Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6"

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Επιφανειακών Θεμελιώσεων ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 010 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6. στο έδαφος Ένα σημαντικό θέμα που εμπλέκεται στην μελέτη και διαστασιολόγηση των θεμελιώσεων αφορά τις αναπτυσσόμενες καθιζήσεις στο έδαφος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του τεχνικού έργου Οι αναπτυσσόμενες εδαφικές καθιζήσεις αποτελούν συνάρτηση ρη ητόσο της επιβαλλόμενης φόρτισης όσο και των χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης Η γενικότερη διαδικασία υπολογισμού των καθιζήσεων αφορά τον προσδιορισμό των τάσεων στο έδαφος λόγω της υπερκείμενης φόρτισης, και στη συνέχεια (βάσει και των εδαφικών παραμέτρων ρ και χαρακτηριστικών) ) χρήση της κατάλληλης μεθοδολογίας προσδιορισμού των τιμών της καθίζησης ης Με βάση τα παραπάνω ο μηχανισμός ανάπτυξης των καθιζήσεων και η τιμή τους είναι διαφορετικά στα αμμώδη σε σχέση με τα συνεκτικά εδάφη

2 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.3 στο έδαφος σε αμμώδη εδάφη (Αναγνωστόπουλος κ.α. 1994) : - Τα αμμώδη εδάφη παρουσιάζουν μεγάλη διαπερατότητα α - Η εκτόνωση της πίεσης του νερού των πόρων γίνεται αμέσως μετά την επιβολή της φόρτισης - Το φορτίο παραλαμβάνεται πρακτικά άμεσα από τον εδαφικό σκελετό - Συνεπώς οι καθιζήσεις στα αμμώδη εδάφη είναι άμεσες και ελαστικές σε συνεκτικά εδάφη (Αναγνωστόπουλος κ.α. 1994) : - Τα συνεκτικά εδάφη παρουσιάζουν πολύ μικρή διαπερατότητα - Η αναπτυσσόμενη λόγω των φορτίων υπερπίεση του νερού των πόρων αργεί πολύ να εκτονωθεί - Η διαδικασίας ανάληψης του φορτίου από τον εδαφικό σκελετό εξελίσσεται με αργό ρυθμό - Συνεπώς οι καθιζήσεις στα συνεκτικά (λεπτόκκοκα) εδάφη εξελίσσονται στο χρόνο με αργό ρυθμό Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.4 Βάθος ανάπτυξης καθιζήσεων: - Οι αναπτυσσόμενες α ες τάσεις με το βάθος φαίνονται στο διπλανό σχήμα στο έδαφος - Το βάθος επιρροής σε θεμελιολωρίδα (L>>) είναι μεγαλύτερο από ότι σε τετράγωνο πέδιλο - Εκτιμάται βάθος επιρροής φόρτισης: Θεμελιολωρίδα z max 5~6 Τετραγωνικό z max (Σχήμα: Καββαδάς, 005)

3 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.5 Υπολογισμός τάσεων επιφόρτισης : στο έδαφος J Υπενθυμίζεται ότι οι πρόσθετες ες τάσεις 0.5 ( σ) στο έδαφος (εύκαμπτο πέδιλο) 6.0 λόγω της επιφόρτισης μπορούν να υπολογιστούν με το βάθος με τη σχέση: 1.0 όπου: σ J q J τασικός συντελεστής στη γωνία του θεμελίου (σχήμα) συνάρτηση των λόγων z/b και a/b (ή L/) το z απότηστάθμη θεμελίωσης και προς τα κάτω q q σ η τιμή της πρόσθετης τάσης o θ v,df (με επίχωση q ο =q θ ) o στη στάθμη θεμελίωσης Για την εύρεση της σ στο κέντρο του θεμελίου, αυτό χωρίζεται νοητά σε 4 ίσα ορθογώνια και προστίθενται οι επιμέρους σ z b a/b= b (Σχήμα: Γραμματικόπουλος κ.α., 1994) 10 Γωνία θεμελίου a z b Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.6 Υπολογισμός τάσεων επιφόρτισης : στο έδαφος - Οι πρόσθετες ες τάσεις ( σ) στο έδαφος (δύσκαμπτο πέδιλο) λόγω επιφόρτισης ισούνται με αυτές στο χαρακτηριστικό σημείο C εύκαμπτου πεδίλου : όπου: J,C σ J q,c o τασικός συντελεστής στο χαρακτηριστικό σημείο C θεμελίου (σχήμα) συνάρτηση των λόγων z/b και a/b (ή L/) το z από τη στάθμη θεμελίωσης και προς τα κάτω q q σ η τιμή της πρόσθετης τάσης o θ v,df (με επίχωση q ο =q θ ) στη στάθμη θεμελίωσης Η τιμή αυτή της σ στο χαρακτηριστικό σημείο C χρησιμοποιείται συχνά για τον υπολογισμό της καθίζησης δύσκαμπτου πεδίλου (Τσότσος 1991) z b J,C a/b= Χαρακτηριστικό σημείο θεμελίου 0.0 (Σχήμα: Γραμματικόπουλος κ.α., 1994) b a z b

4 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.7 στο έδαφος Αναπτυσσόμενες καθιζήσεις (γενική σχέση) Η ολ = Η i + Η c + Η αμμώδη αργιλικά κορεσμένα αργιλικά κορεσμένα αργιλικά Η i Η c Η άμεσες-αρχικές (immediate) ελαστικές καθιζήσεις: αναπτύσσονται άμεσα κατά την επιβολή του φορτίου (δηλαδή από τη φάση της κατασκευής του έργου).στα κορεσμένα αργιλικά εδάφη συμβαίνουν δίχως μεταβολή του όγκου και αναιρούνται όταν αφαιρεθεί το φορτίο καθιζήσεις λόγω στερεοποίησης (conolidation): αναπτύσσονται λόγω της απομάκρυνσης του νερού των πόρων σε σημαντικό χρόνο μετά την επιβολή του φορτίου, λόγω της μικρής διαπερατότητας του εδάφους δευτερεύουσες (econdary) ερπυστικές καθιζήσεις : μικρές σε τιμή καθιζήσεις που αναπτύσσονται μετά την ολοκλήρωση της πρωτογενούς στερεοποίησης Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.8 σε αμμώδη εδάφη : στο έδαφος - Αναπτύσσονται α μόνο άμεσες καθιζήσεις αθζήσες (δηλαδή Η c = Η = 0) - Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες προσδιορισμού καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη (ελαστικές σχέσεις και εμπειρικές μέθοδοι). Επειδή το μέτρο ελαστικότητας Ε δεν είναι σταθερό με το βάθος δεν ενδείκνυνται πάντα οι σχέσεις ελαστικής μορφής και προτιμώνται οι εμπειρικές σχέσεις. - Όταν χρησιμοποιούνται σχέσεις ελαστικής μορφής δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή κατάλληλων τιμών Ε και ν («στραγγισμένες» τιμές). - Στις επόμενες διαφάνειες παρουσιάζονται ενδεικτικά δυο μέθοδοι με εμπειρικές και με ελαστικές σχέσεις. Λόγω της φύσης και της πολυπλοκότητας λ της εδαφικής συμπεριφοράς συνίσταται η χρήση περισσότερων της μιας σχέσης για τον υπολογισμό των αναπτυσσόμενων καθιζήσεων. Περισσότερες προσεγγίσεις περιγράφονται από τους owle (1997), arne (000), Da (1999), Τσότσος (1991), Καββαδάς (005), Day (006).

5 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.9 στο έδαφος σε αμμώδη εδάφη (εμπειρική σχέση, μέθοδος Schmertmann) : - Η μέθοδος προτάθηκε από τους Schmertmann et al. (1978) για άκαμπτα α θεμέλια σε αμμώδη εδάφη : n I Ηi C1 C q i1 Zi Z,i z,i i σ v,df C q C 1 0. log 10t (άμεση καθίζηση C =1) Γίνεται διαχωρισμός του εδάφους σε στρώσεις πάχους z κάτωαπότοθεμέλιοκαιγια κάθε στρώση χρησιμοποιείται το Ε και υπολογίζεται το Ι z είναι: σ γ D v,df f ενεργός τάση στη στάθμη θεμελίωσης D θεμέλιο f xl q θ q τάση φορτίου θεμελίου q q σ θ v,df θ q q με επιχωση θ t ο χρόνος t σε έτη (>0.1) D f z z πάχος στρώσης που επιλέγεται i Καθίζηση η Καθίζηση μέτρο ελαστικότητας (συμπίεσης) εδάφους άκαμπτου S εύκαμπτου Η συντελεστής επιρροής στρώσης έδαφος: Ε, ν IZ Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος σε αμμώδη εδάφη (εμπειρική σχέση, μέθοδος Schmertmann) : - Η μέθοδος προτάθηκε από τους Schmertmann et al. (1978) για άκαμπτα α θεμέλια σε αμμώδη εδάφη : n I Ηi C1 C q i1 Zi Z,i z,i i σ v,df C q C 1 0. log 10t (άμεση καθίζηση C =1) Γίνεται διαχωρισμός του εδάφους σε στρώσεις πάχους z κάτωαπότοθεμέλιοκαιγια κάθε στρώση χρησιμοποιείται το Ε και υπολογίζεται το Ι z ιαδικασία υπολογισμού I z Υπολογίζεται το q I Zmax σ v σ σε βάθος Β/ για τετραγωνικό και Β για v θεμελιολωρίδα (κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης) 0.5Β Β Β Ι Z τετραγωνικό L/=1 Ι Z,max Ι Z,max Σχεδιάζεται σε γράφημα η μεταβολή του Ι Ζ με το βάθος ανάλογα με το σχήμα του θεμελίου Τέλος επιλέγεται η τιμή Ι Z,i στομέσοκάθεστρώσης z 3Β 4Β θεμελιολωρίδα L/=10 z=0 στη στάθμη θεμελίωσης (και αυξάνει προς τα κάτω)

6 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Εφαρμογή : στο έδαφος Άκαμπτο πέδιλοδιαστάσεων.x.m με κατακόρυφο φορτίο 500kN θεμελιώνεται σε βάθος.0m (δίχως επίχωση) σε χαλαρή άμμο με ν=0.8, Ε =0 MPa, γ=16 kn/m³. Να υπολογιστεί η καθίζηση με τη μέθοδο Schmertmann et al. (α) άμεση (β) σε 0 έτη Επίλυση : (i) Το ομοιόμορφο κατανεμημένο φορτίο λόγω του φορτίου του θεμελίου είναι: N 500 kn q θ L.. m Το πέδιλο είναι τετραγωνικό συνεπώς λαμβάνεται η σχέση I z για L/=1, οπότε από το σχετικό σχήμα προκύπτει πως απαιτείται ο υπολογισμός τηςκαθίζησης λαμβάνοντας υπόψη βάθος Β=4.4m κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης. 500kN (ii) Υπολογίζεται το I z,max (για L/=1 υπολογ. σε z=/=1.1m) 1m).0m qq I Zmax σ v σ γ D 16 3 kpa v,df f q q σ kpa v θ f v,df σ γ D kpa z 4.4m Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.1 Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος q I Zmax σ 49.6 v (iii) Με βάση την τιμή του I z,max σχεδιάζεται το γράφημα με το βάθος ως εξής: z 0m I 0.10 Z z m I I 0.6 Z Zmax z 4.4m I 0 Z (iv) Υπολογίζεται το C 1 σv,df 3 C C q z (m) Iz (v) Υπολογίζεται το C (α) Άμεση καθίζηση C 1 (β) T=0χρόνια C 1 0. log

7 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος (vi) Το βάθος υπολογισμού χωρίζεται σε στρώσεις: Το συνολικό βάθος των 4.4m που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των καθιζήσεων χωρίζεται σε 4 στρώσεις του 1.1m. Στο μέσο κάθε στρώσης υπολογίζεται από το προηγούμενο διάγραμμα το Ι Z 1.10m (z=0.55m) Σ Iz Στρώση z i (m) z i (m) i (kpa) I zi I zi* z i/ i (z=1.65m) Σ m (z=.75m) Σ m 4.40m (z=3.85m) Σ4 z (m) (vιi) Υπολογίζεται η καθίζηση κατά Schmertmann: Σ(I zi * zi / zi ) (α) Άμεση καθίζηση I z n Z,i i 5 Ηi C1 C q m i1,i 5 (β) σε t=0 χρόνια Η m i Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : Οι συγκεκριμένες ες ελαστικές σχέσεις έσεςμπορούν να χρησιμοποιηθούν: ο ηθού (α) Για τον υπολογισμό των συνολικών καθιζήσεων σε αμμώδη και ξηρά αργιλικά εδάφη καθώς σε αυτά οι καθιζήσεις στερεοποίησης και οι ερπυστικές αποτελούν αμελητέες ποσότητες - καθώς το Ε μεταβάλλεται με τοβάθος απαιτείται προσεκτική επιλογή των τιμών που θα χρησιμοποιηθούν (Ε και ν ) - οι καθιζήσεις δεν είναι πλήρως αντιστρεπτές αν αφαιρεθεί το φορτίο (β) Για τον υπολογισμό της άμεσης καθίζησης Η i σε κορεσμένα συνεκτικά - αργιλικά εδάφη ( Η i < Η ολ) ) - Θεωρούνται αστράγγιστες συνθήκες Ε=Ε u και ν=ν u =0.5 (δίχως μεταβολή όγκου, βλ. σελ. 6.47) - Οι καθιζήσεις που υπολογίζονται με τις παραπάνω τιμές θεωρούνται αντιστρεπτές μετά από την αφαίρεση του φορτίου

8 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : - Θεωρώντας το έδαφος ως ελαστικό μπορεί να υπολογιστεί η καθίζηση εύκαμπτου θεμελίου με τη γενική σχέση (owle 1997, Da 007) : 1 ν Η q α Ι I * 1 1 v i o S F ΙS F1 F Ε 1 v όπου: q η πρόσθετη τάση λόγω επιφόρτισης (σελ. 6.5) o ν I,I I,F,F (από πίνακες) F 1 το πλάτος του θεμελίου θεμέλιο xl L το μήκος του θεμελίου (L ) q o D f για κορεσμένα αργιλικά Ε u (σελ. 6.47) σταθμισμένο μ μέτρο ελαστικότητας z εδάφους από τη στάθμη θεμελίωσης έως Καθίζηση βάθος 4 κάτω από αυτή Η άκαμπτου S δείκτης Poion (v u για κορεσμ. αργιλικά 6.47) F συντελεστές σχήματος και βάθους θεμελίωσης έδαφος: Ε, ν βράχος Καθίζηση εύκαμπτου Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : - Θεωρώντας το έδαφος ως ελαστικό μπορεί να υπολογιστεί η καθίζηση εύκαμπτου θεμελίου με τη γενική σχέση (owle 1997, Da 007) : * 1 ν Η q α Ι I Ε όπου: i o S F 1 v Ι F F 1 v S 1 I,F,F (από πίνακες) F 1 Τιμές παραμέτρων για τους υπολογισμούς Παράμετρος Κέντρο Γωνία α 4 1 * m n L H L H

9 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : - Θεωρώντας το έδαφος ως ελαστικό μπορεί να υπολογιστεί η καθίζηση εύκαμπτου θεμελίου με τη γενική σχέση (owle 1997, Da 007) : * 1 ν 1 v Ηi qo α ΙS IF ΙS F1 F Ε 1 v όπου: Καθίζηση άκαμπτου θεμελίου I,F,F (από πίνακες) F 1 Η ακ 0.93 Η (owle 1997) ευκαμ κεντρο Η Η ακ ευκαμ κεντρο (Καββαδάς 005) Υπολογισμός σταθμισμένου μ Ε S (owle) Ε z z.. z z 1 1 n n (owle 1997) Ε i μέτρο ελαστικότητας στη στρώση z i z min H,5 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : Συντελεστές F 1 και F για τον υπολογισμό του I S

10 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : Συντελεστές F 1 και F για τον υπολογισμό του I S Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.0 στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : Νομογραφήματα για τον υπολογισμό του I F ν = 0.0 ν = 0.3 ν = 0.4 ν = 0.5 (Σχήμα: Da, 007) Σημείωση: Για D f =0ισχύει πάντα I F =1.0

11 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.1 στο έδαφος από ελαστικές σχέσεις - Μέθοδος Steinbrenner (άμμοι-άργιλοι) : - Εφαρμογή ελαστικής σχέσης σε πολυστρωματικό έδαφος : Καθίζηση στρώσης 1: Η 1 q o Καθίζηση στρώσης : Η = Η - Η Df Στρώση 1: Ε 1, ν 1 Η Καθίζηση Η 1 1 D f D f Στρώση : Ε, ν Καθίζηση Η Η βράχος Στρώση : Ε, ν Η Στρώση : Ε, ν Καθίζηση Η Η Καθίζηση Η Στρώση : Ε, ν Η βράχος βράχος Για τον υπολογισμό της καθίζησης της στρώσης : Τλ Τελική καθίζηση α) Υπολογίζεται η καθίζηση της «υποθετικής» στρώσης Η= Η 1 + Η β) Υπολογίζεται η καθίζηση της «υποθετικής» στρώσης και αφαιρείται από την προηγούμενη Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6. Εφαρμογή : στο έδαφος Άκαμπτο πέδιλοδιαστάσεων.x.m με κατακόρυφο φορτίο 500kN θεμελιώνεται σε βάθος.0m (δίχως επίχωση) σε χαλαρή άμμο με ν=0.8, Ε =0 MPa, γ=16 kn/m³. Να υπολογιστεί η άμεση καθίζηση με τη μέθοδο Steinbrenner και την Schmertmann Επίλυση : Η μέθοδος Steinbrenner αφορά εύκαμπτα θεμέλια. Θα γίνει αρχικά ο υπολογισμός για εύκαμπτο θεμέλιο και μετά η σχετική τροποποίηση η για άκαμπτο: * 1 ν Η q α Ι I Ε i o S F Η ακ 0.93 Η ευκαμ κεντρο Η Η (i) Η ομοιόμορφη κατανεμημένη τάση λόγω του φορτίου του θεμελίου είναι: v,df f ή ακ ευκαμ κεντρο N 500 kn q θ L.. m Καθώς δεν υπάρχει επίχωση, για τον υπολογισμό της πρόσθετης τάσης q o στη στάθμη θεμελίωσης πρέπει να αφαιρεθεί η τάση του εδάφους που προϋπήρχε και αφαιρέθηκε: q q σ Αν υπήρχε επίχωση θα ο θ v,df q kpa ο σ ήταν q γ D 16 3 kpa o =q θ =103.31kPa

12 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.3 Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος (ii) Υπολογίζονται οι διάφορες παράμετροι για κέντρο πεδίλου: α 4 * Β Β/ 1 1m m L / 1 Τιμές παραμέτρων για τους υπολογισμούς Παράμετρος Β Β/ 1.1m n H/ (ημίχωρος Η>>Β) m (iii) Υπολογίζεται το I S 1 v ΙS F1 F F,F (από πίνακες για m=1 και n=100) 1 1 v Προκύπτει: ΙS α * n Κέντρο 4 L H m Γωνία 1 L H (iv) Υπολογίζεται το I F Από το σχετικό διάγραμμα: v 0.3 (κοντά στο 0.8) L 1 Df και ΙF 0.67 ν = 0.3 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.4 Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος (v) Υπολογίζεται η καθίζηση στο κέντρο εύκαμπτου πεδίλου: * 1 ν 10.8 Ηi qo α ΙS IF m Ε 0000 Μονάδες kn kn m m m m m kn m kn 0000 m (vi) Υπολογίζεται η καθίζηση σε άκαμπτο πέδιλο: (owle 1997) (Καββαδάς 005) Η 0.93 Η m ακ ακ ευκαμ κεντρο Η Η m m ευκαμ κεντρο (vii) Σύγκριση με μέθοδο Schmertmann (επιλύθηκε σε προηγούμενες διαφάνειες): Schmertmann: (α) Άμεση καθίζηση Ηi m (β) σε t=0 χρόνια Ηi m Οι δυο μέθοδοι δίνουν πολύ κοντινά αποτελέσματα. Συχνά όμως παρατηρούνται σημαντικές διαφορές.

13 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.5 Εφαρμογή : στο έδαφος Να υπολογιστεί πόση θα είναι η καθίζηση η στο θεμέλιο της προηγούμενης ηςεφαρμογής εφόσον το πάχος του εδαφικού στρώματος από τη στάθμη θεμελίωσης έως το βράχο είναι ίσο με 5m (μέθοδος Steinbrenner). Επίλυση : Αυτό που αλλάζει στην εφαρμογή της μεθόδου Steinbrenner λόγω του περιορισμένου πάχους εδάφους, αφορά την τιμή του n και συνεπώς και του συντελεστή I S (i) Νέος υπολογισμός I S : H 5 n m L / 1 m Με γραμμική παρεμβολή: F F v 10.8 ΙS F1 F v 10.8 * 1 ν Τλ Τελικά: Ηi qo α ΙS IF m Ε 0000 Η καθίζηση για εύκαμπτο πέδιλο σε στρώση πάχους 5m είναι 4.31mm < 5.39mm Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.6 στο έδαφος σε συνεκτικά (αργιλικά) εδάφη : - Αναπτύσσονται α και οι τρεις μορφές καθίζησης (α) άμεσες καθιζήσεις Η i : μπορούν να υπολογιστούν με μια ελαστική σχέση (π.χ. χ Steinbrenner στις προηγούμενες διαφάνειες) ή με άλλες σχέσεις που περιγράφονται στη βιβλιογραφία (π.χ. Janbu et al. 1956) (β) καθιζήσεις στερεοποίησης ης Η c : ο τρόπος υπολογισμού δίνεται στις επόμενες διαφάνειες (γ) καθιζήσεις ερπυστικού τύπου Η : συνήθως δεν έχουν μεγάλη τιμή, ο τρόπος υπολογισμού δίνεται στις επόμενες διαφάνειες - Όταν χρησιμοποιούνται σχέσεις ελαστικής μορφής δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή κατάλληλων τιμών Ε και ν Α) «στραγγισμένες» τιμές για ολικές καθιζήσεις μη-κορεσμένων αργιλικών εδαφών. Β) «αστράγγιστες» τιμές για τις άμεσες καθιζήσεις κορεσμένων αργίλων

14 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.7 στο έδαφος Άμεσες καθιζήσεις σε αργιλικά εδάφη (Janbu et al): - Γα Για εδαφική απόθεση πάχους Η η τιμή της άμεσης καθίζησης άκαμπτου θεμελίου σε κορεσμένες αργίλους δίνεται από τους Janbu et al. (1956) : όπου: q o μ 0 συντελεστής βάθους θεμελίωσης Ηi μ0 μ1 u μ 1 συντελεστής πάχους εδαφικής στρώσης q η καθαρή τάση θεμελίου (σελ. 6.5) o το πλάτος του θεμελίου u «αστράγγιστο» μέτρο ελαστικότητας εδάφους (Αναπαραγωγή σχήματος από Καββαδάς, 005) Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.8 Εφαρμογή : στο έδαφος Άκαμπτο πέδιλοδιαστάσεων.x.m με κατακόρυφο φορτίο 500kN θεμελιώνεται σε βάθος.0m (δίχως επίχωση) σεκορεσμένοαργιλικόέδαφοςμεε u =0 MPa, γ=16 kn/m³. Να υπολογιστεί η άμεση καθίζηση με τη μέθοδο Janbu et al. Επίλυση : Ο υπολογισμός για άκαμπτο θεμέλιο σε άργιλο κατά Janbu et al. γίνεται με τη σχέση: qo Ηi μ0 μ1 (i) Ηομοιόμορφη μ κατανεμημένη η τάση λόγω τουφορτίου του θεμελίου είναι: N 500 kn q θ L.. m Καθώς δεν υπάρχει επίχωση, για τον υπολογισμό της πρόσθετης τάσης q o στη στάθμη θεμελίωσης πρέπει να αφαιρεθεί η τάση του εδάφους που προϋπήρχε και αφαιρέθηκε: q q σ ο θ v,df σ γ D 16 3 kpa v,df f q kpa ο u Αν υπήρχε επίχωση θα ήταν q o =q θ =103.31kPa

15 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.9 Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος (ii) Υπολογίζονται από τα διαγράμματα το μ 0 και το μ 1 : L 1 μ Df L 1 (τετράγωνο) μ H H (iii) Υπολογίζεται η καθίζηση: Η μ μ q o i 0 1 u Ηi m 0000 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος στερεοποίησης σε αργιλικά εδάφη: - Οι καθιζήσεις σερεο στερεοποίησηςοίησης οφείλονται ση στην αργή απομάκρυνση του νερού των πόρων και την προοδευτική μείωση του πορώδους των αργιλικών εδαφών. - Ο υπολογισμός της καθίζησης στερεοποίησης γίνεται με χρήση των παραμέτρων ρ συπιεστότητας C c, C r (από τη λογαριθμική σχέση τάσης- συμπίεσης στη δοκιμή οιδημέτρου) - Είναι επίσης δυνατή η εκτίμηση της χρονικής εξέλιξης της καθίζησης λόγω στερεοποίησης, δηλαδή ο υπολογισμός της μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την έναρξη της στερεοποίησης.

16 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος στερεοποίησης σε αργιλικά εδάφη: - Μα Μια σημαντική δά διάκριση ρσημεταξύ εαξύτων αργιλικών εδαφών που επηρεάζει τον υπολογισμό των καθιζήσεων είναι σε: (α) κανονικά στερεοποιημένες αργίλους είναι εδάφη τα οποία δεν έχουν δεχτεί στο παρελθόν φορτία μεγαλύτερα από αυτά που τώρα δρουν πάνω τους (β) υπερστερεοποιημένες αργίλους είναι εδάφη στα οποία η κατακόρυφη ενεργός τάση που αναπτύχθηκε στο παρελθόν υπήρξε μεγαλύτερη από αυτήν που παρατηρείται σήμερα Β παρελθόν 10m 15m τμήμα του εδάφους που απομακρύνθηκε υπερστερεοποιημένο έδαφος σήμερα Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.3 στο έδαφος στερεοποίησης σε αργιλικά εδάφη: (α) κανονικά στερεοποιημένα σ c σvo Οι σχέσεις δίνονται θεωρώντας n Cc,i σvo,i σ i Ηc Hi log το έδαφος χωρισμένο σε 1 eoi σ i 1 o,i vo,i voi στρώσεις (συστήνεται ή H i /3) (β) υπερστερεοποιημένα με σvo σc σvo σ n n C r,i σ c,i Cc,i σvo,i σ i Ηc Hi log Hi log i1 1 eo,i σ vo,i i1 1 eo,i σ c,i (γ) υπερστερεοποιημένα με σ vo σ σc Η καθίζηση αφορά εύκαμπτο πέδιλο όταν n Cr,i σvo,i σ το σ υπολογίζεται στο κέντρο του i Ηc Hi log πεδίλου και άκαμπτο πέδιλο όταν το σ i 1 1 eo,i σ vo,i υπολογίζεται στο χαρακτηριστικό σημείο C,C c r δείκτες συμπιεστότητας και επανασυμπιεστότητας H, e πάχος και δείκτης πόρων της εξεταζόμενης στρώσης i i o,i σ, σ αρχική ενεργός τάση και τάση προστερεοποίησης στρώσης I vο,i c,i σ αύξηση τάσης λόγω επιφόρτισης στη στρώση i i

17 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος στερεοποίησης σε αργιλικά εδάφη: (α) κανονικά στερεοποιημένα σ c σvo (β) υπερστερεοποιημένα με σ σ σ σ e o C W 10 c L vo c vo (γ) υπερστερεοποιημένα με σ vo σ σc κλάδος αρχικής φόρτισης e o κλάδος αρχικής φόρτισης Terzaghi and Peck (1967) C 0.54 e 0.35 c o Nihida (1956) C w 13.4 c Nihida C r (γ) (α) C c κλάδος αποφόρτισηςεπαναφόρτισης κλάδος αποφόρτισηςεπαναφόρτισης Συχνά λαμβάνεται: C r (β) C 0.10C r c Αναγνωστόπουλος κ.α. (1994) C c logσ c logσ logσ c logσ Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος στερεοποίησης σε αργιλικά εδάφη (χρονική εξέλιξη) : - Είναι δυνατό να εκτιμηθεί η χρονική εξέλιξηξη των καθιζήσεων σερεο στερεοποίησηςοίησης με τη χρήση της σχέσης: U Η U Η c,t c, βαθμός στερεοποίησης το U προσδιορίζεται μέσω του C t H v T Cv t H v συντελεστής στερεοποίησης (cm²/) ΗC, η τελική τιμή της καθίζησης χρόνος στερεοποίησης (ec*) στερεοποίησης μήκος αποστράγγισης (cm*) Προσδιορίζεται η περίπτωση (*ανάλογα με τις μονάδες του C v ) στερεοποίησης (1 ή ή 3) βάση των διαπερατών ορίων και του τύπου φόρτισης H H (Αναπαραγωγή σχήματος: Μαραγκός, 009) H H

18 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος στερεοποίησης σε αργιλικά εδάφη (χρονική εξέλιξη) : - Είναι δυνατό να εκτιμηθεί η χρονική εξέλιξηξη των καθιζήσεων σερεο στερεοποίησηςοίησης με τη χρήση της σχέσης: Η U Η c,t c, το U προσδιορίζεται μέσω του T Cv t H v Βάση της καμπύλης που προέκυψε (1 ή ή 3) προσδιορίζεται ρζ το U από την τιμή του T v (Αναπαραγωγή σχήματος από Μαραγκός 009, arne 000) Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Εφαρμογή : στο έδαφος Άκαμπτο πέδιλοδιαστάσεων 3.0x3.0m με κατακόρυφο φορτίο 900kN θεμελιώνεται σε βάθος.0m (δίχως επίχωση) πάνω σε κορεσμένο αργιλικό έδαφος πάχους 6m, με e o =0.80, γ=0 kn/m³, W L =4%. Αν το έδαφος είναι κανονικά στερεοποιημένο (OCR=1) να υπολογιστεί η καθίζηση στερεοποίησης μετά από 1 χρόνο (δίνεται C v =10 m /έτος). Επίλυση : Η καθίζηση στερεοποίησης για κανονικά στερεοποιημένη άργιλο υπολογίζεται ως: n Cc,i σvo,i σ i Ηc Hi log i1 1 eo,i σ vo,i (i) Υπολογισμός τιμής C c : Terzaghi and Peck (1967) C W c L (ii) ιαχωρισμός αργιλικού στρώματος σε στρώσεις: Συστήνεται ο χωρισμός του αργιλικού στρώματος σε στρώσεις πάχους Β/3=1m, συνεπώς σε 6 στρώσεις ιαπερατή άμμος γ=18kn/m³ z άργιλος W L =4% e o =0.80 γ=0kn/m³ =3m Σ1 Σ Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 βράχος q θ 1m D f =m Η=6m

19 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος (iii) Υπολογίζονται τα σ vo, σ στο μέσον κάθε στρώσης (βλ. Κεφάλαιο 3): Ενεργός τάση (λόγω ιδίου βάρους εδάφους) σ γ h (ολικές τάσεις). Ενδεικτικά: σ 18kN kn vo i i 3 m 0 3.5m 86 kpa vo,σ3 m m u γ z (πίεση του νερού των πόρων το z w w w από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα) u 10kN Σ3 3.5m 5 kpa m σ σ u (ενεργές τάσεις) σ kpa =3m vo,σ3 vo vo Υπολογισμός σ (λόγω φορτίου θεμελίου) ) Για άκαμπτο πέδιλο χαρακτηριστικό σημείο C σ J q C o ιαπερατή άμμος γ=18kn/m³ z Σ1 Σ q θ 1m D f =m 900 q 100 kpa άργιλος θ 3 3 W L =4% q q σ kPa e o =0.80 ο θ v,df γ=0kn/m³ a a b 3.0 m 1 Σχημα J a L, b C b Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 βράχος Η=6m Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος (iv) Καθίζηση στερεοποίησης Η c,i της κάθε στρώσης: 0.16 σvo,i σi Η c,i 1m log σvo,i Στρώση H i (m) σ vo (kpa) u (kpa) σ vo (kpa) z/b J,C σ (kpa) H c,i (m) Σ Σ Σ Σ Σ Σ Συνολική καθίζηση στερεοποίησης Η c 0.05 Ηπαραπάνω τιμή 5.cm αναφέρεται φρ σε χρονική στιγμή μετά το πέρας της στερεοποίησης ης (v) Υπολογίζεται η καθίζηση στερεοποίησης στον 1 χρόνο (μετά την επιφόρτιση): m 10 1 ετος C t v ετος Tv 0.78 H 6 m Η U Η m c,t c, H =6m καθώς η στερεοποίηση γίνεται μόνο προς τα πάνω (το κάτω όριο δεν είναι διαπερατό) Η c,t1ετος 3.55 cm

20 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Συνέχεια εφαρμογής : στο έδαφος H H H H U 68% Tv 0.78 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος ευτερεύουσες καθιζήσεις ερπυστικού τύπου σε αργιλικά εδάφη: - Οι δευτερεύουσεςερεύο καθιζήσεις (δευτερεύουσαερεύο συμπίεση) λαμβάνουν χώρα μετά την ολοκλήρωση της καθίζησης από στερεοποίηση και μπορούν να υπολογιστούν από την σχέση: n n α,i Η t Ηι t Hi log i1 i1 1 ec,i tc,i C t Cα,i Hi e c,i tc,i t συντελεστής δευτερεύουσας στερεοποίησης στη στρώση i (Τσότσος C α =0.05~0.06C 0.06C c ) πάχος της στρώσης i δείκτης πόρων μετά το πέρας της στερεοποίησης της στρώσης I ο χρόνος της πρωτεύουσας στερεοποίησης της στρώσης i ο χρόνος που υπολογίζουμε τη C α δευτερεύουσα στερεοποίηση w% (Σχήμα: Καββαδάς, 005)

21 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Εφαρμογή : στο έδαφος Αν ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της πρωτεύουσας στερεοποίησης ης σε αργιλικό έδαφος είναι 3 έτη, να υπολογιστεί η καθίζηση από δευτερεύουσα στερεοποίηση μετά από 40 έτη. ίνονται πάχος αργιλικού στρώματος 10m, με e c =0.70, C c =0.1. Επίλυση : Η καθίζηση από δευτερεύουσα στερεοποίηση υπολογίζεται ως: n α,i Η t Hi log i1 1 ec,i tc,i C t εδαφική στρώση με ενιαία χαρακτηριστικά C t Η t H log 1 e t α (i) Υπολογισμός τιμής C α : Τσότσος (1991) Επιλέγεται μέση τιμή C α = α C C (ii) Υπολογισμός καθίζησης από δευτερεύουσα στερεοποίηση: C t α Η t H log 10 log m 1 e c t c c c c Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.4 (α) Αμμώδη εδάφη (μηη συνεκτικά) στο έδαφος Ανακεφαλαίωση μεθόδων υπολογισμού καθιζήσεων που παρουσιάστηκαν: - Το σύνολο πρακτικά της καθίζησης είναι άμεση καθίζηση η οποία μπορεί να υπολογιστεί με την εμπειρική μέθοδο Schmertmann ή με την ελαστική μέθοδο Steinbrenner (β) Αργιλικά εδάφη (συνεκτικά) β1) ) Η άμεση καθίζηση μπορεί να υπολογιστεί με την ελαστική μέθοδο Steinbrenner ήμετημέθοδοjanbu et al. β) Η καθίζηση από στερεοποίηση μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση των συντελεστών C c,c r της δοκιμής οιδημέτρου, ενώ είναι δυνατό να βρεθεί η εξέλιξη της καθίζησης στερεοποίησης με το χρόνο β3) Η δευτερεύουσα ερπυστική καθίζηση μπορεί να υπολογιστεί με χρήση του συντελεστή δευτερεύουσας συμπίεσης C α

22 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος Τιμές ιδιοτήτων εδαφικού υλικού για υπολογισμό καθιζήσεων: - Η επιλογή της κατάλληλης τιμής ιδιοτήτων δο για τον υπολογισμό των καθιζήσεων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς οι εδαφικές παράμετροι πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που αντιστοιχούν σε κάθε σχέση υπολογισμού. - Οι τιμές παραμέτρων όπως C c,c r κ.τ.λ. θα πρέπει να προσδιορίζονται από τις αντίστοιχες δοκιμές (π.χ. οιδημέτρου) - Για τις τιμές Ε και ν απαιτείται συχνά κάποια «λογική» επιλογή, ιδίως όταν δενυπάρχουνεπαρκήστοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση είναι θεμιτή και μια απλοποιημένη ανάλυση ευαισθησίας όπου η καθίζηση υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ένα πιθανό εύρος διακύμανσης του Ε. - Ειδικότερα για το Ε υπενθυμίζεται ότι λαμβάνει διαφορετικές τιμές ανάλογα με τις συνθήκες προσδιορισμού ρ του (Ε oed μονοδιάστατης συμπίεσης- οιδημετρικό, Ε tr τριαξονικής δοκιμής, Ε uniaxial μονοαξονικής θλίψης αλλά και συνθήκες CD-CU-UU) Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος Τιμές ιδιοτήτων εδαφικού υλικού για υπολογισμό καθιζήσεων: uniaxial tr uniaxial tr oed Μονοαξονική θλίψη Τριαξονική δοκιμή οκιμή οιδημέτρου oed

23 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος Τιμές ιδιοτήτων εδαφικού υλικού για υπολογισμό καθιζήσεων: (α) Άμεσες καθιζήσεις αμμωδών εδαφών (μέθοδοι Schmertmann, Steinbrenner). Η τιμή των παραμέτρων μπορεί να εκτιμηθεί ως εξής: Στις άμεσες καθιζήσεις αμμωδών εδαφών τα Ε, ν πρέπει να αφορούν στραγγισμένες συνθήκες α1) Συσχέτιση με αριθμό χτύπων N SPT Schmertmann (1970) kn 766 N m Taio & Anagnotopoulo (1974) MPa α CN 6 α) Συσχέτιση με δοκιμή διείσδυσης κώνου q c q Schmertmann (1970) c.5q τετραγωνικά-κυκλικά θεμέλια c 3.5q θεμελιολωρίδες c Schmertmann et al. (1978) Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος Τιμές ιδιοτήτων εδαφικού υλικού για υπολογισμό καθιζήσεων: (α) Άμεσες καθιζήσεις αμμωδών εδαφών (μέθοδοι Schmertmann, Steinbrenner). Η τιμή των παραμέτρων μπορεί να εκτιμηθεί ως εξής: α3) Πίνακες συσχέτισης παραμέτρων Ελαστικές παράμετροι αμμωδών εδαφών Είδος εδάφους Μέτρο ελαστικότητας (kn/m²) είκτης Poion Χαλαρή άμμος Ελαστικές παράμετροι αμμωδών εδαφών Μέτρο ελαστικότητας Είδος εδάφους (kn/m²) Χονδρόκοκκη και μέτρια άμμος Χαλαρή Μέτριας πυκνότητας είκτης Poion Πυκνή Λεπτόκοκκη άμμος Χαλαρή Μέτριας Μέτριας πυκνότητας πυκνότητας άμμος Πυκνή Πυκνή άμμος Αμμοϊλύς Ιλυώδης άμμος Χαλαρή Αμμοχάλικο (Πηγή: Da, 007) Μέτριας πυκνότητας Πυκνή (Πηγή: Da, 1999)

24 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος Τιμές ιδιοτήτων εδαφικού υλικού για υπολογισμό καθιζήσεων: (β) Άμεσες καθιζήσεις αργιλικών εδαφών (μέθοδοι Steinbrenner, Janbu et al.). Η τιμή των παραμέτρων μπορεί να εκτιμηθεί: Στις άμεσες καθιζήσεις κορεσμένων αργιλικών εδαφών τα Ε, ν πρέπει να αφορούν αστράγγιστες συνθήκες Ε=Ε u, v=v u =0.5 Το μέτρο ελαστικότητας Ε υπό στραγγισμένες συνθήκες συνδέεται με το μέτρο ελαστικότητας u υπό αστράγγιστες συνθήκες με τη σχέση (Καββαδάς 005): u 3 1 v Το v στην παραπάνω σχέση είναι στην στραγγισμένη του τιμή. Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος Τιμές ιδιοτήτων εδαφικού υλικού για υπολογισμό καθιζήσεων: (β) Άμεσες καθιζήσεις αργιλικών εδαφών (μέθοδοι Steinbrenner, Janbu et al.). Η τιμή των παραμέτρων μπορεί να εκτιμηθεί: β1) Συσχέτιση με την αστράγγιστη διατμητική αντοχή του εδάφους c u Da (007) 50 ~ 500 c κανονικά u στερεοποιημένες άργιλοι 750 ~ 1000 cu υπερστερεοποιημένες άργιλοι owle (1997) 00 ~ 500 c κανονικά u στερεοποιημένες άργιλοι 750 ~ 100 c u Ελαφρώς υπερστερεοποιημένες 1500 ~ 000 cuέντονα υπερστερεοποιημένες

25 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ στο έδαφος Τιμές ιδιοτήτων εδαφικού υλικού για υπολογισμό καθιζήσεων: (β) Άμεσες καθιζήσεις αργιλικών εδαφών (μέθοδοι Steinbrenner, Janbu et al.). Η τιμή των παραμέτρων μπορεί να εκτιμηθεί: β) Πίνακες συσχέτισης παραμέτρων Ελαστικές παράμετροι αργιλικών εδαφών Είδος εδάφους Μέτρο ελαστικότητας (kn/m²) είκτης Poion Μαλακή άργιλος Μέτριας στιφρότητας άργιλος Στιφρή άργιλος * v= για αστράγγιστες συνθήκες Συνήθως v= για αργιλικά εδάφη (owle, 1997) (Πηγή πίνακα: Da, 007) Ελαστικές παράμετροι ρ αργιλικών εδαφών Είδος εδάφους Μέτρο ελαστικότητας (kn/m²) Πολύ μαλακή άργιλος Μαλακή άργιλος Μέτριας στιφρότητας άργιλος Στιφρή άργιλος Αμμώδης άργιλος (Πηγή πίνακα: owle, 1997) Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Εφαρμογή : στο έδαφος (α) Να εκτιμηθεί η τιμή του δείκτη Poion και του μέτρου ελαστικότητας για χαλαρό λεπτόκοκκο αμμώδες έδαφος. (β) Ποιες θα είναι οι τιμές v και Ε αν δίνεται από δοκιμή N SPT αριθμός χτύπων N=14? Επίλυση : (α) Με βάση πίνακες με τιμές παραμέτρων προκύπτουν οι παρακάτω τιμές: ~ 4000 kpa v (γενικά όρια χαλαρής άμμου) 0000 ~ 5000 kpa v (β) Με βάση τους χτύπους της δοκιμής N SPT προκύπτει : Schmertmann (1970) Taio & Anagnotopoulo (1974) (λεπτόκοκκη χαλαρή άμμος) kn 766 N kpa 10.7 MPa m 8 MPa MPa α CN MPa Γενικότερα οι εκτιμήσεις που προκύπτουν από συσχέτιση με δοκιμές είναι πιο αξιόπιστες Γενικότερα οι εκτιμήσεις που προκύπτουν από συσχέτιση με δοκιμές είναι πιο αξιόπιστες από πινακοποιημένες τιμές. Απαιτείται μεγάλη προσοχή όμως στην χρήση των διαφόρων σχέσεων υπολογισμού (π.χ. στην τελευταία σχέση το Ν=14 είναι στο όριο των τιμών α).

26 Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ Αποδεκτά όρια καθιζήσεων: στο έδαφος Σο Στο σχήμα φαίνονται α τα σημαντικότερα μεγέθη που σχετίζονται με τις καθιζήσεις και ο τρόπος συμβολισμού τους: Α A L Α Β C θ ΑΒ επίπεδο απόκλισης Β H Β α Β C Η ω ΑΒ α A (Ορισμοί: urland et al Επανασχεδίαση σχήματος από Da, 1999) Η C ΒC D D H max Η: καθίζηση ενός σημείου (π.χ. Η Β ) Η: διαφορική καθίζηση μεταξύ σημείων. Ενδιαφέρει συνήθως μεταξύ διαδοχικών σημείων, όπως και το αντίστοιχο Η/l θ: γωνιακή στροφή (η κλίση ως προς την οριζόντιο της ευθείας που ενώνει τις καθιζήσεις διαδοχικών σημείων) : σχετική απόκλιση όλ (μετατόπιση ό σημείου ως προς το επίπεδο απόκλισης που ορίζεται από δυο σημεία αναφοράς) /l: λόγος σχετικής απόκλισης (προς της απόσταση των δυο σημείων αναφοράς) ω: η στροφή όλης της κατασκευής ή τμήματος θεωρούμενη ως άκαμπτο στερεό α: γωνιακή παραμόρφωση (γωνία μεταξύ των ευθειών που συνδέουν διαδοχικά σημεία καθίζησης) Μάθημα: Εδαφομηχανική (3ο εξάμηνο) σελ. 6.5 Αποδεκτά όρια καθιζήσεων: στο έδαφος Σησ Στη συνέχεια εα εμφανίζονται απινακοποιημένες αο οηέεςοι μέγιστες επιτρεπόμενες ε εςτιμές μεγεθών που σχετίζονται με την καθίζηση. Ενδιαφέρουν περισσότερο η μέγιστη καθίζηση η και η μέγιστη διαφορική καθίζηση η Η/l ιδιαίτερα μεταξύ γειτονικών θεμελίων: Βαθμός βλάβης με τον λόγο διαφορικής καθίζησης H/l Περιγραφή βλάβης Όριο για μηχανολογικό εξοπλισμό ευαίσθητο σε καθιζήσεις Όριο H/l 1/750 Όριο για πλαίσια με διαγώνιους συνδέσμους 1/600 Ασφαλές όριο για κτίρια που δεν επιτρέπεται η εμφάνιση ρηγμωτώσεων Όριο εμφάνισης πρώτων ρωγμών σε τοίχους πλήρωσης Όριο για εμφάνιση απόκλισης από την κατακόρυφο ψηλών και δύσκαμπτων κτιρίων Σημαντικές ρηγματώσεις σε οπτοπλινθοδομές Ασφαλές όριο για εύκαμπτες οπτοπλινθοδομές με H/L<1/4 Όριο για εμφάνιση δομικών αστοχιών γενικά σε κτίρια (Πηγή στοιχείων πίνακα: jerrum, 1963) 1/500 1/300 1/50 1/150 Καθίζηση Μέγιστη διαφορική καθίζηση Η Μέγιστη καθίζηση Η (μεμονωμένα πέδιλα) Μέγιστη καθίζηση Η (κοιτόστρωση) Όρια επιτρεπτών καθιζήσεων Terzaghi and Peck (1948) Άμμος (Πηγή στοιχείων πίνακα: arne, 000) Skempton and MacDonald (1956) Άργιλος Skempton and MacDonald (1956).0 cm.5 cm 4.0 cm 5.5 cm cm cm 5.0 cm cm cm

Παροράµατα. Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. (για την έκδοση Σεπτέµβριος 2010)

Παροράµατα. Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. (για την έκδοση Σεπτέµβριος 2010) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Παροράµατα Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (για την έκδοση Σεπτέµβριος 010) Επιµέλεια-Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3Ο 3.1 Άσκηση Άκαμπτο πέδιλο πλάτους Β=2m και μεγάλου μήκους φέρει κατακόρυφο φορτίο 1000kN ανά μέτρο μήκους του θεμελίου και θεμελιώνεται σε βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 3 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ. β) Τάσεις λόγω εξωτερικών φορτίων. Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 3 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ. β) Τάσεις λόγω εξωτερικών φορτίων. Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 3 Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 3.1 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΡΟΥΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ α) Τάσεις λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν κατά την ίλυση των ασκήσεων της εργασίας Εδαφομηχανικής, ενώ τονίζονται κάποια σημεία που χρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Εξέταση Θεωρίας: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο 010-011 Εξεταστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 5 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αργιλικά εδάφη 02.11.2005 Υπολογισμός καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη 0.1.006 Υπολογισμός καθιζήσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων : Υπολογισμός καθιζήσεων σε αμμώδη εδάφη 5.10.007 Υπολογισμός καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις. Ενότητα 2 η : Καθιζήσεις. Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

Θεμελιώσεις. Ενότητα 2 η : Καθιζήσεις. Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Θεμελιώσεις Ενότητα 2 η : Καθιζήσεις Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ "Α"

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Τμήμα Μ-Ω) Ακαδ. έτος 007-08 5 Ιανουαρίου 008 Διάρκεια: :30 ώρες ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκοντες: Βασίλειος Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΙΚΕΣ ή ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

AΡΧΙΚΕΣ ή ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 4 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων Ανάλυση με σχέσεις ελαστικής μορφής.9.006 Καθιζήσεις Επιφανειακών Θεμελιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τοίχοι Αντιστήριξης ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης ης Η παρουσίαση της διαδικασίας εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8β Θεμελιώσεις με πασσάλους : Αξονική φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων με στατικούς τύπους 25.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Επιφανειακών Θεµελιώσεων ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

α) Προτού επιβληθεί το φορτίο q οι τάσεις στο σημείο Μ είναι οι γεωστατικές. Κατά συνέπεια θα είναι:

α) Προτού επιβληθεί το φορτίο q οι τάσεις στο σημείο Μ είναι οι γεωστατικές. Κατά συνέπεια θα είναι: 6 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια: Μιχάλης Μπαρδάνης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων σειράς αυτής αρκούν οι σχέσεις και οι πίνακες που παρατίθενται στα οικεία κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων

2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων 2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων (επανάληψη από ΕΔΑΦΟ Ι & ΙΙ) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2.1 Ξηρό ή κορεσμένο έδαφος υπό στραγγιζόμενες συνθήκες φόρτισης 2.2 Κορεσμένο έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Θεμελιώσεις Ενότητα 4 η : Φέρουσα Ικανότητα Αβαθών Θεμελιώσεων Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΔ Α Φ Ο Μ Α Ν Ι Κ Η Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος Ι Ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις παρακάτω ερωτήσεις οι οποίες συνοψίζουν τα βασικά σημεία του κάθε κεφαλαίου. Γ. Μπουκοβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 25-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 9 Θεμελιώσεις με πασσάλους Αξονική φέρουσα ικανότητα έγχυτων πασσάλων 21.12.25 2. Αξονική φέρουσα ικανότητα μεμονωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 5-6 ΔΙΑΛΕΞΗ 7 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις..6 Πεδιλοδοκοί και Κοιτοστρώσεις Η θεμελίωση μπορεί να γίνει με πεδιλοδοκούς ή κοιτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : [ Αναλογία στο βαθµό = 5 x 20% = 100 % ]

ΘΕΜΑ 1 : [ Αναλογία στο βαθµό = 5 x 20% = 100 % ] Α Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ακαδ. έτος 203-4 5 Φεβρουαρίου 204 ιάρκεια: 60 λεπτά ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΜΑ : [ Αναλογία στο βαθµό = 5 x 20% = 00 % ] Πριν κατασκευασθεί

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελιώσεις - Αντιστηρίξεις Επιφανειακές Θεµελιώσεις

Θεµελιώσεις - Αντιστηρίξεις Επιφανειακές Θεµελιώσεις Οριακή Κατάσταση Σχεδιασµός έναντι θραύσης Απαιτήσεις Ευρωκώδικα 7 Μηχανισµός Θραύσης - Παραδοχές Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας Μέθοδοι: Terzaghi, Meyerhof, Hansen, Vesic, Caquot-Kerisel, Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 001 00 1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ οκιµή Κυλινδρικής Τριαξονικής Φόρτισης Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 0. Εισαγωγή Σε προηγούµενα Κεφάλαια µελετήθηκε η παραµόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θεμελιώσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Θεμελιώσεις Ενότητα 3 η : Πιέσεις Επαφής Εδάφους Θεμελίου Δρ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τμήμα Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανέθεσε στο γραφείο γεωτεχνικών μελετών Γραβαλάς Φώτης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, τη γεωτεχνική μελέτη του έργου: Κατασκευή Ε.Ε.Λ. στην Τ.Κ. Σημάντρων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Ε ΑΦΩΝ σ1 σ3 σ3 Εντατικές καταστάσεις που προκαλούν αστοχία είναι η ταυτόχρονη επίδραση ορθών (αξονικών και πλευρικών) τάσεων ή ακόμα διατμητικών. σ11 Γενικά, υπάρχει ένας κρίσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα.

ΑΣΚΗΣΗ 1: Υπολογίστε τη συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη σε οριζόντιο επίπεδο με για συγκεντρωμένο σημειακό φορτίο, σύμφωνα με το σχήμα. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Μετάδοση τάσεων στο έδαφος (8 η σειρά ασκήσεων). Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΣΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση περιόδου Ιουνίου 2011 διάρκειας 2,0 ωρών

Γραπτή εξέταση περιόδου Ιουνίου 2011 διάρκειας 2,0 ωρών Γραπτή εξέταση περιόδου Ιουνίου 011 διάρκειας,0 ωρών Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου Φοιτητή: Μάθημα: Εδαφομηχανική (ΜΕ0011), 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επ.Συν.Τμ.Πολ.Εργ.Υποδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Σχέσεις Τάσεων-Παραµορφώσεων των Εδαφικών Υλικών Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 6. Εισαγωγή Η µηχανική συµπεριφορά των υλικών εκφράζεται ποσοτικά µε τους καταστατικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών

Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 5.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 C C α 0.05m D D ' σκυρόδεμα καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ε ΑΦΩΝ «βελτίωση & ενίσχυση» εδαφών η αύξηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους και η μείωση του εύρους των αναμενόμενων καθιζήσεων ποία εδάφη χρειάζονται βελτίωση??? ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Εδαφικών Υλικών Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Στερεοποίηση των Εδαφικών Υλικών Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Στερεοποίηση των Εδαφικών Υλικών Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 7.1 Εισαγωγή Σε προηγούµενο Κεφάλαιο παρουσιάσθηκε η αρχή του φαινοµένου της στερεοποίησης των εδαφών και αναφέρθηκε

Διαβάστε περισσότερα

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση

8.1.7 Σχεδιασμός και μη-γραμμική ανάλυση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ. 04 Ανάλυση της Μόνιμης Επένδυσης

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ. 04 Ανάλυση της Μόνιμης Επένδυσης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ», Μέρος 2 : ΣΗΡΑΓΓΕΣ 9 ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2013-14 04 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη 1 Αυτή είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αυτοτελής ενότητα εκμάθησης στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωτεχνικής Διερεύνησης του Υπεδάφους. Παρακαλώ «δέστε τις ζώνες σας». Καθίστε πίσω αναπαυτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διάρκεια = 17 λεπτά & 04 δευτερόλεπτα Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) 1 Διατμητική Αστοχία Γενικά τα εδάφη αστοχούν σε διάτμηση Θεμέλιο Πεδιλοδοκού ανάχωμα Επιφάνεια αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 1 Μάθηµα: Θεµελιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ.

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ. Ανάλυση πασσάλου CPT Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 09.10.2008 Ρυθμίσεις Πρότυπο - EN 1997 - DA1 CPT πάσσαλος Μεθοδολογία επαλήθευσης : Τύπος ανάλυσης : Μερικός συντ αντίστασης αιχμής : Μερικός

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Βελτίωση Βλτίωη Ενίσχυση εδαφών Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 5. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Βελτίωσης Ενίσχυσης εδαφών Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ. Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. MAΡΤΙΟΣ Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ιάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης

6. ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ. Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. MAΡΤΙΟΣ Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ιάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης 6. ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ (αργιλικών εδαφών) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. MAΡΤΙΟΣ 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. Επίδραση της Προφόρτισης στην ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 6. ιάφορες Περιπτώσεις Προφόρτισης 6.3 Συνδυασμός Προφόρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. 1. Ο τρίπτυχος ρόλος της υγρής φάσης (νερού)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. 1. Ο τρίπτυχος ρόλος της υγρής φάσης (νερού) ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Ο τρίπτυχος ρόλος της υγρής φάσης (νερού) Χημική αλληλεπίδραση Φυσική αλληλεπίδραση Μηχανική αλληλεπίδραση 2. Ανάπτυξη (υπερ-) πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα:

Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το μάθημα: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΛΟΚΑΣ Δρ Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση

Αντοχή κατασκευαστικών στοιχείων σε κόπωση 11.. ΚΟΠΩΣΗ Ενώ ο υπολογισμός της ροπής αντίστασης της μέσης τομής ως το πηλίκο της ροπής σχεδίασης προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη τάση, όπως τα μεγέθη αυτά ορίζονται κατά ΙΑS, προσβλέπει στο να εξασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων (3 Α ) A. Γεωστατικές τάσεις. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων (3 Α ) A. Γεωστατικές τάσεις. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων (3 Α ) A. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright: Γεωργιάδης Μ., Γεωργιάδης Κ., Eκδόσεις Zήτη, Μάιος 2009

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων. Copyright: Γεωργιάδης Μ., Γεωργιάδης Κ., Eκδόσεις Zήτη, Μάιος 2009 ii Στοιχεία Εδαφομηχανικής Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή των συγγραφέων ISBN 978-960-456-157-5 Copyright: Γεωργιάδης Μ., Γεωργιάδης Κ., Eκδόσεις Zήτη, Μάιος 2009 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25

Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 13 Κατασκευές στην επιφάνεια του βράχου 25 EIΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ 29 Παράμετροι οι οποίες ορίζουν τη συναρμογή 29 Ο προσανατολισμός των ασυνεχειών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 28.0.205 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 73 20 R Πάσσαλος Συντ ασφάλειας πάσσαλου θλίψης

Διαβάστε περισσότερα