Dokumentua I. 2010ean martxan hasiko den Unibertsitatera sarrerako hautaproba berria ondoko arauen bidez erregulatuta dago:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dokumentua I. 2010ean martxan hasiko den Unibertsitatera sarrerako hautaproba berria ondoko arauen bidez erregulatuta dago:"

Transcript

1 Dokumentua I Iruzkin orokorrak 2010ean martxan hasiko den Unibertsitatera sarrerako hautaproba berria ondoko arauen bidez erregulatuta dago: 1. BOE. 1467/2007ko azaroaren 2ko Errege Dekretua. (Batxilergoaren egitura eta irakaskuntza minimoak) 2. BOE. 1892/2008ko azaroaren 14ko Errege Dekretua. (Unibertsitateko irakaskuntza sarrerarako baldintzak) 3. BOPV. 23/2009ko otsailaren 3ko Dekretua. (Batxilergoko curriculuma) 4. UPV/EHU-ko barne arautegia. Probaren berritasun bat, araudiak agintzen duen bezala, zera da: ikasleari bi aukera (A eta B) aurkeztu behar zaizkio eta, berak bat hautatu eta aukeratutakoan dauden ariketa guztiak garatu behar ditu. Aukera bakoitzeko bost ariketen banaketa tematikoa honako hauxe da: Ariketa bat zati algebraikoari dagokio (sistemak, matrizeak, determinanteak...) Beste ariketa bat geometriari dagokio (espazioko geometria, distantziak...) Beste bat kalkulu diferentzialari dagokio (deribatuak, aplikazioak...) Beste bat kalkulu integralari dagokio (integralen kalkulua, aplikazioak) Azkenik, beste atala buruketen ebazpenei dagokio. Ebaluazio irizpideak 1. Proba osoak 0 eta 10 tarteko puntuazioarekin baloratuko da. 2. Proba osatuta dagoen bost ariketa horietariko bakoitzak balio berdina du, hau da, 2 puntu. 3. Planteamendu zuzena baloratuko da, bai globala eta bai atal bakoitzarena, baldin baleude. 4. Ez dira izango kontuan zenbakizko akatsak, kalkuluko akatsak... kontzeptuzkoak ez diren bitartean. 5. Buruketa eta bere soluzioa hobeto ikusten laguntzen duten ideiak, grafikoak, aurkezpenak, eskemak... positibotzat baloratuko dira. 6. Probaren aurkezpen egokia positibotzat baloratuko da. Orr. 1

2 UNIBERTSITATERA SARTZEKO HAUTAPROBAK MATEMATIKA II (Azterketa-eredua) OHARRA: A aukera edo B aukera hautatu behar da eta, bertako ariketa guztiak erantzun. Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean balioetsiko da. A AUKERA A.1. Ariketa. Aztertu ekuazio linealetako sistema honen bateragarritasuna α parametroaren balioaren arabera: x y + 2z = 4 S : 3x + 2y + 3z = 1 4x + y + αz = α Ebatzi aurreko sistema zehaztugabea den kasuan. A.2. Ariketa. Izan bitez, A eta B espazioko bi puntu eta, beraien osagaiak: A=(3,4,1+2a), B=(-3,0,1-2a) Jakina da bi puntu horiek P plano batekiko simetrikoak direla. Kalkulatu, era arrazoitu batean, planoaren ekuazioa. A.3. Ariketa. P(x)=x 3 +Ax 2 +Bx+C polinomio funtzio bati buruz zera dakigu: mutur erlatiboak dituela x=0 denean eta x=1 denean. Informazio hura kontutan izanda, A, B eta C koefizienteetatik zeintzuk kalkulatu daitezke? Arrazoitu erantzuna. A.4. Ariketa. Izan bedi R ondoko puntuetan erpinak dituen planoko laukizuzen bat: V 1 =(0,0), V 2 =(3,0), V 3 =(3,9), V 4 =(8,0). Egiazta ezazu A-ren edozein baliorentzat y=ax 2 +(3-3 A)x kurba V 1 eta V 2 erpinetatik igarotzen dela eta, laukizuzena bi eskualdeetan banatzen duela. Kalkulatu eskualde bakoitzaren azalera eta bilatu A-ren balioa kurbaren gainetik dagoen eskualdearen azalera azpitik dagoenaren bikoitza izateko. A.5. Ariketa. Izan bedi V 1 =(5,0), V 2 =(5,3), V 3 =(8,3) eta V 4 =(8,0) erpinak dituen planoko karratu bat. Jatorritik igarotzen diren zuzen guztien artetik karratua azalera berdina duten bi eskualdetan banatzen duen zuzena aukeratzen da. Egin eskema bat eta, bilatu arrazoituz zuzen horren malda. Orr. 2

3 UNIBERTSITATERA SARTZEKO HAUTAPROBAK MATEMATIKA II (Azterketa-eredua) OHARRA: A aukera edo B aukera hautatu behar da eta, bertako ariketa guztiak erantzun. Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean balioetsiko da. B AUKERA B.1. Ariketa. Aztertu ekuazio linealetako sistema honen bateragarritasuna α parametroaren balioen arabera: 3x 2y + 2z = 2α + 1 S = x + y z = 1 4x 2y + ( α 1)z = (α + 1). B.2. Ariketa. Izan bitez A eta B espazioko bi puntu eta, beraien osagaiak A=(2,2,1), B=(4,u,v). Bi puntu horiek P: 2x-y+z+D=0 planoarekiko simetrikoak dira. Kalkulatu, arrazoituz, u, v eta D-ren balioak. B.3. Ariketa. Izan bitez beraien batura 20 den p eta q bi zenbaki positibo. Kalkulatu, arrazoituz, p eta q-ren balioak lehenengoa bider bigarrenaren karratuaren biderketa maximoa izan dadin. B.4. Ariketa. Izan bedi y=4x eta y=8-4x zuzenek eta, y=2x-x 2 kurbak lehen koadrantean mugaturiko eskualdea. Egin eskualdearen adierazpen eskematikoa eta, kalkulatu bere azalera kalkulu integrala erabiliz. B.5. Ariketa. Ondoko irudian erakusten da 50, 30 eta 20 metro, hurrenez hurren, dituen hiru karratu bidez osatutako loraleku bat. Lehen karratuaren ezkerreko goi-erpina hirugarren karratuaren eskuineko behe-erpinarekin lotzen duen zuzenaren goiko eskualdea tulipaz jantzi nahi da. Eta, lehen karratuaren ezkerreko aldearen erdi puntua hirugarren karratuaren eskuineko behe-erpina lotzen dituen zuzena eta aurreko zuzenaren arteko espazioa arrosaz jantzi nahi da. Gainontzeko espazioa jazminez jantzi nahi da. Erantzun, arrazoituz: Zein da azalerarik handiena duen eskualdea? Orr. 3

4 Dokumentua II Batxilergoko bigarren kurtsoko Matematika II jakintzagaiaren plangintza aurkezten da dokumentu honetan. Horretarako ondoko Dekretuetan agertzen dena kontuan izan behar da: 1467/2007, azaroak 2 (BOE 6/11/2008), Errege Dekretua. Bertan, Batxilergoaren egitura eta irakaskuntza minimoak agertzen dira. 23/2009, Otsailak 3 (BOPV, 27, 2, 2009), Dekretua. Bertan, Batxilergoko curriculuma eta, bereziki, Matematika II jakintzagaiarena agertzen dira. 1892/2008, azaroak 14 (BOE 24/11/2008), Errege Dekretua. Bertan, Unibertsitate ofizialetako sarreren baldintzak eta Unibertsitate publikoetan onartze prozesuak arautzen dira. Dekretu horien arabera, Matematika jakintzagaia edukien lau bloke nagusitan multzokatzen da: EDUKI KOMUNAK (IKT/TIC, Buruketen ebazpena eta Jarrerak) ALJEBRA GEOMETRIA ANALISIA Proposamen honetan bloke bakoitzeko atalen edukia zein den zehaztu nahi da. Blokez bloke ondoko elementuak ukitu nahi dira: a. Helburuak. b. Kontzeptuak, prozedurak eta emaitzak. c. Edukizko eta metodozko orientabide eta behaketa batzuk. d. Oharrak. Iruzkin orokorrak: 1. Matematika II jakintzagaiaren plangintzarako 26 aste proposatzen dira; horietatik 2 aste erabiliko dira ebaluazioak eta beste zerbaiterako, beraz, 4 orduko 24 aste geratzen dira. Horra hor proposaturiko tenporalizazioa: BURUKETEN EBAZPENA ALJEBRA GEOMETRIA ANALISIA 3 aste 6 aste 5 aste 10 aste 2. Ezin da ahaztu Matematika II-ren Curriculum garapena gaitasun (*) batzuen eskuratzean oinarritzen dela, baina, hauta probetan ez da ea kontuan izango aspektu hura. Dena dela, gaitasunen aspektu batzuk bai ebaluatuko dira. 3. Aipatutako Dekretuak bereziki bi aspektu azpimarratzen dituzte: Informazio Teknologien erabilera eta Buruketen ebazpena. Lehenengo aspektua hauta probetan ezin da proposatu bere zabalera osoan. Bigarren aspektua, Buruketen ebazpena, ebaluatuko dena izango da. Orr. 4

5 4. Definizio formalak, frogapenak (absurdoratzea, kontrako adibideak) eta kateamendu logikoak (inplikazioa, baliokidetasuna) intuizioei baliotasuna ematen diote eta aplikatutako teknikei sendotasuna ematen diote. baina, zehaztasunak ez du estali behar oinarrizko ideien funtsa. (*) Gaitasun matematikoa honi deritzo: zenbakiak, beraiekin eragiketak, sinboloak eta arrazoitzeko eta adierazteko formak erlazionatu eta erabiltzeko trebetasuna izateari, bai mota desberdinetako informazioa interpretatu eta sortzeko, bai errealitatearen aspektu berezi eta kuantitatiboen ezaguera zabaltzeko eta, bizitzarekin erlazionaturiko buruketak ebazteko. Orr. 5

6 BURUKETEN EBAZPENA. 3 ASTE Helburuak. Ikasleak gai izan behar dira: Ariketak baino irekiagoak diren enuntziatuei aurre egiteko. Aieruak egin eta, bere kasuan, frogatzeko. Buruketen ebazpenei begira, ezagutu eta erabili estrategia konkretu batzuk. Kontzeptuak, Prozedurak eta Emaitzak. Buruketen ebazpenen esparrua oso zabala da eta gai bakoitzaren zati bat izan behar du. Atal honetan 8 estrategia hautatu dira: 1. Kodeketa egokia. 2. Bistaratze grafikoa. 3. Buruketaren aldaketa. 4. Azkenetik hasi. 5. Partikulartu eta orokortu. 6. Aierua egin. 7. Indukzio metodoa. 8. Absurduratu. Edukizko eta metodozko orientabide eta behaketa batzuk: Hautaproban, gehienez, aipatutako estrategiaren bat erabiliz ebazteko buruketa bat izango da eta, zailtasun minimo batekin. Atal honetan sar daitezke Algebra blokeko ekuazio linealen sistemak planteatzeko buruketak. Baita, beste eduki-blokeetatik (Algebra, Geometria eta Analisia) ondorioztatutako egoerak ere. Oharra: 1. Oso garrantzitsua da buruketen ebazpena aurreko ikasturteetan lantzea. Dena den, Batxilergoko Matematika osoan parte hartu behar du. Orr. 6

7 ALGEBRA. 6 ASTE Helburuak. Ikasleak gai izan behar dira: Matrizeen kalkulua erabili eta, beraien propietateak eta aplikazioak ezagutzeko. Determinanteak kalkulatu eta, beraien aplikazioak eta propietateak ezagutzeko. Ekuazio linealen sistemak ikertu eta ebazteko. Algebrako buruketak planteatu eta ebazteko. Kontzeptuak, Prozedurak eta Emaitzak. Aipatutako helburuak lortzeko metodo eta nozio nagusiak hauek dira: o Matrizeekin eragiketak. Propietateak. o Determinanteak. Propietateak eta kalkulua. o Matrize baten heina eta bere kalkulua. o Sistemak: baliokidetasuna, bateragarritasuna eta ebazpena. o Matrize baten heina eta determinanteen arteko erlazioa. o Alderantzizko matrizearen kalkulua. o Errenkada eta zutabeen menpekotasuna. o Sistemen ebazpena: a) Gauss-en metodoa. b) Rouche-Frobenius-en teorema. c) Cramer-en erregela. Edukizko eta metodozko orientabide eta behaketa batzuk: Ohartu matrizeen biderketak ez duela propietate trukakorra. Determinanteetan aukeretariko bat hau litzateke: Aurkeztu bi bider bi ordeneko determinanteak definizioen bidez eta, hiru bider hirukoak Sarrus-en erregela erabiliz. Eta, egin ordena handiagokoak errenkada edo zutabe baten garapenaren bidez. Garrantzitsua da azpimarratzea propietateak eta, determinanteetan errenkada eta zutabeekin eragiketak egiterakoan ematen diren aldaketak. Errenkada eta zutabeen arteko menpekotasuna eta independentziaren garrantzia, bai atal honetan, bai geometrian. Gauss-en metodoa eta Rouche-Fröbenius-en teorema sistemen ikerketa eta ebazpenerako alternatibak dira. Sistemen ordena maximoa lau bider lau izango da. Parametrodun sistemak badira: bi parametro eramaten baditu bi ezezagunetako sistema izango da, gainontzeko kasuetan parametro bakarra izango du. Hauetan, agertzen den baldintza lehen edo bigarren mailakoa izango da. Cramer-en erregela erabiltzeko ariketetan ordena gehienez hiru bider hiru izango da. Determinanteen kalkuluan ordena gehienez lau izango da. Zenbakizko matrizeen heinaren kalkulua lau bider lau ordenakoetara mugatuko da. Oharrak: 1. Oso garrantzitsua da aurreko ikasturteetan ikusita izatea sistema baten soluzioa zer den eta ordezkatze, berdintze eta laburtze metodoak (gutxienez bi aldagaietako sistemetan) 2. Algebra arloko testua daramaten buruketen planteamendua buruketen ebazpenen atalera pasa daiteke. Orr. 7

8 GEOMETRIA 5 ASTE Helburuak. Ikasleak gai izan behar dira: Erreferentzi sistema eta koordenatu bereziak erabili. Bektore-kalkulua, bere propietateak eta aplikazioak erabili. Erlazionatu ekuazioak objektu geometrikoekin. Espazioko zuen eta planoen arteko posizio erlatiboak ikertu. Metrikarekin lotutako buruketak ebatzi. Kontzeptuak, Prozedurak eta Emaitzak. Aipatutako helburuak lortzeko metodo eta nozio nagusiak hauek dira: o Koordenatuak eta erreferentzi sistemak. Bektoreak. o Bektoreekin eragiketak eta propietateak. Adierazpen analitikoa. o Zuzenaren ekuazioak espazioan. Bi zuzen posizio erlatiboak. o Planoaren ekuazioak espazioan. Puntu, zuzen eta planoen posizio erlatiboak. o Problema metrikoak espazioan: Zuzen eta planoen arteko angeluak. Puntu, zuzen eta planoen arteko distantziak. Edukizko eta metodozko orientabide eta behaketa batzuk: Hiru dimentsiotako espazioko geometria ikertuko da ikasturte honetan. Zuzenen eta planoen ekuazioen adierazpen desberdinak eta interpretazio algebraiko eta bektorialak garrantzitsuak dira. Programaren alderdi geometrikoak erabiltzen du espazio euklidearraren (biderketa eskalarra eta biderketa bektoriala) eta algebraikoaren (posizio erlatiboak sistemen bidez) aberastasuna. Oso garrantzitsua da azpimarratzea geometrian erabilitako aspektuak eta algebrako kontzeptuen arteko konexioa. Aspektu metrikoan oinarrizko ariketa jarriko dira eta ez eragiketa konplexuak behar dituztenak. Hauta proban proposatuko diren ariketak eta sistemen ebazpena daramatenak, algebran aipaturiko baldintza berdinak eramango dituzte, batez ere parametroetaz hitz egiten denean. Oharra: 1. Oso garrantzitsua da ikasleek aurreko ikasturteetan koordenatuen, erreferentzi sistemen eta bektoreen kalkulua planoan kontzeptuak ikertuta izatea. Orr. 8

9 ANALISIA. 10 ASTE Helburuak. Ikasleak gai izan behar dira: Limitearen definizioa eta propietateak ezagutu eta erabili. Deribatuaren interpretazioa, definizioa eta propietateak ezagutu eta erabili. Oinarrizko funtzio batzuen deribatuak kalkulatu. Deribatuari buruzko emaitzen printzipioak erabili eta ezagutu. Funtzioen ikerketari, desberdintzari eta optimizazioari deribatuak aplikatu. Jatorrizkoen kalkulurako erabili integrazio metodoak. Jatorrizkoa eta integral mugatuaren arteko erlazioa erabili eta ezagutu. Eskualdeen azaleren kalkulurako erabili integral mugatua. Kontzeptuak, Prozedurak eta Emaitzak. Aipatutako helburuak lortzeko metodo eta nozio nagusiak hauek dira: o Funtzio baten limitea puntu batean. o Limite infinituak eta infinituan: Asintotak. o Indeterminazioak eta beraien kalkulua. o Funtzio baten jarraitasunaren ideia. o Zatiki inkrementalak eta deribatua. Interpretazio geometrikoa eta zuzen ukitzailea. o Funtzio deribatua. Deribatuaren propietateak: batura, biderkadura eta zatidura. o Katearen erregela eta ondorioak: Alderantzizko funtzioa eta logaritmoaren deribatua. o Deribatuaren ondorio nagusiak: Batez besteko balioaren teorema. o L`Hopital-en erregela. Indeterminazioen ebazpena. o Aplikazioak: Gorakortasuna, lehen deribatuaren irizpidea, bigarren deribatuaren irizpidea. o Funtzioen adierazpen grafikoa. o Optimizazio buruketak. o Jatorrizkoaren ideia. o Integrazio metodoak: Ordezkapena, zatika metodoa, integral razionalak, integral trigonometrikoak. o Behe- eta goi-baturak. Integral mugatua eta bere interpretazio geometrikoa. o Barrow-en formula. Integral mugatuaren aplikazioak eskualde launen azaleren kalkulura. Edukizko eta metodozko orientabide eta behaketa batzuk: Limiteen atala honetara mugatu behar da: Puntu batean funtzioaren limitearen ideiara eta limite infinituak eta infinituan. Horrekin oinarrituko dugu deribatuaren definizioa, hau da, zatiki inkrementalekin eta asintoten kalkuluarekin. Azpimarratu behar da deribagarritasunak jarraitasuna inplikatzen duela (alderantzizkoa ez da beti egia, kontradibidearen bat jarri) Batez besteko teoremaren frogapenaren eskema bat eta bere interpretazio geometrikoa egiten jakin. Lehen deribatua eta bigarren deribatuaren irizpideak eratzen dute optimizazio aplikazioen oinarria. Funtzioen adierazpen grafikoetan laguntzaile matematikoak (Wiris, GeoGebra, Derive, Cabri...), batez ere denbora asko daramaten aspektuak indartzeko. L`Hopital-en erregela indeterminazioak ebazteko tresna garrantzitsu bezala aurkeztu behar da. Orr. 9

10 Oinarrizko integrazio metodoak honako hauek izango dira: a. Aldagai aldaketa errazak eta zuzenak. b. Zatikako integrazioa: funtzio polinomikoak, esponentzialak, logaritmikoak eta trigonometrikoak eta, haien arteko biderketaren bat. c. Funtzio razionalak: Izendatzailearen maila hiru edo txikiagoa. d. Funtzio trigonometrikoak: Aldagai aldaketaren bidez edo zatika erabiliz ebatzi daitezkeenak. Integral mugatua goi- eta behe-baturen ideia erabiliz aurkeztu daiteke. Horrela irudi lauen azalerarekin konexioa lortzen da. Goi- eta behe-baturei buruzko ariketa erraz batzuk proposa daitezke, integralaren aplikazio bezala desberdintzak lortzeko eta kontzeptuek ulermena indartzeko. Barrow-en formulak integral mugatua, jatorrizkoak eta kalkulu diferentzialaren arteko konexioa ematen digu; bera baita integralaren aplikazio garrantzitsuenen oinarria. Oharrak 1. Lehen mailan ikertu beharko lirateke oinarrizko funtzio batzuen propietateak: y = x n ;y = x ;y = e x ;y = lnx 2. Trigonometria lehen mailan landu behar da, bere aplikazioari eta aspektu funtzionalari garrantzia emanez. 3. Gelan laguntzaile matematikoen erabilera indartu behar da, erabilera funtzionalarekin erlazionaturiko edukiak hobetu ulertzeko. 4. Hauta proban ez dira eskatuko ez funtzio irrazionalen ez eta razional trigonometrikoen integralen kalkulua. Orr. 10

6. Aldagai kualitatibo baten eta kuantitatibo baten arteko harremana

6. Aldagai kualitatibo baten eta kuantitatibo baten arteko harremana 6. Aldagai kualitatibo baten eta kuantitatibo baten arteko harremana GAITASUNAK Gai hau bukatzerako ikaslea gai izango da: - Batezbestekoaren estimazioa biztanlerian kalkulatzeko. - Proba parametrikoak

Διαβάστε περισσότερα

Agoitz DBHI Unitatea: JOKU ELEKTRIKOA Orria: 1 AGOITZ. Lan Proposamena

Agoitz DBHI Unitatea: JOKU ELEKTRIKOA Orria: 1 AGOITZ. Lan Proposamena Agoitz DBHI Unitatea: JOKU ELEKTRIKOA Orria: 1 1. AKTIBITATEA Lan Proposamena ARAZOA Zurezko oinarri baten gainean joko elektriko bat eraiki. Modu honetan jokoan asmatzen dugunean eta ukitzen dugunean

Διαβάστε περισσότερα

Laborategiko materiala

Laborategiko materiala Laborategiko materiala Zirkuitu elektronikoak muntatzeko, bikote bakoitzaren laborategiko postuan edo mahaian, besteak beste honako osagai hauek aurkituko ditugu: Mahaiak berak dituen osagaiak: - Etengailu

Διαβάστε περισσότερα

Oxidazio-erredukzio erreakzioak

Oxidazio-erredukzio erreakzioak Oxidazio-erredukzio erreakzioak Lan hau Creative Commons-en Nazioarteko 3.0 lizentziaren mendeko Azterketa-Ez komertzial-partekatu lizentziaren mende dago. Lizentzia horren kopia ikusteko, sartu http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/3.0/es/

Διαβάστε περισσότερα

LAN PROPOSAMENA. Alarma bat eraiki beharko duzu, trantsistorizatuta dagoen instalazio bat eginez, errele bat eta LDR bat erabiliz.

LAN PROPOSAMENA. Alarma bat eraiki beharko duzu, trantsistorizatuta dagoen instalazio bat eginez, errele bat eta LDR bat erabiliz. - 1-1. JARDUERA. LAN PROPOSAMENA. 1 LAN PROPOSAMENA Alarma bat eraiki beharko duzu, trantsistorizatuta dagoen instalazio bat eginez, errele bat eta LDR bat erabiliz. BALDINTZAK 1.- Bai memoria (txostena),

Διαβάστε περισσότερα

Elementu honek elektrizitatea sortzen du, hau da, bi punturen artean potentzial-diferentzia mantentzen du.

Elementu honek elektrizitatea sortzen du, hau da, bi punturen artean potentzial-diferentzia mantentzen du. Korronte zuzena 1 1.1. ZIRKUITU ELEKTRIKOA Instalazio elektrikoetan, elektroiak sorgailuaren borne batetik irten eta beste bornera joaten dira. Beraz, elektroiek desplazatzeko egiten duten bidea da zirkuitu

Διαβάστε περισσότερα

UNITATE DIDAKTIKOA ELEKTRIZITATEA D.B.H JARDUERA. KORRONTE ELEKTRIKOA. Helio atomoa ASKATASUNA BHI 1.- ATOMOAK ETA KORRONTE ELEKTRIKOA

UNITATE DIDAKTIKOA ELEKTRIZITATEA D.B.H JARDUERA. KORRONTE ELEKTRIKOA. Helio atomoa ASKATASUNA BHI 1.- ATOMOAK ETA KORRONTE ELEKTRIKOA 1. JARDUERA. KORRONTE ELEKTRIKOA. 1 1.- ATOMOAK ETA KORRONTE ELEKTRIKOA Material guztiak atomo deitzen diegun partikula oso ttipiez osatzen dira. Atomoen erdigunea positiboki kargatua egon ohi da eta tinkoa

Διαβάστε περισσότερα

KONPUTAGAILUEN TEKNOLOGIAKO LABORATEGIA

KONPUTAGAILUEN TEKNOLOGIAKO LABORATEGIA eman ta zabal zazu Euskal Herriko Unibertsitatea Informatika Fakultatea Konputagailuen Arkitektura eta Teknologia saila KONPUTAGAILUEN TEKNOLOGIAKO LABORATEGIA KTL'2000-2001 Oinarrizko dokumentazioa lehenengo

Διαβάστε περισσότερα

2. GAIA: DISOLUZIOAK ETA EZAUGARRI KOLIGATIBOAK

2. GAIA: DISOLUZIOAK ETA EZAUGARRI KOLIGATIBOAK 2. GAIA: DISOLUZIOAK ETA EZAUGARRI KOLIGATIBOAK 1. DISOLUZIOAK Disoluzioa (def): Substantzia baten partikulek beste substantzia baten barnean egiten duten tartekatze mekanikoa. Disolbatzaileaz eta solutuaz

Διαβάστε περισσότερα

KIMIKA UZTAILA. Ebazpena

KIMIKA UZTAILA. Ebazpena KIMIKA 009- UZTAILA A1.- Hauspeatze-ontzi batean kobre (II) sulfatoaren ur-disoluzio urdin bat dugu, eta haren barruan zink-xafla bat sartzen dugu. Kontuan hartuta 5 C-an erredukzio-- potentzialak E O

Διαβάστε περισσότερα

FISIKA ETA KIMIKA 4. DBH BIRPASO TXOSTENA

FISIKA ETA KIMIKA 4. DBH BIRPASO TXOSTENA FISIKA ETA KIMIKA 4. DBH BIRPASO TXOSTENA FISIKA ZINEMATIKA KONTZEPTUAK: 1. Marraz itzazu txakurraren x/t eta v/t grafikoak, txakurrraren higidura ondoko taulan ageri diren araberako higidura zuzena dela

Διαβάστε περισσότερα

Polimetroa. Osziloskopioa. Elikatze-iturria. Behe-maiztasuneko sorgailua.

Polimetroa. Osziloskopioa. Elikatze-iturria. Behe-maiztasuneko sorgailua. Elektronika Analogikoa 1 ELEKTRONIKA- -LABORATEGIKO TRESNERIA SARRERA Elektronikako laborategian neurketa, baieztapen eta proba ugari eta desberdinak egin behar izaten dira, diseinatu eta muntatu diren

Διαβάστε περισσότερα

1. INGENIARITZA INDUSTRIALA. INGENIARITZAREN OINARRI FISIKOAK 1. Partziala 2009.eko urtarrilaren 29a

1. INGENIARITZA INDUSTRIALA. INGENIARITZAREN OINARRI FISIKOAK 1. Partziala 2009.eko urtarrilaren 29a 1. Partziala 2009.eko urtarrilaren 29a ATAL TEORIKOA: Azterketaren atal honek bost puntu balio du totalean. Hiru ariketak berdin balio dute. IRAUPENA: 75 MINUTU. EZ IDATZI ARIKETA BIREN ERANTZUNAK ORRI

Διαβάστε περισσότερα

KOSMOLOGIAREN HISTORIA

KOSMOLOGIAREN HISTORIA KOSMOLOGIAREN HISTORIA Historian zehar teoria asko garatu dira unibertsoa azaltzeko. Kultura bakoitzak bere eredua garatu du, unibertsoaren hasiera eta egitura azaltzeko. Teoria hauek zientziaren aurrerapenekin

Διαβάστε περισσότερα

KONPUTAGAILUEN PROGRAMAZIOA TURBO PASCAL BITARTEZ

KONPUTAGAILUEN PROGRAMAZIOA TURBO PASCAL BITARTEZ eman ta zabal zazu Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea BILBOKO INGENIARIEN GOI ESKOLA TEKNIKOA KONPUTAGAILUEN PROGRAMAZIOA TURBO PASCAL BITARTEZ I EGILEA: Jesus-Mari Romo Uriarte (hirugarren

Διαβάστε περισσότερα

KIMIKA 2008 Ekaina. Behar den butano masa, kj (1 mol butano / 2876,3 kj) (58 g butano/1mol butano) = 193,86 g butano

KIMIKA 2008 Ekaina. Behar den butano masa, kj (1 mol butano / 2876,3 kj) (58 g butano/1mol butano) = 193,86 g butano KIMIKA 008 Ekaina A-1.- Formazio-enta pia estandar hauek emanda (kj/mol-etan): C (g) =-393,5 ; H 0 (l) = -85,4 ; C 4 H 10 (g) = -14,7 a) Datu hauek aipatzen dituzten erreakzioak idatzi eta azaldu. b) Kalkulatu

Διαβάστε περισσότερα

1. GAIA PNEUMATIKA. Aire konprimitua, pertsonak bere baliabide fisikoak indartzeko erabili duen energia erarik antzinatakoa da.

1. GAIA PNEUMATIKA. Aire konprimitua, pertsonak bere baliabide fisikoak indartzeko erabili duen energia erarik antzinatakoa da. 1. GAIA PNEUMATIKA Aire konprimitua, pertsonak bere baliabide fisikoak indartzeko erabili duen energia erarik antzinatakoa da. Pneumatika hitza grekoek arnasa eta haizea izendatzeko erabiltzen zuten. Pneumatikaz

Διαβάστε περισσότερα

NEURRI-IZENAK ETA NEURRI-ESAMOLDEAK EUSKARAZ

NEURRI-IZENAK ETA NEURRI-ESAMOLDEAK EUSKARAZ NEURRI-IZENAK ETA NEURRI-ESAMOLDEAK EUSKARAZ 2006-VI-19 J.R. Etxebarria Gure inguruko hizkuntzetan, neurri-izenen eta neurri-esamoldeen normalizazioa XIX. mendearen bigarren erdialdean abiatu zela esan

Διαβάστε περισσότερα

1.- Hiru puntutatik konmutaturiko lanpara: 2.- Motore baten bira noranzkoaren aldaketa konmutadore baten bitartez: 3.- Praktika diodoekin:

1.- Hiru puntutatik konmutaturiko lanpara: 2.- Motore baten bira noranzkoaren aldaketa konmutadore baten bitartez: 3.- Praktika diodoekin: 1.- Hiru puntutatik konmutaturiko lanpara: 2.- Motore baten bira noranzkoaren aldaketa konmutadore baten bitartez: 3.- Praktika diodoekin: 1 Tentsio gorakada edo pikoa errele batean: Ikertu behar dugu

Διαβάστε περισσότερα

4 EURO 2014KO ABENDUA EUSKAL HEZIKETARAKO ALDIZKARIA. 20 urte euskal hezkuntza ospatuz

4 EURO 2014KO ABENDUA EUSKAL HEZIKETARAKO ALDIZKARIA. 20 urte euskal hezkuntza ospatuz 4 EURO 2014KO ABENDUA EUSKAL HEZIKETARAKO ALDIZKARIA hh hik hasi 193 20 urte euskal hezkuntza ospatuz REGGIO EMILIAKO ESPERIENTZIA JESUS MARI MUJIKA LOMCE-RI EZ ANTZERKHIZKUNTZA PROIEKTUA HIK HASI OSPAKIZUNETAN

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRIZITATEA. Elektrizitatearen atalak: 2.- Korronte elektrikoa. 1.- Karga elektrikoa Korronte elektrikoaren arriskuak

ELEKTRIZITATEA. Elektrizitatearen atalak: 2.- Korronte elektrikoa. 1.- Karga elektrikoa Korronte elektrikoaren arriskuak ELEKTRIZITATEA D.B.H. 1 Joseba Arruabarrena 2007ko Otsaila ren atalak: 1. Karga elektrikoa 2. Korronte elektrikoa 3. Zirkuitu elektrikoa 4. Magnitudeak: : Ohmen legea 5. Irudikapena eta ikurrak 6. Korronte

Διαβάστε περισσότερα

ZIENTZIA ETA TEKNIKAKO EUSKARA ARAUTZEKO GOMENDIOAK

ZIENTZIA ETA TEKNIKAKO EUSKARA ARAUTZEKO GOMENDIOAK ZIENTZIA ETA TEKNIKAKO EUSKARA ARAUTZEKO GOMENDIOAK Ikasmaterialen Aholku Batzordea Estilo-liburuaren seigarren atala 22 Euskara Zerbitzua Hizkuntza Prestakuntza ZIENTZIA ETA TEKNIKAKO EUSKARA ARAUTZEKO

Διαβάστε περισσότερα

Makroekonomiarako sarrera

Makroekonomiarako sarrera Makroekonomiarako sarrera Galder Guenaga Garai Segundo Vicente Ramos EUSKARA ERREKTOREORDETZAREN SARE ARGITALPENA Aurkibidea Hitzaurrea. 1. GAIA: Makroekonomiaren ikuspegi orokorra. 1.1. Makroekonomia:

Διαβάστε περισσότερα

ENERGIA ARIKETAK Kg. eta 100 Km/h-tara mugitzen den kotxe baten energia zinetikoa kalkulatu. (Emaitza: E z= ,47 J.

ENERGIA ARIKETAK Kg. eta 100 Km/h-tara mugitzen den kotxe baten energia zinetikoa kalkulatu. (Emaitza: E z= ,47 J. ENERGIA ARIKETAK OINARRIZKO KONTZEPTUAK 1.- 1000 Kg. eta 100 Km/h-tara mugitzen den kotxe baten energia zinetikoa kalkulatu. (Emaitza: E z=385.802,47 J.) 2.- 500Kg.tako eta 10m-tara zintzilik dagoen masa

Διαβάστε περισσότερα

Enbriologia Orokorra eta Bereziko buruxka

Enbriologia Orokorra eta Bereziko buruxka Enbriologia Orokorra eta Bereziko buruxka Medikuntzako Ikasleen Elkartea Irakasgaieko irakaslea: Amale Caballero Lasquibar Ikasle-egilea: Adrian H. Llorente Aginagalde Oharra Apunte buruxka hau AEM/MIB

Διαβάστε περισσότερα

KLASIKOAK, S.A. lukro-asmorik gabeko elkarteak argitaratu du obra hau, elkartearen sustatzaile eta partaideak honako erakunde hauek izanik:

KLASIKOAK, S.A. lukro-asmorik gabeko elkarteak argitaratu du obra hau, elkartearen sustatzaile eta partaideak honako erakunde hauek izanik: KLASIKOAK, S.A. lukro-asmorik gabeko elkarteak argitaratu du obra hau, elkartearen sustatzaile eta partaideak honako erakunde hauek izanik: BBVA Fundazioa Bilbao Bizkaia Kutxa BBK Gipuzkoa Donostia Kutxa

Διαβάστε περισσότερα

XX. mendeko olerkari greziarrak

XX. mendeko olerkari greziarrak XX. mendeko olerkari greziarrak R Ko l d o Ru i z d e Az u a Matónoo aditzak odolustu esan nahi du grekoz. Odolustu egin zen Grezia ia bi mendez. Lehenik, mende bat baino gehiago iraun zuen independentzia

Διαβάστε περισσότερα

09. gaia Janaritikeratorritakobakterioek eragindakoimmunomodulazioa

09. gaia Janaritikeratorritakobakterioek eragindakoimmunomodulazioa III. ATALA. Immunonutrizioa 09. gaia Janaritikeratorritakobakterioek eragindakoimmunomodulazioa B. Diez Azpiri, J. Bikandi, R. San Millán Gutiérrez Probiosia Sinbiosia Prebiosia PROBIOTIKOAK Bakterio bizirik

Διαβάστε περισσότερα

Τν αλαιπηηθό ζεκαηηθό πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ πξνηείλεηαη είλαη ωο εμήο: Ειδικό Μέρος (Ε) (12 ζσνανηήζεις. x 5 διδ. περ.) Μέρος προγράμμαηος

Τν αλαιπηηθό ζεκαηηθό πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ πξνηείλεηαη είλαη ωο εμήο: Ειδικό Μέρος (Ε) (12 ζσνανηήζεις. x 5 διδ. περ.) Μέρος προγράμμαηος Πξνγξακκαηηζκόο γηα ην κάζεκα Έληαμε ηωλ ΤΠΕ ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο/κάζεζεο ηωλ Πρόγραμμα Π3β (20 διδακηικές περίοδοι) Τν ζπλνπηηθό ζεκαηηθό πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ πξνηείλεηαη παξαηίζεηαη πην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1 Αγγέλης ηµήτριος Παναγιώτης 7.000 6.000 6.5000 2.000 3.000 2.5000 4.000 2.700 3.3500 4.000 4.000 4.0000 5.000 7.000 6.0000 4.4700 2 Αγραπίδης Γεώργιος Χαράλαµπος 8.000 9.000 8.5000 6.000 6.000 6.0000

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Φ.Ο.Τ. ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10- 2014, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Φ.Ο.Τ. ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10- 2014, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Φ.Ο.Τ. ΣΑΒΒΑΤΟ 25-10- 2014, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) A/A ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ο.Τ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

176 Antzinateko pertsona-izenak eta izen mitologikoak (II). Antzinateko Egipto

176 Antzinateko pertsona-izenak eta izen mitologikoak (II). Antzinateko Egipto 176 Antzinateko pertsona-izenak eta izen mitologikoak (II). Antzinateko Egipto Egipto Antzinateko zibilizazio nagusietako bat izan zen. Nilo ibaiaren erdi- eta behe-ibilbidearen ertzetan sortu eta garatu

Διαβάστε περισσότερα

Perfiles de expresión de tumores de distinto origen genético de Drosophila melanogaster

Perfiles de expresión de tumores de distinto origen genético de Drosophila melanogaster Perfiles de expresión de tumores de distinto origen genético de Drosophila melanogaster Leire Mendizabal Oyarzabal ADVERTIMENT. La consulta d aquesta tesi queda condicionada a l acceptació de les següents

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό. για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα. Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης

Επιμορφωτικό υλικό. για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα. Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

DISPOSITIBOEN ELEKTRONIKA

DISPOSITIBOEN ELEKTRONIKA ema a zabal zazu Elekroika ea elekomuikazioak Saila ilboko geiariza Eskola SPOSOEN ELEKONKA * * * * * * * * 4 * * 4 * * 4 * * * * * * * Husuea * * 4 * * 4 * * 4 * * Elekroi Askea * * * * * * * * 4 * *

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

α/α Α.Μ. Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Βαθμοί Έτος Πόλη1 Κτγ1

α/α Α.Μ. Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Βαθμοί Έτος Πόλη1 Κτγ1 1 30537 ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ 117,0 2003 ΗΡΑ b12 2 32680 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ο.Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 110,5 2003 ΗΡΑ b12 3 30776 ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Α.ΧΑΝΙΩΝ 71,5 2003 ΗΡΑ b12 4 33545 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 7ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Ορίζουσες Επιμέλεια: Ι. Λυχναρόπουλος

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 7ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Ορίζουσες Επιμέλεια: Ι. Λυχναρόπουλος Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 7ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις) Ορίζουσες Επιμέλεια: Ι. Λυχναρόπουλος. Υπολογίστε τις ακόλουθες ορίζουσες a) 4 b) c) a b + a) 4 4 Παρατήρηση: Προσέξτε ότι ο συμβολισμός της ορίζουσας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

10.05.12 ΑΠΘ. Χαρά Χαραλάμπους Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ. Ιστορία των Μαθηματικών Εαρινό Εξάμηνο 2012

10.05.12 ΑΠΘ. Χαρά Χαραλάμπους Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ. Ιστορία των Μαθηματικών Εαρινό Εξάμηνο 2012 Εαρινό εξάμηνο 2012 10.05.12 Χ. Χαραλάμπους 1. Έχει κάθε πολυώνυμο ρίζα? 2. Πόσες ρίζες έχει ένα πολυώνυμο βαθμού n? 3. Μπορούμε να καθορίσουμε πότε οι ρίζες είναι ρητές, πραγματικές, θετικές, κλπ? 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ14/092015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ14/092015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ14/092015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Για την Προμήθεια Γαλβανιζέ Σωλήνων και Εξαρτημάτων» ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συστημάτων συνεχούς χρόνου... 19

Περιγραφή συστημάτων συνεχούς χρόνου... 19 Περιεχόμενα Πρόλογος...15 1 Περιγραφή συστημάτων συνεχούς χρόνου... 19 1.1 Προεπισκόπηση...19 1.2 Βασικές έννοιες...21 1.2.1 Ορολογία Συστημάτων Ελέγχου...21 1.2.2 Η έννοια της ανατροφοδότησης...23 1.3

Διαβάστε περισσότερα

1η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 22-01-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

1η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 22-01-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. 2 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΣΤ.ΕΛΛ. 3 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔ. 4

Διαβάστε περισσότερα

A/A Επώνυμο Όνομα 1 ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΑΓΓΕΛΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3 ΑΓΡΙΤΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 8 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 9

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Χωρίς Πολιτικούς

Πολιτική Χωρίς Πολιτικούς Aki ORR Πολιτική Χωρίς Πολιτικούς Ένα φυλλάδιο για την Άμεση Δημοκρατία στις σύγχρονες συνθήκες Μετάφραση από το αγγλικό κείμενο: Σίσσυ Βωβού Επιμέλεια: Χαμπής Κιατίπης 2005 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1. Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Παμπαίδες Παίδες Έφηβοι Παγκορασίδες Κορασίδες Νεανίδες Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Αθλητών :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Παμπαίδες Παίδες Έφηβοι Παγκορασίδες Κορασίδες Νεανίδες Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Αθλητών : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Παμπαίδες Παίδες Έφηβοι Παγκορασίδες Κορασίδες Νεανίδες Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Αθλητών : 37 34 26 17 16 9 0 0 139 a/a Κατηγορία a/a Κατ. R/L Ονοματεπώνυμο Σωματείο A.M. 1 Παμπαίδες 1 1 ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΟΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 2007 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11 Ιουνίου 2007 (πρωί) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 3 ώρες (180 λεπτά) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ : Ευρωπαϊκό τυπολόγιο Υπολογιστής τσέπης ( Χωρίς δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (για 35 γνωστικά αντικείμενα) ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΨΥΓΕΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: W7148SD ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να µειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ( FUNCTIONS,TRIGONOMETRY)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ( FUNCTIONS,TRIGONOMETRY) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ( FUNCTIONS,TRIGONOMETRY) 3.1 ΘΕΩΡΙΑ-ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Συνάρτηση, ή απεικόνιση όπως ονομάζεται διαφορετικά, είναι μια αντιστοίχιση μεταξύ δύο συνόλων,

Διαβάστε περισσότερα

a/a Κατηγορία a/a Κατ. R/L Ονοματεπώνυμο 1 Παμπαίδες 1 32 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ. ΑΣ ΕΠΙΤΡ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 23130 2 Παμπαίδες 2 48 ΛΙΣΓΑΡΑΣ

a/a Κατηγορία a/a Κατ. R/L Ονοματεπώνυμο 1 Παμπαίδες 1 32 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ. ΑΣ ΕΠΙΤΡ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 23130 2 Παμπαίδες 2 48 ΛΙΣΓΑΡΑΣ a/a Κατηγορία a/a Κατ. R/L Ονοματεπώνυμο Σωματείο A.M. 1 Παμπαίδες 1 32 ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝ. ΑΣ ΕΠΙΤΡ.ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 23130 2 Παμπαίδες 2 48 ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩ. ΦΙΛΟΙ ΕΠΙΤΡ.ΑΝΤΙΣΦ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Παπαδάκη Αθηνά 2. Λάλος Θεόφιλος 3. Βαγιωνάς Χρήστος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Παπαδάκη Αθηνά 2. Λάλος Θεόφιλος 3. Βαγιωνάς Χρήστος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 101-00 Αφιερωμέν σε κάθε μαθητή πυ ασχλείται ή πρόκειται να ασχληθεί με Μαθηματικύς διαγωνισμύς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Σήμερα, 17/12/2012 και ώρα 14.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Ερευνητική εργασία της Α τάξης Λυκείου. Οι ομάδες των μαθητών:

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ A/A

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1152

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1152 Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1152 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της συσκευής, ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Σκοποί και Δράσεις. Δια βίου συμβουλευτική και προσανατολισμός Επένδυση στον άνθρωπο

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Σκοποί και Δράσεις. Δια βίου συμβουλευτική και προσανατολισμός Επένδυση στον άνθρωπο YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σκοποί και Δράσεις Δια βίου συμβουλευτική και προσανατολισμός Επένδυση στον άνθρωπο ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ Νοµός: ΛΕΣΒΟΥ Σύνολο εκλογικών τµηµάτων: 245 από 245 (100.00%) Εγγεγραµµένοι: 106945 από 106945 (100.00%) Ψηφίσαντες: 50443 Έγκυρα: 45709 Άκυρα: 3097

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργαστηριακή εκτίμηση της κανονικής κατανομής των αποτελεσμάτων του λόγου κράτυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΑΝΩΜ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2/2010 A/A ΑΡ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΑΝΩΜ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2/2010 A/A ΑΡ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝ/ΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΑΝΩΜ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2/2010 A/A ΑΡ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 4000 Μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1. 663 ΜΙΧΑΙΛΟΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 1992 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 2. 664 ΑΛΚΙΑ ΡΟΖΕΤΑ 1992 ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 20 Οκτωβρίου 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 20 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ η Ημερομηνία Αποστολής στον Φοιτητή: 0 Οκτωβρίου 008 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: Νοεμβρίου 008 Πριν

Διαβάστε περισσότερα

7η ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 2013-2014. 7η ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 2013-2014

7η ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 2013-2014. 7η ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 2013-2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΠΛΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 9:30-11:30 Τραπέζι Νο 1 A/A A' ΟΜΙΛΟΣ 1 ΓΛΑΒΑΣ/ΧΕΛΒΑΤΖΙΑΝ 1-3 0-3 0-3 0-3 4 2 ΔΩΡΙΖΑΣ/ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ 1-3 0-3 1-2 3 3 ΠΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 1-3 2-1 2 4 ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ/ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

«Η κληρονομιά δύο αδελφών ή Το ορισμένο ολοκλήρωμα με τις Τ.Π.Ε.»

«Η κληρονομιά δύο αδελφών ή Το ορισμένο ολοκλήρωμα με τις Τ.Π.Ε.» o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η κληρονομιά δύο αδελφών ή Το ορισμένο ολοκλήρωμα με τις Τ.Π.Ε.» Μπουζάλης Μιχαήλ Επιμορφωτής Β! Επιπέδου Μαθηματικός 1 ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ. Αρτέμιος Αποστόλου Στρογγύλης

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ. Αρτέμιος Αποστόλου Στρογγύλης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ Αρτέμιος Αποστόλου Στρογγύλης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΟΣ 3 Στους γονείς μου Ελένη και Αποστόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι Ελληνικού. ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι Αργυρούπολης. Κοινοτικοί σύμβουλοι Αργυρούπολης

ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι Ελληνικού. ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι Αργυρούπολης. Κοινοτικοί σύμβουλοι Αργυρούπολης ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι Αργυρούπολης ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ Δημοτικοί Σύμβουλοι Ελληνικού 1 ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 563 2 ΡΑΙΚΟΥ ΖΩΗ 441 3 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 430 4 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 416 5 ΚΑΡΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 344 6 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΩΥΣΗΣ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 14459 Η Καθηγητής ΑΠΘ, Μακροοικονοµική ανάλυση 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ 7013 Η Καθηγητής ΑΠΘ, Οικονοµική ανάλυση µε έµφαση στη µικροοικονοµική 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ 19994 Η Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Φρ. Κουτελιέρης. Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Φρ. Κουτελιέρης. Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Φρ. Κουτελιέρης Επίκουρος Καθηγητής Παν/µίου Ιωαννίνων ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Μαθηµατικά Ι Ακαδ. Έτος 2008-9 1/24 Κ2: Γραµµικά συστήµατα 1. Ορισµοί 2. Σύστηµα σε µορφή πίνακα 3. Επίλυση Crammer 4. Επίλυση Gauss

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο:EO 9721 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για

Διαβάστε περισσότερα

ϐρίσκεται στο http://www.materials.uoc.gr/el/undergrad/courses/ety213

ϐρίσκεται στο http://www.materials.uoc.gr/el/undergrad/courses/ety213 Τµηµα Επιστηµης και Τεχνολογιας Υλικων Πανεπιστηµιο Κρητης Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ : Εισαγωγή στην Αριθµητική Ανάλυση Σηµειώσεις ιαλέξεων και Εργαστηρίων Ηράκλειο εκέµβριος 01 Copyright c 005 01 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική της Διοίκησης Ι. Μια σειρά από Διαλέξεις- ενότητα -1- Γ. Ξανθός

Οικονομική της Διοίκησης Ι. Μια σειρά από Διαλέξεις- ενότητα -1- Γ. Ξανθός Οικονομική της Διοίκησης Ι Μια σειρά από Διαλέξεις- ενότητα -1- Γ. Ξανθός Η οικονομική της Διοίκησης είναι η γέφυρα που ενώνει την μικροοικονομική θεωρία με την επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης των

Διαβάστε περισσότερα

Αργύρης Φελλούρης Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

Αργύρης Φελλούρης Αν. Καθηγητής ΕΜΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ Εισαγωγή Αργύρης Φελλούρης Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Η εργασία αυτή έχει στόχο να αποτελέσει βοήθημα των μαθητών που συμμετέχουν στις Ελληνικές και στις Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες.

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίζουν το εμβαδόν μιας επιφάνειας όταν δίνεται ένα μέρος της υπό μορφή κλασματικού αριθμού

Να υπολογίζουν το εμβαδόν μιας επιφάνειας όταν δίνεται ένα μέρος της υπό μορφή κλασματικού αριθμού ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ: Μαθηματικά Έννοια του Κλάσματος ΤΑΞΗ: Δ (Ενότητα 3 Μαθήματα 18 και 19, σελ. 52-56) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 50 λεπτά + ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές: Να αναπαριστούν ένα κλασματικό αριθμό ως μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά σενάρια ανακάλυψης στα μαθηματικά

Εκπαιδευτικά σενάρια ανακάλυψης στα μαθηματικά Εκπαιδευτικά σενάρια ανακάλυψης στα μαθηματικά Στόχοι 1. Διαθεματική προσέγγιση μαθηματικών εννοιών μέσω προβληματισμού, έρευνας και με τη βοήθεια υποστηρικτικού υλικού, 2. Εισαγωγή της πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης

Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Γραφικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 4 Προβολές και Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Εισαγωγή Στα γραφικά υπάρχουν: 3Δ μοντέλα 2Δ συσκευές επισκόπησης (οθόνες & εκτυπωτές) Προοπτική απεικόνιση (προβολή): Λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτησ Δημήτρησ Παληγιάννησ Βαςίλησ ΑΠΟΠΑΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΠΟ ΠΤΠΕ Ε ΠΤΠΕ 2 Η ΦΑΗ. Α. Αποςπάςεισ κατά προτεραιότητα ΚΛΑ-

Μπράτησ Δημήτρησ Παληγιάννησ Βαςίλησ ΑΠΟΠΑΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΠΟ ΠΤΠΕ Ε ΠΤΠΕ 2 Η ΦΑΗ. Α. Αποςπάςεισ κατά προτεραιότητα ΚΛΑ- Μπράτησ Δημήτρησ Παληγιάννησ Βαςίλησ Αιρετοί ΚΤΠΕ Αθήνα 23 επτεμβρίου 2011 Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΤΠΕ ςε ΠΤΠΕ (Β φάςη) Συναδζλφισσες, συνάδελφοι τη ςημερινή ςυνεδρίαςη του ΚΤΠΕ εξετάςθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

23.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑNAΠAPAΓΩΓH TΩN KOINOTIKΩN ΣYMBOΛΩN KAI ENΔEIΞEΩN 1. KOINOTIKA ΣYMBOΛA, EΓXPΩMA -Ή AΣΠPOMAYPA Έγχρωμα χρησιμοποιούνται σε χρώματα Pantone

Διαβάστε περισσότερα

Το άπειρο το συναντάµε σε πολλά θεµελιώδη ανθρώπινα ερωτήµατα, όπως: Υπάρχει αιώνια ζωή; Το σύµπαν έχει αρχή και τέλος; Έχει κάποιο «σύνορο» ή η έκτασή του είναι απεριόριστη; Ενώ µας φαίνεται πολύ φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 1 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 2 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410

Διαβάστε περισσότερα

Παράκτια Υδραυλική & Τεχνολογία

Παράκτια Υδραυλική & Τεχνολογία Παράκτια Υδραυλική & Τεχνολογία Μηχανική Φλεβών και Πλουμίων ρ. Γιώργος Συλαίος Ωκεανογράφος Επ. Καθηγητής ΤΜΠ- ΠΘ Σχηματική παρουσίαση διεργασιών μείξης ανωστικής φλέβας λυμάτων Η μελέτη της μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα.

Το πρόβλημα της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα. Το πρόβλημα της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα. Οι προτάσεις του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του ΤΕΕ. Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Συντονιστής του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του προσοµοιωτή emu8086 (Για τους φοιτητές του εργαστηρίου της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών).

Οδηγίες χρήσης του προσοµοιωτή emu8086 (Για τους φοιτητές του εργαστηρίου της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών). Οδηγίες χρήσης του προσοµοιωτή emu8086 (Για τους φοιτητές του εργαστηρίου της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών). Αστέριος Τούτιος, Νοέµβριος 2004 Ξεκινώντας το πρόγραµµα-προσοµοιωτή emu8086 βλέπουµε την οθόνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ α/α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Αποτελέσματα Ομαδικού σύλλογος Ομαδικό χωρίς σχοινάκι στεφάνι μπάλα όργανο Γ.Σ. ΗΛΙΟΠΟΛΗΣ 192,850 53,450 45,700 46,150 47,550.Α.Σ. 190,750 51,250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ M/S 240-290 ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2014-15 (CPV:35420000-4) A/A Α/Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ M/S 240-290 ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2014-15 (CPV:35420000-4) A/A Α/Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜ. ΕΞΟΠΛ. ΠΡΟΓΡ.& ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ 14 Oκτ 14 ΠΡΟΣΘΗΚΗ "2" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 996 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καλύπτουν πλήρως το µάθηµα των

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινό Εξάμηνο Χ. Χαραλάμπους ΑΠΘ. Ιστορία των Μαθηματικών. Χαρά Χαραλάμπους Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ

Εαρινό Εξάμηνο Χ. Χαραλάμπους ΑΠΘ. Ιστορία των Μαθηματικών. Χαρά Χαραλάμπους Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ Εαρινό εξάμηνο 2011 09.05.11 Χ. Χαραλάμπους ΑΠΘ Χάρις στο έργα των Viete (16 ος αιώνας) και Descartes (17 ος αιώνας) ξεκινά η ανάπτυξη της θεωρίας των πολυωνυμικών εξισώσεων. 1. Έχει κάθε πολυώνυμο ρίζα?

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης NPD5106-00 EL

Οδηγός εγκατάστασης NPD5106-00 EL NPD5106-00 EL Αποσυσκευασία Αποσυσκευασία Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά υλικά. A Κλείστε τη μονάδα του σαρωτή. B! Προσοχή: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματίσετε τα δάχτυλα ή τα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΟΒΕ είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική

Το ΙΟΒΕ είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική Το ΙΟΒΕ είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Περιγραφή προϊόντος 4. Ξεκινώντας 5. Ανοίγματα&

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 418/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 24 ο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΟΔΓ_ΕΟΚ 0029/2001: Δικαιώµατα δηµιουργών & συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (314324) Αρθρο :0 STDM-EL-20100805-20100901 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας. με το. Βιβλίο Καθηγητή

Διδάσκοντας. με το. Βιβλίο Καθηγητή Διδάσκοντας με το Βιβλίο Καθηγητή Βιβλίο Καθηγητή Περιεχόμενα Σημειώσεις διδασκαλίας... Ε1 Η προέλευση του Sketchpad...Ε1 Χρήση του Sketchpad στην τάξη...ε2 Μια καθοδηγούμενη έρευνα: Το ναπολεόντειο θεώρημα...ε3

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)

Μαθηματικά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ............................................................................................................................................... 1 2.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2010-2011

Επιτυχόντες 2010-2011 Επιτυχόντες 2010-2011 1 ΡΕΝΙΕΡΗ ΒΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2 ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3 ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 4 ΚΕΛΛΑΡΗ ΑΣΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 5 ΜΑΡΙΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003417178 2015-12-02

15PROC003417178 2015-12-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 275/13-07-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 275/13-07-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 275/13-07-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα