16 Θέµατα Σχεδιασµού Εικονικών Συνεργατικών Περιβαλλόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16 Θέµατα Σχεδιασµού Εικονικών Συνεργατικών Περιβαλλόντων"

Transcript

1 16 Θέµατα Σχεδιασµού Εικονικών Συνεργατικών Περιβαλλόντων άφνη Οικονόµου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σκοπός Το κεφάλαιο αυτό µελετά θέµατα που αναφέρονται στη σηµασία της συµµετοχής εικονικών εκπροσώπων σε συνεργατικά περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας (ΣΠΕΠ) (collaborative virtual environments) στην εκπαίδευση. Παραθέτονται προβλήµατα που αντιµετωπίζει η τεχνολογία των ΣΠΕΠ για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών, και παρουσιάζεται µια µέθοδος για τη µελέτη αλληλεπίδρασης χρηστών σε ΣΠΕΠ, που βοηθά στη δηµιουργία σχεδιαστικών προτάσεων για τη δηµιουργία ΣΠΕΠ, και εικονικών εκπροσώπων που εξυπηρετούν εκπαιδευτικές ανάγκες χρηστών και εφαρµογών. Έννοιες Κλειδιά εικονική πραγµατικότητα Section Break (Continuous) συνεργατικά περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας εικονικοί εκπρόσωποι συνεργατική µάθηση µέθοδοι µελέτης αλληλεπίδρασης χρηστών δηµιουργία σχεδιαστικών προτάσεων Section Break (Continuous)

2 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Το κεφάλαιο χωρίζεται σε τέσσερις κύριες ενότητες, οι οποίες αναλύσουν θέµατα που αφορούν τη συµµετοχή και το σχεδιασµό εικονικών εκπροσώπων σε ΣΠΕΠ. Η πρώτη ενότητα ορίζει τις θεµελιώδεις έννοιες που διέπουν τα εικονικά περιβάλλοντα και τα ΣΠΕΠ. Η δεύτερη ενότητα ορίζει τις θεµελιώδεις έννοιες που διέπουν τους εικονικούς εκπροσώπους και το ρόλο που υιοθετούν στα ΣΠΕΠ. Η τρίτη ενότητα παραθέτει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η τεχνολογία των ΣΠΕΠ για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών. Η τέταρτη ενότητα προτείνει µια µέθοδο για τη µελέτη αλληλεπίδρασης χρηστών σε ΣΠΕΠ που βοηθάει στη δηµιουργία σχεδιαστικών προτάσεων που εξυπηρετούν ανάγκες χρηστών και εφαρµογών Εισαγωγή Οι µεγάλες τεχνολογικές αλλαγές που γνωρίζουµε σήµερα προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως επικοινωνίας και συνεργασίας, κάτι που συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και του πολιτισµού µας. Η αναγνώριση της συµβολής των ΣΠΕΠ σε διάφορους τοµείς (επιχειρησιακό, πολιτιστικό, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης) είναι δεδοµένη. Παρ όλα αυτά, υπάρχουν διάφορα ζητήµατα προς επίλυση που αφορούν το σχεδιασµό των εργαλείων που υποστηρίζουν τη διεξαγωγή της οµαλής επικοινωνίας και συνεργασίας, γεγονός που θέτει θεµελιώδη βάση για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε στόχου σε οποιοδήποτε τοµέα µε τη χρήση συνεργατικών περιβαλλόντων. Τα ΣΠΕΠ δίνουν τη δυνατότητα σύγχρονης διάδρασης χρηστών σε ένα εικονικό περιβάλλον, που δεν έχει µεν φυσική υπόσταση, που όµως επιτρέπει την άµεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον. Στοιχείο θεµελιώδους σηµασίας για την επικοινωνία, αλληλεπίδραση και συνεργασία στα ΣΠΕΠ είναι οι εικονικοί εκπρόσωποι. Αυτοί προσδίδουν εικονική υπόσταση στο χρήστη για την ηλεκτρονική συµµετοχή σε µια συνεργατική δραστηριότητα. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, κυρίως σε ΣΠΕΠ µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα όπου οι εικονικοί χαρακτήρες µπορεί να πάρουν ρόλο ελέγχου της κατάστασης, των αντικειµένων που εµπεριέχονται στα ΣΠΕΠ καθώς και των συµµετασχόντων. Αυτό το κεφάλαιο διασαφηνίζει τις αρχές που διέπουν τα ΣΠΕΠ στην εκπαίδευση. Επικεντρώνει στη σηµασία συµµετοχής των εικονικών εκπροσώπων σε ΣΠΕΠ και του ρόλου που υιοθετούν, και παραθέτει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η τεχνολογία ΣΠΕΠ για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών. Παρουσιάζει µια µέθοδο για τη µελέτη αλληλεπίδρασης χρηστών σε ΣΠΕΠ, που βοηθάει τη δηµιουργία σχεδιαστικών προτάσεων που εξυπηρετούν ανάγκες χρηστών και εφαρµογών.

3 16.2 Θεµελιώδης Αρχές που Ορίζουν τα Συνεργατικά Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγµατικότητας Συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας Η εικονική (ή δυνητική, ή πλασµατική) πραγµατικότητα (virtual reality - VR) θεωρείται µια καινοτόµος τεχνολογική ανακάλυψη που επέτρεψε στον άνθρωπο να ξεπεράσει τον κλασικό τρόπο διάδρασης µε τον υπολογιστή µέσω των "στατικών" µέσων διεπαφής, όπως το ποντίκι και το πληκτρολόγιο, και να µπει ("to step through the computer screen") και πλοηγηθεί σε ένα τρισδιάστατο (three dimensional 3D 46 ), τεχνητό (artificial 47 ) κόσµο. Η εικονική πραγµατικότητα έχει αναφερθεί ως "εισιτήριο για εισαγωγή σε έναν άλλο κόσµο" (Pimentel & Teixeira, 1993), ή ως "ένας ανοικτός κόσµος, όπου το µυαλό των ανθρώπων είναι ο µόνος περιορισµός" (Minsky, 1975). Οτιδήποτε αναπαριστάται στην εικονική πραγµατικότητα δεν υπάρχει απαραίτητα στην πραγµατικότητα, αλλά απαιτεί την ικανότητα του χρηστή να φανταστεί πράγµατα που δεν υπάρχουν (Burdea, Coiffet, 2003). Τα εικονικά περιβάλλοντα διέπονται από τρεις θεµελιώδεις έννοιες: εµβύθιση (immersion): η ψευδαίσθησης της ύπαρξης του χρήστη µέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον (being there) (Slater, Usoh, 1995) αλληλεπίδραση (interaction): η προσαρµογή των εικονικών περιβαλλόντων δυνητικής αναπαραγωγή του εικονικού περιβάλλοντος ανάλογα µε τις ενέργειες του χρήστη, σε "πραγµατικό" χρόνο (in real time) πλοήγηση (navigation): η πλοήγηση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας γίνεται µε διαισθητικό και φυσικό τρόπο Η εικονική πραγµατικότητα βασίζεται σε τρία θεµελιώδη δοµικά στοιχεία (Ellis, 1991, Thalmann, 1994): περιεχόµενο: πρόκειται για τα αντικείµενα που περιέχονται σε ένα εικονικό περιβάλλον 46 3D - αναφέρεται σε µια τροποποιηµένη εικόνα που δίνει την αίσθηση του βάθους. 47 Στα µέσα της δεκαετίας του 70, ο Myron Krueger εισήγαγε τον όρο τεχνητός κόσµος (artificial world) για να περιγράψει ένα διαδραστικό συνθετικό περιβάλλον παραγόµενο από υπολογιστή, όπως πραγµατοποιήθηκε από το VIDEOPLACE από το σύστηµα Mandala της Vivid Group s. Πρόκειται για ένα σύστηµα προβολής που αντιλαµβάνεται και καταγράφει τις ενέργειες του χρήστη (από την άποψη της σχέσης του σώµατός του σε έναν γραφικό κόσµο), και παράγει αναδραστικές εικόνες που διατηρούν την παραίσθηση ότι η δράση του πραγµατοποιείται µέσα στον κόσµο (Krueger, 1991).

4 γεωµετρία: πρόκειται για την περιγραφή του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο τοποθετείται το περιεχόµενο - ο Kalawsky (2000) αναφέρεται στη γεωµετρία ως "θεατρική σκηνή" δυναµική: πρόκειται για τους κανόνες που διέπουν την αλληλεπίδραση µεταξύ του περιεχοµένου των περιβαλλόντων (µεταξύ των αντικειµένων και των δραστών) - ο Kalawsky (2000) αναφέρεται στη δυναµική ως "ανταλλαγή πληροφοριών ή ανταλλαγή ενέργειας" Συνεργατικά Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγµατικότητας "Η τεχνολογία των ΣΠΕΠ στοχεύει να µετασχηµατίσει τα σηµερινά δίκτυα υπολογιστών σε πλοηγήσιµους και εποικηµένους τρισδιάστατους τόπους που υποστηρίζουν τη συλλογική εργασία και το κοινωνικό παιχνίδι. Τα ΣΠΕΠ είναι διαµοιραζόµενοι εικονικοί κόσµοι µέσα πό ένα δίκτυο υπολογιστών, στους οποίους µπορούν να συµµετέχουν χρήστες. Στους συµµετέχοντες παρέχονται γραφικές αναπαραστάσεις του εαυτού τους, αποκαλούµενες εικονικοί εκπρόσωποι (avatars), οι οποίοι µεταβιβάζουν πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητά τους, την παρουσία τους, τη θέση τους, και τις δραστηριότητες τους στο ΣΠΕΠ. Οι συµµετέχοντες αλληλεπιδρούν µε το περιεχόµενο του ΣΠΕΠ µέσα από τους εικονικούς εκπροσώπους τους, και επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας διάφορα µέσα, συµπεριλαµβανοµένου του ήχου, βίντεο, χειρονοµίες, και κείµενο." (Benford et al., 2001) Τα ΣΠΕΠ επεκτείνουν τον ορισµό των εικονικών περιβαλλόντων όπως αυτά παρουσιάζονται στην προηγούµενη ενότητα, και αναφέρονται σε εικονικά περιβάλλοντα που παρέχουν την κατάλληλη υποδοµή για την υποστήριξη συνεργασίας (West & Hubbold, 2001). Πρόκειται για συστήµατα που υποστηρίζουν τους χρήστες στη διαχείριση πολλαπλών µέσων επικοινωνίας που παρέχονται µέσω διαδικτύου. Εποικούνται από αντικείµενα, περιεχόµενο και εικονικούς εκπροσώπους, και παρέχουν τα µέσα για την υποστήριξη κοινωνικοποίησης και ανταλλαγής απόψεων, όπως συµβαίνει στα "πραγµατικά" κοινωνικά συστήµατα (Amselem, 1995). Σύµφωνα µε τους Ellis et al. (1991), τα ΣΠΕΠ επιτρέπουν στους κατανεµηµένους χρήστες (distributed users) να εργαστούν ή να παίξουν µαζί ταυτόχρονα. Εξ ορισµού τα ΣΠΕΠ βασίζονται σε τρία δοµικά στοιχεία: τα περιβάλλοντα που διαµορφώνουν τους εικονικούς τόπους (places), µέσα στους οποίους µπορούν να υφίσταται οι έννοιες της αλληλεπίδραση και της συνεργασίας, τους εικονικούς εκπροσώπους, δηλαδή τις γραφικές αναπαραστάσεις των συµµετεχόντων στα ΣΠΕΠ, και

5 τις δραστηριότητες (activities) που λαµβάνουν χώρα στα ΣΠΕΠ. Για την ύπαρξη ΣΠΕΠ είναι απαραίτητη η δηµιουργία εικονικών τόπων που δεν περιορίζονται από κανόνες που διέπουν τον "πραγµατικό" κόσµο. Τα ΣΠΕΠ παρέχουν "ένα ψηφιακό τόπο που µπορεί να εποικιστεί από τα άτοµα και πληροφορία, και που υποστηρίζει τη συνεργασία" (Churchill & Snowdon, 1998). Οι εικονικοί τόποι χαρακτηρίζονται από τη θέση τους, τα γεγονότα που πραγµατοποιούνται σε αυτούς, τους άνθρωποι που συµµετέχουν σε αυτούς (π.χ. γήπεδο ποδοσφαίρου, ποδοσφαιριστές, οπαδοί, ποδοσφαιρικό παιχνίδι). ίνουν τη δυνατότητα δηµιουργίας αυθεντικών εµπειριών, όπως και την παροχή χώρων εργασίας ελεγχόµενων από τους συµµετέχοντες (Raybourn, 1998). Είναι κατάλληλοι για διάφορες συνεργάσιµες εφαρµογές: επαγγελµατικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές. Για την υποστήριξη της συνεργασίας στα ΣΠΕΠ, προϋποτίθεται η ανταλλαγή σύνθετης πληροφορίας. Η συνεργασία υπονοεί ότι οι χρήστες: αναπτύσσουν µια κοινή κατανόηση των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, και γνωρίζουν την πρόοδο των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των στόχων Οι Churchill & Snowdon (1998) προασπίζουν την άποψη ότι για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων ζητηµάτων η τεχνολογία των ΣΠΕΠ θα πρέπει να υποστηρίζει ορισµένους βασικούς παράγοντες, όπως: παροχή κοινού περιεχοµένου (shared context): το περιβάλλον που µοιράζονται οι χρήστες, τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται σε αυτό, και η κοινή γνώση των τρεχόντων και προηγούµενων δραστηριοτήτων που ενισχύουν τη συµµετοχή των χρηστών σε οργανωµένες δραστηριότητες (Heath & Luff, 1996; Dix et al., 1998) παροχή µέσων για τη σαφή επίγνωση της κατάστασης (awareness): ως προς αυτό, υπάρχουν τέσσερις βασικές έννοιες που πρέπει να ικανοποιούνται (Norman, 1993; Endsley, 1993; Adams et al., 1995): η επίγνωση µιας κατάστασης είναι γνώση που προάγεται µέσω των αντιληπτικών πληροφοριών που συγκεντρώνονται από το περιβάλλον σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. Για την επίγνωση µιας κατάστασης πρέπει να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση για τις αλλαγές του περιβάλλοντος (Kendon, 1990; Heath & Luff, 1996). Η επίγνωση µιας κατάστασης είναι γνώση που προκύπτει από την εξερεύνηση και αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον (Dourish & Bellotti, 1992). Η επίγνωση µιας κατάστασης είναι δευτερεύων στόχος, ο ειδικός στόχος είναι η ολοκλήρωση του στόχου. Απλά και συνοπτικά, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν τι συµβαίνει.

6 υποστήριξη διαλόγου και επικοινωνίας (negotiation and communication): η απαραίτητη µεταβίβαση πληροφορίας είναι ουσιαστικός παράγοντας για την υποστήριξη της συνεργασίας, και έχει να κάνει µε την επίτευξη συγκεκριµένου στόχου και µε την ενίσχυση των κοινωνικών δραστηριοτήτων που στηρίζουν την τρέχουσα συνεργασία παροχή ευελιξίας και υποστήριξης πολλαπλών απόψεων (flexible and multiple viewpoints): αυτό αναφέρεται στην παροχή διαφορετικών πτυχών ενός στόχου, ή δευτερευόντων στόχων, ή απόψεις που προσαρµόζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών χρηστών µε διαφορετικούς ρόλους (Greenhalgh & Benford, 1995b) Εντούτοις, στα ΣΠΕΠ η υποστήριξη αυτών των παραγόντων αποτελεί ένα απαιτητικό στόχο. Κύριοι λόγοι που συµβάλουν σε αυτό το πρόβληµα, κατά τους Gutwin & Greenberg (2001), είναι ότι: τα ΣΠΕΠ αναπαράγουν µόνο ένα µέρος της αντιληπτικής πληροφορίας που είναι διαθέσιµες σε ένα "πραγµατικό" περιβάλλον, οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης σε ένα ΣΠΕΠ είναι περιορισµένες έναντι του φυσικού χώρου εργασίας, και συχνά, ούτε µέρος της διαθέσιµης πληροφορία που παρέχεται σε ένα φυσικό περιβάλλον δεν διατίθεται σε ένα ΣΠΕΠ. Γενικά, για την υποστήριξη συνεργασίας σε ΣΠΕΠ είναι απαραίτητο να υπάρχει επίγνωση της κατάστασης που επικρατεί σε ένα κοινό εργασιακό χώρο Εικονικοί Εκπρόσωποι Ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία σε ένα ΣΠΕΠ είναι οι εικονικοί εκπρόσωποι (virtual actors). Οι εικονικοί εκπρόσωποι είναι γραφικές αναπαραστάσεις των συµµετεχόντων στα ΣΠΕΠ (Thalmann, 1995; Granieri & Badler, 1995; Vilhjálmsson & Cassell, 1998; Wilcox, 1998). Συνήθως είναι ανθρώπινες µορφές, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο. Η σηµασία των εικονικών εκπροσώπων στα ΣΠΕΠ γίνεται σαφής, αν συλλογιστούµε το ρόλο του σώµατος των ανθρώπων στην πραγµατικότητα. Το ανθρώπινο σώµα παρέχει άµεση και συνεχή πληροφόρηση για την παρουσία, την ταυτότητα, το πεδίο που έχει εστιάσει την προσοχή του ένα άτοµο (Kahneman, 1973), τις δραστηριότητές του, τη διαθεσιµότητά του (Goodwin, 1986), τη διάθεσή του. Επίσης, η χρήση µη λεκτικής επικοινωνίας (γλώσσα του σώµατος, χειρονοµίες, βλέµµατα, εκφράσεις προσώπου, αλλαγή στον τόνο της φωνής, ή και συνδυασµός όλων αυτών) βοηθά την αλληλεπίδραση (Ekman & Fiesen, 1978; Goodwin, 1981; Argyle, 1988; McNeil, 1992; Sacks, 1992) και την οµαλή διαχείριση συνοµιλίας, και συγχρόνως θέτει µια κοινωνική απόσταση µεταξύ των συνοµιλητών (Becker & Mark, 1998). Οι εικονικοί εκπρόσωποι

7 διαδραµατίζουν τον ρόλο του ανθρώπινου σώµατος στα ΣΠΕΠ (Benford et al., 1994; Benford et al., 1995a; Bowers et al., 1996; Benford et al., 1997). Ο ρόλος των εικονικών εκπροσώπων στα ΣΠΕΠ είναι διττός, καθώς παρέχουν εικονική αναπαράσταση στον ίδιο τον χρήστη (user embodiment) σε ένα εικονικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν εικονική αντιπροσώπευση του χρήστη στους υπόλοιπους συµµετέχοντες στο ΣΠΕΠ (Benford et al., 1995a). Ως προς την πρώτη διάσταση, εκπληρώνουν τις ακόλουθες λειτουργίες (Capin et al.,1998; Guye-Vuillème et al., 1999): παρέχουν την οπτική αναπαράσταση του χρήστη, παρέχουν µέσα αλληλεπίδρασης µε το εικονικό περιβάλλον, και παρέχουν και µέσα αντίληψης των ιδιοτήτων του εικονικού περιβάλλοντος Το Σχήµα 17.1 παρουσιάζει τον ρόλο των εικονικών εκπροσώπων σε ένα εικονικό περιβάλλον. Σχήµα 16.1 Ο Ρόλος των Εικονικών Εκπροσώπων στα ΣΠΕΠ Ο χρήστης (a) αντιπροσωπεύεται από έναν εικονικό εκπρόσωπο (b) στο εικονικό περιβάλλον. Ο εικονικός εκπρόσωπος µεσολαβεί στην αλληλεπίδραση µεταξύ του χρήστη στον πραγµατικό κόσµο, και αντικειµένων (c) στο εικονικό περιβάλλον Από την άποψη της αντιπροσώπευσης του χρήστη στους υπόλοιπους συµµετέχοντες στο ΣΠΕΠ, οι εικονικοί εκπρόσωποι επωµίζονται µια σειρά λειτουργιών, όπως αυτές αρχικά παρουσιάστηκαν από τους Benford et al. (1995a) και αργότερα επεκτάθηκαν και από άλλους (Snowdon et al., 1995; COVEN 2.6, 1997; Capin et al., 1999; Smith et al., 2000; Cassell et al., 2000; Economou, 2000). Συγκεκριµένα, οι εικονικοί εκπρόσωποι υποδηλώνουν: αν συµµετέχει είναι παρών (presence) ένας χρήστης στο ΣΠΕΠ τη θέση (location) του χρήστη στο ΣΠΕΠ,

8 την ταυτότητα (identity) του χρήστη στο ΣΠΕΠ, το ρόλο του χρήστη (role) στο ΣΠΕΠ, το µέρος που έχει στραµµένη την προσοχή του ο χρήστης στο ΣΠΕΠ (orientation), την εξέλιξη επικοινωνιακών λειτουργιών µεταξύ των συµµετεχόντων στο ΣΠΕΠ (conversation status), τα συναισθήµατα των συµµετεχόντων στο ΣΠΕΠ, την εξέλιξη των ενεργειών στις οποίες εµπλέκονται οι χρήστες στο ΣΠΕΠ (activities status), το ιστορικό εξέλιξης ενεργειών των συµµετεχόντων στο ΣΠΕΠ (history of activities), και παρέχουν ένα µέσω εστίασης της προσοχής των χρηστών σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο του ΣΠΕΠ (manipulating other users viewpoint). Οι εικονικοί εκπρόσωποι παρέχουν το αµεσότερο, διαισθητικά και φυσικά µέσα για την ενίσχυση της αίσθησης παρουσίας σε ένα ΣΠΕΠ (Slater & Usoh, 1994a;b). Οι εικονικοί εκπρόσωποι εισάγουν µια σηµαντική κοινωνική διάσταση στην εµπειρία της συνεργασίας (Nass et al., 1994; Negroponte, 1995; Hayes-Roth et al., 1995; Microsoft, 1995; Hayes-Roth & van Gent, 1997), προάγουν µια ανθρωποµορφική αλληλεπίδραση µεταξύ ανθρώπου-µηχανής (Laurel et al., 1990; Maes, 1990; Chin, 1991; Don et al., 1992; Lanier, 1995; Ball et al., 1997), και ενισχύουν το συναίσθηµα συµµετοχής σε ένα ΣΠΕΠ, που είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας για την υποστήριξη της συνεργασίας. Όσο πιο ανθρωποµορφικοί είναι οι εικονικοί εκπρόσωποι, τόσο πιο φυσική και αβίαστη είναι η αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων (King & Ohya, 1995; Koda & Maes, 1996; Reeves & Nass, 1996; Sproull et al., 1996). Παρ όλα αυτά, αυτό µπορεί να έχει και ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία της ψευδαίσθησης ότι οι εικονικοί εκπρόσωποι έχουν περισσότερες ικανότητες από αυτές που πραγµατικά έχουν (Sneiderman, 1997). Οι εικονικοί εκπρόσωποι, ανάλογα µε τον τρόπο διαχείρισης τους, διαχωρίζονται σε: είδωλα (avatars): είδωλο θεωρείται η απλή αντιπροσώπευση ενός χρήστη σε ένα ΣΠΕΠ. Οι Zelter & Johnson (1994) ορίζουν χαρακτηριστικά τα είδωλα ως καθοδηγούµενους εικονικούς εκπροσώπους (guided virtual actors). διαµεσολαβητές (agents): ως διαµεσολαβητές ορίζονται τα προγράµµατα υπολογιστών που υιοθετούν τεχνικές µηχανικής µάθησης, που παρέχουν βοήθεια στο χρήστη ως προς την επίτευξη ενός ιδιαίτερου στόχου, ή ακόµη

9 και την ολοκλήρωση του στόχου εκ µέρους του χρήστη (Maes, 1990; Laurel, 1993; Kozierok & Maes, 1993; Minsky & Riechen, 1994; Granieri & Badler, 1995; Badler et al., 2000). έξυπνα είδωλα (smart avatars): είδωλα µε ενσωµατωµένη συµπεριφορά (ανάλογη αυτής των διαµεσολαβητών), που όµως ελέγχονται από το χρήστη, είναι γνωστά ως έξυπνα είδωλα (Badler et al., 2000). Τα έξυπνα είδωλα προσδίδουν ένα σύνολο ενεργειών στο είδωλο, ανάλογα µε το ρόλο τους και το πλαίσιο συνεργασίας. Ένα τέτοιο παράδειγµα έξυπνου ειδώλου είναι ο Jack, ένα σύστηµα δηµιουργίας 3D χαρακτήρων µε αυτονοµία κίνησης από το University of Pennsylvania, Centre for Human Modelling and Simulation (HMS) (Badler, 1997) Η Εκπαιδευτική ιάσταση των ΣΠΕΠ και ο Ρόλος των Εικονικών Εκπροσώπων στην Εκπαίδευση Η εικονική πραγµατικότητα παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας πρωτοποριακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (Robert, 1992; Osberg, 1995; Youngblut, 1998). ίνει τη δυνατότητα εξερεύνησης και διάδρασης µε αντικείµενα και περιβάλλοντα (Mantovani, 1996) µε διαισθητικό και φυσικό τρόπο (Brown, Cobb & Eastegate, 1995). Χρησιµοποιεί µεταφορές από παιχνίδια και το θέατρο προάγοντας συναισθηµατικά στοιχεία στη διεπαφή (Laurel, 1993). Η εικονική πραγµατικότητα υποστηρίζει κυρίαρχες γνωστικές θεωρίες, όπως ο δοµικός εποικοδοµισµός (constructivism) που υποστηρίζει ότι η γνώση είναι µια εξελικτική διαδικασία, αποκτάται από την εµπειρία του παιδιού στον κόσµο και τις διαδικασίες στις οποίες συµµετέχει (Piaget, 1962). Οι άνθρωποι αναπτύσσουν καλύτερη κατανόηση όταν συµµετέχουν σε δραστηριότητες για την επίτευξη προσωπικών στόχων (Papert, 1993), και η ύπαρξη ενός αυθεντικού πλαισίου είναι παιδαγωγικά σηµαντική (Vygotsky, 1978). Στις µέρες µας αναγνωρίζεται η ανάγκη για κοινωνικοπολιτισµικές µεθόδους µάθησης που υπογραµµίζουν τον κοινωνικό ρόλο του δασκάλου και των µαθητών (Soloway, 1996). Η συνεργατική µάθηση αντιµετωπίζεται ως µια ενεργός διαδικασία που διευκολύνει την αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών, του δάσκαλου και των µαθησιακών πόρων (Slavin, 1983). Τα ΣΠΕΠ υπερβαίνουν τις δυνατότητες των εικονικών περιβαλλόντων, παρέχοντας πολλές δυνατότητες υποστήριξης συνεργατικής µάθησης (Durlach & Mavors, 1994; Brna & Aspin, 1997; Hughes & Moshell, 1997; Johnson et al., 1999; Roussos et al., 1999; Jackson, 2000). Κατανεµηµένοι χρήστες (µαθητές και δάσκαλοι) µοιράζονται ένα εικονικό περιβάλλον µάθησης, όπου η γνώση

10 προκύπτει όχι µόνο µέσω αλληλεπίδρασης µεταξύ χρηστών, αντικειµένων και περιβάλλοντος, αλλά και µεταξύ των συµµετεχόντων (Johnson et al., 1999). Οι χρήστες δουλεύουν µαζί έχοντας ως στόχο την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, που είναι και η αρχή της συνεργατικής µάθησης υποστηριζόµενης από υπολογιστή (computer supported cooperative learning CSCL) (Resta, 1995). Αυτό εισάγει µια σηµαντική κοινωνική διάσταση στην εµπειρία. Εντούτοις, ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζεται στα εικονικά περιβάλλοντα είναι η έλλειψη δόµησης δραστηριοτήτων και διαδικασιών (Kaur, 1998). Το πρόβληµα έλλειψης δόµησης αυξάνεται στα ΣΠΕΠ, καθώς ανακύπτουν προβλήµατα επικοινωνίας και συνεργασίας (Johnson et al., 1998). Οι εικονικοί εκπρόσωποι µπορούν να διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά συστήµατα (Johnson et al., 1998). Ιδιαίτερα ως διαµεσολαβητές, οι εικονικοί εκπρόσωποι µπορούν να παρέχουν µια πιθανή λύση στο πρόβληµα της έλλειψη δόµησης δραστηριοτήτων και διαδικασιών. Ο Lester και η οµάδα του (Lester et al., 1997) περιγράφουν ένα διδιάστατο εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο ένας διαµεσολαβητής µε παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, ο Herman το ζωύφιο (Herman the bug), πετά στην επιφάνεια διεπαφής επισηµαίνοντας το περιεχόµενο στο οποίο οι µαθητές θα πρέπει να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους, και παρέχει συµβουλές επίλυσης προβλήµατος. Οι Roussos et al. (1999) περιγράφουν το πρόγραµµα NICE, ένα ΣΠΕΠ πλήρους εµβύθισης για συνεργατική µάθηση, στο οποίο οι εικονικοί εκπρόσωποι αντιπροσωπεύουν εκπαιδευτές. Η Economou (2001) περιγράφει ένα εκπαιδευτικό ΣΠΕΠ όπου ο δάσκαλος µέσω του εικονικού του εκπροσώπου καθοδηγεί βήµα προς βήµα δύο µαθητές να µάθουν να παίζουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι Ζητήµατα Μελέτης Σχεδιασµού ΣΠΕΠ και Εικονικών Εκπροσώπων για Εκπαιδευτικές Εφαρµογές "Αν και είναι σηµαντικό να µην προσπαθούµε απλά να αντιγράψουµε αυτό πού αντιλαµβανόµαστε ως πραγµατικότητα κατά το σχεδιασµό συστηµάτων για την υποστήριξη συνεργατικής εργασίας, µπορούµε να µάθουµε πολλά από την παρακολούθηση ανθρώπων που εργάζονται συνεργατικά σε παραδοσιακά περιβάλλοντα." (Snowdon, Churchill, & Munro, 2001, p.8). Η παραπάνω δήλωση υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές (Moran & Anderson, 1990; Heath & Luff, 1991; Engeström & Middleton, 1996; Bowers & Martin, 1999). Το θέµα που τίθεται σχετικά µε την ανάπτυξη ΣΠΕΠ είναι η παροχή συστηµάτων µε δυνατότητες υποστήριξης πλούσιας διαδραστικότητας και διαλογικής εµπειρίας. Εντούτοις, προκύπτουν δύο βασικά προβλήµατα

11 σχετικά µε τη µελέτη και την ανάλυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που θα πρέπει να υποστηρίζεται από τα ΣΠΕΠ, τα οποία προσδιορίζονται ως εξής: ο µεγάλος αριθµός παραγόντων που περιλαµβάνονται στη δηµιουργία των ΣΠΕΠ και των εικονικών εκπροσώπων, και η έλλειψη συστηµατικής µεθοδολογίας για τη µελέτη του σχεδιασµού ΣΠΕΠ. Η Kaur (1998) προσδιόρισε 46 παράγοντες που αφορούν το σχεδιασµό εικονικών περιβαλλόντων. Ο αριθµός αυτών των παραγόντων αυξάνεται εντυπωσιακά αν συνυπολογιστούν θέµατα, όπως: αλληλεπίδραση, επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των συµµετεχόντων σε ένα ΣΠΕΠ, αλληλεπίδραση χρηστών και αντικειµένων που περιλαµβάνονται στο ΣΠΕΠ, καθώς και τον αριθµό των ατόµων που έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει ένα ΣΠΕΠ. Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε καµία συστηµατική προσέγγιση για τη µελέτη του σχεδιασµού περιβαλλόντων εικονικής πραγµατικότητας (Durlach & Mavors, 1994; Kaur et al., 2000a; b) και ΣΠΕΠ (Steed & Tromp, 1998; COVEN D2.9, 1999). Καθιερωµένες ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις, όπως η εφαρµοσµένη µηχανική ευχρηστίας (Nielsen, 1993) και ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασµός (Norman & Draper, 1986) δεν επαρκούν πρακτικά για την µελέτη των ΣΠΕΠ. Οι Mills & Noyes (1999) τονίζουν πως η ανάπτυξη συστηµατικής µεθοδολογίας που επιτρέπει τον ελεγχόµενο σχεδιασµό περιβαλλόντων εικονικής πραγµατικότητας, καθώς και την αξιολόγησή τους, αποτελεί πρόκληση. Προσπάθειες σχετικά µε τη µελέτη σχεδιασµού των ΣΠΕΠ βασίζονται στο πεδίο γνωστικής περιοχής της επικοινωνίας ανθρώπουυπολογιστή (human-computer interaction) και της συνεργατικής εργασίας υποστηριζόµενης από ηλεκτρονικούς υπολογιστές (computer-supported collaborative work CSCW 48 ). Κοινωνικοπολιτισµικές µέθοδοι, όπως η εθνοµεθοδολογία (ethnomethodology) ή ανάλυση διαλόγου (conversation analysis) συµβάλουν στην κατανόηση της κοινωνικής συµπεριφοράς και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσεται µεταξύ συνεργαζοµένων (Atkinson & Heritage, 1984; Boden & Zimmerman, 1991; Silverman, 1997). Κοινωνιογλωσσολογικοί µέθοδοι, όπως η ανάλυση οµιλίας (discourse analysis) και ανάλυση διαλόγου (conversation analysis) (Coulthard, Montgomery, & Brazil, 1981) στρέφονται λεπτοµερώς σε ζητήµατα που αφορούν το διάλογο αυτό καθ αυτό. Επίσης, για την αντικειµενική µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς και δραστηριοτήτων µε 48 Ο όρος CSCW χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τους Grief & Cashman (1984), σε µία ηµερίδα που αφορούσε θέµατα σχετικά µε την ανάπτυξη υπολογιστικών συστηµάτων που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες ενός γκρουπ χρηστών.

12 άλλους, καθώς και µε τη χρήση συστηµάτων πληροφορικής, απαιτείται η ύπαρξη ενός µόνιµου αρχείου των φυσικά εµφανιζόµενων γεγονότων. Η συλλογή των δεδοµένων µπορεί να γίνει σε διάφορες µορφές (π.χ. σηµειώσεις, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο) (Luff, Hindmarch, & Heath, 2000). Ιδιαίτερα το βίντεο έχει χρησιµοποιηθεί από ένα ευρύ φάσµα ερευνητών για αυτό το λόγο. Εντούτοις, η πολυπλοκότητα εξέτασης αρχείων βίντεο έχει αναγνωριστεί από πολλούς ερευνητές (Silverman, 2000). ιάφορα προβλήµατα έχουν επισηµανθεί σχετικά µε τη µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς και των δραστηριοτήτων, όπως ο διάλογος, η µη λεκτική επικοινωνία και χρήση αντικειµένων και τεχνολογιών από αρχεία βίντεο: αποτελεί µια χρονοβόρα διαδικασία (Allen, 1989; Neal, 1989) απαιτείται η συµµετοχή µιας οµάδας αναλυτών για να αποφευχθεί η υποκειµενικότητα ανάλυσης των δεδοµένων η οργάνωση των ποιοτικών δεδοµένων που προκύπτουν από την ανάλυση είναι εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, καθώς οι έννοιες µπορεί να είναι αλληλένδετες και δύσκολο να διαχωριστούν και να οργανωθούν ορθολογικά οι πληροφορίες εξάγονται σε µορφή που δύσκολα συνδέεται µε την ανάπτυξη σχεδιαστικών προτάσεων (Viller & Sommerville, 1999) η ανάλυση µπορεί να εµφανιστεί υποκειµενική αν είναι βασισµένη στην εµπειρία µεµονωµένων αναλυτών, και κατά συνέπεια είναι δύσκολο να γίνουν οι γενικεύσεις σχετικά µε παράγοντες σχεδιασµού Συµπερασµατικά, η ανάγκη για ανάπτυξη µιας συστηµατικής µεθοδολογίας για τη µελέτη ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οργάνωσης µεγάλου όγκου ανόµοιων δεδοµένων και άµεση συσχέτιση των αποτελεσµάτων της µελέτης µε σχεδιαστικές προτάσεις για την ενηµέρωση των ΣΠΕΠ, είναι πρόκληση. Μια λύση σε αυτό το πρόβληµα παρέχει η µεθοδολογία των "7 βηµάτων" που παρουσιάζεται συνοπτικά στην επόµενη ενότητα Προτεινόµενη Μεθοδολογία για τη Μελέτη Σχεδιασµού ΣΠΕΠ και Εικονικών Εκπροσώπων Η µεθοδολογία των "7 βηµάτων" βοηθά τη δηµιουργία σχεδιαστικών προτάσεων για την ανάπτυξη ΣΠΕΠ και εικονικών εκπροσώπων, βάση της µελέτης της κοινωνικής συµπεριφοράς και των δραστηριοτήτων σε ένα συνεργατικό περιβάλλον (Economou et al, 2000, Economou & Pettifer, 2004). Η µεθοδολογία έχει τη µορφή ανάλυσης απαιτήσεων (requirements gathering), και ακολουθεί συστηµατικά βήµατα που επιτρέπουν τον προσδιορισµό παραγόντων σχεδιασµού των ΣΠΕΠ. Βασίζεται στη "ανάλυση

13 αλληλεπίδρασης" (interaction analysis) (Jordan & Henderson, 1995), που µελετά τις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως το διάλογο, τη µη λεκτική επικοινωνία και τη χρήση αντικειµένων και τεχνολογιών, της οποία θεµελιώδες χαρακτηριστικό είναι η χρήση τεχνολογίας βίντεο. Η ανάλυση αλληλεπίδρασης καθορίζεται πρώτιστα από τον τρόπο διαχείρισης και ανάλυσης του βίντεο, που έχει να κάνει µε: τη δόµηση των γεγονότων, τη χρονική οργάνωση των δραστηριοτήτων, την οργάνωση του τρόπου µε τον οποίο οι οµιλητές παίρνουν σειρά για να επικοινωνήσουν, το πώς συµβαίνει η ανατροπή σφαλµάτων επικοινωνίας, τη χωρική οργάνωση των δραστηριοτήτων. Σηµαντικό χαρακτηριστικό της ανάλυσης αλληλεπίδρασης είναι η συνεργασία µιας οµάδας αναλυτών µε σκοπό την αντιµετώπιση της υποκειµενικότητας της ανάλυσης. Εντούτοις, η συµµετοχή οµάδας αναλυτών δεν είναι πάντα δυνατή λόγω περιορισµού πόρων. Η µεθοδολογία δίνει λύση στα προβλήµατα που έχουν παρατεθεί παραπάνω, υιοθετώντας µία πρακτική δηµιουργίας ενός αναλυτικού οδηγού που επιτρέπει τη µετατροπή ποιοτικής πληροφορίας (όπως είναι η πληροφορία που συλλέγεται από την ανάλυση διαλόγου και αλληλεπίδρασης) σε ποσοτική. Για παράδειγµα, εάν ο παράγοντας που µελετάται είναι η συµβολή της κίνησης του σώµατος των εικονικών εκπροσώπων για την αποτελεσµατική επικοινωνία και αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων, η ποσοτική πληροφορία που προκύπτει δείχνει σε ποιες περιστάσεις και για ποιο σκοπό καταγράφεται κίνηση σώµατος, και πόσες φορές παρατηρήθηκε το συµβάν. Σε αυτή την µορφή, η πληροφορία µπορεί να συνδεθεί άµεσα µε συγκεκριµένες σχεδιαστικές προτάσεις. Η µεθοδολογία ακολουθεί τακτικά βήµατα για την οργάνωση της πειραµατικής διάταξης, τη συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων, και παρέχει ένα µέσο διαχείρισης µεγάλου όγκου ανόµοιων δεδοµένων (αρχεία βίντεο, σηµειώσεων, αρχείων κειµένου). Αποτελείται από τα εξής βήµατα: 1. συλλογή δεδοµένων 2. καταγραφή δεδοµένων 3. κατάτµηση της καταγραφής δεδοµένων 4. δηµιουργία αναλυτικού οδηγού 5. εφαρµογή αναλυτικού οδηγού 6. ανάλυση στο επίπεδο συνόδου 7. παραγωγή σχεδιαστικών προτάσεων Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της µεθοδολογίας, δηλαδή η παραγωγή σχεδιαστικών προτάσεων (design

14 guidelines) σχετικά µε το σχεδιασµό ΣΠΕΠ για εκπαιδευση. Τα αποτελέσµατα της µελέτης προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθοδολογίας στην περίπτωση µελέτης του προγράµµατος Senet, το οποίο παρουσιάζεται στην επόµενη ενότητα Περιγραφή της Μελέτης Περίπτωσης του Προγράµµατος Senet Το Senet είναι ένα ΣΠΕΠ που δηµιουργήθηκε στο συνεργατικό σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας Deva (Pettifer, 1999), στο οποίο συνεργάζονται τρεις χρήστες µε σκοπό την εκµάθηση ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού που παίζονταν στην αρχαία Αίγυπτο, το σενέτ (Σχήµα 16.2). Το πρόγραµµα παρέχει µια καλή µελέτη περίπτωσης, διότι επιτρέπει την ανάλυση διαφόρων ιδιοτήτων των ΣΠΕΠ. Η χρήση παιχνιδιού επιτρέπει την εφαρµογή παραδοσιακών, καθώς και επoικοδοµιστικών εκπαιδευτικών µεθόδων. Ο ένας χρήστης υιοθετεί το ρόλο του δασκάλου (έµπειρου χρήστη), και σκοπός του είναι να καθοδηγεί τους άλλους δύο χρήστες µε το ρόλο του µαθητή. Οι χρήστες αντιπροσωπεύονται από εικονικούς εκπροσώπους που έχουν την δυνατότητα να πλοηγηθούν στο ΣΠΕΠ (υποδηλώνοντας που βρίσκεται ο χρήστης), να δείξουν πράγµατα στο χώρο µε το χέρι τους, να επιλέξουν και να κινήσουν αντικείµενα µέσω του εικονικού εκπροσώπου. Η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών γίνεται µέσω κειµένου που αναπαράγεται σε δισδιάστατη µορφή πάνω από το κεφάλι του εικονικού εκπροσώπου του οµιλητή, καθώς και σε ένα πλαίσιο διαλόγου που βρίσκεται έξω από το περιβάλλον του παιχνιδιού, που διατηρεί όλη τη συνοµιλία µεταξύ των χρηστών κατά την διάρκεια µίας συνόδου. Το σύστηµα παρέχει εργαλεία ενηµέρωσης των χρηστών για την ενίσχυση της σαφούς επίγνωση της κατάστασης. Για την παροχή µεγάλου όγκου πληροφορίας, χρησιµοποιείται ένας στατικός χώρος µέσα στο ΣΠΕΠ (π.χ. οι κανόνες του παιχνιδιού εµφανίζονται σε ένα από τους τοίχους του περιβάλλοντος, σαν ιερογλυφικά).

15 Σχήµα 16.2 Στιγµιότυπο ιάδρασης Χρηστών του Προγράµµατος Senet ώδεκα χρήστες (6 ζευγάρια), ηλικίας δώδεκα ετών συµµετείχαν στη µελέτη του προγράµµατος Senet. Χρησιµοποιήθηκαν τρία δωµάτια (σε ελεγχόµενο εργαστηριακό χώρο): στο ένα συµµετείχε ο δάσκαλος (Ε), και στα άλλα δωµάτια συµµετείχαν οι µαθητές (AC). Οι µαθητές συνοδεύονταν από ένα δεύτερο ερευνητή (H) που παρέχει τεχνική υποστήριξη (Σχήµα 16.3). Για την καταγραφή των αλληλεπιδράσεων των χρηστών χρησιµοποιήθηκαν βιντεοκάµερες, που αποτύπωναν τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών µε το σύστηµα, καθώς και των εικονικών εκπροσώπων των χρηστών µέσα στο ΣΠΕΠ. Η καταγραφή του διαλόγου των χρηστών αποθηκεύτηκε σε ένα αρχείο κειµένου, που παρείχε πληροφορία για τη διαδοχική οργάνωση του διαλόγου µεταξύ των χρηστών, καθώς και τον ακριβή χρόνο του διαλόγου. Για την καταγραφή των δραστηριοτήτων του δασκάλου χρησιµοποιήθηκε το πρωτόκολλο οµιλούντων υποκειµένων (think aloud protocol) (Monk et al., 1993), που επιτρέπει την καταγραφή του διανοητικού συλλογισµού του χρήστη. Κάθε σύνοδος (η σύνοδος συµπίπτει µε ένα γύρο παιχνιδιού) διήρκησε περίπου 45 λεπτά, και ακολουθήθηκαν από συνέντευξη µε τους µαθητές σχετικά µε την εµπειρία τους. Ερωτηµατολόγια χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή γενικών πληροφοριών για τους µαθητές.

16 ( Σχήµα 16.3 Η Πειραµατική ιάταξη για τη Μελέτη c) του Προγράµµατος Senet Η επόµενη ενότητα παρουσιάζει σχεδιαστικές προτάσεις σχετικά µε το σχεδιασµό ΣΠΕΠ για εκπαίδευση που προέκυψαν από την µελέτη Σχεδιαστικές Προτάσεις για ΣΠΕΠ στην Εκπαίδευση Σαράντα τέσσερις σχεδιαστικές προτάσεις προέκυψαν από την εφαρµογή της µεθοδολογίας των 7 βηµάτων στη µελέτη περίπτωσης του προγράµµατος Senet, και σχετίζονται µε τις ακόλουθες πτυχές των ΣΠΕΠ στην εκµάθηση: περιβάλλον ΣΠΕΠ, αντικείµενα, εικονικοί εκπρόσωποι, και συµπεριφορά εικονικών εκπροσώπων. Η συµπεριφορά εικονικών εκπροσώπων αντιστοιχεί σε δύο κατηγορίες χρηστών: εικονικούς εκπροσώπους µαθητών, και εικονικούς εκπροσώπους δασκάλων.

17 Οι σχεδιαστικές προτάσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Σχεδιαστικές προτάσεις (ΣΠ) Περιβάλλον ΣΠ1: οι χρήστες πρέπει να έχουν τον ταυτόχρονο έλεγχο ορισµένων τύπων δραστηριοτήτων ΣΠ 2: υπάρχει ανάγκη καταγραφής του ιστορικού του διαλόγου στο ΣΠΕΠ ΣΠ 3: υπάρχει ανάγκη καταγραφής του ιστορικού εξέλιξης δραστηριοτήτων στο ΣΠΕΠ ΣΠ 4: είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός µόνιµου πόρου πληροφόρησης σχετικά µε την εκπαιδευτική δραστηριότητα, διαρκώς ορατού σε όλους του συµµετέχοντες ΣΠ 5: ο µόνιµος πόρος πληροφόρησης (ΣΠ4) θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες παρουσίασης της πληροφορίας µε µορφή πολυµέσων ΣΠ 6: θα πρέπει να υποστηρίζεται επικοινωνία µε κανάλι ήχου Αντικείµενα ΣΠ 7: βασικά αντικείµενα θα πρέπει να έχουν ενσωµατωµένη νοηµοσύνη Εικονικοί εκπρόσωποι ΣΠ 8: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να είναι αισθητικά ευχάριστοι ΣΠ 9: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να παρέχουν µοναδική αντιπροσώπευση στον κάθε χρήστη ΣΠ 10: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν το ρόλο του χρήστη στο ΣΠΕΠ (π.χ. µαθητής, δάσκαλος) ΣΠ 11: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν το οπτικό πεδίο (viewpoint) του χρήστη που εκπροσωπούν ΣΠ 12: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν το σηµείο δράσης (actionpoint) του χρήστη που εκπροσωπούν ΣΠ 13: είναι απαραίτητη η παροχή ενός εργαλείου που επιτρέπει την προσαρµογή ενός εικονικού εκπροσώπου σε έναν άλλο, ώστε να µπορεί να τον ακολουθήσει αυτόµατα ΣΠ 14: είναι απαραίτητο να παρέχονται στους χρήστες µέσα που να τους επιτρέπουν να σαφείς ενδείξεις για τη δράση τους στο ΣΠΕΠ ΣΠ15: θα πρέπει να είναι εµφανές ποιος εικονικός εκπρόσωπος µιλάει ΣΠ16: οι φυσαλίδες κειµένου δε θα πρέπει να επικαλύπτονται ΣΠ17: οι φυσαλίδες κειµένου θα πρέπει να παραµένουν εµφανείς για µικρή διάρκεια χρόνου, αφότου ολοκληρώσει την πρότασή του ο οµιλητής ΣΠ18: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι ο χρήστης που εκπροσωπούν είναι σε διαδικασία πληκτρολόγησης ενός µηνύµατος ΣΠ19: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν την ακολουθία ανταλλαγής µηνυµάτων ΣΠ20: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν το στάδιο δράσης του χρήστη που εκπροσωπούν, καθώς και τη σκέψη του ΣΠ21: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι ο χρήστης που εκπροσωπούν επιθυµεί να αλληλεπιδράσει

18 ΣΠ22: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι ο χρήστης που εκπροσωπούν προσφέρει τη σειρά του σε κάποιον άλλο ΣΠ23: οι χρήστες θα πρέπει να ενηµερώνονται για τις ενέργειες των εικονικών εκπροσώπων, ακόµη και αν αυτοί είναι εκτός του οπτικού τους πεδίου ΣΠ24: υπάρχει ανάγκη εργαλείων που να επιτρέπουν τον προσδιορισµό του οπτικού πεδίου χρηστών σε συγκεκριµένη θέση ΣΠ25: οι οµιλούντες εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να προσδιορίζονται εύκολα, ακόµη και όταν βρίσκονται εκτός του οπτικού πεδίου άλλων χρηστών ΣΠ26: υπάρχει ανάγκη εργαλείων που να επιτρέπουν τον προσανατολισµό των χρηστών προς τους οµιλούντες εικονικούς εκπροσώπους, ακόµη και αν αυτοί βρίσκονται εκτός του οπτικού τους πεδίου ΣΠ27: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι ο χρήστης που εκπροσωπούν επιθυµεί να αλληλεπιδράσει, ακόµη και αν βρίσκεται εκτός του οπτικού πεδίου άλλων χρηστών ΣΠ28: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι ο χρήστης που εκπροσωπούν προσφέρει σειρά σε κάποιον, ακόµη και αν βρίσκεται εκτός του οπτικού του πεδίου ΣΠ29: θα πρέπει να υποστηρίζεται κανάλι ιδιωτικού διαλόγου ΣΠ30: θα πρέπει να υποστηρίζεται κανάλι ιδιωτικής αλληλεπίδρασης (µεταξύ περιορισµένου αριθµού χρηστών) ΣΠ31: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι ο χρήστης που εκπροσωπούν συµµετέχει σε ιδιωτικό διάλογο και εάν άλλοι µπορούσαν επίσης να συµµετέχουν ΣΠ32: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι ο χρήστης που εκπροσωπούν συµµετέχει σε κανάλι ιδιωτικής αλληλεπίδρασης, και εάν άλλοι µπορούσαν επίσης να συµµετέχουν Συµπεριφορά εικονικών εκπροσώπων Συµπεριφορά εικονικών εκπροσώπων µαθητών ΣΠ33: οι εικονικοί εκπρόσωποι των µαθητών θα πρέπει να έχουν µια βασική συµπεριφορά που να επιδέχεται εξατοµίκευση Συµπεριφορά εικονικών εκπροσώπων δασκάλων ΣΠ34: ο εικονικός εκπρόσωπος του δασκάλου θα πρέπει να µπορεί να ελέγχει τη συµπεριφορά των µαθητών ΣΠ35: ο εικονικός εκπρόσωπος του δασκάλου θα πρέπει να µπορεί να ελέγχει το οπτικό πεδίο των µαθητών ΣΠ36: ο εικονικός εκπρόσωπος του δασκάλου θα πρέπει να µπορεί να παίρνει τον έλεγχο αντικειµένων στο ΣΠΕΠ ΣΠ37: ο εικονικός εκπρόσωπος του δασκάλου θα πρέπει να µπορεί να ελέγχει τα προσφερόµενα κανάλια επικοινωνίας ΣΠ38: ο εικονικός εκπρόσωπος του δασκάλου θα πρέπει να είναι ενηµερωµένος και να έχει τον έλεγχο του ιδιωτικού καναλιού διαλόγου µεταξύ µαθητών ΣΠ39: ο εικονικός εκπρόσωπος του δασκάλου θα πρέπει να είναι ενηµερωµένος και να έχει τον έλεγχο του ιδιωτικού καναλιού αλληλεπίδρασης µεταξύ µαθητών

19 ΣΠ40: ο εικονικός εκπρόσωπος του δάσκαλος θα πρέπει να έχει επεισοδιακή µνήµη των λαθών των µαθητών Πίνακας 16.1 Κατάλογος Σχεδιαστικών Προτάσεων για το Σχεδιασµό ΣΠΕΠ και Εικονικών Εκπροσώπων για Εκπαίδευση Με βάση την ανάλυση της µελέτης περίπτωσης του προγράµµατος Senet Σύνοψη Το κεφάλαιο παρουσίασε µία µέθοδο που εξυπηρετεί τη µελέτη αλληλεπίδρασης χρηστών σε ΣΠΕΠ, και βοηθά το σχηµατισµό σχεδιαστικών προτάσεων για τη δηµιουργία εικονικών εκπροσώπων που εξυπηρετούν εκπαιδευτικές ανάγκες χρηστών και εφαρµογών. Η µέθοδος παρέχει ένα µέσο διαχείρισης µεγάλο όγκου ανόµοιων δεδοµένων (δύο ταινιών βίντεο, ήχου, σηµειώσεων, αρχείων κειµένου). Η χρήση του αναλυτικού οδηγού που προτείνει η µέθοδος παρέχει ένα µέσο για πιο συνοπτικό και αντικειµενικό τρόπο περιγραφής των αλληλεπιδράσεων που εµφανίζονται σε µια σύνοδο. Η κατάτµηση της συνόδου, η κωδικοποίηση των εναλλαγών αλληλεπίδρασης των συµµετεχόντων και η χρονική ταξινόµηση των γεγονότων µιας συνόδου, παρέχουν µέσα για γρήγορη επισκόπηση της ροής των γεγονότων µιας συνόδου. Υπάρχουν µερικά µειονεκτήµατα µε τη µέθοδο. Κατ αρχήν, δεν παράγει τόσο πλούσια ποιοτική πληροφορία όσο οι εθνογραφικές µέθοδοι. Εντούτοις, ο αρχικός σκοπός της µεθόδου είναι η ανάλυση απαιτήσεων σε ορισµένους περιορισµούς χρόνου και πόρων. Αφετέρου, το πλέγµα είναι καταλληλότερο για ανάλυση σε επίπεδο στροφής, παρά για ευρύτερα ζητήµατα, όπως για παράδειγµα η παιδαγωγική, όπου απαιτείται η ανάλυση ολόκληρης συνόδου για να προσδιοριστούν οι διαφορετικές παιδαγωγικές τακτικές που υιοθετούνται. Απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη της µεθόδου για την αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος. Τρίτον, πρέπει να είναι σαφείς οι παράγοντες προς µελέτη, προκειµένου να παραχθούν οι αναλυτικές κατηγορίες που συνιστούν τον αναλυτικό οδηγό. Αυτό σηµαίνει ότι απαιτείται η διεξαγωγή διερευνητικής µελέτης σε αρχικά στάδια της έρευνας. Η µέθοδος που προτείνεται υιοθετεί χαρακτηριστικά του τρόπου διαχείρισης και ανάλυσης του βίντεο, της Ανάλυση Αλληλεπίδρασης. Επεκτείνει την Ανάλυση Αλληλεπίδρασης, προτείνοντας τη χρήση ενός αναλυτικού οδηγού που παρέχει ένα αποδοτικότερο και συστηµατικότερο τρόπο ανάλυσης απαιτήσεων. Ερωτήµατα και Θέµατα για Συζήτηση 1. ώστε ένα ορισµό για την εικονική πραγµατικότητα. 2. Ποιες είναι οι θεµελιώδεις έννοιες των περιβαλλόντων εικονικής πραγµατικότητας; 3. Ποια είναι τα θεµελιώδη δοµικά στοιχεία των περιβαλλόντων εικονικής πραγµατικότητας; 4. ώστε ένα ορισµό για τα ΣΠΕΠ. 5. Ποια είναι τα θεµελιώδη δοµικά στοιχεία των ΣΠΕΠ; 6. Ποιοι παράγοντες πρέπει να ικανοποιούνται για την υποστήριξη συνεργατικών δραστηριοτήτων στα ΣΠΕΠ; 7. Πως µπορεί να υποστηριχθεί η σαφής επίγνωση της κατάστασης (awareness) σε ένα ΣΠΕΠ;

20 8. Ποιοι είναι οι λόγοι που καθιστούν δύσκολη την αποτελεσµατική υποστήριξη συνεργασίας στα ΣΠΕΠ; 9. Τι είναι οι εικονικοί εκπρόσωποι; 10. Τι σηµαίνει ότι ο ρόλος των εικονικών εκπροσώπων στα ΣΠΕΠ είναι διττός; 11. Τι λειτουργίες επωµίζονται οι εικονικοί εκπρόσωποι στα ΣΠΕΠ; 12. Αναφέρετε κατηγορίες εικονικών εκπροσώπων ανάλογα µε τον τρόπο διαχείρισης τους από τους χρήστες. 13. Τι ρόλο µπορούν να πάρουν, και πως µπορούν να συµβάλουν οι εικονικοί εκπρόσωποι σε ένα ΣΠΕΠ για εκπαίδευση; 14. Τι προβλήµατα προκύπτουν σχετικά µε το σχεδιασµό ΣΠΕΠ; 15. Οργανώστε µια πειραµατική διάταξη για την ανάλυση αλληλεπιδράσεων µιας συνεργατικής κατάστασης διάρκειας 10 λεπτών συνεργασίας δύο ατόµων (δεν είναι απαραίτητη η χρήση υπολογιστικού συνεργατικού συστήµατος). Βιντεοσκοπήστε τη διάταξη. Χρησιµοποιήστε τη µέθοδο των 7 βηµάτων για την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων. ηµιουργήστε ένα αναλυτικό οδηγό για τη µελέτη παροχής εργαλείων επικοινωνίας. ηµιουργήστε 5 σχεδιαστικές προτάσεις.

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: Πειραµατικές µέθοδοι Παρατήρηση χρηστών Πειραµατικές µέθοδοι (laboratory studies) Παρατήρηση πεδίου (field studies)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής ηµιουργία Εκπαιδευτικού Πολυµεσικού Υλικού για την υποστήριξη του Προγράµµατος Σπουδών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Υποστήριξη του Προγράµµατος της Φυσικής Αγωγής στο µάθηµα της Καλαθοσφαίρισης αλαπάσχου

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ειδικά Θέµατα Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 1 ΒΑΣΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΜΕΣ, &

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη (user interface) για Διαδραστική Εφαρμογή Αναζήτησης Πλοίων σε Τοπική Εμβέλεια, για Κινητές Συσκευές με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1

Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση 1 Η Εφαρµογή της Αξιολόγησης στη Συνεκπαίδευση Το τελικό στάδιο της πρώτης φάσης του Προγράµµατος του Φορέα για την Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης περιλάµβανε µια συζήτηση και κατόπιν επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια

Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια Αναστάσιος Καρακώστας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περιεχόμενα Οι γνωστικές ασκήσεις στην υπηρεσία ασθενών με άνοια Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης

Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Η χρήση ενεργητικών τεχνικών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΣΕΠ για την ενίσχυση της ενσυναίσθησης Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Εισαγωγή, Μεθοδολογίες Σχεδιασµού, Μεθοδολογία LUCID Τι είναι σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων; Τι είναι σχεδίαση;

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση τεχνολογίας στα μουσεία να...

Η χρήση τεχνολογίας στα μουσεία να... Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 8: Εμπειρίες εμβύθισης και Εικονική

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Συνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον για Τηλε-Διδασκαλία Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Ένα Συνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον για Τηλε-Διδασκαλία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Μιχαηλίδου, A. & Οικονομίδης, A.A.: Ένα συνεργατικό εικονικό περιβάλλον για τηλε-διδασκαλία ηλεκτρονικού εμπορίου. Θέματα στην Εκπαίδευση, Τόμος 5, Τεύχος 1-2, σελ. 101-132, 2004. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα Συνεργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Ιεράπετρας

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Ιεράπετρας Σίμος Αναγνωστάκης Ε.Ε.Δι.Π., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Ιεράπετρας Η εκπαιδευτική ρομποτική : Στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης: μια ποιοτική μορφή έρευνας στην εκπαίδευση

Έρευνα Δράσης: μια ποιοτική μορφή έρευνας στην εκπαίδευση Έρευνα Δράσης: μια ποιοτική μορφή έρευνας στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ The time is now, break free ad fly if you have the courage Ορίζοντας ρζ την έρευνας δράσης «Ένας πρακτικός τρόπος να εξετάσει κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός

Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ Συμπεριφορισμός 3 ο Κεφάλαιο Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 1/46 Σκοπός Μπιχεβιορισμός Η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 1 2 Η επιτυχία της κατάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της NetLogo. Logo

Ιστορία της NetLogo. Logo Ιστορία της NetLogo Εικόνα 1 Η ιστορική εξέλιξη από τη Logo, στη StarLogo και τέλος στη NetLogo. Logo Εικόνα 2 Από το ίδρυμα για τη Logo του MΙΤ στο διαδύκτιο. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, o Seymourt

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις στα µεγάλα έργα: Συνέργεια µε άλλες ειδικότητες. Θωµάς Δ. Ξένος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ

Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις στα µεγάλα έργα: Συνέργεια µε άλλες ειδικότητες. Θωµάς Δ. Ξένος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις στα µεγάλα έργα: Συνέργεια µε άλλες ειδικότητες Θωµάς Δ. Ξένος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ 1 Συνέργεια - Αειφορία σε έργα µεγάλης κλίµακας 2 Ποσοτικοποίηση αειφορίας - συνέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) Κατερίνα Μάσχα Λέκτορας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης kmascha@psy.soc.uoc.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ-464 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Στεφανίδης Διδακτικές Μονάδες: 4 Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα