M Αρ. MSDS 83. Τηλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078"

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις Χρήση της ουσίας/του µείγµατος Λιπαντικό κοπής µετάλλων Για ειδικές εφαρµογές συµβουλευτείτε το ελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του προϊόντος ή επικοινωνήστε µε εκπρόσωπο της εταιρείας. 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας Προµηθευτής Ηλεκτρονική διεύθυνση ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ Γ &ΣΙΑ Ε.Ε., ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΣΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τηλ Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Αριθµός τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης (Κέντρο δηλητηριάσεων) ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος Ορισµός προϊόντος Μίγµα Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς και το υδάτινο περιβάλλον µε µακροχρόνιες επιπτώσεις Ταξινόµηση σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΟΚ [DPD] Το προϊόν δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της. είτε ενότητες 11 και 12 για περισσότερες πληροφορίες για τις επιπτώσεις υγείας και τα συµπτώµατα και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. 2.2 Στοιχεία επισήµανσης Φράσεις κινδύνου Φράσεις ασφαλείας Συµπληρωµατικά στοιχεία επισήµανσης Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας Περιέκτες που πρέπει να φέρουν πώµα ασφαλείας για παιδιά Προειδοποίηση κινδύνου για την αφή Το προϊόν αυτό δεν είναι ταξινοµηµένο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ. εν ισχύει. ελτίο δεδοµένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελµατία χρήστη εφόσον ζητηθεί. εν ισχύει. εν ισχύει. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Άλλοι κίνδυνοι που δεν έχουν ως αποτέλεσµα ταξινόµηση Αποµακρύνει το λίπος από το δέρµα και προκαλεί ερεθισµό Σελίδα: 1

2 ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Ουσία/Παρασκεύασµα Μίγµα Βασικό λάδι υψηλής κατεργασίας (IP 346 DMSO εκχύλισµα < 3%). Ειδικά πρόσθετα αποδόσεως. Ταξινόµηση Ονοµασία προϊόντος/συστατικών Αναγνωριστικοί κωδικοί % 67/548/ΕΟΚ Κανονισµός (EΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Cocconut fatty amine EC < 0,2 N; R50 Aquatic Acute 1, H400 Alkyl phosphite EC < 0,2 N; Xi R51/53 Aquatic Chronic 1; H410 ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών Επαφή µε τα µάτια Επαφή µε το δέρµα Εισπνοή Κατάποση Προστασία των ατόµων που παρέχουν πρώτες βοήθειες Σε περίπτωση επαφής, εκπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Τα βλέφαρα πρέπει να κρατούνται µακριά από τον βολβό του µατιού ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης πλύση. Ελέγξτε εάν φορά φακούς επαφής και αφαιρέστε τους. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν παρουσιαστεί ερεθισµός. Εκπλύνετε το µολυσµένο δέρµα µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε το µολυσµένο ρουχισµό και υποδήµατα. Πλύνετε το ρουχισµό πριν από την επαναχρησιµοποίηση του. Καθαρίστε σχολαστικά τα υποδήµατα πριν από τη νέα χρήση τους. Εάν εµφανιστεί ερεθισµός, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Εάν εισπνευστεί, µεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Εάν εµφανιστούν συµπτώµατα, αναζητήστε αµέσως ιατρική φροντίδα. Μην προκαλείτε εµετό, εκτός εάν δοθούν σχετικές οδηγίες από ιατρικό προσωπικό. Εάν παρουσιαστούν συµπτώµατα, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. εν πρέπει να πραγµατοποιηθεί καµία ενέργεια που να εµπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις συνέπειες στην υγεία και τα συµπτώµατα, ανατρέξτε στην ενότητα Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Σηµειώσεις για τον Ιατρό εν υπάρχουν εξειδικευµένα αντίδοτα ή άλλα θεραπευτικά µέτρα. Η θεραπευτική αγωγή γενικά, θα πρέπει να καθορίζεται από τα συµπτώµατα και να στοχεύει στην ανακούφιση αυτών. ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 5.1 Πυροσβεστικά µέσα Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης Ακατάλληλα µέσα πυρόσβεσης Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε πυροσβεστήρα ή ψεκαστήρα αφρού, ξηρής χηµικής ουσίας ή διοξειδίου του άνθρακα. Μη χρησιµοποιείτε υδατοπίδακα. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα Κίνδυνοι από την ουσία ή το µείγµα Επικίνδυνα προϊόντα καύσης Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή εάν θερµανθεί, θα υπάρξει αύξηση της πίεσης και το δοχείο µπορεί να σπάσει. Τα προϊόντα καύσης ενδέχεται να περιλαµβάνουν τις παρακάτω ουσίες: οξείδια του άνθρακα (CO, CO2,),οξείδια του θείου (SO2, SO3 ) κ.λ.π Σελίδα: 2

3 ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικές προφυλάξεις για πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για τους πυροσβέστες εν πρέπει να πραγµατοποιηθεί καµία ενέργεια που να εµπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Εάν υπάρχει πυρκαγιά, αποµονώστε αµέσως το χώρο αποµακρύνοντας όλα τα άτοµα από την περιοχή του συµβάντος. Οι πυροσβέστες πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική εξάρτηση και αυτοδύναµη αναπνευστική συσκευή, θετικής πίεσης (SCBA) µε µάσκα ολόκληρου προσώπου. Ρουχισµός για πυροσβέστες (περιλαµβάνοντας κράνη, προστατευτικές µπότες και γάντια) που συµµορφώνεται µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 469 θα παρέχει ένα βασικό επίπεδο προστασίας για χηµικά περιστατικά. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό µη επείγουσας περίπτωσης Για αποκριτές επείγουσας περίπτωσης εν πρέπει να πραγµατοποιηθεί καµία ενέργεια που να εµπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Εκκενώστε τους γύρω χώρους. Μην επιτρέπετε την είσοδο στο προσωπικό που δεν είναι απαραίτητο και δεν φέρει προστασία. Μην αγγίζετε και µη βαδίζετε πάνω σε χυµένο υλικό. Μπορεί να γλιστράνε τα πατώµατα. Προσέξτε να µην πέσετε. Φορέστε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό. Εάν απαιτείται ειδικευµένος ρουχισµός για την αντιµετώπιση των εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά µε τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά. Βλέπε επίσης τις πληροφορίες για «Για προσωπικό µη επείγουσας περίπτωσης». 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Αποφεύγεται το σκόρπισµα χυµένου υλικού, η απορροή και επαφή µε χώµα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόµους. Ενηµερώστε τις σχετικές αρχές αν το προϊόν προκάλεσε περιβαλλοντική ρύπανση (αποχέτευση, υδάτινοι οδοί, έδαφος ή αέρας). 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό Μικρή ποσότητα χυµένου υλικού Μεγάλη ποσότητας χυµένου υλικού Σταµατήστε τη διαρροή εάν δεν υπάρχει κίνδυνος. Αποµακρύνετε τους περιέκτες από το χώρο του χυµένου υλικού. Απορροφήστε µε αδρανές υλικό και τοποθετήστε σε κατάλληλο δοχείο διάθεσης αποβλήτων. Αποθέστε το υλικό χρησιµοποιώντας εργολάβο απόθεσης καταλοίπων που διαθέτει ανάλογη άδεια. Επικοινωνήστε αµέσως µε προσωπικό έκτακτης ανάγκης. Σταµατήστε τη διαρροή εάν δεν υπάρχει κίνδυνος. Αποµακρύνετε τους περιέκτες από το χώρο του χυµένου υλικού. Αποτρέψτε την είσοδο σε υπονόµους, υδρορροές, υπόγεια ή περιορισµένες περιοχές. Περιορίστε και συλλέξτε την έκχυση µε µη καύσιµα απορροφητικά υλικά όπως π.χ. άµµο, γη, βερµικουλίτη ή γη διατόµων, και τοποθετήστε σε δοχείο απορριµµάτων σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Αποθέστε το υλικό χρησιµοποιώντας εργολάβο απόθεσης καταλοίπων που διαθέτει ανάλογη άδεια. 6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα Βλέπε Ενότητα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. Για µέτρα πυρόσβεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 5. Βλέπε Ενότητα 8 για πληροφορίες σχετικά µε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό. Βλέπε Ενότητα 12 σχετικά µε τις περιβαλλοντικές προφυλάξεις. Βλέπε Ενότητα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε το χειρισµό αποβλήτων. ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό Προστατευτικά µέτρα Συµβουλές για τη γενική υγιεινή της εργασίας Φορέστε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό. Η κατανάλωση φαγητού και ποτών και το κάπνισµα πρέπει να απαγορεύονται σε χώρους χειρισµού, αποθήκευσης και επεξεργασίας του υλικού αυτού. Πλυθείτε σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα και τον προστατευτικό εξοπλισµό προτού µπείτε σε χώρους κατανάλωσης τροφών. Βλέπε επίσης Ενότητα 8 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα υγιεινής. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων Μη κατάλληλο Χρησιµοποιείτε και αποθηκεύετε αυτό το προϊόν µόνο σε εξοπλισµό/δοχεία που έχουν σχεδιαστεί για αυτή τη χρήση. Φυλάσσετε µακριά από τη θερµότητα και το άµεσο ηλιακό φως. ιατηρείτε τον περιέκτη ερµητικά κλειστό και σφραγισµένο ωσότου να είναι έτοιµος προς χρήση. Κλείνετε ερµητικά και πολύ προσεκτικά τα δοχεία που έχουν ανοιχτεί και διατηρείτε τα σε όρθια θέση για να αποτραπεί διαρροή. Να µην φυλάσσεται σε δοχεία χωρίς ετικέτα. Αποθηκεύστε σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Αποθηκεύεται σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόµενο χώρο, µακριά από ασύµβατα υλικά (βλ. ενότητα 10). Παρατεταµένη έκθεση σε υψωµένες θερµοκρασίες. 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Σελίδα: 3

4 ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση Συστάσεις Ανατρέξτε στην ενότητα 1.2 και στα σενάρια έκθεσης στο παράρτηµα, εάν υπάρχουν. ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία 8.1 Παράµετροι ελέγχου Όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας /συστατικών Οριακές τιµές έκθεσης βασικό λιπαντικό µη καθορισµένα ACGIH TLVs βασικό λιπαντικό µη καθορισµένα Π 90/1999 (Ελλάδα). TWA: 5 mg/m³ 8 ώρα(ες). Μορφή: Σταγονίδια Λαδιού, Ορυκτό ACGIH (Ηνωµένες Πολιτείες). TWA: 5 mg/m³ 8 ώρα(ες). Μορφή: Ορυκτέλαιο, οµίχλη Για πληροφορίες και καθοδήγηση, περιλαµβάνονται οι αξίες της Αµερικανικής Ένωσης Υγειονολόγων Βιοµηχανίας (ACGIH). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτά συµβουλευτείτε τον προµηθευτή σας. Εάν και µπορεί να υποδεικνύονται σε αυτό το κεφάλαιο συγκεκριµένα ΟΕΕ (Όρια Επαγγελµατικής Έκθεσης) για ορισµένα συστατικά, ενδέχεται να υπάρχουν άλλα συστατικά στην οµίχλη, τους ατµούς ή τη σκόνη που τυχόν παράγεται. Εποµένως τα συγκεκριµένα ΟΕΕ µπορεί να µην ισχύουν για το προϊόν στο σύνολό του και παρέχονται µόνο για καθοδήγηση. Συνιστώµενες διαδικασίες παρακολούθησης Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) εν διατίθενται DEL. Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις Αν αυτό το προϊόν περιέχει συστατικά για τα οποία έχουν οριστεί όρια έκθεσης, ενδεχοµένως να είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των ατόµων, η παρακολούθηση της ατµόσφαιρας στο χώρο εργασίας ή η βιολογική παρακολούθηση ώστε να καθοριστεί η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος αερισµού του χώρου ή άλλα µέτρα ελέγχου ή/και η αναγκαιότητα για χρήση προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισµού. Πρέπει να γίνει αναφορά στις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου EN 689 για τις µεθόδους αξιολόγησης της έκθεσης µε εισπνοή χηµικών ουσιών καθώς και τα εθνικά κείµενα αναφοράς για τις µεθόδους καθορισµού επικίνδυνων ουσιών. Μη διαθέσιµη προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC). 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι Ατοµικά προστατευτικά µέτρα Μέτρα υγιεινής Αναπνευστική προστασία Προστασία για τα µάτια/πρόσωπο Προστασία του δέρµατος Να παρέχεται εξαερισµός ή άλλοι µηχανικοί έλεγχοι ώστε να διατηρούνται οι συγκεντρώσεις των ατµών κάτω των αντίστοιχων εργασιακών ορίων. Όλες οι ενέργειες που αφορούν χηµικά πρέπει να εκτιµηθούν για επιπτώσεις στην υγεία, ώστε να εξασφαλιστεί ο επαρκής έλεγχος στην έκθεση. Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός εξετάζεται, µόνο, εφόσον έχουν αξιολογηθεί καταλλήλως άλλες µορφές µέτρων ελέγχου (π.χ. µηχανικοί έλεγχοι). Ο εξοπλισµός προσωπικής προστασίας πρέπει να συµµορφώνεται µε τα αρµόζοντα πρότυπα, να είναι κατάλληλος για χρήση, να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να συντηρείται σωστά. Πρέπει να συµβουλευτείτε τον προµηθευτή σας εξοπλισµού προσωπικής προστασίας σχετικά µε την επιλογή και τα αρµόζοντα πρότυπα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον εθνικό οργανισµό προτύπων της χώρας σας. Η τελική επιλογή του προστατευτικού εξοπλισµού εξαρτάται από την εκτίµηση του κινδύνου. Πρέπει να διαβεβαιώσετε ότι όλα τα εξαρτήµατα του εξοπλισµού προσωπικής προστασίας είναι συµβατά. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια, τους αντιβραχίονες και το πρόσωπό σας µετά το χειρισµό χηµικών προϊόντων, πριν φάτε, πριν καπνίσετε και πριν χρησιµοποιήσετε το χώρο των αποχωρητηρίων καθώς και όταν λήξει η εργασία σας. Βεβαιωθείτε ότι κοντά στην τοποθεσία εργασίας βρίσκονται σταθµοί για την έκπλυση των µατιών και ντους ασφαλείας. Κανονικά δεν απαιτείται αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισµός όταν υπάρχει επαρκής φυσικός ή τοπικός εξαερισµός των αναδιδόµενων αερίων για τον έλεγχο της έκθεσης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού, χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Η σωστή επιλογή αναπνευστικής προστασίας εξαρτάται από το είδος των χηµικών που επεξεργάζονται, τις συνθήκες εργασίας και χρήσης και την κατάσταση του αναπνευστικού εξοπλισµού. ιαδικασίες ασφαλείας θα πρέπει να αναπτυχθούν για κάθε µελλοντική εφαρµογή. Γι'αυτόν το λόγο ο εξοπλισµός αναπνευστικής προστασίας θα πρέπει να επιλεγεί σε συνεργασία µε τον προµηθευτή/κατασκευαστή και κατόπιν πλήρους εκτίµησης των συνθηκών εργασίας. Γυαλιά ασφαλείας µε πλευρικά προστατευτικά. Σελίδα: 4

5 ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία Προστασία των χεριών έρµα και σώµα Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Φοράτε προστατευτικά γάντια αν υπάρχει πιθανότητα παρατεταµένης ή επαναλαµβανόµενης επαφής. Να φοράτε γάντια ανθεκτικά σε χηµικές ουσίες. Συνιστάται: γάντια νιτριλίου. Η σωστή επιλογή προστατευτικών γαντιών εξαρτάται από τα χηµικά που χειρίζεστε, τις περιστάσεις εργασίας και χρήσης την κατάσταση των γαντιών (ακόµη και τα πιο ανθεκτικά γάντια θα αρχίσουν να φθείρονται µετά από επανειληµµένη έκθεση σε χηµικά). Τα περισσότερα γάντια παρέχουν µόνο βραχυπρόθεσµη προστασία πριν χρειαστεί να πεταχτούν και να αντικατασταθούν. Επειδή συγκεκριµένοι χώροι εργασίας και πρακτικές χειρισµού διαφέρουν, η διαδικασίες ασφαλείας πρέπει να δηµιουργούνται για την κάθε προοριζόµενη εφαρµογή. Τα γάντια πρέπει εποµένως να επιλέγονται µετά από σύσκεψη µε τον προµηθευτή / κατασκευαστή και µε πλήρη αποτίµηση των εργασιακών καταστάσεων. Η χρήση προστατευτικού ρουχισµού είναι µια καλή πρακτική εργασίας. Η επιλογή προσωπικής προστατευτικής εξάρτησης για το σώµα πρέπει να γίνεται ανάλογα µε τον τύπο εργασίας και τους κινδύνους που εµπεριέχει. Την εξάρτηση πρέπει να εγκρίνει ειδικός πριν το χειρισµό αυτού του προϊόντος. Οι φόρµες εργασίας από βαµβάκι ή πολυέστερ/βαµβάκι θα προσφέρουν προστασία από ελαφριά επιφανειακή µόλυνση µόνο η οποία δεν θα φτάσει στο δέρµα αφού εµποτιστούν τα ρούχα. Οι φόρµες πρέπει να πλένονται τακτικά. Όταν ο κίνδυνος έκθεσης του δέρµατος είναι µεγάλος (π.χ. κατά τον καθαρισµό κηλίδων ή εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσµατος) τότε απαιτούνται ποδιές ανθεκτικές στις χηµικές ουσίες ή/και αδιαπέραστα από χηµικές ουσίες κουστούµια και µπότες. Οι εκποµπές από το σύστηµα αερισµού ή τον εξοπλισµό διεργασιών της εργασίας πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να είναι απαραίτητοι µηχανισµοί καθαρισµού του αέρα από τα καπναέρια, φίλτρα ή κατασκευαστικές τροποποιήσεις στον εξοπλισµό διεργασιών της εργασίας, ώστε να µειωθούν οι εκποµπές και να επιτευχθούν αποδεκτά επίπεδα. ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες Όψη Οσµή Φυσική κατάσταση Χρώµα Ουδός Οσµής ph Σηµείο τήξης/σηµείο πήξης Αρχικό σηµείο βρασµού και εύρος βρασµού Σηµείο ροής Σηµείο ανάφλεξης Ταχύτητα εξάτµισης Αναφλεξιµότητα (στερεό, αέριο) Ανώτερα/Κατώτερα όρια ευφλεκτότητας ή έκρηξης Υγρό. Φαιοκίτρινο. ελαιώδης -9 C Κλειστού δοχείου: 200 C (PM) Πίεση Ατµών Πυκνότητα ατµών Σχετική πυκνότητα Πυκνότητα 0,883 g/cm 3 σε 15 C ιαλυτότητα(ες) Συντελεστής κατανοµής οκτανόλης/νερού Θερµοκρασία αυτανάφλεξης Θερµοκρασία διάσπασης Αδιάλυτο στο νερό. >3 Ιξώδες Κινηµατικό: 32 cs σε 40 C Κινηµατικό: 5.3 cst σε 100 C Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές Ιδιότητες 9.2 Άλλες πληροφορίες Σελίδα: 5

6 ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες Καµία επιπρόσθετη πληροφορία. ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 10.1 ραστικότητα εν υπάρχουν διαθέσιµα συγκεκριµένα δεδοµένα δοκιµών για το προϊόν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες "Συνθήκες προς αποφυγή" και "Ασύµβατα υλικά" Χηµική σταθερότητα Το προϊόν είναι σταθερό Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν προκύπτει επικίνδυνος πολυµερισµός. Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν προκύπτουν επικίνδυνες αντιδράσεις Συνθήκες προς αποφυγήν εν υπάρχουν ειδικά δεδοµένα Μη συµβατά υλικά Αντιδραστικό ή µη συµβατό µε τα παρακάτω υλικά: οξειδωτικά υλικά Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα πρέπει να παραχθούν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Πληροφορίες για τις πιθανές οδούς έκθεσης υνητικές οξείες επιδράσεις στην υγεία Εισπνοή Κατάποση Επαφή µε το δέρµα Οδοί εισόδου που αναµένονται: ερµατικό, Εισπνοή. Η εισπνοή ατµών σε περιβαλλοντικές συνθήκες συνήθως δεν αποτελεί πρόβληµα λόγω της χαµηλής πίεσης του ατµού. Επαφή µε τα µάτια Συµπτώµατα που σχετίζονται µε τα φυσικά, χηµικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά Εισπνοή Κατάποση Επαφή µε το δέρµα Επαφή µε τα µάτια εν υπάρχουν ειδικά δεδοµένα. εν υπάρχουν ειδικά δεδοµένα. εν υπάρχουν ειδικά δεδοµένα. εν υπάρχουν ειδικά δεδοµένα. Καθυστερηµένες και άµεσες επιδράσεις και επίσης χρόνιες επιδράσεις από βραχυχρόνια και µακροχρόνια έκθεση Εισπνοή Κατάποση Επαφή µε το δέρµα Επαφή µε τα µάτια υνητικές χρόνιες επιδράσεις στην υγεία Γενικά Η υπερβολική έκθεση σε εισπνοή αεροµεταφερόµενων σταγονιδίων ή αεροσόλ µπορεί να προκαλέσουν ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. Η κατάποση µεγάλων ποσοτήτων µπορεί να προκαλέσει ναυτία και διάρροια. Παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µπορεί να προκαλέσει φθορά στο δέρµα και να οδηγήσει σε ερεθισµό ή/και δερµατίτιδα. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής µε τα µάτια ενδέχεται να προκληθεί παροδικό κάψιµο ή ερυθρότητα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µπορεί να απολιπάνει το δέρµα και να οδηγήσει σε ερεθισµό, σκάσιµο ή/και δερµατίτιδα. Καρκινογένεση Μεταλλακτικότητα Επιπτώσεις κατά την ανάπτυξη Επιπτώσεις στη γονιµότητα Σελίδα: 6

7 ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο Βασιζόµενο στα διαθέσιµα δεδοµένα για αυτό ή για σχετικά υλικά 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης Βιοαποικοδοµήσιµος 12.3 υνατότητα βιοσυσσώρευσης Το προϊόν αυτό δεν αναµένεται να προκαλεί βιοσυγκεντρώσεις διαµέσου τροφικών αλυσίδων του περιβάλλοντος Κινητικότητα στο έδαφος Συντελεστής Κατανοµής Εδάφους/Νερού (KOC) Κινητικότητα Οι διαρροές µπορούν να εισχωρήσουν στο έδαφος προκαλώντας επιµόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ ΑΒΤ εν ισχύει. αααβ εν ισχύει Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Λοιπές πληροφορίες για το περιβάλλον ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Προϊόν Μέθοδοι διάθεσης Επικίνδυνα απόβλητα Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων (EWC) Κωδικός αποβλήτων ιαρροές µπορεί να σχηµατίσουν ένα λεπτό στρώµα στην επιφάνεια του νερού το οποίο προκαλεί φυσική ζηµιά στους οργανισµούς και θα µπορούσε να εµποδίσει τη µεταφορά οξυγόνου. Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι δυνατό. Σηµαντικές ποσότητες καταλοίπων αποβλήτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται µέσω του υγειονοµικού υπονόµου αλλά να επεξεργάζονται σε κατάλληλο κέντρο επεξεργασίας λυµάτων. Το πλεόνασµα προϊόντων καθώς και τα µη ανακυκλώσιµα προϊόντα πρέπει να αποτίθενται χρησιµοποιώντας εργολάβο απόθεσης καταλοίπων που διαθέτει ανάλογη άδεια. Η απόθεση αυτού του προϊόντος, των διαλυµάτων και οποιωνδήποτε παραπροϊόντων πρέπει πάντα να τηρεί τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος και απόθεσης αποβλήτων καθώς και τις απαιτήσεις της εκάστοτε τοπικής αρχής. Σύµφωνα µε τις παρούσες γνώσεις του προµηθευτή, το προϊόν αυτό δεν θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 91/689/ΕΟΚ της Ε.Ε. Περιγραφή αποβλήτων * µη χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε βάση τα ορυκτά Ωστόσο, απόκλιση από την προτιθέµενη χρήση και/ή παρουσία οποιωνδήποτε πιθανών µολυσµατικών ουσιών µπορεί να απαιτήσουν όπως ο τελικός χρήστης ορίσει έναν εναλλακτικό κωδικό απόρριψης αχρήστων. Συσκευασία Μέθοδοι διάθεσης Ειδικές προφυλάξεις Η απόρριψη µεγάλων ποσοτήτων πρέπει να διενεργείται από εξουσιοδοτηµένο ειδικευµένο προσωπικό. Ανακυκλώστε, εάν είναι δυνατόν. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί µε ασφαλή τρόπο. Οι κενοί περιέκτες ή οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισµένα κατάλοιπα των προϊόντων. Τα κενά δοχεία αντιπροσωπεύουν κίνδυνο πυρκαγιάς καθώς µπορεί να περιέχουν εύφλεκτα υπολείµµατα προϊόντος και ατµούς. Ποτέ µην κάνετε ηλεκτροσυγκόλληση, συγκόλληση ή µπρουτζοκόλληση στα κενά δοχεία. Αποφεύγεται το σκόρπισµα χυµένου υλικού, η απορροή και επαφή µε χώµα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόµους. Σελίδα: 7

8 ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA 14.1 Αριθµός ΟΗΕ εν υπόκειται σε εν υπόκειται σε εν υπόκειται σε εν υπόκειται σε κανονισµό. κανονισµό. κανονισµό. κανονισµό Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη µεταφορά 14.4 Οµάδα συσκευασίας 14.5 Αρ. Αρ. Αρ. Αρ. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 14.6 Ειδικές εν υπάρχουν εν υπάρχουν εν υπάρχουν εν υπάρχουν προφυλάξεις για διαθέσιµα στοιχεία. διαθέσιµα στοιχεία. διαθέσιµα στοιχεία. διαθέσιµα στοιχεία. τον χρήστη Πρόσθετα στοιχεία ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά µε τη νοµοθεσία 15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα Κανονισµός ΕΕ (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) Παράρτηµα XIV Λίστα ουσιών που υπόκεινται σε έγκριση Ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία Κανένα από τα στοιχεία δεν παρατίθεται. Παράρτηµα XVII Περιορι εν ισχύει. σµοί στην παραγωγή, στη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισµένων επικίνδυνων ουσιών, µειγµάτων και αντικειµένων Λοιποί Κανονισµοί Κατάσταση REACH Η εταιρεία, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 1, έχει αναλάβει την πώληση του προϊόντος στην Ε.Ε. σύµφωνα µε τις τρέχουσες απαιτήσεις του κανονισµού REACH Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόµη απαιτούνται αξιολογήσεις χηµικής ασφάλειας. Σελίδα: 8

9 ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Πλήρες κείµενο συντετµηµένων δηλώσεων Η H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Η410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις Πλήρες κείµενο ταξινοµήσεων [CLP/GHS] Aquatic Αcute 1, H400 Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον (οξεία) - Κατηγορία 1 Aquatic Chronic 1, H410 Χρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον - Κατηγορία 1 Πλήρες κείµενο συντετµηµένων φράσεων R R50 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. R51/53- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Πλήρες κείµενο ταξινοµήσεων [DSD/DPD] Ιστορικο Ηµεροµηνία έκδοσης/ Ηµεροµηνία αναθεώρησης Ηµεροµηνία προηγούµενης έκδοσης Χi - Ερεθιστικό Ν - Επικίνδυνο για το περιβάλλον 25/10/2013. εν υπάρχουν προηγούµενα ασφαλή στοιχεία. Σελίδα: 9

10 ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Ειδοποίηση για τον αναγνώστη Σύµφωνα µε διαθέσιµες πληροφορίες αυτό το προϊόν δεν αναµένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία όταν χρησιµοποιείται για την προκαθορισµένη εφαρµογή και ακολουθούνται οι συστάσεις που προβλέπονται από το παρόν ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS). Σ αυτό παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενους κινδύνους, προφυλάξεις και µέτρα Πρώτων Βοηθειών, χρήσιµα κατά τη χρήση του προϊόντος, µαζί µε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις και συστάσεις για την ασφαλή απόρριψή του µετά τη χρήση. Τα MSDS διατίθενται κατόπιν αίτησης από την Γ. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΣΩΝ _ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, η οποία δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη/υπαιτιότητα αν το προϊόν δεν χρησιµοποιείται µε τον τρόπο ή µε τις προφυλάξεις ή για τις χρήσεις που προδιαγράφονται. Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσής του. Ουδεµία (ρητή ή σιωπηρή) εγγύηση παρέχεται σχετικά µε την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Ο χρήστης οφείλει να αξιολογήσει και να χρησιµοποιήσει τα προϊόντα τηρώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας, για το σκοπό που περιγράφεται στο φύλλο δεδοµένων και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Οι αναφορές που περιέχονται στο παρόν δεν αποτελούν άδεια, σύσταση, έγκριση ή εξουσιοδότηση (ρητή ή σιωπηρή) προς οποιονδήποτε να εκµεταλλευτεί οποιαδήποτε κατοχυρωµένη εφεύρεση χωρίς έγκυρη άδεια. Ο πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά που οφείλονται σε κινδύνους που επισηµαίνονται στο φύλλο δεδοµένων και που σχετίζονται µε τα συγκεκριµένα προϊόντα (µε την προϋπόθεση ότι αυτή η επιφύλαξη δεν θίγει τα νόµιµα δικαιώµατα του αγοραστή των συγκεκριµένων προϊόντων). ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε., ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΣΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΜ. ΖΩΝΗ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Σελίδα: 10

Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com

Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος F5122245 Αρ. MSDS 45 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 950 Αρ. MSDS 950 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 975 Αρ.MSDS 975 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Φυσικοί/χηµικοί : Πολύ εύφλεκτο. κίνδυνοι Κίνδυνοι για την : εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. ανθρώπινη υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα Sika MaxTack ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ονομασία προϊόντος BUNA CB

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HG σατινέ γυαλιστικό 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 (REACH), και τον Κανονισμό 453/2010. Ημερομηνία εκτύπωσης: 01/06/2015 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7 Σελίδα : 1 / 6 ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα : MCDh 3 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : RIZOBAC Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό Οργανοανόργανο λίπασμα Χρήση : Υγρό εδαφοβελτιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Κωδικός Προϊόντος A11A01971 Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.11.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Παραπομπή σε άλλα τμήματα (8, 13). ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 20120423. Ημερομηνία έκδοσης 20120423 ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27.11.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 6 PATTEX HOTSTICKS ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ Αριθµός Α : 43178 Αναθεώρηση: 05.03.2012 Ηµεροµηνία εκτύπωσης:: 23.08.2013 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : EDEM 7-4-4 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : MARINE Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Εκχύλισμα θαλάσσιων

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ )

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ) 1/5 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. 1. Στοιχεία του παρασκευάσµατος και της επιχείρησης / εταιρίας Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Όνοµα εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GE Healthcare ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92582 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Standard BOD5 10 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FER-EDEM Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Χηλικός σίδηρος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Χημικό Προϊόν Εμπορική Ονομασία : AZOTO-S Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Λίπασμα Χρήση : Λίπασμα. Κωδικός Προϊόντος : ΠΡ.091 Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ονομασία προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 2072201 / 2072202 / 2072001 / 2072002 / 2072003 Περιγραφή προϊόντος A91A00286F ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια.

Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας του Προϊόντος παρέχεται ως γενική πληροφόρηση και οδηγία για την υγεία και την ασφάλεια. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τµηµα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία ή προσδιορισµός του µείγµατος Αριθµός καταχώρισης Συνώνυµα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1907/2006, Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 453/2010 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ VASTHERM OIL 32 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VASOIL CO LTD Νίκου Παττιχη 52,

Διαβάστε περισσότερα

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ.

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 45/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα