Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/ / EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL"

Transcript

1 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/ / EL Οδηγίες λειτουργίας

2 SEW-EURODRIVE Drvg the world

3 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας Δομή των υποδείξεων ασφαλείας Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αποκλεισμός ευθυνών Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Γενικά Ομάδα αποδεκτών Ενδεδειγμένη χρήση Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Μεταφορά Μακροχρόνια αποθήκευση Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Ηλεκτρική σύνδεση Ασφαλής αποσύνδεση Έναρξη χρήσης / λειτουργία Δομή συσκευής Μέγεθος 0XS / 0S / 0L Μέγεθος 1 / 2S / Μέγεθος Μεγέθη 4 / Ονομασία τύπου / Πινακίδα στοιχείων Εγκατάσταση Προτεινόμενα εργαλεία Οδηγίες εγκατάστασης Εγκατάσταση προαιρετικών εξαρτημάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας Εγκατάσταση σύμφωνα με το UL Εγκατάσταση συμπληρωματικών εξαρτημάτων Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Cold late (μόνο μέγεθος 0) Απενεργοποίηση των πυκνωτών ΗΜΣ (μόνον μέγεθος 0) Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας Θερμίστορ TF και διμεταλλικός διακόπτης TH Σύνδεση αντίστασης πέδησης BW..- / BW..-T / BW.. στο X3 / X Σύνδεση του ανορθωτή πέδησης Εγκατάσταση FSC11B / FIO11B / FIO21B Εγκατάσταση ρυθμιστή ονομαστικών τιμών MBG11A Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 3

4 Περιεχόμενα 5 Έναρξη χρήσης Σύντομη περιγραφή Έναρξης λειτουργίας Γενικές υποδείξεις για την έναρξη λειτουργίας Προετοιμασίες και βοηθητικά μέσα Προαιρετικό πληκτρολόγιο FBG11B Βασικός χειρισμός του πληκτρολογίου FBG11B Χειροκίνητη λειτουργία με ρυθμιστή ονομαστικών τιμών FBG11B Εξωτερική επιλογή ονομαστικών τιμών Έναρξη χρήσης με το πληκτρολόγιο FBG11B Έναρξη λειτουργίας με υπολογιστή και MOVITOOLS MotoStudo Έναρξη λειτουργίας τριφασικών ασύγχρονων ηλεκτροκινητήρων της κατηγορίας 2 (94/9/ΕΚ) με αντιεκρηκτική προστασία Εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα Λίστα παραμέτρων Λειτουργία Αντίγραφα ασφαλείας Κωδικοί επιστροφής (r-19 r-38) Ενδείξεις κατάστασης Κωδικοί καταστάσεων συσκευής Σέρβις / λίστα σφαλμάτων Πληροφορίες συσκευών Λίστα σφαλμάτων (F-00 F-113) Τμήμα σέρβις ηλεκτρονικών της SEW Μακροχρόνια αποθήκευση Τεχνικά χαρακτηριστικά Σήμανση CE, πιστοποίηση UL και C-Tck Γενικά τεχνικά στοιχεία Ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά MOVITRAC B Τεχνικά στοιχεία MOVITRAC Β Προαιρετικό μπροστινό πληκτρολόγιο FBG11B Μονάδα επικοινωνίας FSC11B Αναλογική μονάδα FIO11B Ψηφιακή μονάδα FIO21B Ευρετήριο Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

5 Σημαντικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας 1 1 Σημαντικές υποδείξεις 1.1 Χρήση του εγχειριδίου λειτουργίας Οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για τη λειτουργία και συντήρηση. Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στο προϊόν. Οι οδηγίες λειτουργίας θα πρέπει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στην SEW-EURODRIVE Συμβάσεις απεικόνισης κειμένων Τα κείμενα της επιφάνειας λογισμικού (πεδία μενού, πλήκτρα,...) απεικονίζονται σε τετράγωνες παρενθέσεις, π.χ.: "Πιέστε το πλήκτρο [Start].". Τα ονόματα των παραμέτρων απεικονίζονται με πλάγια γράμματα, π.χ.: "Σημειώστε την τιμή των μεταβλητών H509 ACT.OS.ABS.". Οι ενδείξεις του πληκτρολογίου FBG11B απεικονίζονται με μία γραμματοσειρά με σταθερό πλάτος χαρακτήρων, π.χ.: "Ένδειξη Stop". Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 5

6 1 Σημαντικές υποδείξεις Δομή των υποδείξεων ασφαλείας 1.2 Δομή των υποδείξεων ασφαλείας Οι οδηγίες ασφαλείας σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν δομηθεί με τον εξής τρόπο: Σύμβολο ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Σύμβολο Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση Παράδειγμα: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί Γενικός κίνδυνος ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Ελαφριές σωματικές βλάβες Συγκεκριμένος κίνδυνος, π.χ. ηλεκτροπληξία ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας του ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή. Διευκολύνει το χειρισμό του συστήματος κίνησης. 1.3 Αξιώσεις παροχής εγγύησης Προϋπόθεση για τη μη ελαττωματική λειτουργία του μηχανήματος και για την κάλυψη εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας. Για αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες! 1.4 Αποκλεισμός ευθυνών Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των μετατροπέων συχνότητας MOVITRAC B και για την εξασφάλιση των αναφερόμενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για τραυματισμούς και υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκλείεται η υποχρέωση εγγύησης ζημιών. 6 Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

7 Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 2 2 Υποδείξεις ασφαλείας Οι παρακάτω βασικές οδηγίες ασφαλείας χρησιμεύουν για την αποφυγή τραυματισμών και υλικών ζημιών. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των βασικών οδηγιών ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE. 2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες ασφαλείας που ακολουθούν αφορούν κυρίως τη χρήση των μετατροπέων συχνότητας. Εάν χρησιμοποιείτε συστήματα κίνησης με κινητήρες ή ηλεκτρομειωτήρες, ανατρέξτε επίσης και στις οδηγίες ασφαλείας για κινητήρες και μειωτήρες που περιέχονται στις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας. Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται στα επί μέρους κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου. 2.2 Γενικά ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κατά τη διάρκεια λειτουργίας οι μετατροπείς συχνότητας ενδέχεται, ανάλογα με το βαθμό προστασίας τους, να διαθέτουν ηλεκτροφόρα, γυμνά μέρη. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Κάθε εργασία που έχει σχέση με τη μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση / συναρμολόγηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, τηρώντας: τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων λειτουργίας, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες ασφαλείας πάνω στον ηλεκτροκινητήρα/ηλεκτρομειωτήρα, όλα τα υπόλοιπα έγγραφα μελέτης του έργου, τις οδηγίες έναρξης χρήσης και τα διαγράμματα συνδεσμολογίας που αφορούν τον ηλεκτροκινητήρα, τις συγκεκριμένες διατάξεις και απαιτήσεις που ισχύουν για το σύστημα, τις εθνικές / περιφερειακές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων. Μην εγκαθιστάτε ποτέ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς υποβάλλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών με την ανεπίτρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων καλυμμάτων, με τη μη προβλεπόμενη χρήση, καθώς και με τη λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα τεχνικά εγχειρίδια. Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 7

8 2 Υποδείξεις ασφαλείας Ομάδα αποδεκτών 2.3 Ομάδα αποδεκτών Όλες οι μηχανικές εργασίες επιτρέπεται να γίνουν αποκλειστικά από εξειδικευμένο τεχνικό. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανική εγκατάσταση, την διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανικής (π.χ. μηχανικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρική εγκατάσταση, την έναρξη χρήσης, τη διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της ηλεκτρολογίας (π.χ.ως ηλεκτρολόγοι) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας και απόρριψης θα πρέπει να διεξάγονται μόνο από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για τις εργασίες αυτές. 2.4 Ενδεδειγμένη χρήση Οι μετατροπείς συχνότητας αποτελούν εξαρτήματα για τον έλεγχο ασύγχρονων τριφασικών ηλεκτροκινητήρων. Οι μετατροπείς συχνότητας προορίζονται για την τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή μηχανήματα. Μη συνδέετε καθόλου χωρητικά φορτία στους μετατροπείς συχνότητας. Η λειτουργία με χωρητικά φορτία μπορεί να προκαλέσει υπερβολικές τάσεις και καταστροφή της συσκευής. Εάν οι μετατροπείς συχνότητας χρησιμοποιούνται σε χώρες της ΕΕ / ΕΖΕΣ, τότε ισχύουν τα παρακάτω πρότυπα: Κατά την τοποθέτηση σε μηχανήματα, η έναρξη χρήσης των μετατροπέων συχνότητας (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) απαγορεύεται μέχρι να διασφαλιστεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας της ΕΚ, 98/37/ΕΚ (οδηγία περί μηχανημάτων). Θα πρέπει να τηρείται το πρότυπο EN H έναρξη λειτουργίας (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) επιτρέπεται μόνο εάν τηρηθεί η Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (2004/108/ΕΚ). Οι μετατροπείς συχνότητας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΟΚ. Για τους μετατροπείς εφαρμόζονται τα εναρμονισμένα πρότυπα της σειράς EN / DIN VDE T105 σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN / VDE 0660, Μέρος 500 και EN 60146/VDE Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και τα στοιχεία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης θα τα βρείτε στην πινακίδα στοιχείων και στα εγχειρίδια λειτουργίας και πρέπει να τα τηρείτε Λειτουργίες ασφαλείας Οι μετατροπείς συχνότητας του SEW-EURODRIVE δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν λειτουργίες ασφαλείας. Για να εξασφαλίσετε την προστασία των μηχανημάτων και των ατόμων χρησιμοποιήστε υπερκείμενα συστήματα ασφαλείας. 8 Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

9 Υποδείξεις ασφαλείας Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα Κατά τη χρήση της λειτουργίας "Ασφαλής διακοπή", λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω έντυπα: MOVITRAC B / Ασφαλής απενεργοποίηση Προϋποθέσεις MOVITRAC B / Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Αυτά τα εγχειρίδια διατίθενται στην ιστοσελίδα της SEW-EURODRIVE στο πεδίο "Εγχειρίδια \ Λογισμικό \ CAD". 2.6 Μεταφορά Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε τη συσκευή για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε γι' αυτές κατευθείαν την μεταφορική εταιρία. Μπορεί να μην επιτρέπεται να θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα. Οι κλιματικές συνθήκες θα πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το κεφάλαιο "Γενικά τεχνικά στοιχεία" ( σελίδα 84). 2.7 Μακροχρόνια αποθήκευση Τηρείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου "Μακροχρόνια αποθήκευση" ( σελίδα 82). 2.8 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Η τοποθέτηση και η ψύξη των συσκευών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των οδηγιών λειτουργίας. Οι μετατροπείς συχνότητας πρέπει να προστατεύονται από ανεπίτρεπτη καταπόνηση. Κατά τη μεταφορά ή τη μεταχείριση δεν επιτρέπεται να παραμορφωθούν τα διάφορα εξαρτήματα ή/και να τροποποιηθούν οι αποστάσεις μόνωσης. Δεν πρέπει να ακουμπάτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τις επαφές. Οι μετατροπείς συχνότητας διαθέτουν εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στο στατικό ηλεκτρισμό, και τα οποία μπορεί να καταστραφούν σε περίπτωση λανθασμένης μεταχείρισης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση μηχανικών ζημιών και η καταστροφή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρμογές, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο: η χρήση σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων. Η χρήση σε περιβάλλον με επικίνδυνα λάδια, οξέα, αέρια, ατμούς, σκόνες, ακτινοβολίες κλπ. (ο μετατροπέας συχνότητας επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο στην κλιματική κατηγορία 3K3 κατά το EN ). Η χρήση σε κινητές εφαρμογές, στις οποίες εκδηλώνονται μηχανικές καταπονήσεις από ταλαντώσεις και κτυπήματα, που ξεπερνούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 9

10 2 Υποδείξεις ασφαλείας Ηλεκτρική σύνδεση 2.9 Ηλεκτρική σύνδεση Κατά τις εργασίες σε μετατροπείς συχνότητας που είναι υπό τάση θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα σας (π.χ. BGV A3 στη Γερμανία). Κατά την εγκατάσταση τηρείτε τις οδηγίες που αφορούν τις διατομές καλωδίων, τις ασφάλειες και τη σύνδεση του αγωγού προστασίας. Περαιτέρω υποδείξεις περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας. Υποδείξεις για την εγκατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, όπως θωράκιση, γείωση, διάταξη φίλτρων και τοποθέτηση αγωγών, θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο. Η τήρηση των οριακών τιμών που ορίζονται από τη νομοθεσία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή του μηχανήματος ή της εγκατάστασης. Τηρείτε τα προληπτικά μέτρα και τα προστατευτικά συστήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN ή EN ). Γειώνετε τη συσκευή Ασφαλής αποσύνδεση Η συσκευή πληροί όλες τις απαιτήσεις για τον ασφαλή διαχωρισμό αγωγών και ηλεκτρονικών συνδέσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN Για να διασφαλιστεί ο ασφαλής διαχωρισμός, πρέπει επίσης και όλα τα συνδεμένα κυκλώματα να πληρούν τις απαιτήσεις για τον ασφαλή διαχωρισμό Έναρξη χρήσης / λειτουργία Οι εγκαταστάσεις στις οποίες τοποθετούνται οι μετατροπείς συχνότητας θα πρέπει να εξοπλίζονται με πρόσθετες διατάξεις παρακολούθησης και προστασίας, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς ασφαλείας, όπως π.χ. η νομοθεσία περί τεχνικών μέσων λειτουργίας, κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων κλπ. Λόγω ενδεχόμενης ύπαρξης φορτίου στους πυκνωτές, επιτρέπεται να ακουμπάτε τα ηλεκτροφόρα μέρη της συσκευής και τις συνδέσεις ισχύος μόνο 10 λεπτά μετά την αποσύνδεση του μετατροπέα συχνότητας από την τάση τροφοδοσίας. Εδώ θα πρέπει να τηρούνται οι πινακίδες υποδείξεων που υπάρχουν επάνω στους μετατροπείς συχνότητας. Όλα τα καλύμματα και οι πόρτες πρέπει να παραμένουν κλειστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Το σβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας λειτουργίας και των άλλων στοιχείων ένδειξης δεν αποτελεί ένδειξη ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο και ότι δεν βρίσκεται υπό τάση. Η μηχανική εμπλοκή ή οι εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας της μονάδας μπορεί να επιφέρουν ακινητοποίηση του μοτέρ. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήματος ή η επαναφορά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να τεθεί ο κινητήρας πάλι σε λειτουργία από μόνος του. Αν για λόγους ασφαλείας αυτό δεν επιτρέπεται για το συνδεδεμένο μηχάνημα, τότε πριν αρχίσετε με τον εντοπισμό και την επισκευή της βλάβης θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. 10 Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

11 Δομή συσκευής Μέγεθος 0XS / 0S / 0L 3 3 Δομή συσκευής 3.1 Μέγεθος 0XS / 0S / 0L [1] [2] [3] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [1] X1: Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος: τριφασικό: L1 / L2 / L3 μονοφασικό: L / N [2] Στήριγμα [3] Σύνδεση E [4] Έλασμα θωράκισης για καλώδιο κινητήρα, κάτω στήριγμα [5] X2: Σύνδεση κινητήρα U / V / W / Σύνδεση φρένου +R / R [6] X17: Επαφή ασφαλείας για ασφαλή διακοπή (μόνο MC07B...-S0: μέγεθος 0S / 0L, 400 / 500 V) [7] X13: Δυαδικές έξοδοι [8] X12: Δυαδικές είσοδοι [9] X10: Αναλογική είσοδος [10] Διακόπτης S11 για εναλλαγή V-mA, αναλογική είσοδος (στο BG 0XS και 0S πίσω από το αφαιρούμενο βύσμα) [11] Χώρος για πρόσθετη κάρτα (όχι για μεταγενέστερη τοποθέτηση / όχι για BG0XS) [12] Σύνδεση για προαιρετική μονάδα επικοινωνίας / αναλογική μονάδα [13] Προαιρετικό πληκτρολόγιο, συνδεδεμένο [14] LED κατάστασης (ορατή και χωρίς προαιρετικό πληκτρολόγιο) Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 11

12 3 Δομή συσκευής Μέγεθος 1 / 2S / Μέγεθος 1 / 2S / 2 [1] [2] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [1] X1: Σύνδεση τριφασικού ρεύματος: L1 / L2 / L3 / βίδα E [2] X4: Σύνδεση ενδιάμεσου κυκλώματος U Z / +U Z [3] X3: Σύνδεση αντίστασης πέδησης R+ / R- / E [4] Ακροδέκτης θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων [5] X2: Σύνδεση κινητήρα U / V / W / Βίδα γείωσης (E) [6] X17: Επαφή ασφαλείας για ασφαλή διακοπή (μόνο 400 / 500 V) [7] X13: Δυαδικές έξοδοι [8] X12: Δυαδικές είσοδοι [9] X10: Αναλογική είσοδος [10] Διακόπτης S11 για εναλλαγή V-mA, αναλογική είσοδος [11] Χώρος για πρόσθετη κάρτα [12] Σύνδεση για προαιρετική μονάδα επικοινωνίας / αναλογική μονάδα [13] Προαιρετικό πληκτρολόγιο, συνδεδεμένο [14] LED κατάστασης (ορατή και χωρίς προαιρετικό πληκτρολόγιο) 12 Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

13 Δομή συσκευής Μέγεθος Μέγεθος 3 [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [1] X2: Σύνδεση Ε (γείωσης) [2] X1: Σύνδεση τριφασικού ρεύματος: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3 [3] X4: Σύνδεση ενδιάμεσου κυκλώματος U Z / +U Z [4] X3: Σύνδεση αντίστασης πέδησης R+ (8) / R (9) και σύνδεση Ε (γείωση) [5] X2: Σύνδεση μοτέρ U (4) / V (5) / W (6) [6] X2: Σύνδεση Ε [7] Ακροδέκτης θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων [8] X17: Επαφή ασφαλείας για ασφαλή διακοπή (μόνο 400 / 500 V) [9] X13: Δυαδικές έξοδοι [10] X12: Δυαδικές είσοδοι [11] X10: Αναλογική είσοδος [12] Διακόπτης S11 για εναλλαγή V-mA, αναλογική είσοδος [13] Χώρος για πρόσθετη κάρτα [14] Σύνδεση για προαιρετική μονάδα επικοινωνίας / αναλογική μονάδα [15] Προαιρετικό πληκτρολόγιο, συνδεδεμένο [16] LED κατάστασης (ορατή και χωρίς προαιρετικό πληκτρολόγιο) Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 13

14 3 Δομή συσκευής Μεγέθη 4 / Μεγέθη 4 / 5 [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [1] X2: Σύνδεση Ε (γείωσης) [2] X1: Σύνδεση τριφασικού ρεύματος: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3 [3] X4: Σύνδεση ενδιάμεσου κυκλώματος U Z / +U Z και σύνδεση Ι [4] X3: Σύνδεση αντίστασης πέδησης R+ (8) / R (9) και σύνδεση Ε (γείωση) [5] X2: Σύνδεση μοτέρ U (4) / V (5) / W (6) [6] X2: Σύνδεση Ε [7] Ακροδέκτης θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων [8] X17: Επαφή ασφαλείας για ασφαλή διακοπή (μόνο 400 / 500 V) [9] X13: Δυαδικές έξοδοι [10] X12: Δυαδικές είσοδοι [11] X10: Αναλογική είσοδος [12] Διακόπτης S11 για εναλλαγή V-mA, αναλογική είσοδος [13] Χώρος για πρόσθετη κάρτα [14] Σύνδεση για προαιρετική μονάδα επικοινωνίας / αναλογική μονάδα [15] Προαιρετικό πληκτρολόγιο, συνδεδεμένο [16] LED κατάστασης (ορατή και χωρίς προαιρετικό πληκτρολόγιο) 14 Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

15 Δομή συσκευής Ονομασία τύπου / Πινακίδα στοιχείων Ονομασία τύπου / Πινακίδα στοιχείων MC 07 B B Έκδοση Τεταρτημόρια Τύπος σύνδεσης Καταστολή παρεμβολών Τάση σύνδεσης Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα Παραλλαγή B Κατασκευαστική σειρά και γενιά Τύπος MOVITRAC 00 = Στάνταρ S0 = Ασφαλής διακοπή 4 = 4Q (με τρανζίστορ πέδησης) 3 = Τριφασική / 1 = Μονοφασική 0 = Χωρίς καταστολή παρεμβολών A = Βαθμός καταστολής παρεμβολών C2 B = Βαθμός καταστολής παρεμβολών C1 2 = AC V 5 = AC V 0022 = 2,2 kw Είσοδος U Ονομαστική τάση ηλεκ. δικτύου I Ονομαστικό ρεύμα ηλεκ. δικτύου, λειτουργία 100 % Ονομαστική συχνότητα τροφοδοσίας Έξοδος U Τάση εξόδου, λειτουργία 100 % I Ονομαστικό ρεύμα εξόδου, λειτουργία 100 % Συχνότητα εξόδου T Θερμοκρασία περιβάλλοντος Κινητήρας Προτεινόμενη ισχύς κινητήρα, λειτουργία 100 % Η κατάσταση της συσκευής για την επικοινωνία με την SEW-EURODRIVE αναγράφεται πάνω από τον κάτω κωδικό γραμμών. Η κατάσταση της συσκευής τεκμηριώνει την έκδοση υλικού εξοπλισμού και λογισμικού της συσκευής. Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 15

16 4 Εγκατάσταση Προτεινόμενα εργαλεία 4 Εγκατάσταση 4.1 Προτεινόμενα εργαλεία Για τη σύνδεση της συστοιχίας ακροδεκτών X10 / Χ12 / Χ13 ηλεκτρονικών κυκλωμάτων χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με πλάτος μύτης 2,5 mm. 4.2 Οδηγίες εγκατάστασης Τοποθέτηση μπροστινών προαιρετικών εξαρτημάτων [A1] [A] [A2] [B1] [B] [B3] [B4] [B2] [C1] [C] [C2] Τοποθετήστε τα μπροστινά προαιρετικά εξαρτήματα με τον εξής τρόπο: Τοποθέτηση πληκτρολογίου FBG11A [A]: 1. Περάστε το πληκτρολόγιο FBG11B [A] στην επάνω πλευρά του περιβλήματος [A1]. 2. Πιέστε την υποδοχή του πληκτρολογίου επάνω στο βύσμα της συσκευής [A2]. Τοποθέτηση μονάδας επικοινωνίας FSC11B ή αναλογικής μονάδας FIO11B [B]: 1. Σε μονάδες επικοινωνίας FSC11B ή αναλογικές μονάδες FIO11B [B] μεγέθους 0, συναρμολογήστε τα μπουλόνια απόστασης [B1]. 2. Περάστε τη μονάδα επικοινωνίας FSC11B και την αναλογική μονάδα FIO11B [B] στην κάτω πλευρά του περιβλήματος [B2]. 3. Πιέστε την υποδοχή του μπροστινού προαιρετικού εξαρτήματος επάνω στο βύσμα της συσκευής [B3]. 4. Βιδώστε το μπροστινό προαιρετικό εξάρτημα πάνω στη συσκευή [B4]. Τοποθέτηση καλύμματος [C]: 1. Τοποθετήστε το κάλυμμα [C] περίπου 5 mm μπροστά από την τελική του θέση στη συσκευή [C1]. 2. Σπρώξτε το κάλυμμα προς τα επάνω [C2]. 16 Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

17 Εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Ελάχιστος ελεύθερος χώρος και θέση τοποθέτησης Για τη σωστή ψύξη αφήστε 100 mm ελεύθερο χώρο επάνω και κάτωαπό το περίβλημα. Δεν απαιτείται ελεύθερος χώρος στο πλάι, μπορείτε να τοποθετήσετε συσκευές σε σειρά, χωρίς ενδιάμεση απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί και τα άλλα υλικά εγκατάστασης δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα. Προφυλάξτε τη συσκευή από το θερμό αέρα που αποβάλλουν άλλες συσκευές. Τοποθετήστε τις συσκευές μόνο σε κατακόρυφη θέση. Δεν επιτρέπεται η οριζόντια, εγκάρσια ή ανάποδη τοποθέτηση. Η καλή απαγωγή θερμότητας από την πίσω πλευρά του σώματος ψύξης βελτιώνει τη θερμική αντοχή της συσκευής. 100 mm (3.94 ) 100 mm (3.94 ) Ξεχωριστά κανάλια καλωδίων Περάστε τα καλώδια ισχύοςκαι τα καλώδια του ηλεκτρονικού συστήματος σε ξεχωριστά κανάλια καλωδίων Εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανόνες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Όλα τα καλώδια, εκτός από το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας, πρέπει να είναι θωρακισμένα. Στο καλώδιο κινητήρα, προκειμένου να επιτευχθούν οι οριακές τιμές εκπομπής παρεμβολών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προαιρετικό εξάρτημα HD (στραγγαλιστικό πηνίο) αντί για θωράκιση. Κατά τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων κινητήρα, π.χ. τυποποιημένα καλώδια κινητήρων της SEW-EURODRIVE, θα πρέπει οι μη θωρακισμένοι κλώνοι μεταξύ της βάσης της θωράκισης και του ακροδέκτη σύνδεσης του μετατροπέα να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντοί. Τοποθετήστε τη θωράκιση σε όσο το δυνατό συντομότερη διαδρομή και με απλωτή επαφή και στις δύο πλευρές της γείωσης. Σε αγωγό διπλής θωράκισης γειώσετε την εξωτερική θωράκιση από την πλευρά του μετατροπέα και την εσωτερική στο άλλο άκρο. Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 17

18 4 Εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης Για τη θωράκιση των καλωδίων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και γειωμένα λαμαρινένια κανάλια ή μεταλλικούς σωλήνες. Τοποθετήστετουςαγωγούς τροφοδοσίας και τους αγωγούς σημάτων χωριστά. Γειώστε το μετατροπέα και όλες τις πρόσθετες συσκευές με τρόπο κατάλληλο για υψηλές συχνότητεςμέσω επιφανειακής μεταλλικής επαφής των περιβλημάτων των συσκευών με τη γείωση, για παράδειγμα με άβαφη βάση συναρμολόγησης στον ηλεκτρολογικό πίνακα Λειτουργία σε δίκτυα IT Η SEW προτείνει, στα συστήματα ηλεκτρικού δικτύου με μη γειωμένο σημείο αστέρα (δίκτυα IT), τη χρήση αισθητήρων εποπτείας μόνωσης που λειτουργούν με τη μέθοδο μέτρησης παλμού-κώδικα. Έτσι θα αποφύγετε λανθασμένες διεγέρσεις του αισθητήρα επιτήρησης μόνωσης λόγω των χωρητικοτήτων γείωσης του μετατροπέα. Για το μέγεθος 0, η SEW προτείνει την απενεργοποίηση των αντιπαρασιτικών φίλτρων με τις παρεχόμενες ροδέλες μόνωσης (βλέπε Απενεργοποίηση των πυκνωτών ΗΜΣ (μόνο μέγεθος 0) ( σελίδα 33)) Κατηγορία χρήσης των ρελέ Χρησιμοποιείτε μόνο ρελέ της κατηγορίας χρήσης AC-3 (EN ) Απαιτούμενες διατομές Καλώδιο τροφοδοσίας: Διατομή σύμφωνα με το ονομαστικό ρεύμα εισόδου I Δίκτυο σε ονομαστικό φορτίο Καλώδιο τροφοδοσίας κινητήρα: Διατομή σύμφωνα με το ονομαστικό ρεύμα εξόδου I N Καλώδια ηλεκτρονικού συστήματος: Έως 1,5 mm 2 (AWG16) χωρίς περιβλήματα άκρων 1) Έως 1,0 mm 2 (AWG17) με περιβλήματα άκρων Μήκη αγωγών για μεμονωμένους ηλεκτροκινητήρες Τα μήκη αγωγών εξαρτώνται από τη συχνότητα WM. Τα επιτρεπόμενα μήκη αγωγών κινητήρα αναφέρονται στο κεφάλαιο "Μελέτη έργου" στο εγχειρίδιο συστήματος MOVITRAC B Έξοδος συσκευής Συνδέετε μόνο ωμικά / επαγωγικά φορτία (κινητήρα), μη συνδέετε χωρητικά φορτία! Σύνδεση αντίστασης πέδησης Κόψτε τους αγωγούς στο απαιτούμενο μήκος. Χρησιμοποιήστε 2 σφιχτά συνεστραμμένους αγωγούς ή ένα δίκλωνο θωρακισμένο καλώδιο ισχύος. Η διατομή θα πρέπει να είναι ανάλογη με το ονομαστικό ρεύμα εξόδου του μετατροπέα. Προστατέψτε την αντίσταση πέδησης με ένα διμεταλλικό ρελέ κατηγορίας διέγερσης 10 ή 10 Α (σχεδιάγραμμα συνδέσεων). Ρυθμίστε το ρεύμα διέγερσης σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντίστασης πέδησης. 1) Τα καλώδια λεπτών κλώνων δεν επιτρέπεται να συνδέονται χωρίς περιδεσμικούς συνδετήρες. 18 Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

19 Εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης 4 Στις αντιστάσεις πέδησης της σειράς BW..-T μπορείτε εναλλακτικάπρος το διμεταλλικό ρελέ να συνδέσετε τον ενσωματωμένο διακόπτη θερμοκρασίας με ένα δίκλωνο θωρακισμένο καλώδιο. Οι αντιστάσεις πέδησης επίπεδης κατασκευής διαθέτουν μία εσωτερική προστασία θερμικής υπερφόρτισης (ασφάλεια τήξης που δεν αντικαθίσταται). Τοποθετήστε τις επίπεδες αντιστάσεις πέδησης μαζί με το κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα Εγκατάσταση αντίστασης πέδησης Κατά την ονομαστική λειτουργία, οι αγωγοί τροφοδοσίας προς τις αντιστάσεις πέδησης βρίσκονται υπό υψηλή συνεχή τάση (περίπου 900 V DC). Οι επιφάνειες των αντιστάσεων πέδησης κατά τη φόρτιση με N φθάνουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Για το λόγο αυτό επιλέξτε την κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης. Κατά κανόνα οι αντιστάσεις πέδησης τοποθετούνται στην οροφή του κιβωτίου του ηλεκτρικού πίνακα Δυαδικές έξοδοι Οι δυαδικές έξοδοιείναι ανθεκτικές στα βραχυκυκλώματακαι στις εξωτερικές τάσεις μέχρι 30 V. Υψηλότερη εξωτερική τάση μπορεί να καταστρέψει τις δυαδικές εξόδους! Εκπομπή παρεμβολών Για την εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανόνες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας χρησιμοποιήστε θωρακισμένους αγωγούς μοτέρ ή στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD Συνδεδεμένα επαγωγικά φορτία ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Συνδεδεμένα επαγωγικά φορτία. Κίνδυνος: Λειτουργικές βλάβες / υλικές ζημιές Ενέργεια: Η απόσταση από τα συνδεδεμένα επαγωγικά φορτία μέχρι τον μετατροπέα πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 mm. Χρησιμοποιήστε αντιπαρασιτικά στοιχεία για να αποφύγετε τις παρεμβολές από: Διακόπτες προστασίας Ρελέ Μαγνητικές βαλβίδες Αντιπαρασιτικά στοιχεία είναι π.χ. δίοδοι, βαρίστορ ή στοιχεία RC: Δεν επιτρέπεται η απευθείας σύνδεση αντιπαρασιτικών διατάξεων στο MOVITRAC B. Συνδέστε τις αντιπαρασιτικές διατάξεις όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο επαγωγικό φορτίο. Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 19

20 4 Εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου Οι μετατροπείς συχνοτήτων MOVITRAC B περιλαμβάνουν στο βασικό τους εξοπλισμό ένα φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου. Χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων, πληρούν την παρακάτω κατηγορία οριακών τιμών κατά EN 55011: Μονοφασική σύνδεση: C1, σύνδεση στον αγωγό Τριφασική σύνδεση: C2 Για τα δίκτυα τάσης χωρίς γειωμένο σημείο αστέρα (δίκτυα IT) δεν ορίζονται οριακές τιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ) για την εκπομπή παρεμβολών. Η αποτελεσματικότητα των φίλτρων δικτύου περιορίζεται σημαντικά Ασφάλειες και ασφαλειοδιακόπτες ρεύματος διαρροής Τοποθετήστε τις ασφάλειες στην αρχή του αγωγού τροφοδοσίας μετά από τη διακλάδωση των γραμμών τροφοδοσίας (βλέπε σχέδιο συνδεσμολογίας βασικής συσκευής). Η SEW-EURODRIVE προτείνει την αποφυγή της χρήσης ασφαλειοδιακοπτών ρεύματος διαρροής. Εάν ωστόσο προβλέπεται η χρήση ενός ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος διαρροής (FI) για την άμεση ή έμμεση προστασία αφής, τότε θα πρέπει να λάβετε υπόψη την ακόλουθη υπόδειξη: ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρησιμοποιείτε μόνο ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος διαρροής τύπου Β. Το MOVITRAC μπορεί να δημιουργήσει συνεχές ρεύμα στον αγωγό προστασίας. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ένας ασφαλειοδιακόπτης ρεύματος διαρροής (FI) για την προστασία από την άμεση ή έμμεση επαφή, επιτρέπεται να τοποθετηθεί στην πλευρά τροφοδοσίας ρεύματος του MOVITRAC μόνο ένας ασφαλειοδιακόπτης ρεύματος διαρροής (FI) τύπου B Σύνδεση γείωσης Ε Στην κανονική λειτουργία μπορούν να εμφανιστούν ρεύματα διαρροής 3,5 ma. Προσέξτε τις παρακάτω επισημάνσεις για μία ασφαλή σύνδεση ΡΕ: Καλώδιο τροφοδοσίας < 10 mm 2 (AWG7): δεύτερος αγωγός Ε με τη διατομή αγωγού τροφοδοσίας παράλληλα στον προστατευτικό αγωγό με ξεχωριστούς ακροδέκτες, ή χάλκινος προστατευτικός αγωγός με διατομή 10 mm 2 (AWG7) Καλώδιο τροφοδοσίας 10 mm 2 16 mm 2 (AWG7 AWG5): χάλκινος προστατευτικός αγωγός με τη διατομή του καλωδίου τροφοδοσίας. Καλώδιο τροφοδοσίας 16 mm 2 35 mm 2 (AWG5 AWG2): χάλκινος προστατευτικός αγωγός με διατομή 16 mm 2 (AWG5). Καλώδιο τροφοδοσίας > 35 mm 2 (AWG2): χάλκινος προστατευτικός αγωγός με τη μισή διατομή από το καλώδιο τροφοδοσίας. 20 Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

21 Εγκατάσταση Εγκατάσταση προαιρετικών εξαρτημάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας Εγκατάσταση προαιρετικών εξαρτημάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας Ρελέ ηλεκτρικού δικτύου για περισσότερες συσκευές Συνδέστε ένα στραγγαλιστικό πηνίο ηλεκτρικού δικτύου για τον περιορισμό του ρεύματος ενεργοποίησης: Για 5 ή περισσότερες τριφασικές συσκευές Για 2 ή περισσότερες μονοφασικές συσκευές Στραγγαλιστικό πηνίο ND Σύνδεση στραγγαλιστικού πηνίου σειράς ND B Φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου NF Με το φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου NF μπορεί να τηρηθεί στο MOVITRAC B, μεγέθους 0 έως 4, η κατηγορία οριακών τιμών C1 / B. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Μεταξύ του φίλτρου ηλεκτρικού δικτύου και του MOVITRAC δεν επιτρέπεται να γίνει καμία σύνδεση. Συνέπειες από τη μη τήρηση: Καταστροφή της βαθμίδας εισόδου. Τοποθετήστε το φίλτρο ηλεκτρικού δικτύου κοντά στο μετατροπέα, αλλά έξω από τον ελάχιστο ελεύθερο χώρο για την ψύξη. Περιορίστε τον αγωγό μεταξύ του φίλτρου ηλεκτρικού δικτύου και του μετατροπέαοπωσδήποτε στο ελάχιστο απαιτούμενο μήκος, ωστόσο μέχρι 400 mm το πολύ. Αρκούν οι αθωράκιστοι, συνεστραμμένοι αγωγοί. Επίσης χρησιμοποιήστε αθωράκιστα καλώδια και για τον αγωγό τροφοδοσίας. Σύνδεση φίλτρου ηλεκτρικού δικτύου NF B Επίπεδοι φερρίτες ULF11A Περάστε το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος (L και N) μέσα στους φερρίτες και κλείστε τους έτσι ώστε να ασφαλίσουν. Η συμμόρφωση με τις οριακές τιμές ΗΜΣ της κατηγορίας C1 επαληθεύτηκε σε μια ειδική δοκιμαστική εγκατάσταση. Η τήρηση της κατηγορίας C1 για την εκπομπή παρεμβολών επιτυγχάνεται με τη σωστή εγκατάσταση των φερριτών ULF11A. Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 21

22 4 Εγκατάσταση Εγκατάσταση προαιρετικών εξαρτημάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας Φίλτρο εξόδου HF ΥΠΟΔΕΙΞΗ Εγκαταστήστε το φίλτρο εξόδου μετά από τον αντίστοιχο μετατροπέα συχνότητας. Κάτω και πάνω από το φίλτρο εξόδου αφήστε ένα διάκενο αερισμού τουλάχιστον 100 mm. Στα πλάγια δεν χρειάζεται ελεύθερος χώρος. Ο αγωγός μεταξύ μετατροπέα συχνότητας και φίλτρου εξόδου πρέπει να έχει μόνο το αναγκαίο μήκος. Μέχρι 1 m για αγωγό χωρίς θωράκιση και 10 m για αγωγό με θωράκιση. Κατά τη λειτουργία μιας ομάδας κινητήρων με έναν μετατροπέα συχνότητας, μπορείτε να συνδέσετε μαζί πολλούς κινητήρες σε ένα φίλτρο εξόδου. Το άθροισμα των ονομαστικών ρευμάτων των κινητήρων δεν επιτρέπεται να υπερβεί το ονομαστικό ρεύμα διέλευσης του φίλτρου εξόδου. Επιτρέπεται η παράλληλη σύνδεση 2 ίδιων φίλτρων εξόδου στην έξοδο ενός μετατροπέα με σκοπό το διπλασιασμό του ονομαστικού ρεύματος διέλευσης. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι ομώνυμες συνδέσεις στα φίλτρα εξόδου θα πρέπει να συνδεθούν παράλληλα. Αν λειτουργείτε τον μετατροπέα με WM = 4 ή 8 k, δεν επιτρέπεται να συνδέσετε το φίλτρο εξόδου V5 (για HF..-503) ή 7 (για HF..-403). Για συσκευές μεγέθους 0XS, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση σύνδεσης U Z. Σύνδεση φίλτρου εξόδου HF χωρίς σύνδεση U Z (συχνότητα WM μόνο 4 ή 8 k) X1 B X2/3 +R Σύνδεση φίλτρου εξόδου HF με σύνδεση U Z (συχνότητα WM μόνο 12 ή 16 k) B X1 X2/3 +R 22 Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

23 Εγκατάσταση Εγκατάσταση προαιρετικών εξαρτημάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας Στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου HD Τοποθετήστε το στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου κοντά στο MOVITRAC Β και εκτός του ελάχιστου ελεύθερου χώρου. Περνάτε πάντοτε και τις 3 φάσεις (όχι τη γείωση (Ε)!) μαζί μέσα από το στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου. Σε ένα θωρακισμένο καλώδιο δενεπιτρέπεται να περάσετε και τη θωράκιση μέσα από το στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου. Στο στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου HD πρέπει να περάσετε το καλώδιο 5 φορέςμέσα από το πηνίο U V W E = 5 Για μεγάλες διατομές καλωδίων μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο λιγότερες από 5 φορές και να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα 2 ή 3 στραγγαλιστικά πηνία εξόδου σε σειρά. Για 4 περιελίξεις η SEW συνιστά να συνδεθούν 2 στραγγαλιστικά πηνία και για 3 περιελίξεις 3 στραγγαλιστικά πηνία εξόδου σε σειρά. Εγκατάσταση στραγγαλιστικού πηνίου εξόδου HD012: Εγκαταστήστε το στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου κάτω από τον αντίστοιχο μετατροπέα. Κάτω και επάνω από το στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου θα πρέπει να αφήσετε έναν ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 100 mm για τον αερισμό. Στο πλάι θα πρέπει να προβλεφθεί ελεύθερος χώρος 10 mm. Για τη σύνδεση του αγωγού προστασίας προσφέρονται 3 εναλλακτικές δυνατότητες σύνδεσης. Μπορείτε να συνδέσετε τον αγωγό ΡΕ του καλωδίου κινητήρα απευθείας στον μετατροπέα συχνότητας. Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 23

24 4 Εγκατάσταση Εγκατάσταση προαιρετικών εξαρτημάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας Εγκατάσταση στραγγαλιστικού πηνίου εξόδου HD100 / HD101 Τοποθετήστε το στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου HD100 / HD101 με τις παρεχόμενες βίδες, μαζί με τον μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC B, πάνω στην αγώγιμη επιφάνεια εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού πίνακα. Οι συνδέσεις U / V / W φέρουν την ένδειξη U / V / W και πρέπει να συνδεθούν ανάλογα. E L1 L2 L3 E HD100 / HD101 U V W E MOVITRAC B U V W E M 3 ~ Μονάδα EMV FKE12B / FKE13B Τοποθετήστε τη μονάδα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMV) με τις παρεχόμενες βίδες, μαζί με τον μετατροπέα συχνότητας MOVITRAC B, πάνω στην αγώγιμη επιφάνεια εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού πίνακα. Οι συνδέσεις U / V / W φέρουν την ένδειξη U / V / W και πρέπει να συνδεθούν ανάλογα. Οι συνδέσεις L1 / L2 / L3 (καφέ / πορτοκαλί / λευκό) μπορούν να συνδεθούν με οποιαδήποτε σειρά. L1 L2 L3 E L1 L2 L3 E FKE MOVITRAC B U V W E U V W E M 3 ~ 24 Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

25 Εγκατάσταση Εγκατάσταση προαιρετικών εξαρτημάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας Αντίσταση πέδησης TC BW1 / BW3 με FKB10B Οι αντιστάσεις πέδησης TC BW1 και BW3 [1] μπορούν να τοποθετηθούν με την προαιρετική γωνία στήριξης FKB10B [2] (κωδικός ) στο έλασμα θωράκισης στο κάτω μέρος του μετατροπέα. [1] [2] Αντιστάσεις λεπτού σχήματος με FKB11B / FKB12B / FKB13B και FHS11B / FHS12B / FHS13B Οι αντιστάσεις πέδησης λεπτού σχήματος μπορούν να εγκατασταθούν με τον εξής τρόπο: Στερέωση στην πλάτη του ηλεκτρολογικού πίνακα: FKB11B / FKB12B / FKB13B Στερέωση με ράγα στερέωσης: FHS11B / FHS12B / FHS13B FKB11B FKB12B FKB13B FHS11B FHS12B FHS13B Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 25

26 4 Εγκατάσταση Εγκατάσταση σύμφωνα με το UL 4.4 Εγκατάσταση σύμφωνα με το UL Για εγκατάσταση σύμφωνα με το UL προσέξτε τις παρακάτω επισημάνσεις: Ως καλώδια σύνδεσης χρησιμοποιείτε μόνο χάλκινα καλώδια με τα παρακάτω θερμοκρασιακά εύρη λειτουργίας: MOVITRAC B : Περιοχή θερμοκρασίας 60/75 C MOVITRAC B 0370 και 0450: Περιοχή θερμοκρασίας 75 C Απαιτούμενες ροπές σύσφιξης των ακροδεκτών ηλεκτρικής τροφοδοσίας MOVITRAC Β: Βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία". Επιτρέπεται η λειτουργία των μετατροπέων μόνον σε δίκτυα τροφοδοσίας με μέγιστη τάση φάσης-γείωσης AC 300 V. Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το μετατροπέα σε δίκτυα IT μόνο εάν, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας όσο και σε περίπτωση σφάλματος, δεν είναι δυνατή η υπέρβαση της τάσης φάσης-γείωσης των AC 300 V. Μπορείτε να θέσετε τους μετατροπείς συχνοτήτων MOVITRAC Β μόνον σε δίκτυα τροφοδοσίας που μπορούν να παρέχουν τις μέγιστες τιμές σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Χρησιμοποιήστε μόνον ασφάλειες τήξης. Οι τιμές ισχύος των ασφαλειών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις τιμές του πίνακα που ακολουθεί. 26 Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

27 Εγκατάσταση Εγκατάσταση σύμφωνα με το UL Μέγιστες τιμές / Ασφάλειες Για την εγκατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές UL πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω μέγιστες τιμές / ασφάλειες: Συσκευές 230 V / μονοφασικές Μέγιστο ρεύμα ηλεκ. δικτύου Μέγιστη τάση ηλεκ. δικτύου Ασφάλειες 0003 / 0004 / 0005 / 0008 AC 5000 A AC 240 V 15 A / 250 V 0011 / 0015 / 0022 AC 5000 A AC 240 V 30 A / 250 V Συσκευές 230 V / τριφασικές Μέγιστο ρεύμα ηλεκ. δικτύου Μέγιστη τάση ηλεκ. δικτύου Ασφάλειες 0003 / 0004 / 0005 / 0008 AC 5000 A AC 240 V 15 A / 250 V 0011 / 0015 / 0022 AC 5000 A AC 240 V 20 A / 250 V 0037 AC 5000 A AC 240 V 30 A / 250 V 0055 / 0075 AC 5000 A AC 240 V 110 A / 250 V 0110 AC 5000 A AC 240 V 175 A / 250 V 0150 AC 5000 A AC 240 V 225 A / 250 V 0220 / 0300 AC A AC 240 V 350 A / 250 V Συσκευές 400/500 V Μέγιστο ρεύμα ηλεκ. δικτύου Μέγιστη τάση ηλεκ. δικτύου Ασφάλειες 0003 / 0004 / 0005 / 0008 / AC 5000 A AC 500 V 15 A / 600 V 0011 / / 0030 / 0040 AC 5000 A AC 500 V 20 A / 600 V 0055 / 0075 AC 5000 A AC 500 V 60 A / 600 V 0110 AC 5000 A AC 500 V 110 A / 600 V 0150 / 0220 AC 5000 A AC 500 V 175 A / 600 V 0300 AC 5000 A AC 500 V 225 A / 600 V 0370 / 0450 AC A AC 500 V 350 A / 600 V 0550 / 0750 AC A AC 500 V 500 A / 600 V ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Χρησιμοποιήστε ως εξωτερική πηγή τροφοδοσίας 24 VDC μόνο ελεγμένες συσκευές με περιορισμένη τάση εξόδου (V max = 30 VDC) και περιορισμένο ρεύμα εξόδου (I 8 A). Η έγκριση UL δεν ισχύει για τη λειτουργία σε δίκτυα τάσης με μη γειωμένο σημείο αστέρα (δίκτυα ΙΤ). Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 27

28 4 Εγκατάσταση Εγκατάσταση συμπληρωματικών εξαρτημάτων 4.5 Εγκατάσταση συμπληρωματικών εξαρτημάτων Συμπληρωματικά εξαρτήματα συσκευασίας Στη συσκευασία παράδοσης περιλαμβάνεται μία σακούλα με διαφορετικό περιεχόμενο, ανάλογα με το μέγεθος του μετατροπέα. Συσκευασία συμπληρωματικών εξαρτημάτων για το μέγεθος 0XS / 0S / 0L 1 2S / 5 Έλασμα θωράκισης για τα καλώδια ηλεκτρονικών σημάτων με ακροδέκτες και βίδες [1] 3 ακροδέκτες ηλεκτρονικών καλωδίων [2] Ακροδέκτες γείωσης με βίδες [4] Έλασμα θωράκισης για την ηλεκτρική τροφοδοσία με ακροδέκτες και βίδες [3] Βύσματα για ηλεκτρικό δίκτυο (2 ή 3 πόλων) και μοτέρ [5] Πλαστικές μονώσεις με αυτοκόλλητη ετικέτα [6] Έλασμα θωράκισης για την ηλεκτρική τροφοδοσία χωρίς βίδες Συμπληρωματικά εξαρτήματα για το μέγεθος 0: Προστατευτικό κάλυμμα Έλασμα θωράκισης για την ηλεκτρική τροφοδοσία με βίδες Στηρίγματα Προστατευτικό κάλυμμα 28 Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

29 Εγκατάσταση Εγκατάσταση συμπληρωματικών εξαρτημάτων Εγκατάσταση ελάσματος θωράκισης για τα καλώδια ηλεκτρονικών σημάτων (όλα τα μεγέθη) Το MOVITRAC B παραδίδεται από τον κατασκευαστή μαζί με ένα έλασμα θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με μία βίδα στερέωσης. Τοποθετήστε το έλασμα θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ως εξής: 1. Πρώτα λύστε τη βίδα [1]. 2. Σύρετε τον ακροδέκτη θωράκισης στην εγκοπή του πλαστικού περιβλήματος. 3. Βιδώστε σφικτά τον ακροδέκτη θωράκισης. [1] Εγκατάσταση ελάσματος θωράκισης για την ηλεκτρική τροφοδοσία Μέγεθος 0 Το MOVITRAC B μεγέθους 0 παραδίδεται από τον κατασκευαστή μαζί με ένα έλασμα θωράκισης της ηλεκτρικής τροφοδοσίας με 2 βίδες στερέωσης. Συναρμολογήστε αυτό το έλασμα θωράκισης της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και με τις δύο βίδες στερέωσης. [1] [2] [1] Σύνδεση Ε [2] Έλασμα θωράκισης Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 29

30 4 Εγκατάσταση Εγκατάσταση συμπληρωματικών εξαρτημάτων Μέγεθος 1 Η SEW-EURODRIVE παραδίδει το MOVITRAC Β μεγέθους 1 μαζί με ένα έλασμα θωράκισης του τροφοδοτικού. Εγκαταστήστε αυτό το έλασμα θωράκισης στη συσκευή χρησιμοποιώντας και τις δύο βίδες στερέωσης. [1] [2] [1] Ακροδέκτης θωράκισης [2] Σύνδεση E Μέγεθος 2S / 2 Η SEW-EURODRIVE παραδίδει το MOVITRAC Β μεγέθους 2S / 2 μαζί με ένα έλασμα θωράκισης για την ηλεκτρική τροφοδοσία και με 2 βίδες στερέωσης. Συναρμολογήστε αυτό το έλασμα θωράκισης της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και με τις δύο βίδες στερέωσης. Το σχήμα δείχνει το μέγεθος 2. [1] Σφιγκτήρας θωράκισης [2] Σύνδεση E Με το έλασμα θωράκισης μπορείτε να συνδέσετε πολύ εύκολα τη θωράκιση του καλωδίου τροφοδοσίας του κινητήρα και της πέδησης. Τοποθετήστε τη θωράκιση και τον αγωγό Ε με τον τρόπο που παρουσιάζεται στα σχήματα. Μεγέθη 3 5 Με το MOVITRAC B μεγέθους 3 5 δεν παραδίδονται ελάσματα θωράκισης για το τμήμα ισχύος. Για την εγκατάσταση της θωράκισης των καλωδίων τροφοδοσίας κινητήρα και πέδησης χρησιμοποιήστε κοινούς ακροδέκτες θωράκισης του εμπορίου. Τοποθετήστε τη θωράκιση όσο πιο κοντά γίνεται στο μετατροπέα. 30 Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

31 Εγκατάσταση Εγκατάσταση συμπληρωματικών εξαρτημάτων Εγκατάσταση του προστατευτικού καλύμματος Κίνδυνος! Ακάλυπτες συνδέσεις ισχύος. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός από ηλεκτροπληξία. Εγκαταστήστε το προστατευτικό κάλυμμα με τον προβλεπόμενο τρόπο. Δεν επιτρέπεται να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή πριν από τη συναρμολόγηση του προστατευτικού καλύμματος. Μέγεθος 2S Η SEW-EURODRIVE παραδίδει το MOVITRAC Β μεγέθους 2S μαζί με 2 προστατευτικά καλύμματα για τους ακροδέκτες ενδιάμεσου κυκλώματος και τους ακροδέκτες της αντίστασης πέδησης. Χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα, το MOVITRAC Β μεγέθους 2S διαθέτει το βαθμό προστασίας I10, ενώ με το προστατευτικό κάλυμμα το βαθμό προστασίας I20. Εγκαταστήστε το προστατευτικό κάλυμμα σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα: I10 X4 -U Z +U Z E I20 X4 -U Z +U Z E I10 8/+R 9/-R E X3 I20 X3 8/+R 9/-R E Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 31

32 4 Εγκατάσταση Εγκατάσταση συμπληρωματικών εξαρτημάτων Μεγέθη 4 / 5 Το MOVITRAC B μεγέθους 4 / 5 περιλαμβάνει στο βασικό του εξοπλισμό 2 προστατευτικά καλύμματα μαζί με 8 βίδες στερέωσης. Τοποθετήστε τα προστατευτικά καλύμματα στα δύο καπάκια των ακροδεκτών τροφοδοσίας. Προστατευτικό κάλυμμα για MOVITRAC Β, μέγεθος 4 / 5: [2] [1] [3] Το προστατευτικό κάλυμμα αποτελείται από τα εξής εξαρτήματα: [1] Πλάκα κάλυψης [2] Κάλυμμα σύνδεσης [3] Διάφραγμα (μόνο για το μέγεθος 4) Οι συσκευές MOVITRAC B μεγέθους 4 / 5 παρέχουν προστασία I10 μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Σωστή τοποθέτηση του προστατευτικού καλύματος Ο συρρικνούμενος σωλήνας τοποθετείται σε όλους τους ακροδέκτες ηλεκτρικής τροφοδοσίας (X1, X2, X3, X4) ΥΠΟΔΕΙΞΗ Εάν δεν εκπληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι συσκευές MOVITRAC μεγέθους 4 και 5 παρέχουν προστασία βαθμού I Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

33 Εγκατάσταση Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Cold late (μόνο μέγεθος 0) Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Cold late (μόνο μέγεθος 0) Η απαγωγή της απώλειας ισχύος του μετατροπέα μπορεί να γίνει με ψυκτήρες που λειτουργούν με διαφορετικά ψυκτικά μέσα (αέρας, νερό, λάδι κλπ.). Αυτό χρειάζεται π.χ. όταν είναι στενό το μέρος τοποθέτησης. Όταν τηρούνται οι υπόλοιπες οδηγίες εγκατάστασης (40 C / χώρος 100 mm πάνω και κάτω), η πλάκα ψύξης Cold late δεν χρειάζεται. Για την ασφαλή λειτουργία των μετατροπέων απαιτείται μία καλή θερμική σύνδεση επάνω στον ψυκτήρα: Η επιφάνεια επαφής μεταξύ του ψυκτήρα και του μετατροπέα συχνοτήτων θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλη όσο και η πλάκα ψύξης του μετατροπέα. Επίπεδη επιφάνεια επαφής, απόκλιση έως 0,05 mm. Συνδέστε τον ψυκτήρα και την ψυκτική πλάκα με όλες τις προβλεπόμενες βιδωτές συνδέσεις. Η βάση συναρμολόγησης επιτρέπεται να θερμαίνεται κατά τη λειτουργία έως τους 70 C το πολύ. Το ψυκτικό μέσο πρέπει να εξασφαλίζει τη θερμοκρασία αυτή. Η εγκατάσταση Cold late δεν είναι δυνατή με FHS ή FKB. 4.7 Απενεργοποίηση των πυκνωτών ΗΜΣ (μόνον μέγεθος 0) Η μετατροπή επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνον από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μετά τη μετατροπή η συσκευή θα πρέπει να σημανθεί με το αυτοκόλλητο που υπάρχει στο σακουλάκι πρόσθετων εξαρτημάτων. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί από ηλεκτροπληξία. Απομονώστε το μετατροπέα από την τάση. Διακόψτε την τάση DC 24 V και την τάση ηλεκτρικού δικτύου. Περιμένετε 10 λεπτά. Επιβεβαιώστε την απουσία τάσης. Λάβετε κατάλληλα μέτρα για την προστασία από ηλεκτροστατικά φορτία (χρησιμοποιήστε ταινία αποφόρτισης, αγώγιμα παπούτσια κ.λπ.) πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα. Πιάστε τη συσκευή μόνον από το πλαίσιο ή από το σώμα του ψυκτήρα. Μην αγγίζετε κανένα από τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Εάν θέλετε στο μετατροπέα συχνοτήτων MOVITRAC B να απενεργοποιήσετε τους πυκνωτές ΗΜΣ, ενεργήστε ως εξής: 1. Ανοίξτε τη συσκευή: Αποσυνδέστε όλα τα βύσματα Αφαιρέστε τον ακροδέκτη θωράκισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων Αφαιρέστε τη βίδα στερέωσης του περιβλήματος που βρίσκεται στη μέση της μπροστινής πλευράς του περιβλήματος Αφαιρέστε το περίβλημα Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 33

34 4 Εγκατάσταση Απενεργοποίηση των πυκνωτών ΗΜΣ (μόνον μέγεθος 0) 2. Αφαιρέστε τις δύο βίδες [A] για τη στερέωση της κάρτας κυκλώματος. 3. Τοποθετήστε τις βίδες στις συνοδευτικές πλαστικές μονώσεις [B]. 4. Βιδώστε τις βίδες πάλι στη συσκευή [C]. 5. Κλείστε τη συσκευή. 6. Επικολλήστε στη συσκευή την παρεχόμενη αυτοκόλλητη ετικέτα. [A] [A] [B] [C] [C] Με την απενεργοποίηση των πυκνωτών ΗΜΣ δεν ρέουν πλέον ρεύματα διαρροής στους πυκνωτές ΗΜΣ. Λάβετε υπόψη σας ότι τα ρεύματα διαρροής καθορίζονται κυρίως από το μέγεθος της τάσης ενδιάμεσου κυκλώματος, της συχνότητας WM, του αγωγού κινητήρα που χρησιμοποιείται, το μήκος του αγωγού καθώς και από τον ίδιο τον κινητήρα. Με απενεργοποιημένους τους πυκνωτές καταστολής παρεμβολών το φίλτρο ΗΜΣ δεν είναι πλέον ενεργό. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Δίκτυα IT Για τα δίκτυα τάσης χωρίς γειωμένο σημείο αστέρα (δίκτυα IT) δεν ορίζονται οριακές τιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ) για την εκπομπή παρεμβολών. 34 Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

35 Εγκατάσταση Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας Σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας 1 x AC 230 V / N / E 3 x AC 400/500 V / E 3 x AC 230 V / E L1 N E [1] E U Z +U Z 7 8 E X4 Εναλλαγή Σήμα I È Σήμα V* MOVITRAC B S1 S2 X44 ON ON OFF OFF FSC11B X45 X46 HL V* 0 20 ma; 4 20 ma Δυναμικό αναφοράς αναλογικών σημάτων Μηδενισμός σφάλματος* Δεξιά/Διακοπή Αριστερά/Διακοπή* Ενεργοποίηση/Παύση* 11/21* 13 = /22* Τάση τροφοδοσίας για TF/TH +24V-Είσοδος/έξοδος (απενεργοποιήσιμη mt 808) Δυναμικό αναφοράς δυαδικών σημάτων } REF1 24VIO 0 V +10 V 0 (4) 20 ma Υπερκείμενη μονάδα ελέγχου Δυαδική είσοδος Δυαδικές έξοδοι Αναφορά δυαδικών εξόδων X17 "Ασφαλής διακοπή" Μόνο σε 3 x 400 V: kw Και kw MC07B..-S0 και σε 3 x 230 V: kw MC07B..-S0 X17: DGND VO24 SOV24 SVI Δυναμικό αναφοράς Φρένο ανοικτό* Ετοιμότητα λειτουργίας* Δυναμικό αναφοράς Επαφή ρελέ /Βλάβη* Επαφή ρελέ κανονικά ανοικτή Επαφή ρελέ κανονικά κλειστή (NC) E [1] E X2 X3 [1] Æ Ενότητα "Σύνδεση αντίστασης πέδησης BW.. / BW..-T / BW..-" Æ Ενότητα "Σύνδεση του ανορθωτή πέδησης" Τριφασικός * = Εργοστασιακή ρύθμιση [1] Στα μεγέθη 1, 2S και 2, δίπλα στους ακροδέκτες ηλεκτρικής τροφοδοσίας και κινητήρα [X1] / [X2], δεν υπάρχει σύνδεση γείωσης (E). Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη γείωσης (E) δίπλα από τη σύνδεση του ενδιάμεσου κυκλώματος [X4]. Η X4 υπάρχει μόνο στο μέγεθος 1 5. Από το μέγεθος 3 και πάνω υπάρχουν 2 πρόσθετοι ακροδέκτες γείωσης (E). Προαιρετικά DC 24 V εξωτερικά στον X12:8 / X12:9, εκτός από "Ασφαλή διακοπή" MC07B..-S0. Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 35

36 4 Εγκατάσταση Θερμίστορ TF και διμεταλλικός διακόπτης TH 4.9 Θερμίστορ TF και διμεταλλικός διακόπτης TH 4.10 Σύνδεση αντίστασης πέδησης BW..- / BW..-T / BW.. στο X3 / X2 X2/X3: +R -R E X2/X3: +R -R E 8 9 X2/X3: +R -R E 8 9 F16 K11 BW F16 K RB1 RB2 BW T T2 K11 T 1 BW... Προγραμματίστε έναν ακροδέκτη στην παράμετρο "/Φραγή ελεγκτή". Το K11 πρέπει να ανοίξει και η παράμετρος "/Φραγή ελεγκτή" πρέπει να λάβει σήμα "0" όταν: BW..-: Διεγείρεται η βοηθητική επαφή. BW..-T: Διεγείρεται ο εσωτερικός διακόπτης θερμοκρασίας. BW..: Διαγείρεται το εξωτερικό διμεταλλικό ρελέ F16. Το κύκλωμα αντίστασης δεν επιτρέπεται να διακοπεί! Προστασία υπερφόρτισης για αντιστάσεις πέδησης BW: Τύπος αντίστασης πέδησης Η θερμοκρασία της περιέλιξης επιτηρείται με θερμίστορες TF ή με διμεταλλικούς διακόπτες TH. Συνδέστε το TF ή το TH στην έξοδο VOTF και στην είσοδο DI05TF για TF του MOVITRAC. Ρυθμίστε τη δυαδική είσοδο DI05TF στο σήμα TF. Η θερμική επιτήρηση γίνεται πλέον από το MOVITRAC, δεν χρειάζεται καμία πρόσθετη συσκευή επιτήρησης. Η σύνδεση διμεταλλικών διακοπτών TH μπορεί να γίνει επίσης στο 24VIO και σε μία δυαδική είσοδο. Ρυθμίστε τη δυαδική είσοδο στην παράμετρο "/Εξωτερικό σφάλμα". Καθορίζεται κατασκευαστικά Προστασία υπερφόρτισης Εσωτερικός διακόπτης θερμοκρασίας (..T) Εξωτερικό διμεταλλικό ρελέ (F16) BW.. Απαραίτητο BW..-T 1) Απαιτείται μία από τις δύο επιλογές (εσωτερικός διακόπτης θερμοκρασίας / εξωτερικό διμεταλλικό ρελέ). BW / BW Επαρκές Επιτρεπτό 1) Επιτρεπόμενη τοποθέτηση: Σε οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες με ακροδέκτες κάτω και διάτρητη λαμαρίνα επάνω και κάτω. Μη επιτρεπτή τοποθέτηση: Σε κατακόρυφες επιφάνειες με ακροδέκτες επάνω, δεξιά ή αριστερά. 36 Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B

37 Εγκατάσταση Σύνδεση του ανορθωτή πέδησης Σύνδεση του ανορθωτή πέδησης ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για τη σύνδεση του ανορθωτή φρένου απαιτείται ένας ξεχωριστός αγωγός ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Δεν επιτρέπεται η τροφοδοσία μέσω της τάσης του κινητήρα! Για το K11 και K12 χρησιμοποιείτε μόνο ρελέ της κατηγορίας χρήσης AC-3. Χρησιμοποιείτε την απενεργοποίηση του φρένου στην πλευρά συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος για: Όλες τις εφαρμογές ανυψωτικών. Συγκροτήματα μετάδοσης κίνησης που απαιτούν έναν μικρό χρόνο αντίδρασης για την πέδηση. Για την τοποθέτηση του ανορθωτή πέδησης στον ηλεκτρολογικό πίνακα: Τοποθετήστε τους αγωγούς σύνδεσης μεταξύ του ανορθωτή πέδησης και του φρένου χωριστά από τα άλλα καλώδια ισχύος. Η κοινή τοποθέτηση με άλλα καλώδια επιτρέπεται μόνον εάν αυτά τα άλλα καλώδια είναι θωρακισμένα. Διαγράμματα συνδεσμολογίας DOØ2 GND Απενεργοποίηση στην πλευρά συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος Απενεργοποίηση στην πλευρά συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος Απενεργοποίηση στην πλευρά εναλλασσόμενου ρεύματος Για την πέδηση χωρίς BG/BGE ή BME τηρήστε τις αντίστοιχες προδιαγραφές σύνδεσης. Αναλυτικές πληροφορίες για τα φρένα SEW θα βρείτε στο εγχειρίδιο "Πρακτικός οδηγός για ηλεκτροκινητήρες: Δισκόφρενα SEW". Οδηγίες λειτουργίας V3 MOVITRAC B 37

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Οδηγίες για το σχεδιασμό εγκατάστασης μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Volkswagen AG, Wolfsburg, 2,4 MWp (Πηγή: Suntimes Solar GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Γενικές παρατηρήσεις ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια, καθώς και στην προστασία του συστήματος και του περιβάλλοντος εργασίας σας από ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

M215 TM (M215-60-230)

M215 TM (M215-60-230) ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ M215 M215 TM (M215-60-230) Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας Το παρόν έγγραφο περιέχει σημαντικές οδηγίες για χρήση κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση του μικρομετατροπέα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Οδηγίες τοποθέτησης Sensorbox-IGR100914 98-0010614 Έκδοση 1.4 GR SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-IGR100914 Οδηγίες τοποθέτησης SMA Solar Technology AG Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 2 Εικόνα 5 3 Εικόνα 6 4 Εικόνα 7 5 Εικόνα 8 6 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Συνοπτικά γι αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone

Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1. Vacuum Tube Condenser Microphone Περιληπτικό Εγχειρίδιο TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR105120 98-4025320 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα