1 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ. κι αυτοί γνωστοί. Τ ο πρώτο πολεμικό ανα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ. κι αυτοί γνωστοί. Τ ο πρώτο πολεμικό ανα"

Transcript

1 V /^aj «^^ -mm?* rimiii,,i,riijjiiniei.iii...i...iit Λ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 6- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 1 60Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ Α π ό τον πόλεμο το '40 έχουν περάσει ήδη 60 ολό κληρα χρόνια. Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί έναν ιστορικό σταθμό για το έθνος μας, είναι μια ιστο ρικό επέτειος κ ι ένας αλη σμόνητος σταθμός για την Ηπειρο, ένα καθαρό Η π ε ι ρωτικό Επος, που υλοποιή θηκε εδώ στα χώματα μας, στα βουνά μας στα χωριά μας, στον ιερό χώρο του Καλπακίου, που γιορτά ζουμε λαμπρές νίκες, από τα τότε ""στρατευμένα παι διά της Ελλάδας μας που για μια ακόμη φορά ξεπλή ρωσαν ένα μεγάλο χρέος προς την πατρίδα τους. Η μεγάλη αυτό εθνική γιορτή της 28ης Οκτω βρίου του 1940, δεν είναι μνημείο για κατάθεση στε φανιών μόνο. Είναι ο τηλαυγής φάρος, που φωτί ζει καθοδηγητικά την πο ρεία του έθνους μας. Την 28η Οκτωβρίου του '40 η Ελλάδα ξαναβρήκε τον εαυτό της και μάχεται για την ελευθερία, είναι μια χρονολογία τιμής των Ελληνικών όπλων που νί κησε τη φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι πάνω στα Βορειοηπειρωτικά βουνά, που ήθελε να υποδουλώσει τη χ ώ ρ α μας. Είναι η επέτειος που σύσσωμο το έθνος ξεση κώθηκε ενωμένο, στρατός και λαός, μέθυσε από πα τριωτικό ενθουσιασμό και έγραψε πραγματική επο ποιία πάνω στα βουνά της Ηπείρου μας με τη γνωστή πολεμική ιαχή "αέρα". Ο λαός μας αρνήθηκε να υποταχθεί στη βία και είπε "ΟΧΙ". Με το " Ο Χ Ι " μια δισύλ λαβη λέξη δείξαμε σ' όλους, ότι το δύσβατο μο νοπάτι που οδηγούσε προς τη " Ν Ι Κ Η " περνούσε από την ΠΙΝΔΟ - Κ Α Λ Π Α Κ Ι ΒΙΓΛΑ - Δ Ε Μ Α - Α Γ Ι Ο Υ Σ ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ - Κ Ρ Α Μ Π Α Λ Α κι απ' όλα τα μέρη μας κ ι έφτανε μέχρι το ΕΛΑΛΑΜΕΪΝ. Η Ευρώπη κι όλος ο κό σμος για μια ακόμη φορά θαύμαζαν τη χώρα μας. Τ α γεγονότα γνωστά και ο ι άν θ ρ ω π ο ι που τα δημιούργη σαν -αν και έμειναν λίγοι- Η Εφημερίδα μο$ Ή ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟν κυκλοφορεί οπό to 1995 Τόσο στο εσωτερικό α λ λ ά κ α ι στους απόδη μους Γ ροπλατανίτ ς και φίλους στο εξωτερικό. Και ασχολείται με θέματα που αφορούν το χωριό μας Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Σ κ α ι τη γ ύ ρ ο ευρύτερη περιοχή. Διαδώστε την, εγγράφοντας νέους συνδρο μητές και αναγνώστες. Η φωνή μας είναι δική σας φωνή. Γράψτε μας σχετικά θέματα που αφορούν το χωριό μας και τα γύρω χωριά κι εμείς θα τα δημοσιεύσουμε. Τα έξοδα καλύπτονται από τις δικές σας προαιρετικές προσφορές και ενισχύ σεις. ΑΠΟ ΤΗ "ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" ^0ημον ην ιστορία μας κι αυτοί γνωστοί. Τ ο πρώτο πολεμικό ανα κοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου, που βγήκε σ' έκτακτες εκδόσεις των εφημερίδων κοντά στο με σημέρι, έδωσε με λιτή αξιοπρέπεια τον τόνο στην όλη υπόθεση. Σαν κείμενο επέζησε, μπήκε στην Ιστο ρία: " Α ι Ιταλικοί στρατιωτι κοί δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5,30 σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκα- λυψεως της Ελληνοαλβανι κής μεθορίου. Α ι ημέτεροι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους". Εκεί πέρα στα σύνορα, βροντούσε το κανόνι κ α ι παντού άκουγες πόλεμος! πόλεμος! Μέθυσε από πατριωτικό ενθουσιασμό, ο λαός μας, και η ηρωική 8η Μεραρχία τραβούσε προς την Ν Ι Κ Η. Με τραγούδι σε ρυθμό εμ βατηρίου, ο ι φαντάροι μας ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ NCOVIKCS Ka8e φορά που περνάω από την Πωγωνιανή (Βοστίνα) θυμιέμαι τα μαθηματικά μου χρόνια, τους πόθους, τους καημούς, τους καθηγητές μας την επιμέλεια τη φιλομάθεια και το υποδειγματικό μας ήθος στην κλασική μας εκπαίδευση την αυ στηρότητα των καθηγητών μας, α λ λ ά και τη μεγά λη αγάπη πούχαν για μας τους μαθητές ιδίως τα πρώτα μετεεμφυλιακά χρόνια εδώ και πενήντα ολόκληρα χρόνια. Ο ι περισσότεροι τότε μαθητές μέναμε στο Γ.Ο.Π. (δηλαδή το Γυμνασιακό Οικοτροφείο Πωγωνιανής) ένα ετοιμόρροπο, παμπάλαιο Τούρκικο σπίτι που τόχαμε για ύπνο, τραπεζαρία και χώρο ανέβαιναν στο μέτωπο, πραγματικό εθνικό παρα λήρημα: Με το χαμόγελο στα χεί λη παν οι φαντάροι μας μπροστά, γίνηκαν οι Ιταλοί ρεζίλι γιατί η καρδιά τους δε βαστά. Κορόιδο Μουσουλίνι κανένας δε θα μείνει κι εσύ και η Ιταλία η πατρίδα σου η γελοία τρέμετε όλοι το χακί κ.λ.π. Υπήρξαν αναρίθμητες πράξεις ηρωισμού και αυ τοθυσίας και πολλοί ήταν εκείνοι που πρόσφεραν τον εαυτό τους στο βωμό της Λευτεριάς. Τιμή και ελάχιστο χρέος στη μνήμη της γενιάς εκεί νης του '40 που πολέμησε για τα μεγάλα ιδανικά που σημάδεψαν τον Αγώνα τους για Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΓΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Ν Ο Τ Η Τ Α. Αυτή είναι η ένδοξη επέ τειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 που γυρίζει πάνω στους βωμούς του δικαίου και που η δάφνη για τους ήρωες στη χώρα μας είναι πάντα χλωρή. Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ avapvnacis για μελέτη. Εκεί κάτω στρωματσάδα με φασολά δ α κι άγιος ο Θ ε ό ς. Η μελέτη όμως μελέτη. Πιο κάτω εκεί που σήμερα μένει ο Παπα - Φάνης ήταν το Γυμνάσιο κι εκεί διδασκόμαστε το Χ συν Ψ κι ό λ ο αυτό στο τετράγωνο και το πέπομφα - επεπόμφειν και τον Επιτάφιο του Περικλή "Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος" ή τα του Σωκράτη, για την αγάπη προς την πατρίδα, την οποία οι Αρχαίοι Ελληνες θεωρούσαν το πιο πολύτιμο αγαθό, πιο σεβαστά και πιο ιερά. "Μητρός τε και πατρός τε και των άλλων προγόνων πολυτιμότερον εστί απάντων" (Πλάτων Κρίτων 12). Σ υ ν έ χ ε ι α στην 3 η σ ε λ ί δ α

2 ΣΕΛΙΔΑ 2 Από χον ngaeyg του '4Q 1 MAPTYPIES ΑΠ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ Σε ακανόνιστο σχήμα σταυ ρού τέμνεται η αμαξιτή οδός Ιωαννίνων - Αργυροκάστρου, που συνδέει την Ηπειρο με την Αλβανία. Η τομή συντελείται στη θέση Χάνι Δελβινάκι και έχει μπροστά της, σε απόσταση 15 χιλ. το διεθνές μεθοριακό φυλάκιο της Κακαβιάς, ενώ πί σω, και σε ίση περίπου απόστα ση, βρίσκεται η πασίγνωστη το ποθεσία Καλπάκι. Εκεί, πάνω στην τομή, είχε την έ δ ρ α του το ανεξάρτητο τάγμα Δελβινακίου τις παρα μονές έναρξης του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Η δύναμη του συνεκροτείτο από άνδρες προ ερχομένους από τα μεθοριακά χωριά του Πωγωνίου, στο κέ ντρο των οποίων βρίσκεται η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, το Δελβινάκι που κεί ται σε παρακαμπτήριο απόστα ση 5 χιλ. από το σημείο του σταυρού. Για την περίπτωση επιθετικής ενέργειας είχαν δια ταχθεί σε παρενοχλητική κανο νική υποχώρηση και σύμπτυξη στο φράγμα των λοφοσειρών Ζαγορίου - Καλπακίου. Εκεί η αντίσταση θ α έπαιρνε τη μορ φή ολοκαυτώματος. Δ ε μπο ρούσε να υπάρξει επιτυχέστε ρη επιλογή, τόσο από άποψη τακτικής, τόσο και κυρίως από πλευράς ηθικού των μαχητών. Είναι σήμερα γνωστό ότι η κύρια επιθετική ενέργεια των Ιταλών στην εστρέφετο κατά του μετώπου τούτου. (Ευαγγ. Αβέρωφ "Φωτιά και τσεκούρι" σελ. 55). Ηταν επιτε λική ενέργεια ορθή. Απέβλεπε στη διάλυση του κέντρου που θ α επέρχονταν με την κατάλη ψη της πρωτεύουσας της Ηπεί ρου, τα Γιάννενα, που βρίσκο νταν σε απόσταση 3 5 μόλις χιλ. α π ' το Καλπάκι και στην εκ μηδένιση του ηθικού των πολε μιστών, η συντριπτική πλειοψη φία των οποίων αποτελείτο από Ηπειρώτες. Ετσι την αυγή της μια πλημμύρα Ιταλικού στρα τού ξεχύθηκε α π ' τα Αλβανικά σύνορα και απείλησε να κατα ποντίσει τα ειρηνικά χωριά του Πωγωνίου. Δύο πλήρεις μεραρ χίες στρατού η " Φ ε ρ ρ ά ρ α " και η θωρακισμένη των "Κενταύ ρων" μαζί με αναρίθμητα μετα φορικά μέσα και πυροβολικό, αποτελούσαν τη φοβερή δύνα μη εισβολής. Χιλιάδες στρατιω τών, εκατοντάδες αρμάτων, πυ ροβόλων, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετιστών και αναρίθμητοι ποδηλατιστές τα ποδήλατα των οποίων έφεραν συμπαγή ελα στικά, κατέκλεισαν ολόκληρη την περιοχή. Α π ό τις πρώτες ημέρες του πολέμου η Δ / σ η της μεραρχίας " Φ ε ρ ρ ά ρ α " εγκαταστάθηκε στο κέντρο της κωμόπολης Δελβινακίου, στην αρχοντική οικία Μερτσάρη που ήταν το Υ π / μ α της Αγροτικής Τράπεζας, ενώ η Δ / σ η των Μελανοχιτώνων φασιστών κατέ λαβε την επίσης αρχοντική οι κία Γέτα. Ενας απίστευτος, άγνωστος για τη συγκλονιζόμενη περιοχή οργασμός παρετηρείτο ημέρα και νύχτα. Εκινούντο χιλιάδες ενόπλων ανδρών και μεταφορικών μέσων που εί χαν ανάγκη τροφής, πολεμοφο δίων, καυσίμων. Τόννοι ολόκλη ροι παντός είδους υλικών, σω ροί πυρομαχικών και πάσης φύ σεως εφοδίων και καυσίμων, απετίθεντο όπου η περίσταση το επέτρεπε. Ο λ ο αυτό το έμ ψυχο και άψυχο υλικό υποχρε ώνονταν να κινείται στενάχωρα μέσα σε μονοπάτια, ατραπούς και χαράδρες και πάνω σε μια μόνον άθλια βασική αμαξιτή αρτηρία, με ελάχιστες διακλα δώσεις. Η κωμόπολη του Δελβι νακίου αποτελούσε το σημαντι κότερο κέντρο ολόκληρου του μετώπου, οι κάτοικοι της οποίας εβίωναν ημέρες και νύ- "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤίΙΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΛΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ t. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑ3ΗΣ - ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗ Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. Αγίου Νικολάου της κωμόπο λης και δια μέσου αυτής κατευ θύνθηκε προς το δάσος της Μπούνας. Ετσι διέφυγε την αιχ μαλωσία ο Ιταλός στρατηγός, ακριβώς γιατί η οδός της δ ι ' αυ τοκινήτου διαφυγής είχε απο κοπεί από τον προελαύνοντα στρατό μας. Αυτή ήταν η έννοια της θλιβερής είδησης του Ιτα λού αγγελιοφόρου. Προτομή του Μ α γ η τ η του'40 στο λ ό φ ο Σειλητούρα στο Κ α λ π ά κ ι χτες εφιαλτικές. Ο απόηχος της γιγαντομαχίας που συνετελείτο εγγύτατα ήταν συγκλονι στικός και αδιάκοπος όπως αδιάκοπες ήταν και οι αυλα κιές που χάραζαν την ημέρα στον ουρανό τα σμήνη των αε ροπλάνων του εχσρού, ενώ η κίνηση των ενόπλων τμημάτων και τροχοφόρων ήταν αδιάλει πτη ολόκληρο το εικοσιτετρά ωρο. Ενα υπόκωφο ρεύμα βοής με σεισμικούς κραδασμούς σέρνονταν σ ' ολόκληρη την περιοχή. Ο ι σκοτεινές νύχτες καταυγάζονταν α π ' τις εκπυρ σοκροτήσεις χιλιάδων, πάσης φύσεως πολεμικών όπλων. Ο δεσπόζων της κωμόπολης επι μήκης λόφος της "Μπολιάνιτσας" έμοιαζε να γειτνιάζει μ' ένα τεράστιο καμίνι που έκαιε συνεχώς. Στη γραμμή του ορί ζοντα οι λάμψεις της φωτιάς έπαιρναν στο σκοτάδι της νύ χτας δαιμονικά σχήματα, όπως αναδύονταν από την παρακεί μενη κόλαση του πυρός. Για εί κοσι και πλέον ημέρες για τους κατάπληκτους κατοίκους δε μπορούσε να διαρεύσει καμμιά απολύτως πληροφο ρία. Μόνο η αναχώρηση των μελανοχιτώνων, προ των Εισοδίων της Παναγίας, προκάλε σε ερωτηματικά. Αυτά έπαιρ ναν τη μορφή ευχάριστης προαγγελίας με την αποχώρηση των βοηθητικών υπηρεσιών της μεραρχίας " Φ ε ρ ρ ά ρ α ". Και ξαφνικά τις πρώτες μεσημ βρινές ώρες της 2 3 / 1 1 / 4 0 η κωμόπολη εγκαταλείφθηκε. Στον τόμο " Ε λ / κ ή αντεπίθε ση Γ.Ε.Σ., έκδ. 1966, σελ. 5 2 " αναγράφεται ότι ο στρατηγός Τζανίνι, διοικητής της "Φερρά ρ α " εκινδύνευσε να αιχμαλω τισθεί εντός της κωμοπόλεως Δελβινακίου, γιατί το αυτοκί νητο του δεν μπορούσε να τε- θεί σε άμεση κίνηση. Τούτο είναι αληθές εν μέρει. Ο γράφων, παιδί τότε, βρέθηκε μαζί με άλ λους έξω ακριβώς από τη διοί κηση της μεραρχίας όταν αντε λήφθη καλπάζοντα έφιππον Ιταλόν αγγελιοφόρον, ανακράζοντα με αγωνία θανάτου και με όση διέθετε δύναμη την απο καλυπτική φράση "STRADA G R E C O ", που έγινε αμέσως κα τανοητή από όλους. Πάραυτα ο στρατηγός Τζανίνι ανεχώρησε πεζός, ακολουθώντας τη β α θειά κρημνώδη χ α ρ ά δ ρ α του Για δυό μέρες οι κάτοικοι της κωμόπολης έζησαν τις πολύ σκοτεινές ώρες που προηγού νται της αυγής. Τα υπολείμματα της " Φ ε ρ ρ ά ρ α " έδιναν τη σκληρή μάχη των οπισθοφυλα κών. Σε πολύ λίγη απόσταση α π ' την κωμόπολη, στο όμορφο χωριό Βήσσανη, το τάγμα Δελ βινακίου συγκρούονταν θανά σιμα μέσα στο χωριό. Εκεί έπε σε στην πρώτη γραμμή και ο διοικητής του, ταγ/χης Τζανής Αλεβιζάτος όπως και οι προερ χόμενοι α π ό το ίδιο χωριό στρατιώτες Ομηρος Παπαγεωργίου, Βασ. Δ ε λ ά ρ η ς κ α ι άλ λοι. Δεν απέχει της πραγματικότητος αν λεχθεί ότι στη Βήσσα νη του Πωγωνίου εγκαινιάστη καν οι πρώτες οδομαχίες του τελευταίου παγκοσμίου πολέ μου. Μαχητές όπως οι προμνημονευθέντες νεκροί και οι επι ζήσαντες Βησσανιώτες πολεμι στές Χρ. Χατζής, Ελευθ. Μ α ρούκης, Ανδρ. Πατσούρας και άλλοι εμάχοντο γύρω από τις πατρικές και συγγενικές των κατοικίες. Ο ι σύγχρονες πολε μικές αναμετρήσεις έχουν σπά νια παραδείγματα αυτής της Σ υ ν έ χ ε ι α στην σ ε λ ί δ α 4 Αλονμινοχαταοχεναί - Ζιόηροκαχασκ ΚΟΥΡΟΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1 Ι t_~ Π Α Λ Λ Η Ν Η ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ %7 & ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στο χωριό Γεροπλάτανο Ιωαννίνων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα , , Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΠΑΝΤΟΣ Τ Υ Π Ο Υ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 ΤΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ.: Ο ι κ ί α : Φιλελλήνων 2 6 τηλ.:

3 Από τον ΕλληνοΥοαλικό ΠόλΕμα Aigri ώ ρ α pc TOUS TCOU ΣΕΛΙΔΑ 3 194Q-41 oixpoacjious ins "Τζούλια" (Από TO una cksoon ΒιΒλίο "Πορεία Γοννοίον" TOU cacspou Ανθυπολοχαγού TOU Togpotos ripokoxuyns Κόνιτσα» ( ) Β. Αρχιμανδρίτη) Ζαν εισαγωγή Την προηγούμενη μ έ ρ α 1 0 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ ό λ ο ς ο λόχος (2ος λ ο χ α γ ό ς Α υ δ ί κ ο ς Ιωάν νης) α π ό το πρωΐ ξ ε κ α θ ά ρ ι σ ε τον δ ρ ό μ ο Π α λ α ι ο σ έ λ ι - Ελεύ θ ε ρ ο α π ό τα " λ ε ί ψ α ν α " της Μ ε ρ α ρ χ ί α ς Αλπινιστών "Τζού λ ι α " α π ό παντός είδους πολε μικό υλικό... συνέπεια της πα ν ω λ ε θ ρ ί α ς των Συνταγμάτων της στον δ ρ ό μ ο αυτό, γ ι α ν α Κύριοι. Σ α ς κ ά λ ε σ α ν α "επι σκεφθούμε" τους αιχμαλώ τους Ιταλούς π ου είναι μέσα στο Σχολείο. Είναι περί τους 1 5 α ξ / κ ο ύ ς και διακόσιοι στρατιώτες. Είναι κ α θ ή κ ο ν μας. Ο ι Ελλη νες α ν ά τους αιώνες σ ε τέ τοιες στιγμές φάνηκαν ιππό τες κ α ι δ ί δ α ξ α ν και τους ά λ λους. Μ α ς είπε ακόμη ν α χαι ρετήσουμε τους α ξ / κ ο ύ ς δ ι α Η ΜΑΧΗ TOY ΚΑΛΑΜΑ π ε ρ ά σ η ίλη ιππικού της Μ ε ρ α ρ χ ί α ς Ιππιτών (Στρατηγός Στανωτάς Γεώργιος) που ήταν ενταγμένο τακτικά το τάγμα Κονι'τσης... "Την καθορισμένη ώ ρ α β ρ ε θ ή κ α μ ε κάμποσοι ( α ξ / κ ο ί του Τάγματος) καμιά δ ε κ α ρ ι ά έξω α π ό το Σχολείο του Π α λαιοσελιού. Ο Διοικητής μ α ς (Γίγας Ν ι κόλαος) φάνηκε στην ώ ρ α του, μ α ς χαιρέτησε ό λ ο υ ς δ ι α χειραψίας κι αμέσως μας είπε. χειραψίας και στους στρατιώ τες ν α δείξωμε συμπάθεια. (Οι αιχμάλωτοι Ιταλοί ήταν υπολείματα των αιχμαλώτων που πιάστηκαν στο Ελεύθερο από τον εγκλωβισμό μονάδων του 8 ο υ και 9 ο υ Συν/τος της " Τ ζ ο ύ λ ι α " κ α θ ώ ς και των οπι σθοφυλακών των μονάδων αυτών στις περιοχές Π ά δ ε ς Π α λ α ι ο σ ε λ ί ο υ. Ο ι πολλοί αιχ μάλωτοι είχαν προωθηθή προς το Βρυσοχώρι. Και αυτοί του Σχολείου α π ό ώρα σε ώ ρ α περίμεναν τη σ ε ι ρ ά τους). Προχωρήσαμε όλοι μαζί προς τις σ κ ά λ ε ς του Σχο λείου. Ο ι φρουροί στρατιώ τες του Σχολείου μας σταμά τησαν, προς στιγμήν, και στην παρατήρηση του Γίγα του Διοικητή μας περάσαμε μέσα. Προχωρήσαμε προς το Γραφείο του Σχολείου. Περί τους 15 ανώτεροι και κατώτε ροι αιχμάλωτοι α ξ / κ ο ί της " Τ ζ ο ύ λ ι α " μας περίμεναν όρ θιοι. Τους χαιρετήσαμε όλους με τη σειρά δ ι α χειραψίας. Μ ε διερμηνείς στρατιώτες μας ο Διοικητής μας συζητούσε ολίγη ώ ρ α μαζί τους. Τι έλεγαν, τα συνηθισμένα σ ε "τέτοιες ώρες". Ενώ γίνονταν αυτά στο Γρα φείο του Σχολείου, ο γράφων με μερικούς συναδέλφους γυ ρίσαμε ό λ ο το Σχολείο. Στην παρουσία μας οι στρα τιώτες αιχμάλωτοι σηκώνο νταν όρθιοι και μας υποδέχο νταν με μειδιάματα. Π ο λ λ ο ί ήταν μαζεμένοι προς τα πα ρ ά θ υ ρ α του Σχολείου που ήταν σχεδόν ανοικτά τα πε ρισσότερα για ν α αερίζεται ο χώρος α π ' τον συνωστισμό τόσων ανθρώπων. Για μια στιγμή, κι όπως τους περιεργαζόμαστε στη μεγάλη α ί θ ο υ σ α του Σχολείου, βλέ πομε στα π α ρ ά θ υ ρ α προς την πλευρά του δρόμου, πολλούς α π ' τους στρατιώτες αιχμαλώ τους ν α στριμόχνωνται προς τα ανοικτά π α ρ ά θ υ ρ α κάτι ν α λένε στη γλώσσα τους δείχνο ντας ταυτόχρονα με τα χ έ ρ ι α ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ NCQVIKCS avapynacis Συνέχεια από την 1 η σελίδα Κ α λ ά ό λ α αυτά α λ λ ά καθηγητή μουσικών δεν είχαμε. Τότε μόνοι μας κάνβμε μια παιδική χορω δία ιδίως με συμμαθητές που'ταν από τα χωριά γύ ρω στα σύνορα και τραγουδούσαν "Δεροπολίτικα". Θυμάμαι τα βράδια, ως τα μεσάνυχτα ιδίως τα Σαββατοκύριακα, τότε δεν είχαμε ούτε ραδιόφω νο ούτε τηλεόραση τραγουδούσαμε ιδίως τρα γούδια της ξενιτιάς. Ν α σαν αυτό: Αλησμονώ και χαίρομαι θυμιούμαι και λυπούμαι θυμήθηκα την ξενιτιά και θέλω να πηγαίνω Ή το: Ο κερατζής απέρασε από το πανοχώρι ποιος είναι για την ξενιτιά ποιος είναι για τα ξένα. Τα παιδιά από τα Χτίσματα και το Μαυρόπουλο έκαναν το ανέβασμα κι εμείς γεμίζαμε κρατώντας ίσο: Σήκου μάνα μ' και ζύμωσε του γιου σου παξιμάδι (όϊ) με πόνους βάζει το θερμό με δάκρυα κοσκινίζει και με τ αναστενάγματα βάνει φωτιά στο φούρνο και το σπαρακτικό ασμάτιο συνεχιζόταν: "Αργησε φούρνε ν α καείς και συ ψωμί να γένεις για ν α περάσει ο κερατζής και ν' απομείνει ο γιος μου" "Κι ο κερατζής απέρασε κι ο γιος της δεν απόμνε". Συνεχίζαμε με το: "Κούγω τον άνεμο κι αχάει μωρέ παπά, ντελή παπά τον κούγω και μαλώνει ντελή παπά - λεβέντη κλ.π. Ακριβώς απέναντι ο καθηγητής μας των Μ α θ η ματικών ο κυρ - Αεωνίδας -καλή του ώρα- άνοιγε το παράθυρο να τ' ακούσει καλύτερα και η μικρή χορωδία τελείωνε με το: Μ ω ρ ' Δεροπολίτισσα μωρ' καϋμένη - μωρ Δεροπολίτισσα ζηλεμένη σύ θ α πας στην εκκλησιά ζη μωρ ζηλεμένη κ.λ.π. Πανέμορφη εποχή, που όλο και ξεμακραίνει και που κάθε φορά που συναντάω παλιούς μου συμμαθητές από το Γυμνάσιο Πωγωνιανής τα λέ με νομίζοντας πως ήταν χθες κι ας πέρασαν τόσα χρόνια...! Ι. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Στρατιώτες του '40 την ώρα της επίθεσης Φωνάζοντας "αέρα" τους και κάνοντας διάφορες κινήσεις πολλοί α π ' αυτούς. Α φ η σ α τους συναδέλφους μου και πλησίασα προς το μέ ρος εκείνο α π ό περιέργεια ν α ιδώ τι "συνέβαινε"... Τι έ β λ ε π α ν και έδειχναν τό σ ο ενδιαφέρον οι "μαντρωμέ ν ο ι " Αλπίνοι. Τι είχε συμβή! Εκείνη την ώ ρ α περνούσε α π ' έξω α π ό τον δ ρ ό μ ο τμήμα του ιππικού μας. Κ α β ά λ α στους καλοθρεμένους ακόμη κέλητες οι ιππείς μας με τις α ρ α σ ί δες χιαστί φρέσκοι - φρέσκοι β ά δ ι ζ α ν προς το Ελεύθερο. Αυτούς έδειχναν ο ένας στον άλλον και παραξενεύο νταν οι δυστυχείς βλέποντας το ιππικό μας. Ισως περίμεναν να ιδούν τίποτε "ξυπόλητους" π α ρ ά τα μαθήματα που είχαν πάρει μέχρι τότε. Γι' αυτό δεν πίστευαν τα μάτια τους μ' αυ τά που έβλεπαν. Α υ τ ά φαίνεται τους είχαν πή αυτοί που τους προέπεμψαν α π ' την Ερσέκα. Τα πράγ ματα όμως τα βρήκαν τελείως διαφορετικά και για ν α δικαι ολογηθούν οι αρχηγοί τους τους έλεγαν ότι αυτοί που πο λεμούν έτσι δεν μπορεί ν α εί ναι Ελληνες, είναι Εγγλέζοι. Τότε καταλάβαιναν πόσο είχαν πέσει έξω πρώτα οι α ρ χηγοί τους κι ύστερα όλοι τους. Η πρωτάκουστη " Μ ά χ η της Πίνδου" που σχεδόν είχε κρι θή με την πανωλεθρία στο Ελεύθερο και στις πλαγιές του Σμόλικα της "τρομερής Τ ζ ο ύ λ ι α " ήταν επόμενο ν α σημάνη την απαρχή του τέλους. Η Μ ε ρ α ρ χ ί α του Τζιρότι, το καμάρι του στρατού της Ρώ μης είχε πια κατακερματισθή. Το ηθικό του στρατού της κα τέπεσε. Είχε φθάση η ώ ρ α της φυγής. Εγράφει στην Α θ ή ν α 1 0 / 10/1982. ΕΠΙΖΩΝΤΕΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ Τ Ο Υ ' 4 0 Α Π Ο ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ 1) Χρήστος Τζέγκας 2) Χρήστος Γκιολέκας 3) Βασίλειος Ταλιούρης 4) Αριστοτέλης Κ α λ ύ β α ς 5) Δημήτριος Καραζιώτης 6) Γεώργιος Καραζιώτης 7) Θ ρ α σ ύ β ο υ λ ο ς Αέτσιος 8) Ιωάννης Δήμου 9) Κ ω ν / ν ο ς Χ. Ν ά σ σ η ς 10) Γεώργιος Α. Ιωάννου νε ώτερος έ λ α β ε μέρος 11) Δημήτριος Ι. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ νεώτερος έ λ α β ε μέρος 12) Τάκης Κ ο κ κ ά λ α ς νεώτε ρ ο ς έ λ α β ε μέρος και 13) Σπύρος Κήττας νεώ τερος έ λ α β ε μέρος. (Ολοι αυτοί οι νεώτεροι σ ε διάφορες βοηθητικές Υπηρε σίες του Στρατού σύνδεσμοι, οδηγοί κ,λ.π.). Γυναίκες που ζουν ακόμη που μετέφεραν πολεμοφόδια και τραυματίες στον πόλεμο του ) Ευγενία Π. Θ ε ο λ ό γ ο υ 2) Φωτεινή Δ. Κέντρου 3) Αριστέα Μ. Νίκου 4) Πανάγιω Μ. Μ ο ν έ δ α 5) Ο λ γ α Ε. Π α σ χ ά λ η 6) Ο λ γ α Παπανικολάου 7) Ελένη Χ. Αέτσιου 8) Ελένη Α. Κ α λ ύ β α 9)ΕυθαλίαΣ.Καλαντζή 10) Αικατερίνη Κέντρου 11) Χ α ρ ί κ λ ε ι α Θ. Γόρα 12) Μ α ρ ι ά ν θ η Ε. Ταλιούρη νεώτερη 13) Χαρίκλω Γ. Ιωάννου 14) Χ ρ υ σ ο ύ λ α Α. Ταλιούρη. Ο λ ο ι και όλες έ λ α β α ν μέ ρος στον πόλεμο του ' 4 0 είτε ως στρατιώτες στην πρώτη γραμμή του μετώπου, είτε στα μετόπισθεν σε διάφορες υπη ρεσίες (μεταφορά πολεμοφο δίων, μεταφορά τραυματιών, άνοιγμα δρόμων, σκάψιμο πο λυβολείων, πλέξιμο καλτσών και φανέλων, φτιάξιμο φαγη τών κ.λ.π.). Ζουν σήμερα σ ε προχωρη μένη ηλικία και αναφέρονται με δ ά κ ρ υ α και ηρωισμό σ' εκείνα τα φ ο β ε ρ ά χρόνια του πολέμου του ' 4 0. ϋς αξίζει κ ά θ ε σεβασμός.

4 ΣΕΜί τον πόλεμο του '40 ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Από ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠ' ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΕΑΒΜΑΚΙΟΥ Τα δημοτικά μας τραγούδια - κ α θ ώ ς πολ λ έ ς φ ο ρ έ ς γ ρ ά ψ α μ ε - είναι ά ρ ρ η κ τ α δ ε μ έ ν α με τη ζ ω ή των Ελλήνων. Ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν την ψυ χ ή μ α ς τον π ο λ ι τ ι σ μ ό μ α ς τις π α ρ α δ ό σ ε ι ς μ α ς, τα β ά σ α ν α, τα σ υ ν α ι σ θ ή μ α τ α, χ α ρ ά ς, λ ύ π η ς, πατριωτισμού α γ ά π η ς, έ ρ ω τ α, γ ε γ ο ν ό τ α η ρ ω ι σ μ ο ύ και ι σ τ ο ρ ί ε ς π ο υ λ έ γ ο ν τ α ι α π ό σ τ ό μ α σ ε σ τ ό μ α α π ό τ α π α λ ι ά μέχρι σ ή μ ε ρ α. Είναι η λ α ϊ κ ή μ α ς κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά. κ α ι μη με τ υ ρ α γ ν ά ς. Κι ε γ ώ θ α μ α ρ τ υ ρ ή σ ω μωρ' μάννα α χ τ ο π ο ι ο ς με φ ί λ η σ ε. Δ ε ν ήταν ξ έ ν ο ς μ ω ρ ' μ ά ν ν α α χ ο ύ τ ε και μ α κ ρ ι ν ό ς. Η τ α ν μ ω ρ ' μ ά ν ν α, ήταν ο γ ε ί τ ο ν α ς μας, α χ φ ί λ ο ς ο δ ι κ ό ς σ '. Η ε φ η μ ε ρ ί δ α α π ό τότε π ο υ ε κ δ ί δ ε τ α ι κ α τ α χ ω ρ ε ί πάντοτε δ η μ ο τ ι κ ά τ ρ α γ ο ύ δ ι α. Σ ή μ ε ρ α θ α κ α τ α χ ω ρ ή σ ε ι τ ρ ί α (3) ό π ω ς τ α τραγουδούμε στο χωριό μας. 1) Τι κ α κ ό έ κ α ν α ο κ α η μ έ ν ο ς Τι κ α κ ό έ κ α ν α ο κ α η μ έ ν ο ς κ α ι με λ ε ν ό λ ο ι φ ο ν ι ά κ α ι με λ ε ν ό λ ο ι φ ο ν ι ά. Β ρ ε μη ν α σ κ ό τ ω σ α κ α ν έ ν α ν μην ν α φ ί λ η σ α κ α μ ι ά μην ν α φ ί λ η σ α κ α μ ι ά. Α χ με τι σ ε γ έ λ α σ ε ; Μ ε σ ύ κ α με κ α ρ ύ δ ι α μωρ' μάννα α χ κ α ι με γ λ υ κ ό κ ρ α σ ί. Σ' α γ α π ώ γιατί σ ' ω ρ α ί α Σ' α γ α π ώ γιατί σ ' ω ρ α ί α σ ' α γ α π ώ γιατί ε ί σ α ι ω ρ α ί α σ ' α γ α π ώ γιατί ε ί σ α ι ε σ ύ. Α γ α π ώ κι ό λ ο τον κ ό σ μ ο α γ α π ώ κι ό λ ο τον κ ό σ μ ο γιατί ζ ε ι ς κ α ι σ υ μ α ζ ί. Ο ύ τ ε σ κ ό τ ω σ α κ α ν έ ν α (ν) ούτε φίλησα καμιά κ ά π ο υ ε δ ώ στη γ ε ι τ ο ν ι ά μου κ ά π ο υ ε δ ώ σ τ η γ ε ι τ ο ν ι ά μου α γ α π ώ κι ε γ ώ μ ι α ν ι ά. Τ ο π α ρ ά το π α ρ ά θ υ ρ ο κ λ ε ι σ μ έ ν ο το π α ρ ά θ υ ρ ο κ λ ε ι σ τ ό. Ανοιξε, άνοιξε το'να φύλλο την ε ι κ ό ν α σ ο υ ν α δ ω. Τ' ό ν ο μ α της δ ε ν το ξ έ ρ ω Τούρκα είναι για Ρωμιά μ α ύ ρ η κι ά λ α λ η ν α γ έ ν ε ι ς μ α ύ ρ η κι ά λ α λ η ν α γ έ ν ε ι ς που π ε ρ ν ά ς και δ ε μ α ς κ ρ έ ν ε ι ς. V Συνέχεια από την 2η σελίδα Α γ α π ώ, α γ α π ώ κι ό λ ο τον κ ό σ μ ο α γ α π ώ κι ό λ ο τον κ ό σ μ ο γιατί ζ ε ι ς κ α ι σ υ μ α ζ ί. 2) Μ ά ν ν α κ α ι θ υ γ α τ έ ρ α Μ η με μ α λ ώ ν ε ι ς μ ά ν α (Από τη σ υ λ λ ο γ ή Σ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΠΟνΚΛΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΑΟΖΙΑ Πολιτικοί Μηχανικοί ΟΙΚ.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ ΛΙΟΛΙΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΑΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 39 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Β Ε Λ Ε Ρ Ε Φ Ο Ν Τ Ο Υ 14 ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΙΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: Α Θ Η Ν Α αμέσως 0m ο το ο χ in <r?. J k σα W mbk0t0 ^ ^ Cstauros υ λ α σϊρ ας Β, Ο Λ Γ» m : S 4-864"" 1 1 *. ι Λ1ΩΦ. Σ " Λ Τ Ο Υ " Ι 8 : t K f \ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ. Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν Ο Σ 3 : ι.. ':'.., Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α ^.. Τ Η Λ. &. F A X : ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΛΑΛΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ ΓΙΟΡΤΗ» ΜΟΥΣΙΚΟΣ ] (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ 1 7 * ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ απόλυτης κυριολεξίας του αγώ νος "υπέρ βωμών και εστιών". Θ α πρέπει να πλησίαζε μεση μέρι, πολύ φωτεινό ύστερα α π ' τις καταρρακτώδεις φθινοπω ρινές βροχές που προηγήθη καν, όταν διαδόθηκε αστρα πιαία η είδηση που προεκάλεσε πυρετικό παραλήρημα. Ερχο νταν ο νικηφόρος Ελληνικός στρατός. Μ ι α πρώτη ομάδα ολί γων πολεμιστών έμπαινε στην κωμόπολη α π ' την τοποθεσία "Χούνη". Αυτοστιγμεί συγκρο τήθηκε η πανηγυρική ομάδα υποδοχής που την αποτέλεσαν οι αξέχαστες Δελβινακιώτισσες γυναίκες της "Πάνω χώ ρας", Καλλιόπη Πατσέλη, Αικα τερίνη Βάσιου, Αγλαΐα και Ασπασία ΓκόΒελα, Καλ. Δ ό β α, Διώνη Σκάντζου και άλλες. Μ ι α πελώρια αγκαλιά άνοιξαν με τα χέρια τους για να μπορέσει να χωρέσει μέσα σ' αυτή η Εθνική υπερηφάνεια που ενσάρκωνε τη στιγμή εκείνη ο ΔελΒινακιώτης μαχητής Ελευθ. Τσελεπής που έμπαινε πρώτος ελευθερω τής μέσα στο ίδιο του το χωριό. Αφωνη έμεινε ολόκληρη η πολιτισμένη ανθρωπότητα στις πρώτες ώρες της αναγγελίας του απίστευτου εθνικού μεγα λουργήματος, με το οποίο δίνο νταν στην παγκοσμιότητα το παράδειγμα θρυμματισμού της ύλης με τη σφύρα της ψυχικής υπεροχής. Τα μετέπειτα γεγονότα ακο λούθησαν πορεία καλπασμού. Κύματα Ελληνικού στρατού κα τέφθαναν αδιάκοπα καταδιώ κοντα αμείλικτα τους υποχω ρούντες Ιταλούς. Δε μπορούσε ούτε ν α συζητηθεί η δυνατότη τα επάρκειας της επιμελητείας. Ετσι και χωρίς την υπόδειξη ουδενός, ολόκληρη η κωμόπολη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ. ΚΙΤΣΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) μεταμορφώθηκε σ' ένα απέρα ντο, υπαίθριο λαϊκό πανηγύρι. Ολάνοιχτες ήταν οι θύρες των σπιτιών και στα σημεία διάβα σης του αδιάλειπτα διερχόμε νου στρατού μας όλοι οι κάτοι κοι πρόσφεραν ό,τι υπήρχε. Ψωμί, τηγανίτες, πίττες, τυρί, κρασί, ρακί, κυδώνια και αμύ γ δ α λ α μαζί με το χαμόγελο τις ευχές και τα δάκρυα της μεγά λης χαράς. Ο σ ο ι ζήσανε τις ώρες αυτές, βιώσανε τη μέθη ενός ανεπα νάληπτου Εθνικού γεγονότος. Ηρθε όμως η ώρα της απολο γίας όσων επέζησαν με τη συ μπλήρωση μισού πλέον αιώνα. Την οφείλουν στους αθάνα τους νεκρούς μας. θ α ειρηνεύανε οι ψυχές τους αν παρόμοια καθολική και ομόθυμη προ σπάθεια αποτελούσε συνηθι σμένο φαινόμενο της Ελληνικής πραγματικότητας σε κάθε κρί σιμη ώρα. Και τέτοιες ώρες ο Ελληνισμός πέρασε και θ α περ νάει πολλές, γιατί αυτή είναι η μοίρα του. Αυτό το βαρύ ιστο ρικό χρέος που συνδέεται άμε σ α με την επιβίωση και τη συνέ χιση της πορείας του Εθνους, πρέπει να γίνει συνείδηση ότι βαρύνει ολόκληρο τον Ελληνι κό λαό. Η θυσία των νεκρών απαιτεί την κραταιά εμπέδωση αυτής της Εθνοσωτήριας πί στης. Ο ι σκιές των νεκρών μας που συμμετέχουν νοερά στο Πανελλήνιο πανηγυρικό επετειακό εορτασμό, αυτό το μήνυ μα σέρνουν μαζί τους, όσο να ξαναγυρίσουν πάλι γαληνεμέ νες στους παγετώνες της ανυ παρξίας που τους οδήγησε το χρέος τους προς το Εθνος. ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΣΚΑΝΤΖΟΣ (Από το βιβλίο Παράλληλος λόγος) και για την επιμέλεια Σ.Μ.ΟΙΚ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΚΙΝ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα - Κάρβουνα Ηπείρου ΤΗΛ.: ΚΙΝΗΤΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΗΛ.: ΚΟΝΙΤΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Τ Ο Σ ΤΥΠΟΥ Μ Α Ρ Μ Α Ρ Ω Ν ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ - Κ Α Β Α Λ Α Σ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΑΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΩΛΗΣΗ Α Υ Γ Ω Ν Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: Κ Α Φ Ε ΟΥΖΕΡΙ "Ο Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Σ " ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΜΕΖΕΑΕΣ Θ Ο Δ Ω Ρ Η Σ Λ Υ Κ Ο M A N ΗΣ Α λ ι κ α ρ ν α σ σ ο ύ και A a x p o u s - Τ Η Λ Α Θ Η Ν Α

5 ΤΟΠΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τοπικά ιδιώματα του χωριού μας και της γύρω ευρύτερης περ'οχής Κ α ρ κ ά λ ι σ μ α = η φωνή της κότας όταν θέλει να γεννήσει τ' αυγό. Καρκαλετσι = κοκκύτης. Κατόπ ή κατόπι = ύστερα, αργότερα. Κ α π ά ρ ο = προκαταβολή για κάποια συμφωνία. Κοντράτο = συμφωνία, συμφωνητικό, συμβόλαιο. Καπρίτσιο = πείσμα, υπερή φανος. Κιούπι = πήλινο δοχείο. Κιρατζής (ο) = τουρκ. kiraci = αγωγιάτης. Κ ο κ ό ν ι, το = κ ο κ ό ν α = μεγάλη κυρία, κοκόνι = μικρό σκυλί. Κολαούζος = οδηγός. Κ ο ν ά κ ι το = (τουρκ. konak) = κατάλυμα, υποχρέωση για φιλοξένηση καταδιωκτικών απο σπασμάτων και γενικά κρατι κών οργάνων, υποχρεωτική εγκατάσταση στρατιωτών σε οικογένειες. Τραγουδώντας τράβηξε αργά για το κονάκι του. Καλωσήρθατε στο κονάκι μας ή κοπιάστε στο κονάκι μας κ.λ.π. (συνώνυμα: κατοικία, σπί τι, κατάλυμα). Κ ο ρ α σ ά ν ι, το = (τουρκ. horasan) αμμοκονίαμα, κεραμοκονία. Κ ο ρ β α ν ά ς και κουρβανάς = το ταμείο. Ο χώρος στον οποίο συγκεντρώνονται τα έσο δα π.χ. στις φράσεις: λιγότερα έ σ ο δ α εφέτος για τον κρατικό κ ο ρ β α ν ά ή τα χρέη των Δ Ε Κ Ο καλείται να καλύψει ο δημό σιος κορβανάς (συνώνυμα: τα μείο, χρηματοκιβώτιο, θησαυ ροφυλάκιο). Καρσί = απέναντι π.χ. Μου κάθισε καρσί (δηλαδή απένα ντι). Κ ά ο α = ταμείο. Κοντυλιάρης = ο δάσκα λος (από το κοντύλι που κρατά ει και γράφει - γραφίδα - μολύ βι). ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 1 0 Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α : Τ α π ρ ό β α τ α π ο υ είχε ο τ σ έ λ ι γ κ α ς ήταν 18( =100) 2 ο Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α : Ο ι π ά π ι ε ς ήταν 3 6 ( = 100) Ο ΜΑΣΤΡΟΔΗΜ.ΟΣ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν MERCEDES - ΒΕΝΖ Μ Η Χ Α Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε! ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α Ρ Γ Ο Υ Σ 151 ΤΗΛ.: F A X Α Θ Η Ν Α Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΚΟΥΦΑΛΑΣ "ΚΟΛΕΜΠΑΓ Α.Ε. M E G A C E N T E R ΛΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Μ ά ν β ο ς ΚοΛέμττας ΓΡΑΦΕΙΑ -ΪΚβίΙΗ Δομπόληβ Ιωάννινα Ταλ Fox MHMrjx/tc6c.M.a Πρόίβρος ΕΚΘΕΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΗ 5ο χλμ. Εθν. οδού Ιωαννίνων - ΚσνΙτοης Τηλ Fax ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ Ρ. ΤΖΕΓΚΑΖ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Μ Π Α Φ Ρ Α Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΗΛ Οικ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΧΑΝΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ι Α Σ ΠΩΛΗΣΙΣ Χ Ο Ν Τ Ρ Ι Κ Η - ΛΙΑΝΙΚΗ Ν Ι Κ Ο Σ Ι. Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ Θ Ε Ο Δ. Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ 12 ΤΗΛ.: ΧΗΡΟΚΡΗΝΗ - Κόρφος = το γυναικείο στή θος ή το στέρνος του άνδρα. Φράσεις: Κοιμήθηκε γαλήνια στον κόρφο της ή έκρυψε Βια στικά το μήνυμα στο κόρφο της Συνώνυμα = αγκαλιά, στή θος. Μεταφορικές φράσεις: Εχω φίδι στον κόρφο μου δηλα δή προστατεύω ή Βοηθώ άν θρωπο, που θ ' αποδειχθεί ή αποδείχθηκε εχθρός μου. Α ρ γησε να καταλάβει τι φίδι στον κόρφο του είχε. Ούτε ψύλλος στον κόρφο μου κλ.π. Κ ό σ ι α = τρέξε γρήγορα. Κ ο ρ κ ο σ ο ύ ρ α = γυναίκα που σκορπά ζιζάνια (κοινώς τα πάει και τα φέρει). Κουρκούτι = βρασμένο καλαμποκίσιο αλεύρι. ΚουτάΒ = νεογνό σκύλου. Κούτρα = κεφαλή. Το κού τελο. Συνώνυμα: γκλόβα, μυα λό, εγκέφαλος. Φράσεις που λέμε για την κούτρα: Κατεβάζει η κούτρα του (δηλαδή είναι εύστροφος, έξυπνος, κατεβάζει εύκολα και γρήγορα ιδέες: αντίθετα μπο ρεί να λέει ό,τι του κατεβάσει η κούτρα του βλακείες) και δεν αλλάζει γνώμη με τίποτε. Παροιμία: Αλί που το'χει η κούτρα του να κατεβάζει ψεί ρες. Για άτομο που πάντα ατυ χεί σε ό,τι δοκιμάζει, που μπλέ κεται από μόνος του σε λάθη και αποτυγχάνει. Κοτζαμπάσης, ο = προε στός, δημογέροντας, προύχο ντας. Κουρούνα = πουλί. Μετα φορικά: κατάρα σε παντρεμένη γυναίκα να φορέσει μαύρα, να γίνει δηλαδή κουρούνα, χήρα ή κουρούνα στο μεθύσι, για άν θρωπο πολύ μεθυσμένο (τύ φλα στο μεθύσι). Στο άλλο φύλλο συνέχεια και περισσότερα. Σ.ΟΙΚ. Η ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ Πολλοί χωριανοί αναπα λαιώνουν και επισκευάζουν τα π α τ ρ ι κ ά τους σπίτια, δ ί ν ο ν τ α ς μια ν έ α ε υ χ ά ρ ι σ τ η ό ψ η σ τ ο χ ω ρ ι ό. Είναι μια κίνηση που πιστεύουμε ν α τη μιμη θούν και άλλοι συγχωριανοί μας και μερικές ασχήμιες που υ π ά ρ χ ο υ ν σ ' ο ρ ι σ μ έ ν α π α τ ρ ι κ ά μ α ς σπίτια ν α ε κ λ ε ί ψ ο υ ν κι αυτές. Ο σ ο ι μένουν μόνιμα σ τ ο χ ω ρ ι ό ή κι ό σ ο ι ταχτικά το επισκεπτόμαστε, α λ λ ά και οι υ π ε ύ θ υ ν ο ι του Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ ο ς της πρώην Κ ο ι ν ό τ η τ α ς μας, κ ά ν ο υ μ ε όπως γνωρίζετε μεγάλες π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς γ ι α ν α διατη ρ η θ ε ί το χ ω ρ ι ό μ α ς ζ ω ν τ α νό, κ α θ α ρ ό, και ό μ ο ρ φ ο, ό π ω ς α ξ ί ζ ε ι. Για ν α δ ι α τ η ρ η θεί ό μ ω ς χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι η α γ ά πη κ α ι η σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ η Ο Λ Ω Ν ΜΑΣ. ΣΕΛΙΔΑ 5 ΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΑ Ο π ω ς κ ά θ ε χ ρ ό ν ο έτσι κι ε φ έ τ ο ς γ ι ο ρ τ ά σ τ η κ α ν με π α τριωτικό ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό κ α ι έ ξ α ψ η τα Κ α λ π ά κ ι α του για την Ιστορική Επέτειο του έ π ο υ ς του Τις ε ο ρ τ α σ τ ι κ έ ς ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, π ο υ ' γ ι ν α ν στην π ρ ο τ ο μ ή του μαχητή του ' 4 0 σ τ ο λ ό φ ο Σ ε ι λ η τ ο ύ ρ α σ τ ο Κ α λ π ά κ ι, τίμησαν με την π α ρ ο υ σ ί α τους ο ι ε π ί σ η μ ε ς α ρ χ έ ς του Νομού, πλήθος κόσμου και οι λίγοι ανάπηροι που α π ό - Ο υπεύθυνος ύ λ η ς της εφημερίδας μας κ. Σωκράτης Ο ι κ ο ν ό μ ο υ κ α τ ά τα " Κ α λ π ά κ ι α " ε κ φ ω ν ε ί τ ο ν π α ν η γ υ ρ ι κ ό της η μ έ ρ α ς κ α ι ενημερώνει τους παρευρισκόμενους Μ ά χ η του γ ι α τη Καλπακίου. μειναν του 4 0. Ε π α κ ο λ ο ύ θ η σ ε, επιμνημόσυνη δ έ η σ η, π ρ ο σ κ λ η τ ή ρ ι ο ν ε κ ρ ώ ν, κ α τ ά θ ε σ η στεφανιών, κ α λ ω σ ό ρ ι σμα α π ό τον κ. Κ. Κ α ψ ά λ η Δ ή μ α ρ χ ο Κ α λ π α κ ί ο υ, π α ν η γ υ ρ ι κ ή ο μ ι λ ί α α π ό τον κ. Γ. Σ κ ό ρ δ ο Λ υ κ ε ι ά ρ χ η Δ ο λ ι α ν ώ ν α ν α π α ρ ά σ τ α σ η της μ ά χ η ς του Κ α λ π α κ ί ο υ και η ό λ η τε λ ε τ ή έ λ η ξ ε με δ ε ξ ί ω σ η σ τ ο Δ ή μ ο Κ α λ π α κ ί ο υ. Εμείς α π ' το χ ω ρ ι ό μ α ς ε ί χ α μ ε μ ε γ ά λ η π α ρ ο υ σ ί α. Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς μ α ς δ ι έ θ ε σ ε λ ε ω φ ο ρ ε ί ο γ ι α την μετακίνηση μας κ α ι ο ι κ υ ρ ί ε ς Ο λ γ α Μ π ί κ α κ α ι Ν. Κ ο υ φ ά λ α, ε ί π α ν κι ένα μ ο ι ρ ο λ ό γ ι γ ι α τους ν ε κ ρ ο ύ ς του 4 0. Τιμή και δ ό ξ α για ό λ ο υ ς τους ή ρ ω ε ς του KEY'S HOUSE ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: και Κ Ι Ν Η Τ Ο : Α Π Α Σ Τ Ρ Ι Α Δ Ο Σ 12 ΚΩΣΤΑΣ Φ. ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3, 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ και ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ.: ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α Λ Ο Υ Μ Ι Ν Ι Ο Υ ALUMIL-ALPIN Παραδοσιακά κα^κολα ΓΟΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Τηλ κινητό J37

6 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΕΛΙΔΑ 6 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ Φ Υ Σ Ι Ο Γ Ν Ω Μ Ί Ε Σ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΑΣ Evas A p x i c m o K o n o s οπό i n Poutjio Π υ ^ υ ν ί ο υ 0 ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΣ ΜΕΡΟΣ 2ον Στα πρώτα χρόνια της κατο χής άρχισαν να βγαίνουν στα βουνά αντάρτικες ομάδες και των δυο παρατάξεων ΕΔΕΣ και ΕΛΑΣ. Στρατιωτικός κατοχικός διοικητής στα Γιάννενα ήταν ο Γερμανός στρατηγός Λανς, ο οποίος έστειλε τον υπασπιστή του στο Σπυρίδωνα και ζήτησε να υπογράψει ο Σπυρίδων εγκύ κλιο αναθέματος των ανταρ τών. Ο Σπυρίδων θυμήθηκε τότε ριζωμένος από την Ηπειρον. Εί μαι συντρίμμι ανθρώπινο. Δεν είχον όμως δικαίωμα να αρνηθώ την φωνή της Εκκλησίας, την φω νή της Θυσίας. Μ ο υ φορτώνουν Σταυρόν ανώτερον των δυνάμε ων μου. Αποδέχομαι μόνον με την πίστιν ότι ο Παντοδύναμος Θ ε ό ς θ α με ενισχύσει εις το έρ γον μου και η πανσθενουργός δύναμις του Αγίου Πνεύματος θ α καθοδηγήσει τα βήματα μου". τον παλαιό πολέμαρχο εαυτό του και απάντησε: "ΜΠΡΕ Ν Α ΤΟΥ ΠΕΙΣ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΕΝΙΑ Ε Χ Ο Υ Ν 5 0 Χ Ρ Ο Ν Ω Ν ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΗΛΙΔΩΝΟΝΤΑΙ". Ο Λανς απειλεί τότε ότι για κάθε Γερμανό που θ α σκοτώ νουν οι αντάρτες θ α εκτελεί 10 Γιαννιώτες. Ο Σπυρίδων αντιμε τωπίζοντας Γολγοθά, του γρά φει τούτα τα λόγια: "Ελπίζομεν ότι ο στρατηγός Λανς, πριν θέ σει εις εφαρμογήν το απάνδρωπον τούτο μέσον, θ α ενθυμηθεί την τιμήν της Γερμανίας και αυ τού του ιδίου. Πλανάται αν με τοιαύτα μέσα 8 α καταστείλει υπεράσπισιν πατρίου εδάφους από Ελληνες. Ω ς εκπρόσωπος θρησκείας κηρύσσω αγάπη και όχι μίσος". Τότε ο Λανς τον έθεσε υπό περιορισμόν. Τοποθετήθηκε σκοπός έξω από την είσοδο του σπιτιού του και απαγορεύονταν η έξοδος. Ο περιορισμός διακό πηκε ύστερα από επέμβαση του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού. Και οι αγώνες του συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Ω ς Αρχιεπίσκοπος πρόσφερε πολλά. Ελυσε πλήθος από Εκ κλησιαστικά, Εθνικά και Κοινω νικά θέματα. Η εθνική του δ ρ ά ση τώρα στρέφεται στην Κύπρο. Ο Μητροπολίτης Πάφου Φώ τιος, που εκτελούσε χρέη Αρχιε πισκόπου, όταν αναγγέλθηκε ο θάνατος του Σπυρίδωνα, είπε μεταξύ άλλων:"... Η Εθναρχούσα Εκκλησία της Κύπρου μετά του Κυπριακού λαού βαρυπενθούμεν επί τω σκληρώ πλήγματι όπερ δέχεται ο Κυπριακός αγών. Η απελευθέρωση ανοίγει νέο στάδιο αγώνων. Η δυστυχία του πληθυσμού είναι μεγάλη. Ο Σπυ ρίδων υψώνει τότε το γεροντικό του ανάστημα πανύψηλο, μέσα στην κρισιμότητα των στιγμών που διέρχεται το Εθνος. Ανοίγει διάπλατα τις πόρτες της ψυχής του για να ξεχειλίσει ο θησαυ ρός της αγάπης του για τους δυ στυχισμένους. Η Μητρόπολη γί νεται ακένωτη πηγή συμπαρα στάσεως στον πόνο και τη θλί ψη. Το 1949 η Ιεραρχία της Εκ κλησίας της Ελλάδος τον καλεί να αναλάβει το πηδάλιο της Αρ χιεπισκοπής, εκλέγοντας τον την 1 Ιουνίου 1949 Αρχιεπίσκο πο Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Και τότε δηλώνει απλά: "Ουδέ ποτε ωνειρεύθην τον Αρχιεπι σκοπικών θρόνον. Νοιώθω ξερ- Πορευόμενος την μακαρίαν οδόν ας εμψυχώνει τους ιερούς ημών αγώνας ως φωτεινή στήλη καταυγάζουσα τον Γολγοθάν της αναστάσεως της Κύπρου". Εφτά μήνες πριν από το θάνα το του το Πανελλήνιο συγκλονί στηκε από τα τραγικά γεγονότα της 6 Σεπτεμβρίου 1955, τους Βανδαλισμούς του τουρκικού όχλου εις βάρος των ομογενών της Κων/πόλεως. Ηταν τότε που παίχτηκε η τελευταία πράξη του δράματος του αφανισμού του Ελληνισμού της Βασιλεύουσας. Ενώ συγχρόνως δίνονταν η πρώ τη παράσταση μιας άλλης τρα γωδίας με θέμα τη διχοτόμηση της Κύπρου... Καταστράφηκαν τότε καταστήματα και εργαστήρια, 110 εστιατόρια και ζαχαροπλα στεία, 21 εργοστάσια και χημι κά εργαστήρια, 2 0 σχολεία, 5 γραφεία συλλόγων και κοινοτή των σπίτια καταστράφη καν ολοσχερώς. Η φυγή των Ελ λήνων υπήρξε πρωτοφανής. Ετσι από 120 χιλιάδες αυτή τη στιγ μή υπάρχουν εκεί γύρω στις 3 χι λιάδες... Και ενώ συνέβησαν όλα αυτά οι "μεγάλοι μας σύμμαχοι" ζη τούσαν επίμονα από την Ελλάδα "αυτοσυγκράτηση", για να μη διαταραχθούν οι σχέσεις μετα ξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Ετσι κα νένας δεν μιλούσε για όσα φο βερά έγιναν εις Βάρος του Ελ- ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΑΡΓΥΡΩ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Λ Υ Κ Ο Μ Α Ν Ε Σ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΚΜΕΝΟΥΣ 125 ΤΗΛ ληνικού στοιχείου στην Κ ω ν / πόλη. Και τότε ο γηραιός Αρχιεπί σκοπος Σπυρίδων αποφάσισε ν α τα πει έξω από τα δόντια, προς κάθε κατεύθυνση. Εγρα ψε ένα μήνυμα με το οποίο έδι νε την απάντηση σε εχθρούς και φίλους. Το μήνυμα άρχιζε με τη φράση 'Όταν η Αγία Ρωσική Εκκλησία υπεράσπιζε την Ο ρ θοδοξία, ουδέποτε είχαν αποτολμηθεί τέτοιες βαρβαρότη τες...". Ολόκληρο το μήνυμα ήταν πραγματικός καταπέλτης, για όσα συνέβησαν. Εστειλε το μήνυμα αυτό με έναν Αρχιμαν δρίτη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό στο Ζάππειο, όπου στεγαζόταν τότε το Ε.I.P., με την εντολή να μεταδοθεί "ως έχει". Αν αντιλη φθεί ότι θέλουν να περικόψουν κάτι ή να μη εκφωνηθεί καθό λου, να τον πάρει τηλέφωνο. Ο Αρχιμανδρίτης, μόλις έφθασε εκεί αντιλήφθηκε μεγά λη πρεμούρα. Δλλοι έλεγαν να μη εκφωνηθεί καθόλου και άλ λοι υποστήριζαν να μεταδοθεί αφού γίνουν κάποιες περικο πές. Τότε ο Αρχιμανδρίτης ειδο ποίησε το Σπυρίδωνα, ο οποίος μπήκε αμέσως στο αυτοκίνητο του και πήγε κατευθείαν στο Ζάππειο. Ο υπουργός Προε δρίας βγήκε να τον υποδεχθεί και άπλωσε το χέρι να τον χαι ρετήσει. Ο Σπυρίδων τον έκανε πέρα λέγοντας: "Είσαι ανάξιος για υπουργός". Και εζήτησε να τον οδηγήσουν στο θάλαμο εκ φωνήσεων. Μπαίνοντας μέσα διέκοψε απότομα το πρόγραμ μα, κάθισε μπροστά στο μικρό φωνο και εκφώνησε ο ίδιος το μήνυμα, το οποίο έκαμε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτός ήταν ο Σπυρίδων!... Μετά από 7 μήνες στις 21 Μαρτίου 1956 ο Σπυρίδων έφυ γε για την αιωνιότητα. Η υψικάρηνος δρυς έπεσε. Και το πέσι μο ήταν Βαρύ και συγκλόνισε την Ελλάδα. Η Ηπειρος και η Ελ λάδα έχασε τον ιεράρχη που υπήρξε καλόγερος και επανα στάτης, ταπεινός λευίτης και δαιμόνιος πολιτικός, όταν οι πε ριστάσεις το απαιτούσαν. Ο σ ο όμως ο χρόνος απομα κρύνει τη στιγμή του θανάτου, τόσο ο Σπυρίδων εξωραΐζεται με τη γιγαντοσύνη του αναστή ματος του και λάμπει εκθαμβω τικά στα ιστορικά πλαίσια της αγώνας δημιουργίας, αγώνας συνεχής για να μετατραπεί το βάρος της κληροδοσίας σε ευ θύνη ζωής. Ο Σπυρίδων Βλάχος και χωρίς ν α ήταν Ηπειρώτης πάλι θ α αναδεικνύονταν πρωτα γωνιστής. Γιατί ήταν αποφασι σμένος να γίνει Μεγάλος και γιατί ο χώρος στον οποίο η μοί ρ α τον έταξε να αγωνιστεί ήταν πρόσφορος για υλοποίηση ορα ματισμών. Μπορούμε όλοι αδίστακτα να πούμε ότι ο Σπυρίδων Βλάχος ήταν ένας από τους Μεγάλους της νεότερης ιστορίας μας. Πά ντως γγ αυτή τη μεγαλοσύνη του δεν αισθανόταν καμιά έπαρση, παρ' όλο που γνώριζε ότι είχε την εκτίμηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Αθανάσιος Δέμος Εκκλησιαστικής και Εθνικής ζω ής των Πανελλήνων. Ηταν ως το μεδούλι του σω στός Ηπειρώτης και είχε συνεί δηση της βαρείας κληρονομιάς. Α λ λ ά η καταγωγή του δεν ήταν η μόνη πηγή των ικανοτήτων του. Εμείς οι Ηπειρώτες θέλομε να διαβλέπομε πίσω από την προ σφορά των μεγάλων συμπα τριωτών μας μόνον την ποιότητα των καταβολών. Ο ι καταβολές, όμως, μας κληροδοτούν μόνο τις "εν δυνάμει" αρετές της ηπει ρωτικής ψυχής. Η κληροδοσία μένει νεκρή παρακαταθήκη, όταν δεν υπάρχει θέληση και η απόφαση της καλλιέργειας και της μετατροπής του δυναμικού των καταβολών σε ενέργεια καρποφόρα. Δεν αρκεί να είναι κάποιος Ηπειρώτης. Χρειάζεται Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Α ΕΙΔΗ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης σειρά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Μπαταρίες, Ο ρ γ α ν α, Φ α ν ά ρ ι α, Μίζες, Δυναμοΐ ΜΙΧΑΗΛ Α. ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 και Αγίας Μαρίνης τηλ και Ιωάννινα Μ Ι Χ Α Η Λ ΗΛΙΑΣ & Σια Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΟΗΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * Α Σ Β Ε Σ Τ Ο Π Ο Α Τ Ο Σ παραγωγής μας * Τσιμέντα - Σ ί δ η ρ α - Π λ έ γ μ α τ α - Σ ι δ η ρ ο π ά σ α λ ο ι * Υ δ ρ α υ λ ι κ ά - Είδη Υ γ ι ε ι ν ή ς - Π λ α κ ά κ ι α - Κ ε ρ α μ ί δ ι α * Τούβλα - Τουβλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μ α ρ μ α ρ ό σ κ ο ν η - Ο ι κ ο δ ο μ ι κ ά - Βιομηχανικά Εργα λεία * Χρώματα Β Υ Ν Η Α - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί θ ε ρ μ ο σ. - Σ ώ μ α τ α Κ α λ ο ρ ι φ έ ρ - Η λ ε κ τ ρ ι κ ά Είδη Ε γ κ α ταστάστεων Ο ι κ ο δ ο μ ώ ν. * Πρόκες - Φιλεζόλ - Νάϋλον θερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ. ΚΑΤΑΖΤ ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Κ Α Τ Σ Α Ρ Η 11 ΤΗΛ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές. ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Χ Α Ρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος Ο Ρ Ο Φ Ο Σ ) ΤΗΛ.: / Ο ι κ ί α ς : ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν A V I N ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ Α Μ Ο Ν Α Σ - Ο Ω Μ Α Σ ΥΦΑΝΤΗΣ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ. Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν - ΚΟΝΙΤΣΑΣ

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 m ΣΤΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Η ΧΙΝΟΠΩΡΟ Οπως πολλές φορές έχουμε γράψει και σχολιάσει Το καλοκαίρι πάει πέρασε. Μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή, το φθινόπωρο ή χινόπωρο, όπως το λέμε στο σ' αυτή εδώ τη στήλη έτσι και τώρα θ α σχολιάσουμε. Στο καφενείο του χωριού, α λ λ ά και σ' ά λ λ α καφε χωριό μας. Είναι η πιο όμορφη εποχή. Είναι η εποχή που μας κα νεία της χώρας γίνονται έντονες συζητήσεις, και δια λεί να μπούμε στον κανονικό ρυθμό της ζωής. Είναι η ξιφισμοί, για την πολιτική, για την οικονομία, για την παιδεία για την εκκλησία κλ.π. και γενικά για τη ζωή της χώρας. Συζήτηση "ανά τους καφενέδες" που λέμε. Ωστόσο θ α μπορούσε να πει κανείς, ότι όλα δεν εί ναι μαύρα ή άσπρα και ότι από τις συζητήσεις αυτές κάτι μπορεί να βγεί. Ολα κρίνονται, πολιτικά για το καλό δήθεν του τό που. Τώρα ένα πράγμα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας: Η πολιτική, η παιδεία, η εκκλησία κ.α. δεν είναι "τσι φλίκι" κανενός. Και ότι αν κάποιος Υπουργός ή πολιτι κός ή Δήμαρχος ή Κοινοτάρχης έχει λαθεμένη πολιτι κή και άποψη, αυτό το κρίνουν οι ψηφοφόροι - πολί τες και κανείς άλλος. Ο λ ο ι κρίνονται. Για ό λ α υπάρ εποχή που ό λ α ωριμάζουν και γίνονται προετοιμασίες χουν λύσεις, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. για το χειμώνα. Δεν χρειάζονται "νταηλίκια" και να τα κάνουμε Κατά την εκκλησία μας, είναι ο πρώτος μήνας της όλα όπως θέλει ο καθένας. Α ς μη τα ισοπεδώνουμε Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς "Αρχή Ινδίκτου" δηλαδή ο πρωτοχρονιά όλα. Λίγη προσοχή α π ' όλους μας κι ό λ α διορθώνο τικος εκκλησιαστικός μήνας. Αρχίζουν τα σχολεία νται. Ο λ α θ α πάνε καλά. βγαίνουν τα "λουλούδια" η "διώχνω" και φεύγουν για την ξενιτειά οι ταξιδιώτες. Ερχονται τα πρωτοβρόχια και μαζεύομε τα σταφύλια και βράζει ο μούστος. Βρέ Βρισκόμαστε στο σημείο συγκέντρωσης υπογρα χει σμχνά και λέμε με τον ποιητή: φών για το θρήσκευμα στις ταυτότητες. Υπάρχουν Ψιχαλίζει ψιχαλίζει πολλές πτυχές. στη μικρή μας την αυλή Η στήλη αυτή δεν παίρνει θέση, για λόγους δεοντο το φθινόπωρο αρχίζει λογικούς και δημοσιογραφικούς. τ' αγαπώ πολύ πολύ! Η θρησκευτική πίστη είναι μια ακραιφνώς εσωτερι κή υπόθεση και επιλογή του καθενός. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ο ΤΡΎΓΟΣ Κάθε τέτοια εποχή, κάναμε παλιότερα τον τρύγο. Χαλούσε ο κόσμος. Τώρα δεν έχουμε αμπέλια. Μόνο κληματαργιές περγουλιές που τις λέμε εμείς στο χω ριό μας. Ο λ ο ι κάτι μάσαμε. Κάναμε και λίγο μούστο, θ α βγάλουμε και λίγη γλυκόπιοτη ρακί. Τα ρακοκάζανα θ α μας συγκεντρώσουν τον άλλο μήνα σ' ένα χα ρούμενο τοπικό πανηγύρι. Ο σ ο για κρασί μην το συζη τάτε. Κρασί από περγουλιές δε γίνεται. Ωστόσο στη Ζίτσα θ α βρούμε για να πιούμε το χειμώνα. ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ Αρχισε εδώ και μήνες το κυνήγι. Για μια ακόμη φορά ακούστηκαν ντουφεκιές π έ ρ α ' στα " Μ α ρ ί ν ι α " για την τιμή των όπλων που λέμε. Ο ι φε τινές πυρκαγιές δεν άφησαν τίποτε όρθιο. Σκυθρωποί είναι και οι κυνηγοί μας και αρκούνται σε παλιές διηγή σεις, στα περασμένα με τα κυνήγια και τις καυχισιές και παινεσιές. Ας είναι, κι αυτό είναι μια κυνηγετική εκτόνωση. ΚΙ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ... ΠΑΤΟ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ Φίλος παλιός κι αγαπητός, με πλησίασε μια μέρα και μου'πε: Τι τα θέλεις, εσύ αυτά κι ανακατεύεσαι με τη δημοσιογραφία, με κρίσεις με σχόλια κ.α. και καμιά φορά με την κριτική σου προκαλείς και δυσφορία κ.λ.π. Καλό παιδί ήσουν, διατηρούσες πάντα χαμηλούς τόνους, μ' όλους είχες φιλίες κι είχες ευγενή επικοινω νία στις ανθρώπινες σχέσεις σου. Χαμογέλασα και του'πα: Ευχαριστώ φίλε για τα κα λοπροαίρετα λεγόμενα σου. Α λ λ ά υπάρχει μια παροι μία που λέει πως: "Οταν αλλάζεις τη σ κ ά λ α που ανε βαίνεις, φυσούν διαφορετικοί άνεμοι". Αυτό συμβαί νει φίλε και με μένα. Στη ζωή πρέπει να μάχεσαι για το σωστό, το δίκαιο και τ' ανθρώπινο. Μοναδική μου φι λ ο δ ο ξ ί α είναι "κάτι" να προσφέρω κι εγώ στο μέτρο του δυνατού - στον αγαπημένο μας τόπο. Στον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Σωστά είπε ο φίλος μου και με χαιρέτισε ευγενικά. ΤΟ... ΡΙΣΚΟ Οποιος το μαντέψει έχει κέρασμα "μουσταλευριάς". ΚΟΥΙΖ (Β) Αμπελουργός παλιός που κορδώνεται ότι κάνει καλό κρασί μας έλεγε στο καφενείο. Εχω παλιό καλό κρασί περσινό γλυκό. Φέρτο ν α δοκιμάσουμε τούπαμε. Πάει το φέρνει. Μ α αυτό είναι ξυνό κατάξυνο του λέμε. Ε! κι εγώ για ξύδι τόφερα μας είπε και κλείνοντας πονη ρά το μάτι είπε: Για να πιουν...όσοι θύμωσαν να ξεθυμώσουν. Σιακάδες του χωριού. Ποιος είναι; Κέρασμα... Μ α λ α μ α τινα. ΤΟ ΤΙΜΙΟ ΙΥΛΟ Ετυχε να βρεθώ στην Αθήνα, την ημέρα που ήρθε ο Τί μιος Σταυρός και ετέθη σε λαϊκό προσκύνημα. Πλήθος κόσμου, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, γυναίκες άτομα με ει δικές ανάγκες ήθελαν να φιλήσουν με κατάνυξη το ιερό σύμβολο αντλώντας κουράγιο, αναζητώντας τη θ ε ί α φώ τιση, την ελπίδα και την ανακούφιση από τον πόνο. Συγκι νητικές πράγματι στιγμές. Α λ λ ά τάξη καμία. Σπρωξίδι ορ θοστασία και ακόμη ακατονόμαστες λέξεις - φράσεις και πράξεις παρατηρούσε κανείς. Στο Μ ε γ ά λ ο Εσπερινό ο Μακαριώτατος έκανε έκκληση για ησυχία, σεβασμό και τάξη. Εχουμε τη γνώμη ότι ο Τίμιος Σταυρός δεν πρέπει να με τακινείται από τη χρυσή θήκη από τα Ιεροσόλυμα και να εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα. Μ ε τέτοια αταξία τι να πει κανείς; "Ελεος θ ε έ μου", " θ ο υ Κύριε φυλακήν τω στόματί μου". ΤΟ... ΜΑΥΡΙΣΜΑ Λίγο αργοπορημένο α λ λ ά καλό: Σε προηγούμενο σχόλιο μας, σχολιάσαμε τις συμ Στο πανηγύρι μας εφέτος, μας επισκέφτηκε αποτυχών μετοχές και τα παιγνίδια στη "Σοφοκλέους". Σ' αυτές πολιτευτής, Ο Λ Ο Μ Α Υ Ρ Ο Σ, από τις καλοκαιρινές του δια τις περιπτώσεις που παίζομε μετοχές ή καλύτερα κοπές και μας ευχήθηκε χαιρέκακα και ειρωνικά ως εξής: "επενδύομε" καθώς λέγεται. - Χρόνια σας πολλά κι ας με μαυρίσατε στις πρόσφατες Τώρα κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι γνώσεις και η με εκλογές. θοδικότητα. Κυρίως οι οικονομικές γνώσεις. Ο επεν Και το πολιτικό πειραχτήρι της παρέας. δυτής πρέπει να ενημερωθεί για την δυναμικότητα, τη - Ευχαριστούμε, α λ λ ά το μαύρισμα καθώς βλέπουμε εί φόρμα και την κίνηση της αγοράς και μετά να καταλή ξει στις τελικές του προβλέψεις και ν' αξιοποιήσει τις ναι της μόδας, το επιδιώκετε άλλωστε. Κόκκαλο ο πολιτευτής. προβλέψεις κατά τον καλύτερο τρόπο. Διαφορετικά αν δεν τα γνωρίζει αυτά, να καθίσει στ' "αυγά του" που λέμε.γιατί η τοποθέτηση των οικονομιών του γι' αύξηση εμπεριέχει αρκετό ρίσκο και ποτέ να μην Στις μέρες μας γίνεται πολύς λόγος για το μάθημα των ακούει τα διάφορα παπαγαλάκια. " Α ς προσέχουμε Θρησκευτικών. Βέβαια το θέμα είναι κ α θ α ρ ά παιδαγωγι για να έχουμε". κό και η άποψη που λέει ότι το μάθημα υποβαθμίζεται επειδή δεν περιλαμβάνεται στις εξετάσεις είναι ανερμάτι στη. Σαν παλιός εκπαιδευτικός τονίζω ότι το μάθημα είναι Πολλές φορές εμείς οι πολίτες με τις ενέργειες μας βιωματικό κι όχι γνωσιολογικό. και τις πράξεις μας γινόμαστε υπεύθυνοι της αυθαι Συνάντησα και γνώρισα μαθητές και μεγάλους που ρεσίας και του "νταϊλίκι" του καθενός. Τι θέλω ν α πω: γνώριζαν άριστα θρησκευτικά και δεν ήταν καθόλου κα π.χ. πας ν' αγοράσεις κάτι. Πόσο κάνει; δέκα χιλιάδες λοί χριστιανοί και άνθρωποι απλοί του χωριού που ούτε το δραχμές να σου δώσω απόδειξη για πέντε χιλιάδες ή "Πάτερ ημών" δεν μπορούν να πουν και είναι άριστοι και να μη σου δώσω καθόλου. Γιατί; φωνάζεις όμως για καλοί χριστιανοί. κλέφτες, για την αστοργία του κράτους κ λ. π. Ποιος Προς τι λοιπόν ο θόρυβος; Η θρησκεία είναι εσωτερική φταίει αφού εμείς δεν καταγγέλλουμε την αυθαιρε βίωση και τρόπος ζωής του κάθε πιστού. σία; Αφού βλέπουμε τι γίνεται; Αποδεικνύομε λοιπόν ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ σε όλους ότι η παθητική μας στάση δεν κάμπτει την αυθαιρεσία και τον "τσαμπουκά" του κάθε ταραξία. Τα όργανα της πολιτείας πρέπει να ενημερώνονται οι ταραξίες, οι παράνομοι και οι "νταήδες" να τιμωρού νται όπως πολύ σωστά ορίζουν οι Νόμοι. Γιατί αν πα ραμείνει πολύ, ατιμώρητη η αυθαιρεσία "φοράει" και τον μανδύα της νομιμότητας και άντε μετά να της τον βγάλεις. Ο λ ο ι μας είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας ΚΟΥΪΖ(ο) Ποιος από συνήθεια -πούχει πολλά βαένια τα βγά ζει έξω και τα χτυπάει, τα ποτίζει για να φαίνεται ότι θα τα γεμίσει σταφύλια. Παλιές καλές εποχές. ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗιιιιιιιιιι ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Για μια ακόμη φορά αυτή η στήλη θέλει να ευχαριστή σει όλες τις Γεροπλατανίτισσες και Γεροπλατανίτες που κατά τη διάρκεια του καλοκαιρού -αλλά κι άλλων γιορ τών- επισκέπτονται το χωριό μας και δίνουν ζωή στον τό πο μας. Ακόμη αξίζουν θερμά ευχαριστήρια γιατί όλοι τους συμβάλλουν ενεργά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του χω ριού, στη γενική καθαριότητα και στη δημιουργία ευχάρι στου περιβάλλοντος με γλέντια χαρές και χαρούμενες συντροφιές. ΟΣΧΟΛΙΑ7ΤΗΣ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mwtmmm ΕΤΟΣ 3- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 16 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ11997 - ΕΔΡΑ ΓΈΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κ ι εφέτος την 5 7 η επέτειο του

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940

η ρ ω ι κ ή μάχη του Κ Α Λ Π Α ΚΙΟΥ. Η ΕΠΙΘΕΣΗ Σ Τ Ο ΚΑΛΠΑΚΙ 18 Νοεμβρίου 1940 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 46 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΖ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Εχουν περάσει από ιότε 62 ολόκληρα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 7- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 38 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πολλές φ ο ρ έ ς, συζητά με για την ανάπτυξη του χ ω ρ

Διαβάστε περισσότερα

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η

φερθεί. Τ ο θέμα αυτό (της μ η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 44 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Μ έ σ α α π ό τον τουρισμό κ α ι τον αγροτουρισμό ΑΝΑΠΤΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. λόγου του Λουάν Χανταράκα, υπηρεσιακών παραγό. ντων από Ελληνικής πλευ ράς και στελεχών της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 47 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Γιορτάζουμε και φέτος τη γέννηση του Χρίστου μας. Γιορτή μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 67- -ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΧ2ΡΙ0 Το ΠΑΣΧΑ είναι μια με γάλη γιορτή. Τη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ

Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 25 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ XSPIA ΜΑΣ Είναι γεγονός πλέον, με το πρόγραμμα "Καποδί στριας"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 66-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 06-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ Με την ε ί

Διαβάστε περισσότερα

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ

BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 56 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BEATISEH TSN ΥΠ0Α0Μ2Ν ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π2Γ2ΝΙ0Τ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 73- ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Φέτος είναι αλήθεια, το Π ά σ χ α, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ $βΰ>μ4 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 1Τ -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 65-ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 05-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 8 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Σε λίγες μέρες έρχεται το ξακουστό πανηγύρι μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ mm mmrarm ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 76- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Γιορτάσαμε κι εφέτος την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A.

ΓΗΣ ΚΑΙ. y&pmrj III 01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ TON X.Y.T.A. y&pmrj www. geroplatanos.com ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 53 - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ II III ΚΑΙ Σ ε λίγες μέρες θ α γιορ τάσουμε κ α

Διαβάστε περισσότερα

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. "Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ &p@w$mm www. geroplatanos.org onmrpsm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 60-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ενας α κ ό μ η χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ

1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 20 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ: 1EDIEISIIU ETA Μ ΝΑΕ Η επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 10- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 55 - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ - - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΕΧΑ ΕΤΟ Χ2ΡΙ Με τον πατροπαράδοτο τρόπο κ α ι με την α π α ι τούμενη ευλάβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ οι mnnmaw^ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο π ω ς κάθε χρόνο έτσι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 74- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 07-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Βρισκόμαστε ήδη στην πε ρίοδο του καλοκαιριού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΝΤΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΤΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ13-ΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 77- ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 07-ΕΔΡ ΓΕΡΟΠΛΤΝΟΙ-ΔΙΝΕΜΕΤΙ ΔΩΡΕΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝ ι mm m am m Σε λίγες μέρες 8 α χτυπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 9- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 50 - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ TSN ΓΙ0ΡΤ2Ν ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Με το παρόν ά ρ θ ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα-

ΡΕΑΝ από τους χωριανούς. και της ευρύτερης περιοχής. τανάλιες, πιρωστιές, μικρές, μεγάλες, λανάρ- για, πυκνάδες, παγούρια, πλόσκες, θήκες, πα- ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΓΓΩΝ ΕΤΟΣ 2- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ το AAOTPAVIKO ΜΟΤΕΕΙΟ ΤΟΥ XSPIOY MAS Από πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ» ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ Νομός Ρεθύμνου Νικηφόρου Φωκά Λαππαίων Φοίνικα Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩ Ν ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ» ΕΤΟΣ 40ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 282 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Στις 6-7-2013 έγιναν τα εγκαίνια της αμαξιτής οδού που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία από το Ματσούκι και τους Καλλαρύτες, μέσω ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Το Δ.Σ.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Το Δ.Σ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 3734 ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2009, Αρ.

Διαβάστε περισσότερα