ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1997

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1997"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 1997 Στην Αθήνα σήμερα, την 2α Σεπτεμβρίου 1997, οι υπογεγραμμένοι αφενός Κωνσταντίνος Σταμούλης - Υποδιοικητής και Θωμάς Πλιάκος - Διευθυντής Προσωπικού, ως εκπρόσωποι της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου, αριθ. 86, αφετέρου Σταύρος Κούκος και Ανέστης Πίσχινας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους, αριθ. 15, όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι για τη διαπραγμάτευση και υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ για το έτος 1997, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3 παρ. 1γ και 5 και το άρθρο 4 του Ν. 1876/90, με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και αφού αντηλλάγησαν τα εκατέρωθεν επιχειρήματα, προτάσεις και αντιπροτάσεις επί θεσμικών και οικονομικών θεμάτων του Προσωπικού και επί θεμάτων που έχουν σχέση με τη συγκρότηση και δραστηριότητα της Τράπεζας, συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν, ως ρυθμίσεις της επιχειρησιακής ΣΣΕ έτους 1997 για την Εθνική Τράπεζα, τα ακόλουθα: Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Α1. Αναγνώριση της συμβολής των εργαζομένων στα θετικά αποτελέσματα της Τράπεζας Η Διοίκηση της Τράπεζας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του προσωπικού στην επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων κατά τη χρήση 1996 παρέχει σε όλο το προσωπικό τη δυνατότητα αγοράς μετατρέψιμων ομολογιών, άμεσα ρευστοποιήσιμων, με τη χορήγηση του δανείου με επιτόκιο 8% εφόσον η εξόφλησή του γίνει μετά την και με επιτόκιο 10% εφόσον η εξόφλησή του γίνει πριν την Η τιμή αγοράς κάθε ομολογίας καθορίζεται στο ποσό των δρχ. Σε όσους εκ των υπαλλήλων προβούν στη ρευστοποίηση των ομολογιών προ της , η εξόφληση του δανείου θα είναι ολική και άμεση, με παρακράτησή του εκ του ποσού της ρευστοποίησης.

2 2 Σε όσους προβούν στη ρευστοποίηση μετά την , η εξόφληση του δανείου θα γίνει, με παρακράτηση από τη μισθοδοσία τους, σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γινομένης από Αν η εκποίηση των μετοχών λάβει χώρα πριν την πλήρη εξόφληση του δανείου, το υπόλοιπό του θα παρακρατείται άμεσα. Ο αριθμός των ομολογιών που δικαιούται καθένας ορίζεται, ανάλογα με την ιδιότητά του και τον κατεχόμενο (ή κατά λογιστική αντιστοιχία) βαθμό, ως εξής: α. Προσωπικό Υπηρετικού Κλάδου (Κλητήρες), Κλάδου Ασφαλείας (Φύλακες), Προσωπικό Καθαριότητας και λοιπό προσωπικό μη ενταγμένο στον Οργανισμό Υπηρεσίας (πλην αυτού του Λογιστικού κλάδου): 6 ομολογίες β. Προσωπικό μέχρι και το βαθμό του Λογιστή Β και των αντίστοιχων βαθμών των Λοιπών Κλάδων του Κύριου Προσωπικού, υπάλληλοι του Βοηθητικού Προσωπικού του Ταμιακού Κλάδου (Εισπράκτορες) και του Τεχνικού Κλάδου (Τεχνίτες) καθώς επίσης και μη ενταγμένο στον Οργανισμό Υπηρεσίας προσωπικό του Λογιστικού Κλάδου: 7 ομολογίες γ. Λογιστές Α και αντίστοιχοι βαθμοί των λοιπών κλάδων του κύριου προσωπικού: 8 ομολογίες δ. Λογιστές Α με valeur μέχρι και , Υποτμηματάρχες, Τμηματάρχες Β και αντίστοιχοι βαθμοί των Λοιπών Κλάδων του Κύριου Προσωπικού. Επίσης Δημοσιογράφοι και Ιατροί 9 ομολογίες ε. Τμηματάρχες Α και αντίστοιχοι βαθμοί των λοιπών κλάδων του κύριου προσωπικού και Σύμβουλοι Διοίκησης 10 ομολογίες στ. Συμπρ. Υποδιευθυντές, Υποδιευθυντές, Διευθυντές και αντίστοιχοι βαθμοί των Λοιπών Κλάδων του Κύριου Προσωπικού: 11 ομολογίες Η διαδικασία σύναψης των δανειακών συμβάσεων για το σκοπό αυτό, που υπογράφονται από την Τράπεζα και τον κάθε εργαζόμενο, καθώς και η χορήγηση των

3 3 ομολογιών συμφωνείται ότι θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 20 ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Η ρευστοποίηση γίνεται μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής. Θεματοφύλακας των ομολογιών ορίζεται η αρμόδια Δ/νση Επενδύσεων και Κεφαλαιογοράς. Τα ανωτέρω και τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις εφαρμογής περιλαμβάνονται ως όροι στη δανειακή σύμβαση μεταξύ Τράπεζας και κάθε εργαζόμενου που θα συναφθεί για το θέμα αυτό. Α2. Αύξηση επιδόματος ευθύνης Τα ισχύοντα, καταβαλλόμενα μέχρι σήμερα, επιδόματα ευθύνης αυξάνονται από την αντίστοιχη ημερομηνία, ανά κλιμάκιο ευθύνης, και διαμορφώνονται ως εξής: ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΑΠΟ Α3. Αύξηση επιδόματος βαθμού 1. Τα ισχύοντα, καταβαλλόμενα μέχρι σήμερα, επιδόματα βαθμού, αυξάνονται από την αντίστοιχη ημερομηνία, ανά βαθμό του λογιστικού κλάδου ή τον αντίστοιχο των λοιπών κλάδων και διαμορφώνονται ως εξής:

4 4 ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΣΟ (ΔΡΧ.) ΑΠΟ ΑΠΟ Διευθυντής Υποδιευθυντής Συμπρ. Υποδιευθυντής Τμήμ. Α, Τμημ. Β, και Υποτμηματάρχης / Προϊστ Τμήματος Δ/σεως Τμηματάρχης Α Τμηματάρχης Β Υποτμηματάρχης Λογιστής Α Λογιστής Β Υπολογιστής Α Υπολογιστής Β Το επίδομα βαθμού επεκτείνεται στο βοηθητικό προσωπικό του Ταμιακού κλάδου και του Τεχνικού κλάδου. Το επίδομα αυτό χορηγείται από ως εξής: ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΑΠΟ Διαχειριστής-Αρχιεργοδηγός Αρχιεισπράκτωρ-Εργοδηγός Εισπράκτωρ-Τεχνίτης Α Α4. Επέκταση επιδόματος εμπλοκών Το ειδικό μηνιαίο επίδομα εμπλοκών (κωδ. Αρ. 267) όπως ισχύει σήμερα, χορηγείται από και σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε συστημένες υπηρεσίες Καθυστερήσεων στο δίκτυο.

5 5 Α5. Αμοιβή μερικής/ευκαιριακής απασχόλησης σε θέσεις Teller, Καταμετρητή, Διαχειριστή Στους μερικώς ή ευκαιριακώς απασχολούμενους κατά τις ημέρες αιχμής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατείας σε ταμεία, ως tellers, καταμετρητές ή διαχειριστές, θα καταβάλλονται τα ακόλουθα ποσά: Διάρκεια εργασίας (σε ένα μήνα) ποσό δρχ. 1 ημέρα ημέρες ημέρες ημέρες και άνω Τα παρακάτω ποσά, με τις ίδιες αναλογίες, θα καταβάλλονται και στους ασκούντες προσωρινά καθήκοντα Chief Teller ή Προϊσταμένου Υπηρεσιών Ταμείων αναπληρώνοντας τους κατόχους των θέσεων αυτών. Α6. Αύξηση επιδομάτων εξειδικευμένων στελεχών Συμφωνείται ότι η Τράπεζα, εντός 4 μηνών από την υπογραφή της παρούσας, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Δ/νσεις και παράγοντες και με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΥΕΤΕ, θα μελετήσει τα ζητήματα των εξειδικευμένων στελεχών με σκοπό την αναδιάρθρωση των επιδομάτων τους. Β. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Β1. Βελτίωση όρων χορήγησης στεγαστικών δανείων 1. Η Τράπεζα χορηγεί στεγαστικά δάνεια για αγορά (α) κατοικίας σε υπαλλήλους της που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στους κατ' έτος δικαιουμένους στεγαστικό δάνειο, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Στέγασης. Το επιτόκιο των χορηγουμένων κατά τον τρόπο αυτό δανείων δεν θα υπερβαίνει παραπάνω από 1,5 ποσοστιαία μονάδα το εκάστοτε επιτόκιο των ετήσιων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου και θα αναπροσαρμόζεται ανά εξάμηνο την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους.

6 6 2. Η Τράπεζα υποχρεούται να χορηγήσει στεγαστικό δάνειο εντός του 1997 σε αριθμό υπαλλήλων, τουλάχιστον ίσο με αυτόν του Β2. Ατομικά δάνεια Τα μέχρι σήμερα χορηγούμενα με επιτόκιο 8% ατομικά δάνεια (δάνεια χωρίς δικαιολογητικά) χορηγούνται στο εξής από την υπογραφή της παρούσας με επιτόκιο 6%. Β3. Ειδικοί όροι χρήσης πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων Πέραν της ήδη ισχύουσας έκπτωσης 30% (άρθρο β3 της επιχειρησιακής ΣΣΕ 96) η Τράπεζα χορηγεί στους υπαλλήλους της το προβλεπόμενο κάθε φορά για τους "συνεπείς ενήμερους" πελάτες της Bonus μειωμένου επιτοκίου, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, για πάσης φύσεως καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Το ίδιο μειωμένο επιτόκιο θα λογίζεται και για τα χρεωστικά υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών μισθοδοσίας. Β4. Προκαταβολή εφάπαξ Συμφωνείται να ανατεθεί η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης η οποία θα περατωθεί εντός 3 μηνών και θ' αφορά τη δυνατότητα προκαταβολής εφάπαξ στους εργαζόμενους μετά τη συμπλήρωση 18 ετών πραγματικής υπηρεσίας. Το πόρισμα που θα εκδοθεί θα δοθεί στο Δ.Σ. του Ταμείου Αυτασφαλείας για περαιτέρω ενέργειες. Β5. Ενίσχυση εκδρομικών προγραμμάτων και διακοπών εργαζόμενων στην Ε.Τ.Ε. Στα προβλεπόμενα στην από Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. και εντός των εγκεκριμένων ορίων (όρος Β6) για τις πολιτιστικές-αθλητικές δραστηριότητες προστίθενται και προγράμματα εκδρομών ή διακοπών που διοργανώνει ο ΣΥΕΤΕ για τους εργαζόμενους στην Τράπεζα. Β6. Κάλυψη εξόδων για παρακολούθηση σεμιναρίων εκτός έδρας Συμφωνείται η σύσταση εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας επιτροπής από στελέχη της Τράπεζας και εκπροσώπων του ΣΥΕΤΕ, προκειμένου να

7 7 εξετάσει τρόπους και δυνατότητες ανάληψης από την Τράπεζα των δαπανών διαμονής σε ξενοδοχεία υπαλλήλων της, μετακινουμένων εκτός έδρας για παρακολούθηση σεμιναρίων. Η επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της εντός 2 μηνών. Β7. Υπηρεσιακές στολές προσωπικού Τα ισχύοντα καταβαλλόμενα μέχρι σήμερα, ετήσια ποσά για τις υπηρεσιακές στολές κατά κατηγορία προσωπικού αυξάνονται και διαμορφώνονται ως εξής: Κατηγορία Προσωπικού Χορηγούμενο Ποσό Φροντιστές (κλητήρες, προσωπικό ασφαλείας και χρηματαποστολών, επόπτες ασφαλείας και καθαριότητας, τεχνίτες που εκτελούν τεχνική εργασία, τυφλοί χειριστές τηλ/κών κέντρων) Εργάτες, τεχνίτες και εισπράκτορες που εκτελούν αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση καθήκοντα φροντιστών Φροντιστές Γραφείων Διοίκησης Οδηγοί Διοίκησης Λοιποί Οδηγοί Εργάτες μεταφοράς Καθαρίστριες Ολικής απασχόλησης Καθαρίστριες Μερικής απασχόλησης Καθαρίστριες Κυλικείων Β8. Βελτίωση και εκλογίκευση της διανομής προμηθειών από ασφάλιστρα, Αμοιβαία κεφάλαια κ.λ.π. θέματα α) Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται στο σύστημα διανομής προμηθειών, συμφωνείται η επανεξέταση και η βελτίωση του ισχύοντος συστήματος διανομής των πάσης φύσεως προμηθειών από ασφάλιστρα και Αμοιβαία κεφάλαια (ΔΗΛΟΣ) από πιστωτικές κάρτες, εργασίες leasing κλπ.

8 8 Σκοπός της επιδιωκόμενης εκλογίκευσης είναι να διανέμονται κατάλληλα και σε όλους τους εργαζόμενους οι σχετικές προμήθειες στη βάση βελτιώσεων του Κανονισμού Πρόσθετων αμοιβών. β) Αρμόδια για τη διερεύνηση των προβλημάτων, τον εντοπισμό και την εξειδίκευση των κατάλληλων λύσεων είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες επιχειρησιακές ρυθμίσεις και τον οικείο ειδικό κανονισμό η επιτροπή πρόσθετων αμοιβών και κινήτρων ΕΠΟΚ. γ) Η ως άνω επιτροπή θα εξετάσει, επιπροσθέτως, τα αρμόζοντα υλικά κίνητρα παραμονής για τους εργαζόμενους σε παραμεθόριες περιοχές. δ) Οι προτάσεις της ΕΠΟΚ για τα παραπάνω θέματα θα υποβληθούν εντός 5μηνου στη Διοίκηση. Β9. Αμοιβαίο Κεφάλαιο Το προβλεπόμενο από την επιχειρησιακή ΣΣΕ 1996 ανώτατο ετήσιο όριο της σχετικής επιβάρυνσης της Τράπεζας, στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ΔΗΛΟΣ" ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που σχηματίστηκε σε εφαρμογή των επιχειρησιακών ΣΣΕ , αναπροσαρμόζεται σε 340 εκατομμύρια δρχ. Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γ1. Θέματα προσλήψεων Συμφωνείται η λειτουργία της Επιτροπής προσλήψεων, που προβλέπεται από το άρθρο 7 της κλαδικής ΣΣΕ 1991, προκειμένου να εξετάσει μεταξύ των άλλων: Τον προσδιορισμό των αναγκών σε προσωπικό (κύριο, βοηθητικό κλπ) με κύριο στόχο την αποτελεσματική και συστηματική κάλυψη άμεσων αναγκών του δικτύου κεντρικά και στην περιφέρεια. Τη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων και διαδικασιών για τη διενέργεια προσλήψεων. Η Επιτροπή λειτουργεί σε τακτική βάση, σε συνεργασία με τα οικεία υπηρεσιακά όργανα λαμβάνοντας από αυτά την αναγκαία για τη λειτουργία της υποστήριξη και πληροφόρηση.

9 9 Γ2. Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση Σε προέκταση - εξειδίκευση των ήδη συμφωνημένων στο άρθρο 14 της κλαδικής ΣΣΕ-ΟΤΟΕ τραπεζών σχετικά με την καθολικότητα της εκπαίδευσης συμφωνείται: Να υπάρξει ειδική μέριμνα της τράπεζας για εκπαίδευση σε κάθε εργαζόμενο με προτεραιότητα σε όσους επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο από εφαρμοζόμενες ή επικείμενες αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, η οποία να καλύπτει πλήρως τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα σεμινάρια που πρέπει να παρακολουθήσει κάθε εργαζόμενος καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το σύστημα και τα αρμόδια όργανα σχεδιασμού της εκπαίδευσης, στη βάση ενός σύγχρονου συστήματος διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών και σε άμεση σχέση με την υπηρεσία που εργάζεται, τη θέση που κατέχει ή πρόκειται να καταλάβει ώστε η συνολική υπηρεσιακή του εξέλιξη και προοπτική να υποστηρίζεται από την κατάλληλη εκπαίδευση ή επιμόρφωση. Γ3. Εκλογίκευση και ομαδοποίηση ειδικών επιδομάτων Συμφωνείται η σύσταση, εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας ειδικής Επιτροπής, αποτελούμενης από 3 εκπροσώπους της Τράπεζας και 2 του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (με ισάριθμους αναπληρωτές) με σκοπό την εξέταση όλων των ειδικών επιδομάτων (δραχμικών - ποσοστοποιημένων στο 16ο κλιμάκιο του Ε.Μ.), που ισχύουν στην Τράπεζα, προκειμένου αυτά να ομαδοποιηθούν και προσαρμοσθούν κατάλληλα, σύμφωνα με τις ανάγκες και προτεραιότητες της Τράπεζας και των εργαζόμενων. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών από τη σύστασή της, με την υποβολή ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων προτάσεων στη Διοίκηση προκειμένου να αξιοποιηθούν από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Γ4. Θεσμοθέτηση διαδικασίας τακτικής ενημέρωσης του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και συμμετοχής του σε Επιτροπές Σε προέκταση των συμφωνημένων στην επιχειρησιακή ΣΣΕ/1996, (άρθρο γ) συμφωνείται η συμμετοχή εκπροσώπων του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σε όλες τις επιτροπές του λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν για κάθε θέμα εκσυγχρονισμού της Τράπεζας.

10 10 Δ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Εκτός από επιμέρους διατάξεις της, για τις οποίες ρητώς ορίζεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύος, η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ ορίζεται από την και μέχρι τη σύναψη νέας επιχειρησιακής ΣΣΕ. 2. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί για το υπαγόμενο στην παρούσα προσωπικό της ΕΤΕ με διατάξεις νόμων, ΣΣΕ, Διαιτητικών Αποφάσεων, Οργανισμών Προσωπικού, Πρακτικών Συμφωνίας, Πράξεων της Διοίκησης, ειδικών κανονισμών, ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν. 3. Η παρούσα ΣΣΕ συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα (1) και το τρίτο θα κατατεθεί αρμοδίως. Για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον ΣΥΕΤΕ ΚΩΝ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Θ. ΠΛΙΑΚΟΣ ΣΤ. ΚΟΥΚΟΣ Α. ΠΙΣΧΙΝΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2004 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Δεκεμβρίου 2004, οι υπογεγραμμένοι αφενός: Ιωάννης Πεχλιβανίδης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Αβραάμ Τριανταφυλλίδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 3 Α.1.1. Ενιαίο Μισθολόγιο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφ ενός ο κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Η μισθοδοσία μου & άλλα πολλά

Η μισθοδοσία μου & άλλα πολλά ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1922 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΥ.ΤΑ.ΤΕ.) Η μισθοδοσία μου & άλλα πολλά...κάθε που μετρώ λιγότερα τα βρίσκω! Δεκέμβριος 2013 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νίκος Παπαϊωάννου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις Οδηγός Εργασιακών Θεμάτων Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ Τραπεζών 1999-2000

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ Τραπεζών 1999-2000 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ Τραπεζών 1999-2000 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Στις 28 Μαϊου 1999 υπεγράφη η νέα κλαδική Σ.Σ.Ε Ο.Τ.Ο.Ε ΤΡΑΠΕΖΩΝ. Η νέα Σ.Σ.Ε είναι διετούς διάρκειας και καλύπτει τα έτη 1999

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Επιχειρησιακή σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε - Ε.Τ.Ε 2009 Συνάδελφοι, Μέσα σε ένα κλίμα ύφεσης και αμφισβήτησης των Συλλογικών Συμβάσεων και των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια Όρων ''Προσωπικό ή Υπάλληλος '',' ιοίκηση'', '' ηµόσιος ιαγωνισµός'' Προσλήψεις Προσωπικού Κλάδοι και ιαβάθµιση Προσωπικού

Έννοια Όρων ''Προσωπικό ή Υπάλληλος '',' ιοίκηση'', '' ηµόσιος ιαγωνισµός'' Προσλήψεις Προσωπικού Κλάδοι και ιαβάθµιση Προσωπικού ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Μάρτιος 2009 Αριθμός φύλλου 638 ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν 2081/1992/Α-154 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ: αφ ενός της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (στο εξής: η Τράπεζα), που αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΝ ΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΜΕΤΡΟ 2.10 ΡΑΣΗ 2.10.2 ΠΡΑΞΗ 2.10.2

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα Τηλ: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστημα Προμηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2013 Αριθμός φύλλου 650 ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Μάρτιος 2013 Αριθμός φύλλου 650 ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Μάρτιος 2013 Αριθμός φύλλου 650 ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα