Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω των ερευνητικών εργασιών (project) στο Λύκειο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω των ερευνητικών εργασιών (project) στο Λύκειο."

Transcript

1 Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω των ερευνητικών εργασιών (project) στο Λύκειο. Δέσποινα Στύλα Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Υποψήφια Διδάκτωρ στο ΠΤΠΕ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Γενικά Λύκεια της ελληνικής επικράτειας μέσω του μαθήματος των ερευνητικών εργασιών που θεσμοθετήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2011 ως διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών υποχρεωτικού προγράμματος του Νέου Λυκείου (ΥΠΔΜΘ 2011:13, ΦΕΚ 1213, τχ. Β/2011). Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου και το δείγμα αποτέλεσαν 51 Λύκεια που επελέγησαν τυχαία από τους 51 Νομούς της Ελλάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εφαρμόστηκαν περιβαλλοντικού περιεχομένου προγράμματα στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών το χρονικό διάστημα Τα αποτελέσματα έδειξαν πως σε όλα τα Λύκεια που συμπεριλήφθησαν στο δείγμα επελέγη τουλάχιστον ένα περιβαλλοντικό θέμα (σε αυτό το χρονικό διάστημα) γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα πως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προωθείται με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος των ερευνητικών εργασιών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ερευνητικές Εργασίες ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικές Εργασίες, Γενικό Λύκειο, «Πρόγραμμα Σπουδών». ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρώτη διεθνής συνάντηση με θέμα την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, πραγματοποιείται στη Νεβάδα των Η.Π.Α το Στη συνάντηση αυτή καθιερώνεται διεθνώς ο όρος «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και διατυπώνεται ο πρώτος και ο πλέον έγκυρος ορισμός στην παγκόσμια βιβλιογραφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ο οποίος έχει ως εξής: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η διαδικασία αναγνώρισης αξιών και διασαφήνισης εννοιών, προκειμένου να αναπτυχθούν στους ανθρώπους και στις κοινωνικές ομάδες, οι απαραίτητες και αναγκαίες ικανότητες και στάσεις για την κατανόηση και εκτίμηση της συσχέτισης Ανθρώπου, Πολιτισμού και του Βιοφυσικού Περιβάλλοντος. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση απαιτεί πρακτική ενασχόληση στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και συνεπάγεται τη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς κάθε ανθρώπου για θέματα και προβλήματα που αφορούν στην κοινωνία και στην ποιότητα του περιβάλλοντος». Στην Ελλάδα η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εμφανίζεται στα τέλη του Τη σχολική περίοδο με πρωτοβουλία του ΥΠ.Ε.Π.Θ και του Κ.Ε.Μ.Ε (πρώην

2 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, νυν Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εισάγεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όχι ως νέο μάθημα στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά ως Προαιρετική Εκπαιδευτική Καινοτομία (Κούσουλας, 2008). Σημαντικός σταθμός για την εδραίωση και ανάπτυξη του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, είναι ο νόμος 1892/90 του τότε ΥΠΕΠΘ, ο οποίος ορίζει ότι: «η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ότι σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για το προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους». Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οι άξονες γνωστικού περιεχομένου είναι οι εξής: 1.Αέρας 2.Ατμόσφαιρα 3.Κλιματικές αλλαγές 4.Νερό 5.Έδαφος 6.Δάση 7.Βιοποικιλότητα 8.Η εξαφάνιση των ειδών 9.Ενέργεια 10.Η διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων 11.Ανθρώπινες δραστηριότητες 12.Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες (ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Οι Ερευνητικές Εργασίες θεσμοθετήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2011 ως διακριτή ενότητα του υποχρεωτικού προγράμματος του Νέου Λυκείου (ΥΠΔΜΘ 2011:13, ΦΕΚ 1213, τχ. Β/2011). Η εκπόνηση τέτοιων εργασιών ήταν εξ αρχής σύμφωνη με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη φύση και το διδακτικό προσανατολισμό των Προγραμμάτων Σπουδών και με τις πρακτικές που ίσχυαν δεκαετίες τώρα στα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών. Ως επιλογή εκπαιδευτικής πρακτικής, οι Ερευνητικές Εργασίες εντάχθηκαν οργανικά στην όλη φιλοσοφία του Νέου Σχολείου (ΥΠΔΜΘ 2010: 10-11, 23-25, ΥΠΔΜΘ 2011: 13), η οποία αντιλαμβάνεται όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τους μαθητές ως μικρούς «διανοούμενους», «επιστήμονες» και «ερευνητές». Γίνεται επιλογή µιας ερευνητικής εργασίας ανά τετράµηνο µε θέµα που εντάσσεται στους κύκλους «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες», «Τέχνη και Πολιτισµός», «Μαθηµατικά, Φυσικές Επιστήµες και Τεχνολογία» και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ή µε θέµα που συνδυάζει κάποιους από τους προαναφερόµενους κύκλους. Μία εργασία µπορεί να είναι στα Αγγλικά. Όλες οι εργασίες περιλαμβάνουν χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου στο οποίο και αναρτώνται µε την ολοκλήρωσή τους. Οι παραπάνω ερευνητικές εργασίες στο λύκειο στοχεύουν να κάνουν τους μαθητές: 1.Να ενεργοποιήσoυν τη σκέψη και τη δημιουργικότητα τους 2.Να ασκηθούν σε έναν νέο τρόπο σκέψης με τη δημιουργία αυθεντικών εργασιών 3.Να αναπτύξουν αισθήματα της συλλογικότητας και συνεργασίας που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια δημιουργίας των εργασιών 4.Να δημιουργήσουν διαύλους επικοινωνίας του σχολείου με την τοπική κοινωνία 5.Να εξετάσουν διάφορα θέματα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο 6.Να ενθαρρυνθούν ώστε να ασχοληθούν με καινοτόμες δράσεις και να διατυπώσουν μέσω των εργασιών τους πρωτότυπες σκέψεις (Ματσαγγούρας, 2011: 19).

3 ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Στη συνέχεια κατόπιν έρευνας (με τη μηχανή αναζήτησης στους ιστότοπους 51 λυκείων (επιλεγμένων με τυχαίο τρόπο, από τους Νομούς της χώρας) διαπιστώνεται πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση προωθείται σε μεγάλο ποσοστό μέσω των ερευνητικών εργασιών αφού επιλέγονται ανελλιπώς περιβαλλοντικά θέματα από τον κύκλο «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (βλ τον πίνακα που ακολουθεί). ΝΟΜΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 1.Δράμας 2 ο ΓΕΛ Δράμας, 1.Φυσικές Καταστροφές 2.Αττικής 2 ο ΓΕΛ Καισαριανής, 3 ο ΓΕΛ Ζωγράφου, 2.Το μαγικό ταξίδι του σταφυλιού στο πέρασμα των χρόνων 2.Προϊόντα συμβατικής καλλιέργειας και προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας «μεταλλαγμένα προϊόντα τι είναι η βιολογική γεωργία» 3.Εύβοιας 1 ο ΓΕΛ Χαλκίδας, Ρύπανση εσωτερικών χώρων: οι ρύποι εσωτερικών χωρων, η αόρατη απειλή και η ποιότητα ζωής μας 3. Φωτοβολταΐκά: πηγή ενέργειας, ανάπτυξης και ποιότητας ζωής 4.Βοιωτίας 1 ο ΓΕΛ Θήβας, Το νερό μέσα από τις θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 4.Περιβαλλοντική συνείδησημπορούμε να γίνουμε πράσινοι

4 5.Φθιώτιδας 2 ο ΓΕΛ Λαμίας, Εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης-περιβαλλοντικές επιπτώσεις εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης 6.Τρικάλων 1 ο ΓΕΛ Τρικάλων, Πυρηνική ενέργεια, ευλογία ή κατάρα; 7.Άρτας ΓΕΛ Βουργαρελίου, Προστασία Περιβάλλοντος 8.Λάρισας ΓΕΛ Αγιάς, Ανακύκλωση-διαχείριση και αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών 9.Κοζάνης 3 ο ΓΕΛ Κοζάνης, 9.Αρωματικά Φυτά και Βότανα στη ζωή μας, χθες και σήμερα. 10.Καστοριάς 1 ο ΓΕΛ Καστοριάς, 10.Το ηλιακό μας σύστημα 11.Ιωαννίνων 2 ο ΓΕΛ Ιωαννίνων, Ο κύκλος του νερού στη λίμνη Παμβώτιδα 12.Μαγνησίας 1 ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή του Βόλου

5 13.Καβάλας 1 ο ΓΕΛ Καβάλας, 13.Περιβάλλον και διαχείριση ενέργειας 14.Ευρυτανίας ΓΕΛ Καρπενησίου, Πυρηνική ενέργεια-ευχή και κατάρα 15.Καρδίτσας 3 ο ΓΕΛ Καρδίτσας, 15.1.Η οικολογική συνείδηση στα χνάρια του Δημιουργού 2.Πράσινα επαγγέλματα 3.ΕΛΙΑ: ένας θησαυρός στη ζωή μας 4. Υδάτινοι πόροι - Ρύπανση Υδάτων 16.Φωκίδας ΓΕΛ Γαλαξιδίου, 16.Ενέργεια στο σπίτι. Νερό: Ανεξάντλητος Φυσικός Πόρος ή Αγαθό υπό Εξάλειψη; 17.Χαλκιδικής ΓΕΛ Πολυγύρου, 17.Νερό-πόσιμο και βιομηχανικό, χημεία και επεξεργασία του 18.Ημαθίας 2 ο ΓΕΛ Νάουσας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανεμογεννήτριες 19.Κιλκίς 1 ο Γενικό Λύκειο Κιλκίς, 19.Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας- Βιολογικά Προϊόντα 20.Πέλλας ΓΕΛ Γιαννιτσών, 20.Μόλυνση του περιβάλλοντος-ατμοσφαιρική ρύπανση

6 21.Πιερίας 2 ο ΓΕΛ Κατερίνης, 21.Ενέργεια και Περιβάλλον 22.Σερρών 2 ο ΓΕΛ Σερρών, Το Μέλι 23.Θεσσαλονίκης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, 23.Η ενημέρωση των ανθρώπων σχετικά με τα υλικά και τις μεθόδους ανακύκλωσης 24.Χανίων 3 ο ΓΕΛ Χανίων, 24.Ανακύκλωση 25.Ηρακλείου 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου, 25.Ο Ήλιος 26.Λασιθίου 2 ο ΓΕΛ Ιεράπετρας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 27.Ρεθύμνου 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου, 27.Ανακύκλωση και βιοποικιλότητα 28.Έβρου 4 ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης, 28.Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου 29.Ροδόπης 3 ο ΓΕΛ Κομοτηνής, 29.Τα ωφέλη και οι μέθοδοι ανακύκλωσης υλικών απo πλαστικό γυαλί χαρτί ξύλο και αλουμίνιο

7 30.Ξάνθης 4 ΓΕΛ Ξάνθης, 30.Εναλλακτικές μέθοδοι και τακτικές εξοικονόμησης ενέργειας με μείωση της κατανάλωσης σε νερό πετρέλαιο και ρεύμα 31.Πρέβεζας 1 ο ΓΕΛ Πρέβεζας, 31.Το «μηχανάκι» αίσθηση ελευθερίας περιβαλλοντική συνείδηση ή κίνδυνος; 32.Φλώρινας 3 ο ΓΕΛ Φλώρινας, Γνωριμία με τους σεισμούς, πρόγνωση και προστασία 33.Γρεβενών 1 ο ΓΕΛ Γρεβενών, 33.Απολιθώματα 34.Θεσπρωτίας 1 ο ΓΕΛ Ηγουμενίτσας, 34.Η ζωή στη μικρή μας πόλη : «Ερευνώ την οικονομική ζωή και το φυσικό περιβάλλον και προτείνω τρόπους αναβάθμισης» 35.Κέρκυρας 5 ο ΓΕΛ Κέρκυρας, 35.Αρωματικά φυτά & βότανα της παράδοσής μας: καλλυντικά-τρόφιμα-φάρμακα. (ετήσιο) 36.Κεφαλληνίας ΓΕΛ Ληξουρίου, 36.Οικοσυστήματα της Κεφαλονιάς. Ένας οδηγός από νέους για νέους

8 37.Ζακύνθου 1 ο ΓΕΛ Ζακύνθου, Αλλοίωση τοπίου 38.Χίου 1 ο ΓΕΛ Χίου, Τα νερά της Χίου 39.Λέσβου 3 ο ΓΕΛ Μυτιλήνης, 39.Απολιθωμένο δάσος 40.Σάμου Πυθαγόρειο ΓΕΛ Σάμου, 40.Χλωρίδα και Πανίδα της Σάμου 41.Αρκαδίας 1 ο ΓΕΛ Τρίπολης, 41.Ο κύκλος του νερού 42.Αργολίδας ΓΕΛ Αγίας Τριάδας, 42.Διαχείριση Απορριμμάτων 43.Κορινθίας 4 ο ΓΕΛ Κορίνθου, 43.Το δάσος και οι δρόμοι του νερού 44.Λακωνίας ΓΕΛ Νεάπολης, 44.Οικολογική Νοημοσύνη 45.Μεσσηνίας 2 ΓΕΛ Καλαμάτας, 45.Κυκλοφορία Περιβάλλον- Υγεία

9 46.Κυκλάδων ΓΕΛ Σύρου, 46.Αειφόρος ανάπτυξη στη Σύρο 47.Δωδεκανήσου 1 ο ΓΕΛ Ρόδου, Οικολογική συνείδηση 48.Αχαίας ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας, 48.Ανακύκλωση χαρτιού 49.Αιτωλοακαρναν ίας 5 ο ΓΕΛ Αγρινίου, 49.Οι φυσικές προστατευόμενες περιοχές (κατηγορίες, λειτουργίες, σκοποί, διαχείριση). 50.Ηλείας 3 ο ΓΕΛ Πύργου, 50.Από τα τηγανισμένα λάδια στο βιοντίζελ 51.Λευκάδας 2 ο ΓΕΛ Λευκάδας, 51.Λιμνοθάλασσα-Ιβάρι Λευκάδας, παρελθόν, παρόν, μέλλον Σχήμα 1: Νομοί, Λύκεια, Περιβαλλοντικά Θέματα που επελέγεσαν. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ), λόγω της σπουδαιότητάς της στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την οικοδόμηση της αειφορίας μπορεί να έχει εισαχθεί από το 1992 στα προγράμματα των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Φλογαίτη, 1993) και μπορεί επίσης προγράμματα ΠΕ να υλοποιούνται στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Παπαδημητρίου, 1998) ωστόσο βρήκε έναν ακόμη σύμμαχο, τις ερευνητικές εργασίες που όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, προωθούν την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στους μαθητές. Μάλιστα τα θέματα που αναπτύχθηκαν στα

10 συγκεκριμένα Λύκεια αφορούν όλους τους άξονες του γνωστικού περιεχομένου της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως δόθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το Τέλος, η παρούσα μελέτη είναι σαφώς περιορισμένη και πρέπει να επεκταθεί από μελλοντικούς ερευνητές όσον αφορά στην επίδραση των παραπάνω περιβαλλοντικών προγραμμάτων στους μαθητές. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κούσουλας Κ.Γ. (2008) - Η «Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Ματσαγγούρας, Η. (2011). Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο. Βιβλίο εκπαιδευτικού. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. Παπαδημητρίου, Β. (1998) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο - Αθήνα: Εκδόσεις ΤΥΠΩΘΗΤΩ Γ.ΔΑΡΔΑΝΟΣ. ΥΠΔΜΘ (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευτικών) (2011). Πρόταση για το Νέο Λύκειο. Ανάκτηση στις από: ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2009). Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. Φλογαϊτη, Ε. (1993). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικές Πανεπιστημ. Εκδόσεις.

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σύµφωνα µε το Ν.1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης του ΕΚΕΙΙ γνα την παροχή υπηρεσιών

ΙΕΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης του ΕΚΕΙΙ γνα την παροχή υπηρεσιών ΙΕΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Χ «-hit Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης του ΕΚΕΙΙ γνα την παροχή υπηρεσιών Ϋ Συμβο^ευ^ικής και V Εξατομικευμένου Επαγγελματικού Προάανατολισμ ΐ>ίστοϊιλαι&ιο

Διαβάστε περισσότερα

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ TA 71 ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΚΑΝΑ / ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ για το 2009 Η πρόληψη της ουσιοεξάρτησης στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από το πανελλαδικό δίκτυο των 71, καλύπτοντας τις 13 περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία Πρόλογος... 3 Μήνυμα Γενέθλιου Μαυρίκιου, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β' Αθήνας... 4 Ευχαριστήριο Γεωργίου Κούσουλα, Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης... 5 Ευχαριστήριο Χριστίνας Παπαζήση, Υπεύθυνης

Διαβάστε περισσότερα

1.4.6. Π.. 47/2006... 8

1.4.6. Π.. 47/2006... 8 Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράσινη Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα Ανασκόπηση & Προοπτικές

Η Πράσινη Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα Ανασκόπηση & Προοπτικές ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η Πράσινη Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα Ανασκόπηση & Προοπτικές της ΚΕΝΑΝΙ ΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (23ΣΕ45372) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ελλάδα: Χωρική ανάλυση και συμβολή στην ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών

Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ελλάδα: Χωρική ανάλυση και συμβολή στην ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 16(9): 203-222 Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ελλάδα: Χωρική ανάλυση και συμβολή στην ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών Σεραφείμ Πολύζος Πολιτικός Μηχανικός, Οικονομολόγος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Νέος κύκλος αιτήσεων για Φωτοβολταϊκά. Ολοκλήρωση εγκατάστασης νέου Φ/Β πάρκου ισχύος 99,5kW p στη Χαλκιδική. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νέος κύκλος αιτήσεων για Φωτοβολταϊκά. Ολοκλήρωση εγκατάστασης νέου Φ/Β πάρκου ισχύος 99,5kW p στη Χαλκιδική. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επενδυτικές ευκαιρίες στα Φ/Β συστήματα. Τα Φ/Β συστήματα ξανά σε ανοδική πορεία. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ έως το 2020. Το κόστος ενός Φ/Β συστήματος Επιλέξτε το σωστό Φ/Β panel. Επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 -

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 - - 1 - σ χ ε δ ι α σ μ ό ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η υ λ ο π ο ί η σ η Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς - 3 - Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας (Γραφείο Π.Ε.), ΚΠΕ Ανατολικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κεφάλαιο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κεφάλαιο 2.1. Παραδείγματα θεμάτων ενταγμένων στον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες» Σχόλιο: Οι τίτλοι που ακολουθούν είτε υλοποιήθηκαν από σχολεία της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Πρόγραμμα «Χαρτογράφηση Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής» Πράξη 1.1.4.α Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.4 Υπεύθυνη Δράσης: Σουζάνα Παντελιάδου Βόλος, 30/3/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Π3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 1014

Π3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 1014 Π3. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 1014 Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2011 2 Έκθεση Μελέτης ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικά Προγράμματα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ανάλυση Περιεχομένου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικά Προγράμματα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ανάλυση Περιεχομένου ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΠΟΥ YΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ Δ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Σπανουδάκη Αλεξία 1, Αθανασακοπούλου Αγγελική 2, Αθανασακοπούλου Σοφία 3 1. Νηπιαγωγός-Απόφοιτη ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη + Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MBA EXECUTIVE ΘΕΜΑ : Η εφαρμογή των επενδυτικών κινήτρων του Ν.3299/04 στην μεταποιητική δραστηριότητα.εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004. (οπως ισχύει σήμερα)

Άρθρο: Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004. (οπως ισχύει σήμερα) Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 (οπως ισχύει σήμερα) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ, Οικονομολόγων Εξωτερικών συνεργατών της Specisoft Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιμέλεια: Ουσταμπασίδης Νικόλαος Εποπτεύων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καθ/τής Παναγιώτης ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 995 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.

Διαβάστε περισσότερα