ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 616 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ Καρατζά Μαριάνθη Τράπεζα Κύπρου Τζικόπουλος Αργύριος Πανεπιστήμιο Πειραιά Πιερράκου Χριστίνα ΕΣΥΕ Αποστολάκης Ιωάννης Πολυτεχνείο Κρήτης Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία διερευνάται η σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ). Αρχικά γίνεται μία επισκόπηση της κατάστασης που επικρατούσε πριν λίγα χρόνια σχετικά με την εισαγωγή της Πληροφορικής και των Η/Υ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στην συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τη σημερινή κατάσταση σχετικά με τον εξοπλισμό των σχολείων με Η/Υ. Σκοπός της έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Χανίων είναι η εκτίμηση τόσο του βαθμού εξοικείωσης του δείγματος με τη χρήση των Η/Υ όσο και η καταγραφή των αναπαραστάσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η γρήγορη αφενός διείσδυση των Η/Υ στη ζωή μαθητών και δασκάλων έχει συμβάλει σημαντικά στην εξοικείωσή τους και την ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντί τους, αφετέρου δε ότι οι αναπαραστάσεις τους για τους Η/Υ είναι συγκεχυμένες και αντιφατικές. Τέλος, τεκμηριώνεται η ανάγκη για ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ώστε να έχουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη των δυνατοτήτων και του ρόλου τους στην Κοινωνία της Πληροφορίας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας (ΤΠΕ), πρωτοβάθμια Eκπαίδευση, Hλεκτρονικοί Yπολογιστές, Mαθητές, Aναπαραστάσεις, Xρήση, Eξοικείωση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αλλά και γενικότερα στη ζωή των πολιτών, προχωράει με γοργούς ρυθμούς (Ρούσσος & Πολίτης 2004). Ενώ, δηλαδή εξακολουθούμε ως χώρα να βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, σε θέματα που αφορούν την εξοικείωση με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των υπηρεσιών του διαδικτύου (Ξυνίδης 2001, Δαπόντες 2000), οι έρευνες δείχνουν ότι έχει αυξηθεί, με μεγάλο ρυθμό τα τελευταία χρόνια, η επαφή μαθητών και εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες. Το ερώτημα όμως είναι αν αυτός ο γρήγορος ρυθμός συμβάλλει και στη σωστή αντίληψη και στη δημιουργία ορθών αναπαραστάσεων για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις δυνατότητες και τη χρήση τους. Η παρούσα έρευνα έχει τους εξής επιμέρους στόχους: α) να διερευνήσει σε ποιο βαθμό έχουν, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, επαφή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άρα σε ποιο βαθμό είναι εξοικειωμένοι με αυτούς, β) να διερευνήσει ποιες είναι οι αναπαραστάσεις για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές γενικά, όσο και σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, γ) να

2 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 617 εξετάσει αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό εξοικείωσης που παρουσιάζουν και στις αναπαραστάσεις που έχουν σχηματίσει για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και δ) να προτείνει ένα πλαίσιο αποτελεσματικής εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Πριν μερικά χρόνια ελάχιστα ήταν τα βήματα που είχαν γίνει σχετικά με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά, σε έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αναφέρεται ότι δεν έχει εισαχθεί η Πληροφορική σε ευρεία κλίμακα στα δημοτικά σχολεία και μικρός μόνο αριθμός μονοθέσιων και ολιγοθέσιων σχολείων συμμετέχουν σε μικρής κλίμακας ερευνητικά ή πιλοτικά προγράμματα. Επίσης σε μικρό αριθμό σχολείων, με πρωτοβουλία των Συλλόγων Γονέων ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν αγορασθεί υπολογιστές και γίνεται προσπάθεια να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες (Παπαδόπουλος 1997). Αντίθετα σήμερα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας δείχνουν ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια για τον εξοπλισμό των σχολείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας ΥΠΕΠΘ 2004a). Σύμφωνα με το έργο αυτό, το σύνολο των δημοτικών σχολείων χωρίστηκε σε 7 κατηγορίες ανάλογα με τη δυναμικότητά του ως εξής: Πίνακας 1. Κατηγορίες σχολείων για τον εξοπλισμό τους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Πηγή: Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας ΥΠΕΠΘ 2004a) Μονοθέσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία: ΤΥΠΟΣ Α 1 Η/Υ Διθέσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία: ΤΥΠΟΣ Β 2 Η/Υ Τριθέσια Δημοτικά Σχολεία: ΤΥΠΟΣ Γ 3 Η/Υ Τετραθέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία με μέσο όρο ΤΥΠΟΣ Δ 5 Η/Υ αριθμ. Μαθητών ανά τμήμα μέχρι 15: Τετραθέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία με μέσο όρο ΤΥΠΟΣ Ε 7 Η/Υ αριθμ. Μαθητών ανά τμήμα από 16 μέχρι 21: Τετραθέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία με μέσο όρο ΤΥΠΟΣ ΣΤ 9 Η/Υ αριθμ. Μαθητών ανά τμήμα από 22 και άνω: Τετραθέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία που είχαν εξοπλισμό: ΤΥΠΟΣ Ο Συμπλήρωση εξοπλισμού Ο εξοπλισμός σε Η/Υ των σχολείων γίνεται με βάση τον τύπο που ανήκει. Για παράδειγμα ένα σχολείο που ανήκει στον Τύπο Α δημιουργεί «γωνιά υπολογιστή» ενώ ένα σχολείο Τύπου ΣΤ εξοπλίζεται με 9 υπολογιστές και δημιουργείται εργαστήριο Πληροφορικής. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στο Νομό Αττικής έχουν εξοπλιστεί 274 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα για το Νομό Χανίων, τόσο στο Δήμο όσο και στον υπόλοιπο Νομό, έχουν εξοπλιστεί συνολικά 47 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται ο τύπος των σχολείων που έχουν εξοπλιστεί στο Νομό Χανίων. ΤΥΠΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤ 11% Α 4% Β 11% Γ 4% Ε 38% Δ 32% Σχήμα 1. Τύποι των σχολείων που εξοπλίστηκαν στο Νομό Χανίων (Πηγή: Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας ΥΠΕΠΘ 2004b)

3 618 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Από το Σχήμα 1 παρατηρούμε ότι τα περισσότερα σχολεία (70%) που εξοπλίστηκαν ανήκουν στους τύπους Δ και Ε, που σημαίνει ότι εξοπλίζονται σε περιβάλλον εργαστηρίου με 5 και 7 υπολογιστές αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, στα εργαστήρια αυτά οι Η/Υ είναι συνδεμένοι σε τοπικό δίκτυο και στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης κοινός εκτυπωτής και σαρωτής, web κάμερα και ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας ΥΠΕΠΘ 2004b). Παράλληλα το ΥΠΕΠΘ καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για πρόσβαση των δημοτικών σχολείων στο διαδίκτυο. Το 60,31% των δημοτικών σχολείων της χώρας έχει ήδη συνδεθεί (Τσουροπλής 2003), ενώ αναμένεται μέχρι το 2006 να έχουν συνδεθεί όλα τα σχολεία (ΥΠΕΠΘ 2003). Η προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια για τον εξοπλισμό των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Η/Υ, έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την εξοικείωση και τη στάση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις νέες τεχνολογίες. Από παλιότερες έρευνες (Γκρίτση κ.α. 2000, Μπίκος 1995, Τζωρτζακάκης & Πολάκης 1999) προκύπτει πως υπάρχει περισσότερη επιφυλακτικότητα, καθώς και μικρότερη εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τους Η/Υ. Αντίθετα, έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί πιο πρόσφατα, τόσο στην Ελλάδα (Κυρίδης κ.α., 2003, Χρονάκη & Στεργίου 2004) όσο και στο εξωτερικό (Drenoyanni & Selwood 1998, McMahon et al., 1999, Karsenti 2004) δείχνουν πολύ μεγαλύτερη εξοικείωση και πολύ θετικότερες στάσεις. Ο εξοπλισμός των σχολείων συμβάλλει θετικά στην εξοικείωση και τις στάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά δεν επαρκεί για τη δημιουργία ολοκληρωμένων αναπαραστάσεων από την πλευρά των χρηστών απέναντι στους Η/Υ (Valentine et. al. 2002). Από την παρούσα έρευνα διαφαίνεται ότι η εξοικείωση και η θετική στάση δεν είναι αρκετές για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και ορθών αναπαραστάσεων για τους Η/Υ και τη χρήση τους. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Για να διερευνηθεί η γνώμη τόσο των μαθητών όσο και των δασκάλων για την εξοικείωση και τη χρήση των Η/Υ σχεδιάστηκε και διενεργήθηκε στατιστική έρευνα πεδίου το Σεπτέμβριο του 2004 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του Δήμου Χανίων. Το δείγμα: Στο Δήμο Χανίων λειτουργούν 20 δημοτικά σχολεία με περίπου 1200 μαθητές στις τάξεις Ε και ΣΤ. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τυχαία δειγματοληψία. Από τα 20 σχολεία που υπάρχουν συνολικά στο Δήμο Χανίων επιλέχθηκαν τυχαία 5 (τα σχολεία βρίσκονται στις εξής περιοχές: Χαλέπα, Αμπεριά, Δικαστήρια, Κουμ Καπί και Δυτική Τάφρος και αποτελούν το 25% του συνολικού πληθυσμού). Από τα επιλεγμένα σχολεία του Δήμου Χανίων συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από το σύνολο των μαθητών, της Ε και ΣΤ τάξης (συνολικά 300 μαθητές). Επιλέχθηκαν μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια: Συντάχτηκαν δύο ξεχωριστά ερωτηματολόγια. Το πρώτο ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε στους μαθητές της Ε και ΣΤ Δημοτικού και το δεύτερο στους εκπαιδευτικούς των αντιστοίχων τάξεων των δημοτικών σχολείων που επιλέχθηκαν. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε στο πλαίσιο μαθήματος «Διδακτική της Πληροφορικής» του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης (Ζαφείρη & Τσεγγελίδης 2004). Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο για δύο κυρίως λόγους. Αφενός γιατί προκαλεί εύκολα το ενδιαφέρον των ερωτώμενων και αυξάνει τη συμμετοχή στην ερευνητική διαδικασία (Javeau 1996) - κάτι ιδιαίτερα σημαντικό κυρίως για τη συλλογή στοιχείων από τους μαθητές - και αφετέρου γιατί το ερωτηματολόγιο προσφέρεται για τη συλλογή πληροφοριών

4 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 619 σχετικά με αναπαραστάσεις και απόψεις υποκειμένων, οι οποίες δεν είναι εύκολο να παρατηρηθούν (Davidson 1970). Το ερωτηματολόγιο των μαθητών χωρίστηκε σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιείχε ερωτήσεις σχετικά με την εξοικείωση των μαθητών με τους Η/Υ και την Πληροφορική. Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά με τη γνώμη των μαθητών για τους Η/Υ και την Πληροφορική, ενώ το τρίτο μέρος ενσωματώθηκαν ερωτήσεις που απευθύνονταν μόνο στους μαθητές που παρακολουθούσαν μαθήματα Η/Υ στο ολοήμερο σχολείο. Η μορφή και το ύφος του ερωτηματολογίου διαμορφώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολο για τους μαθητές να το συμπληρώσουν. Αντίστοιχα, το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών χωρίστηκε και αυτό σε τρεις διακριτές ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορούσε ερωτήσεις σχετικά με την προσωπική επαφή των δασκάλων με τους Η/Υ, ενώ το δεύτερο μέρος περιείχε ερωτήσεις που αφορούσαν την επαγγελματική επαφή τους με τους Η/Υ. Τέλος, το τρίτο μέρος περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τις εκτιμήσεις των δασκάλων για τη διδασκαλία των Η/Υ και της Πληροφορικής στα Δημοτικά σχολεία. Η μορφή και ύφος ήταν τέτοιο ώστε να είναι κατανοητό και εύκολο στη συμπλήρωσή του. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων: Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με χρήση του SPSS και στηρίχθηκε στη χρήση των τεχνικών: α) T-test (Norusis 2000), β) Χ 2 (Chi- Square Test) έλεγχος της ανεξαρτησίας (Darren & Mallery 2003) και γ) O συντελεστής συμφωνίας Kendall s W coefficient of concordance. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. ΜΑΘΗΤΕΣ Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα προς διερεύνηση ήταν κατά πόσο οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και σε ποιο χώρο γίνεται η επαφή τους με τους Η/Υ στο σπίτι, στο σχολείο ή σε κάποιο άλλο χώρο (π.χ. στο φροντιστήριο, σε κάποιο συγγενικό σπίτι κ.λπ.). Στον Πίνακα 2 εμφανίζονται οι απαντήσεις τους με τα αντίστοιχα ποσοστά. Πίνακας 2. Προσβασιμότητα των μαθητών σε Η/Υ Πρόσβαση σε Η/Υ στο σπίτι Πρόσβαση σε Η/Υ στο Σχολείο Πρόσβαση σε Η/Υ σε άλλο χώρο Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό ΟΧΙ , ,5 16 5,4 ΝΑΙ , , ,6 Σύνολο , , ,0 Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 γίνεται φανερό ότι οι μαθητές έχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία επαφή με Η/Υ είτε στο σπίτι (65%), είτε στο σχολείο (82,5%), είτε σε κάποιο άλλο χώρο (94,6%). Για να ελεγχθεί το ποσοστό των μαθητών που δεν έρχονται σε επαφή με Η/Υ με κανένα τρόπο δημιουργήθηκε μία νέα μεταβλητή με χρήση του τελεστή OR ανάμεσα στις τρεις παραπάνω μεταβλητές. Έτσι υπολογίστηκε ότι το ποσοστό των μαθητών που δεν έχουν επαφή με Η/Υ είναι μόλις 0,7%, δηλαδή μόλις 2 μαθητές στους 300. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μέση ηλικία στην οποία οι μαθητές δήλωσαν ότι για πρώτη φορά χρησιμοποίησαν τον Η/Υ είναι 7,42 χρόνια, με τυπική απόκλιση 1,71 χρόνια. Η κατανομή τη ηλικίας παρουσιάζει θετική ασυμμετρία (0,346) και είναι πλατύκυρτη. Το γεγονός

5 620 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ότι παρουσιάζεται θετική ασυμμετρία ήταν αναμενόμενο καθώς είναι λογικό να υπάρχει τάση προς μεγαλύτερες ηλικίες. Στην ερώτηση που αφορά την ύπαρξη ή μη άλλου ατόμου που βοηθάει το μαθητή όταν χρησιμοποιεί τον Η/Υ μόνο ένα ποσοστό 23,6% δήλωσε ότι είναι μόνος του ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (55,2%) δήλωσε ότι υπάρχει κάποιος κοντά του που τον βοηθάει όταν έχει απορίες. Αξιοπρόσεκτα είναι επίσης τα σχετικά αποτελέσματα για τη χρήση του διαδικτύου (Internet) από τους μαθητές. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών για τη χρήση του διαδικτύου και των επιμέρους σχετικών υπηρεσιών. Παρατηρείται ότι οι μαθητές αναφέρουν ότι το έχουν χρησιμοποιήσει σε ποσοστό 90%. Βέβαια είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι 66% των μαθητών αναφέρουν ότι δεν έχουν κάνει πλοήγηση ιστοσελίδων και το 97% ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ). Φαίνεται πως δεν έχουν συνειδητοποιήσει με επάρκεια τι ακριβώς σημαίνει χρήση του διαδικτύου ή δεν έχουν εξοικειωθεί με την χρήση όρων που αφορούν το διαδίκτυο. Πίνακας 3. Χρήση του διαδικτύου (Internet) από τους μαθητές Internet Πλοήγηση Ιστοσελίδων Συχνότ. Ποσοστό Συχνότ. Ποσοστό Συχνότ. Ποσοστό OXI 31 10, , ,7 NAI , ,1 9 3,3 Σύνολο , , ,0 Δεν Απάντησαν Σύνολο Για να ερευνηθεί η εξοικείωση των μαθητών με το υλικό και το λογισμικό του υπολογιστή ζητήθηκε σε δύο διαφορετικές ερωτήσεις (μία που αφορούσε το υλικό και μία που αφορούσε το λογισμικό) να υπογραμμίσουν όσες από τις λέξεις γνωρίζουν ή χρησιμοποιούν. Έτσι για το υλικό του υπολογιστή φάνηκε ότι οι περισσότεροι αναγνωρίζουν τη οθόνη (96,3%), το πληκτρολόγιο (94,3%), το ποντίκι (92,3%) και το CD-ROM (71,9%), ενώ σε πολύ μικρότερο ποσοστό αναγνωρίζουν τον πύργο (35,5%) και ακόμη μικρότερο ποσοστό των μαθητών αναγνωρίζει τον επεξεργαστή (9,4%). Αντίθετα όταν ζητήθηκε από τους μαθητές να ζωγραφίσουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή οι αναπαραστάσεις τους παρουσιάστηκαν πιο ολοκληρωμένες. Από τους 218 μαθητές (70% του δείγματος) που ζωγράφισαν ένα Η/Υ, το 67,5% τον ζωγράφισαν ολοκληρωμένο (με παρουσία δηλαδή τουλάχιστον οθόνης, πληκτρολογίου, ποντικιού και πύργου) και μάλιστα 17% των μαθητών που ζωγράφισαν αναπαριστούν και τις συνδέσεις των καλωδίων ανάμεσα στα μέρη του Η/Υ. Όμως από τους μαθητές που ζωγράφισαν τον πύργο το 57,8% δεν απάντησε θετικά, δηλ. ότι τον γνωρίζει, στην αμέσως προηγούμενη ερώτηση. Για το λογισμικό οι περισσότεροι μαθητές αναγνωρίζουν τον Internet Explorer (64,7%), το Word (59,3%), το Paint (47%) και το Media Player (34,3%) και πολύ λιγότερο τα υπόλοιπα πακέτα (π.χ. Excel: 21,3%, Outlook: 11,3%, Winamp: 10,3%, Access: 6.7%). Το γεγονός αυτό άλλωστε ήταν αναμενόμενο, καθώς είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιούν τη ζωγραφική για να ψυχαγωγούνται, την επεξεργασία κειμένου για να γράφουν κείμενα και να υποστηρίζουν το διάβασμά τους, αλλά πολύ λιγότερο πιθανό να ασχολούνται με πακέτα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

6 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 621 Από την άλλη πλευρά, σχετικά με την γενικότερη γνώμη των μαθητών για τους Η/Υ, ενώ το 68% των μαθητών υποστηρίζουν ότι ο Η/Υ είναι μόνο για διασκέδαση, πιστεύουν ταυτόχρονα ότι είναι αναγκαίο να μάθουν να τον χρησιμοποιούν καλά (98%), και μάλιστα το 72% θα ήθελε η δουλειά του στο μέλλον να σχετίζεται με Η/Υ. Είναι πάντως γεγονός ότι έχουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είτε αυτό σημαίνει ότι τους βλέπουν σαν παιχνίδι, είτε ότι θα ήθελαν στο μέλλον να ασχοληθούν μαζί τους. Η θετική στάση των μαθητών για τους Η/Υ φαίνεται και στα παιδιά που παρακολουθούν το ολοήμερο σχολείο (20% του συνολικού δείγματος), στα πλαίσια του οποίου έρχονται σε επαφή με Η/Υ. Το 66% αυτών προτιμούν το μάθημα των Η/Υ από τα άλλα μαθήματα, ενώ το 78% δηλώνει ότι θα ήθελε το μάθημα αυτό να υπάρχει στο πρωινό πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Διερεύνηση των Σχέσεων μεταξύ των Μεταβλητών Για να διερευνηθεί η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην εξοικείωση των μαθητών με τους Η/Υ και τη γνώμη που έχουν γι αυτούς πραγματοποιήσαμε μια σειρά ελέγχων στις μεταβλητές της έρευνας. Σημειώνεται ότι το επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου είναι α=0,05. Τα πιο αξιοσημείωτα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει μια διαφορά της μέσης ηλικίας έναρξης χρήσης Η/Υ των μαθητών που έχουν χρησιμοποιήσει το Internet (7,35) και των υπολοίπων (8,1). Για το λόγο αυτό ελέγχθηκε αν αυτή η διαφορά είναι τυχαία ή όχι, δηλαδή αν οι μέσες ηλικίες έναρξης χρήσης του Η/Υ των δύο ομάδων είναι ίσες. Ο έλεγχος έδειξε ότι απορρίπτεται η υπόθεση της ισότητας των δύο μέσων (t=2,272 p-value=0,024). Αυτό σημαίνει ότι παιδιά που ξεκίνησαν από μικρότερη ηλικία έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ασχολούνται και με το Internet. Φαίνεται δηλαδή ότι η ηλικία επηρεάζει την εξοικείωση των μαθητών με τις διάφορες χρήσεις των Η/Υ. Παρόμοια, παρατηρήθηκε διαφορά της μέσης ηλικίας έναρξης χρήσης Η/Υ των μαθητών που πιστεύουν ότι η χρήση του Η/Υ είναι για διασκέδαση (7,2) και των υπολοίπων (7,9). Για το λόγο αυτό ελέγχθηκε αν αυτή η διαφορά είναι τυχαία ή όχι, δηλαδή αν οι μέσες ηλικίες έναρξης χρήσης του Η/Υ των δύο ομάδων είναι ίσες. Ο έλεγχος έδειξε ότι απορρίπτεται η υπόθεση της ισότητας των δύο μέσων (t=3,327 p-value=0,001). Το γεγονός αυτό είναι ένδειξη ότι μεγαλώνοντας τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι η χρήση του Η/Υ δεν είναι μόνο για παιχνίδι. Για τον έλεγχο της ανεξαρτησίας των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος του (Χ2) Pearson Chi-Square Test. Τα πιο αξιοσημείωτα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω: Απορρίπτεται η υπόθεση της ανεξαρτησίας μεταξύ των μεταβλητών ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι και ότι θα ήθελαν η δουλειά τους να έχει σχέση με Η/Υ (χ2=8,585, p-value =0,003). Επομένως, υπάρχει ένδειξη ότι η ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι τους, επηρεάζει την επιθυμία των μαθητών η μελλοντική τους εργασία να έχει σχέση με τους Η/Υ. Απορρίπτεται επίσης, η υπόθεση της ανεξαρτησίας ανάμεσα στις μεταβλητές που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου και το ότι θεωρούν ότι η χρήση των Η/Υ είναι κυρίως για διασκέδαση (χ2=24,678, p-value<0,001). Επομένως, υπάρχει ένδειξη ότι η γνώμη για τη χρήση των Η/Υ ως μέσο διασκέδασης επηρεάζεται από το αν οι μαθητές χρησιμοποιούν ή όχι το διαδίκτυο. Το γεγονός ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό μαθητών γνωρίζουν τον επεξεργαστή (9,4%) χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Για το λόγο αυτό ελέγχθηκε η ανεξαρτησία των μεταβλητών γνώση του επεξεργαστή και ύπαρξη καθοδήγησης στη χρήση Η/Υ. Απορρίπτεται η υπόθεση της ανεξαρτησίας μεταξύ των μεταβλητών (χ2=6,628, p- value=0,036). Επομένως, υπάρχει ένδειξη ότι για το υλικό του Η/Υ το οποίο δεν φαίνεται

7 622 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ άμεσα, η ύπαρξη καθοδήγησης για τη χρήση του Η/Υ είναι ωφέλιμη και συμβάλει σε μια πιο ολοκληρωμένη αναπαράσταση. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Το γεγονός ότι ένα μικρό ποσοστό μαθητών γνωρίζουν προγράμματα όπως το Excel (21,3%) χρήζει και αυτό με τη σειρά του περαιτέρω διερεύνησης. Για το λόγο αυτό ελέγχθηκε η ανεξαρτησία των μεταβλητών γνώση του Excel και η ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι. Απορρίπτεται η υπόθεση της ανεξαρτησίας μεταξύ των μεταβλητών (χ2=24,51, p- value<0,001). Ελέγχθηκε επίσης η ανεξαρτησία των μεταβλητών γνώση του Excel και ύπαρξη καθοδήγησης στη χρήση Η/Υ. Και σε αυτό τον έλεγχο απορρίπτεται η υπόθεση της ανεξαρτησίας μεταξύ των μεταβλητών (χ2=9,816, p-value=0,007). Επομένως, υπάρχουν ενδείξεις ότι η γνώση πιο εξειδικευμένων προγραμμάτων επηρεάζεται από την ύπαρξη Η/Υ στο σπίτι καθώς και από την ύπαρξη καθοδήγησης για τη χρήση του Η/Υ. Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω αποτελούν μόνο ενδείξεις και χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Με τη χρήση του συντελεστή Kendall s W coefficient of concordance γίνεται ένας μη παραμετρικός έλεγχος της υπόθεσης ότι αρκετά συσχετισμένα δείγματα προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό μετρώντας ταυτόχρονα και το βαθμό συμφωνίας. Για κάθε μεταβλητή υπολογίζεται η μέση τάξη (mean rank). Οι τιμές του συντελεστή Kendall s W βρίσκονται μεταξύ 0 (πλήρης ασυμφωνία) και 1 (πλήρης συμφωνία). Απορρίφθηκαν οι υποθέσεις ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία ανάμεσα στις μεταβλητές της αναγνώρισης της οθόνης σε σχέση με αυτές του πύργου, του επεξεργαστή και του motherboard, με στατιστικά σημαντικότερο αποτέλεσμα για τη μεταβλητή του motherboard. Απορρίφθηκε η υπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία ανάμεσα στη μεταβλητή που αφορά το αν ο μαθητής είναι μόνος του όταν χρησιμοποιεί τον Η/Υ και τις μεταβλητές για την αναγνώριση των προγραμμάτων Word, Excel, Power Point και Paint, και με στατιστικά σημαντικότερους συντελεστές στις περιπτώσεις των Excel και PowerPoint. 2. ΔΑΣΚΑΛΟΙ Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν στις συγκεκριμένες τάξεις που αποτέλεσαν το δείγμα των μαθητών. Το δείγμα των δασκάλων αν και αντιπροσωπευτικό του αντίστοιχου των μαθητών ήταν αριθμητικά μικρότερο. Παρόλα αυτά, αναδεικνύονται μερικές τάσεις σχετικά με την εξοικείωση και τις αναπαραστάσεις τους για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μόνο ένας στους 18 εκπαιδευτικούς δεν έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι του, και μάλιστα ότι το 61% αυτών χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή καθημερινά. Επίσης το 78% αυτών χρησιμοποιεί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για εκπαιδευτικούς λόγους και αυτό σημαίνει προετοιμασία υλικού που απευθύνεται στους μαθητές (53%), διεξαγωγή της καθαυτό διδακτικής διαδικασίας (23%), αναζήτηση πηγών (69%), διατήρηση αρχείων προόδου των μαθητών (30%). Παρά το γεγονός ότι αναφέρουν διάφορες χρήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην καθημερινή τους ζωή (π.χ. επικοινωνία, αναζήτηση ενημέρωσης, επαγγελματικές υποχρεώσεις κ.λπ.) και χρησιμοποιούν διάφορα προγράμματα (Word: 83%, Internet Explorer: 78%, Excel: 56%, Media Player: 44%) δηλώνουν ότι δεν νιώθουν να γνωρίζουν αρκετά καλά να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεδομένου ότι μόνο το 17% έχει πολύ καλή σχέση και το 28% απλά καλή (Σχήμα 2).

8 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 623 ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 17% ΚΑΚΗ 17% ΚΑΛΗ 28% Σχήμα 2. Εκτίμηση των δασκάλων για τη σχέση τους με τους Η/Υ Από το Σχήμα 2 φαίνεται ότι το 55% των δασκάλων θεωρούν ότι έχουν από μέτρια έως κακή σχέση με τους Η/Υ. Όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στη χρήση τους, αν και σε μεγάλο βαθμό αναγνωρίζουν κινδύνους σε περίπτωση εισαγωγής του μαθήματος στην πρωινή ζώνη (81%), θεωρούν ότι πρέπει να αρχίσει να διδάσκεται ως μάθημα στην πρωινή ζώνη (78%). Πάντως στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν παρατηρήσει έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των μαθητών (94%) και όλοι θεωρούν ότι η χρήση ενός υπολογιστή μπορεί να κάνει τη διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές. Τέλος, όλοι θεωρούν ότι η επαφή των μαθητών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη ιδιαίτερων ικανοτήτων σε θέματα πληροφορικής και τεχνολογίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι σπουδαιότεροι παράγοντες που αποδείχθηκε πως επηρεάζουν τις αναπαραστάσεις των μαθητών για τους Η/Υ είναι η ηλικία, η ύπαρξη ή όχι καθοδήγησης αλλά και η εξοικείωσή τους με το Διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν σημαντικές αντιφάσεις, όπως για παράδειγμα ότι θεωρούν πως ο Η/Υ είναι κυρίως για παιχνίδι, ενώ επιθυμούν στο μέλλον η δουλειά τους να σχετίζεται με Η/Υ. Επίσης, ενώ χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο δεν μπορούν να προσδιορίσουν τι κάνουν με αυτό. Ακόμη εντονότερη αντίφαση παρουσιάζεται όταν ζητείται από τους μαθητές να προσδιορίσουν τα μέρη του υπολογιστή που γνωρίζουν και μετά να ζωγραφίσουν έναν υπολογιστή. Παρόλο δηλαδή που μπορούν σε μεγάλο ποσοστό να ζωγραφίζουν ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα, δεν μπορούν να αναφέρουν όλα τα μέρη του υπολογιστή που γνωρίζουν. Παρόμοια και οι εκπαιδευτικοί, ενώ έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σπίτι τους και δηλώνουν ότι τους χρησιμοποιούν και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δεν θεωρούν ότι έχουν καλή σχέση μαζί τους. Μάλιστα ενώ αναγνωρίζουν κίνδυνους, σε περίπτωση που εισαχθεί μάθημα Πληροφορικής στην πρωινή ζώνη, στο να χάσουν οι μαθητές το ενδιαφέρον τους για την ουσία του επιμέρους αντικειμένου, πιστεύουν ότι πρέπει να εισαχθεί το μάθημα. Για τους παραπάνω λόγους έχει ιδιαίτερη σημασία, σήμερα παρά ποτέ, να βρεθεί το κατάλληλο μοντέλο και πλαίσιο που θα υποστηρίξει την αποτελεσματική εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο. Ειδικότερα ένα τέτοιο έργο θα πρέπει να επικεντρωθεί στους εξής στόχους: α) μελετητές αναφέρουν και την ανάγκη ώστε οι αυριανοί πολίτες να χρησιμοποιούν ΜΕΤΡΙΑ 38%

9 624 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αποτελεσματικά την τεχνολογία αυτή, καθώς αλλαγές που στις προηγούμενες γενιές φαίνονται μακρινές ή «ενοχλητικές» για τα σημερινά παιδιά θα είναι δεδομένα (Παπάς 1989), β) το σχολείο θα πρέπει, με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, να καλλιεργεί στους μαθητές τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες και τις κατάλληλες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν όχι μόνο να ανταποκριθούν στον καταιγισμό των πληροφοριών, αλλά να γίνουν και οι ίδιοι δημιουργοί και όχι μόνο καταναλωτές της πληροφορίας (Παρατηρητήριο της Εκπαίδευσης 2001), γ) η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο θα πρέπει να βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν το πλαίσιο δημιουργίας της γνώσης και της πληροφορίας. Ο ρόλος του σχολείου στη σημερινή εποχή δεν μπορεί να είναι η απλή μετάδοση και άθροιση μηνυμάτων και πληροφοριών, αλλά η κριτική σύνθεση μέσα από διαδικασίες νοητικής επεξεργασίας. Απαιτείται από το σχολείο να καλλιεργήσει την αντίληψη ότι η ανθρώπινη γνώση έχει αφετηρία σε συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο οι μαθητές πρέπει να κατανοούν (Τζωρτζακάκης & Πολάκης 1999), δ) η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο σχολείο θα πρέπει να βοηθάει τους μαθητές να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες που έχουν μέσα στην κοινωνία της πληροφορίας με τρόπο κριτικό και όχι παθητικό (Κουμπούρου & Παπαχρήστος 2000) και ε) ένας πολύ βασικός στόχος που αναφέρεται σε πολλές μελέτες, είναι η προσπάθεια, παράλληλα με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών να γίνει προσπάθεια και για τον προσανατολισμό προς πιο σύγχρονες διαδικασίες μάθησης (Παρατηρητήριο της Εκπαίδευσης 2001). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Daren, G., & Mallery, P. (2003), SPSS for Windows Step by Step. A simple guide and reference 11.0 update, 4th Edition, Pearson Education Inc. 2. Davidson, J., (1970), Outdoor Recreation Surveys: The Design and the Use of Questionnaires for Site Surveys, London: Countryside Commission 3. Drenoyanni, H. & Selwood, I. (1998), Conceptions or Misconceptions? Primary Teachers Perceptions in the Classroom, Education & Information Technologies 3, Chapman & Hall Ltd 4. Javeau L., (1996), Η έρευνα με ερωτηματολόγιο, τυπωθύτω, Αθήνα 5. Karsenti, T. (2004), The Impact of Attitudes and Technological Abilities Future Teachers Use of Information and Communication Technology (ICT) With School Children, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, τόμος Α, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΤΠΕ 6. McMahon, J., Gardner, J., Gray, C. & Mulhern, G. (1999), Barriers for Student Usage: Staff and Student perceptions, Journal of Computer Assisted Learning 15, Blackwell Science Ltd 7. Norusis, M. (2000), SPSS 10.0 Guide to Data Analysis, Prentice-Hall, Inc. 8. Γκρίτση, Φ., Καμπέζα, Μ. & Κότσαρη, Μ. (2000), Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη Χρήση του Υπολογιστή στην Πρώτη Σχολική Ηλικία, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Πατρών 9. Valentine, G., Holloway, S. & Bingham, M. (2002), The Digital Generation? Children, ICT and the Everyday nature of Social Exclusion, Editorial Board of Antipode, Blackwell Publishers 10. Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας ΥΠΕΠΘ, (2004a), Υπουργείο Παιδείας, Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία που Εξοπλίστηκαν με Εργαστήρια Πληροφορικής στο Πλαίσιο της Προσκ. 5, διαθέσιμο στο: 11. Γραφείο Κοινωνίας της Πληροφορίας ΥΠΕΠΘ, (2004b), Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία που Εξοπλίστηκαν με Εργαστήρια Πληροφορικής στο Πλαίσιο της Προσκ. 5, εξοπλισμός τύπων Δ και Ε διαθέσιμο στο: D.htm 12. Δαπόντες, Ν., (2001) Η Κοινωνία της Πληροφορίας: Η Εκπαιδευτική Διάσταση, 1ο Συνέδριο για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, Σύρος, Διαθέσιμο στο:

10 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ζαφείρη, Μ. & Τσεγγελίδης Σ., (2004), Η διδασκαλία της Πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Χανίων, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης 14. Κουμπούρου, Ε. & Παπαχρήστος, Κ. (2000), Οι Νέες Τεχνολογίες για την Κοινωνία και τον Πολιτισμό, Πρακτικά Β Πανελλήνιου Συνεδρίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης, Αθήνα 15. Κυρίδης, Α., Δρόσος, Β. & Τσακιρίδου, Ε. (2003), Ποιος Φοβάται τις Νέες Τεχνολογίες, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας 16. Μπίκος, Κ. (1995), Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Στάσεις Ελλήνων Εκπαιδευτικών Απέναντι στην Εισαγωγή Η/Υ στη Γενική Εκπαίδευση, Σειρά Παιδαγωγική Εκπαίδευση, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 17. Ξυνίδης, Κ. (2000), Παρουσίαση Αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχετικά με τη Χρήση Υπολογιστών στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Επαγγελματική Εκπαίδευση, διαθέσιμο στο: 18. Παπαδόπουλος, Γ.Κ. (1997), Η Πληροφορική στο Σχολείο: Ο σχεδιασμός και το Έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Δεκέμβριος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 19. Παπάς, Γ.Γ. (1989), Η Πληροφορική στο Σχολείο, Υλικό, Λογισμικό, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Αθήνα 20. Παρατηρητήριο της Εκπαίδευσης, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη, (2001), Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας στη Σχολική Εκπαίδευση - Η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Πραγματικότητα 21. Ρούσσος, Π. & Πολίτης, Π. (2004), Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας και Στάσεις των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στις ΤΠΕ, Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, τόμος Α, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΤΠΕ 22. Τζωρτζακάκης, Γ. & Πολάκης, Γ. (1999), Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση: Προβληματισμοί από την Σκοπιά των Εκπαιδευτικών, Περιοδικό Σύγχρονη Γνώση, τεύχος Τσουροπλής, Α. (2003), Τα Έργα του ΥΠΕΠΘ για την Κοινωνία της Πληροφορίας , Ημερίδα «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη 24. ΥΠΕΠΘ, (2003), Το Εκπαιδευτικό Σύστημα - Εκσυγχρονισμός Εκπαιδευτικού Συστήματος - Εθνικά Στοιχεία, διαθέσιμο στο: 25. Χρονάκη, Α. & Στεργίου, Ε. (2004), Ο Υπολογιστής στα Χέρια των Μικρών Μαθητών: Πλαίσιο Εξοικείωσης ή Μάθησης; Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Με Διεθνή Συμμετοχή, τόμος Β, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΤΠΕ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 795 Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας

Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής: Αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας Μαρία Ξέστερου Λέκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Καλογεράκης Ερευνητής Αθανάσιος Κατσής Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία

Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία Ταυτότητα της έρευνας Η παρούσα αναφορά αποτελεί δευτερογενή ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Παρατηρητηρίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Περίληψη Ιωάννης Μπερδούσης berdousis@upatras.gr ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Διαφάνεια 1 Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Δρ. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Σελ. 1 από 50 Διαφάνεια 2 Τα παιδιά σήμερα. Κινητό Κονσόλα παιχνιδιού Ποντίκι

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα»

«Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» «Η πρόθεση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Ερευνητικά δεδομένα» Ε. Πεσματζόγλου 1, Α. Παπαδοπούλου 2 1 Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον

Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Διερεύνηση του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή υπηρεσιών ψυχαγωγίας στο πολυκαναλικό περιβάλλον Ονοματεπώνυμο: Σουλιώτης Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις εφαρμογές και αναπαραστάσεις μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το διαδίκτυο

Συνήθεις εφαρμογές και αναπαραστάσεις μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το διαδίκτυο Συνήθεις εφαρμογές και αναπαραστάσεις μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το διαδίκτυο Περίληψη Χρύσανθος Σωκράτους, Κωνσταντίνος Μπίκος chrisanthossocratous@hotmail.com, bikos@edlit.auth.gr Παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 415 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μεταφετζής Γιώργος Δάσκαλος, 1ο ΔΣ Βόλου gmetafetz@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση. εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Πρώτα αποτελέσματα από την τελική αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ Έλενα Παπαναστασίου Έλενα Παπαναστασίου Μιχάλης Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος Παπαναστασίου Ανάγκη για επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Άλλα μέσα-υλικά Σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης Περιβάλλοντος. Τίτλος δραστηριότητας Ο κύκλος του νερού. Τάξη εφαρμογής Η Τάξη στην οποία απευθύνεται η 6 η δραστηριότητα είναι η Β' Δημοτικού και οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι: Μελέτη περιβάλλοντος (Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων

Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων Α. Τζαβάρα Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών tzavara@upatras.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η «γωνιά του υπολογιστή» στο Νηπιαγωγείο (Πηγή: Ζαράνης, Ν & Οικονομίδης, Β. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην

Η «γωνιά του υπολογιστή» στο Νηπιαγωγείο (Πηγή: Ζαράνης, Ν & Οικονομίδης, Β. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Η «γωνιά του υπολογιστή» στο Νηπιαγωγείο (Πηγή: Ζαράνης, Ν & Οικονομίδης, Β. (2009). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Θεωρητική προσέγγιση και εμπειρική διερεύνηση.

Διαβάστε περισσότερα

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών

9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών Διάλεξη 7: Από την Θεωρία στην Πράξη Μελέτες Περίπτωσης 9.1Η Διδασκαλία της Γλώσσας 9.2 Το πανηγύρι της Επιστήμης 9.3 Η Διδασκαλία των Μαθηματικών 9.1 Η Διδασκαλία της Γλώσσας ΟΔΥΣΣΕΑΣ Πιλοτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. Περίληψη..3 Πρόλογος...5 Περιεχόµενα.. 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. Περίληψη..3 Πρόλογος...5 Περιεχόµενα.. 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη..3 Πρόλογος...5 Περιεχόµενα.. 7 ΜΕΡΟΣ Α Α.1 Η Πληροφορική στην Α θµια Εκπαίδευση Α.1.1 Τι εννοούµε όµως µε τoν όρo «Πληροφορική στην Eκπαίδευση»; 12 Α.1.2 Γενικός σκοπός της εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία

Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 601 Απόψεις των Νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στην πρώτη σχολική ηλικία Γκρίτση Φανή, gritsi@upatras.gr Καµπεζά Μαρία, kampeza@upatras.gr Κότσαρη Μαρία,

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Α. Εμβαλωτής, Α. Τζιμογιάννης 1. Εισαγωγή Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η σημερινή εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Αγνή Χ. Λιάππα Επιβλέποντες Καθηγητές: Ταραμπάνης Κων/νος Ταμπούρης Ευθύμιος Εξεταστές: Σατρατζέμη Μαρία Ξυνόγαλος Στυλιανός Το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Η παράσταση αρχίζει»

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Πιλοτικής Δράσης των Κινητών Εργαστηρίων σε Δημοτικά Σχολεία: Έρευνα στους εκπαιδευτικούς

Αξιολόγηση της Πιλοτικής Δράσης των Κινητών Εργαστηρίων σε Δημοτικά Σχολεία: Έρευνα στους εκπαιδευτικούς Αξιολόγηση της Πιλοτικής Δράσης των Κινητών Εργαστηρίων σε Δημοτικά Σχολεία: Έρευνα στους εκπαιδευτικούς Αριστείδης Βαγγελάτος Διδάκτωρ Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής vagelat@cti.gr Παναγιώτης Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αξιοποίηση των ιστολογίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Εισαγωγή Τα ιστολόγια ή blogs (βραχυγραφία του «web logs»), εμφανίστηκαν για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Διάλεξη 1 Τίτλος Στόχος και Περιεχόμενα Λέξεις-Κλειδιά ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Έρευνα Συνδέσμου Διαιτολόγων Κύπρου. Αποτελέσματα από επιδημιολογική έρευνα για το ποσοστό της παχυσαρκίας και υπερβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Έλεγχοι Υποθέσεων Ένα Ερευνητικό Παράδειγμα Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν ο τρόπος αντίδρασης μιας γυναίκας απέναντι σε φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Ενότητα: Εργαστήριο 6 ο : Λογισμικό υπερμέσων (power point) και ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (wikipedia) Κόμης, Βασίλειος ΤΕΕΑΠΗ Σελίδα 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,12.11.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Χατζηπαντελής Θ. ΓκίνηςΔ. ΜπερσίμηςΣ. 1 Μεθοδολογία της έρευνας 1η Φάση της έρευνας Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρακτική άσκηση Ακαδ.. Έτος 2016 Ακαδ 2016--17 Πρακτική Άσκηση (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) Φοιτητών// τριών Φοιτητών ΠΤΔΕ Φλώρινας Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρακτική άσκηση 2 Χαρακτηριστικά της Π.Α. (1) Φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα