Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Επιφανειακών Θεμελιώσεων ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 010 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6. στο έδαφος Ένα σημαντικό θέμα που εμπλέκεται στην μελέτη και διαστασιολόγηση των θεμελιώσεων αφορά τις αναπτυσσόμενες καθιζήσεις στο έδαφος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του τεχνικού έργου Οι αναπτυσσόμενες εδαφικές καθιζήσεις αποτελούν συνάρτηση ρη ητόσο της επιβαλλόμενης φόρτισης όσο και των χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης Η γενικότερη διαδικασία υπολογισμού των καθιζήσεων αφορά τον προσδιορισμό των τάσεων στο έδαφος λόγω της υπερκείμενης φόρτισης, και στη συνέχεια (βάσει και των εδαφικών παραμέτρων ρ και χαρακτηριστικών) ) χρήση της κατάλληλης μεθοδολογίας προσδιορισμού των τιμών της καθίζησης ης Με βάση τα παραπάνω ο μηχανισμός ανάπτυξης των καθιζήσεων και η τιμή τους είναι διαφορετικά στα αμμώδη σε σχέση με τα συνεκτικά εδάφη

2 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.3 στο έδαφος σε αμμώδη εδάφη (Αναγνωστόπουλος κ.α. 1994) : - Τα αμμώδη εδάφη παρουσιάζουν μεγάλη διαπερατότητα α - Η εκτόνωση της πίεσης του νερού των πόρων γίνεται αμέσως μετά την επιβολή της φόρτισης - Το φορτίο παραλαμβάνεται πρακτικά άμεσα από τον εδαφικό σκελετό - Συνεπώς οι καθιζήσεις στα αμμώδη εδάφη είναι άμεσες και ελαστικές σε συνεκτικά εδάφη (Αναγνωστόπουλος κ.α. 1994) : - Τα συνεκτικά εδάφη παρουσιάζουν πολύ μικρή διαπερατότητα - Η αναπτυσσόμενη λόγω των φορτίων υπερπίεση του νερού των πόρων αργεί πολύ να εκτονωθεί - Η διαδικασίας ανάληψης του φορτίου από τον εδαφικό σκελετό εξελίσσεται με αργό ρυθμό - Συνεπώς οι καθιζήσεις στα συνεκτικά (λεπτόκκοκα) εδάφη εξελίσσονται στο χρόνο με αργό ρυθμό Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.4 Βάθος ανάπτυξης καθιζήσεων: - Οι αναπτυσσόμενες α ες τάσεις με το βάθος φαίνονται στο διπλανό σχήμα στο έδαφος - Το βάθος επιρροής σε θεμελιολωρίδα (L>>) είναι μεγαλύτερο από ότι σε τετράγωνο πέδιλο - Εκτιμάται βάθος επιρροής φόρτισης: Θεμελιολωρίδα z max 5~6 Τετραγωνικό z max (Σχήμα: Καββαδάς, 005)

3 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.5 Υπολογισμός τάσεων επιφόρτισης : στο έδαφος J Υπενθυμίζεται ότι οι πρόσθετες ες τάσεις 0.5 ( σ) στο έδαφος (εύκαμπτο πέδιλο) 6.0 λόγω της επιφόρτισης μπορούν να υπολογιστούν με το βάθος με τη σχέση: 1.0 όπου: σ J q J τασικός συντελεστής στη γωνία του θεμελίου (σχήμα) συνάρτηση των λόγων z/b και a/b (ή L/) το z απότηστάθμη θεμελίωσης και προς τα κάτω q q σ η τιμή της πρόσθετης τάσης o θ v,df (με επίχωση q ο =q θ ) o στη στάθμη θεμελίωσης Για την εύρεση της σ στο κέντρο του θεμελίου, αυτό χωρίζεται νοητά σε 4 ίσα ορθογώνια και προστίθενται οι επιμέρους σ z b a/b= b (Σχήμα: Γραμματικόπουλος κ.α., 1994) 10 Γωνία θεμελίου a z b Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.6 Υπολογισμός τάσεων επιφόρτισης : στο έδαφος - Οι πρόσθετες ες τάσεις ( σ) στο έδαφος (δύσκαμπτο πέδιλο) λόγω επιφόρτισης ισούνται με αυτές στο χαρακτηριστικό σημείο C εύκαμπτου πεδίλου : όπου: J,C σ J q,c o τασικός συντελεστής στο χαρακτηριστικό σημείο C θεμελίου (σχήμα) συνάρτηση των λόγων z/b και a/b (ή L/) το z από τη στάθμη θεμελίωσης και προς τα κάτω q q σ η τιμή της πρόσθετης τάσης o θ v,df (με επίχωση q ο =q θ ) στη στάθμη θεμελίωσης Η τιμή αυτή της σ στο χαρακτηριστικό σημείο C χρησιμοποιείται συχνά για τον υπολογισμό της καθίζησης δύσκαμπτου πεδίλου (Τσότσος 1991) z b J,C a/b= Χαρακτηριστικό σημείο θεμελίου 0.0 (Σχήμα: Γραμματικόπουλος κ.α., 1994) b a z b

4 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.7 στο έδαφος Αναπτυσσόμενες καθιζήσεις (γενική σχέση) Η ολ = Η i + Η c + Η αμμώδη αργιλικά κορεσμένα αργιλικά κορεσμένα αργιλικά Η i Η c Η άμεσες-αρχικές (immediate) ελαστικές καθιζήσεις: αναπτύσσονται άμεσα κατά την επιβολή του φορτίου (δηλαδή από τη φάση της κατασκευής του έργου).στα κορεσμένα αργιλικά εδάφη συμβαίνουν δίχως μεταβολή του όγκου και αναιρούνται όταν αφαιρεθεί το φορτίο καθιζήσεις λόγω στερεοποίησης (conolidation): αναπτύσσονται λόγω της απομάκρυνσης του νερού των πόρων σε σημαντικό χρόνο μετά την επιβολή του φορτίου, λόγω της μικρής διαπερατότητας του εδάφους δευτερεύουσες (econdary) ερπυστικές καθιζήσεις : μικρές σε τιμή καθιζήσεις που αναπτύσσονται μετά την ολοκλήρωση της πρωτογενούς στερεοποίησης Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.8 σε αμμώδη εδάφη : στο έδαφος - Αναπτύσσονται α μόνο άμεσες καθιζήσεις αθζήσες (δηλαδή Η c = Η = 0) - Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες προσδιορισμού καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη (ελαστικές σχέσεις και εμπειρικές μέθοδοι). Επειδή το μέτρο ελαστικότητας Ε δεν είναι σταθερό με το βάθος δεν ενδείκνυνται πάντα οι σχέσεις ελαστικής μορφής και προτιμώνται οι εμπειρικές σχέσεις. - Όταν χρησιμοποιούνται σχέσεις ελαστικής μορφής δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή κατάλληλων τιμών Ε και ν («στραγγισμένες» τιμές). - Στις επόμενες διαφάνειες παρουσιάζονται ενδεικτικά δυο μέθοδοι με εμπειρικές και με ελαστικές σχέσεις. Λόγω της φύσης και της πολυπλοκότητας λ της εδαφικής συμπεριφοράς συνίσταται η χρήση περισσότερων της μιας σχέσης για τον υπολογισμό των αναπτυσσόμενων καθιζήσεων. Περισσότερες προσεγγίσεις περιγράφονται από τους owle (1997), arne (000), Da (1999), Τσότσος (1991), Καββαδάς (005), Day (006).

5 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.9 στο έδαφος σε αμμώδη εδάφη (εμπειρική σχέση, μέθοδος Schmertmann) : - Η μέθοδος προτάθηκε από τους Schmertmann et al. (1978) για άκαμπτα α θεμέλια σε αμμώδη εδάφη : n I Ηi C1 C q i1 Zi Z,i z,i i σ v,df C q C 1 0. log 10t (άμεση καθίζηση C =1) Γίνεται διαχωρισμός του εδάφους σε στρώσεις πάχους z κάτωαπότοθεμέλιοκαιγια κάθε στρώση χρησιμοποιείται το Ε και υπολογίζεται το Ι z είναι: σ γ D v,df f ενεργός τάση στη στάθμη θεμελίωσης D θεμέλιο f xl q θ q τάση φορτίου θεμελίου q q σ θ v,df θ q q με επιχωση θ t ο χρόνος t σε έτη (>0.1) D f z z πάχος στρώσης που επιλέγεται i Καθίζηση η Καθίζηση μέτρο ελαστικότητας (συμπίεσης) εδάφους άκαμπτου S εύκαμπτου Η συντελεστής επιρροής στρώσης έδαφος: Ε, ν IZ Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος σε αμμώδη εδάφη (εμπειρική σχέση, μέθοδος Schmertmann) : - Η μέθοδος προτάθηκε από τους Schmertmann et al. (1978) για άκαμπτα α θεμέλια σε αμμώδη εδάφη : n I Ηi C1 C q i1 Zi Z,i z,i i σ v,df C q C 1 0. log 10t (άμεση καθίζηση C =1) Γίνεται διαχωρισμός του εδάφους σε στρώσεις πάχους z κάτωαπότοθεμέλιοκαιγια κάθε στρώση χρησιμοποιείται το Ε και υπολογίζεται το Ι z ιαδικασία υπολογισμού I z Υπολογίζεται το q I Zmax σ v σ σε βάθος Β/ για τετραγωνικό και Β για v θεμελιολωρίδα (κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης) 0.5Β Β Β Ι Z τετραγωνικό L/=1 Ι Z,max Ι Z,max Σχεδιάζεται σε γράφημα η μεταβολή του Ι Ζ με το βάθος ανάλογα με το σχήμα του θεμελίου Τέλος επιλέγεται η τιμή Ι Z,i στομέσοκάθεστρώσης z 3Β 4Β θεμελιολωρίδα L/=10 z=0 στη στάθμη θεμελίωσης (και αυξάνει προς τα κάτω)

6 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Εφαρμογή : στο έδαφος Άκαμπτο πέδιλοδιαστάσεων.x.m με κατακόρυφο φορτίο 500kN θεμελιώνεται σε βάθος.0m (δίχως επίχωση) σε χαλαρή άμμο με ν=0.8, Ε =0 MPa, γ=16 kn/m³. Να υπολογιστεί η καθίζηση με τη μέθοδο Schmertmann et al. (α) άμεση (β) σε 0 έτη Επίλυση : (i) Το ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο λόγω του φορτίου του θεμελίου είναι: N 500 kn q θ L.. m Το πέδιλο είναι τετραγωνικό συνεπώς λαμβάνεται η σχέση I z για L/=1, οπότε από το σχετικό σχήμα προκύπτει πως απαιτείται ο υπολογισμός τηςκαθίζησης λαμβάνοντας υπόψη βάθος Β=4.4m κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης. 500kN (ii) Υπολογίζεται το I z,max (για L/=1 υπολογ. σε z=/=1.1m) 1m).0m qq I Zmax σ v σ γ D 16 3 kpa v,df f q q σ kpa v θ f v,df σ γ D kpa z 4.4m Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.1 Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος q I Zmax σ 49.6 v (iii) Με βάση την τιμή του I z,max σχεδιάζεται το γράφημα με το βάθος ως εξής: z 0m I 0.10 Z z m I I 0.6 Z Zmax z 4.4m I 0 Z (iv) Υπολογίζεται το C 1 σv,df 3 C C q z (m) Iz (v) Υπολογίζεται το C (α) Άμεση καθίζηση C 1 (β) T=0χρόνια C 1 0. log

7 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος (vi) Το βάθος υπολογισμού χωρίζεται σε στρώσεις: Το συνολικό βάθος των 4.4m που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των καθιζήσεων χωρίζεται σε 4 στρώσεις του 1.1m. Στο μέσο κάθε στρώσης υπολογίζεται από το προηγούμενο διάγραμμα το Ι Z 1.10m (z=0.55m) Σ Iz Στρώση z i (m) z i (m) i (kpa) I zi I zi* z i/ i (z=1.65m) Σ m (z=.75m) Σ m 4.40m (z=3.85m) Σ4 z (m) (vιi) Υπολογίζεται η καθίζηση κατά Schmertmann: Σ(I zi * zi / zi ) (α) Άμεση καθίζηση I z n Z,i i 5 Ηi C1 C q m i1,i 5 (β) σε t=0 χρόνια Η m i Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : Οι συγκεκριμένες ες ελαστικές σχέσεις έσεςμπορούν να χρησιμοποιηθούν: ο ηθού (α) Για τον υπολογισμό των συνολικών καθιζήσεων σε αμμώδη και ξηρά αργιλικά εδάφη καθώς σε αυτά οι καθιζήσεις στερεοποίησης και οι ερπυστικές αποτελούν αμελητέες ποσότητες - καθώς το Ε μεταβάλλεται με τοβάθος απαιτείται προσεκτική επιλογή των τιμών που θα χρησιμοποιηθούν (Ε και ν ) - οι καθιζήσεις δεν είναι πλήρως αντιστρεπτές αν αφαιρεθεί το φορτίο (β) Για τον υπολογισμό της άμεσης καθίζησης Η i σε κορεσμένα συνεκτικά - αργιλικά εδάφη ( Η i < Η ολ) ) - Θεωρούνται αστράγγιστες συνθήκες Ε=Ε u και ν=ν u =0.5 (δίχως μεταβολή όγκου, βλ. σελ. 6.47) - Οι καθιζήσεις που υπολογίζονται με τις παραπάνω τιμές θεωρούνται αντιστρεπτές μετά από την αφαίρεση του φορτίου

8 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : - Θεωρώντας το έδαφος ως ελαστικό μπορεί να υπολογιστεί η καθίζηση εύκαμπτου θεμελίου με τη γενική σχέση (owle 1997, Da 007) : 1 ν Η q α Ι I * 1 1 v i o S F ΙS F1 F Ε 1 v όπου: q η πρόσθετη τάση λόγω επιφόρτισης (σελ. 6.5) o ν I,I I,F,F (από πίνακες) F 1 το πλάτος του θεμελίου θεμέλιο xl L το μήκος του θεμελίου (L ) q o D f για κορεσμένα αργιλικά Ε u (σελ. 6.47) σταθμισμένο μ μέτρο ελαστικότητας z εδάφους από τη στάθμη θεμελίωσης έως Καθίζηση βάθος 4 κάτω από αυτή Η άκαμπτου S δείκτης Poion (v u για κορεσμ. αργιλικά 6.47) F συντελεστές σχήματος και βάθους θεμελίωσης έδαφος: Ε, ν βράχος Καθίζηση εύκαμπτου Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : - Θεωρώντας το έδαφος ως ελαστικό μπορεί να υπολογιστεί η καθίζηση εύκαμπτου θεμελίου με τη γενική σχέση (owle 1997, Da 007) : * 1 ν Η q α Ι I Ε όπου: i o S F 1 v Ι F F 1 v S 1 I,F,F (από πίνακες) F 1 Τιμές παραμέτρων για τους υπολογισμούς Παράμετρος Κέντρο Γωνία α 4 1 * m n L H L H

9 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : - Θεωρώντας το έδαφος ως ελαστικό μπορεί να υπολογιστεί η καθίζηση εύκαμπτου θεμελίου με τη γενική σχέση (owle 1997, Da 007) : * 1 ν 1 v Ηi qo α ΙS IF ΙS F1 F Ε 1 v όπου: Καθίζηση άκαμπτου θεμελίου I,F,F (από πίνακες) F 1 Η ακ 0.93 Η (owle 1997) ευκαμ κεντρο Η Η ακ ευκαμ κεντρο (Καββαδάς 005) Υπολογισμός σταθμισμένου μ Ε S (owle) Ε z z.. z z 1 1 n n (owle 1997) Ε i μέτρο ελαστικότητας στη στρώση z i z min H,5 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : Συντελεστές F 1 και F για τον υπολογισμό του I S

10 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : Συντελεστές F 1 και F για τον υπολογισμό του I S Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.0 στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : Νομογραφήματα για τον υπολογισμό του I F ν = 0.0 ν = 0.3 ν = 0.4 ν = 0.5 (Σχήμα: Da, 007) Σημείωση: Για D f =0ισχύει πάντα I F =1.0

11 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.1 στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : - Εφαρμογή ελαστικής σχέσης σε πολυστρωματικό έδαφος : Καθίζηση στρώσης 1: Η 1 q o Καθίζηση στρώσης : Η = Η - Η Df Στρώση 1: Ε 1, ν 1 Η Καθίζηση Η 1 1 D f D f Στρώση : Ε, ν Καθίζηση Η Η βράχος Στρώση : Ε, ν Η Στρώση : Ε, ν Καθίζηση Η Η Καθίζηση Η Στρώση : Ε, ν Η βράχος βράχος Για τον υπολογισμό της καθίζησης της στρώσης : Τλ Τελική καθίζηση α) Υπολογίζεται η καθίζηση της «υποθετικής» στρώσης Η= Η 1 + Η β) Υπολογίζεται η καθίζηση της «υποθετικής» στρώσης και αφαιρείται από την προηγούμενη Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6. Εφαρμογή : στο έδαφος Άκαμπτο πέδιλοδιαστάσεων.x.m με κατακόρυφο φορτίο 500kN θεμελιώνεται σε βάθος.0m (δίχως επίχωση) σε χαλαρή άμμο με ν=0.8, Ε =0 MPa, γ=16 kn/m³. Να υπολογιστεί η άμεση καθίζηση με τη μέθοδο Steinbrenner και την Schmertmann Επίλυση : Η μέθοδος Steinbrenner αφορά εύκαμπτα θεμέλια. Θα γίνει αρχικά ο υπολογισμός για εύκαμπτο θεμέλιο και μετά η σχετική τροποποίηση η για άκαμπτο: * 1 ν Η q α Ι I Ε i o S F Η ακ 0.93 Η ευκαμ κεντρο Η Η (i) Η ομοιόμορφη κατανεμημένη τάση λόγω του φορτίου του θεμελίου είναι: v,df f ή ακ ευκαμ κεντρο N 500 kn q θ L.. m Καθώς δεν υπάρχει επίχωση, για τον υπολογισμό της πρόσθετης τάσης q o στη στάθμη θεμελίωσης πρέπει να αφαιρεθεί η τάση του εδάφους που προϋπήρχε και αφαιρέθηκε: q q σ Αν υπήρχε επίχωση θα ο θ v,df q kpa ο σ ήταν q γ D 16 3 kpa o =q θ =103.31kPa

12 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.3 Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος (ii) Υπολογίζονται οι διάφορες παράμετροι για κέντρο πεδίλου: α 4 * Β Β/ 1 1m m L / 1 Τιμές παραμέτρων για τους υπολογισμούς Παράμετρος Β Β/ 1.1m n H/ (ημίχωρος Η>>Β) m (iii) Υπολογίζεται το I S 1 v ΙS F1 F F,F (από πίνακες για m=1 και n=100) 1 1 v Προκύπτει: ΙS α * n Κέντρο 4 L H m Γωνία 1 L H (iv) Υπολογίζεται το I F Από το σχετικό διάγραμμα: v 0.3 (κοντά στο 0.8) L 1 Df και ΙF 0.67 ν = 0.3 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.4 Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος (v) Υπολογίζεται η καθίζηση στο κέντρο εύκαμπτου πεδίλου: * 1 ν 10.8 Ηi qo α ΙS IF m Ε 0000 Μονάδες kn kn m m m m m kn m kn 0000 m (vi) Υπολογίζεται η καθίζηση σε άκαμπτο πέδιλο: (owle 1997) (Καββαδάς 005) Η 0.93 Η m ακ ακ ευκαμ κεντρο Η Η m m ευκαμ κεντρο (vii) Σύγκριση με μέθοδο Schmertmann (επιλύθηκε σε προηγούμενες διαφάνειες): Schmertmann: (α) Άμεση καθίζηση Ηi m (β) σε t=0 χρόνια Ηi m Οι δυο μέθοδοι δίνουν πολύ κοντινά αποτελέσματα. Συχνά όμως παρατηρούνται σημαντικές διαφορές.

13 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.5 Εφαρμογή : στο έδαφος Να υπολογιστεί πόση θα είναι η καθίζηση η στο θεμέλιο της προηγούμενης ηςεφαρμογής εφόσον το πάχος του εδαφικού στρώματος από τη στάθμη θεμελίωσης έως το βράχο είναι ίσο με 5m (μέθοδος Steinbrenner). Επίλυση : Αυτό που αλλάζει στην εφαρμογή της μεθόδου Steinbrenner λόγω του περιορισμένου πάχους εδάφους, αφορά την τιμή του n και συνεπώς και του συντελεστή I S (i) Νέος υπολογισμός I S : H 5 n m L / 1 m Με γραμμική παρεμβολή: F F v 10.8 ΙS F1 F v 10.8 * 1 ν Τλ Τελικά: Ηi qo α ΙS IF m Ε 0000 Η καθίζηση για εύκαμπτο πέδιλο σε στρώση πάχους 5m είναι 4.31mm < 5.39mm Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.6 στο έδαφος σε συνεκτικά (αργιλικά) εδάφη : - Αναπτύσσονται α και οι τρεις μορφές καθίζησης (α) άμεσες καθιζήσεις Η i : μπορούν να υπολογιστούν με μια ελαστική σχέση (π.χ. χ Steinbrenner στις προηγούμενες διαφάνειες) ή με άλλες σχέσεις που περιγράφονται στη βιβλιογραφία (π.χ. Janbu et al. 1956) (β) καθιζήσεις στερεοποίησης ης Η c : ο τρόπος υπολογισμού δίνεται στις επόμενες διαφάνειες (γ) καθιζήσεις ερπυστικού τύπου Η : συνήθως δεν έχουν μεγάλη τιμή, ο τρόπος υπολογισμού δίνεται στις επόμενες διαφάνειες - Όταν χρησιμοποιούνται σχέσεις ελαστικής μορφής δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή κατάλληλων τιμών Ε και ν Α) «στραγγισμένες» τιμές για ολικές καθιζήσεις μη-κορεσμένων αργιλικών εδαφών. Β) «αστράγγιστες» τιμές για τις άμεσες καθιζήσεις κορεσμένων αργίλων

14 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.7 στο έδαφος Άμεσες καθιζήσεις σε αργιλικά εδάφη (Janbu et al): - Γα Για εδαφική απόθεση πάχους Η η τιμή της άμεσης καθίζησης άκαμπτου θεμελίου σε κορεσμένες αργίλους δίνεται από τους Janbu et al. (1956) : όπου: q o μ 0 συντελεστής βάθους θεμελίωσης Ηi μ0 μ1 u μ 1 συντελεστής πάχους εδαφικής στρώσης q η καθαρή τάση θεμελίου (σελ. 6.5) o το πλάτος του θεμελίου u «αστράγγιστο» μέτρο ελαστικότητας εδάφους (Αναπαραγωγή σχήματος από Καββαδάς, 005) Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.8 Εφαρμογή : στο έδαφος Άκαμπτο πέδιλοδιαστάσεων.x.m με κατακόρυφο φορτίο 500kN θεμελιώνεται σε βάθος.0m (δίχως επίχωση) σεκορεσμένοαργιλικόέδαφοςμεε u =0 MPa, γ=16 kn/m³. Να υπολογιστεί η άμεση καθίζηση με τη μέθοδο Janbu et al. Επίλυση : Ο υπολογισμός για άκαμπτο θεμέλιο σε άργιλο κατά Janbu et al. γίνεται με τη σχέση: qo Ηi μ0 μ1 (i) Ηομοιόμορφη μ κατανεμημένη η τάση λόγω τουφορτίου του θεμελίου είναι: N 500 kn q θ L.. m Καθώς δεν υπάρχει επίχωση, για τον υπολογισμό της πρόσθετης τάσης q o στη στάθμη θεμελίωσης πρέπει να αφαιρεθεί η τάση του εδάφους που προϋπήρχε και αφαιρέθηκε: q q σ ο θ v,df σ γ D 16 3 kpa v,df f q kpa ο u Αν υπήρχε επίχωση θα ήταν q o =q θ =103.31kPa

15 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.9 Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος (ii) Υπολογίζονται από τα διαγράμματα το μ 0 και το μ 1 : L 1 μ Df L 1 (τετράγωνο) μ H H (iii) Υπολογίζεται η καθίζηση: Η μ μ q o i 0 1 u Ηi m 0000 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος στερεοποίησης σε αργιλικά εδάφη: - Οι καθιζήσεις σερεο στερεοποίησηςοίησης οφείλονται ση στην αργή απομάκρυνση του νερού των πόρων και την προοδευτική μείωση του πορώδους των αργιλικών εδαφών. - Ο υπολογισμός της καθίζησης στερεοποίησης γίνεται με χρήση των παραμέτρων ρ συπιεστότητας C c, C r (από τη λογαριθμική σχέση τάσης- συμπίεσης στη δοκιμή οιδημέτρου) - Είναι επίσης δυνατή η εκτίμηση της χρονικής εξέλιξης της καθίζησης λόγω στερεοποίησης, δηλαδή ο υπολογισμός της μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την έναρξη της στερεοποίησης.

16 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος στερεοποίησης σε αργιλικά εδάφη: - Μα Μια σημαντική δά διάκριση ρσημεταξύ εαξύτων αργιλικών εδαφών που επηρεάζει τον υπολογισμό των καθιζήσεων είναι σε: (α) κανονικά στερεοποιημένες αργίλους είναι εδάφη τα οποία δεν έχουν δεχτεί στο παρελθόν φορτία μεγαλύτερα από αυτά που τώρα δρουν πάνω τους (β) υπερστερεοποιημένες αργίλους είναι εδάφη στα οποία η κατακόρυφη ενεργός τάση που αναπτύχθηκε στο παρελθόν υπήρξε μεγαλύτερη από αυτήν που παρατηρείται σήμερα Β παρελθόν 10m 15m τμήμα του εδάφους που απομακρύνθηκε υπερστερεοποιημένο έδαφος σήμερα Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.3 στο έδαφος στερεοποίησης σε αργιλικά εδάφη: (α) κανονικά στερεοποιημένα σ c σvo Οι σχέσεις δίνονται θεωρώντας n Cc,i σvo,i σ i Ηc Hi log το έδαφος χωρισμένο σε 1 eoi σ i 1 o,i vo,i voi στρώσεις (συστήνεται ή H i /3) (β) υπερστερεοποιημένα με σvo σc σvo σ n n C r,i σ c,i Cc,i σvo,i σ i Ηc Hi log Hi log i1 1 eo,i σ vo,i i1 1 eo,i σ c,i (γ) υπερστερεοποιημένα με σ vo σ σc Η καθίζηση αφορά εύκαμπτο πέδιλο όταν n Cr,i σvo,i σ το σ υπολογίζεται στο κέντρο του i Ηc Hi log πεδίλου και άκαμπτο πέδιλο όταν το σ i 1 1 eo,i σ vo,i υπολογίζεται στο χαρακτηριστικό σημείο C,C c r δείκτες συμπιεστότητας και επανασυμπιεστότητας H, e πάχος και δείκτης πόρων της εξεταζόμενης στρώσης i i o,i σ, σ αρχική ενεργός τάση και τάση προστερεοποίησης στρώσης I vο,i c,i σ αύξηση τάσης λόγω επιφόρτισης στη στρώση i i

17 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος στερεοποίησης σε αργιλικά εδάφη: (α) κανονικά στερεοποιημένα σ c σvo (β) υπερστερεοποιημένα με σ σ σ σ e o C W 10 c L vo c vo (γ) υπερστερεοποιημένα με σ vo σ σc κλάδος αρχικής φόρτισης e o κλάδος αρχικής φόρτισης Terzaghi and Peck (1967) C 0.54 e 0.35 c o Nihida (1956) C w 13.4 c Nihida C r (γ) (α) C c κλάδος αποφόρτισηςεπαναφόρτισης κλάδος αποφόρτισηςεπαναφόρτισης Συχνά λαμβάνεται: C r (β) C 0.10C r c Αναγνωστόπουλος κ.α. (1994) C c logσ c logσ logσ c logσ Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος στερεοποίησης σε αργιλικά εδάφη (χρονική εξέλιξη) : - Είναι δυνατό να εκτιμηθεί η χρονική εξέλιξηξη των καθιζήσεων σερεο στερεοποίησηςοίησης με τη χρήση της σχέσης: U Η U Η c,t c, βαθμός στερεοποίησης το U προσδιορίζεται μέσω του C t H v T Cv t H v συντελεστής στερεοποίησης (cm²/) ΗC, η τελική τιμή της καθίζησης χρόνος στερεοποίησης (ec*) στερεοποίησης μήκος αποστράγγισης (cm*) Προσδιορίζεται η περίπτωση (*ανάλογα με τις μονάδες του C v ) στερεοποίησης (1 ή ή 3) βάση των διαπερατών ορίων και του τύπου φόρτισης H H (Αναπαραγωγή σχήματος: Μαραγκός, 009) H H

18 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος στερεοποίησης σε αργιλικά εδάφη (χρονική εξέλιξη) : - Είναι δυνατό να εκτιμηθεί η χρονική εξέλιξηξη των καθιζήσεων σερεο στερεοποίησηςοίησης με τη χρήση της σχέσης: Η U Η c,t c, το U προσδιορίζεται μέσω του T Cv t H v Βάση της καμπύλης που προέκυψε (1 ή ή 3) προσδιορίζεται ρζ το U από την τιμή του T v (Αναπαραγωγή σχήματος από Μαραγκός 009, arne 000) Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Εφαρμογή : στο έδαφος Άκαμπτο πέδιλοδιαστάσεων 3.0x3.0m με κατακόρυφο φορτίο 900kN θεμελιώνεται σε βάθος.0m (δίχως επίχωση) πάνω σε κορεσμένο αργιλικό έδαφος πάχους 6m, με e o =0.80, γ=0 kn/m³, W L =4%. Αν το έδαφος είναι κανονικά στερεοποιημένο (OCR=1) να υπολογιστεί η καθίζηση στερεοποίησης μετά από 1 χρόνο (δίνεται C v =10 m /έτος). Επίλυση : Η καθίζηση στερεοποίησης για κανονικά στερεοποιημένη άργιλο υπολογίζεται ως: n Cc,i σvo,i σ i Ηc Hi log i1 1 eo,i σ vo,i (i) Υπολογισμός τιμής C c : Terzaghi and Peck (1967) C W c L (ii) ιαχωρισμός αργιλικού στρώματος σε στρώσεις: Συστήνεται ο χωρισμός του αργιλικού στρώματος σε στρώσεις πάχους Β/3=1m, συνεπώς σε 6 στρώσεις ιαπερατή άμμος γ=18kn/m³ z άργιλος W L =4% e o =0.80 γ=0kn/m³ =3m Σ1 Σ Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 βράχος q θ 1m D f =m Η=6m

19 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος (iii) Υπολογίζονται τα σ vo, σ στο μέσον κάθε στρώσης (βλ. Κεφάλαιο 3): Ενεργός τάση (λόγω ιδίου βάρους εδάφους) σ γ h (ολικές τάσεις). Ενδεικτικά: σ 18kN kn vo i i 3 m 0 3.5m 86 kpa vo,σ3 m m u γ z (πίεση του νερού των πόρων το z w w w από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα) u 10kN Σ3 3.5m 5 kpa m σ σ u (ενεργές τάσεις) σ kpa =3m vo,σ3 vo vo Υπολογισμός σ (λόγω φορτίου θεμελίου) ) Για άκαμπτο πέδιλο χαρακτηριστικό σημείο C σ J q C o ιαπερατή άμμος γ=18kn/m³ z Σ1 Σ q θ 1m D f =m 900 q 100 kpa άργιλος θ 3 3 W L =4% q q σ kPa e o =0.80 ο θ v,df γ=0kn/m³ a a b 3.0 m 1 Σχημα J a L, b C b Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 βράχος Η=6m Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος (iv) Καθίζηση στερεοποίησης Η c,i της κάθε στρώσης: 0.16 σvo,i σi Η c,i 1m log σvo,i Στρώση H i (m) σ vo (kpa) u (kpa) σ vo (kpa) z/b J,C σ (kpa) H c,i (m) Σ Σ Σ Σ Σ Σ Συνολική καθίζηση στερεοποίησης Η c 0.05 Ηπαραπάνω τιμή 5.cm αναφέρεται φρ σε χρονική στιγμή μετά το πέρας της στερεοποίησης ης (v) Υπολογίζεται η καθίζηση στερεοποίησης στον 1 χρόνο (μετά την επιφόρτιση): m 10 1 ετος C t v ετος Tv 0.78 H 6 m Η U Η m c,t c, H =6m καθώς η στερεοποίηση γίνεται μόνο προς τα πάνω (το κάτω όριο δεν είναι διαπερατό) Η c,t1ετος 3.55 cm

20 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος H H H H U 68% Tv 0.78 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος ευτερεύουσες καθιζήσεις ερπυστικού τύπου σε αργιλικά εδάφη: - Οι δευτερεύουσεςερεύο καθιζήσεις (δευτερεύουσαερεύο συμπίεση) λαμβάνουν χώρα μετά την ολοκλήρωση της καθίζησης από στερεοποίηση και μπορούν να υπολογιστούν από την σχέση: n n α,i Η t Ηι t Hi log i1 i1 1 ec,i tc,i C t Cα,i Hi e c,i tc,i t συντελεστής δευτερεύουσας στερεοποίησης στη στρώση i (Τσότσος C α =0.05~0.06C 0.06C c ) πάχος της στρώσης i δείκτης πόρων μετά το πέρας της στερεοποίησης της στρώσης I ο χρόνος της πρωτεύουσας στερεοποίησης της στρώσης i ο χρόνος που υπολογίζουμε τη C α δευτερεύουσα στερεοποίηση w% (Σχήμα: Καββαδάς, 005)

21 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Εφαρμογή : στο έδαφος Αν ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της πρωτεύουσας στερεοποίησης ης σε αργιλικό έδαφος είναι 3 έτη, να υπολογιστεί η καθίζηση από δευτερεύουσα στερεοποίηση μετά από 40 έτη. ίνονται πάχος αργιλικού στρώματος 10m, με e c =0.70, C c =0.1. Επίλυση : Η καθίζηση από δευτερεύουσα στερεοποίηση υπολογίζεται ως: n α,i Η t Hi log i1 1 ec,i tc,i C t εδαφική στρώση με ενιαία χαρακτηριστικά C t Η t H log 1 e t α (i) Υπολογισμός τιμής C α : Τσότσος (1991) Επιλέγεται μέση τιμή C α = α C C (ii) Υπολογισμός καθίζησης από δευτερεύουσα στερεοποίηση: C t α Η t H log 10 log m 1 e c t c c c c Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.4 (α) Αμμώδη εδάφη (μηη συνεκτικά) στο έδαφος Ανακεφαλαίωση μεθόδων υπολογισμού καθιζήσεων που παρουσιάστηκαν: - Το σύνολο πρακτικά της καθίζησης είναι άμεση καθίζηση η οποία μπορεί να υπολογιστεί με την εμπειρική μέθοδο Schmertmann ή με την ελαστική μέθοδο Steinbrenner (β) Αργιλικά εδάφη (συνεκτικά) β1) ) Η άμεση καθίζηση μπορεί να υπολογιστεί με την ελαστική μέθοδο Steinbrenner ήμετημέθοδοjanbu et al. β) Η καθίζηση από στερεοποίηση μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση των συντελεστών C c,c r της δοκιμής οιδημέτρου, ενώ είναι δυνατό να βρεθεί η εξέλιξη της καθίζησης στερεοποίησης με το χρόνο β3) Η δευτερεύουσα ερπυστική καθίζηση μπορεί να υπολογιστεί με χρήση του συντελεστή δευτερεύουσας συμπίεσης C α

22 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος Τιμές ιδιοτήτων εδαφικού υλικού για υπολογισμό καθιζήσεων: - Η επιλογή της κατάλληλης τιμής ιδιοτήτων δο για τον υπολογισμό των καθιζήσεων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς οι εδαφικές παράμετροι πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που αντιστοιχούν σε κάθε σχέση υπολογισμού. - Οι τιμές παραμέτρων όπως C c,c r κ.τ.λ. θα πρέπει να προσδιορίζονται από τις αντίστοιχες δοκιμές (π.χ. οιδημέτρου) - Για τις τιμές Ε και ν απαιτείται συχνά κάποια «λογική» επιλογή, ιδίως όταν δενυπάρχουνεπαρκήστοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση είναι θεμιτή και μια απλοποιημένη ανάλυση ευαισθησίας όπου η καθίζηση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ένα πιθανό εύρος διακύμανσης του Ε. - Ειδικότερα για το Ε υπενθυμίζεται ότι λαμβάνει διαφορετικές τιμές ανάλογα με τις συνθήκες προσδιορισμού ρ του (Ε oed μονοδιάστατης συμπίεσης- οιδημετρικό, Ε tr τριαξονικής δοκιμής, Ε uniaxial μονοαξονικής θλίψης αλλά και συνθήκες CD-CU-UU) Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος Τιμές ιδιοτήτων εδαφικού υλικού για υπολογισμό καθιζήσεων: uniaxial tr uniaxial tr oed Μονοαξονική θλίψη Τριαξονική δοκιμή οκιμή οιδημέτρου oed

23 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος Τιμές ιδιοτήτων εδαφικού υλικού για υπολογισμό καθιζήσεων: (α) Άμεσες καθιζήσεις αμμωδών εδαφών (μέθοδοι Schmertmann, Steinbrenner). Η τιμή των παραμέτρων μπορεί να εκτιμηθεί ως εξής: Στις άμεσες καθιζήσεις αμμωδών εδαφών τα Ε, ν πρέπει να αφορούν στραγγισμένες συνθήκες α1) Συσχέτιση με αριθμό χτύπων N SPT Schmertmann (1970) kn 766 N m Taio & Anagnotopoulo (1974) MPa α CN 6 α) Συσχέτιση με δοκιμή διείσδυσης κώνου q c q Schmertmann (1970) c.5q τετραγωνικά-κυκλικά θεμέλια c 3.5q θεμελιολωρίδες c Schmertmann et al. (1978) Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος Τιμές ιδιοτήτων εδαφικού υλικού για υπολογισμό καθιζήσεων: (α) Άμεσες καθιζήσεις αμμωδών εδαφών (μέθοδοι Schmertmann, Steinbrenner). Η τιμή των παραμέτρων μπορεί να εκτιμηθεί ως εξής: α3) Πίνακες συσχέτισης παραμέτρων Ελαστικές παράμετροι αμμωδών εδαφών Είδος εδάφους Μέτρο ελαστικότητας (kn/m²) είκτης Poion Χαλαρή άμμος Ελαστικές παράμετροι αμμωδών εδαφών Μέτρο ελαστικότητας Είδος εδάφους (kn/m²) Χονδρόκοκκη και μέτρια άμμος Χαλαρή Μέτριας πυκνότητας είκτης Poion Πυκνή Λεπτόκοκκη άμμος Χαλαρή Μέτριας Μέτριας πυκνότητας πυκνότητας άμμος Πυκνή Πυκνή άμμος Αμμοϊλύς Ιλυώδης άμμος Χαλαρή Αμμοχάλικο (Πηγή: Da, 007) Μέτριας πυκνότητας Πυκνή (Πηγή: Da, 1999)

24 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος Τιμές ιδιοτήτων εδαφικού υλικού για υπολογισμό καθιζήσεων: (β) Άμεσες καθιζήσεις αργιλικών εδαφών (μέθοδοι Steinbrenner, Janbu et al.). Η τιμή των παραμέτρων μπορεί να εκτιμηθεί: Στις άμεσες καθιζήσεις κορεσμένων αργιλικών εδαφών τα Ε, ν πρέπει να αφορούν αστράγγιστες συνθήκες Ε=Ε u, v=v u =0.5 Το μέτρο ελαστικότητας Ε υπό στραγγισμένες συνθήκες συνδέεται με το μέτρο ελαστικότητας u υπό αστράγγιστες συνθήκες με τη σχέση (Καββαδάς 005): u 3 1 v Το v στην παραπάνω σχέση είναι στην στραγγισμένη του τιμή. Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος Τιμές ιδιοτήτων εδαφικού υλικού για υπολογισμό καθιζήσεων: (β) Άμεσες καθιζήσεις αργιλικών εδαφών (μέθοδοι Steinbrenner, Janbu et al.). Η τιμή των παραμέτρων μπορεί να εκτιμηθεί: β1) Συσχέτιση με την αστράγγιστη διατμητική αντοχή του εδάφους c u Da (007) 50 ~ 500 c κανονικά u στερεοποιημένες άργιλοι 750 ~ 1000 cu υπερστερεοποιημένες άργιλοι owle (1997) 00 ~ 500 c κανονικά u στερεοποιημένες άργιλοι 750 ~ 100 c u Ελαφρώς υπερστερεοποιημένες 1500 ~ 000 cuέντονα υπερστερεοποιημένες

25 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος Τιμές ιδιοτήτων εδαφικού υλικού για υπολογισμό καθιζήσεων: (β) Άμεσες καθιζήσεις αργιλικών εδαφών (μέθοδοι Steinbrenner, Janbu et al.). Η τιμή των παραμέτρων μπορεί να εκτιμηθεί: β) Πίνακες συσχέτισης παραμέτρων Ελαστικές παράμετροι αργιλικών εδαφών Είδος εδάφους Μέτρο ελαστικότητας (kn/m²) είκτης Poion Μαλακή άργιλος Μέτριας στιφρότητας άργιλος Στιφρή άργιλος * v= για αστράγγιστες συνθήκες Συνήθως v= για αργιλικά εδάφη (owle, 1997) (Πηγή πίνακα: Da, 007) Ελαστικές παράμετροι ρ αργιλικών εδαφών Είδος εδάφους Μέτρο ελαστικότητας (kn/m²) Πολύ μαλακή άργιλος Μαλακή άργιλος Μέτριας στιφρότητας άργιλος Στιφρή άργιλος Αμμώδης άργιλος (Πηγή πίνακα: owle, 1997) Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Εφαρμογή : στο έδαφος (α) Να εκτιμηθεί η τιμή του δείκτη Poion και του μέτρου ελαστικότητας για χαλαρό λεπτόκοκκο αμμώδες έδαφος. (β) Ποιες θα είναι οι τιμές v και Ε αν δίνεται από δοκιμή N SPT αριθμός χτύπων N=14? Επίλυση : (α) Με βάση πίνακες με τιμές παραμέτρων προκύπτουν οι παρακάτω τιμές: ~ 4000 kpa v (γενικά όρια χαλαρής άμμου) 0000 ~ 5000 kpa v (β) Με βάση τους χτύπους της δοκιμής N SPT προκύπτει : Schmertmann (1970) Taio & Anagnotopoulo (1974) (λεπτόκοκκη χαλαρή άμμος) kn 766 N kpa 10.7 MPa m 8 MPa MPa α CN MPa Γενικότερα οι εκτιμήσεις που προκύπτουν από συσχέτιση με δοκιμές είναι πιο αξιόπιστες Γενικότερα οι εκτιμήσεις που προκύπτουν από συσχέτιση με δοκιμές είναι πιο αξιόπιστες από πινακοποιημένες τιμές. Απαιτείται μεγάλη προσοχή όμως στην χρήση των διαφόρων σχέσεων υπολογισμού (π.χ. στην τελευταία σχέση το Ν=14 είναι στο όριο των τιμών α).

26 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Αποδεκτά όρια καθιζήσεων: στο έδαφος Σο Στο σχήμα φαίνονται α τα σημαντικότερα μεγέθη που σχετίζονται με τις καθιζήσεις και ο τρόπος συμβολισμού τους: Α A L Α Β C θ ΑΒ επίπεδο απόκλισης Β H Β α Β C Η ω ΑΒ α A (Ορισμοί: urland et al Επανασχεδίαση σχήματος από Da, 1999) Η C ΒC D D H max Η: καθίζηση ενός σημείου (π.χ. Η Β ) Η: διαφορική καθίζηση μεταξύ σημείων. Ενδιαφέρει συνήθως μεταξύ διαδοχικών σημείων, όπως και το αντίστοιχο Η/l θ: γωνιακή στροφή (η κλίση ως προς την οριζόντιο της ευθείας που ενώνει τις καθιζήσεις διαδοχικών σημείων) : σχετική απόκλιση όλ (μετατόπιση ό σημείου ως προς το επίπεδο απόκλισης που ορίζεται από δυο σημεία αναφοράς) /l: λόγος σχετικής απόκλισης (προς της απόσταση των δυο σημείων αναφοράς) ω: η στροφή όλης της κατασκευής ή τμήματος θεωρούμενη ως άκαμπτο στερεό α: γωνιακή παραμόρφωση (γωνία μεταξύ των ευθειών που συνδέουν διαδοχικά σημεία καθίζησης) Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.5 Αποδεκτά όρια καθιζήσεων: στο έδαφος Σησ Στη συνέχεια εα εμφανίζονται απινακοποιημένες αο οηέεςοι μέγιστες επιτρεπόμενες ε εςτιμές μεγεθών που σχετίζονται με την καθίζηση. Ενδιαφέρουν περισσότερο η μέγιστη καθίζηση η και η μέγιστη διαφορική καθίζηση η Η/l ιδιαίτερα μεταξύ γειτονικών θεμελίων: Βαθμός βλάβης με τον λόγο διαφορικής καθίζησης H/l Περιγραφή βλάβης Όριο για μηχανολογικό εξοπλισμό ευαίσθητο σε καθιζήσεις Όριο H/l 1/750 Όριο για πλαίσια με διαγώνιους συνδέσμους 1/600 Ασφαλές όριο για κτίρια που δεν επιτρέπεται η εμφάνιση ρηγμωτώσεων Όριο εμφάνισης πρώτων ρωγμών σε τοίχους πλήρωσης Όριο για εμφάνιση απόκλισης από την κατακόρυφο ψηλών και δύσκαμπτων κτιρίων Σημαντικές ρηγματώσεις σε οπτοπλινθοδομές Ασφαλές όριο για εύκαμπτες οπτοπλινθοδομές με H/L<1/4 Όριο για εμφάνιση δομικών αστοχιών γενικά σε κτίρια (Πηγή στοιχείων πίνακα: jerrum, 1963) 1/500 1/300 1/50 1/150 Καθίζηση Μέγιστη διαφορική καθίζηση Η Μέγιστη καθίζηση Η (μεμονωμένα πέδιλα) Μέγιστη καθίζηση Η (κοιτόστρωση) Όρια επιτρεπτών καθιζήσεων Terzaghi and Peck (1948) Άμμος (Πηγή στοιχείων πίνακα: arne, 000) Skempton and MacDonald (1956) Άργιλος Skempton and MacDonald (1956).0 cm.5 cm 4.0 cm 5.5 cm cm cm 5.0 cm cm cm

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανέθεσε στο γραφείο γεωτεχνικών μελετών Γραβαλάς Φώτης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, τη γεωτεχνική μελέτη του έργου: Κατασκευή Ε.Ε.Λ. στην Τ.Κ. Σημάντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Μετάδοση τάσεων στο έδαφος (8 η σειρά ασκήσεων). Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Σχέσεις Τάσεων-Παραµορφώσεων των Εδαφικών Υλικών Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 6. Εισαγωγή Η µηχανική συµπεριφορά των υλικών εκφράζεται ποσοτικά µε τους καταστατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διάρκεια = 17 λεπτά & 04 δευτερόλεπτα Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) 1 Διατμητική Αστοχία Γενικά τα εδάφη αστοχούν σε διάτμηση Θεμέλιο Πεδιλοδοκού ανάχωμα Επιφάνεια αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη 1 Αυτή είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αυτοτελής ενότητα εκμάθησης στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωτεχνικής Διερεύνησης του Υπεδάφους. Παρακαλώ «δέστε τις ζώνες σας». Καθίστε πίσω αναπαυτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 1 Μάθηµα: Θεµελιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα:

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Δρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright: Γεωργιάδης Μ., Γεωργιάδης Κ., Eκδόσεις Zήτη, Μάιος 2009

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright: Γεωργιάδης Μ., Γεωργιάδης Κ., Eκδόσεις Zήτη, Μάιος 2009 ii Στοιχεία Εδαφομηχανικής Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-157-5 Copyright: Γεωργιάδης Μ., Γεωργιάδης Κ., Eκδόσεις Zήτη, Μάιος 2009 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός

4. Ανάλυση & Σχεδιασμός 4. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.1 Περιγραφή Κατασκευή Αγκυρώσεων 4.2 Αστοχία Αγκυρίου 4.3 Αστοχία Σφήνας Εδάφους 4.4 Σύνθετη Αστοχία Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών. Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα. 15m. ταμιευτήρας. κανάλι

Το πρόβλημα. 15m. ταμιευτήρας. κανάλι Το πρόβλημα Μετά από ατύχημα, ρύπος (τριχλωροαιθένιο διαλυμένο στο νερό) διαρρέει στον ταμιευτήρα στο πιο κάτω σχήμα. Υπάρχει ανησυχία για το πόσο γρήγορα θα επηρεαστεί κανάλι στα κατάντη αν δεν ληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ενότητα 1η: Εισαγωγή Πλαστήρα Βιολέττα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 1 COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 --- Τοιχος Αντιστήριξης --- NEXT RETAIN NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 3 1 ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Retain

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΟΜΟΤΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ ΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΙΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ακαδ. Έτος: 2012-2013 Μάθημα: Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τρίτη, 27/11/2012 ιδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία δοκιμίων

Προετοιμασία δοκιμίων Πρότυπες δοκιμές διόγκωσης Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία δοκιμίων (ISRM, 1999): - Κατά το δυνατόν διατήρηση της φυσικής υγρασίας και της in-situ πυκνότητας των δειγμάτων - Προτιμώνται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 9 ο ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ Πότε κάνουμε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων; Όταν το πλήθος των τιμών μιας μεταβλητής είναι αρκετά μεγάλο κάνουμε ομαδοποίηση των παρατηρήσεων. Αυτό συμβαίνει είτε

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών

Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών Πλευρικές Ωθήσεις Γαιών Ευχαριστώ για την Στήριξή σου!! Διάρκεια: 30 λεπτά Dr. C. Sachpazis Περιεχόμενα Γεωτεχνικές Εφαρμογές K 0, ενεργητικές & παθητικές συνθήκες Θεωρεία Ωθήσεων Γαιών Rankine Διάλειμμα

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εδαφικές παραµορφώσεις µετατοπίσεις λόγω ρευστοποίησης

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εδαφικές παραµορφώσεις µετατοπίσεις λόγω ρευστοποίησης 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εδαφικές παραµορφώσεις µετατοπίσεις λόγω ρευστοποίησης 4.1 Εισαγωγή Στη διεθνή βιβλιογραφία (Bartlett και Youd, 1992; Kramer, 1996; Cooke και Mitchell, 1999) αναφέρονται τέσσερις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓKΥΡΩΣΕΩΝ. ΕΚΚΑΦ ΑΤΕΕ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 67-16675 ΓΛΥΦΑΔΑ, Tηλ. (+30) 210.96.33.385, Fax. (+30) 210.96.33.604, we b : ww w. ekkaf.gr ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Παραδόσεις Θεωρίας. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΡ. ΜΗΧ. ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Στόχος του μαθήματος Η μελέτη και εφαρμογή προχωρημένων καταστατικών σχέσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος

ιαλέξεις 24-27 Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Πέτρος Κωµοδρόµος ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 24-27 Αρχή υνατών Έργων (Α Ε) Τρίτη, 2, Τετάρτη, 3, Παρασκευή 5 και Τρίτη, 9 Νοεµβρίου, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ενότητα 8η: Δοκιμή Διαπερατόμετρου Πλαστήρα Βιολέττα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Empirical Determination of the Undrained Shear Strength of Cohesive Soils from SPT Tests ΠΛΥΤΑΣ, Κ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους Correlation of the Secondary Compression Index (Cα) to the Surcharge Ratio of the Ground ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. Πρόλογος...xi Κατάλογος συµβόλων...xiii Σηµείωση για τις µονάδες...xvii Κατάλογος µελετών πραγµατικών περιπτώσεων...

ÂÚÈÂ fiìâó. Πρόλογος...xi Κατάλογος συµβόλων...xiii Σηµείωση για τις µονάδες...xvii Κατάλογος µελετών πραγµατικών περιπτώσεων... ÂÚÈÂ fiìâó Πρόλογος...xi Κατάλογος συµβόλων...xiii Σηµείωση για τις µονάδες...xvii Κατάλογος µελετών πραγµατικών περιπτώσεων...xviii 1 ËÌ ÙÈÛÌfi Î È Ê ÛË ÙÔ Â ÊÔ Στόχοι...1 Σχηµατισµός του εδάφους...1

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή πίεσης του νερού των πόρων και εκτόνωσης αυτής.

Δοκιμή πίεσης του νερού των πόρων και εκτόνωσης αυτής. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοκιμή πίεσης του νερού των πόρων και εκτόνωσης αυτής. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Είναι η μελέτη της αύξησης της πίεσης του νερού των πόρων σε μη αποχετευόμενα εδαφικά δοκίμια με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε.

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα