα για την Κύπρο κω τους ανθρώπους της. Μέσα από Τις εργασίες του το Β' Ελλαδο Κυπριακό Συνέδριο σκοπεύει στην παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν σήμερα Τις δύο χώρες, στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας της Ελλάδας και της Κύπρου στον τομέα της ΕπαγγελμαTlκής Ασφάλειας και Υγείας. Ειδικότερο το Συνέδριο στοχεύει: Πρώτον: να ενημερώσει για την πορεία της εναρμόνισης της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και την εμπειρία της Ελλάδας από την εναρμόνιση, καθώς κω για επίκαιρα θέματα άμεσου επαγγελμαtlκού ενδιαφέροντος, Δεύτερον: να προβληματίσει ως προς τις προοmlκές που διαγράφονται σε σχέσει με Τις σύγχρονες εξελίξεις του τομέα της Ασφάλειας και Υγείας, και Τρίτον: να αναmύξεl περαιτέρω Τις σχέσεις μεταξύ φορέων και επαγγελμαtlών από Τις δύο χώρες. Είμαι σίγουρος όtl ο σκοπός και οι στόχοι που θέσαμε, θα μπορέσουν να επιτευχθούν και όtl οι εργασίες του θα στεφθούν με απόλυτη επιτυχία. Η Κύπρος στην πορεία της προς την Ευρώπη, έχει ένα και μοναδικό άδολο σύμμαχο, την Ελλάδα. Γι' αυτό επιβάλλεται όσο ποτέ η σφυρηλάτηση των σχέσεων μας σε όλους του τομείς. Ο τομέας της Ασφάλειας και Υγείας δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση δεδομένης και της εξέχουσας θέσης που έχει στην Ενωμένη Ευρώπη. Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση από την πρώτη σtlγμή της ίδρυσης του. Ο Σύνδεσμος μας, στα 7 σχεδόν χρόνια της ύπαρξης του έχει να επιδείξει μια πλούσια προσφορά στον τόπο στα θέματα της ΕπαγγελμαTlκής Ασφάλειας και Υγεας. Με μιά σειρά από Σεμινάρια, Συνέδρια, διαλέξεις και δημοσιεύσεις, προσπαθεί αθόρυβα και μεθοδικά να καλλιεργήσει μια θεtlκή κουλτούρα ασφάλειας. Πιστεύουμε όtl είναι καιρός για αναβάθμιση της Ασφάλειας και Υγείας σtlς δραστηριότητες όλων όσων επηρεάζουν Τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. ΠρώTlστα το Κράτος, αλλά και οι ΕργοδΟTlκές και οι Συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και οι ίδιες οι επιχειρήσεις πρέπει να ενεργήσουν τάχιστα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι συζητήσεις και οι προβλημαtlσμοί που θα αναmυχθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ελπίζω και εύχομαι να βοηθήσουν θετικά. Κλείνοντας την προσφώνηση μου, εκ μέρους του Δ. Σ. του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, θέλω να εκφράσω Τις θερμές μου ευχαριστίες προς τα Μέλη των ΔιοικηTlκών 5 ~ 1'&.&

8 Τεύχος 7, lούλιος 1998 Συμβουλίων του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου και του Συλλόγου Τεχνικών Υγειονομικών Επιθεωρητών, που για 5 τώρα μήνες εργάστηκαν σκληρά και με αφοσίωση για να φθάσουμε στη σημερινή μέρα. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου για να μπορέσουμε να το φέρουμε σε αίσιο πέρας. Προτού ολοκληρώσω, να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Συλλόγου Τεχνικών Υγειονομικών Επιθεωρητών αγαπητό φίλο Ευθύμιο Προδρομίδη για την προσττάθεια που κατέβαλε αλλά και για την άριστη συνεργασία που είχε μαζί μας. Τέλος θα ήταν παράλειψη να μην κάμω ειδική αναφορά σ' ένα εκλεκτό φίλο του Συλλόγου των Επιθεωρητών της Ελλάδας, τον αγαπητό Παναγιώτη Πλιάκα, τέως Πρόεδρο του Συλλόγου, που αρκετά χρόνια πριν, το 1994, σ' ένα άλλο ΧίΛΤΟΝ, αυτό της Κέρκυρας, έδωσε όρκο τιμής για υλοποίηση μιας ιδέας. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο Συνέδριο μας και εύχομαι να το χαρείτε. Σας ευχαριστώ, Άθως Χαραλάμπους, Πρόεδρος Συνδέσμου Ασφάλειας & Υγείας Κύπρου Συμπεράσματα πορίσματα του Συνεδρίου Τα κυριότερα συμπεράσματα - πορίσματα του Β' Ελλαδο - Κυπριακού Συνεδρίου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 1. Από οργανωηκής πλευράς, το σuνέδριo πέτυχε τους στόχους που είχαν τεθεί από τους Οργανωτές ( βλέπε σε άλλο μέρος τους στόχους ). 2. Στους χαιρεησμούς του Α'μέρους, της τελετής έναρξης, υπήρξε μια σαφής δέσμευσης από όλους τους κοινωνικούς εταίρους ως προς την ασφάλεια και υγεία, Μένει να διαφανεi κατά πόσο αυτή η φρασπκή δέσμευση θα μεταφραστεί και σε πρακτικά μέτρα στα ανάλογα εττίπεδα, 3. Οι Ελλαδίτες εισηγητές έδωσαν πολύ παρασταηκά την ελληνική εμπειρία από την εναρμόνιση και με τις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις τους βοήθησαν τους Κύπριους συνέδρους να καταλάβουν καλύτερα τα προβλήματα που συνεττάγεται η εναρμόνιση με το ΕυρωπαΊ'κό κεκτημένο. Και οι δύο εισηγητές ετησήμαναν με σαφήνεια τα μέτρα που θα βοηθούσαν για ι:ιιvδr.oμo'. τιχνιιι. IιV,, ίιiλλoyoς-είσυ ΕΡΥΟΟ yπop~ Β' Ελλσδ Ο Κ αλε,α κο νια 11,1'" Αc1φ Σf NΔIOPΓANΩΤEΣ: '{ΠΟ Ασφ' Λε 30 Απριλίου Στιγμιότυπο από την τελετή λήξης και την ανταλλαγή των αναμνηστικών δώρων 6

9 Ασφάλεια & Υγεία την επίλυση των προβλημάτων που αναφύονται. 4. Ο Αν. Διευθυντής Eργασiας, παρουσίασε στο Συνέδριο το τι πρέπει να γίνει από την Κύπρο στην πορεία της για την Ευρώπη. Το ερώτημα φυσικά που παραμένει τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο είναι αν υπάρχουν οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και άλλοι πόροι για την επίτευξη της πλήρους εναρμόνισης. 5. Η εισήγηση για την οδηγία για τα εργοτάξια κατέδειξε ότι όσοι εμπλέκονται στον τομέα αυτό έχουν πολλή δουλειά να κάνουν για να μπορέσουν νόνταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του νομοθετήματος. 6. Ο καθηγητής Πασιαρδής έδωσε μια πρώτη γεύση των πορισμάτων της έρευνας που το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου διεξάγει για το κόστος των εργατικών ατυχημάτων. Τα τελικά πορίσματα της έρευνας αναμένεται να βοηθήσουν όλους 8. Συμβατές με το θέμα της νομοθεσίας ήταν και οι εισηγήσεις για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας, όπου έγινε αναφορά και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης. Τονίστηκε ότι ένα καλά δομημένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς επίσης και στην βελτίωση του συστήματος επιθεώρησης. Ένα άλλο συμπέρασμά τους, ήταν ότι οι επιχειρήσεις ( μικρές και μεγάλες ) δεν έχουν άλλη εκλογή παρά να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας. Αυτό εξuπαkoύει και αναπροσαρμογή των ρόλων, τόσο των κρατικών φορέων όσο και των οργανώσεων (εργαζομένων και εργοδοτών ). 9. Η εισήγηση για τη σημασία της επικοινωνίας κατέδειξε ότι χωρίς αποτελεσματικά συστήματα επικοινωνίας σε όλα τα νόντlληφθούν, έστω και μέσα οικονομική πτυχή, τη αναγκαιότητα της μείωσης από ατυχημάτωνκαι των συνεπειώντους. την μεγάλη των 7. Στο θέμα της νoμoθεσiας, οι εισηγητές παρoυσiασαν τεκμηριωμένα τις απόψεις τους για το πως η νομοθεσία μπορεί να συμβάλει στην βελ ήωση των συνθηκών εργασίας. Συμπερασματικά, μπορεί νόναφερθεί ότι η νομοθεσία από μόνη της δεν είναι πανάκια. Είναι ένα, ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο, για την επίτευξη του στόχου. επίπεδα, η αποτελεσματικότητα πρόληψης του κινδύνου δεν μπορεί να εττιτευχθεί. 10. Τέλος, οι Πρόεδροι του Συνδέσμου Ασφάλειας & Υγείας Κύπραυ και του Συλλόγαυ Τεχνικών Υγειονομικών κσι Υπαλλήλων Πληροφορικής του Υπουργείου Εργοσίας της Ελλάδας, Άθως Χαραλάμπους και Ευθύμιος Προδρομίδης αντίστοιχα, εξάγγειλαν τη διοργάνωση του ΓΈλλαδο- Κυπριακού Συνεδρίου, για το Φθινόπωρο του 1999, στην Ελλάδα. 7

10 }> ΓΑΝΤιΑ ΕΡΓΑΣΑΣ }> ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΑΣ. }>ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΑΣ }> ΚΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΑΣ }>ΜΠΟΤΕΣ ΑΔΑΒΡΟΧΕΣ }>ΑΔΑΒΡΟΧΑ ΚΟΣΤΟΥΜΑ }>ΤΖΑΚΕΤ ΣΥΧΡΟΥ ΨΥΧΟΥΣ }>ΚΩΝΟ & ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΑ ΑΚΟΗΣ <{ ΠΡΟΣΤΑΣΑ ΜΑΤιΩΝ <{ ΠΡΟΣΤΑΣΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ<! ΠΡΟΣΤΑΣΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ <{ ΠΡΟΣΤΑΣΑΑΠΟ ΠΤΩΣΕΣ<{ ΒΟΜΗΧΑΝΚΗ ΠΕΡΟΧΗ ΑΓιΟΥ ΑθΑΝΑΣIΟΥ Τ.Κ ΛΕΜΕΣΟΣ ΚVΠPOΣ Τηλ ,.Φαξ ~..~'....- (.;)I~

11 Ασφάλεια & ΥΥεία Ανακήρυξη του Κ. Αχιλλέα Καλλίμαχου σε Επίτιμο Μέλος του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου Π ραγματοποιήθηκε ατις 21 Φεβρουαρίου 1998 ατο ξενοδοχείο ΧΑΒΑΗ ατη Λεμεαό η τελετή ανακήρυξης του τέως Προέδρου του Συνδέαμου μας κ. Αχιλλέα Καλλίμαχου σε Επίτιμο Μέλος του Συνδέσμου μας Αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας από τις πρώτες αποφάσεις που πήρε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Το ακεπτικό της ανακήρυξης του κ. Καλλίμαχου σε Επίτιμο Μέλος ανέπτυξε ο νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Άθως Χαραλάμπους Τη σχετική ομιλία δημοσιεύουμε πιο κάτω: Αγαπητοί φίλol, περί αυτού πρόκειται, του Λειτουργού Ασφάλειας, είναι η ώρα για την τελετή ανακήρυξης του κ. Αχιλλέα Καλλίμαχου, σε Επίτιμο Μέλος του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου. Δεν πρόκειται να σας κουράσω με μια μακρά ομιλία που αυνήθως ακούμε σε αποχαιρετιστήριες τελετές, γιατί δεν πρόκειται για αποχαιρετισμό σε κάποιο που μας εγκαταλείπει. Ο τιμώμενος, ήταν και συνεχίζει να είναι δραστήριο και Πλήρες Μέλος του Συνδέσμου μας, με όλα τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό. Μπαίνω λοιπόν απευθείας στο θέμα. ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ.άθως Χαραλάμπους επιδίδει στον κ. Καλλίμαχο αναμνηστική πλάκα Εκ μέρους του Δ.Σ. σας ευχαριστώ που τιμάτε με την παρουσία σας την διπλή αυτή εκδήλωση του Συνδέσμου μας Μετά την τόσο ενδιαφέρουσα ημερίδα για το θεσμό και το λειτούργημα, γιατί Το παρόν Δ.Σ. του Συνδέσμου μας στην πρώτη κιόλας συνεδρία που ακολούθησε την εκλογή του, τον Νιόβρη του 1997, αποφάσισε να τιμήσει τον τέως Πρόεδρο του, τον αγαπητό μας κ. Καλλίμαχο, που ύστερα από 6 συνεχή χρόνια στην προεδρία του Συνδέσμου, αποφάσισε να μην την επαναδιεκδικήσει άν και είμαι σίγουρος ότι αν το επιθυμούσε κανένας δε θα του το αρνείτο. 9..~_.

12 Τεύχος 7, ίούλιος Συγκεκριμένα, με βάση τις πρόνοιες το άρθρου 6 του καταστατικού, το Δ.Σ. στη συνεδρία του στις 9/12/1997, αποφάσισε ομόφωνα ως εξής: " να απονέμει στον κ. ΑχιΜέα Kαλλfμαxo τον τlτλο του Επίτιμου Μέλους του Συνδέσμου μας, για την πολύτιμη προσφορά του στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στον τόπο μας και ιδιαίτερα για τη αυνεισφορά του στην ίδρυση και ανάπτυξη του Συνδέσμου Ό Ο τιμώμενος είναι το πρώτο μέλος μας, στο οποίο γίνεται ουτή η τιμή για την συνολική του προσφορά στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας. ΕύχομOl, στο μέλλον και άλλα άτομα να καταξιωθούν αυτής της διάκρισης. Η προσφορά του κ. Καλλίμαχου είναι πιστεύω γνωστή αν όχι σε όλους μας τουλάχιστο στους περισσότερους από. μας. Επειδή όμως ανάμεσα μας βρίσκονται και νέοι άνθρωποι μέλη και φίλοι του Συνδέσμου, να μου επιτρέψετε να πω δυο λόγια για τη προσφορά του στο Σύνδεσμο και να αφήσω στον κ. Σωτηρίου που διαδέχθηκε τον κ. Καλλίμαχο στη θέση του Διευθυντή Εργασίας να αναφερθεί στην μεγάλη του προσφορά μέσα από τα Δημόσια αξιώματά του. Ήταν λοιπόν, το 1990, όταν μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, άρχισε να προβληματίζεται πάνω στην ιδέα της ίδρυσης ενός Συνδέσμου που να ασχολείται κατ' εξοχήν με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας. Τους ανθρώπους αυτούς, προβλημάτιζε σοβαρά το γεγονός ότι η Ασφάλεια και Υγεία ήταν σχεδόν αποκλειστική δραστηριότητα των Κρατικών Υπηρεσιών. 'Ηθελαν να δημιουργήσουν μια δυναμική για εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων στελεχών των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Οταν μοιραστήκαμε τις σκέψεις μας αυτές με τον κ Καλλίμαχο βρήκαμε μια άμεση και θερμή συμπαράσταση. Έτσι με τη δική του ενθάρρυνση και καθοδήγηση, 21 συνολικά άνθρωποι από τον κλάδο Επιθεώρησης Εργοστασίων και τον διωτικό τομέα, προχωρήσαμε στη σύσταση του Συνδέσμου. Χάριν τις ιστορίας αναφέρω ότι η δρυτική Συνέλευση του Συνδέσμου, έγινε στις 27/9/91. Ο κ. Καλλlμαχος, εκλέγηκε ομόφωνα ως ο πρώτος πρόεδρος του Συνδέσμου. Στη συνέχεια, επανεκλέγεται στο πόστο του Προέδρου για άλλες δύο συνεχόμενες θητείες, υπηρετώντας συνολικά το Σύνδεσμο από τη θέση αυτή για 6 συνολικά χρόνια. έφτασε τα 84 μέλη. Μια θεαματική πραγματικά άνοδος τόσο στον αριθμό αλλά προπαντός στην ποιότητα των μελών. Χωρίς τη δική του συμβολή και στήριξη, καθώς και την ηγετική του φυσιογνωμία, που προσέδωσε το αναγκαίο κύρος και αξιοπιστία στο Σύνδεσμο, πιστεύουμε ότι θα ήταν πολύ δύσκολη η προσπάθεια για τη σύσταση αλλά και την καθιέρωση του Συνδέσμου. Εμείς όλοι επιθυμούσαμε θερμά την συνέχιση της προσφοράς του από τη θέση του Προέδρου γιατl ειλικρινά πιστεύαμε ότι είχε ακόμα περιθώρια προσφοράς. Ήταν όμως δυστυχώς αμετάπειστος, όχι γιατί κουράστηκε να προσφέρει αλλά όπως χαρακτηριστικά μου ανέφερε, πίστευε στην ανανέωση μετά από την εξάχρονη παραμονή του στην Προεδρία..Σεβαστήκαμε αυτή του την απόφαση και δεχθήκαμε να συνεχίσουμε, ευελπιστώντας στην συνέχιση της υποστήριξης και της συμπαράστασης του. Με αυτά τα λίγα λόγια, τελειώνω την ανάλυση του σκεmικού με βάση το οποίο αποφασίστηκε η κήρυξη του κ. Καλλίμαχου σε Επίτιμο Μέλος του Συνδέσμου και παρακαλώ το κ. Σωτηρίου να αναφερθεί στην προσφορά του τιμώμενου μέσα από τα Δημόσια αξιώματά του. Αγαπητά Μέλη, Ο Σύνδεσμος σας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη σας συμπαράσταση. δική Η τακτοποίηση των συνδρομών σας είναι απαραίτητη για να μπορεί ο Σύνδεσμος απρόσκοπτα να συνεχίζει την προσφορά του. Τώρα μπορείς να καταβάλλειςτη συνδρομή σου πιο εύκολα μέσω του λογαριασμού μας στην Τράπεζα Κύπρου. Ο αριθμός είναι: Ξεκίνησε λοιπόν ο Σύνδεσμος με μόλις 21 μέλη, και επί Προεδρίας του κ. Καλλίμαχου 10

13 Τελευταίο αντίο στον Αντώνη Ο Σύνδεσμος μας από τις 27 του Μάη έμεινε με ένα Μέλος λιγότερο. Ένα από τα δρυτικά μας Μέλη, και Μέλος των τριών πρώτων Διοικητικών Συμβουλίων του, ο πάντα χαμογελαστός Αντώνης Θεοδότου έχασε τη σκληρή μάχη με την αρρώστια. Ο Αντώνης, χημικός μηχανικός εργοστασίου παρασκευής φυτοφαρμάκων, ήταν από τα πρώτα στελέχη της βιομηχανίας, που είχε ευαισθητοποιηθεί στον τομέα της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία. Όσοι τον γνωρίσαμε, ξέρουμε τις σημαντικές βελτιώσεις στα επίπεδα ασφάλειας και υγείας, που με δική του πρωτοβουλία και ενεργό συμμετοχή επέφερε στο χώρο που εργαζόταν. Από τους πρώτους ανθρώπους που έτρεξαν να βοηθήσουν στην υλοποίηση της ιδέας για την ίδρυση και την καθιέρωση του Συνδέσμου μας, ήταν και ο Αντώνης. Φίλε μας, πάντα θα σε θυμούμαστε για τα όσα πρόσφερες στον τομέα της ασφάλειας και υγείας. Θα σε θυμούμαστε για το πηγαίο σου γέλιο και τη προθυμία σου να προσφέρεις. Στο καλό Αντώνη μας. 11

14 .-.-- ~--~ ~:;:;~---- ~ _ ΑΑ CLEANERS Η λύση στον εξαερισμό! Τέρμα,... στους καπνούς ~ σης σκόνες ~ στο χνούδι ~ οης ανεωθύμητες μυρωδιές κλll Εγγυημένες λύσεις στον Βιομηχανικό Εξαερισμό ΤυΤιογραφι:ιο Βιομήχανοι, ιδιοκτήτες δημόαιων χώρων, Μην πειραματίζεστε με την υγεία αας, την υγεία ταυ πρααωπικαύ αας ή των πελατών σας. Ο εξαερισμός είναι απαραίτητος και νομικά υποχρεωτικός. Με δοκιμσσμένσ και σίγσυρσ αυστήμστσ εξσερισμαύ, κατσσκευσσμένσ στην Αμερική, σύμφωνα με τις πια αυστηρές προδlαγραφές (OSHAI, η Micra ΑίΓ, σας εγγυάται λύση σε αποιοδήποτεπρόβλημα. ΑΠΟΚΛΕΣΤΚΟΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΟI ~SOPHOCLEOU _ Αίτ Fl1tτIItion, VenIil"tion IInd Energy Consl!",,,tion products Αγίας Ελένης 36. Εμπορικό κέντρο' ΓAΛAΞI~. 40ς όροφος, Γραφείο 408, Τηλ : , Φαξ: , Λευκωαία. i Μ!!; {...

15 Ασφάλεια & Υγεία Από τις Δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας καταρτίστηκε σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή του την 1η Νοεμβρίου Πρόεδρος εκλέγηκε ο Άθως Χαραλάμπους, Γραμματέας ο Γιώργος Φλωρίδης, Ταμίας η Γιαwούλα Θεοδουλίδου και Μέλη οι Ανδρέας Χαραλάμπους, Γιώργος ωάwου, Σταύρος Λάμπρου και Χρύσανθος Νικολάου. Στις 2/2/98 η Ρίτσα Τυρίμου - Παπαλεοντίου αντικατέστησε τον συνάδελφο Σταύρου Λάμπρου που αποχώρησε για προσωπικούς λόγους. Στις 21 του Φλεβάρη του 1998, το Συμβούλιο διοργάνωσε την πρώτη του εκδήλωση' στο ξενοδοχείο ΧΑΒΑΗ στη Λεμεσό. Επρόκειτο για την Ημερίδα με θέμα : " Ο ρόλος του Λειτουργού Ασφάλειας παρών και μέλλον". Παρουσιάστηκαν συνολικά τρεις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από τους Λειτουργούς Ασφάλειας και Μέλη του Συνδέσμου Ρίτσα Τυρίμου ΠαπαλεO'lτίου, Χριστόφορο Θεοφίλου και Κωνσταντίνο Νικολαϊδη. Στο τέλος έγινε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση στην οποία πήραν μέρος όλοι σχεδόν οι συμμετέχοντες. Τα πορίσματα των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν όσο και της συζήτησης θα αποτελέσουν τη βάση για την ετοιμασία της Πολιτικής του Συνδέσμου μας για το θεσμό του Λειτουργού Ασφάλειας. Το προσχέδιο του εγγράφου θα σταλεί σε όλα τα μέλη για να εκφράσουν απόψεις προτού διαμορφωθεί το τελικό κείμενο της Πολιτικής μας. Με την ευκαιρία του Β' Ελλαδο -Κυπριακού Συνεδρίου για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έδωσε διάσκεψη τύπου στο ξενοδοχείο ΧίΛΤΟΝ στις 23 Απριλίου Η παρουσία και η προβολή που δόθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν αρκετά καλή, λαμβανομένου υπόψη ότι τα θέματα της ασφάλειας και υγείας δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής του τύπου. Ο αριθμός των μελών του Συνδέσμου μας αυξήθηκε από 84 που ήταν κατά την τελευταία γενική Συνέλευση σε 100 μέχρι την ημέρα που το περιοδικό ξεκινούσε για το τυπογραφείο. Από την ημέρα της εκλογής του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε 9 συνεδρίες τακτικές και έκτακτες. Το καταστατικό προβλέπει για μά συνεδρία κάθε δυο μήνες αλλά η όρεξη για δουλειά βλέπετε!!! Πιστεύουμε να έχετε προσέξει ότι το τελευταίο εξάμηνο η προβολή του Συνδέσμου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει εντατικοποιηθεί. Ενας από τους 23 στόχους που έθεσε το Συμβούλιο για υλοποίηση για τον πρώτο χρόνο της θητείας του ήταν και η προβολή των θέσεων μας από τα μέσα ενημέρωσης.... και τώρα στο /NTERNET!!! ετοιμάζεται η δική μας οικοσελίδα στο διαδύκτιο. Ψάξτε την σύντομα στα search engines πληκτρολογώντας Cysha ( Cyprus Safety &Health Association ). Η τελική διεύθυνση θα σας κοινοποιηθεί πολύ σύντομα. 13 _ 4Q#i' ""αιιιι,,: -

16 - Ειδήσεις J. Παραθέτουμε πιο κάτω Διεθνή Συνέδρια που διοργανώνονται σε διάφορα μέρη του κόσμου με θέματα σχετικά με την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: September 1998, Cape Town, South Africa. G/obal Ergonomics Conference. Organised by the Ergonomics Society Ο South Alrica, the international Ergonomics Association, the UnIversity Ο Cape Town and the Lulea UnIversIty Ο Technology Ο Sweden. Inlormation: Deborah McTeer, Postgraduate Conlerence Division, UniversIty Ο Cape Town Medical SchoOI,. Observatory 7925, Cape Town, South Alrica. Tel. (27) Telelax: (27) September 1998, Wuppertal,. Germany. IFPS '98 - International Fafl Protection Symposium and Exhibition. Inlormation: Bau-Berulsgenossenschaft Rheinland und Westlalen, Zentrum luer Sicherheitstechnik, Klinkerweg 4, Erkrath, Germany. Tel: (49) Ο Fax: (49) Ο September 1998, Helsinki, Finland 3rd International Scientific Conference οπ Prevention of Work-related Muscoloskeletal Disorders 13th International Symposium οπ Epidemio/ogy ίπ Occupational Health. Joint meeting organised by the Finnish Institute Ο Occupational Health. Inlormation: PREMUS-ISEOH '98 Joint Meeting Secretariat, Ms. Mirja Kallio, Finnish Institute Ο Occupational Health, Topeliuksenkatu 41 a Α, Helsinki, Finland, Tel.: (358) Telelax: (358) September- 2 October 1998, Budapest, Hungary. International Colloquium οπ safety and Health Protection at Work. Organised by the ISSA Mining Section and Chemistry Section (International Social Security Association). Inlormation: Sekretariat Kolloquium Budapest, IVSS Bergbau/Chemie, Bergbau Berulsgenossenschaft, Postlach 1Ο 04 29, Bochum, Germany. Tel.: (0234) telelax: (0234) ΑΡΓί11999, Sao Paulo, Brazil 15th World Congress οπ Occupational Safety and Health: Safety, Health and Environment - Α Global Challenge. Jointly organised by the Ministry Ο Labour Ο Brazil, the International Labour OrganIzation (LΟ) and the International Social Security Association (ISSA). Inlormation: Executive Secretariat Ο the XVth World Congress, FUNDACENTRO, Rua Capote Valente 71 Ο, Sao Paulo - SP, Brazil. Tel.: (5511) Telelax: (5511) , Internet: filcis/home. htm. 11. Οι ακόλουθες ενδιαφέρουσες εκδόσεις είναι διαθέσιμες από το "Center for Chemical Process Safety": 1. Electrostatic Ignitions of Fires and ExploSiOns by Thomas Pratt, 1997, 182 pages, ISBN Ο , $75 2. Guidelίnes for PreventIng Human Error ίπ Process Safety 390 pages, ISBN ,1994, $ lnherently Safer Chemical Processes: Α Life Cycle Approach, with a foreward by Trevor KIetz, 154 pages, ISBN Χ, 1996 $75 4. Guidelίnes for lntegrating Process Safety Management, EnvIronment, Salety, Health and Qualίty, 173 pages, ISBN , 1997 $ Guidelίnes for Evaluating Process Plant Buildings for External Explosions and Fires, 189 pages, ISBN , 1996 $ Tools for Making Acute Risk Decisions: with chemical Process safety ApplicatIons, 472 pages, ISBN '1995 $ Guidelines for Technical Planning for ΟΝ SJTE EmergencIes, 358 pages, ISBN Χ, 1995 $

17 Ασφάλεια & Υγεία ΕΝΑΡΜΟΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑϊκο ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΑΣ ΚΑ ΥΓΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΑ - ΠΡΟΣΕΓΓιΣΕIΣ ΚΑ ΠΡΑΚΤΚΕΣ του Σωτήρη Σωτηρlου, Διευθυντή Τμ. ΕΡΥσσ/ας, Υποuργεfο Εργασας και Κοινωνικών Ασφaλfσεων Το κεμενο αυτό αποτελεί εισήγηση που παρουσιάσγηκε στο Β' Ελλαδο-Κυπριακ6 Συνέδριο για την Ασφάλεια και Υγείσ στην Εργασία. ΕΣΑΓΩΓΗ Κύπρος υπέβαλε αίτηση για να ενταχθεί Ηστην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον lούλιο του Η γνωμοδότηση της Ε.Ε. στην αίτηση της Κύπρου δόθηκε τον ίούνιο του 1993 και έκτοτε άρχισε μια προπαρασκευαστική διαδικασία, σε διάφορα επίπεδα και κατευθύνσεις, που είχε ως κατάληξη τον καθορισμό ημερομηνίας έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, οι οποίες ήδη άρχισαν στις 31 Μαρτίου, Η προπαρασκευαστική εργασία για σκοπούς εναρμόνισης στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας και γενικότερα της Κοινωνικής Πολιτικής περιλάμβανε τη σύσταση Τριμερούς Ομάδας Εργασίας με όρους εντολής τη σε βάθος μελέτη και σύγκριση του κοινοτικού κεκτημένου με τα Κυπριακά δεδομένα και την υποβολή εισηγήσεων για προενταξιακή προετοιμασία. Στη συνέχεια ιεραρχήθηκαν τα διάφορα μέτρα και καθορίστηκε χρονοδιάγραμμα υλοποίηση τους. Παράλληλα άρχισαν ενέργειες για υλοποίηση των καθορισθέντων μέτρων ενώ η προώθηση ορισμένων νομοθετικών μέτρων άρχισε πιο νωρίς από την έναρξη της διαδικασίας που αναφέρθηκε πιο πάνω. Στη συνέχεια του σημειώματος θα γίνει μια αδρή αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και στις διάφορες ενέργειες και μέτρα που έχουν προωθηθεί ήδη ή προωθούνται, εκ μέρους της Κύπρου με σκοπό όχι μόνο την εισαγωγή νομοθεσίας αλλά και τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων, συστημάτων και υποδομής για εφαρμογή στην πράξη των όσων διαλαμβάνονται στη νομοθεσία αυτή. μιά έστω και αδρή Ταυτόχρονα θα επιχειρηθεί ανάλυση των νέων προσεγγίσεων μεθόδων και πρακτικών στις οποίες η Κύπρος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, ενόψει των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στις διάφορες Οδηγίες καθώς και των ενεργειών που ήδη προωθούν οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. για ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών. 11. ΕΥΡΩΠΑϊκο ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΚΟΝΩΝΚΗ ΠΟΛΤΚΗ ΑΣΦΑΛΕΑ ΚΑ ΥΓΕΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΑ Ο βασικός στόχος της Κοινωνικής Πολιτικής της Ε.Ε. είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του επιπέδου ζωής των εργαζομένων και η εναρμόνιση των επιπέδων αυτών σε όλες τις χώρες - μέλη. Στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, το Ευρωπαϊκό κεκτημένο περιλαμβάνει το άρθρο 118Α που εισήχθη στην Συνθήκη της Ρώμης με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1987, καθώς και μια σειρά από Οδηγίες. Το άρθρο 118Α υποχρεώνει τα κράτη - μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή για ενθάρρυνση βελτιώσεων ειδικά στο περιβάλλον εργασίας, όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και τα - υποχρεώνει επίσης να θέσουν ως αντικειμενικό στόχο την εναρμόνιση των 15

18 Τεύχος 7, lούλιος 1998 συνθηκών σ' αυτόν τον τομέα, διατηρώντας τις βελτιώσεις που έχουν ήδη γίνει. Το άρθρο 118Α συμπληρώνεται από το άρθρο 1ΟΟΑ που στοχεύει μεταξύ άλλων στη διάθεση στην αγορά ασφαλών προϊόντων, γεγονός που ώθησε την Ε. Ε. για εισάξεl μια σειρά από Οδηγίες που καλύmουν θέματα ασφάλειας για εξοπλισμό που διατίθεται στην εργασία. Φυσlκά η Ε.Ε. δεν περιορίστηκε μόνο στην εισαγωγή Νομοθεσίας, αλλά με διάφορα Προγράμματα Δράσης και με την εγκαθίδρυση και λειτουργία διαφόρων Οργανισμών ή θεσμών παρέχει τη δυνατότητα στα Κράτη μέλη να προχωρήσουν έμπρακτα στην επιδιωκόμενη εναρμόνιση. Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια εντάσσεται η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία και η εγκαθίδρυση και λειτουργία της Επιτροπής Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας και της Συμβουλευτικής Επιτροπής για Ασφάλεια, Υγιεινή και Προστασία της Υγείας στην Εργασία η οποία έχει τριμερή χαρακτήρα ΚΥΠΡΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΚΟΤΗΤΑ Η Νομοθεσία που ισχύει σήμερα στον τομέα της ασφάλειας και υγείας περιλαμβάνει τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο, που τέθηκε σε ισχύ την , καθώς και μια σειρά από παλαιότερους Νόμους και Κανονισμούς. Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος, έχει συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της πιο σημαντικής Οδηγίας της Ε.Ε., αρ. 89/391/ΕΟΚ που έχει καθιερωθεί ως η Οδηγία Πλαίσιο. Γι' αυτό μπορεί να λεχθεί ότι η Κύπρος διαθέτει το Βασικό Νόμο που ουσιαστικά την εναρμονίζει με την Οδηγία Πλαίσιο, παρόλο που έχει ήδη διαφανεί ότι θα απαιτηθούν κάποιες προσαρμογές και επί μέρους τροποποιήσεις για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης. προχωρημένο στάδιο, αφορούν τις Επικίνδυνες Ουσίες, την προστασία των εργαζομένων από Χημικούς, Φυσlκούς και Βιολογικούς Παράγοντες, την Προστασία των Εγκύων, τα Προσωρινά και Κινητά Εργοτάξια και τις Εγκαταστάσεις που δυνατό να προκαλέσουν Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας. Συγκρίνοντας τον κατάλογο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών με τον κατάλογο της Κυπριακής Νομοθεσίας, φαίνεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες Επιθεώρησης, θα είναι πολύ απασχολημένες στο προσεχές μέλλον με την ετοιμασία και προώθηση των αναγκαίων Νομοθετημάτων για πλήρη εναρμόνιση της Κύπρου μέχρι την ένταξη της στην Ε. Ε. Iv. ΕΝΑΡΜΟΝΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓιΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΚΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ Πέρα από την εναρμόνιση της νομοθεσίας, απαιτείται παράλληλα και η εναρμόνιση των προσεγγίσεων, της πρακτικής και των μεθόδων που εφαρμόζονται για πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων τόσο από τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης, όσο και από τις ίδιες της επιχειρήσεις. α) Εφαρμογή Μέτρων μη νομοθετικής φύσης Η Ε.Ε. για υποστήριξη της προσπάθειας των Κρατών μελών για αποτελεσματική πρόληψη των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον έχει κατά καιρούς εξαγγείλει Προγράμματα Δράσης. Το ισχύον σήμερα πρόγραμμα είναι το Γενικό Πλαίσιο Δράσης που περιλαμβάνει την προώθηση και εφαρμογή μιας σειράς από μέτρα. Η Κύπρος έχει ετοιμάσει δικό της παρόμοιο Πρόγραμμα Δράσης που περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη της Εθνικής Πολιτικής για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία που συμφωνήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων και που υπεγράφη τον Μάϊο του Ταυτόχρονα προωθούνται μια σειρά από Κανονισμούς που θα εκδοθούν δυνάμει του Νέου Νόμου, και οι οποίοι θα εναρμονίσουν την Κυπριακή Νομοθεσία με τις υπόλοιπες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιοι Κανονισμοί, που βρίσκονται ήδη σε Οι άξονες πάνω στους οποίους κινούνται τα διάφορα μη νομοθετικά μέτρα του Προγράμματος Δράσης της Κύπρου είνol οι ακόλουθοι: 16

19 Ασφάλεια & Υγεία Ανάπτυξη και διάδοση γνώσεων σχετικά με τους επαγγελματικούς κινδύνους και τις τεχνικές πρόληψης. Εκπαίδευση/Κατάρτιση και απόκτηση προσόντων για την πρόληψη των Επαγγελματικών Κινδύνων. Παροχή υποστήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για σχεδίαση και εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας. Προώθηση και διάδοση τεχνικών προτύπων και ετοιμασία τεχνικών καθοδηγητικών εντύπων για πρακτική εφαρμογή μέτρων προστασίας. Υποστήριξη πρωτοβουλιών επιχειρήσεων για πληροφόρηση και κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους σε θέματα και τεχνικές πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων. Η Σύνοδος δύο φορές το χρόνο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της οποίας συζητούνται διάφορα θέματα τα οποία προετοιμάζονται εκ των προτέρων σύμφωνα με κοινή απόφαση. Τα θέματα που επιλέγονται έχουν σχέση με την εφαρμογή των διαφόρων Οδηγιών της Ε.Ε. με έμφαση της Οδηγίας - Πλαισίου. Η αξιολόγηση των Κρατικών Υπηρεσιών Επιθεώρησης με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο συντάχθηκε με βάση Κοινές Αρχές που πρέπει να διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Επιθεώρησης. Ανταλλαγές Επιθεωρητών με σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση τους πάνω στις δράσεις, μεθόδους και πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες και την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων με ομολόγους τους. β) Εφαρμογή της Νομοθεσίας Η εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο επιβάλλει την ύπαρξη κατάλληλου μηχανισμού από μέρους του Κράτους για αποτελεσματική επιτήρηση της εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας. Ακόμη, απαιτεί τη δημιουργία κατάλληλης οργάνωσης στο επίπεδο της επιχείρησης, για συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις, αλλά, και πιο σημαντικό, για αποτελεσματική διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων και ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στον εργασιακό χώρο. Κρατικές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Για σκοπούς εναρμόνισης των πολιτικών και πρακτικής της επιθεώρησης στον τομέα ασφάλειας και υγείας, η Ε. Ε. έχει δημιουργήσει από το 1982 την Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας η οποία με απόφαση της ΕυρωπαΊ'κής Επιτροπής τον lούλιο του 1995 έχει θεσμοθετηθεί ως μια επίσημη Συμβουλευτική Επιτροπή. Μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας της Επιτροπής Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας, έχουν αναπτυχθεί διάφορες δραστηριότητες που είναι πολύ σημαντικές. Σε βάθος μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων από ομάδες εργασίας στις οποίες μετέχουν εκπρόσωποι Κρατών Μελών και παρουσίαση του θέματος ενώπιον της Επιτροπής η οποία και το συζητά. Ειδικές 'Έυρωπα'ίκές Σύνοδοι" στις οποίες εξετάζονται τα θέματα ασφάλειας και υγείας σε ένα τομέα ή ένα βιομηχανικό κλάδο. Στις συνόδους αυτές μετέχουν εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Επιθεώρησης, των Εργοδοτικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων από τέσσερις επιλεγμένες χώρες, οι οποίοι διενεργούν. σειρά επισκέψεων σε βιομηχανίες σε διάφορες χώρες μέσα στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος, και υποβάλλουν σχετική έκθεση. Η Κύπρος από το Νοέμβριο του 1996 μετέχει ως παρατηρητής στις εξαμηνιαίες συνόδους της Επιτροπής Ανωτέρων Επιθεωρητών και έχει πράγματι ουσιαστικό όφελος τόσο από την πληροφόρηση που παίρνει όσο και από τις εμπειρίες που αποκομίζουν οι Κύπριοι εκπρόσωποι, εμπειρίες που είναι πολύ βοηθητικές στις προσπάθειες για εναρμόνιση με το ΕυρωπαΊ'κό Κεκτημένο. Τέτοιες δραστηριότητες είναι: 17

20 Τεύχος 7, ίούλιος 1998 Επιχειρήσεις Η εφαρμογή των απαιτήσεων της Νομοθεσίας από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και η υποβοήθηση τους να βελτιώσουν τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας στοχεύοντας κατά το δυνατό στα ίδια επίπεδα στις διάφορες χώρες, βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων και ενεργειών της Ευρωπα'ίκής Επιτροπής. διαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας Πλαισίου. Η εμπειρία μέχρι σήμερα στην Ε.Ε. από την μεταφορά στις Εθνικές Νομοθεσίες της Οδηγίας Πλαισίου, και ο αντίκτυπος που είχε η εφαρμογή των απαιτήσεων της στις επιχειρήσεις των Κρατών-μελών, είναι συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπα'ίκής Επιτροπής και της Επιτροπής Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας. Τα σημεία στα οποία επικεντρώνεται η προσοχή όσον αφορά τις νέες προσεγγίσεις που προκύπτουν από την Οδηγία Πλαίσιο είναι: Εκτίμηση και πώς ελέγχουν υποχρέωσης ποιότητα κινδύνου. Ειδικά μέτρα ελέγχου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Χρήση από τις εταιρείες εξωτερικών υπηρεσιών πρόληψης. κινδύνου από τις επιχειρήσεις της οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης την εκπλήρωση της αυτής, καθώς και την διενεργούμενης εκτίμησης Συνεργασία και συντονισμός μεταξύ διαφόρων επιχειρήσεων που έχουν δράστηριότητα στον ίδιο χώρο εργασίας. Ύπαρξη στην επιχείρηση κατάλληλων προληπτικών υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης όσον αφορά τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους. Θέμα καταλληλότητας του εργοδότη (τεχνογνωσία, εμπειρίες), σ οποίος έχει επιλέξει να επιτηρεί ο ίδιος την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Πώς οι Υπηρεσίες ελέγχουν και εγκρίνουν πρόληψης. Τα πιο πάνω θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης που λειτουργούν στα κράτη μέλη της Ε.Ε., άρχισαν να απασχολούν επίσης και την Κύπρο. Επιθεώρησης τις υπηρεσίες Ο νέος περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος περιέχει διατάξεις που εισάγουν και στην Κύπρο τις πιο πάνω υποχρεώσεις. Για αυτό η εναρμόνιση της Νομοθεσίας μας με τις Οδηγίες της Ε. Ε., αναπόφευκτα οδηγεί και στην εναρμόνιση 'μεθόδων, διαδικασιών και πρακτικής, με την εισαγωγή, όπου χρειάζεται και νέων προσεγγίσεων. 11 Διαχείριση Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας - Η Σύγχρονη Προενεργητική Προσέγγιση ". Ο συνάδελφος Άθως Χαραλάμπους, έχει κυκλοφορήσει εδώ και μερικούς μήνες ένα ενδιαφέρον βιβλίο με το πιο πάνω τίτλο. Στόχος της έκδοσης αυτής, είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τις σύγχρονες προσεγγίσεις της προενεργητικής επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, καθώς επίσης να εξηγήσει τους τρόπους και τις μεθόδους για την επιτυχημένη εισαγωγή και εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας μέσα στις επιχειρήσεις. Γι' αυτό, το βιβλίο, που αποτελείται από 14 κεφάλαια 128 σελίδων, περιλαμβάνει 2 περιπτωσιακές μελέτες, 31 σχεδιαγράμματα, 9 Πίνακες και 6 Εικόνες, απευθύνεται κυρίως σε Διευθυντές Επιχειρήσεων, Λειτουργούς Ασφάλειας, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Μηχανικούς, Διευθυντές Παραγωγής, Συνδικαλιστές, Ασφαλιστές, όσους ασχολούνται επαγγελματικά με την ασφάλεια και την υγεία, καθώς επίσης και σε φοιτητές των κλάδων της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Μηχανικής, της Νομικής και των Θετικών Επιστημών. Όσοι ενδιαφέρονται να το προμηθευτούν, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του στα τηλέφωνα &

21 ο ;.:':;(J.tij~-: :: Δ.,\ ~. _ ~=;.:,;;..;;...:;...;..;...;;:.;;,.. _ ΕΝΑΡΜΟNlΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑiκο ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΚΗ ΕΜΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΣΗ του Πσνσγιωτη Πλιάκσ, Προέδρου του Συλλόγου Τεχνικών και Υγιειονομlκών Eπιθεωρηrών του Υπουργείου Εργσσ/σς και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδας Εισήγηση που παρουσιάστηκεστο Β' Ελ/σδο- Κυπριακό Συνέδριο γισ την Ασφάλεια και Υγεα στην Εργασσ Στην εισήγηση μου θα αναφερθώ στο βαθμό εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου για την Ασφάλεια & Υγεία των εργαζομένων, στο βαθμό γνωριμίας των Εργοδοτών και των Εργαζομένων με αυτό, καθώς και στις παραμέτρους που καθορίζουν την ουσιαστική εναρμόνιση, γιατί νομίζω ότι το κομβικό σημείο για την εναρμόνιση της χώρας μας με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απλά η μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο, αλλά η ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Είναι κοινά παραδεκτό, ότι η χώρα μας διαθέτει ένα νομοθετικό πλαίσιο για την Ασφάλεια & Υγεία των εργαζομένων, το οποίο καλύπτει το σύνολο σχεδόν των κινδύνων που υπάρχουν ή μπορεί να προκληθούν λόγω της φύσης και του είδους της εργασίας. Για να υπάρχουν όμως ουσιαστικά αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις της νομοθεσίας, δεν αρκεί μόνο η τυπική εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αρκεί δηλαδή να έχουμε σύγχρονη, πρωτοποριακή και πλήρη νομοθεσία αλλά πρέπει η νομοθεσία αυτή να εφαρμόζεται. Είναι γεγονός ότι με τον νόμο 1568/85 και με μία σειρά από νομοθετήματα που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, ετέθησσν οι βάσεις κσι χαράχτηκαν οι κατευθύνσεις για την αλλαγή των αντιλήψεων και της νοοτροπίας που υπήρχε, στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων. Αυτό επιδιώκεται με την όλη φιλοσοφία των προαναφερθέντων νομοθετημάτων αλλά κυρίως, με τις τρεις βασικές καινοτομίες που εισήχθησαν στο εθνικό μας δίκαιο, με τα νομοθετήματααυτά. 1" Καινοτομία Ο αυτοέλεγχοςτων επιχειρήσεων. Αυτό επιδιώκεται με την καθιέρωση των θεσμών ελέγχου και παρέμβασης εντός των επιχειρήσεων, όπως του Τεχνικού Ασφάλειας, του Γιατρού Εργασίας και των Επιτροπών Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζομένων, αλλά και με την υποχρέωση των επιχειρήσεων να έχουν στην διάθεσή τους, γραπτή εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων. 2" Καινοτομία Η υποχρέωση των επιχειρήσεων, να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους για τα θέματα επαγγελματικών κινδύνων, αλλά και να διαβουλεύονται με αυτούς και τους εκπροσώπουςτους για τα θέματα αυτά. 3" Καινοτομία Η καθιέρωση της αποκλειστικήςευθύνης του εργοδότη για την εφαρμογή και τήρηση της νομοθεσίας. Το δίκαιο της χώρας μας μέχρι το 1985 προέβλεπε την τιμωρία του εργοδότη, αλλά και του διευθυντή, διαχειριστή, ιδιοκτήτη, τεχνίτη και εργάτη, όταν παραβαίνουν το νομοθετικό πλαίσιο, για την Ασφάλεια & Υγεία των Εργαζομένων. Από το 1985 και μετά η αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση του νομοθετικού αυτού πλαισίου, ανήκει αποκλειστικά στον εργοδότη και μάλιστα χωρίς η ευθύνη αυτή να μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο. Ας δούμε όμως σε ποιους απευθύνεται, ποιο έχουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν τη νομοθεσlα για την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων. Την υποχρέωση αυτή έχουν: Όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στη χώρα μας. Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ 19

22 , ι '~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- Σ ΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΕΥθΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΑ ΣΑΣ ΕΜΠΣΤΕΥΘΕΤΕ ΜΑΣ!. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞηQάς Σκόνης BCF (Halon 1211) ΝεQού Διοξειδίου του άνθqακος ΑφQού ΤΥΛΧΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ (FIRE HOSE REELS) ΚΟΥΒΕΡΤΕΣΠΥΡΟΣ Λεωφ. Λaτaιών 83. Τ.Κ [έρι. Λευ,ωaίa Τηλ Φάξ

23 Ασφάλεια & ΥΥεία του 1994, έχουν καταγραφεί επιχειρήσεις και είναι χαρακτηριστικό ότι το 99,40% των επιχειρήσεων αυτών, απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και το 59,60% του συνόλου των εργαζομένων. Το σύνολο των υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των Αυτοδιοικήσεων (Α&Β βαθμού). Το σύνολο των τεχνικών έργων υποδομής που εκτελούνται από ή για λογαριασμό του ΥΠ ΕΧΩΔΕ και της Αυτοδιοίκησης. Το σύνολο των οικοδομικών κατασκευών που είναι σε εξέλιξη. Για να εκτιμηθεί η τάξη μεγέθους, σας αναφέρω ενδεικτικά, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, το έτος 1996 εκδόθηκαν συνολικά οικοδομικές άδειες. Η ένταξη στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών της Ε.Ε. αποτελεί βεβαίως υποχρέωση της χώρας μας. Όμως παραμένει ζητούμενο αν οι νομοθετικές ρυθμίσεις που επιφέρουν, μπορούν να εφαρμοστούν από το σύνολο των υπόχρεων. Νομίζω ότι κάποιες από τις διατάξεις αυτές, που αλλάζουν σημαντικά την υπάρχουσα κατάσταση στις επιχειρήσεις και τις κατασκευές, εντάχθηκαν στο Δίκαιο της χώρας μας χωρίς ουσιαστική προετοιμασία και το κυριότερο χωρίς πλήρη, ευρεία και πολύπλευρη ενημέρωση. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, όπως διαπιστώνουμε καθημερινά, έχει παντελή άγνοια, για τις νομοθετικές αλλαγές που έχουν γίνει. Είναι γεγονός ότι η γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας και των επιχειρήσεων, ο διαθέσιμος εξοπλισμός και οι χώροι εργασίας, οι αντιλήψεις που επικρατούν, αλλά και οι γενικότερες συνθήκες ανταγωνισμού, είναι μερικοί από τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τις προτεραιότητες και την πολιτική της κάθε επιχείρησης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο παρατηρούμε σημαντικές αποκλίσεις στις προτεραιότητες που θέτει η κάθε επιχείρηση στα θέματα Ασφάλειας & Υγείας των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις που εντάσσουν στις προτεραιότητες τους, την σημαντική βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και κατ' επέκταση την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων για την Ασφάλεια & Υγεία των Εργαζομένων, δεν αποτελούν τον κανόνα στη χώρα μας. EπιvpσμμαΤKά η κατάσταση που υπάρχει αήμερα ατις επιχειρήσεις και τις κατασκευές ως προς την εφαρμογή των νόμω γ, μπορεί γα αποτυπωθεί ως εξής Οι μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνήθως εντάσσουν τη βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας στη γενικότερη πολιτική που ακολουθούν. Σε γενικές γραμμές συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας, χωρίς βέβαια αυτό να αημαίνεl ότι η εφαρμογή είναι πλήρης και απόλυτη ή ότι δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που καταστρατηγούν τις διατάξεις αυτές. Αυτό κατά κανόνα συμβαίνει στις επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους στους οποίους παρατηρείται κρίση ή σε επιχειρήσεις που δεν ακολ.ουθούν τις τεχνολογικές μεταβολές και δεν εκσυγχρονίζονται * Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Σε πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις παρατηρούνται ακόμη και ακραίες καταστάσεις σχετικά με την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων, που κυμαίνονται από τον πολύ μεγάλο βαθμό συμμόρφωσης, μέχρι την παντελή άγνοια και αδιαφορία για αυτές. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της' ΕΣΥΕ η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι μικρές και μάλιστα το 95% του συνόλου αυτών απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους. Πολλές από αυτές είναι οικογενειακές και με άμεση επιρροή του επιχειρηματία στη διοίκηση και στη χάραξη της πολιτικής της επιχείρησης. Η παραδοσιακή οργάνωση των επιχειρήσεων αυτών, τα οικονομικά προβλήματα που η πλειοψηφία τους αντιμετωπίζει η κατάσταση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που διαθέτουν, οι προτεραιότητες και οι στόχοι που θέτουν, αλλά και ο μικρός βαθμός γνωριμίας των νομοθετικών διατάξεων, είναι οι κυριότεροι λόγοι που η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών δύσκολα προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί μετά την εναρμόνιση της νομοθεσίας. Στον Δημόσιο τομέα και στην Αυτοδιοίκηση, ο βαθμός εφαρμογής της νομοθεσίας για την Ασφάλεια & Υγεία των εργαζομένων, κάθε άλλο παρά ικανοποιητικός μπορεί να θεωρηθεί, σε πολλές δε περιπτώσεις υπάρχει 21

Ασφάλεια & Υγεία ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Πολιτική του Συνδέσμου για το Θεσμό του. Το Πρόβλημα του 2000 και η Ασφάλεια

Ασφάλεια & Υγεία ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Πολιτική του Συνδέσμου για το Θεσμό του. Το Πρόβλημα του 2000 και η Ασφάλεια Ασφάλεια & Υγεία ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Πολιτική του Συνδέσμου για το Θεσμό του Λειτουργού Ασφάλειας Διοργάνωση Διεθνούς Εργαστηρίου του International Association of Labour

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλεια & γγεια SFESE 111. ΟδΊκή Ασφάλεια. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. 14η Τακτική Γενική Συνέλευση. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο

Ασφαλεια & γγεια SFESE 111. ΟδΊκή Ασφάλεια. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. 14η Τακτική Γενική Συνέλευση. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο -,, Ασφαλεια & γγεια το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚVΠPOY SFESE 111 14η Τακτική Γενική Συνέλευση Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο, της κατασκευης Χύτρες Ταχύτητας ΟδΊκή Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Υγεία. 11 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση SFESE 11. Βία στην εργασία. Εκτίμηση του κινδύνου ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ασφάλεια & Υγεία. 11 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση SFESE 11. Βία στην εργασία. Εκτίμηση του κινδύνου ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ασφάλεια & Υγεία ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΣΑΥΚ μέλος του ENSHPO 11 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Βία στην εργασία SFESE 11 Ασθένεια των Λεγεωναρίων Μητρώο Προσώπων με

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Υγεία. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. συνάντηση ENSHPO. Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οδική Ασφάλεια. Δικαστικές αποφάσεις. Ιατρική της Εργασίας

Ασφάλεια & Υγεία. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. συνάντηση ENSHPO. Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οδική Ασφάλεια. Δικαστικές αποφάσεις. Ιατρική της Εργασίας Ασφάλεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 8η συνάντηση ENSHPO Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ιατρική της Εργασίας Διοξίνες - μια σειρά από δηλητήρια Οδική Ασφάλεια Δικαστικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασφ6λεια & Υγεία. SFESE ιν. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Λογοδοσία Προέδρου. Συσκευές Ασφάλειας - Αυτόματοι Διακόπτες. Ειδήσεις και Σχόλια

Ασφ6λεια & Υγεία. SFESE ιν. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Λογοδοσία Προέδρου. Συσκευές Ασφάλειας - Αυτόματοι Διακόπτες. Ειδήσεις και Σχόλια Ασφ6λεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ SFESE ιν 16η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τουσαυκ Λογοδοσία Προέδρου Αποτελέσματα έρευνας μελών ΣΑ ΥΚ Επιτροπές Ασφάλειας στους

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Υγεία. Ημερίδα με θέμα: Ασφαλής Πρόσδεση Φορτίων. Η Νόσος των Λεγεωναρίων. Συνέδριο στην Κρήτη - Prevention

Ασφάλεια & Υγεία. Ημερίδα με θέμα: Ασφαλής Πρόσδεση Φορτίων. Η Νόσος των Λεγεωναρίων. Συνέδριο στην Κρήτη - Prevention Ασφάλεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚVΠPOY 17η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΥΚ Ημερίδα με θέμα: Ασφαλής Πρόσδεση Φορτίων Στρατηγική της Κύπρου πάνω στην Ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 18η Τακτική Γενική Συνέλευση Πόσο σοβαρά κινδυνεύουμε από τον Αμίαντο Διαχείριση Θεμάτων που σχετίζονται

το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 18η Τακτική Γενική Συνέλευση Πόσο σοβαρά κινδυνεύουμε από τον Αμίαντο Διαχείριση Θεμάτων που σχετίζονται Ασφάλεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ S.F.E.S.E. V ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 18η Τακτική Γενική Συνέλευση Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας Παιyvιδότοπων Πόσο σοβαρά κινδυνεύουμε από τον Αμίαντο Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Υγεία. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Εξαγγελία της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας. Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2010-2011

Ασφάλεια & Υγεία. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Εξαγγελία της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας. Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2010-2011 Ασφάλεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Εξαγγελία της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2010-2011 Παρουσίαση Καλών Πρακτικών Ψυχική Υγεία και Εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

& Υγεία. Ασφάλεια. IOSH Coπfereπce ίπ Cardiff ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Πόσο σοβαρά κινδυνεύουμε από τον αμίαντο

& Υγεία. Ασφάλεια. IOSH Coπfereπce ίπ Cardiff ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Πόσο σοβαρά κινδυνεύουμε από τον αμίαντο Ασφάλεια & Υγεία ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του ENSHPO 13η Τακτική Γενική Συνέλευση IOSH Coπfereπce ίπ Cardiff Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

αρ.τεύχους 112 / Αύγουστος 2015

αρ.τεύχους 112 / Αύγουστος 2015 αρ.τεύχους 112 / Αύγουστος 2015 Από τη Σύνταξη Κώστα, σ ευχαριστούμε! Χριστίνα, καλή επιτυχία! αποχαιρετούμε από το πόστο αυτό, τον ευχαριστούμε για τη συνεργασία και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα

Διαβάστε περισσότερα

Εργολήπτης Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ω Ν Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ω Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Εργολήπτης Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ω Ν Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ω Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ ISSN 1986-2555 ISSN1986-2563 (on line) Εργολήπτης Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ω Ν Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ω Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ω Ν Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΤΕΥΧΟΣ 13 Ιούνιος 2013 Δραματική μείωση της Κατασκευαστικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

' ".,. Ασφάλεια & Υγεία. Δεκέμβριος 1994 ' Τεύχος 2

' .,. Ασφάλεια & Υγεία. Δεκέμβριος 1994 ' Τεύχος 2 ' ".,. " Ασφάλεια & Υγεία Δεκέμβριος 1994 ' Τεύχος 2 Δεκέμβριος 1994, Τεύχος 2 Ασφάλεια & Υγεία Εκδίδεται από το Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου ΣγΝΤΑΚΤιΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μάριος Κουρτελλής Αναστάσιος Γιαννάκη

Διαβάστε περισσότερα

το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜον ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚVΠPOY Πρακτικά 14ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (προσχέδιο) Νανοσωματίδια/Νανοτεχνολογία

το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜον ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚVΠPOY Πρακτικά 14ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (προσχέδιο) Νανοσωματίδια/Νανοτεχνολογία Ασφάλεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜον ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚVΠPOY Πρακτικά 14ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (προσχέδιο) Εκδηλώσεις του Συνδέσμου Για ενημέρωση Νανοσωματίδια/Νανοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Υγεία. Νομοθετικές Εξελίξεις για το Υγραέριο. Κείμενο Συμπερασμάτων του 1st /nternationa/ Είστε σίγουροι για την ποιότητα

Ασφάλεια & Υγεία. Νομοθετικές Εξελίξεις για το Υγραέριο. Κείμενο Συμπερασμάτων του 1st /nternationa/ Είστε σίγουροι για την ποιότητα Ασφάλεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Σχέση μεταξύ εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία Νομοθετικές Εξελίξεις για το Υγραέριο Κείμενο Συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ISSN 1450-4456 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 298 Ιανουάριος 2013 ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η οικονομία μας διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ένεση για την οικονομία η ενίσχυση των εξαγωγών

Ένεση για την οικονομία η ενίσχυση των εξαγωγών ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 39 Aρ. φύλλου 307 Απρίλιος 2014 Με επιτυχία η τελετή απονομής των Βραβείων Εξαγωγών Ένεση για την οικονομία η ενίσχυση των εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Υγεία. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. 9η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Δημόσια Πάρκα Αναψυχής. Υπεπιτροπή Οδικής Ασφάλειας

Ασφάλεια & Υγεία. το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. 9η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Δημόσια Πάρκα Αναψυχής. Υπεπιτροπή Οδικής Ασφάλειας Ασφάλεια & Υγεία το ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 9η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Δημόσια Πάρκα Αναψυχής Υπεπιτροπή Οδικής Ασφάλειας Ασφάλεια στην Εργασία - Ασφάλεια στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ: Απαραίτητη η επαναξιολόγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΕΚ: Απαραίτητη η επαναξιολόγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Πρακτικά ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

2 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Πρακτικά ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 2 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Πρακτικά ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Συνεδρίαση 22 ης Οκτωβρίου 2011 ΠΑΓΚΥΚΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Λευκωσία, 2011 Δεκέμβριος 2011 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

& Υγεία. Ασφάλεια. Αύγουστος 1997' Τεύχος 6

& Υγεία. Ασφάλεια. Αύγουστος 1997' Τεύχος 6 Ασφάλεια & Υγεία Αύγουστος 1997' Τεύχος 6 ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ J 3Μ 8500 ΜΑΣΚΕ ΠΑ ENOJWmΚEI ΣΚΟΝΕ Αιιτ/ η μ6ακα πρoσφtρeι προαιααα απd 'Πς ~'Πιιις αιamς που &ν ειvaι 6μεσα nπιdyδuνες. 3Μ 871 ΟΕ ΜΑΣΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 37 Aρ. φύλλου 296 Νοέμβριος 2012 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΤΎΧΟΥΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Γραφείο Προγραμματισμού. Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Οδηγός Καλών Πρακτικών Διαχείριση της ΚΠ EQUAL : Το Γραφείο Προγραμματισμού είναι η Διαχειριστική Αρχή της ΚΠ EQUAL στην Κύπρο. Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του ΚΕΒΕ Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης

Κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση του ΚΕΒΕ Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 304 Σεπτέμβριος-Oκτώβριος 2013 Σε στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση Το ΚΕΒΕ στην πρώτη γραμμή για προσέλκυση ξένων επενδύσεων Σ την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Στις 17 Μαΐου 2014 η επίσημη τελετή παρουσίασης του Τριετούς Απολογισμού του ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ στη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά

Στις 17 Μαΐου 2014 η επίσημη τελετή παρουσίασης του Τριετούς Απολογισμού του ΕΤΕΚ. Το ΕΤΕΚ στη σεισμόπληκτη Κεφαλονιά * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Δράση για την Ενέργεια»

«Δράση για την Ενέργεια» * Ταχυδρομικό τέλος πληρωμένο * Ανοικτό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 98 * Κλειστό αντικείμενο για Κύπρο /Αρ. Άδειας 34 * Ανοικτό αντικείμενο για Εξωτερικό /Αρ. Άδειας 52 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΒΕ τίμησε τον αείμνηστο ηγέτη Γλαύκο Κληρίδη για την πολύτιμη του προσφορά

Το ΚΕΒΕ τίμησε τον αείμνηστο ηγέτη Γλαύκο Κληρίδη για την πολύτιμη του προσφορά ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 304 Νοέμβριος 2013 Με βάση τις προτάσεις του ΚΕΒΕ στη Γενική Συνέλευση ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ H επανεκκίνηση,

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα