ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΒΑΙΗ - ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΤΑΘΗ ΠΑΝΕΗΝΙΕ ΕΞΕΤΑΕΙ 5 - -

2 Οι πρκάτω σημειώσεις βσίστηκν στ έντυπ του Κ.Ε.Ε. (999 ) κι στη θεμτοδοσί των Πνελλδικών Εξετάσεων στ Μθημτικά Κτεύθυνσης της Γ υκείου. τις επόμενες σελίδες έγινε προσπάθει γι την - όσο το δυντό, πιο - προσεκτική επιλογή κι τξινόμηση των ερωτήσεων ξιολόγησης κι των σκήσεων νάπτυξης του Κ.Ε.Ε., γι την κλύτερη κτνόηση των βσικών εννοιών της εξετστές ύλης. Τ θέμτ ξιολόγησης κι κτνόησης της θεωρίς, συμπληρώνοντι πό επιλεγμέν θέμτ Πνελλδικών κι Πνελληνίων εξετάσεων (κτευθύνσεων κι δεσμών) πλιοτέρων ετών, κθώς κι πό επνληπτικά προτεινόμεν θέμτ σε όλη την εξετστέ ύλη, που ντλήθηκν πό την υπάρχουσ βιβλιογρφί. Ελπίζουμε η προσπάθειά μς, ν ποτελέσει έν χρήσιμο βοήθημ στ χέρι των συνδέλφων κι των μθητών μς, στους οποίους ευχόμστε κάθε επιτυχί στις επερχόμενες εξετάσεις. Ευστάθιος Π. Μυργάνης Κθηγητής ΠΕ-3 ΓΕ ιβντών Βσίλης Θ. Κργεώργος Κθηγητής ΠΕ-3 ΓΕ Μλεσίνς Μάης 5 - -

3 Α. Μ Ι Γ Α Δ Ι Κ Ο Ι Α Ρ Ι Θ Μ Ο Ι Ερωτήσεις του τύπου «ωστό - άθος». Αν z = + βi,, β R κι z =, τότε = κι β =.. Αν z = + βi κι β, τότε = i. z β 3. Αν z = κ + λi, κ, λ R, τότε Re (z) = κ. 4. Αν z = + ( - ) i κι Ιm (z) =, τότε =. 5. Αν z, z C με Re (z + z ) =, τότε Re (z ) + Re (z ) =. 6. Οι εικόνες των φντστικών ριθμών στο μιγδικό επίπεδο βρίσκοντι πάνω στον άξον. 7. Αν i = - τότε i 3 = i. 8. Οι εικόνες των ντίθετων μιγδικών ριθμών στο μιγδικό επίπεδο είνι σημεί συμμετρικά ως προς τον άξον. 9. Γι κάθε μιγδικό ριθμό z ορίζετι z =.. Αν Μ, Μ είνι οι εικόνες των μιγδικών z κι z ντιστοίχως στο μιγδικό επίπεδο κι ο άξονς είνι η μεσοκάθετος του ευθυγράμμου τμήμτος Μ Μ, τότε είνι z = z.. Αν z = + βi, z C, κι z + z =, τότε z = z.. Αν Re (z) = τότε οι εικόνες των μιγδικών z στο μιγδικό επίπεδο βρίσκοντι πάνω στην ευθεί =. 3. Αν Ιm (z + i) = 8 τότε οι εικόνες των μιγδικών z στο μιγδικό επίπεδο βρίσκοντι στην ευθεί = Η εξίσωση - + λ =, λ R, μπορεί ν έχει ρίζες τους μιγδικούς + i κι - i. 5. Αν η εξίσωση + β + γ =,,, β, γ R έχει ρίζ τον + i, θ έχει κι 5 τον i 6. Η εξίσωση + β + γ =,, β, γ, R * έχει πάντοτε λύση στο C. 7. Αν Re (z z ) = τότε ισχύει πάντ Re (z ) Re (z ) =. 8. Γι κάθε μιγδικό ριθμό z ισχύει - z = z. 9. Γι κάθε z, z C ισχύει z z = z + z.. Η εξίσωση z - z = z - z, z C, πριστάνει στο μιγδικό επίπεδο τη μεσοκάθετο του ευθυγράμμου τμήμτος που έχει άκρ τ σημεί Α (z ) κι B (z ).. Η εξίσωση z - z = z - z με άγνωστο το z C κι z, z C έχει μόνο μι λύση.. Η εξίσωση z - z = ρ, ρ > πριστάνει στο μιγδικό επίπεδο κύκλο με κέντρο Κ (z ) κι κτίν ρ

4 3. Αν ένς μιγδικός ριθμός πολλπλσιστεί επί i τότε η δινυσμτική του κτίν π στρέφετι κτά γωνί. 4. Η εξίσωση z 5 = 3 έχει πέντε ρίζες, των οποίων οι εικόνες στο μιγδικό επίπεδο βρίσκοντι σε κύκλο με κέντρο το Ο (ρχή των ξόνων) κι κτίν. 5. Η εξίσωση z 3 + i = έχει μονδική ρίζ τον z = i. 6. Αν η εξίσωση 3 + β + γ + δ =,, έχει πργμτικούς συντελεστές, τότε υτή έχει οπωσδήποτε μι πργμτική ρίζ. 7. Υπάρχει εξίσωση με πργμτικούς συντελεστές ου βθμού που έχει ρίζες τους ριθμούς + i κι + i. 8. το μιγδικό επίπεδο η εικόν του μιγδικού ριθμού + 3i είνι εσωτερικό σημείο του κύκλου z = Όλ τ σημεί της ευθείς = στο μιγδικό επίπεδο είνι εικόνες των μιγδικών ριθμών z = + i με R. 3. το μιγδικό επίπεδο του διπλνού σχήμτος η εξίσωση του κύκλου είνι z - = Ερωτήσεις πολλπλής επιλογής. Η ισότητ + ( - ) i = 3 + 4i ισχύει ν κι μόνο ν Α. =3 ή =5 Β. =3 κι = 4 Γ. =3 ή =4 Δ. =3 κι =5 Ε. + = 7. Αν i = - κι (i ) 3 κ =, τότε η μικρότερη τιμή του θετικού κερίου κ είνι Α. Β. 3 Γ. 6 Δ. Ε Η εικόν κάθε φντστικού ριθμού στο μιγδικό επίπεδο κινείτι στην ευθεί με εξίσωση: Α. = Β. = - Γ. = Δ. = Ε. σε κμί πό τις προηγούμενες. 4. Οι εικόνες των μιγδικών + 3i κι 3 + i στο μιγδικό επίπεδο έχουν άξον συμμετρίς την ευθεί Α. = Β. = 3 Γ. = Δ. = - Ε. = 5. Αν η δινυσμτική κτίν του μιγδικού ριθμού z στο μιγδικό επίπεδο έχει φορέ τη διχοτόμο της ης κι 4ης γωνίς των ξόνων του μιγδικού επιπέδου, τότε ο z μπορεί ν είνι ο Α. + i Β. - + i Γ. + i Δ. - - i Ε. - - i 6. Αν η εικόν του μιγδικού z στο μιγδικό επίπεδο είνι σημείο της ευθείς =, τότε ο z δεν μπορεί ν είνι ο Α. Β. - i Γ. 5-3i Δ. i Ε. + i

5 7. Αν η εικόν του μιγδικού w = ( + ) + ( - ) i,, R, στο μιγδικό επίπεδο είνι η ρχή των ξόνων, τότε ο z = + i ισούτι με Α. - i Β. + i Γ. - - i Δ. - + i E. + i 8. Αν ν Ν, πό τις πρκάτω ισότητες δεν είνι σωστή η Α. i 4ν = Β. i 4ν+ = - i Γ. i 4ν+ = - Δ. i ν+4 = i ν Ε. i 4ν+3 = - i 9. Αν z = + βi με β κι z ο συζυγής του ποι πό τις πρκάτω προτάσεις δεν είνι σωστή; Α. z + z πργμτικός ριθμός Β. z - z φντστικός ριθμός Γ. z z φντστικός ριθμός Δ. - z z πργμτικός ριθμός Ε. z z πργμτικός ριθμός. το μιγδικό επίπεδο, οι εικόνες δύο συζυγών μιγδικών ριθμών είνι σημεί συμμετρικά Α. ως προς τον άξον Β. ως προς τον άξον Γ. ως προς την ευθεί = Δ. ως προς την ευθεί = - Ε. ως προς την ρχή των ξόνων. Η εξίσωση z - 6z + λ =, λ R, μπορεί ν έχει ρίζ τον ριθμό Α. i Β. - i Γ. + i Δ. - i Ε. 3 + i. Η εξίσωση =, R μπορεί ν έχει ρίζ τον Α i Β. - i Γ. - i Δ. 3 - i Ε i 3. Αν η εξίσωση z - κz + λ =, κ, λ Ζ έχει ρίζ τον + i τότε ισχύει Α. κ = 6 κι λ = 5 Β. κ = 4 κι λ = Γ. κ = 3 κι λ = 4 Δ. κ = 4 κι λ = 5 Ε. κ = 5 κι λ = 4 4. Αν z = + i ποι πό τις πρκάτω ισότητες δεν είνι πάντ σωστή; Α. z = z Β. z = - z Γ. z = z Δ. z = +(-) Ε. z = z 5. Αν z = 3 κι z = 4 + 3i τότε η μεγλύτερη τιμή του z z είνι Α. 5 Β. 8 Γ. 9 Δ. Ε Αν z = κι - z = 5 τότε η ελάχιστη τιμή του z z είνι Α. B. 3 Γ. 5 Δ. 7 E. 7. Αν z = 3 + i κι z = 5, τότε μι τιμή του είνι η Α. 5 B. 5 Γ. - 4 Δ. 3 E Αν οι εικόνες δύο μη μηδενικών μιγδικών ριθμών z κι z στο μιγδικό επίπεδο είνι στο ίδιο τετρτημόριο, ποι πό τις πρκάτω σχέσεις μπορεί ν ισχύει; Α. z = - z B. z = z Γ. z = - z Δ. Ιm (z ) + Im (z ) = E. κνέν πό τ πρπάνω 9. Αν το σημείο Ρ (, ) είνι εικόν του μιγδικού z = + i στο μιγδικό επίπεδο γι τον οποίο ισχύει z - 3 = 5, τότε το Ρ βρίσκετι πάνω σε Α. ευθεί B. έλλειψη Γ. κύκλο Δ. πρβολή E. υπερβολή. Η εξίσωση z - ( i) = 4 πριστάνει στο μιγδικό επίπεδο κύκλο με Α. κέντρο (-, ) κι κτίν 4 B. κέντρο (, - ) κι κτίν Γ. κέντρο (, - ) κι κτίν 4 Δ. κέντρο (, ) κι κτίν E. κέντρο (, ) κι κτίν 4-5 -

6 . Θεωρούμε στο μιγδικό επίπεδο τον κύκλο με κέντρο το Ο (ρχή των ξόνων) κι κτίν. Από τους πρκάτω ριθμούς έχει εικόν πάνω στον κύκλο ο μιγδικός ριθμός Α. z = + 3i B. z = 3 + i 7 Γ. z = - i 8 Δ. z = 8 + 6i E. z = +i 8. Ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του μιγδικού ριθμού z στο μιγδικό επίπεδο γι τον οποίο ισχύει z - = z - i είνι Α. ο άξονς B. η ευθεί = Γ. ο άξονς Δ. η μεσοκάθετος του ευθυγράμμου τμήμτος με άκρ τ σημεί (, ) κι (, ) E. η μεσοκάθετος του ευθυγράμμου τμήμτος με άκρ τ σημεί (, ) κι (, ) 3. το μιγδικό επίπεδο ο κύκλος με κέντρο το σημείο Κ (, ) κι κτίν 3 είνι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του μιγδικού z γι τον οποίο ισχύει Α. z - ( - i) = 3 B. z - ( i) = 3 Γ. z - ( i) = 9 Δ. z - ( i) = 3 E. z ( i) = 3 4. Οι μιγδικοί ριθμοί z που οι εικόνες τους στο μιγδικό επίπεδο βρίσκοντι στο γρμμοσκισμένο τμήμ του σχήμτος είνι υτοί γι τους οποίους ισχύει Α. z < κι z i < B. z < κι z i < Γ. z > κι z i > Δ. z < κι z i < Ε. z < κι z i < 5. Οι μιγδικοί ριθμοί z που οι εικόνες τους στο μιγδικό επίπεδο βρίσκοντι στο γρμμοσκισμένο τμήμ του σχήμ τος είνι υτοί γι τους οποίους ισχύει Α. z < κι z 3 < B. z < κι z 3 > Γ. z < κι z 3 > Δ. z < κι z 3 > 3 4 Ε. z > κι z 3 < 6. Αν η εξίσωση z = z κi επληθεύετι πό τους μιγδικούς ριθμούς που η εικόν τους στο μιγδικό επίπεδο βρίσκετι στην ευθεί =, ο πργμτικός ριθμός κ ισούτι με Α. B. - Γ. Δ. - E Αν οι εικόνες των μιγδικών z, z, z 3 στο μιγδικό επίπεδο δεν βρίσκοντι στην ίδι ευθεί, τότε το πλήθος των λύσεων του συστήμτος z z = z z = z z 3 με άγνωστο τον z είνι Α. B. 3 Γ. Δ. 4 Ε. 8. Αν z = συνθ + iημθ τότε ο z ισούτι με Α. συνθ + i ημθ B. συν θ + iημ θ Γ. - συνθ - iημθ Δ. συν (- θ) + iημ (- θ) E. - συνθ + iημθ - 6 -

7 9. Αν Α, Β είνι οι εικόνες στο μιγδικό επίπεδο των μιγδικών z κι iz ντιστοίχως τότε οι δινυσμτικές κτίνες τους σχημτίζουν γωνί 3π Α. B. π 3 5π Γ. π Δ Αν z = συν 4 π + iημ 4 π, ο z ισούτι με Α. + i B. Γ. - Δ. E. - i 3. Αν το Ρ() είνι πολυώνυμο τουλάχιστον ου βθμού με πργμτικούς συντελεστές κι η εξίσωση P () = έχει ρίζ τον ριθμό - i, θ έχει οπωσδήποτε κι τον Α. + i B. Γ. + i 33 Δ. E. - i 4 i - i 3. Αν η εξίσωση 3 + κ + λ =, κ, λ R, έχει ως λύση την = + 5i, τότε ποκλείετι ν έχει λύση την Α. = 5 B. = - 5i Γ. = Δ. = + i E. = Αν οι ριθμοί +i, 3-5i, -+3i, +7i είνι ρίζες του πολυωνύμου f () = ν ν + ν- ν- + ν- ν , ν, ν Ν *, με πργμτικούς συντελεστές. E. π Γι το ν ισχύει Α. ν = 4 B. ν = 6 Γ. 4 < ν < 8 Δ. ν 8 E. 6 ν < 8 Ερωτήσεις ντιστοίχισης. Αν z = + βi, ν συμπληρώσετε τον πρκάτω πίνκ ώστε κάθε πράστση της στήλης Α ν ντιστοιχεί στην ίση της που βρίσκετι στη στήλη Β. τήλη Α Α. z Β. z + z Γ. z - z Δ. z z τήλη Β.. + β 3. + βi 4. - βi 5. βi 6. + i Α Β Γ Δ - 7 -

8 . Ν συμπληρώσετε τον πρκάτω πίνκ ώστε σε κάθε σχέση της στήλης Α ν ντιστοιχεί ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του z που βρίσκετι στη στήλη Β. τήλη Α σχέση που ικνοποιεί ο μιγδικός ριθμός z Α. το πργμτικό μέρος του z είνι Β. το πργμτικό μέρος του z είνι ίσο με το φντστικό μέρος του Γ. το πργμτικό μέρος του z είνι ντίθετο του φντστικού μέρους του τήλη Β γεωμετρική περιγρφή των εικόνων του z στο μιγδικό επίπεδο. ο άξονς. η ευθεί = 3. η ευθεί = - 4. η ευθεί = 5. η ευθεί = - Α Β Γ 3. Αν η εικόν του μιγδικού ριθμού z στο μιγδικό επίπεδο είνι το σημείο Μ (, ), ν συμπληρώσετε τον πρκάτω πίνκ ώστε κάθε μιγδικός ριθμός της στήλης Α ν ντιστοιχεί στην εικόν του που βρίσκετι στη στήλη Β. τήλη Α μιγδικός ριθμός τήλη Β σημείο στο μιγδικό επίπεδο Α. z. (-, ). ( 5, ) Β. - z 3. (, 5 4 ) Γ. iz 4. (-, ) 5. ( 5, 5 4 ) Α Β Γ - 8 -

9 4. Αν z = i, ν συμπληρώσετε τον πρκάτω πίνκ ώστε κάθε στοιχείο της στήλης Α ν ντιστοιχεί στο ίσο του που βρίσκετι στη στήλη Β. τήλη Α Α. z. τήλη Β Β. - z. 3. Γ. (z) - z Α Β Γ 5. Ν συμπληρώσετε τον πρκάτω πίνκ ώστε ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του z στο μιγδικό επίπεδο της στήλης Α ν ντιστοιχεί στη σχέση που βρίσκετι στη στήλη Β. τήλη Α γεωμετρική περιγρφή των εικόνων του z στο μιγδικό επίπεδο τήλη Β σχέση που ικνοποιεί ο μιγδικός ριθμός z Α. κύκλος κέντρου Κ (, ) κι κτίνς 3 Β. μεσοκάθετος του τμήμτος με άκρ τ σημεί (, ), (, - ) Γ. κύκλος κέντρου Ο (, ) κι κτίνς 3. z i = 3. z = 3 3. z i = 3 4. z = z i 5. z = z i Α Β Γ - 9 -

10 6. τ σχήμτ της στήλης Α φίνοντι τόξ κύκλων στ οποί βρίσκετι η εικόν του μιγδικού ριθμού z στο μιγδικό επίπεδο. Ν συμπληρώσετε τον πρκάτω πίνκ ώστε σε κάθε σχήμ της στήλης Α ν ντιστοιχεί η σωστή σχέση της στήλης Β. τήλη Α τήλη Β M(z). z =, Im (z) κι Α. 4 Re (z) M(z). z - = κι Im (z) Β z = κι Re (z) Γ. 4 M(z) 4. z = κι Re (z) < Α Β Γ - -

11 Ερωτήσεις νάπτυξης. Ν βρείτε τους πργμτικούς ριθμούς κι ώστε ν ισχύουν οι ισότητες: ) 4-3i - = - 5i + 9i β) ( + ) i + = - i - 3. Δίνοντι οι μιγδικοί ριθμοί z = - - 9i κι w = - i,, R. ) Ν βρείτε τους, ώστε z = w. β) Ν βρείτε τον z. 3. Δίνετι ο μιγδικός ριθμός z = ( + i) + ( - ) i - 5,, R. ) Ν τον γράψετε στη μορφή + βi. β) Ν γράψετε τον z συνρτήσει του, ν Im (z) =. γ) Ν βρείτε τη σχέση που συνδέει τ κι, ν Re (z) = Im (z). 4. Δίνοντι οι μιγδικοί z = + i, z = + i, z3 = + i, z4 = + i, Ν βρείτε το άθροισμ των πείρων όρων w = z + z + z 3 + z 4 + z Ν βρεθούν οι πργμτικοί ριθμοί, β ώστε ν ισχύει: ( + βi) = 6. Ν υπολογιστεί το R ώστε ν ισχύει: + i = i. - i 5i. i 7. ) Ν βρείτε τους μιγδικούς ριθμούς που επληθεύουν την ισότητ z z + (z - z ) = 3 + i. β) Ν βρεθεί ο μιγδικός ριθμός που ικνοποιεί την ισότητ z = z. 8. Αν z φντστικός ριθμός με z - i ν ποδείξετε ότι ο ριθμός ω = ριθμός. z 3 - i z i i 9. Γι τις διάφορες τιμές του ν Ν ν βρεθεί η τιμή της πράστσης f (ν) =. i. Ν ποδείξετε ότι γι κάθε ν Ν ισχύει ( + i) ν = ( - i) ν.. ) Ν δείξετε ότι κάθε πργμτικός ριθμός είνι ίσος με το συζυγή του κι ντιστρόφως. β) Ν δείξετε ότι ν u = z z i κι ur, τότε ο z είνι φντστικός ριθμός. είνι ρνητικός πργμτικός γ) Ν βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του z στο μιγδικό επίπεδο, ώστε ο ριθμός w = ν z i z ν είνι πργμτικός κι στη συνέχει ν βρείτε το ελάχιστο z κι τον ντίστοιχο μιγδικό z, που το προυσιάζει.. Δίνετι ο μιγδικός ριθμός ω. ) Ν δειχθεί ότι ν ω φντστικός ριθμός, τότε ω = - ω κι ντιστρόφως. β) Ν δείξετε ότι ν ο ριθμός ω = z -, z -, είνι φντστικός, τότε z =. z 3. Η εξίσωση z + z + β =,, β R έχει ρίζ τον μιγδικό ριθμό - i. ) Ν βρείτε την άλλη ρίζ. β) Ν βρείτε τ κι β. 4. Ν βρείτε τους μιγδικούς z = + i,, R, γι τους οποίους ισχύει: z + z + =. 5. Αν η εικόν του z = λ + (λ - ) i στο μιγδικό επίπεδο βρίσκετι στην ευθεί =4+, ν βρεθεί ο λr. 6. Δίνοντι οι μιγδικοί ριθμοί z = + i,, R κι w = z 8i. z 6

12 ) Ν γράψετε στη μορφή + βi τον μιγδικό w. β) Ν βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του z στο μιγδικό επίπεδο, ν Im (w) =. γ) Ν βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του z στο μιγδικό επίπεδο, ν Re (w) =. δ) Ν βρείτε τη μέγιστη τιμή του z, ν Re (w) = κι τoν z, που το προυσιάζει. 7. Ν συμπληρώσετε το διπλνό σχήμ με το σημείο Μ (z) κι στη συνέχει ν βρείτε τ σημεί Μ ( z ), Μ 3 (-z), Μ 4 (- z ) κι το εμβδόν του τετρπλεύρου Μ Μ Μ 3 Μ 4. M(z) Ο μιγδικός z = + i ν νλυθεί σε άθροισμ δύο μιγδικών z, z που οι εικόνες τους βρίσκοντι ντίστοιχ στις ευθείες = - κι = -. i 9. Ν βρεθεί το μέτρο των μιγδικών ριθμών: ) z = β) z = i - 3i 3. Ν βρεθεί ο μιγδικός ριθμός z που ικνοποιεί την ισότητ: z + z = + i.. Αν z C κι z 9 = 3 z, ποδείξτε ότι z = 3. ν 5, ν Ν.. Ν βρείτε τους μιγδικούς ριθμούς z γι τους οποίους ισχύει: z = = z - κι στη συνέχει ν z ερμηνεύσετε γεωμετρικά τις λύσεις. 3. Ν λυθεί στο C η εξίσωση: z + z + i =. 4. Αν γι το μιγδικό ριθμό z ισχύει: - z > z, δείξτε ότι Re (z) <. 5. Ν ποδείξετε ότι οι εικόνες των μιγδικών z στο μιγδικό επίπεδο που ικνοποιούν τη σχέση z - = z - 4 βρίσκοντι σε κύκλο κέντρου Ο (, ) κι κτίνς. 6. Ο μιγδικός z ικνοποιεί τις σχέσεις: - Re (z) (), Im (z) () κι z (3). Ν γρμμοσκιάσετε στο μιγδικό επίπεδο το χωρίο που ντιπροσωπεύει το σύνολο των εικόνων του z κι ν βρείτε το εμβδόν του. 7. Ν βρεθεί στο μιγδικό επίπεδο ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του μιγδικού z γι τον οποίο ισχύει: ) z - i = 3 β) z -- i < 4 γ) < z - i < 8. Ο κύκλος του διπλνού σχήμτος εφάπτετι του άξον των τετμημένων κι είνι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του μιγδικού ριθμού z = + i,,r στο μιγδικό επίπεδο. Από τις πρκάτω εξισώσεις, ν επιλέξετε δύο που τον ντιπροσωπεύουν: i) ( - 3) + ( - ) = 9 ii) 3 + = 4 iii) z - 3 i = 4 iv) = v) z i = κι ν δικιολογήσετε την επιλογή σς. K

13 9. το διπλνό σχήμ η μεσοκάθετος (ε) του ευθυγράμμου τμήμτος ΑΒ είνι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του μιγδικού ριθμού z = + i,, R στο μιγδικό επίπεδο. Από τις πρκάτω εξισώσεις, ν επιλέξετε τρεις που τον ντιπροσωπεύουν: i) - i = + 4 ii) z - i = z - 4 iii) z - - z - 4 = Α (ε) Μ Β iv) = 4 - v) Re (z) = Im (z) vi) 8Re (z) = 5 + Im (z) κι ν δικιολογήσετε την επιλογή σς. 3. το διπλνό σχήμ το ΟΑΒΓ είνι τετράγωνο. Αν Α, Β κι Γ είνι οι εικόνες των μιγδικών z = 3 + 4i, z = + i κι z 3 = κ + λi ντιστοίχως στο μιγδικό επίπεδο: ) Ν δειχθεί ότι 3κ + 4λ =. β) Ν βρεθούν οι z κι z Α 3 4 Β Γ 3. Ν λυθούν στο σύνολο C οι εξισώσεις: ) (z - ) + = β) (z - ) 3 = γ) (z - ) 4 + = 3. Ν δείξετε ότι γι κάθε κέριο ν ισχύει: 3ν 3 - i =. 33. Εστω OA η δινυσμτική κτίν του μιγδικού z κι OB η δινυσμτική κτίν του z = z w, όπου w = + i. 3 ) Ν δείξετε ότι w 3 = -. β) Ν δείξετε ότι το τρίγωνο ΟΑΒ είνι ισόπλευρο. γ) Ν δείξετε ότι z 3 = - z 3 κι z + z = z z. 34. Αν w είνι μι μη πργμτική ρίζ της εξίσωσης w 3 =, ν δείξετε ότι: ) + w + w = β) w = w γ) ( + w) 3 = - δ) ( + w ) = w ε) ( - w) ( - w ) ( - w 4 ) ( - w 5 ) = 9 στ) ( + w w + w + w ) ( w + w ) 3 = 8 ζ) ( + w) ν+ + ( w ) ν+4 = - 3 -

14 35. ) Ν πργοντοποιήσετε το πολυώνυμο Ρ (z) = z 3-3z + 4z -. β) Ν πρστήσετε στο μιγδικό επίπεδο τ σημεί που είνι εικόνες των ριζών του. γ) Τι είδους τρίγωνο σχημτίζουν οι εικόνες των ριζών; Ν βρείτε το εμβδόν του. 36. Αν οι συντελεστές του πολυωνύμου f () = 3 + β + γ + δ είνι πργμτικοί ριθμοί κι το - i είνι πράγοντάς του, ν ποδείξετε ότι το + είνι πράγοντς του f (). τη συνέχει ν προσδιορίσετε τ, β, γ, δ γνωρίζοντς κόμ ότι f () = κι f () =. 37. Δίνετι η εξίσωση z 3 + 3z + 3z - 7 =. Ν ποδείξετε ότι οι εικόνες των ριζών της στο μιγδικό επίπεδο είνι κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου. 38. Δίνετι η εξίσωση z + βz + γ =, z C, με ρίζες τους συζυγείς μιγδικούς ριθμούς z κι z. Ν ποδείξετε ότι: ) οι ριθμοί β κι γ είνι πργμτικοί β) η εξίσωση z + βz - γ = έχει ρίζες πργμτικές. 39. Αν Ρ (z) = z 3 + z + 4z + 8 =, τότε ν λύσετε την εξίσωση Ρ (z) = κι ν βρείτε την εξίσωση του κύκλου που περνάει πό τις εικόνες των τριών ριζών του Ρ (z). 4. Δίνετι η εξίσωση z - = z - 3i, z C. ) Ν δειχθεί ότι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του z στο μιγδικό επίπεδο είνι η μεσοκάθετος (ε) του ευθυγράμμου τμήμτος ΑΒ με άκρ Α (, ) κι Β (, 3), με εξίσωση (ε): =. β) Ν βρεθεί το ελάχιστο z. γ) Ν γίνει η γρφική πράστση της (ε) κι ν βρεθεί η εικόν του z, ώστε το z ν είνι ελάχιστο. 4. Αν z μιγδικός κι f (ν) = i ν z, ν Ν * τότε ν δειχθεί ότι f (4λ) + f (4λ + ) + f (4λ + ) + f (4λ + 3) =, λ Ν *. 4. Αν z μιγδικός ριθμός με Re =, τότε: z 4 ) Ν δειχθεί ότι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του z, είνι ο κύκλος με εξίσωση z - =. β) Ν δειχθεί ό,τι ν ισχύει Im (z) =, τότε Re (z) = + 3 ή Re (z) = - 3. γ) Ν βρεθεί η ελάχιστη κι η μέγιστη τιμή του z 4i. δ) Αν οι εικόνες των z,z κινούντι στον κύκλο z - =, ώστε z z 4, τότε ν βρεθεί το z z. 43. Έστω οι μιγδικοί ριθμοί z κι w με z 3i, οι οποίοι ικνοποιούν τις σχέσεις: z -3i + z + 3i = κι w z 3i z 3i. ) Ν βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγδικών ριθμών z. β) Ν ποδείξετε ότι z 3i z 3i. γ) Ν ποδείξετε ότι ο w είνι πργμτικός ριθμός κι ότι ισχύει w. δ) Ν ποδείξετε ότι: z w z

15 44. Γι τους μιγδικούς z κι w ισχύουν ντιστοίχως z z + i (z - z) = κι w 3 i = w 4i. Ν δειχθεί ότι: ) ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του z στο μιγδικό επίπεδο είνι κύκλος C με κέντρο Κ (, ) κι κτίν ρ =. β) το σύνολο των σημείων των εικόνων του w στο μιγδικό επίπεδο βρίσκοντι στην ευθεί με εξίσωση = +. γ) η ευθεί (ε) του ερωτήμτος (β) τέμνει τον κύκλο C του ερωτήμτος () σε δύο σημεί ντιδιμετρικά. δ) ν t, t είνι οι μιγδικοί που οι εικόνες τους στο μιγδικό επίπεδο είνι οι τομές των (ε) κι 3ν ν C, τότε ισχύει: t + t = 3ν+. t t 45. Θεωρούμε τους μιγδικούς ριθμούς z κι w γι τους οποίους ισχύουν οι επόμενες σχέσεις: z - + z + = 4 () κι w 5 w = () ) Ν ποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων των μιγδικών ριθμών z στο επίπεδο είνι κύκλος με κέντρο την ρχή των ξόνων κι κτίν ρ =. β) Αν z, z είνι δύο πό τους πρπάνω μιγδικούς ριθμούς z με z -z =, τότε ν βρείτε το z + z. γ) Ν ποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων των μιγδικών ριθμών w στο επίπεδο είνι η έλλειψη με εξίσωση κι στη συνέχει ν βρείτε τη μέγιστη κι την ελάχιστη τιμή του w. 9 4 δ) Γι τους μιγδικούς ριθμούς z,w που επληθεύουν τις σχέσεις () κι () ν δείξετε ότι: z-w Δίνοντι οι μιγδικοί z, με z -, ώστε ο ριθμός z - w= ν είνι φντστικός. Ν δείξετε ότι: z + ) z = β) O ριθμός z - z 4 είνι πργμτικός. γ) Ισχύει + z+ z 4 όπου z, z δύο πό τους πρπάνω μιγδικούς ριθμούς. z z δ) Οι εικόνες των μιγδικών ριθμών u, γι τους οποίους ισχύει i uui= - -w, w νήκουν στην w ισοσκελή υπερβολή - =. 47. Δίνοντι οι μιγδικοί ριθμοί z,z,z με 3 z z z3 κι z z z3 ) Ν ποδείξετε ότι: i. zz z3z z z. 3 ii. z z 4 κι Re(z z ). β) Ν βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των z,z,z στο μιγδικό επίπεδο, κθώς κι το είδος 3 του τριγώνου που υτές σχημτίζουν. 48. Έστω ότι οι μιγδικοί ριθμοί z, z είνι οι ρίζες εξίσωσης δευτέρου βθμού με πργμτικούς συντελεστές γι τις οποίες ισχύουν z + z = κι z z = 5. ) Ν βρείτε τους μιγδικούς ριθμούς z, z. β) Αν γι τους μιγδικούς ριθμούς w ισχύει η σχέση w z + w z = z z, ν ποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων των w στο μιγδικό επίπεδο είνι ο κύκλος με εξίσωση (+) + =

16 γ) Από τους μιγδικούς ριθμούς w του ερωτήμτος (β) ν βρείτε εκείνους γι τους οποίους ισχύει Re(w) + Im(w) =. δ) Αν w, w είνι δύο πό τους μιγδικούς w του ερωτήμτος (β) με την ιδιότητ w w = 4, ν ποδείξετε ότι w + w =. 49. Δίνοντι οι μιγδικοί z = +βi κι z z, όπου,β IR με β, ώστε (z z ) IR. z ) Ν ποδείξετε ότι z z =. β) Ν προσδιορίσετε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του z στο μιγδικό επίπεδο. γ) Αν ο ριθμός z είνι φντστικός κι β >, ν υπολογίσετε το z κι ν δείξετε ότι z i z i. 5. Θεωρούμε τους μιγδικούς ριθμούς z, γι τους οποίους ισχύει: (z )(z ) z. ) Ν βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων των μιγδικών z κι ν ποδείξετε ότι z 3. β) Αν οι μιγδικοί ριθμοί z, z που οι εικόνες τους νήκουν στον πρπάνω γεωμετρικό τόπο είνι ρίζες της εξίσωσης w + βw + γ =, με w μιγδικό ριθμό, β,γ IR, κι Im (z ) Im(z ) =, τότε ν ποδείξετε ότι: β = 4 κι γ = 5. γ) Θεωρούμε τους μιγδικούς ριθμούς,, που νήκουν στο γεωμετρικό τόπο του ερωτήμτος (). Αν ο μιγδικός ριθμός v, ικνοποιεί τη σχέση: v 3 + v + v + =, τότε ν ποδείξετε ότι: v <

17 Β. Α Ν Α Υ Η Ι. ΥΝΑΡΤΗΕΙ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό - άθος». Αν Α = Ν - {, }, τότε η ντιστοιχί f : Α {, } με, ν το είνι πρώτος ριθμός f () = είνι συνάρτηση., ν το είνι σύνθετος ριθμός. Γι τη συνάρτηση f () = ln, >, ισχύει f () = f () + f () γι κάθε, >. 3. Γι τη συνάρτηση f () = e, R, ισχύει f ( + ) = f () f () γι κάθε, R. 4. Η γρφική πράστση της συνάρτησης f βρίσκετι κάτω πό τον άξον. 5. Δίνετι η συνάρτηση = f (). Οι τετμημένες των σημείων τομής της C f με τον άξον μπορούν ν βρεθούν, ν θέσουμε όπου = κι λύσουμε την εξίσωση. 6. Δύο συνρτήσεις f, g είνι ίσες, ν υπάρχουν κάποι R, ώστε ν ισχύει f () = g (). 7. Γι ν ορίζοντι το άθροισμ κι το γινόμενο δύο συνρτήσεων f κι g θ πρέπει τ πεδί ορισμού τους ν έχουν κοινά στοιχεί. 8. Αν η συνάρτηση f είνι -, οι συνρτήσεις g, h έχουν πεδίο ορισμού το R κι ισχύει f (g()) = f (h()) γι κάθε R, τότε οι συνρτήσεις g κι h είνι ίσες. 9. Η συνάρτηση f () =,, είνι στθερή.. Αν το σύνολο τιμών της f είνι το διάστημ (, β), τότε η f δεν έχει ελάχιστο ούτε μέγιστο.. Μι συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το R, είνι γνησίως ύξουσ κι έχει σύνολο τιμών το (, + ). Τότε η συνάρτηση είνι γνησίως φθίνουσ στο R. f. Δίνετι συνάρτηση f με πεδίο ορισμού έν διάστημ Δ. Αν ο λόγος - είνι θετικός γι κάθε, Δ, με, τότε η συνάρτηση είνι γνησίως ύξουσ στο Δ. 3. Αν μι συνάρτηση f είνι γνησίως ύξουσ σ έν διάστημ Δ, τότε η συνάρτηση (- f) είνι γνησίως φθίνουσ στο Δ. f ( ) - f ( ) 4. Η συνάρτηση f () = είνι γνησίως φθίνουσ στο σύνολο (-, ) (, + ). 5. Αν μι περιττή συνάρτηση f προυσιάζει μέγιστο στο σημείο, τότε θ προυσιάζει ελάχιστο στο σημείο

18 6. Αν μι άρτι συνάρτηση f προυσιάζει κρόττο στο σημείο, τότε προυσιάζει το ίδιο είδος κροτάτου στο σημείο Αν μι συνάρτηση f είνι άρτι, τότε μπορεί ν είνι Αν μι συνάρτηση f είνι -, τότε είνι πάντοτε περιττή. 9. Η συνάρτηση f () = ν, ν Ν * είνι: i) άρτι, ν ο ν είνι άρτιος ii) περιττή, ν ο ν είνι περιττός.. Αν η συνάρτηση f είνι -, τότε ισχύουν: i) f (f - ()) = γι κάθε που νήκει στο σύνολο τιμών της f ii) f - (f ()) = γι κάθε D f.. Έστω η συνάρτηση f () =, [, + ). Τότε κάθε κοινό σημείο των γρφικών πρστάσεων των C f κι C - f νήκει στην ευθεί =.. Αν μι συνάρτηση είνι άρτι, τότε υπάρχει η ντίστροφή της. 3. Αν οι συνρτήσεις f κι g έχουν πεδίο ορισμού το R τότε ισχύει πάντ fog = gof. 4. Δίνετι μι συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το R κι μι συνάρτηση I, γι την οποί ισχύει Ι () =, γι κάθε R. Τότε ισχύει (Iof) () = (foi) (), γι κάθε R. 5. Αν οι συνρτήσεις f κι g είνι γνησίως μονότονες στο R, τότε η συνάρτηση gof είνι: i) γνησίως ύξουσ, ν οι f, g έχουν το ίδιο είδος μονοτονίς ii) γνησίως φθίνουσ, ν οι f, g έχουν διφορετικό είδος μονοτονίς. 6. Αν η συνάρτηση f είνι γνησίως ύξουσ στο Δ με f () < γι κάθε Δ, τότε η συνάρτηση f είνι γνησίως φθίνουσ στο διάστημ Δ. 7. Αν οι συνρτήσεις f κι g είνι - στο R, τότε κι η συνάρτηση gof είνι - στο R. 8. Αν η συνάρτηση fοg είνι - στο R, τότε η συνάρτηση g είνι - στο R. Ερωτήσεις πολλπλής επιλογής. Αν η πολυωνυμική εξίσωση f () = έχει ρίζες τους ριθμούς -, 3, τότε η εξίσωση f (3) = έχει ρίζες τους ριθμούς Α., -3 Β. 3, - Γ. - 3, Δ. -, 6 Ε., - 6. Η συνάρτηση g της οποίς η γρφική πράστση είνι συμμετρική ως προς τον άξον, της C f με τύπο f () = - έχει τύπο Α. g () = + B. g () = - - Γ. g () = - Δ. g () = ln ( - ) E. g () = ln ( - ) 3. Η συνάρτηση της οποίς η γρφική πράστση είνι συμμετρική της γρφικής πράστσης της = f () ως προς τον άξον είνι η Α. = f (-) B. = - f () Γ. = f () Δ. = f () E. = - f (-) 4. Το πλήθος των σημείων τομής της γρφικής πράστσης της συνάρτησης f () = με τον άξον είνι Α. 6 B. 5 Γ. 4 Δ. 3 E

19 5. Δίνετι η συνάρτηση f () = 3 + κ + λ - 5. Αν f () = 8 κι f (- ) = 4, η τιμή της πράστσης κ + λ είνι ίση με Α. B. 8 Γ. 3 Δ. - E. 6. Η συνάρτηση f () = οποίους, <, έχει πεδίο ορισμού τους πργμτικούς ριθμούς γι τους Α. > Β. < - Γ. - Δ. < Ε. > - 7. Η γρφική πράστση C f μις γνησίως ύξουσς συνάρτησης f στο R, φίνετι στο διπλνό σχήμ. Τότε η εξίσωση f () = έχει Α. δύο τουλάχιστον ρίζες B. μί μόνο ρίζ Γ. κμί ρίζ Δ. περισσότερες πό δύο ρίζες E. μί ρίζ θετική 8. Γι τις συνρτήσεις f κι g που οι γρφικές τους πρστάσεις φίνοντι στο διπλνό σχήμ, είνι λάθος ο ισχυρισμός Α. f () > g () γι κάθε R Cg C f B. f () < g () ν < Γ. f () > g () ν > Δ. f ( ) = g ( ) Ε. η f είνι γνησίως ύξουσ στο R κι η g είνι γνησίως φθίνουσ στο R 9. Η μονοτονί μις συνάρτησης f φίνετι στον πίνκ. f () + + f () = - - f () = Τότε δεν ισχύει ότι Α. Η f έχει πεδίο ορισμού το διάστημ (, + ) B. Η f είνι γνησίως ύξουσ στ διστήμτ (, ] κι [, + ) Γ. Η f είνι γνησίως φθίνουσ στο διάστημ [, ] Δ. Η f έχει μέγιστο το κι ελάχιστο το - E. Η f έχει κριβώς δύο ρίζες στο (, + ). Γι τη συνάρτηση f, που η γρφική της πράστση φίνετι στο διπλνό σχήμ, δεν ισχύει ότι: Α. Έχει πεδίο ορισμού το σύνολο R B. Έχει σύνολο τιμών το διάστημ [-, ] Γ. Είνι περιττή Δ. Έχει ελάχιστο το - κι μέγιστο το E. Είνι γνησίως μονότονη στο R

20 . Γι τη συνάρτηση f, της οποίς η γρφική πράστση φίνετι στο διπλνό σχήμ, ισχύει ότι Α. είνι - B. είνι γνησίως ύξουσ στο (, + ) Γ. ντιστρέφετι Δ. είνι γνησίως φθίνουσ στο (, + ) Ε. κνέν πό τ προηγούμεν. Έστω μι συνάρτηση f, η οποί ντιστρέφετι. Τότε οι γρφικές πρστάσεις της f κι της f - είνι συμμετρικές Α. ως προς την ευθεί = B. ως προς την ευθεί = Γ. ως προς τον άξον Δ. ως προς την ρχή των ξόνων E. ως προς τον άξον 3. Η συνάρτηση f () = e - έχει ντίστροφη την Α. g () = ln B. h () = ln Γ. φ () = ln Δ. σ () = ln E. t () = ln ( - ) 4. Από τις πρκάτω συνρτήσεις δεν έχει ντίστροφη η συνάρτηση π π Α. = ημ, [-, ] B. = 3 + Γ. = Δ. = e E. = ln ( - 3), > Αν η συνάρτηση g έχει ντίστροφη την f, τότε το g (f()) είνι ίσο με Α. B. g () f () Γ. Δ. E. κνέν πό τ πρπάνω 6. το διπλνό σχήμ δίνετι η γρφική πράστση της ντίστροφης συνάρτησης f - μις συνάρτησης f. Τότε λάθος είνι ο ισχυρισμός Α. πεδίο ορισμού της f είνι το [γ, δ] B. σύνολο τιμών της f είνι το [, β] Γ. f - (ζ) = Δ. f () = ζ E. Η f έχει ελάχιστο το γι = ζ δ C f β γ 7. Αν f () = με D f = [, + ) κι >, τότε Α. Η f ντιστρέφετι κι ισχύει f - () = B. Η f ντιστρέφετι κι ισχύει f - () =, Df - = R *, D f - = [, + ) Γ. Η f ντιστρέφετι κι ισχύει f - () =, Df - = [, + ) Δ. Η f ντιστρέφετι κι ισχύει f - () =, D f - = [, + ) E. Η f δεν ντιστρέφετι - -

21 8. Αν f () = 3 με > -, τότε η f - έχει τύπο Α. f - () = ( - ) 3 B. f - () = 3 - Γ. f - () = 3 Δ. f - () = - 3 E. f - () = ( + ) 3 9. Αν f () = ln κι g () = 6 -, τότε το πεδίο ορισμού της fog είνι Α. (-, 4] B. [- 4, 4] Γ. (-, 4) (4, + ) Δ. (- 4, 4) E. (, 4). Δίνοντι οι συνρτήσεις h () =, g () =. Αν f = goh, τότε η γρφική πράστση της f είνι Α. θ θ B. Γ. Δ. - E. κμί πό υτές Ερωτήσεις νάπτυξης. Ν βρείτε το ευρύτερο δυντό υποσύνολο του R στο οποίο ορίζετι κθεμιά πό τις πρκάτω συνρτήσεις: ) f () = ( -) 4 - β) f () = γ) f () = δ) f () = log ( + - ) + log ε) f () = συν ημ - + εφ -, [, π] στ) f () = e ln - -

22 . Δίνετι η συνάρτηση f () = +. ) Ν εξετάσετε ποιες πό τις συνρτήσεις του πρκάτω πίνκ είνι ίσες με τη συνάρτηση f. f () = - f () = f 3 () = f 4 () = ( + ) f 5 () = lne + ln (+) f 6 () = e β) Ν βρείτε το ευρύτερο δυντό υποσύνολο του R στο οποίο οι πρπάνω συνρτήσεις είνι όλες ίσες. 3. Δίνοντι οι συνρτήσεις f () =, g () = - ( -) ) Ν βρείτε τ πεδί ορισμού των f, g β) Γι ποι τιμή του ισχύει f = g;, 4. Δίνοντι οι συνρτήσεις : f () =,, R, >. κι g () = ln, 3-3, 3 Ν βρείτε τις συνρτήσεις: ) f + g β) f g γ) g f κι δ) fog - 5. Δίνετι η συνάρτηση f () = ln. ) Ν βρείτε το πεδίο ορισμού της f κι ν ποδείξετε ότι είνι περιττή. β) Ν ποδείξετε ότι f ( ) + f ( ) = f, γι κάθε, του πεδίου ορισμού της. γ) Ν ποδείξετε ότι η f είνι ντιστρέψιμη κι ν βρείτε την ντίστροφή της. δ) Ν μελετήσετε τη μονοτονί της f. ε) Ν λύσετε την νίσωση: e f()+ + e f() + e. 6. Δίνετι η συνάρτηση f () = κι ν κάνετε τη γρφική της πράστση. ln. Ν βρείτε το πεδίο ορισμού της f, ν πλοποιήσετε τον τύπο της 7. Δίνετι συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το διάστημ [, ]. Ποιο είνι το πεδίο ορισμού των συνρτήσεων: ) f ( ) β) f (3-5) γ) f (ln) 8. Δίνετι συνάρτηση f : R R γι την οποί ισχύει f ( + ) + f ( - ) = f () + f () γι κάθε, R. ) Ν ποδείξετε ότι η γρφική πράστση της f διέρχετι πό την ρχή των ξόνων. β) Ν ποδείξετε ότι η f είνι άρτι. γ) Ν ποδείξετε ότι γι κάθε R ισχύει ότι f ( ) = f (). 9. Αν γι μι συνάρτηση f ισχύει f () - 3f ( ) =,, ν βρείτε το f ().. (ημείωση: Μι συνάρτηση f είνι άρτι, ότν γι κάθε D f, ισχύει - D f κι f (-) = f (), γι κάθε D f, ενώ είνι περιττή ότν f (-) = - f () γι κάθε D f. ) ) Αν η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το R, ν δείξετε ότι η συνάρτηση g () = f () + f (-) είνι άρτι. β) Αν μι συνάρτηση f είνι περιττή κι προυσιάζει μέγιστο γι =, ν δείξετε ότι η f προυσιάζει ελάχιστο γι = -. γ) Αν μι συνάρτηση f είνι περιττή, με πεδίο ορισμού το R, κι η f είνι γνησίως ύξουσ στο διάστημ [, β] με, β >, ν ποδείξετε ότι η f είνι γνησίως ύξουσ κι στο διάστημ [- β, - ]. - -

23 . Η γρφική πράστση C f μις συνάρτησης f φίνετι στο διπλνό σχήμ. Από υτό ν βρείτε: ) το πεδίο ορισμού της f β) το σύνολο τιμών της f γ) το διάστημ κι το είδος μονοτονίς της f δ) τ κρόττ της f ε) τον τύπο της f, ν είνι γνωστό ότι: 5 στο διάστημ [-, ) είνι υπερβολή της μορφής = κι στο διάστημ [, ) είνι πρβολή της μορφής = ) Γι κάθε >, ν δείξετε ότι +. β) Ν βρείτε τ κρόττ της συνάρτησης f () = + με >. 3. Έστω f, g δύο συνρτήσεις με κοινό πεδίο ορισμού το διάστημ Δ, οι οποίες πίρνουν θετικές τιμές γι κάθε Δ κι οι οποίες είνι γνησίως ύξουσες στο Δ. Ν ποδείξετε ότι η συνάρτηση h = γνησίως φθίνουσ στο Δ., είνι f g - 4. Δίνοντι οι συνρτήσεις: f () =, g () = -. ) Ν βρείτε τ πεδί ορισμού τους. β) Ν βρείτε τις συνρτήσεις f + g, f g. γ) Ν εξετάσετε ν γι τις πρπάνω συνρτήσεις f, g οι συνρτήσεις fog κι gof είνι ίσες. 5. Ποι κμπύλη είνι η γρφική πράστση της συνάρτησης g () = f (f (f ())), ν f () = ; - 6. Δίνοντι οι συνρτήσεις f, g ορισμένες στο R, οι οποίες είνι γνησίως μονότονες κι έχουν το ίδιο είδος μονοτονίς (είνι κι οι δύο γνησίως ύξουσες ή κι οι δύο γνησίως φθίνουσες). ) Ν δείξετε ότι η συνάρτηση fog είνι γνησίως ύξουσ. β) Ν εξετάσετε τη μονοτονί των συνρτήσεων fof κι gog. γ) Ν εξετάσετε τη μονοτονί της συνάρτησης f () = ln [ln ()], >. 7. Έστω μι συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το R, γι την οποί ισχύει (fof)() - f () =, γι κάθε R. Ν ποδείξετε ότι υπάρχει η ντίστροφη της f κι ισχύει f () f - () =, γι κάθε f (R). 8. Δίνετι η συνάρτηση f () =. Ν ποδείξετε ότι η f είνι κι ν βρείτε την f

24 9. Δίνοντι οι συνρτήσεις f () = κι h () =, με κοινό πεδίο ορισμού το διάστημ Δ = (, + ). Α. ) Ν βρείτε μι συνάρτηση g ώστε fog = h. β) Ν βρείτε μι συνάρτηση φ ώστε φof = h. B. ) Ν βρείτε τις f -, g -, h - (ντίστροφες των f, g, h). β) Ν βρείτε τις f - og - κι g - of -. γ) Ν ποδείξετε ότι g - of - = h -.. Δίνοντι οι συνρτήσεις f()= κι g()= Α. Ν βρείτε τ πεδί ορισμού των συνρτήσεων f, g, gof. B. Ν λύσετε την εξίσωση g f e. 4 ln. Γ. Ν ποδείξετε ότι η συνάρτηση g είνι γνησίως ύξουσ σε κθέν πό τ διστήμτ του πεδίου ορισμού της κι ν λύσετε την νίσωση g 4. Δ. Ν ποδείξετε ότι η συνάρτηση g είνι ντιστρέψιμη στο (,+ ) κι ν βρείτε την ντίστροφή της.. Δίνετι συνάρτηση f: ΙR ΙR με f(+) = f() + f(), γι κάθε, ΙR κι η c f τέμνει τον άξον σε μονδικό σημείο. Α. Ν δείξετε ότι : i. f() = ii. η f είνι περιττή στο ΙR iii. f(-) = f() - f(), γι κάθε, ΙR iv. η f είνι ντιστρέψιμη στο ΙR Β. Αν επιπλέον η c f βρίσκετι πάνω πό τον άξον γι κάθε <, τότε: i. ν ποδείξετε ότι η f είνι γνησίως φθίνουσ στο ΙR ii. ν λύσετε την νίσωση: f(e -ln) f(e +) > - f( +ln). Έστω f: ΙR ΙR ώστε (fof)() + (f()) 3 = ( +), γι κάθε ΙR. Α. Ν δείξετε ότι η f είνι ντιστρέψιμη στο ΙR. Β. Ν λυθούν οι εξισώσεις : i. f( 3 +) = f(4-) ii. f(f( -)) = - (f( -)) 3 Γ. Αν η f είνι γνησίως μονότονη στο ΙR με f()=, τότε: i. ν δείξετε ότι η f είνι γνησίως φθίνουσ στο ΙR. ii. ν λύσετε την νίσωση f(e -4e ) f(3e -). 3. ) Αν η συνάρτηση f είνι γνησίως ύξουσ στο Δ, ν ποδείξετε ότι υπάρχει η ντίστροφή της κι οι εξισώσεις f - () = f() κι f() =, είνι ισοδύνμες. β) Δίνοντι οι z,w κι η συνάρτηση f, με τύπο: f() = z + - w. i. Ν ποδείξετε ότι η f ντιστρέφετι. ii. Αν η εξίσωση f - () = f() έχει μονδική ρίζ, ν ποδείξετε ότι :. z - w = - 4 β. z + w 4 γ. ν z = 3 4, τότε ν ορίσετε την f

25 ΙΙ. ΟΡΙΑ - ΥΝΕΧΕΙΑ Ερωτήσεις του τύπου «ωστό - άθος». Μι συνάρτηση f έχει όριο στο σημείο, ένν πργμτικό ριθμό. Ανγκστικά το νήκει στο πεδίο ορισμού της.. Τ πλευρικά όρι μις συνάρτησης f, ότν το πίρνει τιμές κοντά στο, συμπίπτουν πάντοτε. 3. Το όριο μις συνάρτησης f στο εξρτάτι πό την τιμή της συνάρτησης στο σημείο υτό. 4. Αν μι συνάρτηση f έχει όριο στο σημείο, τότε υτό είνι μονδικό. 5. Αν f () =, τότε υπάρχει συνάρτηση φ με φ () = κι f () = + φ (). 6. Αν (f () + g ()) =, τότε οι συνρτήσεις f, g έχουν πάντοτε όριο στο. 7. Αν γι τις συνρτήσεις f, g : A R υπάρχει το [f () g ()], τότε πάντοτε [f () g ()] = f () g () 8. Έστω η συνάρτηση f () = -. Ισχύει f () = = f (). 9. Μι συνάρτηση f έχει στο = 4 όριο το - 4. Τότε η f πίρνει ρνητικές τιμές γι κάποι κοντά στο 4.. Αν f () =,, τότε πάντοτε ισχύει f () =.. Αν το f () είνι θετικός ριθμός, τότε η f πίρνει θετικές τιμές κοντά στο.. Έστω f μι συνάρτηση με πεδίο ορισμού έν διάστημ που περιέχει το. Τότε ισχύει πάντοτε f () = f (). 3. Αν f () = β, g () = γ κι f () β κοντά στο, τότε g (f ()) = γ. β 4. Ισχύει ότι 5. Αν f () ημ () =, τότε = με,. f (3) 6. Αν f () + e -, γι κάθε R, τότε το 7. Αν 8. Αν f () = + κι g () < κοντά στο, τότε πάντ ισχύει = 3. f () =. (f ()g ()) = -. f () = +, τότε =. f () - 5 -

26 9. Αν f () = κι f () > κοντά στο, τότε f () = +.. Αν f () =, τότε =. f (). Αν η συνάρτηση f : [, + ) R είνι γνησίως ύξουσ, τότε πάντοτε ισχύει f () = +.. Αν μι συνάρτηση f είνι συνεχής στο [, β], η εξίσωση f () = δεν έχει ρίζ στο (, β) κι υπάρχει ξ (, β) ώστε f (ξ) <, τότε θ ισχύει f () < γι κάθε (, β). 3. Αν μι συνάρτηση f είνι συνεχής στο διάστημ [, β], κι πίρνει δύο διφορετικές τιμές f ( ), f ( ) με, [, β], τότε πίρνει όλες τις τιμές μετξύ των f ( ) κι f ( ). 4. Αν γι μι συνεχή συνάρτηση f στο R, ισχύει f ( ) = κι f ( ) = 4, τότε υπάρχει (, ) τέτοιο ώστε f ( ) = e. 5. Aν η συνάρτηση f είνι συνεχής κι γνησίως ύξουσ στο διάστημ [, β], τότε το σύνολο τιμών της είνι [f (), f (β)]. 6. Aν η συνάρτηση f είνι συνεχής κι γνησίως φθίνουσ στο διάστημ [, β], τότε το σύνολο τιμών της είνι [f (β), f ()]. 7. Κάθε συνεχής συνάρτηση f στο [, β] με f () f (β), πίρνει μόνο τις τιμές μετξύ των f () κι f (β). 8. Aν ( - ) ( + 5) f () (3 + ), τότε η f είνι συνεχής στο. 9. Aν η f είνι συνεχής κι γνησίως ύξουσ στο (, + ), τότε το σύνολο τιμών της είνι το διάστημ ( f ()). 3. Έστω μι συνάρτηση f συνεχής στο διάστημ [, β]. Αν η f είνι - στο [, β], τότε είνι κι γνησίως μονότονη στο [, β]. 3. Αν η συνάρτηση f είνι συνεχής στο με f ( ), τότε κοντά στο οι τιμές της f είνι ομόσημες του f ( ). 3. Αν μι συνάρτηση f είνι συνεχής κι γνησίως ύξουσ στο διάστημ Δ, τότε η ντίστροφή της είνι συνεχής κι γνησίως ύξουσ στο f (Δ). 33. Αν η συνάρτηση f με πεδίο ορισμού έν διάστημ Δ είνι συνεχής κι - στο Δ, τότε η συνάρτηση f - είνι συνεχής στο f (Δ). 34. Κάθε συνεχής συνάρτηση με πεδίο ορισμού το R έχει μέγιστη κι ελάχιστη τιμή. 35. Έστω η συνάρτηση f () =,. Ισχύει ότι η f είνι συνεχής στο R - {}. -, 36. Η συνάρτηση f, της οποίς η γρφική πράστση φίνετι στο σχήμ, είνι συνεχής στο D f

27 37. Η συνάρτηση f, της οποίς η γρφική πράστση φίνετι στο σχήμ, είνι συνεχής Αν η συνάρτηση f είνι συνεχής στο κι η συνάρτηση g δεν είνι συνεχής στο, τότε η συνάρτηση f + g δεν είνι συνεχής στο. 39. Αν οι συνρτήσεις f, g δεν είνι συνεχείς στο σημείο του κοινού πεδίου ορισμού τους, τότε η συνάρτηση f + g δεν είνι συνεχής στο. 4. Αν η συνάρτηση f είνι συνεχής σ έν σημείο του πεδίου ορισμού της, τότε κι η f είνι συνεχής στο. Ερωτήσεις πολλπλής επιλογής. Αν η γρφική πράστση μις συνάρτησης f είνι υτή που φίνετι στο σχήμ, τότε λάθος είνι Α. f () = 4 B. - - f () = Γ. f () = Δ. f (- ) = - E. f () = 4 4. Αν f () g () με (, 3) κι οι συνρτήσεις f, g έχουν όριο πργμτικό ριθμό στο, τότε ισχύει ότι Α. Γ. f () > f () g () Β. f () > κι g () < g () Δ. f () g () Ε. τίποτ πό τ πρπάνω 3. Αν h () f () g () με (, ) κι Α. Δ. 4. Αν Α. Δ. 3 f () = Β. h () = [f () - g ()] = 3 Γ. f () = 3 Ε. τίποτ πό τ πρπάνω f () = κι [f () g ()] = B. g () = +, τότε πάντοτε ισχύει ότι [f () g ()] = + Γ. g () = 3, τότε ισχύει ότι [h () - f ()] = 3 [f () g ()] > [f () g ()] < E. γι το όριο της συνάρτησης fg στο έχουμε προσδιόριστη μορφή 5. Από τις πρκάτω ισότητες ν βρείτε υτήν που είνι λάθος Α. Δ. - 3 = + B. = - Γ. - - συν = + E. 3 ημ = + =

28 6. Αν f () = π, τότε το - συν (f ()) είνι ίσο με Α. B. π Γ. Δ. - E. 7. Δίνετι η συνάρτηση f () = - 5 6, - 3, 3. Τότε ισχύει 3 Α. η f δεν είνι συνεχής στο 3 B. η f είνι συνεχής στο 3 Γ. η f γι > 3 είνι γνησίως φθίνουσ Δ. δεν υπάρχει το f () E. 8. Έστω μι συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το R η οποί είνι συνεχής κι -. Τότε η f Α. είνι πάντοτε γνησίως ύξουσ B. δεν μπορεί ν είνι άρτι Γ. είνι πάντοτε περιττή Δ. f () = f (- ) E. είνι στθερή συνάρτηση εφ (π), 9. Αν η συνάρτηση f () = είνι συνεχής στο, τότε το κ είνι ίσο με κ, Α. Β. Γ. π Δ. π Ε. - π f () f (). Αν η συνάρτηση f είνι συνεχής στο διάστημ [, β] κι ισχύει f () f (β) >, τότε πό τις πρκάτω προτάσεις σωστή είνι πάντοτε η Α. f() γι κάθε [, β] Β. δεν υπάρχει ξ (, β) ώστε f (ξ) = Γ. η f διτηρεί στθερό πρόσημο στο [, β] Δ. η C f δεν τέμνει ποτέ τον άξον Ε. κμί πό τις προηγούμενες προτάσεις. Αν η συνάρτηση f έχει γρφική πράστση που φίνετι στο σχήμ, τότε η εξίσωση f () = έχει Α. κμί ρίζ Β. κριβώς τρεις ρίζες f(β) Γ. μόνο μί ρίζ Δ. το πολύ μί ρίζ Ε. τουλάχιστον τέσσερις ρίζες Ο f() β. Αν η γρφική πράστση της συνάρτησης f φίνετι στο σχήμ, τότε δεν ισχύει ότι Α. στο διάστημ (, ) η f () > Β. στο διάστημ (, 3 ) η f () < Γ. στο διάστημ ( 3, 4 ) η f () > Δ. στ διστήμτ (-, ) κι ( 4, + ) η f () < Ε. στο διάστημ (, 4 ) η f () = έχει τουλάχιστον δύο ρίζες 3 4 Ο - 8 -

29 3. Η γρφική πράστση της συνεχούς συνάρτησης f είνι υτή που φίνετι στο σχήμ. Το σύνολο τιμών της f είνι Α. [f (), f (β)] Β. (f ( ε ), f ( μ )) Γ. [f (β), f ()] Δ. [f ( ε ), f ( μ )] Ε. κνέν πό τ προηγούμεν f( μ) f(β) f() f( ε ) μ ε β 4. Έστω μι συνάρτηση f συνεχής στο [, β] κι γνησίως φθίνουσ. Τότε το σύνολο τιμών της f είνι Α. [f (), f (β)] Β. [f (β), f ()] Γ. [β, ] Δ. (f (β), f ()) Ε. το R 5. Δίνετι μι συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το R κι οι προτάσεις: Ι. f συνεχής ΙΙ. f άρτι ΙΙΙ. f γνησίως μονότονη Η ντίστροφη της f υπάρχει, ότν ισχύει Α. η Ι Β. η ΙΙ Γ. οι Ι κι ΙΙ Δ. η ΙΙΙ Ε. η Ι ή η ΙΙ 6. Αν f () 3 + γι < - 4, τότε το f () (ν υπάρχει) είνι ίσο με - Α. + B. - Γ. Δ. - Ε Αν f () =, τότε η τιμή f ( 4 ) προσεγγίζετι με ικνοποιητική κρίβει πό τον ριθμό 4 7 Α.,4 B. 4 Γ.,75 Δ.,5 E Από τις πρκάτω ισότητες λάθος είνι η Α. συν = B. συν = Γ. ημ = Δ. ημ = E. εφ = Ερωτήσεις νάπτυξης. Ν υπολογίσετε τ πρκάτω όρι: ) β) γ) ( - ) δ) συν. Ν βρεθούν οι πργμτικοί ριθμοί, β ώστε η συνάρτηση f () = πργμτικό ριθμό στο = Ν βρείτε το θετικό κέριο ν ώστε:. 4. Αν ισχύει β. ημ ημ... ημν = 8 ημ ημ... ημν =. f() γι κάθε IR, ν βρείτε τ όρι:. ν - ημ - συν, - -, ν έχει όριο ln ( β), - f () f() 4 β

30 5. Δίνετι η συνάρτηση f με D f = (, ) (, + ) ώστε: Ν υπολογίσετε τ όρι: ) f () ημ - f () - f () β) - π ( -) - = π. 6. Ν υπολογίσετε τ όρι: ) ημ(ημ) - β) π ημ(συνχ) π γ) π ημ( συνχ) (π ) 7. Αν f() g() 4 6 (f ()) (g()). 4 (f ()) (g()) κι γι κάθε f() = 8. Δίνοντι οι συνρτήσεις f () = κι g () = 4-5 τις συνρτήσεις f, g, gof στο = -. g() =, τότε ν ποδείξετε ότι -. Ν εξετάσετε ως προς τη συνέχει - 9. ) Ν δείξετε ότι : f () = () ν κι μόνο ν f ( + h) = () h β) Αν γι τη συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το R ισχύει f ( + ) = f () + f (), γι κάθε,r κι είνι συνεχής στο, ν δείξετε ότι είνι συνεχής σε όλο το R.. Δίνετι η συνάρτηση f () = ln ( - ln). ) Ν βρείτε το πεδίο ορισμού της f. β) Ν βρείτε τ όρι της f στ άκρ του D f. γ) Ν δείξετε ότι η f είνι γνησίως φθίνουσ στο D f. δ) Ν βρείτε το σύνολο τιμών της f φού πρώτ ποδείξετε ότι είνι συνεχής.. Αν f () γι κάθε R, ν ποδείξετε ότι η f είνι συνεχής στο., ν. Δίνετι η συνάρτηση f με τύπο: f () =. 3 -, ν ) Ν μελετήσετε την f ως προς τη συνέχει. β) Ν εξετάσετε τη μονοτονί της f κι ν ποδείξετε ότι είνι -. γ) Ν βρείτε την ντίστροφή της συνάρτηση f -. δ) Ν εξετάσετε τη μονοτονί της f Δίνετι η συνάρτηση f () =,., ) Ν υπολογίσετε τ όρι: f (), f (), β) Υπάρχει τιμή του γι την οποί η f ν είνι συνεχής; f (), f (). 4. Ν δείξετε ότι η εξίσωση n + e = έχει μί κριβώς ρίζ στο (, )

31 5. Ν ποδείξετε ότι οι γρφικές πρστάσεις των συνρτήσεων f () = κι g () = συν τέμνοντι σε έν τουλάχιστον σημείο του διστήμτος (, 4 π ). 6. Δίνετι μι συνεχής συνάρτηση f στο διάστημ [, 8] γι την οποί ισχύουν ότι f () =, f () = -, f (4) =, f (6) = - 4 κι f (8) =. ) Ν βρείτε πόσες φορές τουλάχιστον, η γρφική πράστση της f θ τέμνει τον άξον στο (, 8). β) Αν η f είνι γνησίως φθίνουσ στ διστήμτ [, ] κι [4, 6] κι γνησίως ύξουσ στ διστήμτ [, 4] κι [6, 8], τότε ν βρείτε πόσες ρίζες θ έχει η εξίσωση f () =. 7. Θεωρούμε την εξίσωση: κ + λ + μ =, κ, λ, μ - ) Ν ποδείξετε ότι η εξίσωση έχει κριβώς δύο ρίζες στο διάστημ (-, ). β) Αν οι δύο ρίζες είνι οι ρ, ρ, ν δείξετε ότι: 8. Έστω f μι συνεχής συνάρτηση στο [, ] με f () = f (). μ - λ + = ρ ρ κ ) Ν ποδείξετε ότι η h () = f () - f ( + ) είνι συνεχής στο [, ].. β) Ν ποδείξετε ότι η εξίσωση f () = f ( + ) έχει μί τουλάχιστον ρίζ στο διάστημ [, ). 9. Έστω συνάρτηση f συνεχής στο [, β] κι γνησίως ύξουσ στο διάστημ [, β]. Ν ποδείξετε ότι υπάρχει ξ (, β) τέτοιο ώστε: f (ξ) = f () f (β) f 3 ( β ). Δίνετι η συνάρτηση f () = ) Ν βρείτε το πεδίο ορισμού της f. β) Ν ποδείξετε ότι η f είνι γνησίως ύξουσ στο πεδίο ορισμού της. γ) Ν εξετάσετε την f ως προς τη συνέχει. δ) Ν βρείτε το σύνολο τιμών της. ε) Ν ποδείξετε ότι υπάρχει μονδικό έτσι ώστε f ( ) = 3.. Έστω η συνεχής συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το διάστημ [, β]. Αν το σύνολο τιμών της f είνι το [, β], τότε ν δείξετε ότι υπάρχει έν τουλάχιστον σημείο [, β] τέτοιο ώστε f ( ) = κι ν ερμηνεύσετε γεωμετρικά το συμπέρσμ υτό.. Αν η συνάρτηση f είνι συνεχής κι γνησίως ύξουσ στο (, + ) με f () = γ R κι f () = δ R, ν ποδείξετε ότι υπάρχει μόνο έν > τέτοιος ώστε : f ( ) + e + + n =. 3. Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση f είνι συνεχής στο [, ] κι η εξίσωση f () = έχει μονδικές ρίζες το 3 κι το 7. ) Αν υπάρχει ώστε f ( ) > με < 3, ν δείξετε ότι η f () > γι κάθε < 3. β) Αν υπάρχει ώστε f( ) < με 3 < < 7, ν δείξετε ότι f () < γι κάθε : 3 < <

32 4. Αν f είνι μι συνάρτηση, τότε λέγοντς χορδή της f εννοούμε έν ευθύγρμμο τμήμ του οποίου τ άκρ νήκουν στη γρφική πράστση της f. Έστω ότι η f είνι μι συνεχής συνάρτηση με πεδίο ορισμού το [, ], ώστε f () = f () =. ) Ν ποδείξετε ότι υπάρχει οριζόντι χορδή της f με μήκος. β) N ποδείξετε ότι υπάρχει οριζόντι χορδή της f με μήκος ν, όπου ν =, 3, 4, 5. Ν διερευνήσετε τις τιμές των πρκάτω ορίων : ) 3 (μ - ) (μ ), ν μ R β) μ ( - - λ -μ), ν λ, μ R γ), ν > δ), ν > ε) 4 ( ), ν < 6. Ν βρείτε τ πρκάτω όρι: ) (ημ ) β) (ημ ) γ) (ημ ρ ), με ρν * κι ρ κ 7. Δίνετι η συνάρτηση f () = n, κ >. ) Ν βρείτε το πεδίο ορισμού της f. β) Ν βρείτε τ όρι f (), f (). γ) Ν δείξετε ότι η f () - n > κι ν βρείτε το όριο (f () - n). 8. Δίνετι συνάρτηση f συνεχής κι γνησίως μονότονη στο ΙR, που διέρχετι πό τ σημεί Α(,) κι Β(3,4). Ν ποδείξετε ότι : ) η συνάρτηση f είνι ντιστρέψιμη στο ΙR κι ν λύσετε την νίσωση f(f - (6-f( -))+) f(f(f()+)-). f ( β) γι κάθε, (,3) ν ποδείξετε ότι υπάρχει μονδικό ξ(,3) ώστε ) 3f ( ) f(ξ). 5 γ) ν υπάρχει μιγδικός z με z + z - = f(β) κι z + z - = f () τότε ν ποδείξετε ότι η εξίσωση 3 f(β) + f() = έχει μονδική ρίζ στο (-,). 9. Δίνετι συνάρτηση f συνεχής στο ΙR ώστε ν ισχύει: (f()) f() =, γι κάθε ΙR. ) Ν ποδείξετε ότι η συνάρτηση f ντιστρέφετι κι ν βρείτε την ντίστροφή της. β) Αν ισχύει f( z ) f( z4i ) f(), τότε ν δείξετε ότι η εικόν του μιγδικού z, κινείτι στην ευθεί ε: + 3 =. γ) N ποδείξετε ότι: I. η συνάρτηση f είνι γνησίως ύξουσ στο ΙR. II. ν λύσετε την νίσωση f(ln+) + (f(ln+)) 3 ln. δ) N ποδείξετε ότι κάθε συνεχής συνάρτηση g:[,3] [,], τέμνει την ευθεί (ε) του ερωτήμτος (β) σε έν τουλάχιστον σημείο του [,3]. 3. Δίνετι συνεχής συνάρτηση f:r R, με (f ()) f() ημ = + συν, γι κάθε R, κι f() =. ) Ν δείξετε ότι η συνάρτηση g() = f() - ημ διτηρεί στθερό πρόσημο στο R. β) Ν βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f γι κάθε R

33 γ) Ν υπολογίσετε τ πρκάτω όρι : f() I. Α = II. Β = [f() ]. III. Γ = f()--ημ -συν δ) Ν ποδείξετε ότι η εξίσωση f() = k, έχει μονδική ρίζ στο [, π ], γι κάθε τιμή του k, π Δίνετι η συνάρτηση f, με τύπο f() = e + ln +. ) Ν βρείτε τ όρι f() κι f (). β) Ν ποδείξετε ότι η f ντιστρέφετι κι ν βρείτε το πεδίο ορισμού της f -. γ) Αν g()=e f(), τότε ν δείξετε ότι η εξίσωση g() = k έχει μονδική ρίζ, γι κάθε k>. 3 δ) N λύσετε την νίσωση: e e 3 ln() ln( 3). 3. ) Ν ποδείξετε ότι γι κάθε μιγδικό z, w ισχύει: z w z w Re(zw). β) Δίνετι συνάρτηση f:r R, που είνι γνησίως μονότονη κι οι μιγδικοί ριθμοί z = 3 + f()i κι z = f - () + 3i, που ικνοποιούν τη σχέση z z Re(z z ). Ν ποδείξετε ότι: i. z = z ii. οι συνρτήσεις f κι g, όπου g() = f(-f()) -, είνι γνησίως φθίνουσες στο R. iii. ν η συνάρτηση f είνι συνεχής στο R, με σύνολο τιμών το R, τότε η εξίσωση f - () + f() =, έχει μονδική ρίζ στο (,3). 33. Δίνετι συνάρτηση f συνεχής στο [,4] με f() f(), f(3) f(4) κι f() + f() = f(3) + f(4). Ν ποδείξετε ότι η συνάρτηση f δεν ντιστρέφετι. 34. Δίνοντι z, w με. Ν ποδείξετε ότι w i z. w i z i w,zi. iz β. Αν z, ν δείξετε ότι οι εικόνες του w κινούντι στον άξον. γ. Ν ποδείξετε ότι ο w είνι φντστικός ν, κι μόνο ν, ο z είνι φντστικός. δ. Αν f είνι μι συνεχή συνάρτηση στο [,β], με f() >, z = if() κι w = if(β), ν δείξετε ότι η γρφική πράστση της f έχει έν τουλάχιστον κοινό σημείο με τον άξον. 35. Διπιστώθηκε ότι έν μέγεθος Q, ως συνάρτηση του χρόνου t, δίνετι πό τη σχέση: Q(t) = κ ( - e -t ), όπου κ μι θετική στθερά. ) Ν βρείτε το Q (t) κι ν εξηγήσετε τι πριστάνει η στθερά κ. t β) Ν πρστήσετε γρφικά τη συνάρτηση Q, ότν t

34 III. ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΟΓΙΜΟ ( Ι ) (ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΡΥΘΜΟ ΜΕΤΑΒΟΗ) Ερωτήσεις του τύπου «ωστό - άθος». Μι συνάρτηση f είνι πργωγίσιμη στο σημείο του πεδίου ορισμού της, ν το f () - f. Αν ισχύει - ( ) είνι πργμτικός ριθμός. f () - f - ( ) = + ή -, τότε η f δεν είνι πργωγίσιμη στο. 3. Αν η συνάρτηση f είνι πργωγίσιμη στο R, τότε ισχύει f h 4. Αν ισχύει ( h) - f ( ) = h - πργωγίσιμη στο. f () - f - h ( ) f ( - h) - f ( ). h h f () - f - ( ), τότε η συνάρτηση f δεν είνι 5. Αν f () = e e - e, τότε f ( ) =. h h 6. Η συνάρτηση f () = είνι πργωγίσιμη στο πεδίο ορισμού της. 7. Αν μι συνάρτηση f είνι συνεχής στο, τότε ορίζετι πάντ η εφπτομένη της C f στο σημείο της Μ (, f ( )). 8. H εφπτομένη της γρφικής πράστσης της f στο σημείο της Μ (, f ( )), δεν έχει άλλο κοινό σημείο με την C f. 9. Αν μι ευθεί (ε) έχει με τη γρφική πράστση μις συνάρτησης μόνο έν κοινό σημείο, τότε είνι οπωσδήποτε εφπτομένη της.. Μι συνεχής συνάρτηση με πεδίο ορισμού το [, β] μπορεί ν έχει κτκόρυφη εφπτομένη μόνο σε άκρο του πεδίου ορισμού της.. Αν η f είνι συνεχής στο, τότε η ευθεί = μπορεί ν είνι κτκόρυφη εφπτομένη της C f.. Αν μι συνάρτηση f δεν είνι πργωγίσιμη στο, τότε η γρφική της πράστση μπορεί ν δέχετι μόνο κτκόρυφη εφπτομένη. 3. Μι συνάρτηση f είνι πργωγίσιμη στο διάστημ Δ με f (), γι κάθε Δ. Τότε η γρφική της πράστση δεν δέχετι οριζόντι εφπτομένη. 4. Γι μι συνάρτηση f ισχύει f () = ( - ) e. Τότε η C f στο σημείο (, f ()) δέχετι οριζόντι εφπτομένη. 5. Η εφπτομένη της γρφικής πράστσης μις στθερής συνάρτησης σε οποιοδήποτε σημείο της, συμπίπτει με τη γρφική πράστση της συνάρτησης. 6. Η εφπτόμενη της γρφικής πράστσης της συνάρτησης f () = + β, σε οποιοδήποτε σημείο του πεδίου ορισμού της, συμπίπτει με τη γρφική πράστση της συνάρτησης

35 7. Η γρφική πράστση μις C f συνάρτησης f δίνετι στο σχήμ. Η πράγωγος της f στο = είνι ίση με. C f 8. Η συνάρτηση f, της οποίς η γρφική πράστση δίνετι στο σχήμ, έχει εφπτομένη στο (, f ( )). f( ) 9. Οι εφπτομένες των γρφικών πρστάσεων των συνρτήσεων f () =, g () = + 3, h () = - στ σημεί τομής τους με την ευθεί =, είνι πράλληλες.. Η συνάρτηση, της οποίς η γρφική πράστση φίνετι στο f()= σχήμ, έχει πράγωγο στο =.. Αν δυο συνρτήσεις τέμνοντι, τότε στο κοινό τους σημείο δέχοντι κοινή εφπτομένη.. Η ευθεί στο σχήμ (ε) είνι εφπτομένη της C f. Ισχύει f () =. C f (ε) 3. ) Αν μι συνάρτηση f είνι πργωγίσιμη στο, τότε θ είνι συνεχής στο. β) Αν μι συνάρτηση f είνι συνεχής στο, τότε θ είνι πργωγίσιμη στο. γ) Αν μι συνάρτηση f δεν είνι συνεχής στο, τότε δεν είνι πργωγίσιμη στο. δ) Αν μι συνάρτηση f δεν είνι πργωγίσιμη στο, τότε δεν είνι συνεχής στο. 4. Αν η f είνι πργωγίσιμη στο, τότε η f είνι συνεχής στο. 5. Αν η συνάρτηση f είνι πργωγίσιμη στο σημείο, τότε [f ()] = f (). 6. Η συνάρτηση f () =, >, είνι πργωγίσιμη στο R κι ισχύει ( ) = Αν η συνάρτηση f είνι πργωγίσιμη στο R, τότε ισχύει (f (f ())) = (f ()). 8. Αν το άθροισμ f + g δύο συνρτήσεων είνι πργωγίσιμη συνάρτηση στο, τότε κι οι συνρτήσεις f κι g είνι πργωγίσιμες στο. 9. Αν η f(g()) είνι πργωγίσιμη, τότε οι συνρτήσεις f, g είνι πργωγίσιμες

36 dc 3. Ισχύει =, όπου c στθερά κι R. d 3. Γι μι συνάρτηση f η οποί είνι πργωγίσιμη στο R ισχύει ) ν η f είνι άρτι, τότε η f είνι περιττή β) ν η f είνι περιττή, τότε η f είνι άρτι γ) ν η f είνι περιοδική, τότε η f είνι περιοδική με την ίδι περίοδο. 3. Αν η συνάρτηση f είνι πολυωνυμική ν-οστού βθμού, με ν>, τότε η συνάρτηση f είνι επίσης πολυωνυμική ν- βθμού. 33. Οι πολυωνυμικές συνρτήσεις είνι πργωγίσιμες στο R. 34. ε κάθε χρονική στιγμή ο ρυθμός μετβολής της τχύτητς ενός κινητού είνι η επιτάχυνση υτού. 35. Αν f () = 4, τότε υπάρχουν σημεί της C f με πράλληλες εφπτομένες. 36. Αν = + β, τότε ο ρυθμός μετβολής των τιμών του εξρτάτι πό τις τιμές της μετβλητής. 37. Αν f () = 3, τότε ισχύει πάντ f () = το σχήμ η γρφική πράστση της g προκύπτει πό μι κτκόρυφη μεττόπιση της C f. Ισχύει f () = g (), γι κάθε στο κοινό πεδίο ορισμού τους. c f c g 39. Έστω f() = -, τότε οι γρφικές πρστάσεις των f κι f είνι υτές που φίνοντι στο σχήμ. - c f c f 4. Αν η γρφική πράστση της g προκύπτει πό την C f με κτκόρυφη μεττόπιση κι ισχύει f () =, τότε θ είνι κι g () =. C g C f

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. 1. y - -2 x + π. f (x) = 3x, x = 1. π y = 9 x - 6. δ. f (x) = x, x0. 4. y = -9 x + 5. (2000-1ο)

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. 1. y - -2 x + π. f (x) = 3x, x = 1. π y = 9 x - 6. δ. f (x) = x, x0. 4. y = -9 x + 5. (2000-1ο) ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 6 Α) Αν η συνάρτηση f είνι πργωγίσιµη σε έν σηµείο του πεδίου ορισµού της, ν γρφεί η εξίσωση της εφπτοµένης της γρφ πρ/σης της f στο σηµείο A(,f ( )) Α) Ν ποδείξετε ότι ν µι συνάρτηση f

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2008 1. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000-2008 1. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ -8 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Αν η συνάρτηση f είνι πργωγίσιμη σε έν σημείο του πεδίου ορισμού της, ν γρφεί η εξίσωση της εφπτομένης της γρφικής πράστσης της f στο σημείο Α(,f( ))

Διαβάστε περισσότερα

β ] και συνεχής στο ( a, β ], τότε η f παίρνει πάντοτε στο [ a,

β ] και συνεχής στο ( a, β ], τότε η f παίρνει πάντοτε στο [ a, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ Λ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ - Ν χρκτηρίσετε τις προτάσεις που κολουθούν, γράφοντς στο τετράδιό σς την ένδειξη σωστό ή λάθος δίπλ στο γράμμ που ντιστοιχεί σε κάθε πρότση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ f (x)=α x,α>0 και α 1 λέγεται εκθετική συνάρτηση

ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ f (x)=α x,α>0 και α 1 λέγεται εκθετική συνάρτηση ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΕΚΘΕΤΗ ΡΗΤΟ - ΑΡΡΗΤΟ Αν >0, μ κέριος κι ν θετικός κέριος, τότε ορίζουμε: Επιπλέον, ν μ,ν θετικοί κέριοι, ορίζουμε: 0 =0. Πρδείγμτ: 4 4,, 5 5, 4 0 =0. Γενικότερ μπορούμε ν ορίσουμε δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

έλλειψη µε εστίες Ε (- γ, 0), Ε (γ, 0) και σταθερό άθροισµα 2α. 2. * Η εξίσωση

έλλειψη µε εστίες Ε (- γ, 0), Ε (γ, 0) και σταθερό άθροισµα 2α. 2. * Η εξίσωση Γ. ΕΛΛΕΙΨΗ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος» 1. * Η εξίσωση x + y = µε = γ πριστάνει έλλειψη µε εστίες Ε (- γ, 0), Ε (γ, 0) κι στθερό άθροισµ.. * Η εξίσωση x + y = µε = γ πριστάνει έλλειψη µε εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση»

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» Η συνάρτηση f() =, 0 Υπερβολή Δύο ποσά λέγοντι ντιστρόφως νάλογ, εάν μετβάλλοντι με τέτοιο τρόπο, που ότν οι τιμές του ενός πολλπλσιάζοντι με ένν ριθμό, τότε κι οι ντίστοιχες τιμές του άλλου ν διιρούντι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πηγή: KEE 1. Ν ρεθεί η εξίσωση του κύκλου σε κθεµιά πό τις πρκάτω περιπτώσεις: ) έχει κέντρο την ρχή των ξόνων κι κτίν ) έχει κέντρο το σηµείο (3, - 1) κι κτίν 5 γ) έχει κέντρο το σηµείο (-, 1) κι διέρχετι πό το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ. F(x) = f(t)dt Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ. F(x) = f(t)dt Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ F( = (d [Kεφ:.5 H Συνάρτηση F( = (d Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β Πράδειγμ. lim e d. Ν υπολογίσετε το όριο: ( Έχουμε ( e d

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ( ) = +. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x x ( ) ( ) ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ 1

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ( ) = +. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x x ( ) ( ) ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ 1 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ Υπενθυµίζουµε ότι ν στ σηµεί Α, Β ενός άξον ντιστοιχίζοντι οι πργµτικοί ριθµοί, ντίστοιχ τότε: ( ΑΒ) = Β Α Α Β Σχετικά µε την πόστση δύο σηµείων στο κρτεσινό

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της συνάρτησης

Η έννοια της συνάρτησης Η έννοι της συνάρτησης Τι ονομάζουμε πργμτική συνάρτηση; Έστω Α έν υποσύνολο του R Ονομάζουμε πργμτική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το Α μι διδικσί (κνόν), με την οποί κάθε στοιχείο A ντιστοιχίζετι σε έν

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυδικό η εξετστική περίοδος πό 9/0/5 έως 9/04/5 γρπτή εξέτση στo μάθημ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τμήμ: Βθμός: Ονομτεπώνυμο: Κθηγητές: Θ Ε Μ Α Α Α. Έστω μι συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2009.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2009. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 9. ΘΕΜΑ ο Α. Έστω, Δ. Δικρίνουμε τις περιπτώσεις: Αν =, τότε f( ) = f( ). Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. ) Πότε µι συνάρτηση µε Πεδίο ορισµού το Α ονοµάζετι περιοδική; β) Ποιο είνι το πεδίο ορισµού κι η περίοδος των συνρτήσεων ηµx, συνx, εφx κι σφx;. Περιοδική ονοµάζετι

Διαβάστε περισσότερα

Εκθετική - Λογαριθµική συνάρτηση

Εκθετική - Λογαριθµική συνάρτηση Εκθετική - ογριθµική συνάρτηση Ορισµός δύνµης µε εκθέτη θετικό κέριο..., νν> ν 0 Ορίζουµε: ν πράγοντες,, γι 0., ν ν Αν ν θετικός κέριος, ορίζουµε: ν -ν. ν µ ν ν µ ν Αν >0, µ κέριος κι ν θετικός κέριος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πηγή: KEE

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πηγή: KEE ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πηγή: KEE 1. Το σηµείο Μ (-, ) νήκει στη γρµµή µε εξίσωση Α. = = - Γ. = 1. ( ) ( - ) = 1 Ε. = -. Το κέντρο του κύκλου που έχει διάµετρο ΑΒ µε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ. Δίνετι η εκθετική συνάρτηση: f a Γι ποιες τιμές του η ) γνησίως ύξουσ; β) γνησίως φθίνουσ; ( ) είνι:. Δίνοντι οι

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

1.3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 5 ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 3 ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Μονοτονί συνάρτησης Οι έννοιες γνησίως ύξουσ συνάρτηση, γνησίως φθίνουσ συνάρτηση είνι γνωστές πό προηγούμενη τάξη Συγκεκριμέν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Τρυλντώνη 8, 577 Ζωγράφου Τηλ: 747344 747395 email:info@orosimoeu wwworosimoeu ISBN: 978-68-873--4 ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο: Κ (3, 3) κι τέμνει πό την ευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 52 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 8 η ΕΚΑ Α

ΜΑΘΗΜΑ 52 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 8 η ΕΚΑ Α ΜΑΘΗΜΑ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 8 η ΕΚΑ Α 7. Έστω συνάρτηση f : R R, η οποί είνι πργωγίσιµη κι κυρτή στο R µε f() κι f () i) Ν ποδείξετε ότι f() γι κάθε R f (t)dt Ν ποδείξετε ότι ηµ Αν επιπλέον ισχύει f () (f()

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ I

ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ I ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ I Σε κθεµιά πό τις πρκάτω περιπτώσεις ν κυκλώσετε το γράµµ Α, ν ο ισχυρισµός είνι ληθής κι το γράµµ Ψ, ν ο ισχυρισµός είνι ψευδής δικιολογώντς συγχρόνως την πάντησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ o A. Έστω µι συνεχής συνάρτηση σ' έν διάστηµ [, ]. Αν G είνι µι πράγουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (27 /5/ 2004)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (27 /5/ 2004) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ (7 /5/ 4) ΘΕΜΑ ο Α. Έστω μι συνάρτηση f ορισμένη σ' έν διάστημ Δ κι έν εσωτερικό σημείο του Δ. Αν η f προυσιάζει τοπικό κρόττο στο κι είνι πργωγίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Μαθηµατικών Γ Λυκείου ΕΠΑΛ

Επαναληπτικό Διαγώνισµα Μαθηµατικών Γ Λυκείου ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ Α Επνληπτικό Διγώνισµ Μθηµτικών Γ Λυκείου ΕΠΑΛ Α. Ν δώσετε τον ορισµό της συχνότητς κι της σχετικής συχνότητς µις πρτήρησης x i. (7 Μονάδες) Α. Ν χρκτηρίσετε τις προτάσεις που κολουθούν, γράφοντς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. (εκπαιδευτικό υλικό Θετικής κατεύθυνσης ) ΜΕΡΟΣ Α : ΑΛΓΕΒΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. (εκπαιδευτικό υλικό Θετικής κατεύθυνσης ) ΜΕΡΟΣ Α : ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (εκπαιδευτικό υλικό Θετικής κατεύθυνσης 999-000) ΜΕΡΟΣ Α : ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο ο: ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος».

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2.3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Ορισμός συνάρτησης:

( ) 2.3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Ορισμός συνάρτησης: Πγκόσμιο χωριό γνώσης.3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.3.1. Ορισμός συνάρτησης: 6 Ο ΜΑΘΗΜΑ Συνάρτηση f / A B, ονομάζετι η διδικσί (νόμος ) που ντιστοιχίζει κάθε στοιχείο του συνόλου Α ( πεδίο ορισμού ) σε έν μόνο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές Συντεταγµένες

Καρτεσιανές Συντεταγµένες Γρφική Πράστση Συνάρτησης Κρτεσινές Συντετγµένες Κρτεσινό σύστηµ συντετγµένων ή ορθογώνιο σύστηµ ξόνων O είνι έν σύστηµ δύο κθέτων ξόνων O κι O ( 0 0) µε κοινή ρχή το σηµείο O,. O Ορθοκνονικό σύστηµ ξόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ 2

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ 2 - 7 - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. ίνετι η συνάρτηση f η οποί είνι συνεχής στο διάστηµ [, ]. Ν ποδείξετε ότι υπάρχει έν τουλάχιστον ξ (, τέτοιο, ώστε: ξ f(d=ξf(ξ. ( Θ. Rolle στην F(= f( d. ίνετι

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω είναι τα κυριότερα θεωρήματα και ορισμοί από το σχολικό βιβλίο ακολουθούμενα από δικά μας σχόλια. 1 ο ΠΡΩΤΟ. www.1proto.gr. www.1proto.

Τα παρακάτω είναι τα κυριότερα θεωρήματα και ορισμοί από το σχολικό βιβλίο ακολουθούμενα από δικά μας σχόλια. 1 ο ΠΡΩΤΟ. www.1proto.gr. www.1proto. 1 Τ πρκάτω είνι τ κυριότερ θεωρήμτ κι ορισμοί πό το σχολικό βιβλίο κολουθούμεν πό δικά μς σχόλι. 1 ο ΠΡΩΤΟ 2 Συνρτήσεις Γνησίως μονότονη συνάρτηση Μι γνησίως ύξουσ ή γνησίως φθίνουσ συνάρτηση λέμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Πολυώνυμα. 1 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βασικές έννοιες του πολυωνύμου. 1. Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι πολυώνυμα του x i.

2.1 Πολυώνυμα. 1 η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βασικές έννοιες του πολυωνύμου. 1. Ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι πολυώνυμα του x i. . Πολυώνυμ η Μορφή Ασκήσεων: Ασκήσεις στις βσικές έννοιες του πολυωνύμου. Ποιες πό τις πρκάτω πρστάσεις είνι πολυώνυμ του i. ii. iii. iv. v. vi. 5 Σύμφων με τον ορισμό πολυώνυμ του είνι οι πρστάσεις i,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ολοκληρώματα. Υπολογισμός ολοκληρωμάτων. Μέθοδοι ολοκλήρωσης. Εμβαδά. Η συνάρτηση που ορίζεται από ολοκλήρωμα

Θέμα: Ολοκληρώματα. Υπολογισμός ολοκληρωμάτων. Μέθοδοι ολοκλήρωσης. Εμβαδά. Η συνάρτηση που ορίζεται από ολοκλήρωμα Θέμ: Ολοκληρώμτ Υολογισμός ολοκληρωμάτων Μέθοδοι ολοκλήρωσης Εμβδά Η συνάρτηση ου ορίζετι ό ολοκλήρωμ Ενλητικές σκήσεις ολοκληρωμάτων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ή ΠΑΡΑΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 5 : Δίνετι η πργωγίσιμη συνάρτηση, με πεδί ρισμύ κι σύνλ τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Οι ερωτήσεις Α Ψ του σχολικού βιβλίου [1]

ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Οι ερωτήσεις Α Ψ του σχολικού βιβλίου [1] ΛΓΕΒΡ ΛΥΚΕΙΟΥ Οι ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου [] Εισγωγικό Κεφάλιο. 9 3 Γι = - 3, η υπόθεση είνι ληθής, ενώ το συμπέρσμ ψευδές Το σύνολο λήθεις της υπόθεσης είνι το = 3, 3, ενώ του συμπεράσμτος είνι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Έστω η πργωγίσιμη συνάρτηση f: (, + ) R γι την οποί ισχύει η σχέση f() yf(y) = yf + y y γι κάθε, y (, + ) i. Ν δειχθεί ότι η f είνι στθερή στο (, + ). ii. Εάν iii.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ κτεύθυνσης Β ΛΥΚΕΙΟΥ Συνοπτικη θεωρι με ποδειξεις Λυμεν θεμτ γι εξετάσεις Θέμτ πό εξετάσεις Βγγέλης Α Νικολκάκης Μθημτικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ENOTHTA ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΥ 9 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµ 1ο Α. Έστω µι συνεχής συνάρτηση f ορισµένη σε έν διάστηµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. Δύο μηχνικά κύμτ ίδις συχνότητς διδίδοντι σε ελστική χορδή. Αν λ 1 κι λ 2 τ μήκη κύμτος υτών των κυμάτων ισχύει: ) λ 1 λ 2 γ) λ 1 =λ 2 Δικιολογήστε την πάντησή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Ιδιότητες πρόσθεσης δινυσµάτων () + = + () ( + ) + γ = + ( + γ) (3) + = (4) + ( ) =. Αν Ο είνι έν σηµείο νφοράς, τότε γι κάθε διάνυσµ ΑΒ έχουµε: AB = OB OA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Έστω η πργωγίσιμη συνάρτηση f: (, + ) R γι την οποί ισχύει η σχέση f() yf(y) = yf + y y γι κάθε, y (, + ) i. Ν δειχθεί ότι η f είνι στθερή στο (, + ). ii. Εάν iii.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Τι ονομάζεται διάμεσος δ ενός δείγματος ν παρατηρήσεων που έχουν διαταχθεί σε αύξουσα σειρά;

ΘΕΜΑ Α Α1. Τι ονομάζεται διάμεσος δ ενός δείγματος ν παρατηρήσεων που έχουν διαταχθεί σε αύξουσα σειρά; ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΪΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. (Μονάδες 7) α) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση 5x 3 20x. (Μονάδες 3) β) Να λύσετε την εξίσωση 7x 3 = 2(10x + x 3 ) (Μονάδες 6,5)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. (Μονάδες 7) α) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση 5x 3 20x. (Μονάδες 3) β) Να λύσετε την εξίσωση 7x 3 = 2(10x + x 3 ) (Μονάδες 6,5) θ) (5 + ) + 5 = (...).(...) ι) + (5 ) 5 = (...).(...) (Μονάδες 7) Θέμ ο ) Ν πργοντοποιήσετε την πράστση 5 0 (Μονάδες ) β) Ν λύσετε την εξίσωση 7 = (0 + ) (Μονάδες,5) Θέμ ο Ν πργοντοποιήσετε τις πρστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η συνάρτηση F(x)= 13/3/2010 ΘΕΩΡΗΜΑ Αν f είναι συνάρτηση συνεχής σε διάστημα Δ και α είναι ένα σημείο του Δ, τότε

Η συνάρτηση F(x)= 13/3/2010 ΘΕΩΡΗΜΑ Αν f είναι συνάρτηση συνεχής σε διάστημα Δ και α είναι ένα σημείο του Δ, τότε Μθημτικός Η συνάρτηση F()= //200 ΘΕΩΡΗΜΑ Αν f είνι συνάρτηση συνεχής σε διάστημ Δ κι είνι έν σημείο του Δ, τότε η συνάρτηση F()=, Δ είνι μι πράγουσ της f στο Δ. Δηλδή ισχύει: = f() γι κάθε Δ. (H πργώγιση

Διαβάστε περισσότερα

1995 ΘΕΜΑΤΑ ίνονται οι πραγµατικοί αριθµοί κ, λ µε κ < λ και η συνάρτηση f(x)= (x κ) 5 (x λ) 3 µε x. Να αποδείξετε ότι:, για κάθε x κ και x λ.

1995 ΘΕΜΑΤΑ ίνονται οι πραγµατικοί αριθµοί κ, λ µε κ < λ και η συνάρτηση f(x)= (x κ) 5 (x λ) 3 µε x. Να αποδείξετε ότι:, για κάθε x κ και x λ. 995 ΘΕΜΑΤΑ. ίνοντι οι πργµτικοί ριθµοί κ, λ µε κ < λ κι η συνάρτηση f() ( κ) 5 ( λ) µε. Ν ποδείξετε ότι: ) f () f() 5 κ, γι κάθε κ κι λ. λ ) Η συνάρτηση g() ln f() στρέφει τ κοίλ προς τ κάτω στο διάστηµ

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του διανύσματος

Η έννοια του διανύσματος Η έννοι του δινύσμτος Από τη γεωμετρί είμστε εξοικειωμένοι με την έννοι του ευθυγράμμου τμήμτος: δύο διφορετικά σημεί Α κι Β μις ευθείς (ε), ορίζουν το ευθύγρμμο τμήμ ΑΒ Έν ευθύγρμμο τμήμ λέγετι προσντολισμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις 1 ης Εργασίας 1. Γράψτε και σχεδιάστε ποιοτικά στο ίδιο διάγραµµα καθένα από τα επόµενα

Λύσεις 1 ης Εργασίας 1. Γράψτε και σχεδιάστε ποιοτικά στο ίδιο διάγραµµα καθένα από τα επόµενα Λύσεις ης Εργσίς. Γράψτε κι σχεδιάστε ποιοτικά στο ίδιο διάγρµµ κθέν πό τ επόµεν v δινύσµτ στη µορφή x y : () Το διάνυσµ που συνδέει την ρχή του συστήµτος συντετγµένων µε το σηµείο Ρ(,-). () Το διάνυσµ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μαθηµατικών Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999

Θέµατα Μαθηµατικών Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999 Θέµτ Μθηµτικών Θετικής Κτεύθυνσης Β Λυκείου 999 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµ ο Α. Έστω a, ) κι, ) δύο δινύσµτ του κρτεσινού επιπέδου Ο. ) Ν εκφράσετε χωρίς πόδειξη) το εσωτερικό γινόµενο των δινυσµάτων a κι συνρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΠΝΛΗΠΤΙΚ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ ΣΚΗΣΗ Ο πρκάτω πίνκς περιέχει τ πρόσηµ των λγεβρικών τιµών της τχύτητς κι της επιτάχνσης. Σµπληρώστε τον πρκάτω πίνκ. >, > >, <

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑο Α Έστω µι συνάρτηση f ορισµένη σ' έν διάστηµ κι έν εσωτερικό σηµείο του Αν η f προυσιάζει τοπικό κρόττο στο κι είνι πργωγίσιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. α > α. Γνωρίζουµε ότι για κάθε x ( 0, + ) l οg x. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε x ( 0, ) l οg x, εποµένως έχουµε τη συνάρτηση:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. α > α. Γνωρίζουµε ότι για κάθε x ( 0, + ) l οg x. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε x ( 0, ) l οg x, εποµένως έχουµε τη συνάρτηση: Λυµέν Θέµτ κι Ασκήσεις κ.λ.π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Επιµέλει: Σκουφά Σωτήρη Βούρβχη Κώστ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ Λογριθµική συνάρτηση >. Γνωρίζουµε ότι γι κάθε ( 0, + ) l οg. Αυτό σηµίνει ότι σε κάθε ( 0, ) Θεωρούµε

Διαβάστε περισσότερα

που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική θέση.

που έχει αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική θέση. . Εθύγρµµη κίνηση - - ο ΓΕΛ Πετρούπολης. Χρονική στιγμή t κι χρονική διάρκει Δt Χρονική στιγμή t είνι η μέτρηση το χρόνο κι δείχνει πότε σμβίνει έν γεγονός. Χρονική διάρκει Δt είνι η διφορά δύο χρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑο Α Έστω µι συνάρτηση f ορισµένη σ' έν διάστηµ κι έν εσωτερικό σηµείο του Αν η f προυσιάζει τοπικό κρόττο στο κι είνι πργωγίσιµη στο σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΕΣ Το ορισμένο ολοκλήρωμ ή ολοκλήρωμ Riema μις πργμτικής συνάρτησης f με διάστημ ολοκλήρωσης το πεπερσμένο διάστημ [, ], υπάρχει ότν: η f είνι συνεχής στο διάστημ υτό, κθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Πληροφορικής. Μαθηματικός Λογισμός. Ενότητα: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Πληροφορικής. Μαθηματικός Λογισμός. Ενότητα: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Ιόνιο Πνεπιστήμιο - Τμήμ Πληροορικής Μθημτικός Λογισμός Ενότητ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Πνγιώτης Βλάμος Αδειες Χρήσης Το πρόν εκπιδευτικό υλικό υπόκειτι σε άδειες χρήσης Cativ Commo

Διαβάστε περισσότερα

3. ** Στο επίπεδο δίνονται τα µη µηδενικά διανύσµατα α r,β r και γ r, τα οποία ανά δυο είναι µη συγγραµµικά. Να βρείτε το άθροισµά τους αν το διάνυσµα

3. ** Στο επίπεδο δίνονται τα µη µηδενικά διανύσµατα α r,β r και γ r, τα οποία ανά δυο είναι µη συγγραµµικά. Να βρείτε το άθροισµά τους αν το διάνυσµα Ερωτήσεις νάπτυξης 1 * Ν κτσκευάσετε το άθροισµ των δινυσµάτων + + 3 όπου 2 * ι ποιες τιµές του πρµτικού ριθµού λ ισχύει ( λ ) < 5 0 ; 3 ** Στο επίπεδο δίνοντι τ µη µηδενικά δινύσµτ, κι, τ οποί νά δυο

Διαβάστε περισσότερα

για την εισαγωγή στο Λύκειο

για την εισαγωγή στο Λύκειο Τυπολόγιο 1 Μθημτικά γι την εισγωγή στο Λύκειο Νίκος Κρινιωτάκης ΠΡΓΜΤΙΚΟΙ ΡΙΘΜΟΙ Σύνολ ριθμών Φυσικοί ριθμοί Ν {,1,,3,...,} Οι φυσικοί δικρίνοντι σε: Άρτιους είνι της μορφής ν κ, κ Ν (διιρούντι με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 202 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

4.1 δες αντίστοιχη θεωρία 4.2. Α) ναι. Β) όχι. 4.3 δες αντίστοιχη θεωρία. 4.4 δες αντίστοιχη θεωρία 4.5 Α Λ Β Σ Γ Σ Δ Σ ,8 θεωρία.

4.1 δες αντίστοιχη θεωρία 4.2. Α) ναι. Β) όχι. 4.3 δες αντίστοιχη θεωρία. 4.4 δες αντίστοιχη θεωρία 4.5 Α Λ Β Σ Γ Σ Δ Σ ,8 θεωρία. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΛΥΣΕΙΣ 4. δες ντίστοιχη θεωρί 4. Α) νι Β) όχι 4. δες ντίστοιχη θεωρί 4.4 δες ντίστοιχη θεωρί 4.5 Α Λ Β Σ Γ Σ Δ Σ 4. 6 f d f ()g()d f()g() f()g ()d f()d f () f()d f () () () f(g())d f(g( ())

Διαβάστε περισσότερα

αβ (, ) τέτοιος ώστε f(x

αβ (, ) τέτοιος ώστε f(x ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Άσκηση α) Έστω μια συνάρτηση f, η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [ αβ., ] Αν η f είναι συνεχής στο [ αβ, ]

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 05 ΘΕΜΑ Α. Γι μι συνεχή συνάρτηση f ν γράψετε τις τρείς κτηγορίες σημείων, τ οποί εινι πιθνές θέσεις τοπικών κροτάτων. (6 Μονάδες). Ν χρκτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Έννοιες

Επαναληπτικές Έννοιες Επιμέλει: Ροκίδης Μιχάλης Μθημτικός M.Sc ) ΣΥΝΟΛΑ 0,,,, Φυσικοί,,,0,,, Ακέριοι,, 0 Ρητοί \ Άρρητοι Πργμτικοί ) ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ορισμοί Επνληπτικές Έννοιες, ν 0. ν, ν, ν, ν πράγοντες.., 0 Ιδιότητες Κοινής Βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ν ν = α 0 α β = ( ) β α = α ( α β)( α β)

ν ν = α 0 α β = ( ) β α = α ( α β)( α β) Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ν 0 ν = 1 = β β ν 1= ν µ = ν + µ ν ν µ 1 µ = ν = ν ( ν ) µ ν ν = ν µ β = β ( β) ν = ν βν ν > 0 τότε 2 = β = β β = β Ιδιότητες υνάµεων ν > β τότε + γ > β+ γ. ν > β κι γ > δ τότε + γ > β+ δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΪΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΘΗΜ / ΤΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 15/0/015 ΘΕΜ 1 ο Οδηγί: Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ερωτήσεις 1-4 κι δίπλ το γράμμ που ντιστοιχεί στη σωστή πάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μάρτιος 1998.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μάρτιος 1998. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο υτό περιλμβάνει την ύλη των Μθημτικών, που προβλέπετι πό το πρόγρμμ σπουδών της Θετικής Κτεύθυνσης της Β τάξης του Ενιίου Λυκείου, του οποίου η εφρμογή ρχίζει πό το σχολικό έτος 998-999

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. Εισαγωγή

1 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ. Εισαγωγή ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ Εισγωγή Το διάνυσμ είνι έν χρκτηριστικό πράδειγμ έννοις που νπτύχθηκε μέσ πό τη στενή λληλεπίδρση Μθημτικών κι Φυσικής Ο κνόνς του πρλληλόγρμμου, σύμφων με τον οποίο το μέτρο κι η κτεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

τριγώνου ΑΒΓ είναι κυκλώστε το γράµµα της σωστής απάντησης και αιτιολογήστε την απάντηση σας. Με βάση την τριγωνική ανισότητα για

τριγώνου ΑΒΓ είναι κυκλώστε το γράµµα της σωστής απάντησης και αιτιολογήστε την απάντηση σας. Με βάση την τριγωνική ανισότητα για 3.0 3. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδς 57-58 Ερωτήσεις Κτνόησης. Χρκτηρίστε ( Σ ) σωστή ή λάθος ( ) κάθε µί πό τις επόµενες προτάσεις i) Η εξωτερική γωνί ˆ εξ τριγώνου είνι µεγλύτερη πό την ˆ ii) Η εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Κεφάλαιο 2ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Κεφάλαιο ο: ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Ερωτήσεις του τύου «Σωστό - Λάθος». * Αν = α + βi, α, β R και = 0, τότε α = 0 και β = 0. Σ Λ. * Αν = α + βi και αβ 0, τότε = α β i. Σ Λ. * Αν = κ + λi κ, λ R, τότε Re () =

Διαβάστε περισσότερα

Κ ε φ α λ ά ( ) ( ) ηµθ + = ( )

Κ ε φ α λ ά ( ) ( ) ηµθ + = ( ) ΑΣΚΗΣΗ ίνονται οι µιγαδικοί αριθµοί z + 0i για τους οποίους ισχύει: z 4 =. z i. Να δείξετε ότι z =. ii. Αν επιπλέον ισχύει Re( z) Im( z) iii. = να υπολογίσετε τους παραπάνω µιγαδικούς αριθµούς. Για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε_.ΜλΓΑ() ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.. Α.. Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνί: Κυρική 7 Απριλίου ιάρκει Εξέτσης: ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Βλέπε πόδειξη () σελ.75 σχολικού βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

x 1 vii) f(x) 5 x 4 viii) 2 + γ) f (x) = στ) f (x) = e x -1 Β. Γραφική παράσταση Γ. Ίσες συναρτήσεις x 3 x 3 f(x), g(x) ιι)

x 1 vii) f(x) 5 x 4 viii) 2 + γ) f (x) = στ) f (x) = e x -1 Β. Γραφική παράσταση Γ. Ίσες συναρτήσεις x 3 x 3 f(x), g(x) ιι) Α.Πεδίο ορισμού. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων με τύπους ι) f() = v) f() 4 6 6 5 log 4 ii) f() = iii) f() = log ( ) iv) f() = log ( log 4(- )) vi) f() = 4 vii) f() 5 4 viii) f() ημ.

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Α) Προβλήμτ ευθύγρμμης ομλά επιτχυνόμενης κίνησης. ) Απλής εφρμογής τύπων Ακολουθούμε τ εξής βήμτ: i) Συμβολίζουμε τ δεδομέν κι ζητούμεν με τ ντίστοιχ σύμβολ που θ χρησιμοποιούμε.

Διαβάστε περισσότερα

Εμβαδόν τετραγώνου: Ε = α 2. Εμβαδόν ορθογωνίου παραλληλογράμμου: Ε = α β. β Εμβαδόν πλάγιου παραλληλογράμμου: Ε = υ β. α υ

Εμβαδόν τετραγώνου: Ε = α 2. Εμβαδόν ορθογωνίου παραλληλογράμμου: Ε = α β. β Εμβαδόν πλάγιου παραλληλογράμμου: Ε = υ β. α υ Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η ποτελεσμτική μάθηση δεν θέλει κόπο λλά τρόπο, δηλδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρί Μθημτικών Α Γυμνσίου Αριθμητική - Άλγερ Γεωμετρί Αριθμητική πράστση ονομάζετι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΥΛΟΣ Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Κατεύθυνσης

ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΥΛΟΣ Μαθηµατικά Γ Λυκείου - Κατεύθυνσης Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΙΓΑ ΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Οι µιγαδικοί αριθµοί και w συνδέονται µε την σέση a β w =, όπου γ α,β,γ R Όταν =0 τότε w= και όταν =-i τότε w=- i Να βρείτε τις σταθερές α,β,γ α Αν το άθροισµα και το γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 6. ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Θεωρί Μέθοδος Ασκήσεις ΘΕΩΡΙΑ. Ορισµός. Έστω συνάρτηση y f( πργωγίσιµη στο. Ρυθµός µετβολής του y ως προς στο σηµείο λέγετι η πράγωγος f ( κι Ρυθµός µετβολής του y ως προς λέγετι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ερωτήσεις - 4 κι δίπλ το γράμμ που ντιστοιχεί στη σωστή πάντηση.. Η ρχή της επλληλίς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 3 IOYNIOY 04 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

x 3. Οι περιττές δυνάμεις άνισων αριθμών είναι ομοιοτρόπως άνισες: Αν α, β ε IR

x 3. Οι περιττές δυνάμεις άνισων αριθμών είναι ομοιοτρόπως άνισες: Αν α, β ε IR Σερίφης Κωννος Α. Βσικές γνώσεις Τυτότητες ± ) ± + ± ) 3 3 ± 3 +3 ± 3 + ± ) ++γ) + +γ ++γ+γ - -)+) 3-3 -) ++ ) ν - ν -) ν- + ν- + + ν- + ν- ) 3 + 3 +) -+ ) ν + ν +) ν- - ν- + - ν- + ν- ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ν ΠΕΡΙΤΤΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 3 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Κ Α T E Y Θ Υ Ν Σ Η Σ

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 3 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Κ Α T E Y Θ Υ Ν Σ Η Σ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 3 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Κ Α T E Y Θ Υ Ν Σ Η Σ Ε ι μ ε λ ε ι : Τ κ η ς Τ σ κ λ κ ο ς o ΘΕΜΑ Π ν ε λ λ δ ι κ ε ς Ε ξ ε τ σ ε ι ς ( 3 ) A. Εστω f μι συνεχης συνρτηση σε εν διστημ [, β].

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ

2.1 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 7. ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Ονομάζουμε τετργωνική ρίζ ενός θετικού ριθμού τον θετικό ριθμό (ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: ) που ότν υψωθεί στο τετράγωνο μς δίνει

Διαβάστε περισσότερα

αριθμών Ιδιότητες της διάταξης

αριθμών Ιδιότητες της διάταξης Ανισότητες Διάτξη πργμτικών ριθμών Ιδιότητες της διάτξης Διάτξη (σύγκριση) δύο ριθμών. Πώς μπορούμε ν συγκρίνουμε δύο ριθμούς κι ; Απάντηση Ο ριθμός είνι μεγλύτερος του (συμολικά > ), ότν η διφορά είνι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΑΡΑΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ [Αρχική Συνάρτηση του κεφ.3.1 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΑΡΑΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ [Αρχική Συνάρτηση του κεφ.3.1 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΑΡΑΓΟΥΣΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ [Αρχική Συνάρτηση του κεφ.3. Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Πράγουσ συνάρτηση ΟΡΙΣΜΟΣ Έστω f μι συνάρτηση ορισμένη σε έν διάστημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Β Τάξη Ενιαίου Λυκείου Θετική Κατεύθυνση ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Β Τάξη Ενιαίου Λυκείου Θετική Κατεύθυνση ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Τάξη Ενιίου Λυκείου Θετική Κτεύθυνση ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Με πόφση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικοί αριθμοί Οι πράξεις & οι ιδιότητες τους

Πραγματικοί αριθμοί Οι πράξεις & οι ιδιότητες τους 0 Πργμτικοί ριθμοί Οι πράξεις & οι ιιότητες τους Βρέντζου Τίν Φυσικός Μετπτυχικός τίτλος ΜEd: «Σπουές στην εκπίευση» 0 1 Πργμτικοί ριθμοί : Αποτελούντι πό τους ρητούς ριθμούς κι τους άρρητους ριθμούς.

Διαβάστε περισσότερα

3x 2x 1 dx. x dx. x x x dx.

3x 2x 1 dx. x dx. x x x dx. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση (Υολογισμός του f () d Βσιζόμενος σε Ιδιότητες Ή στην Αρχική της f, η οοί Βρίσκετι ό Κνόνες Πργώγισης) Ν υολογίσετε το ολοκλήρωμ ( + ) d (Θέμ Β) Άσκηση (Υολογισμός του f () d

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου AΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Μαθηματικά Γ Γυμνασίου AΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ε ω μ ε τ ρ ί AΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΩΝΩΝ 1. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒ (ΑΒ=Α) προεκτείνουμε τη βάση Β κτά ίσ τμήμτ Β=Ε. Ν δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕ είνι ισοσκελές. 2. Ν κτσκευάσετε σε ισοσκελές τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Άλγεβρα. Ενιαίου Λυκείου

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Άλγεβρα. Ενιαίου Λυκείου Φυσικός MSc ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Άλγεβρ Β Ενιίου Λυκείου Άλγεβρ B Λυκείου Περιεχόμεν ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Τριγωνομετρί Η θεωρί με Ερωτήσεις Ασκήσεις & Προβλήμτ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Πολυώνυμ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0 Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0 Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8//6 ΘΕΜΑ Οδηγί: Στις ερωτήσεις -4 ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό της ερώτησης κι δίπλ το γράμμ που ντιστοιχεί στη σωστή πάντηση.. Η

Διαβάστε περισσότερα

Mαθηματικά Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ. Λυκείου Ανάλυση Κεφ. 1 ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Mαθηματικά Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ. Λυκείου Ανάλυση Κεφ. 1 ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Γ. Λυκείου Ανάλυση Κεφ. ο Γ / ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο» Kυριακή 8-12-2002

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο» Kυριακή 8-12-2002 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 00 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο» Kυρική 8--00 Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Έςτω f:r R, ςυνεχήσ ςυνάρτηςη και α,b,c R. Αποδείξτε ότι

1. Έςτω f:r R, ςυνεχήσ ςυνάρτηςη και α,b,c R. Αποδείξτε ότι Έςτω :RR, ςυνεχήσ ςυνάρτηςη κι,,cr Αποδείξτε ότι ) d d β) d d γ) d c c d c c δ) d c c c d ε) d στ) d Απάντηση:, εάν η είνι περιττή d, εάν η είνι άρτι Πρόκειτι γι πολύ βσική άσκηση, που είνι εφρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΜΑ Α Β ΤΡΙΤΗ 3 IOYNIOY 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Δίνεται η εξίσωση w w + i 0 () και το πολυώνυμο 3 P ( ) + a + β -,, R α) Να λύσετε την εξίσωση () β)αν ο αριθμός w που βρήκατε στο ερώτημα α) είναι ρίζα της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μθηµτικός Συγγρφές µέλος του Σ της ΕΜΕ Πρόεδρος της Συντκτικής Επιτροπής του περιοδικού «Ευκλείδης Β» ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2002 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2002 ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Α) Έστω η συνάρτηση f, η οποία είναι συνεχής στο διάστημα [α,β] με f(α) f(β). Να αποδείξετε ότι για κάθε αριθμό η μεταξύ των f(α) και

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 1. * Από τα παρακάτω διαγράµµατα, γραφική παράσταση συνάρτησης είναι το

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 1. * Από τα παρακάτω διαγράµµατα, γραφική παράσταση συνάρτησης είναι το Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. * Από τα παρακάτω διαγράµµατα, γραφική παράσταση συνάρτησης είναι το διάγραµµα Α. B. Γ.. Ε. 7 . * Από τα παρακάτω διαγράµµατα δεν είναι γραφική παράσταση συνάρτησης το διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο δείγμα ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ο δείγμα ΘΕΜΑ ο Α. Έστω μία συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα α,β. Αν G είναι μία παράγουσα της f στο α,β τότε να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά θετικής & τεχνολογικής κατεύθυνσης

Μαθηματικά θετικής & τεχνολογικής κατεύθυνσης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 Μθημτικά θετικής & τεχνολογικής κτεύθυνσης Α. Σχολικό βιβλίο, σελ: 94 ΘΕΜΑ Α Α. Σχολικό βιβλίο, σελ: 88 Α. Σχολικό βιβλίο, σελ: 59 Α4. ) ΛΑΘΟΣ β) ΣΩΣΤΟ γ) ΛΑΘΟΣ δ) ΣΩΣΤΟ ε) ΣΩΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. είναι ακέραιος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. είναι ακέραιος. ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αν ο είνι κέριος κι ο ( ) είνι κέριος ΑΠΟΔΕΙΞΗ Επειδή τ δυντά υπόλοιπ του με τον είνι 0,,, ο κέριος έχει μί πό τις μορφές κ ή κ, κ Z Αν κ, κ Z ) κ (κ ) κ(9κ

Διαβάστε περισσότερα