16 Θέµατα Σχεδιασµού Εικονικών Συνεργατικών Περιβαλλόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16 Θέµατα Σχεδιασµού Εικονικών Συνεργατικών Περιβαλλόντων"

Transcript

1 16 Θέµατα Σχεδιασµού Εικονικών Συνεργατικών Περιβαλλόντων άφνη Οικονόµου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σκοπός Το κεφάλαιο αυτό µελετά θέµατα που αναφέρονται στη σηµασία της συµµετοχής εικονικών εκπροσώπων σε συνεργατικά περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας (ΣΠΕΠ) (collaborative virtual environments) στην εκπαίδευση. Παραθέτονται προβλήµατα που αντιµετωπίζει η τεχνολογία των ΣΠΕΠ για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών, και παρουσιάζεται µια µέθοδος για τη µελέτη αλληλεπίδρασης χρηστών σε ΣΠΕΠ, που βοηθά στη δηµιουργία σχεδιαστικών προτάσεων για τη δηµιουργία ΣΠΕΠ, και εικονικών εκπροσώπων που εξυπηρετούν εκπαιδευτικές ανάγκες χρηστών και εφαρµογών. Έννοιες Κλειδιά εικονική πραγµατικότητα Section Break (Continuous) συνεργατικά περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας εικονικοί εκπρόσωποι συνεργατική µάθηση µέθοδοι µελέτης αλληλεπίδρασης χρηστών δηµιουργία σχεδιαστικών προτάσεων Section Break (Continuous)

2 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Το κεφάλαιο χωρίζεται σε τέσσερις κύριες ενότητες, οι οποίες αναλύσουν θέµατα που αφορούν τη συµµετοχή και το σχεδιασµό εικονικών εκπροσώπων σε ΣΠΕΠ. Η πρώτη ενότητα ορίζει τις θεµελιώδεις έννοιες που διέπουν τα εικονικά περιβάλλοντα και τα ΣΠΕΠ. Η δεύτερη ενότητα ορίζει τις θεµελιώδεις έννοιες που διέπουν τους εικονικούς εκπροσώπους και το ρόλο που υιοθετούν στα ΣΠΕΠ. Η τρίτη ενότητα παραθέτει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η τεχνολογία των ΣΠΕΠ για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών. Η τέταρτη ενότητα προτείνει µια µέθοδο για τη µελέτη αλληλεπίδρασης χρηστών σε ΣΠΕΠ που βοηθάει στη δηµιουργία σχεδιαστικών προτάσεων που εξυπηρετούν ανάγκες χρηστών και εφαρµογών Εισαγωγή Οι µεγάλες τεχνολογικές αλλαγές που γνωρίζουµε σήµερα προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως επικοινωνίας και συνεργασίας, κάτι που συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και του πολιτισµού µας. Η αναγνώριση της συµβολής των ΣΠΕΠ σε διάφορους τοµείς (επιχειρησιακό, πολιτιστικό, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης) είναι δεδοµένη. Παρ όλα αυτά, υπάρχουν διάφορα ζητήµατα προς επίλυση που αφορούν το σχεδιασµό των εργαλείων που υποστηρίζουν τη διεξαγωγή της οµαλής επικοινωνίας και συνεργασίας, γεγονός που θέτει θεµελιώδη βάση για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε στόχου σε οποιοδήποτε τοµέα µε τη χρήση συνεργατικών περιβαλλόντων. Τα ΣΠΕΠ δίνουν τη δυνατότητα σύγχρονης διάδρασης χρηστών σε ένα εικονικό περιβάλλον, που δεν έχει µεν φυσική υπόσταση, που όµως επιτρέπει την άµεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον. Στοιχείο θεµελιώδους σηµασίας για την επικοινωνία, αλληλεπίδραση και συνεργασία στα ΣΠΕΠ είναι οι εικονικοί εκπρόσωποι. Αυτοί προσδίδουν εικονική υπόσταση στο χρήστη για την ηλεκτρονική συµµετοχή σε µια συνεργατική δραστηριότητα. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, κυρίως σε ΣΠΕΠ µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα όπου οι εικονικοί χαρακτήρες µπορεί να πάρουν ρόλο ελέγχου της κατάστασης, των αντικειµένων που εµπεριέχονται στα ΣΠΕΠ καθώς και των συµµετασχόντων. Αυτό το κεφάλαιο διασαφηνίζει τις αρχές που διέπουν τα ΣΠΕΠ στην εκπαίδευση. Επικεντρώνει στη σηµασία συµµετοχής των εικονικών εκπροσώπων σε ΣΠΕΠ και του ρόλου που υιοθετούν, και παραθέτει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η τεχνολογία ΣΠΕΠ για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών. Παρουσιάζει µια µέθοδο για τη µελέτη αλληλεπίδρασης χρηστών σε ΣΠΕΠ, που βοηθάει τη δηµιουργία σχεδιαστικών προτάσεων που εξυπηρετούν ανάγκες χρηστών και εφαρµογών.

3 16.2 Θεµελιώδης Αρχές που Ορίζουν τα Συνεργατικά Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγµατικότητας Συστήµατα Εικονικής Πραγµατικότητας Η εικονική (ή δυνητική, ή πλασµατική) πραγµατικότητα (virtual reality - VR) θεωρείται µια καινοτόµος τεχνολογική ανακάλυψη που επέτρεψε στον άνθρωπο να ξεπεράσει τον κλασικό τρόπο διάδρασης µε τον υπολογιστή µέσω των "στατικών" µέσων διεπαφής, όπως το ποντίκι και το πληκτρολόγιο, και να µπει ("to step through the computer screen") και πλοηγηθεί σε ένα τρισδιάστατο (three dimensional 3D 46 ), τεχνητό (artificial 47 ) κόσµο. Η εικονική πραγµατικότητα έχει αναφερθεί ως "εισιτήριο για εισαγωγή σε έναν άλλο κόσµο" (Pimentel & Teixeira, 1993), ή ως "ένας ανοικτός κόσµος, όπου το µυαλό των ανθρώπων είναι ο µόνος περιορισµός" (Minsky, 1975). Οτιδήποτε αναπαριστάται στην εικονική πραγµατικότητα δεν υπάρχει απαραίτητα στην πραγµατικότητα, αλλά απαιτεί την ικανότητα του χρηστή να φανταστεί πράγµατα που δεν υπάρχουν (Burdea, Coiffet, 2003). Τα εικονικά περιβάλλοντα διέπονται από τρεις θεµελιώδεις έννοιες: εµβύθιση (immersion): η ψευδαίσθησης της ύπαρξης του χρήστη µέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον (being there) (Slater, Usoh, 1995) αλληλεπίδραση (interaction): η προσαρµογή των εικονικών περιβαλλόντων δυνητικής αναπαραγωγή του εικονικού περιβάλλοντος ανάλογα µε τις ενέργειες του χρήστη, σε "πραγµατικό" χρόνο (in real time) πλοήγηση (navigation): η πλοήγηση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας γίνεται µε διαισθητικό και φυσικό τρόπο Η εικονική πραγµατικότητα βασίζεται σε τρία θεµελιώδη δοµικά στοιχεία (Ellis, 1991, Thalmann, 1994): περιεχόµενο: πρόκειται για τα αντικείµενα που περιέχονται σε ένα εικονικό περιβάλλον 46 3D - αναφέρεται σε µια τροποποιηµένη εικόνα που δίνει την αίσθηση του βάθους. 47 Στα µέσα της δεκαετίας του 70, ο Myron Krueger εισήγαγε τον όρο τεχνητός κόσµος (artificial world) για να περιγράψει ένα διαδραστικό συνθετικό περιβάλλον παραγόµενο από υπολογιστή, όπως πραγµατοποιήθηκε από το VIDEOPLACE από το σύστηµα Mandala της Vivid Group s. Πρόκειται για ένα σύστηµα προβολής που αντιλαµβάνεται και καταγράφει τις ενέργειες του χρήστη (από την άποψη της σχέσης του σώµατός του σε έναν γραφικό κόσµο), και παράγει αναδραστικές εικόνες που διατηρούν την παραίσθηση ότι η δράση του πραγµατοποιείται µέσα στον κόσµο (Krueger, 1991).

4 γεωµετρία: πρόκειται για την περιγραφή του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο τοποθετείται το περιεχόµενο - ο Kalawsky (2000) αναφέρεται στη γεωµετρία ως "θεατρική σκηνή" δυναµική: πρόκειται για τους κανόνες που διέπουν την αλληλεπίδραση µεταξύ του περιεχοµένου των περιβαλλόντων (µεταξύ των αντικειµένων και των δραστών) - ο Kalawsky (2000) αναφέρεται στη δυναµική ως "ανταλλαγή πληροφοριών ή ανταλλαγή ενέργειας" Συνεργατικά Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγµατικότητας "Η τεχνολογία των ΣΠΕΠ στοχεύει να µετασχηµατίσει τα σηµερινά δίκτυα υπολογιστών σε πλοηγήσιµους και εποικηµένους τρισδιάστατους τόπους που υποστηρίζουν τη συλλογική εργασία και το κοινωνικό παιχνίδι. Τα ΣΠΕΠ είναι διαµοιραζόµενοι εικονικοί κόσµοι µέσα πό ένα δίκτυο υπολογιστών, στους οποίους µπορούν να συµµετέχουν χρήστες. Στους συµµετέχοντες παρέχονται γραφικές αναπαραστάσεις του εαυτού τους, αποκαλούµενες εικονικοί εκπρόσωποι (avatars), οι οποίοι µεταβιβάζουν πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητά τους, την παρουσία τους, τη θέση τους, και τις δραστηριότητες τους στο ΣΠΕΠ. Οι συµµετέχοντες αλληλεπιδρούν µε το περιεχόµενο του ΣΠΕΠ µέσα από τους εικονικούς εκπροσώπους τους, και επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας διάφορα µέσα, συµπεριλαµβανοµένου του ήχου, βίντεο, χειρονοµίες, και κείµενο." (Benford et al., 2001) Τα ΣΠΕΠ επεκτείνουν τον ορισµό των εικονικών περιβαλλόντων όπως αυτά παρουσιάζονται στην προηγούµενη ενότητα, και αναφέρονται σε εικονικά περιβάλλοντα που παρέχουν την κατάλληλη υποδοµή για την υποστήριξη συνεργασίας (West & Hubbold, 2001). Πρόκειται για συστήµατα που υποστηρίζουν τους χρήστες στη διαχείριση πολλαπλών µέσων επικοινωνίας που παρέχονται µέσω διαδικτύου. Εποικούνται από αντικείµενα, περιεχόµενο και εικονικούς εκπροσώπους, και παρέχουν τα µέσα για την υποστήριξη κοινωνικοποίησης και ανταλλαγής απόψεων, όπως συµβαίνει στα "πραγµατικά" κοινωνικά συστήµατα (Amselem, 1995). Σύµφωνα µε τους Ellis et al. (1991), τα ΣΠΕΠ επιτρέπουν στους κατανεµηµένους χρήστες (distributed users) να εργαστούν ή να παίξουν µαζί ταυτόχρονα. Εξ ορισµού τα ΣΠΕΠ βασίζονται σε τρία δοµικά στοιχεία: τα περιβάλλοντα που διαµορφώνουν τους εικονικούς τόπους (places), µέσα στους οποίους µπορούν να υφίσταται οι έννοιες της αλληλεπίδραση και της συνεργασίας, τους εικονικούς εκπροσώπους, δηλαδή τις γραφικές αναπαραστάσεις των συµµετεχόντων στα ΣΠΕΠ, και

5 τις δραστηριότητες (activities) που λαµβάνουν χώρα στα ΣΠΕΠ. Για την ύπαρξη ΣΠΕΠ είναι απαραίτητη η δηµιουργία εικονικών τόπων που δεν περιορίζονται από κανόνες που διέπουν τον "πραγµατικό" κόσµο. Τα ΣΠΕΠ παρέχουν "ένα ψηφιακό τόπο που µπορεί να εποικιστεί από τα άτοµα και πληροφορία, και που υποστηρίζει τη συνεργασία" (Churchill & Snowdon, 1998). Οι εικονικοί τόποι χαρακτηρίζονται από τη θέση τους, τα γεγονότα που πραγµατοποιούνται σε αυτούς, τους άνθρωποι που συµµετέχουν σε αυτούς (π.χ. γήπεδο ποδοσφαίρου, ποδοσφαιριστές, οπαδοί, ποδοσφαιρικό παιχνίδι). ίνουν τη δυνατότητα δηµιουργίας αυθεντικών εµπειριών, όπως και την παροχή χώρων εργασίας ελεγχόµενων από τους συµµετέχοντες (Raybourn, 1998). Είναι κατάλληλοι για διάφορες συνεργάσιµες εφαρµογές: επαγγελµατικές, επιστηµονικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές. Για την υποστήριξη της συνεργασίας στα ΣΠΕΠ, προϋποτίθεται η ανταλλαγή σύνθετης πληροφορίας. Η συνεργασία υπονοεί ότι οι χρήστες: αναπτύσσουν µια κοινή κατανόηση των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, και γνωρίζουν την πρόοδο των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των στόχων Οι Churchill & Snowdon (1998) προασπίζουν την άποψη ότι για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων ζητηµάτων η τεχνολογία των ΣΠΕΠ θα πρέπει να υποστηρίζει ορισµένους βασικούς παράγοντες, όπως: παροχή κοινού περιεχοµένου (shared context): το περιβάλλον που µοιράζονται οι χρήστες, τα αντικείµενα που περιλαµβάνονται σε αυτό, και η κοινή γνώση των τρεχόντων και προηγούµενων δραστηριοτήτων που ενισχύουν τη συµµετοχή των χρηστών σε οργανωµένες δραστηριότητες (Heath & Luff, 1996; Dix et al., 1998) παροχή µέσων για τη σαφή επίγνωση της κατάστασης (awareness): ως προς αυτό, υπάρχουν τέσσερις βασικές έννοιες που πρέπει να ικανοποιούνται (Norman, 1993; Endsley, 1993; Adams et al., 1995): η επίγνωση µιας κατάστασης είναι γνώση που προάγεται µέσω των αντιληπτικών πληροφοριών που συγκεντρώνονται από το περιβάλλον σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. Για την επίγνωση µιας κατάστασης πρέπει να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση για τις αλλαγές του περιβάλλοντος (Kendon, 1990; Heath & Luff, 1996). Η επίγνωση µιας κατάστασης είναι γνώση που προκύπτει από την εξερεύνηση και αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον (Dourish & Bellotti, 1992). Η επίγνωση µιας κατάστασης είναι δευτερεύων στόχος, ο ειδικός στόχος είναι η ολοκλήρωση του στόχου. Απλά και συνοπτικά, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν τι συµβαίνει.

6 υποστήριξη διαλόγου και επικοινωνίας (negotiation and communication): η απαραίτητη µεταβίβαση πληροφορίας είναι ουσιαστικός παράγοντας για την υποστήριξη της συνεργασίας, και έχει να κάνει µε την επίτευξη συγκεκριµένου στόχου και µε την ενίσχυση των κοινωνικών δραστηριοτήτων που στηρίζουν την τρέχουσα συνεργασία παροχή ευελιξίας και υποστήριξης πολλαπλών απόψεων (flexible and multiple viewpoints): αυτό αναφέρεται στην παροχή διαφορετικών πτυχών ενός στόχου, ή δευτερευόντων στόχων, ή απόψεις που προσαρµόζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών χρηστών µε διαφορετικούς ρόλους (Greenhalgh & Benford, 1995b) Εντούτοις, στα ΣΠΕΠ η υποστήριξη αυτών των παραγόντων αποτελεί ένα απαιτητικό στόχο. Κύριοι λόγοι που συµβάλουν σε αυτό το πρόβληµα, κατά τους Gutwin & Greenberg (2001), είναι ότι: τα ΣΠΕΠ αναπαράγουν µόνο ένα µέρος της αντιληπτικής πληροφορίας που είναι διαθέσιµες σε ένα "πραγµατικό" περιβάλλον, οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης σε ένα ΣΠΕΠ είναι περιορισµένες έναντι του φυσικού χώρου εργασίας, και συχνά, ούτε µέρος της διαθέσιµης πληροφορία που παρέχεται σε ένα φυσικό περιβάλλον δεν διατίθεται σε ένα ΣΠΕΠ. Γενικά, για την υποστήριξη συνεργασίας σε ΣΠΕΠ είναι απαραίτητο να υπάρχει επίγνωση της κατάστασης που επικρατεί σε ένα κοινό εργασιακό χώρο Εικονικοί Εκπρόσωποι Ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία σε ένα ΣΠΕΠ είναι οι εικονικοί εκπρόσωποι (virtual actors). Οι εικονικοί εκπρόσωποι είναι γραφικές αναπαραστάσεις των συµµετεχόντων στα ΣΠΕΠ (Thalmann, 1995; Granieri & Badler, 1995; Vilhjálmsson & Cassell, 1998; Wilcox, 1998). Συνήθως είναι ανθρώπινες µορφές, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο. Η σηµασία των εικονικών εκπροσώπων στα ΣΠΕΠ γίνεται σαφής, αν συλλογιστούµε το ρόλο του σώµατος των ανθρώπων στην πραγµατικότητα. Το ανθρώπινο σώµα παρέχει άµεση και συνεχή πληροφόρηση για την παρουσία, την ταυτότητα, το πεδίο που έχει εστιάσει την προσοχή του ένα άτοµο (Kahneman, 1973), τις δραστηριότητές του, τη διαθεσιµότητά του (Goodwin, 1986), τη διάθεσή του. Επίσης, η χρήση µη λεκτικής επικοινωνίας (γλώσσα του σώµατος, χειρονοµίες, βλέµµατα, εκφράσεις προσώπου, αλλαγή στον τόνο της φωνής, ή και συνδυασµός όλων αυτών) βοηθά την αλληλεπίδραση (Ekman & Fiesen, 1978; Goodwin, 1981; Argyle, 1988; McNeil, 1992; Sacks, 1992) και την οµαλή διαχείριση συνοµιλίας, και συγχρόνως θέτει µια κοινωνική απόσταση µεταξύ των συνοµιλητών (Becker & Mark, 1998). Οι εικονικοί εκπρόσωποι

7 διαδραµατίζουν τον ρόλο του ανθρώπινου σώµατος στα ΣΠΕΠ (Benford et al., 1994; Benford et al., 1995a; Bowers et al., 1996; Benford et al., 1997). Ο ρόλος των εικονικών εκπροσώπων στα ΣΠΕΠ είναι διττός, καθώς παρέχουν εικονική αναπαράσταση στον ίδιο τον χρήστη (user embodiment) σε ένα εικονικό περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν εικονική αντιπροσώπευση του χρήστη στους υπόλοιπους συµµετέχοντες στο ΣΠΕΠ (Benford et al., 1995a). Ως προς την πρώτη διάσταση, εκπληρώνουν τις ακόλουθες λειτουργίες (Capin et al.,1998; Guye-Vuillème et al., 1999): παρέχουν την οπτική αναπαράσταση του χρήστη, παρέχουν µέσα αλληλεπίδρασης µε το εικονικό περιβάλλον, και παρέχουν και µέσα αντίληψης των ιδιοτήτων του εικονικού περιβάλλοντος Το Σχήµα 17.1 παρουσιάζει τον ρόλο των εικονικών εκπροσώπων σε ένα εικονικό περιβάλλον. Σχήµα 16.1 Ο Ρόλος των Εικονικών Εκπροσώπων στα ΣΠΕΠ Ο χρήστης (a) αντιπροσωπεύεται από έναν εικονικό εκπρόσωπο (b) στο εικονικό περιβάλλον. Ο εικονικός εκπρόσωπος µεσολαβεί στην αλληλεπίδραση µεταξύ του χρήστη στον πραγµατικό κόσµο, και αντικειµένων (c) στο εικονικό περιβάλλον Από την άποψη της αντιπροσώπευσης του χρήστη στους υπόλοιπους συµµετέχοντες στο ΣΠΕΠ, οι εικονικοί εκπρόσωποι επωµίζονται µια σειρά λειτουργιών, όπως αυτές αρχικά παρουσιάστηκαν από τους Benford et al. (1995a) και αργότερα επεκτάθηκαν και από άλλους (Snowdon et al., 1995; COVEN 2.6, 1997; Capin et al., 1999; Smith et al., 2000; Cassell et al., 2000; Economou, 2000). Συγκεκριµένα, οι εικονικοί εκπρόσωποι υποδηλώνουν: αν συµµετέχει είναι παρών (presence) ένας χρήστης στο ΣΠΕΠ τη θέση (location) του χρήστη στο ΣΠΕΠ,

8 την ταυτότητα (identity) του χρήστη στο ΣΠΕΠ, το ρόλο του χρήστη (role) στο ΣΠΕΠ, το µέρος που έχει στραµµένη την προσοχή του ο χρήστης στο ΣΠΕΠ (orientation), την εξέλιξη επικοινωνιακών λειτουργιών µεταξύ των συµµετεχόντων στο ΣΠΕΠ (conversation status), τα συναισθήµατα των συµµετεχόντων στο ΣΠΕΠ, την εξέλιξη των ενεργειών στις οποίες εµπλέκονται οι χρήστες στο ΣΠΕΠ (activities status), το ιστορικό εξέλιξης ενεργειών των συµµετεχόντων στο ΣΠΕΠ (history of activities), και παρέχουν ένα µέσω εστίασης της προσοχής των χρηστών σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο του ΣΠΕΠ (manipulating other users viewpoint). Οι εικονικοί εκπρόσωποι παρέχουν το αµεσότερο, διαισθητικά και φυσικά µέσα για την ενίσχυση της αίσθησης παρουσίας σε ένα ΣΠΕΠ (Slater & Usoh, 1994a;b). Οι εικονικοί εκπρόσωποι εισάγουν µια σηµαντική κοινωνική διάσταση στην εµπειρία της συνεργασίας (Nass et al., 1994; Negroponte, 1995; Hayes-Roth et al., 1995; Microsoft, 1995; Hayes-Roth & van Gent, 1997), προάγουν µια ανθρωποµορφική αλληλεπίδραση µεταξύ ανθρώπου-µηχανής (Laurel et al., 1990; Maes, 1990; Chin, 1991; Don et al., 1992; Lanier, 1995; Ball et al., 1997), και ενισχύουν το συναίσθηµα συµµετοχής σε ένα ΣΠΕΠ, που είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας για την υποστήριξη της συνεργασίας. Όσο πιο ανθρωποµορφικοί είναι οι εικονικοί εκπρόσωποι, τόσο πιο φυσική και αβίαστη είναι η αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων (King & Ohya, 1995; Koda & Maes, 1996; Reeves & Nass, 1996; Sproull et al., 1996). Παρ όλα αυτά, αυτό µπορεί να έχει και ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία της ψευδαίσθησης ότι οι εικονικοί εκπρόσωποι έχουν περισσότερες ικανότητες από αυτές που πραγµατικά έχουν (Sneiderman, 1997). Οι εικονικοί εκπρόσωποι, ανάλογα µε τον τρόπο διαχείρισης τους, διαχωρίζονται σε: είδωλα (avatars): είδωλο θεωρείται η απλή αντιπροσώπευση ενός χρήστη σε ένα ΣΠΕΠ. Οι Zelter & Johnson (1994) ορίζουν χαρακτηριστικά τα είδωλα ως καθοδηγούµενους εικονικούς εκπροσώπους (guided virtual actors). διαµεσολαβητές (agents): ως διαµεσολαβητές ορίζονται τα προγράµµατα υπολογιστών που υιοθετούν τεχνικές µηχανικής µάθησης, που παρέχουν βοήθεια στο χρήστη ως προς την επίτευξη ενός ιδιαίτερου στόχου, ή ακόµη

9 και την ολοκλήρωση του στόχου εκ µέρους του χρήστη (Maes, 1990; Laurel, 1993; Kozierok & Maes, 1993; Minsky & Riechen, 1994; Granieri & Badler, 1995; Badler et al., 2000). έξυπνα είδωλα (smart avatars): είδωλα µε ενσωµατωµένη συµπεριφορά (ανάλογη αυτής των διαµεσολαβητών), που όµως ελέγχονται από το χρήστη, είναι γνωστά ως έξυπνα είδωλα (Badler et al., 2000). Τα έξυπνα είδωλα προσδίδουν ένα σύνολο ενεργειών στο είδωλο, ανάλογα µε το ρόλο τους και το πλαίσιο συνεργασίας. Ένα τέτοιο παράδειγµα έξυπνου ειδώλου είναι ο Jack, ένα σύστηµα δηµιουργίας 3D χαρακτήρων µε αυτονοµία κίνησης από το University of Pennsylvania, Centre for Human Modelling and Simulation (HMS) (Badler, 1997) Η Εκπαιδευτική ιάσταση των ΣΠΕΠ και ο Ρόλος των Εικονικών Εκπροσώπων στην Εκπαίδευση Η εικονική πραγµατικότητα παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας πρωτοποριακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (Robert, 1992; Osberg, 1995; Youngblut, 1998). ίνει τη δυνατότητα εξερεύνησης και διάδρασης µε αντικείµενα και περιβάλλοντα (Mantovani, 1996) µε διαισθητικό και φυσικό τρόπο (Brown, Cobb & Eastegate, 1995). Χρησιµοποιεί µεταφορές από παιχνίδια και το θέατρο προάγοντας συναισθηµατικά στοιχεία στη διεπαφή (Laurel, 1993). Η εικονική πραγµατικότητα υποστηρίζει κυρίαρχες γνωστικές θεωρίες, όπως ο δοµικός εποικοδοµισµός (constructivism) που υποστηρίζει ότι η γνώση είναι µια εξελικτική διαδικασία, αποκτάται από την εµπειρία του παιδιού στον κόσµο και τις διαδικασίες στις οποίες συµµετέχει (Piaget, 1962). Οι άνθρωποι αναπτύσσουν καλύτερη κατανόηση όταν συµµετέχουν σε δραστηριότητες για την επίτευξη προσωπικών στόχων (Papert, 1993), και η ύπαρξη ενός αυθεντικού πλαισίου είναι παιδαγωγικά σηµαντική (Vygotsky, 1978). Στις µέρες µας αναγνωρίζεται η ανάγκη για κοινωνικοπολιτισµικές µεθόδους µάθησης που υπογραµµίζουν τον κοινωνικό ρόλο του δασκάλου και των µαθητών (Soloway, 1996). Η συνεργατική µάθηση αντιµετωπίζεται ως µια ενεργός διαδικασία που διευκολύνει την αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών, του δάσκαλου και των µαθησιακών πόρων (Slavin, 1983). Τα ΣΠΕΠ υπερβαίνουν τις δυνατότητες των εικονικών περιβαλλόντων, παρέχοντας πολλές δυνατότητες υποστήριξης συνεργατικής µάθησης (Durlach & Mavors, 1994; Brna & Aspin, 1997; Hughes & Moshell, 1997; Johnson et al., 1999; Roussos et al., 1999; Jackson, 2000). Κατανεµηµένοι χρήστες (µαθητές και δάσκαλοι) µοιράζονται ένα εικονικό περιβάλλον µάθησης, όπου η γνώση

10 προκύπτει όχι µόνο µέσω αλληλεπίδρασης µεταξύ χρηστών, αντικειµένων και περιβάλλοντος, αλλά και µεταξύ των συµµετεχόντων (Johnson et al., 1999). Οι χρήστες δουλεύουν µαζί έχοντας ως στόχο την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, που είναι και η αρχή της συνεργατικής µάθησης υποστηριζόµενης από υπολογιστή (computer supported cooperative learning CSCL) (Resta, 1995). Αυτό εισάγει µια σηµαντική κοινωνική διάσταση στην εµπειρία. Εντούτοις, ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζεται στα εικονικά περιβάλλοντα είναι η έλλειψη δόµησης δραστηριοτήτων και διαδικασιών (Kaur, 1998). Το πρόβληµα έλλειψης δόµησης αυξάνεται στα ΣΠΕΠ, καθώς ανακύπτουν προβλήµατα επικοινωνίας και συνεργασίας (Johnson et al., 1998). Οι εικονικοί εκπρόσωποι µπορούν να διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά συστήµατα (Johnson et al., 1998). Ιδιαίτερα ως διαµεσολαβητές, οι εικονικοί εκπρόσωποι µπορούν να παρέχουν µια πιθανή λύση στο πρόβληµα της έλλειψη δόµησης δραστηριοτήτων και διαδικασιών. Ο Lester και η οµάδα του (Lester et al., 1997) περιγράφουν ένα διδιάστατο εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο ένας διαµεσολαβητής µε παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, ο Herman το ζωύφιο (Herman the bug), πετά στην επιφάνεια διεπαφής επισηµαίνοντας το περιεχόµενο στο οποίο οι µαθητές θα πρέπει να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους, και παρέχει συµβουλές επίλυσης προβλήµατος. Οι Roussos et al. (1999) περιγράφουν το πρόγραµµα NICE, ένα ΣΠΕΠ πλήρους εµβύθισης για συνεργατική µάθηση, στο οποίο οι εικονικοί εκπρόσωποι αντιπροσωπεύουν εκπαιδευτές. Η Economou (2001) περιγράφει ένα εκπαιδευτικό ΣΠΕΠ όπου ο δάσκαλος µέσω του εικονικού του εκπροσώπου καθοδηγεί βήµα προς βήµα δύο µαθητές να µάθουν να παίζουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι Ζητήµατα Μελέτης Σχεδιασµού ΣΠΕΠ και Εικονικών Εκπροσώπων για Εκπαιδευτικές Εφαρµογές "Αν και είναι σηµαντικό να µην προσπαθούµε απλά να αντιγράψουµε αυτό πού αντιλαµβανόµαστε ως πραγµατικότητα κατά το σχεδιασµό συστηµάτων για την υποστήριξη συνεργατικής εργασίας, µπορούµε να µάθουµε πολλά από την παρακολούθηση ανθρώπων που εργάζονται συνεργατικά σε παραδοσιακά περιβάλλοντα." (Snowdon, Churchill, & Munro, 2001, p.8). Η παραπάνω δήλωση υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές (Moran & Anderson, 1990; Heath & Luff, 1991; Engeström & Middleton, 1996; Bowers & Martin, 1999). Το θέµα που τίθεται σχετικά µε την ανάπτυξη ΣΠΕΠ είναι η παροχή συστηµάτων µε δυνατότητες υποστήριξης πλούσιας διαδραστικότητας και διαλογικής εµπειρίας. Εντούτοις, προκύπτουν δύο βασικά προβλήµατα

11 σχετικά µε τη µελέτη και την ανάλυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που θα πρέπει να υποστηρίζεται από τα ΣΠΕΠ, τα οποία προσδιορίζονται ως εξής: ο µεγάλος αριθµός παραγόντων που περιλαµβάνονται στη δηµιουργία των ΣΠΕΠ και των εικονικών εκπροσώπων, και η έλλειψη συστηµατικής µεθοδολογίας για τη µελέτη του σχεδιασµού ΣΠΕΠ. Η Kaur (1998) προσδιόρισε 46 παράγοντες που αφορούν το σχεδιασµό εικονικών περιβαλλόντων. Ο αριθµός αυτών των παραγόντων αυξάνεται εντυπωσιακά αν συνυπολογιστούν θέµατα, όπως: αλληλεπίδραση, επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των συµµετεχόντων σε ένα ΣΠΕΠ, αλληλεπίδραση χρηστών και αντικειµένων που περιλαµβάνονται στο ΣΠΕΠ, καθώς και τον αριθµό των ατόµων που έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει ένα ΣΠΕΠ. Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε καµία συστηµατική προσέγγιση για τη µελέτη του σχεδιασµού περιβαλλόντων εικονικής πραγµατικότητας (Durlach & Mavors, 1994; Kaur et al., 2000a; b) και ΣΠΕΠ (Steed & Tromp, 1998; COVEN D2.9, 1999). Καθιερωµένες ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις, όπως η εφαρµοσµένη µηχανική ευχρηστίας (Nielsen, 1993) και ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασµός (Norman & Draper, 1986) δεν επαρκούν πρακτικά για την µελέτη των ΣΠΕΠ. Οι Mills & Noyes (1999) τονίζουν πως η ανάπτυξη συστηµατικής µεθοδολογίας που επιτρέπει τον ελεγχόµενο σχεδιασµό περιβαλλόντων εικονικής πραγµατικότητας, καθώς και την αξιολόγησή τους, αποτελεί πρόκληση. Προσπάθειες σχετικά µε τη µελέτη σχεδιασµού των ΣΠΕΠ βασίζονται στο πεδίο γνωστικής περιοχής της επικοινωνίας ανθρώπουυπολογιστή (human-computer interaction) και της συνεργατικής εργασίας υποστηριζόµενης από ηλεκτρονικούς υπολογιστές (computer-supported collaborative work CSCW 48 ). Κοινωνικοπολιτισµικές µέθοδοι, όπως η εθνοµεθοδολογία (ethnomethodology) ή ανάλυση διαλόγου (conversation analysis) συµβάλουν στην κατανόηση της κοινωνικής συµπεριφοράς και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσεται µεταξύ συνεργαζοµένων (Atkinson & Heritage, 1984; Boden & Zimmerman, 1991; Silverman, 1997). Κοινωνιογλωσσολογικοί µέθοδοι, όπως η ανάλυση οµιλίας (discourse analysis) και ανάλυση διαλόγου (conversation analysis) (Coulthard, Montgomery, & Brazil, 1981) στρέφονται λεπτοµερώς σε ζητήµατα που αφορούν το διάλογο αυτό καθ αυτό. Επίσης, για την αντικειµενική µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς και δραστηριοτήτων µε 48 Ο όρος CSCW χρησιµοποιήθηκε αρχικά από τους Grief & Cashman (1984), σε µία ηµερίδα που αφορούσε θέµατα σχετικά µε την ανάπτυξη υπολογιστικών συστηµάτων που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες ενός γκρουπ χρηστών.

12 άλλους, καθώς και µε τη χρήση συστηµάτων πληροφορικής, απαιτείται η ύπαρξη ενός µόνιµου αρχείου των φυσικά εµφανιζόµενων γεγονότων. Η συλλογή των δεδοµένων µπορεί να γίνει σε διάφορες µορφές (π.χ. σηµειώσεις, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο) (Luff, Hindmarch, & Heath, 2000). Ιδιαίτερα το βίντεο έχει χρησιµοποιηθεί από ένα ευρύ φάσµα ερευνητών για αυτό το λόγο. Εντούτοις, η πολυπλοκότητα εξέτασης αρχείων βίντεο έχει αναγνωριστεί από πολλούς ερευνητές (Silverman, 2000). ιάφορα προβλήµατα έχουν επισηµανθεί σχετικά µε τη µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς και των δραστηριοτήτων, όπως ο διάλογος, η µη λεκτική επικοινωνία και χρήση αντικειµένων και τεχνολογιών από αρχεία βίντεο: αποτελεί µια χρονοβόρα διαδικασία (Allen, 1989; Neal, 1989) απαιτείται η συµµετοχή µιας οµάδας αναλυτών για να αποφευχθεί η υποκειµενικότητα ανάλυσης των δεδοµένων η οργάνωση των ποιοτικών δεδοµένων που προκύπτουν από την ανάλυση είναι εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, καθώς οι έννοιες µπορεί να είναι αλληλένδετες και δύσκολο να διαχωριστούν και να οργανωθούν ορθολογικά οι πληροφορίες εξάγονται σε µορφή που δύσκολα συνδέεται µε την ανάπτυξη σχεδιαστικών προτάσεων (Viller & Sommerville, 1999) η ανάλυση µπορεί να εµφανιστεί υποκειµενική αν είναι βασισµένη στην εµπειρία µεµονωµένων αναλυτών, και κατά συνέπεια είναι δύσκολο να γίνουν οι γενικεύσεις σχετικά µε παράγοντες σχεδιασµού Συµπερασµατικά, η ανάγκη για ανάπτυξη µιας συστηµατικής µεθοδολογίας για τη µελέτη ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οργάνωσης µεγάλου όγκου ανόµοιων δεδοµένων και άµεση συσχέτιση των αποτελεσµάτων της µελέτης µε σχεδιαστικές προτάσεις για την ενηµέρωση των ΣΠΕΠ, είναι πρόκληση. Μια λύση σε αυτό το πρόβληµα παρέχει η µεθοδολογία των "7 βηµάτων" που παρουσιάζεται συνοπτικά στην επόµενη ενότητα Προτεινόµενη Μεθοδολογία για τη Μελέτη Σχεδιασµού ΣΠΕΠ και Εικονικών Εκπροσώπων Η µεθοδολογία των "7 βηµάτων" βοηθά τη δηµιουργία σχεδιαστικών προτάσεων για την ανάπτυξη ΣΠΕΠ και εικονικών εκπροσώπων, βάση της µελέτης της κοινωνικής συµπεριφοράς και των δραστηριοτήτων σε ένα συνεργατικό περιβάλλον (Economou et al, 2000, Economou & Pettifer, 2004). Η µεθοδολογία έχει τη µορφή ανάλυσης απαιτήσεων (requirements gathering), και ακολουθεί συστηµατικά βήµατα που επιτρέπουν τον προσδιορισµό παραγόντων σχεδιασµού των ΣΠΕΠ. Βασίζεται στη "ανάλυση

13 αλληλεπίδρασης" (interaction analysis) (Jordan & Henderson, 1995), που µελετά τις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως το διάλογο, τη µη λεκτική επικοινωνία και τη χρήση αντικειµένων και τεχνολογιών, της οποία θεµελιώδες χαρακτηριστικό είναι η χρήση τεχνολογίας βίντεο. Η ανάλυση αλληλεπίδρασης καθορίζεται πρώτιστα από τον τρόπο διαχείρισης και ανάλυσης του βίντεο, που έχει να κάνει µε: τη δόµηση των γεγονότων, τη χρονική οργάνωση των δραστηριοτήτων, την οργάνωση του τρόπου µε τον οποίο οι οµιλητές παίρνουν σειρά για να επικοινωνήσουν, το πώς συµβαίνει η ανατροπή σφαλµάτων επικοινωνίας, τη χωρική οργάνωση των δραστηριοτήτων. Σηµαντικό χαρακτηριστικό της ανάλυσης αλληλεπίδρασης είναι η συνεργασία µιας οµάδας αναλυτών µε σκοπό την αντιµετώπιση της υποκειµενικότητας της ανάλυσης. Εντούτοις, η συµµετοχή οµάδας αναλυτών δεν είναι πάντα δυνατή λόγω περιορισµού πόρων. Η µεθοδολογία δίνει λύση στα προβλήµατα που έχουν παρατεθεί παραπάνω, υιοθετώντας µία πρακτική δηµιουργίας ενός αναλυτικού οδηγού που επιτρέπει τη µετατροπή ποιοτικής πληροφορίας (όπως είναι η πληροφορία που συλλέγεται από την ανάλυση διαλόγου και αλληλεπίδρασης) σε ποσοτική. Για παράδειγµα, εάν ο παράγοντας που µελετάται είναι η συµβολή της κίνησης του σώµατος των εικονικών εκπροσώπων για την αποτελεσµατική επικοινωνία και αλληλεπίδραση µεταξύ των συµµετεχόντων, η ποσοτική πληροφορία που προκύπτει δείχνει σε ποιες περιστάσεις και για ποιο σκοπό καταγράφεται κίνηση σώµατος, και πόσες φορές παρατηρήθηκε το συµβάν. Σε αυτή την µορφή, η πληροφορία µπορεί να συνδεθεί άµεσα µε συγκεκριµένες σχεδιαστικές προτάσεις. Η µεθοδολογία ακολουθεί τακτικά βήµατα για την οργάνωση της πειραµατικής διάταξης, τη συλλογή και ανάλυση των δεδοµένων, και παρέχει ένα µέσο διαχείρισης µεγάλου όγκου ανόµοιων δεδοµένων (αρχεία βίντεο, σηµειώσεων, αρχείων κειµένου). Αποτελείται από τα εξής βήµατα: 1. συλλογή δεδοµένων 2. καταγραφή δεδοµένων 3. κατάτµηση της καταγραφής δεδοµένων 4. δηµιουργία αναλυτικού οδηγού 5. εφαρµογή αναλυτικού οδηγού 6. ανάλυση στο επίπεδο συνόδου 7. παραγωγή σχεδιαστικών προτάσεων Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της µεθοδολογίας, δηλαδή η παραγωγή σχεδιαστικών προτάσεων (design

14 guidelines) σχετικά µε το σχεδιασµό ΣΠΕΠ για εκπαιδευση. Τα αποτελέσµατα της µελέτης προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθοδολογίας στην περίπτωση µελέτης του προγράµµατος Senet, το οποίο παρουσιάζεται στην επόµενη ενότητα Περιγραφή της Μελέτης Περίπτωσης του Προγράµµατος Senet Το Senet είναι ένα ΣΠΕΠ που δηµιουργήθηκε στο συνεργατικό σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας Deva (Pettifer, 1999), στο οποίο συνεργάζονται τρεις χρήστες µε σκοπό την εκµάθηση ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού που παίζονταν στην αρχαία Αίγυπτο, το σενέτ (Σχήµα 16.2). Το πρόγραµµα παρέχει µια καλή µελέτη περίπτωσης, διότι επιτρέπει την ανάλυση διαφόρων ιδιοτήτων των ΣΠΕΠ. Η χρήση παιχνιδιού επιτρέπει την εφαρµογή παραδοσιακών, καθώς και επoικοδοµιστικών εκπαιδευτικών µεθόδων. Ο ένας χρήστης υιοθετεί το ρόλο του δασκάλου (έµπειρου χρήστη), και σκοπός του είναι να καθοδηγεί τους άλλους δύο χρήστες µε το ρόλο του µαθητή. Οι χρήστες αντιπροσωπεύονται από εικονικούς εκπροσώπους που έχουν την δυνατότητα να πλοηγηθούν στο ΣΠΕΠ (υποδηλώνοντας που βρίσκεται ο χρήστης), να δείξουν πράγµατα στο χώρο µε το χέρι τους, να επιλέξουν και να κινήσουν αντικείµενα µέσω του εικονικού εκπροσώπου. Η επικοινωνία µεταξύ των χρηστών γίνεται µέσω κειµένου που αναπαράγεται σε δισδιάστατη µορφή πάνω από το κεφάλι του εικονικού εκπροσώπου του οµιλητή, καθώς και σε ένα πλαίσιο διαλόγου που βρίσκεται έξω από το περιβάλλον του παιχνιδιού, που διατηρεί όλη τη συνοµιλία µεταξύ των χρηστών κατά την διάρκεια µίας συνόδου. Το σύστηµα παρέχει εργαλεία ενηµέρωσης των χρηστών για την ενίσχυση της σαφούς επίγνωση της κατάστασης. Για την παροχή µεγάλου όγκου πληροφορίας, χρησιµοποιείται ένας στατικός χώρος µέσα στο ΣΠΕΠ (π.χ. οι κανόνες του παιχνιδιού εµφανίζονται σε ένα από τους τοίχους του περιβάλλοντος, σαν ιερογλυφικά).

15 Σχήµα 16.2 Στιγµιότυπο ιάδρασης Χρηστών του Προγράµµατος Senet ώδεκα χρήστες (6 ζευγάρια), ηλικίας δώδεκα ετών συµµετείχαν στη µελέτη του προγράµµατος Senet. Χρησιµοποιήθηκαν τρία δωµάτια (σε ελεγχόµενο εργαστηριακό χώρο): στο ένα συµµετείχε ο δάσκαλος (Ε), και στα άλλα δωµάτια συµµετείχαν οι µαθητές (AC). Οι µαθητές συνοδεύονταν από ένα δεύτερο ερευνητή (H) που παρέχει τεχνική υποστήριξη (Σχήµα 16.3). Για την καταγραφή των αλληλεπιδράσεων των χρηστών χρησιµοποιήθηκαν βιντεοκάµερες, που αποτύπωναν τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών µε το σύστηµα, καθώς και των εικονικών εκπροσώπων των χρηστών µέσα στο ΣΠΕΠ. Η καταγραφή του διαλόγου των χρηστών αποθηκεύτηκε σε ένα αρχείο κειµένου, που παρείχε πληροφορία για τη διαδοχική οργάνωση του διαλόγου µεταξύ των χρηστών, καθώς και τον ακριβή χρόνο του διαλόγου. Για την καταγραφή των δραστηριοτήτων του δασκάλου χρησιµοποιήθηκε το πρωτόκολλο οµιλούντων υποκειµένων (think aloud protocol) (Monk et al., 1993), που επιτρέπει την καταγραφή του διανοητικού συλλογισµού του χρήστη. Κάθε σύνοδος (η σύνοδος συµπίπτει µε ένα γύρο παιχνιδιού) διήρκησε περίπου 45 λεπτά, και ακολουθήθηκαν από συνέντευξη µε τους µαθητές σχετικά µε την εµπειρία τους. Ερωτηµατολόγια χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή γενικών πληροφοριών για τους µαθητές.

16 ( Σχήµα 16.3 Η Πειραµατική ιάταξη για τη Μελέτη c) του Προγράµµατος Senet Η επόµενη ενότητα παρουσιάζει σχεδιαστικές προτάσεις σχετικά µε το σχεδιασµό ΣΠΕΠ για εκπαίδευση που προέκυψαν από την µελέτη Σχεδιαστικές Προτάσεις για ΣΠΕΠ στην Εκπαίδευση Σαράντα τέσσερις σχεδιαστικές προτάσεις προέκυψαν από την εφαρµογή της µεθοδολογίας των 7 βηµάτων στη µελέτη περίπτωσης του προγράµµατος Senet, και σχετίζονται µε τις ακόλουθες πτυχές των ΣΠΕΠ στην εκµάθηση: περιβάλλον ΣΠΕΠ, αντικείµενα, εικονικοί εκπρόσωποι, και συµπεριφορά εικονικών εκπροσώπων. Η συµπεριφορά εικονικών εκπροσώπων αντιστοιχεί σε δύο κατηγορίες χρηστών: εικονικούς εκπροσώπους µαθητών, και εικονικούς εκπροσώπους δασκάλων.

17 Οι σχεδιαστικές προτάσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Σχεδιαστικές προτάσεις (ΣΠ) Περιβάλλον ΣΠ1: οι χρήστες πρέπει να έχουν τον ταυτόχρονο έλεγχο ορισµένων τύπων δραστηριοτήτων ΣΠ 2: υπάρχει ανάγκη καταγραφής του ιστορικού του διαλόγου στο ΣΠΕΠ ΣΠ 3: υπάρχει ανάγκη καταγραφής του ιστορικού εξέλιξης δραστηριοτήτων στο ΣΠΕΠ ΣΠ 4: είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός µόνιµου πόρου πληροφόρησης σχετικά µε την εκπαιδευτική δραστηριότητα, διαρκώς ορατού σε όλους του συµµετέχοντες ΣΠ 5: ο µόνιµος πόρος πληροφόρησης (ΣΠ4) θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες παρουσίασης της πληροφορίας µε µορφή πολυµέσων ΣΠ 6: θα πρέπει να υποστηρίζεται επικοινωνία µε κανάλι ήχου Αντικείµενα ΣΠ 7: βασικά αντικείµενα θα πρέπει να έχουν ενσωµατωµένη νοηµοσύνη Εικονικοί εκπρόσωποι ΣΠ 8: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να είναι αισθητικά ευχάριστοι ΣΠ 9: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να παρέχουν µοναδική αντιπροσώπευση στον κάθε χρήστη ΣΠ 10: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν το ρόλο του χρήστη στο ΣΠΕΠ (π.χ. µαθητής, δάσκαλος) ΣΠ 11: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν το οπτικό πεδίο (viewpoint) του χρήστη που εκπροσωπούν ΣΠ 12: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν το σηµείο δράσης (actionpoint) του χρήστη που εκπροσωπούν ΣΠ 13: είναι απαραίτητη η παροχή ενός εργαλείου που επιτρέπει την προσαρµογή ενός εικονικού εκπροσώπου σε έναν άλλο, ώστε να µπορεί να τον ακολουθήσει αυτόµατα ΣΠ 14: είναι απαραίτητο να παρέχονται στους χρήστες µέσα που να τους επιτρέπουν να σαφείς ενδείξεις για τη δράση τους στο ΣΠΕΠ ΣΠ15: θα πρέπει να είναι εµφανές ποιος εικονικός εκπρόσωπος µιλάει ΣΠ16: οι φυσαλίδες κειµένου δε θα πρέπει να επικαλύπτονται ΣΠ17: οι φυσαλίδες κειµένου θα πρέπει να παραµένουν εµφανείς για µικρή διάρκεια χρόνου, αφότου ολοκληρώσει την πρότασή του ο οµιλητής ΣΠ18: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι ο χρήστης που εκπροσωπούν είναι σε διαδικασία πληκτρολόγησης ενός µηνύµατος ΣΠ19: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν την ακολουθία ανταλλαγής µηνυµάτων ΣΠ20: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν το στάδιο δράσης του χρήστη που εκπροσωπούν, καθώς και τη σκέψη του ΣΠ21: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι ο χρήστης που εκπροσωπούν επιθυµεί να αλληλεπιδράσει

18 ΣΠ22: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι ο χρήστης που εκπροσωπούν προσφέρει τη σειρά του σε κάποιον άλλο ΣΠ23: οι χρήστες θα πρέπει να ενηµερώνονται για τις ενέργειες των εικονικών εκπροσώπων, ακόµη και αν αυτοί είναι εκτός του οπτικού τους πεδίου ΣΠ24: υπάρχει ανάγκη εργαλείων που να επιτρέπουν τον προσδιορισµό του οπτικού πεδίου χρηστών σε συγκεκριµένη θέση ΣΠ25: οι οµιλούντες εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να προσδιορίζονται εύκολα, ακόµη και όταν βρίσκονται εκτός του οπτικού πεδίου άλλων χρηστών ΣΠ26: υπάρχει ανάγκη εργαλείων που να επιτρέπουν τον προσανατολισµό των χρηστών προς τους οµιλούντες εικονικούς εκπροσώπους, ακόµη και αν αυτοί βρίσκονται εκτός του οπτικού τους πεδίου ΣΠ27: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι ο χρήστης που εκπροσωπούν επιθυµεί να αλληλεπιδράσει, ακόµη και αν βρίσκεται εκτός του οπτικού πεδίου άλλων χρηστών ΣΠ28: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι ο χρήστης που εκπροσωπούν προσφέρει σειρά σε κάποιον, ακόµη και αν βρίσκεται εκτός του οπτικού του πεδίου ΣΠ29: θα πρέπει να υποστηρίζεται κανάλι ιδιωτικού διαλόγου ΣΠ30: θα πρέπει να υποστηρίζεται κανάλι ιδιωτικής αλληλεπίδρασης (µεταξύ περιορισµένου αριθµού χρηστών) ΣΠ31: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι ο χρήστης που εκπροσωπούν συµµετέχει σε ιδιωτικό διάλογο και εάν άλλοι µπορούσαν επίσης να συµµετέχουν ΣΠ32: οι εικονικοί εκπρόσωποι θα πρέπει να υποδηλώνουν ότι ο χρήστης που εκπροσωπούν συµµετέχει σε κανάλι ιδιωτικής αλληλεπίδρασης, και εάν άλλοι µπορούσαν επίσης να συµµετέχουν Συµπεριφορά εικονικών εκπροσώπων Συµπεριφορά εικονικών εκπροσώπων µαθητών ΣΠ33: οι εικονικοί εκπρόσωποι των µαθητών θα πρέπει να έχουν µια βασική συµπεριφορά που να επιδέχεται εξατοµίκευση Συµπεριφορά εικονικών εκπροσώπων δασκάλων ΣΠ34: ο εικονικός εκπρόσωπος του δασκάλου θα πρέπει να µπορεί να ελέγχει τη συµπεριφορά των µαθητών ΣΠ35: ο εικονικός εκπρόσωπος του δασκάλου θα πρέπει να µπορεί να ελέγχει το οπτικό πεδίο των µαθητών ΣΠ36: ο εικονικός εκπρόσωπος του δασκάλου θα πρέπει να µπορεί να παίρνει τον έλεγχο αντικειµένων στο ΣΠΕΠ ΣΠ37: ο εικονικός εκπρόσωπος του δασκάλου θα πρέπει να µπορεί να ελέγχει τα προσφερόµενα κανάλια επικοινωνίας ΣΠ38: ο εικονικός εκπρόσωπος του δασκάλου θα πρέπει να είναι ενηµερωµένος και να έχει τον έλεγχο του ιδιωτικού καναλιού διαλόγου µεταξύ µαθητών ΣΠ39: ο εικονικός εκπρόσωπος του δασκάλου θα πρέπει να είναι ενηµερωµένος και να έχει τον έλεγχο του ιδιωτικού καναλιού αλληλεπίδρασης µεταξύ µαθητών

19 ΣΠ40: ο εικονικός εκπρόσωπος του δάσκαλος θα πρέπει να έχει επεισοδιακή µνήµη των λαθών των µαθητών Πίνακας 16.1 Κατάλογος Σχεδιαστικών Προτάσεων για το Σχεδιασµό ΣΠΕΠ και Εικονικών Εκπροσώπων για Εκπαίδευση Με βάση την ανάλυση της µελέτης περίπτωσης του προγράµµατος Senet Σύνοψη Το κεφάλαιο παρουσίασε µία µέθοδο που εξυπηρετεί τη µελέτη αλληλεπίδρασης χρηστών σε ΣΠΕΠ, και βοηθά το σχηµατισµό σχεδιαστικών προτάσεων για τη δηµιουργία εικονικών εκπροσώπων που εξυπηρετούν εκπαιδευτικές ανάγκες χρηστών και εφαρµογών. Η µέθοδος παρέχει ένα µέσο διαχείρισης µεγάλο όγκου ανόµοιων δεδοµένων (δύο ταινιών βίντεο, ήχου, σηµειώσεων, αρχείων κειµένου). Η χρήση του αναλυτικού οδηγού που προτείνει η µέθοδος παρέχει ένα µέσο για πιο συνοπτικό και αντικειµενικό τρόπο περιγραφής των αλληλεπιδράσεων που εµφανίζονται σε µια σύνοδο. Η κατάτµηση της συνόδου, η κωδικοποίηση των εναλλαγών αλληλεπίδρασης των συµµετεχόντων και η χρονική ταξινόµηση των γεγονότων µιας συνόδου, παρέχουν µέσα για γρήγορη επισκόπηση της ροής των γεγονότων µιας συνόδου. Υπάρχουν µερικά µειονεκτήµατα µε τη µέθοδο. Κατ αρχήν, δεν παράγει τόσο πλούσια ποιοτική πληροφορία όσο οι εθνογραφικές µέθοδοι. Εντούτοις, ο αρχικός σκοπός της µεθόδου είναι η ανάλυση απαιτήσεων σε ορισµένους περιορισµούς χρόνου και πόρων. Αφετέρου, το πλέγµα είναι καταλληλότερο για ανάλυση σε επίπεδο στροφής, παρά για ευρύτερα ζητήµατα, όπως για παράδειγµα η παιδαγωγική, όπου απαιτείται η ανάλυση ολόκληρης συνόδου για να προσδιοριστούν οι διαφορετικές παιδαγωγικές τακτικές που υιοθετούνται. Απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη της µεθόδου για την αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος. Τρίτον, πρέπει να είναι σαφείς οι παράγοντες προς µελέτη, προκειµένου να παραχθούν οι αναλυτικές κατηγορίες που συνιστούν τον αναλυτικό οδηγό. Αυτό σηµαίνει ότι απαιτείται η διεξαγωγή διερευνητικής µελέτης σε αρχικά στάδια της έρευνας. Η µέθοδος που προτείνεται υιοθετεί χαρακτηριστικά του τρόπου διαχείρισης και ανάλυσης του βίντεο, της Ανάλυση Αλληλεπίδρασης. Επεκτείνει την Ανάλυση Αλληλεπίδρασης, προτείνοντας τη χρήση ενός αναλυτικού οδηγού που παρέχει ένα αποδοτικότερο και συστηµατικότερο τρόπο ανάλυσης απαιτήσεων. Ερωτήµατα και Θέµατα για Συζήτηση 1. ώστε ένα ορισµό για την εικονική πραγµατικότητα. 2. Ποιες είναι οι θεµελιώδεις έννοιες των περιβαλλόντων εικονικής πραγµατικότητας; 3. Ποια είναι τα θεµελιώδη δοµικά στοιχεία των περιβαλλόντων εικονικής πραγµατικότητας; 4. ώστε ένα ορισµό για τα ΣΠΕΠ. 5. Ποια είναι τα θεµελιώδη δοµικά στοιχεία των ΣΠΕΠ; 6. Ποιοι παράγοντες πρέπει να ικανοποιούνται για την υποστήριξη συνεργατικών δραστηριοτήτων στα ΣΠΕΠ; 7. Πως µπορεί να υποστηριχθεί η σαφής επίγνωση της κατάστασης (awareness) σε ένα ΣΠΕΠ;

20 8. Ποιοι είναι οι λόγοι που καθιστούν δύσκολη την αποτελεσµατική υποστήριξη συνεργασίας στα ΣΠΕΠ; 9. Τι είναι οι εικονικοί εκπρόσωποι; 10. Τι σηµαίνει ότι ο ρόλος των εικονικών εκπροσώπων στα ΣΠΕΠ είναι διττός; 11. Τι λειτουργίες επωµίζονται οι εικονικοί εκπρόσωποι στα ΣΠΕΠ; 12. Αναφέρετε κατηγορίες εικονικών εκπροσώπων ανάλογα µε τον τρόπο διαχείρισης τους από τους χρήστες. 13. Τι ρόλο µπορούν να πάρουν, και πως µπορούν να συµβάλουν οι εικονικοί εκπρόσωποι σε ένα ΣΠΕΠ για εκπαίδευση; 14. Τι προβλήµατα προκύπτουν σχετικά µε το σχεδιασµό ΣΠΕΠ; 15. Οργανώστε µια πειραµατική διάταξη για την ανάλυση αλληλεπιδράσεων µιας συνεργατικής κατάστασης διάρκειας 10 λεπτών συνεργασίας δύο ατόµων (δεν είναι απαραίτητη η χρήση υπολογιστικού συνεργατικού συστήµατος). Βιντεοσκοπήστε τη διάταξη. Χρησιµοποιήστε τη µέθοδο των 7 βηµάτων για την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων. ηµιουργήστε ένα αναλυτικό οδηγό για τη µελέτη παροχής εργαλείων επικοινωνίας. ηµιουργήστε 5 σχεδιαστικές προτάσεις.

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτική Εκδήλωση Εικονικής Πραγματικότητας στην Ακαδημία Αθηνών στο Second Life (SL) με θέμα: Καλώς ήλθατε στο SL»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτική Εκδήλωση Εικονικής Πραγματικότητας στην Ακαδημία Αθηνών στο Second Life (SL) με θέμα: Καλώς ήλθατε στο SL» Εργαστηριακή εισήγηση «Εκπαιδευτική Εκδήλωση Εικονικής Πραγματικότητας στην Ακαδημία Αθηνών στο Second Life (SL) με θέμα: Καλώς ήλθατε στο SL» Χριστίνα Οικονόμου Δασκάλα, Τμήματος Ένταξης 1 ου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 http://users.sch.gr/xrisoik http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 http://users.sch.gr/xrisoik http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ Χριστίνα Οικονόµου Απρίλης του 2010 1 Καλώς ήλθατε στο Second Life! Συνεργατικά Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγµατικότητας (ΣΠΕΠ) Second Life (SL) Ορισµός και βασικά τους χαρακτηριστικά Η Εκπαιδευτική ιάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών - Μάστερ (ΜΑ) στα Διαδραστικά Πολυμέσα 1. Εισαγωγή 1 2. Όραμα και Στόχοι του τμήματος 1 3. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004-2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Στόχοι του µαθήµατος Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ηµήτρης Καλαµαράς Παρουσιαση του 7 ου κεφαλαιου του βιβλίου της Μαρίας Κορδάκη «Εκπαιδευτικη Τεχνολογια και ιδακτικη της Πληροφορικής Ι» Οι δυνατότητες των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου

Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου Μελέτη υλοποίησης διαδικτυακού τόπου για το μουσείο Βυζαντινής Τέχνης Ζακύνθου 2 Περιεχόμενα 1Καθορισμός στόχων υλοποίησης...2 1.1Ανάλυση αναγκών...2 1.2Ανάλυση χρηστών...2 1.3Μοντέλα πληροφορίας...3 1.3.1Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: Πειραµατικές µέθοδοι Παρατήρηση χρηστών Πειραµατικές µέθοδοι (laboratory studies) Παρατήρηση πεδίου (field studies)

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής

αλαπάσχου Καλλιρόη Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής ηµιουργία Εκπαιδευτικού Πολυµεσικού Υλικού για την υποστήριξη του Προγράµµατος Σπουδών στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση: Υποστήριξη του Προγράµµατος της Φυσικής Αγωγής στο µάθηµα της Καλαθοσφαίρισης αλαπάσχου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρονισµός πολυµέσων

Συγχρονισµός πολυµέσων Συγχρονισµός πολυµέσων Έννοια του συγχρονισµού Απαιτήσεις παρουσίασης Ποιότητα υπηρεσίας συγχρονισµού Πλαίσιο αναφοράς συγχρονισµού Κατανεµηµένος συγχρονισµός Προδιαγραφές συγχρονισµού Τεχνολογία Πολυµέσων

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση 1 ο project. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/10/2012

Υπενθύμιση 1 ο project. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/10/2012 Υπενθύμιση 1 ο project Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/10/2012 Υπενθυμίσεις για 1η παρουσίαση Επικέντρωση σε: πακέτο λογισμικού Αντικείμενο της παρουσίασης: η εκπαιδευτική χρήση του πακέτου Αρχίστε με Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

17/4/2007 19/3/2007 12/3/2007

17/4/2007 19/3/2007 12/3/2007 2. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Με βάση τη µεθοδολογία που εκπονήθηκε (Anastasiades, 2003), πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των µαθησιακών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ o Ηγνωστική σύνδεση Η γνωστική σύνδεση, σύμφωνα με τον Ausebel, διαδραματίζει βασικότατο ρόλο στη διαδικασία της ουσιαστικής μάθησης, ηοποία σημαίνει τη διαδικασία σύνδεσης των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 3:Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Μια γενική επισκόπηση Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. 1 2 3 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. Το ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία και υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου, ενώ προτρέπει τους φορείς περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού

Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Σχεδιαστικές αρχές εκπαιδευτικού λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, M.Sc. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων Διευθύνουσα Σύμβουλος, INTE*LEARN Θέματα παρουσίασης.. Γενικά για την εταιρία και την εμπειρία της

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα