Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα"

Transcript

1 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Κοινωνικές και Οικονομικές Παράμετροι της Μέτρησης του Χρόνου Προθρομβίνης Έκθεση Αποτελεσμάτων Αθήνα, 2006

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 2 Γενικό Μέρος 1. Αντιπηκτική αγωγή και μέτρηση του χρόνου προθρομβίνης Δημογραφικές, επιδημιολογικές και κλινικές διαστάσεις Μέθοδοι ελέγχου της αντιπηκτικής αγωγής Έλεγχος ρουτίνας Αποκέντρωση κι αυτοέλεγχος 8 4. Αξιολόγηση των μεθόδων ελέγχου Έλεγχος ρουτίνας Αυτοεξέταση και αυτοέλεγχος Συγκριτική κλινική αξιολόγηση Συγκριτική κοινωνικοοικονοµική αξιολόγηση Ειδικό Μέρος 5. Η χορήγηση της αντιπηκτικής αγωγής στην Ελλάδα Υλικό και μέθοδος Αποτελέσματα Διαχείριση των ασθενών σε χρόνια αντιπηκτική αγωγή Κοστολόγηση της χρόνιας αντιπηκτικής αγωγής Συζήτηση-Συμπεράσματα 33 Βιβλιογραφία Παραρτήματα 1

3 Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή από το στόμα αυξάνεται καθώς η χορήγηση της συγκεκριμένης αγωγής συνδέεται άμεσα και έμμεσα από βιολογικούς, επιδημιολογικούς, δημογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, η τεκμηριωμένη κλινική αποτελεσματικότητα της αντιπηκτικής αγωγής σε όρους ασφάλειας και δραστικότητας, η γήρανση του πληθυσμού, η οργάνωση της παροχής της σχετικής φροντίδας υγείας, ο τρόπος χορήγησης και ο έλεγχος της θεραπείας καθώς και η διαχείριση, ενημέρωση και πληροφόρηση των ασθενών είναι ζητήματα τα οποία συντελούν στην αύξηση της χορήγησης της αντιπηκτικής αγωγής από το στόμα. Όμως παρά την εμφανή αύξηση της κατανάλωσης, υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες εμφανίζουν ότι η θεραπεία με σκευάσματα αντιπηκτικής αγωγής από το στόμα δεν χρησιμοποιείται ευρέως λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζονται στη χρήση τους, αλλά κυρίως στον έλεγχο της αγωγής. Η αντιπηκτική αγωγή από το στόμα χορηγείται σε ασθενείς που πάσχουν από νοσήματα τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης θρόμβων στο αίμα και προτείνεται η χορήγησή της για τουλάχιστον δέκα ενδείξεις εκ των οποίων οι πιο συχνές αφορούν ασθενείς που διαθέτουν μηχανικές βαλβίδες καρδιάς και που πάσχουν από κολπική μαρμαρυγή. Οι ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή από το στόμα πρέπει να ελέγχουν το χρόνο προθρομβίνης συχνά, γεγονός το οποίο συνάγεται πολλαπλές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στους ίδιους τους ασθενείς, στην ασφάλιση υγείας και συνολικά στο σύστημα υγείας, καθόσον τα κουμαρινικά είναι το πέμπτο (5) πιο συχνό φάρμακο στην αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών και το δέκατο τρίτο (13) συχνότερο στη γενική κατανάλωση φαρμάκων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση της διεθνούς και της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά με τη συγκριτική παρουσίαση των μεθόδων ελέγχου της αντιπηκτικής αγωγής από το στόμα και η αναζήτηση, με την ποιοτική μεθοδολογία expert consensus panel, του βέλτιστου τρόπου μέτρησης του χρόνου προθρομβίνης με κριτήριο την ασφάλεια των αποτελεσμάτων, την ποιότητα ζωής των ασθενών και τον έλεγχο του σχετικού κόστους, για το σύστημα υγείας, την κοινωνική ασφάλιση και τους ατομικούς και οικογενειακούς προϋπολογισμούς. 2

4 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3

5 1. Αντιπηκτική αγωγή και μέτρηση του χρόνου προθρομβίνης Η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής από το στόμα απαιτεί από τους ασθενείς που την λαμβάνουν έλεγχο του χρόνου προθρομβίνης σε καθημερινή βάση έτσι ώστε να διατηρείται εντός θεραπευτικού εύρους. Έχει καθιερωθεί ο χρόνος προθρομβίνης να μετράται με τη χρήση του δείκτη INR (International Normalized Ratio) και έχει διαπιστωθεί ότι τιμές INR υψηλότερες του τρία (3) εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο εμφάνισης αιμορραγιών, ο κίνδυνος σχεδόν διπλασιάζεται σε τιμές κοντά στο τέσσερα (4) ενώ τιμές INR κοντά στο έξι (6) αυξάνουν επτά φορές τον κίνδυνο σε σχέση µε ασθενείς των οποίων οι τιμές είναι μικρότερες του τρία (3). Επιπρόσθετα, ανάλογες μελέτες έχουν δείξει τον κίνδυνο από μειωμένη αντιπηκτική προστασία µε τιμές INR μικρότερες του δύο (2) με συνέπεια την αύξηση του κινδύνου από εγκεφαλικά επεισόδια και τη σημαντική αύξηση του κινδύνου όταν η τιμή INR πέφτει ακόμα περισσότερο από αυτό το όριο. Για τους λόγους αυτούς είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς να διατηρούν την τιμή INR εντός ενός στενού θεραπευτικού εύρους, καθόσον η αξία της χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής από το στόμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ασφαλή δοσολογικά σχήματα και τον έλεγχο του αίματος σε συχνά χρονικά διαστήματα. Η διαπίστωση αυτή ταυτίζεται με τις εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα της αντιπηκτικής αγωγής από το στόμα (1) και οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται: (1) Στον καθορισμό συγκεκριμένων ενδείξεων για αντιπηκτική αγωγή με κουμαρινικά μέσω μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετών (2,3) (2) Στον προσδιορισμό του βέλτιστου θεραπευτικού εύρους για κάθε ένδειξη. (3) Στην καθιέρωση ως σχήματος αναφοράς του INR (British Committee for Standards in Haematology, 1990). (4) Στο χειρισμό της δοσολογίας ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός «χρόνος εντός του θεραπευτικού ορίου» (ΤΤR). Οι συχνές μετρήσεις του INR και κατά συνέπεια η ρύθμιση της δόσης της αντιπηκτικής αγωγής αυξάνουν σημαντικά το χρόνο που οι τιμές του ασθενή βρίσκονται εντός θεραπευτικού εύρους. Ως οι βασικότερες και πλέον γνωστές αιτίες απορύθμισης της αντιπηκτικής αγωγής αναφέρονται 4

6 οι ιώσεις, η έναρξη φαρμακευτικής αγωγής ή η τροποποίηση αυτής, η αλλαγή διατροφής και ως εκ τούτου, μετά από την παρέλευση κάποιου από τα προαναφερθέντα γεγονότα, συστήνεται έκτακτη εξέταση INR. Όσο περισσότερο χρόνο οι τιμές χρόνου προθρομβίνης του ασθενή βρίσκονται εντός θεραπευτικού εύρους τόσο μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης επιπλοκών και ειδικότερα θρομβοεμβολικών ή αιμορραγικών επεισοδίων (4). Αυτός είναι κι ο λόγος που οι Fitzmaurice και Machin (5) βασιζόμενοι σε δεδομένα της Μεγάλης Βρετανίας, προτείνουν ότι στόχος κάθε μεθόδου παρακολούθησης πρέπει να είναι οι τιμές INR των ασθενών να βρίσκονται εντός θεραπευτικού εύρους για τουλάχιστον 60% του χρόνου ζωής τους. 5

7 2. Δημογραφικές, επιδημιολογικές και κλινικές διαστάσεις Μεγάλος αριθμός κλινικών μελετών προτείνουν τη χρήση αντιπηκτικών από το στόμα για αρκετές ενδείξεις. Παρόλα αυτά, εκτός των περιπτώσεων ασθενών µε μηχανική βαλβίδα όπου η θεραπεία µε παράγωγα κουμαρίνης χρησιμοποιείται ευρέως, υπάρχουν στοιχεία που δηλώνουν σημαντική στέρηση χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής σε άλλες ενδείξεις. Στις Η.Π.Α. μελέτη έδειξε ότι όλοι οι ασθενείς µε μηχανική βαλβίδα ( ) λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή από το στόμα, ενώ στις περιπτώσεις ασθενών µε κολπική μαρμαρυγή (περίπου ) το ποσοστό χορήγησης πέφτει στο 60% και στο 21 % σε ασθενείς που έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (6). Ανάλογες μελέτες στη Γερμανία δείχνουν ότι μόλις το 1/3 των ασθενών µε διαγνωσμένη κολπική μαρμαρυγή λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή από το στόμα (7) ενώ εκτιμάται ότι στη Μεγάλη Βρετανία περίπου ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, λαμβάνουν σκευάσματα βαρφαρίνης. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή δεδομένα, εκτιμάται ότι ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν σκευάσματα βαρφαρίνης στη Μεγάλη Βρετανία αυξάνεται κατά 20% ετησίως (5). Ως βασικότερες αιτίες για τις οποίες πολλοί ασθενείς δεν λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή και θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτή, αναδεικνύονται από τη διεθνή βιβλιογραφία η ελλιπής ενημέρωση των χρηστών καθώς και το μικρό θεραπευτικό εύρος των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται (8). 6

8 3. Μέθοδοι ελέγχου της αντιπηκτικής αγωγής 3.1 Συνήθης έλεγχος Οι νεότερες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της θεραπευτικής αγωγής με κουμαρινικά περιλαμβάνουν τη δημιουργία οργανωμένων ιατρείων-κλινικών αντιπηκτικής αγωγής σε νοσοκομεία ή μονάδες υγείας και τη χρήση (α) προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για ρύθμιση της δοσολογίας και (β) συσκευών ελέγχου χρόνου προθρομβίνης παρά τον ασθενή (POC) που επιτρέπουν την αυτοεξέταση και αυτορρύθμιση των ασθενών (9). Υπάρχουν προοδευτικά αυξανόμενες μαρτυρίες ότι το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση των ασθενών σε οργανωμένα ιατρεία-κλινικές αντιπηκτικής αγωγής (ΑΙ) σε νοσοκομεία ή σε άλλες μονάδες υγείας παρά με μεμονωμένη παρακολούθηση από ιδιώτες γιατρούς (ΜΠ). Είθισται στα οργανωμένα ιατρεία να μετράται το INR του ασθενή και τα αποτελέσματα να γνωστοποιούνται είτε αμέσως είτε αργότερα. Όταν η τιμή του INR είναι διαθέσιμη όσο ο ασθενής είναι ακόμα παρών στην κλινική, ρυθμίζεται η δόση του σκευάσματος αντιπηκτικής αγωγής και ορίζεται η επόμενη συνάντηση-επίσκεψη η οποία μπορεί να είναι ακόμα και σε διάστηκα μεγαλύτερο των 4 εβδομάδων για ένα σταθερό ασθενή. Στην περίπτωση που η τιμή του INR γίνει γνωστή μετά την αναχώρηση του ασθενή από την κλινική, αυτός ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό. Ασθενείς που επισκέπτονται ιδιωτικά ιατρεία (ΜΠ) για τον έλεγχο της αντιπηκτικής τους αγωγής καλούνται να μετρήσουν το INR σε κάποιο μικροβιολογικό Εργαστήριο και κατόπιν παρουσιάζουν το αποτέλεσμα στο θεράποντα γιατρό τους, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση της δοσολογίας της αντιπηκτικής αγωγής. Από τη διεθνή βιβλιογραφία τεκμαίρεται ότι επικρατούν διαφορετικά συστήματα χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής, των οποίων η οργάνωση σχετίζεται σε κάποιο βαθμό με την οργανωτική δομή του εκάστοτε συστήματος υγείας στη χώρα. Για παράδειγμα, στη Βόρεια Αμερική επικρατεί το σχήμα της ΜΠ ενώ μερικές από τις Ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει Δίκτυο Κέντρων Αντιπηκτικής Αγωγής με ενιαία και αποκεντρωμένη οργανωτική δομή αλλά υπό κεντρικό έλεγχο όπως για παράδειγμα η Ολλανδία με 67 Κέντρα τα οποία εξυπηρετούν το 95% των ασθενών υπό αντιπηκτική αγωγή, η Ιταλία με 200 Κέντρα τα οποία εξυπηρετούν το 50% των ασθενών (10). Αντίθετα, στη Γερμανία και τη Γαλλία επικρατεί το σύστημα της ΜΠ. 3.2 Αποκέντρωση και αυτοέλεγχος Λόγω της αύξησης, ιδίως την τελευταία πενταετία, του αριθμού ασθενών (με κολπική μαρμαρυγή κυρίως) που θεραπεύονται με κουμαρινικά η κλασσική προσέγγιση μέσω οργανωμένων 7

9 Κέντρων αποδεικνύεται ανεπαρκής εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ασθενών, της κακής ποιότητας παροχής υπηρεσιών, του αυξημένου κόστους απασχόλησης και της μη άριστης διαχείρισης των ασθενών (1). Κατά συνέπεια, η δημιουργία αποκεντρωμένου συστήματος χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής είναι επιθυμητή και απαραίτητη (11). Στην Αγγλία τρεις (3) τύποι αποκέντρωσης έχουν εφαρμοσθεί με αποτελέσματα εξίσου καλά με εκείνα των ΑΙ (Πίνακας 1) (12-15) Πίνακας 1. Σχήματα αποκέντρωσης αντιπηκτικής αγωγής Λήψη δείγματος Εξέταση δείγματος Ρύθμιση δόσης 1. Περιφερειακό ιατρείο ΑΙ (με αποστολή του δείγματος) ΑΙ (επιστολή προς τον ασθενή) 2. Περιφερειακό ιατρείο ΑΙ (με αποστολή του δείγματος) Περιφερειακό ιατρείο 3. Περιφερειακό ιατρείο Περιφερικό ιατρείο (με συσκευή εξέτασης παρά τον ασθενή POC) Περιφερειακό ιατρείο Η εφαρμογή του τρίτου σχήματος βασίζεται στην τεχνολογική εξέλιξη που έλαβε χώρα στον τομέα των συσκευών εξέτασης χρόνου προθρομβίνης παρά τον ασθενή. Οι συσκευές αυτές μετρούν τον χρόνο προθρομβίνης του αίματος με διεγέρτη θρομβοπλαστίνη (2, 14). Το τέλος του χρόνου πήξης καθορίζεται από την εκτίμηση της κίνησης κυττάρων αίματος, ή ρινισμάτων σιδήρου ή της δημιουργίας θρομβίνης από ανιχνευτή φθορισμού (17). Η ποσότητα αίματος που απαιτείται είναι περίπου 10μl και τοποθετείται σε ειδική ταινία. Οι συσκευές αυτές έχουν δείξει γενικά καλή συσχέτιση τόσο με τις μεθόδους χειρός όσο και με τους αναλυτές (3,18, 19) χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν και αρκετούς περιορισμούς. Βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι οι συσκευές είναι μικρές σε μέγεθος, ελαφρές και φορητές, παρέχουν γρήγορο εργαστηριακό αποτέλεσμα χωρίς φυγοκέντρηση, λειτουργούν και με ηλεκτρικά στοιχεία και έχουν εύκολο χειρισμό. Είναι επίσης εύκολες στη χρήση, απαιτώντας μόλις μία σταγόνα τριχοειδικού αίματος από το δάκτυλο και εμφανίζουν τα αποτελέσματα σε μορφή INR εντός δύο έως τριών λεπτών. 8

10 Η λειτουργικότητα και η ακρίβεια αυτών των συσκευών έχει αποδειχθεί σε διάφορες μελέτες (20). Πρόκειται για αναλυτές που έχουν τουλάχιστον την ίδια ακρίβεια όπως δείχνουν οι σχετικές έρευνες με τους αναλυτές που χρησιμοποιούνται σε κλινικές ή ιδιωτικά εργαστήρια. Επιπλέον ο έλεγχος των συσκευών πραγματοποιείται είτε στην κλινική του Νοσοκομείου που παρακολουθεί τον ασθενή είτε ακόμα και από τον ίδιο ασθενή με την προμήθεια των αντίστοιχων υλικών ποιοτικού ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα σε κατάλληλα εκπαιδευμένους και ικανούς ασθενείς να παρακολουθούν οι ίδιοι το χρόνο προθρομβίνης στο σπίτι εφόσον το θέλουν. Η ηλικία του ασθενή δεν αποτελεί πρόβλημα στον αυτοέλεγχο, ενώ τα κριτήρια απόκτησης συσκευής μέτρησης του χρόνου προθρομβίνης είναι η κινησιολογική και οπτική ικανότητα του ατόμου και η εκπαίδευσή του. Σύμφωνα µε τις συστάσεις της ASA απαιτούνται τέσσερα (4) θεωρητικά και τέσσερα (4) πρακτικά εκπαιδευτικά μαθήματα διάρκειας 1,5 ώρας σε ομάδες 3-6 ατόμων. Σε πιο εξελιγμένες μορφές αυτοελέγχου οι ασθενείς ενθαρρύνονται να ρυθμίζουν οι ίδιοι τη δόση της αντιπηκτικής αγωγής ανάλογα µε τις τιμές της εξέτασης και σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Υπολογίζεται ότι 60-70% των ασθενών σε αντιπηκτική αγωγή είναι ικανοί για αυτοέλεγχο. Η παραπάνω διαδικασία εκτός του ότι είναι πιο απλοποιημένη παρουσιάζει ορισμένα σαφή πλεονεκτήματα για τους ασθενείς στο βαθμό που ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή τους στη διαχείριση της ασθένειάς τους. Ασθενείς κατάλληλοι για αυτοέλεγχο πρέπει να χαρακτηρίζονται από: (α) Διάθεση για αυτοέλεγχο (β) Ικανότητα να εκτελέσουν τη μέτρηση (γ) Συμμόρφωση και συνεργασία 9

11 Για την απόκτηση των συσκευών μέτρησης του χρόνου προθρομβίνης απαραίτητα είναι τα ακόλουθα: (α) Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού για την αναγκαιότητα λήψης εφ όρου ζωής αντιπηκτικής αγωγής (β) Βεβαίωση από το αντίστοιχο ιατρείο αντιπηκτικής αγωγής ότι ο ασθενής είναι ικανός ο ίδιος ή συγγενής του να ρυθμίζει την αντιπηκτική αγωγή Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η αυτοεξέταση (ΑΕ) παρέχει την ευκολία της αυξημένης συχνότητας εξέτασης κατ οίκον όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο (17,20,21). Επιπρόσθετα, η διαδικασία της αυτοεξέτασης από τον ασθενή παρέχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης επίγνωσης και ουσιαστικής συμμετοχής στην θεραπευτική αγωγή, οδηγεί σε βελτίωση της συμμόρφωσή του και έχει δειχτεί ότι συγκεντρώνει την πλειοψηφία στις προτιμήσεις των ασθενών (17, 20). Το σχήμα της αυτοεξέτασης (ΑΡ) με ταυτόχρονη αυτορρύθμιση αποτελεί τη μέγιστη μορφή αποκέντρωσης (11,22,23). Το σχήμα αυτό εξετάσθηκε για πρώτη φορά από τον Erdman et αl (1974), σε περίπου 200 ασθενείς με προσθετική βαλβίδα και βρέθηκε ικανοποιητική ρύθμιση της αγωγής σε ποσοστό 98% σε σχέση με το 71% αναδρομικής μελέτης σε ασθενείς με ΜΠ. Η ευρωπαϊκή χώρα με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο σχήμα της αυτορρύθμισης (ΑΡ) είναι η Γερμανία ( περίπου ασθενείς), ενώ στην Μεγάλη Βρετανία μετέχουν στο σχήμα λιγότερο από το 1% των ασθενών. Στη Γερμανία εφαρμόζεται από το 1992, σήμερα αριθμεί 600 εκπαιδευτικά Κέντρα σε όλη την χώρα και το κόστος των εξόδων θεραπείας (μηχανήματος, αναλώσιμου υλικού και εκπαίδευσης) καλύπτεται από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Μελέτες ανάλογες στην Γερμανία έχουν δείξει ότι το 50-60% αυτών που είναι υποψήφιοι για το σχήμα της αυτορρύθμισης είναι και ικανοί, ενώ η ASA εκτιμά το ποσοστό στο 90% (23). Το κόστος της εκπαίδευσης έχει υπολογισθεί σε γερμανικά μάρκα ( ) ανά ασθενή. 10

12 Ως κριτήρια επιλογής των ασθενών στο σχήμα της αυτορρύθμισης αναφέρονται: (1) Η κατοχή άδειας οδήγησης (2) Η κινησιολογική και οπτική ικανότητα (αποκλεισμός ατόμων με νόσο του Parkίnsοn, ΑΕΕ) (3) Η βεβαίωση της εφόρου ζωής χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής (σε περιπτώσεις αποζημίωσης από ιδιωτική ή δημόσια ασφάλιση υγείας) (4) Η πιστοποίηση της ικανότητας του ασθενούς για χειρισμό του μηχανήματος (5) Η συνταγογράφηση της δοσολογίας από τον θεράποντα ιατρό (6) Η επιθυμία του ασθενή. * Μέχρι σήμερα, δεν έχει αναφερθεί περιορισμός στο όριο ηλικίας των ασθενών για ένταξη στο συγκεκριμένο σχήμα. 11

13 4. Αξιολόγηση των μεθόδων ελέγχου 4.1 Έλεγχος ρουτίνας Ήδη στην προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε ότι στη ρουτίνα οι ασθενείς που λαμβάνουν σκευάσματα αντιπηκτικής αγωγής από το στόμα συνήθως παρακολουθούνται από εξειδικευμένες κλινικές Νοσοκομείων (ΑΙ) ή ιδιώτες ιατρούς (ΜΠ). Τα μειονεκτήματα των παραπάνω σχημάτων ελέγχου της αντιπηκτικής αγωγής είναι σαφή καθώς η επίσκεψη των ασθενών σε κλινικές νοσοκομείων ή σε ιδιωτικά ιατρεία έχει ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της καθημερινής ζωής των ασθενών. Έτσι, για παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις ο ασθενής αναγκάζεται να απουσιάσει από την εργασία του. Επιπλέον ασθενείς που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές ελέγχουν πολύ σπάνια ή καθόλου το χρόνο προθρομβίνης. Αυτοί είναι οι βασικότεροι λόγοι που το 25-50% των ασθενών, κυρίως με κολπική μαρμαρυγή, μένουν χωρίς αντιπηκτική αγωγή. Ένα πρόσθετο μειονέκτημα του ελέγχου του χρόνου προθρομβίνης σε κλινικές νοσοκομείων ή σε ιδιωτικά εργαστήρια είναι ότι πραγματοποιείται σε αραιά χρονικά διαστήματα, τυπικά κάθε τέσσερις με έξι εβδομάδες. Όπως είναι γνωστό δεν υπάρχει επιστημονικό υπόβαθρο που να δικαιολογεί την παραπάνω συχνότητα μέτρησης και πρακτικά προκύπτει από παράγοντες όπως η ευκολία των ασθενών και οι δυνατότητες του συστήματος υγείας. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τέσσερις μελέτες στις οποίες οι ερευνητές χρησιμοποίησαν κλινικά κριτήρια για τη σύγκριση των σχημάτων της Μεμονωμένης Παρακολούθησης (ΜΠ) και των Aντιπηκτικών Ιατρείων (ΑΙ) στον ίδιο χώρο (24-25). 12

14 Πίνακας 2. Σύγκριση συχνότητας μεγάλης αιμoρραγίας θρoμβoεμβολικού επεισοδίου μεταξύ των σχημάτων ΜΠ και ΑΙ ΣΧΗΜΑ ΜΠ / ΑΙ ΜΠ / ΑΙ ΜΠ / ΑΙ ΑΙ / MΠ / ΑΙ Συγγραφείς Garabedian- RufaIIo et al 1993 Cortelazzo et aι 1993 Wilt et al 1995 Chiquette et al 1998 Αριθμός Ασθενών 26/26 271/271 44/68 82/142/176 Έτη θεραπείας ασθενών 64,3 / 41,9 677 / / / 102 /123 Έτη παρακολούθησης 3/3 18/3 5 9/1/2 Ένδειξη θεραπείας Μεικτή /ΜΒ ΜΒ Μεικτή Μεικτή ΡΤ ratio/inr ΡΤ rαtίο 1,5-2,5 / 3-4,5 ΡΤ ratio 25-35% (INR 3,0-4,5) ΔΑ ΔΑ Αιμορραγία Μεγάλη 12,4% / 2,4% 4,7% / 1,0%' 17,8% / 0%* 2,0% /3,9% / 1,6% Θανατηφόρος 0% / 0%* 0% / 0% 0% / 0% ΔΑ / 0, 9% / 0% Πρoσφ. ΘΕ επεισόδιο Συνδυασμός Αιμ/ ΘΕ 6,2 / 0%* 6,6% / 0,6%* 42,85% / 0%* 18,6% / 12,4%* 11,3% / 1,6%* 60,65% / 0%' 3,5% / 11,8% /3,3% 5,5%/15,7% /4,9% Περικοπή δαπανών 860$* = $ = $ = Πηγή: Γάφου (2001). 13

15 Στις δύο πρώτες μελέτες (Garabedian-Rufallo et al. 1993, Cortelazzo et al.1993) η ίδια ομάδα ασθενών παρακολουθήθηκε πρώτα με το σχήμα ΜΠ και μετά με το σχήμα ΑΙ. Η τρίτη μελέτη (Wilt et al. 1995) συγκρίνει δύο ομάδες ασθενών και η τέταρτη (Chiquette et al. 1998) παρείχε στοιχεία για τρία διαδοχικά στο χρόνο σχήματα παρακολούθησης, μια αρχική ομάδα ασθενών με ΑΙ, μετά ομάδα ασθενών με ΜΠ, ακολουθούμενη από μια δεύτερη ΑΙ ομάδα. Αν και καμιά από τις μελέτες αυτές δεν ήταν τυχαιοποιημένη, όλες αναφέρουν σημαντική ελάττωση της συχνότητας της μεγάλης αιμορραγίας και των θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα κλινικά ευρήματα των ερευνών του Πίνακα διαπιστώνονται: Στη μελέτη του Chiquette et al. (1998), στην οποία εκτιμήθηκε η συχνότητα του θανάτου τού οφειλόμενου στις προαναφερθείσες επιπλοκές, βρέθηκε μείωση των επιπλοκών η οποία αγγίζει τα όρια της στατιστικά σημαντικής διαφοράς (p= 0.009) Στις μελέτες του Garabedian-Rufallo et al. και Cortelazzo et al. (1993), διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας αιμορραγικής επιπλοκής και μεγαλύτερης έντασης αγωγής. Σε μετα-ανάλυση των ίδιων μελετών βρέθηκε ότι η συνολική συχνότητα επιπλοκών στις συγκριτικές μελέτες συμφωνεί με τις αντίστοιχες τιμές των μη συγκριτικών μελετών ΑΙ (μεγάλη αιμορραγία 2,8%, υποτροπιάζον ΘΕ 2,4%), ενώ τα αποτελέσματα επεισοδίων μικρής αιμορραγίας δεν φαίνεται να εξαρτώνται από το σχήμα παρακολούθησης (17,6% / 18,3%). Όλα τα αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη ότι η οργανωμένη προσέγγιση του ΑΙ προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης του κλινικού αποτελέσματος μέσω της μείωσης των επιπλοκών, παρά το μεθοδολογικό περιορισμό ότι οι μελέτες αυτές δεν ήταν τυχαιοποιημένες. Τα γενικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από ανάλογες κλινικές μελέτες αναφέρονται στα εξής : 1. Εμφανής υπεροχή των κλινικών αποτελεσμάτων και εμφανή εξοικονόμηση πόρων όπως μείωση της νοσηλείας κατά 19% και των επισκέψεων στα επείγοντα κατά 22% της αντιπηκτικής αγωγής με το σχήμα του ΑΙ (25). 2. Μεταανάλυση συγκριτικών μελετών μεταξύ ΜΠ και ΑΙ αναφέρει πιθανή μείωση περίπου 5 μεγάλων αιμορραγικών και 4 θρομβοεμβολικών επεισοδίων ανά 100 έτη ασθενών. 3. Οι εξωτερικοί ασθενείς που επισκέπτονται κλινικές νοσοκομείων δεν έχουν πάντα τα 14

16 καλύτερα αποτελέσματα όσο αφορά στον έλεγχο των τιμών INR, καθόσον ασθενείς που παρακολουθούν το χρόνο προθρομβίνης σε κλινικές ή ιδιωτικά εργαστήρια απέχουν αρκετά από τον προαναφερόμενο στόχο του 60%. 4. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στην εκτίμηση του χρόνου εντός θεραπευτικού ορίου (TTR), από τα στοιχεία που παρέχονται προκύπτει ότι για στο σχήμα της ΜΠ κυμαίνεται μεταξύ 33% και 64%. Ακόμα και σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες, μελέτες όπου η παρακολούθηση των ασθενών είναι συχνά αυστηρά επιμελημένη, το TTR κυμαίνεται μεταξύ 48% και 83%. Η επίτευξη TTR φαίνεται να είναι καλύτερη στο σχήμα το ΑΙ (περίπου 60-90%)(2). 5. Η υφιστάμενη βιβλιογραφία ως προς τα πλεονεκτήματα των ΑΙ, αποτελείται κυρίως από περιγραφικές, συγκριτικές ή μη τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες. Η αναγωγή της συχνότητας των επιπλοκών της αντιπηκτικής αγωγής από τις μεγάλες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες στην καθημερινή πρακτική περιορίζεται από το γεγονός ότι οι ενδείξεις αντιπηκτικής αγωγής συχνά δεν καλύπτουν όλο το εύρος των περιπτώσεων, οι ασθενείς είναι αυστηρά επιλεγμένοι και η παρακολούθηση και η διαχείριση των ασθενών αυτών είναι συνήθως πολύ επιμελημένη. 4.2 Αυτοεξέταση και αυτοέλεγχος Συγκριτική κλινική αξιολόγηση Ο αυτοέλεγχος, ως εναλλακτικό σχήμα θεραπείας, επιτρέπει καλύτερη κλινική παρακολούθηση των ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή από το στόμα µε καλύτερα αποτελέσματα, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών. Τα ευρήματα των μελετών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 επιβεβαιώνουν ότι η αυξημένη συχνότητα μετρήσεων του χρόνου προθρομβίνης ασθενών που αυτοελέγχονται, οδηγεί σε σημαντική αύξηση του χρονικού διαστήματος που οι τιμές INR παραμένουν εντός θεραπευτικού εύρους (20,26-30). 15

17 Πίνακας 3. Συγκριτική παρουσίαση εναλλακτικών θεραπευτικών σχημάτων αντιπηκτικής αγωγής από το στόμα Αναφορά Αριθμός ασθενών Ποσοστό χρόνου που οι τιμές INR βρίσκονται εντός θεραπευτικού εύρους White et al, Anderson, Ansell et al, , Haskenham et al, Horstkotte et al, Korfer and Kortke, Sawicki, Harenberg et al, Bernardo, ,1 - Kortke, Heidinger et a1, Watzke et al, ,5 73,8 Kortke, Korfer, Όσο δε είναι υψηλότερο το ποσοστό του χρόνου που ασθενής βρίσκεται εντός θεραπευτικού εύρους, τόσο μικρότερη είναι η συχνότητα των επιπλοκών που σχετίζονται µε την αντιπηκτική αγωγή από το στόμα. Στον Πίνακα 4 συνοψίζονται τα αποτελέσματα μελετών που συγκρίνουν τη συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών σε διάφορες μορφές ελέγχου (24, 27, 29). 16

18 Πίνακας 4. Συγκριτική παρουσίαση της συχνότητας επιπλοκών μεταξύ εναλλακτικών θεραπευτικών σχημάτων αντιπηκτικής αγωγής από το στόμα Αναφορά Έτη ασθενή Αιμορραγικά επεισόδια (%) Θρομβοεμβολικά επεισόδια (%) Ansell, ,9 16,2 Butchrt, ,6 3,1 Horstkotte, ,1 0,7-4,6 Έλεγχος ρουτίνας Horstkotte, ,88 4,49 Saour, ,2 4,0 Cortelazzo, ,7 6,6 Ibrahim et al, ,936 2,2 4,17 Κλινική Ελέγχου Πήξης Ansell, ,8 2,4 Cortelazzo, ,0 0,6 Cannegieter, ,7 0,7 Bernardo, ,2 0,5 Αυτοέλεγχος Heidinger et al, ,61 1,12 Horstkotte, ,49 0,9 Kortke, Korfer, ,7 1,2 Η υπεροχή της κλινικής αποτελεσματικότητας του αυτοελέγχου είναι σαφής σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών σχετικά με τη μείωση του κινδύνου επιπλοκών και ειδικότερα την αποφυγή αιμορραγικών και θρομβοεμβολικών επεισοδίων. 17

19 Πρέπει να επισημανθεί ότι η τεκμηριωμένη κλινική αποτελεσματικότητα της μεθόδου του αυτοελέγχου συνάγεται άμεσα και τη βελτίωση της ικανοποίησης των χρηστών για το λόγο δεν διαταράσσει τον καθημερινό τρόπο ζωής τους σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα ανήκουν. Πιο συγκεκριμένα, στους ηλικιωμένους και τα παιδιά η διατάραξη της καθημερινότητας μπορεί να μη σχετίζεται με μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις αλλά επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής τους (απουσία από σχολείο). Αντίθετα, στον ενεργό πληθυσμό και σε ασθενείς που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές και οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ελέγχου του χρόνου προθρομβίνης, πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, ενυπάρχουν κι άλλες κοινωνικές και οικονομικές σημαντικές επιπτώσεις. Έρευνα σχετική με την ικανοποίηση ασθενών που αυτοελέγχονταν (600 Γερμανοί και 133 Αμερικανοί) κατέγραψε το βαθμό ικανοποίησής τους 84,9 % στη Γερμανία και 77,6% στις Η.Π.Α. (5). Το ερωτηματολόγιο, πέρα από τις αναμενόμενες ερωτήσεις ικανοποίησης, περιελάμβανε επίσης ερωτήσεις προς τους ασθενείς σχετικά με τη γνώση τους για τη νόσο και την τιμή INR καθώς και την επίπτωση των αποτελεσμάτων στη φαρμακευτική αγωγή. Τα αποτελέσματα της μελέτης συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η αντίληψη των ασθενών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους ενισχύεται σημαντικά με τον αυτοέλεγχο. Τα κλινικά αποτελέσματα αρκετών αναδρομικών καθώς και πολυκεντρικών τυχαιοποιημένων προοπτικών μελετών αναδεικνύουν ότι το σχήμα του αυτοελέγχου υπερέχει σαφώς της μεμονωμένης παρακολούθησης (ΜΠ) των ασθενών (2, 17, 21, 31-34). Ως σημαντικότεροι παράγοντες υπεροχής φαίνονται να είναι η αυξημένη συχνότητα εξέτασης, η επιμόρφωση των ασθενών και η αυξημένη ικανοποίησή τους λόγω της ανεξαρτησίας και της αίσθησης αυτάρκειας που τους παρέχονται. Επίσης φαίνεται ότι η κλινική υπεροχή ή τα κλινικά αποτελέσματα δεν φαίνεται να εξαρτώνται από την θεραπευτική ένδειξη Συγκριτική κοινωνικοοικονοµική αξιολόγηση Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός δημοσιευμένων κλινικών μελετών οι οποίες τεκμηριώνουν την κλινική αποτελεσματικότητα του αυτοελέγχου σε σύγκριση με τον έλεγχο ρουτίνας, μελέτες σχετικές με την οικονομική αποδοτικότητα της μεθόδου είναι λιγοστές. Σχετικές μελέτες, οι οποίες έχουν λάβει χώρα στη Γερμανία και τις Η.Π.Α, υποστηρίζουν τα επερχόμενα οικονομικά οφέλη του αυτοελέγχου, επισημαίνοντας βέβαια τη δυσκολία που συνάγονται οι συγκρίσεις μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων υγείας. Στην έρευνά του ο Sawicki (1999), χωρίς να υπολογίσει το κόστος των επιπλοκών, εκτιμά ότι το 18

20 σχήμα διαχείρισης των ασθενών με αυτοέλεγχο αυτορρύθμιση μειώνει κατά 50% το κόστος των ιατρικών επισκέψεων και υποστηρίζει την ύπαρξη οικονομικού οφέλους (34). Σε μελέτη που εκπονήθηκε στη Γερμανία (16) ο Taborski υπολογίζοντας το κόστος εξέτασης και τη συχνότητα των μεγάλων επιπλοκών από τη μελέτη ESCAT, αναφέρει εξοικονόμηση 720 γερμανικών μάρκων ετησίως ανά ασθενή σε σχέση με το σχήμα ΜΠ. Οι ίδιες μελέτες καταγράφουν υψηλό διοικητικό κόστος στον έλεγχο ρουτίνας (23) το οποίο θα μπορούσε να αποφευχθεί µέσω του αυτοελέγχου καθώς επίσης την εξοικονόμηση πόρων από την αποφυγή επιπλοκών, όπως η μακροχρόνια νοσηλεία σε νοσοκομείο κ.ά., ενώ τα αποτελέσματα άλλων μελετών συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η μείωση του κόστους την οποία συνάγεται η ελάττωση της συχνότητας επιπλοκών µε τον αυτοέλεγχο, υπερκαλύπτει τα ελαφρώς αυξημένα κόστη που σχετίζονται με τον αυτοέλεγχο (35,36). Ο Eckman στην προσπάθειά του να υπολογίσει το κόστος νοσηλείας μόνο των επιπλοκών και όχι εκείνο της μακροχρόνιας αναπηρίας ή των επιπλοκών τους εκτιμά το συνολικό όφελος σε 835$ (752 ) ανά έτος ασθενούς. Συμπερασματικά από την επισκόπηση των μελετών οικονομικής αξιολόγησης των σχημάτων χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής προκύπτει ότι το όφελος φαίνεται να κυμαίνεται μεταξύ $ ( ) ανά έτος ασθενούς (27). 19

21 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 20

22 5. Η χορήγηση της αντιπηκτικής αγωγής στην Ελλάδα Τα πιο συχνά χορηγούμενα σκευάσματα αντιπηκτικής αγωγής στην Ελλάδα είναι τα παράγωγα κουμαρίνης. Υπολογίζεται ότι στη χώρα περισσότεροι από ασθενείς λαμβάνουν σκευάσματα αντιπηκτικής αγωγής από το στόμα, με ετήσια αύξηση 20%. Εκτιμάται ότι από τη στιγμή έναρξης της θεραπείας περίπου το 80% των ασθενών πρέπει να λαμβάνουν τη θεραπεία σε ημερήσια βάση για το υπόλοιπο της ζωής τους, με το 50-60% εξ αυτών να είναι ικανοί υποψήφιοι για το σχήμα αυτοελέγχου. Στην Ελλάδα τα πρώτα Αντιπηκτικά Ιατρεία άρχισαν να λειτουργούν το 1984 και μέχρι σήμερα λειτουργούν 10 περίπου κέντρα ελέγχου αντιπηκτικής αγωγής (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη κ.ά.) και σε άλλες μεγάλες πόλεις (1,11). Τα αντιπηκτικά ιατρεία ενταγμένα στο σύστημα υγείας της χώρας και με αποκεντρωμένη δομή θα μπορούσαν να προβαίνουν στη χορήγηση του σχήματος αυτοελέγχου της αντιπηκτικής αγωγής και να πιστοποιούν την αναγκαιότητα χρήσης συσκευών αυτοελέγχου από τον ίδιο ασθενή καθώς και την ικανότητά του για τη χρησιμοποίησή τους. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο να καταγραφούν οι ανάγκες ενός τέτοιου κέντρου αντιπηκτικής αγωγής σε έμψυχο υλικό (2 ιατροί τουλάχιστον) και σε υποδομή (χώροι, οπτικοακουστικό υλικό) και το κόστος των εξόδων θεραπείας (μηχανήματος, αναλώσιμου υλικού και εκπαίδευσης) να καλύπτεται από την κοινωνική ασφάλιση ή το ΕΣΥ όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Σημαντικός αναμφίβολα πρέπει και μπορεί να είναι ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης. Είναι αυτονόητο ότι η τυπική αναγνώριση από το κράτος άλλοτε με τη μορφή της κοινωνικής ασφάλισης και άλλοτε του ΕΣΥ είναι σημαντική για την ενδυνάμωση των αντιπηκτικών ιατρείων. Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι η συνεχής αύξηση των ασθενών υπό αντιπηκτική αγωγή και η διασφάλιση υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών στα αντιπηκτικά ιατρεία προϋποθέτουν τη μηχανοργάνωση αυτών για την καλύτερη διαχείριση των ασθενών, των δεδομένων και τη βελτίωση της ποιότητας ρύθμισης της δοσολογίας η οποία κατά γενική παραδοχή στη χώρα δεν είναι η βέλτιστη. Σε κάθε πάντως περίπτωση, όπως ήδη έχει αναφερθεί, κομβικό σημείο της διαχείρισης των 21

23 ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή από το στόμα αποτελεί ο έγκαιρος και έγκυρος τρόπος μέτρησης του χρόνου προθρομβίνης μέσω των τιμών του δείκτη INR. Παράλληλα, η όποια επιλογή για τον τρόπο μέτρησης του χρόνου προθρομβίνης δεν εξαντλείται στην αμεσότητα και την αξιοπιστία του ελέγχου, αλλά καθορίζεται και από άλλες παραμέτρους που συνδέονται με την ποιότητα ζωής των ασθενών, το κόστος του χρόνου για τους ίδιους και το οικονομικό κόστος για το σύστημα υγείας, την κοινωνική ασφάλιση και τα ατομικά εισοδήματα. Στα κριτήρια αυτά βασίζεται κατά κύριο λόγο η αξιολόγηση των διαφόρων τρόπων μέτρησης του χρόνου προθρομβίνης που υιοθετούνται στην Ελλάδα, της οποίας η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα παρατίθενται στη συνέχεια. 22

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤHΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, 30/07/2014 Αριθμ. Πρωτ: 3220 ΠΡΟΣ : ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αντωνιάδου Ιωάννα Κούτης Αντώνης Λιονής Χρήστος Μυλωνέρος Θάνος Παναγιωτόπουλος Τάκης Μπένος Αλέξης, συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile εφαρμογών Ανάπτυξη σε πλατφόρμα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile εφαρμογών Ανάπτυξη σε πλατφόρμα Android ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τρόποι Συμμόρφωσης και Παρακολούθησης Ασθενών μέσω mobile

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα*

Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα* Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα* Σκοπός αυτής της προέρευνας είναι η αποτύπωση τον επιπέδου του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και, κυρίως, η κοινωνική πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Η περίπτωση των Ομάδων Επισκέψεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Αναστάσιος Σκρουμπέλος Νίκος Οικονόμου Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα